08.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów i Policji w Krakowie

Krakow, dnia 8 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panowie,

Insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

Ml. insp. mgr Wadim Dyba – Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 

Sygn. akt Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

Wydzial II Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen: II Ko 3214/13/ K PK

 

Do wiadomosci:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydzial II Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Krakow, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Sedzia Barbara Kursa, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 23. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwym wydaniu Policji przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen /sygn. akt II Ko 3214/12/K PK/ w dniu 11 pazdziernika 2013 r., po godz. 08:30 polecenia zatrzymania mnie w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3 /sala 2/ i doprowadzenia do aresztu.

 2. Zawiadomienie o mozliwym zamiarze sedziow niedopuszczenia do mojego uczestnictwa w majacej sie odbyc w dniu 11 pazdziernika 2013 r., o godz. 08:30 w sali 2 Sadu Apelacyjnego w Krakowie rozprawie apelacyjnej /sygn. akt I ACa 898/13/ od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. sygn. akt IC 2213/12, sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk, ktorym ta ograbila mnie z kwoty 7.200,00 zl na korzysc prof. Andrzeja Zolla.

 3. Zawiadomienie o uiszczeniu przeze mnie w dniu 5 pazdziernika 2013 r. kary grzywny w sprawie rozpoznawanej przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen do sygn. akt II Ko 3214/12/K PK.

 4. Wniosek o odmowe przez Policje wykonania polecenia, jak w pkt. I.

 5. Zawiadomienie, ze:

  1. w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w areszcie rozpoczne natychmiast protest glodowy i bede go prowadzil do dnia zwolnienia mnie,

  2. niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

swiadom podejmowanych obowiazkow policjanta

slubuje:
sluzyc wiernie Narodowi,

chronic ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porzadek prawny,

strzec bezpieczenstwa Panstwa i jego obywateli, nawet z narazeniem zycia.

Wykonujac powierzone mi zadania, slubuje pilnie przestrzegac prawa,

dochowac wiernosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegac dyscypliny sluzbowej oraz wykonywac rozkazy i polecenia przelozonych.

Slubuje strzec tajemnicy panstwowej i sluzbowej,

a takze honoru, godnosci i dobrego imienia sluzby

oraz przestrzegac zasad etyki zawodowej.”

Rota slubowania Policjanta

 

Szanowni Panowie,

 

Informuje o mozliwym wydaniu Policji przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen /sygn. akt II Ko 3214/12/K PK/ w dniu 11 pazdziernika 2013 r. po godz. 08:30 polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia do aresztu.

Pismem z dnia 3 wrzesnia 2013 r. Sad zawiadomil mnie – Zalacznik II: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen /adres – ZKE/ Data: 3 wrzesnia 2013 r. Sygnatura akt: II Ko 3214/12/K PK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala 515-Bip ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen zawiadamia Pana w charakterze ukaranego o terminie posiedzenia, ktore odbedzie sie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala-Bip w lokalu sadowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 [Biproskor]

w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej. Obecnosc nieobowiazkowa. Protokolant Malgorzata Zbroinska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen,

sygn. akt II Ko 3214/12/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik II

 

Sad niedopelnil obowiazku starannosci rzetelnego poinformowania mnie, w jakiej sprawie zorganizowal posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2013 r.

Nie jest pelna informacja o sprawie – art. 129 K.p.k. – informacja, jak w Zawiadomieniu z dnia 3 wrzesnia 2013 r.: w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej.”

Wedlug mej wiedzy chodzi o orzeczenie kary zastepczej od Wyroku Nakazowego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. XIV W 56/14, ktorym Sad orzekl Zalacznik III: „Sygn. akt XIV W 5614/11 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2012 roku Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: Sedzia Sadu Rejonowego /imie i nazwisko – ZKE/ Protokolant: /imie i nazwisko – ZKE/ bez udzialu stron po rozpoznaniu w postepowaniu nakazowym sprawy z oskarzenia Strazy Miejskiej w Bydgoszczy sprawy Zbigniewa Kekus syna /imiona i nazwiska – ZKE/ urodzonego /data i miejsce urodzenia – ZKE/ obwinionego o to, ze w dniu 18 lipca 2011 roku okolo godziny 10:40 na ulicy Fordonskiej w Bydgoszczy, kierujac pojazdem samochodowym marki Ford o numerze rejestracyjnym /numer rejestracyjny – ZKE/, przekroczyl predkosc dopuszczalna o 32 km/h, tj. o czyn z art. 92 a KW orzeka:

 1. obwinionego Zbigniewa Kekus uznaje za winnego popelnienia zarzucanego mu czynu, tj. wykroczenia z art. 86 § 1 KW i za to, na podstawie art. 86 § 1 KW wymierza mu kare grzywny w kwocie 250 (dwustu piecdziesieciu) zlotych,

 2. zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztow postepowania, wydatkami obciazajac Skarb Panstwa.”

Dowod: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok Nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

Zalacznik III

 

Ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa zlozylem wniosek o umorzenie w.w. kary, a Sad Rejonowy w Bydgoszczy przekazal sprawe do rozpoznania Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Krowodrzy.

Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie wydal postanowienie sygn. II Ko 4469/12 – poswiadczajac w nim nieprawde, ze w dacie wydania postanowienia: „Z wywiadu kuratora wynika, iz ukarany nie mieszka w Krakowie pod adresem, ktory podaje, a od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie.– w przedmiocie nieuwzglednienia mojego wniosku, a Sad Okregowy w Krakowie V Wydzial Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczen Karnych w sprawie do sygn. V Kzw 353/13 utrzymal je w mocy.

Po otrzymaniu w.w. Zawiadomienia z dnia 3 wrzesnia 2013 r., w dniu 7 pazdziernika 2013 r. dokonalem w kasie Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie wplaty kwoty 250,00 /slownie: dwiescie piecdziesiat / zl – Zalacznik I:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty

250,00 zl – Zalacznik I

 

Pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. skierowanym do Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie sedzi Barbary Kursa zawiadomilem ja o uiszczeniu przeze mnie oplaty jak wyzej i zlozylem wniosek o objecie nadzorem administracyjnym sprawy sygn. II Ko 3214/13/K PK – Zalacznik V:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do prezesa Sadu Barbary Kursa – Zalacznik V

 

W zadnej innej sprawie karnej zaden inny sad nie wymierzyl mi kary grzywny.

Po oplaceniu przeze mnie kary, jak wyzej Sad powinien umorzyc prowadzone przeciwko mnie postepowanie.

Sedziom – i prokuratorom – zdarzaja sie jednak pomylki.

Niektore z nich koncza sie tragicznie dla ich ofiar.

Po doprowadzeniu – na przyklad – przez Policje, z nakazu prokuratury, do aresztu 33-letniego, niewinnego przedstawionego mu zarzutu obywatela Rumunii Claudiu Crulica, ten skonal z glodu po prowadzonym przez ponad 4 miesiace protescie glodowym.

Jak Panowie wiecie /pismo z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, Pana insp. Mariusza Dabka do Poslanki Anny Grodzkiej; pismo do mnie z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. akt MC-S- 9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka / w moim przypadku takze doszlo do pomylki, bo rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10 sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki w wolna od pracy niedziele /6 stycznia 2013 r./ i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

Niedziela jest dniem wolnym od pracy i moge sie tylko domyslac – nie bylem w niedziele 6 stycznia 2013 r. u matki – po co bylem sedzi Beacie Stoj potrzebny w szpitalu psychiatrycznym w niedziele i w nocy z niedzieli na poniedzialek.

 

W niniejszym pismem zgloszonej sprawie postawa Sadu takze budzi ogromne watpliwosci.

Sad nie podjal zadnych dzialan na rzecz egzekucji ode mnie kwoty 250,00 zl.

Nie wezwal mnie nawet do jej uiszczenia.

Zamiast podjac dzialania celem wyegzekwowania ode mnie niewielkiej przeciez kwoty, zorganizowal posiedzenie w sprawie – jak mnie zawiadomiono enigmatycznie: „z urzedu o orzeczenie kary zastepczej.”

Niewykluczone zatem, ze zamiarem sedziow jest zastosowanie wobec mnie tymczasowego aresztowania, celem niedopuszczenia do przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi.

W takim przypadku w dniu 11 pazdziernika 2013 r., zaraz po godz. 08:30 Policja moze otrzymac nakaz z Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie zatrzymania mnie w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie i doprowadzenia do aresztu.

Tak sie bowiem zlozylo, ze takze na dzien 11 pazdziernika 2013 r. i takze na godz. 08:30, Sad Apelacyjny w Krakowie wyznaczyl termin rozprawy apelacyjnej od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt IC 2213/12 sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Elzbiety Bednarczuk w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi.

 

Byc moze z tej przyczyny – celem zapewnienia sobie mozliwosci aresztowania mnie – Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny nie tylko nie podjal zadnych dzialan na rzecz wyegzekwowania ode mnie kwoty 250,00 zl, ale przekazal sprawe do Sekcji Wykonania Orzeczen, a tam niedopelniono obowiazku starannosci udzielenia mi rzetelnej, pelnej informacji o tym, w jakiej sprawie zorganizowano posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30.

Wskazac nalezy, ze moje obawy sa w pelni uzasadnione praktyka sadowa.

W taki wlasnie sposob, tj. wydajac Policji nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu obywatela Rumunii Claudiu Crulica, a po podjeciu tam przez niego protestu glodowego, przetrzymujac go do jego zgonu, prokuratorzy i sedziowie zapobiegli przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej w sprawie przeciwko niemu.

Gdy bowiem sp. Claudiu Crulic twierdzil, ze nie byl sprawca czynu, za ktory zostal skazany nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia i przyjechal do Polski w dniu 10 wrzesnia 2007 r., specjalnie na majaca sie odbyc w tym dniu ozprawe apelacyjna od skazujacego go wyroku, sedziowie i prokuratorzy niedopuscili do jej przeprowadzenia. Na krotko przed rozpoczeciem rozprawy apelacyjnej wydano Policji nakaz zatrzymania go i doprowadzenia do aresztu w Krakowie przy ul. Montelupich.

Jeden ze znanych – jak podawaly media – sedziow Sadu Okregowego w Krakowie wskazal Claudiu Crulica jako rozpoznanego przez siebie zlodzieja, ktory w dniu 11 lipca 2007 r. skradl mu w sklepie portfel.

Rumunowi przedstawiono takze zarzut, ze w dniu 12 lipca 2007 r. skradl kwote 22.500,00 zl z wykorzystaniem kart bankomatowych znajdujacych sie w portfelu sedziego.

C. Crulic rozpoczal natychmiast, tj. 10 wrzesnia 2007 r. protest glodowy i skonal z glodu po czterech miesiacach, w dniu 18 stycznia 2008 r.

Po jego smierci … dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun ustalila, ze C. Crulic w dniu 10 lipca 2007 r. o godz. 14:20 wyjechal autobusem biura turystycznego z Krakowa, a w dniu 11 lipca 2007 r. byl w Mediolanie.

Po smierci mlodego Rumuna umorzono obydwie przeciwko niemu sprawy.

Procent wykrywalnosci przestepstw instytucji zatrudniajacych funkcjonariuszy publicznych, ktorzy go zamordowali ani troche sie nie obnizyl,

Co wymowne, tak z ramienia prokuratury, jak i sadu sprawe kradziezy sedziemu portfela, a potem kwoty 22,5 tys. zl rozpoznawali … asesorowie. Dwie poczatkujace w zawodach prokuratora i sedziego kobiety.

Prowadzacy sledztwo w sprawie mordu dokonanego na C. Crulicu prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotr Kosmaty przedstawil zarzut … nieumyslnego spowodowania smierci Rumuna … lekarzom aresztu. Jakby to lekarze pomylili sie i wydali polecenie umieszczenia C. Crulica w areszcie i lekarze go tam przetrzymywali.

Prokurator Piotr Kosmaty zostal potem awansowany na rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

Dokladny opis mordu dokonanego na C. Crulicu przez prokuratorow i sedziow prezentuja opublikowane w „Gazecie Wyborczej”, zamieszczony w Internecie artykul Malgorzaty Rejmer pt. „Umre jako kamien” oraz takze zamieszczone w Internecie artykuly z kwietniowych wydan z 2008 r. „Tygodnika Powszechnego” z komentarzem Kierownika Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezesa Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniewa Holdy w sprawie winnych mordu.

Prof. Z. Holda nie mial watpliwosci, ze jedynymi winnymi sa sedziowie.

Prokurator Piotr Kosmaty – w 2006 r. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod nadzorowal postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan /patrz: tekst ponizej/ i jako nadzorujacy wyrazil zgode na sporzadzenie aktu oskarzenia, ktorym prokurator oskarzyla mnie o popelnienie przestepstw za posrednictwem Internetu, na podstawie … wydrukow z Internetu – ustalil jednak, ze trzeba postawic wylacznie zarzut nieumyslnego spowodowania smierci Rumuna lekarzom aresztu.

 

Uwazam, ze te sama taktyke, jaka zastosowano wobec sp. C. Crulica moga zastosowac wobec mnie sedziowie Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy celem niedopuszczenia do przeprowadzenia wyznaczonej przez Sad Apelacyjny w Krakowie na dzien 11 pazdziernika 2013 r., godz. 08:30, rozprawy apelacyjnej od apelacji, ktora zlozylem od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt IC 2213/12, sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Elzbiety Bednarczuk w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi o: odszkodowanie z tytulu naruszenia mojej godnosci i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym zycia”.

Prof. Andrzej Zoll jako Rzecznik Praw Obywatelskich przez kilka lat – od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r., gdy zakonczyl kadencje Rzecznika – pozbawial, razem z kilkoma sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, mojego wtedy maloletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania skolioze i lordoze, moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia.

Odmawial choremu dziecku realizacji jego wobec niego konstytucyjnych i ustawowych obowiazkow.

Potem, gdy czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca umiescili w Internecie pisma, ktore w tej sprawie kierowalem do roznych instytucji wymiaru sprawiedliwosci, obciazyl mnie zeznaniami w sprawie karnej, w ktorej prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan przedstawila mi – na podstawie zeznan prof. Andrzeja Zoll i pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego – aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ zarzut: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. – w Krakowie, dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu intetnetowwego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Prawa Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”
Prof. A. Zoll zlozyl potem obciazajace mnie zeznania przed Sadem Rejonowym w Debicy, ktoremu Sad Najwyzszy przekazal do rozpoznania sprawe przeciwko mnie.

W dniu 18.12.2007 r. sedzia Sadu w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia w.w. czynu.

Wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok w zakresie w.w. czynu, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Sprawa jest wciaz … czwarty rok po uchyleniu wyroku, rozpoznawana.

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr. hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego jako sluszne prezentowane jest wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. A. Zoll wyjasnia w szczegolach, dlaczego nie jest: „W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny. – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

To dlaczego mnie obciazyl zeznaniami prof. Andrzej Zoll … ?

 

Profesora Andrzeja Zolla nie satysfakcjonuje, ze obciazywszy mnie zeznaniami – gdyby poinformowal prokurator Radoslawe Ridan, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzony, ta musialaby umorzyc sledztwo – uczynil mnie przestepca. Sam – najdelikatniej rzecz ujmujac – niespojny, przy kazdej po temu okazji informuje sedziow i prokuratorow ze ja powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony.

Nie dosc, ze mnie z powodu wydanego przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia wyrzucono z pracy po raz pierwszy, a z powodu wyroku sedziego T. Kuczmy po raz drugi – ze zrujnowana na rynku pracy opinia nie pracuje od lutego 2009 r. – to mi jeszcze rujnuje opinie skarzac sie na mnie mediom, jak w wywiadzie udzielonym red. Dorocie Stec – Fus z „Dziennika Polskiego”:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,

gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Skoro sam wspomina o swojej malzonce, wskazac nalezy, ze adw. Wieslawa Zoll jest taka sama oszustka, jak on.

I tak samo, jak on uczynila mnie przestepca.

Co tez regula w przypadku panstwa Zoll … z ogromna pomoca zyczliwych im funkcjonariuszy publicznych, czyli z naruszeniem prawa. W opisanej wyzej sprawie przeciwko prof. A. Zollowi, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie takze z oskarzenia publicznego, a sedzia T. Kuczma skazal za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

Takze w zakresie tego czynu skazujacy mnie wyrok uchylono. Uczynil to Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. Niedlugo dwa lata mina, a ja wciaz jestem scigany za ten czyn.

Sedzia Beata Stoj, ktora obecnie rozpoznaje sprawe czeka na ustanie karalnosci.

 

W zwiazku z opisanym wyzej traktowaniem mnie przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla, w listopadzie 2012 r. zlozylem w Sadzie Okregowym w Krakowie wyzej wymieniony pozew przeciwko niemu.

 

Rozpoznajaca sprawe sedzia Wydzialu I Cywilnego w.w. Sadu Elzbieta Bednarczuk zwolnila mnie od kosztow sadowych.

Wezwala mnie do uzupelnienia brakow formalnych dwoch zlozonych przeze mnie pism.

Potem, zanim je uzupelnilem, naruszajac prawo procesowe, tj. nie wezwawszy mnie prawidlowo na rozprawe, ktora miala prowadzic w dniu 20 lutego 2013 r., ani nie zawiadomiwszy o niej prawidlowo, bez przesluchania mnie, wydala wyrok, ktorym orzekla o oddaleniu mojego pozwu oraz zobowiazala mnie do zwrocenia prof. Andrzejowi Zollowi kwoty 7.200,00 /slownie: siedem tysiecy dwiescie/ zl tytulem zwrotu kosztow zastepstwa adwokackiego.

W szczegolach sposob procedowania sedzi Elzbiety Bednarczuk w sprawie sygn. IC 2213/12 opisalem w zalaczonym do niniejszego pisma, pismie z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do przedstawicieli mediow, w tym redaktorow naczelnych gazet i czasopism i prezesow telewizji – Zalacznik IV:

Dowod: Pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do przedstawicieli mediow, w sprawie majacej sie odbyc w dniu 11 pazdziernika 2013 r. w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie rozprawie apelacyjnej /sygn. akt I ACa 898/13/, od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk, z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. IC 2213/12/ w sprawie przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie – Zalacznik IV

 

Niewykluczone, ze korzystajacy od lat z rozlozonego nad nim „parasola ochronnego” w postaci uslug swiadczonych mu przez prokuratorow i sedziow, prof. Andrzej Zoll oraz zyczliwi mu sedziowie – niewykluczone, ze jego wychowankowie, byl wszak przez wiele lat zastepca kierownika, a potem kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie – nie beda chcieli dopuscic do rozpoznania w dniu 11 pazdziernika 2013 r. mojej apelacji od w.w. wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk.

Z tej byc moze przyczyny zamiast wezwac mnie do uiszczenia kary w kwocie 250,00 zl lub ja ode mnie egzekwowac, sedziowie Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy zdecydowali, ze zastosuja wobec mnie kare zastepcza.

Sa dwie takowe, tj. praca spolecznie uzyteczna i areszt.

W moim przypadku Sad moze orzec podczas posiedzenia w dniu 11.10.2013 r. o godz. 08:30 areszt i wiedzac byc moze o rozprawie apelacyjnej z moim udzialem w dniu 11.10.2013 r. o godz. 08:30 w Sadzie Apelacyjnym, wydac Policji nakaz zatrzymania mnie w Sadzie i natychmiastowego doprowadzenia do aresztu.

Wobec uiszczenia przeze mnie nalozonej na mnie kary grzywny, ale przeciez, jak powiedzial Zbigniew Cwiakalski, pod ktorego, jako ministra sprawiedliwosci, rzadami zamordowano C. Crulica:

 

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Zrodlo: Zbigniew Cwwiakalski, w: „Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci?”, „Wprost”, Nr 12 z 22 marca 2009r.

 

Autor artykulu powinien, w przypadku Z. Cwiakalskiego podac … „przyznaje sie prof. Z. Cwiakalski”.

W sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ten przyjaciel prof. Andrzeja Zolla1 odmowil mi w grudniu 2007 r., jako minister sprawiedliwosci, objecia jej nadzorem, mimo ze wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator R. Ridan 16 z 18 czynow, za ktore bylem scigany z art. 226 § 1 K.k. i 226 § 3 K.k. nie wyczerpywalo znamion czynow okreslonych w tych artykulach jako przestepstwa, a znieslawienie malzonki przyjaciela Zbigniewa Cwiakalskiego, prof. Andrzeja Zolla, adwokat Wieslawy Zoll odbywa sie w trybie prywatnoskargowym.

Czego sie nie robi dla przyjaciol …

Dwa tygodnie po odmowie ministra Z. Cwiakalskiego, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok, a dwa miesiace pozniej minister Z. Cwiakalski powolal go na … prezesa Sadu Rejonowego w Lezajsku.

A ja, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku … od nowa jestem, czwarty juz rok, scigany za czyny, jak wyzej.

 

Szanowni Panowie,

 

Przyjrzyjcie sie, prosze, zalaczonej do niniejszego pisma fotografii sp. Claudiu Crulica zrobionej mu w ostatnich chwilach jego zycia – Zalacznik VI. Tak wygladal 33-letni mezczyzna … przez – to znaczy z powodu – „pomylke” i doprowadzony do takiego stanu … „nieumyslnie” .

Jak dowiodla dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun, umieszczono go w areszcie przez pomylke. Sledczy, prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie – dzisiaj juz rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – Piotr Kosmaty, ustalil natomiast, ze doprowadzono go do takiego stanu, czyli zamordowano ze szczegolnym okrucienstwem … nieumyslnie.

Mysle, ze gdyby Policjanci, ktorym wydano nakaz zatrzymania C. Crulica w dniu 10 wrzesnia 2007 r. i doprowadzenia do aresztu wiedzieli, w jakiej uczestnicza „misji”, to by go zaraz po zatrzymaniu uwolnili, proszac, zeby … jak najszybciej uciekl z Polski i nie wracal, az skoncza sie tutaj rzady barbarzyncow /premier Donald Tusk zamiotl sprawe „pod dywan”, najpewniej w obawie o swoja kariere w strukturach Unii Europejskiej/.

Ci barbarzyncy w sedziowskich togach wysluguja sie Panami, nakazami wydawanymi Wam z coraz wspanialej, urzadzanych gabinetow.

 

Uwazam, ze niedobrze to swiadczy o wymiarze sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, ze mordercy niewinnego przedstawionych mu zarzutow Claudiu Cruliuca nie tylko na wolnosci, ale wciaz wymierzaja sprawiedliwosc, a w moim przypadku, kierowany przez sedzie Barbare Kurse Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, zamiast podjac dzialania na rzecz wyegzekwowania ode mnie nalozonej na mnie za przekroczenie dopuszczalnej predkosci o 32 km/h, kary grzywny w kwocie 250,00 zl, grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie.

No coz, ja mam pecha. Moim stronnikiem ani sympatykiem nie jest prokurator Piotr Kosmaty.

Wrecz przeciwnie, mnie prokurator Piotr Kosmaty uczynil razem z prokurator Radoslawa Ridan przestepca za czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby i ktorych ogromna wiekszosc wedlug sporzadzonych przez prokurator R. Ridan opisow nie sa przestepstwami; o przysludze wyswiadczonej adw. Wieslawie Zoll nie wspominajac.

Gdyby nie on, gdyby nie utrata przeze mnie pracy z powodu jego ignorancji, dawno uiscilbym nalozona na mnie kare grzywny w kwocie 250,00 zl.

Zanim mnie los zetknal z nim i zanim z powodu jego moralnej i zawodowej niekompetencji i nie utracilem pracy, zarabialem w 2006 roku miesiecznie 35.000,00 zl.

Sedziowie i prokuratorzy takie juz maja zwyczaje, ze wykorzystujac sprawowane urzedy w celach prywatnych niszcza swoich przeciwnikow czyniac ich przestepcami, a gdy ci utraca prace, a z nia pieniadze, z byle powodu kieruja do aresztu.
Hieny w sedziowskich togach rzucaja sie takze na ich majatek, dorobek zycia.

Ofiary barbarzyncow czasem traca nawet zycie.

W niniejszym pismem opisanej sprawie tez nietrudno wyobrazic sobie taka oto sytuacje, ze ja przez „pomylke” podwladnego sedzi Barbary Kursy – inna podwladna sedzi Barbary Kursy, sedzia Malgorzata Lewicka z I Wydzialu Cywilnego Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie chciala mnie w sierpniu 2012 r. okrasc z mieszkania, patrz: Zalacznik 5 – sedziego Sekcji Wykonania Orzeczen II Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zostane umieszczony w piatek 11 pazdziernika 2013 r. w areszcie.

W poniedzialek 14 pazdziernika 2013 r. wyjasniloby sie, ze to pomylka, ale …

Ale ja moge przeciez zostac tzw. „weekendowym samobojca”.

Jak mi zagroza, ze mi zamorduja dzieci – a wsrod tzw. „autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach” nie brak barbarzyncow – to przeciez pokornie zrobie, co mi kaza.

Nawet list pozegnalny napisze, ktorym prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawe Zoll i trzodke sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktorzy mnie razem z nimi uczynili przestepca przeprosze za to, ze … doprowadzilem do wzruszenia skazujacego mnie wyroku udowadniajac im, jakie z nich tumany msciwe – „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Poza tym, przez trzy noce w areszcie moze przeciez dojsc do nieszczesliwego wypadku z moim udzialem …

 

Dlatego zanim podlegli Panom funkcjonariusze Policji wykonaja wydane ewentualnie Panom przez kierowany przez sedzie Barbare Kurse Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie polecenie zatrzymania mnie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. – lub potem – w zwiazku ze sprawa tego Sadu do sygn. /sygn. akt II Ko 3214/12/K PK/, zazadajcie Panowie, prosze, doreczenia Wam akt w.w. sprawy i skonfrontujcie je z informacjami podanymi przeze mnie w niniejszym pismie oraz z zalaczonymi do niego:

 1. kopia Dowodu wplaty poswiadczajacego uiszczenie przeze mnie w dniu 7 pazdziernika 2013 r. oplaty w kwocie 250,00 zl w tej – tj. do sygn. akt: II Ko 3214/12/K PK – sprawie.

 2. kopia pisma z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie SSR Barbary Kursa.

 

Wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty 250,00 zl

 2. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok Nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

 4. Pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do przedstawicieli mediow, w sprawie majacej sie odbyc w dniu 11 pazdziernika 2013 r. w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie rozprawie apelacyjnej /sygn. akt I ACa 898/13/, od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk, z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. IC 2213/12/ w sprawie przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie

 5. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. do prezesa Sadu Barbary Kursa

 6. sp. Claudiu Crulic

1 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takzemoj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski,byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.”Zrodlo Andrzej Zoll, w: „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

(…) Razem z Maryla i Zbyszkiem Cwiakalskimufundowalismy tam /dwor Emila Zegadlowicza – ZKE/ odrestaurowanie gabinetu Zegadlowicza.”Zrodlo Andrzej Zoll, w: „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 210

{attachments}

 

4. 07.10.2013 – Pismo Z. Kekusia do przedstawicieli mediow

5. 07.10.2013 – Pismo Z. Kekusia do Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursa

 

Le va-et-vient du levitra 10mg sexe masculin devrait suffir, n’est-ce pas, a acceder a vente viagra net l’orgasme ?
Il achat de cialis sur internet s’agit d’accepter le principe et la necessite d’une reeducation qui peut durer plusieurs mois (jusqu’a deux ans) achat de cialis au quebec apres l’intervention.
Ils cesseront souvent d’apporter des ameliorations sexuelles a leur partenaire viagra pfizer en ligne parce achat viagra online qu’ils se sentent vraiment genes et ne veulent pas etre ridiculises.

Bref, quand on se retrouve dans un “pattern” malsain, on evite les contextes ou on ressent un comparatif kamagra en ligne malaise, vente viagra feminin un inconfort, une peur, etc.
Cependant, la plupart de ces medicaments coute assez cher en raison des couts eleves pour la recherche, pour le developpement et la commercialisation. les remedes de la nouvelle generation tels que Viagra, Cialis, Levitra sont lances sur le marche sous la forme des comprimes. Le dosage de ce traitement depend de l’etat de sante de la personne et de ses antecedents. Le vibromasseur « Cigar Vive » plaque or 24 carats ajoutera une petite note de luxe a vos moments de luxure. Pas question d’aborder le sujet des preliminaires entre la poire et le fromage, pire, au moment ou cialis viagra en ligne generique tadalafil Romeo se deshabille (trop tot). Des remises peuvent etre consenties par le fabri cant et le grossiste aux officines. Le viagra (sildenafil) est un traitement contre l’impuissance sexuelle unique en son viagra prix suisse acheter viagra en pharmacie sans ordonnance genre, approuve et recommande depuis des annees, il a toujours montre des resultats extraordinaires parmi les hommes souffrant de dysfonction erectile. On lance une maladie comme on lancerait une marque de jeans, poursuit-il.
La viagra a acheter liste des propecia achat idees erronees source de degats est longue.
Cette loi permet aux laboratoires generiqueurs de deposer une demande d’autorisation aupres priligy commander de la FDA sur la base d’un dossier allege ne comportant que des etudes de bioequivalence.
L’humeur, acheter priligy pas cher quant a elle, est « une disposition affective de base qui nous fait osciller de la dapoxetine 100mg joie la plus extreme a la tristesse la plus douloureuse.
I comprare cialis acquisto cialis generico disturbi maschili sarebbero principalmente la perdita della libido, l’eiaculazione precoce e l’ansia da performance; le donne riportano piu facilmente prezzo del cialis da 10 mg l’assenza di orgasmo e il dolore durante i rapporti.
Se volete comprare Kamagra nella nostra farmacia, potete essere sicuri comprare viagra online e sicuro viagra prezzo pfizer di ottenere il prodotto ad un prezzo migliore.
E medico puo aumentare la dose in base a come si reagisce ad una particolare forza dosaggio.Devi prendere questa dose circa un’ora viagra acquisto senza ricetta prima del rapportoSi puo prendere Generic dove acquistare viagra on line Levitra con o senza cibo.
L composto di sale interagisce con acquistare levitra farmacia gli ormoni costo cialis in europa noradrenergici del cervello che raddoppiano come i neurotrasmettitori.
I farmaci generici sono la scelta migliore perche, anche se la loro forma o colore possono viagra in farmacia senza ricetta medica essere diversi, acquistare levitra on line la qualita, la sicurezza e l’efficienza sono esattamente le stesse.
Gli uomini che assumono il Cialis per la prima volta possono scoprire acquisto cialis postepay che viagra generico le erezioni provocate dal medicinale possono durare molto piu delle 36 ore calcolate dai produttori.
Fondamentalmente una persona sarebbe stata ipnotizzata t ottenere l’accesso al suo subconscio. All’assenza di un aumento di dose di effetto positivo fino a 20 mg. L’acquisto online di farmaci generici e originali e cialis soft generico 20 mg ormai un fenomeno in tutto il mondo. Con il passare del tempo, gli uomini in particolare sono diventati piu cialis si acquista in farmacia esigenti, e dove comprare il cialis a milano di conseguenza si aspettavano qualcosa in piu dai farmaci per la cura della DE. Molti uomini hanno bisogno di vendita cialis in europa maggiore stimolazione del pene, l’erezione diventa meno rigida e qualunque distrazione puo comportare la perdita dell’erezione, spesso difficile da raggiungere di nuovo. Ma gia il poeta greco Mimnermo lamentava la tristezza della vecchiaia, quando il vigore amoroso vien meno: In questo caso, quindi, l’uomo non sta cercando una persona dello stesso sesso, non e quindi omosessuale (ma puo essere bisessuale) e, contrariamente al transessuale, sente come “congruente” la sua sessualita con quella derivante dalla sua anatomia; il travestirsi, insomma, e messo in atto al solo scopo di procurarsi eccitazione sessuale. L’orgasmo puo essere goduto non necessariamente assieme ad un comprare cialis online italia partner, ma anche in solitarie sedute di piacere individuale, tramite pratiche erotiche di autostimolazione.
Ma ha anche la cialis lo trovo in farmacia possibilita di partire Levitra cialis generico farmacia italia generico per la meta per ottenere 2 dose di 10mg di Vardenafil.
E infatti, il sesso anale acquisto priligy in farmacia spesso vendita cialis italia comprare viagra generico online non e raccomandato.
Sondaggi viagra farmacia mostrano che acquisto cialis in farmacia gli uomini singoli non hanno piu successo propecia in italia di loro amici nelle relazioni.
Cela permettra a un prix du levitra 10 mg homme d`eviter le cercle vicieux de doutes dans ses facultes sexuelles, quand un acheter du levitra ligne doute infonde acquiert une levitra 20mg generique veritable force.
Da un punto di vista fisico, rappresenta in alcuni casi un importante campanello d’allarme kamagra generico acquisto propecia senza ricetta per la comparsa priligy farmacia sin receta di malattie vascolari gravi come ictus e infarto.
Il est a noter que la dialyse ne peut pas accelerer l’excretion achat cialis en pharmacie du medicament, parce que le sildenafil est etroitement lie aux proteines site serieux pour achat viagra plasmatiques et achat de pilule cialis ne s`excrete pas dans l’urine.
Si tratta di uno vendita viagra italia line strumento che e basato su una batteria al litio (in tutto e per tutto paragonabile a quella di un telefono cellulare), collegata ad un vaporizzatore ed un bocchino puedo comprar viagra en farmacias (il quale contiene un filtro come prezzo del cialis da 10 mg le vere e proprie sigarette ed una serie di essenze a base di oli vegetali ed aromi vari).
Vous pouvez obtenir davantage d’informations en ligne, il viagra pour homme ya nombre de site acheter du viagra en italie web ou de pharmacie en ligne, qui permettent de connaitre tout sur la acheter cialis en ligne france perte de cheveux et leur traitement.
Il 30enne ex-contractor dela cia ha dove comprare cialis su internet rivelato come dove comprare viagra a milano washington abbi sistematicamente infranto leggi e trattati internazionali contro decine di paesi, violando i diritti sovrani di governi, istituzioni diplomatiche, aziende private e milioni acquistare viagra on line italia di cittadini di tutto il mondo e degli stati uniti.
Mais, au lieu de pointer le generique propecia pharmacie vente kamagra ordonnance doigt dessus sans arret, ne vaut-il pas mieux cialis pas cher suisse chercher un moyen d’y remedier ?
Portera a sottovalutare la mancanza di fiducia e l’incapacita di cialis acheter en pharmacie soddisfare il vostro partner achat cialis doctissimo nel vostro rapporto.
Un risultato atteso, che lo studio ha permesso di misurare oggettivamente per la prima volta, dimostrando inoltre che acquistare cialis 20 mg non vendita viagra cialis si e’ verificato acquistare viagra allestero nessun problema di dipendenza dal farmaco.
Les effets secondaires sont acheter du viagra sur le net quasi negligeables (attention neanmoins, il ne faut pas conserver prix viagra l’anneau de constriction plus de 30 minutes).
Ceci, afin de mettre ces dernieres en le viagra est t’il en vente libre viagra naturel valeur.
Molti medici indicano che se uno puo raggiungere erezioni durante il sonno, il problema sara causata miglior sito per comprare viagra da problemi psicologici e viagra in farmacia richiede una terapia ed un intervento medico.
Numerosi studi hanno dimostrato lo stretto acquisto viagra slovenia legame tra fumo e acquisto viagra pagamento alla consegna malattia, tra cui l’impotenza sessuale e la disfunzione erettile.