15.10.2013 – Wniosek Z. Kekusi do Premiera Donalda Tuska o niepowołanie prof. Andrzeja Zoll`a na Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministrze Sprawiedliwości

Krakow, dnia 15 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 4. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Adw. Janusz Raglewski, Kancelaria Adwokacka, ul. Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Krakow

 22. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

  1. Prof. dr hab. Andrzej Zoll jako kandydat na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

  2. Prof. Andrzeja Zolla, adw. Janusza Raglewskiego oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marii Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezolka interpretacja konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa.

  3. Zawiadomienie, ze:

 1. jesli dozyje – i jesli w zdrowiu – doreczenia mi wyroku z dnia 11 pazdziernika 2013 r. /sygn. I ACa 898/13/ sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marii Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezolka w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. I C 2213/12/ sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie, zostanie zamieszczony na stronie http://www.kekusz.pl razem z:

  1. moim pozwem przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie,

  2. odpowiedzia prof. dr hab. Andrzeja Zolla na pozew,

  3. wyrokiem sedzi Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I C 2213/12,

  4. dokumentami wydanymi przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie sygn. I C 2213/12, w tym sporzadzonymi osobiscie, odrecznie przez sedzie Elzbiete Bednarczuk,

  5. apelacja, ktora zlozylem w dniu 26 kwietnia 2013 r. od wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I C 2213/12,

  6. odpowiedzia prof. dr hab.. Andrzeja Zolla z dnia 26 czerwca 2013 r,. na moja apelacje,

  7. protokolem rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r.

 2. niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Odnosze wrazenie, ze zbliza sie godzina powrotu na scene polskiej inteligencji

Zrodlo: prof. dr hab. Andrzej Zoll,w: „Panstwo prawa zagrozone”, Gazeta Wyborcza, 10 kwietnia 2007r., s. 25

 

Wielcy ludzie sa dumni, mali zarozumiali

George Byron

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

 

Aktem powolania z dnia 13 listopada 2009 r. powolal Pan prof. dr hab. Andrzeja Zolla na okres 4 lat na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci. Oto tresc Pana aktu powolania – Zalacznik 9:

Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tuskotrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja

Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 9

A to tresc wniosku ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego o powolanie A. Zolla na Przewodniczacego Komisji – Zalacznik 10:
„Rzeczpospolita Polska Minister Sprawiedliwosci Warszawa, 6 listopada 2009 r. DL-P 122-108/09 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrow Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz.U Nr 232, poz. 2319, z pozn. zm), zwracam sie z uprzejma prosba o powolanie prof. dr hab. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Krzysztof Kwiatkowski”
Dowod: Minister Sprawiedliwosci, sygn. akt DL-P 122-108/09, wniosek Ministra Sprawiedliwosci z dnia 6 listopada

2009 r. – Zalacznik 10

 

Mam za soba prawie trzydziesci lat pracy, w tym kilkanascie na kierowniczych stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych, i nie spotkalem sie z sytuacja, jak w zacytowanym wyzej pismie ministra K. Kwiatkowskiego z dnia 6.11.2009 r., tj. zeby wniosek o powolanie na wazne stanowisko zostal sporzadzony bez zadnego uzasadnienia.

Za niespelna miesiac konczy sie 4-letnia kadencja prof. Andrzeja Zolla. Z tego powodu minister sprawiedliwosci Marek Biernacki rychlo zglosi Panu swojego kandydata na Przewodniczacego Komisji. Wiedzac, ze prof. Andrzej Zoll jest Pana pupilem, przewidujac, ze z tego powodu moze Pan zmusic ministra M. Biernackiego, zeby zglosil Panu jego wlasnie kandydature, pozwole sobie raz jeszcze poinformowac Pana – tj. wczesniej przekazane informacje uzupelnie o opis zdarzen z ostatnich tygodni – co tez prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje soba jako czlowiek i jako prawnik.

 

xxx

 

Prof. dr hab. Andrzej Zoll rozpoczal w dniu 30 czerwca 2000 r. kadencje Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od stycznia 2003 r. na stronie www.zgsopo.webpark.pl, i od dnia 4 listopada 2004 r. na stronie www.zkekus.w.interia.pl, czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy zaczeli zamieszczac pisma, ktore ja kierowalem do roznych instytucji wymiaru sprawiedliwosci w zwiazku z naruszaniem przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie /SSO Ewa Handerek, SSR del. do SO Agata Wasilewska-Kawalek/ i Sadu Apelacyjnego w Krakowie /SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek/ oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla konstytucyjnych i ustawowych praw mojego wtedy maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia.

Wyzej wymienieni sedziowie nie zezwolili mi w 2001 roku na jego rehabilitowanie przez zabieranie jeden raz w tygodniu na 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie – nakazali czekac dziecku na zakonczenie sprawy o rozwod pomiedzy mna i moja zona /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie: XI CR 603/04/, co stalo sie w dniu … 10 kwietnia 2006 r., gdy syn byl pelnoletni i za pozno bylo na rehabilitacje chorob okresu dojrzewania – a poproszony przeze mnie w styczniu 2002 r. o udzielenie pomocy dziecku, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll rekomendowal mi pismem z dnia 20 sierpnia 2002 r. utrzymywanie z synem kontaktow posrednich, czyli telefonicznych i poddanie sie badaniom psychiatrycznym. Pouczyl mnie takze, ze za zlozenie w zlej wierze wniosku o wylaczenie sedziego grozi mi kara grzywny oraz ze nie bedzie odpowiadal na kolejne ewentualnie kierowane przeze mnie do niego pisma.

Byc moze przyczyna sprzecznego z prawem okreslonym w art. 3 ustawy Konwencja o Prawach Dziecka – We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.” – zachowania Rzecznika Praw Obywatelskich i wykorzystywania przez prof. A. Zolla sprawowanego urzedu w celach prywatnych, ze jego malzonka, adw. Wieslawa Zoll byla pelnomocnikiem mojej zony w w.w. sprawie o rozwod.

Traktowala moje dzieci jako narzedzia osiagania dochodow, a jej ataki na mnie mozna nazwac lekko obsesyjnymi.

Poniewaz biegle Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie sporzadzily o mnie jako ojcu bardzo dobra dla Sadu opinie:

 

Wnioski: (…) Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy zebranego materialu stwierdza sie, ze (…)

Maloletni Michal i Tomasz wymagaja szerokich, nieskrepowanych kontaktow z ojcem

odbywajacych sie zarowno w domu jak i poza miejscem zamieszkania.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Opinia Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego z 14.06.1999r. – Psycholog Osrodka, Spec. II stopnia mgr Zofia Achalej, Pedagog Osrodka mgr Danuta Kurdziel, Kierownik RODK w Krakowie mgr Zofia Nowacka-Spiewla

 

Dzieci powinny miec jak najszerszy kontakt z ojcem co jest zawarte w opinii (…). Troska o dzieci zostala zweryfikowana przez badania psychologiczne i dzieci ujawnily, ze ojciec jest troskliwy i opiekunczy i zaangazowany w sprawy dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, psychologa, mgr Z. Achalej w 1999r. s.s. 257, 258 akt sprawy

 

Nie widzialysmy przeciwwskazan do ograniczania kontaktow ojca dziecmi a wrecz przeciwnie uwazalysmy ze kontakty powinny byc nieskrepowane i nieograniczone. Skoro nie ma przeciwwskazan to jest to korzystne dla prawidlowego rozwoju dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, pedagoga, mgr D. Kurdziel w 1999r., s. 319 akt sprawy XI CR 603/04/

 

adw. Wieslawa Zoll nie ustawala w dzialaniach na rzecz dyskredytowania mnie jako ojca i jako czlowieka.

Zarzucala mi bezpodstawnie, ze zlozylem falszywe zeznania, co mialo znajdowac potwierdzenie w dowodach, ktorych … nigdy nie zlozyla do akt sprawy. Podawala „fakty” przeczace rzeczywistym zdarzeniom opisywanym przez nia sama we wczesniej sporzadzanych przez nia pismach.

 

Poniewaz mimo bardzo dobrej opinii o mnie bieglych sadowych i rekomendacji zapewnienia dzieciom jak najszerszych, nieograniczonych, nieskrepowanych kontaktow ze mna, wyzej wymienieni sedziowie zezwolili mi na spotkania z synami raz na dwa tygodnie w weekend’y i nie wyrazili zgody na to, zebym mogl zabierac jednego z synow na zajecia rehabilitacyjne, a Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll stanal po stronie sedziow i ich bronil inteteresu, w kwietniu 2004 r. zlozylem skarge na nich do Rzecznika Praw Dziecka.

W odwecie, owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl w czerwcu 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw zniewazenia i znieslawienia sedziow i RPO prof. A. Zolla oraz znieslawienia adw. Wieslawy Zoll.

Rzecznik Praw Dziecka nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy, bo mu Rzecznik Praw Obywatelskich i przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie odmowili dostarczenia akt, ktorych od nich zadal, a ja … zostalem przestepca.

W dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia sporzadzony przez nia w dniu 12.06.2006 r. akt oskarzenia, w ktorym podala miedzy innymi: Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. – w Krakowie, dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu intetnetowwego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Prawa Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie zeznan prof. A. Zolla. Podala: „Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257)
Pragne wyjasnic, ze gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan prof. Andrzej Zoll poinformowal ja, ze nie stawi sie na wezwanie, bo nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony moim dzialaniem nie chce, aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, to prokurator R. Ridan umorzylaby – z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. – sledztwo.

Ale prof. Andrzej Zoll – wiedzac, ze mam dwoje dzieci na utrzymaniu – pragnal uczynic mnie przestepca.

Sad Najwyzszy przekazal – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy i w dniu 17 lipca 2007 r. prof. Andrzej Zoll poskarzyl sie na mnie sedziemu Tomaszowi Kuczmie, ze ja go … atakowalem izniewazalem.

Zeznal – Zalacznik 1: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 1

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynu z art.

226 § 3 K.k. i wymierzyl mi kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl.

Artykul 226 § 3 K.k., na podstawie ktorego sedzia Tomasz Kuczma wymierzyl mi kare stanowi:Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly przez prawie 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

 

O tym, ze byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej wiedza nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.

W orzeczeniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesoraSadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskichz art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

A redaktor naukowy o tym nie wie …

Moze nie czytal …

Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

A jednak uchodzacy za jednego z najwybitniejszych prawnikow w Polsce, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. A. Zoll obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie za tak opisany czyn i na podstawie zeznan zlozonych przez niego w postepowaniu przygotowawczym prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, a na podstawie zeznan, ktore zlozyl podczas rozprawy glownej sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok. Za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Sad Okregowy w Rzeszowie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynu i … rozpoznaje ja … czwarty juz rok po wznowieniu sprawy sedzia tego Sadu, a od roku takze prezes, Beata Stoj.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 2: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

 

Z podanych wyzej wzgledow, tj. poniewaz prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie do organu, nie zas jego pracownikow,

a po uchyleniu w dniu 15 wrzesnia 2010 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., znowu jestem – kilka lat – scigany za ten czyn i sedzia B. Stoj nie ustaje w sciganiu mnie za niego, skladalem kilkukrotnie wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o skorzystanie z jej ustawowego prawa do zlozenia wniosku o wyeliminowanie z aktu oskarzenia przeciwko mnie czynu XVII, tj. zarzutu z art. 226 § 3 K.k., opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Poniewaz byly bezskuteczne, w dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem, zapowiedziany wczesniej, prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

W jego drugim dniu wreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta mnie poinformowala – Zalacznik 3: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 3

 

To bezprawie poniewaz:

 1. artykul 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:

„Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

 1. o ile wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuja w istocie nie wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ale „pokrzywdzony”, prof. A. Zoll tak – to wszyscy jako sluszne prezentuja wskazanie, wedlug ktorego § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu nie zas jego pracownikow,

 2. prokurator Radoslawa Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze znane jej sa rozne wskazania doktryny prawnej i nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie nie tylko z tym, ktore jako sluszne prezentuje miedzy innymi prof. A. Zoll, ale nawet z tym, ktore jako sluszne prezentuja … wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego,

 3. ja juz raz bylem skazany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan za ten czyn. Skazal mnie za niego sedzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. Wyrok ten w zakresie tego czynu uchylil Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.
  Z pisma do mnie z dnia 12.07.2013r. prokurator E. Fraczek-Padol wniosek, ze po tym, jak sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie, zarzucil sadowi I instancji, tj. Sadowi Rejonowemu w Debicy, ze ten skazujac mnie za zniewazenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, razaco naruszyl prawo materialne, to jednak … „Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”, czyli … znowu sad I instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy. A przeciez ten Sad – sedzia Tomasz Kuczma – raz juz dokonal … oceny prawnej problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. i ta ocena zostala negatywnie zweryfikowana przez Sad Okregowy w Rzeszowie.
  A zatem prokurator Edyta Fraczek – Padol zaklada, ze sedzia Beata Stoj moze mnie jednak skazac – drugi raz w tej samej sprawie – za ten czyn.
  Czyn, ktory nie jest przestepstwem.

 

Wydaje sie, ze sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk czekaja na koncowy efekt pomocy, ktorej prof. A. Zollowi udzielil rzad Adresata niniejszego pisma, a w slad za nia udzielic maja … najwyzsze wladze Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto bowiem, jak podaja media, Rzadowe Centrum Legislacji – prof. dr hab. Andrzej Zoll jest od listopada 2009 r. Przewodniczacym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – przygotowalo projekt nowelizacji Kodeksu karnego zmierzajacy do zniesienia szczegolnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organow RP w wypadku ich zniewazenia lub ponizenia. Projekt przewiduje uchylenie wlasnie przepisu art. 226 § 3 Kodeksu karnego. Rzadowe Centrum Legislacji nie wyjasnilo, dlaczego ten akurat przepis Kodeksu karnego wylaczono z prac nad kodeksem karnym, ktory w nowej wersji wejdzie w zycie w styczniu 2015 r. Przyspieszenie prac nad nowelizacja jednego tylko przepisu, w „przeddzien” okreslanej jako gigantyczna reformy wymiaru sprawiedliwosci nie znajduje zadnego uzasadnienia.

Poza tym, ze … na jak najszybszym uchyleniu przepisu art. 226 § 3 K.k. zalezy osobiscie przewodniczacemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, tumanowi msciwemu, Zydowi ortodoksowi radykalnemu, prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 10 wrzesnia 2013 r. skierowanym do:

 1. prezydenta Bronislawa Komorowskiego

 2. marszalka Senatu Bogdana Borusewicza

 3. marszalka Sejmu Ewy Kopacz

zlozylem:Wniosek o zapobiezenie przez Adresatow niniejszego pisma wprowadzeniu w zycie przed dniem wydania przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 – w ktorej jestem scigany od dnia 12 czerwca 2006 r. za czyn opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tj. przestepstwo z art. 226 § 3 K.k. – ustawy wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji, przewidujacego uchylenie art. 226 § 3 Kodeksu karnego – „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″.

W odpowiedzi z Sejmu otrzymalem pismo z dnia 13 wrzesnia 2013 r. – bez sygnatury, zatem Sejm skierowal sprawe po wyslaniu pisma do mnie do … kosza na smieci – zawiadomila mnie Naczelnik Wydzialu w Biurze Korespondencji i Informacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sylwia Golaszewska – Zalacznik 4: „Warszawa, 23 wrzesnia 2013 r. Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji /adres – ZKE/ Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w zwiazku z Pana pismem do Marszalka Sejmu z dnia 10 wrzesnia 2013 r., ktore zostalo przekazane z Gabinetu Marszalka Sejmu do Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje. Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 1700) zostal w dniu 10 wrzesnia skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

W swietle przepisow Konstytucji oraz uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. z 2012 e., poz. 32 z pozn. zm.), kompetencje Marszalka Sejmu, jako organu Izby zwiazane sa z organizacja prac Sejmu. Marszalek nie ma natomiast wplywu na sposob wykonywania przez poslow ich mandatu, w tym w zakresie prac legislacyjnych, ktory w swietle art. ust. 1 Konstytucji jest mandatem wolnym. Z powazaniem Naczelni Wydzialu Sylwia Golaszewska”
Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, pismo Naczelnika

Wydzialu Sylwii Golaszewskiej z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Ciekawe zatem, dlaczego – jesli marszalek Ewa Kopacz nic nie moze – media podaja nieraz, jak przedstawiciele partii opozycyjnych skarza sie, ze … marszalek Sejmu schowal jakis projekt ustawy na tzw. „dolna polke”.

Co do ustawy, jak wyzej, nie zdziwie sie wcale, jesli do rzesz pomocnikow prof. dr hab. Andrzeja Zolla dolacza … Sejm, Senat i prezydent.

Z zainteresowaniem bede tez obserwowal tempo prac nad ustawa, ktora ma doprowadzic do umorzenia w.w. sprawy przeciwko mnie z art. 226 § 3 K.k. i ostatecznie uchronic dla niektorych najwybitniejszego prawnika w Polsce, prof. dr hab. Andrzeja Zolla przed kompromitacja spowodowana faktem, ze mnie dwukrotnie obciazyl zeznaniami – i z tego powodu uczynil przestepca – w sprawie, w ktorej jestem … osmy rok scigany za czyn, ktory wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanej przez prof. Andrzeja Zolla nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Bede sledzil postep prac na ustawa, jak wyzej.

Wcale sie nie zdziwie, jesli tempo prac nad nia bedzie rownie szybkie, jak to, z jakim Pan chcial wprowadzic w zycie antypolska ustawe reprywatyzacyjna wedlug projektu z grudnia 2008 r. ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – patrz: blog red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

Poinformuje Adresata niniejszego pisma oraz Adresatow jego kopii – jesli dozyje – gdy z powodu wejscia w zycie ustawy wedlug w.w. projektu Rzadowego Centrum Legislacji sedzia Beata Stoj umorzy postepowanie przeciwko mnie w zakresie czynu XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. opisanego jako nie bedace nigdy przestepstwem zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

xxx

Nie dosc, ze mnie prof. dr hab. Andrzej Zoll uczynil jako Rzecznik Praw Obywatelskich przestepca za slowa, to w dodatku wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore prezentuje od lat jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego.

Uczynienie mnie przestepca wbrew teorii prawa karnego, ktora prezentuje, nie usatysfakcjonowalo jednak wystarczajaco pana profesora. Przy kazdej po temu okazji informuje prokuratorow i sedziow, ze ja powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony, ze go atakuje.

Pytamy o mnie przez przedstawicieli mediow, takze sie na mnie skarzy. W wywiadzie udzielonym red. Dorocie Stec-Fus z „Dziennika Polskiego” powiedzial o mnie:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Ja zatruwam zycie degeneratowi …

Taki sposob myslenia. Typowy dla megalomanow ze srodowiska tzw. niekwestionowanych autorytetow.

Skargi na adw. Wieslawe Zoll „pisalem” nie do jej malzonka Andrzeja Zolla, lecz – po wyczerpaniu innych mozliwosci, tj. po bezskutecznym kierowaniu ich do Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, w ktorych adw. Wieslawa Zoll nieuczciwie zarobkowala, do Okregowej Rady Adwokackiej i do Naczelnej Rady Adwokackiej – kierowalem do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Andrzej Zoll udzielona wyzej wypowiedzia dowiodl, ze nie dostrzega roznicy pomiedzy jego rolami:

 1. prywatna – meza adw. Wieslawy Zoll,

 2. publiczna – Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skoro sam wspomnial prof. A. Zoll o swej rzekomo obrazanej przeze mnie malzonce, czuje sie w obowiazku wyjasnic, ze adw. Wieslawa Zoll jest taka sama oszustka, jak on. Razem tez z nim uczynila mnie przestepca i jak to w przypadku bezwstydnie korzystajacych z uslug bezprawnych swiadczonych im przez prokuratorow i sedziow, z naruszeniem prawa. W tej samej sprawie, w ktorej z art. 226 § 3 K.k. przestepca uczynil mnie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego i sedzia Tomasz Kuczma skazal za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: : Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Wskazac przy tym nalezy, ze majac w zwyczaju zalenie sie na mnie, jak jej malzonek wrecz jojczenie, ujawnila jaki ma staz pracy w zawodzie adwokata. Zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny sygn. XI CR 603/04 oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Ja takiego indywiduum, jak adw. Wieslawa Zoll nie spotkalem przez 55 lat zycia.

Co wszak najwazniejsze, sama poswiadczyla, ze nie jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Z cala pewnoscia nie jest tez dobrem ogolnym.

Posiada rozlegla wiedze i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowanego z budzetu panstwa. Nie jest w interesie spolecznym, zeby jej darmowa usluge prawnicza w postaci sporzadzenia z urzedu aktu oskarzenia swiadczyla finansowana z budzetu panstwa prokurator Radoslawa Ridan. Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie jednak z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll i sedzia Tomasz Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.201 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – wyrok /sygn. akt IV KK 272/12/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie tego czynu.

Zeby Prokurator Generalny A. Seremet wniosl kasacje musialem – oszukiwany wielokrotnie wczesniej prowadzic przez 16 dob /30 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r./ protest przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie, w tym przez 12 /30 maja do 10 czerwca 2011 r./ glodowy.

Sad Najwyzszy uchylil wyrok i od tego czasu … znowu sciga mnie sedzia Beata Stoj za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Co zrobi?
Umorzy postepowanie z powodu ustania karalnosci.

 

Wyjasniwszy, na czym polegalo wspomniane przez prof. Andrzeja Zolla „obrazanie” przeze mnie jego malzonki adw. Wieslawy Zoll i „pisanie” na nia pism do niego, wroce do glownego watku niniejszego pisma, tj. do pana profesora.

Otoz z podanych wyzej przyczyn – po latach pozbawiania, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, mojego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, prof. A. Zoll nie tylko uczynil mnie przestepca wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore od lat prezentuje jako sluszne w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeku karnego, ale obraza mnie, znieslawia, zniewaza /w dniu 11 stycznia 2011 r. poinformowal prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika w sprawie do sygn. akt Ko 1551/10, ze jestem osoba niezrownowazona/ niszczy mi i tak zrujnowana z jego winy opinie, w tym na rynku pracy – pismem z dnia 26 listopada 2012 r. zlozylem w Sadzie Okregowym w Krakowie pozew przeciwko niemu o: odszkodowanie z tytulu naruszenia mojej godnosci i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym zycia”.

W odpowiedzi na moj pozew prof. dr hab. Andrzej Zoll zlozyl do akt sprawy kilkadziesiat stron wydrukow z Internetu, materialy na temat zachowan Zydow w Polsce i na swiecie. Zlozyl je w siedmiu plikach, w tym podajac Sadowi adresy stron internetowych prezentujacych materialy pod tytulami:

 1. Przedsiebiorstwo Holocaust

 2. Zydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)

 3. Korzenie wspolczesnego zydostwa + film

 4. Judeofaszyzm – zbior filmow

 5. Reka w reke z Hitlerem

 6. Slowianskie niewolnice w rekach zydowskich Panow

 7. Witamy w Judeopolonii

 8. Judeopolonia – bat na zydowskie klamstwa

 9. Prawda za bramami Auschwitz – film

 10. O zydowskim rodowodzie masonerii

 11. Ukryty Holocaust – Eustach Mullins

 12. Psychopatologia judaizmu

 13. Gdy rzadza ofiary

 14. Uruchomiono spisek zniszczenia Stanow Zjednoczonych

 15. Oczami muzulmanina

 16. Wojna z chrzescijanstwem

 17. NWO

 18. Mit „6 milionow”

 19. Zydowski holokaust jest oszustwem

 20. Obrona przeciwko Zydowskiej agresji

 21. Niszczyciele

 22. Zydowska supremacja

 23. Kacik patriotyczny

 24. Pakowacz zwlok w Izraelu

 25. Archiwum Stop Syjonizmowi

 26. Zydowski holokaust i NWO – J. Kaminski

 27. Moje przebudzenie – David Duke

 28. Na dowolny temat

 29. Zydomasonska rewolucja w Kosciele Katolickim

 30. Spis artykulow o holoszwindlu

 31. Protokoly Medrcow Syjonu

 32. Wielki terror

 33. Poznaj Zyda

 34. Zydowski faszyzm

 35. Katalog izraelskiego bestialstwa

 36. Zydzi przejmuja glowne gazety amerykanskie

 37. Holokaustyczny przemysl

 38. „Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela” – Wladyslaw Bartoszewski

 39. i inne

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, odpowiedz z dnia 4 stycznia 2013 r. prof. dr hab. Andrzeja Zolla na pozew

 

Idiota!

Zaprezentowal mnie – najbardziej tolerancyjnego czlowieka „pod sloncem” – jako lidera … swiatowego ruchu antysyjonistycznego.

Co dla niego charakterystyczne, nie wyjasnil prof. dr hab. Andrzej Zoll, z jakich przyczyn zlozyl do akt sprawy materialy, jak wyzej. Ba, nie poinformowal nawet o tym swojego pelnomocnika adw. dr hab. Janusza Raglewskiego, ktory zapytany przez sedzie Elzbiete Bednarczuk podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r., w jakim celu pozwany zlozyl w.w. materialy … nie wiedzial.

Ja nawet nie wiedzialem o istnieniu materialow, jak wyzej.

Od prof. dr hab. Andrzeja Zolla dowiedzialem sie o nich.

Nie wiem zatem, co zlozony przeze mnie pozew ma wspolnego z – na przyklad – pakowaczem zwlok w Izraelu, zydomasonska rewolucja w Kosciele Katolickim, izraelskim bestialstwem, czy tez z tym, ze Wladyslaw Bartoszewski twierdzi, ze Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela.

Terror sie natomiast zgadza …

Terror tumanow, w wersji „wielki”.

Z cala pewnoscia mam do czynienia, to znaczy jestem ofiara wielkiego terroru ze strony prof. A. Zolla, jego malzonki adw. Wieslawy Zoll i ich „dream team’u”, podporzadkowanych im prokuratorow i sedziow.

W odpowiedzi na moj pozew adw. Janusz Raglewski podal takze: „Od dluzszego czasu w Internecie mozna znalezc artykuly podpisane przez Zbigniewa Kekusia oraz kopie listow wysylanych przez osobe tak podpisana, ciezko obrazajace Pozwanego, Jego Zone i Dziadka prof. Fryderyka Zolla. Przyczyna tych artykulow byla sprawa cywilna, w ktorej zona Pozwanego wystepowala w imieniu strony przeciwnej. Przykladowe tylko mozna podac, ze w pismach opublikowanych w Internecie i podpisanych „Z. Kekus” znajduja sie pod adresem Andrzeja Zolla frazy nastepujace: „wnuk ewentualnego kolaboranta, tchorz, oszust, klamca, rzadko patologiczne osobowosci itp.”

Jak to Andrzej Zoll … skarzy sie, ale nie wyjasnia, na czym polega ta „ciezka obraza”.

Podaje: „(…) w pismach opublikowanych w Internecie i podpisanych „Z.Kekus” znajduja sie pod adresem Andrzeja Zolla frazy nastepujace: „wnuk ewentualnego kolaboranta”.

To zadna obraza.

Chodzi o prof. Fryderyka Zolla (ml.), ktory mogl byc kolaborantem gestapo.

Zostal ujety razem z ponad 180 wykladowcami krakowskich uczelni podczas akcji w dniu 6 listopada 2006 r. Sondraktion Krakau.

Na stronach internetowych Adwokatury Polskiej, autor jego biografii podaje: „Aresztowanych (w tym podeszlego juz wiekiem prof. Zolla) przewieziono do wiezienia przy ul. Montelupich. Po dwoch dniach i zdawkowych przeprosinach prof. Zolla zwolniono. Nie podzielil wiec nieszczesnego losu uczonych wywiezionych do obozu Sachsensausen, gdzie – jak np. w przypadku prof. St. Estreichera – czekala go zapewne meczenska smierc.

Zrodlo: „Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948)W 140. rocznice urodzin”, Palestra, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, http://www.adwokatura.pl/palestra/111205/pol.htm

 

To nieprawda.

Prof. Fryderyka Zolla gestapo uwolnilo – jako jedynego – juz nastepnego dnia po ujeciu, tj. 7 listopada 1939 r.

Jak podaje M. Barcik: 7 XI 1939 (…) Po poludniu zwolniono z aresztu Fryderyka Zolla.”

Zrodlo: Mieczyslaw Barcik – KRONIKA SONDERAKTION KRAKAU; http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/64/01/03.html

 

Wobec powyzszego nieprawdziwa jest takze podawana przez Encyklopedie Wikipedia informacja o prof. Fryderyku Zoll:
„W listopadzie 1939 byl wieziony przez Niemcow.”

Zrodlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Zoll_(m%C5%82odszy)

 

Dorabianie martyrologii …

 

Przyczyna okazanej F. Zollowi laskawosci z pewnoscia nie byl jego wiek.

Wskazac bowiem nalezy, ze wsrod aresztowanych i wywiezionych nastepnie do obozu koncentracyjnego znalezli sie profesorowie nie tylko niewiele mlodsi od urodzonego w 1865r. prof. Fryderyka Zolla, jak urodzony w 1869r. prof. Stanislaw Estreicher lecz nawet starsi od niego, jak, jak urodzony w 1863 r. prof. Kazimierz Kostanecki, czy tez urodzony w 1864r. prof. Leon Sternach.

Ich nie przeprosili funkcjonariusze gestapo, jak prof. Fryderyka Zolla i nie uwolnili, lecz wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-Oranienburg, gdzie, jak wielu innych, w krotkim czasie, wycienczeni warunkami obozowymi zmarli.

 

Jak powszechnie wiadomo zbrodniarze wojenni z gestapo raczej nie wypuszczali – w dodatku z przeprosinami – ujetych przez nich ofiar bezinteresownie.

Zadaniem gestapo, /Geheime Staatspolizei/, tj. Tajnej Policji Panstwowej III Rzeszy byla ochrona faszystowskiego ustroju i zwalczanie faktycznych i domniemanych przeciwnikow hitleryzmu wszelkimi mozliwymi srodkami.

Wyrokiem Miedzynarodowego Trybunalu Wojskowego w Norymberdze w 1946 gestapo uznano za organizacje przestepcza, winna zbrodni ludobojstwa i zbrodni wojennych.

To z cala pewnoscia nie byli dobrzy Samarytanie.

Zwolnienie przez gestapo czesto wiazalo sie potrzeba nawiazania z nia wspolpracy, zwanej kolaboracja.

Taki sposob postepowania gestapo potwierdza, wskazujac naukowca, ktory odmowil wspolpracy, m.in.autor „Kroniki Sonderaktion Krakau”, Mieczyslaw Barcik, taka oto podajac informacje o innym z ujetych przez gestapo profesorow i zlozonej mu propozycji: „8 XI 1939 (…) W poludnie zjawil sie dr Fritz Arlt – kierownik Glownego Wydzialu Ludnosci i Opieki Spolecznej Urzedu GG – i zaproponowal Kazimierzowi Stolyhwie zwolnienie i wspolprace z Niemcami.

K. Stolyhwo odmowil, uzasadniajac to tym, ze nie moze przyjac zwolnienia, jesli aresztowani z nim koledzy maja pozostac uwiezieni.”

Zrodlo: Mieczyslaw Barcik – KRONIKA SONDERAKTION KRAKAU; http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/64/01/03.html

 

Przyczyna uwolnienia prof. F. Zoll w dniu 7.XI.1939r. nie byl takze ewentualnie zly stan jego zdrowia.

Aresztowanych poddano bowiem badaniom lekarskim dopiero dwa dni pozniej, tj. w dniu 9 listopada 1939r., co potwierdza Kronika Sonderaktion Krakau:9 XI 1939, rano – przyszedl dr M. Cieckiewicz i zbadal chorych w celu wystawienia wnioskow o zwolnienie. Prof. Wladyslaw Konopczynski dokonal spisu wszystkich wiezniow, dolaczajac do dokumentu ich podpisy. Okolo godz. 13 odzyskali wolnosc zwolnieni z aresztu: Adam Kleczkowski; Stanislaw Ciechanowski i Witold Wilkosz (obaj ze wzgledu na chorobe)”.

Zrodlo: Mieczyslaw Barcik – KRONIKA SONDERAKTION KRAKAU; http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/64/01/03.html

 

Wobec przedstawionych wyzej faktow, uwolnienie F. Zolla przez gestapo, w dodatku z przeprosinami moze budzic watpliwosci co do jego przyczyn, w tym moze budzic podejrzenie, ze F. Zoll kolaborowal z gestapo.

Taka przyczyna tym bardziej byla prawdopodobna, ze F. Zoll juz w 1914r. ujawnil sklonnosci do kolaboracji z okupantem.
Napisali o tym Mieczyslaw Czuma, Michal Koziol i Leszek Mazan w wydanej przez nich w 2007 roku ksiazce „To jest Krakow, Mosci Ksiaze!”:„ Rok 1914 – Prorektor Uniwersytetu Jagiellonskiego profesor Fryderyk Zoll podejmuje dzialania zwiazane z zagrozeniem miasta przez wojska rosyjskie i prawdopodobna okupacje miasta. Mowi: W razie, gdy Rosjanie zajma Krakow (…), nas profesorow bezwzglednie wiaze wiernosc dla naszej Almae Matris Jagiellonicae i dlatego mozemy z wladzami rosyjskimi ukladac sie, spelniac ich racjonalne polecenia i w ten sposob dojsc do porozumienia, ale tylko pod warunkiem, ze polskosci Uniwersytetu i naszego samorzadu nie narusza i im nie uchybia5”.

 

Jak podaja inne, dostepne w – miedzy innymi – Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego zrodla, ta zacheta prof. F. Zoll do kolaboracji z Rosjanami przez wielu przyjeta zostala z niesmakiem.

Tym bardziej, ze byla inicjatywa nie Rektora, lecz Prorektora Uniwersytetu.

 

W zwiazku z powyzszym zlozylem wnioski w Instytucie Pamieci Narodowej o wyjasnienie:

 1. Przyczyn zwolnienia w dniu 7 listopada 1939r. przez gestapo, ujetego podczas przeprowadzonej w dniu 6 listopada 1939r. akcji Sonderaktion Krakau, czlonka zalozonej przez Hansa Franka, Akademii Prawa Niemieckiego, prof. Fryderyka Zoll, dziadka odznaczonego Wielkim Krzyzem Zaslugi z Gwiazda RFN,prof. Andrzeja Zoll.

 2. Okresu trwania i charakteru relacji prof. Fryderyka Zoll z rezydujacymi w Polsce w okresie w okresie II wojny swiatowej oficerami Tajnej Policji Panstwowej III Rzeszy, tj. Geheime Staatspolizei /gestapo/ i posiadajacym od 1936r. tytul „wodza prawa w Rzeszy”, od 1939r. Generalnym Gubernatorem, Hansem Frank.

 

Oto stanowisko prokuratora Wojciecha Pardyak z Oddzialowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2008r. – Zalacznik 11:

Instytut Pamieci Narodowej Oddzialowa Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 31-012 Krakow, ul. Reformacka 3, Dnia 14 kwietnia 2008r. Ko 16/08

Pan Zbigniew Kekus

W odpowiedzi na Pan pismo z dnia 14 stycznia 2008r kierowane do Prezesa Instytutu Pamieci Narodowej, a przekazane wg. Wlasciwosci do Oddzialowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie – informuje, ze nie znajduje podstaw do prowadzenia w tej sprawie jakichkolwiek czynnosci procesowych.

Sugerowana przez Pana w tresci pisma ewentualna kolaboracja prof. Fryderyka Zolla z Niemcami (Gestapo) podczas okupacji, wnioskowana jedynie z faktu jego szybkiego zwolnienia po przeprowadzonej przez Niemcow w listopadzie 1939 r. akcji na Uniwersytecie Jagiellonskim w Krakowie, w ramach tzw. „Sonderaktion Krakau” – jest pogladem nie znajdujacym zadnego oparcia w dotychczas przeprowadzonych czynnosciach sprawdzajacych i jako odosobniony – musi zostac calkowicie odrzucony.

Nadmieniam, ze prof. Fryderyk Zoll pomimo, iz byl korespondencyjnym czlonkiem Akademii Prawa Niemieckiego to nie angazowal sie we wspolprace z ta instytucja, natomiast powszechnie znane byly jego krytyczne poglady w kwestii nazizmu i wszelkich przejawow totalitaryzmu, pojawiajacych sie w Niemczech po dojsciu do wladzy Hitlera.

Wedlug ugruntowanej opinii w srodowisku naukowym, prof. Fryderyk Zoll zostal zwolniony przez Niemcow, po dokonanym zatrzymaniu na Uniwersytecie Jagiellonskim – z powodu, jak wyzej wskazano czlonkostwa w Akademii Prawa Niemieckiego i autorytetu oraz pozycji, jaka posiadal w miedzynarodowym srodowisku prawniczym.

Domniemywanie innych powodow decyzji wladz okupacyjnych jest calkowicie nieuprawnione i nie znajduje zadnego uzasadnienia w materialach zrodlowych. Prokurator Oddzialowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie Wojciech Pardyak”
Dowod: Oddzialowa Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, sygn. akt Ko 16/08,

pismo Prokuratora Wojciecha Pardyak z dnia 14 kwietnia 2008r. – Zalacznik 11

 

Prokurator W. Pardyak podal, ze F. Zoll nie angazowal sie we wspolprace z Akademia Prawa Niemieckiego.
A przeciez nawet biograf F. Zolla, K. Pol podal, ze ten – swiadom zamiarow Hitlera – uczestniczyl kilkukrotnie w JURISTENTAGUNG, czyli dorocznych konferencjach i swietach prawniczych organizowanych przez „wodza prawa Rzeszy” Hansa Franka: „Prof. F. Zoll (ml.) doskonale orientowal sie w aktualnej sytuacji miedzynarodowej i nie mial zludzen co do ekspansji militarnej hitlerowskich Niemiec i narodowo-socjalistycznych koncepcji prawnych, wedlug ktorych: „wola Fuhrera jest najwyzsza ustawa, a Fuhrer – najwyzszym sedzia”. Poznal je juz wczesniej, gdy jako czlonek Akademii Prawa Niemieckiego wielokrotnie zapraszany byl na slynne „JURISTENTAGUNG” – doroczne hitlerowskie konferencje i swieta prawnicze. Uczestniczyl w kilku z nich niechetnie, wylacznie na usilne prosby rzadu polskiego.”

Zrodlo: „Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948)W 140. rocznice urodzin” , Palestra, Pismo Adwokatury

Polskiej, Rok XLVIII, http://www.adwokatura.pl/palestra/111205/pol.htm

 

Ciekawe, czy czlonkiem, do samego konca, tj. do wybuchu II wojny swiatowej, Akademii Prawa Niemieckiego tez byl prof. Fryderyk Zoll (ml.) … na usilne prosby rzadu polskiego.

Przypomne, ze zadaniem gestapo byla ochrona faszystowskiego ustroju i zwalczanie faktycznych i domniemanych przeciwnikow hitleryzmu wszelkimi mozliwymi srodkami.

Jesli prof. Fryderyk Zoll krytykowal – jak podal prokurator W. Pardyak – nazizm i totalitaryzm Hitlera, to byl … faktycznym nawet, a nie domniemanym przeciwnikiem hitleryzmu.

A jednak prokurator W. Pardyak uwaza, ze dziadek Andrzeja Zolla byl autorytetem dla gestapo i z tej przyczyny – szacunku dla miedzynarodowego autorytetu – jej oficerowie przeprosili go i wypuscili jako jedynego z ujetych podczas akcji Sonderaktion Krakau juz nastepnego dnia po jej przeprowadzeniu.

Nie takie, jak prof. Fryderyk Zoll (ml.) autorytety byly ofiarami gestapo, czy tez Niemcow, jak pisze prokurator W. Pardyak.

 

Wiarygodnosc informacji podanych przez prokuratora W. Pardyaka zweryfikowal … Andrzej Zoll, wydajac w 2011 r. ksiazke pt. „Zollowie – opowiesc rodzinna”, a w niej fragmenty pamietnika prof. Fryderyka Zolla (ml.), ktory tak wspomina swoje uwolnienie: „Kolo godziny 12-ej przyjechal oficer policyjny i zapytal sie o prof. Zolla. Kiedy koledzy mnie zawolali, dowiedzialem sie, ze mam byc wypuszczony na wolnosc ze wzgledu na to, ze jestem czlonkiem Akademii Niemieckiego Prawa, ale wpierw musi byc stwierdzona moja tozsamosc i w tym celu mam z tym oficerem pojechac do General-Government.

Pozegnalem sie z kolegami, przyjalem od nich kilka polecen i z oficerem, ktory byl dla mnie uprzedzajaco grzeczny, wyjechalem do budynku Akademii Gorniczej, gdzie Landesgerchtrast Merz (czy Morz) zobaczywszy mnie, powiedzial do oficera policyjnego, ktory mi dotad towarzyszyl, ze zna mnie z Jahrestagung, ze tozsamosc osoby jest zatem stwierdzona, a wiec moge byc wypuszczony na wolnosc.”
Dowod: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 300.

 

W ten sposob ex ante „zdementowal” prof. F. Zoll informacje podana wiele lat pozniej przez prokuratora W. Pardyaka, ze zostal uwolniony przez gestapo z powodu nie tylko czlonkostwa w Akademii Prawa Niemieckiego, ale takze „autorytetu oraz pozycji, jaka posiadal w miedzynarodowym srodowisku prawniczym.”

Jak juz Zoll, to dla niektorych musi byc autorytet.

Wnuk tez jest autorytet …

 

Ze wzgledu na zarzut Andrzeja Zolla, ze ja ciezko obrazam jego dziadka prof. F. Zolla (ml.), pragne wyjasnic, ze z trescia ksiazki „Zollowie – opowiesc rodzinna” zapoznalem sie po tym, gdy pisalem o jego ewentualnej kolaboracji z gestapo. Nie znalem wtedy przyczyny uwolnienia go, podanej przez niego samego.

Dopelniajac wymogu rzetelnosci pisalem – co potwierdza sam A. Zoll w odpowiedzi na pozew – o ewentualnej kolaboracji prof. Fryderyka Zolla (ml.) z gestapo.

A ta rzeczywiscie byla „ewentualna” – tj. «mogaca sie zdarzyc, mozliwa»; Slownik Jezyka Polskiego – ze wzgledu na podane wyzej okolicznosci, tj.:

 1. zdumiewajaca jak na gestapo nie tylko laskawosc i grzecznosc okazana prof. F. Zollowi,

 2. propozycje zlozona Kazimierzowi Stolyhwie,

 3. przyjeta z niesmakiem propozycje prof. Fryderyka Zolla w 1914 r. kolaboracji z okupantem rosyjskim.

 

Nie bez znaczenia mogl byc tez fakt, ze przodkowie Andrzeja Zolla zupelnie niedawno przybyli do Polski z Niemiec.

Jak podaje K. Pol: . Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.”

Zrodlo: „Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948)W 140. rocznice urodzin” , Palestra, Pismo Adwokatury

Polskiej, Rok XLVIII, http://www.adwokatura.pl/palestra/111205/pol.htm

 

Nie pisalbym o prof. F. Zollu (ml.), gdyby mi pelnomocnik prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adw. Janusz Raglewski nie zarzucal, nie tylko bezpodstawnie, ale i bez zwiazku z moim pozwem, ze ja ciezko obrazam jego dziadka.

Ciezko to to poniemieckie zydowskie, zwyrodniale bydle, prof. Andrzej Zoll narazalo przez kilka lat razem z sedziami degeneratami zdrowie mojego syna, a potem mnie i mojej rodzinie zniszczylo zycie czyniac mnie przestepca.

Ciezka „kase” – kilka tysiecy zlotych – malzonka degenerata, adw. Wieslawa Zoll wydarla moim dzieciom z alimentow, ktore ja na nie placilem mojej niepracujacej zonie. A potem. gdy jej juz przestalem byc potrzebny uczynila mnie – z naruszeniem prawa – przestepca,.

 

Sedzia Elzbieta Bednarczuk wyznaczyla pierwsze posiedzenie w sprawie mojego pozwu przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi na dzien 13 lutego 2013 r.

Nie stawilem sie na nie.

Uczestniczace w nim na moja prosbe jako publicznosc osoby poinformowaly mnie, ze sedzia E. Bednarczuk wyznaczyla termin nastepnego posiedzenia na dzien 20 lutego 2013 r. Zamierzalem sie stawic na to posiedzenie, lecz w dniu 19 lutego 2013 r. poinformowano mnie, ze Sekretariat Wydzialu I Cywilnego Sadu Okregowego w Krakowie wyekspediowal do mnie dzien wczesniej, tj. 18 lutego 2013 r., na polecenie sedzi Elzbiety Bednarczuk, Wezwanie do usuniecia brakow formalnych pism procesowych zlozonych przeze mnie w lutym 2013 r.

Zawiadomiony w dniu 19 lutego 2013 r. o wyekspediowanym do mnie Wezwaniu, nie stawilem sie na posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r. Wyslane do mnie w dniu 18 lutego 2013 r. Wezwanie sedzi Elzbiety Bednarczuk mialo do mnie dotrzec przeciez dopiero za kilka dni.

Nie prosilem takze osob, ktore jako publicznosc uczestniczyly w posiedzeniu w dniu 13 lutego 2013 r., by stawily sie na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r.

Wiedzac jednak, ze w kierowanym przez sedzie Barbare Baran Sadzie Okregowym w Krakowie nie brak sedziow oszustow – wiekszosc, z ktorymi sie zetknalem – pismem z dnia 26 lutego 2013 r. zlozylem wniosek o doreczenie mi wyroku wydanego ewentualnie w dniu 20 lutego 2013 r.

Pracownik Sadu, ktory udzielil mi informacji o wyslanym do mnie Wezwaniu mial racje. W dniu 7 marca 2013 r. doreczono Wezwanie wyslane przesylka listowa polecona w dniu 18 marca 2013 r. Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r., w ktorym podano – Zalacznik 5: „Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt IC 2213/12, Krakow, dnia 14 lutego 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE DO USINIECIA BRAKOW FORMALNYCH PISMA Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie wzywa do przedlozenia odpisow pism: z dnia 13 lutego 2013 r. oraz z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami, w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu tych pism. Z upowaznienia Kierownika Sekretariatu Wydzialu I Cywilnego Starszy Sekretarz”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r. –

Zalacznik 5

 

Zgodnie z trescia Wezwania z dnia 14 lutego 2013 r., w terminie 1 tygodnia od jego otrzymania, tj. w dniu 14 marca 2013 r. wyslalem poczta pismo procesowe do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie, sedzi Barbary Baran, o tresci:

SSO Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie (…) Sygn. akt: I C 2213/12 Przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiazanie sedzi Sadu Okregowego w Krakowie I Wydzial Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk do sporzadzenia i doreczenia mi:

  1. wyjasnienia, z jakich przyczyn wezwala mnie Wezwaniem z dnia 14 lutego 2013 r. /Zalacznik 1/ do przedlozenia odpisu pisma z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami,

  2. z mocy ktorego prawa – wnosze o podanie przepisu prawa – zada, zebym dostarczyl Sadowi trzy egzemplarze pisma z dnia 11 lutego 2013 r.

 2. Zawiadomienie, ze jesli sedzia Elzbieta Bednarczuk nie sporzadzi i nie doreczy mi przed zorganizowaniem rozprawy/posiedzenia w sprawie sygn. akt: I C 2213/12, osobiscie sporzadzonej przez nia odpowiedzi na wniosek, jak w p. I, zloze wniosek o jej wylaczenie.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2013 r. dostarczono mi Wezwanie Sadu Okregowego w Krakowie I Wydzial Cywilny o tresci – Zalacznik 1: „Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt IC 2213/12, Krakow, dnia 14 lutego 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE DO USINIECIA BRAKOW FORMALNYCH PISMA Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie wzywa do przedlozenia odpisow pism: z dnia 13 lutego 2013 r. oraz z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami, w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu tych pism. Z upowaznienia Kierownika Sekretariatu Wydzialu I Cywilnego Starszy Sekretarz”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r. – Zalacznik 1

Pragne wyjasnic, ze:

 1. pismo z dnia 11 lutego 2013 r. zlozylem w dwoch egzemplarzach, czego dowodem wpisana na prezentacie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11.02.2013 r. liczba „2” w pozycji „Egz.” – Zalacznik 2
  Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. IC 2213/12, pismo z dnia 11.02.2013r. /pierwsza strona pisma/ – Zalacznik 2,

 2. pismo z dnia 13 lutego 2013.r. zlozylem w jednym egzemplarzu, czego dowodem wpisana na prezentacje Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 13 lutego 2013 r. liczba „1” w pozycji „Egz.” – Zalacznik 3
  Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. IC 2213/12, pismo z dnia 13.02.2013r. /pierwsza strona pisma/ – Zalacznik 3

Sedzia Elzbieta Bednarczuk, referent w sprawie sygn. IC 2213/13, wezwala mnie Wezwaniem z dnia 14 lutego 2013 r. do przedlozenia po jednym odpisie pism z dnia 11 lutego 2013 r. oraz z dnia 13 lutego 2013 r., pod rygorem zwrotu tych pism.

Wniosek z podanych wyzej faktow, ze sedzia Elzbieta Bednarczuk zada, zebym w tej samej sprawie doreczyl Sadowi:

 1. 3 egzemplarze pisma procesowego z dnia 11 lutego 2013 r.

 2. 2 egzemplarze pisma procesowego z dnia 13 lutego 2013 r.

Wydaje sie, ze to dzialanie SSO Elzbiety Bednarczuk pozbawione tzw. zdrowego rozsadku. W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie. Niniejsze pismo skladam w 2 egzemplarzach. Zalaczam jeden odpis pisma z dnia 13 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami – Zalacznik 4. dr Zbigniew Kekus”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, pismo Z. Kekusia z dnia 14 marca 2013 r. do prezesa

Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Barbary Baran

 

Tymczasem w dniu 10 kwietnia 2013 r. doreczono mi … wyrok w sprawie sygn. akt IC 2213/12 wydany w dniu 20 lutego 2013 r. przez sedzie Elzbiete Bednarczuk. Sedzia orzekla w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 6: „Sygn. akt IC 2213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Elzbieta Bednarczuk Protokolant: st. sekretarz /imie i nazwisko sekretarza/ po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Krakowie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Andrzejowi Zollowi o zaplate I. oddala powodztwoII. zasadza od powoda Zbigniewa Kekusia na rzecz pozwanego Andrzeja Zolla kwote 7.200 zl tytulem kosztow zastepstwa procesowego.”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi

Elzbiety Bednarczuk – Zalacznik 6

 

Sedzia Elzbieta Bednarczuk oszukala mnie.

Oszukujac mnie okradla mnie – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – z kwoty 7.200,00 zl na rzecz prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Wyslala do mnie w dniu 18 lutego 2013 r., sporzadzone w dniu 14 lutego 2013 r. Wezwanie do usuniecia brakow formalnych moich pism procesowych z dnia 11 lutego 2013 r. oraz z dnia 13 lutego 2013 r., i zanim ono do mnie dotarlo, zanim ja udzielilem na nie odpowiedzi, dwa dni po wyslaniu w.w. Wezwania wydala wyrok konczacy sprawe sygn. IC 2213/12 w pierwszej instancji.

Nawiasem mowiac 7.200,00 zl to spora kwota.

Za lacznie 55-minutowe – 45 minut + 10 minut – uczestnictwo w sprawie i sporzadzenie liczacej niespelna 3 strony odpowiedzi na pozew i niespelna 4 strony odpowiedzi na apelacje.

 

Podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. sedzia Elzbieta Bednarczuk podala do Protokolu: „Przewodniczacy zamknal rozprawe i celem przeprowadzenia dowodu z wniosku powoda z akt I1C 1115/97/R poza rozprawa odroczyc publikacje wyroku na dzien 20.02.2013 r., godzina 15.00, sala K-614”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r.

 

Protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. doreczono mi jednak dopiero w dniu … 26 kwietnia 2013 r.

Zrodlo: Potwierdzenie Odbioru w dniu 26 kwietnia 2013 r. przesylki listowej poleconej Nr (00)559007731297698217, akta sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. I C 2213/12

 

Sedzia Elzbieta Bednarczuk wydala wyrok nie przesluchawszy mnie, ani prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Co zdumiewajace, podczas rozprawy w dniu 13 lutego 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznan prof. Andrzeja Zolla. Podala – Zalacznik 7: „Sad postanowil 1. dopuscic i przeprowadzic dowod z: (…) przesluchania pozwanego w charakterze swiadka na okolicznosc ustalenia tresci tego przesluchania,”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. – Zalacznik 7

 

A jednak nie przeprowadzila sedzia Elzbieta Bednarczuk dowodu z przesluchania pozwanego, tj. prof. dr hab. Andrzeja Zolla, lecz w dniu 20 lutego 2013 r. pod nieobecnosc prawidlowo zawiadomionego prof. A. Zolla oglosila korzystny dla niego wyrok, tj. oddalila moj pozew oraz zasadzila ode mnie na rzecz pelnomocnika profesora, adw. Janusza Raglewskiego kwote 7.200,00 zl.

 

Wydajac w dniu 20 lutego 2013 r. wyrok konczacy w pierwszej instancji sprawe sygn. IC 2213/12, pod moja uzasadniona, usprawiedliwiona podanymi wyzej faktami nieobecnosc, sedzia Elzbieta Bednarczuk pozbawila mnie moznosci obrony moich praw.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze artykul 379 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw.”

Ja zostalem pozbawiony moznosci obrony moich praw, z powodu oszustwa, ktorego dopuscila sie wobec mnie sedzia Elzbieta Bednarczuk i z powodu tegoz oszustwa wprowadzony w blad przez pracownika Sadu, ktory w dniu 19 lutego 2013 r. poinformowal mnie, w zgodzie ze stanem faktycznym, o wyslanym do mnie w dniu 18 lutego 2013 r. Wezwaniu.

 

Odpowiedzia z dnia 26 czerwca 2013 r. na zlozona przeze mnie apelacje od wyroku sedzi E. Bednarczuk z dnia 20.02.2013 r. pelnomocnik prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, adw. dr hab. Janusz Raglewski dostarczyl kolejny dowod poswiadczajacy slusznosc mojego stanowiska. Podal: „Jak podnosi sie w doktrynie w slad za utrwalonym orzecznictwem: „pozbawienie strony moznosci obrony swych praw polega na tym, ze z powodu wadliwosci procesowych sadu lub strony przeciwnej, bedacych skutkiem naruszenia konkretnych przepisow kodeksu postepowania cywilnego strona nie mogla brac i nie brala udzialu w postepowaniu lub jego istotnej czesci (zob. wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r., II CR 155/74, OSP 1975, z. 3, poz.66; postanowienie SN z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5, poz. 41; wyrok SN z dnia 13 czerca 2002 r., V CKN 1057/00, LEX nr 55517). (…)Za pozwanego – pelnomocnik dr hab. Janusz Raglewski”
Zrodlo: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, odpowiedz adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na

apelacje od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. IC 2213/12

 

Wskazac nalezy zatem, ze ja nie uczestniczylem w pierwszym posiedzeniu w sprawie sygn. I C 2213/12, ktore obylo sie w dniu 13 lutego 2013 r. Poswiadcza to zapis protokolu posiedzenia – Zalacznik 7: (…) powod Zbigniew Kekus – nieobecny, dowod doreczenia w aktach,”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. – Zalacznik 7

 

Wskazac takze nalezy, ze w sprawie sygn. I C 2213/12 uczestnicze bez pelnomocnika.

W protokole posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. sedzia E. Bednarczuk polecila zaprotokolowac – Zalacznik 8: „Po wywolaniu sprawy stawili sie: powod Zbigniew Kekus – nieobecny,”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. – Zalacznik 8

 

Nie podala, ze zostalem prawidlowo zawiadomiony o posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r.

A ja bylem „nieobecny” z podanych wyzej przyczyn, w tym z powodu, przedstawionego przez Pelnomocnika prof. A. Zolla, tj.: „z powodu wadliwosci procesowych sadu, bedacych skutkiem naruszenia konkretnych przepisow kodeksu postepowania cywilnego.”

xxx

 

W dniu 11 pazdziernika 2013 r. odbyla sie przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa apelacyjna w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r.

Zebym nie mial watpliwosci, jakie mam szanse na sprawiedliwe orzeczenie, w skladzie orzekajacym byla sedzia Maria Kus-Trybek, ktora razem z prof. A. Zollem, jego malzonka adw. Wieslawa Zoll i 14 sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie uczynila mnie w.w. wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy przestepca winnym jej zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./, po ktorego uchyleniu wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. Sadu Okregowego w Rzeszowie, ponownie jestem scigany za popelnienie w.w. przestepstw na szkode sedzi M. Kus-Trybek.

 

W odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2013 r. na przedmiotowa apelacje pelnomocnik prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adw. Janusz Raglewski podal w tej samej sprawie: W zlozonej apelacji Powod zupelnie nieprzekonujaco tlumaczy swoja nieobecnosc na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r. Wedlug Jego relacji, w dniu 19 lutego 2013 r.uzyskal telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowieinformacje o wyslaniu do niego wezwania do usuniecia brakow formalnych zlozonych w lutym 2013 r. pism procesowych. Jak stwierdza: „Zawiadomiony w dniu 19 lutego 2013 r. o wyekspediowanym do mnie Wezwaniu, nie stawilem sie na posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r.” (s. 2 apelacji). W takiej sytuacji nie sposob uznac, ze Powod zostal pozbawiony moznosci obrony swoich praw.Sam przyznaje, ze uzyskana w dniu 19 lutego 2013 r. z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacja telefoniczna dotyczyla tylko kwestii uzupelnienia brakow formalnych zlozonych przez Powoda pism procesowych.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. I C 2213/12, odpowiedz z dnia 26 czerwca 2013 r. adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na apelacje

 

Nic takiego – Wedlug Jego relacji (…) uzyskal telefonicznie z Sekretariatu (…) ”nie relacjonowalem w apelacji, nic takiego – Sam przyznaje ze uzyskana (…) z Sekretariatu (…)informacja telefoniczna (…) ” – w niej nie przyznalem.

Adw.. dr hab. Janusz Raglewski posluzyl sie klamstwem – „klamstwo”: «twierdzenie niezgodne z rzeczywistoscia; falsz, nieprawda» ; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334.

Adw. dr hab. Janusz Raglewski poswiadczyl nieprawde w sporzadzonej przez niego odpowiedzi z dnia 26.06.2013 r. na moja apelacje.

W zwiazku z powyzszym podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 11.10.2013 r. zlozylem – w obecnosci publicznosci, w tym przedstawicieli mediow – ustnie wniosek, zeby Sad zobowiazal adw. Janusza Raglewskiego do odczytania tego fragmentu mojej apelacji, w ktorym ja podalem rzekomo – „Wedlug Jego relacji (…)”, „Sam przyznaje (…)”ze uzyskalem telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacje o wyslaniu do mnie wezwania do usuniecia brakow formalnych zlozonych przed posiedzeniami w dniach 13.02.2013 r. i 20.02.2013 r. pism procesowych 11.02.2013 r. i 13.02.2013 r.

Przewodniczacy skladu, sedzia Wojciech Kosciolek oddalil moj wniosek, wyjasniajac mi, ze ja skladajac go kwestionuje prawo pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla do korzystania z prawa do … wolnosci slowa.

Pozostali czlonkowie skladu orzekajacego, sedziowie Maria Kus-Trybek i Grzegorz Krezolek, nie zglosili sprzeciwu do takiego stanowiska sedziego W. Kosciolka.

Gdybym od razu na sali sadowej poinformowal sedziego Kosciolka, ze uwazam go za idiote, to by najpewniej wezwal Policje i nakazal doprowadzenie mnie do aresztu albo szpitala psychiatrycznego.

A przeciez kazdy, kto zapozna sie z sedziego Wojciecha Kosciolka interpretacja prawa do wolnosci slowa zgodzi sie ze mna, ze tylko idiota – i stronniczy lajdak – moze byc jej autorem.

A adw. Janusz Raglewski … ?

Gdy mu Sad udzielil glosu, upomnial sie o pieniadze dla siebie.

Skorzystawszy z laskawosci okazanej mu przez SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marie Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezoleka, nie wyjasnil, dlaczego poswiadczyl nieprawde w odpowiedzi na moja apelacje od wyroku SSO Elzbiety Bednarczuk.

 

Potem Sad oglosil wyrok, ktorym oddalil moja apelacje, zasadzajac ode mnie na rzecz adw. Janusza Raglewskiego kwote 5.400,00 zl. W sumie mam zatem zaplacic adw. Januszowi Raglewskiemu kwote 12.600,00 zl.

 

Wszystkiemu, w co w jakikolwiek sposob zaangazowany prof. dr hab. Andrzej Zoll, niezmiennie od 2002 r. towarzysza smrod, fetor, odor klamstw, oszustw oraz … nieprzerwana od lat laskawosc dla nich, tj. dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla patologicznych zachowan, sedziow i prokuratorow.

Polacy przed laty z narazeniem zdrowia i zycia po to walczyli o zagwarantowanie nam moznosci korzystania z prawa do wolnosci slowa, zeby dzisiaj polglowek w sedziowskiej todze bezczelne klamstwa pelnomocnika Zyda ortodoksa radykalnego prof. A. Zolla nazywal chroniac jego interesu oszusta korzystaniem z tego prawa.

W zalaczeniu przesylam:

 1. skierowane przeze mnie pismem z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – Zalacznik 12: „Zawiadomienie o popelnieniu przez adwokata, dr hab. Janusza Raglewskiego przestepstwa z art. 271 § 1 Kodeksu karnego” .
  Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora

Apelacyjnego – Zalacznik 12

 1. skierowany przeze mnie pismem z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedziego Krzysztofa Sobierajskiego – Zalacznik 13:
  „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy w skladzie orzekajacym w dniu 11 pazdziernika 2013 r. w sprawie Sadu Apelacyjnego w Krakowie do sygn. akt I ACa 898/13 z moim udzialem jako powoda mogla uczestniczyc sedzia Maria Kus-Trybek, w przypadku ktorej:

  1. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila na podstawie zlozonych przez sedzie M. Kus-Trybek zeznan akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie przestepstw jej:

   1. zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 K.k.,

   2. znieslawienia – art. 212 § 2 K.k.

  2. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma uznal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, za winnego popelnienia przestepstw, jak w pkt. I.1,

  3. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. jestem po raz kolejny scigany przez Sad Rejonowy w Debicy za czyny, jak w pkt. I.1.”

Dowod: Sad Apelacyjny w Krakowie, pismo z dnia 14 pazdziernika 2010 r. do prezesa Krzysztofa

Sobierajskiego – Zalacznik 13

 

Jesli pozwola dozyc – i jesli w zdrowiu – doreczenia mi wyroku z dnia 11 pazdziernika 2013 r. /sygn. I ACa 898/13/ sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marii Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezolka w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. I C 2213/12/ sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie, zostanie zamieszczony na stronie http://www.kekusz.pl razem z:

 1. moim pozwem przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie,

 2. odpowiedzia prof. dr hab. Andrzeja Zolla na pozew,

 3. wyrokiem sedzi Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I C 2213/12,

 4. dokumentami wydanymi przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie sygn. I C 2213/12, w tym sporzadzonymi osobiscie, odrecznie przez sedzie Elzbiete Bednarczuk,

 5. apelacja, ktora zlozylem w dniu 26 kwietnia 2013 r. od wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I C 2213/12

 6. odpowiedzia prof. dr hab.. Andrzeja Zolla z dnia 26 czerwca 2013 r,. na moja apelacje,

 7. protokolem rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r.

 

Beda mieli internauci doskonala okazje przekonac sie, na czym w przypadku pozwu przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi polega w demokratycznym panstwie prawnym urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji RP/ zapewnienie mi przez sedziow: SSO Elzbiete Bednarczuk, SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marie Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezolka moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 45.1 Konstytucji: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwegoi jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwlokiprzezwlasciwy, niezalezny,bezstronnyi niezawislysad.”

W najkrotszym podsumowaniu mojej od 2002 roku relacji z prof. dr hab. Andrzejem Zollem wskazac nalezy, ze on mnie uczynil przestepca za to, ze inne niz ja osoby publikowaly w Internecie pisma, w ktorych ja podawalem prawde o jego zachowaniu, a jego o mnie klamstwa prokuratorzy i sedziowie zawsze uznaja za prawde.

Jakim by nie byl lajdakiem, jego srodowiska –nie ustaja w obsypywaniu go zaszczytami, nagrodami i … calkiem sporymi kwotami.

W maju br. Polska Akademia Umiejetnosci dala mu Nagrode Jerzmanowskich i towarzyszaca jej – fundowana przez Sejmik Wojewodztwa Malopolskiego – kwote … 100.000,00 /slownie: sto tysiecy/ zl.

Prof. A. Zoll, wielki milosnik dzieci, przeznaczyl ja na stypendia dla dzieci.

Przed kilkoma tygodniami, podczas uroczystosci rozpoczecia roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkol im. Jana Pawla II w Gaju oraz w Gimnazjum w Mogilanach, prof. Andrzej Zoll, mieszkaniec Konar w Gminie Mogilany, wreczyl decyzje o przyznaniu stypendiow ich dwojgu uczniom.
Ufundowal dwa roczne (12 miesiecy) stypendia. Jedno w kwocie 300 zl miesiecznie dla absolwenta szkoly podstawowej i jedno w kwocie 400 zl miesiecznie dla absolwenta gimnazjum.

Za prezent jaki mu sprawila PAU, bedzie „rznal” – czyli udawal – filantropa przez wiele, wiele lat.

Najpewniej przypadkowo w uroczystosci wreczenia decyzji uczestniczyla ekipa telewizyjnej Kroniki Krakowskiej i za posrednictwem wyemitowanej przez Kronike relacji cala Polska poludniowa dowiedziala sie, jaki dobry czlowiek z prof. Andrzeja Zolla.

A noz go jakis Zyd z bylej Unii Wolnosci znowu zglosi jako kandydata na prezydenta Polski …

Wizerunek przyjaciela dzieci bedzie w takim przypadku nie do przecenienia.

Dziwne, ze zanim mu dali 100.000,00 zl dobroczynca nie ufundowal stypendium.

W zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 14.10.2013 r. do Prezesa PAU prof. Andrzeja Bialasa, zawierajace – Zalacznik 14: „Wniosek o doreczenie mi kopii, z pieczecia Polskiej Akademii Umiejetnosci poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron:

 1. wniosku o przyznanie prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi Nagrody Jerzmanowskich,

 2. decyzji o przyznaniu prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi Nagrody Jerzmanowskich.”

Zrodlo: Polska Akademia Umiejetnosci, pismo z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do Prezesa PAU prof. Andrzeja

Bialasa – Zalacznik 14

xxx

 

Na stronie 2 niniejszego pisma zapowiedzialem, ze przedstawie Panu moja opinie o prof. dr hab. Andrzeju Zollu – Pana byc moze kandydacie na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – jako czlowieku i prawniku.

Jako czlowiek jest prof. dr hab. Andrzej Zoll – najkrocej rzecz ujmujac oraz uznajac za sluszne stanowisko, ze: „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”6skurwysynem7, tj. m.in. zwyrodnialcem, okrutnikiem, sadysta, klamca, oszustem oraz calkowicie pozbawionym ambicji i honoru tchorzem.

Innymi slowy … gardzacym Polakami gojami poniemieckim Zydem ortodoksem radykalnym.

 

Jako prawnik jest prof. dr hab. Andrzej Zoll tumanem„tuman”: «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ; Slownik Jezyka Polskiego

Rzadkim okazem takowego.

Nie zna przeciez nawet teorii prawa karnego publikowanej w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od lat pod jego redakcja naukowa.

Chlopina najwyrazniej nawet nie czyta tego, pod czym sie podpisuje i … za co najpewniej pobiera honorarium.

Nie wiem, czy tuman, ktory korzystajac z przychylnosci okazywanej mu przez prokuratorow i sedziow czyni swojego przeciwnika przestepca w sprzecznosci z publikowana przez siebie teoria prawa karnego, to dobry kandydat na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Wiem jednak – i chyba nie tylko ja … – ze Pan lubi takich.

To znaczy tumanow z Pana „grupy docelowej”.

Mowiac – a raczej piszac – tzw. „otwartym tekstem”, uwazam Pana za rasiste, promujacego Zydow, nawet gdy tumany, i dyskryminujacego gojow.

Ciekaw bede rekomendacji Adresata kopii niniejszego pisma, ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego na stanowisko Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci oraz Pana ostatecznej decyzji.

 

xxx

 

A moze przyslal by mi Pan do konsultacji projekty Kodeksu karnego i Kodeksu postepowania karnego przygotowane pod kierownictwem tumana i majace wejsc w zycie w styczniu 2015 r. …

Mam za soba wiele lat praktyki. Moje uwagi moga byc bezcenne.

Poniewaz tuman na dobre wyeliminowal mnie z rynku pracy, mam czas na dzialalnosc spoleczna.

Ciekaw jestem – na przyklad – czy tuman wyeliminowal przepisy, na podstawie ktorych sedzia lub prokurator – to dopiero bywaja tumany … a jak ogromnie zakochane w sobie samych … – moze skierowac oskarzonego na badania psychiatryczne, nie sporzadziwszy uzasadnienia dla wydanego w tej sprawie postanowienia.

Niedouczony tuman naklada na siebie toge i kieruje obywatela na badania psychiatryczne, bo … taki ma kaprys i mu wolno.

To w najczystszej postaci faszyzm.

Dyktatura, terror sponsorowanych z publicznych srodkow tumanow.

Ja wiem – z autopsji – ze to ostatnia deska ratunku dla Zydow ortodoksow radykalnych i innego patologicznego „elementu” w obronie przed polska inteligencja katolicka, ale przeciez Polska jest demokratycznym panstwem prawnym.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, pismo Naczelnika Wydzialu Sylwii Golaszewskiej z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 5. Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r.

 6. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi Elzbiety Bednarczuk

 7. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r.

 8. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r.

 9. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 10. Minister Sprawiedliwosci, sygn. akt DL-P 122-108/09, wniosek Ministra Sprawiedliwosci z dnia 6 listopada 2009 r.

 11. Oddzialowa Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, sygn. akt Ko 16/08, pismo Prokuratora Wojciecha Pardyak z dnia 14 kwietnia 2008r.

 12. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego

 13. Sad Apelacyjny w Krakowie, pismo z dnia 14 pazdziernika 2010 r. do prezesa Sadu Krzysztofa Sobierajskiego

 14. Polska Akademia Umiejetnosci, pismo z dnia 14 pazdziernika 2013 r. do Prezesa PAU prof. Andrzeja Bialasa

 

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 Mieczyslaw Czuma, Michal Koziol, Leszek Mazan, „To jest Krakow, mosci ksiaze!”, Oficyna Wydawnicza ANABASIS s.c., Krakow 2007, s. 234.

6 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

7 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

30% des Francais declarent que ce acheter du kamagra pour femme qu’ils font n’est pas suffisamment reconnu – le manque de reconnaissance etant un stresseur acheter bon kamagra oral jelly eleve, en particulier au travail.
Ces positions sont realisables par tout le monde kamagra 100 mg oral jelly en fonction du kamagra achat en ligne handicap qui vous touche.
On acheter viagra detail en parle de plus en plus et avec de kamagra achat en ligne moins en moins de tabous !

Avec un tres similaire a la Viagra absorption dapoxetine en pharmacie en france periode-20-40 minutos?, la duree levitra en ligne d’absorption n’est pas affectee par la consommation ou la consommation de certains produits ou boissons.
Devrais-je acheter Viagra sans ordonnance pharmacie en ligne? En achat de cialis kamagra achat viagra en france prenant en consideration la forme de Kamagra Soft, il faut choisir achat de cialis en pharmacie vente viagra en france le medicament apres la consultations du medecin. Il est tres interessant de constater que la vue d’animaux reconnus comme dangereux, probablement de maniere tres automatique et codee dans le cerveau, vont modifier ce programme en alterant la perception du mouvement, mais dans un sens positif permettant a l’individu de reagir plus vite que si l’animal rencontre n’est pas dangereux. On comprend ainsi aisement que les pathologies vasculaires, hypertension arterielle et atherosclerose, sont des facteurs de risque frequemment retrouves chez les patients souffrant d’insuffisance erectile. Cette fiche indique precisement des conditions de prescription (indications) et de delivrance conditionnant la prise en charge du medicament. En continuant le traitement, les corps erectiles du penis vont petit a petit se detendre et se gonfler plus facilement pour donner lieu a l’erection. Vous pouvez egalement leur laisser savoir que la porte sera ouverte s’ils decident de retablir le contact. La reflexion et la vigilance s’imposeront desormais a elles.
En novembre 1996, la Mutualite Francaise cialis acheter pharmacie a publie une nouvelle version cialis acheter en pharmacie du « Guide des specialites comparables ».
Si la dapoxetine priligy deformation represente un veritable handicap, il s’agit toutefois d’une acheter viagra pfizer solution adaptee.
En outre, vous pouvez rencontrer achat kamagra paris kamagra vente libre internet des etourdissements, de la somnolence, des larmoiements.
Le piante come erba di San aquisto kamagra Giovanni, cumino, menta, anice, dragoncello vendita kamagra italia e tarassaco hanno il miglior effetto sulla potenza.
E piu spesso per risolvere tutti questi problemi acquisto levitra in farmacia nella sfera intima e sufficiente utilizzare il farmaco per aumentare la potenza e dapoxetina in farmacia il trattamento della disfunzione erettile, come l’acquisto di Levitra Generico in farmacia.
La maggior parte dei medici ritengono che sia cialis on line pharmacies necessario per svezzare a quando viagra generico in italia i bambini da masturbarsi.
Il viagra non dev’essere assolutamente cialis lo trovo in farmacia utilizzato in associazione ai nitrati (medicinali usati per trattare l’angina) perche potrebbe determinare sensibili acquisto viagra pfizer cali dei livelli pressori, fino a provocare uno stato di choc e a volte anche la morte.
Si va sito per acquistare viagra dalla frase equivoca con doppio senso al fraseggio volgare, dall’apprezzamento pesante alla proposta diretta, dalla minaccia subdola ed imbarazzante, ripetuta piu volte, fino ad arrivare al gesto osceno o alle avances viagra vendita online italia piu meschine, al ricatto e all’intimidazione sul posto di lavoro.
Sarete sempre pronti all’azione dove comprare viagra generico sicuro per la durata di viagra generico miglior prezzo 36 ore.
Il cervello manda segnali ai genitali, i vasi sanguigni si dilatano e il pene si ingrossa. Migliora il flusso di sangue nel pene, e preserva la sostanza chimica nel pene per raggiungere una erezione perfetta. In alcuni di questi casi e sconsigliabile ricorrere comprare viagra a farmaci come Viagra, come acquistare viagra on line Cialis e Levitra perche si potrebbero riscontrare effetti collaterali. Il farmaco non deve essere assunto piu di una volta al giorno. Potete assumere questo medicinale senza aver paura diventare impotente in futuro. Prima di tutto e necessario menzionare il cosiddetta viagra generico dove acquistare la concezione ubriaca, quando al momento del concepimento del bambino, un genitore viagra generico farmacia milano o entrambi erano ubriachi. Non esiste un’alternativa legale al Viagra della Pfizer e nemmeno comprare viagra line italia degli altri trattamenti Cialis e Levitra. Sia le JAA e l’EASA cercare armonizzazione dei requisiti e delle procedure con le autorita aeronautiche di altri e soprattutto con la FAA.
Ancora, la Damiana rientra senza dubbio tra quelle che sono le piu aquisto kamagra diffuse tipologie di viagra naturale in comprare kamagra online farmacia senza ricetta.
Gli scienziati americani hanno chiamato levitra vendita on line propecia acquisto il siti sicuri dove acquistare viagra sesso la medicina universale.
Dunque far entrare la rabbia dove acquistare viagra senza ricetta dove acquistare cialis online farmaci priligy nell’eros puo essere positivo, a patto di saper distinguere l’ira buona da quella nociva.
Entreposer levitra generique france kamagra prix en pharmacie le contenant bien ferme hors de kamagra en ligne pas cher la portee des enfants.
L’incurvamento puo?essere dorsale (verso l?alto), laterale o ventrale propecia online (verso il basso) o farmacie online italiane nei viagra natural precio casi piu?complessi misto.
Avant de prix cialis conduire ou achat de cialis canada d’utiliser des machines, vous devez connaitre la facon dont cialis ou viagra prix vous reagissez sous sildenafil actavis.
La dose cialis prezzo farmacia iniziale per la terapia al bisogno e di 10 mg o 20 mg, non piu di una venta cialis costa rica compressa al giorno.
Sur ce achat cialis europe site, vous pourrez achat viagra toulouse facilement trouver prix cialis prix toutes les informations necessaires sur les produits pour la puissance.
Certo cialis farmacia italia e che le levitra prezzo informazioni errate sono davvero acquisto cialis on line tante.
Quelles que achat de pilule cialis soient vente cialis en ligne france les adultere raisons, on acheter vrai cialis en ligne peut trouver un consensus.
Da evidenziare inoltre acquisto propecia on line che i contraccettivi orali si sono levitra prezzo dimostrati un’ottima arma per combattere l’endometriosi, patologia molto diffusa compra kamagra che puo provocare infertilita.
Si vous souhaitez commander du viagra en cette pharmacie, c`est achat viagra en ligne france tres simple.
Levitra previene che cgmp venga distrutto dall’enzima viagra e cialis senza ricetta di viagra generico dove acquistare phosphodiesterase-5 e dove comprare viagra a milano cosi aiuta l’accesso dell’afflusso di sangue al pene.
Une propecia generique risque enseignante montre par erreur sa sextape achat propecia a ses eleves forum viagra
Est-ce plutot la communion avec votre finasteride en ligne partenaire ou encore votre capacite a le satisfaire qui propecia en ligne pas cher vous rend heureuse?
Certo, che dove acquistare viagra senza ricetta non tutti possono assumere tadalafil.
Cialis come comprare viagra line deve essere preso prima dell’attivita sessuale indipendente e sicuro comprare viagra online di alimentazione.