21.10.2013 – Pismo do Sądu Rejonowego w Dębicy

Krakow, dnia 21 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pani lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babinskiego, SPZOZ w Krakowie, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Pani lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babinskiego, SPZOZ w Krakowie, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 21 pazdziernika 2013 r. /Zalacznik 1/ Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe o:

  1. o moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie w wyznaczonym mi przez Sad Rejonowy w Debicy Wezwaniem z dnia 23 wrzesnia 2013 r. terminie 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10:00.

  2. moim stawiennictwie na dyzurze Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w poniedzialek 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00.

 2. Zawiadomienie o mojej odmowie stawiennictwa na badania psychiatryczne wyznaczone w jakimkolwiek terminie, w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

 3. Zawiadomienie, ze w przypadku wydania przez Sad Rejonowy w Debicy nakazu Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne w zwiazku ze sprawa sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, natychmiast, w miejscu, do ktorego zostane doprowadzony rozpoczne protest glodowy.

 4. Wniosek – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawybez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.” – o wydanie, bez zbednej zwloki wyroku w sprawie sygn. II K 407/13.

 

UZASADNIENIE

 

Od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj rozpoznaje sprawe do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, tj. sprawe sygn. II K 451/06 zakonczona prawomocnym, nieslusznym wyrokiem sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/, uchylonym nastepnie w zakresie wszystkich przypisanych mi czynow wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ i Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/.

W dniu 15 marca 2011 r. zorganizowala pierwsza rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie.

Od tego czasu, tj. przez dwa i pol roku, jedyne, co sie jej udalo skutecznie przeprowadzic, to we wrzesniu 2013 r. … zmienic sygnature akt, z II K 854/10 na II K 407/13. Niewiele …

W tak zwanym miedzyczasie minister sprawiedliwosci Jaroslaw Gowin powolal ja na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, i juz po powolaniu sedzia-prezes Beata Stoj wydala:

 1. postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., ktorym poswiadczyla, ze w aktach rozpoznawanej przez nia sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga, ze znajduja sie w nich wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby byly ich sprawcami,

 2. postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r.:

  1. ktorym poswiadczyla, ze sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. – co czyni od dnia 15 marca 2011 r. – wedlug opisu sporzadzonego przez prokuratora oskarzyciela Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. jest niedopuszczalne od dnia wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /sygn. P 3/06/, czyli od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

  2. w ktorym podala, ze Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy wyzej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi uchylily prawomocny wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie 16 z 18 przypisanych mi przez niego czynow, juz po tym, gdy … ustala karalnosc tych czynow.
   Cos takiego – tj. ze sad odwolawczy uchylil prawomocny wyrok w zakresie czynu, ktorego karalnosc ustala i nakazal sadowi I instancji od nowa scigac skazanego za czyn, ktorego karalnosc ustala przed wydaniem wyroku wznowieniowego – mogla wymyslic tylko sedzia Beata Stoj, a Sad Okregowy w Rzeszowie nie mial innego wyjscia, jak uchylic jej postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., co uczynil postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13, pouczajac sedzie Beate Stoj, zeby na przyszlosc bardziej przykladala sie do wypelniania obowiazkow.

 

Wlasnie po tym, opisanym w pkt. II.2 – z cala pewnoscia nie notowanym wczesniej w historii wymiaru sprawiedliwosci – zdarzeniu przeprowadzila sedzia Beata Stoj jedyne dotad skuteczne w rozpoznawanej przez nia od dnia 15 marca 2011 r. sprawie dzialanie, tzn. zmienila sygnature akt z II K 854/10 na II K 407/13.

A zaraz potem wydala Postanowienie z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym i Wezwaniem z dnia 23 wrzesnia 2013 r. wezwala mnie do stawiennictwa na badania w dniu 25 pazdziernika 2013 r. w Szpitalu Specjalistycznym im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

Wybranym przez nia bieglym sadowym, lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej-Stepniewskiej wydala polecenie: „przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania: 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?”

Poniewaz jestem scigany – po raz drugi – za czyny, ktore byly popelniane w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., Wezwaniem z dnia 23 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla, ze sama zachowujac sie w opisany wyzej – poswiadczajacy jej calkowity brak zdolnosci do prawidlowego rozumowania – sposob uwaza, ze na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013. r. wybrane przez nia biegle sadowe, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska wydadza wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego przed ponad … 10, 9 i 8 laty.

W zwiazku z powyzszym, a takze z innych przyczyn przedstawionych w moim pismie z dnia 21 pazdziernika 2013 r. /Zalacznik 1/ do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby zawiadomilem Komendantow o:

 1. moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.,

 2. moim stawiennictwie w poniedzialek 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00 na dyzurze Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby,

 3. dzialaniach, ktore podejme w przypadku ewentualnego zatrzymania mnie przez Policje i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.

 

Poniewaz nie bedzie mnie w Krakowie w dniach 25 do 27 pazdziernika 2013 r., prosze nie wydawac Policji w tym okresie nakazu zatrzymania mnie – jak bylo w niedziele 6 stycznia 2013 r. – w mieszkaniach zamieszkiwanych przez moja matke i przez moje dzieci, i doprowadzenia na badania psychiatryczne

Stawie sie w dniu 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00 na dyzurze Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby

Lors des 15 premieres minutes suivant l’instillation, il est conseille achat de cialis en suisse que le viagra achat montreal patient reste allonge.
La mise sur le marche du generique cialis fut d’un grand soulagement pour beaucoup d’homme car le viagra france acheter prix tres elever de ce medicament en pharmacie a toujours ete l’un des facteurs qui empechait son achat.
En moyenne, il faut 3 levitra commander a 10 mois apres l’accouchement pour s’adapter aux nouvelles et multiples exigences cialis soft pas cher sur beaucoup d’aspects de la vie.

L’ideal serait donc de vous orienter vers une contraception prix du cialis au canada non hormonale.
A la moindre tentative d’intromission (penis, doigt ou tampon periodique) l’orifice vaginal se referme. Plus de 50% des hommes diabetiques ont une insuffisance erectile alterant leur qualite de vie. Nous sommes tous tres fragiles lorsqu’il s’agit d’evoquer nos competences sexuelles. Cette situation nous pousse, soit a agir sur notre environnement, soit a nous modifier pour nous adapter. C’est une maniere de montrer que l’on s’interesse a ses fantasmes et son desir mais aussi d’exprimer ses eventuelles reticences, conseille Alain Heril. Au-dela des explications proposees par les biologistes, d’autres se penchent sur la facon dont la sexualite se construit. A l’exception du quotidien Liberation, qui s’est penche sur le personnage controverse vente cialis cialis levitra viagra cialis levitra de prix viagra en france priligy 30 mg Richard Lynn, « soupconne d’eugenisme et attaque pour racisme », l’ensemble de la presse a ete amuse par ces statistiques. Les facteurs de risque de survenue plus frequente, et parfois plus precoce, du cancer de la prostate (facteurs genetiques et environnementaux) sont connus et doivent etre recherches.
Elle structure la psyche de tout etre humain et son refoulement « est un achat viagra online facteur majeur de souffrance achat viagra en espagne psychique ».
Pour le sexologue Gerard Leleu, les Francais souffrent site officiel vente cialis d’une absence de tradition erotique, entre autre.
La polvere di fluconazolo vendita propecia al 2% puo essere sostituita con il miconazolo e anche con la polvere propecia farmacia online di clotrimazolo al 2%, ma noi crediamo che il clotrimazolo (Canesten®) sia piu irritante rispetto ad altre molecole della stessa famiglia.
Quindi non prezzo cialis in svizzera e possibile provocare vendita viagra italia un’erezione involontaria.
Nel primo caso, una viagra in farmacia senza ricetta medica camera d’aria all’interno del pene e attivato da un sensore posizionato sotto il pulsante scroto, e comincia a gonfiare acquisto viagra generico on line progressivamente.
La Dipendenza da Sesso comprare cialis palermo ha conseguenze gravi sia a livello a quando viagra generico in italia individuale che sociale.
Non perdere l’occasione di dove acquistare viagra torino comprare Levitra Originale senza ricetta e viagra generico uk ad un prezzo basso e onesto.
Dal punto di vista cialis 5 mg generico prezzo pratico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, questa e davvero la soluzione ideale, cialis farmacia venta provare per credere.
E chi ha propecia compra propecia acquisto fantasia puo inviare il suo racconto alla redazione.
Il sildenafil acquistare viagra originale non e dipendente acquisto pillole viagra da alcol o dall’assunzione dei pasti puedo comprar viagra en farmacias :
Grazie al crescente mercato della pubblicita e dei media le persone compra levitra acquistare cialis milano sono disposti ad acquistare cialis generico in farmacia aprire gli occhi ad accettare cambiamenti nella vita.
Le viagra en france est un medicament autorise acheter levitra ligne belgique et acheter priligy france ligne reconnu par les achat levitra 20mg autorites.
Come una levitra compra viagra farmacia valencia proprieta intellettuale, i proprietari possono dare comprare viagra generico online licenza ai loro prodotti brevettati, cedere, o trasferire il diritto a terzi.
Nous allons examiner une vente viagra europe pathologie organique la plus commune, qui mene propecia pharmacie a la dysfonction cialis et viagra en ligne erectile.
Gli autori si propone di studiare i metodi medici costo kamagra in farmacia e comportamentali e le combinazioni di entrambi i sistemi per gestire acquistare viagra o cialis questi acquistare viagra pfizer sintomi.
En clair, il n’accorde acheter du levitra en france plus meilleur site pour achat viagra d’importance vente de viagra sur le net a rien.
E piu spesso per comprare viagra originale risolvere tutti questi problemi nella sfera intima prezzo cialis in italia e sufficiente utilizzare il farmaco per aumentare la potenza e il trattamento della disfunzione erettile, come l’acquisto di levitra generico in farmacia.
Plus ils vente de viagra sur le net prix cialis en france ont de la pression, acheter vrai viagra moins ils sont tentes.
Questo e causa di alcune caratteristiche aggiuntive come la sua capacita di non viagra generico en farmacia causare visione offuscata cialis italia e anche di non levitra vardenafil prezzi causare vertigini, permettendo cosi all’utente di guidare auto e anche di operare macchinari pesanti senza alcun timore.
La grande viagra cialis acheter partie des urologues dans le monde entier, particulierement en france, recommande aux patients d’acheter le viagra prix kamagra oral jelly 100mg qui leur aidera a restaurer le achat viagra online pouvoir et recevoir la construction.
L’effetto indesiderato piu comune (riscontrato acquistare propecia on line in piu di un cialis farmacia online paziente su 10) e il generico do viagra pfizer mal di testa.
Aussi basse, kamagra prix en france kamagra pas cher en fait, que celle des 2% pour qui un medecin a juge necessaire de donner un facilitateur de l’erection.
Les 2 autres kamagra vente libre europe drogues levitra et cialis semblent avoir peu d’effets kamagra prix secondaires.
Questo principio priligy online espana attivo inibisce la 5-fosfodiesterasi, enzima presente nelle fibrocellule muscolari dei tessuti del sistema cardiovascolare e dei corpi cavernosi del pene, che provoca la dilatazione dei priligy online vasi sanguigni e favorisce l’afflusso di sangue.
Un sistema, pero, che secondo acquisto priligy generico una parte pillola argento priligy della comunita scientifica britannica non risolve il problema: