21.10.2013 – Pismo Z. Kękusi do Inspektora Mariusz Dąbka i insp. Wadima Dyby w sprawie badań psychiatrycznych Z. Kękusia wyznaczonych przez Sędzię Beatę Stój

Krakow, dnia 21 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Panowie

Insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

Ml. insp. Wadim Dyba – Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 2. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica,

 3. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 4. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pani lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babinskiego, SPZOZ w Krakowie, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Pani lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babinskiego, SPZOZ w Krakowie, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o doreczonym mi przez Sad Rejonowy w Debicy w zwiazku ze sprawa sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Wezwaniem do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, pod grozba doprowadzenia mnie przez Policje.

 2. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w poniedzialek 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00 na dyzurze Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 3. Zawiadomienie, ze ewentualne zatrzymanie mnie przez Policje i doprowadzenie na badania psychiatryczne bedzie – z przyczyn przedstawionych w niniejszym pismie nieuzasadnionym naruszeniem mojego konstytucyjnego prawa do nietykalnosci i wolnosci osobistej – art. 41.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdemu zapewnia sie nietykalnosc osobista i wolnosc osobista.”

 4. Wniosek o odmowe przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie wykonania przed moim stawiennictwem, jak w pkt. I, wydanego ewentualnie Policji przez Sad Rejonowy w Debicy nakazu zatrzymania mnie w dniach 25 do 28 pazdziernika 2013 r. i doprowadzenia na badania psychiatryczne.

 5. Wniosek, w przypadku wydania Policji przez Sad Rejonowy w Debicy nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne w zwiazku ze sprawa sygn. II K 407/13, o zwrocenie sie przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie do:

  1. bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie /adres: ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow/, lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej z wnioskiem o sporzadzenie i doreczenie wyjasnienia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013 r. lub pozniej, wydadza wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

  2. Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem o doreczenie akt sprawy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, w tym w szczegolnosci:

   1. aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – Zalacznik 3,

   2. postanowienia sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4,

   3. zazalenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5,

   4. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. operatora internetowego Wirtualna Polska – Zalacznik 6,

   5. pisma z dnia 1 pazdziernika 2007 r. operatora internetowego Interia.PL S.A.– Zalacznik 7,

   6. wyroku Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 12,

   7. kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 8,

   8. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2013 r. – Zalacznik 9,

   9. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10,

   10. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 13,

   11. postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 14,

   12. protokolu rozprawy glownej prowadzonej przez sedzie Beate Stoj w dniu 15 marca 2011 r.

   13. postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Kz 124/08– Zalacznik 19,

 6. Zawiadomienie, ze:

  1. pismem z dnia 21 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 21 – zlozonym w Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez sedziego referenta w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego z powodu scigania mnie od dnia 15 marca 2011 r. – w tym dwukrotnego grozenia mi umieszczeniem mnie w areszcie oraz trzykrotnego kierowania mnie na badania psychiatryczne – za 15 czynow z artykulu 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  2. pismem z dnia 21 pazdziernika 2013 r. skierowanym do sluzbowego zwierzchnika sedzi Beaty Stoj, Prezesa Sadu Okregowego w Rzeszowie SSO Tomasza Wojciechowskiego zlozylem – Zalacznik 22:

   1. zawiadomienie, ze nie stawie sie na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.,

   2. wniosek o zobowiazanie sedzi Beaty Stoj do wydania zaskarzalnego, tj. wymagajacego sporzadzenia uzasadnienia:

     1. postanowienia w przedmiocie poddania mnie obserwacji w zakladzie leczniczym, lub

     2. postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

  3. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ jestem osmy rok scigany za – miedzy innymi:

   1. czyn z artykulu 226 § 3 K.k., opisany w akcie oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow–Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jako „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla”, mimo ze sam byly przez 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

     1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

     2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu, nie zas pracownikow tego organu,

   2. z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

  4. Zawiadomienie, ze w przypadku zatrzymania mnie przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego w Debicy w zwiazku ze sprawa do sygn. II K 407/13 i doprowadzenia na badania psychiatryczne, natychmiast, w pomieszczeniu, do ktorego zostane doprowadzony rozpoczne protest glodowy.

 

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, swiadom podejmowanych obowiazkow policjantaslubuje:
sluzyc wiernie Narodowi,
chronic ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porzadek prawny,strzec bezpieczenstwa Panstwa i jego obywateli, nawet z narazeniem zycia. Wykonujac powierzone mi zadania, slubuje pilnie przestrzegac prawa, dochowac wiernosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,przestrzegac dyscypliny sluzbowej oraz wykonywac rozkazy i polecenia przelozonych.

Slubuje strzec tajemnicy panstwowej i sluzbowej, a takze honoru, godnosci i dobrego imienia sluzby

oraz przestrzegac zasad etyki zawodowej.”

Rota slubowania Policjanta

Czesc II. Uzasadnienie

 

Jak Panom wiadomo, w niedziele 6 stycznia 2013 r. dwukrotnie /ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00/ w mieszkaniu mojej matki poszukiwala mnie Policja.

Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 1: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. (…)
Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”

Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 1

 

Ja otrzymalem pismo z dnia 8 lutego 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji o tresci – Zalacznik 2: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace.

W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, (…).
Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”

Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-

9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 2

 

Nakaz jak wyzej wydala Policji sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj.

Sedzia Beata Stoj /prezes Sadu Rejonowego w Debicy/ prowadzi od lutego 2011 r. sprawe przeciwko mnie – obecnie II K 407/13, uprzednio II K 854/10, II K 451/06 – w ktorej na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ jestem scigany – po raz drugi – lacznie osmy rok, przez Sad Rejonowy w Debicy za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 3:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 3

 

Ad. pkt. I, II, III, IV, str. 3

Prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie wylacznie na podstawie wydrukow, ktore sporzadzila ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Poswiadczyla to podajac w akcie oskarzenia – Zalacznik 3: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow Anny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 3I

 

Z tej przyczyny, po przekazaniu przez Sad Najwyzszy postanowieniem z dnia 27.10.2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawy przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy, w dniu 30 listopada 2006 r. sedzia Tego Sadu Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez prokurator R. Ridan postepowania przygotowawczego. Podal w nim miedzy innymi – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na
braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelnosci dokumentow dolaczonych do akt sprawy
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod /Radoslawa Ridan – ZKE/ wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazala sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator oskarzyl Zbigniewa Kekusia o popelnienie szeregu przestepstw wyczerpujacych znamiona przestepstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko roznym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Okregowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pelnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczetej na skutek powodztwa oskarzonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zwiazanego ze zniewazeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestepstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kekus mial dopuscic sie tych przestepstw w ten sposob, ze w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienioneosoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci, przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwod.

Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Wprawdzie nie ulega watpliwosci, ze pisma te znajdujace sie w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, zwiazane sa bezposrednio z prowadzona w Sadzie Okregowym w Krakowie sprawa I CR 603/04 i czesciowo, trescia pokrywaja sie z pismami kierowanymi przez Z. Kekusia do tej sprawy oraz do organow panstwa i innych osob. Jednakze nie moze to jeszcze stanowic bezposredniego dowodu, nawet w przypadku sporzadzenia ich przez Z. Kekusia, iz pisma te na stronach internetowych zamieszczal oskarzony. Takim bezposrednim dowodem nie jest nawet, znajdujaca sie w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w czesci, w ktorej autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa. Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania.

Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 4

 

Prokurator R. Ridan zlozyla pismem z dnia 8 grudnia 2006 r. zazalenie na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., w uzasadnieniu poswiadczajac slusznosc przedstawionego jej zarzutu, tj. podajac – Zalacznik 5:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie: SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

W zwiazku z powyzszym sedzia T. Kuczma zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 6: „Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098,

3099 – Zalacznik 6

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie ja … Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 7: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 7

 

Uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal danych osobowych.

Poza tym, jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od dnia jej zalozenia, 26 pazdziernika 2004 r. /a nie od stycznia 2003 r./ do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

A jednak w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich czynow wedlug aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Nie zlozylem od niego apelacji, poniewaz Sad Rejonowy w Debicy nie wezwal mnie na rozprawe w dniu 18.12.2007 r., ani o niej nie zawiadomil. O wyroku z dnia 18.12.2007 r. Sad Debicy zawiadomil mnie w odpowiedzi na moj wniosek ze stycznia 2008 r. o wylaczenie sedziego T. Kuczmy. Sedzia T. Kuczma zwolnil sie w ten sposob ze sporzadzenia uzasadnienia do wyroku, a potem razem z Sadem Okregowym w Rzeszowie odmowili mi wydanymi w tej sprawie postanowieniami przywrocenia terminu do zlozenia apelacji od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.2007 r., podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 8: „(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

 

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyrokusadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – patrz: strona 8 niniejszego pisma oraz Zalacznik 12 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych 16 czynow, tj. I, III – XVII.

 

Podkreslic nalezy, ze poniewaz sedzia T. Kuczma uznal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za winnego popelnienia 18 czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r., mimo ze operator internetowy, Interia.PL S.A. zawiadomil go pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – patrz: str. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 7 – ze strona ta zostala zalozona … 22 miesiace pozniej, Prokurator Generalny przedstawil mu zarzut dokonania oceny wbrew okreslonej w art. 7 ustawy Kodeks postepowania karnego zasadzie prawidlowego rozumowania. Podal – Zalacznik 8: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu,wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…) Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy,Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

 

Jakkolwiek to rzeczywiscie bylo niemozliwe, to sedzia Beata Stoj znowu sciga mnie za te czyny i twierdzac, ze ja moge byc od stycznia 2003 r. niepoczytalny, kieruje mnie na badania psychiatryczne.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. akt II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII – Zalacznik 9:

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9

 

Poniewaz:

 1. Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. – patrz: strona 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 6 – ze wlascicielem i uzytkownikiem strony www.zgsopo.webpark.pl jestem nie ja, lecz mieszkajacy w Warszawie Krzysztof Lapaj,

 2. Interia.PL zawiadomila Sad pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie strony www.zkekus.w.interia.pl, ze – patrz: strona 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 7„Uzytkownik nie podal danych osobowych.” oraz podala numery IP komputerow, ktore w okresie objetym aktem oskarzenia przeciwko mnie byly, wedlug mojej wiedzy, zlokalizowane w Warszawie,

pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem wniosek – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 35 § 1 Kodeksu postepowania karnego1 – o przekazanie sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ do rozpoznania sadowi wlasciwemu miejscowo w Warszawie.

W odpowiedzi na moj wniosek sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym poswiadczyla, ze Sad Rejonowy w Debicy w lacznie 7 roku scigania mnie za czyny, przypisane mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., nie posiada zadnych dowodow mojej winy, co wiecej, ze posiada wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca przypisanych mi czynow. Podala – Zalacznik 10:

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. (…)”.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj –

Zalacznik 10

 

Sedzia Beata Stoj prowadzi zatem od ponad dwoch lat – pierwsza rozprawe prowadzila w dniu 15 marca 2011 r. – rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie, w ktorej aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o popelnienie 18-u podanych na stronie 3 niniejszego pisma czynow, ktore wedlug aktu oskarzenia – Zalacznik 3:

 1. popelnilem ja,

 2. popelnilem ja w Krakowie,

 3. popelnilem ja w Krakowie za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,

mimo ze w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. poswiadczyla jej wiedze o tym, ze www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie /Wirtualna Polska podala w pismie z dnia 6.08.2007 r. dane personalne tej osoby/ oraz ze prokurator Radoslawa Ridan nie ustalila, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl.

Przypomne, ze:

 1. Artykul 5 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Niedajacesieusunacwatpliwoscirozstrzygasienakorzyscoskarzonego.

 2. Artykul 45.1 Konstytucji stanowi – Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawybez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 

Ad. pkt. I, str. 3

W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl:

1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. Trybunal Konstytucyjny podal miedzy innymi:
Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi,a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie zpelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Ja zostalem oskarzony o popelnienie wszystkich wyzej wymienionych czynow za posrednictwem Internetu, stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, a zatem nie podczas pelnienia przez wymienionych na stronie 3 pietnasciorga sedziow obowiazkow sluzbowych, ale w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow.

Po wydaniu skazujacego mnie wyroku, poproszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann zlozyl w dniu 3.09.2009 r. interpelacje w jego sprawie do ministra sprawiedliwosci, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi: „Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. /mnie – ZKE/ z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…)

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z

dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

 

W odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na w.w. interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna, minister sprawiedliwosci podal – Zalacznik 11: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn.

akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 11

 

Minister sprawiedliwosci nie wniosl kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ale po tym, gdy w czerwcu 2010 r. corka sp. Posla Zbigniewa Wassermanna, adw. Malgorzata Wassermann poproszona preze mnie o udzielenie mi pomocy prawnej zlozyla wniosek o uchylenie wyroku w zakresie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok, sygn. akt II Ko 283/10, ktorym orzekl – Zalacznik 12: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia owznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kekus zostal skazany za czyny z art. 226 § 1 kk (…) (pkt I, III-XVII), polegajace na tym, ze w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r.– w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plzniewazyl funkcjonariuszy publicznych (lacznie szesnastu) w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych(…).”

(…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie, z dnia 15 wrzesnia 2010r. sygn. akt II Ko 283/10Zalacznik 12

 

Pierwsza rozprawe po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedzia B. Stoj prowadzila w dniu 15 marca 2011 r., tj.:

 1. ponad 4 lata po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r.,

 2. szesc miesiecy po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu wejscia w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

 

Sedzia B. Stoj nie wyeliminowala jednak art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej 15 czynow, za ktore mnie sciga, mimo ze od wejscia w zycie w.w. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. minelo ponad 5 … lat.

Nie wyeliminowala go takze przez kolejne 2 lata.

W dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., z powolaniem sie na okolicznosc ustania ich karalnosci. W uzasadnieniu podala – Zalacznik 13: „(…) W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie (II.Ko.283/1) wznowil postepowanie w sprawie Zbigniewa Kekusia odnosnie czynow opisanych w postanowieniu w punktach I.1, I.3-16 oraz II.1, uchylil wyzej opisany wyrok Sadu Rejonowego w czesci dotyczacej tych czynow i w tym zakresie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sad Okregowy wskazal na uchybienie Sadu Rejonowego, polegajace na razacym naruszeniu prawa materialnego przez niewskazanie w opisanych wyzej czynow wszystkich znamion zarzucanego przestepstwa, opisanych w art. 226 § 1 k.k., ktorego tresc ulegla zmianie w trakcie postepowania na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

(…) Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 13

 

Tresc artykulu 226 § 1 K.k. ulegla zmianie w dniu 19 pazdziernika 2006 r., tj. zanim Sad Rejonowy w Debicy otrzymal w dniu 4 listopada 2006 r. akta sprawy przeciwko mnie i … 14 miesiecy przed wydaniem przez sedziego Tomasza Kuczme skazujacego mnie wyroku.

 

Zamiast wyeliminowac przepis z art. 226 § 1 K.k., sedzia Beata Stoj dokonala jego przekwalifikowania w art. 216 § 2 K.k. Poniewaz czyn z art. 216 § 2 K.k., a takze czyn z art. 212 § 2 K.k. sa scigane z oskarzenia prywatnego, na podstawie prawa okreslonego w art. 102 K.k. – „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.” – umorzyla postepowanie w zakresie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. W uzasadnieniu podala, ze karalnosc w.w. czynow z art. 226 § 1 K.k. ustala … przed tym zanim Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Gdyby miala racje, oznaczaloby to, ze sad odwolawczy, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania po to, zeby ten mnie po dniu 15 wrzesnia 2010 r. scigal za czyny, ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie /sygn. II Kz 246/13/, ktorym przyznal mi racje i uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 14:Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:

Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle,o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Jak wynika z akt sprawy kwestia ta istotnie powinna ulec zbadaniu.

Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie, z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 14

 

Wskazac nalezy, ze to Sadu Okregowego obecnieznaczy … od dnia 19 pazdziernika 2006 r., czyli jeszcze przed wydaniem przez sedziego T. Kuczme skazujacego mnie z art. 226 § 1 K.k. wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r.

A jednak po zwroceniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia Beata Stoj … dalej nie wyeliminowala z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow art. 226 § 1 K.k.

Zamiast tego wydala w dniach 19 i 23 wrzesnia 2013 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wzywajac mnie do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. na badania w Szpitalu im. dr. Jozefa Babinskiego i grozac mi wydaniem Policji nakazu doprowadzenia mnie na badania – patrz: strona 13 niniejszego pisma.

Poniewaz sedzia B. Stoj sciga mnie w opisanych wyzej okolicznosciach z art. 226 § 1 K.k., pismem z dnia 21 pazdziernika 2013 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 21:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, zawiadomienie z dnia 21 pazdziernika 2013 r. –

Zalacznik 21

 

Ad. pkt. II, str. 3

W pkt. II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przypisala mi z oskarzenia publicznego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k. Tymczasem przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest scigane z oskarzenia prywatnego.

Artykul 212 § 4 k.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Interes spoleczny nie wymagal – i nie wymaga, bo przeciez znowu jestem scigany z tego artykulu – scigania mnie z oskarzenia publicznego.

Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Adw. Wieslawa Zoll nie jest dobrem ogolnym. Poza tym zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiadala zatem adw.. Wieslawa Zoll w 2006 r., gdy prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie rozlegla wiedze i ogromne 40-letnie doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

W przypadku czynu II aktu oskarzenia jestem – pomijajac, ze nie ja go popelnilem – z cala pewnoscia scigany z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 Kodeksu karnego.

Ad. pkt. III, str. 3

W opisie przypisanego mi z artykulu 226 § 3 K.k. czynu XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan podala – Zalacznik 3: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 3

 

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly przez prawie 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek2, Marek Mozgawa3 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek4, M. Krolikowski i R. Zablocki5

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem. Byl jego – Biura RPO – pracownikiem.

 

O tym, ze byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej wiedza nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.

W orzeczeniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesoraSadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskichz art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

A redaktor naukowy o tym nie wie …

Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

A jednak uchodzacy za jednego z najwybitniejszych prawnikow w Polsce, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. A. Zoll obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie za tak opisany czyn i na podstawie zeznan zlozonych przez niego w postepowaniu przygotowawczym prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, a na podstawie zeznan, ktore zlozyl podczas rozprawy glownej sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok. Nalozyl na mnie kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl.

Za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Sad Okregowy w Rzeszowie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynu i rozpoznaje ja sedzia tego Sadu, a od roku takze prezes, Beata Stoj … czwarty juz rok.

 

Z podanych wyzej wzgledow, tj. poniewaz byly, przez 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie do organu, nie zas jego pracownikow,

a po uchyleniu w dniu 15 wrzesnia 2010 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., znowu jestem – czwarty rok – scigany za ten czyn, skladalem kilkukrotnie wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o skorzystanie z jej ustawowego prawa do zlozenia wniosku o wyeliminowanie z aktu oskarzenia przeciwko mnie czynu XVII, tj. zarzutu z art. 226 § 3 K.k., opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Poniewaz byly bezskuteczne, w dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem, zapowiedziany wczesniej, prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

W jego drugim dniu wreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta mnie poinformowala – Zalacznik 15: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 15

 

To bezprawie poniewaz:

 1. ja juz raz bylem skazany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan za ten czyn. Skazal mnie za niego sedzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. Wyrok ten w zakresie tego czynu uchylil Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.
  Z pisma do mnie z dnia 12.07.2013r. prokurator E. Fraczek-Padol wniosek, ze po tym, jak sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie, zarzucil sadowi I instancji, tj. Sadowi Rejonowemu w Debicy, ze ten skazujac mnie za zniewazenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, razaco naruszyl prawo materialne, to jednak … „Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”, czyli … znowu sad I instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy. A przeciez ten Sad – sedzia Tomasz Kuczma – raz juz dokonal … oceny prawnej problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. i ta ocena zostala negatywnie zweryfikowana przez Sad Okregowy w Rzeszowie.
  A zatem prokurator Edyta Fraczek – Padol zaklada, ze sedzia Beata Stoj moze mnie jednak skazac – drugi raz w tej samej sprawie – za ten czyn. Czyn, ktory nie jest przestepstwem.

 2. prokurator Radoslawa Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze znane jej sa rozne wskazania doktryny prawnej i nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie nie tylko z tym, ktore jako sluszne prezentuje miedzy innymi prof. A. Zoll, ale nawet z tym, ktore jako sluszne prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego,

 3. o ile wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuja nie wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ale „pokrzywdzony”, prof. A. Zoll tak – to wszyscy jako sluszne prezentuja wskazanie, wedlug ktorego § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu nie zas jego pracownikow,

 4. artykul 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

 

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 13: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 13

 

Czyli … osmy rok:

 1. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, bo „od stycznia 2003 r.” za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2006 r., iz strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

 2. w Krakowie, za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl, mimo, ze:

  1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r.„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa”,

  2. sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. : „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie,

 3. za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze:

  1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 7:„Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,

  2. sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.: „niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,

 4. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”, mimo ze:

  1. sam byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego podaja, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – patrz: str. 8,

  2. wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym prof. dr hab. Andrzej Zoll podaja, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow – patrz: str. 8,

  3. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie tego czynu, zarzucajac mu razace naruszenie prawa materialnego,

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, poswiadczonych zalaczonymi do niniejszego pisma kopiami dokumentow wskazac nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – tj. jestem lacznie … osmy rok scigany:

 1. za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow, mimo ze: nawet sama sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 2. za popelnienie – wsrod w.w. 18 czynow – 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., opisanych w akcie oskarzenia jako zniewazenie wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla jej wiedze – patrz: s. 8 oraz Zalacznik 13ze od dnia wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. – tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z tego tytulu,

 3. za popelnienie czynu z art. 226 § 3 opisanego w akcie oskarzenia jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo ze on sam – w okresie od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich – podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 /art. 226 K.k. – ZKE/ ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow.”

 4. z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w artykule 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

xxx

 

Scigajac mnie w opisanych wyzej okolicznosciach, po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie jej postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. … zmienila sygnature akt – z II K 854/10 na II K 407/13 i wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 16: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 16

 

Sedzia B. Stoj nie sporzadzila oczywiscie uzasadnienia do postanowienia.

W slad za zacytowanym wyzej postanowieniem z dnia 19 wrzesnia 2013 r. wydala w dniu 23 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii bieglego – Zalacznik 17: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 17

 

Po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wyekspediowala w dniu 24 wrzesnia 2013 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne – Zalacznik 18: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/

POUCZENIE

 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 18

 

Ani troche mnie zacytowanymi wyzej postanowieniami i Wezwaniem nie zaskoczyla sedzia Beata Stoj.

Sedzia Beata Stoj korzysta z tej taktyki za kazdym razem, gdy zadaje kleske Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Identyczne w tresci, jak to z dnia 19 wrzesnia 2013 r., postanowienia wydala sedzia Beata Stoj wczesniej juz dwa razy, tj.:

 1. w dniu 15 marca 2011 r., po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/,

 2. w dniu 29 czerwca 2012 r., po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. IV KK 272/11.

 

Do tych postanowien takze nie sporzadzila uzasadnien. Wyjasnila mi ze nie ma takiego obowiazku.

 

xxx

 

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn nie stawie sie na Wezwanie.

Wskazac bowiem nalezy, ze:

 1. raz juz bylem skazany przez Sad Rejonowy w Debicy za czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. Jak wspomnialem skazal mnie za nie prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06, sedzia Tomasz Kuczma. Przed wydaniem wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedzia T. Kuczma nie skierowal mnie ba badania psychiatryczne.

 2. sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie z tej przyczyny wydaly wyroki wznowieniowe, ze mialy watpliwosci co do mojej poczytalnosci w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., lecz dlatego, ze zarzucily sedziemu T. Kuczmie:

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie, razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

  2. Sad Najwyzszy, razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.,

 1. czyny ktorych popelnienie przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan byly popelniane w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Sedzia Beata Stoj – wiedzac, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga – nakazala wybranym przez nia bieglym, lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej-Stepniewskiej udzielenie odpowiedzi na pytanie – Zalacznik 16: „1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?”

Sedzia B. Stoj oczekuje zatem, ze wybrane przez nia biegle sadowe na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013 r. wydadza wiarygodna opinie sadowo-psychiatryczna o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r., przed ponad … 10, 9 i 8 laty.

 

Sedzia B. Stoj polecila takze bieglym sadowym sporzadzenie odpowiedzi na pytanie – Zalacznik 16: „2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?

Tymczasem ja nie musze juz stawac przed Sadem w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/.
Wskazac bowiem nalezy, ze:

 1. pierwszy wyrok w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. bez uprzedniego przesluchania mnie chocby jeden raz oraz pod moja nieobecnosc,

 2. sedzia Beata Stoj przesluchala mnie po uchyleniu wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., tj. w dniu 15 marca 2011 r.

 

Wydanie przez sedziego Tomasza Kuczme wyroku w sprawie sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ bez uprzedniego przesluchania mnie uznali za zgodne z prawem miedzy innymi:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r.,

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski,

 

Ad. 1

Poniewaz sedzia T. Kuczma nie przesluchal mnie przed wydaniem wyroku w dniu 18.12.2007 r. oraz wydal go pod moja – oskarzonego, ktorego obecnosc byla, jak mnie zawiadamial, obowiazkowa, po dowiedzeniu sie o wydaniu przez niego wyroku zlozylem wniosek o przywrocenie mi terminu na zlozenie apelacji od niego. Sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku, a moje zazalenie oddalil Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. o tresci – Zalacznik 19: „Sygn. akt II Kz 124/08 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2008 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Tomasz Wojciechowski Sedziowie: SSO Zdzislaw Kulpa /spraw./ SSR del. do SO Marcin SwierkProtokolant: Marcin Puzniak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. sprawy Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in. na skutek zazalenia skazanego na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt II K 451/06, w przedmiocie odmowy przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia utrzymac w mocy zaskarzone postanowienie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 19.02.2008 r., sygn. akt II K 451/06 Sad Rejonowy w Debicy odmowil skazanemu – Zbigniewowi Kekusiowi przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku tamtejszego Sadu z dnia 18.12.2007 r. U podstaw powyzszego rozstrzygniecia leglo zapatrywanie, ze skazany we wniosku nie wskazal na zadne okolicznosci w swietle ktorych przywrocenie terminu byloby zasadne.

Z rozstrzygnieciem tym nie zgodzil sie skazany. W obszernym zazaleniu argumentowal, iz nie zostal zawiadomiony o terminie wydania wyroku, ani wezwany na rozprawe czym pozbawiony zostal mozliwosci skorzystania z jego praw obywatelskich, w tym konstytucyjnego prawa do zlozenia odwolania od wydanego przez Sad wyroku. Wniosl o zmiane zaskarzonego postanowienia i przywrocenie terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Sad Okregowy zwazyl co nastepuje: Zazalenie skazanego nie zasluguje na uwzglednienie.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie sedziow, SSO Tomasza Wojciechowskiego, SSO Zdzislawa Kulpy i SSR Marcina Swierka z dnia 17.04.2008 r. – Zalacznik 19

 

W zwiazku z powyzszym zlozylem wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

W uzasadnieniu powolalem sie na prawo okreslone w:

 1. art. 523 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; (…).”

 2. art. 439 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  „Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli: (…) 11) sprawe rozpoznano podczas nieobecnosci oskarzonego, ktorego obecnosc byla obowiazkowa.”

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo Rzecznika z dnia 7 stycznia 2010 r. o tresci – Zalacznik 20:

(…) Nie zostalo naruszone Pana prawo do obrony i byl Pan prawidlowo powiadamiany o terminach kolejnych rozpraw. Wydany wyrok nie byl wyrokiem zaocznym, sad w trybie art. 377 § 3 kpk postanowil prowadzic rozprawe bez Pana udzialu albowiem zostal Pan osobiscie zawiadomiony o terminie rozprawy (k. 2701 t. XVIII), nie stawil sie Pan na termin rozprawy i nie usprawiedliwil w sposob nalezyty niestawiennictwa. Nie stawial sie pan rowniez na terminy kolejnych rozpraw, zawiadomiony prawidlowo, nie usprawiedliwial Pan swojej nieobecnosci, a zatem wyrok wydany w dniu 28 grudnia 2007 r. /wyrok zostal wydaly w dniu 18 grudnia 2007 r. – ZKE/ nie byl wyrokiem zaocznym. Sad nie byl wiec obligowany do jego doreczenia i od tego dnia biegl termin do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Tresc protokolu rozprawy wskazuje, iz po ogloszeniu wyroku sad pouczyl o sposobie i terminie odwolania (k.3349 t. XXI). Brak jest podstaw do podwazania prawidlowosci postanowienia w przedmiocie odmowy przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Rzecznik podziela argumentacje Sadu, ktora jest Panu znana, a wiec zbedne jest ponowne jej przytaczania.”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedz z dnia 7 stycznia 2010 r., /RPO-422333-II/02/K.Ku na wniosek do RPO Janusza Kochanowskiego o wniesienie kasacji od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 20

 

O ile sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok konczacy sprawe sygn. II K 451/06 podczas rozprawy w dniu 18.12.2007 r. pod moja nieobecnosc i bez uprzedniego przesluchania mnie i to jego procedowanie uznali za zgodne z prawem sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Rzecznik Praw Obywatelskich /a takze Prokuratorzy Generalni: Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet/, to w tej samej sprawie, po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy, sedzia Beata Stoj przesluchiwala mnie podczas rozprawy glownej w dniu 15 marca 2011 r. w sprawie sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/.

 

Szanowni Panowie,

 

W zwiazku z faktami przedstawionymi w niniejszym pismie nie stawie sie na badania psychiatryczne w wyznaczonym mi przez sedzie Beate Stoj terminie 25 pazdziernika 2013 r. O moim stanowisku i jego przyczynach poinformowalem pismem z dnia 21 pazdziernika 2013 r. sluzbowego zwierzchnika sedzi Beaty Stoj, Prezesa Sadu Okregowego w Rzeszowie sedziego Tomasza Wojciechowskiego – Zalacznik 22:

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, pismo z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do prezesa Sadu Tomasza

Wojciechowskiego – Zalacznik 22

 

Poniewaz pismem z dnia 29 czerwca 2012 r. /sygn. Prez.0231-44/10 Prezes T. Wojciechowski zawiadomil mnie, ze objal nadzorem postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez sedzie Beate Stoj, a ona jedyne czego skutecznie dokonala od dnia 15 marca 2011 r., gdy rozpoznaje sprawe, to … zmienila sygnature jej akt, zlozylem wniosek do Prezesa o zobowiazanie sedzi Beaty Stoj do wydania:

 1. postanowienia w przedmiocie poddania mnie obserwacji w zakladzie leczniczym, lub

 2. postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

 

W kazdym z wyzej wymienionych przypadkow sedzia Beata Stoj bedzie zmuszona sporzadzic uzasadnienie do postanowienia, a ja bede je mogl zaskarzyc.

Poki co sedzia B. Stoj grozi mi Policja – jak naslala Panstwa na mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. – i chce zmusic mnie do poddania sie badaniom psychiatrycznym, nie podajac uzasadnienia, tj. nie wyjasniajac:

 1. dlaczego twierdzi u schylku 2013 r., ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., tj. wtedy, gdy … inne niz ja osoby popelnily za posrednictwem Internetu 18 mnie omylkowo przypisanych czynow, z ktorych – miedzy innymi – 16 wedlug opisow prokurator R. Ridan nie sa przestepstwami, a jeden jest scigany z oskarzenia prywatnego,

 2. jaki zachodzi zwiazek pomiedzy stanem mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i obecnie, a niedopelnieniem obowiazkow przez prokurator R. Ridan i wydaniem przez nia aktu oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 czynow za posrednictwem internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, na podstawie – jak sama przyznala – li tylko publikacji z tych stron.

 

Poniewaz sedzia Beata Stoj zachowujac sie w sposob opisany w niniejszym pismie uwaza, ze wybrane przez nia biegle sadowe Sadu Okregowego w Krakowie, lekarze Szpitala Specjalistycznego im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska sporzadza na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013 r. wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., gdy popelniano czyny, za ktore mnie sciga, skierowanym do niej pismem z dnia 18 pazdziernika 2013 r. zlozylem – Zalacznik 23: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do postanowienia z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym”.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Z. Kekusia z dnia

18 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 23

xxx

 

Wtedy, gdy postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. /Zalacznik 4/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod i wskazal, jakie czynnosci ma wykonac celem dopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., tj. ustalenia rzeczywistego sprawcy przypisanych mi czynow i zebrania dowodow poswiadczajacych, kto byl ich sprawca, prokurator oskarzyciel Radoslawa Ridan zaskarzyla to postanowienie, podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 5:

 

(…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

(…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa /prokurator Radoslawy Ridan – ZKE/,

sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie uznal to stanowisko za sluszne.

Poddawanie mnie dzisiaj, ponad 10, 9 i 8 lat po tym, gdy popelniano czyny przypisane mi – pomylkowo – przez prokurator Radoslawe Ridan, badaniom psychiatrycznym jest generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

 

Nie mozna wykluczyc, ze dowiedziawszy sie o moim niestawiennictwie na badaniach w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10:00, sedzia B. Stoj wyda natychmiast Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania pod przymusem.

W takim przypadku wnosze o odmowe wykonania nakazu i zazadania od sedzi Beaty Stoj dostarczenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie dokumentow, jak w pkt. IV.2 str. 2 niniejszego pisma, poswiadczajacych wiarygodnosc opisanych przeze mnie w niniejszym pismie faktow.

Ja sam stawie na dyzurze Miejskiego Komendanta Policji w Krakowie w poniedzialek 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00, celem przedstawienia okolicznosci, w jakich sedzia Beata Stoj wydala raz juz nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie i moze wydac taki sam ponownie.

Informuje, ze w przypadku ewentualnego zatrzymania mnie przez Policje w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, z przyczyn podanych w niniejszym pismie natychmiast rozpoczne protest glodowy w pomieszczeniu, do ktorego zostane doprowadzony.

Bedzie to ostatni z kilku protestow, do ktorych prowadzenia uczyniwszy mnie przestepca za czyny, ktorych nie popelnilem i z ktorych ogromna wiekszosc juz w dniu orzekania nie byly przestepstwami, a potem zamierzajac, pozbawiwszy mnie uprzednio pracy – ograbic mnie z mieszkania, zmusili mnie sedziowie i prokuratorzy. Wiecej na ten temat na stronach: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl.

 

Poniewaz nie bedzie mnie w Krakowie w piatek 25 pazdziernika 2013 r. prosze – w przypadku otrzymania nakazu Sadu Rejonowego w Debicy zatrzymania mnie celem doprowadzenia na badania psychiatryczne – nie wysylac policjantow do mieszkan zamieszkiwanych przez moja matke oraz przez moje dzieci.

Stawie sie w poniedzialek 28 pazdziernika 2013 r. o godz. 15:00 na cotygodniowym dyzurze Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie i jesli Adresaci niniejszego pisma uznaja, ze powinni wykonac wydane ewentualnie Policji polecenie zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne, bede do dyspozycji Policji.

Jesli tak sie stanie swiat bedzie swiadkiem jednego z najbardziej zabawnych zdarzen w jego historii.

Oto bowiem funkcjonariusze publiczni demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ doprowadza mnie, co do ktorego prokurator i Sad nie zebraly przez lacznie ponad … 9 lat zadnych dowodow poswiadczajacych, ze jestem sprawca czynow, za ktore mnie scigaja, do szpitala psychiatrycznego – w dodatku Sad, tj. sedzia Beata Stoj poswiadczyl postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., jego wiedze, ze za 16 sposrod 18 czynow przypisanych doprowadzonemu sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – zeby mnie tam poddac badaniom psychiatrycznym, bo sedzia Beata Stoj i lekarze tego szpitala, biegle sadowe Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatrzy, lek. med. Ewa Burzynska Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska uwazaja, ze na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013 r. lub pozniej wydadza wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

To nie bedzie demokracja.

To bedzie faszyzm. W wersji ortodoksyjny„ortodoksyjny”: «wierny doktrynie» ; Slownik Jezyka Polskiego.

A poniewaz ja nie chce zyc w kraju faszystowskim, w ktorym byle bezmyslny tuman /„tuman”: «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ; Slownik Jezyka Polskiego/ – w tym nawet najwiekszy w historii wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, „sedzia” Beata Stoj /patrz: str. 9 niniejszego pisma/ – moze obywatela kierowac wedlug wlasnego „widzi mi sie” na badania psychiatryczne, natychmiast po ewentualnym doprowadzeniu mnie przez Policje do szpitala psychiatrycznego rozpoczne protest glodowy.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 2. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 9. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 11. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie, z dnia 15 wrzesnia 2010r. sygn. akt II Ko 283/10

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi B Stoj z dnia 14.06.2013 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie, z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 17. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 18. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 19. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie sedziow, SSO Tomasza Wojciechowskiego, SSO Zdzislawa Kulpy i SSR Marcina Swierka z dnia 17.04.2008 r.

 20. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedz z dnia 7 stycznia 2010 r., /RPO-422333-II/02/K.Ku na wniosek do RPO Janusza Kochanowskiego o wniesienie kasacji od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06

 21. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, zawiadomienie z dnia 21 pazdziernika 2013 r.

 22. Sad Okregowy w Rzeszowie, pismo z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do prezesa Sadu Tomasza Wojciechowskiego

1Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

2 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

3 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza,iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

4 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

5Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

L’orgasme, chez l’homme, point culminant du achat viagra cialis en ligne plaisir sexuel, decoule de achat kamagra oral jelly la stimulation de la verge en erection.
Mais il ne faut egalement acheter viagra en pharmacie sans ordonnance pas oublier que beaucoup de personne ne sont pas tres entourees propecia sans ordonnance et n’ont pas beaucoup de contact.
Ensuite, rememorez-vous vente levitra original une situation ou meilleur site de vente de viagra le desir avait ete tres fort.

Mais cette methode n’est appliquee qu’aux penis de vente levitra ordonnance taille nettement inferieure a viagra pfizer la moyenne.
L’homme repond a certains besoins et la femme repondra a d’autres. Vous pouvez ainsi lui demander dans un sourire de cesser de vous regarder de la sorte car vous n’etes pas du genre a ceder des le premier soir. Neanmoins, l’effacement de l’objet n’est pas total. ‘Certaines femmes sont rebutees par l’idee d’avaler ou d’avoir le sperme de leur partenaire dans leur bouche’, ajoute Ghislaine Paris, medecin-sexologue. ex Viagra (Sildenafil), Cialis (tadalafil) et Levitra (Vardenafil), ainsi que la therapie par injection, muse-therapie intra uretrale, traitement hormonal substitutif, les implants chirurgicaux, les pompes a vide, la chirurgie vasculaire, et les therapies psychologiques. Bienvenus dans la galaxie des geeks celibataires ! Precisons que levitra 20 prix pharmacie cialis prix belgique pharmacie ces donnees sont des chiffres de vente et non de consommation effective. Il desire ardemment choquer sa victime vente levitra prix propecia en ligne pas cher pour ainsi se sentir plus « homme » et plus puissant sans pour autant avoir agresse directement.
Bien au contraire, un homme eprouve plus de plaisir s’il parvient a se retenir (un peu) pour que cela dure plus longtemps, plutot que cialis generique prix s’il enchaine acheter levitra en suisse les ejaculations toute la nuit.
« Deux fois par semaine ton pied tu prendras, et la grippe tu eviteras achat cialis net » achat securise de cialis soft sera votre nouveau credo a respecter a la lettre.
L’acquisto del viagra puo essere effettuato con acquistare propecia generico un clic; con qualche clic in piu potrete propecia acquisto on line prevenire spiacevoli conseguenze provocate da un uso non corretto.
Il vendita viagra italia line vaginismo e un disturbo sessuale che si comprar cialis generico en valencia manifesta a vari livelli:
Ma nella maggior parte dei casi, la disfunzione sessuale colpisce gli uomini (milioni viagra vendita europa vendita viagra in slovenia in tutto il mondo).
Questo ingrediente agisce piu’ rapido che un ingrediente attivo di Viagra- Sildenafil Citrato ed comprare cialis originale senza ricetta ha viagra naturale farmacia minimi effetti secondari.
– “Il fenomeno farmacia on line priligy delle carenze di cialis generico costo mexico specialita medicinali nelle farmacie e un fenomeno sempre piu frequente in Italia, che richiede un’attenzione costante” dice il presidente di AssoGenerici, Enrique Hausermann.
Livelli e tossicita di Cialis vengono aumentati per erytromycino, costo cialis 5 mg farmacia ketoconazolo (Nizoral), itraconazolo (Sporanox), vendita viagra e cialis indinavir (Crixivan) e ritonavir (Norvir).
Nonostante Viagra sildenafil possa essere assunto indipendentemente dai pasti, e preferibile propecia acquistare online non consumare alcol o pasti troppo abbondanti al fine propecia in farmacia di evitare il processo di assorbimento del farmaco.
Molte mie pazienti, integre acquistare priligy generico fisicamente e reduci da rapporti sessuali lunghi ed acquistare propecia farmacia estenuanti, sono totalmente anorgasmiche ed infelici.
Come conseguenza diretta il soggetto che soffre di dipendenza sessuale puo sviluppare disfunzioni dove comprare viagra generico sicuro sessuali (eiaculazione precoce o acquisto viagra italia ritardata, anorgasmia ecc), malattie sessualmente trasmesse o disturbi quali ulcera, pressione alta, calo delle difese immunitarie, esaurimento kamagra vendita line fisico o disturbi del sonno.
Le domicile priligy en ligne commander priligy conjugal n’est pas toujours un lieu priligy acheter sans ordonnance de paix.
La cosa cialis 20 mg prezzo farmacia va considerata priligy generico forum perfettamente comprare cialis generico con postepay normale, non c’e niente di male.
En prenant prix cialis france pharmacie vente viagra suisse levitra achat en ligne kamagra augmentation du taux de gmpc.
Peccato che un rapporto comprare propecia di priligy generico on line prima mattina debba spesso fare i conti con i figli levitra 10 mg costo che saltano sul lettone, la colazione da preparare e la fretta di andare al lavoro!
Les fantasmes permettent acheter du cialis suisse de lui donner acheter cialis a lyon un peu achat kamagra de piment d’une maniere simple et agreable.
Purtroppo, viagra in italia secondo uno stile tipicamente occidentale, questi prodotti viagra generico en farmacia comprare cialis originale italia vengono spesso assunti come soluzioni semplici ad un problema complesso, senza prendersi carico del perche tale disturbo si sia presentato.
Chaque femme achat cialis en belgique est differente, donc chacune levitra belgique a sa propre technique de vente de viagra paris masturbation clitoridienne.
Se quindi l’effetto del farmaco e fugace al di fuori generico do viagra pfizer dell’apparato erettile, cialis prezzo costo cialis 5 mg in farmacia perche temerne l’impiego nel cardiopatico?
Les achat viagra cialis france hommes qui souffrent d’ejaculation precoce sont habituellement invites a effectuer une serie d’exercices priligy pharmacie avec peu ou pilule cialis pas cher pas de succes.
Prima di iniziare la cura con dove acquistare il cialis generico viagra super active chiedete comprare levitra consiglio dal vostro viagra in italia medico curante.
Augmenter prix du kamagra 25 mg les `s de puissance` s kamagra soft tabs d’ameliorer la sante globale.
La pratique de l’expertise judiciaire m’a regulierement permis de verifier l’inconsistance et la variabilite du diagnostic psychiatrique [14], dans des affaires ou si, grace a la fantastique malleabilite du jargon specialise, chaque achat kamagra oral jelly doctissimo patient implique devient vite un manuel vente kamagra france de nosographie a lui tout seul, il suffit de solliciter une contre-expertise pour obtenir un autre manuel, mais dans une version radicalement distincte [15] [17].
«le farmacie online priligy pillole per la disfunzione erettile vanno sempre prescritte dal medico, che deve controllare la priligy vendita in svizzera salute complessiva e valutare l’efficacia del prodotto sul singolo», spiega giario conti (puoi chiedergli un consulto), presidente dell’associazione urologi italiani (auro).
Il viagra, infatti, come anche il composto priligy farmacia sin receta in tutto identico ad esso, il viagra generico, sono dei ritrovati farmacologici il cui principio attivo e dove posso acquistare priligy il sildenafil.