21.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prezesa Sądu okręgowego Tomasza Wojciechowskiego

Krakow, dnia 21 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sedzia

Tomasz Wojciechowski

Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie

Plac Sreniawitow 3

35-959 Rzeszow

 

Sygnatura akt:

 1. Sadu Okregowego w Rzeszowie: Prez. 0231-44/10

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06/, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 4. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 20. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 21. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 22. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 26. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 29. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 30. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 31. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 32. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 33. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Nadzor sprawowany przez Adresata niniejszego pisma nad postepowaniem prowadzonym przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

 2. Zawiadomienie o braku mej zgody na poddanie sie badaniom psychiatrycznym orzeczonych postanowieniem sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13 – Zalacznik 4.

 3. Zawiadomienie, ze w przypadku wydania przez sedzie Beate Stoj nakazu Policji doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne, natychmiast, w miejscu, do ktorego zostane doprowadzony rozpoczne protest glodowy.

 4. Wniosek – na podstawie art. 45.1 Konstytucji: Kazdy ma prawo dosprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwlokiprzez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad. – o zobowiazanie sedzi Beaty Stoj, w zwiazku z moja odmowa poddania sie badaniom psychiatrycznym, do wydania:

  1. postanowienia w przedmiocie poddania mnie obserwacji w zakladzie leczniczym, lub

  2. postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 203 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  § 2. O potrzebie obserwacji w zakladzie leczniczym orzeka sad, okreslajac miejsce i czas trwania obserwacji. (…)”
  (…) § 4. Na postanowienia, o ktorych mowa w § 2 i 3, przysluguje zazalenie. Sad rozpoznaje zazalenie niezwlocznie.

 2. Artykul 250 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  „§ 1. Tymczasowe aresztowanie moze nastapic tylko na mocy postanowienia sadu.”

 3. Artykul 252 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  „§ 1. Na postanowienie w przedmiocie srodka zapobiegawczego przysluguje zazalenie na zasadach ogolnych, z wyjatkiem, o ktorym mowa w § 2.

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Pismem do mnie z dnia 29 czerwca 2012 r. /sygn. akt Prez. 0231-44/10/ w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13/ poinformowal mnie Pan miedzy innymi – Zalacznik 1: „(…) Z uwagi jednak na fakt, ze postepowanie w tej sprawie – uwzgledniajac okres przed wznowieniem postepowania oraz wyrokiem Sadu Najwyzszego uwzgledniajacego kasacje – trwa juz od dluzszego czasu, postanowilem objac postepowanie w niniejszej sprawie nadzorem. Zobowiazalem wiec Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy do skladania informacji o przebiegu postepowania w tej sprawie, w terminach dwumiesiecznych. Prezes Sadu Okregowego Tomasz Wojciechowski
Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt Prez. 0231-44/10, pismo prezesa Sadu Tomasza

Wojciechowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. – Zalacznik 1

 

Wskazac zatem nalezy, ze jedyne, co udalo sie skutecznie zrobic sedzi Beacie Stoj – prezes Sadu Rejonowego w Debicy – w okresie od dnia 15 marca 2011 r., to … zmienic sygnature akt sprawy.

 

W objetej przez Pana nadzorem sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sedzia Beata Stoj sciga mnie na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz bylem skazany za wszystkie czyny, jak wyzej.

Skazujacy mnie wyrok wydal sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/.

Wyrok sedziego T. Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/, w zakresie 16 czynow, tj. czynow I, III – XVII. Sad Okregowy zarzucil sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

 2. Sad Najwyzszy – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

 

Skoro zobowiazal Pan Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj do – cytat: „skladania informacji o przebiegu postepowania w tej sprawie, w terminach dwumiesiecznych.”, to znaczy, ze sedzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stoj poinformowala Pana o tym, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 z 18 przypisanych mi zarzutow z powodu ustania ich karalnosci. Sedzia Beata Stoj podala w uzasadnieniu, ze karalnosc umorzonych przez nia czynow ustala przed tym, zanim sady odwolawcze wydaly w.w. wyroki wznowieniowe – Zalacznik 2:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

Zobowiazana do oceniania dowodow wedlug zasad prawidlowego rozumowania sedzia Beata Stoj wymyslila zatem, ze 9 funkcjonariuszy publicznych – trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej, w tym Prokurator Generalny Andrzej Seremet i jego Zastepca Robert Hernand, trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie /SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk/i troje sedziow Sadu Najwyzszego / SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski/ – dokonalo wzruszenia prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy po to, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy, a w nim sedzia Beata Stoj drugi raz scigali za czyny, ktorych karalnosc ustala.

Sad Okregowy w Rzeszowie nie mial oczywiscie innego wyjscia, jak uchylic z cala pewnoscia najbardziej oryginalne, kuriozalne postanowienie w historii wymiaru sprawiedliwosci na swiecie, co uczynil postanowieniem z dnia 27.08.2013 r., sygn. akt II Kz 246/13 – Zalacznik 3:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. akt II Kz 246/13/ – Zalacznik 3

 

W zwiazku z powyzszym zlozylem skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj.

Sedzia Beata Stoj natomiast po zwroceniu Sadowi Rejonowemu w Debicy akt sprawy przeciwko mnie:

 1. zmienila sygnature akt – zeby nie bylo wiadomo „o co chodzi” – z II K 854/10 na II K 407/13,

 2. wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
  1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
  2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 1. wydala w dniu 23 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii bieglego – Zalacznik 5: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 5

 

Ani troche mnie tymi postanowieniami nie zaskoczyla sedzia Beata Stoj.

To z jej strony nawyk, odruch obronny.

Korzysta z tej taktyki po kazdej klesce zadanej przeze mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Identyczne w tresci postanowienia wydala wczesniej juz dwa razy, tj.:

 1. w dniu 15 marca 2011 r., po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/,

 2. w dniu 29 czerwca 2012 r., po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. IV KK 272/11.

 

Przed wydaniem w.w. postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r., uchylonego postanowieniem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sedzia Beata Stoj dwukrotnie zawiadamiala mnie takze – Zawiadomienia z dnia 25 marca 20123 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o jej zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zastepczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jak mnie poinformowala prokurator Prokuratury Generalnej, sedzia Beata Stoj zamierza umiescic mnie w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu: „Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator

Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 

Po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wyekspediowala w dniu 24 wrzesnia 2013 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne – Zalacznik 6: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/

POUCZENIE

 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 6

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj sciga mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma miedzy innymi:

 1. za czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, co do ktorych w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow, poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca, z tego – patrz: p. 2

 2. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., co do ktorych w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla, ze sciganie za nie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r.

 

Ad. 1

W osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 7: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…).Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.(…).”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia

11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 7

 

Ad. 2

W zwiazku z wydaniem przez sedzie Beate Stoj w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym z powodu scigania mnie przez nia z art. 226 § 1 K.k.:

 1. siedem lat po wejsciu w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. czyniacego niedopuszczalne sciganie z tego artykulu w zakresie opisanym przez prokurator Radoslawe Ridan,

 2. czwarty rok po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r., ktorym ten uchylil prawomocny skazujacy mnie za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenie przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 3. cztery miesiace po tym, gdy w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla jej wiedze o tym, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z tytulu artykulu 226 § 1 K.k. wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia przeciwko mnie,

pismem z dnia 22 pazdziernika 2013 r. zlozonym w Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – Zalacznik 8:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, zawiadomienie z dnia 22 pazdziernika 2013 r. o popelnieniu przez sedzie B. Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 8

 

W zwiazku z faktami przedstawionymi w niniejszym pismie, w tym poswiadczonymi orzeczeniami wydanymi przez sedzie Beate Stoj, referenta w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, a zarazem Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy gratulujac Panu podwladnej na stanowisku prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, zdolnosci intelektualnych sedzi Beaty Stoj, w tym zdolnosci do prawidlowego rozumowania, a takze wiedzy z zakresu prawa karnego, rad wielce, ze Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Adresat niniejszego pisma, osobiscie sprawuje nadzor nad postepowaniem przeciwko mnie rozpoznawanym przez Sad Rejonowy w Debicy zauwazam, ze sedzia Beata Stoj prowadzi postepowanie przeciwko mnie od marca 2011 r. To procedowanie sprzeczne z art. 45.1 Konstytucji nakladajace na kazdego sprawiedliwego, bezstronnego sedziego obowiazek rozpoznania sprawy bez zbednej zwloki.

Zwracajac uwage, ze skladam wniosek o zobowiazanie sedzi Beaty Stoj nie do wydania przez nia nakazu Policji umieszczenia mnie w zakladzie leczniczym lub areszcie, lecz do sporzadzenia zaskarzalnego, tj. wymagajacego od sedzi B. Stoj sporzadzenia uzasadnienia postanowienia przedmiocie poddania mnie obserwacji lub zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania informuje i wnosze, jak na wstepie.

Najlepiej byloby wszak – dla wymiaru sprawiedliwosci i dla sedzi Beaty Stoj – gdyby wylaczyla sie od rozpoznawania sprawy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ skoro przez solidarnosc z sedzia Tomaszem Kuczma i prokurator Radoslawa Ridan nie chce wydac uniewinniajacego mnie – skazac mnie drugi raz nie moze za te same czyny, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma z razacym naruszeniem prawa materialnego i procesowego – wyroku.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt Prez. 0231-44/10, pismo prezesa Sadu T. Wojciechowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. akt II Kz 246/13/

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19.09.2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11.12.2012 r. sedzi B Stoj

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, zawiadomienie z dnia 22 pazdziernika 2013 r. o popelnieniu przez sedzie B. Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

En achat levitra generique prix viagra espagne outre, la pratique des marges arriere, versees desorm ais par les fabricants sous forme de prestations commerciales, perdure.
Chacun de ces modes ont des forces et des limites qui peuvent etre levitra prix en france utilisees dans differents contextes pour priligy sans ordonnance repondre a notre besoin sexuel du moment.
Cela vous procurera ou acheter du levitra pfizer une agreable sensation d’etre utile, tout en cialis kamagra en ligne relativisant vos propres soucis.

Cependant, avant d`acheter acheter cialis 10 milligrams Kamagra Oral Jelly en ligne en France, il est important que vous medicament generique viagra visitiez votre docteur et discutiez vos problemes de dysfonctionnement erectiles sexuels.
Ainsi, Kamagra a Sildenafil citrate comme composant principal, et cela intensifie le desir et rend les sensations lors du sexe plus brillantes. Une recherche italienne a ete faite sur 110 hommes obeses et souffrants d’impuissance sexuelle ages de 35 a 55 ans, pendant deux annees. Il ou elle peut alors determiner le risque de developper une maladie cardiaque au cours des 10 prochaines annees. Premierement, parce acheter cialis securite acheter viagra paypal que c’est correct de ne pas avoir d’orgasme la premiere nuit, mais aussi parce que s’il y a une deuxieme et troisieme fois, l’autre repetera ce qui semblait vous avoir plu, sans succes. Les Etats unis, l’Allemagne, la France, la Grande Bretagne, le Canada, l’Italie, l’Espagne et le Japon. Demandez-lui naturellement, sans vous montrer trop pressant. Malgre ces resultats qui validaie nt la qualite pharmaceutique des generiques, cette meme equipe, dans un nouvel article ( 81 ) considerait que 11 generiques d’oxacilline, tous commercialises en Colombie, ne semblai en t pas presenter la meme efficacite anti – staphylococcique in vivo sur modele animal que le princeps. Chacun a bien entendu sa prix viagra contrefait kamagra en ligne pas cher propre phantasmatique, ses propres souhaits et desirs.
Parce que l’on traine avec acheter levitra en ligne soi toutes sortes viagra original pas cher de freins culturels, psychologiques ou physiques.
Voici donc acheter cialis en ligne france dix choses que acheter du cialis online nous devons savoir sur le clitoris!
Per compra propecia passare dalla pillola anticoncezionale al cerotto non occorre fare una pausa tra propecia online l’uno e l’altro metodo.
Indicazioni del Viagra nei soggetti con compromissione della funzionalita renale Le indicazioni previste acquistare viagra via internet viagra on line senza ricetta per l’impiego di Viagra negli adulti affetti da impotenza maschile valgono anche per i soggetti con compromissione renale lieve-moderata.
La pillola di Cialis sembra aumenti l’effetto dei nitrati, per cui l’assunzione contemporanea di nitrati e Cialis viagra acquisto senza ricetta e severamente venta viagra farmacias sin receta vietata.
La stessa cosa capita cialis originale senza ricetta nel caso in cui sia la donna infetta e riceva acquistare levitra on line sesso orale o abbia rapporti completi.
Con la ricetta medica acquistare viagra a milano puo essere richiesta qualsiasi kamagra prezzo farmacia concentrazione di acido glicolico (es.
Bastera effettuare una consultazione acquistare cialis generico in farmacia medica come comprare cialis su internet in cui verranno richiesti i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute generale del paziente.
Il nostro virtuale e molto felice di fare da soli farmaci disponibili ai compra propecia migliori prezzi vendita propecia del mercato farmacia.
La vita costo cialis in europa sessuale come acquistare viagra pfizer irregolare influisce kamagra vendita on line sulla potenza?
In questo caso importante capire, levitra costi viagra sin receta en farmacias che e un fenomeno temporaneo, e che sucede con tutti ed e un problema abbastanza comune che e propecia acquisto possibile risolvere.
C’est pourquoi priligy vente il est primordial dans un couple de savoir lutter priligy 30 mg contre ses generique dapoxetine complexes sexuels.
La dose massima quotidiana e una pastiglia, cialis 20 mg prezzo in farmacia che vendita priligy prezzo di cialis non puo essere superata.
Esse sono disturbi della preferenza sessuale viagra in farmacia senza ricetta medica come comprare cialis su internet e consistono nel ritenere indispensabili, per la propria eccitazione sessuale, fantasie o atti insoliti e anche farmacie online italiane bizzarri che, comunque, deviano dall’atto sessuale, per cui al desiderio segue solitamente l’eccitazione e a questa l’orgasmo.
Demonstration avec propecia acheter pharmacie achat propecia en ligne la masturbation feminine ou acheter du viagra paris :
Difficile ogni cialis costo 5 mg tentativo di definizione in comprare viagra online sicuro termini di normalita, in considerazione acquisto viagra senza ricetta del fatto che e in funzione del tempo.
La grande vente viagra difference du cialis par rapport au viagra et levitra, est que le commander du kamagra en ligne cialis produit ses effets jusqu`a 36 prix cialis montpellier heures.
Al viagra in farmacia prezzo proposito, la chiesa viagra vendita online italia nel medioevo siti per acquistare cialis divenne un focolaio di omosessualita.
Les vente cialis resultats du cialis furent tres encourageants lors des essais acheter du viagra pas cher en france cliniques viagra ou cialis pas cher :
Funziona bloccando l`enzima farmacias online kamagra fosfodiesterasi comprare viagra generico farmacia che normalmente riduce i livelli di una sostanza chiamata gmp compra kamagra ciclico (cgmp).
Le acheter kamagra livraison rapide preservatif masculin est jusqu’a nos jours la seule methode contraceptive, dans le acheter kamagra original cadre des techniques barrieres, qui protegent veritablement des infections sexuellement transmissibles (ist).
Comment prix kamagra oral jelly pharmacie paris la femme acheter kamagra lyon peut l’atteindre plus vite ?
Lo strumento a punta cava non lascia alcun come acquistare viagra contrassegno tipo di traccia, reinfoltendo viagra generico sicuro la zona desiderata con gli stessi capelli del donatore.
E ‘piu efficace comprare viagra con paypal negli uomini dove comprare viagra generico sicuro di 50 anni.