21.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Redaktorów Naczelnych gazet codziennych w Krakowie

Krakow, dnia 21 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Wojciech Harpula

Redaktor Naczelny

Gazeta Krakowska”

Al. Pokoju 3

31-548 Krakow

 

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Sedzia Barbara Kursa, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Prosba o:

  1. zwrocenie sie z prosba do bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewy Burzynskiej – Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej – Stepniewskiej o sporzadzenie i doreczenie Adresatowi niniejszego pisma wyjasnienia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 pazdziernika 2013 r. wydadza wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.,

  2. opublikowanie na lamach „Gazety Krakowskiej” odpowiedzi bieglych.

 2. Moje pisma z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do:

  1. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby w sprawie okolicznosci scigania mnie przez Sad Rejonowy w Debicy od dnia 4 listopada 2006 r.,

  2. bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewy Burzynskiej – Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej – Stepniewskiej w sprawie Wezwania dla mnie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sadu Rejonowego w Debicy do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.

Szanowny Panie,

 

W dniu 11 pazdziernika 2013 r. doreczono mi dwa dokumenty sporzadzone przez Sad Rejonowy w Debicy w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/:

 1. postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

 2. wezwanie dla mnie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. na badania psychiatryczne.

 

Ad. 1
W postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 1.16: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sad. Magdalena Jedynak po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglych na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanawia zwrocic sie do bieglych sadowychlek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/, stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1.16

 

Ad. 2

W wezwaniu z dnia 23 wrzesnia 2013 r. podano – Zalacznik 1.18: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia: 23/09/2013 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10:00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek, med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy M. Jedynak POUCZENIE

1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1.18

 

Sedzia Beata Stoj rozpoznaje sprawe do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, w ktorej jestem drugi raz scigany na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., za czyny popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. zaposrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W zalaczeniu przesylam moje pisma z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do:

 1. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby w sprawie okolicznosci scigania mnie przez Sad Rejonowy w Debicy od dnia 4 listopada 2006 r.,

 2. bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewy Burzynskiej – Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej – Stepniewskiej w sprawie Wezwania dla mnie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sadu Rejonowego w Debicy do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.

 

W zwiazku z powyzszym, tj. z powodu wydania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj polecenia bieglym sadowym Sadu Okregowego w Krakowie, zatrudnionym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego, lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej-Stepniewskiej, poddania mnie badaniom psychiatrycznym w dniu 25 pazdziernika 2013 r. celem ustalenia stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., prosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby

 2. Pismo z dnia 21 pazdziernika 2013 r. do bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewy Burzynskiej – Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej – Stepniewskiej

 

 

 

 

 

Par precaution, l’Ansm (Agence nationale de securite priligy generique des medicaments) recommande d’utiliser preferentiellement des pilules contenant du levonorgestrel, achat de viagra france de la noresthisterone ou du norgestimate (progestatifs) en combinaison avec la dose la plus faible d’estrogene.
Bien que tous les hommes veulent etre sexuellement forte, beaucoup d’hommes eprouvent des difficultes a achat kamagra pas cher viagra pas cher marseille acheter des produits de traitement andropause car ils ne se sentent pas a l’aise de le faire ou qu’ils le jugent insultant pour leur ego et leur virilite.
L’adolescent a commis son terrible geste deux dapoxetine 100mg jours prix du kamagra en belgique apres avoir cesse de prendre ses medicaments.

Lors d’un traumatisme mineur de la tunique de l’albuginee, meilleur site vente viagra une veine emissaire peut se rompre et provoquer un saignement entre achat viagra cialis france les couches de l’albuginee [3].
Vous pouvez, lors de cette stimulation, eprouver une envie d’uriner. De nombreux hommes traversent l’existence dans un etat de melancolie, peu disposes a s’engager envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Zenerx fonctionne pour augmenter le flux de sang au penis (semblable a Viagra®), reduire la prolactine et augmenter les niveaux de testosterone. Ouste la le raffinement, les manieres, la pudeur de parler ! Selon l’Afssaps, «les medicaments peuvent etre perimes ou alteres par des conditions de stockage inadaptees». Et c’est exactement ce qui est arrive lorsque l’essai a ete vente de kamagra generique viagra avis fait sur differents patients. Mais pour Claudine Biland, Jerome Cahuzac « ne semble pas dans le deni de la realite, ni atteint de schizophrenie ». Alors que de nombreux sexologues ne rejettent pas la theorie de relation entre la longueur du nez et du penis, en realite, de nos jours , cialis acheter sans ordonnance prix boite viagra pharmacie il n’existe aucune preuve tangible.
Finalement, optez cialis pour homme achat pour l’achat achete viagra d’une grandeur standard!
Il semble qu’il y ait encore acheter cialis veritable du prix cialis france pharmacie travail pour que la liberation sexuelle des femmes se fasse et soit acceptee dans les m?urs francaises…
Per esempio, la propecia compra follia del poeta, che compone i suoi versi quando e posseduto dalle Muse; o quella del profeta, che vede il futuro nel farmacias online propecia momento in cui e ispirato da Apollo.
Sildenafil aumenta il flusso di sangue nel vostro pene, dando la possibilita di ottenere vendita priligy massima erezione come avere cialis senza ricetta senza alcun problema!
Grazie alle nuove scoperte dove acquistare il cialis generico nel campo della medicina, questo problema puo dove comprare cialis online sicuro essere risolto.
Mai abbandonare totalmente gli importanti acidi grassi naturali viagra natural precio contenuti in semi oleosi e frutta secca come la noce, l’arachide acquisto viagra line italia o la nocciola.
Alcuni hanno un’attivita piu prolungata e sono piu indicati in presenza una relazione di coppia stabile, in quanto la loro efficacia si aggira tra le ventiquattro e le trentasei ore, permettendo di avere una vita sessuale piu tranquilla, altri hanno un’attivita propecia prezzo d’azione piu breve e sono piu adatti per rapporti di levitra generico 20 mg tipo occasionale.
Infatti questi fattori combinati solitamente sono causa come comprare cialis line di problematiche vendita on line di cialis fisiche e tra queste anche disfunzioni erettili.
Secondo propecia prezzo uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Universita di Harward (Stati Uniti) i grassi acquistare propecia generico saturi comprometterebbero la fertilita maschile :
E infatti, il sesso anale acquisto priligy in farmacia spesso vendita cialis italia comprare viagra generico online non e raccomandato.
Sondaggi viagra farmacia mostrano che acquisto cialis in farmacia gli uomini singoli non hanno piu successo propecia in italia di loro amici nelle relazioni.
* le acheter propecia generique vaginisme est une contraction musculaire prolongee ou recurrente des vente propecia generique muscles du plancher pelvien propecia generique qui entourent l’ouverture du vagin.
Cialis e diversa, nel viagra prezzo farmacia senso priligy in italia che funziona per 36 ore rispetto a solo quattro la pillola cialis ore per il viagra.
Viagra peut levitra prix pharmacie etre pris avec priligy pas cher france ou sans nourriture levitra en france .
Et achat priligy france vous aimerez certainement son gout acheter du vrai viagra cialis en france agreable!
Tale paura puo essere collegata come con la mancanza come comprare cialis line di kamagra generico acquisto on line fiducia del vostro partner prezzo di cialis o con l’insicurezza personale.
Le sildenafil traite la dysfonction erectile chez des hommes et on l’utilise meilleur site vente viagra aussi pour le traitement de l’hypertension arterielle pulmonaire ou pour les autres buts achat de cialis sur le net vente cialis en france medicaux.
Molti pazienti vendita cialis online italia usano il viagra da anni e lo reputano cosi efficace che non kamagra farmacia online acquistare viagra via internet hanno mai pensato di cambiare.
Avant, son acquisition achat priligy pas cher se generique kamagra faisait uniquement avec ordonnance viagra pharmacie medicale.
Per qualunque dubbio al vendita viagra a san marino acquistare kamagra farmacia riguardo si rimanda acquistare levitra farmacia alla consultazione del proprio medico.
Ils trouveront qu’aucune levitra prix en pharmacie de ces categories ne leur prix kamagra oral jelly tunis convient.
Ce depistage est base sur un interrogatoire minutieux, un generique kamagra examen physique complet et des examens acheter kamagra original complementaires orientes.
E’ una pratica corrente iniziare comprare viagra generico online con una terapia non invasiva, limitando i trattamenti piu invasivi dove acquistare viagra in italia solo in un secondo temo e nei pazienti motivati.
Non diciamo che siano davvero pericolosi, pero bisogna sapere di esse per non avere dopo viagra pillola gialla vendita viagra spagna i problemi della salute.