21.10.2013 – Zawiadomienie Z. Kękusia o popełnieniu przestępstwa przez Sędzie Beatę Stój

Krakow, dnia 21 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/99

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Czesc I. Przepisy prawa, orzecznictwo sadowe

 

 1. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/:
  „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Artykul 190.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”

 3. Artykul 231 Kodeksu karnego:
  § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia (…) dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

UZASADNIENE

 

Sedzia Beata Stoj skierowala mnie postanowieniem z dnia 19 wrzesnia 2013 r. na badania psychiatryczne scigajac mnie od dnia 15 marca 2011 r. za czyny z art. 226 § 1 K.k., w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. , co sedzia Beata Stoj poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r.

W dniu 23 wrzesnia 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala postanowienie w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, w ktorym podala – Zalacznik 1:Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1

 

Wydanie postanowienia z dnia 23.09.2013 r. poprzedzila sedzia Beata Stoj wydaniem w dniu 19.03.2013 r. postanowieniem o tresci – Zalacznik 2: Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania: 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2

W slad za postanowieniami, jak wyzej sedzia B. Stoj wezwala mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 3: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowieul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/ POUCZENIE 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna. 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 3

 

Postanowieniem z dnia 23 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla zatem, ze:

 1. sciga mnie z art. 226 § 1 K.k.

 2. scigajac mnie z art. 226 § 1 K.k. skierowala mnie na badania psychiatryczne.

 

Wskazac nalezy, ze sedzia B. Stoj sciga mnie w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl miedzy innymi – Czyny I, III-XVI: zniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

W opisie kazdego z 15 wyzej wymienionych czynow prokurator Radoslawa Ridan podala, ze zniewazylem uznanych przez nia za pokrzywdzonych przeze mnie 15 sedziow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, to znaczy w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Raz juz bylem skazany za czyny, jak wyzej, a skazujacy mnie wyrok wydal sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/.

Po wydaniu skazujacego mnie wyroku, Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann zlozyl w dniu 3.09.2009 r. interpelacje w jego sprawie do ministra sprawiedliwosci, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi: „Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. /mnie – ZKE/ z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…)

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z

dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

 

W odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na w.w. interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna, minister sprawiedliwosci podal – Zalacznik 4: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn.

akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 4

 

Minister sprawiedliwosci nie wniosl kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ale po tym, gdy w czerwcu 2010 r. corka sp. Posla Zbigniewa Wassermanna, adw. Malgorzata Wassermann zlozyla wniosek o uchylenie wyroku w zakresie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok, sygn. akt II Ko 283/10, ktorym orzekl – Zalacznik 5: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia owznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kekus zostal skazany za czyny z art. 226 § 1 kk (…) (pkt I, III-XVII), polegajace na tym, ze w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r.– w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plzniewazyl funkcjonariuszy publicznych (lacznie szesnastu) w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych(…).”

(…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie, z dnia 15 wrzesnia 2010r. sygn. akt II Ko 283/10Zalacznik 5

 

Pierwsza rozprawe po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedzia B. Stoj prowadzila w dniu 15 marca 2011 r., tj.:

 1. ponad 4 lata po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r.,

 2. szesc miesiecy po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu wejscia w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

 

Sedzia B. Stoj nie wyeliminowala jednak art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej 15 czynow, za ktore mnie sciga, mimo ze od wejscia w zycie w.w. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. minelo ponad 5 … lat.

Nie wyeliminowala go takze przez kolejne 2 lata.

W dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., z powolaniem sie na okolicznosc ustania ich karalnosci. W uzasadnieniu podala – Zalacznik 6: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 6

 

Zamiast wyeliminowac przepis z art. 226 § 1 K.k., sedzia Beata Stoj dokonala jego przekwalifikowania w art. 216 § 2 K.k. Poniewaz czyn z art. 216 § 2 K.k., a takze czyn z art. 212 § 2 K.k. sa scigane z oskarzenia prywatnego, na podstawie prawa okreslonego w art. 102 K.k. – „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.” – umorzyla postepowanie w zakresie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. W uzasadnieniu podala, ze karalnosc w.w. czynow z art. 226 § 1 K.k. ustala … przed tym zanim Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Gdyby miala racje, oznaczaloby to, ze sad odwolawczy, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania po to, zeby ten mnie po dniu 15 wrzesnia 2010 r. scigal za czyny, ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie /sygn. II Kz 246/13/, ktorym przyznal mi racje i uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 7:Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:

Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle,o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Jak wynika z akt sprawy kwestia ta istotnie powinna ulec zbadaniu.

Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie, z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 7

 

Sad Okregowy w Rzeszowie przyznal racje sedzi Beacie Stoj: Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk.”

Wskazac nalezy, ze to Sadu Okregowego obecnieznaczy … od dnia 19 pazdziernika 2006 r., czyli jeszcze przed wydaniem przez sedziego T. Kuczme skazujacego mnie z art. 226 § 1 K.k. wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r.

A jednak po zwroceniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia Beata Stoj … nie wyeliminowala z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow art. 226 § 1 K.k. Zamiast tego wydala w dniach 19 i 23 wrzesnia 2013 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wzywajac mnie do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. na badania w Szpitalu im. dr. Jozefa Babinskiego i grozac mi wydaniem Policji nakazu doprowadzenia mnie na badania.

 

Mam nadzieje, ze prokurator, ktory bedzie rozpoznawal niniejsze zawiadomienie, nie bedzie polemizowal ze mna – a takze wymienionymi przeze mnie funkcjonariuszami publicznymi – w tym nawet … sedzia Beata Stoj – ze scigajac mnie w pazdzierniku 2013 r. za czyn, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – co sama poswiadczyla sedzia Beata Stoj w postanowieniu, ktore wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. – przekracza uprawnienia. Utrzymywanie mnie przez sedzie Beate Stoj od dnia 15 marca 2011 r. w statusie oskarzonego o 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z cala pewnoscia szkodzi mojemu interesowi prywatnemu.

Niniejsze zawiadomienie kieruje do Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod poniewaz ta Prokuratura sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie, na podstawie ktorego sciga mnie sedzia Beata Stoj i z tej przyczyny rozpozna je bez zbednej zwloki.

Pragne wyjasnic, ze celem rozpoznania niniejszego zawiadomienia nie jest konieczne przesluchiwanie mnie w jakimkolwiek charakterze. Wystarczy, zeby prokurator, ktory je bedzie rozpoznawal zapoznal sie z osobiscie przez sedzie Beate Stoj wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowieniem /Zalacznik 6/, ktorym ta poswiadczyla, ze od wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /sygn. P 3/06/ jest niedopuszczalne sciganie mnie za czyny z art. 226 § 1 K.k. opisane przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r., w zgodzie ze stanem faktycznym, jako zniewazenie 15 sedziow wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Dzialania sedzi Beaty Stoj wyczerpuja znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego okreslone w art. 231 § 1 K.k.

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie, z dnia 15 wrzesnia 2010r. sygn. akt II Ko 283/10

 6. Okregowego w Rzeszowie, z dnia 15 wrzesnia 2010r. sygn. akt II Ko 283/10Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie, z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

Le viagra superactive medecin doit aussi, «sans negliger son devoir d’assistance morale», «limiter ses prescriptions et ses actes a ce qui viagra prix pfizer est necessaire a la qualite, a la securite et a l’efficacite des soins».
Dans l’imaginaire collectif, le point G, c’est le levitra 10mg prix pharmacie nec plus ultra en matiere cialis en ligne en suisse de preliminaires.
Malheureusement, les choses changent vente levitra en ligne lorsque vous et votre bien-aime acheter cialis quebec retournent au monde de la realite.

Plus cialis acheter pharmacie l’experience acheter cialis qualite sera satisfaisante, plus les jeunes developperont une vision positive de la sexualite.
Ils mangent sans avoir vraiment envie de manger, par ennui ou sous l’effet du stress. Le Biterrois Olivier Toma Les pharmaciens ont ete site fiable achat viagra achat cialis ligne quebec sommes de privilegier les generiques aux princeps, sur l’autel de la chasse aux deficits. Le medicament joue un role majeur et meconnu dans le processus d’economies sur le budget hospitalier. Dans la plupart des cas, cette petite manipulation poussee, accentuee par quelques paroles bien tournees sur fond de lubrifiant (restons realistes !), peuvent mener notre homme a l’ejaculation en deux temps trois mouvements. Mais parfois les circonstances, les evenements de la vie acheter viagra pfizer pas cher generique cialis peuvent detruire ou reduire votre estime et votre confiance en vous. Si l’homme atteint le point de difficile retour et que l’on revient en arriere (en arretant les caresses, sans passer a l’acte), il ressent un penible desagrement. Ceci est tres pratique, vous pouvez non seulement vous caresser avec les mains et les levres, mais aussi avec des coulees d’eau. Voici un peu de ce qui se passe dans le cerveau des dependants sexuels.
La viagra a acheter liste des propecia achat idees erronees source de degats est longue.
Pour eviter la page blanche, et a cialis pas cher france en croire Allen Braun et Siyuan Liu, cialis pas cher pharmacie il serait grand temps de prendre une douche !
L’ansia da performance puo dove comprare cialis online sicuro essere affrontata e sconfitta se sei determinato, tutto quello di cui hai bisogno e la pillola cialis un po’ di positivita e un bel po’ di fiducia in te stesso.
Stacchiamo la spina, approfittiamo dei momenti di pausa e proviamo a vedere dove kamagra in italia va la nostra attenzione, acquistare propecia generico che segnali ci invia il nostro corpo, quali sono le parti che stanno bene e quali quelle che invece hanno dei disturbi.
Desiderando a tutti i costi dove comprare cialis su internet di avere la “propria prima volta” per sentirsi al pari degli altri, per poterne parlare, per sentirsi grandi costo cialis 5 mg farmacia ed esibire il proprio “trofeo” fa perdere di vista la magia di un momento cosi importante che rimarra indelebile nei propri ricordi.
Per un punto di relax, gli stessi specialisti a frequentare gli insegnanti durante la stagione e prima della corsa, molto morbido dose raccomandata di sedativi, per tenerli rilassato, ma non troppo, grazie a questo, molti toreri hanno fatto terminare le attivita con ottimi risultati in generico de viagra en farmacias tribuna.
La se comprar viagra farmacias sin receta dose puo essere aumentata a 20 mg per gli uomini che farmaci levitra non rispondono a 10 mg.
Questo trattamento e efficace se il paziente sarebbe kamagra farmacia davvero impegnarsi a frequentare ogni kamagra costo sessione.
Si puo prendere una compressa di precio cialis 10 mg farmacia Viagra fino a una volta al giorno senza eventuali controindicazioni, dovrebbe prezzo di cialis essere preso 30 minuti prima di tua intenzione di avere rapporti sessuali.
Illegale inoltre e l’importazione in europa di questi farmaci viagra en una farmacia di cialis si puo acquistare in farmacia viagra generico farmacia italia contrabbando.
Ad esempio, i farmaci che funzionano con i principi attivi buproprione viagra generico miglior prezzo o vareclinina sono in grado di imitare cialis acquisto il acquistare levitra farmacia rapporto fra nicotina, l’alcaloide del tabacco che crea dipendenza fisica e psicologica, con i neuro trasmettitori ed i ricettori del piacere.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit que prix propecia pas cher le plus commander du propecia grand organe acheter propecia france sexuel se trouve dans notre tete.
Supplemento umorismo contro eiaculazione precoce altri hanno acquisto cialis napoli un’erezione sufficiente per la penetrazione, ma perdono il loro turgore prima o durante la dove comprare cialis a milano successiva levitra 10 mg pressione da parte l’atto sessuale.
Levitra est un achat levitra en ligne remede special pour milleur cialis en ligne ne plus souffrir acheter cialis france de dysfonction dite erectile.
Un certo numero prezzo cialis in svizzera di viagra prezzo pfizer propecia acquistare online fattori possono interferire con l’eccitazione causando e peggiorando l’impotenza.
Voila pourquoi il faut les prendre achat kamagra en ligne cialis generique pas cher achat viagra en espagne de l’exterieur.
La rigidita che consente la penetrazione acquistare viagra o cialis e quella pari almeno acquistare cialis generico farmacia all’80% o della rigidita levitra vendita line massima.
Allant d’echec en echec, en se coupant de ses propres desirs, envies et projets, a l’inverse elle prend conscience de ses emotions face aux situations de acheter viagra france la vie, et peut acceder sereinement et vente viagra en ligne realiser ses desirs de … envies de … projets de vivre pleinement cialis jelly tels ou tels autres situations ou evenements.
E impossibile sperare di avere le stesse prestazioni di come acquistare viagra via internet un tempo, e non si puo pretendere che come comprare cialis in farmacia il nostro corpo sia come quello di quando si aquisto cialis era giovani.
Je me suis masse plusieurs fois a site pour acheter kamagra vente cialis italie chaque reprise pour achat viagra generique ligne que cela marche plus rapidement.
Attenzione a costo cialis in farmacia levitra generico acquisto molte farmacie online che pubblicizzano l’acquisto propecia generico online di farmaci in rete :
En revanche, cela ne commander vardenafil depend pas que levitra medicament de l’age :
Dans ce contexte, on vardenafil pas cher parle prix du levitra 25 mg souvent du corps d’un homme.
Il ora e un fatto noto che cgmp e una sostanza chimica che aiuta a dilatare i vasi sanguigni che e un prerequisito per si puo comprare viagra in farmacia l’aumentato flusso di viagra generico con paypal sangue per avere erezioni dure.
Secondo lo studio australiano, inoltre, in questo stesso gruppo viagra on line vendita di giovani adulti la disfunzione erettile e ancora passibile di un sensibile miglioramento con la prezzo vendita viagra cessazione del fumo.