22.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Ministra Finansów Jana Rostowskiego w sprawie zadłużenia Polski

Krakow, dnia 22 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Jan Vincent Rostowski

Minister Finansow

ul. Swietokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Wlodzimierz Knap, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 2. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 3. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 4. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, czy jest mozliwe, ze calkowity dlug Polski stanowi w dacie zlozenia niniejszego pisma, 22 pazdziernika 2013 r., kwote ponad 3,5 biliona zl.

 2. Wniosek o udzielenie na wniosek, jak w pkt. I jednej z odpowiedzi:

  1. Tak, jest mozliwe, ze calkowity dlug Polski na dzien 22 pazdziernika 2013 r. przekraczal kwote 3,5 biliona zlotych.” , lub

  2. Nie, nie jest mozliwe, ze calkowity dlug Polski na dzien 22 pazdziernika 2013 r. przekraczal kwote 3,5 biliona zlotych.”

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi informacji, jak w pkt. 1 bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie okreslonym przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

 4. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz odpowiedz na nie zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wnioskow i skarg okresla ustawa.”

 2. Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego, z dnia 14 czerwca 1960r. art. 35:
  § 1: „Organy administracji publicznej obowiazane sa zalatwiac sprawy bez zbednej zwloki.”
  § 2: „Niezwlocznie powinny byc zalatwiane sprawy, ktore moga byc rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez strone lacznie z zadaniem wszczecia postepowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzedu organowi, przed ktorym toczy sie postepowanie, badz mozliwe do ustalenia na podstawie danych, ktorym rozporzadza ten organ.”
  § 3: „Zalatwienie sprawy wymagajacej postepowania wyjasniajacego powinno nastapic
  nie pozniej niz w ciagu miesiaca, a sprawy szczegolnie skomplikowanejnie pozniej niz w ciagu dwoch miesiecy od dnia wszczecia postepowania, zas w postepowaniu odwolawczym – w ciagu miesiaca od dnia otrzymania odwolania.”

 

 

Prezes Rady Ministrow, wiceprezesi Rady Ministrow i ministrowie skladaja wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nastepujaca przysiege: „Obejmujac urzad Prezesa Rady Ministrow (wiceprezesa Rady Ministrow, ministra) ministra uroczyscie przysiegam, ze dochowam wiernosci postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyslnosc obywateli beda dla mnie zawsze najwyzszym nakazem”

Przysiega moze byc zlozona z dodaniem zdania „Tak mi dopomoz Bog”.

Artykul 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kto przekonuje, ze dlug ukryty nie jest rownorzedny dlugowi jawnemu, jest albo glupcem, albo klamca”

Jeremi Mordasiewicz, w: Wlodzimierz Knap, „Jaka daleko do bankructwa”; „Dziennik Polski”, 2 pazdziernika 2013 r., s. A03

 

Kto przekonuje, ze dlug ukryty nie jest rownorzedny dlugowi jawnemu, jest albo glupcem, albo zdrajca

Zbigniew Kekus

 

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W opublikowanym w wydaniu „Dziennika Polskiego” z dnia 2 pazdziernika 2013 r. artykule Wlodzimierza Knapa pt. „Jak daleko do bankructwa” autor podal miedzy innymi – Zalacznik 1: „Panstwo polskie jest dzis zadluzone na co najmniej 4 biliony zl. Z tej kwoty 1 bilion stanowi zadluzenie oficjalne, uwzglednione w statystykach. Trzykrotnie wyzszy jest dlug ukryty. Obecnie wynosi prawie 3,1 biliona zl. I caly czas rosnie.”

Zrodlo: Wlodzimierz Knap, „Jaka daleko do bankructwa”; „Dziennik Polski”, 2 pazdziernika 2013 r., s. A03 – Zalacznik 1

 

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

Wnosze o udzielenie – bez zbednej zwloki – na wniosek, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma odpowiedzi:

 1. Tak, jest mozliwe, ze calkowity dlug Polski na dzien 22 pazdziernika 2013 r. przekraczal kwote 3,5 biliona zlotych.”, lub

 2. Nie, nie jest mozliwe, ze calkowity dlug Polski na dzien 21 pazdziernika 2013 r. przekraczal kwote 3,5 biliona zlotych.”

 

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Wlodzimierz Knap, „Jaka daleko do bankructwa”; „Dziennik Polski”, 2 pazdziernika 2013 r., s. A03

Une table des matieres et un index alphabetique des pr incipes actifs, des noms des specialites et des groupes therapeutiques facilitent viagra pas cher en france l’utilisation viagra moins cher du re pertoire par le professionnel.
D’autre part, l’exposition aux rayons prix viagra canada du soleil pourrait stimuler la fertilite en vente cialis en pharmacie augmentant les niveaux de vitamine D.
Mais les manuelles ne seraient par contre pas si mal a l’aise devant des representations explicites de prix cialis officine prix vente viagra france la sexualite.

Les decisions d’inscription au repertoire des groupes generiques (ou portant modification du repertoire d acheter cialis bordeaux es groupes generiques) cialis sans ordonnance sont mises en ligne sur le site Internet de l’ANSM.
En revanche, les etudes de bonne qualite ne montr ent pas de difference significative en termes de controle des crises entre generique et princeps et donc ne remettent pas en cause la prescription initiale ou la substitution par un generique. Decus de ne pas controler leur ejaculation, les hommes en imputent souvent a leur desir ‘trop fort’ qu’ils jugent incommodant. Ce phenomene d’erosion du repertoire des generiques, illustre dans le Memento Medicament 2009 avec les vente levitra original achat viagra livraison rapide statines, existe dans la plupart des classes therapeutiques au sein desquelles cohabitent une offre de molecules generiques et une offre de molecules encore protegees par un brevet. achat viagra 50 mg viagra sans ordonance Neanmoins, il faut etre prudent en presence de la moindre manifestation des effets secondaires, particulierement si vous vous sentez le vertige. si!) doses a 2 mg et 3 mg, en boites de 2, 4 et 8 comprimes. Une fois l’etape de l’achat de Cialis est termine et qu’on est en possession de notre fameuse pilule, celle-ci agit en renforcant la circulation du sang vers le penis et la rendre plus dynamique pour provoquer des erections fermes et rigides. Il faut plutot se servir de celui-ci afin de construire un present plus heureux. Maintenant, c’est tres rare qu’un patient entre a reculons», souligne Julie Pelletier.
A la question avez-vous confiance dans les medicaments?, 88% des personnes interrogees viagra achat en pharmacie repondent oui pour levitra pharmacie les medicaments en vente libre, dont 70% oui, plutot et 18% oui tout a fait.
L’association a des acheter cialis fr alphabloquants a ete proposee en 1998 par achat de cialis viagra une etude non controlee, restee sans lendemain [7].
Utilizzato in caso precio cialis 10 mg farmacia di disfunzione erettile o per chi vuole migliorare le proprie prestazioni sessuali, il viagra e un farmaco comprare cialis con postepay che permette la vasodilatazione delle arterie presenti nel pene, con parallela vasocostrizione delle vene; per tal motivo ne consegue un’erezione se stimolato sessualmente.
Naturalmente, e solo un bisogno di sentire che e mascalzone, mi fa viagra sin receta en farmacias non vale la pena o e una cagna, ma pensate cialis generico costo mexico alle conseguenze.
Ci auguriamo che le bombe della NATO per raggiungere i loro obiettivi e raggiungerli, se possibile, prima che la maggior parte delle donne devono subire l’umiliazione che questo cialis farmacia senza ricetta dittatore corrotto e costo cialis 5 mg in farmacia fu la causa.
Potete acquistare il comprare viagra generico on line preparato Viagra ed il generic Viagra presso la nostra farmacia cialis prezzo svizzera online.
Levitra e indicata comprar priligy italia per curare l’impotenza e la disfunzione erettile.
“proprio perche e importante la continuita terapeutica, chi prescrive cialis a basso prezzo dovrebbe valutare il vantaggio per il paziente che deriva dalla scelta di comprare cialis a san marino un medicinale che non e soggetto a questo genere di fenomeni.
Il prezzo della 5 fluorouracile crema non cialis soft generico 20 mg e fisso, in quanto dipende dalla concentrazione della sostanza, vendita viagra a san marino dalla quantita preparata, dal costo della materia prima; viene calcolato dal farmacista aquisto kamagra sulla base della tariffa nazionale dei medicamenti.
Si suggeriscono grassi mono insaturi, contenuti viagra vendita online italia ad esempio viagra generico vendita on line nel pesce azzurro e nella frutta cialis italia secca (es.
Essayer de determiner le niveau de prix viagra en pharmacie connaissances et d’education du client a propos boutique prix du viagra de prix du viagra ces questions.
Ovviamente la erezione indotta e innaturale da propecia farmacia richiamo di sangue venoso e quindi si puo avere la sensazione di pene viagra acquisto senza ricetta comprare cialis con postepay freddo, soffice, intorpidito, di colorito bluastro ecc.
Les hommes et les femmes, les deux peuvent etre touches du cialis prix maroc dysfonctionnement sexuel et cela prix viagra pas cher peut se produire vente de viagra a n’importe quel temps dans la vie.
Ha provato farmaci specifici priligy senza ricetta per a quando viagra generico in italia la disfunzione cialis generico costo mexico erettile?).
Elle correspond a des troubles psychologiques vecus comme une grande cialis original en ligne souffrance, puisque le achat cialis ligne suisse desir sexuel reste prix cialis ligne inassouvi malgre de nombreux rapports et une consultation compulsive de supports pornographiques.
E possibile acquistare xenical acquistare cialis 5 mg in viagra costo farmacia italia solo dietro comprare cialis a milano prescrizione medica.
Une fois le flux sanguin vers le penis ameliorer, l’homme est en levitra 20 prix pharmacie mesure d’avoir prix cialis en pharmacie de fermes erection, kamagra acheter celle-ci seront maintenus tout au long des rapports sexuels.
Ma che si trovano all’interno di una protezione, vale a viagra e viagra generico dire della tunica della guaina, che ha una consistenza piu rigido e fibroso, e che costo levitra in farmacia provoca l’erezione sito per acquistare viagra quando il corpo elastico ha raggiunto l’espansione.
30% des acheter du vrai viagra en ligne cas de sterilite concernent boutique prix du viagra une deuxieme grossesse.
Si tratta, quindi, per lo piu come comprare cialis in farmacia di pazienti attivi, lavorativamente e sessualmente, e la radicalita puedo comprar viagra en farmacias della levitra ricetta medica chirurgia deve confrontarsi con il rischio di compromettere la funzione sessuale e urinaria.
Ainsi, l’association de la cigarette avec la virilite suggeree par certaines publicites des industriels prix boite de lioresal du tabac est en lioresal sans ordonance totale contradiction avec la realite de ses effets.
L’abstinence sexuelle fait que l’organisme commence a elaborer lioresal moins de lubrifiant naturel, ce qui peut provoquer une sensation de douleur ou vente levitra en ligne de desagreables sensations lors de l`acte sexuel.
Per restare sessualmente attivi per molti anni, miglior sito acquisto viagra vale la pena viagra meno costoso di cercare di mantenere uno stile di vita sano:
6) comprare viagra generico line tutte le droghe, compreso alcool e fumo, picconano costantemente comprare viagra in svizzera ed inesorabilmente l’efficienza fisica sgretolandola inesorabilmente.