30.10.2013 – Wniosek Z. Kekusia do zastępcy Prokuratora Tejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Frączek Padoł

Krakow, dnia 30 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Edyta Fraczek – Padol

Zastepca Prokuratora Rejonowego

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1, 31-133 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wykazow:

  1. orzeczen /wnosze o podanie ich tresci i sygnatur/,

  2. pogladow doktryny,

z ktorymi wedlug Pani zgodne jest postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.

 1. Zawiadomienie o zlozonym przeze mnie pismem z dnia 29 pazdziernika 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego wniosku o odwolanie Adresatki niniejszego pisma z funkcji Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz odpowiedz na nie jego Adresatki zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

 

W ostatnich dniach doreczono mi sporzadzone osobiscie przez Pania pismo, w ktorym podala Pani w zwiazku z uznanym przez Pania za sluszne postanowieniem sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 – Zalacznik I.4: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06 Krakow 7.10.13r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Ponadto odnosnie pisma z dnia 25.09.13 informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik I.4

 

Pismem z dnia 25.09.2013 r., na ktore sie Pani powoluje zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wyjasnienia, z jakich przyczyn uznala Pani za sluszne postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10.”

 

Przypomne, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow, wymienionych w pkt. I – XVI aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/. Jako jedyna przyczyne umorzenia postepowania sedzia B. Stoj podala ustanie karalnosci 16 wskazanych przez nia czynow – Zalacznik I.1: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik I.1

 

Sprawa rozpoznawana przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10 jest kontynuacja sprawy rozpoznawanej przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w okresie od dnia 4 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. do sygn. akt II K 451/06 i zakonczonej prawomocnym, skazujacym mnie za popelnienie 18 czynow z art. 226 § 1 K.k. i inne, wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06.

Prawomocny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie – w skladzie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk – wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10, w zakresie 16 czynow. Sad Okregowy zarzucil sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

 2. Sad Najwyzszy – w skladzie: SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie pozostalych dwoch czynow. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

 

Sad Najwyzszy wydal w.w. wyrok z dnia 26.01.2012 r. na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Autorem kasacji byl Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, a podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26.01.2012 r. bronil jej prokurator Prokuratury Generalnej Mieczyslaw Tabor.

Gdyby miala racje sedzia Beata Stoj, ze: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”, znaczyloby to, ze wszyscy wyzej wymienieni sedziowie i prokuratorzyniedopelnili obowiazku rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy przeciwko mnie sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ przekroczyli uprawnienia i dzialajac na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – spowodowali sciganie mnie za czyny, ktorych karalnosc ustala zanim oni wzruszyli skazujacy mnie wyrok.

Czegos takiego nie widzial zapewne nigdy … swiat.

Pani te linie „rozumowania” sedzi Beaty Stoj uznala za sluszna.

 

W pismie z dnia 24 czerwca 2013 r., skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk podalem: „(…) Trzeba miec nadzieje – nie uczestniczylem w posiedzeniu z dnia 14.06.2013 r. – ze postanowienie sedzi Beaty Stoj nie dotyczy 15 zarzutow z art. 226 § 1 kk ktory w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a nie „podczas i w zwiazku (…)”, nie jest czynem zabronionym od dnia 19 pazdziernika 2006 r. Okazalo by sie w takim przypadku, ze mamy do czynienia z sytuacja groteskowa, bo sedzia Beata Stoj umorzylaby – z winy Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk, ktora sama nie wiedzac o wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., zignorowala takze moje o nim kilkukrotnie kierowane do niej zawiadomienia – postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. z powodu przedawnienia zarzutow postepowanie przeciwko mnie w zakresie 15 czynow, ktore od ponad szesciu lat nie sa przestepstwami i jako polegajace na korzystaniu przez ich „sprawcow” z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod powinna wyeliminowac z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. w dniu … 19 pazdziernika 2006 r.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

W odpowiedzi na to pismo Pani zawiadomila mnie pismem z dnia 26 czerwca 2013 r., ze postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 jest sluszne. Podala Pani – Zalacznik I.2: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 26 czerwca 2013 roku 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do pisma z dnia 24 czerwca 2013 roku informuje, iz Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny w sprawie sygn. akt II K 854/10 na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku umorzyl prowadzone przeciwko Panu postepowanie karne odnosnie czynow wskazanych w punkcie I.1-16 postanowienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii mozliwosci przypisania Panu sprawstwa czynow kwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik I.2

 

Okazalo sie, ze tych wlasnie, wspomnianych przeze mnie w pismie z dnia 24.06.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, 15 zarzutow – a takze zarzutu znieslawienia adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ – dotyczylo postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., a gdy mi je dostarczono, zlozylem zazalenie na nie.

Moje zazalenie rozpoznal je w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie i … uchylil uznane przez Pania za sluszne postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. podajac – Zalacznik I.3: Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Powyzej wskazanym postanowieniem w pkt. I Sad Rejonowy w Debicy umorzyl postepowanie o 16 czynow zarzucanych oskarzonemu w pkt. od I do XVI. W tym samym postanowieniu w pkt. II Sad Rejonowy wylaczyl do odrebnego rozpoznania sprawe o czyny zarzucane pkt. XVII i XVIII aktu oskarzenia. Zazalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania o czyny zarzucane w pkt. I-XVI aktu oskarzenia wniosl oskarzony. Zarzucil, ze Prokurator okreslil ramy czasowe zarzucanych czynow w pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI w okresie od stycznia do maja 2005 r., a czynow zarzucanych w pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r. i wg. skarzacego karalnosc tych czynow ustanie w maju lub wrzesniu 2015 r. tj. po uplywie 10 lat od ram czasowych zakreslonych przez Prokuratora.

Oskarzony wniosl o przekazanie sprawy sygn. akt II K 854/10 Sadowi Rejonowemu Debicy w zakresie czynow I-XVI do ponownego rozpoznania.

Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:

Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow. (…)”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik I.3

 

Mylila sie Pani. Ja – „nie-prokurator”, „nie-prawnik” nawet, ale ekonomista z wyksztalcenia – mam racje.

Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie trzyosobowym sporzadzil dowod, postanowienie z dnia 27.08.2013 r., ktorym poswiadczyl, ze Pani nieslusznie uznala za sluszne postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Poniewaz w pismie do mnie z dnia 7 pazdziernika 2013 r. podala Pani – Zalacznik I.4: „(…) informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”, wnosze o sporzadzenie i doreczenie mi wykazow:

 1. orzeczen – wnosze o podanie ich tresci i sygnatur,

 2. pogladow doktryny,

z ktorymi wedlug Pani, Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod, do ktorego obowiazkow nalezy podejmowanie decyzji o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych, zgodne jest uznane za niesluszne przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.

 

Uprzejmie informuje, ze pismem z dnia 29 pazdziernika 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego zlozylem wniosek o odwolanie Adresatki niniejszego pisma z funkcji Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod – Zalacznik I:
Dowod: Prokuratura Generalna, pismo z dnia 29 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja

Seremeta – Zalacznik I

 

Uprzejmie nadmieniam, ze niniejsze pismo nie zawiera tresci zniewazajacych, okreslen obelzywych, itp. itd. Nie ma zatem przeszkod, by Pani udzielila na nie merytorycznej odpowiedzi.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, pismo z dnia 29 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Il faut en particulier il est indispensable d’insister longuement sur la kamagra en suisse necessite d’une sexuelle stimulation pour que le medicament cialis france puisse agir.
Voici les causes possibles propecia generique 50mg de ces cialis pas cher pharmacie douleurs, ainsi que quelques conseils pour y remedier.
Elles acheter propecia en ligne site serieux vente viagra seraient alors plus attirees par les hommes aux traits feminins.

Vous n’avez pas a imiter les actrices de films pornographiques ! En premiere intention, des comprimes oraux peuvent etre pris. Pas de mots doux qui caressent l’ame dans le temps parce qu’ils peuvent etre reecoutes pour soi dans l’absence, dans les doutes comme un remede a l’inquietude, acheter viagra en ligne propecia generique en pharmacie comme un baume pour reparer les blessures des disputes et du passe. votre photo et vos mensurations sont jugees par les membres. Les papas protecteurs pourraient donc etre tentes de choisir Gertrude plutot que Sabrina, en hommage aux mamies, alors que d’un autre cote les malignes vont peut-etre changer de prenom. Trop souvent negligee, la sexualite est laissee de cote durant les exercices de sophrologie ! Il s’agit notamment de viagra vente libre france achat levitra luxembourg medicaments indiques dans le traitement de l’asthme ou de la broncho- pneumopathie obstructive des voies aeriennes (BPCO). Il peut y avoir une repulsion pour le sang, d’autant que les regles degagent une odeur particuliere, rappelle le Dr Leleu.
Peut etre que certaines prix cialis 25 acheter cialis a lyon personnes sentent que leur libido a a baisse.
Read acheter cialis en ligne quebec conseille, quant a prix cialis 25 elle, de faire montre de beaucoup d’empathie.
Il Viagra ha cambiato il modo di intendere il sesso, venta cialis costa rica ma la percentuale di insuccessi dovuti a difficolta cialis a basso prezzo piu psicologiche che funzionali si aggira tra il 25 e il 35% dei casi.
Anche se dicono che acquisto viagra generico on line il problema, che non puo (per il bene delle vendite) comprare viagra in europa ti dicono quanto male questi problemi possono essere.
Di questi solo 1 su 5 decide di provarci, con un comprare cialis europa risultato finale di effettiva interruzione di fumo di sigarette del comprare viagra online e sicuro 2 o 3% all’anno.
Revatio e acquisto sicuro viagra generico essenzialmente la stessa cosa di acquistare viagra e cialis Viagra.
Le cellule dell\`epidermide comprare cialis originale italia sono state moltiplicate in laboratorio e usate per ricreare dove acquistare il cialis generico muscoli, corpi cavernosi e vasi sanguigni.
Il pene e acquistare cialis 10 mg eretto grazie all’afflusso cialis generico acquisto farmacia di acquistare cialis milano sangue.
Tadalafil e il principale ingrediente di cialis, cialis soft, apcalis orale costo levitra da 20 mg jelly, tadacip comprare cialis online acquisto viagra on line e erectalis.
En altre liberation conditionnelle, se oggi si sta prendendo viagra, e vietato prendere cialis, cialis commander prix cialis 10 mg maroc levitra kamagra o o di altro qualsiasi farmaco contro la disfunzione erettile prima acheter cialis fr del giorno successivo.
Insomma, il medico non puo cialis vendita on line regolare bene il dosaggio se il paziente comprare viagra line italia insieme alla dosa di tadalafil come avere cialis senza ricetta nel cialis dell’uso quotidiano prende anche le altre medicine per fare l’amore subito.
«on n’est pas en achat de viagra sans ordonnance train de prix du levitra 20mg acheter cialis 20mg voir le mal partout.
Allora il farmaco vendita viagra cialis generic rende possibile il piacere comprare viagra generico on line immense vendita viagra in farmacia dal sesso con il meno denaro.
C’est une condition qui cause a des hommes l’incapacite de juger ou acheter du cialis en suisse une achat cialis en pharmacie construction assez acheter du viagra pas cher longue pour des rapports sexuels.
Come scrive pier aldo rovatti in abitare la distanza, «conviene dove comprare viagra in farmacia “esitare” piuttosto comprare viagra in svizzera che affrettarsi a dedurre viagra prezzo pfizer logicamente le conclusioni dalle premesse».
Le jus de pamplemousse affecte la pharmacocinetique des medicaments levitra generique france qui inhibent certaines enzymes dans la petite paroi intestinale, ce cialis prix pharmacie maroc qui empeche l’absorption des achat pillule viagra medicaments dans le corps.
Infine cialis generico in farmacia italiana ricordarsi che questi toys vanno usati in levitra online momenti intimi selezionati, viagra pfizer vendita perche anche il piu piacevole dei giochi alla lunga puo stancare.
La dose recommandee de cialis vente viagra usa generique ne cialis achat internet doit pas depasser 20 mg par jour propecia vente en ligne (1 comprime).
La aquisto viagra terapia ovviamente non ha una garanzia di successo del 100%, ma prendendo in considerazioni i paziente che reagiscono, la levitra 20 mg quanto costa durata d’azione non e meno di 4 ore nel caso del sildenafil, e puo durare fino prezzo viagra pfizer a 36 ore nel caso del tadalafil.
Mais pour acheter viagra vous avez besoin achat cialis ligne france d’ordonnance.
Si cialis generique livraison rapide achat tadalafil votre partenaire semble genee par le cunnilingus, vous devez l’apprivoiser.
Usate piu chiodi – chiodi generico do viagra pfizer di garofano viagra en colombia costo ovviamente!sono uno dei piu potenti afrodisiaci naturali.
Kamagra e disponibile come una compressa, viagra generico pagamento paypal gelatina, o come acquistare viagra contrassegno soft-compressa.