14.11.2013 – Wniosek Z. Kękusia o wyłaczenie Sędzi Beaty Stój

Krakow, dnia 14 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 8. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 9. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 10. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 11. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 12. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 13. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 14. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 16. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 17. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 18. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj.

 

Czesc I. Przepisy prawa, orzecznictwo Sadu Najwyzszego

 

 1. Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 2. Artykul 17 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:

Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.”

 1. Artykul 41 Kodeksu postepowania karnego:
  㤠1. Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.
  § 2. Wniosek o wylaczenie sedziego, zgloszony na podstawie § 1 po rozpoczeciu przewodu sadowego, pozostawia sie bez rozpoznania, chyba ze przyczyna wylaczenia powstala lub stala sie stronie wiadoma dopiero po rozpoczeciu przewodu”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Rozpoznawana przez sedzie Beate Stoj sprawa sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 854/10, sygn. II 451/06/ jest kontynuacja sprawy sygn. II K 451/06 zakonczonej prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sedziego Tomasza Kuczma i wznowionej wyrokami wznowieniowymi z dnia:

 1. 15 wrzesnia 2010 r. Sadu Okregowego w Rzeszowie, sygn. II Ko 2831/10

 2. 26 stycznia 2012 r. Sadu Najwyzszego, sygn. IV KK 2721/11

 

Sedzia Beata Stoj sciga mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika, tj. czyn opisany w pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. przedstawila prawo, z mocy ktorego ustala karalnosc w.w. czynu – Zalacznik 1.2.

Tymczasem niedosc, ze sciga mnie za ten czyn, to w dodatku kieruje mnie na badania psychiatryczne, ktorych termin wyznaczyla mi na dzien 25 pazdziernika 2013 r., tj. 25 dni po ustaniu karalnosci czynu.

W zalaczeniu przesylam skierowane przeze mnie pismem z dnia 14 listopada 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 1:

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 14 listopada 2013 r. – Zalacznik 1

 

Wnosze o potraktowanie tresci Zawiadomienia z dnia 14.11.2013 r. jako uzasadnienia do niniejszym zlozonego wniosku o wylaczenie sedzi Beaty Stoj.

Sciganie mnie za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll po ustaniu karalnosci tego czynu jest dowodem stronniczosci sedzi Beaty Stoj.

Trudno o lepszy.

Wskazac i podkreslic nalezy, ze w przypadku niniejszym zgloszonej sprawy z cala pewnoscia zachodzi przeslanka okreslona w art. 41 § 2 K.k., tzn. „przyczyna wylaczenia powstala po rozpoczeciu przewodu.”

Przyczyna wylaczenia sedzi Beaty Stoj powstala w dniu 1 pazdziernika 2013 r., gdy ustala karalnosc czynu opisanego w pkt. II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, a sedzia Beata Stoj, podawszy w postanowieniu, ktore sporzadzila w dniu 14 czerwca 2013 r. prawo, z mocy ktorego ustala karalnosc tego czynu, wciaz sciga mnie za jego popelnienie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2013 r. o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 

 

 

Mettre l’amour a la premiere priligy en belgique place suggere que l’on souhaite respecter et favoriser l’Harmonie, la Paix et la Vie, quoi acheter priligy pas cher que l’on fasse.
Donc toutes les trois pilules, ordonnance cialis connues pour le prix du viagra 25 mg traitement de l’impuissance, fonctionnent dans la meme maniere.
Certaines choisissent de achat priligy ligne se satisfaire seules en cas de besoin, au moyen de la masturbation et de priligy achat diverses experiences sensuelles (massages, spa, etc.).

Ce suivi et ce soutien sont des facteurs clef de succes d’un achat kamagra traitement pharmacologique achat cialis soft quel site bien conduit.
On debarrasse (et on cache) tous les jouets des enfants. Cependant, dire non demande un apprentissage dans la forme et une conscience du but recherche en le faisant. L’emprise est telle que comme une acheter viagra lyon prix propecia pas cher proie dans une toile d’araignee, le partenaire est englue dans la relation. Si vous suivez un traitement pour ces maladies, il faut en informer votre praticien avant qu’il vous prescrive du Viagra®. Il existe bien une verite qu’il est necessaire de regarder en face. Le Cap Galactique est un preservatif juste-la-pointe qui ne couvre que la tete du penis. commander priligy priligy vente en france Auparavant, les hommes souffrant d’impuissance avaient peu d’options pour traiter leur dysfonctionnement erectile. Votre fantasme vous a permis de connecter vos emotions a l’autre.
De plus, les personnes qui seduisent les cialis plus partenaires des autres ne devraient pas s’introduire commander du kamagra en ligne dans des arguments pour justifier la jalousie.
Ce n’est pas un caprice que d’accorder un temps plus acheter viagra soft achat viagra 50 mg ou moins long pour des preliminaires sexuels dans un couple ou entre partenaires.
Vous avez trop souvent surement entendu dire cialis pa internet que si la femme s’offre a l’autre c’est cialis en ligne fiable une femme ‘facile’.
Se fissano il volto si e in cerca di amore romantico, quando si passa rapidamente dal volto al resto del corpo si apre cialis generico in farmacia in italia cialis generico en farmacia la porta alla passione.
I pazienti che prendono Levitra vendita cialis in farmacia devono essere consapevoli che le reazioni variano da una persona all’altra e non e possibile conoscere a priori gli come comprare viagra senza ricetta medica effetti collaterali
E’ stato dimostrato che ha successo in 9 casi dove comprare cialis online sicuro su viagra en la farmacia sin receta 10.
L’eiaculazione precoce puo costo levitra originale essere frustrante per ogni propecia senza ricetta partner e potrebbe addirittura mettere in pericolo il rapporto se un uomo regolarmente eiacula prima di quando dovrebbe.
Nell’86% dei casi provoca una riduzione della frequenza dei rapporti o un calo del desiderio, nel dove acquistare viagra online 29% dei casi puo essere all’origine di veri e propri disturbi dell’erezione che sono indipendenti dall’eta come comprare cialis on line ma variano fortemente tra gli individui in funzione del modo di gestire lo stress.
Ma a volte le persone danno troppa importanza a questo, e sucess come si acquista viagra in farmacia e la paura del fallimento cialis soft generico ripetimento in futuro.
Il risultato e rafforzato dal fatto che, anche per quanto cialis soft generico riguarda i giovani di buona salute, la mancanza prolungata e cronica di sonno e diminuito significativamente i livelli di testosterone nel sangue. Questo neuro-trasmettitore cialis on-line in contrassegno consente un’erezione duratura e infallibile e intensifica la sensazione orgasmica maschile. En aggiunta une queste domande da tarif al medico non esitate une domande tarif altre dans qualsiasi momento durante il vostro appuntamento. “Il benessere sessuale e il barometro della salute di un uomo – precisa Vincenzo Gentile, Presidente Sia -. Lo screening per l’antigene specifico della prostata o l’iperlipidemia potra essere consigliabile. Offriamo medicinali di alta qualita a prezzo convenienti. Nella composizione della cialis prezzo svizzera medicina entra un attivo ingrediente Tadalafil. Ultimamente poi si e il prezzo del cialis in farmacia cominciata ad affacciare l’esigenza di cialis vendita farmacia produrre eiaculazione nella partner.
La novita arriva dopo che acquistare cialis generico in farmacia nel giugno scorso, alla scadenza del brevetto sul Viagra, Doc Generici aveva imposto il prezzo piu competitivo del farmaco equivalente Sildenafil (prodotto in compresse prezzo del cialis da 10 mg deglutibili) con uno sconto compreso tra il 60 e il 70%.
Grinspoon spiega kamagra on line , con l’enfasi di pioniere psichedelico timothy leary sull’impatto del set and setting venta cialis costa rica per viaggi di vendita cialis in svizzera droga :
Un campione di sangue puo essere inviato un laboratorio par dove posso acquistare cialis online verificare eventuali segni di malattia cardiaca, diabete, livelli bassi di testosterone e altri problemi kamagra generico di salute propecia online non.
Il faut rappeler que meme si le viagra est disponible sur des sites specialises il est preferable de faire des commendes site officiel vente cialis sur achat cialis doctissimo des sites qui proposent des ordonnances gratuites qui sont delivrees pilule cialis pas cher par de veritables medecins.
Ebbene, ho notato come, in una dispensa tratta da sbobinature levitra 10 mg costo di uno dei nostri docenti appare di continuo la frase “io sono diventato cialis in italia piu potente nel fare questo al paziente, io posso fare x al paziente, io posso fare y, ormai so esattamente come trattare questo acquisto cialis generico online aspetto z piuttosto che quest’altro w.” le continue notazioni durante una sola lezione mi hanno fatto rimanere di stucco.
L’une des principales causes est le manque d’education mais surtout cialis prix pfizer le manque de acheter kamagra original reperes acheter viagra internet familiaux.
E’il piu eletti medicina per gli uomini acquistare cialis che sono alla farmacie online italiane ricerca vendita levitra italia di trattamento della disfunzione erettile per la prima volta.
Oui monsieur, si vous souffrez d’une impuissance erectile, la nature acheter kamagra belgique saura vente cialis sans ordonnance vous achat priligy en france guerir.
Il farmaco ha superato tutte le prove cliniche, ha avuto successo e si acquisto cialis senza ricetta vende cialis costo svizzera ottimo non solo in italia ma anche in levitra generico molti paesi del mondo.
Les medecin ont donc decide vente levitra ordonnance d’etre cialis acheter online prix du propecia pharmacie plus proactifs.
Impariamo nel momento comprare cialis originale online in cui facciamo noi acquistare cialis e decidiamo noi la la pillola cialis rotta ed abbiamo eventualmente qualcuno vicino che ci sostiene.
Un modele animal a montre que l’atteinte de ces commander tadalafil nerfs provoquait une cialis prix pharmacie maroc perte des cellules musculaires cialis en ligne lisses des corps erectiles (etude a).
Ci si cura con comprare viagra generico online terapie locali viagra vendita on line e come comprare cialis online anche con l’abbigliamento:
On peut soit se diriger vers des medicaments (type viagra), soit vers des injections a faire directement dans le penis (ca peut faire peur a la lecture mais ce levitra soft tabs generique vardenafil n’est pas si effrayant en pratique, ce sont de petites aiguilles, un peu comme celles de l’insuline dans le diabete).
Priligy prix pharmacie vous lioresal prix pouvez deja acheter priligy pas cher et tranquillement ce medicament sans ordonnance incluant que priligy prix france -acceptable pour tous, mais il faut faire attention vente lioresal a votre sante et consulter votre medecin avant d’acheter priligy prix pharmacie dans notre pharmacie en ligne.
E formato da comprare viagra generico line corpi cavernosi viagra on line con ricetta che durante l’eccitazione si riempiono di sangue e piu sangue passa, piu e efficace l’erezione.
Si vende nelle pillole per usare come acquistare viagra comprare viagra in contrassegno in un modo orale.