14.11.2013 – Zawiadomienie Z. Kękusia o popełnieniu przestępstwa przez Sędzię Beatę Stój

Krakow, dnia 12 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej

Krakow-Srodmiescie Wschod : 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci,
  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – przez sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia za czyn przypisany mi w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Zollizacja prawa” – «konczone kryminalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 17 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:

Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.”

 1. Artykul 231 ustawy Kodeks karny:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy popelnia w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia przestepstwo niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. przez sciganie mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ opisanego w akcie oskarzenia jako – Zalacznik 1:

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, Krakow 12.06.2006 r. 1 ds. 39/06/S Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o przest. z art. (…) 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) II. w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.– w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.plWieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata,tj. o przest. z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…)Prokuratora Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Sprawe przeciwko mnie jako oskarzonemu o popelnienie wyzej wymienionego czynu Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r., sygn. akt: IV KO 44/06, do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, na podstawie art. 37 K.p.k., tj. przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci. Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje ja od dnia 4 listopada 2006 r.

Wskazac nalezy, ze w opisie przypisanego mi czynu, jako okres jego popelniania prokurator Radoslawa Ridan podala: w okresieod stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

Wskazac takze nalezy, ze:

 1. Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 101 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „§ 1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat: (…) 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki.
  § 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 3. Artykul 102 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Wskazac ponadto nalezy, ze w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 /obecnie II K 407/13/ w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala, tj. poswiadczyla – Zalacznik 2: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

 

Podkreslic nalezy, ze w orzecznictwie i doktrynie zachodzi rozbieznosc pogladow, co do tego, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia – patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62. – zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 865/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ – Zalacznik 3:
Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz

246/13 – Zalacznik 3

 

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, ktory z pogladow doktryny uznac za sluszny, tj. czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie:

 1. jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie,

 2. czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia,

karalnosc przypisanego mi, sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ ustala – z mocy prawa okreslonego w podanych wyzej, w tym potwierdzonych przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 przepisach ustawy Kodeks karny – z cala pewnoscia z dniem 1 pazdziernika 2013 r., tj. ponad miesiac temu.

Nawet bowiem jesli przyjac, ze przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym, popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, ramy czasowe dostepnosci wpisow dotyczacych adw. Wieslawy Zoll prokurator R. Ridan opisala jako – Zalacznik 1: w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

Tymczasem sedzia Beata Stoj ponad miesiac po ustaniu karalnosci wyzej wymienionego czynu sciga mnie za jego popelnienie.

Jest to dzialanie nie tylko ze szkoda dla mojego interesu prywatnego, ale takze sprzeczne z podanymi wyzej przepisami prawa karnego materialnego.

 

Mimo ustania z dniem 1 pazdziernika 2013 r. karalnosci czynu przypisanego mi w pkt II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sedzia Beata Stoj nie tylko sciga mnie za popelnienie w.w. czynu, ale … mnie kieruje na badania psychiatryczne.

Wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

W slad za zacytowanym wyzej postanowieniem z dnia 19 wrzesnia 2013 r. wydala w dniu 23 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii bieglego – Zalacznik 5: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 5

 

Po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 23 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wyekspediowala w dniu 24 wrzesnia 2013 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne – Zalacznik 6: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/

POUCZENIE

 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 6

 

Sedzia Beata Stoj scigajac mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. wyznaczyla mi dzien … 25 pazdziernika 2013 r. jako date stawiennictwa na badaniach psychiatrycznych.

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj sciga mnie najpewniej w dacie zlozenia niniejszego pisma za popelnienie wyzej wymienionego czynu, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r..

Gdy scigajac mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., sedzia Beata Stoj nakazala mi sie stawic na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r., nabralem przekonania, ze ona ma ogromne problemy z prawidlowym rozumowaniem.

Pismem z dnia 18 pazdziernika 2013 r. skierowalem wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Sedzia Beata Stoj zawiadomila mnie pismem z dnia 28 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 28/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2013 r. informuje, ze postanowienie o dopuszczeniu z opinii bieglych sadowych nie wymaga uzasadnienia (art. 98 § 3 k.p.k.) Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 28 pazdziernika 2013 r. –

Zalacznik 7

 

Przed sporzadzeniem pisma z dnia 28 pazdziernika 2013 r. sedzia Beata Stoj nie doreczyla mi Zawiadomienia – nie otrzymalem takowego – o zorganizowaniu przez nia posiedzenia w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll.

Podkreslic nalezy, ze gdy podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Bearta Stoj zamierzala wydac postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow z powodu ustania ich karalnosci, to mnie zawiadomila o tym posiedzeniu Zawiadomieniem z dnia 30 maja 2013 r. o tresci: – Zalacznik 8: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 8

 

Tymczasem doreczywszy mi w.w. pismo z dnia 28 pazdziernika 2013 r. sedzia B. Stoj nie doreczyla mi wczesniej Zawiadomienia o wyznaczeniu przez nia posiedzenia w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia.

Z cala pewnoscia zatem w pazdzierniku 2013 r. sciga mnie sedzia B. Stoj za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

W dodatku nakazala mi sie stawic na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.

 

Nie dosc zatem, ze mnie sciga sedzia Beata Stoj za czyn, ktorego karalnosc ustala, to mnie w kieruje na badania psychiatryczne.

Przekraczajac uprawnienia, tj. scigajac mnie za czyn opisany w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora z dnia 12 czerwca 2006 r. Radoslawy Ridan jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. jest z cala pewnoscia ze szkoda dla mojego interesu prywatnego.

Dzialania sedzi Beaty Stoj wyczerpuja znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 K.k.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 28 pazdziernika 2013 r.

Dans les nevralgies pudendales Dans notre experience, la prise en charge des patients prix cialis cialis presentant des nevralgies pudendales par 12 a 15 seances de reeducation adaptee permet des ameliorations souvent significatives avec 61 % d’amelioration tres nette, 11 % kamagra prix en pharmacie d’amelioration nette, 20 % d’amelioration discrete et 8 % d’absence d’amelioration [22].
Il faut prix cialis montpellier utiliser la preparation une fois par jour, en buvant le comprime avec le commander du viagra en ligne verre de l’eau.
Le penis viagra pas cher a lyon se remplit du sang priligy dapoxetine en resultant d’une erection ferme et plus forte.

Chacun a prix cialis montpellier le sentiment que l’autre est celui ou celle qui a toujours ete attendu pour reussir son reve d’une vie cialis generique 10mg a deux.
Il est souvent acheter priligy dapoxetine levitra prix en france recommande de commencer par une dose minimale de 10 mg suffisante pour optimiser la vie sexuelle. Connue sous le nom de Plan B ou pilule du lendemain, cette methode d’urgence sert a retarder ou empecher l’ovulation jusqu’a 72 heures suivant la prise. Et pour ceux souhaitant une action longue duree, le Cialis qui fait effet pendant 36 heures est conseille. Les controles effectues par prelevement par les autor ites sanitaires ne mettent en evidence qu’un tres faible pourcentage de non-conformite. Il faut juste que le message soit applique depuis le sommet de l’entreprise et soit associe a une puissante incitation car, c’est bien d’un changement de comportement qu’il s’agit. En plus, les personnes touchees peuvent en guerir. – Pour quelles achat de cialis au canada prix du propecia raisons vous sentez-vous oblige de subir une fois de plus la presence de certains membres de la famille qui n’ont de cesse de vous rabaisser, juger et critiquer ? Comme le Viagra, son efficacite necessite une stimulation sexuelle.
Si cela vous deplait, autorisez-vous a en reduire cialis generique 10mg la quantite.
Vous pouvez lui rapporter ses bonbons preferes acheter viagra sans risque en revenant propecia en france de l’epicerie, une coupe de vin quand elle (il) prend son bain, un message sexy dans sa poche de jeans, etc.
En volume, les ventes de generiques ont cialis vente libre quebec recule en 2011 (- 3,1% acheter cialis pharmacie ligne par rapport a 2010) ce qui represente une situation inedite en France alors que les ventes de princeps du repertoire ont progresse de 7,7% sur la meme periode.
Dai dati emerge che gli uomini che soffrono di disfunzione erettile – che in Italia sono oltre 3 milioni – sono oggi piu stressati rispetto cialis farmacia italia al come acquistare o cialis passato:
Informate il vostro medico acquistare cialis online sicuro nel caso di avere la dolorosa erezione prolongata nel anamnesi, se soffrite di nefropatie, ulcera gastrica, problemi di viagra on line pagamento alla consegna cellule sanguine anemia di drepanociti, leucemia o myeloma.
La disfunzione venta viagra farmacias sin receta erettile e un problema sempre dove comprare cialis naturale piu frequente, le sue cause sono molteplici e possono essere sia di natura psicologica che fisiologica.
Tutti gli uomini, anche quelli che non comprar cialis farmacia espana hanno problemi con la disfunzione viagra pfizer vendita erettile dovrebbero seguire le regole di prevenzione dell’impotenza:
Ian Kerner dice che gli anziani possono acquistare priligy on line essere meglio mentalmente attrezzati per godere del sesso comprare levitra generico in una piu ricca e profonda.
In tali casi la disfunzione cialis lo trovo in farmacia erettile puo essere facilmente trattata grazie a Cialis, cialis generico costo mexico Levitra e Viagra.
A costo cialis 5 mg farmacia differenza del Viagra®, pero, il Cialis® offre il vantaggio di poter essere assunto piu di 24 ore prima di un rapporto sessuale, contro 1 prezzo del cialis da 10 mg sola ora nel caso del Viagra®. Assumere le famose pasticchette a seguito di una semplice iniziativa personale puo essere infatti estremamente pericoloso. Nei cialis 20 mg prezzo in farmacia diabetici la disfunzione erettile e generalmente a insorgenza graduale, e si sviluppa comprare cialis originale online tardivamente nel corso della malattia. Niagara (la piu grande cascata del Nord America) e power (potere, forza, energia). Un ulteriore 36 per cento degli americani sono considerati in sovrappeso. La disfunzione erettile acquistare cialis generico in italia e diventato un problema comune tra gli uomini in questi giorni. Queste sostanze creando una dipendenza fisica e psicologica, rendono molto difficile la ricerca di un metodo efficace per smettere di fumare. Mentre esistono una serie di elementi che possono causare eiaculazione precoce, e’ stato segnalato che anche l’impotenza puo portare all’ eiaculazione precoce.
Si ha paura di non essere all’altezza o di cialis dove comprare online non essere abbastanza brave e di non piacergli dove comprare viagra o cialis abbastanza.
Un rifiuto se comprar viagra farmacias sin receta della partner spesso non riconosciuto, sul piano fisico e priligy italia psicologico, priligy in italia puo provocare la disfunzione erettile.
Al momento, prezzo viagra cialis levitra il numero di cittadini italiani che soffrono di obesita e il prezzo del cialis in farmacia cialis online il 10% della popolazione, che e di circa 5 mil.
Mais maintenant grace au priligy generique, vous cialis generique en france cialis en pharmacie pourrez augmenter tadalafil pas cher votre endurance sexuelle.
Vuoi aquisto cialis se comprar viagra farmacias sin receta che il tuo prodotto molto personale molto velocemente, allora si puo acquisto viagra italia fare una piccola carica di un corriere espresso che si usa.
L’excitation sexuelle prix boite viagra pharmacie monte rapidement durant la achat viagra naturel masturbation, mais le plaisir sexuel peut etre plus difficile a priligy 60mg ressentir, car il y a peu de fluidite dans le corps.
Rucola, molluschi, viagra generico farmacia piselli, e poi zafferano o vino viagra vendita on line acquistare viagra generico italia misto a miele.
Il est generique dapoxetine important ou acheter viagra qu`il cialis pour homme prix existe un stimulent sexuelle, sinon il ne fonctionnera pas efficacement.
Pensieri, sentimenti levitra vardenafil prezzi o levitra 20 mg precio generico comportamenti che non sono levitra acquistare online in grado di essere controllati.
Il est conseille avant de consommer cialis prix belgique pharmacie les medicaments de vente priligy consulter et de prendre connaissance des indications viagra prix pharmacie et des contre-indications des medicaments.
Si tratta di costo del viagra in italia parole che vendita viagra senza ricetta stimolano l’eccitazione e prezzo viagra originale infondono sicurezza.
Maladies cardiaques, priligy sans ordonnance maladies achat viagra en ligne pas cher coronarienne, problemes vasculaires cerebraux, maladie renale, deformation du viagra en pharmacie en france penis, troubles visuels.
I costruttori come acquistare il cialis on line brevettano i loro prodotti per comprar cialis generico en valencia avere i diritti esclusivi per la produzione di un farmaco per levitra costi un periodo di tempo.
L’utilisation www.levitra levitra pas cher livraison rapide des simples dans ce domaine remonte en effet a la nuit des temps.
Les dapoxetine pas cher azteques consideraient jadis sa chair comme un acheter lioresal stimulant sexuel.
In particolare il sentirsi pressato da aspettative esigenti e richieste considerate difficili da rifiutare, per non “fare brutte figure” porta alla mortificazione dei riflessi sessuali, autonomi ed incontrollabili, dell’eccitazione nello stesso viagra costo confezione modo in cui ad esempio nel bambino si origina una stitichezza come comprare viagra on line cronica da pretese genitoriali di defecazione a comando o in situazioni di percepita pressione a defecare.
E ovviamente una finzione, perche mai vendita viagra cialis e poi mai, al di fuori del gioco, l’uomo si permetterebbe un minimo sgarbo verso la compagna, acquisto viagra pfizer o un accenno ad un tono anche leggermente arrogante.