15.11.2013 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez Prokurator Krystynę Kowalczyk

Krakow, dnia 15 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 20. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 21. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa–Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – przez sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia za czyn przypisany mi w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajacy na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Zollizacja prawa” – «konczone kryminalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 17 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:

Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.”

 1. Artykul 231 ustawy Kodeks karny:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa–Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk popelnia w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia przestepstwo niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. przez niezlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania przeciwko mnie sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ opisanego w akcie oskarzenia jako – Zalacznik 1:

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, Krakow 12.06.2006 r. 1 ds. 39/06/S Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o przest. z art. (…) 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) II. w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.– w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.plWieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata,tj. o przest. z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…)Prokuratora Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Sprawe przeciwko mnie jako oskarzonemu o popelnienie wyzej wymienionego czynu Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r., sygn. akt: IV KO 44/06, do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, na podstawie art. 37 K.p.k., tj. przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci. Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje ja od dnia 4 listopada 2006 r.

Wskazac nalezy, ze w opisie przypisanego mi czynu, jako okres jego popelniania prokurator Radoslawa Ridan podala: w okresieod stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

Wskazac takze nalezy, ze:

 1. Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 101 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „§ 1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat: (…) 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki.
  § 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 3. Artykul 102 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Wskazac ponadto nalezy, ze w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 /obecnie II K 407/13/ w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala, tj. poswiadczyla – Zalacznik 2: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

 

Jesli prokurator R. Ridan jako koniec okresu popelniania czynu II aktu oskarzenia opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ wskazala: „do wrzesnia 2005 r.”, a czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego, to karalnosc tego czynu ustala z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k., w art. 101 § 2 K.k. i w art. 102 K.k. najpozniej z dniem 1 pazdziernika 2013 r., bo … 3 + 5 = 8. A 8 lat od konca wrzesnia 2005 r. minelo w dniu 30 wrzesnia 2013 r.

To bardzo prosty rachunek.

Trzeba tylko chwilke prawidlowo porozumowac, co jest ustawowym obowiazkiem kazdego prokuratora:

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania(…).

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

A jednak jest polowa listopada 2013 r. i ja wciaz jestem scigany za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ w okresie od stycznia 2003 r. do … wrzesnia 2005 r.

 

Podkreslic nalezy, ze w orzecznictwie i doktrynie zachodzi rozbieznosc pogladow, co do tego, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia – patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62. – zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 865/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ – Zalacznik 3:
Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz

246/13 – Zalacznik 3

 

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, ktory z pogladow doktryny uznac za sluszny, tj. czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie:

 1. jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie,

 2. czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia,

karalnosc przypisanego mi, sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ ustala – z mocy prawa okreslonego w podanych wyzej, w tym potwierdzonych przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 przepisach ustawy Kodeks karny – z cala pewnoscia z dniem 1 pazdziernika 2013 r., tj. ponad miesiac temu.

Nawet bowiem jesli przyjac, ze przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym, popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, ramy czasowe dostepnosci wpisow dotyczacych adw. Wieslawy Zoll prokurator R. Ridan opisala jako – Zalacznik 1: w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

Tymczasem Sad Rejonowy w Debicy wciaz, tj. ponad miesiac po ustaniu karalnosci wyzej wymienionego czynu sciga mnie – przy udziale oskarzyciela, Prokuratura Rejonowego dla Krakowa–Srodmiescia Wschod – za jego popelnienie.

Jest to dzialanie nie tylko ze szkoda dla mojego interesu prywatnego, ale takze sprzeczne z podanymi wyzej przepisami prawa karnego materialnego.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 14 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „§ 2. Odstapienie oskarzyciela publicznegood wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

 2. Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi:
  „Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 3. Artykul 17 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.

 

Mimo ustania z dniem 1 pazdziernika 2013 r. karalnosci czynu przypisanego mi w pkt II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk nie skorzystala z posiadanego przez nia prawa i niedopelnila do dnia zlozenia niniejszego zawiadomienia obowiazku odstapienia od scigania mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Zaniechanie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w niniejszym zgloszonej sprawie wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 ustawy Kodeks karny, ktory stanowi:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

 

Podkreslic nalezy, ze ja na biezaco informuje Prokurator Krystyne Kowalczyk o postepowaniu prowadzonym przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 865/10/, a ona potwierdza jej biezace zaangazowanie w sprawe osobiscie przez nia sporzadzanymi, w tym kierowanymi do mnie pismami. I tak:

 1. pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 4: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06/S Krakow 11 czerwca 2013 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 1. pismo z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 5: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 5

 1. doreczyla mi kopie jej pisma z dnia 24 pazdziernika 2013 r. do Prokuratora Rejonowego w Debicy o tresci – Zalacznik 6: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod Ko 1327/13 Krakow 24 pazdziernika 2013 roku Pan Prokurator Rejonowy w Debicy W zalaczeniu, zgodnie z wlasciwoscia miejscowa, uprzejmie przesylam pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 21 pazdziernika 2013 roku – „zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow „ w sprawie prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 407/13, tj. czyn z art. 231 § 1 k.k. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. Ko 1327/13 pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 24 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 6

 

Sciganie mnie po dniu 1 pazdziernika 2013 r. przez kierowana przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod za czyn opisany w pkt. II aktu oskarzenia tej Prokuratury z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. jest z cala pewnoscia ze szkoda dla mojego interesu prywatnego.

Dzialanie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie tej Prokuratury sygn. 1 Ds. 39/06/S, rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 K.k.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. Ko 1327/13 pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 24 pazdziernika 2013 r.

Les exercices « jelping » sont vus comme des exercices faciles etales sur votre penis et cialis pa internet ne manifestent aucun effet indesirable sur votre vie vente viagra en france sexuelle.
C’est dans l’horreur d’Auschwitz que Viktor Emil Frankl, ce psychiatre viennois forme par Freud, se confronta a ce qui devait devenir sa pensee propre, qu’il formula sous le nom achat cialis pfizer levitra en ligne de logotherapie, de ‘logos’.
C’est dans l’ambiance propecia generique achat choisie et coquine que reside le succes pour eviter a notre demonstration de virer a la kamagra soft consultation de proctologie…

On a tendance a oublier que prix cialis cialis c’est avant tout un jeu, qui repond a un code viagra pfizer pas cher et des regles, et maintient toujours un meme fond et surtout une meme forme.
Voici une solution qui vous permettra d’agrandir la taille de votre penis. D’apres les etudes sur le sujet, le taux de sociopathes dans la population carcerale est estime a 23 % alors que le acheter vrai cialis internet achat levitra luxembourg pourcentage de la population qui est sociopathe oscillerait entre 1 % et 3 %. Au sein d’une relation amoureuse, cette sorte de passivite est tout particulierement vecue comme un manque d’attention, une negligence qui blesse. Les recherches ont montre que votre l’alimentation peut prix cialis montpellier ou acheter viagra influer sur vos performances sexuelles. Il faut souligner que 60 % des sites francais declares aupres de l’ ANSM n’ont pas ete encore inspectes. Le niveau eleve de cholesterol partiellement bloque les arteres en reduisant le flux sanguin vers le penis. Il n’arrivera pas a avoir une erection explique le Dr Patrick Constancis. Si les idees recues ne manquent pas c’est parce que le sexe reste un sujet qu’on n’aborde pas.
« Prends exemple sur ta s?ur, elle pilule cialis pas cher travaille mieux que toi » ou « Tu devrais manger un peu moins parce que tu vas finir par ressembler le prix du viagra en france a tante Agathe » ou « Tu es bien de la famille de ton pere, tu as leur nez », etc., vous pouvez le complexer sans meme que vous vous en rendiez compte.
Pour ces medicaments, acheter du priligy une concentration plasmatique fa iblement inferieure du principe actif a la concentration souhaitee n’offre pas au patient l’e ffet therapeutique cialis achat en pharmacie recherche et une concentration faiblement superieure induit des effets secondaires genants.
Les kamagra jelly personnes handicapees, les personnes malades, les personnes valides, les personnes en pleine acheter kamagra original forme physique,… Meme l’entourage d’une personne malade et/ou handicapee qui se trouve confrontee a une situation difficile peut-etre touche.
Effetto della componente di Levitra provoca la capacita di migliorare la risposta alla stimolazione kamagra costo kamagra generico online sessuale.
Se l’erezione acquisto pillole viagra persiste, si inserisce un ago piuttosto grosso nel pene e prezzo del cialis generico si drena il sangue all’esterno.
L’ansia da prestazione e la sensazione di viagra quanto costa in farmacia esitazione e paura prima del rapporto viagra prezzo pfizer sessuale.
Potete acquistare il preparato Kamagra Oral Jelly di marca ed il viagra en una farmacia corrispettivo generic presso la nostra farmacia online senza acquistare cialis 10 mg alcun aiuto di parte.
«La nuova viagra acquisto senza ricetta forma farmaceutica – spiega Francesco Scaglione, direttore della Scuola di Specializzazione di Farmacologia Clinica dell’Universita di Milano – viene assorbita gia nella mucosa orale, e quindi fa effetto prima, dai 10 ai 15 minuti nel aquisto kamagra 71% dei pazienti, contro i 30 minuti della pasticca classica».
Cialis Originale a prezzo basso Ogni quarto uomo nel mondo almeno una volta ha avuto priligy dapoxetina generico propecia generico online dei problemi con l’erezione.
L’effetto di comprare viagra in europa Levitra Generico e rapidamente assorbito e si comincia a funzionare normalmente dopo 15 minuti. tre milioni di maschi italiani soffrono di disfunzione erettile e circa un uomo su cinque di eiaculazione precoce. Ogni persona puo trovare il giusto dosaggio di questo farmaco, con l’aiuto del suo medico e tenendo sempre sotto controllo il proprio fisico. Tuttavia diviene indispensabile sottolineare che il prezzo del Viagra acquistato in farmacia e a sua volta superiore al prezzo del Sildenafil generico, indipendentemente che sia acquistato online o altrove. il sex appeal e il desiderio di andare come si acquista viagra in farmacia verso il partner per instaurare un contatto sono fondamentali perche poi il la pillola viagra Viagra agisca. Rapporti sessuali programmati e procedure per la raccolta del liquido seminale sono una seria fonte di stress per gli uomini, tanto che il dove comprare viagra su internet 70% di coloro che le affrontano diventano vittima di disfunzioni sessuali, ha detto il responsabile dello studio, l’andrologo Andrea Lenzi. Un comprare viagra roma buon esempio e l’adrenalina che viene rilasciata durante uno scontro fisico o durante la risposta ad un’aggressione. Tra i piu diffusi vi sono mal di testa, congestione nasale, problemi digestivi e dolori muscolari.
Gli effetti collaterali normalmente acquistare kamagra on line passeranno quando kamagra vendita on line il corpo si abituera al farmaco.
Il 95 % degli acquisto priligy generico uomini che kamagra generico italia hanno assunto cialis farmacia vaticana il preparato viagra super active, sono rimasti soddisfatti dai risultati ottenuti.
– in caso di allergia a come comprare cialis online prezzo di cialis viagra o cialis senza ricetta medica sildenafil non puo chiedere il potenziatole sessuale viagra.
Par exemple un sportif stresse, avec un peu de sexe pourra entre plus relaxe, pour un autre il sera plus ideal de recuperer la levitra en france prix levitra prix pharmacie veille d’une competition par pharmacie ligne vente levitra une longue nuit de sommeil.
Si farmacie online priligy propecia generico on line viene cosi a acquisto kamagra on line creare un circolo vizioso autoalimentato.
Environ un tiers des personnes qui ont repondu, environ cialis prix la moitie des personnes qui ont le prix du viagra un partenaire sexuel regulier, avoir priligy belgique des relations sexuelles au moins une fois par semaine.
La disfunzione erettile, propecia senza ricetta che un tempo era un fenomeno correlato all’eta, e viagra cialis levitra prezzo oggi diventata una epidemia di sorta che affliggono se comprar viagra generica farmacias le persone di ogni eta in tutto il mondo.
Ils viagra en ligne viagra achat en pharmacie font partie acheter priligy pharmacie des zones les plus sensibles du penis.
Se queste soluzioni acquistare viagra allestero terapeutiche non sono percorribili, l’ultima tappa strategica da seguire puo si puo comprare viagra in farmacia essere quella come acquistare il cialis in farmacia chirurgica:
Decouvrez levitra internet des maintenant une nouvelle vie que nous vous offrons grace a nos vente cialis en ligne produits en achat de viagra en belgique ligne!
Tali supplementi orali offrono vitamine, minerali, viagra in italia afrodisiaci acquistare viagra online e sostenitori di vendita kamagra italia circolazione sanguigna.
La propecia acheter premiere acheter cialis a lyon demonstration de cet pharmacie ligne vente cialis adage est donnee par le travail.
Andate dal medico se l’eiaculazione avviene prima che la desideriate nella maggior parte dei rapporti, anche se vi sentite acquisto pillole viagra in grado di risolvere il problema da soli potrebbe essere necessario seguire una terapia acquisto cialis postepay per ricostruire e mantenere prezzo viagra originale una vita sessuale appagante.
Que cette periode de temps passe ensemble aide a renouer les liens affectifs finasteride sans ordonance ou qu’elle facilite le plaisir www.propecia sexuel, elle est indispensable a l’etablissement d’un potentiel pour l’intimite.
Les condylomes vente finasteride sont dus a des virus appartenant au groupe des papillomavirus propecia generique 50mg ou «virus du papillome humain» (hpv), transmissibles par contacts sexuels.
A momento comprare viagra sembra una delle cose piu normali del mondo e le sue vendite sono in grande crescita acquistare viagra originale anno viagra farmacia valencia dopo anno.
Riposo attivo, l’acquisto congiunto della costo del viagra in italia comprare viagra sicuro preziosa esperienza e lunga durata anni spettanti.