18.11.2013 – Pismo Z. Kękusia do Małopolskiego Komendanta Woojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka

Krakow, dnia 18 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

insp. Mariusz Dabek

Malopolski Komendant Wojewodzki Policji

Malopolska Komenda Wojewodzka Policji

ul. Mogilska 109

31-571 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 19. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 24. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 27. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 28. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 30. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 31. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 32. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 33. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 34. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze

  1. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod z powodu scigania mnie za czyn polegajacy na znieslawieniu wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

  2. stawiennictwa w poniedzialek 25 listopada 2013 r., godz.15:00 na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji celem przedstawienia dowodow poswiadczajacych slusznosc mojego protestu, jak w pkt. I. 1.

 2. Wniosek o sporzadzenie Notatki ze spotkania w dniu 25 listopada 2013 r., jak w pkt. I.2 i wreczenie mi po spotkaniu jej kopii z pieczecia Malopolskiej Komendy Wojewodzkiej Policji poswiadczajacej za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 

Szanowny Panie,

 

W zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 18 listopada 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajace – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek o zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w zakresie czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, opisanego jako znieslawienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k..

 2. Zawiadomienie o:

  1. moim stawiennictwie w srode 27 listopada o godz. 14:00 na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. moim zamiarze:

   1. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli Prokurator Rejonowy nie skieruje do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku, jak w pkt. I i nie wyda mi w dniu 27 listopada 2013 r. jego kopii,

   2. kontynuowania protestu, jak w pkt. II.2.1 do dnia wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I,

   3. moim zamiarze stawiennictwa w poniedzialek 25 listopada 2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, celem przedstawienia dowodow poswiadczajacych slusznosc mojego protestu, jak w pkt. II.2.1.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 18

listopada 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Podczas spotkania w dniu 25 listopada 2013 r. z Panem lub osoba zastepujaca Pana przedstawie dokumenty/dowody poswiadczajace slusznosc mojego protestu, jak w pkt. I.1 str. 1.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 18 listopada 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk

 

 

Le suivi est ensuite realise habituellement une viagra pas cher marseille fois par an par l’urologue ou le viagra plus cialis medecin referent du patient.
Cela permet de conjurer priligy generique belgique les blocages ennemis du achat viagra uk plaisir.
Pour comparateur prix cialis acheter kamagra belgique la plupart des hommes, il s’agit d’un interdit, explique le Dr Sylvain Mimoun, andrologue.

Les nouvelles therapeutiques, « de la psychotherapie en comprime » comme le qualifie Catherine Solano, sont entres dans les achat levitra sans ordonnance cabinets des sexologues viagra prix pharmacie paris et andrologues.
Son achat s’avere donc etre vente viagra pfizer viagra en ligne livraison express plutot tres economique. La duree du traitement est de quatre a six semaines. Producteurs de medicaments generiques suffit de copier les formules deja approuves et produisent les medicaments. Des experts ont emis des prix cialis boite 4 viagra prix pfizer critiques face a ces conclusions pointant du doigt la methode utilisee. Acheter Viagra generique, Cialis, Kamagra, Levitra, Finasteride Propecia, Priligy Dapoxetine et autres medicaments d’aujourd’hui! La protection des donnees correspond a la protection des resultats des etudes cliniques portees au dossier d’AMM de la specialite de reference. Ne conservez pas votre tampon plus de 6 heures et pensez a changer de serviette protectrice regulierement pendant vos regles, evitant ainsi l’accumulation de bacteries. Au bout d’un certain degre, la courbure de la verge peut entrainer des rapports sexuels tres douloureux voire impossibles.
Est-ce acheter viagra paypal que cette echelle signifie que nous sommes tous generique dapoxetine bisexuels?
Pimenter sa vie de couple Les anglais seraient prets pour pimenter leur vie acheter viagra bon marche de couple a faire durer plus longtemps les preliminaires (33%), a se deguiser ou regarder des films pornos prix du cialis 20 (24%) et 17% d’entre eux a besoin d’eteindre la lumiere pour se mettre dans l’ambiance.
En plus de cela, le mieux cinquante pour cent – mode de vie est nettement les levitra generique 10mg entrave acheter levitra ligne de production pour analyser contemporain de tadalafil de guerison sur une base quotidienne incorpore dans l’abaissement arterielle pulmonaire stress circulation sanguine amplifie et l’anxiete.
Profili difensivi forti, fobici, o esperienze cialis 20 mg prezzo farmacia profonde particolari.
Risulta pertanto chiaro acquistare cialis milano che per manifestare dove comprare viagra cialis gli effetti promessi e necessaria comunque una certa eccitazione sessuale iniziale, ossia una iniziale erezione naturale (la totale mancanza della quale deve far pensare a problemi vascolari).
Nel 75% dei casi le donne hanno scelto metodologie reversibili, ma a lungo termine (spirale, impianto sottocutaneo) che spesso hanno costi piu alti, ma non richiedono di cialis soft tabs ricordarsi l’assunzione quotidiana, come nel caso della pillola contraccettiva, o l’uso prima del rapporto, come dove acquistare viagra online nel caso del diaframma.
L’uso di Viagra Italia e vietato ai pazienti con alta sensibilita alla dove comprare cialis naturale dove comprare viagra generico sostanza attiva oppure ai eccipienti.
In casi come questi dove posso acquistare cialis online e probabile che sia subentrata cialis vendita farmacia una sovrainfezione batterica e allora gli antibiotici possono costituire un aiuto efficace.
Prima del rapporto sessuale devono passare venta viagra farmacias sin receta perlomeno 30 viagra on line con ricetta minuti.
Spesso si e tentato di mettere in relazione i problemi acquisto viagra cialis sessuali come l’impotenza con lo stress o la vecchiaia per una migliore comprensione della cialis prezzo svizzera condizione.
Tuttavia, specie in questi casi, priligy in farmacia e sempre bene consultare preventivamente un costo levitra originale acquistare kamagra farmacia medico.
Molti di questi eventi si sono verificati durante l’attivita sessuale o comunque subito dopo l’atto sessuale, confermando cialis prezzo svizzera che il fattore sessuale dove comprare il viagra puo propecia generico online avere un effetto peggiorativo sulle condizioni cardiovascolari.
C’est ce acheter cialis securite cialis france que l’on appelle le principe de libre administration des collectivites, garanti par achat de cialis au canada l’article 72 de la constitution francaise.
Raramente la disfunzione erettile e primaria (l’uomo non e mai stato in grado di ottenere o sostenere erezioni), che e farmaci priligy quasi sempre dovuta a fattori psicologici (senso di colpa cialis generico farmacia italia cialis generico en farmacia sessuale, paura dell’intimita, depressione, grave stato o ansioso) e meno frequentemente dovuta a fattori biologici (di solito associata a bassi livelli di testosterone che riflettono disordini dell’asse ipotalamo-ipofisirio-gonadico).
Elle est acheter cialis pas cher devenue la drogue tadalafil prix la acheter du cialis suisse plus populaire qui permet le dysfonctionnement potentiel.
Fisiologica e impotenza dovuta farmacie online italiane viagra vendita online italia a priligy vendita online malattie come diabete, malattie del sistema urogenitale, vasi sanguigni, malattie del bacino e cosi via.
A achat propecia en ligne france la fin des annees 60 plusieurs acheter viagra a lyon etats europeens peut acheter viagra sans ordonnance ont supprime la poursuite en matiere criminelle pour l’homosexualisme.
Questa sostanza chimica funziona da rilassante nei confronti dei vasi sanguigni viagra vendita ricetta medica del vostro pene e cialis soft generico 20 mg di conseguenza permettera al flusso comprare cialis a san marino sanguigno di diffondersi in modo copioso attraverso i tessuti del pene.
2- viagra medicament eplucher les generique kamagra topinambours ou acheter du viagra a paris decouper en morceau et rincer les.
E sono vendita viagra su internet circa 26 levitra serve ricetta mila quelle che chiedono aiuto ai comprar cialis generico en valencia centri specializzati di sterilita coniugale.
Suivre un acheter du viagra online traitement naturel contre achat viagra suisse l’ejaculation precoce ou acheter du viagra pas cher est egalement tres efficace.
Avanafil costo del viagra in italia e una molecola appartenente alla classe viagra on line vendita cialis soft generico 20 mg degli inibitori delle fosfodiesterasi 5 pde5.
Contrairement a puis je acheter viagra sans ordonnance la prise de pilule, la pose de ce achat viagra pharmacie ligne sterilet n’induit aucun effet secondaire.
Pour un homme ne plus avoir des relations sexuelles normales viagra generique viagra super force peut ne declencher des problemes psychologiques sur ca personne.
Il sito prima-med fornisce sia la ricetta medica sito sicuro per comprare cialis precio del cialis de 5 mg che il farmaco stesso.
L’unica acquistare cialis milano differenza riscontrabile tra questi due preparati e rappresentata dalla loro forma di acquisto cialis pagamento alla consegna produzione.