18.11.2013 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia Prokurator Krystyny Kowalczyk o zamiarze rozpoczęcia protestu

Krakow, dnia 18 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 9. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 10. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 19. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 24. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 27. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 28. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 30. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 31. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 32. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 33. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 34. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w zakresie czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, opisanego jako znieslawienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k..

 2. Zawiadomienie o:

  1. moim stawiennictwie w srode 27 listopada o godz. 14:00 na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. moim zamiarze:

   1. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli Prokurator Rejonowy nie skieruje do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku, jak w pkt. I i nie wyda mi w dniu 27 listopada 2013 r. jego kopii,

   2. kontynuowania protestu, jak w pkt. II.2.1 do dnia wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I,

   3. moim zamiarze stawiennictwa w poniedzialek 25 listopada 2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, celem przedstawienia dowodow poswiadczajacych slusznosc mojego protestu, jak w pkt. II.2.1.

 3. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz informacje o jego skutkach zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

UZASADNIENE

 

Informuje, ze pismem z dnia 15 listopada 2013 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zlozylem – Zalacznik 1: „Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa–Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – przez sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia za czyn przypisany mi w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajacy na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.”

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 15 listopada 2013 r. o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 1

 

Prosze o potraktowanie tresci Zawiadomienia z dnia 15 listopada 2013 r. /Zalacznik 1/ jako uzasadnienia dla mojego Wniosku, jak w pkt. I, str. 1 i Zawiadomienia, jak w pkt. II, str. 1 i 2.

Pragne poinformowac, ze:

 1. Artykul 14 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „§ 2. Odstapienie oskarzyciela publicznegood wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

 2. Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 

Poza tym Pani Zastepca, tj. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 

Pani posiada uprawnienia do wystapienia z wnioskiem, jak pkt. I. str. 1 niniejszego pisma.

 

Nie musi Pani – jak ma Pani w zwyczaju – przydzielac mi, gdy stawie sie w dniu 27.11.2013 r. w Prokuraturze eskorty Policji. Na dzien zlozenia niniejszego pisma, to Pani jest przestepca, a nie ja. Jestem przez kierowana przez Pania Prokurature scigany za czyn, ktorego karalnosc ustala. Jak Pani wie, uwazam, Pania za slugusa prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll oraz tumana – „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Osmy rok dostarcza mi Pani kolejne dowody potwierdzajace slusznosc mojego stanowiska.

Rzadkim, wyjatkowo bezmyslnym tumanem jest takze Pani zastepca, prokurator Edyta Fraczek – Padol.

Nie powiem tego jednak Paniom. Bede dla tej z Was, ktora sie ze mna spotka grzeczny, mily i uprzejmy. Prokurator Edyta Fraczek-Padol raz juz sie ze mna podczas dyzuru spotkala i sadze, ze nie moze na mnie narzekac.

W przeciwienstwie do Pani, ja znam prawo i wiem, ze moga napisac prawde o Pani, to znaczy, ze Pani jest tumanem i slugusem prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll. Co wiecej, wiem tez, ze jest to moja powinnoscia, bo rozpowszechnianie prawdy o Pani jest w interesie spolecznym. Wiem to od Pani protegowanego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, ktory wyjasnia:Gdy sprawca znieslawienia wypelni standard starannosci i rzetelnosci przy zbieraniu informacji oraz ustalaniu ich prawdziwosci, nie ponosi odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 212 k.k. Nawet wtedy, gdy podnoszone lub rozglaszane zarzuty okaza sie nieprawdziwe. Jesli natomiast blad sprawcy znieslawienia byl nieusprawiedliwiony, to – zgodnie z art. 29 in fine k.k. – sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary.”Przedstawiony poglad prawny zasluguje na aprobate.

W ocenie Trybunalu/Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […] jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie przyjecie szerokich granic krytyki.”

Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Innymi slowy … moge rozpowszechniac prawde o Pani, ze Pani jest tumanem na uslugach Andrzeja i Wieslawy Zoll, ale nie moge Pani tego powiedziec, bo Pani ze mnie zrobi znowu – tj. jak mnie Pani juz raz zrobila do spolki z prokurator Radoslawa Ridan, sedzia Tomaszem Kuczma i reszta ferajny – przestepca.

Nie powiem Pani zatem, co o Pani mysle.

Wprawdzie sedzia Beata Stoj uznala w marcu 2011 r. – tj. po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2008 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – ze jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i tej wersji sie stanowczo trzyma, ale … glupi nie jestem, zeby sie Pani dac umiescic w kryminale.

Bede zatem dla Pani grzeczny, mily i uprzejmy. A poza tym, stawie sie wylacznie w Pani Sekretariacie, celem odebrania kopii sporzadzonego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku, jak pkt. I, str. 1.

Jesli Prokurator Rejonowy takowego nie sporzadzi i ja nie otrzymam jego kopii, w dniu 28 listopada 2013 r. poinformuje o tym Adresatow niniejszego pisma, a nastepnie rozpoczne prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Tym razem nie wezme spiwora. Nie uchroni mnie przed … katarem.

Poniewaz osmy rok doswiadczam skutkow Pani – miedzy innymi – „profesjonalizmu” , o moim zamiarze rozpoczecia dniu 28.11.2013 r. protestu glodowego i jego przyczynach poinformuje w dniu 25 listopada 2013 r. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dabka.

Na wypadek, gdybyscie mnie Panstwo chcieli umiescic w szpitalu psychiatrycznym lub mieli Panstwo wobec mnie zamiary, jak wobec sp. Claudiu Crulica, ktory rownie jak ja niewinny przedstawionych mu zarzutow – w moim przypadku karalnosc jednego juz nawet ustala, z takim zapamietaniem mnie scigacie – wyjechal z Polski za przyczyna autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach … w trumnie.

 

Pragne zauwazyc, ze jakby mnie Pani nie uczynila przestepca nadzorujac postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, zyczliwy wszystkim ludziom, i Pani okazalem ogrom zyczliwosci. Dalem Pani szanse na poswiadczenie, ze zna Pani prawo i zawiadomienie o popelnieniu przez Pania przestepstwa zlozylem dopiero poltora miesiaca po ustaniu karalnosci czynu, za ktory mnie Pani sciga – z raczej marnym dla Pani skutkiem – lacznie osmy rok.

Poniewaz moralne dno Donald Tusk z jego ferajna – w tym zapewne prof. dr hab. Andrzejem Zollem, bo ten durny Zyd, tuman msciwy i polonofob jest z powolania Donalda Tuska autorem prawa karnego w Polsce – zamierzaja kryminalizowac za wymyslona przez nich na uzytek pozbywania sie przeciwnikow politycznych, tzw. mowe nienawisciuznalbym to byc moze za zasadne, gdyby sam Donald Tusk byl sprawca wylacznie milosiernych, a przynajmniej zgodnych z etyka i prawem uczynkow, ale to lajdak jest – wyjasniam, ze ja Pani nie nienawidze. I to mimo ze mi Pani, slugus degeneratow, jak adw. Wieslawa Zoll, razem z ferajna zniszczyla zycie i sciga mnie z takim zapamietaniem, ze nawet ustanie karalnosci czynu, za ktory mnie Pani sciga nie jest Pani w stanie powstrzymac. Ja nikogo – w tym Pani – nie nienawidze. Ja tylko, w interesie spolecznym, informuje o niekompetencji tumanow i kpie z nabzdyczonych idiotow, megalomanow. Uprzedzajac zatem ewentualny Pani zamiar powtornego uczynienia mnie w przyszlosci przestepca, tym razem za tzw. „mowe nienawisci”, uprzejmie informuje, ze ja Pani nie nienawidze, lecz ze ja Pania – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – pierdole1. Znaczy lekcewaze – „pierdolic”«lekcewazyc»; Slownik Jezyka Polskiego.

Nie moge jednak czekac w nieskonczonosc na doznanie przez Pania olsnienia, bo Pani i podlegle Pani tumany jestescie na tyle bezmyslni, ze zadnej lekcji nie wzieliscie nawet z przykrego dla Was, bo uchylajacego postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 /sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S/, ktore Wy – prokurator Edyta Fraczek-Padol i rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska – uznaliscie za sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem, postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w ktorym Sad wyjasnil i pouczyl Panstwa i mnie:

W wypadku uchylenia wyroku skazujacego w trybie kasacji lub wznowienia postepowania, gdy nie jest mozliwe uniewinnienie oskarzonego, a uplynal okres przedawnienia karalnosci, postepowania karnego nie wolno prowadzic i podlega ono umorzeniu na podstawie art. 17 §1 pkt 6 k.p.k.

(wyrok SN z 1.03.2007 r. III KK 340/06 OSNwSK 2007/1/551).

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13 – Zalacznik 1.3

 

Ja wzialem lekcje z tego postanowienia – tj. przeczytalem go ze zrozumieniem – opartego na prawie Rzeczypospolitej Polskiej i orzecznictwie.
Pani zadnej.

A przeciez „nie wolno” znaczy, ze – po prostu – nie wolno.

Nie wiem, jak to Pani wytlumaczyc.

To zdaje sie byc przeciez takie oczywiste.

Sprobuje w taki sposob … „wolno” znaczy: «mozna, przystoi, godzi sie»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1136.

Nie wolno zatem znaczy a rebours do wolno, a zatem … nie mozna, nie przystoi, nie godzi sie.

Poprzestanmy przy „nie mozna”, bo Pani nie raz dowiodla, ze Pani uwaza, ze Pani wolno wszystko, co nie przystoi i nie godzi sie. Czyli z etyka Pani zupelnie na bakier.

Prawa Rzeczypospolitej Polskiej powinna Pani jednak przestrzegac.

To przeciez Pani konstytucyjny obowiazek!

Tymczasem mimo ze „nie wolno” czyli nie mozna zdaje sie byc raczej klarownym, nietrudnym do zrozumienia i prawidlowego zinterpretowania przekazem, Pani uznala – podobnie zreszta, jak sedzia Beata Stoj – ze Pani wolno.

W zwiazku z powyzszym, pouczajac za Sadem Okregowym w Rzeszowie, ze:

 

Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.”

Artykul 17 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

oraz za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ktora Pani, stronniczy tuman, przedkladajac ponad wszystko maly, partykularny interesik prof. Andrzeja Zolla i jego malzonki oszustki i moralnego dna Wieslawy Zoll, ma w dupie – „miec w dupie”«nie liczyc sie z kims, czyms, lekcewazyc kogos, cos»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005r., s. 165 – ze:

 

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

wnosze i informuje jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 15 listopada 2013 r. o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 

 

1Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy,kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./, Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller wcale nie jest chamem lecz inteligentem. Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12

C’est souvent ce que l’on vous conseille apres une rupture, site fiable pour achat cialis mais ce « passer a autre chose dapoxetine pas cher » semble irrealisable si on ne l’explicite pas.
Le achat viagra pharmacie ligne niveau de vente vardenafil la testosterone au sang est important pour l’homme notamment la testosterone influe sur beaucoup de proces physiologiques dans l’organisme de l’homme.
Elles ont pour generique cialis soft objectif de permettre a chaque patient de beneficier de la strategie therapeutique la plus adaptee vardenafil en ligne a leur pathologie, au prix le plus juste pour la collectivite.

Voici 10 bons pretextes de faire l’amour plus souvent, eclairages scientifiques a l’appui, histoire viagra pas cher a lyon de convaincre les partenaires les plus kamagra commander sceptiques !
Certains hommes dissocient l’amour et les sensations du corps alors aimer une femme est pour eux conserver sa purete. Cette application lancee dans le cadre de viagra pas cher en france vente de cialis generique l’appel a projet Open-Date mene par le conseil general de la Gironde et la communaute urbaine de Bordeaux, est alimente d’une base de donnees ouvertes. Plus vous vous sentirez forces, plus la sexualite perdra de son interet. Bien sur, la conception des preservatifs que nous utilisons tous les jours n’a pas trop change dans la derniere 400 ans. Mais le rythme d’une vie contemporaine ne laise pas de temps pour des visites aux medecins. Afin de repondre a nos criteres preetablis, nous faisons une selection de qui nous seduisons et de qui peut nous seduire. Apparemment, il y a un decalage entre la prise de conscience des aliments favorables pour la sante et la mise en pratique dans les faits. Apres un suivi median de 6,8ans (1–13), 315 patients (70 %) etaient toujours sous surveillance, 135 (30 %) ont ete traites acheter cialis 10mg achat viagra belgique incluant 117 patients qui ont eu un traitement curatif dont 30 % n’avaient pas de critere de progression (souhait des patients).
La consommation de drogues et d’alcool le viagra est til en vente libre entraine les memes consequences.
Le acheter dapoxetine potentiel immunogene d’un medicament depend de nombreux facteurs et peut varier d’un individu a un autre et d’un lot a priligy france un autre, qu’il s’agisse du medicament de reference ou du biosimilaire.
L’originale Viagra costo cialis 5 mg farmacia dura cialis online con paypal circa 4-6 ore, Kamagra – uguaglianza.
Studiare le cause, la prevenzione e il trattamento di malattie comuni, ma viagra generico farmacia anche acquistare cialis 10 mg scoprire gli eventuali legami con l’ambiente e le funzioni cognitive.
Sappiamo che in questi ultimi anni , l’immaginazione di nuovi sapori per il ghiaccio a creare veramente stupito i consumatori di questo alimento famoso in la pillola cialis tutto il comprare cialis originale italia mondo :
Infatti, la pillola blu non e consigliata vendita cialis in europa in associazione con nitrati, a breve o a lunga durata d’ azione, sotto qualsiasi forma siano somministrati, perche non solo e molto pericolosa, ma l’associazione dei due farmaci puo acquistare cialis generico farmacia rivelarsi addirittura letale.
E’ una percentuale non trascurabile, perche cialis 20 mg prezzo in farmacia il comportamento femminile in questi costo priligy in farmacia casi favorisce l’installarsi del problema.
Esattamente quanto tempo e necessario non e ancora conosciuto, ma e per questo che la sua squadra costo viagra generico si comprare cialis farmacia e concentrata sulle pratiche di rapporti sessuali, invece di masturbazione di breve durata.
Poiche in entrambi i casi Viagra generico funziona molto bene e e utilizzabile, la puo girare a godere della cialis farmacia online sua vita comprare cialis palermo sessuale.
Secondo uno studio pubblicato sulla viagra generico en farmacia rivista spine e condotto dai ricercatori del kaiser permanente center for health research viagra prezzo farmacia negli dove comprare cialis in italia stati uniti, ci sarebbe una chiara relazione tra il consumo di analgesici mancanza di erezione negli uomini.
Gonfiore dove comprare il viagra in svizzera prezzo viagra pfizer delle palpebre, costo cialis 5 mg farmacia indolenzimento agli occhi e occhi rossi.
Au-dela acheter cialis rapidement des questions de cultures et de traditions, les mutilations sexuelles feminines constituent de graves atteintes a l’integrite physique de prix cialis pharmacie maroc kamagra acheter en ligne la personne.
Si parla invece comprar kamagra en farmacia di una vera e propria disfunzione erettile quando almeno cialis prezzo farmacia un rapporto su quattro non riesce acquistare viagra generico on line ad andare a buon fine.
Il vous est surement arrive de faire « la bagatelle » avec votre partenaire apres avoir entendu les ebats d’un couple dans kamagra acheter en belgique un viagra pfizer achat motel, generique propecia ou un appartement voisin.
Chiediamo ai mezzi di comunicazione internazionali e occidentali comprar propecia en farmacia di impegnarsi a fornire un resoconto veritiero di quanto priligy ricetta accade con prezzo del cialis generico onesta, verita e accuratezza.
L’experience viagra 25mg a ete vente levitra prix conduite par le professeur en acheter cialis sur le net psychologie serge onyper.
Cialis e un farmaco di prescrizione e quindi un vist a un medico e sempre necessario, soprattutto perche puo reagire viagra costo pericolosamente causando la perdita improvvisa di acquistare propecia generico pressione sanguigna, con levitra farmacia online i nitrati che sono dati agli uomini che soffrono di problemi cardiaci.
Cette uniformisation des ages et meme des sexes nous donne acheter cialis sur le net l’illusion de pouvoir achat viagra generique priligy dapoxetine tout controler.
Il blocco di questi acquisto cialis in farmacia enzimi porta al comprare cialis a roma fatto che nell’organsimo arriva acquisto viagra pfizer una grande quantita del farmaco e il suo contenuto aumenta rapidamente nel sangue.
Une heure plus tard, maria prix boite viagra pharmacie kamagra soft montenez-colon rappelle priligy generique belgique le 911.
Ukmedix cialis generico on line prende discrezione a che fare con problemi di acquisto viagra milano salute imbarazzanti come la disfunzione erettile ad viagra prezzo farmacia italia un livello completamente nuovo.
Utiliser le medicament donne est necessaire par viagra en pharmacie 0,5-1 de comprimes de viagra medicament kamagra soft par jour.
Un risque anxiogene qui guette d’ailleurs les consommateurs de pornographie a qui l’on impose deja, non seulement des formats virils impressionnants, mais aussi acheter viagra en ligne fiable viagra pas cher ligne des erections fermes et prolongees qui doivent plus au montage qu’a la realite des fluctuations normales de l’erection.
Principio acquistare cialis contrassegno attivo – cialis farmacia vaticana citrato di sildenafil.
La tavoletta 10mg e 20mg per via orale puo rimanere attivo nel corpo per un massimo di 36 ore, durante questo lasso di comprare cialis professional senza prescrizione italia tempo e possibile ottenere piu solide erezioni quando si cialis al miglior prezzo diventa sessualmente eccitato.