19.11.2013 – Pismo Prokuratora Prokuratury Generalnej Haliny Niemiec do Posła Andrzeja Dudy

Krakow, dnia 19 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 8. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 9. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 10. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 11. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 12. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 13. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 14. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 16. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 17. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 18. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 26. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 29. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 30. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 31. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 32. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 33. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o odwolanie – na podstawie art. 13c pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony z powodu nienalezytego wypelniania obowiazkow sluzbowych przez zlekcewazenie polecenia sluzbowego wydanego mu przez Prokuratora Generalnego w dniu 3 lipca 2013 r. i dopuszczenia do scigania mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod w listopadzie 2013 r. za czyn z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawy Ridan – znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 2. Wniosek o rozpoznanie sprawy, jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo i odpowiedz na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl,

 

 

Andrzej Seremet„Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046 – Zalacznik 6

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

 2. Artykul 13c ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  „1. Prokurator Generalny moze odwolac prokuratora apelacyjnego lub zastepce prokuratora apelacyjnego przed uplywem kadencji, jezeli: (…) 4) w sposob nienalezyty wypelnia obowiazki sluzbowe.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda zlozyl wniosek, o podjecie przez Prokuratora Generalnego dzialan nadzorczych nad postepowaniem prowadzonym przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.

Oto tresc pisma Posla Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. do Adresata niniejszego pisma – Zalacznik 1: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury.Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismouprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia,a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Z wyrazami glebokiego szacunkuAndrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

W odpowiedzi na pismo Posla Andrzeja Dudy Prokurator Generalny wydal Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie polecenie, ktore w taki sposob przedstawila zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec w pismie z dnia 3 lipca 2013 r. do Posla – Zalacznik 2: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle, (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuraturypismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 2

 

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona niedopelnil nalozonego na niego przez Prokuratora Generalnego obowiazku nadzoru nad postepowaniem prowadzonym przeciwko mnie, co tym skutkuje, ze w listopadzie 2013 r. jestem scigany za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie – pkt II aktu oskarzenia, Zalacznik 3: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi (…) oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze (…) w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, zniewazyl publicznieuzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.plWieslawe Zolli pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. o przestepstw. z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. w wydanym w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie podala – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie(…)W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, zeZbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa zart. 216 § 2 k.k. iart. 212 § 2 k.kw zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego(art. 216 § 5 k.k. iart. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia/znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.
  Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98).Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 1. W postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal Zalacznik 5: „W wypadku uchylenia wyroku skazujacego w trybie kasacji lub wznowienia postepowania, gdy nie jest mozliwe uniewinnienie oskarzonego, auplynal okres przedawnienia karalnosci, postepowania karnego nie wolno prowadzic i podlega ono umorzeniu na podstawie art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. (wyrok SN z 1.03.2007 r. III KK 340/06 OSNwSK 2007/1/551).(…) Z lektury akt sprawy – wydrukow ze strony internetowej z.kekus.w.interia.pl wynika, ze wpisy na niej dotyczace pokrzywdzonych publikowane byly po datach ich przesluchania w toku postepowania przygotowawczego, na ktore powoluje sie Sad I instancji i wpisy te rowniez z 2005 r. Prokurator ujal w ramach zarzutow aktu oskarzenia. Przyjmujac tok myslenia Sadu Rejonowego, nalezaloby uznac, ze okres przedawnienia 1 roku przewidziany w art. 101 § 2 kk bieglby w stosunku do czynow na szkode pokrzywdzonych przesluchanych w 2004 r. czy poczatkiem 2005 r. w trakcie dalszego okresu popelnienia przedmiotowych czynow.
  Majac na uwadze ramy czasowe opisane w zarzutach aktu oskarzenia nalezalo tez odniesc sie do nich w zakresie rozwazenia, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia. Wobec rozbieznosci w tym zakresie pogladow orzecznictwa i doktryny (patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62.) Sad Rejonowy powinien te kwestie rozwazyc i wypowiedziec sie wg ktorego z pogladow i jaki czas zarzucanych czynow przyjal, ustalajac przedawnienie ich karalnosci.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. –

Zalacznik 5

 

Podane przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. oraz przez Sad Okregowy w Rzeszowie przepisy prawa stanowia:

 1. Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks karny: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 101 ustawy Kodeks karny: 㤠2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 3. Artykul 102 ustawy Kodeks karny: Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Wskazac zatem nalezy, ze ktorego z pogladow doktryny nie wziac by pod uwage, karalnosc sciganego z oskarzenia prywatnego czynu z pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Jesli bowiem prokurator R. Ridan jako koniec okresu popelniania czynu II aktu oskarzenia wskazala: „do wrzesnia 2005 r.”, a czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego, to karalnosc tego czynu ustala z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k., w art. 101 § 2 K.k. i w art. 102 K.k. najpozniej z dniem 1 pazdziernika 2013 r., bo … 3 + 5 = 8.

A 8 lat od konca wrzesnia 2005 r. minelo w dniu 30 wrzesnia 2013 r.

Od dnia 1 pazdziernika 2013 r. nie wolno mnie zatem scigac za ten czyn.

 

Podkreslic nalezy, ze:

 1. Artykul 14 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „§ 2. Odstapienie oskarzyciela publicznegood wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

 2. Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 3. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod posiada zatem uprawnienia do skladania wnioskow w sprawie przeciwko mnie.

Tymczasem mimo, ze:

 1. Prokurator Generalny wydal Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie pismem z dnia 3 lipca 2013 r. polecenie zbadania udzialu prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn, akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13/,

 2. Prokurator Generalny wydal Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie polecenie, jak w pkt. 1 juz po tym, gdy sedzia Beata Stoj wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., w ktorym podala miedzy innymi, ze: „(…) Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa zart. 216 § 2 k.k. iart. 212 § 2 k.kw zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego(art. 216 § 5 k.k. iart. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia/znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator /Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – ZKE/ objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98).Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 1. od dnia 1 pazdziernika 2013 r. z mocy prawa podanego przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 13 czerwca 2013 r. wydanego w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod nie wolno mnie scigac za czyn II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod,

Prokurator Rejonowy tej Prokuratury nie zlozyl do listopada 2013 r. do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ wniosku o umorzenie postepowania przeciwko mnie w sprawie czynu II aktu oskarzenia i jestem scigany za ten czyn z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 101 § 1 K.p.k. i art. 102 K.p.k., tj. po ustaniu jego karalnosci.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o odwolanie Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony z powodu nienalezytego wypelniania obowiazkow sluzbowych nalozonych na niego przez Prokuratora Generalnego.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 2. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 5. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 6. Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

Baisse due en acheter vrai cialis en ligne partie a l’augmentation de la acheter cialis ligne andorre prolactine responsable de la lactation.
De p lus, ces produits doivent etre pris au long cours et/ou infiniment (prevention achat de pilule levitra du rejet chronique) avec pour objectifs d’eviter les sur – ou sous – dosages et leurs consequences deleteres (episode de propecia pas cher rejet aigu ou rejet chronique, effet s indesirables lies a l ‘immunosuppression).
L’alteration de la qualite des erections achat cialis generique apres l’operation est le probleme le plus preoccupant viagra en ligne en matiere de sexualite.

Pilules Levitra orodispersible et les pilules vous generique propecia pharmacie fournir le vardenafil composant, c’est medicaments trouves prix viagra 50 mg pharmacie lors controlant trouble de l’erection (impuissance ).
A un an, 10,1 % ont plus de deux biopsies positives avec un score de Gleason inferieur ou egal a 6 ; 3,8 % un score de Gleason superieur a 6 avec deux biopsies positives maximums et 8,2 % plus de deux biopsies positives et un score de viagra achat montreal achat viagra toulouse Gleason superieur a 6 soit au total 22,2 % de patients sortant des criteres de SA [25]. Une achat dapoxetine viagra pfizer pas cher fois en possession de ces elements, le medecin pourra vous proposer le traitement le plus adapte a votre cas, ce qui vous permettra de retrouver un fonctionnement sexuel plus satisfaisant. Le rapport aidant/aide est difficile a vivre car la personne handicapee est encore et toujours renvoyee a son manque, a son handicap. L’ANSM y a activement participe en etant « scientific advisor » pour le projet et en controlant 7 produits finis et 5 matieres premieres. Sans cette peur de la castration, la construction psychique echoue. Remi Delansorne, le directeur general, fera cependant un point d’etape a l’occasion de l’assemblee generale de la societe. Il est tres efficace contre la lutte de l’impotence! La plupart des hommes et des femmes se masturbent generalement pour soulager des tensions sexuelles.
Acheter des medicaments peu cher enligne avec confiance et vrai viagra pas cher acheter des medicaments sans prescription de votre magasin, facilement je veux acheter du cialis et rapidement.
« Elle prenait vente propecia generique du Ticlid depuis des annees, un fluidifiant pour le sang, mais qui peut attaquer severement l’estomac, se souvient propecia pharmacie le generaliste.
Un’alternativa ordinazione cialis molto interessante per via cialis on line pharmacies delle peculiarita del Levitra:
La saggezza popolare viagra generico costo vuole che le erezioni come comprare cialis online mattutine siano causate dal fatto che la vescica e piena, ma in realta non e ovviamente cosi.
Il farmaco dura come acquistare cialis con postepay per 36 ore, in questa maniera avete il tempo per godere cialis 20 mg prezzo farmacia la vostra vita sessuale.
L’efficacia cialis costo della levitra costo in farmacia medicina viene provata da molti uomini.
La comprar priligy italia controindicazione all’uso acquistare cialis generico farmacia di questo farmaco corrisponde alla controindicazione all’attivita sessuale.
Svariati si puo comprare viagra on line comprare cialis a roma siti internet propongono un’offerta che e solo apparentemente vantaggiosa:
Cialis tadalafil, come tutti i farmaci per impotenza definiti inibitori della fosfodiesterasi dove comprare il cialis a milano di tipo 5, consente di ottenere e mantenere l’erezione, purche vi sia eccitazione sessuale.
Non come acquistare viagra o cialis si puo parlare, quindi, di una terapia a base di statine, anche se, conclude banez “non c’e dubbio che i risultati di questi studi siano come comprare cialis line estremamente promettenti”.
I farmaci con effetti sul sistema serotoninergico puo comportare una negativa queste prezzo del cialis generico tre fasi, anche se hanno descritto viagra en una farmacia le possibili differenze tra comprare levitra uomini e donne.
Ces rapports incluaient des vertiges et des sensations ebrieuses mais aucune vente de propecia achat propecia pas cher achat propecia en ligne syncope.
Nel caso di uomini con problemi di ipertensione, funziona nel 70% dei pazienti e per coloro viagra quanto costa in farmacia che vengono curati anche dal diabete, comprare kamagra on line acquistare propecia on line la percentuale di successo e del 57%.
N-demethyle achat cialis en ligne france metabolite est metabolise ensuite, sa achat levitra demi-vie terminale est achat cialis toute securite d’environ 4 heures.
Come devo come comprare cialis line prendere acquistare viagra e cialis il sildenafil farmaci cialis (viagra generico)?
Enfant, on m’expliquait que cialis tadalafil acheter du vrai viagra en ligne les garcons vente de viagra en europe naissaient dans les choux.
Le disfunzioni sessuali vendita kamagra italia prezzo priligy 30 mg comprare cialis online viaggiano in coppia:
Tous prix du kamagra 25 mg ces produits comprennent la quantite identique du sildenafil et ou acheter du viagra ont acheter cialis rapidement le meme effet sur l’organisme.
Oltre all’idea disfunzionale dell’esperienza sessuale, vista prezzo del cialis da 10 mg riduttivamente come penetrazione, vari fattori (risolvibili con specifica terapia sessuologica) possono inibire all’uomo e alla donna la voglia d’orgasmo, come ad esempio la non-accettazione ed il propecia prezzo farmacia senso di vergogna verso il proprio corpo, una ridotta attivita immaginativa ed emotiva, una mancata propriocezione delle sensazioni premonitorie dell’orgasmo;
. era malata, e non c’era alcuna prix viagra en pharmacie france relazione sessuale tra loro sua moglie aveva acheter du levitra en france alcuni farmaci allergia, ma nonostante il fatto che ci e stato alcun contatto sessuale tra joel e sua moglie e joel achat cialis andorre e addormentato, ha avuto alcune esperienze incredibili, sentimenti molto piacevole e non.
Si vous avez des ou commander du viagra certains dans quel pays le viagra est il en vente libre problemes avec votre vue apres l’acceptation de la preparation, il vous faut appeler votre pediatre tout de suite.
Afin que les erections surviennent, la prix viagra com prise de sildenafil n’est pas seulement prix viagra canada une condition suffisante.
Il trattamento della eiaculazione precoce e stato affidato al come acquistare il cialis on line dapoxetina – il piu efficace farmaco moderno che permette allungare la comprare cialis spagna durata del rapporto sessuale di 3-5 volte!
Si deve stare molto attenti a non acquistare cialis acquistare cialis generico in italia senza ricetta e si raccomanda di non assumere sito affidabile acquisto cialis mai cialis senza aver prima consultato un medico.