19.11.2013 – Wniosek Z. Kękusia do Premiera Donalda Tuska o wystąpienie do sejmu z wnioskiem o odwołanie Andrzeja Seremeta z urzędu Prokuratora Generalnego

Krakow, dnia 19 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 10f ustawy o prokuraturze: 1. W przypadku gdy Prokurator Generalny sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu, Prezes Rady Ministrow moze wystapic do Sejmu z wnioskiem o odwolanie Prokuratora Generalnego przed uplywem kadencji. Sejm odwoluje Prokuratora Generalnego uchwala podjeta wiekszoscia dwoch trzecich glosow, w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby poslow.” – o wystapienie przez Prezesa Rady Ministrow do Sejmu z wnioskiem o odwolanie Andrzeja Seremeta z urzedu Prokuratora Generalnego z powodu sprzeniewierzenia sie slubowaniu zlozonemu przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokuratora Generalnego przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zawiadomienie o sprzeniewierzeniu sie przez Andrzeja Seremeta slubowaniu zlozonemu przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokuratora Generalnego przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, przez:

  1. dyskryminowanie mnie ze wzgledu na pochodzenie,

  2. stosowanie praktyk dzialania faszyzmu, rasizmu i szowinizmu przez lekcewazenie przez 9 dni slusznego protestu glodowego prowadzonego przeze mnie calodobowo przed budynkiem Prokuratury Generalnej, przy jednoczesnym natychmiastowym reagowaniu na zgloszenia kierowane do niego w sprawach Zydow,

  3. trzykrotne pozbawienie mnie moznosci skorzystania z ustawowego prawa do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, przez oszukiwanie mnie w okresie od dnia 12 maja 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., ze nie zachodza okolicznosci do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku, jak wyzej,

  4. wyrazenie zgody na sciganie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll.

  5. wykorzystanie urzedu Prokuratora Generalnego w celach prywatnych, celem uniemozliwienia prokuraturze rozpoznania zlozonego przeze mnie zawiadomienia o popelnieniu przez niego przestepstw na moja szkode z:

   1. artykulu 231 § 1 Kodeksu karnego,

   2. artykulu 271 § 1 Kodeksu karnego.

 3. Zawiadomienie:

  1. ze z winy Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta jestem w listopadzie 2013 r. scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy za czyn polegajacy na znieslawieniu wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

  2. o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie /ul. Mosieznicza 2/ prowadzonego calodobowo protestu glodowego z powodu scigania mnie za czyn, jak w pkt. III.1.

 4. Wniosek o rozpoznanie niniejszym zgloszonej sprawy bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie : http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokuratorem moze byc tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Andrzej Seremet„Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Szef Prokuratury Okregowej w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie – ZKE/ Andrzej Struzik, byly szef Seremeta, prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie”

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046 – Zalacznik 6

 

Matactwo”«postepowanie nieuczciwe, pelne klamstw, wybiegow, czyn podstepny, oszustwo, kretactwo»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 447

 

 

UZASADNIENIE

 

Przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokuratora Generalnego Andrzej Seremet zlozyl przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej uroczyste slubowanie:

 

Obejmujac stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyscie slubuje stac na strazy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworzadnosci, a powierzone mi obowiazki wypelniac sumiennie.”. Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomoz Bog.”.

Artykul 10a4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Andrzej Seremet slubowal uroczyscie, ze bedzie:

 1. stal na strazy prawa,

 2. strzegl praworzadnosci,

 3. powierzone mu obowiazki wypelnial sumiennie.

 

Ponizej przedstawie fakty i dowody poswiadczajace slusznosc mojego stanowiska, ze Andrzej Seremet sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu oraz stanowiace uzasadnienie dla mojego wniosku o wystapienie przez Prezesa Rady Ministrow do Sejmu z wnioskiem o odwolanie go z urzedu Prokuratora Generalnego.

Przedstawie dowody poswiadczajace, ze Andrzej Seremet jako Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. stoi na strazy interesow funkcjonariuszy publicznych i adw. Wieslawy Zoll, naruszajacych prawo ustawowe i konstytucyjne,

 2. obowiazki Prokuratora Generalnego wykonuje niesumiennie,

 3. posluguje sie praktykami dzialania faszyzmu, w tym lekcewazac moj sluszny, prowadzony z powodu niedopelnienia przez niego obowiazku protest glodowy,

 4. wykorzystuje urzad Prokuratora Generalnego w celach prywatnych, w tym w celu niedopuszczenia do rozpoznania zlozonego przeze mnie zawiadomienia o popelnieniu przez niego przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

 

Zanim jednak przedstawie w jaki sposob Andrzej Seremet realizuje jego wobec mnie obowiazki od dnia 31 marca 2010 r., gdy objal urzad Prokuratora Generalnego, do dnia zlozenia niniejszego pisma, zaprezentuje sposob procedowania przez niego w kwestiach zydowskich.

W wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r.: „Gazeta Wyborcza” podala:

 

Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.”

Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

 

Mimo ze chodzilo wylacznie o napisy, reakcja Andrzeja Seremeta byla natychmiastowa. Prokurator Generalny podjal dzialania juz w dniu zgloszenia.

Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

„Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie.

(…) Przytoczylismy dwa ostatnie przyklady. Jednym z nich bylo umorzenie przez rzeszowska prokuraturesprawy wobec dwoch kibicow Resovii. W maju podczas meczu na trybunach pojawil sie transparent z napisem„Smierc garbatym nosom”. I. drugi – z karykatura Zyda w jarmulce.Wiceszef tamtejszej prokuratury tlumaczyl „Gazecie”, ze gdyby bylo haslo „Jude won” sprawa bylaby bardziej jednoznaczna. A to, ze podejrzani stali pod transparentem, nie dowodzi, ze solidaryzowali sie z jego trescia. (…) W czwartek /30 grudnia 2010 r. – ZKE/ prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu.I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.”
Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

 

W sprawie napisow dotyczacych Zydow, Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie tylko podjal dzialania natychmiast, w dniu zgloszenia mu sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym krotki,10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow.
Bo wstyd … Bo wizerunek Polski …

W przypadku zglaszanej mu przeze mnie od dnia 31 marca 2010 r. sprawy, oszukiwal mnie przez ponad rok. Do zweryfikowania stanowiska nie sklonila go nie tylko moja grozba rozpoczecia protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Generalnej, ale nawet prowadzony przeze mnie protest glodowy. Dopiero w 9 dniu jego przeze mnie prowadzenia calodobowo przed budynkiem Prokuratury Generalnej wydal polecenie zbadania – po raz … czwarty zglaszanej mu przeze mnie przez ponad rok sprawy.

Oszukiwanie nie-Zyda przez Prokuratora Generalnego przez ponad rok, a nastepnie bierne przygladanie mu sie, jak prowadzi protest glodowy na dworze, noce spedzajac w spiworze na wycieraczce, to nie wstyd. Podobnie jak nie jest wstydem wykorzystywanie urzedu Prokuratora Generalnego w celach prywatnych, w tym – z razacym naruszeniem prawa materialnego – w celu ochrony interesu wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll oraz ochrony siebie samego przed rozpoznaniem zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa.

 

xxx

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – za winnego tego, ze: „w okresie odstycznia2003r.do maja 2005 r. /lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu o rozwod do sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Wyzej wymienieni funkcjonariusze publiczni i adwokat Wieslawa Zoll uznali, ze po kilku latach naruszania moich maloletnich dzieci i moich praw w zwiazku z rozpoznawana w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny sprawa o rozwod do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ uczynia mnie przestepca, a prokurator Radoslawa Ridan i sedzia Tomasz Kuczma dopomogli im w realizacji tego celu.

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. do przypisania mi przestepnego zachowania potrzebne bylo wykazanie przez organy postepowania /prokurator Radoslawa Ridan, sedzia Tomasz Kuczma/, ze to ja umieszczalem materialy, informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przypisanych mi przestepstw na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia przeciwko mnie zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca przypisanych mi czynow. Sporzadzila akt oskarzenia na podstawie wylacznie wydrukow, publikacji z w.w. stron internetowych, co poswiadczyla nie tylko w samym akcie oskarzenia, ale takze w sporzadzonym przez nia Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego. Przyznala: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Sedzia Tomasz Kuczma zebral natomiast wylacznie dowody mojej niewinnosci. W aktach sprawy przeciwko mnie znajduja sie zlozone tam przed wydaniem skazujacego mnie wyroku: pisma operatorow internetowych:

  1. pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski S.A., w ktorym ta podala – Zalacznik 1: „Wirtualna Polska /adres – ZKE/ Gdansk, 6 sierpnia 2007 sedzia Tomasz Kuczma Sad Rejonowy /adres – ZKE/ dotyczy: II K 451/06 W odpowiedzi na pismo z dnia 2007-07-02 w sprawie II K 451/06 informuje, ze: 1. wlascicielem strony internetowej www.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl 2. w zbiorze danych osobowych „Wirtualna Polska” zostaly zapisane dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo 3. w systemie portalu „Wirtualna Polska” zostaly zapisane informacje dotyczace logowania uzytkownika o identyfikatorze zgsopo do uslugi poczta.wp.pl, nie zostaly jednak wymienione w nadeslanym postanowieniu. Informacje o ktorych mowa w pkt. 2 przesylam w zalaczeniu.Jednoczesnie informuje, ze dane osobowe wpisane przez uzytkownika nie sa przez nas w zaden sposob weryfikowane.Zalaczniki: 1. dane osobowe uzytkownika zgospo ze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska” z powazaniem – Zalacznik 1„Login: zgsopo Imie:KrzysztofNazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto:Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna

Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karta 3098, 3099 – Zalacznik 1

  1. pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. Interii.PL S.A.– Zalacznik 2: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
   Dane zwiazane z kontem:
   zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 2

Numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

Interia.PL S.A. nie podala … zadnych danych. Wyjasnila, ze:

   1. strona www.zkekus.w.interia.pl, zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a nie w styczniu 2003 r., jak podali prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. i sedzia T. Kuczma w wyroku z dnia 18.12.2007 r.,

   2. Uzytkownik nie podal danych osobowych”.

   3. nie dysponuje zadnymi danymi za okres objety aktem oskarzenia i wyrokiem – tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – bo: strona www.zkekus.w.interia.pl, zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.; obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego /tj. sprzed dnia 13 wrzesnia 2003 r. – ZKE/ nie dysponujemy,

 1. artykul 212 § 4 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”. Znieslawienie adw. Wieslawy Zolll /art. 212 § 2 K.k./ jest zatem z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigane z oskarzenia prywatnego, a nie publicznego,

 2. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim wczesniej penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 3. byly, przez 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej PolskiejZrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

  2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do urzedu, nie zas do pracownika tego urzedu – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

 

W zwiazku z powyzszym pismem skierowanym do Andrzeja Seremeta w pierwszym dniu sprawowania przez niego urzedu Prokuratora Generalnego, tj. 31 marca 2010 r. zlozylem wniosek o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06. Prokurator Generalny Andrzej Seremet osobiscie zapoznal sie z trescia pisma, jak wyzej, w dniu 6 kwietnia 2010 r., co poswiadczyl podpisem zlozonym w prawym gornym rogu pierwszej strony pisma. Jej poswiadczona za zgodnosc z oryginalem pieczecia Prokuratury Generalnej i podpisem Inspektora Zofii Puchalskiej kopie wreczono mi w Prokuraturze Generalnej w dniu 14 kwietnia 2010 r. – Zalacznik 3:
Dowod: Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja

Seremeta – Zalacznik 3

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta otrzymalem pismo z dnia 12 maja 2010 r. o tresci – Zalacznik 4: „Warszawa, dnia 12.05.2010r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego R V 861 – 1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – KLA/Odpowiadajac na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajetego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r. i 24 marca 2010r. w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy zapadlego w sprawie sygn. II K 451/06.

Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska.

W zwiazku z trescia pisma wyjasnic dodatkowo nalezy, ze postepowanie kasacyjne odbywa sie wylacznie na podstawie materialow znajdujacych sie w aktach postepowania karnego, co powoduje, ze wszelkie okolicznosci, ktore nie wynikaja z akt sprawy II K 451/06 nie moga zostac wykorzystane w postepowaniu kasacyjnym i stanowic zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06.

Okolicznosci te moglyby ewentualnie stanowic podstawe wniesienia drugiego nadzwyczajnego srodka zaskarzenia, a mianowicie wniosku o wznowienie postepowania – art. 540 kpk.

Informuje jednoczesnie, ze Prokurator Generalny nie posiada inicjatywy w zakresie wznowienia postepowania.

Stosownie bowiem do art. 542 kpk sad moze wznowic postepowanie z urzedu albo na wniosek strony. Tym samym moze Pan jako strona postepowania zlozyc do wlasciwego miejscowo Sadu Okregowego wniosek o wznowienie postepowania sygn. II K 451/06, z tym, ze wniosek ten powinien zostac sporzadzony i podpisany przez adwokata albo radce prawnego (art. 545 § 2 kpk).

Jezeli nie stac Pana na ustanowienie obroncy z wyboru, to moze zwrocic sie Pan do sadu o wyznaczenie mu w tym celu obroncy z urzedu.

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 4

 

Wiedzac, ze skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. zostal wydany z razacym naruszeniem prawa, pismami z dnia 2 i 8 sierpnia 2010 r. skierowanymi do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem kolejny wniosek o wniesienie kasacji od niego na moja korzysc.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 21 wrzesnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 5: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/ Warszawa, dnia 21.09.2010r. PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 2 i 8 sierpnia 2010r. informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska odmawiajacego wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. sygn. II K 451/06, o czym informowano Pana, ostatnio pismem z dnia 12 maja 2010r. sygn. PR V 861-1995/08. Stanowisko takie przekazano rowniez podejmujacemu w Pana sprawie interwencje Panu Krzysztofowi Lapajowi ze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oraz przekazujacemu Pana korespondencje oraz interpelacje poselska Marszalkowi Sejmu RP.

Podnoszone przez Pana okolicznosci, sprowadzajace sie do wskazywania po raz kolejny argumentow, do ktorych ustosunkowano sie w udzielonych Panu odpowiedzi, poprzedzonej szczegolowa analiza akt sprawy w owczesnym Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej, nie daja bowiem podstaw do zmiany stanowiska dotyczacego braku przeslanek do skierowania kasacji, nie sa to bowiem podstawy okreslone w art. 523 § 1 k.p.k.

Ponownie informuje, ze w mysl art. 523 § 1 k.p.k. kasacje mozna wniesc tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bzwzgledne przyczyny odwolawcze – lub z powodu innego naruszenia prawa, jesli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.

Majac na uwadze, iz w analizowanej wczesniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju bledow,Pana kolejne prosby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzysc nie mogly zostac uwzglednione.

Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.”

Dowod: Prokuratura Generalna sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 5

 

Kilka dni przed sporzadzeniem w.w. pisma z dnia 21 wrzesnia 2010 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII sposrod wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma. Sad Okregowy w Rzeszowie podal w wyroku z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 6: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje narazace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 6

 

Przypomne, ze artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.”

Wbrew zapewnieniom Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z pism do mnie z dnia 12 maja 2010 r. oraz z dnia 21 wrzesnia 2010 r. w sprawie przeciwko mnie zachodzila okreslona artykulem 523 § 1 przeslanka – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Oszukal mnie zatem dwukrotnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

 

Po tym, jak Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow, pozostaly jeszcze dwa, tj. II i XVIII.

Pomny opisanych wyzej doswiadczen z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem, zanim w ich sprawie skierowalem wniosek do niego, w dniu 9 listopada 2010 r. stawilem sie w Prokuraturze Generalnej razem z Prezesem ZG SOPO Krzysztofem Lapajem. Spotkalismy sie z pelniaca dyzur prokurator Antonia Suwala z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego pelniacym dyzur. Prokurator A. Suwala sporzadzila protokol z naszego spotkania, podajac w nim – Zalacznik 7: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia wniosku Antonina Suwala – Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie del. do Prokuratury Generalnej 9 listopada 2010 r. – dyzur prokuratora

Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pan Zbigniew Kekus dolacza nastepujace kserokopie pism:

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 lipca 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy w sprawie I K 451/06

– zalacznik do wymienionego pisma – dane osobowe uzytkownika zgsopo ze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 sierpnia 2007 do sedziego Tomasza Kuczmy S. Rejonowy w Debicy wraz z zalacznikiem osobowym uzytkownika zgsopo

– pismo Sadu Rejonowego w Debicy /w podpisie sedzia Tomasz Kuczma z dnia 24 sierpnia 2007 r. sygn. II K 451/06 do INTERIA S.A.

– odpowiedz INTERIA z dnia 1 X 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy

Wymieniony prosi o dolaczenie wymienionych kserokopii pism do akt PG 861-1995/08. W zwiazku ze zlozonymi w dniu dzisiejszym pismami dowodami Pan Zbigniew Kekus prosi o spotkanie z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej. Pan Zbigniew Kekus zarzuca wyrokowi Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 bledy w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego 11 X 2006 sygn. P 3/06 i wnosi o ponowne zbadanie tej sprawy. Celem spotkania bedzie nie tyle kwestia skazania wyrokiem razaco naruszajacym prawo materialne, lecz jak wskazuje Pan Zbigniew Kekus, skazanie wymienionego za popelnienie czynow, ktorych skarzacy nie byl sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne osoby.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w

dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala – Zalacznik 7

 

Doreczywszy osobiscie w dniu 9 listopada 2010 r. prokurator Antoninie Suwale z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego zgromadzone przez Sad Rejonowy w Debicy dowody mojej niewinnosci, pismem z dnia 10 listopada 2010 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem kolejny wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od prawomocnego wyroku z dnia 18.12.2007 r. Do pisma z dnia 10.11.2010 r. zalaczylem kopie w.w. pism operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 8: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji Warszawa, dnia 2 .12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba. Zal. plik
Dowod: Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 8

 

Za adnotacja „Zal. plik” kryje sie … zwrocenie mi przez Prokuratora Generalnego wyzej wymienionych pism Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Prokurator Generalny spakowal w koperte i odeslal mi doreczone mu przeze mnie dowody poswiadczajace, ze nie ja, w Krakowie popelnilem przypisane mim czyny, lecz ze popelnily je inne osoby w Warszawie, w tym za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl nie od stycznia 2003 r., lecz … 22 miesiace pozniej, tj. od 26 pazdziernika 2004 r.

Prokurator Generalny oszukal mnie ponadto informujac mnie: Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy. Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie. Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 (…).”

Prawomocny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. nie zostal bowiem uchylony w zakresie dwoch czynow, tj. II i XVIII.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 24 maja 2011 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem: „Zawiadomienie o rozpoczeciu przeze mnie glodowki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.”

Dowod: Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 24 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze rozpoczne protest glodowy w dniu 30.05.2011 r. i bede go kontynuowal do dnia wyjasnienia przez niego okolicznosci wydania skazujacego mnie wyroku.

Odpowiedzi udzielila mi prokurator Janina Serowik informujac mnie pismem z dnia 26 maja 2010 r. – Zalacznik 9:

Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik – Zalacznik 9

 

W sprawie Zydow – patrz: str. 2, 3 niniejszego pisma – nie taka byla reakcja Prokuratora Generalnego.
A przeciez minister Radoslaw Sikorski nie informowal Andrzeja Seremeta, ze rozpocznie protest glodowy.

 

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 24.05.2011 r., w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie. Poinformowalem o nim:

 1. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta pismem z dnia 30 maja 2011 r. – Zalacznik 10,

 2. w dniu 31 maja 2011 r. pelniacego dyzur prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego, prokurator Krystyne Resiak – Zalacznik 11,

 3. w dniu 3 czerwca 2011 r. pelniacego dyzur prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego, prokurator Anne Czarnecka – Zalacznik 12,

 4. w dniu 6 czerwca 2011 r. Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – Zalacznik 13.

 

Ad. 1

W pismie z dnia 30 maja 2011 r. podalem – Zalacznik 10: „Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny /adres – ZKE/ Dotyczy: Zawiadomienie o glodowce protestacyjnej prowadzonej przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r., godz. 11:00 przed Biurem Prokuratora Generalnego oraz o zamiarze jej kontynuowania przeze mnie (…). Zbigniew Kekus”

Dowod: Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 30 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 10

 

Pismo z dnia 30 maja 2011 r. skladalem takze – przypominajac Prokuratorowi Generalnemu o moim protescie – przez kolejne dni, tj. 31 maja 2011r., 1 czerwca 2011 r. i 2 czerwca 2011 r., czego dowodem prezentaty na nim Prokuratury Generalnej – Zalacznik 10:

Dowod: Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 30 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 10

 

Ad. 2

W drugim dniu protestu, tj. 31 maja 2011 r. stawilem sie na dyzurze prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego. Pelniaca go prokurator Krystyna Resiak sporzadzila protokol, w ktorym podala – Zalacznik 11: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-181/11 Protokol przyjecia skargi/wniosku Prokurator Krystyna Resiak Biuro Prokuratora Generalnego 31 maja 2011 r. Prokuratura Generalna 1. Pan Zbigniew Zygmunt Kekus /adres – ZKE/ 2. /imie, nazwisko, adres osoby towarzyszacej – ZKE/ Stawil sie P. Zbigniew Kekus wraz z osoba towarzyszaca P. /imie i nazwisko osoby towarzyszacej – ZKE/ pelnomocnikiem w/w, lecz nie jest prawnikiem. Pan Zbigniew Kekus informuje, ze od dnia 30 maja 2011 r. godziny 11.00 rozpoczal glodowke protestacyjna przed Prokuratura Generalna. Glodowka spowodowana jest tym, ze od dnia 31 marca 2010 r. stajacy P. Zb. Kekus oraz P. Krzysztof Lapaj (Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca) wielokrotnie informowali Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow, za ktore zostal skazany prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 i ze sprawcami tych czynow sa inne osoby oraz ze w aktach przedmiotowej spray znajduja sie dowody poswiadczajace, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow za ktore zostal skazany oraz wskazujace, kto jest rzeczywistym sprawca tych czynow. P. Zb. Kekus wnosil o wniesienie przez PG kasacji od tego wyroku. Jedyna reakcja bylo pismo podpisane przez P. Dyr. Bator z Departamentu Postepowania Sadowego z dnia 12 maja 2010 r., ktora poinformowala, iz z akt sprawy nie wynika, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow, za ktore zostal skazany i w zwiazku z tym nie zachodza warunki do wniesienia kasacji. Sprawa zostala wzruszona poniewaz skazujacy P. Zb. Kekusia wyrok zostal wydany z razacym naruszeniem prawa materialnego. Sad Rejonowy w Debicy wydal postanowienie o poddaniu P. Zb. Kekusia badaniom psychiatrycznym, nie rozpoznajac sprawy w granicach przekazania (art. 442 kpk). P. Zb. Kekus informuje, ze wielokrotnie prosil o rozmowy z Prokuratorem Generalnym, albo z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej i wszystkie te wnioski zostaly oddalone.

P. Zb. Kekus informuje, ze od dnia 30 maja 2011 r. rozpoczal glodowke. Noc z 30/31 maja 2011 r. spedzil na wycieraczce przed wejsciem do Prokuratury Generalnej i bedzie kontynuowal glodowke do dnia doreczenia kserokopii wyroku Sadu Rejonowego Debicy uniewinniajacego go od bezpodstawnie przedstawionych mu zarzutow i kserokopii dowodu przekazu kwoty z tytulu wyegzekwowanej grzywny, powiekszonej o odsetki.

P. Zb. Kekus prosi o mozliwosc nocowania w przedsionku Prokuratury Generalnej oraz o umozliwienie korzystania z toalety w Prokuraturze Generalnej.

Po odczytaniu protokolu P. Zb. Kekus prosi o wydanie jego odpisu. Krystyna Resiak prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-

181/11 protokol przyjecia wniosku sporzadzony w dniu 31 maja 2011 r. przez prokurator Krystyne Resiak – Zalacznik 11

 

Ad. 3

W dniu 3 czerwca 2011 r. stawilem sie – w obecnosci Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Lapaja – na dyzurze prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego. Pelnila go prokurator Anna Czarnecka, ktora w sporzadzonym przez nia „Protokole przyjecia skargi/wniosku” podala miedzy innymi – Zalacznik 12:

 1. Oswiadczenie Pana Krzysztofa Lapaj: „Ja nizej podpisany Lapaj Krzysztof pelniacy funkcje Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oswiadczam, ze Pan doktor Zbignieww Kekus nigdy nie posiadal zadnych kodow jak i hasel na portale internetowe gdzie moglby umieszczac jakiekolwiek informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl oraz www.zkekus.w.interia.pl.
  Pan dr Zbigniew Kekus nie zalozyl zadnej z tych stron, nie administrowal nimi, ani nie umieszczal na nich zadnych materialow.
  Wyzej wymienione strony byly administrowane przez czlonkow Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy” – koniec oswiadczenia Pana Lapaj Krzysztofa”

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol

przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r. – Zalacznik 12

 1. W tym miejscu Pan Zbigniew Kekus prosi o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie przez Prokuratora Generalnego sprawy II K 451/06 ze wzgledu na prowadzona przez niego od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej glodowka protestacyjna.”
  Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol

przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r. – Zalacznik 12

 

Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie przejal sie w ogole moja prosba, moim protestem glodowym i nocami spedzanymi przeze mnie na wycieraczce.

 

Ad. 4

W dniu 6 czerwca 2011 r. spotkal sie ze mna Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hertnand, ktorego w obecnosci prokurator prokurator Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego Haliny Stolinskiej-Zaadzkiej poinformowalem o prowadzonym przeze mnie protescie glodowym, co znalazlo potwierdzenie protokole spotkania – Zalacznik 13: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia skargi/wniosku Robert Hernand – Zastepca Prokuratora Generalnego Dnia 06.06.2011 r. – Prokuratura Generalna Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Prokurator Halina Stolinska-Zawadzka – Biuro Prokuratora Generalnego (…) Pan Zbigniew Kekus na zadane pytanie dotyczace punktu 2 powiadamia li tylko Prokuratora Generalnego o rozpoczetej glodowce. (…) Robert Hernand”
Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol spotkania w

dniu 6 czerwca 2011 r. z Zastepca Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem – Zalacznik 13

 

W tym czasie, tj. od 30.05.2011 r. ja caly czas prowadzilem protest glodowy. Pilem wode i soki, noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury. Wprawdzie w czwartym dniu protestu, 2 czerwca 2011 r. Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego Ryszard Tluczkiewicz poinformowal mnie, ze Prokurator Generalny Andrzej Seremet zlecil Zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowi przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., ale … nic sie nie dzialo.

Mimo ze o moim protescie wiedzieli wszyscy wchodzacy glownym wejsciem – Andrzej Seremet wchodzil bocznymi drzwiami, co czynilo go obiektem kpin niektorych pracownikow Prokuratury Generalnej, ktorzy takie jego zachowanie komentowali, ze sie boi potknac o mnie – pracownicy Prokuratury Generalnej oraz firm swiadczacych Prokuraturze uslugi, a takze mieszkancy budynkow zlokalizowanych obok siedziby Prokuratury Generalnej, trzeba bylo az … 9 dob mojego protestu glodowego, zeby w dniu 7 czerwca 2011 r. Prokurator Generalny oddelegowal prokuratora Krzysztofa Domagale do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy sygn. II K 451/06. Prokurator K. Domagala wrocil w dniu 10 czerwca 2011 r. Ja zakonczylem w tym dniu trwajacy 12 dni protest glodowy i kontynuowalem prowadzona calodobowo pikiete.

O moim protescie informowaly portale internetowe – www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu – oraz tygodnik „Tylko Polska” fotoreportazem zamieszczonym na 1 i 14 stronie wydania z dnia 16 czerwca 2011 r. – Zalacznik 14:
Dowod: „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko

Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14 – Zalacznik 14

 

Prokurator Generalny potrzebowal – mimo ze byl juz w posiadaniu dowodow mojej niewinnosci – kolejnych az … 5 dni, zeby mi wreszcie, w godzinach popoludniowych 15 czerwca 2011 r. wreczono pismo o tresci – Zalacznik 15: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc, w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r.

(…) Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 15

 

A jednak …

Okazalo sie, ze ja mialem racje.

Po oszukiwaniu mnie przez ponad rok i po lacznie 17 dniach prowadzenia przeze mnie protestu, w tym 12 glodowego.

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II I XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. podajac w niej miedzy innymi – Zalacznik 16: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) Uzasadnienie (…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 16

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wszystkich 18 czynow i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. gdyby mnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie oszukal w maju 2010 r. – patrz: pismo z dnia 12 maja 2010 r. /Zalacznik 4/:

  1. ja nie musialbym prowadzic przez 17 dob protestu przed Prokuratura Generalna,

  2. wnioslby kasacje w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Zarzuty Prokuratora Generalnego dotycza wszystkich wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma 18 czynow przypisanych mi prokurator R. Ridan, a nastepnie przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. poniewaz:

 1. wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – patrz: s. 6, Zalacznik 6 – ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe przeciwko mnie i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych szesnastu wymienionych wyzej czynow, tj. I, III – XVII,

 2. artykul 519 k.p.k stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” Z tej przyczyny Prokurator Generalny wniosl w dniu 23.08.2011 r. kasacje na moja korzysc w zakresie dwoch pozostalych czynow – czyny II i XVIII – zaskarzonego przez niego wyroku.

 1. gdyby mnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie oszukal pismami z dnia 21 wrzesnia 2010 r. oraz z dnia 2 grudnia 2010 r. – przy ktorym odeslal mi dostarczone mu przeze mnie w listopadzie 20010 r. pisma Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A., ktore stanowily podstawe kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r. (!) – ja nie musialbym prowadzic przez 17 dob protestu przed Prokuratura Generalna.

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem – Zalacznik 17: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstw z art.:

  1. 231 § 1 Kodeksu karnego – Funkcjonariusz publiczny, ktory (…) nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”,

  2. 271 § 1 Kodeksu karnego – „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do 5 lat.”

 2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratora Generalnego niniejszego zawiadomienia prokuraturze wlasciwej miejscowo, bez zbednej zwloki, w terminie tygodnia od daty jego wplywu.

Dowod: Prokuratura Generalna, zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2013 r. – Zalacznik 17

 

W uzasadnieniu podalem przedstawione wyzej fakty, w tym, ze:

 1. z powodu oszukiwania mnie przez Prokuratora Generalnego przez ponad rok prowadzilem protest glodowy,

 2. dopiero w 9 dniu prowadzonego przeze mnie protestu glodowego wydal polecenie zbadania akt sprawy przeciwko mnie.

 

W zwiazku z moim zawiadomieniem doreczono mi kopie pisma z dnia 23 kwietnia 2013 r. prokuratora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Tomasza Lejmana do … Biura Prokuratora GeneralnegoZalacznik 18: „Departament Postepowania Przygotowawczego Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. PG II Ko1 1487/11 Biuro Prokuratora Generalnego W zalaczeniu przekazuje omylkowo przeslane do Departamentu Postepowania Przygotowawczego pismo pana Zbigniewa Kekusia z dnia 16 kwietnia 2013 roku, okreslone jako zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego przestepstw z art. 231 § 1 k.k. oraz z art. 271 § 1 k.k., bedace w swojej istocie skarga na dzialanie Prokuratury Generalnej – zgodnie z wlasciwoscia. Tomasz Lejman prokurator Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Przygotowawczego, sygn. akt PG II Ko1 1487/11, pismo prokuratora Tomasza Lejmana z dnia 23 kwietnia 2013 r. – Zalacznik 18

 

To najpewniej nie byla pomylka i chodzilo o to tylko, zeby prokurator Departamentu Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej uznal, ze moje zawiadomienie z dnia 16.04.2013 r. nie jest zawiadomieniem o popelnieniu przestepstwa przez Prokuratora Generalnego, lecz ze jest … skarga na dzialanie Prokuratury Generalnej.

A potem bylo juz po mysli Andrzeja Seremeta …

Jego – tj. Prokuratora Generalnego, ktorego dotyczylo moje zawiadomienie – podwladna prokurator Janina Szmuda-Wieckowska z Biura Prokuratora Generalnego wyjasnila mi i pouczyla mnie pismem z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 19: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego/adres – ZKE/Warszawa, dnia 24.05.2013 r. PG VII G 051/50/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., okreslone jako zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstwa z art. 231 § 1 kk. oraz z art. 271 § 1kk., po jego ocenie przekazane przez Departament Postepowania Przygotowawczego przy pismie z dnia 23 kwietnia 2013 r. do Biura Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, uprzejmie informuje, iz tresc tego pisma nie zezwala na potraktowanie go jako zawiadomienia o przestepstwie, ktore nalezaloby rozpoznac trybie procesowym.

Z tresci Panskiego wystapienia oraz zalaczonych do niego kserokopii dokumentow wynika, iz istota wysuwanych przez Pana zarzutow sprowadza sie do kwestii nieuwzglednienia pierwotnie zlozonego przez Pana, kierowanego do Prokuratora Generalnego, wniosku o wywiedzenie kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. sygn. akt II K 451/06, w odniesieniu do ktorego zostal Pan poinformowany o braku podstaw do jej wywiedzenia pismami owczesnego Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego z dnia 21.09.2010 r., 12.05.2010 r. oraz 2.12.2010 r., pomimo istnienia rzeczywistych podstaw kasacyjnych, czego dowodem jest kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, uwzgledniona przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.02.2012 r. /26.01.2012 r. – ZKE/, sygn. IV KK 272/11.

W oparciu o powyzsze, wysunal Pan wniosek o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego przestepstwa niedopelnienia obowiazkow sluzbowych z art. 231 § 1 kk. oraz poswiadczenia nieprawdy tj. czyn z art. 271 § 1 kk., w odniesieniu do wspomnianych wyzej pism Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego wskazujacych na brak przeslanek do wywiedzenia kasacji, wobec wniesienia jej pozniejszym terminie w oparciu o ten sam material.

Stwierdzic nalezy, iz podnoszone przez Pana zarzuty wobec Prokuratora Generalnego nie moga stanowic podstawy podjecia czynnosci w trybie art. 305 kpk, zgodnie z brzmieniem ktorego, postanowienie o wszczeciu wydaje sie jedynie wowczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa.

Podniesc nalezy, iz sam fakt niezadowolenia z wydanej decyzji merytorycznej, sposobu zalatwienia sprawy czy niezadowolenie z tresci otrzymanej odpowiedzi nie moze byc podstawa przyjecia postulowanego przez Pana zaistnienia w opisanej sprawie przestepstwa z art. 231 § 1k.k., co skutkowaloby koniecznoscia wdrozenia postepowania karnego. Zauwazajac, iz odpowiedzi, ktorych zasadnosc Pan kwestionuje udzielal Panu owczesny Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego /Danuta Bator – ZKE/, stwierdzic nalezy, iz dzialal on w granicach przyznanych mu uprawnien, a ponadto, co nalezy takze podkreslic, iz nie kazde niedopelnienie obowiazkow „automatycznie” stanowi przestepstwo z art. 231 § 1 kk. Do jego zaistnienia koniecznym jest bowiem wystapienie ustawowych i niezbednych znamion, do ktorego nalezy umyslnosc dzialania. Natomiast przestepstwo polegajace na poswiadczeniu nieprawdy, okreslone ww art. 271 § 1 k.k., moze dotyczyc jedynie poswiadczenia nieprawdy w dokumencie. Kierowane do Pana ze wskazanego Departamentu pisma w zadnym wypadku nie spelniaja warunkow do uznania ich jako dokumenty w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., a tym samym, w rozpatrywanym przypadku, rowniez nie sa spelnione znamiona wystepku poswiadczenia nieprawdy.

Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator

Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 19

 

W komentarzu do zacytowanego wyzej pisma z dnia 24 maja 2013 r. prokuratora Wydzialu Biura Prokuratora Generalnego Janiny Szmudy-Wieckowskiej wskazac nalezy, ze:

 1. zyczliwa swojemu przelozonemu prokurator J. Szmuda-Wieckowska poswiadczyla nieprawde podajac: „Stwierdzic nalezy, iz podnoszone przez Pana zarzuty wobec Prokuratora Generalnego nie moga stanowic podstawy podjecia czynnosci w trybie art. 305 kpk, zgodnie z brzmieniem ktorego, postanowienie o wszczeciu wydaje sie jedynie wowczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa.”
  Powolany przez prokuratora Prokuratury Generalnej Janine Szmude-Wieckowska art. 305 kpk brzmi:

§ 1. Niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestepstwie organ powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczego obowiazany jest wydac postanowienie o wszczeciu badz o odmowie wszczecia sledztwa.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Postanowienie o wszczeciu sledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczecia lub o umorzeniu sledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie wydane przez Policje zatwierdza prokurator.

§ 4. O wszczeciu, odmowie wszczecia albo o umorzeniu sledztwa zawiadamia sie osobe lub instytucje panstwowa, samorzadowa lub spoleczna, ktora zlozyla zawiadomienie o przestepstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu takze podejrzanego – z pouczeniem o przyslugujacych im uprawnieniach.”
Zaden z przepisow art. 305 K.p.k. nie potwierdza zatem wiarygodnosci stanowiska prokurator J. Szmudy-Wieckowskiej z pisma do mnie z dnia 24.05.2013 r., ze zgodnie z brzmieniem art. 305 K.p.k. postanowienie o wszczeciu wydaje sie – cytat:jedynie wowczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzeniepopelnienia przestepstwa.”
Prawo okreslone przepisem art. 305 K.p.k. stanowi natomiast, ze organ powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczego jest obowiazany wydac postanowienie o:

  1. wszczeciu sledztwa, lub

  2. odmowie wszczecia sledztwa.

Zgodnie z art. 305 K.p.k., na ktorego brzmienie powolala sie zyczliwa swojemu przelozonemu, Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi, prokurator Janina Szmuda-Wieckowska, organ powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczegoniezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestepstwie obowiazany jest wydac postanowienie o wszczeciu badz odmowie wszczecia sledztwa.

Jesli zatem Prokurator Generalny Andrzej Seremet uznal, ze organem powolanym do prowadzenia postepowania przygotowawczego w sprawie zlozonego przeze mnie, skierowanym do niego pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r., zawiadomienia o popelnieniu przez niego, przestepstw z art. 231 § 1 K.k. i z art. 271 § 1 K.k., jest Departament Postepowania Przygotowawczego kierowanej przez niego Prokuratury Generalnej, to bylo ustawowym obowiazkiem tego, wybranego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta organu:

  1. niezwlocznie – art. 305 § 1 K.p.k. – „wydac postanowienie o wszczeciu badz o odmowie wszczecia sledztwa.” doreczyc mi postanowienie, jak w p. II. 1 lub – jesli by uznal, ze nie jestem osoba pokrzywdzona przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w zgloszonej przeze mnie sprawie,

  2. doreczyc mi zawiadomienie o wszczeciu lub odmowie wszczecia sledztwa.

A nie przekazac zlozone przeze mnie Zawiadomienie do rozpoznania … Wydzialowi Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego.
Jesli wybrany przez adresata mojego pisma z dnia 16 kwietnia 2013 r., Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na organ powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczego w sprawie skierowanego przeze mnie do niego zawiadomienia o popelnieniu przez niego przestepstw z art. 231 § 1 K.k. i z art. 271 § 1 K.k, Departament Postepowania Przygotowawczego Prokuratury w istocie jest organem wlasciwym do jego prowadzenia, to rozpoznajac zlozone przeze mnie Zawiadomienie, oczywiscie i razaco naruszyl – w interesie „zleceniodawcy”, tj. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – prawo procesowe okreslone w powolanym przez prokurator Janine Szmude-Wieckowska w pismie do mnie z dnia 24 maja 2013 r. artykule 305 K.p.k.

 1. ze stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej Janiny Szmuda-Wieckowskiej – cytat: „nie kazde niedopelnienie obowiazkow „automatycznie” stanowi przestepstwo z art. 231 § 1 kk. Do jego zaistnienia koniecznym jest bowiem wystapienie ustawowych i niezbednych znamion, do ktorego nalezy umyslnosc dzialania, z kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. oraz z:

  1. tresci pisma do mnie Prokuratora Generalnego z dnia 12.05.2010 r. /Zalacznik 4/ wniosek, ze Prokurator Generalny nieumyslnie poinformowal mnie tym pismem, ze: „Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc. (…) W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06.”

  2. tresci pisma do mnie z dnia 21 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 3/ wniosek, ze Prokurator Generalny nieumyslnie poinformowal mnie tym pismem, ze: „Podnoszone przez Pana okolicznosci, sprowadzajace sie do wskazywania po raz kolejny argumentow, do ktorych ustosunkowano sie w udzielonych Panu odpowiedzi,poprzedzonej szczegolowa analiza akt sprawy w owczesnym Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej, nie daja bowiem podstaw do zmiany stanowiska dotyczacego braku przeslanek do skierowania kasacji, nie sa to bowiem podstawy okreslone w art. 523 § 1 k.p.k.”

  3. tresci pisma do mnie z dnia 2 grudnia 2010 r. /Zalacznik 8/ wniosek, ze Prokurator Generalny nieumyslnie poinformowal mnie tym pismem, ze: „Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.”

  4. odeslania mi przez Prokuratora Generalnego przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. zlozonych przeze mnie osobiscie w Prokuraturze Generalnej w dniu 9 listopada 2010 r. dowodow poswiadczajacych, ze nie ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez sedziego T. Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – oraz przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – ze nie w Krakowie zostaly popelnione lecz w Warszawie i nie w czasie podanym w wyroku i akcie oskarzenia, tj. pism operatorow internetowych:

   1. Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik 1/,

   2. Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 2/,

tj. jedynych dowodow, na ktore powolal sie Prokurator Generalny w kasacji z dnia 22.08.2011 r., wniosek, ze mi je nieumyslnie odeslal Prokurator Generalny, tj., ze nieumyslnie usunal je w dniu 2 grudnia 2010 r. z Prokuratury Generalnej.

To wszystko bylo … nieumyslnie.
Uzbieralo sie tych … „nieumyslnosci”.
A przeciez ustawowym obowiazkiem kazdego prokuratora jest – artykul 7n K.p.k.: Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow,ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowaniaoraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego. – miedzy innymi, prawidlowo rozumowac.

 1. Z wyjasnienia prokuratora Prokuratury Generalnej, podwladnej Prokuratora Andrzeja Seremeta: „Kierowane do Pana ze wskazanego Departamentu pisma w zadnym wypadku nie spelniaja warunkow do uznania ich jako dokumenty w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., a tym samym, w rozpatrywanym przypadku, rowniez nie sa spelnione znamiona wystepku poswiadczenia nieprawdy.” oczywisty wniosek, ze Prokurator Generalny daje sobie przyzwolenie na oszukiwanie obywateli kierujacych do niego wnioski o zapewnienie im moznosci korzystania z ich praw, i musza tylko uwazac, zeby oszustwo nie mialo formy dokumentu w rozumieniu art. 115 § 14 ustawy Kodeks karny. Bo wtedy prokurator oszust nie popelnia przestepstwa z art. 271 § 1 K.k. Osobliwe to stanowisko, szczegolnie jesli wziac pod uwage, ze prezentuje je prokurator Prokuratury Generalnej.

 

Co do podanych wyzej przykladow „nieumyslnych” dzialan Prokuratora Generalnego wskazac nalezy, ze najpewniej takze wylacznie przez nieumyslnosc prokurator Prokuratury Generalnej Janina Szmuda-Wieckowska ani slowem nie wspomniala w pismie do mnie z dnia 24.05.2013 r. o najwazniejszej przyczynie zlozonego przeze mnie pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. zawiadomienia o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstwa z art. 231 § 1 K.k., tj. o zmuszeniu mnie oszukiwaniem mnie przez ponad rok do prowadzenia protestu glodowego, a potem biernemu przygladaniu mu sie przez 9 dni.

Ani slowem nie wspomniala nad wyraz zyczliwa swojemu przelozonemu Prokuratorowi Generalnemu, prokurator Janina Szmuda-Wieckowska o moim protescie w dniach 30 maja 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. – w tym w dniach 30 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. glodowym – prowadzonym przed budynkiem Prokuratury Generalnej.

A ja go prowadzilem, czego dowody w postaci miedzy innym dokumentow zaprezentowanych przeze mnie na stronach 7, 8 niniejszego pisma, w tym protokoly sporzadzone przez prokuratorow Prokuratury Generalnej /Zalacznik 11, Zalacznik 12, Zalacznik 13/ oraz fotoreportazu w tygodniku „Tylko Polska” /Zalacznik 14/ i filmow o moim protescie umieszczonych w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net

 

Trzymanie mnie przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przez 17 dob prowadzacego protest przed budynkiem Prokuratury Generalnej, w tym przez az 12 dni glodowy, to – uwzgledniwszy przyczyny mojego protestu, a takze szybkosc reakcji tego samego Andrzeja Seremeta w sprawie napisow antysemickich /patrz: str. 2, 3 niniejszego pisma/ – trudny do podwazenia dowod Andrzeja Seremeta faszyzmu, rasizmu, szowinizmu, okrucienstwa, pogardy dla nie-Zyda..

Antysemickie napisy i interwencja ministra R. Sikorskiego spowodowaly jego natychmiastowe, profesjonalne dzialanie. Mnie oszukal trzykrotnie w ciagu roku, trwal w oszustwie, a potem musialem prowadzic przed Prokuratura Generalna przez 9 dob protest glodowy, zeby zlecil zbadanie sprawy.

xxx

 

Na nic zdal sie moj protest …

Otoz Prokurator Generalny Andrzej Seremet uznal, ze prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan nie naruszyla prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigajac mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k i nakazal dalsze sciganie mnie za ten czyn.

Z takim stanowiskiem A. Seremeta zgodzil sie Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/.

Sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescie Wschod Krystyna Kowalczyk scigaja mnie za jego popelnienie z takim zapamietaniem, ze nawet w listopadzie 2013 r. nie zorientowaly sie, ze karalnosc tego czynu ustala juz z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 18 listopada 2013 r. zawiadomilem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. protestu glodowego przed budynkiem kierowanej przez nia Prokuratury jesli nie wystapi do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem o umorzenie postepowania przeciwko mnie w zakresie tego czynu.

xxx

 

Przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokuratora Generalnego Andrzej Seremet slubowal przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Obejmujac stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyscie slubuje stac na strazy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworzadnosci, a powierzone mi obowiazki wypelniac sumiennie.”. Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomoz Bog.”.

Artykul 10a4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

A potem mnie oszukiwal przez pol roku chroniac interesu sedziow oraz RPO Andrzeja Zolla, potem – tj. po tym, gdy mu Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. udowodnil, ze mnie oszukiwal – przez nastepne ponad pol roku chroniac interesu adw. Wieslawy Zoll, a na koniec uznal, ze racje ma prokurator Radoslawa Ridan, tj. ze jest w zgodzie z prawem, zeby mnie z oskarzenia publicznego scigac za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Nawet jesli zalozyc, ze nie wiedzial o oszustwach zastepcy dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej, to potem pokazal sie jako osoba tak samo okrutna, co tchorzliwa i pozbawiona ambicji i honoru oraz akceptujaca razace naruszanie prawa, a jego traktowanie mnie, na tle ochrony przez niego interesu Zydow nazwac nalezy szowinistycznym i faszystowskim, w tym rasistowskim.

Andrzej Seremet jest czlowiekiem okrutnym, bo az 9 dni mojego, prowadzonego przed budynkiem Prokuratury Generalnej protestu glodowego trzeba bylo, zeby wydal polecenie zbadania akt sprawy przeciwko mnie, a po ich przez dwa dni badaniu, kolejnych 5 dni, zeby mnie, spedzajacego cale dnie i noce na dworze, zawiadomic, ze jednak wniesie kasacje na od skazujacego mnie wyroku.

Energiczne dzialania w ochronie interesu Zydow podejmowal natomiast natychmiast, w dniu zgloszenia mu potrzeby interwencji Prokuratora Generalnego.

Po trzymaniu mnie przez 17 dob prowadzacego protest przed Prokuratura Generalna ostatecznie chronil interesu zony Zyda prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawy Zoll, nakazujac, z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., dalsze sciganie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll. Przysluge jaka wyswiadczyl oszustce, klamcy, moralnemu dnu, adw. Wieslawie Zoll, nakazujac kontynuacje scigania mnie za ten czyn nazwal obludnie kasacja na … moja korzysc.

Wiekszej przyslugi nie mogl wyswiadczyc adw. Wieslawie Zoll.

A potem, bohater wobec mnie, glodujacego i zdanego na jego laske, okazal sie zalosnym, zenujacym tchorzem i sam z siebie uczynil posmiewisko dla swoich podwladnych z Prokuratury Generalnej – czyniac z siebie przy okazji ich dluznikiem, z wszystkimi tego mozliwymi do przewidzenia skutkami – bo wysluzyl sie nimi w celu niedopuszczenia do rozpoznania mojego zawiadomienia z dnia 16 kwietnia 2013 r. o popelnieniu przez niego przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

 

W zwiazku z powyzszym wnosze o wystapienie przez Prezesa Rady Ministrow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o odwolanie z urzedu Prokuratora Generalnego jednakowo okrutnego, co tchorzliwego rasisty, Andrzeja Seremeta, dyskryminujacego nie-Zydow funkcjonariusza publicznego w sluzbie u wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll, z powodu sprzeniewierzenia sie slubowaniu zlozonemu przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karta 3098, 3099

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 3. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 4. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r.

 5. Prokuratura Generalna sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r.

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 7. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala

 8. Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r.

 9. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 10. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 30 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 11. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-181/11 protokol przyjecia wniosku sporzadzony w dniu 31 maja 2011 r. przez prokurator Krystyne Resiak

 12. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r.

 13. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol spotkania w dniu 6 czerwca 2011 r. z Zastepca Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem

 14. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14

 15. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 16. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 17. Prokuratura Generalna, zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2013 r.

 18. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Przygotowawczego, sygn. akt PG II Ko1 1487/11, pismo prokuratora Tomasza Lejmana z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 19. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

Les prix du kamagra 25 mg vieilles gens prix du viagra 25 peuvent etre plus sensibles aux effets secondaires.
C’est une idee fausse que priligy ligne seuls les hommes plus ages souffrent de kamagra commander l’impuissance.
La tradition de generosite et d’echange de cadeaux priligy acheter a Noel se maintient meme en contexte social secularise parce que l’etre humain, dont l’une des caracteristiques est la pensee symbolique, a besoin de rituels acheter viagra cialis france dont la portee est grande.

Le corps se cambre, on ressent des contractions du vagin, de l’uterus et des muscles du perinee, le rythme cardiaque acheter cialis rapidement s’accelere, les mamelons gonflent, le clitoris aussi, et enfin toute viagra pfizer 100mg prix la tension du corps est evacuee.
L’ensemble des avis du prix cialis prix le prix du levitra groupe de lecture a ete transmis au groupe de travail. Dix etudes ont compare l’equivalence clinique et conclu a l’absence de d ifference significative dans les resultats entre les medicaments generiques et les princeps. La personne ne peut avoir aucun doute que les pilules sont bons pour sa sante. Et en matiere de sexe, on veut vraiment communiquer avec l’autre», poursuit-il. Mais de la science fiction a la science reelle il n’y a parfois qu’un pas. Mais je dirais qu’il est multiplie chez les hommes incapables de controler leur ejaculation precoce et qui en souffrent. La prise en charge de la dysfonction erectile apres prostatectomie totale debute par une evaluation de la sexualite du patient et une information sur les consequences du geste chirurgicale avant l’intervention. Pour vente lasix cialis levitra viagra pas cher en france apporter un petit plus a vos relations intimes, choisissez un anneau penien vibrant.
L’interieur des prix cialis en pharmacie cuisses En quoi acheter vrai viagra en ligne l’interieur des cuisses est-il une zone erogene ?
Et de ce point de vue, les medicaments generiques, de 40 a 70 % moins chers pour un commander du propecia produit presente comme equivalent, constituent une reelle avancee prix propecia et permettent de substantielles economies.
Il Viagra ha cambiato il modo di intendere il sesso, venta cialis costa rica ma la percentuale di insuccessi dovuti a difficolta cialis a basso prezzo piu psicologiche che funzionali si aggira tra il 25 e il 35% dei casi.
Fattori negativi della vita comprare cialis a roma come stress, farmacie online propecia preoccupazioni, paura, senso di colpa, depressione, affaticamento, stanchezza, ansia anche provocano problemi erettili.
A causa di questi cambiamenti e per situazioni come limitazioni nella comunicazione acquistare il viagra online dei bisogni e pensieri l’uno dell’altro, il rapporto prezzo viagra pfizer alla fine si rompe finche non e piu possibile misura irreparabili.
Quando dove acquistare viagra on line l’enzima phosphodiesterase tipo 5 e presente in comprare viagra in svizzera abbondanza nel sangue puo far diminuire il flusso sanguigno al pene e quindi farlo restare flaccido, anche quando si e eccitati.
La sintesi di guanosina monofosfato ciclico, infatti, e comprar viagra generico farmacia responsabile del rilassamento dei muscoli lisci presenti all’interno dei corpi cavernosi del pene, rilassamento vendita cialis san marino che favorisce l’erezione.
La terapia sostitutiva di testosterone risulta essere un’alternativa valida, ma solo se i problemi di erezione sono causati come comprare cialis senza ricetta da farmacias online propecia una mancanza di questo ormone nell’organismo.
Le cellule dell\`epidermide comprare cialis originale italia sono state moltiplicate in laboratorio e usate per ricreare dove acquistare il cialis generico muscoli, corpi cavernosi e vasi sanguigni.
Prima di cominciare prendere come comprare viagra line cialis informatevi del vostro medico nel caso di avere un pene anormale, incluso un pene curvato o di altri difetti ingeniti, malatia della arteria coronara, aritmia, comprare cialis online italia angina, levitra 20 mg attacco cardiaco o insufficenza cardiaca, ipo- o ipertensione, emoragia, ulcera gastrica, diabete, iperlipidemia (eccesso dei lipidi nella sangue), falcemia, insufficenza epatica o renale nel anamnesi.
I possibili effetti collaterali sono capogiri e vertigini, viagra generico vendita online nausea, comprare cialis generico con postepay ansia, irritabilita, tremore, dolore addominale e diarrea ma si registrano in acquisto propecia in farmacia pochi casi.
Les acheter du vrai viagra symptomes varient prix du viagra generique d’une personne a l’autre :
Il consumo frequente di cibi ad alto contenuto calorico, dopo 40 anni puo acquisto viagra on line causare il diabete, come acquistare viagra on line che e viagra acquisto on line carico di una diminuzione costante della potenza.
Qu’il kamagra france achat propecia france ressente le desir sexuel de sa femme envers lui, lui donne encore plus la viagra en ligne pas cher preuve de sa virilite.
Molti tribunali infatti, ammettono messaggini, cuoricini e levitra in italia faccine come prova vendita cialis online italia acquistare viagra generico on line del tradimento.
Les couples peuvent se acheter du cialis pas cher levitra en france prix masturber mutuellement ou eux-memes acheter du propecia france l’un devant l’autre.
Il 30enne ex-contractor dela cia ha dove comprare cialis su internet rivelato come dove comprare viagra a milano washington abbi sistematicamente infranto leggi e trattati internazionali contro decine di paesi, violando i diritti sovrani di governi, istituzioni diplomatiche, aziende private e milioni acquistare viagra on line italia di cittadini di tutto il mondo e degli stati uniti.
Mais, au lieu de pointer le generique propecia pharmacie vente kamagra ordonnance doigt dessus sans arret, ne vaut-il pas mieux cialis pas cher suisse chercher un moyen d’y remedier ?
Portera a sottovalutare la mancanza di fiducia e l’incapacita di cialis acheter en pharmacie soddisfare il vostro partner achat cialis doctissimo nel vostro rapporto.
Un risultato atteso, che lo studio ha permesso di misurare oggettivamente per la prima volta, dimostrando inoltre che acquistare cialis 20 mg non vendita viagra cialis si e’ verificato acquistare viagra allestero nessun problema di dipendenza dal farmaco.
De nombreuses personnes se demandent s’il viagra generique en france est possible d’etre dependant acheter du viagra en france sans ordonnance au viagra.
En pratique, la achat viagra pharmacie ligne politique de depistage actuelle est responsable d’une decouverte croissante de cancer de la prostate chez des hommes de cialis et viagra en ligne 50 a 75 ans ayant une esperance de vie superieure a 10 ans, c’est-a-dire des hommes qui ont souvent une vie sexuelle active et peu ou pas de troubles urinaires severes.
Quando si tratta apnea, si fa riferimento ad una particolare patologia, in cui l’avanzamento del sonno naturale vede una successione di brevi periodi in cui si smette di respirare (non vendita cialis in europa comprare viagra o cialis piu di pochi secondi).
Vi e una farmacia online portugal cialis categoria a parte di clienti che fanno comprar cialis generico foro acquisti online per motivi finanziari.