19.11.2013 – Zawiadomienie Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wronę przez Z. Kękusia o proteście

Krakow, dnia 19 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Adw. Jan Gladyszowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 2. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 3. Adw. Lech Lawrowski, Kancelaria Adwokacka, Rynek Glowny 33, 31-010 Krakow

 4. Pan prof. dr hab. Zbigniew Cwiakalski, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, ul. K. Olszewskiego 2,

31-007 Krakow

 1. Pan Zbigniew Ziobro, Posel do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczacy „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro”, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 16/6, 31-140 Krakow

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 20. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 25. Pan Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ul. Swietojerska 16, 00-202 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 18 listopada do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk:

  1. wniosku o zlozenie w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w zakresie czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

  2. zawiadomienia o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk nie zlozy do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku, jak w pkt. I.1.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 25 listopada 2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dabka celem poinformowania go o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i jego przyczynach oraz okazania niniejszego pisma.

 3. Prezentacja fanklubu adwokat Wieslawy Zoll:

  1. sedzia Lidia Siodlarz-Kapera – sedzia Sadu Okregowego w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny

  2. sedzia Ewa Handerek – sedzia Sadu Okregowego w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny

  3. sedzia Agata Wasilewska-Kawalek – sedzia Sadu Okregowego w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny

  4. sedzia Izabela Strozik – sedzia Sadu Okregowego w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny

  5. adwokat Janusz Gladyszowski – byly wicedziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie

  6. adwokat Lech Lawrowski – byly dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie

  7. adwokat Janusz Kuklewicz – byly sekretarz Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie obecnie dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie

  8. adwokat Stanislaw Rymar – byly prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

  9. sedzia Pawel Rygiel, sedzia Andrzej Struzik, sedzia Piotr Rusin – sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie

  10. prokurator Radoslawa Ridan – byla prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, obecnie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie

  11. prokurator Lidia Jarczykowska – byla Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie

  12. prokurator Piotr Kosmaty – byly p.f. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

  13. prokurator Edyta Kusnierz – byla p.f. zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, obecnie prokurator Wojskowej Prokuratury Okregowej w Warszawie

  14. minister sprawiedliwosci – prokurator generalny Zbigniew Ziobro – obecnie posel do Parlamentu Europejskiego,

  15. sedzia Jozef Szewczyk, sedzia Andrzej Deptula, sedzia Andrzej Siuchninski – sedziowieSadu Najwyzszego – Izba Karna

  16. sedzia Jaroslaw Szaro, sedzia Mariusz Sztorc, sedzia Andrzej Borek – sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie

  17. prokurator Renata Stopinska-Witkowska – prokurator Prokuratury Okregowej w Rzeszowie

  18. Zbigniew Cwiakalski, przyjaciel malzonka adw. Wieslawy Zoll, prof. dr hab. Andrzeja Zolla1, byly minister sprawiedliwosci – prokurator generalny w rzadzie Donalda Tuska

  19. SSR Tomasz Kuczma – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy, potem prezes Sadu Rejonowego w Lezajsku

  20. prokurator Jacek Zak – Prokurator Rejonowy w Debicy

  21. sedzia Tomasz Wojciechowski, sedzia Zdzislaw Kulpa, sedzia Marcin Swierk – sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie

  22. prokurator generalny Andrzej Czuma

  23. prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski

  24. sedzia Piotr Moskwa, sedzia Andrzej Borek, sedzia Marcin Swierk – sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie

  25. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz

  26. sedzia Beata Stoj – referent w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, sedzia Anna Ziec – byla wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy i przewodniczaca Wydzialu II Karnego

  27. prokurator generalny Andrzej Seremet, zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand, prokurator Prokuratury Generalnej Mieczyslaw Tabor

  28. sedzia Jerzy Grubba, sedzia Barbara Skoczkowska, sedzia Henryk Komisarski – sedziowie Sadu Najwyzszego

  29. rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll – malzonek adw. Wieslawy Zoll

 1. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie : http://www.kekusz.pl.

 

 

Moralnosc upada na coraz wygodniejsze poslania.”
Stanislaw Jerzy Lec

 

Gdzie bedzie pycha, tam bedzie i hanba.”

Salomon

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania(…).

 2. Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Jest Pan jedynym zapewne Prokuratorem Apelacyjnym w Polsce, ktorego podwladni nie dosc, ze ponad siedem lat scigaja swoja ofiare z oskarzenia publicznego, za czyn scigany z oskarzenia prywatnego oraz nie zebrawszy przed sporzadzeniem aktu oskarzenia dowodow poswiadczajacych wine oskarzonego, to w dodatku za czyn, ktorego karalnosc ustala.

Przyczyna Pana i niektorych Pana podwladnych wyjatkowosci jest adwokat Wieslawa Zoll.

Skierowanym do Pana pismem z dnia 14 listopada 2013 r. zlozylem – Zalacznik 1: „Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa–Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – przez sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia za czyn przypisany mi w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajacy na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.”

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 15 listopada 2013 r. – Zalacznik 1

 

Celem niniejszego pisma jest zaprezentowanie jak liczna grupa tzw. autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach pracowala na sukces adw. Wieslawy Zoll polegajacy na uczynieniu mnie przestepca.

Zaprezentuje fanklub adw. Wieslawy Zoll.

Udowodnie takze Panstwu, ze obdarzeni spolecznym zaufaniem, ze posiadacie zdolnosci i kwalifikacje potrzebne rozpoznawania najtrudniejszych zagadek kryminalnych nie potraficie ustalic tego nawet, ze 3 + 5 = 8 i wyciagnac z takiego rachunku slusznego wniosku.

Co taki ma dla mnie skutek, ze Panstwo prowadzicie w listopadzie 2013 r. przeciwko mnie postepowanie karne, ktore podlega umorzeniu od dnia 1 pazdziernika 2013 r. na podstawie prawa procesowego okreslonego w art. 17 §1 pkt 6 K.p.k.

 

xxx

 

Adw. Wieslawa Zoll byla – w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 21 maja 2003 r. – pelnomocnikiem mojej zony w postepowaniu o rozwod prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny /sygn. akt XI CR 603/04, uprzednio 1 IC 1115/97/R/ w okresie od 16.06.1997 r. do 10.04.2006 r. Po rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. adw. Wieslawa Zoll uciekla z postepowania. Uciekla poniewaz nalegalem by podporzadkowala sie prawu konstytucyjnemu i ustawowemu.

Nastepnie uczynila mnie przestepca. Jak to adw. Wieslawa Zoll … Z naruszeniem prawa, skorzystawszy uslug nieprzerwanie, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma, swiadczonych jej przez funkcjonariuszy publicznych.

 

Poniewaz biegle Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie sporzadzily na podstawie badan moich maloletnich synow bardzo dobra o mnie opinie, rekomendujac Sadowi zapewnienie im jak najczestszych, nieograniczonych i nieskrepowanych kontaktow ze mna oraz informujac Sad, ze takowe beda z korzyscia dla prawidlowego rozwoju dzieci, adw. Wieslawa Zoll obrala jako taktyke procesowa dyskredytowanie mnie jako ojca i jako czlowieka. W skladanych przez nia pismach procesowych poswiadczala nieprawde. Poswiadczanie przez nia nieprawdy na tym polegalo, ze:

 1. w uzasadnieniu do kierowanych przez nia wnioskow powolywala sie na niezlozone przez nia do akt sprawy, nieistniejace w rzeczywistosci dowody,

 2. podawala fakty sprzeczne z faktami poswiadczonymi dowodami zlozonymi przeze mnie do akt sprawy,

 3. podawala fakty sprzeczne z faktami, ktore sama podawala we wczesniej przez nia zlozonych pismach procesowych.

 

Poniewaz potem adw. Wieslawa Zoll uczynila mnie przestepca, a po uchyleniu w styczniu 2012 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. wciaz, lacznie osmy rok, nawet po ustaniu karalnosci przypisanego mi czynu, jestem scigany na podstawie zlozonych przez nia zeznan, w niniejszym pismie przedstawie:

 1. przyczyny scigania mnie,

 2. prawo, ktore naruszyli funkcjonariusze publiczni, w tym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod na potrzebe uczynienia mnie przestepca,

 3. imiona i nazwiska funkcjonariuszy publicznych, ktorzy:

  1. uczynili mnie przestepca,

  2. pozbawiali mnie przez kilka lat moznosci skorzystania z prawa do wzruszenia skazujacego mnie nieslusznie wyroku,

  3. scigaja mnie wciaz, w tym mimo ustania karalnosci czynu.

 

Z licznych oczywistych przez adw. Wieslawe Zoll poswiadczen nieprawdy w skladanych przez nia dokumentach, tj. pismach procesowych, celem dowiedzenia slusznosci mojego stanowiska, a zarazem ograniczenia objetosci pisma zaprezentuje jedno. Nie mogace budzic najmniejszych watpliwosci.

Sprawa jest sprzed ponad 10 lat i nie wracalbym – co oczywiste – do niej, gdyby nie wspomniany wyzej fakt scigania mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za znieslawienie ad. Wieslawy Zoll, tj. czyn z art. 212 § 2 K.k.

W odpowiedzi z dnia 28 stycznia 1999 r. /Data wplywu/ skierowanej do Sadu Apelacyjnego w Krakowie na moje zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie w przedmiocie kwoty zabezpieczenia alimentacyjnego adw. Wieslawa Zoll podala – Zalacznik 2: „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT mgr WIESLAWA ZOLL Sad Apelacyjny w Krakowie za posrednictwem Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Sekcja do Spraw Rodzinnych sygn. akt I1C 1115997)R Powod: Zbigniew Kekus Pozwana: (…) dzialajaca przez pelnomocnika adwokat Wieslawe Zoll Odpowiedz na zazalenie powoda Pozwana wnosi o oddalenie zazalenia (…) Oswiadczenia powoda o rzekomo ponoszonych kosztach na dom okazaly sie nieprawdziwe, co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami. Powod twierdzil i zeznajaca jego matka, ze czynsz za mieszkanie placi powod. Okazalo sie, ze czynsz w ogole nie byl placony i cala zaleglosc musiala uiscic pozwana zaciagajac na ten cel pozyczke.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ pismo procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28 stycznia 1999 r. – Zalacznik 2

 

Prawo jest w tym przypadku klarowne. Ustawa Kodeks postepowania cywilnego w taki sposob okreslala w 1999 r. obowiazki adw. Wieslawy Zoll.

 1. Artykul 3 Kodeksu postepowania cywilnego:
  „[Zasada prawdy] § 1. Strony i uczestnicy postepowania obowiazani sa dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek i przedstawiac dowody”.

 2. Artykul 126 Kodeksu postepowania cywilnego: „[Tresc] „Kazde pismo procesowe powinno zawierac (…) p. 3 (…) dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci.

 3. Artykul 129 Kodeksu postepowania cywilnego: „[Oryginal Dokumentu] „Strona powolujaca sie w pismie na dokument obowiazana jest na zadanie przeciwnika zlozyc oryginal dokumentu w sadzie jeszcze przed rozprawa”.

 

Zarzuciwszy mnie i mojej matce, ze zlozylismy falszywe zeznania, Adw. Wieslawa Zoll nie zalaczyla do pisma z dnia 28.01.1999 r. do Sadu Apelacyjnego w Krakowi zaswiadczen, na ktore sie powolala. Moja zona nie zlozyla ich takze do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie, sygn. XI CR 603/04.W zadnym z pism procesowych nie zawiadomila Sadu Okregowego w Krakowie, ze takowe posiada.

Obecnie, w kolejnosci, jak na stronie 2 niniejszego pisma zaprezentuje czlonkinie i czlonkow fanklubu adw. Wieslawy Zoll, ktorzy wspolna praca zespolowa spowodowali, ze adw. Wieslawa Zoll poswiadczywszy nieprawde w sporzadzonym przez nia dokumencie, tj. pismie procesowym nie tylko nie poniosla tego zadnych konsekwencji, ale nawet nie musiala sprostowac i wycofac klamstwa, a ja od dnia 12 czerwca 2006 r., jestem scigany za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, w tym nawet po tym, gdy z dniem 1 pazdziernika 2013 r. ustala karalnosc tego czynu. Czlonkow fanklubu adw. Wieslawy Zoll, jej ferajne, przedstawie w kolejnosci chronologicznej, tj. w kolejnosci, w jakiej udzielali jej wsparcia.

 

Ad. pkt III.1, str. 2 sedzia Liliana Siodlarz-Kapera

Sedzia Liliana Siodlarz –Kapera, ktora rozpoznawala w 1999 r. sprawe sygn. XI CR 603/04 nie zobowiazala adw. Wieslawy Zoll do okazania zaswiadczen, na ktore ta powolala sie w pismie z dnia 28 stycznia 1999 r.

 

Ad. pkt III.2, str. 2 sedzia Ewa Handerek

Sedzia Ewa Handerek, ktora rozpoznawala sprawe sygn. XI CR 603/04 po sedzi L. Siodlarz-Kaperze nie zobowiazala adw. Wieslawy Zoll do okazania zaswiadczen, na ktore ta powolala sie w pismie z dnia 28.01.1999 r.

 

Ad. pkt III.3, str. 2 sedzia Agata Wasilewska-Kawalek

Podczas posiedzenia w dniu 8 czerwca 2001 r. adw. W. Zoll wyglosila kolejne klamliwe oswiadczenie, a gdy jej zwrocilem uwage, by nie poslugiwala sie klamstwami kategorycznie nakazala mi „liczyc sie ze slowami”. W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 13 czerwca 2001r. zlozylem wniosek o: „1. Wyrazenie zgody na nagrywanie na kasetach magnetofonowych przebiegu kolejnych rozpraw toczacego sie postepowania. (…) Uzasadnienie Podczas rozprawy 08.06’2001 pelnomocnik mej zony p. mec. W. Zoll wyglosila klamliwe oswiadczenie. Gdy zwrocilem sie do Niej z prosba, by nie klamala, p. mec. W. Zoll kategorycznie nakazala mi „liczyc sie ze slowami”. Entuzjazm i zaangazowanie p. mec. W. Zoll w wypelnianie obowiazkow pelnomocnika mej zony zasluguja z pewnoscia na uznanie. Nie godze sie jednak, by w emocjach, towarzyszacych jej wystapieniom p. mec. W. Zoll oklamywala Wysoki Sad. Zbyt szanuje zarazem Wysoki Sad, bym w Jego obecnosci wdawal sie, jak w przyslowiowym „maglu” w pyskowki z p. mec. W. Zoll. Celem unikniecia ewentualnych, kolejnych nieporozumien podczas nastepnych rozpraw prosze o wyrazenie zgody na nagrywanie ich przebiegu na kasetach magnetofonowych.

Z gory tez deklaruje, ze zwracal bede p. mec. W. Zoll – grzecznie – uwage zawsze, ilekroc w przekonywujacy sposob wykazac bede w stanie Jej ewentualne kolejne klamstwa. Nie mam najmniejszych watpliwosci, ze takze p. mec. W. Zoll oburzona moja po Jej adresem prosba podczas rozprawy 08.06’2001, z tych samych co ja wzgledow ochoczo zgodzi sie z nim i poprze moj wniosek.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe Z. Kekus z 13 czerwca 2001r.

 

Adw. Wieslawa Zoll zazadala pismem z dnia 3 sierpnia 2001 r., by … Sad udzielil mi pouczenia: „W pierwszym rzedzie pragne prosic Sad o pouczenie powoda o koniecznosci formulowania pism w jezyku odpowiadajacym powadze Sadu, a takze w sposob nie naruszajacy dobr osobistych pelnomocnika pozwanej, co mialo miejsce zarowno na rozprawie, jak tez w pismie doreczonym pelnomocnikowi. ”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe adw. W. Zoll z dnia 3.08.2001r.

 

Sedzia Agata Wasilewska-Kawalek uczynila zadosc wnioskowi adw. W. Zoll udzielajac mi pouczenia i grozac mi pismem z dnia 19 pazdziernika 2001 r.: „Pan Zbigniew Kekus; Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny pouczy, iz wszelkie pisma procesowe powinny byc zredagowane w sposob nie godzacy w powage Sadu, jesli powod nie jest w stanie podolac temu zadaniu samodzielnie ma mozliwosc korzystania z profesjonalnej pomocy pelnomocnika. Obrazliwe sformulowania zawarte w pismach procesowych przy czym kierowane rowniez pod adresem innych osob bioracych udzial w postepowaniu, jak pelnomocnik strony przeciwnej (…) skutkowac moga nalozeniem nastepnych kar porzadkowych. /wczesniej, postanowieniem z dnia 18 lipca 2001r. sedzia A. Wasilewska-Kawalek nalozyla na mnie kare grzywny w kwocie 1.000,00 zl za ublizenie powadze sadu przez nazwanie jej i sedzi Ewy Handerek okrutnymi sedziami – ZKE/ (…) SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, pismo SSR A. Wasilewskiej-Kawalek z 19.10.2001r. – zgodnie z oryginalem; podkreslenia moje – ZKE

 

Pismem z dnia 10 wrzesnia 2001r. zlozylem zatem wniosek: „Prosze, by Wysoki Sad zobowiazal Pania mec. W. Zoll do potwierdzenia wiarygodnosci klamstw, oszczerstw pod mym adresem zawartych w jej kierowanym do Sadu Apelacyjnego pismie z 28.01’1999: ze ja w ogole nie placilem czynszu za mieszkanie na os. /nazwa osiedla – ZKE/ i cala zaleglosc pokryla moja zona. (…) Prosze, by Wysoki Sad zobowiazal Pania mec. W. Zoll do przedstawienia wiarygodnych, na potwierdzenie jej zarzutow materialow dowodowych.Prosze, by Wysoki Sad zobowiazal Pania mec. W. Zoll – jesli ta nie potwierdzi wiarygodnosci jej zawartych w tym pismie oswiadczen – do przeproszenia Wysokiego Sadu za klamstwa, jakich sie Pani mec. W. Zoll wobec niego dopuscila a mnie i ma matke za oszczerstwa pod naszym (m.in. zarzut skladania falszywych zeznan) adresem. W formie pisemnej, tak jak na pismie p. mec. W. Zoll przedstawila swe zarzuty i informacje.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Pismo procesowe Z. Kekus z 10 wrzesnia 2001r.

 

W uzasadnieniu powolalem sie na zacytowane wyzej prawo okreslone przepisami ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz na prawo konstytucyjne okreslone art. 51. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.”

Nie kazdy …

Sedzia A. Wasilewska-Kawalek nie rozpoznala mojego wniosku, a adw. Wieslawa Zoll w pismie procesowym z dnia 31.10.2001 r. znowu poskarzyla sie na mnie, zazadala udzielenia mi kolejnego pouczenia i … sklamala, ze nie klamie:

W odpowiedzi na kolejne pisma powoda przecze twierdzeniom tam zawartym. Rownoczesnie prosze Sad aby zwrocil powodowi uwage na obelgi czy tez znieslawienia mojej osoby, przez powoda. Nie posluguje sie klamstwamiprzedstawiam okolicznosci podane mi przez pozwanaewentualnie wynikajace z akt.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Pismo procesowe Pani mec. W. Zoll z 31.10.2001r.

 

Przypomne, ze adw. W. Zoll podala w pismie z dnia 28.01.1999 r. do Sadu Apelacyjnego w Krakowie:„Oswiadczenia powoda o rzekomo ponoszonych kosztach na dom okazaly sie nieprawdziwe, co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami.

A w aktach zaswiadczen jak nie bylo przed zlozeniem przez nia pisma z dnia 28.01.1999 r., tak nie bylo w pazdzierniku 2001 r.

Zlozylem wniosek o wylaczenie zyczliwej adw. Wieslawie Zoll sedzi A. Wasilewskiej-Kawalek. Nie wylaczono jej, ale … a przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego sedzia Agnieszke Oklejak wymienila ja na sedzie Izabele Strozik.

 

Ad. pkt III.4, str. 2 sedzia Izabela Strozik

W dniu 21 maja 2003 r. sedzia Izabela Strozik wydala wyrok konczacy sprawe sygn. 1 IC 1115/97/R /nastepnie XI CR 603/04/ w pierwszej instancji. Wyrazila zgode na spotkania moich synow ze mna – wtedy 16, 12 lat – raz na dwa tygodnie w weekendy. Mimo ze biegle RODK przy Sadzie Okregowym w Krakowie polecily Sadowi juz w 1999 r., zeby zapewnil dzieciom jak najszersze, nieograniczone, nieskrepowane kontakty ze mna, jako korzystne dla ich prawidlowego rozwoju.

W uzasadnieniu do wyroku sedzia Izabela Strozik podala:

 

Agresywny sposob prowadzenia przez powoda procesu, atakowanie innych (sedziow , pelnomocnika pozwanej /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/ a nawet meza pelnomocnika pozwanej /Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll – ZKE/ wskazuja na cechy powoda, ktore moga miec negatywny wplyw na wychowanie dzieci.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21 maja 2003 r., str. 12

Wszystko, co robili sedziowie przez 9 lat rozpoznawania sprawy o rozwod bylo wylacznie przez wzglad na dobro dzieci …

Od sedzi Izabeli Strozik dowiedzialem sie, ze dochodzenie swoich praw przed sadem przez skladanie wnioskow, by sad zobowiazal adw. Wieslawe Zoll do okazania zaswiadczen, na ktorych rzekome wykazanie ta powolala sie w pismie procesowym zarzucajac mi zlozenie falszywych zeznan to … agresja i atakowanie adw. Wieslawy Zoll.

Przypomne zatem, ze „Agresja, Lac. Agressio – „napad”, „natarcie”, to:

 1. Zachowanie podejmowane z zamiarem spowodowania szkody, prowadzace potencjalnie lub faktycznie do negatywnych dla innych konsekwencji (bol, cierpienie, utrata cennych wartosci); zwane agresja interpersonalna;

 2. Wewnetrzny stan emocjonalno – motywacyjny jednostki cechujacy sie irytacja, zloscia, gniewem, wrogoscia, checia szkodzenia i niszczenia;

 3. Sklonnosc do czestego uzywania przemocy w relacjach z innymi jako sposobu rozwiazywania konfliktow badz realizacji celow zyciowych”

 

A ja nie „nacieralem” przeciez. Nie bylo moim zamiarem powodowanie szkody i niszczenie czegokolwiek. Nie okazywalem przemocy. Powolujac sie na moje ustawowe i konstytucyjne prawa oraz wskazujac adw. Wieslawy Zoll konstytucyjne i ustawowe obowiazki prosilem Sad, by zobowiazal pania mecenas do okazania dowodow, zaswiadczen, na ktore ta sie powolala stawiajac mi zarzut zlozenia falszywych zeznan, lub zeby usunela nieprawdziwe informacje z akt sprawy.

Fakt, potem uzywalem w moich pismach w wyzej wymienionej sprawie wobec adw.. Wieslawy Zoll okreslen jak klamca, oszustka i moralne dno. Ale to dopiero potem, gdy ta korzystajac uslugi ochrony swiadczonej jej przez sedziow, zamiast okazac dowody, klamala, ze nie klamie i zadala – skutecznie zreszta w przypadku sedzi Agaty Wasilewskiej-Kawalek – by to mnie sad udzielil pouczenia.

Wyrok sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r. zostal przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. jako dotkniety niewaznoscia z przyczyn lezacych po stronie sedzin Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: Izabeli Strozik, Agnieszki Oklejak, Teresy Dyrgi i Malgorzaty Ferek.

Adw. Wieslawa Zoll uciekla jednak z postepowania i po wznowieniu sprawy juz w niej nie uczestniczyla. Zaswiadczen nie okazala. Za kilka lat przypomniala mi jednak o sobie …

 

Ad. pkt III.5, str. 2 adwokat Janusz Gladyszowski

Poniewaz sedziowie rozlozyli „parasol ochronny” nad adw. Wieslawa Zoll, a ta korzystajac z niego naruszala nie tylko prawo, ale i zasady Zbioru zasad etyki adwokackiej i godnosci zawodu”, zlozylem skarge na nia do Okregowej Rady Adwokackiej, w tym wniosek o zobowiazanie adw. W. Zoll do okazania zaswiadczen, na ktore powolala sie w pismie z dnia 28.01.1999 r. lub do usuniecia z akt sprawy zarzutu zlozenia przeze mnie i przez moja matke falszywych zeznan.

W odpowiedzi otrzymalem pismo icedziekana ORA w Krakowie adw. Janusza Gladyszowskiego o tresci – „W podanych przez Pana przykladach nie zauwazam by adw. W. Zoll poslugiwala sie „klamstwem”. Zauwazam natomiast, ze naduzywa Pan slowa „klamstwo” i nie odroznia go Pan od „mowienia nieprawdy”. A roznica jest o fundamentalnym znaczeniu (…). Klamstwem jest jedynie swiadome podanie nieprawdziwych okolicznosci.

Jezeli zatem, jak Pan podaje, moze Pan dowiesc, ze placil Pan czynsz to prosze to uczynic i uzyska Pan zapewne w tej kwestii sukces przed sadem.

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka, sygn. akt SK-135/2001, pismo wicedziekana adw. Janusza Gladyszowskiego z dnia 13 maja 2002r.

 

Wicedziekan ORA w Krakowie adw. J. Gladyszowski, broniac interesu adw. Wieslawy Zoll … mnie zobowiazal do dowiedzenia, ze adw. W. Zoll nie klamala, Ja mialem dostarczyc dowody poswiadczajace, ze adw. Wieslawa Zoll klamala, a nie ona, ze podala prawde w sporzadzonym przez nia pismie procesowym.

Osobliwe …

W nawiazaniu do zapowiedzi adw. J. Gladyszowskiego: „Jezeli zatem, jak Pan podaje, moze Pan dowiesc, ze placil Pan czynsz to prosze to uczynic i uzyska Pan zapewne w tej kwestii sukces przed sadem.” wskazac nalezy, ze zlozylem do akt sprawy, sporzadzona przez Spoldzielnie Mieszkaniowa Historie dokonywanych przeze mnie platnosci, poswiadczajaca klamstwo adw. W. Zoll, a sukces odniosla … adw. Wieslawa Zoll, bo mnie potem razem z podporzadkowanymi jej sedzinami A. Wasilewska-Kawalek i Izabela Strozik uczynily przestepca winnym ich wszystkich zniewazenia i/lub znieslawienia.

Co do kwestii natomiast swiadomosci podawania okolicznosci, na ktora powolal sie adw. J. Gladyszowski wyjasniajac mi, ze naduzywam pojecia klamstwo, wskazac nalezy, ze przeciez adw. W. Zoll podala w sporzadzonym przez nia pismie procesowym, ze: „Oswiadczenia powoda o rzekomo ponoszonych kosztach na dom okazaly sie nieprawdziwe, co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami.” Nie podala w pismie do sadu II instancji, ze ja jej klientka poinformowala, ze wykazala zaswiadczeniami, lecz oklamala Sad podajac, ze: „co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami.”

W zwiazku z powyzszym zlozylem zazalenie na decyzje wicedziekana ORA w Krakowie adw. Janusza Gladyszowskiego. Rozpoznal je … Wicedziekan ORA w Krakowie adw. Janusz Gladyszowski informujac mnie pismem z dnia 2 grudnia 2002 r. „(…) w calej rozciaglosci podtrzymuje dotychczas zajete stanowisko wyrazone w odpowiedzi udzielonej Panu w dniu 13.05.2002r. W szczegolnosci nie sa przekonywujace Pana wywody na temat pojecia „klamstwa” i „mowienie nieprawdy”. Pragne tylko zwrocic uwage, ze obie cytowane przez Pana definicje sprowadzaja sie do tego, ze klamstwo to swiadome mowienie nieprawdy. (…)”

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka, sygn. akt S-135/2002, pismo Wicedziekana ORA w Krakowie, adw. J. Gladyszowskiego z dnia 2 grudnia 2002r.

 

I co z takim zrobic …?
Zazalenie na decyzje adw. Janusza Gladyszowskiego rozpoznal adw. Janusz Gladyszowski. Z cala pewnoscia nie mozna sie dziwic, ze zgadzal sie z samym soba.

Adwokatura rzadzi sie swoimi prawami, a tam takze – tj. tak samo, jak w korpusach sedziow i prokuratorow – same nieskazitelne charaktery.

Laskawosc okazana przez adw. Janusza Gladyszowskiego malzonce Zyda ortodoksa radykalnego prof. Andrzeja Zolla nie moze dziwic. To on, jako wiceprezydent Krakowa wyslal na poczatku lat 90-ych listy do Zydow, zeby zglaszali sie po kamienice w Krakowie. Wyjasnial, ze robi to dla uaktywnienia spolecznosci zydowskiej.

Spadkobiercom pytajacym jak sie zabrac do sprawy, J. Gladyszowki odpowiadal, ze … nie obejdzie sie bez adwokata. Byli zatem tacy, ktorzy twierdzili, ze wiceprezydent Janusz Gladyszowski naganial klientele sobie i kolegom adwokatom2.

W opisanej wyzej sprawie z udzialem adw. Wieslawy Zoll wicedziekan ORA dr J. Gladyszowski wybral wersje, ze zona Zyda Andrzeja Zolla, adw. Wieslawa Zoll byla nieswiadoma. To byla wersja adw. Janusza Gladyszowskiego i tej sie w calej rozciaglosci trzymal do konca, ktorym dla adw. Wieslawy Zoll byla jej zenujaca ucieczka z postepowania – to chyba jednak swiadoma skoro uciekla nie okazawszy zaswiadczen – a dla mnie nie dosc, ze uczynienie mnie przez nia przestepca z naruszeniem prawa materialnego, to po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, dalsze sciganie mnie, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma, nawet po tym, gdy ustala karalnosc czynu.

Cywilizacja szwindla, klamstwa, obludy.

 

Ad. pkt III.6, str. 2 adwokat Lech Lawrowski

Gdy nalegalem, by adw. W. Zoll dowiodla wiarygodnosci jej oswiadczen z jej pism procesowych, w tym aby doreczyla Sadowi i mnie zaswiadczenia, na ktore sie powolala lub sprostowala i usunela jej klamstwa z akt sprawy, inny przelozony adw. W. Zoll z Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, dziekan ORA w Krakowie adwokat Lech Lawrowski mnie z kolei zarzucil, ze to ja … inspiruje sprawe przeciwko adw. W. Zoll.

Pismem z 23 lutego 2004 r. poinformowal mnie Dziekan ORA w Krakowie: „(…) zawiadamiam, ze nie dopatrzylem sie jakiegokolwiek nagannego postepowania adwokat Wieslawy Zoll w czasie gdy reprezentowala w postepowaniach sadowych swoja mocodawczynie a Pana przeciwniczke procesowa p. Marie Kekus, w szczegolnosci poslugiwaniem sie „klamstwem, poswiadczaniem nieprawdy, oszustwem”, co mialo miec miejsce „w okresie 6 lat trwania postepowania”. Prosze rowniez o przyjecie do wiadomosci, ze zajmowane przez Okregowa Rade Adwokacka w Krakowie juz wielokrotnie stanowisko, w sprawie przez Pana inspirowanej (pisma z dat: 13 maja 2002r., 2 grudnia 2002 r., i 2 stycznia 2003 r.) zachowuje w pelni swoja aktualnosc.”

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka w Krakowie, pismo dziekana ORA, adw. Lecha Lawrowskiego z dnia 23.02.2004r.

 

Inspirator to: «ten, kto inspiruje, poddaje mysl, daje impuls do czegos»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 279.

To nie ja dalem impuls. To adw. Wieslawa Zoll go dala.

 

Ad. pkt III.7, str. 2 adwokat Jan Kuklewicz

Samorzadowy z Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie tak bardzo czuli sie zwiazani z adw. Wieslawa Zoll, ze jej wtedy sekretarz – obecnie dziekan – adw. Jan Kuklewicz poinformowal mnie pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie, ktora nie dotyczyla adw. .Zoll: „Przypomne jedynie, iz Okregowa Rada Adwokacka w Krakowie wielokrotnie z wielka wnikliwoscia rozpatrywala Pana twierdzenia zarowno te, ktore przedstawil Pan odnosnie Pani Mec. Barbary Sczanieckiej a wczesniej Pani Mec. W. Zoll.”

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka w Krakowie, pismo sekretarza ORA, adw. Jana Kuklewicza z dnia 21.01..2004r.

 

Ad. pkt III.8, str. 2 adw. Stanislaw Rymar

Poniewaz samorzadowcy z ORA w Krakowie to mnie kazali udowodnic, ze adw. Wieslawa Zoll klamala, a nie jej, ze podala prawde w sporzadzonym przez nia pismie procesowym, skargi na nia kierowalem do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanislawa Rymara.

A on … odsylal je do Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z opisanymi wyzej skutkami.

 

Ad. pkt III.9, str. 2 sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik, SSO del. Piotr Rusin

Ostatecznie przed okazaniem przez adw. Wieslawe Zoll zaswiadczen, na ktore powolala sie w pismie procesowym z dnia 21.01.1999 r. uchronili sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik, SSO del. Piotr Rusin, ktorzy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r. konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w drugiej instancji podali: „(…) W istocie zatem zarzut dotyczacy pominiecia dowodow dotyczy wnioskowanych przez powoda dowodow z przesluchania (…) poprzedniego pelnomocnika pozwanej adw. Wieslawy Zoll. Tego rodzaju wnioski dowodowe nie mogly byc uwzglednione. (…) Nadto, w odniesieniu do wniosku powoda dotyczacego pelnomocnika pozwanej, niedopuszczalne byloby jego przesluchanie na okolicznosci, o ktorych dowiedzial sie w zwiazku z udzielaniem jej pomocy prawnej, gdyz okolicznosci te objete sa tajemnica adwokacka, od ktorej adwokata nie moze byc zwolniony (art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze).”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do

wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r.

 

Jak nie moja agresja /sedzia Izabela Strozik/ lub inspirowanie /adw. Lech Lawrowski/ albo adw. Wieslawy Zoll nieswiadomosc /adw. Janusz Gladyszowski), to … tajemnica adwokacka sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika, SSO del. Piotra Rusina.

A przeciez adw. W. Zoll nie podala w jej pismie procesowym z dnia 28.01.1999 r. do sadu II instancji, tj. do Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ze dowiedziala sie od swej klientki, ze ta zlozyla zaswiadczenia, lecz stawiajac mnie i mojej matce zarzut zlozenia falszywych zeznan oklamala Sad – tj. swiadomie poswiadczyla nieprawde – podajac: „Oswiadczenia powoda o rzekomo ponoszonych kosztach na dom okazaly sie nieprawdziwe, co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami.”

 

Cywilizacja szwindla, klamstwa, oszustwa, kumoterstwa, pogardy dla prawa i etyki.

 

Ad. pkt III.10 do pkt IV.13, str. 2 prokurator Radoslawa Ridan, prokurator Lidia Jaryczkowska, prokurator Piotr Kosmaty, prokurator Krystyna Kowalczyk, prokurator Edyta Kusnierz

W dniu 2 czerwca 2004 r. prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wlodzimierz Baran zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie i Sadu Okregowego w Krakowie.

W dniu 23 czerwca 2004 r. prokurator w.w. Prokuratury Piotr Gradzki wydal postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 102/04/ o odmowie wszczecia sledztwa, ale w dniu 1 lipca 2004 r. prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk wydala postanowienie /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/, ktorym nakazala Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa-Srodmiescia Wschod scigac mnie na podstawie zgloszenia SSA W. Barana.

Postepowanie zarejestrowano w dniu 2 lipca 2004 r. i prowadzila je prokurator Radoslawa Ridan. Prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze nadzorowali, w tym w ramach sprawowanego przez nich nadzoru rozpoznawali moje wnioski o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan:

 1. prokurator Lidia Jaryczkowska – wtedy Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 2. prokurator Piotr Kosmaty – wtedy p.f. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /po awansie prokurator L. Jaryczkowskiej na Zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie/,

 3. prokurator Krystyna Kowalczyk – wtedy Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 4. prokurator Edyta Kusnierz – wtedy p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

 

Adw. Wieslawa Zoll nie zapomniala o mnie, mimo ze ze sprawy sygn. XI CR 603/04 uciekla po wydaniu przez sedzie I. Strozik wyroku z dnia 21.05.2003 r. …

Gdyby wezwana przez prokurator R. Ridan oswiadczyla, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postepowania odnosnie jej osoby i nie czujac sie pokrzywdzona moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jej udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator R. Ridan musialaby – na podstawie art. 322 § 1 – K.p.k. umorzyc wszczete przez nia sledztwo z powodu nie dostarczenia przez postepowanie podstaw do wniesienia aktu oskarzenia przeciwko mnie. Adw. W. Zoll chciala mnie jednak uczynic przestepca i zlozyla obciazajace mnie zeznania przed prokurator R. Ridan. Pod nadzorem w.w. prokuratorow prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie – z oskarzenia publicznego – o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl znieslawilem adw. Wieslawe Zoll, tj. o czyn z art. 212 § 2 K.k.

Wskazac zatem nalezy, ze czyn z art. 212 § 2 K.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego. Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121

 

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Malzonek adw. Wieslawy Zoll, prof. dr hab. Andrzej Zoll – byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, obecnie przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci podaje w sprawie trybu scigania z art. 212 § 2 K.k.: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia przeciwko mnie, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne. Znieslawienie adw. Wieslawy Zoll nie narusza dobra ogolnego. Wskazac takze nalezy, ze adw. W. Zoll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy oswiadczenie o tresci:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4, oswiadczenie adw. W.Zoll

 

Adw. W. Zoll osobiscie poswiadczyla zatem, ze powinna posiadac rozlegla wiedze oraz ze posiadala ogromne doswiadczenie zawodowe i zyciowe pozwalajace jej na samodzielne wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Prawie czterdziesci lat w zawodzie prawniczym …

 

Ad. pkt III.14, str. 2 minister sprawiedliwosci – prokurator generalny Zbigniew Ziobro

Zanim sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok, ktorym skazal mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego przestepstwo znieslawienia adw. Wieslawy Zoll skierowalem do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w 2006 r. i w 2007 r. okolo tuzina pism, ktorymi informowalem go o sciganiu mnie za ten czyn, z razacym naruszeniem prawa materialnego. Skladalem wnioski do niego, zeby objal nadzorem prowadzone przeciwko mnie postepowanie. Nieprzerwanie informowano mnie – w niezgodzie ze stanem faktycznym – ze minister-prokurator generalny nie obejmuje nadzorem spraw prowadzonych przez instytucje wymiaru sprawiedliwosci.

Prasa donosila a rebours, tj. ze obejmuje. Na przyklad „Dziennik Polska Europa Swiat” wydaniu z czwartku 4 stycznia 2007r., na stronie pierwszej informowal, ze minister sprawiedliwosci Zbigniew Ziobro osobiscie nadzorowal bedzie sledztwo w sprawie transakcji, na ktorych syn i synowa Leszka Millera zarobili milion dolarow.

Zrodlo: „Dziennik, Polska Europa Swiat”, 4 stycznia 2007r., s. 1.3

Nieskuteczny w kierowanych przeze mnie pismach do ministra sprawiedliwosci, o sprawie przeciwko mnie informowalem go takze jako posla. Jego Asystent zapewnial, ze posel Z. Ziobro osobiscie zapoznawal sie z ich trescia. I … wysylal je sam sobie jako ministrowi. A z Ministerstwa Sprawiedliwosci otrzymywalem pisma informujace mnie, ze minister sprawiedliwosci nie obejmuje spraw nadzorem.

Na sprawie syna i synowej Leszka Millera Zbigniew Ziobro budowal swoja popularnosc „szeryfa”. Interwencja w zglaszanej mu przeze mnie sprawie mogla zaszkodzic jego karierze.

Solidarna Polska … prawnicza.

Ad. pkt III.15 str. 2 sedziowie SSN Jozef Szewczyk, SSN Andrzej Deptula, SSN Andrzej Siuchninski

Wladze Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia zlozyly wniosek do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu. W dniu 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w skladzie: SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski wydal postanowienie /sygn. akt: IV KO 44/06/ w przedmiocie przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy. Sedziowie uznali za zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.16 str. 2 sedziowie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc SSR del. do SO Andrzej Borek

W dniu 30.11.2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal postanowienie /sygn. II K 451/06/ w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego. Prokurator R. Ridan zaskarzyla je.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc SSR del. do SO Andrzej Borek uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. Sedziowie uznali za zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.17 str. 2 prokurator Renata Stopinska-Witkowska

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. postanowienie z dnia 5.01.2007 r. przy udziale prokurator R. Stopinskiej-Witkowskiej, ktora takze uznala za zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.18 str. 2 minister sprawiedliwosci-prokurator generalny Zbigniew Cwiakalski

Pismem z dnia 15 wrzesnia 2007 r. skierowanym do ministra sprawiedliwosci-prokuratora generalnego zlozylem wniosek o objecie nadzorem sprawy przeciwko mnie, jako oskarzonemu o znieslawianie adw. W. Zoll. Pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. poinformowano mnie, ze minister sprawiedliwosci-prokurator generalny nie dostrzega zadnych nieprawidlowosci w sprawie przeciwko mnie. Minister sprawiedliwosci-prokurator generalny Zbigniew Cwiakalski uznalza zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.19 str. 2 sedzia Tomasz Kuczma

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. II K 451/06/, ktorym orzekl: „Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osobazniewazyl publicznieuzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.plWieslawe Zolli pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moa ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. przestepstwa z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kkskazuje go na kare grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki na kwote 100 (sto) zlotych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Sedzia Tomasz Kuczma uznalza zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.20 str. 2 prokurator Jacek Zak

Rozprawa, ktora prowadzil sedzia Tomasz Kuczma w dniu 18.12.2007 r. i podczas ktorej wydal wyrok skazujacy mnie za znieslawienie adw. W. Zoll odbyla sie przy udziale Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, ktory zazadal nie tylko uznania mnie za winnego znieslawienia adw. Wieslawy Zoll i wymierzenie mi kary grzywny w wysokosci 30 stawek dziennych przy okresleniu jednej stawki dziennej na kwote 100 zl, ale takze zobowiazania mnie do przeproszenia adw. Wieslawy Zoll.

Prokurator Jacek Zak uznalza zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll i ze z oskarzenia publicznego zostane za ten czyn skazany.

 

Ad. pkt III.21 str. 2 sedziowie SSO Tomasz Wojciechowski, SSO Zdzislaw Kulpa, SSR del. do SO Marcin Swierk

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 438 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisow prawa materialnego.”

 2. Artykul 542 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:
  㤠1. Wznowienie postepowania moze nastapic na wniosek strony lub z urzedu.
  § 3. Postepowanie
  wznawia sie z urzedu tylko w razie ujawnienia sie jednego z uchybien wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postepowania jedynie z powodow okreslonych w pkt 9-11 moze nastapic tylko na korzysc oskarzonego.

 3. Artykul 439 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:
  § 1. Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli: 9) zachodzi jedna z okolicznosci wylaczajacych postepowanie, okreslonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11.

 4. Artykul 17 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:
  § 1. Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: 11) zachodzi inna okolicznosc wylaczajaca sciganie.

 

Po wydaniu przez sedziego T. Kuczme wyroku z dnia 18.12.2007 r. zlozylem wniosek o przywrocenie mi terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 18.12.2007 r. Zlozylem go poniewaz sedzia T. Kuczma nie zawiadomil mnie o rozprawie, podczas ktorej wydal wyrok, ani nie wezwal na nia. Sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku. Zaskarzylem to postanowienie. Moje zazalenie rozpoznal i oddalil w dniu 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt II Kz 124/08, Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Tomasz Wojciechowski, SSO Zdzislaw Kulpa, SSR del. do SO Marcin Swierk. Sedziowie uznali za zgodne z prawem, ze bylem scigany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Nie uznali, ze sedzia T. Kuczma naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k. Nie skorzystali z prawa okreslonego w art. 438 pkt 1 K.p.k., art. 542 § 1 i § 3 K.p.k., 439 § 1 pkt 9 K.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 K.p.k.

 

Ad. pkt III.22 str. 2 prokurator generalny Andrzej Czuma

Pismem z dnia 2.11.2008 r. skierowanym do prokuratora generalnego Zbigniewa Cwiakalskiego zlozylem wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

 2. Artykul 523 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  „§ 1. Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; (…).”

 

W styczniu 2009 r. Z. Cwiakalski zostal odwolany przez premiera D. Tuska z funkcji ministra sprawiedliwosci.

Jego nastepca, prokurator generalny Andrzej Czuma poinformowal mnie pismem z dnia 12.02.2009 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08, ze dokonal analizy akt sprawy sygn. II K 451/06 i ta wykazala, ze nie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Uznal, ze sedzia T. Kuczma nie naruszyl prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. skazujac mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. W. Zoll.

Pismem z dnia 3.09.2009 r. Posel Zbigniew Wassermann zlozyl interpelacje do prokuratora generalnego Andrzeja Czumy w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Prokurator generalny Andrzej Czuma poinformowal Posla, marszalka Sejmu B. Komorowskiego i mnie pismem z dnia 10 pazdziernika 2009 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08, ze dokonal wnikliwego badania akt sprawy sygn. II K 451/06 i to wykazalo, ze nie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

 

Ad. pkt III.23 str. 2 prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski

Pismem z dnia 23 lutego 2010 r. marszalek Sejmu Bronislaw Komorowski skierowal do ministra sprawiedliwosci-prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego zapytanie poselskie w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. Prokurator generalny K. Kwiatkowski poinformowal marszalka Sejmu i mnie pismem z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08, ze dokonal wnikliwej analizy akt i ta wykazala, ze nie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Uznal, ze sedzia T. Kuczma nie naruszyl prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. skazujac mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. W. Zoll.

 

Ad. pkt III.24 str. 2 sedziowie SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk

Pismem z dnia 30.06.2010 r. moj obronca, adw. Malgorzata Wassermann skierowala wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. Sedziowie SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk wydali w dniu 15.09.2010 r. wyrok, sygn. II Ko 283/10, ktorym uchylili wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie innych czynow, za ktore bylem skazany tym wyrokiem. Uznali za zgodne z prawem, ze zostalem skazany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Nie uznali, ze sedzia T. Kuczma naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k. Nie skorzystali z prawa okreslonego w – patrz: str. 9 niniejszego pisma – art. 438 pkt 1 K.p.k., art. 542 § 1 i § 3 K.p.k., 439 § 1 pkt 9 K.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 K.p.k.

 

Ad. pkt III.25 str. 2 Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Prokurator Generalny, a takzeRzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

 2. Artykul 523 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  „§ 1. Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; (…).”

 

Pismem z dnia 28.10.2010 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz zlozylem wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r., na podstawie zacytowanych wyzej art. 521 K.p.k. i 523 § 1 K.p.k. Pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. /RPO-422333-II/03/K.Ku Rzecznik zawiadomila mi, ze akta sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 byly przedmiotem analizy i Rzecznik nie wniesie kasacji Rzecznik Irena Lipowicz uznala za zgodne z prawem, ze zostalem skazany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Nie uznala, ze sedzia T. Kuczma naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k.

 

Ad. pkt III.26 str. 2sedzia Beata Stoj, sedzia Anna Ziec

Pierwsze co zrobila sedzia Beata Stoj po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie innych czynow niz znieslawienie adw. Wieslawy Zoll to … podjela dzialania na rzecz zatuszowania faktu, ze mnie sedzia T. Kuczma skazal za ten czyn.

Skierowala pismo z dnia 10.02.2011 r. do Wiceprezesa Sadu Rejonowego w Debicy i zarazem Przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Anny Ziec zlozyla wniosek o tresci – Zalacznik 3: „Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych /adres – ZKE/ Data 07/02/2011 Sygn. akt: II K 451/06 Nr karty dl. 1/2008/KS

Pani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec

Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r. – Zalacznik 3

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze w sprawie, jak wyzej nie zachodzily warunki okreslone w art. 569 § 1 kpk do orzeczenia wyroku lacznego.

Artykul 569 § 1 Kodeksu Postepowania Karnego:
„. Jezeli zachodza warunki do orzeczenia kary lacznejw stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami roznych sadow,wlasciwy do wydania wyroku lacznego jest sad, ktory wydal ostatni wyrok skazujacy w pierwszej instancji.”

A mnie skazal przeciez jeden i tylko jeden sad, tj. Sad Rejonowy w Debicy wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/.

Czyny II i XVIII, ktore polaczyc chciala sedzia Beata Stoj w jeden, to … dwa zupelnie rozne czyny, zakwalifikowane z dwoch roznych artykulow Kodeksu karnego:

 1. Czyn II – znieslawienie /art. 212 § 2 kk/ za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, adwokata Wieslawy Zoll, pelnomocnika mej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/.

 2. Czyn XVIII – Rozpowszechnianie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

 

Zwracam uwage, ze sedzia Beata Stoj nie sporzadzila zadnego uzasadnienia dla jej … sam nie wiem, jak to, co sporzadzila nazwac, zapytania, wniosku, oferty … .

W odpowiedzi na w.w. oferte zlozona przez sedzie Beate Stoj, przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec wydala w dniu 11 lutego 2011 r. zarzadzenie o tresci – Zalacznik 4: „ZARZADZENIE

– zarejestrowac sprawe w repetytorium K pod kolejnym numerem i zalozyc akta sprawy

– przydzielic sprawe do rozpoznania (wdl. kolejnosci wplywu) do referatu SSR A. Wilk-Krol

Przedawnienie karalnosci czynu ……….

Akta sprawy doreczono sedziemu referentowi w dniu 11.02.2011 r.

Podpis nieczytelny”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec – Zalacznik 4

 

Sedzia Anna Ziec – Wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy Przewodniczaca Wydzialu II Karnego tego Sadu – wydala zarzadzenie, jak wyzej, tj. bez uzasadnienia, bez sygnatury, bez pieczatki, bez czytelnego podpisu, opatrzone parafa. Wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec …. wznowila – na wniosek sedzi Beaty Stoj – wydanym przez nia zarzadzeniem sprawe zakonczona prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego tego samego Sadu, tj. Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy.

Przeciez to absolutne bezprawie!

W zwiazku z zarzadzeniem sedzi wiceprezes A. Ziec doreczono mi Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r.:

Zawiadomienie Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana o terminie rozprawy o wydanie wyroku lacznego, ktora odbedzie sie dnia 31 marca 2011 r., o godz. 12:00 sala 24 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 87/11, Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r.

 

Sprawe przekazano do rozpoznania sedzi Agnieszce Wilk-Krol i ta – scigajac mnie za czyny, za ktore raz juz bylem skazany – wydala zarzadzenie o przeprowadzeniu w stosunku do mnie, jako oskarzonego wywiadu srodowiskowego przez kuratora sadowego Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Magdalene Mogielnicka.

W zwiazku ze zleconym jej zadaniem, kurator Magdalena Mogielnicka stawila sie w sobote 19 marca 2011 r. w mieszkaniu mojej 76-o letniej matki, weszla do niego nie okazawszy jej zadnego dokumentu poswiadczajacego, ze jest kuratorem poinformowala moja matke, ze musi z nia przeprowadzic wywiad w zwiazku ze sprawa karna prowadzona przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy oraz w zwiazku z potrzeba sporzadzenia przez nia raportu dla Sadu na moj temat do dnia 25 marca 2011 r. A nastepnie przepytywala moja matke w obecnosci jednego z moich synow, ktory akurat u niej przebywal, czy nie jestem alkoholikiem, czy nie biore narkotykow, itp. itd.

Takich wywiadow nie przeprowadzono, gdy mnie sedzia T. Kuczma pierwszy raz scigal za te same czyny.

 

Potem zlozylem wniosek o wylacznie sedzi Agnieszki Wilk-Krol, nastepnie w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem sluszny protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej – patrz: tekst ponizej – i prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje na moja korzysc w sprawie czynow … II i XVII skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., tych wlasnie czynow, z ktorych sedziny Beata Stoj i Anna Ziec chcialy zrobic jeden …

 

Ad. pkt III.27 str. 2 prokurator generalny Andrzej Seremet, zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand, prokurator Prokuratury Generalnej Mieczyslaw Tabor

 

Od dnia 30 marca 2010 r. skierowalem trzy pisma do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawierajace wnioski o wniesienie – na podstawie podanych wyzej przepisow prawa – kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Pismami do sygn. akt PR V 861-1995/08, z dnia:

 1. 12 maja 2010 r.,

 2. 21 wrzesnia 2010 r.,

 3. 2 grudnia 2010 r.

prokurator generalny A. Seremet informowal mnie, ze akta sprawy poddawano badaniom – w tym wnikliwym – i nie stwierdzono zachodzenia przeslanki do wniesienia kasacji.

W dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie. Po 12 dniach jego prowadzenia przeze mnie i kolejnych 4 pikiety prokurator generalny podjal decyzje o wniesieniu kasacji na moja korzysc w zakresie czynu polegajacego na znieslawieniu adw. W. Zoll z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. Autorem kasacji byl zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand, a bronil jej przed Sadem Najwyzszym prokurator Prokuratury Generalnej Mieczyslaw Tabor. Wyzej wymienieni prokuratorzy uznali za zgodne z prawem ze zostalem skazany z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. pkt III.28 str. 2 sedziowie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski

W dniu 26 stycznia 2012 r. odbyla sie przed Sadem Najwyzszym rozprawa kasacyjna w sprawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. w zakresie czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll. Rozpoznawali ja sedziowie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski. Wydali wyrok /sygn. IV KK 272/11/, ktorym uchylili wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu i przekazali sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy z powodu razacego naruszenia prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. Wyzej wymienieni sedziowie Sadu Najwyzszego nie tylko zatem uznali, ze slusznie mnie sedzia Tomasz Kuczma skazal z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ale takze … nakazali Sadowi Rejonowemu w Debicy powtorne sciganie mnie za ten czyn z oskarzenia publicznego.

 

Ad. pkt III.29 str. 2 Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll

Gdy sedziowie zezwalali adw. Wieslawie Zoll w opisany wyzej sposob na naruszanie prawa konstytucyjnego i ustawowego oraz razem z nia pozbawiali mnie moznosci korzystania z moich praw, o sprawie poinformowalem Rzecznika Praw Obywatelskich, wnoszac o jego interwencje. W odpowiedzi Rzecznik poinformowal mnie pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r.:

Generalnie nadmienic nalezy, ze podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowia polemike z wnioskami zlozonymi przez pelnomocnika zony/adw. W. Zoll – ZKE/ Ocena zasadnosci wnioskow, jak i zebranego w sprawie materialu dowodowego – jak rowniez odmowy poddania sie przeprowadzenia dowodu – nalezy do niezawislego sadu. W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemozliwil przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.

Zarzuty dotyczace rzekomych uchybien proceduralnych nalezy podniesc w ewentualnej apelacji od wyroku, zostana one ocenione przez Sad II instancji.

W zwiazku z zadaniem zawartym w pismie z dn. 18.07.2002r. wyjasniam, ze nie strona lub jejpelnomocnik, ale Sad dorecza stronie przeciwnej lub jej pelnomocnikowi odpisy zlozonych pisma procesowych i zalacznikow. Przepisy nie mowia nic o obowiazku doreczenia przez strone drugiej stronie odpisow pism, zwlaszcza pism, ktorych nie przedstawila Sadowi, a jedynie na tresc ktorych w pismie sie powoluje, nie odnosi sie to zwlaszcza do pism autorstwa drugiej strony, czy dokumentow doreczonych stronie wczesniej.

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo z dnia 20 sierpnia 2002r.

 

Prof. Andrzej Zoll wykorzystywal urzad Rzecznika Praw Obywatelskich w celach prywatnych.

Ciekawe, skad mial sad wziac dowody, na ktore powolala sie adw. Wieslawa Zoll, jesli ona powolala sie na zaswiadczenia jako zlozone – „co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami. – mimo ze ich nie zlozyla do akt sprawy.

Tym bardziej, ze sedziny … chronily adw. W. Zoll przed moimi wnioskami o zlozenie do akt sprawy dowodow, n ktore ta sie powolywala, sedzia Agata Wasilewska-Kawalek mnie grozila, ze nalozy na mnie kare grzywny /patrz: str. 5 niniejszego pisma/, a sedzia Izabela Strozik zarzucila mi agresje, atakowanie adw. Wieslawy Zoll i z tego powodu, powodowana dobrem moich synow zezwolila im na spotkania ze mna raz na dwa tygodnie w weekendy /patrz: str. 5 niniejszego pisma/.

Przesluchiwany przez sedziego Tomasza Kuczme Rzecznik Andrzej Zoll zeznal:

Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 

Tak, jakby to Rada Adwokacka byla wlasciwa instytucja do zajmowania sie popelnianiem przestepstw poswiadczenia nieprawdy w dokumencie – art. 271 § 1 K.k.

A Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll swiadom byl swoich uprawnien …

Gdy chcial uczynic przestepca Leszka Bubla, to zlozyl – jako Rzecznik Praw Obywatelskich, na poczatku sprawowania urzedu – zawiadomienie o popelnieniu przez niego przestepstwa rozpowszechniania materialow antysemickich.

Sad wydal wyrok czyniacy L. Bubla przestepca.

W sprawie adw. W. Zoll przesylal Okregowej Radzie Adwokackiej w Krakowie moje pisma informujace go o klamstwach adw. W. Zoll, a tam nawet jej upomnienia nie udzielili, bo miala sympatykow jej patologii w osobach dziekana adw. L. Lawrowskiego, ktory mi wmawial, ze to ja … inspiruje, i icedziekana adw. Janusza Gladyszowskiego, ktory mi wmawial, ze adw. Wieslawa Zoll … nieswiadoma. Pozniej mogla sie adw. W. Zoll pozalic i pochwalic przed sedzia T. Kuczma: „Te wszystkie pisma byly rozsylane po calej Polsce, po roznych instytucjach. Rowniez do Rzecznika Praw Obywatelskich /Andrzeja Zolla – ZKE/, ktory pisma te odsylal do Rady Adwokackiej, ktora odmawiala wszczecia postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, zeznania swiadka Wieslawy Zoll zlozone w dniu 7 maja 2007 r.

 

A przeciez adw. W. Zoll popelniala – notorycznie! – przestepstwa poswiadczenia nieprawdy w wydawanych przez nia dokumentach, tj. pismach procesowych, w tym w w.w. zazaleniu z dnia 28.01.1999 r., ktore z cala pewnoscia mialo znaczenie prawne, bo dotyczylo postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie.

Dzisiaj zydowskie ortodoksyjne bydle, malzonek oszustki, prof. A. Zoll jojczy i labiedzi, gdy o mnie pytany przez media:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Nie skarzylem sie prof. A. Zollowi na jego malzonke, ale informowalem Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej o naruszaniu prawa przez to moralne dno. A to zydowskie bydle wykorzystywalo w celach prywatnych darzony – nieslusznie odkad zawladneli nim Zydzi polonofoby – najwiekszym zaufaniem urzad w Polsce i ubolewalo, jak w pismie z dnia 20.08.20012 r.: „Generalnie nadmienic nalezy, ze podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowia polemike z wnioskami zlozonymi przez pelnomocnika zony /adw. W. Zoll – ZKE/ Ocena zasadnosci wnioskow, jak i zebranego w sprawie materialu dowodowego – jak rowniez odmowy poddania sie przeprowadzenia dowodu – nalezy do niezawislego sadu. W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym (…).”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Jak Pan zauwazyl, w przeciwienstwie do wczesniej kierowanych przeze mnie do Pana pism, do niniejszego nie zalaczam kopii dokumentow – poza poswiadczajacymi, w jaki sposob sedzia Beata Stoj z sedzia Anna Ziec chcialy zatuszowac, ze mnie prokurator R. Ridan oskarzyla, a sedzia T. Kuczma skazal z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, to byly … Himalaje sedziowskiej patologii – na ktore sie powoluje.

Okaze je oczywiscie jesli ktorakolwiek z osob wymienionych w niniejszym pismie przedstawi mi zarzut zniewazenia jej i/lub znieslawienia.

Sa natomiast calkowicie zbedne jesli wziac pod uwage cel niniejszego pisma, czyli prezentacje ferajny, fanklubu adw. Wieslawy Zoll.

Kazda z wyzej wymienionych osob w jakis sposob poswiadczyla przynaleznosc do jej ferajny.

Jedni sedziowie zezwalali jej przez kilka lat na naruszanie prawa i pozbawianie mnie moznosci korzystania z niego. Inni razem z prokuratorami uznawszy adw. Wieslawe Zoll za dobro ogolne sciganie mnie i skazali za jej znieslawienie z oskarzenia publicznego, choc to czyn scigany z oskarzenia prywatnego. Samorzadowcy z Okregowej Rady Adwokackiej wmawiali mi, ze ja inspiruje, a poza tym nie odrozniam klamstwa od mowienia – w przypadku adw. Wieslawy Zoll przede wszystkim pisania – nieprawdy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll …?

Na tego glupiego nabzdyczonego Zyda megalomana szkoda kazdego slowa ponad prezentacje jego pogardy dla prawa i nie-Zydow. To – po prostu – Zyd ortodoks radykalny obciazony wszystkimi wlasciwymi takowym patologiom.

Nastepna Rzecznik Irena Lipowicz?
Zydowka, polonofob na uslugach prof. Andrzeja Zolla i ferajny.

Sedziowie i prokuratorzy tak gorliwie, z takim zapamietaniem temu moralnemu dnu – adw. Wieslawie Zoll – swiadcza uslugi, ze nawet sie nie zorientowali, ze … znowu naruszaja prawo.

W sposob kompromitujacy ich, jak jeszcze nie bylo.

Oto bowiem z dniem 1 pazdziernika 2013 r. ustala karalnosc czynu II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. opisanego jako znieslawianie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Ustala poniewaz, jak Panu wiadomo:

 1. Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 101 ustawy Kodeks karny stanowi:
  § 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 3. Artykul 102 ustawy Kodeks karny stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Skad znam zacytowane wyzej prawo?

Sedzia Beata Stoj nauczyla mnie go.

Powolala sie na nie w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 5.2, a potem poswiadczyl jego funkcjonowanie Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Sedzia B. Stoj usilowala postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. nieskutecznie umorzyc postepowanie w zakresie 16 czynow, za ktore mnie sciga na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., w tym czynu II opisanego jako znieslawienie adw. W. Zoll.

Wtedy, tj. w czerwcu 2013 r. karalnosc tego czynu z cala pewnoscia nie ustala.

Poswiadczyl to Sad Okregowy w Rzeszowie uchylajac postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Karalnosc tego czynu ustala jednak ponad wszelka watpliwosc w dniu 1 pazdziernika 2013 r.

A jednak tym razem sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk mnie za niego scigaja.

 

W zwiazku ze sciganiem mnie po dniu 1 pazdziernika 2013 r. za czyn z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. zlozylem skierowanymi do Pana:

 1. pismem z dnia 14 listopada 2013 r. zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 5
  Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2013 r. o popelnieniu

przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 5

 1. pismem z dnia 15 listopada 2013 r. zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – Zalacznik 1

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 15 listopada 2013 r. o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, oraz „prywatny” prokurator Wieslawy i Andrzeja Zoll, czyli ich slugus Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk, a takze jej Zastepca Edyta Fraczek-Padol to doprawdy wyjatkowe, rzadkie tumany – „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Otoz w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 5.2: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy II Wydziale Karnym skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie (…) W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, zeZbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa zart. 216 § 2 k.k. iart. 212 § 2 k.kw zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego(art. 216 § 5 k.k. iart. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia/znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98).Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala.Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 5.2

 

Juz zacytowanym wyzej postanowieniem sedzia Beata Stoj dowiodla, ze jest jednym z najwiekszych tumanow – byc moze wiekszym jest tylko prof. dr hab. Andrzej Zoll, ktory uczynil mnie przestepca w sprzecznosci z teoria prawa karnego, ktora sam publicznie rozpowszechnia – w historii wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej. Wymyslila bowiem, ze karalnosc czynu polegajacego na znieslawieniu adw. W. Zoll – „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.” – ustala nie tylko przed wniesieniem przez prokuratora generalnego A. Seremeta kasacji /23 sierpnia 2011 r./ w zakresie tego czynu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przed wydaniem przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego /26 stycznia 2012 r./, ale nawet przed wydaniem wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15 wrzesnia 2010 r./. Sedzia Beata Stoj wymyslila zatem, ze prokuratorzy Prokuratury Generalnej, tj. prokurator generalny A. Seremet, jego zastepca Robert Hernand i prokurator Mieczyslaw Tabor oraz troje sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski wzruszyli w dniu 26 stycznia 2012 r. skazujacy mnie wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. i nakazali mnie scigac za czyn, ktorego karalnosc ustala przed dniem … 15 wrzesnia 2010 r., tj. przed tym zanim oni wzruszyli wyrok.

Co wiecej, gdyby miala racje sedzia Beata Stoj, znaczyloby to, ze ona sama scigala mnie od listopada 2010 r. do 14 czerwca 2013 r. za czyny – jej postanowienie z dnia 14.06.2013 r. dotyczylo takze innych czynow – ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

To przeciez paranoja.

Co zabawne, sposob „rozumowania” sedzi Beaty Stoj – czyli paranoje – uznala za prawidlowy Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, ktora za sluszne uznala postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r., o czym mnie zawiadomila pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, a nastepnie poswiadczyla w pismie do mnie z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – patrz: str. 18.

 

Nie znajac tak dobrze prawa i orzecznictwa, jak Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, powodowany wylacznie tzw. zdrowym rozsadkiem, zaskarzylem – z podanego wyzej powodu – postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. Sedzia Beata Stoj uznala moje zazalenie za niesluszne i przekazala do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie.

Sedziowie Sadu w Rzeszowie, SSO Marcin Swierk, SSO Piotr Popek, SSR del. do SO Anna Romanska, przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej posluzyli sie, jak ja, zasada prawidlowego rozumowania i wydali w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienie, ktorym uchylili uznane za sluszne przez prokurator Edyte-Fraczek Padol postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. podajac nawet prawo i orzecznictwo, ktorym sedzia B. Stoj miala sie posluzyc po przekazaniu jej sprawy do ponownego rozpoznania. Podali – Zalacznik 5.3: „W wypadku uchylenia wyroku skazujacego w trybie kasacji lub wznowienia postepowania, gdy nie jest mozliwe uniewinnienie oskarzonego, a uplynal okres przedawnienia karalnosci, postepowania karnego nie wolno prowadzic i podlega ono umorzeniu na podstawie art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. (wyrok SN z 1.03.2007 r. III KK 340/06 OSNwSK 2007/1/551).

(…) Z lektury akt sprawy – wydrukow ze strony internetowej z.kekus.w.interia.pl wynika, ze wpisy na niej dotyczace pokrzywdzonych publikowane byly po datach ich przesluchania w toku postepowania przygotowawczego, na ktore powoluje sie Sad I instancji i wpisy te rowniez z 2005 r. Prokurator ujal w ramach zarzutow aktu oskarzenia. Przyjmujac tok myslenia Sadu Rejonowego, nalezaloby uznac, ze okres przedawnienia 1 roku przewidziany w art. 101 § 2 kk bieglby w stosunku do czynow na szkode pokrzywdzonych przesluchanych w 2004 r. czy poczatkiem 2005 r. w trakcie dalszego okresu popelnienia przedmiotowych czynow.

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w zarzutach aktu oskarzenia nalezalo tez odniesc sie do nich w zakresie rozwazenia, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia. Wobec rozbieznosci w tym zakresie pogladow orzecznictwa i doktryny (patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62.) Sad Rejonowy powinien te kwestie rozwazyc i wypowiedziec sie wg ktorego z pogladow i jaki czas zarzucanych czynow przyjal, ustalajac przedawnienie ich karalnosci.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. –

Zalacznik 5.3

 

Zgodnie z podanym przez Sad Okregowy w Rzeszowie prawem i orzecznictwem karalnosc czynu II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. polegajacego na znieslawieniu ad. Wieslawy Zoll:

 1. nie ustala przed dniem 14 czerwca 2013 r., gdy sedzia B. Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania w zakresie tego czynu z powodu rzekomego ustania jego karalnosci /tym bardziej nie ustala przed wniesieniem kasacji przez prokuratora generalnego i przed wydaniem wyrokow wznowieniowych przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy. Pomijajac zacytowane wyzej uzasadnienie Sadu Okregowego w Rzeszowie do z dnia 27.08.2013 r. prokuratorzy Prokuratury Generalnej, tj. prokurator generalny A. Seremet, jego zastepca Robert Hernand i prokurator Mieczyslaw Tabor oraz troje sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski, nie sa bezmyslnymi idiotami, jakimi ich uczynila Prezes Beata Stoj postanowieniem uznanym za sluszne przez Prokurator Edyte Fraczek-Padol.

 2. z cala pewnoscia ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Jesli prokurator R. Ridan jako koniec okresu popelniania czynu II aktu oskarzenia opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ wskazala: „do wrzesnia 2005 r.”, a czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego, to karalnosc tego czynu ustala z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k., w art. 101 § 2 K.k. i w art. 102 K.k. najpozniej z dniem 1 pazdziernika 2013 r., bo … 3 + 5 = 8. A 8 lat od konca wrzesnia 2005 r. minelo w dniu 30 wrzesnia 2013 r.

To bardzo prosty rachunek. Zeby go przeprowadzic nie trzeba znac zadnego prawa, ani orzecznictwa. Trzeba tylko przez ulamek sekundy prawidlowo porozumowac.

Co jest zreszta ustawowym obowiazkiem kazdego funkcjonariusza publicznego prowadzacego postepowanie karne

 

Przyznam, ze po tym, gdy mi we wrzesniu 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie doreczyl postanowienie z dnia 27 sierpnia 2103 r. /Zalacznik 5.3/ ucieszylem sie, ze sedzia Beata Stoj – pouczona przez Sad Okregowy w Rzeszowie – wyda za kilka dni postanowienie o umorzeniu postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Podala przeciez w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r., ze: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.”, oraz poswiadczyla, ze wie, iz do czynow sciganych z oskarzenia prywatnego: „stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

 

Wystarczylo zatem wykonac podane wyzej dzialanie: 3 + 5. A po otrzymaniu wyniku: = 8, wiedziec, ze po miesiacu wrzesniu nastepuje miesiac pazdziernik. A tak jest od czasu, gdy wymyslono kalendarz, ktorym sie poslugujemy.

Czyli juz jakis czas …

Wiedzac, ze sedzia Beata Stoj to rzadki tuman – „Tuman”: «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051 – obawialem sie, ze ona moze nie wpasc na to, ze powinna wykonac dzialanie, jak wyzej i skorzystac z wiedzy z zakresu poslugiwania sie kalendarzem.

Sedzia Beata Stoj znowu nie zaskoczyla mnie jej kreatywnoscia i znajomoscia prawa i zamiast wyznaczyc termin posiedzenia, podczas ktorego wydala by postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II akt oskarzenia wyznaczyla … mi termin stawiennictwa na badania psychiatryczne w Szpitalu im. dr. Jozefa Babinskiego, 25 pazdziernika 2013 r., tj. 25 dni po ustaniu karalnosci czynu, za ktory mnie sciga.

Postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. /Zalacznik 5.4/, a Wezwanie dla mnie na badania w dniu 23 wrzesnia 2013 r. /Zalacznik 5.6/.

 

Cala nadzieje na zaprzestanie scigania mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala pokladalem zatem w Prokuratorze Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystynie Kowalczyk.

Tym bardziej, ze przeciez postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., w ktorym podala prawo, na podstawie ktorego prokurator K. Kowalczyk powinna latwo ustalic, ze karalnosc czynu II aktu oskarzenia ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., sedzia Beata Stoj wydala, jak podala w postanowieniu – Zalacznik 5.2: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy II Wydziale Karnym skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 5.2

 

Myslalem zatem, ze korzystajac z wiedzy podanej przez sedzie Beate Stoj oraz z posiadanych przez nia uprawnien okreslonych w art. 14 K.p.k.4 i w w art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze5 Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk zlozy wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania w zakresie w.w. czynu. Jej Zastepca prokurator Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie przeciez pismem z dnia 12 lipca 2013 r.: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.

 

Slugus Andrzeja i Wieslawy Zoll, ich obronca prokurator Krystyna Kowalczyk sciga mnie jednak z taka gorliwoscia pasja, zaangazowaniem, z takim zapamietaniem, ze uznala za zasadne, ze mnie bedzie scigac „na dozywocie” – moje – za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll i nawet ustanie karalnosci nie jest jej stanie sklonic do zaprzestania naruszania prawa. A przeciez Sad Okregowy w Rzeszowie pouczyl ja postanowieniem z dnia 27.08.2013 r., ze po ustaniu karalnosci nie wolno, podajac podstawe prawna i orzecznictwo.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze w sprawie scigania mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., w tym za czyn z pkt. II polegajacy na znieslawieniu – art. 212 § 2 K.k. – adw. Wieslawy Zoll w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Prokurator generalny Andrzej Seremet podal w kasacji z dnia 23.08.2011 r.:W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.”
  Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 1. Sad Najwyzszy wydal w dniu 26 stycznia 2012 r. wyrok /sygn. IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania,

 2. sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe przeciwko mnie po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. sporzadzila w dniu 11 grudnia 2007 r.: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sadu Beaty Stoj

 1. art. 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Trybunal Konstytucyjny podal w uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r.: Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Dowod: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

W przypadku scigania mnie za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll kierowana przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod pobila zatem ostatni z „rekordow”.

Po sciganiu mnie przez ponad 8 lat:

 1. z oskarzenia publicznego za czyn scigany z oskarzenia prywatnego,

 2. na podstawie domniemania mojej winy, tj. na podstawie dowodow zebranych przez Sad Rejonowy w Debicy – prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala zadnych, poza makulatura, tj. setkami kart wydrukow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, dowodow – poswiadczajacych, ze nie ja jestem sprawca tego czynu i nie w Krakowie zostal popelniony, lecz ze popelnily je inne niz ja osoby,

sciga mnie w dacie zlozenia przeze mnie niniejszego pisma, mimo ze karalnosc czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

W tym miejscu wskazac nalezy i podkreslic milosierdzie, jakie ja okazuje dwom rzadkim tumanom, tj. sedzi Beacie Stoj i prokurator Krystynie Kowalczyk.

Mimo ze karalnosc czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., ja, zyczliwy wszystkim ludziom, a moim amoralnym przeciwnikom, zawodowym nieudacznikom w szczegolnosci, nie od razu zlozylem zawiadomienia o popelnieniu przez nie przestepstw z art. 231 § 1 K.k. Dalem im az poltora miesiaca na to, zeby sie zreflektowaly i umorzyly postepowanie. Dopiero, gdy mi obie doreczyly pisma osobiscie przez nie sporzadzone po dniu 1 pazdziernika 2013 r. i te pisma dotyczyly spraw inne niz umorzenie postepowania, utwierdziwszy sie raz jeszcze w przekonaniu, ze rzadkie z nich tumany i predzej mnie do aresztu wsadza niz przestana scigac za czyn, ktorego karalnosc ustala, zlozylem zawiadomienia – Zalacznik 1, Zalacznik 5.

Najpewniej w ogole bym ich nie zlozyl, ale przeciez sedzia Beata Stoj wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym grozac mi, ze jesli sie na nie nie stawie w dniu 25 pazdziernika 2013 r., to moge zostac doprowadzony pod przymusem przez Policje.

Grozila mi takze juz wczesniej dwukrotnie, tj. w marcu i maju br., ze zastosuje wobec mnie tymczasowe aresztowanie, informujac prokuratora generalnego, ze to w celu poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Rozumiem, ze Pan wie, iz:

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

i zgodzi sie Pan ze mna, ze nie moge dopuscic – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do tego, zeby mnie w listopadzie 2013 r. lub pozniej umieszczono w areszcie, czy tez poddano pod przymusem badaniom sadowo-psycgiatrycznym z powodu scigania mnie nie dosc, ze z oskarzenia publicznego za czyn scigany z oskarzenia prywatnego i na podstawie domniemania mojej winy – tj. bedacych od pazdziernika 2007 r. w posiadaniu Sadu Rejonowego w Debicy dowodow poswiadczajacych moja niewinnosc – to w dodatku za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 15 listopada 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 6: „Dotyczy:

 1. Wniosek o zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o umorzenie postepowania przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w zakresie czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, opisanego jako znieslawienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k..

 2. Zawiadomienie o:

  1. moim stawiennictwie w srode 27 listopada o godz. 14:00 na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. moim zamiarze:

   1. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli Prokurator Rejonowy nie skieruje do dnia 27 listopada 2013 r. wniosku, jak w pkt. I i nie wyda mi w dniu 27 listopada 2013 r. jego kopii,

   2. kontynuowania protestu, jak w pkt. II.2.1 do dnia wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I,

   3. moim zamiarze stawiennictwa w poniedzialek 25 listopada 2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, celem przedstawienia dowodow poswiadczajacych slusznosc mojego protestu, jak w pkt. II.2.1.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 18 listopada 2013

r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 6

 

O moim zamiarze stawiennictwa w dniu 25 listopada 2013 r. na cotygodniowym dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, celem okazania – i zlozenia – dokumentow, dowodow poswiadczajacych slusznosc protestu, ktory zamierzam prowadzic, zawiadomilem Komendanta pismem z dnia 15 listopada 2013 r. – Zalacznik 7: „Dotyczy: Zawiadomienie o moim zamiarze:

1. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod z powodu scigania mnie za czyn polegajacy na znieslawieniu wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

2. stawiennictwa w poniedzialek 25 listopada 2013 r., godz.15:00 na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji celem przedstawienia dowodow poswiadczajacych slusznosc mojego protestu, jak w pkt. I. 1”

Dowod: Malopolska Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie, pismo z dnia 18 listopada 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka– Zalacznik 7

 

Podczas spotkania w dniu 25 listopada 2013 r. z Malopolskim Komendantem Wojewodzkim Policji okaze mu takze niniejsze pismo, opatrzone prezentata Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, poswiadczajaca, ze zawiadomilem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zamiarze prowadzenia przeze mnie od dnia 28 listopada 2013 r. calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Jak Pan wie, w zwiazku ze sprawa prowadzona przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. i jej dla mnie skutkami prowadzilem kilka slusznych protestow. Wladze instytucji przed ktorymi je prowadzilem zawsze wzywaly Policje i wyjasnialem interweniujacym policjantom przyczyny moich protestow.

Dotychczas prowadzilem je wylacznie letnia pora. Z przyczyn lezacych po stronie sedzi B. Stoj i Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, protest zapowiedziany w niniejszym pismie zmuszony jestem prowadzic w listopadzie.

Osobiscie uprzedze zatem o nim Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji

Noce sa juz chlodne i nie chcialbym zlapac kataru, w zwiazku z czym daje prokurator Krystynie Kowalczyk dodatkowych 10 dni na zlozenie przez nia wniosku, ktorego zlozenie celem zapobiezenia scigania mnie od 1 pazdziernika za czyn, ktorego karalnosc z tym dniem ustala, bylo jej obowiazkiem najpozniej we wrzesniu 2013 r.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Nie wiem, czy Pan dostrzega groteskowosc sytuacji, w jakiej znalazla sie Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod.

I wcale nie jest groteskowe, ze mnie sciga lacznie 9 rok – postepowanie zarejestrowano w dniu 2 lipca 2004 r. – z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 oraz nie zebrawszy dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynu, za ktory mnie sciga. To jest bezprawna usluga swiadczona nieodplatnie – trzeba miec nadzieje, ze nieodplatnie, tj. za usmiech wdziecznosci adw. Wieslawy Zoll – adw. Wieslawie Zoll przez funkcjonariuszy w sluzbie publicznej i to jest przykre, by nie rzec tragiczne. Nie ma sie z czego smiac.

Groteskowe nie jest takze lecz tragiczne to, ze gdy nie ustala karalnosc czynu z pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. opisanego jako znieslawienie przeze mnie adw. Wieslawy Zoll, a sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowienie o umorzeniu postepowania przeciwko mnie w zakresie tego czynu, rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska na pytaniered. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?”

odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013 Rzecznika Prasowego Prokuratury

Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Nie moze tez byc do smiechu obywatelom narazonym na uslugi Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktora takze uznala postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.20131 r. za sluszne, co poswiadczyla pismem do mnie z dnia 7 pazdziernika 2013 r.: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06 Krakow 7.10.13r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Ponadto odnosnie pisma z dnia 25.09.13 informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 

Groteskowe bedzie to, ze po tym, gdy rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska i zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol uznaly za sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem, niesluszne postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. o umorzeniu postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. z powolaniem sie na okolicznosc ustania jego karalnosci, mimo ze wtedy ta karalnosc nie ustala, to obecnie, po tym, gdy pismami z dnia 14.11.2013 r. /Zalacznik 5/ i 15 11.2013 r. /Zalacznik 1/ zlozylem zawiadomienia o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj i przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschodu Krystyne Kowalczyk przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez sciganie mnie w listopadzie 2013 r. za ten sam czyn II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. prokuratorzy, ktorzy beda rozpoznawali zlozone przeze mnie zawiadomienia, celem uchronienia sedzi Beaty Stoj i prokurator Krystyny Kowalczyk przed statusami przestepcy beda musieli wmowic mi, ze:

 1. karalnosc wyzej wymienionego czynu jednak – tj. mimo ze mnie w okresie od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 27 sierpnia 2013 r. w.w. funkcjonariuszki publiczne /sedzia B. Stoj dwukrotnie oraz prokurator B. Marcinkowska i prokurator E. Fraczek-Padol/ przekonywaly, ze ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.jeszcze nie ustala i sedzia Beata Stoj oraz Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk slusznie, zgodnie z prawem i orzecznictwem mnie za niego scigaja w listopadzie 2013 r.,

 2. sedzia Beata Stoj juz dawno, tj. we wrzesniu 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynu, tylko … zapomniala mi go doreczyc.

 

Ani troche mnie to nie zdziwi, gdy teraz ktos znajdzie jakies orzecznictwo, zgodnie z ktorym mozna mnie scigac za czyn, ktorego karalnosc ustala. Panstwo na wszystko macie orzecznictwo i gdy prokuratorowi lub sedziemu udowodnic, ze naruszyl prawo materialne lub procesowe, to zaraz jakis koles z ferajny pisze, ze przeciez w przeszlosci, w tym nawet przed … 50 laty „ktos tam, ktos tam, cos tam, cos tam”, czyli ze jakis sad cos wymyslil i dlatego jednak nie doszlo do naruszenia prawa.

Mysle, ze Panstwo macie w Waszych zbiorach do kazdego przepisu prawa kilka tuzinow orzeczen, w tym calkowicie sie wykluczajacych i dlatego … zawsze wszystko Wam sie zgadza, tj. kazde prawo mozecie obalic jakims orzeczeniem.

W niniejszym zgloszonej sprawie o tyle bedzie trudno, ze nawet sedzia Beata Stoj w uznanym za sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. wskazala prawo – a potem Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27.08.2013 r. wskazal prawo i orzecznictwo – na podstawie ktorego karalnosc czynu II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ustala ostatecznie z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Macie Panstwo troszke klopotu przez to, ze klamliwemu bydlu, adwokat Wieslawie Zoll, malo bylo, ze na mnie zarobila – tj. wydzierala moim dzieciom za posrednictwem mojej niepracujacej zony – kilka tysiecy zlotych dzieki alimentom placonym przeze mnie na pokrycie kosztow utrzymania moich synow i ze ja podporzadkowani jej sedziowie i adwokaci chronili przed konsekwencjami naruszania przez nia prawa, i dodatkowo postanowila mnie uczynic przestepca, a rzadki tuman i slugus familii Zoll prokurator Radoslawa Ridan i nadzorujaca ja prokuratorska ferajna / tuzy krakowskiej prokuratury: Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kusnierz/ postanowili przyjemnosc uczynic moralnemu dnu, tchorzowi i msciwemu tumanowi wyswiadczajac jej usluge uczynienia mnie przestepca.

Zenujace, ze interesu prokuratora tumana Radoslawy Ridan i jej protegowanej, adw. Wieslawy Zoll, od ponad 7 lat chroni kilka tuzinow tzw. autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach. Ferajna z najwyzszych „polek”.

 

xxx

 

Mogli, tzn. sami sobie pozwolili, mnie scigac prokuratorzy i sedziowie od dnia 12 czerwca 2006 r. – w tym mogli skazac, tj. uczynic przestepca wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – do dnia 30 wrzesnia 2013 r. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., wbrew stanowisku Trybunalu Konstytucyjnego przedstawionemu w uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. /sygn. P 3/06/ i bedac posiadaniu doreczonych im przez operatorow internetowych w sierpniu i pazdzierniku 2007 r. dowodow braku mojej winy.

Nie wolno im jednak scigac mnie za ten czyn po ustaniu jego karalnosci z dniem 1 pazdziernika 2013 r. Nie wolno, bo:

W wypadku uchylenia wyroku skazujacego w trybie kasacji lub wznowienia postepowania, gdy nie jest mozliwe uniewinnienie oskarzonego, a uplynal okres przedawnienia karalnosci, postepowania karnego nie wolno prowadzic i podlega ono umorzeniu na podstawie art. 17 §1 pkt 6 k.p.k.

(wyrok SN z 1.03.2007 r. III KK 340/06 OSNwSK 2007/1/551).

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13 – Zalacznik 5.3

 

Jesli nie wolno, to … nie wolno. Wszystkim. Nawet Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystynie Kowalczyk.

Jakby trudno nie byloby sie jej – przywyklej od lat do bezkarnego naruszania prawa – z tym pogodzic.

 

Na zakonczenie ostatnia juz refleksja …

Wprawdzie to mnie sedzia Beata Stoj posadza od marca 2011 r. o niepoczytalnosc – uwaza, ze jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. – ale musi Pan zgodzic sie ze mna, ze to paranoja, ze sedzia Beata Stoj wydala, w obecnosci Pana podwladnej z Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, postanowienie, ktorym umorzyla postepowanie przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. , z powodu ustania jego karalnosci wtedy, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r., gdy karalnosc tego czynu jeszcze nie ustala – w dodatku twierdzac, ze ustala … przed wydaniem wyrokow wznowieniowych w sprawie przeciwko mnie, co kolejnym jest dowodem potencjalu intelektualnego sedzi i prokuratorow, ktorzy uznali takie jej stanowisko za sluszne – a sciga mnie za ten czyn, przy udziale Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w listopadzie 2013 r., tj. po tym, gdy karalnosc tego czynu z cala pewnoscia ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Organy postepowania przeciwko mnie, tj. Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk z cala pewnoscia nie sa w stanie sprostac wymogowi, ktory tak wobec nich okreslil ustawodawca:

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania(…).

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Niestety, to ja ich niemocy intelektualnej ponosze konsekwencje.

W niniejszym pismie przedstawilem jeden tylko z jej mnostwa przykladow.

W zwiazku z powyzszym informuje, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 15 listopada 2013 r. o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 2. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ pismo procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28 stycznia 1999 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec

 5. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2013 r. o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 18 listopada 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 7. Malopolska Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie, pismo z dnia 18 listopada 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka

1 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takze moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska. – zrodlo: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207.

 

2 Grazyna Lubinska, „Miejsca odnalezione” ; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 20 pazdziernika 1992, s 5

3 W zamieszczonym na stronie 11 Dziennika z dnia 4 stycznia 2007r. wywiadzie minister sprawiedliwosci Zbigniew Ziobro deklarowal: „O tej transakcji dowiedzialem sie dopiero ze srodowych lamow „Dziennika”. Oczywiscie moglbym tlumaczyc, ze cztery lata temu byl inny prokurator generalny, a po nim nastapili jeszcze kolejni. Zamiast tego deklaruje, ze sprawe wyjasnie doglebnie. Juz wydalem polecenia dyrektorowi biura Przestepczosci Zorganizowanej Konradowi Konratowskiemu, aby akta pilnie sciagnal z gdanskiej prokuratury. To jedna z najwazniejszych spraw jakie sie ostatnio pojawily.Dlatego osobiscie przeczytam akta i wyrobie sobie zdanie o pracy prokuratorow. Dodatkowo inny prokurator rowniez oceni prace oskarzyciela zajmujacego sie ta sprawa. (…) Dzis widac, jak wiele patologicznych ukladow wtedy powstawalo i dzialalo bez przeszkod. Rola prokuratury jest wyjasnienie wszystkich tych spraw. Chce miec takze pewnosc, ze gdanscy oskarzyciele wykorzystali kazda mozliwa dowodowa, aby wyjasnic kulisy transakcji Net Irena Miller. Bede spokojny, jesli sie osobiscie o tym przekonam.” Zrodlo:: „Dziennik Polska Europa Swiat”, 4 stycznia 2007r., s. 11

4 Artykul 14 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „§ 2. Odstapienie oskarzyciela publicznegood wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

5Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi: „Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

Une a achat cialis doctissimo pproche coordonnee du controle de la qualite de ces produits a ete mise en ?uvre en 1999 avec la DEQM charg ee de coordonner l’echantillonnage et les essais par les differents laboratoires des etats cialis france pharmacie membres.
A « vente priligy france substitution » consiste donc, pour le pharmacien, a delivrer un medicament viagra par internet generique au lieu du medicament princeps.
Meme si votre couple est stable, cialis acheter online cela acheter cialis ligne canada risque de le fragiliser.

La viagra femme responsabilite de sa dispensation est confiee, en ville et a l’hopital, aux pharmaciens.
Entre les generiques et les princeps, il y a d’enormes risques de confusion, de par la couleur, le nom, la boite. Stress, propecia vente en ligne avis achat viagra ligne deprime, diabete, hypertension, stress post traumatique. La prise de ce medicament peut provoquer chez certains patients des effets secondaires, due a son ingredient actif et a ses excipients. Pour ce qu i est des inspections dans les p ays – t iers, l’effort s’inscrit dans une logique coordonnee notamment entre les Etats – M embres de l’Union Europeenne. Comme la libido n’est pas quelque chose qui achat viagra toulouse viagra achat en pharmacie va necessairement de soi, il est important d’y mettre du sien pour qu’elle conserve une place de choix dans le couple. Dans le cas d’un remplacement de vessie, des sondes sont positionnees dans les ureteres et dans la nouvelle vessie, de meme qu’un ou plusieurs drains sont places au niveau de la zone operatoire ; ils permettent de surveiller les ecoulements issus du site operatoire. La litterature scientifique recente a ete revue a partir du site de la National Library of Medicine (PubMed. Se pretant au jeu d’une « interview PSY » menee par l’animateur Thierry Ardisson, le depute-maire du Puy-en-Velay s’est confie sur le sexe.
Stabilite egalement pour le taux prix du cialis au canada d’adolescents ayant deja eu site francais vente cialis un rapport sexuel a 16 ans (31% des jeunes garcons et 29% des jeunes femmes).
Le sport de chambre comme toute cytotec et cialis activite physique entretient pilule cialis pas cher le systeme cardio-vasculaire.
I comprare cialis acquisto cialis generico disturbi maschili sarebbero principalmente la perdita della libido, l’eiaculazione precoce e l’ansia da performance; le donne riportano piu facilmente prezzo del cialis da 10 mg l’assenza di orgasmo e il dolore durante i rapporti.
In questi casi e importante cercare di priligy generico online alleviare la tensione.
Il Viagra vendita cialis san marino vendita viagra e cialis e indicato per tutti gli uomini che non riescono ad avere o a mantenere un’erezione sufficiente a completare un rapporto sessuale, tuttavia affinche si ottenga un’erezione e necessario che vi sia stimolazione sessuale.
Quante farmacia online viagra cialis donne gia hanno costo priligy difficolta a raggiungere un orgasmo solo?
Levitra entra in funzione dopo meno cialis costo 5 mg di un’ora e rimane in circolo viagra farmacia valencia nell’organismo fino a 6 ore.
Le immagini di 15 uomini acquistare levitra farmacia sono state modificate con un software per produrre sul medesimo volto cinque livelli di barba (sbarbato, barba di due giorni, barbetta, barba e barbone).
Ma ha anche la cialis lo trovo in farmacia possibilita di partire Levitra cialis generico farmacia italia generico per la meta per ottenere 2 dose di 10mg di Vardenafil.
Complessivamente, il 25 per cento dei pazienti non prendeva il farmaco in priligy compra modo corretto (di rado o per niente acquistare kamagra per lunghi comprare cialis generico periodi), il 10 per cento non lo prendeva sistematicamente e il 15 lo aveva assunto correttamente solo per un breve periodo di tempo.
Oltre gli comprare viagra originale straordinari vantaggi che il mezzo offre da un punto di vista dell’informazione, internet consente un facile, forse troppo facile accesso a cialis in italia contenuti pornografici, tanto che si stima che il 60% delle visite ha propositi legati acquistare cialis farmacia al sesso.
Vous pouvez juste imprimer vente viagra pharmacie toulouse un t-shirt a votre effigie avec une photo de vous qui vous met en valeur vente viagra italie achat de viagra sans ordonnance et pourquoi pas un petit message.
Priligy dapoxetina e acquistare priligy generico il primo farmaco approvato prezzo del cialis generico per il trattamento viagra prezzo farmacia dell’eiaculazione precoce negli uomini.
Par achat kamagra en belgique cette raison, le tadalafil rend le cialis france sexe a viagra france nouveau plus spontane et naturel.
Quindi e difficile per cialis e levitra rompere la fedelta levitra costi che gli uomini comprar viagra internet farmacia hanno sviluppato per kamagra on line il viagra.
Cialis doit propecia acheter etre prescrit apres un examen medical et cialis acheter en ligne une recherche priligy pharmacie des causes possibles du trouble de l’erection.
Come scrive pier aldo rovatti in abitare la distanza, «conviene dove comprare viagra in farmacia “esitare” piuttosto comprare viagra in svizzera che affrettarsi a dedurre viagra prezzo pfizer logicamente le conclusioni dalle premesse».
Le jus de pamplemousse affecte la pharmacocinetique des medicaments levitra generique france qui inhibent certaines enzymes dans la petite paroi intestinale, ce cialis prix pharmacie maroc qui empeche l’absorption des achat pillule viagra medicaments dans le corps.
Infine cialis generico in farmacia italiana ricordarsi che questi toys vanno usati in levitra online momenti intimi selezionati, viagra pfizer vendita perche anche il piu piacevole dei giochi alla lunga puo stancare.
La dose recommandee de cialis vente viagra usa generique ne cialis achat internet doit pas depasser 20 mg par jour propecia vente en ligne (1 comprime).
La aquisto viagra terapia ovviamente non ha una garanzia di successo del 100%, ma prendendo in considerazioni i paziente che reagiscono, la levitra 20 mg quanto costa durata d’azione non e meno di 4 ore nel caso del sildenafil, e puo durare fino prezzo viagra pfizer a 36 ore nel caso del tadalafil.
Une querelle avec achat viagra pfizer l’epoux se, la peut ton acheter viagra sans ordonnance service militaire, l’absence dans la vie d`un amour vrai etc.
Ou d`autres achat viagra generique produits agissent en moyenne jusqu` a 4/5 heures, cialis vente viagra pharmacie produit ses effets jusqu`a 36 heures.
Il cialis generico e’ un cialis costo vero cialis comprare on line rimedio per la cura dell’impotenza.
Prodotto dalla bayer / glaxosmithkline, e stato messo in commercio nel cuanto cuesta cialis en la farmacia cialis generico acquisto farmacia 2003.