20.11.2013 – Prośba Z. Kękusia do Posła Andrzeja Dudy

Krakow, dnia 20 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Andrzej Duda

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Bracka 15

31-005 Krakow

 

Sygn. akt: BP.AD/35/m6/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 6. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 7. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 8. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 9. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 10. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 11. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 12. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 13. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 14. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 15. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 16. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 17. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 18. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 19. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 20. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 21. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 22. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 26. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 29. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 30. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 31. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 32. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 33. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Informacja o skutkach pisma z dnia 10 czerwca 2013 r., sygn. BP.AD/35/m6/13, Adresata niniejszego pisma do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie postepowania przeciwko mnie prowadzonego przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 19 listopada 2013 r. /Zalacznik 1/ Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, z powodu scigania mnie w listopadzie 2013 r. za czyn – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. oraz grozenia mi przez sedzie Beate Stoj w zwiazku ze sciganiem mnie za niego doprowadzeniem mnie przez Policje pod przymusem na badania psychiatryczne.

 3. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie:

  1. pismem z dnia 19 listopada 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniosku o odwolanie Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony z powodu nienalezytego wypelniania obowiazkow sluzbowych przez zlekcewazenie polecenia sluzbowego wydanego mu przez Prokuratora Generalnego pismem z dnia 3 lipca 2013 r, – Zalacznik 2,

  2. pismem z dnia 19 listopada 2013 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska wniosku o wystapienie do Sejmu z wnioskiem o odwolanie Andrzeja Seremeta z urzedu Prokuratora Generalnego z powodu sprzeniewierzenia sie slubowaniu zlozonemu przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokuratora Generalnego przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 3.1,

  3. pismem z dnia 19 listopada 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o zrzekniecie sie urzedu Prokuratora Generalnego – Zalacznik 3.

 4. Prosba o interwencje w mojej sprawie u Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

 

Szanowny Panie,

 

Podczas Pana spotkania ze mna w czerwcu br. okazalem Panu dowody, na podstawie ktorych scigany jestem lacznie osmy rok przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy /sygn. II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ za 18 czynow popelnionych w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl i przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/.

Po zapoznaniu sie z okazanymi Panu przeze mnie dokumentami, tj. dowodami w sprawie przeciwko mnie, w tym sporzadzonymi i doreczonymi Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A., skierowal Pan pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. sygn. BP.AD/35/m6/13, do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktorym zwrocil sie Pan do niego z prosba – Zalacznik 2.1: „Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia,

W odpowiedzi, pismem z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec poinformowala Pana, ze – Zalacznik 2.2: „W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.”

Po Pana interwencji u Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz w jej nastepstwie wydania przez Prokuratora Generalnego polecenia sluzbowego Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie, w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany z oskarzenia publicznego przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj /Prezes Sadu/ przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk za znieslawienie adwokat Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k. – mimo, ze nie dosc, iz:

 1. w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca tego czynu – a takze innych czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan – co sedzia Beata Stoj poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., podajac: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”

 2. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest to czyn scigany z oskarzenia prywatnego,

to karalnosc tego czynu z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k i art. 102 K.k. ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Zamiast wydac postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynu, sedzia B. Stoj wydala w dniu 19.09.2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym i wezwala mnie do stawiennictwa na nie w dniu 25.10.2013 r. pod grozba doprowadzenia mnie pod przymusem przez Policje.

Wskazac nalezy, ze – jak Pana informowalem – ja raz juz bylem skazany za ten czyn, a skazujacy mnie wyrok wydal sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w dniu 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/. Celem wzruszenia tego wyroku zmuszony bylem – po kilku latach oszukiwania mnie przez Prokuratorow Generalnych, Andrzeja Czume, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Andrzeja Seremeta, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz, ktorzy informowali mnie w odpowiedziach na moje oraz osob udzielajacych mi wsparcia wnioski, ze badali akta sprawy przeciwko mnie i te badania, czy tez wnikliwe analizy nie wykazywaly istnienia okreslonej w art. 523 § 1 K.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku – prowadzic protest przed Prokuratura Generalna w dniach od 30 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. , w tym w dniach od 30.05 do 10.06.2011 r. byl to protest glodowy.

Podczas prowadzenia go przeze mnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydal polecenie przeprowadzenia kolejnego – tj. czwartego podczas jego kadencji – postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku i w jego nastepstwie wniosl w dniu 23.08.2011 r. kasacje do Sadu Najwyzszego. Polecil … w dalszym ciagu scigac mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. W. Zoll. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska i SSA del. do SN Henryk Komisarski zgodzil sie ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., sygn. IV KK 272/11 nakazal Sadowi Rejonowemu Debicy kontynuacje scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Co tym sie dla mnie konczy, ze jestem w listopadzie 2013 r. scigany osmy rok za ten czyn, w tym kierowany na badania psychiatryczne, nie dosc, ze go nie popelnilem oraz z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., to poltora miesiaca po ustaniu – z dniem 1 pazdziernika 2013 r. – jego karalnosci. Mimo Pana interwencji w czerwcu br. w mojej sprawie u Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

W zwiazku z powyzszym uprzejmie prosze o Pana kolejna interwencje w mojej sprawie u Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w tym o zwrocenie sie do niego z prosba o zbadanie slusznosci mojego zarzutu, ze w listopadzie br. jestem scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

Z wyrazami szacunku,

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 19 listopada 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

 2. Pismo z dnia 19 listopada 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 3. Pismo z dnia 19 listopada 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Il existe aussi differents groupes pour viagra pas cher pharmacie venir en aide aux personnes dependantes levitra prix belgique sexuellement.
Celui-ci n’est deja achat propecia que trop habile a inverser le acheter du viagra generique sens de la culpabilite.
Une consultation de controle sera achat propecia pilule prix propecia france prevue quelques semaines apres l’intervention.

Elle permet d’apprecier le volume cialis generique prix de la acheter pilule viagra prostate, la presence d’un lobe median, la protrusion vesicale de la prostate.
Ceux d’entre eux qui produisent parfois des effets secondaires sont designes sous le vo cable « d’excipients a effets notoires ». Les repercussions sur la sante mentale de l’individu sont aussi – cela me semble tres important – en etroite relation avec l’identite des agresseurs et les motivations qui ont amene a l’enlevement de la personne. Les eventuelles inefficacites auxquelles ils sont lies resultent d’une mauvaise initiation comparateur prix viagra achat viagra en ligne france relative au port du preservatif. Veillez a ne jamais prendre du Viagra avec d’autres medicaments sans consulter un medecin. Plusieurs acheter viagra en pharmacie sans ordonnance viagra livraison express recherches demontrent que le voyeurisme constitue une phase precoce d’un developpement de troubles sexuels. Apres plusieurs jours, quelques fois plusieurs semaines de detention, ces personnes sont revenues dans leurs familles saines et sauves… du moins en apparence. Il faut savoir egalement que laisser les rapports sexuels s’espacer fait que le corps accumule de l’energie sexuelle, et qu’il dechargera a la moindre stimulation sexuelle, entrainant l’ejaculation precoce. Les acheteures peuvent prendre cette preparation par le clic simple.
Afin qu’une femme puisse plaire, elle doit a achat de vrai viagra tout prix prendre soin de ses cheveux pour viagra pas cher ligne qu’il n’y ai pas de chute.
Une fois depasse, ce dialogue entre partenaires sera profitable pour une vente cialis en ligne france harmonie et un site serieux pour achat cialis epanouissement sexuel reciproque intense et durable.
Gli uomini sono piu spesso disoccupati, di tipo non-caucasico prezzo cialis in italia (non bianco) e sito affidabile dove comprare cialis bisessuali.
Ci acquistare cialis su internet sono dei dosaggi diversi, cosi comprare levitra bisogna vedere le tue condizioni bene.
Dimenticare le viagra vendita online italia comprare cialis a roma abitudini consolidate o riuscire ad avere un dialogo sulle proprie necessita o preferenze puo essere difficile.
Un altro elemento sicuramente determinante nell’accrescere l’ansia e costituito dal kamagra costo ruolo della come comprare viagra on line partner.
Questa sistema e altrettanto legate al venta cialis costa rica nervo regolamentazione e vendita cialis online altri sistemi del corpo.
Nel caso in cui emergano questioni durante la stilazione dell’ordine, i nostri addetti al prezzo cialis in svizzera servizio assistenza clineti saranno sempre disponibili cialis originale vendita on line ad aiutarVi.
Ma anche le prime esperienze sessuali e il modo in cui vengono elaborate, cosi come il carattere individuale e la relazione con la pillola cialis se stesse, spesso influenzano la donna e la sua capacita di provare un orgasmo.
Il viagra puo essere preso viagra costo farmacia fino a tre volte kamagra generico acquisto al cialis online giorno.
Il sesso fa bene anche alla mente, durante il rapporto, infatti, vengono secreti ormoni del priligy vendita online benessere, e levitra generico ossitocina, puedo comprar viagra en la farmacia il neurotrasmettitore responsabile dell’attaccamento.
Le dysfonctionnement erectile acheter viagra pfizer pas cher ou l’ed est prix viagra contrefait une complication potentielle de viagra pfizer 100mg prix ce procede.
Non pensate che i tabu sessuali – e sempre dove comprare viagra o cialis un segno di complesso farmacia on line cialis sessuale acquistare priligy e rigidita.
Plusieurs medicaments ciblant la demande d’echange, peuvent fournir generale de la sante-regenerant priligy generique effet, ou acheter du kamagra sur paris un priligy en belgique effet positif sur tout le corps.
Questa pratica vardenafil 20mg permette alle levitra generico acquisto attivita dubiose di passare inosservate e le pillole con ingredienti non ben definiti di compra propecia trovarsi sul mercato di vendita, spesso su internet, destinate per l’europa e gli usa.
Pour etre plus prix cialis en france sur(e) de vous la vie sexuelle levitra france pharmacie deteint souvent sur la cialis generique prix vie de tous les jours.
Evitare comprar propecia italia priligy generico situazioni stressanti comprare cialis originale senza ricetta e vantaggioso nella lotta contro i problemi di erezione.
Si vous aimez tous les deux vente viagra europe les stimulations orales, profitez-en pour viagra generique atteindre l’orgasme ordonnance pour acheter viagra ensemble.
Alcuni dove comprare il cialis on line puedo comprar viagra en farmacias sono decisamente favorevoli, soprattutto se l’esperienza porta a liberarsi da eventuali inibizioni, paure o tabu ancestrali, altri invece sono preoccupati per tali condotte comprare cialis online italia extra coniugali, particolarmente se uno dei partner non e pienamente consenziente.
Le developpement de la drogue etait destine a propecia vente lutter contre les maladies coronariennes et la stimulation acheter cialis ligne belgique de l’activite sexuelle a ete consideree comme un effet vente propecia secondaire.
A venta cialis costa rica volte ci si mette in situazioni difficili da cui poi districarsi ed e quindi sempre meglio sapere bene cosa ci piace davvero e cosa propecia italia siamo in grado dove e come acquistare il viagra di sopportare.
Voila une bonne raison pour laquelle les homos ne s’affichent pas ouvertement viagra prix fr ou ne le font que rarement.
Kamagra le viagra est il en vente libre en pharmacie contient les memes ingredients et agit d’une facon similaire a son homologue plus dispendieux acheter du viagra en pharmacie en france viagra.
Il principio attivo principale e tadalafil, appartenente vente de cialis en france al gruppo cialis lo trovo in farmacia degli inibitori della pde 5.
Funziona meglio se sia almeno possibile avere una parziale erezione spontanea che non raggiunge il onde comprar cialis generico em sao paulo comprare cialis a milano massimo a causa di insufficienze di tenuta venosa.