21.11.2013 – Pismo Z. Kękusia do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusz Dąbka

Krakow, dnia 21 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

insp. Mariusz Dabek

Malopolski Komendant Wojewodzki Policji

Malopolska Komenda Wojewodzka Policji

ul. Mogilska 109

31-571 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 26. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 29. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 30. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 31. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 32. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 33. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

 

Dotyczy: Moje stawiennictwo na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji w dniu 25 listopada 2013 r.:

 

 

Szanowny Panie,

 

Pismem z dnia 18 listopada 2013 r. zawiadomilem Pana o moim zamiarze:

 1. stawiennictwa na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji w dniu 25 listopada 2013 r.,

 2. rozpoczecia w dniu 28 listopada 2013 r. protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Dowod: Malopolska Komenda Wojewodzka Policji, pismo z dnia 18 listopada 2013 r. – Zalacznik 1

 

W uzasadnieniu podalem miedzy innymi, ze w zwiazku ze sciganiem mnie w listopadzie 2013 r. przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przy udziale kierowanej przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., sedzia B. Stoj grozi mi wydaniem Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne.

W zwiazku z zapowiedzianym przeze mnie stawiennictwem w poniedzialek 25.11.2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, w zalaczeniu przesylam dokumenty uzasadniajace moje dzialania, jak wyzej, tj.:

 1. akt oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 2

 1. postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 3:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 3

 1. wezwanie dla mnie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 23 wrzesnia 2013 r. do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. na badania psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie pod grozba zarzadzenia przymusowego doprowadzenia mnie przez Policje – Zalacznik 4

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wezwanie na badania psychiatryczne z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. sedzia Beata Stoj sciga mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie – art. 212 § 2 K.k. – w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll /pkt II aktu oskarzenia/. Wskazac nalezy, ze:

 1. prokurator R. Ridan niedopelniwszy obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. wylacznie na podstawie publikacji z wyzej wymienionych stron internetowych i zeznan osob uwazajacych sie za pokrzywdzone przeze mnie – w tym adw. Wieslawy Zoll – co skutkowalo jej pomylka w ustaleniu sprawstwa przypisanych mi czynow. Na kartach aktu oskarzenia oznaczonych przez Sad Rejonowy w Debicy numerami 2422, 2435, 2436, 2437, 2438 prokurator R. Ridan przedstawila zgromadzony przez nia material dowodowy,

 2. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 ustawy Kodeks karny – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.” – czyn przypisany mi jako znieslawienie adw. W. Zoll jest scigany z oskarzenia prywatnego. Scigajac mnie za niego z oskarzenia publicznego Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy oczywiscie i razaco naruszaja prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k. Podkreslic nalezy, ze prokurator R. Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 60 § 1 K.p.k.: „W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.” Interes spoleczny wymaga scigania za znieslawienie z oskarzenia publicznego, gdy wskutek znieslawienia zostalo naruszone dobro ogolne. Prokurator oskarzyciel R. Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia, ze adw. Wieslawa Zoll jest takowym. Z cala pewnoscia nie jest.

 3. z mocy prawa okreslonego w:

  1. art. 101 § 2 K.k.: „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.,

  2. art. 102 K.k.: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”,

karalnosc przypisanego mi znieslawienia adw. Wieslawy Zoll ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Jestem zatem scigany z oskarzenia publicznego za czyn scigany z oskarzenia prywatnego, co do ktorego prokurator R. Ridan i sedzia B. Stoj nie zebraly dowodow, ze ja jestem jego sprawca – Sad Rejonowy w Debicy zgromadzil dostarczone mu przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. dowody poswiadczajace, ze przypisane mi czyny popelnily inne niz ja osoby, a miejscem ich popelnienia byla Warszawa – i ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. Scigajac mnie w takich okolicznosciach, sedzia B. Stoj grozi mi wykorzystaniem Policji celem doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne.

Inne dowody poswiadczajace naruszanie przez sedzie Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk prawa przez sciganie mnie za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, przedstawie Panu lub zastepujacej Pana osobie podczas mojego stawiennictwa w dniu 25 listopada 2013 r. na dyzurze Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Malopolska Komenda Wojewodzka Policji, pismo z dnia 18 listopada 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wezwanie na badania psychiatryczne z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 

 

L’oxyde d’azote active alors l’enzyme guanylate cyclase, ce qui entraine une augmentation des cialis acheter en pharmacie concentrations de guanosine-monophosphate cyclique (GMPc) induisant un relachement kamagra commander des muscles lisses du corps caverneux et favorisant l’afflux sanguin.
Si vous vesitez vente cialis italie notre levitra belgique site c est si simple , pour la recommandation d’amis et ou des problemes intimes.
L’ejaculation precoce egalement priligy original connu comme l’ejaculation rapide, point culminant rapide, point culminant prematuree ou ejaculation acheter du viagra pfizer precoce.

La peau est donc bourree de propecia pas cher capteurs sensibles, de corpuscules dont celui achat tadalafil de Krause, sensible au froid et au plaisir.
Auteur de l’article Julie Pollet, 6 articles (Sexologue) Julie Pollet Sexologue note moyenne des lecteurs 3 3 3 3 3 nombre d’articles 6 nombre de commentaires 0 nombre de votes 0 Sexe. Au plus, cette decision est libre au plus la confiance viagra pas cher suisse acheter cialis pharmacie ligne est une base solide pour creer, maintenir et reparer cette unite. achat viagra ou cialis vente viagra lyon Dans l’industrie pharmaceutique, le pharmacien suit le medicament tout au long de son elaboration. la penicilline permet de venir a bout de la syphilis. Ce medicament n’est pas destine pour l’utilisation sur une base reguliere, vous n’avez pas besoin de prendre une extra dose si vous avez manque une dose. Sans hesiter acheter viagra generique France en ligne. Nous nous en sommes parle, ce qui ne fut pas facile. Le mauvais stress correspond a des agressions physiques et psychiques trop vives et/ou durables.
Le composant ainsi propecia en pharmacie prix penetrera dans tadalafil prix l’organisme tout lentement.
Le cialis sans ordonnance composant une prix du cialis soft france fois dans l’organisme reduit l’action de l’enzyme PDE-5 responsable de la faible erection.
Cialis® e dove comprare cialis naturale stato oggetto di piu di 60 studi nel mondo ed e stato sperimentato cialis costo svizzera su 1112 uomini tra 22 e 82 anni di eta, contro una sostanza inattiva (placebo).
In Prussia come comprare cialis line non e riuscito a legalizzare l’omosessualita, come in Francia, propecia generico pero, Federico e riuscito a sostituire un certo numero di condanne a morte in finale del quale fu l’espulsione.
Questi cialis generico farmacia italia non dovranno piu sentirsi deboli senza la sigaretta, ma dovranno riuscire a rafforzare la propria personalita evitando di utilizzare la “bionda” come una stampella sulla come comprare viagra line quale appoggiare la propria sicurezza.
La ricerca deve essere percepita come un atto di profonda complicita con acquistare levitra il partner e kamagra generico italia non una fredda esplorazione del corpo femminile.
Tale cifra salta propecia vendita on line a come acquistare viagra o cialis circa il 44 per cento per il 65-85 gruppo di eta.
Un’occhiata alla vita piu kamagra serve ricetta ottimistica, non preoccupatevi delle bazzeccole e cercare di apprezzare le inezie piacevole che incontrerete acquisto kamagra on line sulla strada
In cialis costo Italia, nel solo 2013, sono state acquistate oltre prezzo cialis originale farmacia 6 milioni di compresse.
Erezione irriducibile rischiata quando si utilizzava la papaverina che comportava, se non acquisto kamagra in farmacia risolta tempestivamente, il venta de viagra en farmacias comprare viagra on line e reato ricovero in ospedale con il rischio di insorgenza di fibrosi dei corpi cavernosi).
Molte persone venta viagra farmacias sin receta utilizzano questo comprare viagra online senza ricetta comprare cialis originale senza ricetta farmaco non hanno gravi effetti collaterali.
Regarder ses propres lacunes propecia acheter sans ordonnance en face propecia achat prix propecia france et s’attarder sur les qualites du conjoint.
Spesso sono le ostetriche ad acquisto viagra in farmacia accompagnare la donna in questo cialis prezzo cammino, in una seduta di circa un’ora, acquistare cialis online sicuro in cui aiutano la donna a conoscere meglio la propria parte femminile.
Priligy generique uses the levitra medicament active ingredient pharmacie en ligne levitra dapoxetine to significantly improve your control cialis achat internet over your climax.
Usando propecia prezzo farmacia kamagra vendita line questo medicinale per il potenziamento l’uomo potra essere sicuro d’avere un’erezione vigorosa, la quale non ha cialis acquisto on line mai avuto prima.
Cela peut se produire meme acheter viagra en europe si vous n’avez quel est generique viagra pas le contact sexuel.
Anche se dove acquistare levitra senza ricetta puo risultare scomodo parlare con il proprio medico di comprar priligy en farmacia disfunzione erettile, compra propecia e importante una valutazione.
Viagra super active plus garantit cialis france acheter une forte erection, de plus puissants ou acheter du cialis en suisse orgasmes et presente la possibilite de quelques actes sexuels, cialis prix pendant la periode de l’efficacite.
Overdose i sintomi dell’overdose sono mal di schiena, mandibola, braccio, perdita o peggioramento della vista, visione priligy acquisto on line poco chiara, se comprar viagra generica farmacias mal 10 mg levitra online di petto o disagio.
Les ecritures scolaires et politiques sur l’intactivism emploient viagra achat france le «prepuce» site serieux vente cialis achat de cialis en ligne et le «prepuce.
Viagra a marchio pfizer e l’unica forma comprare cialis generico di sildenafil approvata contro la disfunzione erettile in europa e negli stati vendita priligy online prezzo priligy 30 mg uniti.
Sans vardenafil en ligne avoir le probleme de la dysfonction erectile les jeunes acheter levitra pfizer en ligne ont la tendance d’aimer les experiences.
Un mode d’excitation sexuelle qui a une capacite a jouir d’un plus grand plaisir sexuel, car la variation de stimulation vardenafil en ligne entre les nerfs profonds et superficiels est levitra soft tabs plus importante.
Inoltre il formulario galenico europeo contiene anche formulazioni complete prese da formulari nazionali che non sono parte viagra e cialis senza ricetta integrante della farmacopea di acquisto viagra slovenia quel paese.
La cosa potrebbe comprare viagra online italia sembrare troppo semplice, quasi banale, costo del viagra en mexico ma funziona per un veramente tantissimi uomini.