29.10.2013 – Skarga Z. Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej na Posła Donalda Tuska

Krakow, dnia 8 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus


Pani

Elzbieta Witek

Przewodniczaca Komisji Etyki Poselskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprzewodniczacy Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 12. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 27. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 28. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 29. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 30. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 

 1. Skarga na Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z powodu:

  1. sprzeniewierzenia sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu,

  2. naruszenia Artykulu 1, Artykulu 5, Artykulu 6 Zasad Etyki Poselskiej.

 2. Wniosek – na podstawie art. 147.1 pkt 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – o:

  1. wydanie przez Sejmowa Komisje Etyki Poselskiej uchwaly w przedmiocie udzielenia nagany poslowi Donaldowi Tuskowi z powodu:

   1. sprzeniewierzenia sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu,

   2. naruszenia Artykulu 1, Artykulu 5, Artykulu 6 Zasad Etyki Poselskiej.

  2. podanie – na podstawie art. 147.2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – o podanie uchwaly, jak w pkt. II.1 do wiadomosci publicznej.

 3. Wniosek o:

  1. podjecie przez Komisje Etyki Poselskiej inicjatywy rozpatrzenia sprawy, jak w pkt. I i pkt. 2,

  2. rozpatrzenie przez Komisje Etyki Poselskiej sprawy, jak w pkt. I i pkt. 2.

 

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

 

Czesc I. Zasady Etyki Poselskiej – Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. M.P. 1998

Nr 24 poz. 338

 

 1. Artykul 1:Posel na Sejm, na mocy slubowania skladanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje sie w swojej sluzbie publicznej obowiazujacym porzadkiem prawnym, ogolnie przyjetymi zasadami etycznymi oraz solidarna troska o dobro wspolne.”

 2. Artykul 2:Posel powinien zachowywac sie w sposob odpowiadajacy godnosci posla, kierujac sie w szczegolnosci zasadami:

1) bezinteresownosci,

2) jawnosci,

3) rzetelnosci,

4) dbalosci o dobre imie Sejmu,

5) odpowiedzialnosci.”

 1. Artykul 5:Posel powinien nalezycie wypelniac swoje obowiazki. W sprawach tego wymagajacych powinien kierowac sie wzgledami merytorycznymi. (Zasada rzetelnosci).”

 2. Artykul 6:„Posel powinien unikac zachowan, ktore moga godzic w dobre imie Sejmu. Powinien szanowac godnosc innych osob. (Zasada dbalosci o dobre imie Sejmu).”

 3. Artykul 8: Posel za naruszenie Zasad Etyki Poselskiej ponosi odpowiedzialnosc okreslona przepisami Regulaminu Sejmu.”

 

Czesc II Uzasadnienie

 

Przed rozpoczeciem sprawowania mandatu poslowie skladaja przed Sejmem nastepujace slubowanie:Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu, strzec suwerennosci i interesow Panstwa, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej PolskiejSlubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania „Tak mi dopomoz Bog.”

Artykul 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Slubowanie poselskie odbywa sie w ten sposob, ze po odczytaniu roty kazdy z kolejno wywolanych poslow, powstawszy, wypowiada slowoslubuje.Posel moze dodac zdanie”Tak mi dopomoz Bog”.

Artykul 2.3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pismem wyslanym przesylka listowa polecona w dniu 25 maja 2009r., adresowanym do Posla D. Tuska jako czlonka Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zlozonym osobiscie w dniu 8 czerwca 2009r. w jego Biurze Poselskim w Gdansku, zlozylem wnioski o – Zalacznik 1:

Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej – Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

 1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

 2. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek, sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich,Andrzeja Zolla.”

Dowod: Biuro Poselskie posla Donalda Tuska, pismo Z. Kekusia do posla D. Tuska z dnia 25 maja 2009 r. – Zalacznik 1

 

Przedstawilem uzasadnienie dla moich wnioskow.

Poinformowalem posla Donalda Tuska, ze wyzej wymienieni sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll:

 1. przez kilka lat naruszali – w zwiazku ze sprawa o rozwod pomiedzy mna i moja zona, rozpoznawana w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04 – konstytucyjne i ustawowe prawa mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia,

 2. obciazywszy mnie zeznaniami przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan spowodowali sporzadzenie przez nia w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia przeciwko mnie /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, ktorym oskarzyla mnie:

  1. z art. 226 § 1 K.k. – o popelnienie czynow opisanych jako zniewazenie sedziow w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem Internetu, tj. w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

  2. z art. 226 § 3 K.k. – o popelnienie czynu opisanego jako zniewazenie w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. za posrednictwem Internetu, konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

 3. na podstawie zeznan zlozonych przez nich w dniach 7 maja 2007 r. /sedziowie/ i 17 lipca 2007 r. /prof. dr hab. Andrzej Zoll/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok, sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie czynow, jak w p. II.1 i II.2.

 

Zamiast Posla Donalda Tuska, na w.w. skierowane przeze mnie do niego pismo z dnia 25.05.2009r. odpowiedzial Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Jerzy Izdebski, ktory pismem z dnia 25 czerwca 2009r. poinformowal mnie – Zalacznik 2: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje.

Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 77 Konstytucji RP kazdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia za szkode, jaka zostala mu wyrzadzona przez niezgodne z prawem dzialanie organu wladzy publicznej. Orzekanie w sprawach odszkodowawczych nalezy do wylacznej wlasciwosci sadow powszechnych i jest wszczynane na podstawie powodztwa cywilnego przez strone, ktorej ta szkoda zostala wyrzadzona.

Tak wiec sowich roszczen odszkodowawczych z tytulu opisanych krzywd moze Pan dochodzic wylacznie na drodze sadowej. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 2

 

To nieuczciwe.

 

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski podajac w zacytowanym wyzej pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r.: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…)” poswiadczyl nieprawde. Pismo z dnia 25 maja 2009r. skierowalem do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska /patrz: Zalacznik 1/, a nie do – jak podal J. Izdebski – Prezesa Rady Ministrow”.

Uczynilem tak z tej samej przyczyny, ktora J. Izdebski przedstawil w jego pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. /Zalacznik 2/, tj. widzac, ze tylko jako posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk posiada uprawnienia do realizacji dzialan, o ktorych podjecie prosilem go w pismie z dnia 25.05.2009r. /Zalacznik 1/.

Z tej przyczyny jako adresata mego pisma z dnia 25 maja 2009r. do D. Tuska podalem – Zalacznik 1: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Zalacznik 1

 

W pismie z dnia 25.05.2009r. podalem takze podstawe prawna mego wniosku do Posla Donalda Tuska – Zalacznik 1:

Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej – Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie: (…)”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Zalacznik 1

 

Poniewaz Posel Donald Tusk nie odpowiedzial na moje pismo do niego z dnia 25 maja 2009 r. przez kilka miesiecy, pismem do niego z dnia 25.05.2009r. z prosba o udzielenie odpowiedzi na moje pismo zwrocili sie pismem z dnia 7 wrzesnia 2009r. moja matka oraz moi synowie – Zalacznik 3: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,

 2. Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 3. Biuro Poselskie, ul. Marszalkowska 87/85, 00-683 Warszawa

My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r. /data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus”

Dowod: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r. – Zalacznik 3

 

Na pismo z dnia 7 wrzesnia 2009r. skierowane przez moja matke i moich synow do posla Donalda Tuska odpowiedzi udzielil pismem z dnia 24 wrzesnia 2009r. kolejny funkcjonariusz publiczny administracji rzadowej zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, tj. Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Michal Holeksa, podajac – Zalacznik 4:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).

Ponadto Departament zawiadamia, ze na mocy § 28 Regulaminu Organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrow stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia nr 2 Szefa KPRM z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KPRM, Departament Skarg Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow zostal upowazniony na stale do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, listy i petycje obywateli kierowane do Prezesa Rady Ministrow oraz Kancelarii. Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 4

 

To nieuczciwe.

 

Porownajmy tresc pism Radcy J. Izdebskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. i pisma z dnia 24 wrzesnia 2009 r. Naczelnika M. Holeksy …

 

Naczelnik M. Holeksa podal w pismie z dnia 24 wrzesnia 2009 r. do mojej matki i synow – Zalacznik 4: „Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. (…) Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa”

 

A Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Jerzy Izdebski podal w tej samej sprawie w pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009 r. – Zalacznik 2: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”

 

Po tym, gdy moja matka i synowie otrzymali zacytowane wyzej pismo Naczelnika M. Holeksy z dnia 24.09.2009 r., pismem z dnia 23 pazdziernika 2009 r. skierowanym do Posla Donalda Tuska zlozylem – Zalacznik 5: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Marszalkowska 87/85 00-683 Warszawa

Wniosek – na podstawie artykulu 104.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o ustalenie i podanie mi terminu spotkania Pana Posla ze mna, celem przedstawienia przeze mnie dokumentow uzasadniajacych moje, wnioski z pisma z dnia 25 maja 2009r. /Zalacznik 1/, nie rozpoznane przez Pana Posla do dnia zlozenia przeze mnie niniejszego pisma.”

Dowod: Biuro Poselskie posla Donalda Tuska w Warszawie, pismo Z. Kekusia z dnia 23 pazdziernika 2009 r. –

Zalacznik 5

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 16 listopada 2009 r. … Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego o tresci – Zalacznik 6: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Potwierdzajac otrzymanie pism (data wplywu 29 pazdziernika 2009 r. skierowanych do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze w odpowiedzi na pismo Pana z 25 maja 2009 r. Departamentu udzielil Panu odpowiedz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r.

Departament podtrzymuje – w trybie art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego 9tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071) – wyjasnienia w sprawie.

(…) Jednoczesnie Departament informuje, ze prosba Pana o osobiste spotkanie z Panem Premierem nie moze byc uwzgledniona. Ze wzgledna liczne obowiazku panstwowe Prezes Rady Ministrow nie ma mozliwosci osobiscie przyjmowac obywateli pragnacych w bezposredniej rozmowie przedstawic swoje problemy. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 16 listopada 2009r. – Zalacznik 6

 

To nieuczciwe.

 

Po raz kolejny moje pismo skierowane do posla Donalda Tuska ten przeslal sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i na pismo skierowane do przedstawiciela wladzy ustawodawczej, posla Donalda Tuska udzielil przedstawiciel wladzy wykonawczej, podwladny Prezesa Rady Ministrow Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski.

Ja zlozylem pismem z dnia 23.10.2009 r. wniosek do posla Donalda Tuska – Zalacznik 5: „Wniosek – na podstawie artykulu 104.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o ustalenie i podanie mi terminu spotkania Pana Posla ze mna, celem przedstawienia przeze mnie dokumentow uzasadniajacych moje, wnioski z pisma z dnia 25 maja 2009r. /Zalacznik 1/, nie rozpoznane przez Pana Posla do dnia zlozenia przeze mnie niniejszego pisma.”, a w odpowiedzi na ten wniosek Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski poinformowal mnie pismem z dnia 16 listopada 2009 r. , ze – Zalacznik 6: „Jednoczesnie Departament informuje, ze prosba Pana o osobiste spotkanie z Panem Premierem nie moze byc uwzgledniona.”

 

Zanim doreczono mi zacytowane wyzej pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 16.11.2009 r., w dniu 27 listopada 2009 r. stawilem sie w Biurze Poselskim posla D. Tuska w Warszawie i spytalem Asystentke posla, Pania Karoline Derynska, czy posel D. Tusk spotka sie ze mna. Pani K. Derynska poinformowala mnie w obecnosci kilkorga przysluchujacych sie naszej rozmowie pracownikow Biura Zarzadu Krajowego PO oraz towarzyszacego mi Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Pana Krzysztofa Lapaja, ze posel spotka sie ze mna, tylko musze … uzbroic sie cierpliwosc.

 

Poniewaz w pismach do mnie Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski niezmiennie informowal mnie, ze adresatem mojego pisma z dnia 25 maja 2009 r. byl Prezes Rady Ministrow Donald Tusk, wiedzac, ze ja adresatem tego pisma uczynilem posla D. Tuska, pismem z dnia 23 lutego 2010 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem wniosek – Zalacznik 7: „Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrow /adres – ZKE/ Sygn. akt: DSWRU-571-1415-(08)/09/JI Dotyczy: 1. Wniosek o sporzadzenie – do dnia 12 marca 2010 r. odpisu pisma z dnia 25 maja 2009 r. skierowanego przeze mnie – jak podal w pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009 r. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski /Zalacznik 1/ – do Prezesa Rady Ministrow. 2. Zawiadomienie o mym osobistym stawiennictwie w dniu 12 marca 2010 r., o godzinie 11:00 w Departamencie Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Kancelarii Prezesa Rady Ministrow w celu osobistego odebrania pisma z dnia 25 maja 2009 r. skierowanego przeze mnie – jak podal w pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009 r. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski /Zalacznik 1/ – do Prezesa Rady Ministrow.”
Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, sygn. akt DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Z. Kekusia z dnia 23

lutego 2010 r. – Zalacznik 7

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 4 marca 2010 r. Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksy – Zalacznik 8: „Warszawa, dnia 4 marca 2010 r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415/09-(12)/10/JI Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na pismo Pana z dnia 23 lutego 2010 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow w zalaczeniu przesyla odpis pisma Pana z dnia 25 maja 2009 r. (zal. 1.). Jednoczesnie Departament ponownie wyjasnia, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 stycznia 1999r. o sejmowej komisji sledczej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218) komisje powoluje bezwzgledna wiekszoscia glosow oraz wybiera i odwoluje jej sklad Sejm RP (zal. 2.). Prezes Rady Ministrow nie jest uprawniony do ingerowania w ustawowe kompetencje Sejmu RP.

Prezes Rady Ministrow nie ma rowniez wplywu na dzialalnosc Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na funkcjonowanie Biura RPO. Sprawy te reguluje ustawa z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. NR 14, poz. 147 ze zm.) (zal. 3).

Z zalaczonych tekstow ustaw bezsprzecznie wynika, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada mozliwosci do podjecia interwencji we wnioskowanych przez Pana sprawach.

Odnoszac sie do zarzutow niewlasciwego sposobu rozpatrzenia pisma Pana z 25 maja 2009 r., Departament wyjasnia, ze wspomniana korespondencje w celu rozpatrzenia, otrzymal za posrednictwem Biura Poselskiego Posla na Sejm RP Donalda Tuska. Wszelkie zatem uwagi badz zastrzezenia co do sposobu procesowania winien Pan kierowac do Dyrektora Biura Poselskiego.

Jednoczesnie Departament zawiadamia, ze jest upowazniony – odpowiednim zapisem w Regulaminie organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrow – do rozpatrywania i zalatwiania (w trybie okreslonym przepisami dzialu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) skarg i wnioskow, petycji i listow kierowanych do Prezesa Rady Ministrow oraz udzielania na nie odpowiedzi Zal. 3 na 34 kartach. Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa.”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1415/09-(12)/10/JI pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 4 marca 2010 r. – Zalacznik 8

 

Ja nie zadalem od Donalda Tuska, zeby jako Prezes Rady Ministrow ingerowal w ustawowe kompetencje Sejmu RP, lecz prosilem go, zeby jako posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skorzystal z ustawowych, podanych nizej za ustawodawca, kompetencji posla w zglaszanej mu przeze mnie sprawie.

 

Naczelnik M. Holeksa przeslal mi odpis mojego pisma z dnia 25 maja 2009 r., ktore ja skierowalem do posla Donalda TuskaZalacznik 1 – ale wyjasnil mi, ze … „Prezes Rady Ministrow nie jest uprawniony do ingerowania w ustawowe kompetencje Sejmu RP. (…) Z zalaczonych tekstow ustaw bezsprzecznie wynika, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada mozliwosci do podjecia interwencji we wnioskowanych przez Pana sprawach ”

Ja tez o tym wiem i dlatego moje pisma kierowalem do posla Donalda Tuska, ktorego uprawnienia tak okresla art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora

1. W wykonywaniu obowiazkow poselskich posel w szczegolnosci ma prawo:
1) wyrazac swoje stanowisko oraz zglaszac wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organow;
2) wybierac i byc wybieranym do organow Sejmu;
3) zwracac sie do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie okreslonej sprawy przez Sejm lub komisje sejmowa;
4) zwracac sie do komisji sejmowej o rozpatrzenie okreslonej sprawy;
5) uczestniczyc w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwalodawczych oraz w rozpatrywaniu projektow ustaw i uchwal Sejmu;
6) uczestniczyc w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm lub komisje sejmowe;
7) wnosic interpelacje i zapytania poselskie.”

 

Wskazac takze nalezy, ze prawo okreslone ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich stanowi:

 1. artykul 2a:
  „W sprawach dzieci Rzecznik wspolpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka.”

 2. artykul 3.1:
  Rzecznika powoluje Sejm za zgoda Senatu na wniosek Marszalka Sejmu albo grupy 35 poslow.”

 3. artykul 7:
  „1. Sejm odwoluje Rzecznika przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany, jezeli: (…), 2. Sejm odwoluje Rzecznika przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany, rowniez jezeli Rzecznik sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu. 3. Sejm podejmuje uchwale w sprawie odwolania Rzecznika, w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1, na wniosek Marszalka Sejmu.
  4. Sejm podejmuje uchwale w sprawie odwolania Rzecznika, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na wniosek Marszalka Sejmu lub grupy co najmniej 35 poslow, wiekszoscia co najmniej 3/5 glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby poslow.”

 4. artykul 19.1:
  Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej dzialalnosci oraz o stanie przestrzegania wolnosci i praw czlowieka i obywatela, w tym przekazuje: (…).”

 

Jako posel Donald Tusk byl zatem najbardziej wlasciwym adresatem moich pism w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla.

Donald Tusk wie o tym i rozpatrzenie sprawy, ktora ja mu zglaszalem jako poslowi delegowal na Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, a jego podwladni z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski i Naczelnik Michal Holeksa na zmiane odpowiadali mi, ze … „Prezes Rady Ministrow nie posiada mozliwosci do podjecia interwencji we wnioskowanych przez Pana sprawach.”

 

Mijaly kolejne miesiace, mijaly lata, na moje kolejne pisma do posla D. Tuska niezmiennie odpowiadali pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, informujac mnie, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy, ktora ja niezmiennie zglaszalem poslowi Donaldowi Tuskowi.

Celem niedopuszczenia do osobistego przeze mnie, w jego Biurze Poselskim, przedstawienia mu znanej mu z moich pism sprawy, posel Donald Tusk wciaz nie wyznaczal terminu – obiecanego mi w listopadzie 2009 r. przez jego Asystentke Pania Karoline Derynska w obecnosci kilku osob- spotkania ze mna.

 

W lutym 2012 r. o sposobie traktowania mnie przez posla D. Tuska rozmawialem z Wiceprzewodniczacym Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku, Panem Stefanem M. Dembowskim, a ten zadzwonil do Biura Poselskiego posla w Gdansku i poprosil Dyrektora Biura, Pania Anne Olszewska o wyjasnienie przyczyn sprzecznego z Zasadami Etyki Poselskiej traktowania mnie przez posla D. Tuska.

Pani A. Olszewska wyjasnila Panu Stefanowi M. Dembowskiemu, ze ona nie zna mojej sprawy i poprosila, by w jej imieniu przekazal mi, zebym skierowal pismo do niej, a w nim raz jeszcze opisal zglaszana przeze mnie poslowi Donaldowi Tuskowi sprawe.

Wprawdzie wczesniej, od 2009 r. do lutego 2012 r. skierowalem do posla D. Tuska okolo tuzina pism opisujacych te sama, co w pismie z dnia 25.05.2009 r. /Zalacznik 1/ sprawe i przypominajacych o zlozonej mi w listopadzie 2009 r. przez Asystentke posla obietnicy jego spotkana ze mna, ale poproszony przez Dyrektor A. Olszewska sporzadzilem jeszcze jedno, w ktorym podalem:

Dotyczy:

 1. Korespondencja kierowana od maja 2009 r. do Posla Donalda Tuska – dowody poswiadczajace, ze Donald Tusk jest nieuczciwym czlowiekiem.

 2. Prosba o sporzadzenie i doreczenie mi informacji, kiedy Posel Donald Tusk spotka sie ze mna, co mi obiecala w imieniu Posla w dniu 27 listopada 2009 r. Asystentka z jego Biura Poselskiego w Warszawie, pani Karolina Derynska /patrz: s. 5 niniejszego pisma/ – prosze o podanie daty, miejsca i godziny spotkania.”

 

Raz jeszcze opisalem sprawe zglaszana poslowi D. Tuskowi, a w uzasadnieniu dla mojego stanowiska, ze D. Tusk jest nieuczciwym czlowiekiem sporzadzilem wykaz pism, ktore skierowalem do niego, a ktore on pozostawil bez odpowiedzi lub przekazal do rozpoznania sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow z opisanymi wyzej skutkami w postaci pism do mnie Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego i Naczelnika M. Holeksy.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 13 marca 2012 r. Dyrektor Anny Olszewskiej o tresci – Zalacznik 9:„Biuro Poselskie Donalda Tuska /adres – ZKE/ Gdansk, dnia 13 marca 2012 roku Szanowny Panie, W odpowiedzi na pismo doreczone do Biura Poselskiego Donalda Tuska uprzejmie informuje, ze na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. 1996 nr 73 poz. 350 ze zm.) opinie, wnioski i postulaty zawarte w przedmiotowym pismie zostaly przyjete i beda wziete pod uwage w dzialalnosci parlamentarnej.

Jednoczesnie pragne poinformowac, ze spotkanie z Poslem na Sejm RP Donaldem Tuskiem, o ktore Pan wnioskuje, nie zostanie zorganizowane z uwagi na fakt, ze Pan Stefan Michal Dembowski, na ktorego sie Pan powoluje w pismie z dnia 8 lutego 2012 roku, w rozmowie telefonicznej wypowiadal sie w sposob napastliwy, agresywny i wulgarny pod adresem Pana Premiera Donalda Tuska, jak i moim. Z wyrazami szacunku Anna Olszewska Dyrektor Biura Poselskiego.”
Zrodlo: Biuro Poselskie Donalda Tuska w Gdansku, pismo Dyrektora Biura Anny Olszewskiej do Z. Kekusia z

dnia 13 marca 2012 roku – Zalacznik 9

To nieuczciwe.

 

Po prawie trzech latach oszukiwania mnie w opisany wyzej – infantylny – sposob, tj. kierowania do siebie samego w roli Prezesa Rady Ministrow pism, ktore ja kierowalem do niego jako posla oraz po ponad dwoch latach kazania mi czekac na spotkanie z nim, posel Donald Tusk ostatecznie postanowil nie spotkac sie ze mna, bo … w lutym 2012 r. Wiceprzewodniczacy Stowarzyszenia Demokracja USA Pan Stefan M. Dembowski, na ktorego ja powolalem sie – z podanej wyzej przyczyny – w pismie z dnia 8 lutego 2012 r. do Dyrektora Biura Poselskiego posla D. Tuska, wypowiadal sie w rozmowie telefonicznej z Dyrektor A. Olszewska w sposob, ktory ona ocenila jako napastliwy, agresywny i wulgarny pod adresem Donalda Tuska i jej samym.

Co ja mam z tym wspolnego?

Przez trzy lata, tj. w okresie maj 2009 r. do luty 2012 r. Wiceprzewodniczacy Stowarzyszenia Demokracja USA Pan Stefan M. Dembowski nie dzwonil do Biura Poselskiego Donalda Tuska w mojej sprawie, a posel nie tylko nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie i wielokrotnie ponawianej sprawy, ale w opisany wyzej sposob unikal jej rozpoznania. W okresie od dnia 23 pazdziernika 2009 r., gdy pismem zlozonym w Biurze Poselskim D. Tuska w Warszawie zlozylem po raz pierwszy wniosek o spotkanie posla ze mna, do lutego 2012 r. nikt nie dzwonil do zadnego z Biur Poselskich posla D. Tuska w mojej sprawie, a jednak ten nie wyznaczyl terminu spotkania ze mna.

 

Szanowna Pani,

 

W grudniu 2012 r. z Panstwem Sieglinda Broda, Teresa Kawiak i Waclawem Stechnijem zlozylismy skarge do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej na nieetycznie zachowujacego sie posla Jaroslawa Gowina. Owczesna Przewodniczaca Komisji Pani Malgorzata Kidawa-Blonska skierowala w odpowiedzi pismo do mnie o tresci – Zalacznik 10:Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisja Etyki Poselskiej EPS-04147(3)/2012 Szanowny Panie! Uprzejmie informuje, ze Komisja Etyki Poselskiej, na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2013 r. zapoznala sie z podpisanym przez Pana, Pania Sieglinde Brode oraz Pana Waclawa Stechnij, wnioskiem pod adresem posla Jaroslawa Gowina i na podstawie art. 3 ust. 3 regulaminuKomisji Etyki Poselskiej postanowila nie podejmowac inicjatywy rozpatrywania sprawy.Z powazaniem Przewodniczaca Komisji Malgorzata Kidawa-Blonska Do wiadomosci Pan posel Jaroslaw Gowin”

Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-147(3)/2012, pismo z dnia

4.01.2013 r. przewodniczacej Komisji Malgorzaty Kidawy-Blonskiej – Zalacznik 10

 

W taki sposob – Komisja postanawia nie podejmowac inicjatywy rozpoznania sprawy – chroniony przez Komisje Etyki Poselskiej, najbardziej nawet nieetycznie zachowujacy sie posel trwal bedzie w statusie autorytetu moralnego.

 

Wnosze, by w niniejszym zgloszonej sprawie dotyczacej posla Donalda Tuska, Sejmowa Komisja Etyki nie tylko podjela inicjatywe jej rozpatrzenia, ale takze ja rozpatrzyla oraz sporzadzila i doreczyla mi stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem.

 

Od ponad 4 lat, tj. od maja 2009 r. posel Donald Tusk traktuje mnie w sposob sprzeczny z rota zlozonego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej slubowania, z oczywistym naruszeniem art. 1, art. 5 i art. 6 Zasad Etyki Poselskiej. Jego opisanym w niniejszym pismie infantylnym, niegodnym doroslego czlowieka, nie mowiac o Posle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nieuczciwym zachowaniem, nie tylko godzi w dobre imie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ale przeczy jego samego nauczaniu, ze wladza ma byc etyczna:

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

Donald Tusk sobie okazuje wyrozumialosc. Pouczajac innych sobie samemu wybacza notorycznie nieuczciwe zachowania.

Posel Donald Tusk to elita wladzy.

Rozumiem, ze jesli apeluje o prawde, meznie zniesie obiektywna ocene jego samego zachowania dokonana przez Sejmowa Komisje Etyki Poselskiej na podstawie przedstawionych w niniejszym pismie faktow i zalaczonych do niego dokumentow.

 

W nadziei, ze Sejmowa Komisja Etyki nie obciazy wina za nieetyczne oraz sprzeczne z rota zlozonego slubowania przez kilka lat zachowanie posla Donalda Tuska, pracownikow jego Biur Poselskich w Gdansku i Warszawie – byloby to nie mniej infantylne zachowanie czlonkow Komisji, jak to opisane w niniejszym pismie posla Donalda Tuska – wnosze, jak na wstepie.

 

Uprzejmie informuje, ze niniejsze pismo i odpowiedz na nie zostana umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie posla Donalda Tuska, pismo Z. Kekusia do posla D. Tuska z dnia 25 maja 2009 r.

 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r.

 3. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r.

 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 5. Biuro Poselskie posla Donalda Tuska w Warszawie, pismo Z. Kekusia z dnia 23 pazdziernika 2009 r.

 6. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 16 listopada 2009r.

 7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, sygn. akt DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Z. Kekusia z dnia 23 lutego 2010 r.

 8. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1415/09-(12)/10/JI pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 4 marca 2010 r.

 9. Biuro Poselskie Donalda Tuska w Gdansku, pismo Dyrektora Biura Anny Olszewskiej do Z. Kekusia z dnia 13 marca 2012 roku

 10. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-147(3)/2012, pismo z dnia 4.01.2013 r. przewodniczacej Komisji Malgorzaty Kidawy-Blonskiej

Il y a une grosse difference entre viagra vente en pharmacie achat securise de viagra ASSISTER et VOIR l’accouchement.
Il achat de cialis sur internet s’agit d’accepter le principe et la necessite d’une reeducation qui peut durer plusieurs mois (jusqu’a deux ans) achat de cialis au quebec apres l’intervention.
Ils cesseront souvent d’apporter des ameliorations sexuelles a leur partenaire viagra pfizer en ligne parce achat viagra online qu’ils se sentent vraiment genes et ne veulent pas etre ridiculises.

Cependant, la plupart de ces medicaments coute assez cher en raison des couts eleves pour la recherche, pour le developpement et la commercialisation. les remedes de la nouvelle generation tels que Viagra, Cialis, Levitra sont lances sur le marche sous la forme des comprimes. Le dosage de ce traitement depend de l’etat de sante de la personne et de ses antecedents. Le vibromasseur « Cigar Vive » plaque or 24 carats ajoutera une petite note de luxe a vos moments de luxure. Pas question d’aborder le sujet des preliminaires entre la poire et le fromage, pire, au moment ou cialis viagra en ligne generique tadalafil Romeo se deshabille (trop tot). Des remises peuvent etre consenties par le fabri cant et le grossiste aux officines. Le viagra (sildenafil) est un traitement contre l’impuissance sexuelle unique en son viagra prix suisse acheter viagra en pharmacie sans ordonnance genre, approuve et recommande depuis des annees, il a toujours montre des resultats extraordinaires parmi les hommes souffrant de dysfonction erectile. On lance une maladie comme on lancerait une marque de jeans, poursuit-il.
Mais n’oubliez pas qu’en realite ou acheter viagra a montreal votre sexe a toujours la meme taille, et que le plaisir ne depend pas de viagra naturel pas cher la taille.
Creez propecia vente en ligne une ambiance chaleureuse, intime et profitez de ce moment privilegie pour offrir a achat propecia en ligne france votre partenaire un massage.
Qual’eta In e deve cialis senza ricetta online rinunciare al sesso, e, se comprare cialis milano del caso, e in generale?
Questi acquisto cialis online sicuro effetti indesiderati possono se vende viagra generico en farmacias verificarsi anche dopo l’assunzione di dosi giornaliere di Cialis.
Si applica un comprare viagra croazia solo cerotto acquistare levitra senza ricetta alla settimana per tre settimane.
Animali dovra superare alcuni ostacoli giuridici e tecnici prima cuanto vale levitra farmacia di poter portare il prodotto sul mercato, ma ha gia un prototipo di lavoro e dice che acquisto cialis postepay il sistema puo ospitare maggior parte dei formati.
L’organismo degli uomini “dimentica” questa informazione tra 18 mesi, ma l’organismo delle vendita cialis online donne la porta in se per molti anni.
L’assunzione di una dose giornaliera non cialis senza ricetta milano e raccomandata nei pazienti affetti da serie patologie renali sito per acquistare viagra e per quanto riguarda i pazienti con cialis dove comprare online problemi di fegato il medicinale dovrebbe essere prescritto solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e dei benefici derivati dall’assunzione.
L’assorbimento del cialis non e cialis soft generico affatto influenzato da nessun tipo di cibo, i risultati si vedono due ore dopo che acquistare kamagra dove comprare viagra a roma e stato consumato.
Meme le laps levitra en pharmacie de temps posterieur a pharmacie en ligne levitra la prise de la pilule et anterieur au debut d’une erection complete peut etre levitra france acheter considere comme un avantage.
Le appartenenti a cialis generico acquisto farmacia questa categoria, se riescono a metterci un tocco personale..sono forse le levitra senza ricetta acquisto cialis con postepay preferite dagli uomini
Ils achat propecia pas cher sont cependant tres rares et il arrive a vous, viagra generique en suisse il se tournera alors vers le traitement levitra provoque moins achat cialis en belgique d’effets secondaires.
Vedevamo uomini preoccupati di come acquistare cialis generico non essere in grado di procurare l’orgasmo compra kamagra alla compra levitra loro donna.
Surtout, il ne faut pas achat viagra ligne avis pharmacie en ligne levitra hesiter a demander des conseils, cialis sans ordonance et meme de l’aide, dans cette demarche de changement.
Questo tipo di disturbo si manifesta attraverso un persistente o ricorrente cialis italia ritardo, o assenza, dell’orgasmo in prezzo cialis da 10 mg seguito ad una fase normale di viagra cialis senza ricetta eccitazione sessuale (apa, 2001).
Les arteres, les muscles et autres tissus achat cialis sur le net endommages, sans doute peut acheter viagra internet en cas prix du viagra sur internet de maladie, sont la raison la plus frequente a l’origine de l’impuissance.
L’informatore statunitense e stato bloccato levitra 10 mg nell’aeroporto internazionale sheremetevo di mosca, da quando e arrivato da hong kong il 23 giugno, mentre dove acquistare cialis online si recava in ecuador, poiche il governo degli stati uniti ha annullato il suo cialis costo 5 mg passaporto.
De nouvelles methodes d’education mises en ?uvre en acheter viagra en ligne avis famille n’ont cependant viagra en pharmacie donne prix cialis montpellier aucun resultat.
La sessualita e un mix di kamagra in italia elementi che va dalla viagra sin receta en farmacias prevenzione alla complicita al dialogo di coppia all’affrontare in viagra senza ricetta maniera consapevole le proprie defiance.
Ce sont des fonctions separees, et on guide d’achat viagra peut ressentir un orgasme sans viagra 25mg erection.
A viagra en ligne france travers la sexualite, il y a une quete de viagra prix suisse reconnaissance et d’amour.
Oltre all’importanza costo del levitra orosolubile psicologica di sesso orale, soprattutto per dove comprare levitra on-line gli uomini ed i loro benefici per la salute.
Uno studio italiano condotto dall’universita di firenze, ha messo in evidenza la correlazione costo levitra originale tra i livelli di acquistare levitra farmacia testosterone e l’obesita.