8.11.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Krakow, dnia 8 listopada 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Lukasz Kaminski

Prezes Instytutu Pamieci Narodowej

Instytut Pamieci Narodowej

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Ekscelencja Zvi Rav-Ner, Ambasador Izraela w Polsce, ul. Krzywickiego 24, 02-078 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 20. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 21. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. czy istnieja dowody poswiadczajace wiarygodnosc informacji podanej przez:

   1. sekretarza Swiatowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Zydowskiego i przewodniczaca Centrum Organizacji Ocalalych z Holokaustu w Izraelu Colette Avital,

   2. przewodniczaca Stowarzyszenia Polskich Zydow w Izraelu Lilli Haber,

ze: „Okolo 90 proc. z mniej wiecej 3,5 miliona Zydow, ktorzy zyli Polsce do II wojny wiatrowej, zginelo w Holokauscie.”

  1. czy Instytut Pamieci Narodowej jest w posiadaniu dowodow, jak w pkt. I.1.

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I.1 i I.2 bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie jednego miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz odpowiedz na nie zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronie:

 

Szanowny Panie,

 

W dniu 3 listopada 2013 r. media w Polsce opublikowaly List otwarty sekretarza Swiatowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Zydowskiego i przewodniczacej Centrum Organizacji Ocalalych z Holokaustu w Izraelu Colette Avital oraz przewodniczacej Stowarzyszenia Polskich Zydow w Izraelu Lilli Haber do prezydenta Bronislawa Komorowskiego. Autorki napisaly w nim miedzy innymi:

 

Ok. 90 proc. z mniej wiecej 3,5 miliona Zydow, ktorzy zyli w Polsce do II wojny swiatowej, zginelo w Holokauscie. Dziesiatki tysiecy wlascicieli w Izraelu i na swiecie – oraz spadkobiercy ofiar, ktore byly wlascicielem mienia w Polsce – pozostaje bez swojej wlasnosci. (…) Polska jest jedynym waznym krajem Europie Srodkowej i Wschodniej oraz krajem czlonkowskim Unii Europejskiej bez takiego /ds. restytucji mienia – ZKE/ prawa. Od kiedy w Polsce zawitala demokracja w 1989 r. przedstawiono wiele propozycji zmierzajacych do uregulowania sprawy restytucji albo odszkodowania za prywatna wlasnosc zagrabiona przez nazistow,

a nastepnie znacjonalizowana przez rezim komunistyczny. Zadna z nich nie stala sie obowiazujacym prawem.

Panska wizyta w Izraelu jest kolejnym dowodem sily glebokiej przyjazni miedzy Izraelem a Polska.

Przyjazn wymaga wzajemnego wsparcia i otwartosci oraz uczciwosci w sprawie naszych pogladow i opinii,

nawet jesli czasem sa niewygodne dla drugiej strony.

Colette Avital sekretarz Swiatowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Zydowskiego,

przewodniczaca Centrum Organizacji Ocalalych z Holokaustu w Izraelu,

Lilli Haber, przewodniczaca Stowarzyszenia Polskich Zydow w Izraelu.”

Zrodlo: PAP, 3 listopada 2013 r. An open letter to President Komorowski of Poland

 

List zostal zamieszczony w wydaniu z dnia 3 listopada 2013 r. „The Jerusalem Post”, w zwiazku z wizyta prezydenta Bronislawa Komorowskiego w Izraelu.

 

Nie sposob nie zgodzic sie z autorkami Listu, ze gleboka przyjazn wymaga – miedzy innymi – uczciwosci.

Wskazac zatem nalezy, ze wedlug licznych zrodel w Holokauscie zginelo duzo mniej Zydow zyjacych w Polsce do II wojny swiatowej, niz podaly autorki Listu.

Nie kwestionujac ogromu spowodowanej przez Niemcow – w tym takze przez niemieckich Zydow, w tym okultystow – tragedii Narodu Zydowskiego oraz prawa pokrzywdzonych do odzyskania zrabowanego im przez nazistow i rezim komunistyczny mienia lub rekompensaty za nie, wskazac nalezy, ze liczba podana przez panie C. Avital i L. Haber ma ogromne znaczenie dla finansowego wymiaru wprowadzonej ewentualnie w zycie przez polskie wladze ustawy reprywatyzacyjnej.

Podkreslic nalezy, ze apel o jej wprowadzenie szczegolnego nabiera znaczenia wobec beztroskiego – lub swiadomie ze szkoda dla interesu Narodu Polski – dotychczas traktowania jej przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska.

Otoz na samym poczatku sprawowania urzedu premiera, w marcu 2008 r. udal sie do Nowego Jorku na spotkanie z przedstawicielami organizacji zydowskich – Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/ – i z wlasnej woli, przekraczajac swoje konstytucyjne uprawnienia premiera i posla, zlozyl w imieniu najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Rady Ministrow, Sejmu, Senatu i prezydenta, obietnice wprowadzenia do konca roku 2008 ustawy reprywatyzacyjnej.

Wielce uradowal swoja szlachetnoscia uczestnikow spotkania, a zaraz potem dal jej kolejny wyraz podczas spotkania w kwietniu 2008 r. z premierem Izraela:

 

Chce podkreslic z cala moca, ze moj rzad doprowadzi w najblizszych miesiacach do sfinalizowania procesu legislacji, ktory zakonczy bardzo trudny i bolesny problem reprywatyzacji – obiecywal w czasie wizyty w Izraelu w kwietniu zeszlego roku Donald Tusk. Nie ma nic gorszego, niz powiedziec slowo „oddam” i nie moc oddac – dodal /Donald Tusk – ZKE/ na wspolnej konferencji prasowej z owczesnym premierem Izraela Ehudem Olmertem.”

Zrodlo: Jedrzej Bielecki, „Ustawa reprywatyzacyjna wciaz w powijakach, a Unia nas naciska”;

„Dziennik Polska Europa Swiat”, 1 lipca 2009r., s. 7

 

Celem dotrzymania obietnicy D. Tusk wydal polecenie ministrowi Skarbu Panstwa Aleksandrowi Gradowi przyspieszenia prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

Projekt byl gotowy w grudniu 2008 r.

D. Tusk zamierzal ustawe wedlug niego wprowadzic w zycie szybko, w tym bez poprzedzenia go referendum. W artykule zamieszczonym w wydaniu z dnia 23 grudnia 2008 r. „Dziennik Polska Europa Swiat” podal za rzecznikiem ministerstwa Skarbu Panstwa Maciejem Wiewiorem: „Ustawa reprywatyzacyjna, dzieki ktorej pokrzywdzeni odzyskaja okolo jednej piatej wartosci tego, co utracili jest juz gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejsc w zycie wczesna wiosna, o ile nie zawetuje jej prezydent – mowi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior. (…) Co zaklada projekt? Rzad chce przeznaczyc na rekompensaty 20 mld zl. Tyle moze wygospodarowac, sprzedajac nalezace jeszcze do Skarbu Panstwa akcje przedsiebiorstw i nieruchomosci.

Rzad spodziewa sie jednak, ze roszczenia moga wyniesc nawet 100 mld zl. Jesli tak sie stanie, pokrzywdzeni odzyskaja okolo 20 proc. majatku.

Zrodlo: Jedrzej Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r., s. 3

 

Rzad nie powinien spodziewac sie, ale w mozliwie najbardziej rzetelny sposob oszacowac.

Ze wzgledu na skutki ustawy po jej wprowadzeniu w zycie prace nad nia powinny byc prowadzone ze szczegolna ostroznoscia.

A minister Aleksander Grad i premier Donald Tusk, ktorych konstytucyjnym obowiazkiem jest chronic interesy Skarbu Panstwa – art. 146.4 pkt. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wzieli 100 mld zl z … sufitu.

Calkowita kwota odszkodowan do wyplacenia przez Polske po wprowadzeniu w zycie ustawy reprywatyzacyjnej bedzie pochodna liczby jej beneficjentow oraz wartosci zgloszonych przez nich roszczen. Dla jej oszacowania potrzebna jest zatem wiedza o potencjalnej liczbie beneficjentow i sredniej wartosci odszkodowania.

Pismem z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektor Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Panstwa Andrzej Relidzynski poinformowal mnie, ze – Zalacznik 1: „W 2010 r. z tytulu bezprawnej nacjonalizacji, ze srodkow Funduszu Reprywatyzacji zrealizowana zostal wyplata odszkodowan na podstawie prawomocnych wyrokow sadu na rzecz 115 osob fizycznych oraz 8 osob prawnych na laczna kwote 82,6 mln zl co daje srednia wartosc odszkodowania w wysokosci 671 tys. zl.”
Zrodlo: Ministerstwo Skarbu Panstwa, Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, sygn. DRiR-GD-561-

130/11(Drin/2237/11), pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora Departamentu Andrzeja Relidzynskiego – Zalacznik 1

 

Co do liczby beneficjentow ustawy Ministerstwo nie posiadalo wiedzy na ten temat jeszcze w … 2011 r., o czym poinformowal mnie takze Dyrektor A. Relidzynski – Zalacznik 1: „Jednoczesnie tut. Departament nie moze zweryfikowac oraz odniesc sie do podanych przez Pana danych w zakresie ogolnej liczby osob objetych skutkami nacjonalizacji, poniewaz nie posiada wiedzy na ten temat.
Zrodlo: Ministerstwo Skarbu Panstwa, Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, sygn. DRiR-GD-561-

130/11(Drin/2237/11), pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora Departamentu Andrzeja Relidzynskiego – Zalacznik 1

 

Czy mogl zatem minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad ustalic – i to ustalenie uczynic najwazniejszym zalozeniem ustawy – ze calkowita kwota roszczen moze wyniesc „nawet 100 mld zl”, nie posiadajac wiedzy, ilu moze byc beneficjentow ustawy?

W rzeczywistosci ich liczba moze przekroczyc – szczegolnie jesli zostana nimi, jak chcieli A. Grad i D. Tusk, nie posiadajacy polskiego obywatelstwa i nie mieszkajacy w Polsce potomkowie pokrzywdzonych – 2 miliony, a calkowita kwota roszczen moze wyniesc nie „nawet 100 mld zl” , ale ponad 1 bilion zlotych.

Groznego dla Polski bubla premier Donald Tusk promowal jednak jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”.

 

Moje, oparte na moich doswiadczeniach zawodowych, uwagi do projektu ministra A. Grada i wnioski zawarlem w pismie z dnia 30 stycznia 2009 r. skierowanym do premiera Donalda Tuska.

Tydzien po jego zlozeniu, z dniem 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym z pracy w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., gdzie od dnia 15 wrzesnia 2008 r. bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Moj komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r., w tym w duzej czesci przedstawiony w pismie z dnia 30.01.2009 r. do premiera D. Tuska, zawiera Zalacznik 2 pt.: „Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.”

Prezentuje go takze umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl, prezentacja: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska.”

 

Szanowny Panie,

 

Liczba beneficjentow ustawy reprywatyzacyjnej ma kluczowe znaczenie dla jej wymiaru finansowego.

Po kompromitacji projektu ministra A. Grada i koniecznosci zrezygnowania z zamiaru szybkiego wprowadzenia w zycie „sprawiedliwej i przyzwoitej ustawy”, premier D. Tusk zawiesil potem prace nad nia.

Jakkolwiek Polska racja stanu wymaga zeby potrzeby i dobro Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli byly najwazniejsza norma dzialania wladz dowiodl jednak, ze okazujac szlachetnosc pokrzywdzonym przez Niemcow i wladze PRL – a chyba takze zadny popularnosci, tj. celem zaskarbienia sobie sympatii wplywowych srodowisk reprezentujacych ich interesy – wiecej niz beztrosko potraktowal polski interes narodowy. Nie wykazal zadnego zainteresowania losem Polakow zyjacych w Polsce.

Tylko opor spoleczny powstrzymal go przed zlozeniem do Sejmu i szybkiego przeprowadzenia przez Parlament projektu-bubla.

Panie Colette Avital i Lilli Haber twierdza, ze:„Ok. 90 proc. z mniej wiecej 3,5 miliona Zydow, ktorzy zyli w Polsce do II wojny swiatowej, zginelo w Holokauscie.”

Byc moze to prawdziwa liczba. Wedlug oficjalnych danych w Polsce zyje obecnie okolo 10 – 12 tys. Zydow.

Wedlug nieoficjalnych … sporo wiecej.

Wskazac zatem nalezy, ze po wojnie niektorzy zyjacy w Polsce Zydzi zmienili nazwiska. Oni sami i ich potomkowie funkcjonuja pod zmienionymi. Na przyklad Adam Michnik – w rzeczywistosci Aaron Szechter.

Nie jest znana skala tego zjawiska.

Panie Colette Avital i Lilii Haber slusznie pouczaja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ze „Przyjazn wymaga uczciwosci.”

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Ministerstwo Skarbu Panstwa, Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, sygn. DRiR-GD-561-130/11(Drin/2237/11), pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora Departamentu Andrzeja Relidzynskiego

 2. Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.”

Votre but etant de repondre par l’affirmative a chacune de ces acheter cialis qualite avis achat viagra ligne douze questions.
Celles pour qui l’abstinence kamagra acheter en belgique fait suite a une rupture douloureuse ou a une mauvaise experience sexuelle, avis achat levitra internet le retour a la sexualite peut s’accompagner d’une difficulte a s’abandonner entierement.
A la conception mecaniste et technicienne de la psychanalyse freudienne (les pulsions, le ca, etc.), Frankl oppose une vision « existentielle », ethique, centree sur l’existence d’un « ordonnance propecia levitra en france prix inconscient spirituel », dimension egalement cachee a la conscience.

De plus l’etre une medecine generique c’est disponible sur les prix tres bon marche qui aident finalement ses utilisateurs obtenir le plaisir exige sans penser beaucoup de l’argent. on propecia en ligne acheter du viagra sur internet mate sans tabou Installer un poste de television dans sa chambre, ou acheter du viagra sur le net kamagra soft tabs pourquoi pas, si ce n’est pas pour visualiser en boucle l’historique de l’elevage des crapauds dans le Bas-Languedoc. La representation qu’il se fait de ce medicament s’accompagne donc des attributs qu’il accorde aux deux autres, comme le prestige, la confiance, la mefiance, etc. Les enfants ont un pere et une mere et leur droit d’avoir une belle relation avec l’un et l’autre doit etre preserve. Celui-ci est vecu pour chacun de maniere differente. Sinon, il n’engage a rien et represente simplement la liberte sexuelle. Nous voudrions encore informer nos clients que les prix de notre site baissent constamment, en consequence de quoi vous pouvez bien economiser sur la production acquise. Il est toujours difficile de faire la part entre la necessaire lutte contre les prejuges et le simple deni de realite, on le voit en tout domaine (que ce soit le climat, la politique, etc.).
Elles ont conduit l’organisme de prix du kamagra belgique certification europeen 5 acheter cialis pour femme a retirer de nombreux agrements de conformite aux fabricants c oncernes.
Avant d’acheter viagra a la pharmacie sans ordonnance il est recommande de lire la variete des informations comment ils fonctionnent, prix cialis montreal les precautions et les effets secondaires possibles.
Data la particolarita del problema, per molti anni questa disfunzione sessuale e comprare kamagra generico stata accompagnata da un’aurea di negativita sociale, che inibiva chi ne soffriva kamagra italia a parlarne, perche intaccava il cardine stesso della virilita maschile.
L`esperimento, condotto su un coniglio dai ricercatori della Wake Forest University in North Carolina come comprare cialis in farmacia e cialis soft generico 20 mg pubblicato sulla rivista online Pnas, e il primo al mondo che sia riuscito a ricreare un organo maschile a partire dalle cellule dello stesso ricevente.
Se non riuscirete a prendere una dose, assumetela appena vi ricordate, se saranno gia passate 12 ore dal momento farmacie online propecia venta viagra farmacias sin receta nel quale dovreste assumere la compressa, potrete attendere fino all’orario della dose seguente.
In cialis on line pharmacies Italia, ci sono piu di 8 milioni di uomini che soffrono di disfunzione erettile, e le statistiche mostrano cifre comparabili tutti i levitra 10 mg costo paesi occidentali.
Non perdere la possibilita di comprare Levitra Generico propio adesso nella nostra farmacia online senza ricetta ad un prezzo acquisto kamagra in farmacia acquistare kamagra farmacia basso in Italia.
In questo kamagra costo comprare viagra online sicuro caso potrebbero nascere problemi peggiori di quelli viagra generico dove comprare legati ad una vita sessuale monotona.
Anche da un punto come acquistare cialis senza ricetta di vendita viagra in slovenia vista fisiologico acquistare kamagra farmacia non si segnalano variazioni importanti:
Le kamagra on line second acheter kamagra medicament reproche que l’on acheter kamagra oral jelly pourrait faire :
Il medicinale viene propecia senza ricetta prescritto propecia on line solo per levitra farmacia precio l’uso personale.
Les troubles de l’erection chez les hommes sont encore tabous et l’homme qui achat cialis avis en souffre a cialis acheter sans ordonnance parfois tendance a ne plus avoir de rapports ou les fuir que achat viagra original d’expliquer qu’il a des problemes pour obtenir ou maintenir une erection.
Di oltre 10 milioni di fumatori italiani, cialis online almeno il 40% comprar kamagra en farmacia di essi ha pensato almeno una kamagra farmacia online volta di smettere di fumare.
Donc, si vous souhaitez achat propecia france pharmacie acheter commander cialis viagra en ligne en france en toute securite et a moindre prix, alors vous avez choisi une medicament generique viagra bonne pharmacie!
Se diventi viagra sin receta en farmacias insolitamente stanco durante il rapporto viagra generico dove comprare sessuale potrebbe essere a causa acquistare priligy farmacia di disfunzioni sessuali.
Ils plus cialis generique montreal vente cialis internet acheter cialis en ligne quebec approchent pour des hommes souffrant de troubles de l’erection legers.
Sul piano vascolare, il farmaco farmacias online kamagra aumenta cialis senza la ricetta comprare cialis online in italia l’afflusso di sangue al pene, migliorando sia la rigidita, sia la durata dell’erezione.
Gli uomini tra i 40 ei prix cialis en pharmacie 60 anni altre cialis jelly persone sono alti, commander viagra generique piu problemi alla prostata sono numerosi.
La sigaretta di dove comprare il cialis a milano tabacco, grazie all’alto contenuto in nicotina, l’alcaloide piu famoso della pianta proveniente dal acquisto viagra cialis centro america, e in grado di interagire in maniera piuttosto complessa con il recettore cerebrale delle sensazioni di piacere, dando cialis prezzo un immediata (ma apparente) sensazione di sollievo e tranquillita.
De nombreux couples lamisil prix qui eprouvent de la difficulte a trouver du temps pour leur intimite se reserveront quelques heures pour une « soiree de sortie » dans leur semaine tres commander lamisil occupee.
Dapoxetine est une denomination internationale non brevetee de kamagra livraison express l’agent pharmacologique actif kamagra soft tabs dapoxetine hydrochloride.
E possibile acquistare viagra online, e levitra senza prescrizione precio viagra pfizer mexico ai dove comprare il viagra in svizzera migliori prezzi.
Nonostante i dati piuttosto sorprendenti, i ricercatori ammettono di non viagra in farmacia quanto costa avere una visione chiara di come cio accada, ovvero di come un farmaco anticolesterolo viagra e libera vendita sia in grado di migliorare la funzione erettile.