8.11.2013 – Pozew Z. Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Rady Ministrów (Donaldowi Tuskowi)

Krakow, dnia 8 listopada 2013 r.

Pani

Malgorzata Kluziak

Prezes Sadu Okregowego w Warszawie

Al. Solidarnosci 127

00-898 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 9. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 10. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 19. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 20. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Krzysztof Mezykowski, Partner Zarzadzajacy, Neumann Partners – Doradztwo Personalne Sp. z o.o., A. Niepodleglosci 151/16, 02-555 Warszawa

 25. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 26. Sad Rejonowy Lublin-Zachod w Lublinie VI Wydzial Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin, sygn. akt: VI Nc-e 1239976/12

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 28. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 29. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 30. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 31. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 32. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. strony internetowe: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Powod: Zbigniew Kekus, adres: ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Krakow

 

Pozwany: Skarb Panstwa – Prezes Rady Ministrow

adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Pozew o wyplate odszkodowania z powodu niedopelnienia konstytucyjnego obowiazku kontroli pracy czlonka Rady Ministrow, ministra Skarbu Panstwa i dopuszczenia do nieuzasadnionego pozbawienia mnie pracy, a przez to narazania na zaglade mnie i mojej rodziny

 

Wartosc przedmiotu sporu: 210.000,00 /slownie: dwiescie dziesiec tysiecy/ zl.

 

Wnosze o:

 1. Uznanie, ze strona pozwana, Prezes Rady Ministrow nie zapobiegl nieuzasadnionemu zwolnieniu mnie z pracy w spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. i narazeniu na zaglade mnie i mojej rodziny.

 2. Zasadzenie od strony pozwanej Skarbu Panstwa odszkodowania na moja rzecz w kwocie 210.000,00 /slownie: dwiescie dziesiec tysiecy / zl.

 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalnosci

 4. Wydanie wyroku zaocznego w sytuacji okreslonej w art. 339 § 1 kpc

 5. Zwolnienie mnie od kosztow sadowych /oplaty, wydatki/, zwiazanych z rozpatrywaniem niniejszym zlozonego pozwu.

 6. Zniesienie kosztow wzajemnych.

 7. Dopuszczenie dowodu z zeznan Donalda Tuska – Prezes Rady Ministrow; adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Dopuszczenie dowodu z Umowy menedzerskiej 10/AA, zawartej ze mna przez Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A.

 

Czesc I. Przepisy prawa:

 

 1. Artykul 148 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezes Rady Ministrow: (…)5) Koordynuje i kontroluje prace czlonkow Rady Ministrow. (…) 7) jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow administracji rzadowej.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W czerwcu 2008r. skontaktowal sie ze mna Partner Zarzadzajacy Neumann Partners – Doradztwo Personalne Sp. z o.o. pytajac, czy jestem zainteresowany podjeciem pracy w PLL LOT S.A. na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Potwierdzilem moje zainteresowanie.

W dniu 15 wrzesnia 2008r., po trwajacym ponad trzy miesiace procesie rekrutacji i uzgodnieniu warunkow mojego zatrudnienia rozpoczalem – na podstawie Umowy Menedzerskiej – prace na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Umowe zawarl ze mna w dniu 31 lipca 2008 r. Prezes Zarzadu-Dyrektor Generalny Dariusz Nowak – Zalacznik 1:
Dowod: Polskie Linie Lotnicze S.A., Umowa Menedzerska z dnia 31 lipca 2008 r. – Zalacznik 1

 

W dniu 29 lipca 2008r., tj. przed zawarciem ze mna przez Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. Umowy Menedzerskiej, wyslalem – dwukrotnie, tj. o godz. 15:27 oraz o godz. 16:12 – do prowadzacej rekrutacje ze strony PLL LOT S.A. Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Anny Chylinskiej maila o tresci – Zalacznik 2, Zalacznik 3: Szanowna Pani, W nawiazaniu do prowadzonych przez nas rozmow przesylam, celem umozliwienia Panstwu dokladanego zapoznania sie z moja obecna sytuacja prawna, adresy stron internetowych, prezentujacych szczegolowe o niej informacje: www.majewski.nazwa.pl/zgsopo, www.zgsopo.z.pl, www.zgsopo.pl, oraz strony: www.majewski.nazwa.pl, zgsopo/kekus, www.zkekus.pl.

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ skazany zostalem za popelnienie przestepstwa z art. 226 § 1 i inne, tj. w latach 2003-2005, za posrednictwem Internetu:

1. Zniewazania /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawiania /art. 212 § 2 k.k./ sedziow Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewa Handerek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSO Maja Rymar oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

2. Zniewazania /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawiania /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Zoll.

3. Znieslawiania /art. 212 § 2 k.k./ mec. Wieslawy Zoll.

4. Rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci /art. 241 § 2 k.k./, tj. z prowadzonej w latach 1997-2006 przez Sad Okregowy w Krakowie sprawy z mojego powodztwa o rozwod.

Poniewaz w.w. wyrok wydany zostal zaocznie oraz jest sprzeczny z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., ogloszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006r., w maju br. zlozylem wniosek o wznowienie postepowania.

Obecnie czekam na stanowisko Sadu w sprawie w.w. wniosku. Pozdrawiam, Zbigniew Kekus”

Dowod: 1. e-mail Zbigniewa Kekusia z dnia 29 lipca 2008 r., godz. 15:27 do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Anny Chylinskiej – Zalacznik 2

Dowod: 2. e-mail Zbigniewa Kekusia z dnia 29 lipca 2008 r., godz. 16:12 do Dyrektora Biura Spraw

Pracowniczych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Anny Chylinskiej – Zalacznik 3

 

Poza Dyrektorem Biura Spraw Pracowniczych Anna Chylinska o mojej sytuacji prawnej – status skazanego – oraz o tym, ze informacje o niej i jej przyczynach byly umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.zkekus.plpoinformowalem przed zawarciem ze mna Umowy Menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r. wszystkie osoby uczestniczace w mojej rekrutacji, tj.:

 1. Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. – Dariusza Nowaka

 2. Wiceprezesa Zarzadu ds. Finansowych Konrada Tyrajskiego

 3. Partnera Zarzadzajacego, Neumann Partners – Doradztwo Personalne Sp. z o.o., Krzysztofa Mezykowskiego, ktory na zlecenie Zarzadu PLL LOT S.A. prowadzil moja rekrutacje.

 

Wtedy, gdy informowalem wyzej wymienione osoby o mojej sytuacji prawnej i stronach internetowych prezentujacych materialy o niej, kazda z nich zapewniala mnie, ze sytuacja i strony internetowe nie maja zadnego wplywu na moje zatrudnienie oraz ze nie beda mialy wplywu na ocene wynikow mojej pracy.

Zapewniano mnie, ze o wyborze mojej osoby na kandydata na stanowisko Dyrektora Pionu Infrastruktury decydowaly moje kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, w tym poswiadczone przez osoby, do ktorych Neumann Partners – Doradztwo Personalne Sp. z o.o. zwrocila sie o udzielenie mi referencji.

Jednym z najwazniejszych argumentow, ktore spowodowaly umieszczenie mnie w gronie kandydatow na w.w. stanowisko bylo doswiadczenie, ktore zdobylem pracujac przez cztery lata na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami Nieruchomosciami i Kosztami Banku Zachodniego WBK S.A., w tym jako lider przeprowadzonego przez Bank z duzym powodzeniem projektu oszczednosci kosztow operacyjnych i nakladow inwestycyjnych.

Zarzad Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. wprowadzal w II polowie 2008 r. projekt oszczednosci kosztow dla Grupy Kapitalowej LOT – PLL LOT S.A. i Spolki zalezne, tj. Centralwings, Eurolot, Petrolot, LOT Catering, LOT Ground Services, LOT Auto-Services – i po zatrudnieniu mnie z dniem 15 wrzesnia 2008 r. ja zostalem liderem projektu.

Zakres moich obowiazkow w PLL LOT S.A. okreslal Zalacznik 1 do Umowy menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r., w ktorym podano – Zalacznik 4:

Zalacznik nr 1 do Umowy menedzerskiej z dnia 31.07.2008 Zakres uslug Zleceniobiorcy

 1. Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad dzialalnoscia obszarow zakupow i administracji.

 2. Zapewnienie wymaganej ciaglosci dostaw towarow i materialow dla PLL LOT SA.

 3. Zapewnienie wlasciwego funkcjonowania centralnej organizacji zakupowej w PLL LOT S.A.

 4. Doradztwo w zakresie doskonalenia organizacji zakupowej, zarzadzania inwestycyjno-remontowego i administracyjnego w nieruchomosciach nalezacych do PLL LOT S.A.

 5. Koordynacja dzialan zwiazanych z obsluga magazynowa oraz inwentaryzacyjna oraz zapewnienie skutecznego zarzadzania zasobami archiwum zakladowym, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnego poziomu kosztow w w/w obszarach.

 6. Wyznaczanie kierunkow dzialalnosci centralnej organizacji zakupowej PLL LOT S.A. oraz polityki zapewnienia programow inwestycyjno-remontowych i zarzadzania administracji dla PLL LOT S.A.

w tym w szczegolnosci

  1. Wspoltworzenie strategii inwestycyjnej dotyczacej zmian, rozbudowy, przebudowy i modernizacji nieruchomosci nalezacych do PLL LOT S.A. w tym bazy technicznej.

  2. Doradztwo i wspolpraca przy tworzeniu i realizacji przyjetego planu inwestycyjno – remontowego. Prowadzenie, w ramach przyznanego budzetu, dzialan remontowych i modernizacyjnych.

  3. Doradzanie w sprawach polityki nadzoru nad robotami w ramach podpisanych przez PLL LOT S.A. umow.

  4. Koordynowanie utrzymania w stalej ciaglosci dostaw mediow do PLL LOT S.A.

  5. Kontrola nad przyjeta polityka w zakresie obslugi central telefonicznych, wspolpraca z operatorami telekomunikacyjnymi.

  6. Koordynowanie prac magazynow PLL LOT S.A. oraz archiwum firmowego.

  7. Doradztwo w prowadzeniu dzialalnosci handlowej w zakresie wszystkich kategorii ogolnych towarow i uslug pozyskiwanych przez PLL LOT S.A., a takze wspoludzial w prowadzeniu dzialalnosci handlowej w zakresie kategorii specjalistycznych.

  8. Biezace doradzanie i dostosowywanie organizacji zakupowej do warunkow rynkowych i potrzeb klientow wewnetrznych, wdrazanie nowych rozwiazan w ramach budzetu, optymalizowanie kosztow.

  9. Doradzanie, ustalanie i kontrola realizacji zasad polityki zakupowej oraz zawieranie umow zwiazanych z zakupami kategorii ogolnych i specjalistycznych w ramach polityki firmy.

  10. Koordynacja wspolpracy ze spolkami zaleznymi PLL LOT S.A. w zakresie polityki zakupowej i zaopatrzenia.

  11. Kontrola realizacji jakosci dostaw i nadzor nad obsluga reklamacji.

  12. Doradztwo w przygotowywaniu kontraktow i prowadzenie negocjacji.

  13. Doradztwo i kontrola nad przebiegiem procesu tworzenia i monitorowania budzetu w obszarach zakupow i administracji.”

Dowod: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Zalacznik nr 1 do Umowy Menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r. –

Zalacznik 4

 

Umowa nie zawierala jako warunku mojego zatrudnienia zdjecia ktorejkolwiek ze stron – w tym www.zkekus.pl – podanych przeze mnie w zacytowanym wyzej e-mailu wyslanym przeze mnie dwukrotnie w dniu 29 lipca 2008 r. do Dyrektor Anny Chylinskiej.

 

Kilka tygodni po rozpoczeciu przeze mnie pracy, w pazdzierniku 2008 r. Prezes Zarzadu-Dyrektor Generalny PLL LOT S.A. Dariusz Nowak poinformowal mnie, ze sprawujacy nadzor wlascicielski nad Spolka minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad uwaza materialy umieszczone na stronie internetowej www.zkekus.pl za antysemickie i mnie w zwiazku z tym za antysemite. Poinformowal mnie, ze w zwiazku z uznaniem mnie za antysemite minister A. Grad dwukrotnie nalegal na niego, by mnie z tego powodu zwolnil z pracy. Prezes D. Nowak poinformowal mnie takze, ze on ma problemy w zwiazku z funkcjonowaniem strony www.zkekus.pl oraz ze jesli jej nie zdejme, ja tez moge je miec.

Zwrocilem mu wtedy uwage, ze poinformowalem jego samego oraz wszystkie osoby rekrutujace mnie do pracy w PLL LOT S.A. o funkcjonowaniu tej strony oraz o przyczynach jej zalozenia i ze jej zdjeciem Zarzad PLL LOT S.A. nie warunkowal mojego zatrudnienia.

Uzgodnilismy, ze zastanowie sie nad zadaniem ministra A. Grada i poinformuje prezesa D. Nowaka o moim stanowisku.

Na stronie www.zkekus.pl /obecnie: www.kekusz.pl/ byly umieszczone materialy prezentujace okolicznosci, w jakich wymienieni w zacytowanym wyzej e-mail’u z dnia 29 lipca 2008 r. do dyr. Anny Chylinskiej sedziowie oraz RPO Andrzej Zoll i jego malzonka adw. Wieslawa Zoll uczynili mnie przestepca wyrokiem wydanym w dniu 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Watek zydowski – nie antysemicki – na tym na tej stronie polegal, ze w niektorych z umieszczonych na niej przez inne niz ja osoby pism, ktorych ja bylem autorem podalem, ze Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll jest Zydem ortodoksem radykalnym i ze jako Rzecznik wykorzystywal sprawowany urzad w celach prywatnych, traktujac mojego maloletniego krzywdzonego przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w interesie malzonki profesora adw. Wieslawy Zoll syna i mnie wedlug talmudycznych zasad:

 

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami

Talmud – Yebamoth 98a

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud – Keritot 6b

 

Podczas nastepnego spotkania z Prezesem D. Nowakiem na temat strony www.zkekus.pl raz jeszcze przedstawilem przyczyny zalozenia i funkcjonowania strony www.zkekus.pl oraz wyjasnilem, ze jesli kontynuacja jej funkcjonowania ma warunkowac moja prace w PLL LOT S.A., to podejme ryzyko zwiazane z moim stanowiskiem.

Dzien po sporzadzeniu w.w. Polecenia Sluzbowego z dnia 30 pazdziernika 2008 r., w dniu 31 pazdziernika 2008 r. Prezes Dariusz Nowak sporzadzil pismo o tresci – Zalacznik 6: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa Dariusz Nowak Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny D/3273/2008 Warszawa dnia 31 pazdziernika 2008r. Pan Zbigniew Kekus Dyrektor Pionu Infrastruktury Szanowny Panie Uprzejmie zwracam uwage, ze mimo wspolnie poczynionych wstepnie ustalen co do zdjecia przez Pana strony internetowej dotyczacej Pana osobistego zycia nie uczynil Pan tego do dnia dzisiejszego.

Jest Pan zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury i stanowisko to wymaga nie tylko profesjonalnych kompetencji ale rowniez obliguje do przestrzegania zasad wspolzycia spolecznego.
Pelni Pan stanowisko kierownicze i funkcja ta powinna byla obligowac Pana do zachowania wysokiego standardu w zakresie kultury osobistej i norm zachowania. Dalsze utrzymywanie przez Pana internetowej strony z opisem osobistych doswiadczen daleko wykracza poza przyjete dobre obyczaje i nie licuje z funkcja, ktora Pan pelni w spolce. Z przykroscia musze dodatkowo zauwazyc, ze w ten sposob podwaza Pan swoj autorytet.

Rekomendacje, ktore zawazyly o przyjeciu Pana do pracy wskazywaly, ze jest Pan calkowicie odpowiedzialnym, ceniacym sobie rzetelnosc i dbanie o najwyzsze normy w zakresie zachowania.
Dlatego tez ponawiam prosbe o zaniechanie dzialan i zdjecie strony z Internetu. Niepodjecie przez Pana dzialan w tym kierunku bedzie zrozumiane jako naduzycie zaufania, ktorym obdarzyl Pana zarzad Spolki, zatrudniajac Pana na tym stanowisku.
Liczymy na szybka reakcje z Pana strony. Z powazaniem Dariusz Nowak.”

Dowod: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., sygn. D/3273/2008, pismo z dnia 31 pazdziernika 2008 r. Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka do Zbigniewa Kekusia – Zalacznik 6

 

Ja nie poczynilem zadnych, nawet wstepnych, jak podal Prezes D. Nowak w pismie do mnie z 31.10.2008r. ustalen, co do zdjecia przeze mnie strony www.zkekus.pl.Nie obiecywalem Prezesowi D. Nowakowi, ze zdejme te strone.

 

Wskazac nalezy, ze przedstawiona mi przez Prezesa D. Nowaka i potwierdzona pismem z dnia 31 pazdziernika 2008 r. grozba pozbawienia mnie pracy byla w calkowitej sprzecznosci z zamiarami wobec mnie Zarzadu PLL LOT S.A., ktory postanowil rozszerzyc zakres moich obowiazkow o nieujete w Umowie menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r. zakupy paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.

W tym samym czasie, gdy mi Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak przedstawial grozbe ministra Aleksandra Grada, poinformowal mnie takze, ze w zwiazku z tym, ze jemu wydaje, ze go – jak powiedzial – „kiwaja na paliwie”, ze ma watpliwosci co do jakosci procesu zakupu paliwa dla PLL LOT S.A. i jej spolek zaleznych1, a mnie darzy zaufaniem ze wzgledu na rekomendacje, ktorych mi udzielono, tworzy zespol ze mna w skladzie ds. zakupu paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.

Nastepstwem naszej rozmowy bylo wydane przez Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. Polecenie Sluzbowe z dnia 30 pazdziernika 2008 r. o tresci – Zalacznik 5:

Polskie Linie Lotnicze Spolka Akcyjna Egz. Nr 1 POLECENIE SLUZBOWE PREZESA ZARZADU PLL LOT S.A. D/20/2008/DZ z dnia 30 pazdziernika 2008 r. w sprawie powolania Zespolu ds. negocjacji z PKN Orlen S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw pali dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.

§ 1. Powoluje Zespol ds. negocjacji z PKN ORLEN S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliw dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A. (zwany dalej „Zespolem”), w nastepujacym skladzie:

 1. Konrad Tyrajski (D-4) – Przewodniczacy Zespolu,

 2. Marcin Oblicki (FF) – Czlonek Zespolu,

 3. Zbigniew Kekus (A) – Czlonek Zespolu.

§ 2. Celem powolania Zespolu jest przeprowadzenie negocjacji z PKN ORLEN S.A., dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.

§ 3. Zespol jest zobowiazany do biezacego raportowania Zarzadowi PLL LOT S.A. o wynikach prowadzonych negocjacji.

§ 4. Polecenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. PREZES ZARZADU Dariusz Nowak

Dowod: PLL LOT S.A., Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzau Dariusza Nowaka z dnia 30 pazdziernika 2008 r. – Zalacznik 5

 

Konrad Tyrajski byl wiceprezesem Zarzadu PLL LOT S.A. ds. finansowych, a Marcin Oblicki dyrektorem Biura Skarbca.

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek jedna z jednostek zarzadzanego przeze mnie Pionu Infrastruktury bylo Biuro Zakupow, to zakres jego dzialania nie obejmowal zakupu paliwa. Zakupow paliwa nie ujela takze PLL LOT S.A. w Zalaczniku nr 1 do Umowy menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r. „Zakres uslug Zleceniobiorcy”Zalacznik 4.

Zakupow paliwa dokonywal wydzielony w tym celu Zespol ds. Zakupu Paliwa. Ja mialem ten Zespol – zgodnie z wydanym mi poleceniem – przejac, dokonac jego reorganizacji i – jak podano w Poleceniu – prowadzic negocjacje z PKN ORLEN S.A., dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.

Ostatecznie zdazylem odbyc kilka z nim spotkan, bo mnie z dniem 6 lutego 2009 r. wyrzucono z pracy w trybie natychmiastowym.

 

Zacytowane wyzej pismo Prezesa D. Nowaka z dnia 31.10.2008 r. bylo w sprzecznosci z ustaleniami sprzed zawarcia ze mna przez niego Umowy menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r.

W dniu jego wreczenia mi, tj. 6 listopada 2008 r. zamknieto strone www.zkekus.pl, o czym zawiadomilem Prezesa e-mail’em wyslanym tego samego dnia. Mialem wtedy troje dzieci na utrzymaniu i nie moglem, egzekwujac moje konstytucyjne prawo do korzystania z wolnosci slowa, ryzykowac pozbawieniem nas wszystkich zrodla utrzymania.

Po kilkunastu dniach Prezes D. Nowak poinformowal mnie, ze minister Aleksander Grad zada, by z Internetu usunieto … wszystkie materialy o mnie i ponawia grozbe pozbawienia mnie pracy.

Tego zadania nie bylem w stanie spelnic.

Pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. skierowanym do ministra Aleksandra Grada zlozylem – Zalacznik 7: „Pan Aleksander Grad Minister Skarbu Panstwa Dotyczy:

 1. Wniosek o – przez wzglad na dobro narodowego przewoznika, PLL LOT S.A. – spowodowanie odwolania klamcy, szantazysty, ingerujacego w moje zycie prywatne, zmuszajacego mnie grozba zwolnienia mnie z pracy do rezygnacji z mych konstytucyjnych praw i wolnosci obywatelskich, postepujacego wbrew gloszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejetnosci i zdolnosci menedzerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsadku”, szkodzacego wizerunkowi PLL LOT S.A., Dariusza Nowaka ze stanowiska Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A.

 2. Wniosek o odebranie wyjasnien od prowadzacych w okresie czerwiec do wrzesien 2008r. ma rekrutacje do pracy w PLL LOT S.A. na stanowisko Dyrektora Pionu Infrastruktury, Panstwa:
  a. Konrada Tyrajskiego, Wiceprezesa PLL LOT S.A.
  b. Anne Chylinska, Dyrektora ds. Pracowniczych w PLL LOT S.A.
  c. Krzysztofa Mezykowskiego, Partnera w Neumann
  celem uzyskania potwierdzenia o przekazaniu im w procesie rekrutacji informacji o mej sytuacji prawnej oraz o prezentujacej informacje o niej stronie internetowej:
  www.zkekus.pl.

Dowod: Ministerstwo Skarbu Panstwa, pismo z dnia 5 stycznia 2009 r. do ministra Skarbu Panstwa Aleksandra

Grada – Zalacznik 7

 

Poniewaz zagrozona byla moja praca, a z nia byt mojej rodziny, pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. skierowalem do ministra Aleksandra Grada takze – Zalacznik 7: „Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wnioski z niniejszego pisma – oraz przeslanie jej przesylka listowa polecona na adres: Zbigniew Kekus /…/ w terminie 7 dni od daty jego zlozenia przeze mnie w Kancelarii Ministerstwa Skarbu Panstwa.”

Dowod: Ministerstwo Skarbu Panstwa, pismo z dnia 5 stycznia 2009 r. do ministra Skarbu Panstwa Aleksandra

Grada – Zalacznik 7

 

Pismem z dnia 5.01.2009 r. poinformowalem ministra A. Grada miedzy innymi, ze Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak wreczyl mi w.w. pismo-grozbe, z dnia 31.10.2008 r. oraz ze: „Zanim zredagowal i doreczyl mi Prezes PLL LOT S.A. pismo do mnie z dnia 31.10.2008r. poinformowal mnie, ze dwukrotnie musial mnie bronic przed Panem, nalegajacym by mnie zwolniono z pracy w PLL LOT S.A. Nie moge zatem wykluczyc, ze pismo z dnia 31.10.2008r. napisane zostalo z Pana inspiracji, lub tez na Pana zadanie.”

Minister Aleksander Grad nie udzielil zadnej odpowiedzi na moje pismo do niego z dnia 5 stycznia 2009 r.

Z powodu wspomnianego wyzej, z przyczyn lezacych po stronie ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, zagrozenia dla bytu mojej rodziny, pismem zlozonym w dniu 30 stycznia 2009 r., skierowanym do konstytucyjnie sluzbowego zwierzchnika ministra2, Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem – Zalacznik 8: „Dotyczy:

1. Wniosek o odwolanie pana Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Panstwa, z przyczyn:

 1. Prowadzenia polityki kadrowej w Spolce Skarbu Panstwa, PLL LOT S.A., sprzecznej ze standardami prezentowanymi w mediach przez Przewodniczacego Klubu Platformy Obywatelskiej, Pana Zbigniewa Chlebowskiego, przez utrzymywanie na stanowisku Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A., pana Dariusza Nowaka, dyskryminujacego mnie i zmuszajacego do rezygnacji z korzystania z mych praw i wolnosci obywatelskich.

 2. Przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej, ktorej zapisy stanowia zagrozenie dla finansow Rzeczypospolitej Polskiej i skutkowac moga – miedzy innymi – potrzeba zadluzenia Polski, i/lub podniesienia podatkow.

 3. Wspoluczestnictwa w niszczeniu mnie za moj sprzeciw wobec obrazy moich dzieci i moich praw obywatelskich przez Wieslawe i Andrzeja Zoll oraz wskazanych w niniejszym pismie sedziow i prokuratorow.”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa

Rady Ministrow Donalda Tuska – Zalacznik 8

 

W uzasadnieniu do wnioskow jak wyzej podalem, ze mi Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. wbrew naszym ustaleniom z okresu negocjacji warunkow mojego zatrudnienia grozi, na zadanie ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, pozbawieniem mnie pracy z powodu korzystania przeze mnie z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa, tj. ze mnie zwolni z pracy z powodu funkcjonowania strony www.zkekus.pl. Podalem: „Po niespelna miesiacu od rozpoczecia przeze mnie pracy w PLL LOT S.A., Wiceprezes Firmy, moj przelozony, pan Konrad Tyrajski spytal mnie, czy nie zamknalbym w.w. strony internetowej. Wyjasnil, ze o rozmowe ze mna na ten temat poprosily go inne osoby, przez ktore uwazany jestem, ze wzgledu na informacje prezentowane na w.w. stronie internetowej za antysemite.

Kilka dni po mej rozmowie z Wiceprezesem PLL LOT S.A., panem K. Tyrajskim, w dniu 15 pazdziernika 2008r. na temat w.w. strony internetowej rozmawial ze mna Przewodniczacy Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., pan Jacek Ksen. (…) Powiedzial, ze jak go poinformowano, strona internetowa zawierajaca informacje z mego zycia prywatnego zawiera tresci antysemickie, ze ja sam uwazany jestem za antysemite, jakkolwiek stwierdzil, ze on nigdy nie otworzyl tej strony i nie zna zaprezentowanych na niej informacji.

(…) W pazdzierniku 2008r. na temat w.w. strony internetowej rozmawial ze mna takze, dwukrotnie, Dyrektor Generalny-Prezes PLL LOT S.A., pan Dariusz Nowak. Zaprosiwszy mnie na spotkanie w tej sprawie, pan D. Nowak wyjasnil mi – jak panowie J. Ksen i K. Tyrajski – ze dla osob, ktore prosily go o rozmowe ze mna jestem antysemita.Wyjasnil, ze dwukrotnie musial mnie bronic przed Ministrem Skarbu Panstwa, Aleksandrem Gradem, nalegajacym, by mnie zwolniono z pracy w PLL LOT S.A. ze wzgledu na rozpowszechnianie przeze mnie tresci antysemickich.

Dowod: 1. Dowod z zeznan Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

Dowod: 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa

Rady Ministrow Donalda Tuska

 

Co sie tyczy zasad doboru kadr kierowniczych do Spolek Skarbu Panstwa, na ktore powolalem sie w pismie z dnia 30.01.2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, owczesny Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego PO, Zbigniew Chlebowski tak je zaprezentowal w dniu 14 stycznia 2009 r. w wywiadzie udzielonym Konradowi Piaseckiemu z Radia RMF FM:

 

Zbigniew Chlebowski: „Czasami sa instytucje, w ktorych rzeczywiscie budzi kontrowersje ta czy inna osoba, ale zawsze za ta osoba stoja kwalifikacje, kompetencje. To jest podstawa (…) raz jeszcze powtarzam: dla mnie standardy, o ktorych mowilismy, na dzien dzisiejszy sa zachowane w Platformie Obywatelskiej i tym, co sie dzieje w spolkach Skarbu Panstwa.
Konrad Piasecki: „Naprawde pan tak uwaza?”
Zbigniew Chlebowski: Tak uwazam, jestem o tym przekonany.

Zrodlo: 2009.01.14 wywiad Przewodniczacego Klubu Platformy Obywatelskiej,

Z. Chlebowskiego dla radia RMF FM, http://www.rmf.fm/fakty/?temat=75

 

W moim przypadku Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak poswiadczyl w osobiscie przez niego sporzadzonym pismie z dnia 31 pazdziernika 2008 r., ze zatrudniono mnie w PLL LOT S.A. z powodu – Zalacznik 6:

 1. posiadania przeze mnie profesjonalnych kompetencji,

 2. mojego autorytetu,

 3. mojej odpowiedzialnosci,

 4. cenienia przeze mnie rzetelnosci,

 5. mojej dbalosci o najwyzsze normy w zakresie zachowania.

 

To byla dobra opinia.

Gdyby nie dobra o mnie opinia po 25 latach obecnosci na rynku pracy, Zarzad PLL LOT S.A. nie wybralby mnie z grona kandydatow na stanowisko Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Tymczasem ten sam Prezes D. Nowak grozil mi z polecenia ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada pozbawieniem mnie pracy po miesiacu po jej przeze mnie rozpoczeciu, z tej przyczyny, ze … korzystalem z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa. W dodatku wbrew naszym ustaleniom w sprawie funkcjonowania stron internetowych informujacych o moim statusie pranym i jego przyczynach.

 

Co sie tyczy podanego przeze mnie w uzasadnieniu do wniosku z pisma z dnia 30.01.2009 r. do premiera D. Tuska o odwolanie Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Panstwa z przyczyn „(…) Przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej, ktorej zapisy stanowia zagrozenie dla finansow Rzeczypospolitej Polskiej i skutkowac moga – miedzy innymi – potrzeba zadluzenia Polski, i/lub podniesienia podatkow.”, wskazac nalezy, ze w grudniu 2008 r. rzecznik prasowy Ministerstwa Skarbu Panstwa Maciej Wiewior podal mediom szczegoly przygotowanego przez Ministerstwo na zadanie premiera D. Tuska projektu ustawy reprywatyzacyjnej.

Projekt potwierdzil brak kwalifikacji i kompetencji Aleksandra Grada lub jego swiadome dzialanie na szkode interesu panstwa. Jego wprowadzenie w zycie stanowiloby ogromne zagrozenie dla finansow panstwa.

Prezes Rady Ministrow Zyd Donald Tusk promowal ten oczywiscie sprzeczny z interesem Narodu Polski projekt jako … „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”.

Moj komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r., w tym w duzej czesci przedstawiony w pismie z dnia 30.01.2009 r. do premiera D. Tuska, zawiera Zalacznik 9 pt. „Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.”

Dowod: 1. „Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008

r.”Zalacznik 9\

Dowod:2. Dowod z zeznan Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

 

Moj komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. zawiera takze umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

Tydzien po zlozeniu przeze mnie w.w. pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska wyrzucono mnie z pracy. Doreczono mi sporzadzone przez Dyrektora Biura Prawnego PLL LOR S.A. Marie Jasinska Wypowiedzenie Umowy – Zalacznik 10: „Warszawa, 06 luty 2009r. WYPOWIEDZENIE UMOWY Dzialajac w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000056844, na podstawie art. 4 ust. 4 lit b umowy menedzerska 10/AA, zawarta w dniu 1 lipca 2008 r. rozwiazuje z Panem wymieniona Umoweze skutkiem natychmiastowym.

Przyczyna rozwiazania Umowy jest podjecie przez Pana dzialan sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy, polegajacych na opublikowanie na stronach internetowych www.zkekus.pl korespondencji skierowanej przez Pana do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Panstwa, w ktorej domaga sie Pan odwolania Prezesa Zarzadu.

Pismo to – jak wynika z wymienionej strony internetowej – zostalo skierowane do rowniez imiennie do 56 osob, sprawujacych funkcje publiczne oraz kierujacych mediami.

W pismie tym naruszajac dobra osobiste, okresla Pan Prezesa Zarzad jako klamce, szantazyste, ingerujacego w Pana zycie prywatne, zmuszajacego Pana grozba zwolnienia z pracy do rezygnacji z konstytucyjnych praw i wolnosci obywatelskich, postepujacego wbrew gloszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejetnosci menedzerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsadku”, szkodzacego wizerunkowi PLL LOT S.A. Powyzsze dzialanie jest dzialaniem naruszajacym nie tylko dobre obyczaje, ale dzialaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich tresci, swiadczacych o konflikcie Pana z Prezesem Zarzadu, narusza interesy Spolki, podwazajac jej wiarygodnosc w oczach jej potencjalnych inwestorow i kontrahentow.

Zawierajac wymieniona Umowe, podjal sie Pan ochrony tych interesow.

Ponadto pragne wskazac, iz publikacja ta nie zostala w zaden sposob uzgodniona ze Spolka.

Wymienione wyzej dzialania naruszaja postanowienia art. 2 ust. 4, 6 i 7 Umowy.

Jednoczesnie na podstawie art. 4 ust. 5 Umowy wzywam pana do przekazania Panu Szelidze wszelkich dokumentow Spolki, znajdujacych sie w Pana posiadania, a takze mienia Spolki, przekazanego Panu w celu realizacji niniejszej Umowy.
Oswiadczam takze, ze stosownie do art. 5 ust. 6 Umowy, iz Spolka nie bedzie korzystala z uprawnienia do zobowiazania Pana do powstrzymania sie od prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej w stosunku do dzialalnosci Spolki po rozwiazaniu niniejszej Umowy. Przypominam jednak o obowiazku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa.

Oswiadczam, ze cofam panu udzielone w dniu pelnomocnictwo, zobowiazujac jednoczesnie do zwrotu kopii tego dokumentu, znajdujacych sie w Pana posiadaniu. Z powazaniem Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska

Dowod: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Zalacznik 10

 

Wyrzucono mnie zatem z pracy w trybie natychmiastowym, pozbawiajac mnie moznosci skorzystania z wszystkich warunkow Umowy Menedzerskiej, ktora zawarl ze mna w dniu 31 lipca 2008 r. Prezes Zarzadu PLL LOT S.A.

 

Poniewaz przebywalem wtedy na zwolnieniu chorobowym, zacytowane wyzej pismo doreczono mi za posrednictwem poczty, na podany przeze mnie Zarzadowi PLL LOT S.A. adres do korespondencji.

Co sie tyczy dokumentu pt. „Wypowiedzenie Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r. wskazac nalezy, ze:

 1. Nie istnieje Umowa Menedzerska 10/AA zawarta ze mna w dniu 1 lipca 2008r., nikt nie mogl mi zatem tej Umowy wypowiedziec lub jej rozwiazac, w tym ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Umowe menedzerska z dnia 31 lipca 2009 r. zawarl ze mna Prezes Zarzadu PLL LOT S.A.

 3. Dyrektor Maria Jasinska nie zalaczyla do sporzadzonego przez nia „Wypowiedzenia Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r. pelnomocnictwa Zarzadu PLL LOT S.A. do reprezentowania Zarzadu Spolki, w tym w kontaktach ze mna,

 4. Brak na pismie pieczeci PLL LOT S.A.

 5. Pieczec na pismie, „Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska”, nie podaje, w jakiej firmie byla Maria Jasinska Dyrektorem Biura Prawnego.

 

Dyr. Maria Jasinska nie podala w pismie pt. Wypowiedzenie Umowy z dnia 6 lutego 2009r. /Zalacznik 10/:

 1. nadawcy pisma, tj. nazwy i adresu firmy, w imieniu ktorej je sporzadzila

 2. adresata pisma, ani raz nie umieszczono w nim mego imienia, nazwiska i adresu.

 

Wskazac nalezy, ze mimo doreczonego mi Wypowiedzenia Umowy, Zarzad PLL LOT S.A. w dalszym ciagu traktowal mnie, jak pracownika Spolki, czlonka jej najwyzszego kierownictwa. W dalszym ciagu slano do mnie sms’y informujace mnie o sytuacji w PLL LOT S.A. W dniu 6 lutego 2009r. otrzymalem ich 5. W dniu 7 lutego 2009r. otrzymalem 3 sms’y. W dniu 9 lutego 2009r. kolejne 3. Do dnia 8 maja 2009r. otrzymalem lacznie, jako czlonek najwyzszej kadry kierowniczej PLL LOT S.A. … 299 /slownie: dwiescie dziewiecdziesiat dziewiec/ sluzbowych sms’ow.
Dowod: Biling numeru telefonu komunikacji korporacyjnej PLL LOT S.A., sms’y wychodzace na numer telefonu

sluzbowego Z. Kekus

 

Byla to usluga swiadczona czlonkom najwyzszego kierownictwa PLL LOT S.A.

 

Wskazac takze nalezy na manipulacje, jakiej dopuscila sie Dyrektor M. Jasinska. Podala w pismie z dnia 6 lutego 2009, ktoremu nadala tytul „Wypowiedzenie Umowy” – Zalacznik 10: „Powyzsze dzialanie jest dzialaniem naruszajacym nie tylko dobre obyczaje, ale dzialaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich tresci, swiadczacych o konflikcie Pana z Prezesem Zarzadu, narusza interesy Spolki, podwazajac jej wiarygodnosc w oczach jej potencjalnych inwestorow i kontrahentow.

Zawierajac wymieniona Umowe, podjal sie Pan ochrony tych interesow.

Ponadto pragne wskazac, iz publikacja ta nie zostala w zaden sposob uzgodniona ze Spolka.

Wymienione wyzej dzialania naruszaja postanowienia art. 2 ust. 4, 6 i 7 Umowy.”

Dowod: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Zalacznik 10

 

Nie ja bylem w konflikcie z Prezesem PLL LOT S.A., Dariuszem Nowakiem, lecz on wszedl – jak mnie informowal, zmuszony przez ministra A. Grada – w konflikt ze mna.

Ja z cala pewnoscia nie naruszylem prawa, co mi zarzucila Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska w „Wypowiedzeniu Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r.: „Powyzsze dzialanie jest dzialaniem naruszajacym nie tylko dobre obyczaje, ale dzialaniem sprzecznym z prawem.

 

Zaraz po rozpoczeciu przeze mnie pracy Prezes D. Nowak grozil mi i szantazowal mnie – jak mnie kilkukrotnie informowal, z polecenia ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – werbalnie, a potem pismem z dnia 31 pazdziernika 2008 r. /Zalacznik 6/, ze mnie pozbawi pracy, jesli nie zdejme strony www.zkekus.pl.

Co do zarzutu M. Jasinskiej, ze ja podwazalem wiarygodnosc PLL LOT S.A. …

Czy kierujacy sie w jego decyzjach troska o wizerunek swego pracodawcy, Prezes Zarzadu Spolki Skarbu Panstwa grozi i szantazuje swego podwladnego, czyniac tak w dodatku na papierze formowym, zawierajacym logo firmy, w tym przypadku narodowego przewoznika? Przeciez to „szarganie swietosci”.

To nie ja naruszalem interesy PLL LOT S.A. broniac sie przed grozbami i szantazem Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A., ale on – z polecenia ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – zagrazal najwyzszemu interesowi, tj. bytowi mojej rodziny.

Celem podjecia pracy w PLL LOT S.A.:

 1. zrezygnowalem z pracy w DTZ Management Polska Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora dwoch centrow handlowych nalezacych do klienta mojego pracodawcy, austriackiej Firmy Akron Management Polska Sp. z o.o. i zlokalizowanych w Swarzedzu pod Poznaniem i w Gdansku,

 2. przeprowadzilem sie z Poznania, gdzie mieszkalem pracujac w DTZ Managment Sp. z o.o. do Warszawy.

 

Moj pracodawca bardzo wysoko ocenial wyniki mej pracy. Otrzymywalem atrakcyjne wynagrodzenie, warunkujace godziwe warunki zycia mnie i mej rodzinie, w tym trojgu moich dzieci.

 

Poniewaz w dokumencie „Wypowiedzenie Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r. Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska podala – Zalacznik 10: Warszawa, 06 luty 2009r. WYPOWIEDZENIE UMOWY Dzialajac w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie (…) na podstawie art. 4 ust. 4 lit b umowy menedzerska 10/AA, zawarta w dniu 1 lipca 2008 r.rozwiazuje z Panem wymieniona Umowe – ze skutkiem natychmiastowym.”

Dowod: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Zalacznik 10

a ja twierdze, ze Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak zawarl ze mna Umowe Menedzerska w dniu 31 lipca 2008 r., wnosze o dopuszczenie dowodu z niewatpliwie bedacej w posiadaniu PLL LOT S.A. Umowy Menedzerskiej sygn. 10/AA, zawartej ze mna w dniu 1 lipca 2009 r.

 

Uwazam, ze Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska poswiadczyla nieprawde w sporzadzonym przez nia dokumencie „Wypowiedzenie Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r., przez podanie daty zawarcia ze mna Umowy jako 1 lipca 2009 r. w zamiarze ukrycia, ze Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak zawarl ze mna Umowe przed wyslaniem przeze mnie w dniu 29 lipca 2008 r. w.w. e-mail’i – patrz: str. 2 oraz Zalacznik 2, Zalacznik 3 – do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych PLL LOT S.A. Anny Chylinskiej zawierajacych informacje o mojej sytuacji prawnej i informujacych o niej stronach internetowych, a nie po jej przeze mnie wyslaniu.

 

Jak wspomnialem, w dniu doreczenia mi „Wypowiedzenia Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r. przebywalem na zwolnieniu chorobowym.

Po doreczeniu mi „Wypowiedzenia” skierowalem pismo z dnia 17 lutego 2009 r. do Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka, ktorym zlozylem: „Dotyczy:

 1. Wniosek, aby – jesli uwaza Pan, ze ja naruszylem dobre obyczaje oraz Pana dobre osobiste – zlozyl Pan przeciwko mnie pozew w sadzie, a nie pozbawial mnie pracy.

 2. Zawiadomienie o nie przyjeciu przeze mnie – z przyczyn przedstawionych w niniejszym pismie – do wiadomosci wypowiedzenia i/lub rozwiazania nie zawartej przeze mnie z PLL LOT S.A. umowy menedzerskiej 10/AA z dnia 1 lipca 2008r.

 3. Wniosek o doreczenie mi kopii Umowy Menedzerskiej 10/AA, zawartej w dniu 1 lipca 2008r. z notarialnie potwierdzona zgodnoscia z oryginalem na kazdej ze stron.

 4. Wniosek o wyplacenie mi premii za 2008r. w kwocie rownej kwocie memu jednomiesiecznemu wynagrodzeniu.”

 

Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak, ani zaden z innych pracownikow Spolki nigdy nie odpowiedzial na moje pismo z dnia 17.02.2009 r.

Przez caly okres przebywania na zwolnieniu chorobowym slalem poswiadczajace moja chorobe Zaswiadczenia lekarskie do Prezesa D. Nowaka, a potem jego nastepcy Sebastiana Mikosza. Te, slane przeze mnie po dniu 6 lutego 2009 r. Prezesi wyrzucali do kosza. ZUS nie placil mi zasilku chorobowego, PLL LOT S.A. nie placil mi wynagrodzenia, a Prezesi PLL LOT S.A. nie zwrocili mi doreczonych im przeze mnie Zaswiadczen lekarskich.

Gdy dobiegal koniec mojego zwolnienia chorobowego, pismem z dnia 12 maja 2009 r. skierowanym do Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. Sebastiana Mikosza zlozylem pismo zawierajace m.in.: „Szanowny Pan Sebastian Mikosz Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mym zamiarze stawienia sie w pracy w siedzibie PLL LOT S.A., Warszawa, ul. 17 Stycznia 39, w dniu 18 maja 2009r. o godz. 08:30.

 2. Wniosek o niezwloczne wyplacenie mi premii za rok 2008 w kwocie rownej memu jednomiesiecznemu wynagrodzeniu.

 3. Wniosek o niezwloczne wyplacenie mi wynagrodzenia za okres o dnia 7 lutego 2009r. do dnia 17 maja 2009r. lub, patrz: p. 4

 4. Prosba o udostepnienie w dniu 18 maja 2009r. pomieszczenia w siedzibie PLL LOT S.A. na moje spotkanie z Ministrem Skarbu Panstwa, Aleksandrem Gradem, podczas ktorego pan Minister wyjasni mi – ufam – dlaczego uwaza mnie za antysemite i dopuscil do kompromitacji poprzedniego Zarzadu PLL LOT S.A. przedstawiona w niniejszym pismie proba pozbawienia mnie pracy, a mej rodziny, w tym trojga dzieci, srodkow utrzymania.”

 

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 12.02.2009 r., stawilem sie w dniu 18 maja 2009 r. w Dziale Kadr PLL LOT.

Moje stawiennictwo poswiadczyla Pani Malgorzata Lewandowska-Balcerzak pismem z dnia 18 maja 2009 r. o tresci – Zalacznik 11: „Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. DS./2067/2009 Informacja

Niniejszym potwierdzam, ze w dniu 18 maja 2009 r. stawil sie w Biurze DS. P. Zbigniew Kekus, zatrudniony od dnia 15 wrzesnia 2008 do dnia 11 lutego 2009 na podstawie Umowy menedzerskiej na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury i oswiadczyl, ze jest gotow do podjecia swiadczenia uslug wynikajacych z w.w. umowy.

Powyzsza informacje wydaje sie na prosbe zainteresowanego.

p.o. Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Malgorzata Lewandowska-Balcerzak”

Dowod: PLL LOT S.A., sygn. DS/2067/2009, pismo z dnia 18 maja 2013 r. p.o. Dyrektora Biura Spraw

Pracowniczych Malgorzaty Balcerzak – Zalacznik 11

 

Podczas rozmowy ze mna Dyrektor M. Lewandowska-Balcerzak poinformowala mnie, ze aktualne jest Wypowiedzenie Umowy sporzadzone przez Dyrektor Marie Jasinska – patrz: s.7 niniejszego pisma oraz Zalacznik 10.

Nie poinformowala mnie o jakimkolwiek wobec mnie roszczeniu PLL LOT S.A.

 

Po niespelna czterech latach od opisanych wyzej zdarzen, w styczniu 2013 r. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia, Pan Piotr Adamczyk skierowal do mnie zadanie: „Warszawa, dnia 11-01-2013 Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk Kancelaria Komornicza w Warszawie /adres – ZKE/ KM 575/13 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZADANIE UDZIELENIA WYJASNIEN w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. /adres – ZKE/ ktorego reprezentuje pelnomocnik: Izabela Kachnowicz /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi /adres – ZKE/ prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego: Nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym z dnia 28-09-2012r., sygn. akt VI Nc-e 1239976/12 zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10-12-2012r.

Stosownie do tresci art. 801 i 761 § 1 kpc i § 17 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynnosci komornikow (Dz. U. Nr 10, poz. 52 ze zmianami) wzywam do udzielenia informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela poprzez:

wskazanie, jakie mienie ruchome posiada dluznik

wskazanie miejsca, w ktorym znajduje sie mienie ruchome dluznika

wskazanie nieruchomosci dluznika,

wskazanie wierzytelnosci i innych praw majatkowych dluznika,

wskazanie miejca pracy dluznika

podania nr PESEL dluznika

wskazanie banku, w ktorym dluznik posiada konta i numery tych kont

Stosownie do tresci art. 762 kpc za nieuzasadniona odmowe udzielenia wyjasnien lub informacji albo udzielenie informacji lub wyjasnien swiadomie falszywych moze zostac nalozona grzywna do 500,00 zl.

Pisemna informacje nalezy zlozyc w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Wplat nalezy dokonywac na rachunek bankowy Komornika /nr rachunku – ZKE/ lub bezposrednio w kasie kancelarii w dniach poniedzialek – piatek godz. 8:00-16:00.

Na zasadzie przepisu art. 761 kpc wzywam Pana(ia) do stawienia sie w ciagu tygodnia od daty doreczenia niniejszego wezwania do mojej kancelarii mieszczacej sie /adres, godziny urzedowania – ZKE/ celem zlozenia wyjasnien niezbednych do prowadzenia egzekucji.

W razie niemoznosci stawienia sie w powyzszym terminie nalezy podac Komornikowi dokladny adres Pana(i) zakladu pracy.

W przypadku nieprzybycia lub nienadeslania wyjasnienia na pismie moze zostac nalozona grzywna w wysokosci do 500,00 zl.

W przypadku nieprzybycia do kancelarii komornik na wniosek wierzyciela zarzadzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowkow dluznika, jak rowniez przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczylo komornik moze ponadto przeszukac odziez, ktora dluznik ma na sobie (art. 814 kpc).

Informuje, ze w razie bezskutecznej egzekucji dluznik podlega wpisaniu z urzedu do Rejestru Dluznikow Niewyplacalnych (art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym).

Zgodnie z art. 300 § 2 kodeksu karnego dzialanie dluznika majce na celu udaremnienie wykonania orzeczeni sadu lub innego organu panstwowego polegajace na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciazanie albo uszkadzanie mienia zajetego lub zagrozonego zajeciem podlega karze.

1. Wzywam Pana(ia) jako dluznika do dobrowolnego uregulowania naleznosci z kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni.

2. W razie niewykonania obowiazku – na wniosek wierzyciela – nastapi przymusowe otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowkow, co zwiekszy dlug o minimum 2.500,00 zl

3. Powyzsza czynnosc odbedzie sie z udzialem Policji i slusarza.

4. Zajmowane ruchomosci zostana oddane pod dozor osobie trzeciej i odebrane dluznikowi a nastepnie sprzedane podczas licytacji.

O wykonaniu lub niewykonaniu przez dluznika powyzszego obowiazku nalezy zawiadomic komornika, ktory podejmie czynnosci stosownie do zawiadomienia.

Informuje, ze niezlozeni wyjasnien przez dluznika, udzielenie wyjasnien niepelnych lub niewystarczajacych w ocenie wierzyciela moze byc przeslanka do zlozenia przez wierzyciela zlecenia komornikowi poszukiwania za wynagrodzeniem majatku dluznika, co spowoduje dodatkowe koszty egzekucyjne (art. 7971 kpc).

Wplat nalezy dokonywac na rachunek bankowy komornika: /numer rachunku – ZKE/ Aplikant Komorniczy Anna Zagorska Asesor Komorniczy Marcin Wrzesniewski Komornik Sadowy Piotr Adamczyk”
Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk

Kancelaria Komornicza w Warszawie, sygn. akt KM 575/13, Zadanie Udzielenia Wyjasnien z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

Komornik Piotr Adamczyk nie podal, jaka kwote ode mnie egzekwuje, ani z jakiego tytulu. Podal, ze tytulem wykonawczym jest Nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym z dnia 28-09-2012r.”

Mnie nie doreczono w.w. „Nakazu zaplaty” .

Zadanie komornika Piotra Adamczyka z dnia 11.01.2013 r. bylo pierwszym dokumentem, ktory doreczono mi w sprawie roszczenia wobec mnie PLL LOT S.A.

Komornik P. Adamczyk skierowal pismo z dnia 11.01.2013 r. na adres mojego zameldowania. Ja natomiast podalem Zarzadowi PLL LOT S.A. przed podpisaniem ze mna Umowy Menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r. moj adres do korespondencji i na ten wlasnie adres Dyrektor Biura Prawnego PLL LOT S.A. Maria Jasinska wyslala do mnie sporzadzony przez nia w dniu 6 lutego 2009 r. dokument „Wypowiedzenie Umowy”.

W mieszkaniu pod adresem zameldowania nigdy nie mieszkalem.

 

Po doreczeniu mi zacytowanego wyzej „Zadania Udzielenia Wyjasnien” z dnia 11 stycznia 2013 r. skierowalem pismo z dnia 1 lutego 2013 r. do Przewodniczacego Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. oraz p.o. Prezesa Zarzadu Zbigniewa Mazura i czlonkow Zarzadu Tomasza Balcerzaka i Krzysztofa Zbroji zawierajace: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakiego tytulu Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia Piotr Adamczyk prowadzi postepowanie egzekucyjne przeciwko mnie, w ktorym wierzycielem jest PLL LOT S.A. i jaka jest kwota roszczenia.

 2. Prosba o wystapienie – na podstawie prawa okreslonego w art. 825.1 Kodeksu postepowania cywilnego – do Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotra Adamczyka z wnioskiem o umorzenie postepowania egzekucyjnego w sprawie przeciwko mnie, sygn. KM 575/13.”

 

Nie otrzymalem odpowiedzi na pismo jak wyzej.

 

Jak sie potem okazalo roszczenie PLL LOT S.A. bylo skutkiem korzystania przeze mnie po doreczeniu mi w.w. „Wypowiedzenia Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r., tj. okresie od dnia 10 lutego 2013 r. do dnia 21 lipca 2009 r. z przydzielonego mi samochodu sluzbowego. PLL LOT S.A. zawiadomil Sad w pozwie z dnia 2012-12-10, ze wystawil mi w okresie od 10 lutego 2009 r. do 30.06.2009 r. 5 faktur, a w dniu 02.02.2012 r. celem polubownego zalatwienia sprawy pisemne wezwanie do zaplaty naleznosci glownej wraz z odsetkami.

Byc moze wysylano je na zly adres, tj. adres mojego zameldowania, a nie podany przeze mnie Zarzadowi PLL LOT S.A. adres do korespondencji.

W kwietniu 2013 r. doreczono mi sporzadzone przez komornika Zawiadomienie – Zalacznik 12: „Warszawa, dnia 04-03-2013 Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk Kancelaria Komornicza w Warszawie /adres – ZKE/ Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O ZAJECIU RACHUNKU BANKOWWEGO I ZAKAZIE WYPLAT

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie zawiadamia, ze pod sygn. akt Km 575/13 z wniosku wierzyciela Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. /adres – ZKE/ ktorego reprezentuje pelnomocnik: Izabela Kachnowicz /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi: Zbigniew Kekus, /dane osobowe – ZKE/ w oparciu o tytul wykonawczy: Nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym Sadu Rejonowego Lublin-Zachod z dnia 28-09/2012r, sygn.akt VI Nc-e 1239976/12 zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10-12-2012 r. Postanowienie Sadu Rejonowego Lublin-Zachod z dnia 10-12-2012r, sygn. akt VI NC-e 1239976/12 zostalo wszczete postepowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia nastepujacych naleznosci:

Naleznosc glowna 3 213,74zl

Odsetki do 04-032013r. 270,13zl

W przypadku zwloki rowniez dalsze odsetki od dnia 05-03-2013 r. wraz z nalezna od nich oplata egzekucyjna w wysokosci 1,23zl dziennie.

koszty procesu 642,46

koszty zastepstwa w egzekucji 150,00zl

oplata egzekucyjna 330,11zl

wydatki gotowkowe 60,20zl

Do kazdej przekazywanej kwoty nalezy doliczyc oplate za przelew 2,00zl

Stosownie do tresci art. 889 § 1 kpc zawiadamiam, ze wierzytelnosc dluznika wynikajaca z posiadania rachunku bankowego oraz wszystkie inne rodzaje rachunkow do ustalenia Banku, zostaja zajete do wysokosci wymienionej wyzej sumy. Zajecie jest dokonane, zgodnie z art. 890 kpc, z chwila doreczenia bankowi niniejszego zawiadomienia i obejmuje rowniez kwoty, ktore zostaly wplacone na rachunek dluznika po dokonaniu zajecia.

Jednoczesnie wzywam Bank: BANK BPH S.A., BANK MILLENIUM S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A., PKO Bank Polski S.A. Oddzial Centrum Bankowosci Elektronicznej Inteligo, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE BANK, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Santander Consumer Bank SA, Getin Noble Bank S.A. aby nie dokonywal wyplat z tego rachunku bez zgody Komornika do wysokosci zajetej kwoty, i przekazywal ja bezzwlocznie na rachunek: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Oddzial 2 w Warszawie /numer rachunku – ZKE/ albo zawiadomil Komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie w przekazaniu zajetej kwoty.

(…) W zalaczeniu Zawiadomienie o wszczeciu egzekucji dla dluznika.

Adresat oryginalu: BANK BPH S.A., BANK MILLENIUM S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A., PKO Bank Polski S.A. Oddzial Centrum Bankowosci Elektronicznej Inteligo, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE BANK, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Santander Consumer Bank SA, Getin Noble Bank S.A.

Aplikant Komorniczy Anna Zagorska Asesor Komorniczy Marcin Wrzesniewski Komornik Sadowy Piotr Adamczyk”
Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk

Kancelaria Komornicza w Warszawie, sygn. akt KM 575/13, Zawiadomienie z dnia 04-03-2013 o zajeciu rachunku bankowego i zakazie wyplat – Zalacznik 12

 

Od tego czasu mam zajete przez komornika wszystkie konta.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Lublinie VI Wydzial Cywilny, sygn. VI Nc-e 1239976/12, zlozylem „Wniosek o przywrocenie mi terminu na zlozenie sprzeciwu wobec Nakazu Zaplaty z dnia 2012-09-28 w postepowaniu upominawczym.” W uzasadnieniu podalem, ze z powodu podania pelnomocnikowi Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Marcin Pirog podal Sadowi niewlasciwy adres do kierowania do mnie korespondencji i nie otrzymujac jej nie wiedzialem o prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu.

Sad rozpoznaje zgloszona przeze mnie sprawe. W dniu 7 pazdziernika 2013 r. sedzia Marcin Protasiewicz wydal zarzadzenie: „ustalic w bazie PESEL od kiedy pozwany jest zameldowany pod aktualnym adresem.

Kilka dni pozniej, w dniu 12 pazdziernika komornik wydal postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania egzekucyjnego – Zalacznik 13: „Warszawa, dnia 04-03-2013 Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk Kancelaria Komornicza w Warszawie /adres – ZKE/ Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ POSTANOWIENIE Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 12-10-2013r. sprawy z wniosku wierzyciela: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. /adres – ZKE/ ktorego reprezentuje pelnomocnik: Izabela Kachnowicz /adres – ZKE/ przeciwko Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ o swiadczenie pieniezne postanawia

1. Postepowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyc wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.

2. Ustalic koszty postepowania egzekucyjnego w kwocie: 171,17 i w calosci obciazyc nimi dluznika orzekajac o obowiazku zwrotu przez dluznika na rzecz wierzyciela kwoty 70,79zl zas na rzecz komornika koty 100,38zl

3. Przyznac wierzycielowi reprezentowanemu w tym postepowaniu przez radce prawnego: Izabela Kachnowicz koszty zastepstwa adwokackiego w postepowaniu egzekucyjnym na kwote 150,00zl

5. wezwac dluznika do zaplaty kwoty 100,38 zl tytulem zwrotu brakujacej kwoty kosztow.

6. stwierdzic umorzenie dokonanych zajec toku postepowania egzekucyjnego zgodnie z art. 826 kpc.

Asesor Komorniczy Jakub Stec Aplikant Komorniczy Anna Zagorska Komornik Sadowy Piotr Adamczyk

Uzasadnienie

Egzekucja okazala sie bezskuteczna, poniewaz: nie odnaleziono majatku dluznika, z ktorego moznaby prowadzic skuteczna egzekucje. Wierzyciel wysluchany w trybie art. 827 kpc nie wskazal skladnikow majatkowych dluznika.

Wobec powyzszego komornik umorzyl postepowania na zasadzie art. 824 § 1 pkt.3 kpc – pkt 1 postanowienia.

O kosztach postepowania egzekucyjnego postanowiono na mocy art. 770 kpc oraz art.8 ust.11, art.39, 43, 45, 49 i 104 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sadowych i egzekucji (tj. DEz.U. z 2006r. Nr 167, pooz.1191 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 6 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349).

Na koszty, jakie powstaly w sprawie skladaly sie:

Koszty doreczenia srodkow pienieznych (art.39.2.6) 2,00zl

Koszty zapytan (art.39.2.7) 83,68zl

Doreczenie korespondencji (art.39.2.8) 26,00

Zlecenie poszukiwania majatku dluznika (art.53a.1) 59,49zl

Razem koszty wyniosly: 171,17zl

o czym komornik orzekl w pkt 2 postanowienia.

Powyzsze koszty postepowania zostaly zaplacone do kwoty: 70,79 zl. przez wierzyciela.

Do zaplaty przez dluznika: Zbigniew Kekus pozostaje kwota: 100,38 tytulem zwrotu wydatkow gotowkowych, ktora nalezy przekazac na konto komornika: /numer konta – ZKE/ lub wplacic w kancelarii w terminie 7 dni pod rygorem wyegzekwowania tej koty.

Postanowienie o ustaleniu kosztow postepowania podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzule wykonalnosci (art. 49 ust.3 ouksie).

Zgodnie z dyspozycja art. 826 kpc umorzenie postepowania powoduje uchylenie dokonanych czynnosci.

Odpowiednio do art. 827 § 2 organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela lub dluznika wyda zaswiadczenie o umorzeniu postepowania.

Asesor Komorniczy Jakub Stec Aplikant Komorniczy Anna Zagorska Komornik Sadowy Piotr Adamczyk

Pouczenie: Zgodnie z art. 767 § 1 kpc na niniejsze postanowienie komornik, jako czynnosc komornika, przysluguje skarga do sadu rejonowego. (…)”

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk

Kancelaria Komornicza w Warszawie, sygn. akt KM 575/13, postanowienie z dnia 12-10-2013 – Zalacznik 13

 

Zgodnie z udzielonym mi pouczeniem zloze skarge na w.w. postanowienie w jego czesci dotyczacej orzeczenia o moim obowiazku zwrocenia na rzecz komornika kwoty 100,38zl.

Gdyby Prezes Rady Ministrow Donald Tusk dopelnil jego konstytucyjnego obowiazku kontroli pracy ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – art. 148.5 i 7 Konstytucji – nie wyrzucono by mnie z pracy w PLL LOT S.A. i nie doszlo by do opisanych wyzej zdarzen, skutkujacych – z inicjatywy Zarzadu PLL LOT S.A.– postepowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko mnie przez komornika.

Wskazac nalezy, ze nie dosc, iz pozbawiono mnie pracy w opisanych wyzej okolicznosciach, to wypelniajac na wniosek Zarzadu PLL LOT S.A. obowiazki ustawowe, komornik poinformowal wszystkie banki w Polsce, ze jestem dluznikiem Spolki Skarbu Panstwa.

xxx

 

Powyzej opisalem okolicznosci, w jakich wyrzucono mnie z pracy w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. oraz jeden z jego dla mnie skutkow w postaci prowadzonego przeciwko mnie cztery lata po wyrzuceniu mnie z pracy postepowania komorniczego, w tym poinformowania przez komornika – na zadanie PLL LOT S.A. – wszystkich bankow w Polsce o tym, ze jestem dluznikiem Spolki Skarbu Panstwa. Dzialania skutkujace kontynuacja niszczenia mi opinii sa jednym tylko z wielu negatywnych dla mnie skutkow niedopelnienia przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska konstytucyjnego obowiazku kontroli pracy ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada i dopuszczenia do realizacji przez niego zamiaru pozbawienia mnie pracy w PLL LOT S.A.

Najwazniejszym jest utrata przeze mnie pracy.

Od dnia wypowiedzenia mi Umowy Menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r., tj. od 6 lutego 2009 r. nie pracuje.

 

W dokumencie „Wypowiedzenie Umowy” z dnia 6 lutego 2009 r. dyr. Maria Jasinska jako przyczyne rozwiazania ze mna Umowy w trybie natychmiastowym podala – Zalacznik 10: Przyczyna rozwiazania Umowy jest podjecie przez Pana dzialan sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy, polegajacych na opublikowanie na stronach internetowych www.zkekus.pl korespondencji skierowanej przez Pana do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Panstwa, w ktorej domaga sie Pan odwolania Prezesa Zarzadu.

Pismo to – jak wynika z wymienionej strony internetowej – zostalo skierowane do rowniez imiennie do 56 osob, sprawujacych funkcje publiczne oraz kierujacych mediami. W pismie tym naruszajac dobra osobiste, okresla Pan Prezesa Zarzad jako klamce, szantazyste, ingerujacego w Pana zycie prywatne, zmuszajacego Pana grozba zwolnienia z pracy do rezygnacji z konstytucyjnych praw i wolnosci obywatelskich, postepujacego wbrew gloszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejetnosci menedzerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsadku”, szkodzacego wizerunkowi PLL LOT S.A. Powyzsze dzialanie jest dzialaniem naruszajacym nie tylko dobre obyczaje, ale dzialaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich tresci, swiadczacych o konflikcie Pana z Prezesem Zarzadu, narusza interesy Spolki, podwazajac jej wiarygodnosc w oczach jej potencjalnych inwestorow i kontrahentow.

Dowod: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Zalacznik 9

 

Wedlug mej wiedzy moje pismo z dnia 5 stycznia 2009 r., ktore Dyrektor Maria Jasinska podala jako przyczyne wypowiedzenia mi Umowy z dniem 6 lutego 2009 r. zostalo opublikowane w Internecie w dniu 6 stycznia 2009 r. i nie spowodowalo wtedy rozwiazania ze mna Umowy Menedzerskiej. Dyrektor Maria Jasinska wypowiedziala mi natomiast Umowe w trybie natychmiastowym w dniu 6 lutego 2009 r., tj. tydzien po tym, gdy skierowalem w.w. pismo z dnia 29.01.2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, ktorym zlozylem „Wniosek o odwolanie pana Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Panstwa” – patrz: str. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 8.

 

Co sie tyczy podanej przez dyr. M. Jasinska przyczyny rozwiazania ze mna Umowy – „Przyczyna rozwiazania Umowy jest podjecie przez Pana dzialan sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy, polegajacych na opublikowanie na stronach internetowych www.zkekus.pl korespondencji skierowanej przez Pana do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Panstwa, w ktorej domaga sie Pan odwolania Prezesa Zarzadu.” – wskazac nalezy, ze to nie ja podjalem dzialania sprzeczne z postanowieniami Umowy Menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r., lecz Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak, ktory ja ze mna zawarl.

To on, poczatkowo werbalnie, a nastepnie pismem z dnia 31 pazdziernika 2008 r. /Zalacznik 6/ grozil mi, szantazowal mnie – jak mnie informowal z polecenia ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – zwolnieniem mnie z pracy, jesli nie zaprzestane korzystania z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa, tj. nie zamkne strony www.zkekus.pl.

Poniewaz po zamknieciu w dniu 6 listopada 2008 r. strony www.zkekus.pl Prezes D. Nowak w dalszym ciagu grozil mi i szantazowal mnie – nieprzerwanie informujac mnie, ze z polecenia ministra Aleksandra Grada – pozbawieniem mnie pracy, jesli nie usune z Internetu wszystkich o mnie informacji, skierowalem w.w. pismo z dnia 5 stycznia 2009 r. do ministra Aleksandra Grada.

Gdy ten na nie nie odpowiadal, skierowalem pismo z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska.

Tydzien pozniej, z dniem 6 lutego 2009 r. Dyrektor Biura Prawnego PLL LOT S.A. Maria Jasinska sporzadzila dokument „Wypowiedzenie Umowy” , ktorym rozwiazala w trybie natychmiastowym Umowe Menedzerska zawarta ze mna w dniu 31 lipca 2008 r. przez Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka, podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 10: „Dzialajac w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000056844, na podstawie art. 4 ust. 4 lit b umowy menedzerska 10/AA, zawarta w dniu 1 lipca 2008 r. rozwiazuje z Panem wymieniona Umowe – ze skutkiem natychmiastowym.

(…) Oswiadczam takze, ze stosownie do art. 5 ust. 6 Umowy, iz Spolka nie bedzie korzystala z uprawnienia do zobowiazania Pana do powstrzymania sie od prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej w stosunku do dzialalnosci Spolki po rozwiazaniu niniejszej Umowy. Przypominam jednak o obowiazku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa. (…) Z powazaniem Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasinska”

Dowod: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Zalacznik 10

 

Po kilku miesiacach grozenia mi przez Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. pozbawieniem mnie pracy jesli nie zaprzestane korzystania z prawa do wolnosci slowa, w tym nawet po zamknieciu strony www.zkekus.pl, natychmiast po tym, gdy o sprawie poinformowalem sluzbowego zwierzchnika sprawujacego nadzor wlascicielski nad Spolka ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, wyrzucono mnie z pracy, mnie za to obwiniajac.

W dodatku pozbawiono mnie moznosci skorzystania z warunkow zawartej ze mna Umowy.

 

Wskazac nalezy, ze kopie mojego pisma z dnia 30 stycznia 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem tego samego dnia w Biurze Podawczym Ministerstwa Skarbu Panstwa, kierujac ja do ministra Aleksandra Grada – Zalacznik 8:

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska – Zalacznik 8

 

Jego tresc poznal takze minister Aleksander Grad, na ktorego zadanie grozil mi i szantazowal mnie pozbawieniem pracy Prezes Zarzadu PLL LOT S.A.

xxx

 

Uwazam, ze po tym, gdy pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. poinformowalem Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska o stosowanych wobec mnie grozbach i szantazu oraz o ich przyczynach, premier powinien, w ramach realizacji jego konstytucyjnych uprawnien i obowiazkow rozpoznac zgloszona mu przeze mnie sprawe.

Jej rozpoznanie bylo nie tylko w moim interesie, ale takze w interesie PLL LOT S.A. Jak wspomnialem, zatrudniono mnie przede wszystkim ze wzgledu na realizowany przez Spolke projekt oszczednosci kosztow Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A. i moje doswiadczenie zdobyte w kierowaniu podobnym projektem w Banku Zachodnim WBK S.A.

Poza tym Zarzad PLL LOT S.A. powolal w dniu 30 pazdziernika 2008 r. zespol z moim oraz Wiceprezesa Zarzadu PLL LOT S.A. ds. Finansowych Konrada Tyrajskiego i dyrektora Biura Skarbca Marcina Oblickiego udzialem, powierzajac nam – Zalacznik 5: „przeprowadzenie negocjacji z PKN ORLEN S.A., dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A.”

Tymczasem Prezes Rady Ministrow Zyd Donald Tusk dopuscil do zrealizowania przez jego sluzbowego podwladnego, ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada jego wobec mnie zamiaru pozbawienia mnie pracy.

 

Wskazac nalezy, ze za podstawe ustalenia przeze mnie roszczenia w kwocie 210.000,00 zl stanowia zapisy Umowy Menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r. – Zalacznik 1:

 1. Artykuly 3.1:
  „Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy z tytulu swiadczenia Uslug wynagrodzenie miesieczne w wysokosci 25 000 PLN brutto (slownie: dwadziescia piec tysiecy zlotych brutto).”

 2. Artykuly 4:

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do wczesniejszego rozwiazania Umowy z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.”

 1. Artykuly 5:
  „4. W zamian za realizacje zobowiazania Zleceniobiorcy do powstrzymania sie od prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej w stosunku do Spolki przez okres szesciu miesiecy po rozwiazaniu stosunku laczacego Zleceniobiorce i Spolke, Spolka zaplaci Zleceniobiorcy odszkodowanie platne w ratach miesiecznych (dalej „Odszkodowanie”) w wysokosci 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej Umowy prze okres odpowiadajacy obowiazywaniu zakazu konkurencji.

5.Odszkodowanie bedzie wyplacane w rownych ratach do ostatniego roboczego dnia kazdego z kolejnych 6 miesiecy kalendarzowych przypadajacych po rozwiazaniu niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

Dowod: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Umowa Menedzerska z dnia 31 lipca 2008 r. – Zalacznik 1

 

90 proc. mojego wynagrodzenia brutto za okres 6 miesiecy to kwota 135.000,00 zl.

Moje wynagrodzenie brutto za okres 3 miesiecy to kwota 75.000,00 zl.

Stad moje roszczenie wobec Skarbu Panstwa – Prezesa Rady Ministrow w kwocie 210.000,00 zl.

 

Wnosze o zwolnienie mnie od kosztow sadowych /oplaty, wydatki/, zwiazanych z rozpatrywaniem niniejszym zlozonego pozwu.

Od dnia wyrzucenia mnie z pracy w PLL LOT S.A., tj. od 6 lutego 2009 r. nie pracuje.

Przez kilka lat moich trojga dzieci – gdy mnie wyrzucano z pracy mialem na utrzymaniu troje dzieci – i moje koszty utrzymania pokrywalem z oszczednosci. Po tym, gdy mi sie one skonczyly, nasze koszty utrzymania pokrywalem z zaciaganych dlugow. Od ponad roku nie uczestnicze w kosztach utrzymania dwojga dzieci. Moje zadluzenie siega kwoty 210.000,00 zl.

W zalaczeniu przesylam „Oswiadczenie z dnia 8 listopada 2013 r. o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i zrodlach utrzymania”.

 

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci wyjasniam, ze strona pozwana niniejszym pozwem jest Skarb Panstwa.

 

Niniejszy pozew skladam w dwoch egzemplarzach.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Umowa Menedzerska z dnia 31 lipca 2008 r.

 2. e-mail Zbigniewa Kekusia z dnia 29 lipca 2008 r., godz. 15:27 do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Anny Chylinskiej

 3. e-mail Zbigniewa Kekusia z dnia 29 lipca 2008 r., godz. 16:12 do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Anny Chylinskiej

 4. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Zalacznik nr 1 do Umowy Menedzerskiej z dnia 31.07.2008 r.

 5. PLL LOT S.A., Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzau Dariusza Nowaka z dnia 30 pazdziernika 2008 r.

 6. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., sygn. D/3273/2008, pismo z dnia 31 pazdziernika 2008 r. Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka do Zbigniewa Kekusia

 7. Ministerstwo Skarbu Panstwa, pismo z dnia 5 stycznia 2009 r. do ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada

 8. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

 9. Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.”

 10. Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasinskiej z dnia 6 lutego 2009r.

 11. PLL LOT S.A., sygn. DS/2067/2009, pismo z dnia 18 maja 2013 r. p.o. Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Malgorzaty Balcerzak

 12. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk Kancelaria Komornicza w Warszawie, sygn. akt KM 575/13, Zawiadomienie z dnia 04-03-2013 o zajeciu rachunku bankowego i zakazie wyplat

 13. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Srodmiescia w Warszawie Piotr Adamczyk Kancelaria Komornicza w Warszawie, sygn. akt KM 575/13, postanowienie z dnia 12-10-2013

1 Jak sie niedlugo potem okazalo i jak podawaly media, strata PLL LOT S.A. spowodowana zawarciem przez Spolke – z naruszeniem procedur – umow majacych zabezpieczyc ceny paliwa, wyniosla w 2008r. 491mln /slownie: czterysta dziewiecdziesiat jeden milionow/ zl: „Wedlug informacji Ministerstwa Skarbu, przedstawionych w poczatkach kwietnia w Sejmie, Polskie Linie Lotnicze LOT mialy pod koniec 2008r. ponad 600 mln zl strat, przy czym 491 mln strat netto to efekt umow majacych zabezpieczyc ceny paliwa.”Zrodlo: Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmora – LOT walczy o zachowanie plynnosci” „Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1

Wedlug innych zrodel PLL LOT S.A. poniosly w 2008 r. na „hedgingu” paliwa strate w kwocie 733 mln zl.

 

2 Artykul 148 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezes Rady Ministrow: (…)5) Koordynuje i kontroluje prace czlonkow Rady Ministrow. (…) 7) jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow administracji rzadowej.”

Pour generique propecia le dapoxetine france bon fonctionnement de votre penis, essayez de vous detendre !
Avec autant d’atouts, il prepare idealement levitra pour homme l’organisme a une belle nuit pilule cialis pas cher !
Dans les douleurs pelviperineales, il est cependant souvent impossible d’avoir recours a ces methodes de biofeedback acheter bon kamagra oral jelly par relaxation car la presence de la sonde dans le vagin ou dans l’anus le viagra est til en vente libre est en elle-meme source de douleur.

Attention, stimuler trop longtemps cette zone peut devenir desagreable pour l’homme. Les evaluations scientifiques de l’EFSA contribuent a garantir le bien-fonde et la precision des allegations faites dans le cadre de l’etiquetage des denrees alimentaires et de la publicite relative a la nutrition et la sante et contribuent de cette facon a aider les consommateurs a faire des choix sains en matiere de regime achat viagra generic prix du viagra alimentaire. «Dans cette etude, nous n’avons pas examine la relation entre l’activite physique et les taux de grossesse, a explique au quotidien vente viagra en france ordonnance propecia francais Le Figaro le Dr Jorge Chavarro. Quand la masturbation est trop precoce, le garcon rentre psychologiquement dans un mecanisme d’excitation qui est toujours le meme. L’apposition de la mention « non substituable » dans les conditions reglementaires doit pouvoir etre justifiee au cas par cas a la demande des medecins conseils. Toutefois, avec l’arrivee du Viagra Sildenafil et d’autres medicaments comme Cialis Tadalafil et Levitra Vardenafil sur le marche, de nombreux hommes sont traites avec succes et ont pu reprendre une vie sexuelle epanouissante. En qualite et en quantite, le sperme des Francais accuse un net declin et serait victime de perturbateurs environnementaux, presents partout dans les produits chimiques. Les points gachettes s’accompagnent parfois d’une reaction de spasme musculaire local temoin de l’hyperactivite musculaire mais la plupart du temps, il s’agit simplement de points de sensibilite a la pression.
La maitresse maltraitante, les disputes parentales, etc.-, il ou commander du viagra la decerne a autrui comme un prix levitra pharmacie trophee sinistre, plutot comme la corde autour du cou du pendu.
Imagine-t-il acheter cialis 20mg ressentir generique cialis des sensations tres differentes ?
Gingko acquisto kamagra on line e stato trovato per migliorare il flusso sanguigno alle arterie del kamagra generico acquisto on line pene e le vene che possono aiutare a curare l’impotenza.
Con tutto il si puo acquistare il viagra in farmacia succo di costo cialis in europa pompelmo e una rovina per tutti ditta farmaceutica.
E marca di farmaco contenente sali di sildenafil cialis 20 mg prezzo farmacia come comprare cialis online che mira ad aumentare il flusso di sangue nella zona del pene per darvi un un uomo duro che ha sperimentato la disfunzione erettile erezione.
Cosi una persona colta prima del proprio tempo, vive nel tempo storto, non puo fare la vita normale prezzo viagra 10 mg dell’adulto, dove acquistare viagra on line siccome quasi fino a 25 anni ha la mentalita del bambino, un altro atteggiamento verso il mondo, un’altra sistema dei valori.
Il acquistare kamagra consulto medico e sempre compreso nel costo kamagra farmacia dei medicinali, indipendentemente dalla quantita acquistata.
«i risultati potrebbero migliorare l’aderenza della terapia con statine, visto che sappiamo che molti pazienti assumono una quantita di gran lunga inferiore a quella viagra prezzo farmacia italia prescritta dal viagra farmacia valencia loro levitra farmacia precio medico», conclude kostis.
Nelle situazioni cialis acquistare online vacanziere, dove i limiti del proibito tendono ad allentarsi, chi solitamente fa le spese del rischio come acquistare cialis con postepay e sempre la parte piu debole, la persona (maschio o vendita priligy line femmina che sia) che possiede meno competenze sociali per proteggersi e difendere i propri diritti.
La dysfonction erectile, qu’elle soit moderee ou totale, semble toucher 20% des francais ages de plus de 40 ans et ne acheter levitra en ligne cesserait de croitre avec l’age pour achat kamagra paris atteindre un homme sur deux prix levitra pharmacie passe 65 ans.
La maggior parte degli uomini che fa uso di costo cialis in europa priligy generico online viagra afferma che viagra generico farmacia italia la pillola da 50 mg e quella che funziona meglio per loro.
En cas achat cialis toulouse acheter cialis en ligne france vente tadalafil de constipation, couper le gombo vert en petits morceaux glissants.
Nello comprare cialis a milano schema teso di “lavoro-casa-lavoro” e difficile trovare tempo viagra generico costo per visitare la clinica.
Les etudes kamagra en belgique montrent que ce composant actif, contenu dans le priligy dapoxetine generique, acheter le levitra provoque une enorme hausse de l’endurance achat de pilule cialis sexuelle.
Per tornare ad essere superricettive bisogna chiedere aiuto a lui e a quando viagra generico in italia insieme provare a stimolare quanto circonda la parte vendita viagra su internet “addormentata” senza si puo comprare viagra on line toccarla direttamente.
Par contre, si les conflits majeurs ne prix du viagra 25 semblent cialis soft achat online pas vouloir se resoudre, vous devriez peut-etre songer a achat viagra en ligne pas cher consulter.
Assunzione di levitra kamagra generico acquisto on line farmaci cialis in cialis a poco prezzo associazione con nitrati puo provocare gravi effetti collaterali.
Les caresses achat viagra pharmacie paris du penis sont viagra pas cher suisse acheter viagra en ligne fiable tres agreables pour l’homme.
Il dosaggio plasmatico degli androgeni e la conferma dell’andropausa, solo se alla diminuita produzione di androgeni acquistare cialis online sicuro acquistare priligy generico coesistono i sintomi e segni prima descritti caratteristici priligy farmacia sin receta dell’andropausa stessa.
Un autre produit (la lamisilate monodose pas cher flibanserine), achat lamisil du laboratoire allemand boehringer, devrait beneficier a un plus large public.
Le candaulisme est une pratique sexuelle liee a l’excitation de voir sa partenaire exposee aux regards d’autres hommes, ou meme d’avoir des relations acheter kamagra en ligne sexuelles avec une autre personne.
Grazie a cialis comprare viagra in contrassegno generico tornera a sentirsi viagra generico acquisto online come in realta un uomo.
Solitamente tutto questo avviene di nascosto dalla compagna si puo comprare il viagra on line precio viagra pfizer mexico o fidanzata.