02.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Redaktorów Naczelnych dzienników krakowskich

Krakow, dnia 2 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo

1. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

2. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

3. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, „Tygodnik Powszechny”, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

4. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

5. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

Do wiadomosci:

1. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

2. Sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Barbara Baran /Prezes Sadu/, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Katarzyna Biernat Jarek, SSO Malgorzata Ferek, SSR del. do SO Ewa Krakowiak, SSO Izabela Strozik, SSO Beata Tabaka, SSO Waldemar Zurek, Sad Okregowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

3. Sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Grzegorz Krezolek, SSA Andrzej Struzik, SSA Piotr Rusin, SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Elzbieta Uznanska, SSA Jozef Wasik, Sad Apelacyjny w Krakowie, ul. przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

4. Sedziny Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, SSR Aneta Mansfeld /Prezes Sadu/, SSR Ewa Lugowska /Wiceprezes Sadu/, SSR Katarzyna Rozwoda, SSR Edyta Zyla, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

5. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

12. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

20. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

24. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

25. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

I. Zaproszenie na majaca sie odbyc w dniu 6 grudnia 2013 r. /piatek/, o godz. 12:00 w Sadzie Okregowym w Krakowie, ul. przy Rondzie 7 /sala K-419, pawilon K/ rozprawe apelacyjna w sprawie wyroku wydanego w dniu 28 lutego 2013 r. przez sedzie Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewe Krakowiak w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate.

II. Metody dzialania niektorych sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, w tym miedzy innymi:

1. naruszanie praw obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja,

2. pozbawianie obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja moznosci korzystania z ich praw,

3. okradanie obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja,

4. czynienie obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja przestepcami,

5. pozbawianie obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja dorobku zycia,

6. prezentowanie obywateli, ktorych prawa naruszyli, ktorych okradli i uczynili przestepcami, jako osoby nieodpowiedzialne, nieporadne, nie potrafiace korzystac z posiadanych uprawnien i mozliwosci,

na przykladzie:

1. bylej Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Maji Rymar, obecnej Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran, Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Liliany-Kaltenbek-Skarbek, Wiceprezesa Sad Okregowego w Krakowie Michala Niedzwiedzia, sedzin Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Agnieszki Oklejak /Przewodniczaca Wydzialu/, SSO Teresy Dyrga /Zastepca Przewodniczacej Wydzialu/, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik,

2. sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Grzegorza Krezolka, SSA Pawla Rygla, SSO del. Piotra Rusina, SSA Krzysztofa Sobierajskiego, SSA Andrzeja Szewczyka, SSA Andrzeja Struzika, SSA Elzbiety Uznanskiej, SSA Jozefa Wasika,

3. sedzin Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, SSR Anety Mansfeld /Prezes Sadu/, SSR Ewy Lugowskiej /Wiceprezes Sadu/, SSR Ewy Krakowiak.

„Sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwosci na wszystkich szczeblach i pod wszystkimi wzgledami jest zdumiewajaca. Zapewne takze tragiczna, ale przede wszystkim zdumiewajaca”

Prof. Marcin Krol, Tygodnik Powszechny nr 37, 12 wrzesien 2004 r.

Sedzia”«osoba powolana do rozpoznawania spraw i wydawania wyrokow w imieniu panstwa,

posiadajaca okreslone przez prawo kwalifikacje moralne i zawodowe»”

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 911

Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto (…)2)

jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 61. § 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

SSO Barbara Baran bedzie nowym prezesem Sadu Okregowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydature, przedstawiona przez ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego, pozytywnie ocenilo zgromadzenie sedziow Sadu Okregowego w Krakowie. (…) Jak powiedziala „Gazecie”, po objeciu nowego stanowiska

chce (…) przyspieszyc sprawnosc postepowan oraz doprowadzic do tego,

by strony byly jeszcze bardziej profesjonalnie obslugiwane.”
Zrodlo: „Nowa prezes sadu okregowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

Nie pytam, jakie sa prawa, ale jacy sa sedziowie”
Charles Louis Montesquieu

Sedziowie sa nieusuwalni”

Artykul 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wladza demoralizuje, a wladza absolutna demoralizuje absolutnie.”

John Emerich Acton

Sitwa”«grupa osob wzajemnie sie popierajacych,

dazacych do wyciagania korzysci dla siebie ze spraw publicznych; klika»

Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 917

Szanowni Panstwo,

W dniu 6 grudnia 2013 r. /piatek/, o godz. 12:00 w sali K-419 Sadu Okregowego w Krakowie odbedzie sie rozprawa apelacyjna w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate. Uprzejmie prosze o Panstwa, lub oddelegowanych przez Panstwa osob, uczestnictwo w niej. Bedzie o tym, z jakimi skutkami dla stron prowadzonych przez nich postepowan niektorzy sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie realizuja ich konstytucyjny obowiazek:

„Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W zalaczeniu przesylam Zawiadomienie o rozprawie w dniu 6 grudnia 2013 r. – Zalacznik 1:
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13/13 – Zawiadomienie

z dnia 25 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1

xxx

W okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny rozpoznawal do sygn. akt 1 IC 1115/97/R /od 2004 r. sygn. XI CR 603/04/ sprawe o rozwod pomiedzy mna i moja zona.
Pismem z dnia 22 kwietnia 2003 r. zlozylem wniosek o wylaczenie rozpoznajacej sprawe sedzi Izabeli Strozik. Sedziny SSO Agnieszka Oklejak /Przewodniczaca Wydzialu/, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek rozpoznaly go w dniu 25 kwietnia 2003 r. z razacym naruszeniem prawa.

Uznawszy, ze moj wniosek o wylaczenie sedzi Izabeli Strozik nie zostal rozpoznany, pismem procesowym z dnia 19 maja 2003 r. zlozylem usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa na rozprawie wyznaczonej przez sedzie na dzien 21.05.2003 r. W uzasadnieniu podalem: „(…) W zwiazku z przedstawionymi wyzej regulacjami prawnymi uniemozliwiajacymi Sedziemu prowadzenie postepowanie az do momentu rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie, swiadom, ze Sedzia Pani I. Strozik, przestrzegajac prawa wstrzyma sie od udzialu w sprawie i planowana na dzien 21 maja 2003 r. rozprawa nie dojdzie do skutku, takze ja nie stawie sie na przeslane mi poczta wezwanie”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe Z. Kekusia z dnia 19 maja 2003r.

Podczas rozprawy prowadzonej w dniu 21 maja 2003 r. sedzia Izabela Strozik wydala postanowienie w przedmiocie … naruszenia prawa, tj. prowadzenia postepowania mimo nierozpoznania przez Sad wniosku o jej wylaczenie. Podala do protokolu rozprawy:Sad /SSR del. do SO Izabela Strozik – ZKE/ postanowil: uznac niestawiennictwo powoda na rozprawie za nieusprawiedliwione, prowadzic postepowanie pomimo zlozonego wniosku o wylaczenie Sedziego, uznac wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione(podkreslenie moje – ZKE)

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r.

Nastepnie sedzia Izabela Strozik prowadzila rozprawe i wydala wyrok konczacy sprawe w I instancji. W uzasadnieniu do niego, przeczac dokonanemu na jej polecenie, zacytowanemu wyzej zapisowi w protokole rozprawy sklamala, ze ja nie usprawiedliwilem mojej nieobecnosci na rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. Podala: „Sad nie przesluchal powoda w sprawie bezposrednio przed wydaniem orzeczenia (powod byl wczesniej przesluchiwany w charakterze strony kilkakrotnie) z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda mimo pouczenia, ze skutkiem niestawiennictwa bedzie pominiecie dowodu z przesluchania powoda”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21.05.2003r., s. 10

Zlozylem apelacje od wyroku sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r.

Sad wezwal mnie do uiszczenia oplaty od niej w kwocie 7.700,00 zl., ktora uiscilem w dniu 6 pazdziernika 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym mnie przyznal racje, tj. uchylil wyrok sedzi Izabeli Strozik z dnia 21.05.2003 r. jako dotkniety niewaznoscia, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 2: „Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie Przewodniczacy: SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywroceniu sprawy do Sadu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.”

UZASADNIENIE (…) Na rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. powod nie stawil sie, stawil sie natomiast pelnomocnik powoda, ktoremu, jak wynika z protokolu, doreczono „odpis postanowienia Sadu Okregowego wydanego w dniu 19 maja 2003 r., w ktorym sprostowano oczywista omylke pisarska w odpisach postanowienia wydanego w sprawie w dniu 25.04.2003 r.”.

Rozprawie tej przewodniczyl sedzia /Izabela Strozik – ZKE/, ktorego wylaczenia domagal sie powod we wniosku zlozonym 22 kwietnia 2003 r.

Na rozprawie tej prowadzono postepowanie dowodowe, Przeprowadzono dowody z szeregu dokumentow, opinii RODK, a takze z przesluchania pozwanej, natomiast postanowiono pominac dowod z przesluchania powoda uznajac jego niestawiennictwo za nieusprawiedliwione. Wowczas tez zamknieto rozprawe i bezposrednio po tym ogloszono wyrok.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci nalezy stwierdzic, ze wniosek powoda o wylaczenie sedziego nie zostal dotychczas rozpoznany, albowiem opisany wyzej dokument datowany 25 kwietnia 2003 r. i znajdujacy sie na karcie 1524 akt nie stanowi postanowienia. Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2003 r. sygn. III CZP 84/02 (publikowane OSNC 2003/10/140) „postanowienie o charakterze formalnym, podlegajace zaskarzeniu wydane na posiedzeniu niejawnym – skonstruowane w ten sposob, ze jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument – nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w ktorej sklad sadu podpisal tylko uzasadnienie, natomiast nie podpisal sentencji.”

Sad Apelacyjny poglad ten w pelni akceptuje i wielokrotnie prezentowal go w swoich orzeczeniach.

Jakkolwiek w „postanowieniu” z dnia 25 kwietnia 2003 r. nie zostala graficznie oddzielona sentencja od uzasadnienia, to nie budzi watpliwosci, ze jego czesc zaczynajaca sie od slowa „albowiem” stanowi uzasadnienie, a zatem podpisane zostalo jedynie uzasadnienie. W konsekwencji uznac ja nalezy za postanowienie nie istniejace.

Skoro wniosek o wylaczenie sedziego nie zostal rozpoznany, stosownie do art. 50 § 3 k.p.c. sedzia ten /SSR del do SO Izabela Strozik – ZKE/ mogl spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki, a zatem nie mogla przewodniczyc rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. i wydac wowczas wyroku. (…) W konsekwencji przyjac nalezy, iz postepowanie przed Sadem I instancji, w zakresie objetym ostatnia rozprawa, dotkniete jest niewaznoscia (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. nalezalo orzec jak w sentencji.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/ – Zalacznik 2

Sad Apelacyjny w Krakowie poswiadczyl, ze:

1. SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga i SSO Malgorzata Ferek wydaly w dniu 25.04.2003 r. „postanowienienieistniejace w sensie prawnoprocesowym.

2. SSR del. Izabela Strozik wydala w dniu 21 maja 2003 r. wyrok dotkniety niewaznoscia.

Celem podkreslenia naruszenia prawa przez sedziny SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrga i SSO Malgorzate Ferek, Sad Apelacyjny slowo postanowienie uzyte dla opisania dokumentu, ktore wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. napisal w cudzyslowie.

Sad Apelacyjny orzekl, ze: „sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.” Bylo zatem ustawowym, okreslonym w art. 108 § 1 k.p.c. obowiazkiem Sadu Okregowego w Krakowie zwrocenie mi kwoty 7.700,00 zl.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 5 kwietnia 2004 r. skierowanym do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Mai Rymar zazadalem zwrocenia mi – w ciagu tygodnia od daty zlozenia przeze mnie pisma – tej kwoty..

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 14 maja 2004 r. prezes Mai Rymar, ktorym ta poinformowala mnie i pouczyla: „Odnoszac sie natomiast do zgloszonego przez Pana zadania zwrotu uiszczonej przez Pana kwoty 7.700 zl tytulem oplaty od apelacji od wyroku z dnia 21 maja 2003 r.. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po wydaniu przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyroku z dnia 29.01.2004 r. (sygn. I ACa 1186/03), zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/, ktore to zadanie podniosl Pan w toku tej sprawy, to kwestia ta zapewne bedzie przedmiotem rozstrzygniecia w toku postepowania zgodnie z art. 108 kpc, zgodnie z ktorym sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji, a w sytuacji gdy sad drugiej instancji, uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe sadowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sadowi rozstrzygniecie o kosztach instancji odwolawczej. Takiej tez tresci rozstrzygniecie zawarl Sad Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. sygn. I ACa 1186/03. Prezes Sadu Okregowego SSO Maja Rymar”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L 138)01, pismo Prezesa Sadu SSO Maji Rymar z dnia 14 maja

2004 r.

Pismem z dnia 11 maja 2004 r. zlozylem pozew przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zwrot kwoty 7.700,00 zl. W odpowiedzi z dnia 17 sierpnia 2004 r. na moj pozew Radca Prawny Sadu Okregowego w Krakowie mgr Jadwiga Augustyn-Holubowicz podala: „Pozwany wnoszac o oddalenie powodztwa podnosi co nastepuje. Zgodnie z zasada ustalona w art. 5 Ustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. 2002 nr 9 poz. 88) strony obowiazane sa uiszczac koszty sadowe w razie wniesienia pism podlegajacych oplacie.
Rozstrzygniecie w przedmiocie ostatecznego obciazenia stron kosztami postepowania nastepuje dopiero w orzeczeniu konczacym sprawe w instancji (art. 108 § 1 k.p.c.) i obejmuje wszystkie koszty poniesione w sprawie, takze koszty postepowania apelacyjnego, jezeli sprawa przeszla przez ten szczebel instancyjny a zaskarzony wyrok uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania. W sprawie IACa 1186//03 Sad Apelacyjny przekazujac sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji pozostawil temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach instancji odwolawczej zgodnie z przepisem art. 108 §2 K.p.c. Postepowanie sadowe w powolanej sprawie toczy sie nadal.”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt I C 1103/04/S, odpowiedz z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Radcy Prawnego Sadu Okregowego w Krakowie, mgr Jadwigi Augustyn-Holubowicz na pozew

W zwiazku z moim pozwem – jednym, tj. z dnia 11 maja 2004 r. – przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia zarejestrowal … dwa postepowania, nadajac im sygnatury IC 1103/04/S i IC 1681/04/S, dwukrotnie zobowiazal mnie do uiszczenia oplaty w kwocie 616,00 /slownie: szescset szesnascie/ zl i dwie zorganizowal rozprawy.

Wezwaniem z dnia 14 lipca 2004 r. Sad wezwal mnie na rozprawe, ktora miala sie odbyc 26.10.2004 r. /sygn. akt IC 1103/04/S/, a wezwaniem z dnia 16 wrzesnia 2004 r. wezwal mnie na rozprawe, ktora miala sie odbyc w dniu 29.11.2004 r. /sygn. akt IC 1681/04/S/.

Nie wiedzac, ktore – z dwoch w sprawie jednego, zlozonego przeze mnie pozwu – postepowan jest wlasciwym, pracujac we Wroclawiu i nie chcac na prozno brac urlopu, pismem z dnia 30 wrzesnia 2004r. zlozylem wniosek – podajac obydwie w.w. sygnatury, tj. IC 1103/04/S i 1681/04/S – do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia: „Wnosze o wyjasnienie mi, ktore z przeslanych mi dwoch wezwan w sprawie „Z. Kekus przeciwko Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie SSO M. Rymar” jest wezwaniem dla mnie obligatoryjnym (…).”

Sad nie odpowiedzial na moj w.w. wniosek z dnia 30 wrzesnia 2004r. wobec czego – nie wiedzac, ktora z rozpraw ma byc poswiecona zlozonemu przeciwko mnie pozwowi – nie stawilem sie na zadna z nich.Jak sie potem okazalo, w dniu 26 pazdziernika 2004 r. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Izabela Wolas wydala wyrok w sprawie do sygn. 1103/04/s, ktorym orzekla – Zalacznik 3: „Sygn. akt I C 1103/04/S Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym Przewodniczacy SSR Izabela Wolas (…) po rozpoznaniu w dniu 26 pazdziernika 2004r. w Krakowie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate 1. powodztwo oddala; 2. zasadza od powoda Zbigniewa Kekus na rzecz strony pozwanej Skarbu Panstwa – Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie kwote 1.215,-zl. tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.”
Dowod:
Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt I C 1103/04/S, wyrok sedzi Izabeli Wolas z dnia 26

pazdziernika 2004 r. – Zalacznik 3

Z podanej wyzej przyczyny nie stawilem sie na rozprawie w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a sedzia Izabela Wolas zwolnila sie ze sporzadzenia uzasadnienia do wyroku, ktory w tym dniu wydala.

Nie tylko zatem zarzadzany wtedy przez SSO Maje Rymar Sad Okregowy w Krakowie nie zwrocil mi naleznej mi kwoty 7.700,00 zl, ale SSR Izabela Wolas nalozyla na mnie obowiazek uiszczenia na rzecz SSO Maji Rymar kwoty 1.215zl tytulem zwrotu kosztow uslugi swiadczonej jej przez Radce Prawnego Sadu Okregowego w Krakowie, mgr Jadwige Augustyn-Holubowicz

Poinformowany, jak wyzej przez Prezes Maje Rymar i Radce prawnego Jadwige Augustyn-Holubowicz oraz pouczony przez nie o art. 108 § 1 k.p.c., ktory stanowi: „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.” , nie mialem watpliwosci, ze wydajac drugi wyrok konczacy sprawe w I instancji kierowany przez SSO Agnieszke Oklejak Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Sadu Okregowego w Krakowie orzeknie o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl. Bylo to ustawowym obowiazkiem Sadu.

Nastepczynia sedzi I. Strozik w sprawie byla sedzia Teresa Dyrga. Jedna z trzech sedzin, ktore sporzadzily w.w. „postanowienie” z dnia 25.04.2003 r., uznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. za nieistniejace w sensie prawnoprocesowym. Poniewaz sedzia T. Dyrga zlekcewazyla moj– oparty na prawie konstytucyjnym okreslonym w art. 51.3 Konstytucji – wniosek o doreczenie mi wyroku z dnia 29.01.2004 r., pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga.

Zostal rozpoznany i oddalony postanowieniem Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Pismem z dnia 16 wrzesnia 2004 r. zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia. Ustawowymi obowiazkami sedzi Teresy Dyrga bylo zatem:

1. wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki – art. 50 § 3 k.p.c.: „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki”

2. wstrzymac sie od udzialu w sprawie – art. 51 k.p.c.: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.” do uprawomocnienia postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r..

3. wezwac mnie do uiszczenia oplaty od zazalenia – ustawa z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych,

4. przekazac akta sprawy wraz ze zlozonym przeze mnie zazaleniem Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie – art. 395 k.p.c. – „§ 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia do stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

5. wstrzymac sie od udzialu w sprawie – art. 51 k.p.c. – do rozpoznania przez Sad Apelacyjny w Krakowie zazalenia – art. 78 Konstytucji, art. 394 § 1 k.p.c.

Tymczasem sedzia Teresa Dyrga nie przekazala akt sprawy Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie lecz prowadzila posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2004 r. Na poczatku posiedzenia przypomnialem jej, ze zlozylem wniosek o jej wylaczenie, a ona poinformowala mnie, ze „co z tego”.

Zlozylem wniosek – na podstawie prawa okreslonego w art. 154 § 1 k.p.c. – o dopuszczenie do udzialu w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby zaufania.

Pelnomocnik mojej zony mec. Barbara Sczaniecka zlozyla sprzeczny z prawem ustawowym wniosek o oddalenie mojego wniosku i sedzia T. Dyrga zarzadzila przerwe na narade. Nakazala stronom i ich pelnomocnikom opuszczenie sali.

Skompromitowawszy sie i osmieszywszy zorganizowaniem narady nad pozbawionym podstaw prawnych, wykpionym przeze mnie w skardze na nia zlozonej do Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedziego Barana Wlodzimierza wnioskiem adw. Barbary Sczanieckiej, sedzia Teresa Dyrga ratowala potem swa reputacje oswiadczeniem, ze zorganizowala przerwe, podczas ktorej … udzielala pouczenia lawnikom. W uzasadnieniu do wydanego potem przez nia w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku podala: „Przewodniczacy /sedzia Teresa Dyrga – ZKE/ zarzadzil krotka przerwe po zlozeniu przez pelnomocnika powoda wniosku o dopuszczenie do udzialu w sprawie w charakterze osoby zaufania /imie i nazwisko – ZKE/ i sprzeciwie ze strony pelnomocnika pozwanej /adw. Barbary Sczanieckiej – ZKE/ proszac obecnych o opuszczenie sali, ktora nie ma odrebnego pokoju narad. Przewodniczacy poinformowal lawnikow, ktorzy dotychczas nie zetkneli sie z taka instytucja o zasadach i podstawie prawnej udzialu osob zaufania”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 22.11.2004 r., s. 15

A przeciez gdyby SSO T. Dyrga sama znala przepis art. 154 k.p.c. wiedzialaby, ze wniosek adw. B. Sczanieckiej jest sprzeczny z prawem, natychmiast oddalilaby jej wniosek i kontynuowala – bez przerwy na narade – rozprawe.

Poniewaz „sedzia” Teresa Dyrga byla w dacie posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r. wylaczona z mocy ustawy, bo sad drugiej instancji, tj. Sad Apelacyjny w Krakowie nie rozpoznal przed nim mojego zazalenia z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 30 sierpnia 2004 r. o jej wylaczenie, po przerwie nie stawilem sie na sali. Stawil sie moj pelnomocnik.

Wylaczona z mocy ustawy sedzia Teresa Dyrga, ktora miala prawo wykonac wylacznie czynnosci nie cierpiace zwloki, nie dopuscila do uczestnictwa w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby zaufania – tj. pozbawila mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c. – a za czynnosc nie cierpiaca zwloki uznala … wydanie postanowienia w przedmiocie nalozenia na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 /slownie: szescset/ zl. Nie podala podstawy prawnej tego postanowienia. W Wezwaniu dla mnie z dnia 11 pazdziernika 2004 r. na rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r. Sekretarz Sadowy podal – Zalacznik 4: „Sad zawiadamia o ukaraniu grzywna w kwocie 600zl powoda, za oddalenie sie nieusprawiedliwione z sali w dn. 11.10.04r.”
Dowod
: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Wezwanie z dnia 11.10.2004 r. – Zalacznik 4

Bedac wylaczona z mocy ustawy „sedzia” Teresa Dyrga przesluchiwala moja zone i mojego pelnomocnika adw. Wiktora Mordarskiego oraz nalozyla na mnie kare grzywny w kwocie 600,00 zl. Dopiero potem, tj. po rozprawie w dniu 11 pazdziernika 2004 r. przekazala akta sprawy Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie celem rozpoznania mojego zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 30 sierpnia 2004 r. o jej wylaczenie. Zazalenie zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Elzbieta Uznanska, SSO del. Jozef Wasik, w dniu 17 listopada 2004 r., tj. … miesiac po tym, gdy – wylaczona z mocy ustawy – sedzia Teresa Dyrga prowadzila posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2004 r., tj. – Zalacznik 5:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie XI Wydzial Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2004 r. – Zalacznik 5

Termin kolejnego posiedzenia sedzia T. Dyrga wyznaczyla na dzien 22 listopada 2004 r.

Poniewaz posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prowadzila nie tylko bedac wylaczona z mocy ustawy, ale dodatkowo pozbawila mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c.. pismem z 19 listopada 2004 r. zlozylem wniosek o jej wylaczenie. W uzasadnieniu podalem, ze po – calkowicie bezpodstawnej – przerwie, sedzia Teresa Dyrga nie wezwala na sale oczekujaca przed nia, a wczesniej wyproszona z sali z naruszeniem prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c. zgloszona przeze mnie osobe zaufania.

Moj wniosek rozpoznaly i oddalily postanowieniem z 20 listopada 2004 r. SSO Agnieszka Oklejak /przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego/, SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska – Zalacznik 6: Sygn. akt XI CR 603/04 Postanowienie Sad Okregowy w Krakowie Dnia 20.11.2004 r. Przewodniczacy: SSO Agnieszka Oklejak, Sedziowie SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska po rozpoznaniu w dniu 20.11.2004 w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko /imie – ZKE/ Kekus o rozwod postanawia: oddalic wniosek z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrgi. Uzasadnienie. Wniosek ulega oddaleniu gdyz miedzy Sedzia a stronami i ich pelnomocnikami nie zachodzi zadna z przyczyn wylaczenia sedziego wymieniona w art. 48 i 49 Kpc. Nalezy tez podniesc, ze poprzednie wnioski o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrgi byly przedmiotem badania w Sadzie Apelacyjnym i zostaly prawomocnie oddalone – ostatni w dniu 17.11.2004 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o

oddaleniu wniosku o wylaczenie SSO Teresy Dyrga – Zalacznik 6

W zwiazku z uzasadnieniem podanym przez SSO Agnieszke Oklejak, SSO Jadwige Osuch i SSO Danute Klosinska „Nalezy tez podniesc, ze poprzednie wnioski o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrgi byly przedmiotem badania w Sadzie Apelacyjnym i zostaly prawomocnie oddalone – ostatni w dniu 17.11.2004 r.”, nalezy podkreslic, ze zlozony przeze mnie pismem z dnia 19.11.2004 r. wniosek o wylaczenie sedzi T. Dyrgi nie byl oparty na tych samych okolicznosciach co poprzedni z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Przyczyna wniosku z dnia 19.11.2004 r. bylo pozbawienie mnie przez wylaczona podczas posiedzenia w dniu 11.10.2004 r. sedzie T. Dyrge moznosci skorzystania z prawa do uczestnictwa w nim zgloszonej przeze mnie osoby zaufania /art. 154 § 1 K.p.c./.

Nawet gdyby jednak byl oparty na tych samych okolicznosciach, poniewaz nie zostal odrzucony jako oczywiscie bezzasadny, bylo obowiazkiem sedzi T. Dyrgi wstrzymac sie od udzialu w sprawie – i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki – do rozpoznania sprawy o jej wylaczenie przez sady obydwoch instancji. Dopiero bowiem w dniu 5 lutego 2005 r. wszedl w zycie art. 53? dodany ustawa z dnia 2.07.2004 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1804), ktory stanowi: „Ponowny wniosek o wylaczenie sedziego oparty na tych samych okolicznosciach lub wniosek oczywiscie bezzasadny podlega odrzuceniu bez skladania wyjasnien przez sedziego, ktorego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sad rozpoznajacy sprawe.”

W zwiazku z wydaniem przez Sad Okregowy w Krakowie w dniu 20 listopada 2004 r. postanowienia w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2011 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga, jej obowiazkiem bylo podporzadkowac sie podanym nizej przepisom prawa ustawowego:

1. Artykul 357 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego: Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sad dorecza obu stronom, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, postanowienie nalezy doreczyc z uzasadnieniem; (…).”

2. Artykul 395 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w przypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

3. Artykul 50 § 3 Kodeksu postepowania cywilnego: „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.”

4. Artykul 51 Kodeksu postepowania cywilnego: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

Ja posiadam bowiem prawa okreslone w podanych nizej przepisach ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz Konstytucji:

1. Artykul 394 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego:„Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienie sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest (…) 10. Oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego.”

2. Artykul 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazda ze stron ma prawo do zaskarzenia orzeczen i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjatki od tej zasady oraz tryb zaskarzenia okresla ustawa.”

3. Artykul 394 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego: „Termin do wniesienia zazalenia jest tygodniowy i liczy sie od doreczenia postanowienia, a gdy strona nie zazadala w terminie przepisanym doreczenia postanowienia zapadlego na rozprawie – od ogloszenia postanowienia.”

Ja nie stawilem sie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2004 r. poniewaz w dniu 19 listopada 2004 r. upadlem na sliskiej nawierzchni i mocno sie potluklem. W niedziele 21 listopada 2004 r. zglosilem sie z prosba o pomoc medyczna do osrodka Medicover Sp. z o.o. w Krakowie, a lekarz dyzurny po zbadaniu mnie przepisal mi lekarstwa przeciwbolowe i wystawil zwolnienie lekarskie na okres od 21 do 23 listopada 2003 r.

W godzinach rannych 22 listopada 2004 r., przed posiedzeniem wyznaczonym przez sedzie T. Dyrge, poproszona o to przeze mnie osoba zlozyla w Biurze Podawczym Sadu sporzadzone przeze mnie pisma procesowe, w tym usprawiedliwienie mojej, spowodowanej choroba, nieobecnosci na rozprawie, oraz doreczyla mojemu pelnomocnikowi kopie w.w. zwolnienia lekarskiego. Pelnomocnik przedstawil ja sedzi Teresie Dyrga i – poniewaz ja nie bylem przesluchiwany w sprawie – zlozyl wniosek:„Pelnomocnik powoda w zwiazku z zaistniala sytuacja procesowa i nieobecnoscia klienta na rozprawie sklada wniosek o zakreslenie terminu 3 dniowego do umozliwienia skontaktowania sie z powodem i ostatecznego sprecyzowania stanowiska w sprawie.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 22.11.2004r., s. 3

Sedzia Teresa Dyrga wydala postanowienia: „Sad postanowil: odmowic wnioskowi pelnomocnika powoda o zakreslenie mu 3 dniowego terminu do skontaktowania sie z powodem i wyrazenia jego aktualnego stanowiska procesowego.”

(…) 4. odmowic usprawiedliwienia nieobecnosci powoda na rozprawie w dniu dzisiejszym z uwagi na fakt, iz czesc pism zostala osobiscie przez powoda zlozona w dniu dzisiejszym w dzienniku podawczym, co oznacza jego obecnosc w sadzie a ponadto przedlozona przez powoda kopia zwolnienia lekarskiego po pierwsze obejmuje okres od niedzieli ktora byl dzien 21.11.2004 r. a po drugie okresla iz powod moze chodzic i w konsekwencji pominac dowod z przesluchania powoda wobec uznania, ze uniemozliwia on przeprowadzenie tego dowodu.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol z rozprawy w dniu 22.11.2004r., s. 3

Wylaczona z mocy ustawy sedzia T. Dyrga nie uznala doreczonego jej przez mojego pelnomocnika zwolnienia lekarskiego.

Co wiecej, nie uznala go, bo wymyslila, ze:

Cytat 1: poniewaz „(…) czesc pism zostala osobiscie przez powoda zlozona w dniu dzisiejszym w dzienniku podawczym, co oznacza jego obecnosc w sadzie (…).” Nie trzeba pracowac – jak sedzia T. Dyrga – w Sadzie Okregowym w Krakowie, zeby wiedziec, iz pieczec z napisem „osobiscie” zlozona na pismie procesowym przez pracownika Biura Podawczego Sadu nie oznacza, ze zostalo ono zlozone osobiscie przez strone postepowania prowadzonego przez Sad – pracownicy Biura Podawczego Sadu nie legitymuja osob skladajacych pisma procesowe – lecz ze nie zostalo one doreczone Sadowi poczta,

Cytat 2: „(…) a ponadto przedlozona przez powoda kopia zwolnienia lekarskiego po pierwsze obejmuje okres od niedzieli ktora byl dzien 21.11.2004 r.” Sedzia Teresa Dyrga pozbawila mnie … prawa do rozchorowania sie w niedziele,

Cytat 3: „(…) a ponadto przedlozona przez powoda kopia zwolnienia lekarskiego (…) a po drugie okresla iz powod moze chodzic”

Lekarz podaje w zwolnieniu lekarskim, ze chory moze chodzic, nie po to, zeby chory mial obowiazek stawiac sie w pracy, czy tez w Sadzie Okregowym w Krakowie, wezwany przez sedzie Terese Dyrga. Gdyby tak mialo byc, wydawanie zwolnien przez lekarzy, nie mialoby zadnego sensu. Wylaczona z mocy ustawy, sedzia T. Dyrga uznala, ze chory, mialem jednak obowiazek stawic sie w Sadzie na jej wezwanie, a ze sie nie stawilem … „w konsekwencji pominac dowod z przesluchania powoda wobec uznania, ze uniemozliwia on przeprowadzenie tego dowodu.”

Oczywiscie i razaco naruszywszy prawo okreslone wyzej wymienionymi przepisami Konstytucji /art. 78/ i ustawy Kodeks postepowania cywilnego /art. 357 § 2 K.p.c., art. 395 § 1 K.p.c., art. 50 § 3 K.p.c., art. 51 K.p.c./ dodatkowo nie uznawszy za wiarygodne okazanego jej zwolnienia lekarskiego, sedzia Teresa Dyrga prowadzila w dniu 22 listopada 2004 r. rozprawe i w ramach wykonania czynnosci nie cierpiacych zwloki … wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji. Orzekla nim miedzy innymi – Zalacznik 7: „Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 listopada 2004r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, w skladzie SSO Teresa Dyrga (…) VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwote 10.000zl (dziesiec tysiecy zlotych). VII zarzadza sciagniecie na rzecz Skarbu Panstwa (Kasa tut. Sadu) tytulem uzupelnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytulem kosztow opinii RODK od powoda Zbigniewa Kekusia kwote 8.750 (osiem tysiecy siedemset piecdziesiat zlotych) (…)”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004r. – Zalacznik 7

Sedzia T. Dyrga nie orzekla o zwroceniu mi przez Sad kwoty 7.700,00 zl, co mi obiecywaly Prezes Sadu Maja Rymar i jego Radca prawny mgr Jadwiga Augustyn Holubowicz. Orzekla natomiast kolejne dla mnie oplaty do poniesienia w kwocie lacznej … 18.750,00 /slownie: osiemnascie tysiecy siedemset piecdziesiat/ zl.

W sprawie o rozwod … Dziewiec lat temu …

Podkreslic nalezy, ze „sedzia” Teresa Dyrga prowadzac rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r., zanim wydala wyrok, w pelni swiadomie naruszyla podane wyzej prawo konstytucyjne i ustawowe. Na jej poczatku polecila zaprotokolowac: „Odczytano wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie SSO Teresy Dyrga. Odczytano postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dn. 20.11.2004 r., ktorym wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. , o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrga zostal oddalony (…)”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, akta sprawy XI CR 603/04, s. 2116, protokol rozprawy w dniu 22.11.2004 r.

Po odczytaniu mojego wniosku z dnia 19.11.2004 r. o jej wylaczenie oraz postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20.11.2004 r. o jego oddaleniu, bylo obowiazkiem sedzi T. Dyrgi zrealizowac dzialania podane w zacytowanych wyzej przepisach prawa, a nie prowadzic rozprawe i wydac wyrok konczacy sprawe w I instancji.

Postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny wyekspediowal do mnie w dniu, w ktorym sedzia T. Dyrga wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji, tj. 22 listopada 2004 r. Doreczono mi je w dniu 26 listopada 2004 r.

Na postanowieniu z dnia 20 listopada 2004 r. przybito pieczec z trescia pouczenia dla mnie – Zalacznik 6: „POUCZENIE Od postanowienia sluzy zazalenie do Sadu Apelacyjnego w Krakowie za posrednictwem Sadu Okregowego w Krakowie w terminie tygodnia od doreczenia postanowienia”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie „sedzi” Teresy Dyrga – Zalacznik 6

Dopiero w dniu 26.11.2004 r. – cztery dni po wydaniu przez sedzie T. Dyrge wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji – zaczal bieg tygodniowy termin na zlozenie przeze mnie zazalenia na postanowienie z dnia 20.11.2004 r.

W dniu 2 grudnia 2004 r. zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 20.11.2004 r.

Sedzia Teresa Dyrga wezwala mnie do uiszczenia oplaty od zazalenia w grudniu 2004 r., a po jej przeze mnie uiszczeniu zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2005 r. Zalacznik 8:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04 postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek – Zalacznik 8

Sad Apelacyjny w Krakowie uprawomocnil oczywiscie naruszajace prawo konstytucyjne i ustawowe zachowanie sedzi T. Dyrgi w dniu 22 listopada 2004 r.

Jesli zapoznacie sie Panstwo z postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. /Zalacznik 8/ zauwazycie, ze sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek nie podali w nim, ze je sporzadzili … 5 miesiecy po wydaniu przez sedzie T. Dyrge w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji.

Sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek podali w uzasadnieniu – Zalacznik 8: „IACz 394/05 IACz 395/05 POSTANOWIENIE Dnia 6 kwietnia 2005 r. Sad Apelacyjny w Krakowie W nastepujacym skladzie: Przewodniczacy: SSA Hanna Nowicka de Poraj Sedziowie: SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2005 r. sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko /imie – ZKE/ Kekus o rozwod na skutek zazalen powoda od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11 pazdziernika 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04 i od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04 postanawia: oddalic oba zazalenia. (…) Zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego oddalajace wniosek o wylaczenie Sedziego / Teresy Dyrgi – ZKE/ prowadzacego sprawe jest oczywiscie bezzasadne. Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony, to jednak ta ostatnia okolicznosc musi byc wzieta pod uwage przy ocenie stawianych Sedziemu zarzutow. Twierdzenia powoda o faworyzowaniu przez Sedziego pozwanej i jej pelnomocnika nie maja zadnego oparcia w zgromadzonym w aktach sprawy materiale. W szczegolnosci dopatrywanie sie osobistych podtekstow w zarzadzeniu przerwy w posiedzeniu Sadu – dla rozwazenia wnioskow stron – nie znajduje racjonalnych podstaw.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04 postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek– Zalacznik 8

Ja zlozylem wniosek z dnia 19.11.2004 r. o wylaczenie sedzi T. Dyrgi nie dlatego, ze ona zarzadzila przerwe – to byloby rzeczywiscie pozbawione racjonalnych podstaw – celem rozpoznania wniosku adw. Barbary Sczanieckiej o pozbawienie mnie moznosci skorzystania z prawa do uczestnictwa w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby zaufania, lecz z tej przyczyny, ze … pozbawila mnie moznosci skorzystania z tego prawa, czyniac zadosc zadaniu adw. B. Szczanieckiej i niedopuszczajac do uczestnictwa w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby.

I to bylo wlasnie faworyzowanie przez sedzie Terese Dyrge nie znajacej prawa procesowego adw. Barbary Szczanieckiej , przez razace naruszenie prawa procesowego.

Sedziowie H. Nowicka de Poraj, G. Krezolek i A. Szewczyk podali: „Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony (…).”

To klamstwo. Nigdy wczesniej nie zlozylem wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi z powodu pozbawienia mnie przez nia moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.k. Wczesniej naruszala inne prawa i pozbawiala mnie moznosci korzystania z innych praw.

Posluzywszy sie klamstwem, sedziowie H. Nowicka de Poraj, G. Krezolek i A. Szewczyk przedstawili mi zarzut, ze moj wniosek z pisma z dnia 19.11.2004 r. o wylaczenie sedzi T. Dyrga nie znajdywal racjonalnych podstaw.

Tymczasem oni sami udowodnili, ze maja problemy – ogromne – z prawidlowym rozumowaniem. A takze, ze nie znaja prawa. Celem oddalenia – jako oczywiscie bezzasadne – mojego zazalenia na postanowienie sedzi Teresy Dyrga z dnia 11 pazdziernika 2004 r. w przedmiocie nalozenia na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 zl za moje oddalenie sie z sali, mimo ze sama byla w dniu 11.10.2004 r. wylaczona z mocy ustawy, podali – Zalacznik 8: „Sad Okregowy w Krakowie /sedzia Teresa Dyrga – ZKE/ w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod, postanowieniem z dnia 11 pazdziernika 2011 r. skazal powoda na grzywne w kwocie 600 zl. (…) Zarzut prowadzenia czynnosci procesowych przez Sedziego Terese Dyrge, w sytuacji gdy nie uprawomocnilo sie jeszcze postanowienie Sadu I instancji z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalajace wniosek o jej wylaczenie, jest bezprzedmiotowy, albowiem postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. akt I ACz 1706/04, Sad Apelacyjny w Krakowie oddalil zazalenie powoda jako bezzasadne.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04 postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek– Zalacznik 8

A przeciez sedzi T. Dyrdze nie wolno bylo prowadzic posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r., a zatem nie wolno jej bylo takze nalozyc na mnie kary grzywny.

Sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek nie zorientowali sie, ze dzien 17 listopada 2004 r. – gdy Sad Apelacyjny w Krakowie rozpoznal moje zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga – nastapil … ponad miesiac po dniu 11 pazdziernika 2004 r., gdy sedzia T. Dyrga nalozyla na mnie kare grzywny.

Poniewaz dzien 17 listopada 2004 r. byl po dniu 11 pazdziernika 2004 r. – tak jest zreszta co rok od bardzo dawna i dziw bierze, ze sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek nie wiedzieli o tym w kwietniu 2005 r. – to znaczy, ze w dniu 11 pazdziernika 2004 r., gdy nalozyla na mnie kare grzywny, sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona z mocy ustawy. Bo to bylo przed tym, zanim Sad Apelacyjny rozpoznal w dniu 17.11.2004 r. moje zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r.

A nie rozpoznal go wczesniej, tj. przed dniem 11 pazdziernika 2004 r., poniewaz sedzia referent w sprawie sygn. XI CR 603/04 T. Dyrga oczywiscie i razaco naruszyla prawo okreslone w art. 395 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: „Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w przypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

W tym miejscu wskazac nalezy, ze powolany w artykule 395 § 1 K.p.c. artykul 394. § 1. pkt 5 K.p.c. stanowi: „Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest: 5) skazanie swiadka, bieglego, strony, jej pelnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywne, zarzadzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania swiadka oraz odmowa zwolnienia swiadka i bieglego od grzywny i swiadka od przymusowego sprowadzenia, (…).”

Bylo zatem ustawowym obowiazkiem sedziTeresy Dyrga niezwlocznie po zlozeniu przeze mnie zazalenia na jej orzeczenie z dnia 11.10.2004 r. w przedmiocie nalozenia na mnie kary grzywny kwocie 600,00 zl przekazanie akt sprawy wraz z zazaleniem Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Ja zlozylem zazalenie w dniu 25 pazdziernika 2004 r.

Tymczasem sedzia T. Dyrga dopiero Wezwaniem z dnia 16 grudnia 2004 r. wezwala mnie do uiszczenia oplaty od zazalenia z dnia 25 pazdziernika 2004 r. na postanowienie z dnia 11 pazdziernika 2004 r. o nalozeniu na mnie kary grzywny. Oto tresc Wezwania z dnia 16 grudnia 2004 r.: „Sad Okregowy w Krakowie XI Wydzial Cywilny-Rodzinny Data 16 Gru 2004 Sygn. akt XI CR 603/04 Zbigniew Kekus WEZWANIE DO USUNIECIA BRAKOW FORMALNYCH PISMA PROCESOWEGO Sad Okregowy w Krakowie wzywa do usuniecia brakow wniesionego w dniu 25.10.04 zazalenia w sprawie wlasnej o rozwod poprzez uiszczenie oplaty 15 zl od zazalenia w terminie tygodnia od daty doreczenia niniejszego wezwania pod rygorem odrzucenia zazalenia. Starszy Sekretarz Sadowy Renata Idec”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie XI Wydzial Cywilny-Rodzinny, Sygn. akt XI CR 603/04, Wezwanie z dnia 16

grudnia 2004 r.

Bylo to … miesiac po wydaniu przez sedzie Terese Dyrga – w podanych wyzej okolicznosciach – wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji.

A kolejnych piec miesiecy pozniej, w dniu 6 kwietnia 2005 r. rozpoznali je i oddalili – jako oczywiscie bezzasadne – sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek.

Nie dostrzegli w tym zadnego naruszenia prawa.

A przeciez prawo nie dziala wstecz i bylo ustawowym obowiazkiem sedzi T. Dyrgi przekazac Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie akta sprawy sygn. XI CR 603/04 przed wydaniem przez nia wyroku konczacego sprawe w pierwszej instancji celem rozpoznania:

1. mojego zazalenia z dnia 25.10.2004 r. na jej postanowienie z dnia 11 pazdziernika 2004 r. w przedmiocie nalozenia na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 zl,

2. mojego zazalenia na postanowienie jej kolezanek z pracy z Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie z soboty 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o jej wylaczenie.

Nie mogla przeciez antycypowac sedzia Teresa Dyrga, wiedziec, ze w obydwoch wyzej wymienionych przypadkach, ze po tym, gdy ona prowadzic bedzie rozprawy w dniach 11.10.2004 r. i 22.11.2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wyda postanowienia w przedmiocie oddalenia moich zazalen na postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 16.09.2011 r. i 20.11.2004 r. w przedmiocie oddalenia moich wnioskow o jej wylaczenie.

Podkreslic nalezy, ze artykul 316 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi:
㤠1. Po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy; w szczegolnosci zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okolicznosc, ze stalo sie ono wymagalne w toku rozprawy.

§ 2. Rozprawa powinna byc otwarta na nowo, jezeli istotne okolicznosci ujawnily sie dopiero po jej zamknieciu.”

Tymczasem sedzia Teresa Dyrga zamknela rozprawe w sprawie sygn. XI CR 603/04 wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. i … w dalszym ciagu kontynuowala jej rozpoznawanie, tj. rozpoznawanie okolicznosci, ktore ujawnily sie przed jej zamknieciem.

Nie bylo w dniu 22 listopada 2004 r. nowa okolicznoscia w sprawie sygn. XI CR 603/04 moje, nierozpoznane – z winy sedzi Teresy Dyrgi – przez Sad Apelacyjny w Krakowie moje zazalenie z dnia 25 pazdziernika 2004 r. na jej postanowienie z dnia 11 pazdziernika 2004 r.

Moj wniosek z dnia 19.11.2004 r. o jej wylaczenie takze nie byl nowa istotna okolicznoscia w sprawie. Jej o nim wiedze w dniu 22 listopada 2004 r. poswiadczyla sedzia T. Dyrga podajac do protokolu: „Odczytano wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie SSO Teresy Dyrga.Odczytano postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dn. 20.11.2004 r., ktorym wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. , o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrga zostal oddalony (…)”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 22 listopada 2004 r.

Sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek zalegalizowali postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. oczywiste naruszenie przez sedzie Terese Dyrge podanego wyzej prawa.

Zanim to sie stalo, w styczniu 2005 r. zlozylem apelacje od wyroku dnia 22.11.2004 r. wydanego przez wylaczona w tym dniu z mocy ustawy SSO T. Dyrge.

W apelacji podalem przedstawione wyzej okolicznosci, tj. ze sedzia T. Dyrga razaco naruszyla prawo procesowe, tj:

1. wydajac w dniu 22.11.2004 r. wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji byla wylaczona z mocy ustawy, a zatem wydany przez nia wyrok jest dotkniety niewaznoscia – art. 379 K.p.c.: Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy.”

2. postanowiwszy z powodu mojej poswiadczonym zwolnieniem lekarskim choroby: „(…) „w konsekwencji pominac dowod z przesluchania powoda wobec uznania, ze uniemozliwia on przeprowadzenie tego dowodu.” , pozbawila mnie moznosci obrony moich praw – art. 379 K.p.c.: Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw.”

Sad Okregowy w Krakowie wezwal mnie do uiszczenia oplaty od w kwocie 10.000,00 /slownie: dziesiec tysiecy/ zl.

Przelalem ja na konto Sadu w dniu 1 sierpnia 2005 r.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin rozpoznal:

1. moja apelacje od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r.,

2. zazalenie, ktore zlozylem na postanowienie Przewodniczacej Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszki Oklejak w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o zwolnienie mnie od oplaty w kwocie 10.000,00 zl od apelacji, jak pkt 1.

SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin okazali sie rownie zyczliwi sedzi Teresie Drydze, jak wczesniej SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek. Wydanym przez nich wyrokiem uprawomocnili opisane wyzej razace naruszenia prawa przez sedzie Terese Dyrga, w tym kradziez przez nia na moja szkode kwot 10.000,00 zl i 7.700,00 zl, tj. lacznie 17.700,00 /slownie: siedemnascie tysiecy siedemset/ zl.

Podali w wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r – Zalacznik 9: „Sygn. akt IACa 1633/05 IACz 1657/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie: Przewodniczacy: SSA Pawel Rygiel Sedziowie: SSA Andrzej Struzik SSO del Piotr Rusin Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko /imie – ZKE/ Kekus o rozwod na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie /SSO Teresy Dyrga – ZKE/ z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 i zazalenia powoda na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie /SSO Agnieszki Oklejak – ZKE/ z dnia 5 wrzesnia 2005 r. sygn. akt XI CR 603/04 1. oddala zazalenie, 2. oddala apelacje.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 9

W uzasadnieniu sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin podali miedzy innymi – Zalacznik 9: „Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 357 k.p.c. Przepis ten normuje zasady uzasadniania i doreczania stronom postanowien. Skarzacy dostrzega naruszenie tego przepisu w fakcie, ze rozprawa w dniu 22 listopada 2004 r. zostala przeprowadzona pomimo niedoreczenia mu postanowienia Sadu Okregowego z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu jego wniosku o wylaczenie sedziego, jak tez postanowienia z dnia 17 listopada 2004 r. oddalajacego zazalenie powoda na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalajace poprzedni wniosek w tym samym przedmiocie, przy czym ten drugi zarzut odnosi rowniez do przeprowadzenia rozprawy wyznaczonej na dzien 11 pazdziernika 2004 r. Powolany przepis nie normuje jednak kwestii dopuszczalnosci prowadzenia rozprawy, a w szczegolnosci nie uzaleznia toku dalszego postepowania od uprzedniego doreczenia odpisow postanowien. W konsekwencji nie moglo dojsc do naruszenia tego przepisu w sposob przez powoda wskazany.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 9

Moj zarzut nie dotyczyl tego, ze sedzia Teresa Dyrga nie doreczyla mi postanowien Sadu Okregowego w Krakowie w przedmiocie oddalenia moich wnioskow o jej wylaczenie, lecz tego, ze:

1. rozprawe w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prowadzila bedac wylaczona z mocy ustawy, bo zanim Sad Apelacyjny w Krakowie rozpoznal w dniu 17 listopada 2004 r. moje zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 30 sierpnia 2004 r. o jej wylaczenie,

2. rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r. prowadzila bedac wylaczona z mocy ustawy, bo natychmiast po tym, gdy postanowieniem z dnia 20 listopada 2004 r. Sad Okregowy w Krakowie oddalil moj wniosek o jej wylacznie, ktorym mnie przeciez pouczyl – Zalacznik 6: „POUCZENIE Od postanowienia sluzy zazalenie do Sadu Apelacyjnego w Krakowie za posrednictwem Sadu Okregowego w Krakowie w terminie tygodnia od doreczenia postanowienia”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie „sedzi” Teresy Dyrga – Zalacznik 6

Ustawowymi obowiazkami sedzi Teresy Dyrgi bylo do uprawomocnienia sie tego postanowienia wylaczyc sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki, tj. – przede wszystkim – doreczyc mi to postanowienie, zebym mogl skorzystac z mojego okreslonego w art. 394 § 1 K.p.c.: „Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienie sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest (…) 10. Oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego.” i zlozyc zazalenie na postanowienie z dnia 20.11.2004 r. SSO Teresa Dyrga uznala natomiast, ze czynnoscia nie cierpiaca zwloki jest wydanie wyroku konczacego sprawe w I instancji.

Oczywiste naruszenie przez sedzie T. Dyrge prawa sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin w taki sposob usprawiedliwili – Zalacznik 9: „Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia art. 50 § 3 , art. 51 i art. 394 k.p.c. oraz art. 78 Konstytucji przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie. (…) Przede wszystkim wnioski powoda o wylaczenie sedziego zostaly oddalone, a postanowienia Sadu I instancji w tym przedmiocie zostaly poddane kontroli instancyjnej i zazalenia powoda zostaly przez Sad Apelacyjny oddalone. W szczegolnosci zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalono postanowieniem z dnia 17 listopada 2004r., natomiast zazalenie na postanowienie z dnia 20 listopada zostalo oddalone postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zatem zostalo prawomocnie przesadzone, ze wnioski o wylaczenie sedziego byly bezzasadne.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 9

Sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin nie zorientowali sie, ze:

1. dzien 11 pazdziernika 2004 r., gdy sedzia Teresa Dyrga prowadzila rozprawe, w tym nalozyla na mnie kare grzywny byl pomiedzy dniami 16 wrzesnia 2004 r., gdy ja zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. i dniem 17 listopada 2004 r., gdy Sad Apelacyjny w Krakowie wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego zazalenia, uprawamacniajac postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W dniu 11 pazdziernika 2004 r. nie bylo uprawomocnione postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. A zatem sedzia Teresa Dyrga prowadzila rozprawe w dniu 11.10.2004 r. bedac wylaczona z mocy ustawy.

2. dzien 22 listopada 2004 r. gdy sedzia Teresa Dyrga prowadzila rozprawe i wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji byl pomiedzy dniami 20 listopada 2004 r., gdy Sad Okregowy w Krakowie wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o wylaczenie sedzi T. Dyrgi i dniem 6 kwietnia 2005 r., gdy Sad Apelacyjny w Krakowie wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego zazalenia, uprawamacniajac postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r. W dniu 22 listopada 2004 r. nie bylo uprawomocnione postanowienie z dnia 20.11.2004 r. A zatem sedzia Teresa Dyrga prowadzila w dniu 22 listopada 2004 r. rozprawe bedac wylaczona z mocy ustawy.

Sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin stwierdzili, ze ja korzystajac z mojego prawa ustawowego okreslonego w art. 49 K.p.c. – „Niezaleznie od przyczyn wymienionych w art. 48, sad wylacza sedziego na jego zadanie lub na wniosek strony, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do bezstronnosci sedziego w danej sprawie.” – tj. zlozyszy wniosek o wylaczenie sedzi T. Dyrgi … paralizowalem prace Sadu Okregowego w Krakowie.

Podali – Zalacznik 9: „Rzeczywisty motyw skladania tych wnioskow /o wylaczenie SSO T. Dyrgi – ZKE/ powod jednoznacznie wskazal w apelacji gdzie stwierdza, ze wniosek w dniu 19 listopada 2004 r. zlozyl nie chcac dopuscic by sprawa zostala rozpoznana przez sedziego dotychczas ja prowadzacego. W istocie zatem mamy tutaj do czynienia z klasycznym przypadkiem naduzycia prawa procesowego, ktore nie moze podlegac ochronie, gdyz akceptacja tego rodzaju postepowania prowadzilaby do umozliwienia stronom sparalizowania pracy sadu.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 9

Czegos takiego – to znaczy takiej bzdury – nie wymyslil nikt nigdy przed sedziami Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawlem Ryglem, SSA Andrzejem Struzikiem i SSO del. do SA Piotrem Rusin.

Nie mieli sie nawet na co powolac.

Celem usprawiedliwienia naruszenia prawa materialnego lub procesowego, sedziowie zawsze pisza, ze wprawdzie prawo stanowi, ze (…), ale przeciez w dniu (…) „ktos tam, ktos tam, cos tam, cos tam”, tj. podaja orzeczenie jakiegos sadu i … czuja sie tym orzeczeniem zwolnieni z przestrzegania prawa.

A ze do kazdego przepisu maja mnostwo, w tym wykluczajacych sie wzajemnie, orzeczen, w istocie to oni w sadach, a nie ustawodawca w Parlamencie ustanawiaja prawo.

Czegos takiego, jednak jak to, ze ja zlozywszy wniosek o wylaczenie stronniczej sedzi Teresy Dyrgi sparalizowalem prace sadu, czyli prace … sedzi Teresy Dyrgi, nie wymyslil nikt w calej historii wymiaru sprawiedliwosci RP przed sedziami, SSA Pawlem Ryglem, SSA Andrzejem Struzikiem i SSO del. do SA Piotrem Rusinem.

Maja prawa autorskie do tego orzeczenia.

Ich nauka – „krakowska szkola prawnicza” – rozeszla sie po calej Polsce i najpewniej na tyle urzekla przelozonych sedziego Andrzeja Struzika, ze niedlugo potem powolano go na … Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Albo on sam przekonal do siebie zgromadzenie ogolne sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie – art. 23 § 1 ustawy Prawo o ustroju sadow powszechnych: „Prezesa sadu apelacyjnego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu apelacyjnego, po zasiegnieciu opinii zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego.” – gleboka, ortodoksyjna wiara w to, ze wszyscy sedziowie, nawet Teresa Dyrga, sa autorytetami moralnymi.

Uczciwie, zgodnie z prawda wyjasnilem, dlaczego korzystajac z prawa procesowego okreslonego w art. 49 K.p.c. zlozylem wniosek z dnia 19.11.2004 r. o wylaczenie sedzi T. Dyrgi. Bo, przedstawiwszy dowod jej stronniczosci, faworyzowania pelnomocnika mojej zony adw. Barbary Sczanieckiej i pozbawienia mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c. nie chcialem dopuscic, zeby sprawa byla rozpoznawana w dalszym ciagu przez stronnicza sedzie T. Dyrge.

Sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin stwierdzili, ze bylo to z mojej strony paralizowanie pracy Sadu.

A bylo przeciez wrecz przeciwnie …
Otoz po zlozeniu przeze mnie tego wniosku w piatek 19.11.2004 r. prace Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie nabraly ogromnej, niespotykanej wczesniej w moim przypadku od czerwca 1997 r. dynamiki. Sama Przewodniczaca Wydzialu SSO Agnieszka Oklejak, a takze SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska przyszly do pracy w sobote 20.11.2004 r. i wydaly postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku.

Ustawowym obowiazkiem stronniczej sedzi Tertesy Dyrgi bylo wykazac troszke cierpliwosci i poczekac na jego – zgodne z prawem – uprawomocnienie sie, a nie dwa dni potem, w dniu 22.11.2004 r. wydac wyrok konczacy sprawe w I instancji.

Na podkreslenie zasluguje, ze sedziowie, SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin uznali za trafne i zasadne nawet i to, ze sedzia Teresa Dyrga nie uznala jako usprawiedliwienia mojej nieobecnosci na rozprawie w dniu 22.11.2004 r. – i w konsekwencji pominiecia dowodu z mojego przesluchania – dostarczonego jej na poczatku rozprawy przez mojego pelnomocnika zwolnienia lekarskiego.

Sedzia T. Dyrga oddalila je, bo zostalo wydane w niedziele, a na sporzadzonych przeze mnie i zlozonych w Biurze Podawczym Sadu Okregowego w Krakowie w dniu 22.11.2004 r./ pismach procesowych przybito pieczec „osobiscie”, co, nie nowicjuszka przeciez w zawodzie sedziego, SSO T. Dyrga zinterpretowala nieslusznie jako dowod mojej w tym dniu obecnosci w Sadzie – patrz: s. 7 niniejszego pisma.

Co innego – w tym samym celu – wymyslili SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin.

Podali – Zalacznik 9: „Powod, pomimo wezwania i zawiadomienia o ukaraniu grzywna, nie stawil sie takze na nastepna rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r., zas przedlozone zaswiadczenie lekarskie tranie zostalo ocenione przez Sad I instancji /sedzie Terese Dyrga – ZKE/ jako nieusprawiedliwiajace dostatecznie jego nieobecnosci. Z zaswiadczenia tego nie wynikalo, by powod nie mogl stawic sie w sadzie, gdyz bylo to zaswiadczenie o niezdolnosci do pracy z zaznaczeniem, ze chory moze chodzic. Niezdolnosc do pracy moze wynikac z roznorodnych schorzen i nie zawsze jest tozsama z niemoznoscia uczestnictwa w rozprawie. W sytuacji, gdy niezdolnosc ta jest stwierdzona jedynie na okres trzech dni, chory moze chodzic, a nadto zaswiadczenie zostalo przedlozone w okolicznosciach, w ktorych inne czynnosci procesowe jednoznacznie swiadcza, ze nie chce on dopuscic do przeprowadzenia rozprawy, Sad zasadnie uznal, ze brak jest podstaw do przyjecia, by powod w rozprawie nie mogl uczestniczyc. Co charakterystyczne, powod w apelacji twierdzi, ze zwolnienie lekarskie zostalo przedluzone na dalszy okres, ale w zaden sposob tego nie dokumentuje.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 9

Zaswiadczenie rzeczywiscie zostalo wystawione na okres trzech dni. Zostalo bowiem wystawione w niedziele 21.11.2004 r. przez lekarza Firmy „Medicocer Sp. z o.o.” w ramach udzielonej mi doraznie pomocy po wypadku, ktoremu uleglem w tym dniu. Potem przebywalem na zwolnieniu chorobowym przez kilka tygodni, w tym uczeszczajac na nakazane przez lekarza zajecia rehabilitacyjne. Gdyby mnie Sad wezwal do doreczenia kopii kolejnych zwolnien lekarskich, to bym je doreczyl. Podobnie, jak zaswiadczenie z przychodni rehabilitacyjnej, do ktorej uczeszczalem na zajecia.

Co rzeczywiscie charakterystyczne, to ze zyczliwi sedzi Teresie Drydze sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin nie tylko mnie nie uwierzyli, ze bylem chory, ale nawet … lekarzowi Medicover’a, ktory pelnil dyzur w niedziele 21.11.2004 r. Podali: „(…) a nadto zaswiadczenie zostalo przedlozone w okolicznosciach, w ktorych inne czynnosci procesowe jednoznacznie swiadcza, ze nie chce on dopuscic do przeprowadzenia rozprawy,”

Celem uzasadnienia ich zyczliwosci dla sedzi T. Dyrgi sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie sugeruja, ze nie tylko ja klamalem, ale i ze lekarz wystawil dla mnie – przepraszam za kolokwializm – „lewe” zwolnienie lekarskie.

To juz jakby schizofrenia, paranoja.

I tylko sedzia Struzik z kolegami uczciwi …

Nie wiem, czy lekarz Firmy Medicover Sp. z o.o., ktory udzielal mi – w obecnosci asystentki – pomocy, bylby zadowolony z takiej oceny jego pracy przez profesjonalistow z Sadu Apelacyjnego w Krakowie, sedziow o nieskazitelnych charakterach, autorytety moralne, SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SSO del. do SA Piotra Rusina.

Nawiasem mowiac zwolnienie lekarskie bylo mi zupelnie niepotrzebne dla celow procesowych na dzien 22.11.2004 r. Wiedzialem przeciez, ze z podanych wyzej przyczyn sedzia Teresa Dyrga byla w tym dniu wylaczona z mocy ustawy. Nawet mi – nie majacemu jak sedzia A. Struzik z kolegami mysli, ze wszyscy dookola mnie klamia – przez mysl nie przeszlo w niedziele 21.11.2004 r., gdy po wypadku udawalem sie po pomoc do lekarza, ze sprawiedliwa, bezstronna, niezalezna, niezawisla, nieskazitelnego charakteru i jak kazdy sedzia Rzeczypospolitej Polskiej autorytet moralny[1] Teresa Dyrga moze nastepnego dnia, tj. 22.11.2004 r. az tak bardzo naruszyc az tyle praw i ze bedzie prowadzila rozprawe, w tym wyda wyrok konczacy sprawe w I instancji, zanim uprawomocnilo sie postanowienie jej wyzej wymienionych kolezanek z pracy z soboty 20.11.2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z 19.11.2004 r. o jej wylaczenie.

xxx

Wskazac nalezy, ze podczas tej samej rozprawy w dniu 10.04.2006 r., podczas ktorej z podanych wyzej przyczyn oddalili moja apelacje od wyroku sedzi T. Dyrgi, podejrzewajacy nie tylko mnie o klamstwo, ale takze lekarza Medicover Sp. z o.o., ktory wystawil dla mnie zwolnienie lekarskie w dniu 21.11.2004 r., sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin uprawomocnili kradziez przez sedzie T. Dyrge na moja szkode – miedzy innymi – kwoty 7.700,00 zl.

Rozpoznali bowiem i oddalili moje zazalenie z dnia 12 wrzesnia 2005 r. na postanowienie Przewodniczacej Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 5 wrzesnia 2005 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o zwolnienie mnie z oplaty w kwocie 10.000 (slownie: dziesiec tysiecy) zl od apelacji od wyroku sedzi Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r.

W zazaleniu z dnia 12 wrzesnia 2005 r. podalem miedzy innymi: „Wnosze o zmiane zaskarzonego Postanowienia i zwolnienie mnie z oplaty w kwocie 10.000 plz od Apelacji od Wyroku SSO Teresy Dyrga w postepowaniu z mojego powodztwa z dnia 22.11.2004 r.

(…) Musze zatem przypomniec SSO Agnieszce Oklejak, ze jej podopieczna, SSO Teresa Dyrga okradla mnie z kwoty 7.700 (slownie: siedem tysiecy siedemset) zl., obrazajac regulacje Kodeksu Postepowania Cywilnego, Sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz kompromitujac – poza soba oczywiscie – Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Maje Rymar i Radce Prawnego Sadu, Pania mec. Jadwige Augustyn-Holubowicz. (…) Mimo obowiazku nalozonego na nia sentencja Wyroku Sadu Apelacyjnego z 29 stycznia 2004 r., art. 108 KPC, zapewnien dla mnie Prezesa Sadu SSO Maji Rymar i Radcy Prawnego Sadu Pani mgr Jadwigi Augustyn Holubowicz, SSO Teresa Dyrga nie orzekla o kosztach poniesionych przeze mnie – przypomne 7.700 zl – w zwiazku z apelacja od dotknietego niewaznoscia wyroku SSR I. Strozik. Oznacza to, ze SSO Teresa Dyrga lekcewazac przepisy prawa oraz wyrok Sadu Apelacyjnego z 29.01.2004 r. postanowila okrasc mnie z kwoty 7.700 zl. Gdybym bowiem – z jakichkolwiek przyczyn – nie wniosl apelacji od jej wyroku z 22.11.2004 r. lub gdyby moja apelacja zostala odrzucona bezpowrotnie stracilbym 7.700 zl.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zazalenie z dnia 12 wrzesnia 2005 r. na postanowienie SSO Agnieszki Oklejak z dnia 5 wrzesnia 2005 r.

Okolicznosci, w jakich SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i – wtedy SSR del. do SO, potem pelna SSO – Izabela Strozik z powodu nieznajomosci przez nich prawa, tj. wydania nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym postanowienia z dnia 25.04.2003 r. /SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek/ oraz dotknietego niewaznoscia wyroku z dnia 21.05.2003 r. /SSR del. do SO Izabela Strozik/ ograbily mnie z kwoty 7.700,00 zl przedstawilem na str. 2 do 7 niniejszego pisma.

Przewodniczaca A. Oklejak postanowila „zatwierdzic” te kradziez, tj. zmusila mnie do uiszczenia kolejnej oplaty, tym razem w kwocie 10.000,00 zl, mimo ze SSO Teresa Dyrga niedopelniajac obowiazku okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. nie orzekla o zwroceniu mi naleznej mi kwoty 7.700,00 zl.

W ostatecznosci kradziez te uprawomocnil „W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie: SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. do SA Piotr Rusin – Zalacznik 9:

Wskazac nalezy, ze sedzia sprawozdawca skladu Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktory w dniu 10.04.2006 r. rozpoznal moje zazalenie na postanowienie Przewodniczacej SSO A. Oklejak z dnia 12.05.2005 r. oraz moja apelacje od wyroku SSO Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. byl sedzia Andrzej Struzik, potem przez 5 lat Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Podkreslic zatem nalezy, ze ten sam sedzia Andrzej Struzik byl sedzia sprawozdawca skladu Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktory wydal wyrok z dnia 29 stycznia 2004 r. podajac w sentencji – Zalacznik 2: „Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/, s. 5 – Zalacznik 2

Sedzia Andrzej Struzik w pelni swiadomie okradl mnie zatem w dniu 10 kwietnia 2006 r. z kwoty 7.700,00 zl. Znajac doskonale sprawe, wiedzac, ze sedzia T. Dyrga niedopelnila okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. obowiazku orzeczenia wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl, oddalil moje zazalenie na postanowienie Przewodniczacej A. Oklejak, zmuszajace mnie do uiszczenia kwoty 10.000,00 zl jako oplaty od kolejnego wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ w I instancji.

Dowod ostateczny tego, ze mnie z niej okradl sedzia Andrzej Struzik – razem z SSO Teresa Dyrga i SSO Agnieszka Oklejak – tj. Dowod nadania dla mnie kwoty 7.700,00 zl w dniu 1 grudnia 2009 r. prezentuje na str. 17 niniejszego pisma.

xxx

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, majacych potwierdzenie w dokumentach/dowodach sporzadzonych przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie wskazac nalezy, ze sedzia Teresa Dyrga okradla mnie, za wiedza i przyzwoleniem sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Grzegorza Krezolka, SSA Andrzeja Szewczyka, SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla, SSO del. Piotra Rusina z kwot:

1. 600,00 zl – bo nalozyla na mnie kare grzywny podczas rozprawy w dniu 11 pazdziernika 2004 r., gdy byla wylaczona z mocy ustawy – patrz: str. 5 niniejszego pisma,

2. 7.700,00 zl – bo niedopelnila w wyroku z dnia 22.11.2004 r. okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. obowiazku orzeczenia o zwroceniu mi tej kwoty jako uiszczonej przeze mnie jako oplata od apelacji od uznanego przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. jako dotkniety niewaznoscia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r. – patrz: str. 2 do 7 niniejszego pisma,

3. 10.000,00 zl – bo te kwote ustalila jako wpis ostateczny wyrokiem z dnia 22.11.2004 r., ktory wydala bedac wylaczona z mocy ustawy – patrz: str. 7 i poprzednie niniejszego pisma – i ja musialem ja uiscic jako oplate od apelacji, ktora wnioslem od wydanego przez nia wyroku. Jak mi wyjasnila Przewodniczaca SSO Oklejak juz w 2003 r.:„W zwiazku z Pana pismem z dnia 12.11.2003r. informuje, ze oplate od apelacji w sprawach o rozwod stanowi rownowartosc wpisu ostatecznego w wyroku, a to na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 3 Przewodniczacy XI Wydzialu Cywilnego-Rodzinnego SSO Agnieszka Oklejak

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo SSO Agnieszki Oklejak z dnia 18.11.2003r.

Wprawdzie Przewodniczaca A. Oklejak nie wyjasnila, ktorego przepisu „§ 7 ust. 1 pkt. 3” stanowi, jak podala, ale jako Przewodniczacej Wydzialu Sadu Okregowego w Krakowie trzeba jej wierzyc, ze istnieje taki przepis.

Potem jeszcze chciala mnie sedzia Teresa Dyrga okrasc z kwoty 8.750,00 zl, a gdy sprawy nie szly po jej mysli, to Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran zdecydowala, ze mnie pozbawi mieszkania.

Wielce typowy dla niektorych sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie wybraly SSO Teresa Dyrga razem z SSO Agnieszka Oklejak, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. /obecnie juz SSO/ Izabela Strozik, sposob na zatuszowanie naruszania przez nich moich praw, w tym z powodu ich naruszenia dokonania kradziezy na moja szkode kwoty 7.700,00 zl.

Uczynily mnie – razem z innymi sedziami: SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Danuta Klosinska, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/ – przestepca.

Juz w czerwcu 2004 r. – tj. zaraz po tym, gdy pismem z dnia 23.04.2004 r. zlozylem skarge do Rzecznika Praw Dziecka na SSO Ewe Handerek, SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Marie Kus-Trybek, SSA Anne Kowacz-Braun i Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla z powodu naruszania przez nich konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia – Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wlodzimierz Baran zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ sedziow:SSA Jana Kremera, SSA Marii Kus-Trybek, SSA Anny Kowacz-Braun, SSA Wlodzimierza Barana, SSA Krzysztofa Sobierajskiego, SSA Hanny Blasiak, SSR del. Agaty Wasilewskiej-Kawalek, SSO Ewy Handerek, SSO Lidii Siodlarz-Kapera, SSR del. Izabeli Strozik, SSO Jerzego Bessa, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Jadwigi Osuch, SSO Danuty Klosinskiej, SSO Maji Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie /wtedy Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/.

W dniu 23 czerwca 2004 r. prokurator w.w. Prokuratury Piotr Gradzki wydal postanowienie w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzenia podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 10:Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/ – Zalacznik 10

Nie dala jednak za wygrana prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk i postanowieniem wydanym w dniu 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ wydala Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod polecenie wszczecia dochodzenia w w.w. sprawie przeciwko mnie.

Zeby to jakos – wobec postanowienia prokuratora P. Gradzkiego z dnia 23.06.2004 r. – usprawiedliwic, zarzuty z art. 212 § 2 K.k. polaczono z zarzutami z art. 226 § 1 K.k., do nich dolaczono inne zarzuty i w dniu 2 lipca 2004 r. zarejestrowano postepowanie przeciwko mnie, a nastepnie w dniu prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.pl:

1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Ja o prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu karnym dowiedzialem sie w listopadzie 2005 r., gdy mnie wezwala prokurator R. Ridan do stawiennictwa w Prokuraturze w charakterze podejrzanego o popelnienie w.w. przestepstw.

Podkreslic nalezy, ze gdyby ktorakolwiek z wyzej wymienionych osob wezwana przez prokurator R. Ridan podczas prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego oswiadczyla, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postepowania odnosnie jej osoby i nie czujac sie pokrzywdzona moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jej udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator R. Ridan musialaby – na podstawie art. 322 § 1 – K.p.k. umorzyc wszczete przez nia sledztwo z powodu nie dostarczenia przez postepowanie podstaw do wniesienia aktu oskarzenia przeciwko mnie.

Oni jednak chcieli mnie uczynic przestepca i wszyscy zlozyli obciazajace mnie zeznania, na podstawie ktorych – oraz publikacji z w.w. stron internetowych – prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia.

Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie podam w nim tresci calego aktu oskarzenia. Byc moze jednak bedzie dla Panstwa – oraz Adresatow kopii niniejszego pisma – interesujace, jakie zarzuty przedstawila mi prokurator R. Ridan dla uzasadnienia oskarzenia mnie o zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ sedzi Teresy Dyrgi. Otoz podala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – Zalacznik 11: „Kolejna Sedzia /koniecznie przez duze „S” – ZKE/ prowadzaca sprawe rozwodowa Zbigniewa Kekusia SSO Teresa Dyrga „nie zna podstawowych wynikajacych z Konstytucji RP praw obywatelskich (pismo z dnia 26.04.2004 r.) (…) W pismie z dnia 25.10.2004 r. opiel. Na zkekus.interia.pl do Sadu Apelacyjnego stanowiacym wniosek o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec SSO Teresy Dyrgi – Zbigniew Kekus stwierdza, ze „nie zna (ona) obowiazujacych w Polsce przepisow prawa albo jest bezgranicznie zlosliwa i stronnicza”, „popis ignorancji”, bezgranicznie zlosliwa, stronnicza, pozbawiona ambicji i honoru tchorzliwie chowajaca sie za wymyslony na potrzebe jej ochrony argument o nie dostrzeganiu przez nia wnioskow”[2] Zbigniewa Kekusia, „ublizajaca godnosci sedziego, kompromitujaca sad z pewnoscia nie zna obowiazujacego w Polsce prawa”. „okradly mnie – SSO Teresa Dyrga – z pieniedzy w kwocie 7700 pln”, do cna zdemoralizowany osobnik, tchorzliwy , zrzucajacy wine za obrazanie przez nia prawa na lawnikow, niedouczony, obrazajacy prawo, nie znajacy przepisow prawa, okradajacy Zbigniewa Kekusia z ogromnej koty, lekcewazacy polecenia, wydane jej przez Sad Apelacyjny, klamca”, nie posiadajaca kwalifikacji moralnych i merytorycznych do wykonywania zawodu sedziego”, bezprzykladnie klamliwa, obrazajaca przepisy prawa”.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II Ko 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2430 – Zalacznik 11

Przeciez to prawda, sama prawda i tylko prawda o „sedzi” Teresie Drydze.

Tylko celem objetosci niniejszego pisma nie opisuje innych – poza ograbieniem mnie z w.w. kwot – przypadkow jej patologicznego, tj. sprzecznego z normami prawnymi i spolecznymi zachowania.

Co do znajomosci prawa przez wszystkich sedziow, ktorzy mnie uczynili przestepca – w tym takze sedzi Teresy Dyrgi – podkreslic nalezy, ze oni sami dowiedli, iz nie uzupelniaja wiedzy prawniczej nie tylko na biezaco, ale calymi miesiacami Nawet w sprawach, ktore ich bezposrednio dotycza.

Jak wspomnialem, aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan przypisala mi ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 K.k. Sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – a nie podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/. Ja o tym wiem od maja 2007 r. Nie informowalem o tym sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, ktory od listopada 2006 r. rozpoznawal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, bo widzac, z jaka zajadloscia jestem scigany, nie mialem watpliwosci, ze gdy zwroce sedziemu uwage na naruszanie przez niego prawa, ten zmieni kwalifikacje prawna czynu z art. 226 § 1 K.k. na inna, zeby mnie tylko uczynic przestepca. Jesli juz, wolalem, by to sie stalo z razacym naruszeniem prawa.

Co wszak zabawne, to wszyscy uwazajacy sie za pokrzywdzonych przeze mnie sedziowie jezdzili do Sadu w Debicy w okresie od 7 maja 2007 r. do 27 wrzesnia 2007 r., by mnie tam obciazac zeznaniami, w sprawie, w ktorej scigano mnie za czyn, z ktorego wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan sciganie bylo niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

A sedzia Tomasz Kuczma ich przesluchiwal.

Czego oni nie opowiadali …

Przewodniczaca Agnieszka Oklejak skarzyla sie na przyklad, ze z powodu materialow umieszczanych w Internecie, slawa o jej wyczynach wyszla nawet poza granice kraju i dowiedzieli sie o nich – a ja o tym zawiadomili – jej znajomi w Austrii.

Wszystkich „przebila” natomiast SSR del. do SO /dzisiaj juz pelne SSO/ Izabela Strozik. Ta sama, ktora wydala w dniu 21 maja 2003 r. dotkniety niewaznoscia wyrok, spowodowala prawie roczna przewloke w postepowania i przez ktora ja stracilem przez nia 7.700,00 zl.

Sedzia I. Strozik pokazala takze na co ja stac, zezwalajac moim synom – dotknietym niewaznoscia – wyrokiem z dnia 21.05.2003 r. na spotkania ze mna raz na dwa tygodnie w weekendy, i w taki sposob uzasadniajac jej decyzje:

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 21 maja 2003r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Przewodniczacy SSR Izabela Strozik (…) ustala kontakty powoda Zbigniewa Kekus z synami /imiona dzieci – ZKE/ w co drugi weekend poczawszy od piatku godziny 19:00 nieprzerwanie do niedzieli do godziny 20:00.” (…) „Sad ustalil kontakty ojca z dziecmi zgodnie z opinia RODK, w sposob jaki byly one regulowane w trakcie postepowania, maksymalnie szeroko, kierujac sie dobrem dzieci. (…) Agresywny sposob prowadzenia przez powoda procesu, atakowanie innych (sedziow , pelnomocnika pozwanej /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/ a nawet meza pelnomocnika pozwanej /Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll – ZKE/ wskazuja na cechy powoda, ktore moga miec negatywny wplyw na wychowanie dzieci.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21 maja 2003 r., str. 12

Zatroskana byla sedzia I. Strozik o moje dzieci, jak malo kto …

Pewno z tej o nie troski uczynila mnie przestepca.

Nie jestem agresywny.

Jestem asertywny. Wedlug definicji: „asertywnosc” – «lagodna pewnosc siebie».

Problem sedziow ze mna na tym polega, ze oni oczekuja wylacznie uleglosci od stron postepowan, ktore prowadza i ktorych prawa naruszaja, a kazdy opor dla ich czasem wrecz patologicznych zachowan odbieraja jako agresje.

Nie wszyscy oczywiscie, ale w Sadzie Okregowym w Krakowie i Sadzie Apelacyjnym w Krakowie nie brak takowych, tj. nie znoszacych sprzeciwu dla ich werdyktow megalomanow.

Poniewaz sedzia I. Strozik sporzadzila prezentacje cech, ktore nazwala moimi, ja pozwole sobie wykazac jej najwazniejsze cechy, tj. ograniczona zdolnosc do prawidlowego rozumowania i wlasciwej oceny dokumentow /nie zorientowala sie, ze wydaje dotkniety niewaznoscia wyrok, z powodu nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym postanowienia/, sklonnosc do klamania w sytuacjach dla niej zagrozenia /patrz: str. 3 niniejszego pisma/, opor przed uzupelnianiem wiedzy prawniczej, cwaniactwo, w tym sklonnosc do uzalania sie nad soba. Posiadania trzech ostatnich cech dowiodla sedzia I. Strozik skladajac zeznania w sprawie przeciwko mnie – jako ostatnia z uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie – w dniu 27 wrzesnia 2007 r. – Zalacznik 12:

„Ja prowadzilam sprawe pana Kekusia jako referent, ktory konczyl sprawe w Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sadu Okregowego w Krakowie. Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam. Nie bralam udzialu z zadnych z trzech posiedzen, ktore w sprawie prowadzilam Wydalam wyrok, napisalam uzasadnienie, nastepnie dowiedzialam sie od pani Przewodniczacej, ze pojawiaja sie tego typu pisma. Najpierw wplywajac do akt sprawy, a potem zaczely pojawiac sie w Internecie. Ja mialam jeszcze jedno doswiadczenie z panem Kekusiem, ze opublikowal na tej stronie wyrok i uzasadnienie, a nastepnie wytoczyl mi sprawe o ochrone dobr osobistych w Sadzie Okregowym w Krakowie. Byla w tej sprawie jedna rozprawa na ktora pan Kekus nie stawil sie i powodztwo zostalo oddalone. A co do tej sprawy to wiedzialam, ze ona sie toczy, bo przesluchiwala mnie pani Prokurator. Szwagierka tez mnie zawiadomila, ze wchodza strony internetowe oskarzonego Kekusia w ktorych mnie opisuje. Ja przeczytalam to, co jest na tej stronie, okresla mnie tam jako klamce, moralne dno, zdemoralizowana, stanowiaca zagrozenie spoleczne i krzywdzaca dzieci. Ja czuje sie pokrzywdzona. Jesli osoby, ktorych sprawy prowadze, przeczytaja takie informacje w Internecie traca do mnie zaufanie. To wszystko co sobie przypominam.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy w dniu 27 wrzesnia

2007r. – Zalacznik 12

Sedzia I. Strozik poswiadczyla stan faktyczny: „Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam.”

Od dnia 198.10.2006 r. niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Mozna scigac wylacznie za zniewazenie „podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow”.

A zatem sedzia I. Strozik niepotrzebnie fatygowala sie w dniu 27.09.2007 r. do Sadu w Debicy.

Sedzia I. Strozik zeznala: „Wydalam wyrok, napisalam uzasadnienie, nastepnie dowiedzialam sie od pani Przewodniczacej, ze pojawiaja sie tego typu pisma. (…) To wszystko co sobie przypominam.”

Pamiec sedzi I. Strozik dziala wybiorczo … Zapomniala, ze wyrok, ktory wydala w dniu 21.05.2003 r. zostal uznany przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. za dotkniety niewaznoscia, ze ona spowodowala nim 11-miesieczna przewloke w postepowaniu, a ja stracilem z tego powodu 7.700,00 zl

Sedzia I. Strozik poskarzyla sie: „Ja czuje sie pokrzywdzona.”

A co ja mam powiedziec? Okradziony przez nia z kwoty 7.700,00 zl, a potem uczyniony przestepca, bo ona – oraz sedzia Tomasz Kuczma i prokurator R. Ridan – nie uzupelnia nie tylko na biezaco, ale nawet z rocznym „poslizgiem” wiedzy prawniczej.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok /sygn. akt I K 451/06/, ktorym razaco naruszajac prawo obowiazujace od dnia 19.10.2006 r. uznal mnie za winnego zniewazenia wszystkich 15 w.w. sedziow … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Dopiero prawie trzy lata pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow I, III-XVII /patrz: str. 14, 15 niniejszego pisma/.

Sedzia I. Strozik skarzyla sie na mnie w dniu 27 wrzesnia 2007 r., ze czuje sie przeze mnie pokrzywdzona, a to ja wciaz, w dacie zlozenia niniejszego pisma, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku – a zatem drugi raz – jestem scigany z razacym naruszeniem prawa materialnego za jej zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./. Nawiasem mowiac ten drugi czyn jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, a nie publicznego, ale czego nie zrobia prokuratorzy dla sedziow …

Podkreslic nalezy, ze wtedy, gdy w dniu 27.09.2007 r. sedzia I. Strozik zalila sie na mnie przed sedzia Tomaszem Kuczma: „Ja czuje sie pokrzywdzona.”, ja nie ustawalem w czynionych od lat wysilkach, by mi Sad Okregowy w Krakowie zwrocil kwote 7.700,00 zl, ktora uiscilem w dniu 6 pazdziernika 2006 r. jako oplate od wyroku sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r., uznanego za dotkniety niewaznoscia wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

Kierowalem wnioski w tej sprawie do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Maji Rymar i Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wlodzimierza Barana, do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, do ministra sprawiedliwosci Andrzeja Kalwasa, skladalem pozwy przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie.

Bezskutecznie.

Z tej natomiast przyczyny, ze prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. Potem, z powodu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. oraz informacji na temat okolicznosci jego wydania umieszczonych w Internecie, w lutym 2009 r. wyrzucono mnie z pracy w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Wtedy, po kilku miesiacach pozostawania bez pracy, pokrywajac moich dzieci i moje koszty utrzymania z oszczednosci, pismem z dnia 2 listopada 2009 r. skierowanym do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran zlozylem wniosek o zwrocenie mi kwoty 7.700,00 zl oraz zawiadomilem ja, ze jesli kwota ta nie zostanie mi doreczona do dnia 10 listopada 2009 r. zloze w prokuraturze zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.

Poniewaz Prezes B. Baran nie zwrocila mi naleznej mi kwoty do dnia 22 listopada 2009 r., w dniu 23 listopada 2009 r. zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez Prezes B. Baran przestepstwa na moja szkode z art. 231 § 1 K.k.

W dniu 1 grudnia 2009 r. Oddzial Finansowy Sadu Okregowego w Krakowie wyekspediowal do mnie kwote 7.700,00 zl. W pozycji „Miejsce na korespondencje” Dowodu nadania napisano: „Zwrot do sygn. XI CR 603/04 wobec wyroku oddalenia zazalenia” – Zalacznik 13:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 13

Zwrocenie mi w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl jest niepodwazalnym dowodem, ktory poswiadcza, ze mnie z niej okradli:

1. sedzia Izabela Strozik wydajac dotkniety niewaznoscia wyrok z dnia 21.05.2003 r.,

2. sedzia Teresa Dyrga niedopelniajac okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. obowiazku orzeczenia wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. o jej zwroceniu mi,

3. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. Piotr Rusin, ktorzy wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. utrzymali w mocy wyrok sedzi T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r., ktorym ta nie orzekla o zwroceniu mi naleznej mi kwoty 7.700,00 zl.

Sad Okregowy w Krakowie przetrzymywal bezprawnie, z powodu nieznajomosci prawa przez SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrga, SSO Malgorzate Ferek, SSR del. Izabele Strozik, SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SSO del. Piotra Rusina, przez lacznie ponad 6 lat – od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. – moich 7.700,00 zl i zwrocil mi je .. bez odsetek – Zalacznik 13:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 13

Wtedy, tj. po skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 2.11.2009 r. wniosku do Prezes B. Baran wniosku o zwrocenie mi kwoty 7.700,00 zl, przypomniala sobie o mnie … sedzia Teresa Dyrga.

W dniu 13 listopada 2009 r. skierowala do Ksiegi Naleznosci Sadu Okregowego w Krakowie zarzadzenie w przedmiocie sciagniecia ode mnie kwoty 8.750,00 zl orzeczonej przez nia wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. – patrz: str. 21 oraz Zalacznik 21 – jako uzupelnienie wpisu ostatecznego.

Pomijajac, ze sedzia T. Dyrga byla w dniu 22.11.2004 r. wylaczona z mocy ustawy, zarzadzenie z dnia 13.11.2009 r. wydala 7 miesiecy po przedawnieniu sie roszczenia z tytulu wyroku sedzi T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r.

Sprawa do sygn. akt XI CR 603/04 byla rozpoznawana w obydwoch instancjach pod rzadami ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, ktorej art. 25.1 stanowi: „Prawo Skarbu Panstwa do zadania kosztow sadowych przedawnia sie z uplywem lat trzech liczac od dnia, w ktorym koszty nalezalo uiscic.”

Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym uchylil moja apelacje od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. w dniu 10 kwietnia 2006 r.

Roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie wobec mnie w kwocie 8.750,00 zl z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. uleglo przedawnieniu z dniem 11 kwietnia 2009 r., tj. 7 miesiecy przed wydaniem przez sedzie T. Dyrga zarzadzenia z dnia 13.11.2009 r. o jej sciagnieciu ode mnie.

Z tej przyczyny nie uiscilem oplaty w kwocie 8.750,00 zl, gdy mnie Sad Okregowy w Krakowie wezwal w listopadzie 2009 r. do jej uiszczenia.

W dniu 2 marca 2010 r. sedzia Sadu Okregowego w Krakowie I Wydzial Cywilny Zbigniew Ducki skierowal Zlecenie Egzekucyjne /sygn. XI C 603/04/ do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj, polecajac mu wyegzekwowanie ode mnie kwoty 8.750,00 zl.

Kierowalem zatem kolejne pisma do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran z wnioskami o to, by z powodu przedawnienia roszczenia wobec mnie wystapila z wnioskiem do komornika Rafala Nowickiego de Poraj z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przez niego przeciwko mnie postepowania egzekucyjnego.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. skierowanym do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran zlozylem: „Krakow, dnia 11 sierpnia 2011 r. Pani SSO Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie

Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie: 1. art. 25 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z dnia 20 czerwca 1967 r., Nr 24, poz. 110/ (…) o umorzenie roszczenia Sadu Okregowego w Krakowie wobec mnie w kwocie 8.750,00 /slownie: osiem tysiecy siedemset piecdziesiat/ zl orzeczonej jako uzupelnienie wpisu ostatecznego wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresy Dyrga, utrzymanym w mocy wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie /sygn. akt I ACa 1633/05/ w skladzie SSA Andrzeja Struzik, SSA Pawla Rygiel, SSO del. do Piotra Rusin.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. do Prezesa SSO

Barbary Baran


Poinformowalem Prezesa Sadu SSO Barbare Baran, ze:

1. roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie wobec mnie w kwocie 8.750,00 zl orzeczonej wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. /sygn. XI CR 603/04/, utrzymanym w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie uleglo przedawnieniu w kwietniu 2009 r., tj. trzy lata po uprawomocnieniu sie w dniu 10.04.2006 r. wyroku z dnia 22.11.2004 r.,

2. Sad Okregowy w Krakowie wezwal mnie po raz pierwszy do uiszczenia w.w. oplaty w kwocie 8.750,00 zl Wezwaniem sporzadzonym w dniu 24 listopada 2009 r., tj. 7 miesiecy po przedawnieniu sie roszczenia.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wiceprezes Liliany Kaltenbek-Skarbe o tresci – Zalacznik 14:
Sad Okregowy w Krakowie, Krakow, dnia 19 sierpnia 2011 r. L-050-76/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z 10 i 11 sierpnia 2011 r. uprzejmie informuje, iz na poruszane w nich kwestie udzielone zostaly odpowiedzi do skargi o sygn. L-050-118/07, natomiast rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego lezaly w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wiceprezesa Sadu

Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 14

W dniu 30 marca 2012 r. doreczono mi sporzadzone przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj „Zawiadomienie o wszczeciu egzekucji z nieruchomosci o wezwanie do zaplaty dlugu”

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r.

Komornik zawiadomil mnie, ze prowadzi egzekucje ode mnie kwoty 8.750,00 zl z mieszkania, w ktorym mieszkaja moje dzieci z moja byla zona.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. skierowanym do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Barbary Baran zlozylem zatem wniosek: „Krakow, dnia 11 kwietnia 2012 r. Sedzia Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie (…) Dotyczy: Wniosek o zazadanie przez wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie – na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych – umorzenia postepowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/ prowadzonego przez komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj na podstawie tytulu wykonawczego, wyroku Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. Z. Kekusia do

Prezesa Sadu sedzi Barbary Baran

W odpowiedzi Prezes Barbara Baran poinformowala mnie pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 15: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L-050-76/11 Krakow 27 kwietnia 2012 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, iz pisma Pana z dnia 11 i 12 kwietnia 2012 r. zostaly przekazane do sprawy egzekucyjnej o sygn. III Kms 98/10 jako pismo procesowe w sprawie.
Jednoczesnie informuje, ze Prezes Sadu Okregowego nie jest uprawniony do rozpoznania wnioskow o umorzenie egzekucji. Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran”
Dowod:
Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sadu Barbary Baran do Z. Kekusia z

dnia 27 kwietnia 2012 r.Zalacznik 15

W nastepstwie stanowiska, jak wyzej Prezes Barbary Baran, w dniu 24 maja 2012 r. sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Ewa Olszewska sporzadzila skierowany do komornika Rafala Nowickiego de Poraj wniosek egzekucyjny „Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt XI C 603/04 Nr karty dl. 1464/2009/C/O III KMS 98/10 Komornik Sadowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj /adres – ZKE/ WNIOSKI EGZEKUCYJNE Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny Ksiega Naleznosci odmawia umorzenia kosztow sadowych w sprawie Zbigniew Kekus /data urodzenia, adres – ZKE/ SSO Ewa Olszewska

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, pismo z dnia 24 maja 2012 r. sedzi Ewy Olszewskiej

W dniu 4 czerwca 2012 r. komornik Rafal Nowicki de Poraj skierowal do bieglego sadowego Huberta Dziewonskiego prosbe o tresci: „Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Biegly Sadowy Hubert Dziewonski /adres – ZKE/ Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postepowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ w zwiazku z poleceniem Pani Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy /sedzia Barbara Kursa – ZKE/ oraz zamiarem powolania Pana do wyceny nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym zwracam sie z prosba o przedstawienie pisemnej kalkulacji dotyczacej wysokosci ewentualnego wynagrodzenia za sporzadzenie wyceny.

Wycena ma dotyczyc spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego/adres – ZKE/. Akta sprawy egzekucyjnej znajduja sie do wgladu w kancelarii komornika.

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r.

W dniu 4 czerwca 2012 r. komornik Rafal Nowicki de Poraj sporzadzil pismo do mnie, w ktorym podal: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kekus Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postepowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie /adres – ZKE/ dzialajac na podstawie tytulu wykonawczego Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04, zawiadamia, ze wierzyciel wysluchany w trybie art. 827 kpc. na okolicznosc zlozenia przez dluznika wniosku w przedmiocie umorzenia postepowania egzekucyjnego z powolaniem sie na okolicznosc przedawnienia – wniosl o kontynuowanie postepowania.

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj”

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r.

Gdy biegly sadowy H. Dziewonski udzielil odpowiedzi na prosbe komornika R. Nowickiego de Poraj, pismem z dnia 20 lipca 2012 r. skierowalem kolejny wniosek do Prezes Barbary Baran o tresci:„Krakow, dnia 20 lipca 2012 r., Sedzia Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie Dotyczy: (…) II. Zadanie wystapienia o umorzenie postepowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj przez sprzedaz mieszkania bedacego moja i mojej bylej zony wspolwlasnoscia, w sprawie sygn. III KMS 98/10. III. Zawiadomienie, ze jesli Sad Okregowy w Krakowie nie spelni zadan, jak w p. (… ) II do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpoczne protest glodowy przed Sadem i bede go kontynuowal do dnia spelnienia w.w. zadan. (… )”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 20 lipca 2012 r. do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Barbary Baran

W dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie.

Natychmiast po jego rozpoczeciu przeze mnie, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza Marta Suchodolska pismem z dnia 27 lipca 2012 r. z wlasnej woli wystapila z wnioskiem do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie z wnioskiem – Zalacznik 16: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza Os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow, Krakow, dnia 27 lipca 2012 r., sygn. Pc 318/12 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie Dzialajac na podst. art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 4 o prokuraturze (tj. Dz. U. 08.7.39) i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy spolecznej w zwiazku z informacja ING Bank Slaski powzieto informacje o trudnej sytuacji bytowej, w tym w szczegolnosci sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Kekusia. W zwiazku z powyzszym zwracam sie o objecie Zbigniewa Kekusia zam. Krakow /…/ pomoca MOPS w zakresie odpowiednim do potrzeb wymienionego celem umozliwienia przezwyciezenia trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie jest w stanie pokonac, wykorzystujac wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. W szczegolnosci prosze o ustalenie, czy stan zdrowia i okolicznosci zyciowego osoby nie uzasadniaja poddania przymusowemu leczeniu lub innej formie wsparcia dla poprawy zdrowia. O podjetych srodkach i ustaleniach prosze mnie poinformowac do sygn. akt Pa 818/12. Prokurator Marta Suchodolska”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r.

prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie – Zalacznik 16

Niewiele brakowalo, a za przyczyna troski o mnie prokurator Marty Suchodolskiej nie dosc, ze stracilbym mieszkanie – ostatecznie moj protest okazal sie skuteczny – to zostalbym umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Mialem szczescie, bo MOPS nie posiada uprawnien do podejmowania decyzji o umieszczaniu obywateli w szpitalach psychiatrycznych, o czym nie wiedziala zyczliwa mi prokurator Marta Suchodolska.

W siodmym dniu prowadzonego przeze mnie calodobowo protestu glodowego – pilem wode i soki, noce spedzalem w spiworze rozkladanym przed glownym wejsciem do Sadu Okregowego w Krakowie – Wiceprezes Sadu, SSO Michal Niedzwiedz skierowal pismo do mnie o tresci – Zalacznik 17: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L-050-76/11 Krakow, 1 sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Kekus (…) Odnosnie Pana pismach z dnia 6 lipca i 20 lipca 2012 r. uprzejmie informuje, iz na poruszane w nim kwestie udzielone zostaly Panu odpowiedzi w skardze o sygn. L-050-118/07 natomiast rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego leza w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. SSO Michal Niedzwiedz”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo Wiceprezesa Sadu SSO Michala Niedzwiedzia

z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 17

O prowadzonym przeze mnie protescie informowaly portale internetowe /www.monitor-polski.pl, Afery Prawa, Nowy Ekran, Afery i Bezprawie, Telewizja Niezalezna i inne/ oraz „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. W dniu 8 sierpnia 2012 r. – tj. w 14 dniu mojego protestu – odwiedzili mnie dziennikarze Panoramy TVP, a w wydaniu Panoramy tego dnia o godz. 18:30 red. Hanna Lis poinformowala telewidzow:

„Od dwoch tygodni gloduje przed krakowskim sadem Zbigniew Kekus. Byly nauczyciel akademicki spi na ulicy i pije tylko wode. A to wszystko dlatego, ze czuje sie oszukany przez sad, ktory nieslusznie jego zdaniem obarczyl go kosztami procesowymi podczas rozwodu. Codziennie wysyla wiec listy, w ktorych opisuje swoja sytuacje i czeka az ktos na nie odpowie.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2, takze: //www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl

W wywiadzie udzielonym w dniu 8 sierpnia 2012 r. na temat mojego protestu Panoramie TVP, Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michal Niedzwiedz powiedzial:

„Te sprawy zostaly zakonczone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma mozliwosci zmian tych orzeczen.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2, takze: //www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl

W dniu 9 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzonego przeze mnie protestu u Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Struzika interweniowali Panstwo Krystyna Gorzynska /„Nowy Ekran”/ oraz Zdzislaw Raczkowski i Helena Fleszar /„Afery Prawa”/. Prezes A. Struzik polecil Wiceprezesowi Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michalowi Niedzwiedziowi, by spotkal sie z Panstwem, K. Gorzynska, Z. Raczkowskim i H. Flesza.

SSO Michal Niedzwiedz polecil im, zeby mi przekazali – jakby sam tego nie mogl zrobic wczesniej, bylem przeciez do jego dyspozycji od dnia 26.07.2012 r. … 24 godziny na dobe – zebym skierowal wniosek do niego o wystapienie do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postepowania.

Troche sie zdziwilem, bo przeciez skladalem juz takowe – patrz: tekst powyzej – i nawet sam SSO M. Niedzwiedz poinformowal mnie pismem sporzadzonym kilka dni wczesniej, tj. w dniu … 1 sierpnia 2012 r., ze: „rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego leza w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego.”, ale sporzadzilem jeszcze jedno i zlozylem w Biurze Podawczym Sadu w dniu 10.08.2012 r. w godzinach porannych.

Tego samego dnia SSO M. Niedzwiedz sam przyszedl do mnie i zaprosil mnie do swojego gabinetu, a podczas spotkania ze mna poinformowal mnie, ze zapoznal sie z aktami sprawy i jest przekonany, ze rzeczywiscie roszczenie Sadu wobec mnie uleglo przedawnieniu. Poinformowal mnie, ze sporzadzi w tej sprawie odpowiednie pismo. W godzinach wczesno popoludniowych poproszono mnie o udanie sie do gabinetu Wiceprezesa M. Niedzwiedzia,a ten wreczyl mi pismo o tresci – Zalacznik 18: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L 050 – 76/11 Krakow, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kekus Po zapoznaniu sie z trescia Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuje, iz uznaje podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztow sadowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8. 750 zl.
Jednoczesnie informuje, iz wystapilem do Komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafala Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postepowania egzekucyjnego wobec uwzglednienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dluznika. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michal Niedzwiedz”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia – Zalacznik 18

W nastepstwie decyzji SSO Michala Niedzwiedzia, w dniu 17 sierpnia 2012 r. komornik Rafal Nowicki de Poraj wydal Postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania egzekucyjnego przeciwko mnie – Zalacznik 19: „Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kekus Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postepowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ o egzekucje naleznosci pienieznych POSTANAWIA 1. Postepowanie egzekucyjne umorzyc . Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

UZASADNIENIE W dniu 16.09.2012 r. wierzyciel zlozyl w kancelarii komornika wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. Wobec powyzszego na podstawie art. 825 kpc nalezalo postanowic jak na wstepie. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 19

Nie dala jednak za wygrana Prezes Barbara Baran. W wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. „Gazeta Krakowska”, podala – Zalacznik 20: „Dzis 20. dzien protestow przed siedziba Sadu Okregowego w Krakowie. Zbigniew Kekus, ktory akcje prowadzil przez 16 dni, odniosl sukces: sad umorzyl prowadzone wobec niego postepowanie komornicze. (…) – Ciesze sie, ze po trzech latach mojej walki sad w koncu przyznal sie do bledu – mowi Zbigniew Kekus – Smutne jest jednak to, ze potrzebny byl protest i interwencja mediow.

Przedstawiciele sadu twierdza, ze protest byl niepotrzebny. Gdyby pan Kekus wczesniej zlozyl odpowiednie pismo, sprawa mogla byc zalatwiona juz dawnomowi Aneta Rebisz z Sadu Okregowego w Krakowie.

Krakowianin przypomina jednak, ze wczesniej kierowal kilka pism w swojej sprawie do sadow i komornika. Bezskutecznie. Wedlug Anety Rebisz, protestujacy powinni wyczerpac mozliwosci, jakie daje im prawo. Zapewnia, ze sad odniesie sie do wszystkich wnioskow, jezeli tylko niezadowoleni je zloza. – To lepszy sposob niz protest.

Dowod: Marcin Karkosza, „Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe”, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia

2012 r., s. 4– Zalacznik 20

Po to potrzebne bylo Wiceprezesowi SSO M. Niedzwiedziowi moje pismo do niego z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawierajace wniosek o wystapienie z wnioskiem do komornika o umorzenie postepowania … W ten sposob wladze Sadu zaprezentowaly mnie jako osobe nieodpowiedzialna, by nie rzec idiote, ktory zamiast zlozyc odpowiednie pismo, narazajac zdrowie prowadzi przez 16 dob protest glodowy na dworze. To tak, jakbym ja nie kierowal wczesniej, od roku, odpowiednich pism do Prezes Barbary Baran – podajac w nich podstawy prawne skladanego przeze mnie wniosku – i nie otrzymal na nie zaprezentowanych wyzej odpowiedzi.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 4 wrzesnia 2013 r. skierowanym do Prezes Barbary Baran zlozylem wniosek o sprostowanie nieprawdziwej informacji o przyczynach mojego 16-dniowego protestu glodowego prowadzonego przed kierowanym przez nia Sadem, przekazanej redakcji „Gazety Krakowskiej” przez pracownice Biura Prasowego Sadu Okregowego w Krakowie Anete Rebisz,

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 7 wrzesnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek o tresci – Zalacznik 21:
„W odpowiedzi na pisma z dnia 3 i 4 wrzesnia 2012 r. informuje, w zwiazku z Pana wnioskiem o dokonanie sprostowania przekazanej Redakcji „Gazety Krakowskiej” przez Biuro Rzecznika Prasowego Sadu Okregowego w Krakowie, iz podtrzymuje w tym zakresie stanowisko o braku podstaw do dokonania takiego sprostowania przedstawione w pismie z dnia 27 sierpnia 2012 r., stanowiacym odpowiedz Rzecznika Prasowego tut. Sadu na Pana wczesniejszy wniosek w tym przedmiocie z dnia 16 sierpnia 2012 r. (…) Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 wrzesnia 2012 r. Wiceprezesa

Sadu SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 21

SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek jakby zapomniala o jej pismie do mnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 14.

Potem jeszcze kilkukrotnie kierowalem wnioski do Prezes B. Baran o sprostowanie wyzej wymienionej nieprawdziwej informacji przekazanej przez Anete Rebisz redakcji „Gazety Krakowskiej”, a Prezes B. Baran informowala mnie kazdorazowo, ze nie rozpozna mojego wniosku ze wzgledu na … obrazliwa dla niej tresc mojego pisma.

Wskazac zatem nalezy, ze wyzej wymienionym pismem do mnie z dnia 7 wrzesnia 2012 r., Wiceprezes Sadu, SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek poinformowala mnie miedzy innymi – Zalacznik 21:

1. „Ponadto informuje, iz zarzadzenie w przedmiocie skierowania w dniu 13 listopada 2009 r. do ksiegi naleznosci orzeczenia dotyczacego sciagniecia od Pana kosztow postepowania w sprawie XI CR 603/04 zostalo wydane przez SSO Terese Dyrga, pelniaca wowczas funkcje Zastepcy Przewodniczacego Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego. Zarzadzenie to znajduje sie w aktach przedmiotowej sprawy (k.2633), do ktorych jako strona ma Pan mozliwosc wgladu.”

2. Podstawe wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. o umorzenie postepowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 prowadzonej przez Komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Rafala Nowickiego de Poraj stanowil art. 825 pkt 1 Kodeksu postepowania cywilnego, ktory wszedl w zycie w dniu 1 stycznia 1965 r. (przepis ten nie byl nowelizowany).”

3. „Na podstawie analizy akt postepowania w sprawie XI CR 603/04, mozna stwierdzic, iz roszczenie Skarbu Panstwa o zaplate kwoty 8.750,00 zl, zasadzonej od Pana wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. tytulem zwrotu kosztow procesu uleglo przedawnieniu z uplywem dnia 11 kwietnia 2009 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 wrzesnia 2012 r. Wiceprezesa

Sadu SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 21

A przeciez ja juz pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. skierowanym do Prezes B. Baran:

1. poinformowalem ja, ze z mocy prawa okreslonego w art. 25.1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych – „Prawo Skarbu Panstwa do zadania kosztow sadowych przedawnia sie z uplywem lat trzech liczac od dnia, w ktorym koszty nalezalo uiscic.” – roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie w kwocie 8.750,00 zl z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. /sygn. XI CR 603/04/ utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., uleglo przedawnieniu z dniem 11 kwietnia 2009 r.

2. zlozylem wniosek o skierowanie wniosku do komornika Rafala Nowickiego de Poraj o umorzenie postepowania egzekucyjnego przeciwko prowadzonego przeciwko mnie celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl.

Wiceprezes Liliana Kaltenbek-Skarbek poinformowala mnie wtedy, ze – Zalacznik 14:„(…) rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego lezaly w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

W pismie z dnia 11.04.2012 r. do Prezes B. Baran powolalem sie nie tylko na w.w. art. 25.1 ustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, ale takze na art. 825 ustawy Kodeks postepowania cywilnego: „Organ egzekucyjny umorzy postepowanie w calosci lub czesci na wniosek:1) jezeli tego zazada wierzyciel.”

Prezes B. Baran poinformowala mnie wtedy pismem z dnia 27.04.2012 r. – Zalacznik 15: „Jednoczesnie informuje, ze Prezes Sadu Okregowego nie jest uprawniony do rozpoznania wnioskow o umorzenie egzekucji. Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran”

Tymczasem po 16 dniach prowadzonego przeze mnie protestu glodowego i po wystapieniu przez Wiceprezesa SSO Michala Niedzwiedzia pismem z dnia 10.08.2012 r. /Zalacznik 18/ tj. w trybie administracyjnym – do komornika Rafala Nowickiego de Poraj o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postepowania egzekucyjnego, Wiceprezes Liliana Kaltenbek-Skarbek poinformowala mnie pismem z dnia 7 wrzesnia 2012 r. – Zalacznik 21: Podstawe wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. o umorzenie postepowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 prowadzonej przez Komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Rafala Nowickiego de Poraj stanowil art. 825 pkt 1 Kodeksu postepowania cywilnego, ktory wszedl w zycie w dniu 1 stycznia 1965 r. (przepis ten nie byl nowelizowany).”

Okazuje sie zatem, ze Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran nie tylko nie znala w kwietniu 2012 r. przepisu art. 825 pkt. 1 ustawy Kodeks postepowania cywilnego, ktory nie byl nowelizowany od 47 … lat, tj. od dnia 1 stycznia 1965 r., ale gdy ja o jego istnieniu poinformowalem pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. i zlozylem wniosek, by skorzystala z okreslonego nim prawa, to mnie zawiadomila – tj. oklamala – pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r., ze: „Prezes Sadu Okregowego nie jest uprawniony do rozpoznania wnioskow o umorzenie egzekucji.”

Tymczasem to wlasnie tylko prezes sadu oraz upowaznione przez niego osoby posiadaja takowe prawo.Czego niepodwazalnym dowodem pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia do komornika Rafala Nowickiego de Poraj – Zalacznik 18.

Do opisanych wyzej okolicznosci, w jakich Prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Barbara Baran chciala sprzedac mieszkanie zamieszkiwane przez moje dzieci celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl z powodu przedawnionego roszczenia z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. dodac trzeba takze inne …

Otoz po otrzymaniu Zlecenia Egzekucyjnego, komornik R. Nowicki de Poraj zostawil w dniu 29 kwietnia 2010 r. w skrzynce pocztowej mieszkania mojej matki, w niezaadresowanej i niezaklejonej kopercie Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w jego Kancelarii. W Wezwaniu podano, ze jesli sie nie stawie, komornik moze sie wlamac do mieszkania mojej matki w celu wykonania czynnosci egzekucyjnych.

Ja wtedy mieszkalem w Warszawie. Mozna sobie wyobrazic przerazenie mojej matki.

Nastepnego dnia przyjechalem zatem do Krakowa i stawilem sie w Kancelarii komornika.Przesluchiwany przez niego wyjasnilem, ze nie pracuje od lutego 2009 r., ze utrzymuje sie z oszczednosci, ze nie posiadam pojazdu mechanicznego, ze nie mieszkam pod adresem zameldowania oraz ze nie uiszcze oplaty w kwocie 8.750,00 zl.

Po odebraniu ode mnie wyjasnien, jak wyzej komornik poinformowal mnie … „no to chyba bedziemy sciagali z mieszkania”.

Poinformowalem komornika, ze mieszkaniu, ktorego jestem wspolwlascicielem i ktore on wskazal jako przedmiot egzekucji mieszkaja moje dzieci, co ten poswiadczyl w sporzadzonym na moj wniosek Zapisku Urzedowym: „Sygn. akt III KM S 98/10 ZAPISEK URZEDOWY z dnia 30.IV.10 Do kancelarii Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj zglasza sie dluznik okazuje paszport PESEL /numer PESEL – ZKE/ nr /numer paszportu – ZKE/ oswiadcza, ze nigdzie nie pracuje utrzymuje sie z oszczednosci jest zameldowany /adres zameldowania – ZKE/ jest wspolwlasnoscia dluznika i bylej zony, oswiadcza, ze posiada konto bankowe w PKO S.A., nie posiada pojazdu mechanicznego, dluznik oswiadcza, ze w mieszkaniu przy ul. /nazwa ulicy – ZKE/ mieszka 2 dzieci. Sporzadzil podpis nieczytelny Pieczec „Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodzry Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Pokoju 29B/48, 31-564 Krakow dn. 30.04.2010” podpis nieczytelny.”

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodzry Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KM S 98/10, Zapisek Urzedowy sporzadzony przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj w dniu 30 kwietnia 2010 r.

W dniu 3 sierpnia 2011 r. komornik R. Nowicki de Poraj po raz kolejny zostawil wezwanie w skrzynce pocztowej mieszkania mojej matki – mimo ze go juz w maju 2010 r. poinformowalem, ze to tylko adres do korespondencji dla mnie – ktorym podal – Zalacznik 29 : „Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodzry Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie Sygn. Akt III KMS 98/10 Dnia 3.VIII.11 Pan Zbigniew Kekus Wobec stwierdzenia, ze mieszkania bylo zamkniete wzywam Pana (art. 791 kpc) do osobistego zgloszeni sie do Biura Komornika w terminie niezwlocznym , w dniach przyjecie stron celem udzielenia niezbednych informacji. Wymagane bedzie okazanie dowodu osobistego. W przypadku niezgloszenia sie moge dokonac przymusowego otwarcia mieszkania (art. 814 kpc), celem wykonania czynnosci egzekucyjnych. W razie nieobecnosci dluznika prosze o zgloszenie sie czlonka najblizszej rodziny. KOMORNIK /podpis nieczytelny – ZKE/

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodzry Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KM S 98/10, Wezwanie z dnia 3 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 29

Wtedy, w.w. pismem z dnia 11.08.2011 r. skierowalem wniosek od Prezes B. Baran o skierowanie do komornika R. Nowickiego de Poraj wniosku o umorzenie postepowania egzekucyjnego przeciwko mnie, a Wiceprezes L. Kaltenbek-Skarbek poinformowala mnie w odpowiedzi z dnia 19.08.2011 r. ze: „rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego lezaly w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek” – patrz: str.. 18 niniejszego pisma oraz Zalacznik 14.

Potem:

1. pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. /sygn. akt III KMS 98/10/ komornik R. Nowicki de Poraj zazadal od Spoldzielni Mieszkaniowej, by ta podala mu: „informacje jaki status posiada lokal mieszkalny polozony w Krakowie przy ul. /…/ i czy dluznikowi przysluguja jakiekolwiek prawa zwiazane z tym lokalem (wlasnosc, wspolwlasnosc, spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu). Prosze o podanie numeru ksiegi wieczystej.

2. pismem z dnia 1 lutego 2012 r. /sygn. akt III KMS 98/10/ komornik R. Nowicki de Poraj zawiadomil Urzad Skarbowy Krakow-Pradnik, ze na podstawie tytulu wykonawczego, tj. wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04, zajmuje na rzecz Sadu Okregowego w Krakowie przypadajaca na mnie wierzytelnosc w kwotach: „1. koszty postepow. I procesu 8.750,00-zl 2. koszty egzekucji 1.331,45 zl”

O zamiarze sprzedazy mieszkania komornik zawiadomil na poczatku 2012 r. moja byla zone. Dowidzieli sie zatem o jego zamiarze takze moi synowie.

Wiedzieli, ze nie uiszcze kwoty, ktorej zadala ode mnie Prezes B. Baran, bo wtedy juz od ponad 3 lat nie pracowalem.

Stracilem przez dwa lata dziesiatki godzin na pisanie pism do komornika Rafala Nowickiego de Poraj, do Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – sedzia tego Sadu Marzena Lewicka jeszcze w dniu 1 sierpnia 2012 r., tj. w 7 dniu prowadzonego wtedy przeze mnie od 26.07.2012 r. protestu glodowego z powodu prowadzonej przeciwko mnie egzekucji, wydala postanowienie /sygn. I Co 1848/12/K/ w przedmiocie oddalenia mojej skargi na czynnosci komornika R. Nowickiego de Poraj, w ktorej powolalem sie na okolicznosc przedawnienia w dniu 11.04.2009 r. roszczenia – i do Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran.

A potem jeszcze tylko przeprowadzilem 16-dniowy protest glodowy i … okazalo sie, ze sedzia Teresa Dyrga znowu – tj. jak wiele razy wczesniej – sie nie popisala i wydala zarzadzenie z dnia 13.11.2009 r. o sciagnieciu ode mnie kwoty 8.750,00 zl, ktora orzekla wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. /sygn. XI CR 603/04/ po przedawnieniu sie tego roszczenia.

Prowadzac przez 16 dob sluszny protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie, uratowalem przed licytacja mieszkanie, w ktorym mieszkaja – o czym informowalem Prezes Barbare Baran – moje dzieci.

To terror sadowy.

Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran oraz dwoje Wiceprezesow, SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek i SSO Michal Niedzwiedz stosowali wobec mnie celem ograbienia mnie z mieszkania wymuszenie sadownicze.

Dopiero moj protest glodowy zapobiegl wyrzuceniu mnie i moich dzieci na ulice.

Protest i … informacje o nim podane przez media. Zanim media o nim poinformowaly, wladze Sadu trwaly przez kilkanascie dni w ich stanowisku. Wiceprezes SSO Michal Niedzwiedz jeszcze w 14 dniu rozpoczetego przeze mnie w dniu 26.07.2012 r. protestu glodowego informowal dziennikarzy Panoramy TVP:

„Te sprawy zostaly zakonczone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma mozliwosci zmian tych orzeczen.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2, takze: //www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl

A „ta” sprawa – tj. egzekucja komornicza – nie byla przeciez w dniu 1.08.2012 r. zakonczona. Formalnie, zgodnie z prawem zakonczona w dniu 11 kwietnia 2009 r., wznowila ja przeciez w dniu 13 listopada 2009 r. sedzia Teresa Dyrga.

Ostatecznie zakonczyl ja komornik Rafal Nowicki de Poraj postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2012 r. /Zalacznik 19/ na wniosek Wiceprezesa SSO Michala Niedzwiedzia sporzadzony w 16 dniu prowadzonego przeze mnie protestu glodowego, tj. 10 sierpnia 2012 r. /Zalacznik 18/.

 

Niewykluczone, ze w taki wlasnie sposob rodza sie fortuny ofiar sedziowskiego terroru, wymuszen sadowniczych.

I tragedie ofiar. Gdybym, w opisanym wyzej przypadku, nie prowadzil protestu glodowego i gdyby nie media, ktore o nim informowaly, od ponad roku, razem z moimi dziecmi mieszkalibysmy … na ulicy.

Szanowni Panstwo,

Nie bez przyczyny tak wiele miejsca poswiecilem opisowi okolicznosci, w jakich Prezes i Wiceprezesi Sadu Okregowego w Krakowie chcieli mnie – i moje dzieci – pozbawic mieszkania, sprzedajac je celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl z tytulu roszczenia przedawnionego w dniu wydania przez sedzie Terese Dyrge zarzadzenia o sciagnieciu ode mnie w.w. kwoty.

Opisalem nieskuteczny przez prawie trzy lata proces edukowania przeze mnie Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie Barbary Baran w zakresie posiadanych przez nia – na podstawie prawa obowiazujacego od dnia 1 stycznia 1965 r. – uprawnien w zwiazku z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Celem zapobiezenia bezprawnemu wymuszeniu sadowniczemu i utracie mieszkania musialem prowadzic – z narazeniem, ze zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym – 16-dniowy protest glodowy.

Wczesniej Prezes Barbara Baran wykorzystala przeciwko mnie wszystkie mozliwe narzedzia arsenalu sadowego terrorysty”.

A chodzilo o egzekucje roszczenia nie dosc, ze przedawnionego, to powstalego z tytulu wyroku, ktory sedzia Teresa Dyrga wydala w dniu 22 listopada 2004 r. bedac w tym dniu z cala pewnoscia wylaczona z mocy ustawy – patrz: str. 7 niniejszego pisma.

Na stronach 2 do 7 opisalem natomiast, jak mnie cztery nie znajace prawa sedziny Sadu Okregowego w Krakowie, tj.:

1. SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga i SSO Malgorzata Ferek, ktore wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym „postanowienie” w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wylaczenie sedzi Izabeli Strozik,

2. sedzia Izabela Strozik, ktora z powodu wydania przez SSO A. Oklejak, SSO Terese Dyrge i SSO Malgorzate Ferek nieistniejacego w sensie pranoprocesowym postanowienia z dnia 25 kwietnia 2003 r., wydala w dniu 21 maja 2003 r. dotkniety niewaznoscia wyrok,

zmusily do uiszczenia w dniu 6 pazdziernika 2003 r. oplaty w kwocie 7.700,00 zl od apelacji, ktora zlozylem od dotknietego niewaznoscia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r. Zmusily, bo gdybym nie uiscil oplaty od apelacji, to by ja Sad oddalil i uprawomocnila by sie hucpa sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r. nazwana przez nia wyrokiem.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – wyrok, ktorym uchylil wyrok sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r. i zobowiazal Sad Okregowy w Krakowie, by – z mocy prawa okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c.: „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.” – orzekl o kosztach postepowania apelacyjnego, ktore w kwocie 7.700,00 zl, ponioslem z powodu nieznajomosci prawa przez w.w. sedziny.

SSO Teresa Dyrga nie orzekla o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl, a jej stanowisko – czyli grabiez w majestacie prawa na moja szkode kwoty 7.700,00 zl – uznali za zgodne z prawem, tj. uprawomocnili sedziowie Sadu Apelacyjnego SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SSO del. Piotr Rusinwydanym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r.

Skradziona mi przez sedziny, SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrga, SSO Malgorzate Ferek i SSR del. Izabele Strozik, razem z sedziami SSA Pawlem Ryglem, SSA Andrzejem Strozikiem i SSO del. do SA Piotrem Rusinemwyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. kwote 7.700,00 zl, Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran zwrocila mi dopiero w dniu 1 grudnia … 2009 r. – patrz: str. 17 niniejszego pisma.

Bez odsetek.

Ja nie mialem do dyspozycji komornika, ktory wyegzekwowal by ja dla mnie od Sadu … sprzedajac mieszkania sedziow, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSR del. Izabeli Strozik, SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SSO del. Piotra Rusina. Albo, przynajmniej, SSO Teresy Dyrgi, ktora okradla mnie z niej dwa razy, tj.:

1. wydajac w dniu 25.04.2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie, ktore skutkowalo wydaniem przez sedzie I. Strozik dotknietego niewaznoscia wyroku z dnia 21.05.2003 r., od ktorego apelacji uiscilem oplate w kwocie 7.700,00 zl,

2. nie orzekajac o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl wyrokiem z dnia 22.11.2004 r.

Na stronach 5 do 8 opisalem, jak ponad wszelka watpliwosc wylaczona z mocy ustawy podczas rozpraw w dniach 11 pazdziernika 2004 r. i 22 listopada 2004 r. sedzia Teresa Dyrga nalozyla na mnie kare grzywny w kwocie 600,00 zl /rozprawa w dniu 11.10.2004 r./ i ustalila wpis ostateczny w kwocie 10.000,00 zl /wyrok z dnia 22.11.2004 r./, ktora ja musialem uiscic jako oplate od apelacji ktora zlozylem od jej wyroku z dnia 22.11.2004 r.

W zwiazku z powyzszym w sierpniu 2012 r. zlozylem w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny pozew przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakwie o zaplate, tj. o:

1. zwrocenie mi odsetek od kwoty 7.700,00 zl, przetrzymywanej bezprawnie przez ponad 6 lat przez Sad Okregowy w Krakowie,

2. kwoty 600,00 zl wraz z odsetkami,

3. kwoty 10.000,00 zl wraz z odsetkami.

Sprawe rozpoznaje sedzia Ewa Krakowiak.

Pierwsza rozprawe wyznaczyla na dzien 18 pazdziernika 2012 r. i nie stawila sie z powodu choroby.

Nastepna rozprawe Sad wyznaczyl na dzien 17 grudnia 2012 r.

Pismem z dnia 5 listopada 2012 r. zazadalem, by mi doreczono kopie zwolnienia lekarskiego sedzi Ewy Krakowiak za dzien 18.10.2012 r, w tym przez jego zanomizowanie przez zakreslenie numeru choroby.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 6 listopada 2012 r. wiceprezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzi Ewy Lugowskiej o tresci – Zalacznik 22: „Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 6 listopada 2012 roku Adm. 400-5/12/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/

(…) Natomiast w kwestii wydania uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku wyjasniam, iz art. 3 pkt 1 ust. 1 ww. ustawy precyzuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym takze informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczegolnie istotne dla interesu publicznego. Wzywam zatem do uzupelnienia wniosku poprzez wykazanie szczegolnego interesu publicznego w uzyskaniu przez Pana zadanego odpisu zaswiadczenia lekarskiego w terminie czternastu dni, pod rygorem odmowy wydania tego dokumentu.

Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Ewa Lugowska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, pismo wiceprezesa Sadu, sedzi Ewy Lugowskiej z

dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt Adm – 400 – 5/12/S – Zalacznik 22

W podobnym przypadku sedzia innego sadu doreczyl mi kopie jego zwolnienia lekarskiego, gdy go o to poprosilem.

Uczynilem zadosc zadaniu sedzi E. Lugowskiej i kolejnym pismem wykazalem szczegolny interes spoleczny w uzyskaniu przeze mnie zaswiadczenia.

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia sedzia Aneta Mansfeld sporzadzila i doreczyla mi Decyzje z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie odmowy udostepnienia mi zaswiadczenia, jak wyzej, w ktorej podala:– Zalacznik 23: „Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 28 listopada 2012 roku Adm. 400 -5/12/S DECYZJA Nr 3/12 Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) na wniosek Pana Zbigniewa Kekusia Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowei SSR Aneta Mansfeld odmawia Panu Zbigniewowi Kekusiow udostepnienia informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku.

UZASADNIENIE (…) Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia stwierdzil w powyzszych okolicznosciach, ze wniosek z dnia 5 listopada 2012 roku nie moze byc uwzgledniony bowiem informacja w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekutkiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu.

Majac na uwadze tresc powolanych powyzej przepisow Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej i jej cel, nalezalo w odpowiedzi na wniosek Pana Zbigniewa Kekusia odmowic udzielenia zadanej informacji. Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Aneta Mansfeld”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa

Sadu Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r. – Zalacznik 23

Zaskarzylem te decyzje Prezes Anety Mansfeld.

Poniewaz Sad wyznaczyl kolejna rozprawe na dzien 17 grudnia 2012 r., pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. skierowanym do sedzi Ewy Krakowiak zlozylem:

1. Wniosek o okazanie mi podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. zwolnienia lekarskiego adresatki niniejszego pisma za dzien 18 pazdziernika 2012 r.

2. Wniosek – w przypadku nieistnienia zwolnienia, jak w p. 1 – o wylaczenie sie adresatki niniejszego pisma ze sprawy sygn. akt VI C 1353/12/S.”

Podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. sedzia Ewa Krakowiak spytala mnie, czy podtrzymuje wniosek o okazanie mi przez nia Zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18.10.2012 r. oraz czy jesli mi go nie okaze podtrzymuje wniosek o jej wylaczenie. Po tym, gdy potwierdzilem moje stanowisko, sedzia Ewa Krakowiak poinformowala mnie oraz obecna na sali publicznosc, ze sad – to znaczy ona, sedzia Ewa Krakowiak – nie moze mi okazac zaswiadczenia poswiadczajacego jej chorobe.

Powtorzyla to kilka razy. Ja podtrzymalem w zwiazku z tym wniosek o jej wylaczenie. W uzasadnieniu podalem, ze jesli w rzeczywistosci nie byla chora w dniu 18.10.2012 r., pozbawila mnie moznosci skorzystania z konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy bez zbednej zwloki – art. 45.1 Konstytucji. Sedzia Ewa Krakowiak zakonczyla rozprawe, wyznaczajac termin nastepnej na dzien 28 lutego 2012 r.

W dniu 19 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny w skladzie SSR Ewa Lugowska, SSR Katarzyna Rozwoda, SSR Edyta Zyla wydal postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak. W uzasadnieniu podaly, ze: „(…) Na rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r. powod Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o wylaczenie Sedzi Ewy Krakowiak. Na uzasadnienie swojego zadania podal „uzasadniajac wniosek domniemaniem slusznym ze strony powoda, ze Sedzia Ewa Krakowiak bedac nieobecna podczas rozprawy w dniu 18 pazdziernika 2012 r. pozbawila go moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 45.1 Konstytucji tj. do rozpoznania sprawy bez zbednej zwloki.

(…) Powod uzasadnia swoj wniosek „stronniczoscia” Sedziego wyrazajaca sie w nieobecnosci na terminie rozprawy, ktora to nieobecnosc wywolana byla choroba Sedzi. Zarzut ten jest oczywiscie pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji na zasadzie art. 52 k.p.c. Na oryginale wlasciwe podpisy Zgodnosc z oryginalem stwierdza Katarzyna Tatarska-Kasperek Starszy Protokolant”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S,

postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r.

To klamstwo. Ja podalem w uzasadnieniu dla mojego wniosku, ze zlozylem go poniewaz sedzia Ewa Krakowiak odmowila mi okazania zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18 pazdziernika 2012 re.

Postanowienie z dnia 19.12.2012 r. zaskarzylem zazaleniem z dnia 21 stycznia 2013 r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy w skladzie SSO Waldemar Zurek, SSO Beata Tabaka, SSO Katarzyna Biernat Jarek wydal w dniu 12 lutego 2013 roku postanowienie /sygn. akt II Cz 303/13/ w przedmiocie oddalenia mojego zazalenia:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, postanowienie

Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 12 lutego 2013 r. /sygn. akt II Cz 303/13/

Postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 12.02.2013 r. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny wyekspediowal do mnie w dniu 4 marca 2013 r.

Bylo to tydzien po wyznaczonym przez sedzie Ewe Krakowiak podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. terminie rozprawy na dzien 28 lutego 2013 r. Przesylke, jak wyzej doreczono mi dwa tygodnie pozniej.

W dniu 21 stycznia 2013 r. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek rozpoznala moje zazalenie z dnia 28 listopada 2012 r. prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzi Anety Mansfeld w przedmiocie odmowy wydania mi uwierzytelnionego odpisu Zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18 pazdziernika 2012 r., wydajac Decyzje, w ktorej zarzucila Prezes Anecie Mansfeld, Wiceprezes Ewie Lugowskiej i sedzi Ewie Krakowiak, ze … nie znaja prawa. Podala miedzy innymi – Zalacznik 24: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie Prez Adm.0165-18/13/SO Krakow, dnia 21 stycznia 2013 r. DECYZJA Prezes Sadu Okregowego w Krakowie – po rozpatrzeniu odwolania Zbigniewa Kekusia od decyzji Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie /sedzia Aneta Mansfeld – ZKE/ z dnia 28 listopada 2012 r. Nr 3/12 – dzialajac na podstawie art. 1, art. 2, art. 3, art. 16 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112 poz. 1198 z pozn. zm.) oraz art. 104, 107 i 138 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) uchyla decyzje w calosci i przekazuje sprawe do ponownego rozpatrzenia Prezesowi Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie.

UZASADNIENIE Prezes Sadu Okregowego w Krakowie zwazyl, co nastepuje.

(…) W niniejszej sprawie organ pierwszej instancji /prezes Aneta Mansfeld – ZKE/ uznal, ze wnioskodawca zada udzielenia informacji przetworzonej, a wobec niewykazania przeslanki zadania jej udzielenia wydal decyzje odmowna. W pierwszej kolejnosci zatem nalezy rozwazyc, czy w istocie informacja, ktorej udzielenia zada wnioskodawca ma charakter informacji przetworzonej. Z uzasadnienia zaskarzonej decyzji nie wynika, na czym mialoby polegac przetworzenie informacji, w szczegolnosci zas nie wskazano czynnosci, ktore organ musialby podjac w celu uzyskania informacji, o ktorej mowa we wniosku. Przez pojecie przetworzenia nalezy rozumiec wszystkie te dzialania podejmowane przez pracownikow podmiotu zobowiazanego, ktore wymagaja intelektualnego wkladu w celu stworzenia tresci informacji. W tym ujeciu informacja przetworzona jest informacja nowa, nieistniejaca dotychczas w przyjetej ostatecznie tresci i postaci, chociaz jej zrodlem sa dokumenty (materialy) znajdujace sie w posiadaniu zobowiazanego. Przetworzenie przybiera wiec postac czynnosci wymagajacych przeprowadzenia gruntownych analiz dokumentow znajdujacych sie w posiadaniu zobowiazanego podmiotu, jak rowniez takich, ktore sprowadzaja sie do sporzadzenia roznego rodzaju porownan, ostatecznych wyliczen, odniesien do innych okresow, a takze zestawien danych itp., ktore nie sa wynikiem wynikajacych z przepisow prawa dzialan sprawozdawczych. Z uwagi na tresc wniosku zadana informacja w ocenie organu odwolawczego nie stanowi informacji przetworzonej, gdyz dla jej udzielenia niezbedne byloby jedynie zanomizowanie dokumentu poprzez zakreslenie numeru choroby, o co zreszta wyraznie wniosl wnioskodawca, ewentualnie zanomizowanie dokumentu w szerszym zakresie, po dokonaniu analizy jego tresci, o czym bedzie mowa nizej. Nie bylo zatem zasadne zastosowanie do wniosku trybu wlasciwego dla zadania informacji przetworzonej, a tym samym decyzja organu pierwszej instancji jest wadliwa, gdyz narusza art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej; reasumujac – brak bylo w ustalonym stanie faktycznym podstawy prawnej do wydania zaskarzonej decyzji. (…) Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt Prez.Adm.0165-18/13/SO, Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r.

wiceprezes Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 24

Powyzsza Decyzje z dnia 21 stycznia 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie wyekspediowal do mnie przesylka listowa polecona, nadana w dniu 24 stycznia 2013 r., a doreczono mi ja w dniu 13 lutego 2013 r., tj. dwa tygodnie przed rozprawa wyznaczona przez sedzie Ewe Krakowiak na dzien 28 lutego 2013 r.

Po zapoznaniu sie z trescia doreczonej mi w dniu 13 lutego 2013 r. Decyzji Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2013 r. /sygn. Prez. Adm. 0165-18/13/SO/ mialem prawo przypuszczac, ze Sad Okregowy uchylil postanowienie Sadu Rejonowego z dnia 19.12.2012 r. Prezes Sadu Okregowego w Krakowie poswiadczyl Decyzja z dnia 21.01.2013 r., ze moje zadanie doreczenia mi Zaswiadczenia lekarskiego sedzi Ewy Krakowiak zostalo bezpodstawnie odrzucone przez:

  1. prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzie Anete Mansfeld /Decyzja z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S – Zalacznik 23,
  2. wiceprezesa Sadu sedzie Ewa Lugowska /pismo z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt Adm. 400-5/12/S – Zalacznik 22,
  3. sedziego referenta w sprawie sygn. VI C 1353/12/S Ewe Krakowiak, podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r.

Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r. Wiceprezes Liliana Kaltenbek-Skarbek poswiadczyla ponadto, ze trzy kolezanki z pracy sedzi Ewy Krakowiak, tj. SSR Ewa Lugowska, SSR Katarzyna Rozwoda, SSR Edyta Zyla, bezpodstawnie oddalily moj wniosek o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, dla ktorego uzasadnieniem byla odmowa przez sedzie E. Krakowiak okazania mi Zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18.10.2012r.

Poniewaz Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny nie doreczyl mi przed rozprawa wyznaczona przez sedzie Ewe Krakowiak na dzien 28 lutego 2013 r. postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie w sprawie mojego Zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny z dnia 19 grudnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 17 grudnia 2012 r. o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, zakladajac, ze sedzia Ewa Krakowiak zostala wylaczona nie stawilem sie na rozprawe w dniu 28 lutego 2013 r.

Okazalo sie, ze sedzia Ewa Krakowiak prowadzila rozprawe w dniu 28 lutego 2013 r. i wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji, podajac w sentencji – Zalacznik 25: „Sygn. akt VI C 1353/12/s WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013 r. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial VI Cywilny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Ewa Krakowiak Protokolant starszy protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Skarbowi Panstwa-Sadowi Okregowemu w Krakowie o zaplate

I. odrzuca pozew w zakresie odsetek ustawowych od kwoty 7700,00 zl (siedem tysiecy siedemset zlotych) liczonych od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 26 pazdziernika 2004 r., II. oddala powodztwo w pozostalej czesci”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, wyrok

z dnia 28 lutego 2013 r. – Zalacznik 25

Kilka tygodni po wydaniu przez sedzie Ewe Krakowiak wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny doreczyl mi … kopie Zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w okresie od dnia 17 pazdziernika 2012 r. do dnia 19 pazdziernika 2012 r.Zalacznik 26:
Dowod: ZUS ZLA, Zaswiadczenie Lekarskie z dnia 17 pazdziernika 2012 r. Ewy Krakowiak – Zalacznik 26

Z nieznanych mi przyczyn usunieto z niego nawet imie i nazwisko lekarza, ktory je wydal dla sedzi Ewy Krakowiak.

Lekarz z kolei nie wpisal numeru statystycznego choroby sedzi Ewy Krakowiak – Zalacznik 26

Zaswiadczenie, jak wyzej doreczono mi przy pismie z dnia 9 kwietnia 2013 r. wiceprezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie sedzi Ewy Lugowskiej – tej samej, ktora wczesniej odmowila mi doreczenia kopii zwolnienia lekarskiego sedzi E. Krakowiak – o tresci – Zalacznik 27:
„Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 9 kwietnia 2013 roku Adm. 400-5/12/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zalaczeniu przedstawiam kserokopie zaswiadczenia lekarskiego z dnia 17 pazdziernika 2012 roku, potwierdzajace niezdolnosc do pracy Pani SSR Ewy Krakowiak w okresie od 17 do 19 pazdziernika 2012 roku – po usunieciu danych indywidualizujacych osoby niebedace funkcjonariuszami publicznymi. Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Ewa Lugowska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400-5/12/S, pismo wiceprezesa

Sadu sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. – Zalacznik 27

Sedzia Ewa Krakowiak wydala w dniu 28 lutego 2013 r. wyrok konczacy sprawe sygn. VI C 1353/12/S pozbawiajac mnie moznosci obrony moich praw. Nie przesluchala mnie przed wydaniem wyroku. Wydala wyrok pod moja nieobecnosc.
Byc moze byla juz w dniu 17 grudnia 2012 r., gdy wyznaczala termin rozprawy na dzien 28 lutego 2013 r. umowiona ze swoimi kolezankami z Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny oraz z sedziami Sadu Okregowego w Krakowie, ze oni wszyscy wydadza przed dniem 28.02.2013 r. postanowienia w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 17.12.2013 r. o jej wylaczenie.

Ja nie moglem jednak o tych uzgodnieniach wiedziec, a ze nie doreczyla mi przed rozprawa w dniu 28.02.2013 r. postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny z dnia 19.12.2012 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o jej wylaczenie, nie stawilem sie na rozprawe w dniu 28 lutego 2012 r.

Uczestniczylem natomiast w rozprawie prowadzona przez sedzie Ewe Krakowiak w dniu 17 grudnia 2012 r.

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VIC 1353/12/S,

protokol rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r.

Stawilem sie na nia w towarzystwie kilkunastu towarzyszacych mi osob.

Podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. sedzia Ewa Krakowiak poinformowala mnie oraz obecna na sali publicznosc, ze sad – to znaczy ona, sedzia Ewa Krakowiak – nie moze mi okazac zaswiadczenia poswiadczajacego jej chorobe.

Powtorzyla to kilka razy. Ja podtrzymalem w zwiazku z tym wniosek o jej wylaczenie, a sedzia Ewa Krakowiak odroczyla rozprawe do rozpoznania mojego wniosku. Okazuje sie, ze mnie – oraz towarzyszaca mi publicznosc – oszukala sedzia Ewa Krakowiak podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r.

Gdyby mi wtedy okazala – doreczone mi przeciez ostatecznie przez Sad w wersji zanonimizowanej, o jaka od poczatku wnioskowalem – Zaswiadczenie lekarskie poswiadczajace jej chorobe w dniu 18 pazdziernika 2012 r., ja nie zlozylbym wniosku o jej wylaczenie, a ona nie zakonczylaby po jego zlozeniu przeze mnie rozprawy, lecz prowadzila ja, w tym przesluchalaby mnie.

Z podanych wyzej powodow zlozylem apelacje od wyroku sedzi Ewy Krakowiak z dnia 28 lutego 2013 r.

Szanowni Panstwo,

W niniejszym pismie zaprezentowalem narzedzia terroru sadowego oraz przyklady ich praktycznego zastosowania przez sedziow w celu wymuszen sadowniczych.

Przedstawilem dokumenty/dowody poswiadczajace, ze dopiero po trwajacym 16 dob protescie glodowym prowadzonym przeze mnie przed Sadem Okregowym w Krakowie Wiceprezes Sadu SSO Michal Niedzwiedz przyznal mi racje i zmienil decyzje Prezesa Sadu SSO Barbary Baran, ktora przez niespelna 3 lata zmusic mnie chciala, w tym sprzedawszy moje mieszkanie, do uiszczenia oplaty z tytulu przedawnionego roszczenia Sadu.

Przedstawilam takze dokumenty/dowody poswiadczajace, ze przez prawie 6 lat dwoch kolejnych Prezesow Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Maja Rymar i SSO Barbara Baran nie chcialy mi zwrocic kwoty 7.700,00 zl, ktorej zwrocenie mi nakazal Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. i od tego dnia jej zwrocenie mi bylo ustawowym obowiazkiem Sadu, okreslonym w art. 108 § 1 K.p.c.

Sedziny, ktore okradly mnie z kwoty 7.700,00 zl, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik, obciazyly mnie potem zeznaniami i uczynily wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/, obecnie II K 407/13/ przestepca winnym ich zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k/ i znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./.

Niektorzy sedziowie to bardzo sprytne autorytety moralne i wiedza, kiedy trzeba sie wykazac znajomoscia prawa.

Kiedy naruszali moje i moich dzieci prawa, w tym kiedy mnie okradali z podanych wyzej kwot dowodzili, ze go nie znaja. Gdy inne niz ja osoby rozpowszechnily publicznie, tj. za posrednictwem Internetu wiadomosci o ich naruszajacym prawo zachowaniu, natychmiast zrobili uzytek z prawa i nie tylko uznali sie za zniewazonych i znieslawionych przeze mnie, ale uznali mnie takze za winnego popelnienia przestepstwa z art. 241 § 2 K.k.: „§ 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomosci z postepowania przygotowawczego, zanim zostaly ujawnione w postepowaniu sadowym,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci.”

Obywatel, ofiara sedziowskiego terroru musi sie mu podporzadkowac, w dodatku w milczeniu, bo nie dosc, ze go sedziowie okradna, ograbia, to go jeszcze przestepca uczynia. A gdy i w tym malo skuteczni, to go – razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jak prof. Andrzej Zoll – chorym psychicznie, niepoczytalnym okrzykna.

Wprawdzie skazujacy mnie wyrok zostal uchylony przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., bo od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie ze zniewazenie sedziego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, ale ja znowu, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany za ten czyn.

Dzieki temu jednak dowiedzialem sie, ze juz przed 9 laty, w 2004 roku, gdy ja jeszcze wierzylem w sprawiedliwosc i bezstronnosc sedziow, a sedzia T. Dyrga rozpoznawala jeszcze sprawe o rozwod pomiedzy mna i moja zona, sedziowie przesadzali o moim losie.

Rozpoznajaca sprawe karna przeciwko mnie po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala w postanowieniu wydanym przez nia dniu 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 28: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 28

Zanim zatem sedzia Teresa Dyrga wydala w opisanych wyzej okolicznosciach w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji, prowadzaca przeciwko mnie postepowanie przygotowawcze prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan przesluchala w 7 terminach – pomiedzy 27.08.2004 r. a 10.11.2004 r. – „pokrzywdzonych”. Jesli wziac pod uwage, ze wsrod uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie byli obok 15 sedziow takze adw. Wieslawa Zoll i RPO Andrzej Zoll, to przed wydaniem przez sedzie T. Dyrge wyroku z dnia 22.11.2004 r., prokurator R. Ridan do dnia 22.11.2004 r. przesluchala minimum 5 sedziow – najpewniej wiecej, bo jest raczej niemozliwe, zeby na 3 pozostale, po 10.11.2004 r. terminy, tj. 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. wezwala lacznie 10 sedziow.

Sedziowie – przypomne, same autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach – juz latem 2004 r. wiedzieli, ze mnie uczynia przestepca, bo mnie wtedy obciazali zeznaniami w prowadzonym przez prokurator R. Ridan postepowaniu przygotowawczym.

To byl najlepszy dla nich sposob dla unikniecia odpowiedzialnosci za – miedzy innymi – skutki dla mnie wydania nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym postanowienia, czy tez dotknietego niewaznoscia wyroku, naruszanie praw mojego maloletniego wtedy syna, itd.

Mogla sedzia Teresa Dyrga przekonana o jej bezkarnosci prowadzic rozprawy w dniu 11 pazdziernika 2004 r. i 22 listopada 2004 r. bedac wylaczona z mocy ustawy, mogla okradac mnie z podanych w niniejszym pismie kwot, i tak samo bezkarni w naruszania prawa mogli sie czuc chroniacy jej interesu sedziowie.

A propos karier …

Prokurator Radoslawa Ridan przedstawila mi w przypadku kazdego z 15 uznanego przez nia za pokrzywdzonych sedziow zarzut, ze „uzylem wobec niego slow obrazliwych i pomowilem go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla pelnionego przez niego stanowiska.”

Tymczasem wszyscy sedziowie – poza tymi, ktorzy osiagneli wiek emerytalny – uwazajacy sie za pokrzywdzonych przeze mnie i uznani za takowych przez prokurator R. Ridan, a potem przez sedziego Tomasza Kuczme caly czas w zawodzie. Wielu awansowalo.

Zaraz po tym, gdy ja zakonczylem sluszny, spowodowany ignorancja oraz arogancja, buta i pogarda dla prawa sedzi Teresy Dyrgi protest glodowy, sedzia Teresa Dyrga zostala powolana na 3-letnia kadencje – 27.09.2012 r. do 26.09.2015 r. – na czlonkinie Kolegium Sadu Okregowego w Krakowie.

I tylko ja od pieciu prawie lat bez pracy z powodu skazujacego mnie wyroku, wciaz scigany za zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow i znieslawienie sedzi T. Dyrgi. Okradziony przez nia razem z innymi sedziami, uczyniony przez nich przestepca, obecnie, od kilku lat znowu oskarzony musialem prowadzic przez 16 dob protest glodowy, zeby mnie i moich dzieci dodatkowo sedzia Teresa Dyrga razem z Prezesem Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran w 2012 r. z mieszkania nie okradly. Pieniedzy, z ktorych mnie sedzia Teresa Dyrga okradla tez mi nie chca sedziowie zwrocic.

A przeciez w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podano:

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W niniejszym pismie przedstawilem mozliwosci, jakie posiadaja sedziowie oraz w jaki sposob korzystaja z nich niektorzy z nich w ochronie wlasnych intetresow.

Sa takimi samymi – wydawaloby sie – pracobiorcami, jak Panstwo, jak Panstwa podwladni, jak czlonkowie Panstwa Rodzin oraz Panstwa znajomi.

Wiecie Panstwo doskonale, co uczynilby z Panstwem – oraz z kazdym innym pracobiorca – Panstwa pracodawwca, gdybyscie Panstwo raz za razem dowodzili karygodnego braku podstawowych kwalifikacji fachowych i etycznych do wykonywania powierzonych Panstwu zadan i obowiazkow, gdybyscie go raz za razem narazali go na straty wizerunkowe.

Stracilibyscie Panstwo prace.

Sedziowie, dzialajac „stadnie” i w komitywie z prokuratorami, czynia ofiary ich niekompetencji oraz swiadomego naruszania prawa przestepcami. A gdy i w tej „dziedzinie” okaza sie nieudacznikami, tj. gdy im udowodnic, ze i tego nie potrafia zrobic profesjonalnie, tj. zgodnie z prawem, wtedy kreuja swej ofierze wizerunek osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej.

Za kradziez w sklepie produktu o drobnej wartosci trafia sie w Polsce do wiezienia.

Po zostaniu ograbionym przez sedziow z kwoty wielu tysiecy zlotych … tez mozna. W najlepszym razie ofiara sedziow zlodziei konczy ze statusem przestepcy i opinia osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej.
Jak w moim przypadku.

I tak powinienem sie cieszyc, ze zyje jeszcze. Bezkarni w swiadczeniu uzaleznionym od ich widzimisie patologii sedziowie zamordowali, jak Panstwo zapewne wiecie, tj. zaglodzili na smierc w 2008 r., w areszcie w Krakowie, niewinnego przedstawionych mu zarzutow 33-letniego Rumuna C.Crulica. Mnie tez, sciganego w dacie zlozenia niniejszego pisma lacznie … osmy rok – w tym raz juz skazanego, wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – za zniewazenie i znieslawienie za posrednictwem Internetu sedziow zlodziei, sadystow, klamcow i cwaniakow, zyczliwa im sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj dwukrotnie chciala w 2013 r. umiescic w areszcie, celem poddania mnie – nie zeby zlodziei, sadystow i oszustow w sedziowskich togach – badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Okradziony przez sedziow z kwoty ponad 20.000,00 zl, uczyniony przez nich przestepca, zmuszony do prowadzenia przez 16 dob protestu glodowego celem uratowania mieszkania przed grabieza, ktorej zamierzala dokonac na moja szkode prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran przez bezprawne wymuszenie sadownicze, prezentowany – takze przez obronce interesow sedziow, a zarazem beneficjenta swiadczonych mu i jego malzonce, adw. Wieslawie Zoll uslug, bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla – jako osoba chora psychicznie, niezrownowazona, zapraszam Panstwa na majaca sie odbyc w dniu 6 grudnia 2013 r. w Sadzie Okregowym w Krakowie rozprawe apelacyjna w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate, tj. o zwrocenie mi przez Skarb Panstwa kwoty zagrabionej mi przez obecna Zastepce Przewodniczacej Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie, „sedzie” Terese Dyrge, za wiedza i pod ochrona „sedziow” zaprezentowanych w niniejszym pismie.

Z powazaniem,

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

1. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13/13 – Zawiadomienie z dnia 25.09.2013 r.

2. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/

3. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt I C 1103/04/S, wyrok sedzi Izabeli Wolas z dnia 26 pazdziernika 2004 r.

4. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Wezwanie z dnia 11.10.2004 r.

5. Sad Okregowy w Krakowie XI Wydzial Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2004 r.

6. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie SSO Teresy Dyrga

7. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22.11. 2004r.

8. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04 postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek

9. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05

10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/

11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II Ko 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2430

12. Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy w dniu 27 wrzesnia 2007r.

13. Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl

14. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 19.08.2011 r. Wiceprezesa Sadu Liliany Kaltenbek-Skarbek

15. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sadu Barbary Baran do Z. Kekusia z dnia 27 kwietnia 2012 r.

16. Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r. prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie

17. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo Wiceprezesa Sadu SSO Michala Niedzwiedzia z dnia 1.08.2012 r.

18. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia

19. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r.

20. Marcin Karkosza, „Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe” , „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4

21. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7.09.2012 r. Wiceprezesa Sadu SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek

22. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, pismo wiceprezesa Sadu, sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt Adm – 400 – 5/12/S

23. Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa Sadu Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r.

24. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt Prez.Adm.0165-18/13/SO, Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r. wiceprezes Liliany Kaltenbek-Skarbek

25. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, wyrok z dnia 28.02.2013 r.

26. ZUS ZLA, Zaswiadczenie Lekarskie z dnia 17 pazdziernika 2012 r. Ewy Krakowiak

27. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400-5/12/S, pismo wiceprezesa Sadu sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

28. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

29. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KM S 98/10, Wezwanie z dnia 3 sierpnia 2011 r.

 


[1] Gdy zlozylem pierwszy wniosek o wylaczenie sedzi T. Dyrgi, gdy go oddalily jej kolezanki z pracy, a ja zaskarzylem ich postanowienie, Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik /Przewodniczacy/ SSA Andrzej Szewczyk i SSA Wojciech Kosciolek oddalil je postanowieniem z dnia 26 lipca 2004 r. wyjasniajac mi, ze sedzia Teresa Dyrga nie zasluguje na wylaczenie, bo sama o tym poinformowala Sad, a jest przeciez autorytetem moralnym, bo tak orzekl Sad Najwyzszy w 1971 roku. Podali: „Zazalenie nie jest uzasadnione . W pierwszej kolejnosci wskazac nalezy, ze Sad Okregowy trafnie odwolal sie w uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia do tresci oswiadczen sedziow, ktorych dotyczyl wniosek powoda o wylaczenie. Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55) autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia i jezeli strona zadajaca wylaczenia zaprzecza prawdziwosci, obowiazana jest wskazac i udowodnic okolicznosci, ktore by podwazaly wiarygodnosc oswiadczenia sedziego.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2004 r. /sygn. akt I Acz 1061/04

[2] Zlekcewazenie przez sedzie Terese Dyrge mojego wniosku o doreczenie mi wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. sedziowie tego Sadu, Andrzej Struzik, Andrzej Szewczyk, Wojciech Kosciolek w taki sposob usprawiedliwili: „Zwloka w doreczeniu powodowi odpisow z dokumentow nie tylko nie swiadczy o stronniczym nastawieniu sedziego, ale jest zrozumiala, o ile miec na uwadze niespotykana liczbe i objetosc pism powoda. Niestety, w takim zalewie pism procesowych, jak tez kopii pism kierowanych do roznych organow, niektore wnioski moga nie zostac od razu dostrzezone”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2004 r. /sygn. akt I Acz 1061/04

Po tym, gdy zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi, ta natychmiast dostrzegla moj wniosek i dopelnila jej ustawowego i konstytucyjnego obowiazku. Trzeba nabrac doswiadczenia w relacjach z niektorymi sedziami, by wiedziec na jakie argumenty reaguja.

56% des Francais declarent qu’il leur arrive souvent de rentrer de leur travail dans un etat de fatigue qui ne leur permet pas d’assurer viagra naturel en ligne toutes leurs levitra 10mg prix pharmacie taches domestiques.
Par contre, si un de vos seins est beaucoup plus gros que acheter cialis sur le net l’autre, il est important de acheter priligy rencontrer un medecin, car il pourrait s’agir d’un kyste ou d’une infection.
Ils sont incapables de tels miracles que leur achat aujourd’hui levitra pas cher pharmacie et d’obtenir un penis plus long et achat de cialis sur le net plus fort le lendemain matin.

Mais les femmes ne sont pas quel prix pour viagra les seules a voir viagra internet leur impregnation hormonale diminuer avec les ans.
Garder le contenu bien ferme loin des petits enfants. » Les nombreux touristes qui dapoxetine 100mg prix cialis en pharmacie frequentent les cotes de l’ile de beaute feraient ainsi grimper les statistiques de cette augmentation de vente de Viagra ou de Cialis en Corse. Pourtant, ces gigolos ne demandent pas d’argent car ils percoivent que contrairement aux hommes, les femmes cherchent souvent autre chose que purement du sexe dans ces aventures. ‘Le Viagra n’est pas seulement capable d’eliminer les problemes erectiles, il pourrait aussi prevenir les prises de poids excessives’, explique le Dr Alexander Pfeifer, directeur de l’etude. il s’agit de spasmes musculaires qui rendent toute penetration douloureuse. Outre leur sperme, ces jeunes avaient fourni une serie de renseignements detailles sur leurs activites physiques habituelles. C’est comme un jeu, il faut se laisser aller et tout essayer, intervertir les roles parfois. Elle doit donc vous permettre d’avoir une vie sexuelle active sans crainte d’une grossesse non desiree, mais elle ne doit pas alterer votre relation de levitra pas cher pharmacie ou peut on acheter du viagra couple.
Le plus souvent les cheveux acheter cialis pharmacie ligne tombent du milieu de prix boite viagra 100 la chevelure.
Surdosage Si un surdosage est soupconne, veuillez communiquer avec votre centre antipoison ou acheter priligy belgique les Urgences cialis prix immediatement.
Il semble qu’il y ait encore acheter cialis veritable du prix cialis france pharmacie travail pour que la liberation sexuelle des femmes se fasse et soit acceptee dans les m?urs francaises…
Per cialis comprare on line prima cosa va considerato che la scelta del giusto dosaggio del vendita cialis in farmacia Viagra deve avvenire solo dopo un consulto medico che accerti le condizioni di salute del soggetto e la possibile presenza di altre patologie oltre all’impotenza sessuale.
Il suo compito e favorire il comprare viagra o cialis processo di viagra quanto costa in farmacia distacco dalla madre, in modo da stimolare l’autonomia del bambino.
Anche l’EMEA ha richiesto l’inclusione di un acquisto cialis postepay eminente questi pericoli nel foglietto prezzo cialis originale farmacia illustrativo, e segnalato nel gennaio 2008.
Tutto cio e quello che riporta viagra in farmacia prezzo il foglietto illustrativo, ma prima di assumere il comprare viagra generico online farmaco bisogna sempre consultare il medico.
Gli studi medici sugli acquisto priligy generico effetti di erbaccia sul sesso sono pochi e acquistare cialis generico europa lontani tra loro.
La posizione e un altro fattore critico per scatenare l’orgasmo, ma in questo caso non esiste una regola che vada bene per tutte, ogni donna ha le sue preferenze che variano levitra 20 mg sia in funzione dell’anatomia acquistare levitra del corpo che del proprio immaginario erotico.
Per questo, non sono disponibili immediatamente, ma realizzati nel giro di qualche giorno dal Farmacista Preparatore. Nel caso della diminuzione o della perdita cialis farmacia online dell’udito del paziente si consiglia smettere di usare sildenafil e di rivolgersi al medico. Non operare su macchine pesanti o cialis online con paypal guidare dopo aver consumato generico Cialis se non siete completamente svegli o fiduciosi circa la sua condizione. in questo tipo di pazienti l’endometriosi e spesso asintomatica e la diagnosi viene posta in corso di accertamenti per sterilita di coppia. La Dapoxetina, infatti, e una vendita cialis in farmacia molecola che fa parte della classe di farmaci ma a differenza dei farmaci usati nella cura della depressione ha una breve durata d’azione ed e privo come acquistare il cialis in farmacia di effetti anti-depressivi. Poiche la clearance (volume virtuale di plasma che il dato organo e in grado di depurare da una certa sostanza x nell’unita di tempo) del Viagra e ridotta nei pazienti anziani, e preferibile assumere un dosaggio iniziale di 25 mg. Nella maggior parte dei casi, disfunzione erettile e causato da alcune condizioni mediche, e l’assunsione di certi medicinali, oppure la disfunzione erettile puo essere causato da abitudini personali che interferiscono con il flusso sanguino nel corpo e nel pene – acquistare cialis milano come una dieta alta in grassi e il fumo. Cialis e una compressa orale che, consentendo di ottenere e mantenere una piu solida erezione durante il sesso, puo ravvivare la vostra vita sessuale e ripristinare la fiducia sessuale.
Da evitare pero che l’esposizione induca danni profondi, cialis farmacia venta cialis on line pharmacies eritemi e scottature che facilitano l’insorgenza di tumori.
Questa determina infatti una acquistare priligy farmacia ipertrofia che lo rende simile ad un piccolo fallo che in certi casi permette di acquisto kamagra on line raggiungere la lunghezza farmacias online priligy di 5-7 centimetri durante l’erezione.
Prendere kamagra per via orale con acquisto cialis con postepay o senza priligy acquisto farmacie online italiane cibo.
Essayer de determiner le niveau de prix viagra en pharmacie connaissances et d’education du client a propos boutique prix du viagra de prix du viagra ces questions.
Cgmp rilassa i muscoli e assicura un aumento del flusso acquistare cialis milano sanguigno, acquistare cialis generico in italia ma pde5 enzima rompe giu viagra prezzo cgmp.
Les hommes et les femmes, les deux peuvent etre touches du cialis prix maroc dysfonctionnement sexuel et cela prix viagra pas cher peut se produire vente de viagra a n’importe quel temps dans la vie.
Si stima, infatti che l’ep abbia acquistare viagra on line italia un’incidenza sulla popolazione maschile dove acquistare viagra on line adulta superiore al 20% malgrado solo comprare propecia on line il 9% di questi si rivolga al medico.
Il est normal de se poser des questions mais dans un couple chacun doit avoir prix viagra france sa achat cialis pas cher part acheter priligy france de jardin secret.
Camerino nei comprare cialis palermo grandi magazzini, un viagra generico miglior prezzo viagra e cialis senza ricetta altro posto molto famoso dove le coppie praticano l’attivita sessuale.
D’abord, etape incontournable pour viagra pour femme achat ne pas se ramasser a la acheter viagra original premiere tentative propecia generique en ligne :
Le cialis pas cher suisse resultat plus leger prix cialis en france de la prise simultanee de plusieurs medicaments pour le pouvoir dans une journee est une cialis sans ordonance manifestation d’effets secondaires augmentee.
Per questo parole levitra vardenafil prezzi come restrizioni, costrizioni o astinenza devono scomparire, perche come nelle diete troppo ferree il rischio e quello delle abbuffate, nel sesso astenersi generico de viagra en farmacias completamente dai propri bisogni porta comprare propecia poi a ossessioni e manie.
Ainsi, l’association de la cigarette avec la virilite suggeree par certaines publicites des industriels prix boite de lioresal du tabac est en lioresal sans ordonance totale contradiction avec la realite de ses effets.
L’abstinence sexuelle fait que l’organisme commence a elaborer lioresal moins de lubrifiant naturel, ce qui peut provoquer une sensation de douleur ou vente levitra en ligne de desagreables sensations lors de l`acte sexuel.
Il principio attivo principale e tadalafil, appartenente vente de cialis en france al gruppo cialis lo trovo in farmacia degli inibitori della pde 5.
Funziona meglio se sia almeno possibile avere una parziale erezione spontanea che non raggiunge il onde comprar cialis generico em sao paulo comprare cialis a milano massimo a causa di insufficienze di tenuta venosa.