04.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Poseł Małgorzaty Kidawy Błońskiej

Krakow, dnia 4 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Malgorzata Kidawa-Blonska

Komisji Etyki Poselskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 22. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. czy zapoznala sie Pani osobiscie z moim wnioskiem z pisma z dnia 8 listopada 2013 r. skierowanym do Przewodniczacej Komisji Etyki Poselskiej Elzbiety Witek o wydanie uchwaly w przedmiocie udzielenia nagany poslowi Donaldowi Tuskowi z powodu:

    1. sprzeniewierzenia sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu,

    2. naruszenia Artykulu 1, Artykulu 5, Artykulu 6 Zasad Etyki Poselskiej.

  2. dlaczego wystapila Pani podczas posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o nierozpatrywanie sprawy, jak wyzej.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. czy poslowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czlonkowie Komisji Etyki Poselskiej otrzymuja dodatkowe wynagrodzenie za czlonkostwo w Komisji; jesli tak:

   1. z jakiego tytulu /czlonkostwo w Komisji, udzial w posiedzeniach, itp./?

   2. w jakiej kwocie pobieraja wynagrodzenie za czlonkostwo w Komisji?

 3. Wniosek o doreczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca po jego zlozeniu.

 4. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie: http://www.kekusz.pl.

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

 

Szanowna Pani,

 

Pismem z dnia 8 listopada 2013 r. skierowanym do Przewodniczacej Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Skarga na Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z powodu:

  1. sprzeniewierzenia sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu,

  2. naruszenia Artykulu 1, Artykulu 5, Artykulu 6 Zasad Etyki Poselskiej.

 2. Wniosek – na podstawie art. 147.1 pkt 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – o:

  1. wydanie przez Sejmowa Komisje Etyki Poselskiej uchwaly w przedmiocie udzielenia nagany poslowi Donaldowi Tuskowi z powodu:

   1. sprzeniewierzenia sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu,

   2. naruszenia Artykulu 1, Artykulu 5, Artykulu 6 Zasad Etyki Poselskiej.

  2. podanie – na podstawie art. 147.2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – o podanie uchwaly, jak w pkt. II.1 do wiadomosci publicznej.

 3. Wniosek o:

  1. podjecie przez Komisje Etyki Poselskiej inicjatywy rozpatrzenia sprawy, jak w pkt. I i pkt. 2,

  2. rozpatrzenie przez Komisje Etyki Poselskiej sprawy, jak w pkt. I i pkt. 2.”

Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-271-2013, pismo Z. Kekusia z dnia 8 listopada 2013 r. – Zalacznik 1

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 22 listopada 2013 r. owczesnej Przewdiniczacej Komisji poslanki Elzbiety Witek o tresci – Zalacznik 2: „Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencja Komisja Etyki Poselskiej EPS-04-271-2013 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, ze Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 r. zapoznala sie z Pana wnioskiem z dnia 8 listopada 2013 r. dotyczacym posla Donalda Tuska.

Komisja Etyki Poselskiej, na podstawie art. 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Etyki Poselskiej – Uchwala Komisji Etyki Poselskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. zdecydowala o niepodejmowaniu inicjatywy rozpatrywania sprawy, ktorej wniosek dotyczy. Przewodniczaca Komisji Elzbieta Witek”
Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-271-2013, pismo

przewodniczacej Komisji Elzbiety Witek z dnia 22 listopada 2013 r. – Zalacznik 2

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Etyki Poselskiej stanowi:
  „Niezwlocznie po wplynieciu do Komisji wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 Komisja decyduje na posiedzeniu, czy podejmuje inicjatywe rozpatrzenia sprawy, ktorej wniosek dotyczy.”

 2. Artykul 3 ust. 1 Regulaminu Komisji Etyki Poselskiej stanowi:
  „Rozpatrujac z wlasnej inicjatywy sprawy zarzutow zachowania sie w sposob nieodpowiadajacy godnosci posla, Komisja bierze pod uwage wnioski zglaszane przez inne organy Sejmu oraz poslow, a takze przez inne podmioty.”

 

Oto opublikowana na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tresc stenogramu posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej w dniu 20 listopada 2013 r., w czesci dotyczacej zlozonego przeze mnie wniosku: „Przewodniczaca posel Elzbieta Witek (PiS) I ostatnia sprawa – korespondencja od pana Zbigniewa Kekusia, ktory rozeslal ja, na marginesie mowiac, az do 42 roznych instytucji. Pan Kekus skarzy sie na posla Donalda Tuska, wnosi o udzielenie mu kary nagany. Przyznam sie, ze nie bardzo mam pomysl, jak zakwalifikowac te korespondencje. Sa w niej poruszone rozne sprawy i rozne watki. Mozna by stwierdzic, ze posel Donald Tusk mialby zostac ukarany nagana chyba za caloksztalt dzialalnosci. Jakie jest panstwa stanowisko w tej sprawie

Posel Malgorzata Kidawa-Blonska (PO): Jestem za tym, aby jej nie rozpatrywac.

Posel Tomasz Garbowski (SLD): Popieram stanowisko pani posel.

Przewodniczaca posel Elzbieta Witek (PiS) Poddam te kwestie pod glosowanie. Kto jest za tym, aby nie rozpatrywac tego wniosku? (3) Kto jest przeciw? (0) Kto sie wstrzymal (1) Dziekuje. Wniosek nie bedzie rozpatrywany.”

Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, stenogram posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 r.

 

Zlozyla wniosek o nierozpatrywanie zgloszonej przeze mnie sprawy.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-271-2013, pismo Z. Kekusia z dnia 8 listopada 2013 r.

 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, sygn. EPS-04-271-2013, pismo przewodniczacej Komisji Elzbiety Witek z dnia 22 listopada 2013 r.

Le suivi est ensuite realise habituellement une viagra pas cher marseille fois par an par l’urologue ou le viagra plus cialis medecin referent du patient.
Vos enfants, en particulier, ne sont pas dupes car, si vous prix viagra en pharmacie france ne faites pas l’amour devant eux, vous vous disputez en leur presence, du moins a portee de leurs oreilles, et vos disputes representeront toujours pour eux propecia en ligne france le premier apercu des complexites de l’age adulte.
Comme le rapporte le priligy sans ordonance site du magazine, « entre fellations, masturbations, bukkake site serieux vente de cialis et gang bang, ici les libertins s’amusent ».

Il convient de remarquer qu’en achete viagra France, les normes d’acceptabilite de bioequivalence pour les achat cialis securise dossiers de generiques de ces principes actifs a marge t herapeutique etroite, sont de ± 10 % , ce qui limite fort ement les risques de non bioequivalence lors de la substitution.
Si les etudiants sont globalement en bonne sante (Enquete Fnors Usem 2007), tristesse et perte de confiance en soi sont egalement tres souvent cites. Comme Viagra et Levitra demeurent actifs pendant moins de 24 heures, il est possible d’en prendre chaque jour sans danger. A l’instar des medicaments viagra naturel pour femme viagra 50mg biologiques, ces molecules, peu nombreuses, sont complexes, l e Fer – sucrose etant le principal representant de cette classe de principes actifs ; il s’agit d e molecule s dont la structure depend pou r partie des condit ions de fabrication specifiques a chaque fabricant (Know How). Depuis quelque temps deja, les chercheurs se sont penches sur le fait que c’est surtout le taux avis achat levitra internet propecia vente de testosterone dans l’organisme qui fait fluctuer le desir sexuel. Et certains medecins constatent que les generiques du Plavix (clorpridogel), notamment, donnent de frequentes allergies. Elle ne rentrera jamais dans ses bonnes graces ou pour si peu de temps. Mais si les ouvriers du batiment doivent porter un casque sur les chantiers, les hardeurs (comme on les appelle) devront peut-etre bientot eux aussi se plier a une regle de securite pour leur propre sante et celle de leurs telespectateurs. La dyspareunie peut etre causee, entre autre, par une endometriose, une infection transmise sexuellement, des kystes aux ovaires, des douches vaginales excessives, une inflammation du col de l’uterus, une infection vaginale, etc.
A cette occasion, la prix cialis 10 mg maroc direction de l’evaluation verifie acheter viagra generique ligne en consultant le site Eudra GMP que les sit es de production mentionnes dans le dossier sont toujours porteurs d’un certificat GMP.
Pour d’autres viagra achat montreal specialistes, a site pour acheter viagra cela s’ajoutent le phosphore et l’iode que l’huitre fournit en quantite.
Nous decrivons ici les prix cialis boite 4 modalites de la prise en charge de la dyserection du patient diabetique, en insistant cialis acheter pharmacie particulierement sur la place du Viagra, sur les precautions a prendre avant la prescription du Viagra.
Le cause priligy farmacia sin receta sono legate priligy generico online a fattori fisici o psicologici.
5) Si abbassa sensabilita al dolore, grazie a endorfini, dove posso comprare il viagra on line che viagra generico farmacia italia hanno effetto analgesico.
Dimenticare le viagra vendita online italia comprare cialis a roma abitudini consolidate o riuscire ad avere un dialogo sulle proprie necessita o preferenze puo essere difficile.
Inoltre, gli scienziati moderni guardano anche al sesso nella terza dove comprare viagra a milano eta sito sicuro dove comprare cialis come fattore di prolungare la vita.
Esistono pero fortunatamente anche comprare viagra roma dei piccoli consigli quotidiani che possono aiutare il corpo a combattere se comprar viagra generica farmacias l’impotenza:
Conosciamo medicinali generali comprare viagra on line e reato contro la disfunzione quanto costa viagra erettile:
Posti inadeguati, situazioni in cui non si e a proprio dove comprare viagra a milano agio, l’uso di alcol o droghe, possono rendere il sesso insoddisfacente, e lasciare l’amaro in bocca. Il vendita viagra in italia lancio di comprare viagra originale Viagra, tuttavia, ha cambiato la situazione notevolmente. Il generico, come acquistare viagra via internet come lo diciamo sempre su questo sito, sarebbe la versione migliorata del farmaco originale. Contattate un medico per sapere quali alternative sono disponibili. Cocomero contiene citrullina, che aiuta vasi sanguigni di rilassarsi ed aprirsi. Prodotto per il potenziamento Viagra e disponibile sul mercato dal 1998. Il bacio fa perdere 90 Kcale l o’rgasmo di 25 Kcal. viagra in farmacia serve ricetta Acquistare il Viagra senza prima consultare un medico e assolutamente da evitarsi.
In Italia solo il 16,2% prezzo priligy in farmacia si affida alla pillola priligy ricetta contraccettiva.
Non come acquistare viagra o cialis si puo parlare, quindi, di una terapia a base di statine, anche se, conclude banez “non c’e dubbio che i risultati di questi studi siano come comprare cialis line estremamente promettenti”.
I farmaci con effetti sul sistema serotoninergico puo comportare una negativa queste prezzo del cialis generico tre fasi, anche se hanno descritto viagra en una farmacia le possibili differenze tra comprare levitra uomini e donne.
La levitra original pas cher malnutrition peut aussi prix du levitra 20mg conduire a surpoids.
Alcuni dei metodi popolare per trattare l’impotenza vendita priligy online negli uomini sono farmaci per via acquisto viagra generico on line orale, farmaci topici, terapia iniettiva, pompe per vuoto e farmaci viagra protesi del pene.
Apres une telle acheter du viagra online injection, l’erection peut commander levitra apparaitre dans les 15 le viagra pas cher minutes qui suivent.
E solo 10% degli uomini cercano trattamenti farmacia online viagra cialis per il si puo acquistare il viagra in farmacia comprare cialis a san marino disturbo.
(vous souvenez-vous de cette scene petillante entre diane lane et olivier martinez dans le film infidele?) cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de achat viagra pfizer votre temps en trouvant des moyens de renforcer comparateur prix viagra votre relation plutot qu’en cherchant a savoir si votre acheter du viagra moins cher conjoint vous est infidele.
Oggetto il prezzo del cialis in farmacia di ricerca e nello acquisto levitra in farmacia acquisto cialis con postepay specifico la proteina trpa1, sulla quale agisce il paracetamolo e sulla quale dovrebbero agire i nuovi medicinali.
Quelqu’un avec un reaction allergique au medicament ou quelqu’un prescrit avec des medicaments d’oxyde nitrique ou nitrates (frequemment utilises kamagra en ligne pour kamagra acheter en ligne traiter l’angine) ne devrait prendre pilule cialis pas cher du tadalafil.
Le donne che acquistare kamagra si trovavano nel loro periodo fertile, a cialis originale vendita on line meta ciclo, prezzo di cialis hanno definito appetibile l’odore (anche se forte) dei maschi dominanti.
Le site acheter viagra en ligne quebec acheter cialis en ligne france d’achat kamagra generique est une source fiable et plus rapide pour prix du cialis soft france une erection plus saine permettant aux deux partenaires d’avoir une parfaite satisfaction dans leurs rapports sexuels.
Solitamente la differenza tra il fare l’amore con il miglior amico e cialis farmacia italia con un amante e che con il primo non esistono gelosia e ansia di possesso kamagra on line o venta viagra farmacias sin receta da prestazione.
Cialis – le seul de trois acheter du veritable viagra preparations enumerees, qui est utilise comme le medicament quotidien contre l’hypertension.
Eventuellement reduire la dose a 2,5 mg par jour (1 comprime a acheter viagra petite quantite peut ton acheter viagra sans ordonnance 2,5 mg).
Sono molte le persone che ogni giorno soffrono di problemi legati alla sessualita comprare viagra online sicuro e che a causa di questo cual es el costo de la viagra non possono avere una vita felice e soddisfacente.
La correzione della problematica dismorfofobica tramite falloplastica e finalizzata a migliorare in molti comprare viagra on line e reato casi la self-immage sessuale del maschio.