09.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Krakow, dnia 9 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 9. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 19. Panie: lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 26. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk:

  1. zadania skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

  2. zadania sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. I.,

  3. zawiadomienia o moim stawiennictwie w srode 11 grudnia o godz. 12:00 w Prokuratorze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I.1 i przeprosin, jak w pkt. I.2,

  4. zawiadomienia o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 11 grudnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli podczas mojego stawiennictwa, jak w pkt. I.3 nie otrzymam kopii wniosku, jak w pkt. I.1, przeprosin, jak w pkt I.2.

 2. Zawiadomienie o poszukiwaniu mnie przez Policje w dniu 6 grudnia 2013 r. okolo godz. 09:00 w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne w zwiazku ze sciganiem mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/.

 3. Wniosek o objecie przez Prokuratora Generalnego nadzorem postepowania prowadzonego przez prokurature w zwiazku z popelnieniem cyberprzestepstwa z wykorzystaniem laptopa pozyczonego mi w pazdzierniku 2013 r. przez Wiceprzewodniczacego Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana Michala Dembowskiego.

 4. Deklaracja stawiania sie przeze mnie na wezwania organow scigania w sprawie o przestepstwo, jak w pkt. III.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl,

 

xxx

 

Jak wiadomo Prokuratorowi Generalnemu, w dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan wydala postanowienie w przedmiocie postawienia mi zarzutow popelnienia w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, 18 przedstawionych przeze mnie w pismie z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 9/ przestepstw z art. 226 § 1 K.k., 212 § 2 K.k., 226 § 3 K.k. i 241 § 2 K.k., popelnionych na szkode 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, adw. Wieslawy Zoll i – jak podala prokurator – konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Nastepnie:

 1. w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w.w. czynow,

 2. w dniu 27 pazdziernika 2006 r. Sad Najwyzszy – Izba Karna wydal postanowienie /sygn. akt: IV KO 44/06/, ktorym przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy,

 3. w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich 18 czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan,

 4. w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego prawa materialnego,

 5. w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej w nastepstwie ktorego Pan wydal polecenie przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku i w dniu 15 czerwca 2011 r. wreczono mi pismo, ktorym poinformowano mnie, ze Prokurator Generalny wniesie kasacje na moja korzysc w zakresie pozostalych 2 czynow skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.,

 6. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Pan wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, jak w pkt. 5 z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego,

 7. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. IV KK 272/11/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z powodow, jak w kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

Natychmiast po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe przeciwko mnie po jej przekazaniu Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy z dnia 26.01.2012 r. sedzia B. Stoj wydala kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.
Nastepnie wydala Policji w styczniu 2013 r. nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne, co skutkowalo poszukiwaniem mnie przez Policje w mieszkaniu mojej matki w niedziele 6 stycznia 2013 r. Potem dwukrotnie grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie, a jak mi wyjasnila pismem z dnia 24 maja 2013 r. /PG VII G 051/50/13/ prokurator Prokuratury Generalnej Janina Szmuda-Wieckowska, sedzia B. Stoj chce mnie umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

W dniu 19 wrzesnia 2013 r. wydala kolejne – tj. trzecie – postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, a potem nakaz Policji doprowadzenia mnie na badania, w nastepstwie ktorego w dniu 6 grudnia 2013 r. po raz drugi w tym roku mieszkaniu mojej matki stawili sie poszukujacy mnie policjanci.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze Adresat niniejszego pisma w uzasadnieniu do w.w. kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego podal, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze to ja bylem sprawca czynow, o popelnienie ktorych aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. oskarzyla mnie prokurator R. Ridan.

Sedzia Beata Stoj tez o tym wie, tj. zgadza sie z Prokuratorem Generalnym, bo w sporzadzonym przez nia osobiscie postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – tj. zanim wydala Policji w styczniu 2013 r. nakaz doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne i zanim dwukrotnie grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie – podala: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

W osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. sedzia Beata Stoj:

 1. wyjasnila dlaczego z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, jak opisala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – sciganie jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. podala przepisy ustawy Kodeks karny, na podstawie ktorych karalnosc czynu opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Mimo jednak, ze w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie przyznal racje sedzi Beacie Stoj prezentujac dodatkowe uzasadnienie dla jej stanowiska, sedzia Beata Stoj sciga mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma:

 1. z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 2. za znieslawienie adw. W. Zoll /art. 212 § 2 K.k./, mimo ze karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Poza tym sciga mnie sedzia B. Stoj z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie prof. Andrzeja Zolla, mimo ze on sam w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego podaje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu nie zas do jego pracownikow.

 

Z powodu wyzej wymienionych wad prawnych aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. – w tym poswiadczonych przez Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego, Sad Najwyzszy oraz sedzie Beate Stoj – od dawna kieruje wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o to, by korzystajac z jej ustawowych uprawnien /art. 8a pkt 1 ustawy o prokuraturze, art. 14 § 2 K.k./ odstapila od oskarzenia wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

W odpowiedzi otrzymalem miedzy innymi pisma:

 1. z dnia 11 czerwca 2013 r. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 2: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10/obecnie II K 407/13 – ZKE/prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny

Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 roku – Zalacznik 2

 1. z dnia 11 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 3: „W nawiazaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okregowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 roku – Zalacznik 3

 1. z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 4: „(…) Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia /prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 roku – Zalacznik 4

 1. z dnia 19 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 5: „W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 19 lipca 2013 roku – Zalacznik 5

 1. z dnia 30 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 6: „W zwiazku z pismem z dnia 23.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 30 lipca 2013 roku – Zalacznik 6

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 7: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 roku – Zalacznik 7

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 8: „W odpowiedzi na Pana pismoa z dnia 11.09.2013 i 25.09.2013 r. informuje, co nastepuje: Odnosnie pisma z dnia 11.09.2013 r. informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie interpretacji art. 226 § 3 k.k. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 roku – Zalacznik 8

 

Sytuacja jest poniekad tozsama z ta z roku 2006 r., gdy prokurator Radoslawa Ridan prowadzila postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie.

Tozsama”, bo ja od stycznia 2006 r. informowalem przelozonych prokurator R. Ridan, ze ona prowadzac postepowanie przeciwko mnie narusza prawo, a nadzorujacy postepowanie p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty po tym, gdy mnie pismem z dnia 23 stycznia 2006 r. poinformowal, ze „Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci.”, pozniej w kolejnych pismach z dnia 10.02.2006 r., 17 marca 2006 r. i 10 maja 2006 r. informowal mnie, ze wciaz aktualne jest jego stanowisko, az w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w Krakowie czynow, ktore inne niz ja osoby popelnily w Warszawie.

Poniekad”, bo roznica miedzy zdarzeniami z I-ej polowy 2006 r. i obecnymi polega na tym, ze:

 1. teraz juz nie tylko Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, poswiadczyl w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – a Sad Najwyzszy w wyroku wznowieniom z dnia 26.01.2012 r. – ze w aktach sprawy przeciwko mnie sa wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, o ktorych popelnienie oskarzyla mnie prokurator R. Ridan, ale nawet sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., ze: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniom z dnia 15.09.2010 r. oraz w postanowieniu z dnia 27.08.2013 r., a sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. poswiadczyli, ze sciganie mnie za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. jest niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk taka obraly taktyke, ze sedzia Beata Stoj kieruje mnie od marca 2011 r. na badania psychiatryczne – mimo ze nie stan mojego zdrowia psychicznego przed … 10, 9 i 8 laty, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. byl przyczyna uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ale razace i majace wplyw na tresc tego wyroku naruszenie przez sedziego prawa materialnego i procesowego – a prokurator Krystyna Kowalczyk informuje mnie, ze ona sformuluje wnioski w toku postepowania sadowego, ale … ich nie formuluje.

Swiadomie sciga mnie lacznie osmy rok – jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, razem z Prokuratorem Rejonowym nadzorowala postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan – za czyny, o ktorych wie, ze nadzorowana przez nia prokurator R. Ridan nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca i ze zostaly popelnione w Krakowie, a Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze zostaly popelnione w Warszawie przez inne niz ja osoby.

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 9: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zadanie sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w srode 11 grudnia o godz. 12:00 w Prokuratorze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 11 grudnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli podczas mojego stawiennictwa, jak w pkt. III nie otrzymam:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz informacje o jego skutkach zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 9

 

xxx

 

Pragne poinformowac, ze z powodu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia, w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Uslug. Potem, z dniem 6 lutego 2009 r. z powodu funkcjonowania w Internecie strony prezentujacej przyczyny z jakich uczyniono mnie przestepca, wyrzucono mnie z pracy w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., gdzie od dnia 15.09.2008 r. bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Od tego czasu nie pracuje. Oskarzonego, skazanego, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu – ponad trzy lata oskarzonego – dwukrotnie wyrzuconego z pracy nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

Kilka lat temu skonczyly mi sie oszczednosci.

Zmuszony okolicznosciami korzystam z pomocy udzielanej mi w roznej postaci.

W pazdzierniku 2013 r. udzielajacy mi od pewnego czasu pomocy Wiceprzewodniczacy Stowarzyszenia Demokracja USA Pan Stefan Michal Dembowski pozyczyl mi laptopa z mobilnym router’em i telefon, pokrywajac koszty ich uzytkowania przeze mnie.

W dniu 3 grudnia 2013 r., podczas gdy w godzinach popoludniowych uzytkowany byl pozyczony mi laptop, na monitorze pojawila sie informacja, ze z wykorzystaniem tegoz laptopa dokonano cyberprzestepstwa oraz ze wszystkie na nim dzialania zostaly zarejestrowane.

Przekonany, ze natychmiast po ukazaniu sie komunikatu jak wyzej w mieszkaniu, w ktorym korzystno z laptopa stawi sie Policja, nie chcac jako osoba, ktorej go pozyczono, narazac wlascicielki mieszkania na z cala pewnoscia przykra dla niej konfiskate laptopa w jej obecnosci postanowilem usunac go z mieszkania.

Z podanych wyzej powodow, tj. nie chcac nikogo narazac na przykrosci, nie moglem go umiescic w zadnym z pomieszczen nalezacych do moich bliskich lub znajomych – w mieszkaniu pod adresem zameldowania nie mieszkam.

Nie odnioslem tez laptopa na Policje poniewaz nie wiedzialem, jakiego rodzaju przestepstwo na nim popelniono, a ewentualne zatrzymanie mnie – jako osoby, ktorej go pozyczono w pazdzierniku br. – moglo mi uniemozliwic uczestnictwo w waznej dla mnie rozprawie apelacyjnej, ktora w sprawie do sygn. akt II Ca 1354/13 z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate miala sie odbyc w Sadzie Okregowym w Krakowie w piatek, 6 grudnia 2013 r., o godz. 12:00.

Nie chcac z kolei, by uszkodzeniu ulegl twardy dysk laptopa, przekonany, ze po ukazaniu sie na jego monitorze komunikatu, jak wyzej, laptop bedzie caly czas pod kontrola organow scigania, umiescilem go – razem z mobilnym routerem – w nalezacym do MPO bialym pojemniku na makulature stojacym przy przystanku autobusowym przy ul. Piastowskiej w Krakowie. Makulatura przed jej dalszym przerobem podlega segregacji i laptop wraz z routerem zostaly z cala pewnoscia podczas niej znalezione.

Przez caly okres do momentu umieszczenia laptopa w pojemniku na makulature, tj. do godz. ok. 21:30 oraz potem mialem wlaczone dwa posiadane przeze mnie telefony komorkowe – moj oraz pozyczony mi przez Pana Stefana M. Dembowskiego – celem umozliwienia organom scigania zweryfikowania wiarygodnosci zlozonych przeze mnie oswiadczen.

Po tym, gdy w piatek 6 grudnia 2013 r. odbyla sie rozprawa apelacyjna, jak wyzej, a organy scigania nie skontaktowaly sie ze mna celem uzyskania ode mnie informacji o laptopie za posrednictwem ktorego popelniono cyberprzestepstwo skladam niniejsze zawiadomienie.

W zwiazku z powyzszym informuje takze, ze bede sie stawial na wszystkie wezwania dla mnie organow scigania w zwiazku z opisanym wyzej cyberprzestepstwem, popelnionym z wykorzystaniem pozyczonego mi laptopa.

Pragne poinformowac, ze nie unikam i nie bede utrudnial postepowania, tj. nie bede unikal kontaktow z organami scigania.

 

Pragne wyjasnic, ze podaje wyzej wymienione fakty oraz skladam deklaracje, poniewaz sprawa przeciwko mnie rozpoznawana przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S oraz przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przypomina w jej niektorych watkach sprawe sp. Claudiu Crulica, 33-letniego obywatela Rumunii umieszczonego w dniu 10 wrzesnia 2007 r. w areszcie w Krakowie z powodu pomylki funkcjonariuszy publicznych.

Ja takze – jak sp. C. Crulic – jestem scigany z powodu pomylki prokurator R. Ridan, a potem, od 2007 r. zlej woli sedziego Tomasza Kuczmy i sedzi Beaty Stoj.

C. Crulic zostal aresztowany kilka godzin przed rozprawa apelacyjna, ktora miala sie odbyc w sprawie, w ktorej nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia zostal skazany za drobna kradziez.

Umieszczony w areszcie rozpoczal protest glodowy, zakonczony po czterech miesiacach jego smiercia glodowa

W moim przypadku Policja takze otrzymala nakaz zatrzymania mnie kilka godzin przed rozprawa apelacyjna w piatek 6 grudnia 2013 r. w Sadzie Okregowym w Krakowie i doprowadzenia na badania psychiatryczne. Gdybym byl mieszkaniu mojej matki, zostalbym zatrzymany przez Policje i odwieziony do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego.

Na rozprawe apelacyjna o godz. 12:00 stawilem sie w obecnosci kilkunastu osob, w tym dziennikarza z kamera.

 

Wybitny prawnik, kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda w taki sposob skomentowal niektore okolicznosci mordu dokonanego w 2008 na Claudiu Crulicu.

 

Po pierwsze – to tragiczne wydarzenie obnazylo znane slabosci polskiego wymiaru sprawiedliwosci: powolne, czasami wrecz slamazarne sledztwa, a nastepnie nierychliwy sad, polaczone z tymczasowym aresztowaniem, naduzywanym – bo orzekanym przez sady chetnie i latwo, czesto po prostu pochopnie – i czesto niemal automatycznie przedluzanym.

Okazalo sie m.in., ze w innym postepowaniu karnym Claudiu Crulic – obywatel Rumunii, lecz mieszkaniec Krakowa stawial sie poslusznie na wezwania.

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

 

Informuje, ze ja takze bede sie stawial na ewentualnie kierowane do mnie wezwania w zwiazku z cyberprzsetepstwem popelnionym za posrednictwem laptopa pozyczonego mi przez Wiceprzewodniczacego Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana Michala Dembowskiego.

 

Co sie tyczy natomiast scigania mnie przez Sad Rejonowy w Debicy w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., informuje, ze zgodnie z zawiadomieniem z pisma z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, w dniu 11 grudnia 2013 r. stawie sie o godz. 14:00 na dyzurze Prokuratora Rejonowego celem odbioru:

 1. kopii dokumentu, ktorym Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wystapi z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi nieslusznym aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. sporzadzonych na pismie przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. 1.

 

Jesli nie otrzymam dokumentow jak wyzej, rozpoczne prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i bede go prowadzil do dnia ich wreczenia mi.

Pragne poinformowac, ze protest jak od dnia 11 grudnia 2013 r. zamierzalem rozpoczac w dniu 28 listopada 2013 r. o czym zawiadomilem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk pismem z dnia 18 listopada 2013 r., ale przeziebiwszy sie zmuszony bylem od niego odstapic.

W zwiazku z grozeniem mi przez sedzie Beate Stoj aresztowaniem celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym oraz wydaniem Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. poinformowalem ja o moim stawiennictwie w dniu 11 grudnia 2013 r., o godz. 14:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – Zalacznik 1:
Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 pismo Z. Kekusia z dnia 9 grudnia 2013 r. do sedzi Beaty

Stoj – Zalacznik 1

 

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 pismo Z. Kekusia z dnia 9 grudnia 2013 r. do sedzi Beaty Stoj

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 30 lipca 2013 r.

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Vous devez eluder de prendre ce medicament simultanement avec d’autres achat viagra ou cialis produits composes inhibiteurs pharmacie en ligne viagra generique de PDE-5 et des medicaments contenant des nitrates ou des donneurs de NO.
Hence, it is wrong to consider that there is a -20% to + 25% variation acheter levitra in the AUC (and achat levitra thus in the bioavailability) between a generic and a brand-name drug.
Une sexualite epanouie et liberee rend propecia finasteride les gens plus propecia sans ordonnance heureux !

Menopause, grossesse… le manque acheter viagra marseille de desir site pour acheter viagra peut decouler de plusieurs raisons.
Elle occupait en 2008 la deuxieme place en recherche et developpement avec plus de 4,8 Mds € investis. Alors plutot que de chercher toute seule, dans le noir, essayons plutot d’inviter notre cheri a faire de douces trouvailles. les douleurs fonctionnelles anorectales non specifiques. La creatininemie est recommandee avant un traitement chirurgical de l’HBP. Simplement parce que nous avons une imagination et que tant qu’a en avoir une, aussi bien s’en servir a ou acheter du levitra pas cher achat en ligne viagra pfizer bon escient! Selon les coudures, ca risque de tirer, de faire mal, il ne faut pas insister indique notre andrologue. Ils ont commence a demander la prescription de Viagra de leur medecin. Ce dernier depose un dossier prix au CEPS en meme temps qu’un dossier de transparence acheter kamagra original prix viagra avec ordonnance a la Commission de la transparence.
Cette demande avait deja ete etudiee en debut d’annee par la generique cialis soft ministre Roselyne Bachelot qui avait alors exprime un non ferme, assimilant cette pratique site securise vente viagra a de la prostitution.
Si vous etes satisfait de la situation, il est vente cialis sans ordonnance important de verifier acheter viagra a lyon aupres de votre partenaire s’il en est de meme.
Cette congestion est partie prix priligy prenante du priligy en belgique plaisir, explique le Dr Gerard Leleu, medecin sexologue.
La terapia a base di comprare cialis originale italia erbe e diventata estremamente popolare in termini della cura di disfunzione dove posso acquistare cialis online erettile.
Quindi non prezzo cialis in svizzera e possibile provocare vendita viagra italia un’erezione involontaria.
Non precio cialis 20 mg farmacias bisogna considerare la perdita o l’indebolimento dell’erezione, comprare viagra online senza ricetta come una tragedia.
Si applica un comprare viagra croazia solo cerotto acquistare levitra senza ricetta alla settimana per tre settimane.
Dopo aver preso la farmacia online viagra cialis Levitragenerico vedete l’effetto in 20 minuti e acquisto cialis postepay durera per 6 ore.
A questo studio, dove acquistare cialis online condotto in doppio cieco, cialis super active generico Viagra verso placebo, hanno partecipato 228 uomini.
I tempi di consegna sono di pochi giorni e la confezione anonima non permette a nessuno scoprire il vostro segreto! Quindi, se si osservano i cambiamenti nella vostra vita sessuale non esitate a consultare con un professionista. Sovradosaggio della pillola puo portare a problemi ai reni o al fegato. Questi sono conosciuti come popper e devono essere evitati dove comprare cialis naturale con Levitra. Quando le persone ricorrono alla masturbazione abbastanza spesso quando esso si trasforma in un’abitudine, precio cialis 10 mg farmacia si parla di masturbazione ossessiva. I dati del famoso rapporto Kinsey evidenziarono, su un campione di ventimila soggetti, un’incidenza dell’omosessualita del 10% e che cialis farmacia italia almeno il 37% della popolazione maschile e il 13% di quella femminile aveva avuto qualche esperienza cialis senza la ricetta omosessuale tra la puberta e la vecchiaia: Capire le esigenze emotive e fisiche ei desideri del partenaire probabilmente e molto piu Utile par migliorare la relazione che non cercare di cambiare le dimensioni del pene. La valutazione del problema parte da un’anamnesi eseguita correttamente, ma poiche molti pazienti mostrano riluttanza a discutere della propria attivita sessuale e necessario assumere un atteggiamento comprare viagra o cialis di profonda comprensione.
Danza e cialis generico costo mexico un significativo cialis soft generico metodo antistress, perche lo stress e una delle piu difuse cause dell’obesita.
Con la giusta carica comprare cialis con postepay di entusiasmo e costanza, si riuscira kamagra in italia a rimodellare il corpo a qualsiasi eta, ma si acquisto viagra con mastercard avranno anche moltissimi altri vantaggi in termini di salute:
Infatti l’acquisto di viagra nella maniera “tradizionale” prevede che ci si rechi prezzo viagra originale dal comprare viagra online e sicuro medico per ottenere la prescrizione del farmaco e che successivamente ci si presenti in farmacia cialis si acquista in farmacia per l’acquisto.
Un autre probleme dapoxetine priligy rencontre par les priligy prix a paris couples qui se concentrent sur la reproduction ont mis davantage l’accent sur la phase finale sans le prealable priligy en ligne france necessaire a consacrer du temps a l’amour.
E’ il se vende viagra en la farmacia primo esame da farsi, perche, al di la di qualunque ipotesi o valutazione, rivela senza prezzo del cialis da 10 mg ombre di dubbio se un cialis farmacia senza ricetta uomo e davvero affetto da impotenza di origine organica.
Tadalafil ( cialis ) sera tres certainement impartial tiers des medicaments de traitement viagra france acheter dentaires autorises lors de l’utilisation de l’administration des pilule cialis pas cher autorites de la drogue au cours de la supprimer de acheter du viagra en france sans ordonnance probleme virilite de l’erection.
Pertanto se il risveglio capita nel corso di vendita priligy online una fase rem potremo vedere l’erezione, ma se il comprare viagra senza ricetta in farmacia risveglio accade in un’altra fase del sonno non ci sara erezione visibile e questo in 10 mg levitra online assenza di qualunque anomalia dell’erezione.
Un penis etroit d’une dimension de 4 a 6 pouces, achat cialis generique et un penis bien plus genereux de 7 achat kamagra en belgique cialis soft pas cher ou 9 pouces.
Anche 10 mg levitra online analizzare la prestazione, domandare all’altro se e piaciuto ( se la donna ha raggiunto l’orgasmo) o fare paragoni e commenti sulla durata (se lui ha raggiunto l’orgasmo troppo venta cialis costa rica precocemente) sono da cialis 5 mg generico prezzo bandire.
Meme les jeunes se vente viagra pharmacie toulouse commander du kamagra posent assez souvent la question achat viagra en ligne quelle est l’influence du viagra generique sur les hommes sains.
Il viagra vendita on line nome levitra generico di questo kamagra acquisto on line preservativo femminile e femidom.
Apres avoir vue quelles sont les raisons qui poussent les hommes a simuler, achat cialis en belgique voici egalement un moyen viagra acheter sans ordonnance de se rendre prix viagra compte qu’un homme simule.
In questo se vende viagra generico en farmacias modo la pillola cialis il sangue puo prezzo del viagra in farmacia tornare ad affluire e la suddetta muscolatura distendersi.
D’autres declarent que les percages augmentent le plaisir acheter du viagra sur paris sexuel achat viagra naturel pour les partenaires.
La culpabilite peut etre un poison, qui va completement detruire acheter viagra mexique le mariage.
Si chiama evra, puo essere acquistato solamente con ricetta medica ed ha viagra prezzo in farmacia un costo di 12,50 euro per tre venta de viagra en chile sin receta cerotti, pari ad un mese di terapia.
Nel valutare levitra e dove acquistare viagra online cialis in termini di dosaggi raccomandati, ci sono forti divari viagra generico farmacia che sono stati notati.