12.12.2013 – Wniosek Z. Kękusia do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego w sprawie Sędzi Beaty Stój

Krakow, dnia 12 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sedzia

Zbigniew Snigorski

Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie

Al. Pilsudskiego 28

35-001 Rzeszow

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 2. Adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. 4 Ds. 256/13

 4. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 5. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 8. Pani Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 9. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 10. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 22. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 25. Panie: lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 26. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 32. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 43. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 47. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o dopelnienie przez Adresata niniejszego pisma ustawowego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego /art. 231 § 1 K.k./ przez wyznaczenie mi obronce z urzedu, adw. Roberta Bryka, z oczywistym i razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji w jakiej kwocie Skarb Panstwa wyplaci honorarium wyznaczonemu mi przez sedzie Beate Stoj obroncy z urzedu, adw. Robertowi Brykowi za jego uczestnictwo w sprawie przeciwko mnie w okresie od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty jego zlozenia.

 

Czesc I. Przepisy prawa, orzecznictwo Sadu Najwyzszego

 

 1. Artykul 304 § 2 Kodeksu postepowania karnego:
  Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.”

 2. Artykul 231 Kodeksu Karnego:
  § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, (…) nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Sedzia Beata Stoj rozpoznaje od listopada 2010 r. do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sprawe karna przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz w sprawie jak wyzej zapadl prawomocny wyrok. Wydal go – skazujacy mnie za wszystkie w.w. czyny – w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego.

 

Po wydaniu przez Sad Najwyzszy drugiego z w.w. wyrokow wznowieniowych z powodu naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme i po zwroceniu Sadowi Rejonowemu w Debicy akt sprawy przeciwko mnie, sedzia Beata Stoj uznala, ze ja musze miec obronce bo ona ma uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci i wydala zarzadzenie – Zalacznik 1: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r.Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stojw sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawieart. 791 § 1 pkt 3 k.p.k. iart. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi B. Stoj z dnia 16.04.2012 r. – Zalacznik 1

 

Podany przez sedzie artykul 81 § 1 K.p.k. stanowi:„Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru,prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.

Sedzia Beata Stoj nie byla w dniu 16 kwietnia 2012 r. prezesem Sadu Rejonowego w Debicy.

Pan powolal ja do pelnienia funkcji prezesa Sadu dwa miesiace pozniej, z dniem 15 czerwca 2012 r.

Oto tresc decyzji Prezesa Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14.06.2012 r. – Zalacznik 2: Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Rzeszow, dnia 14 czerwca 2012 roku KD-1115-7/12 Pani Beata Stoj Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy, Na podstawie art. 25 § 1 i art. 26 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) powoluje Pania z dniem 15 czerwca 2012 r. do pelnienia funkcji prezesa Sadu Rejonowego w Debicy na okres czterech lat. Zbigniew Snigorski”
Dowod: Sad Apelacyjny w Rzeszowie, sygn. KD-1115-7/12, decyzja prezesa Sadu Zbigniewa Snigorskiego z dnia

14 czerwca 2012 roku – Zalacznik 2

 

W zarzadzeniu z dnia 16.04.2012 r. o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu na podstawie art. 81 § 1 K.p.k., sedzia B. Stoj nie podala, ze wydaje je z upowaznienia prezesa Sadu.

Poza tym, pod ewentualna nieobecnosc prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu powinien wydac wiceprezes Sadu, a nie sedzia referent w sprawie.

Sedzia Beata Stoj wydala zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k.

Skarb Panstwa bedzie musial pokryc koszty uczestnictwa od dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ wyznaczonego mi przez sedzie Beate Stoj z naruszeniem prawa, a zatem uczestniczacego w sprawie bezprawnie obroncy.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 2. Sad Apelacyjny w Rzeszowie, sygn. KD-1115-7/12, decyzja prezesa Sadu Zbigniewa Snigorskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku

 

1 Artykul. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

 

Effets indesirables prix cialis 25 La Dapoxetine a revele avoir un effet positif sur l’ejaculation et aussi, dans plusieurs cas, a triple la duree acheter priligy pharmacie des relations sexuelles.
Pour vous la redaction du magazine, assiste par plusieurs sexologues de grande renomme, ont acheter levitra online etablie une suite de prix du viagra cialis levitra publication sur ce dysfonctionnement sexuel qui touche un homme sur trois de nos jours.
Les entreprises exploitant des medicaments sous brevet seraient appelees a communiquer systematiquement au levitra pour femme achat CEPS la date d’expiration du brevet acheter kamagra pas cher de chaque medicament pour lequel une inscription sur la liste des medicaments remboursables et/ou agrees aux collectivites serait sollicitee.

Ses exigences sont telles, qu’avec elle a ses cotes, ses reflexions sont parasitees et qu’il est achat viagra sans ordonnance empeche de decouvrir les veritables raisons de cialis pas cher france sa venue.
Cependant, une constipation pourra vous gener pendant quelques jours, et se prolonger si vous etes sujette a ce probleme. prix du viagra 25 mg acheter viagra en ligne quebec Leurs applications se trouvent dans le domaine de la medecine nucleaire. Le sexe rapporte enormement sur Internet, et cela a conduit des bandits, femmes et hommes, a investir les sites de rencontre pour profiter de la solitude et du manque d’amour de personnes plus ou moins naives, en majorite des hommes. A ces trois formes d’impuissance on peut ajouter une « pseudo-impuissance » (liee a la partenaire, qui peut empecher l’acte sexuel de se produire) et une impuissance dite secondaire, parce qu’elle se produit dans un couple apres un fonctionnement sexuel normal. Sourire Savez-vous que sourire utilise moins de muscle que de froncer les sourcils ? Psychologiquement, pour l’homme, vente cialis doctissimo dapoxetine 60 mg cela evoque le plaisir qui va suivre, indique le Dr Sylvain Mimoun, andrologue. Chaque caresse et prise en main va etre appreciee differemment par les femmes, selon l’habilite du partenaire, l’humeur du moment, et leurs preferences bien sur. L’enquete Harris Interactive menee aux Etats-Unis pour Crucial.com grace au concours de 2 691 couples americains qui ont bien voulu y participer, livre des resultats qui laissent songeurs.
Qui veut acheter Kamagra achat cialis pfizer en comprimes ou Kamagra Jelly en pharmacie en ligne sera impressionne prix du viagra 100mg aux avantages de conditions optimales et d’expedition discrete.
L’enfant est dependant des parents – achat cialis en ligne quebec ou des figures faisant office de parents- pour survivre (se viagra ou cialis pas cher nourrir).
Elles prix cialis montpellier ont ete obtenues a l’issue cialis france acheter d’une experience discutable.
Se l’atto sessuale si e verificato, il comprare cialis a san marino flusso di sangue al pene si prezzo del cialis generico riduce di nuovo e si allontana erezione.
Quindi non affannatevi a viagra farmacia valencia cercare punti strani e sappiate che il piacere e proprio li, dove spesso non viagra natural precio andate neppure.
Effetti collaterali Durante le prime settimane di cura, viagra costo farmacia gli antidepressivi possono accentuare la comprare viagra online patologi per cui vengono assunti.
E marca di farmaco contenente sali di sildenafil cialis 20 mg prezzo farmacia come comprare cialis online che mira ad aumentare il flusso di sangue nella zona del pene per darvi un un uomo duro che ha sperimentato la disfunzione erettile erezione.
Se avete un sensibilita per acquistare kamagra on line acquisto viagra generico online gli ingredient, soprattutto per il sildenafil, cosi per lei non e possibile prendere questa medicina.
Infatti in certi casi particolari, considerando le situazioni contingenti e anche le caratteristiche personologiche di chi pratica una masturbazione eccessiva, pur appagato dalla partner, tale condotta puo essere considerata dal clinico comprare viagra generico line che la vardenafil 20mg valuta come patologica.
Soft viagra, kamagra, silagra, suhagra, cavegra, tadalis, vigora, intagra, eriacta sono tra i piu famosi e piu utilizzati dagli uomini di tutto il mondo. Il teologo Giordano Bruno fu bruciato per eresia, perche suggerisce che la terra gira intorno al sole, il levitra serve ricetta suo istituto nel suo sito web. Ovviamente, se davvero vuoi migliorare le tue performance, mentre cerchi di risolvere i tuoi problemi fisici o emotivi, puoi ricorrere a levitra originale medicinali. L’ermafrodita, comunque, e quella persona che possiede organi genitali levitra costo in farmacia sia maschili che femminili. La posizione ideale per arrivare all’eiaculazione e pero una levitra 10 mg costo su tutte: Questo ti permettera di ritornare a vivere la tua sessualita in maniera totalmente spensierata e serena, non dovendo ricorrere giornalmente (o per piu volte nella stessa giornata) all’assunzione di medicinali contro l’impotenza. quando siamo innamorati ci levitra farmacia precio sentiamo piu positivi, piu fiduciosi nei confronti della vita e, perche no, anche piu belli. Tali problemi succedono di tanto in tanto per tutti, compreso donne a un po’ di grado.
L’azione di Viagra per le donne da’ le funzioni costo cialis in europa fisiologiche naturali (lubrificazione, gonfiore delle labbra, aumentando acquistare cialis 5 mg la sensibilita del clitoride) per l’eccitazione sessuale senza assuefazione e dipendenza.
Nella maggior parte viagra naturale farmacia di questi studi, l’insufficiente eiaculazione era prezzo cialis da 10 mg un sintomo piu prominente rispetto alla disfunzione erettile; si pensa che entrambi gli effetti siano secondari priligy dapoxetina generico agli effetti anticolinergici di questi farmaci (30).
La nuova come acquistare cialis generico frontiera della contraccezione, infatti, e la lunga durata, che libera le donne dalle ansie quotidiane propecia farmacia online e dal rischio di dimenticanze potenzialmente cialis costo «fatali».
Le viagra en france est un medicament autorise acheter levitra ligne belgique et acheter priligy france ligne reconnu par les achat levitra 20mg autorites.
Inoltre, il livello di fiducia scende levitra 20 mg costo priligy senza ricetta medica propecia in farmacia anche fino ad una grande estensione.
Nous allons examiner une vente viagra europe pathologie organique la plus commune, qui mene propecia pharmacie a la dysfonction cialis et viagra en ligne erectile.
La nostra esperienza come comprare cialis online con l’utilizzo della pge1 risale al acquistare viagra a milano acquisto levitra in farmacia giugno del 1988.
Depuis l’apparition il y a quelques annees de medicaments qui repondent aux propecia en france prix traitements de prix du levitra 10 mg l’erection les prix du cialis au canada hommes ont vulgarise le probleme et en parlent de nos jours sans complexe.
Le pillole perfect slim e meglio assumere a secondo se vende viagra generico en farmacias l’istruzione comprare viagra generico line per l’uso, prima dove comprare viagra generico di fare la colazione, con un po d’acqua.
Dans un premier temps, le medicament acheter du viagra pfizer a ete developpe en tant que traitement acheter cialis pas cher acheter du levitra ligne pour certaines affections cardiaques.
Piu sigarette si fumano peggio costo cialis 5 mg farmacia sono le prospettive erettili per il come avere cialis senza ricetta fumatore sia a breve che a lungo viagra costo farmacia termine.
En effet, acheter viagra original quasiment tous les hommes connaissent ce probleme au cours de leur achat propecia vie acheter levitra en ligne sans que cela n’affecte leur sante sexuelle.
Il diabete puo provocare comprare viagra senza ricetta in farmacia i problemi di disfunzione erettile, e gli uomini che soffrono da questa acquisto cialis in farmacia malattia sono quattro volte piu suscettibili viagra vendita online degli altri uomini di avere problemi di questo genere.
Le jeune homme sera alors juge impuissant, ce qui peut commander cialis etre tres destabilisant, achat tadalafil autant pour lui que pour elle.
Des blocages physiques en resultent parfois, manifestes par des acheter cialis ligne quebec troubles de tadalafil sans ordonance la sexualite.
Poiche invece, l’acido nervonico galenico viene vendita on line di cialis preparato da zero, partendo da materie prime pure, il farmacista puo preparare un medicamento adatto comprare cialis on line alla singola persona.
La ricerca e’ stata condotta su prezzo cialis originale farmacia 37 uomini fra i 35 e i cialis 5 mg precio en colombia 40 anni per i quali erano particolarmente difficile affrontare le procedure legare alle cure anti-infertilita’.