16.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wschód – Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 16 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 2. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 3. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 5. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 12. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 26. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Prokuratorem moze byc tylko ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Kazdy ma obowiazek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”

Artykul 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj. – Zalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran.

Pomylkowo przypisane mi przez prokurator R. Ridan czyny mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2010 r. do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ sprawa o rozwod.

Wszystkie wyzej wymienione osoby zlozyly dwukrotnie – podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan i podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – obciazajace mnie zeznania.

Wszystkie wyzej wymienione osoby przed zlozeniem obciazajacych mnie zeznan przez kilka lat naruszaly moich wtedy maloletnich dzieci i/lub moje konstytucyjne i ustawowe prawa obywatelskie.,

Raz juz w sprawie jak wyzej zapadl prawomocny wyrok. Wydal go – skazujacy mnie za wszystkie w.w. czyny – w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 3
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ – Zalacznik 3

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. – Zalacznik 2:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 2

 

Po wydaniu wyzej wymienionych wyrokow wznowieniowych po raz kolejny jestem scigany – czwarty rok, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za wszystkie wyzej wymienione czyny. Postepowanie prowadzi – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Sedzia B. Stoj prowadzi – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia schod – postepowanie przeciwko mnie z naruszeniem licznych przepisow prawa materialnego i prawa procesowego.

Jak Pani wiadomo:

 1. prokurator Radoslawa Ridan naruszyla w prowadzonym pod Pani – oraz pozostalych w 2006 r. czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, tj. prokurator Lidii Jaryczkowskiej /wtedy Prokurator Rejonowy/, Piotra Kosmatego /wtedy, po awansie prokurator L. Jarczykoskiej, pf. Prokurator Rejonowy/ i Edyty Kusnierz /wtedy pf. Zastepcy Prokuratora Rejonowego/ – wtedy Zastepcy Prokuratora Rejonowego nadzorem, prawo okreslone w art. 297 § 1 K.p.k.1, tj. nie zebrala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow, co zostalo poswiadczone w:

  1. dokumentach sporzadzonych osobiscie przez prokurator Radoslawe Ridan, tj. w:

   1. postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, w ktorym podala:„Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
    Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10 /, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

   1. akcie oskarzenia, w ktorym prokurator R. Ridan w taki sposob zaprezentowala zebrany przez nia material dowodowy: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow /imiona i nazwiska – ZKE/, dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 1

   1. zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan, w ktorym prokurator podala: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

  1. postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan w sprawie przeciwko mnie, w ktorym sedzia podal miedzy innymi – Zalacznik 5: Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie,nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe. (…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.
   Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

  1. dowodach w sprawie przeciwko mnie zebranych przez Sad Rejonowy w Debicy juz po sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia, tj. w 2007 r. Sa to:

   1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., w ktorym podano – Zalacznik 6: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
    Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio

II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099 – Zalacznik 6

   1. pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., w ktorym podano – Zalacznik 7: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
    Dane zwiazane z kontem:
    zkekus@interia.pl
    i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/
    Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23
    Numer IP zalozenia: 62.179.56.131
    Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23
    Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191
    Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15
    Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191
    Uzytkownik nie podal danych osobowych.
    Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
    Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/ pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183 – Zalacznik 7

  1. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w dniu 23 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., w ktorej Prokurator Generalny podal miedzy innymi – Zalacznik 9: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 9

Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie dwoch czynow wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., tj. czynow II i XVIII aktu oskarzenia poniewaz wczesniej Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil ten wyrok wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie pozostalych 16 czynow – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Zalacznik 3,

  1. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. /sygn. IV KK 272/11/, ktorym Sad Najwyzszy uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy i przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow II i XVII – Zalacznik 2

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 2

  1. postanowieniu sporzadzonym w dniu 11 grudnia 2012 r. osobiscie przez sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beate Stoj, w ktorym ta podala – Zalacznik 8: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 8

 1. Sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, jak wedlug opisow prokurator Radoslawy Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – tj. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 sierpnia 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, ktorym TK orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  (…) UZASADNIENIE Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie zpelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z

2006r., Nr 9A, poz. 121

Niedopuszczalnosc od dnia 19.10.2006 r. scigania mnie za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie opisanym przez prokurator R. Ridan w sprawie przeciwko mnie – zniewazenie sedziego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – poswiadczyli miedzy innymi:

  1. Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann, ktory w interpelacji poselskiej skierowanej pismem z dnia 3 wrzesnia 2009 r. do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. podal miedzy innymi: „Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

  1. Prokurator Generalny Andrzej Czuma, ktory w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na w.w. interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna podal miedzy innymi: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.
   Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow. Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, ktory w pismie do mnie z dnia 7 stycznia 2010 r. podal – Zalacznik 12: „(…) Otoz Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. w sprawie o sygn. akt P 3/06, orzekl, ze art. 226 § 1 Kodeksu karnego (w brzmieniu sprzed dnia 25 lipca 2008 r.) jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wyroku tym wskazano jednoznacznie, ze „rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.” Zgodnie zas z dyspozycja art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne, a w sytuacji, gdy nie zostal przez Trybunal Konstytucyjny okreslony inny termin utraty mocy obowiazujacej omawianego aktu normatywnego, orzeczenie weszlo w zycie z dniem ogloszenia (dnia 19 pazdziernika 2006 r.). Nastapilo to zatem jeszcze przed wydaniem wyroku przed Sadem I instancji. Z tym tez dniem brak bylo podstaw prawnych do scigania w oparciu o art. 226 § 1 k.k. czynow innych, niz stanowiacych zniewage funkcjonariusza publicznego popelniona podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.
   Z opisu przypisanych Panu czynow jednoznacznie wynika, ze zarzucono Panu zniewazenie funkcjonariuszy publicznych jedynie w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.Tak wiec, w swietle omowionego judykatu Trybunalu Konstytucyjnego, nie mozna przyjac, ze zachowanie, w dniu orzekania w sprawie zawieralo znamiona czynu zabronionego z art. 226 § 1 k.k. (choc wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla dopiero w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2008r., Nr 122, poz. 782). (…).”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczynskiej do Z. Kekusia z dnia 7 stycznia 2010 r. – Zalacznik 12

  1. adw. Malgorzata Wassermann, ktora we wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy podala miedzy innymi: „Zbigniew Kekus zostal oskarzony i skazany m.in. wlasnie za zniewazenie funkcjonariuszy publicznych, jednakze w znamionach jego czynu zabraklo tego drugiego elementu, tj. zniewazenia podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Aby spelnione zostalo to znamie musi istniec zbieznosc czasowa i miejscowa zachowania sprawcy i wykonywania obowiazkow sluzbowych przez funkcjonariusza publicznego (por. Kodeks karny, czesc szczegolna. Komentarz pod red. Andrzeja Zolla, str. 894). Nawet przy przyjeciu, czemu skazany stanowczo przeczy, iz to on umieszczal na stronie internetowej obrazliwe teksty dotyczace funkcjonariuszy publicznych, oczywistym jest iz nie istniala zbieznosc czasowa i miejscowa tego zachowania i wykonywaniem obowiazkow sluzbowych przez funkcjonariuszy. Zatem nie ulega watpliwosci, iz przyjecie spelnienia tego znamienia byloby nieprawidlowe. Wobec powyzszego nalezy uznac, iz sciganie Zbigniewa Kekusia z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 kk bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Sad Rejonowy w Debicy nie mial podstaw do uznania, iz Zbigniew Kekus dopuscil sie zachowania wyczerpujacego znamiona przestepstwa z art. 226 § 1 kk. Nalezy miec na uwadze, iz art. 190 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iz orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne. Oznacza to przede wszystkim, ze orzeczenia Trybunalu, w tym te, ktore stwierdzaja niezgodnosc z Konstytucja konkretnego przepisu aktu normatywnego, skutkuja trwalym wyeliminowaniem zakwestionowanego przepisu z obowiazujacego w Rzeczypospolitej Polsce systemu prawnego.
   Zatem Sad Rejonowy w Debicy rozpoznajac sprawe Zbigniewa Kekusia juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 kk z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow. Nie czyniac tego niewatpliwie razaco naruszyl prawo materialne.”
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo

adw. Malgorzaty Wassermann do Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2010 r..

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory w wyroku wznowieniom z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 podal miedzy innymi – Zalacznik 3:„Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Pieczec Okragla Sadu Okregowego w Rzeszowie. UZASADNIENIE Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 3

  1. sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beata Stoj, ktora w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. podala – Zalacznik 10: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. podal – Zalacznik 11: „(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow. Jak wynika z akt sprawy kwestia ta istotnie powinna ulec zbadaniu. Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782). Przepis w nowym brzmieniu jest niewatpliwie przepisem wzgledniejszym dla sprawcy.
   Zmiana stanu prawnego skutkowala wznowieniem postepowania o czyny z pkt. I, III – XVII, uchyleniem wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 w tej czesci i przekazaniem sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania (wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. akt II Ko 283/10, ktory zapadl na skutek wniosku o wznowienie postepowania zlozonego przez obronce Zbigniewa Kekusia.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

Postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 11

Mimo ze karalnosc z tytulu art. 226 § 1 K.k. w zakresie opisanym przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia przeciwko mnie jest niedopuszczalna od ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – co poswiadczyli wyzej wymienieni funkcjonariusze publiczni, w tym takze sedzia Beata Stoj, sedzia Beata Stoj … wciaz sciga mnie – przy udziale Adresatki niniejszego pisma Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – za ten czyn, w tym w dacie zlozenia przeze mnie niniejszego pisma. Co wiecej, scigajac mnie za niego kieruje mnie na badania psychiatryczne. Kilka tygodni po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 14.06.2013 r., w ktorym poswiadczyla jej wiedze o tym, ze sciganie z tytulu art. 226 § 1 K.k. w zakresie opisanym przez prokurator R. Ridan, jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r., w dniu 23 wrzesnia 2013 r. wydala postanowienie uzupelniajace do postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 13: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 13

 1. sciganie z art. 212 § 2 K.k. – czyn II, znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – odbywa sie z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego2. Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.– Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.
  Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: „W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”
  Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.
  Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne. Adw. Wieslawa Zoll nie jest dobrem ogolnym. Jest wykonujaca wolny zawod adwokata klamca, oszustka wykorzystujaca poblazliwosc dla niej oraz uleglosc i zyczliwosc sedziow i prokuratorow. Nawiasem mowiac, majac w zwyczaju uzalanie sie na mnie adw. W. Zoll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Jesli w 2003 r. adw. Wieslawa Zoll miala za soba 37 lat pracy w zawodzie adwokata, to w 2004 r., gdy zlozono zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie sciganego w trybie prywatnoskargowym przestepstwa jej znieslawienia, posiadala rozlegla wiedze prawnicza i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Bylo zatem obowiazkiem prokurator R. Ridan wydac postanowienie o odmowie wszczecia z urzedu dochodzenia w sprawie o znieslawienie przeze mnie adw. Wieslawy Zoll za posrednictwem Internetu.

 1. Karalnosc czynu II aktu oskarzenia, tj. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.
  W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, art. 212 § 2 K.k. – z powolaniem sie na ustanie jego karalnosci. Podala w uzasadnieniu – Zalacznik 10: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

Suma 3 lat i 5 lat daje lacznie 8 lat.
Prokurator R. Ridan jako okres popelniania przeze mnie czynu opisanego przez nia w pkt. II aktu oskarzenia jako znieslawienie adw. W. Zoll podala „od stycznia do wrzesnia 2005 r.”
W orzecznictwie i doktrynie zachodzi rozbieznosc pogladow, co do tego, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia – patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62. – zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 865/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ – Zalacznik 11:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 11

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, ktory z pogladow doktryny uznac za sluszny, tj. czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia, karalnosc przypisanego mi, sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. Nawet bowiem jesli przyjac, ze przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym, popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, ramy czasowe dostepnosci wpisow dotyczacych adw. Wieslawy Zoll prokurator R. Ridan opisala jako – Zalacznik 1: w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

Mimo ustania z dniem 1 pazdziernika 2013 r. karalnosci czynu przypisanego mi w pkt II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sedzia Beata Stoj nie tylko sciga mnie za popelnienie w.w. czynu – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – ale … z powodu scigania mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala kieruje mnie na badania psychiatryczne. Kilka tygodni po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 14.06.2013 r., w ktorym podala przepisy prawa, z mocy ktorego z dniem 1 pazdziernika 2013 r. ustala karalnosc czynu, za ktory mnie sciga z art. 212 § 2 K.k. sedzia B. Stoj wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 14:„Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 14

W slad za postanowieniem z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala polecenie sporzadzenia w dniu 23 wrzesnia 2013 r. i doreczenia mi Wezwania do stawiennictwa na badania w dniu … 25 pazdziernika 2013 r. –

Zalacznik 15: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/ POUCZENIE 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna. 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 15

W nastepstwie Wezwania z dnia 23.09.2013 r., w dniu 6 grudnia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki stawilo sie dwoje poszukujacych mnie policjantow.

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod prokurator Edyta Fraczek-Padol poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. jej wiedze o tym, ze uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie oraz uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan – a takze przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przez wiele lat Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, byly Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, przez dwie kadencje Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k., ze:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
   Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek3, Marek Mozgawa4.

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek5, M. Krolikowski i R. Zablocki6

Stanowisko prof. A. Zolla, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znaja nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.Oto tresc orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Prokurator R. Ridan w taki sposob opisala czyn XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – Zalacznik 1: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej

Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Z podanych przez bylego RPO Andrzeja Zolla oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego powodow, czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan nie wyczerpuje znamion czynu zdefiniowanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Gdy jednak o zacytowanych wyzej pogladach doktryny – oraz oczywistych z nich wnioskach, w tym jak ten z zacytowanego wyzej postanowienia asesora Marcina Gorskiego – zawiadomilem Adresatke niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod pismami z dnia 4, 5 i 11 lipca 2013 r., skladajac oparty na nich wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow zarzutu z art. 226 § 3 K.k., Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 16:„(…) Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.
Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 16

Wskazac zatem nalezy, ze:

  1. prokurator R. Ridan nie tylko nie wyjasnila w akcie oskarzenia dlaczego nie podziela pogladu doktryny uznawanego:

    1. za sluszny przez wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego – w tym przez bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Andrzeja Zolla – ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

    2. za sluszny przez wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego – w tym przez bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Andrzeja Zolla – ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

ale nie podala w akcie oskarzenia zadnych pogladow doktryny.
Informacja Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod E. Fraczek-Padol z pisma do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 16: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.” nie znajduje potwierdzenia w akcie oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

  1. prokurator Edyta Fraczek-Padol pominela bardzo istotny dla sprawy fakt, ze w sprawie scigania mnie za czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. … dwa niezawisle sady dokonaly juz interpretacji artykulu 226 § 3 K.k. Po tym, gdy mnie za niego skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, Sad drugiej instancji, tj. Okregowy w Rzeszowie uchylil ten wyrok – tj. w zakresie czynu XVII – wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /Zalacznik 3/, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.
   Z pisma do mnie z dnia 12.07.2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol wniosek, ze nie dosc, ze jestem osmy rok scigany w sprzecznosci z pogladem doktryny uznawanym za sluszny przez wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego – w tym przez uznanego za pokrzywdzonego przeze mnie bylego RPO prof. Andrzeja Zolla – to sad I instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy … drugi raz bedzie interpretowal poglad doktryny, ktora to tegoz Sadu interpretacje wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. negatywnie zweryfikowal Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 

Wskazac nalezy, ze postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., pkt II sedzia Beata Stoj postanowila – Zalacznik 10: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 10

 

Sciga mnie zatem sedzia B. Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – wedlug podanego wyzej opisu czynu, mimo ze:

 1. sama, w osobiscie przez nia postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 2. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy juz … 6 lat temu, tj. pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze strona pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona nie w styczniu 2003 r., lecz … 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r. – Zalacznik 7: „Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23”,

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie opisanego wyzej czynu z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme naruszenia prawa materialnego,

 4. prof. A. Zoll podaje w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, ze:

 1. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow,

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn wielokrotnie kierowalem do Pani wnioski, by korzystajac z posiadanych przez Prokuratora Rejonowego uprawnien:

 1. skierowala Pani – na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.” – wnioski do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane kwalifikacji prawnej czynow, za ktore jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. odstapila Pani – na podstawie art. 14 § 2 K.p.k.: „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.” – od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. poinformowala mnie Pani – Zalacznik 17: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny

Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 roku – Zalacznik 17

 

Identyczne stanowisko przedstawiala Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol w pismach do mnie z dnia 11 lipca 2013 r., 12 lipca 2013 r., 19 lipca 2013 r., 30 lipca 2013 r., 31 lipca 2013 r., 7 pazdziernika 2013 r.

 

Przed dwoma miesiacami, w wydaniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. „Dziennik Polski” informowal o kolejnej klesce prokuratury krakowskiej, a zarazem uczciwej postawie prokuratora Miroslawa Koziola z Prokuratury Okregowej w Krakowie – Zalacznik 18: „Byly zatrzymania prezesow i innych menedzerow przez ABW, byl zarzut wyrzadzenia wielomilionowej szkody w majatku Gilmaru, byly sensacyjne doniesienia o „gorlickim watku sledztwa przeciwko mafii paliwowej. (…) Jest: wniosek samego prokuratora o uniewinnienie wszystkich oskarzonych. Powod: brak dowodow winy! (…) Akt oskarzenia skierowal trzy lata temu do Sadu Okregowego w Nowym Saczu prok. Miroslaw Koziol z krakowskiej Prokuratury Okregowej. Oparl sie na opinii bieglego ds. finansowych Emila Antoniszyna, profesora Uniwersytetu Opolskiego. Przesluchanie bieglego – rok temu – zakonczylo sie jednak dla oskarzyciela katastrofa: opinia zostala obalona jako bledna i niewiarygodna. Zamowiono inna. I – po osmiu miesiacach – nowi biegli doszli do diametralnie innych wnioskow niz Antoniszyn (…). Wczoraj prokurator zawnioskowal o uniewinnienie oskarzonych.
Zrodlo: Zbigniew Bartus, „Afera Glimaru: niewinni po siedmiu latach oskarzen” ; „Dziennik Polski”, 2

pazdziernika 2013 r., s. 1 – Zalacznik 18

 

Sprawa przeciwko mnie, rozpoznawana lacznie osmy rok – bylem przez ponad rok oskarzony, potem przez 4 lata skazany, obecnie znowu jestem czarty rok oskarzony – jest z podanych w niniejszym pismie powodow po wielokroc prostsza …

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, majacych potwierdzenie w kopiach zalaczonych do niniejszego pisma dokumentow wskazac bowiem nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma, 16 grudnia 2013 r., jestem scigany przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma – na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.:

 1. czynow co do ktorych:

  1. prokurator oskarzyciel Radoslawa Ridan nie zebrala w czasie prowadzonego przez nia w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem ich sprawca,

  2. sedzia Tomasz Kuczma zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca,

w tym za:

 1. 15 czynow z artykulu 226 § 1 K.k., mimo ze sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., co poswiadczyla nawet sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. wydanym w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – Zalacznik 10, patrz: str. 6 niniejszego pisma,

 2. z artykulu 212 § 2 K.k. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, mimo ze:

  1. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest to czyn scigany z oskarzenia prywatnego, co poswiadczyla nawet sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. – Zalacznik 10, patrz: str. 8 niniejszego pisma,

  2. karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. z mocy prawa podanego przez sedzie referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. – Zalacznik 10, patrz: str. 8 niniejszego pisma,

 3. z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo ze nawet sam uznany przez prokurator R. Ridan – a takze sedziego T. Kuczme – za pokrzywdzonego przeze mnie i uwazajacy sie za takowego, byly przez 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. A. Zoll prezentuje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, jako sluszne wskazania doktryny prawnej, zgodnie z ktorymi przypisany mi czyn nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k. – patrz: str. 9 do 11 niniejszego pisma.

 

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. skierowanym do Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem: „Pani Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod (…) Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S Dotyczy: Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt ! Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 11 grudnia 2013 r. o tresci – Zalacznik 19: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty

Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku – Zalacznik 19

 

Trudno o lepszy niz zacytowane wyzej pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol dowod buty, arogancji, pogardy dla prawa i czlowieka, ofiary niekompetencji prokuratorow.

 

Ta odpowiedz oznacza usztywnienie stanowiska Prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod wobec tego, zaprezentowanego przez Pania w pismie sporzadzonym przez Pania w dniu 11 czerwca 2013 r., w ktorym podala Pani – Zalacznik 17: informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk

Teraz, po 6 miesiacach Prokurator Rejonowy zmienila zdanie i nie „w toku”, ale „po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych.”

Czyli … w pazdzierniku 2015 r., bo wtedy ustanie karalnosc wszystkich czynow, za ktore jestem scigany przez sedzie Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Pani nie chce sie przyznac – jak w opisanej wyzej sprawie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie przyznal sie Miroslaw Koziol – do niedopelnienia obowiazkow.

Pozwole sobie zatem zwrocic Pani – a przede wszystkim Adresatow kopii niniejszego pisma – uwage, ktorych obowiazkow Pani niedopelnila jako w 2006 roku Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod sprawujaca nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym od dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przeciwko mnie przez Pani wtedy podwladna prokurator R. Ridan. Prawa i obowiazku prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym okresla art. 326 K.p.k.:

§ 1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Pani w taki sposob wypelniala okreslone w art. 326 K.p.k. obowiazki prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan i w taki sposob korzystala z posiadanych przez Pania praw, ze po tym, gdy pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. – prokurator R. Ridan prowadzila wtedy 18 miesiac zarejestrowane w dniu 2 lipca 2004 r. postepowanie przeciwko mnie – zlozylem w Prokuraturze Okregowej w Krakowie zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego Pani uznala je za … skarge i poinformowala mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 20: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 20

 

Rozumiem, ze Pani zazadala w lutym 2006 r. przedstawienia sobie materialow zebranych przez prokurator R. Ridan i usatysfakcjonowaly Pania wykonane przez nia … wydruki ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Jak sie okazalo moje zarzuty wobec sposobu wypelniania przez prokurator R. Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie absolutnie nie byly chybione i pozbawione podstaw.

Ich slusznosc poswiadczyli przeciez: sedzia Tomasz Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., sygn. II K 451/06 w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan /Zalacznik 5/, Prokurator Generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 9/, Sad Najwyzszy w wyroku dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 2/, a nawet … sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Beata Stoj, ktora w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala – Zalacznik 8: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.

 

Tak samo, jak w lutym 2006 r. chronila Pani interesu niedopelniajacej obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. prokurator Radoslawy Ridan, obecnie, gdy jej wina zostala juz udowodniona nawet przez Sad Najwyzszy, Pani nie chce sie przyznac do niedopelnienia przez:

 1. prokurator R. Ridan okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie,

 2. Pania okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan.

Woli Pani, zeby byl w dalszym ciagu scigany za czyny, ktorych nie popelnilem.

 

Przed 7 laty dopomogla Pani prokurator Radoslawie Ridan w czynieniu mnie przestepca, a gdy jej sie to pod Pani, sprawowanym przez Pania z naruszeniem prawa okreslonego w art. 326 § 1, § 2 i § 3 K.p.k. nadzorem udalo dokonac, obecnie, wiedzac, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, o ktore mnie oskarzyla prokurator R. Ridan, w odpowiedzi na moje sluszne zadanie z pisma z dnia 6.12.2013 r., by zachowala sie Pani sprawiedliwie, bezstronnie i godnie – tj. jak przystalo na osobe nieskazitelnego charakteru – i skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow nieslusznie przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, Pani Zastepca, prokurator Edyta Fraczek-Padol informuje mnie, ze: „stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych

Pani bardzo odpowiada moj status – nieslusznie – oskarzonego i sciganego wczesniej pod Pani nadzorem, a obecnie przy Pani udziale za czyny, co do ktorych nadzorowana przez Pania prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem ich sprawca, i ktorej sposob wypelniania obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze w sprawie o przestepstwo popelnione za posrednictwem Internetu najlepiej, najrzetelniej ona sama zrecenzowala podajac w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 8 grudnia 2006 r.:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

Poniewaz informacja z pisma do mnie z dnia 12 grudnia 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ze: stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych.Pani potwierdza, ze nie zamierza poswiadczyc – mimo mnostwa tego, zaprezentowanych w niniejszym pismie dowodow – ze prokurator R. Ridan niedopelnila w sprawie przeciwko mnie okreslonych w art. 297 § 1 K.k. obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze oraz przyznac sie do niedopelnienia przez Pania okreslonych w art. 326 § 1, § 2 i § 3 K.p.k. obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym, poniewaz usztywnia Pani prezentowane wczesniej stanowisko, ja takze musze usztywnic moje …

Musze, bo przeciez Pani i sedzi Beaty Stoj oczywistym celem jest prowadzenie postepowania przeciwko mnie – mimo ze jest prowadzone po raz drugi, a Paniom znane sa wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan – do dnia ustania karalnosci wszystkich przypisanych mi czynow.

Zadam, by do dnia 6 stycznia 2014 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod skierowal do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 wniosku o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

Informuje, ze po kopie wniosku, jak wyzej stawie sie w w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod we wtorek 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00.

Informuje, ze jesli nie otrzymam w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii wniosku jak wyzej, natychmiast rozpoczne prowadzony calodobowo w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protest glodowy.

Bede go prowadzil w budynku celem zapobiezenia rozchorowaniu sie.

Zakladam, ze Prokurator Rejonowy wyda nakaz Policji wyprowadzenia mnie pod przymusem poza budynek Prokuratury.

Z tej przyczyny pierwszym wsrod Adresatow kopii niniejszego pisma czynie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie Pana ml. insp. Wadima Dybe.

Odrebnym do niego pismem skieruje wnioski o:

 1. przeprowadzenie do dnia 6 stycznia 2014 r. postepowania wyjasniajacego w niniejszym pismie przedstawionej sprawie scigania mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ sporzadzonego z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k., a jesli to postepowanie potwierdzi slusznosc moich zarzutow – patrz: p. 2

 2. wydanie podleglym mu policjantom zakazu wykonania wydanego im ewentualnie przez Prokuratora Rejowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – lub innego czlonka kierownictwa Prokuratury – zakazu wyprowadzenia mnie w dniu 7 stycznia 2013 r. lub w dniach nastepnych pod przymusem z budynku Prokuratury w przypadku poinformowania przeze mnie interweniujacych policjantow, ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nie chce skierowac do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. z powodu niedopelnienia ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego.

 

Kopie niniejszego pisma oraz kopie pisma, ktore skieruje do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie Pana ml. insp. Wadima Dyby dorecze takze w najblizszych dniach policjantom pelniacym sluzbe w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci Krakowa.

Nie sadze, by uczciwy czlowiek, policjant, zechcial narazac moje zdrowie celem ochrony interesu ignorantki na etacie prokuratora Radoslawy Ridan i chroniacej jej – a z podanych wyzej powodow takze swojego – interesu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Na podstawie moich od 2006 r. doswiadczen z Adresatka niniejszego pisma i niektorymi innymi prokuratorami z Krakowa musze wszak zalozyc, ze uparta w chronieniu swojego i prokurator R. Ridan interesu Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zamiast skierowac do Sadu Rejonowego w Debicy sluszny wniosek w mojej sprawie, wyda Policji nakaz wyprowadzenia mnie w dniu 7.01.2014 r. z budynku Prokuratury, a pelniacy dyzur policjanci zmuszeni beda go wykonac.

W takim przypadku:

 1. zazadam od interweniujacych policjantow, by podali mi:

  1. imie, nazwisko i nazwe funkcji pelnionej przez funkcjonariusza publicznego, ktory wydal im polecenie wyprowadzenia mnie pod przymusem na dwor z budynku Prokuratury,

  2. ich imiona i nazwiska,

 2. podam mediom imiona i nazwiska funkcjonariuszy, jak w pkt I.1 i I.2,

 3. bede prowadzil calodobowo sluszny protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, do dnia wreczenia mi kopii wniosku skierowanego przez Prokuratora Rejonowego do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi nieslusznie przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Po moich doswiadczeniach z niektorymi prokuratorami prokuratury krakowskiej – w tym z prokurator Marta Suchodolska z Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza, ktora sama, z wlasnej woli, tj. z urzedu chciala mnie w lipcu 2012 r. poddac … przymusowemu leczeniu i zlozyla w tej sprawie pismem z dnia 27.07.2012 r., sygn. akt Pa 318/12,wniosek do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie – zakladam takze, ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wyda, w rzekomej trosce o moje zdrowie, nakaz umieszczenia mnie w zwiazku z moim protestem w szpitalu, byc moze bedzie to szpital psychiatryczny.

Umieszczanie ofiar fachowej i moralnej niekompetencji funkcjonariuszy publicznych w szpitalach psychiatrycznych to jedna z taktyk obronnych stosowanych przez funkcjonariuszy publicznych ignorantow.

Informuje zatem, ze po ewentualnym umieszczeniu mnie w szpitalu:

 1. rozpoczne protest glodowy, nie bede jadl ani pil,

 2. odmowie poddania mnie „leczeniu”, w tym przyjmowania lekow,

 3. podam mediom imiona i nazwiska lekarzy sprawujacych nade mna opieke.

 

Moi bliscy i znajomi oraz osoby znajace materialy na temat sprawy przeciwko mnie umieszczone w Internecie, beda mieli okazje porozniania mnie takiego, jakim, mnie znaja z tym, jaki ewentualnie opuszcze szpital.

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Powyzej przedstawilem Pani jakie dzialania i z jakich przyczyn zamierzam realizowac od dnia 7 stycznia 2014 r., tj. w polowie osmego roku scigania mnie – w tym takze skazania w grudniu 2007 r. – za czyny, ktore prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. w nastepstwie prowadzonego od dnia 2 lipca 2004 r., pod Pani miedzy innymi nadzorem, postepowania przygotowawczego.

Zanim to sie jednak stanie, otrzymam zapewne postanowienia prokuratorow w sprawach zgloszonych przeze mnie w listopadzie i grudniu br. zawiadomien o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj oraz przez Pania, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstw przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Jak podalem na str. 6 niniejszego pisma sedzia Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – w dacie zlozenia niniejszego pisma za miedzy innymi:

 1. czyn II aktu oskarzenia – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k/, ktorego karalnosc zgodnie z prawem podanym przez sedzie B. Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 10/ ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. czyny I, III – XVI aktu oskarzenia – zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, tj. za czyn, z tytulu ktorego sciganie jest niedopuszczalne z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06, od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 

Sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma – 16 grudnia 2013 r. – przez sedzie Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, za 15 czynow, z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. oraz za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. stanowi przekroczenie przez Panie uprawnien i jest z cala pewnoscia ze szkoda dla mojego interesu prywatnego.

Przestepstwo jest zatem – jak mawia wybitny ekspert w dziedzinie prawa karnego prof. dr hab. Andrzej Zoll – „jak drut”7.

Tym bardziej ciekaw jestem, co wymysla zyczyli sedzi Beacie Stoj i Pani prokuratorzy w uzasadnieniach dla postanowien, ktore wydadza w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzen w zgloszonych przeze mnie sprawach popelnienia przez Panie przestepstw z art. 231 § 1 K.k., tj. przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Ze wzgledu na obowiazujace prokurature terminy powinienem je otrzymac przed dniem 7 stycznia 2014 r.

Zdaze zatem doreczyc ich kopie Adresatom kopii niniejszego pisma przed data mojego stawiennictwa w kierowanej przez Pania Prokuraturze.

Beda mogli porownac opisane w niniejszym pismie okolicznosci scigania mnie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., z taktykami obronnymi stosowanymi przez funkcjonariuszy publicznych w ochronie interesow innych funkcjonariuszy publicznych. W opisanym w niniejszym pismie przypadku sedzi Beaty Stoj i Adresatki niniejszego pisma.

 

Pragne poinformowac, ze poniewaz zachowujac sie, jak opisalem w niniejszym pismie sedzia Beata Stoj nie tylko wydala juz trzy postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – w dniach 18 marca 2011 r., 29 czerwca 2012 r. i 19 wrzesnia 2013 r. – ale dwukrotnie wydala Policji nakaz poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki /Policja poszukiwala mnie w dniach 6 stycznia 2013 r. i 6 grudnia 2013 r./ celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne, dorecze sedzi B. Stoj kopie niniejszego pisma, informujac ja o mojej dla niej dyspozycji, tj. o moim stawiennictwie w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 

Wnosze i informuje jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 9. Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 12. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczynskiej do Z. Kekusia z dnia 7 stycznia 2010 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 16. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 17. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 18. Zbigniew Bartus, „Afera Glimaru: niewinni po siedmiu latach oskarzen” ; „Dziennik Polski”, 2 pazdziernika 2013 r., s. 1

 19. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 r.

 20. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

1 Artykul 297 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 

2 Artykul 212 § 4 K.k.: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 

3 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

4 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

5 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

6 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

7 „Rano Mularczyk 36-letni, niedoswiadczony posel i adwokat zostal zaatakowany przez Andrzeja Zolla, jednego a najslynniejszych profesorow prawa w Polsce. Zoll zarzucil mu w wywiadzie dla TOK FM naduzycie wladzy. – Odpowiedzialnosc z art. 231 kodeksu karnego jest tutaj jak drut – oznajmil. Dodal, ze to przestepstwo scigane z urzedu, tak wiec sprawa powinien zajac sie prokurator generalny.” Zrodlo: „Mularczyk pod pregierzem”; Dziennik, 12-13.05.2007r. s. 5

 

Pour te parler mais je te promets de acheter cialis france ligne te repondre acheter priligy en belgique des que je le pourrai.
Les achat viagra generique femmes et les hommes s’engageant dans priligy achat des rapports sexuels d’un soir auraient deux perspectives opposees.
[Generique viagra] cialis tadalafil [Viagra Generique] Il existe plusieurs dosages de Generique kamagra en ligne pas cher Viagra:

L’erection qui en resultesera effectivement augmentee, restera maintenuesensiblement plus long temp set cialis moins cher peut achat viagra pas cher meme etre multipliee.
Il est possible y arriver certains effets secondaires de Cialis. Dosage et administration Prenez Cialis 15-20 minutes avant l’activite sexuelle. Mime, le nain forgeron, martele son acier au rythme de pulsations musicales de plus en plus intenses, a en devenir douloureuse. On pourrait en effet considerer que la possibilite de divorcer pour absence durable de relations sexuelles releve de l’alteration definitive du lien conjugal, plutot que de faire appel a la notion morale et culpabilisatrice de faute. Cette zone en forme d’amande situee dans chaque hemisphere du cerveau agit comme un systeme d’alarme naturel chez l’homme et l’animal. Une personne qui mange vite aura tendance a etre rapide dans tous les autres aspects de sa vie comparatif vente viagra meilleur site vente cialis courante. Les Bonnes Pratiques de Fabrication ou acheter du cialis a paris ou acheter du levitra paris des substances actives et des medicaments ne font ainsi pas de differenciation en tre medicament generique et medicament princeps. En terminant, je me dois de vous faire une mise en garde concernant les medicaments contrefaits que nous retrouvons sur Internet.
Grace a son composant sildenafil, il permet a l’homme ayant des difficultes a avoir des vente de cialis generique erections d’etre en mesure de remedier a kamagra prix en pharmacie ce probleme et ainsi avoir des rapports sans soucis.
Si tous viagra generique en france se prennent par achat de viagra quebec voie orale, ils se presentent cependant parfois sous des formes differentes.
Les auteurs y ont analyse plus de 350 echantillons de sperme provenant de acheter kamagra belgique 156 hommes kamagra en belgique allant en consultation au Massachusetts General Hospital Fertility Center.
Ad esempio se voi volete ottenere l’erezione nel arco acquistare levitra farmacia costo levitra da 20 mg di tempo minimo dopo l’uso del farmaco.
E’ disponibile in formati da 25mg, viagra naturale farmacia senza ricetta 50mg e 100mg, ma va assunto una sola volta come acquistare viagra on line al giorno e solo sotto controllo medico.
Per un prodotto che e ora cialis si acquista in farmacia che costano quasi 54 € per quattro compresse, quindi, il risparmio potrebbe cialis farmacia italia essere circa 20-25 euro per confezione.
Il sito, di proprieta di aquisto levitra una regista di film erotici, potrebbe poi scegliere la vostra storia per farne viagra on line vendita un film…
Al di la dell’enorme levitra senza ricetta quantita di notizie vendita viagra italia line e dati, il tomo di Margolis ha uno scopo:
La disfunzione erettile acquistare kamagra e piu frequente negli puedo comprar viagra en farmacias uomini di eta superiore ai 40 anni con fattori di rischio come malattie croniche, traumi e interventi chirurgici nella regione pelvica, abuso di alcolici, fumo di sigarette, aterosclerosi sistemica e diabete.
Il trattamento farmacologico con farmaci inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 e, invece, la scelta di milioni di viagra levitra prezzo uomini in tutto il mondo, poiche efficace sia nei casi di impotenza fisiologica, sia nei casi di impotenza mista e sia nei casi di impotenza psicologica, li dove acquisto levitra on line il medico lo ritenesse opportuno.
Contro l’impotenza maschile propecia acquisto on line acquistare priligy dapoxetina assolo e un metodo efficace di risolvere immediatamente viagra cialis senza ricetta il problema.
Alcolici, fumo e droghe sono altre sostanza da valutare attentamente quando si fa uso di prodotti simili al viagra o al viagra priligy ricetta stesso.i farmaci sono sempre piu diffusi nella societa moderna e questo perche i problemi sono sempre di piu e le dove acquistare viagra torino persone non sanno come viagra compra affrontarli in altro modo.
Si propecia pas cher france vous avez du mal a reperer ces propecia prix de vente signes, propecia generique france vous pouvez mettre en place un code entre vous :
Se poi, uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale ed in prospettiva di costituzione di tale vincolo, non informa il partner della propria disfunzionalita che impedisce acquisto cialis on line l’assolvimento dell’obbligo coniugale, la sua acquistare viagra a milano condotta, contraria ai canoni di lealta, correttezza e buona come comprare cialis su internet fede, danneggia il partner che con il matrimonio si aspetta rapporti sessuali completi e figli.
Le penis ou acheter priligy prix levitra et les erections dependent de la cialis en ligne fiable circulation sanguine efficace autour du sexe.
Sono efficaci persino nelle comprar viagra sin receta en farmacias siti per acquistare cialis persone con precio cialis 10 mg farmacia patologie neurologiche e nervose, e anche nei diabetici.
C’est du serieux, puisque ce constat ressort d’une enquete viagra prix en france menee aupres de 82 acheter cialis tunisie volontaires dont la moitie est ou etait prix du cialis soft france fumeurs reguliers.
Dimostra un buon livello di efficacia cialis farmacia venta se comprar viagra generica farmacias agli negli uomini con problemi di pressione levitra italia sanguigna sotto controllo medico.
Si apres cela votre qi n’est viagra generique en suisse pas tadalafil sans ordonance monte a cialis generique pas cher 150, c’est incurable.
Sotto la patina della politica kamagra vendita on line e delle cialis farmacia vaticana relazioni estere, butler sapeva dalla sua esperienza sordida che la condotta di comprare kamagra washington era, in sostanza, essere il braccio militare del capitalismo statunitense.
Les autres, prix du viagra pfizer habituellement achat viagra pharmacie prix du viagra en france les plus emotionnels, capricieux parlent avec leurs amis.
Le donne e i come acquistare viagra pfizer bambini non devono kamagra acquisto on line assumere levitra online viagra.
Le principal avantage de generique sildenafil cialis en comparaison avec d`autres medicaments vente sildenafil contre l`impuissance est la duree de l`action.
Un article paru sur le site belge « rtl info » le 8 juillet 2011 guide d’achat viagra aborde une etude consacree a l’influence de la crise economique sur le taux de viagra en pharmacie suicide.
E possibile acquistare viagra online, e levitra senza prescrizione precio viagra pfizer mexico ai dove comprare il viagra in svizzera migliori prezzi.
Nonostante i dati piuttosto sorprendenti, i ricercatori ammettono di non viagra in farmacia quanto costa avere una visione chiara di come cio accada, ovvero di come un farmaco anticolesterolo viagra e libera vendita sia in grado di migliorare la funzione erettile.