17.12.2013 – Pismo do Sądu Rejonowego w Dębicy

Krakow, dnia 17 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 27. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 2. Zawiadomienie, ze jesli Sad Rejonowy w Debicy nie wyda Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne w zwiazku ze sprawa rozpoznawana do sygn. akt II K 407/13:

  1. wydane dotychczas przez sedzie referenta w sprawie sygn. II K 407/13 dwukrotnie Policji nakazy poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia na badania psychiatryczne, potraktuje jako dowod nekania mnie przez sedzie Beate Stoj,

  2. zloze zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa nekania mnie.

 3. Zawiadomienie, ze o moim stawiennictwie w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach zawiadomilem pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe.

 

xxx

 

Sedzia Beata Stoj rozpoznaje od listopada 2010 r. przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Raz juz w sprawie jak wyzej zapadl prawomocny wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 1.2
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ – Zalacznik 1.2

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. – Zalacznik 1.3:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 1.3

 

Rozpoznajac sprawe jak wyzej, sedzia Beata Stoj wydala trzykrotnie – w dniach 18.03.2011 r., 29.06.2012 r., 19.09.2013 r. – postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym oraz dwukrotnie nakaz Policji poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie na badania.

Pragne poinformowac, ze pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

W zwiazku z powyzszym wnosze i informuje jak na wstepie.

 

Informuje, ze o moim stawiennictwie w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach zawiadomilem pismem z dnia 17 grudnia 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe – Zalacznik 2.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie Wadima Dyby

 

Entre mythologie et pathologie Qu’elles s’appellent Salmacis, Lotis,…toutes ces acheter kamagra ligne creatures ont selon la mythologie une responsabilite dans viagra en vente libre les maux du coeur et les troubles du sexe.
Cephalees, bouffees vasomotrices, congestion nasale, dyspepsie, reflux gastro-?sophagien, douleurs dorsales, myalgies, douleurs des extremites, reactions d’hypersensibilite, sensations vertigineuses, vision trouble, acouphenes, ou acheter viagra generique en ligne tachycardie, palpitations, hypertension, douleur abdominale, acheter du propecia france hematurie.
Un vaccin contre les papillomavirus levitra pas cher est egalement disponible a destination des jeunes filles avant achat de levitra en france le premier rapport sexuel.

Il se peut egalement qu’ils aient ete trop gates vente cialis italie comme pour compenser cialis levitra ou viagra cette difficulte.
Le systeme des pilules ProSolution est le systeme avance d’agrandissement de penis disponible n’importe ou sur l’Internet. il impose le respect et parfois la crainte, en raison de son pouvoir. En outre, vous pouvez rencontrer des etourdissements, de la somnolence, des larmoiements. Par consequent, la solution c’est de permettre le collectif au travail, au sein duquel le conflit est possible sur les criteres du meilleur site de vente de viagra achat cialis europe travail bien faits, sur les criteres de la performance. L’organisme communautaire Stella, a Montreal, a mis sur pied une liste de mauvais clients qui consiste en une description des incidents de violence rapportes par les travailleuses du sexe. Ce n’est pas un mythe de penser que les hommes et la sexualite sont presque synonymes. Terry Borsook insiste par consequent sur le fait cialis generique avis vente vardenafil que « l’etude que nous presentons va plus loin en montrant que la perception de la douleur physique chez l’homme peut etre impactee par les differentes experiences sociales menees au cours de la vie quotidienne ». La periode des vacances, ou les longs week-ends, s’ils sont propices au repos physique, ne laissent pas pour autant notre esprit tranquille.
Le dosage de ce acheter kamagra ligne traitement depend de l’etat de sante de la personne acheter cialis veritable et de ses antecedents.
La publicite achat cialis officiel pour un medicament achat pilule viagra n’est possible qu’apres l’obtention de l’autorisation de mise sur le marche (article L.
Dommage vraiment, quand un peu de fantaisie et d’imagination peuvent si facilement « debloquer » la voie du vente levitra achat levitra generique plaisir?.
E provocata Virus acquisto cialis napoli Clamidiada un batterio, la Chlamydya trachomis, costo del cialis da 10 mg che vive e si moltiplica nelle mucose del corpo, come quelle dei genitali e del cavo orale.
Alcuni uomini hanno desiderio cialis soft generico 20 mg sessuale basso a causa di un calo dei livelli acquistare cialis generico europa di testosterone.
A differenza che in epoche passate, oggi si tratta prevalentemente di gruppi o gruppetti criminali che solitamente inducono comprare viagra in europa alla prostituzione persone cialis generico costo mexico non consenzienti con la violenza fisica e psicologica.
Lo studio condotto in Finlandia, ha seguito 989 uomini per cinque anni e li interrogo su eventuali viagra generico vendita on line sintomi di viagra generico DE.
Se sappiamo che viagra natural precio non ce viagra generico costo la possiamo fare, lasciamo perdere fin da subito.
Tali inibitori intervengono a livello del tessuto erettile provocando il acquisto cialis online sicuro rilassamento della muscolatura liscia peniena ed una conseguente vasodilatazione che permette un maggior afflusso di comprare viagra originale sangue.
I soggetti a prendere Kamagra erano persone che come acquistare viagra o cialis avevano bisogno di migliorare il flusso di cialis generico acquisto italia sangue nei vasi del cuore.
In alcuni come acquistare viagra svizzera casi (vedi per esempio comprare viagra generico on line i casi di vip) la si pratica come comprare viagra senza ricetta medica per moda, oppure, soprattutto in giovane eta, per curiosita.
Faceva tutto come avere cialis senza ricetta parte di invecchiare, ma comprare viagra online gli uomini avevano un farmacias online viagra momento difficile accettare i loro problemi di impotenza.
Le meme montant va acheter dix, «generique» sur cialis france pharmacie cialis acheter achat cialis sur le net le web.
Le cause di questa reazione possono essere di diversa natura, ma ancora piu importante, e dove acquistare viagra in italia determinato comprare cialis generico dallo stress che porta l’eccitazione erotica (bias cialis vendita farmacia di solito sensoriale).
Pour des relations sexuels, les vitamines cialis pour homme achat b sont tadalafil pas cher tres utiles, dans les processus metaboliques et pour donner l’energie dans le corps, ils sont necessaires pour le fonctionnement normal du systeme nerveux central et peripherique.
Retinite pigmentosa) acquistare cialis generico in farmacia di insufficienza epatica grave, di pressione arteriosa inferiore cialis in vendita a 90/50 mmhg e viagra generico prezzo di storia recente di ictus o di infarto del miocardio.
Les enfants grandissent et quittent la generique cialis maison familiale, la retraite se rapproche, nouvelle periode pour le couple qui doit cialis pour homme achat apprendre a ‘adapter cialis ou viagra prix a ces changements.
Se la causa della disfunzione erettile e di tipo psichico, vendita levitra italia ci si puo rivolgere ad uno psico-sessuologo che, sulla base di programmi specifici, cerchera di portare la concentrazione del paziente sull’amore e sul piacere piuttosto che kamagra italia sulla prestazione e permettera di rimuovere le ansie, migliorando cosi la comunicazione e il viagra vendita on line rapporto di coppia.
Les generiques et les cialis en ligne france acheter viagra ligne france produits des marques sont fait dans le acheter viagra lyon meme entreprise pharmacologique.
La figura acquistare cialis 10 mg schematizza il comprare cialis a palermo meccanismo dove comprare viagra su internet dell’erezione:
Il est non seulement possible, prix cialis cialis mais aussi vraiment ou acheter du cialis en suisse achat cialis pfizer confortable d’acheter kamagra oral jelly sans ordonnance :
“i giovanissimi – dice mannheimer – danno maggior importanza al sesso, alle relazioni sociali e al loro benessere psicofisico; gli uomini tra i 35 e i 54 anni sono molto piu influenzabili cialis prezzo svizzera dalla famiglia, dal lavoro e dal benessere economico; gli ultra 55enni sembrano preoccuparsi meno del sesso, mentre tengono in viagra in farmacia prezzo considerazione famiglia, relazioni sociali e acquistare cialis generico in italia salute”.
Vie de cialis soft naturel vente viagra en france renouvele de sexe, a savoir viagra en france la vie spontanee et situationnele.
Il viagra feminin prix acheter viagra en ligne generique de viagra en france est de proposer une onu prix moins que couteux la procure originale et aussi les effets que l’memes originaux.
Il dosaggio di cialis indicato nella maggior parte dei casi e quello da dove acquistare viagra line 20 mg, da abbassare a 10 in caso si viagra acquisto senza ricetta riscontrassero troppi disturbi, come mal di schiena o dolori muscolari.
Le radici tubero della pianta come comprare viagra on line sono stati utilizzati fin dall’antichita, per la preparazione tonico nutriente per la debolezza sessuale ed e usato come acquistare viagra svizzera in medicina ayurvedica anche oggi.