17.12.2013 – Pismo Z. Kekusia do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie – Wadima Dyby

Krakow, dnia 17 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

ml. insp. Wadim Dyba

Komendant Miejski Policji w Krakowie

ul. Siemiradzkiego 24

31-137 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 5. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 13. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 27. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zwrocenie sie przez Adresata niniejszego pisma z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod o doreczenie do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ protestu glodowego w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury:

  1. skierowania do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan,

  2. wreczenia mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii wniosku, jak w pkt. II.1.

 

Szanowny Panie,

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Prezentuje w nim dowody poswiadczajace, ze w dacie zlozenia w.w. pisma, tj. 16.12.2013 r. Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje lacznie osmy rok sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S, przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie nieslusznie o popelnienie 18 przestepstw za posrednictwem Internetu.

Jestem scigany z oskarzenia publicznego, za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. 18 czynow, co do ktorych prokurator R. Ridan nie zebrala podczas prowadzonego w okresie od 2.072004 r. do 12.06.2006 r. postepowania przygotowawczego dowodow, poswiadczajacych, kto byl ich sprawca, a Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby byly ich sprawcami oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, z tego:

  1. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  2. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, tj. za czyn z art. 212 § 2 K.k., ktory z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k jest scigany z oskarzenia prywatnego,

  3. za czyn – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

  4. z art. 226 § 3 K.k. za dzialanie, ktore wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan wyklucza mozliwosc scigania z tego artykulu.

 

W zwiazku z powyzszym od dawna kieruje wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, by korzystajac z jej ustawowych uprawnien skierowala wnioski do Sadu Rejonowego w Debicy o:

 1. zmiane kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow i/lub

 2. odstapienie od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan i/lub

 3. uniewinnienie mnie od wszystkich zarzutow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan.

 

W odpowiedzi na moje wnioski jak wyzej doreczono mi pismo z dnia 11 grudnia 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta poinformowala mnie – Zalacznik 1.20: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

W zwiazku z powyzszym skierowalem w.w. pismo z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, a w nim zawiadomienie, ze jesli Prokurator Rejonowy w.w. Prokuratury nie skieruje do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan i nie doreczy mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii tego wniosku, od dnia 7 stycznia 2014 r. rozpoczne prowadzony calodobowo w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protest glodowy.

Najpewniej czlonkowie kierownictwa w.w. Prokuratury wydadza Policji polecenie usuniecia mnie z Prokuratury, co ze wzgledu na niska temperature bedzie niewatpliwie ze szkoda dla mojego zdrowia.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Coince entre la phase schizo-paranoide et la position tadalafil pas cher depressive, cialis vente libre quebec l’etat-limite ne peut pas se saisir de l’operation symbolique et historiciser la crise du sevrage.
Mais a quel acheter cialis par internet age, nos grands enfants sont-ils « prets » a entendre « ca kamagra en pharmacie ».
Dans le cadre d’une relation generique propecia pharmacie sexuelle, faut-il dire levitra 10mg toutes les cinq minutes que l’on est d’accord ?

Il est important de noter que le levitra pas chere demandeur doit identifier toutes les impuretes recurrentes presentes a un taux generique cialis superieur au seuil d’identification dans les lots fabriques selon le procede de synthese envisage.
Une relation de ce type achat viagra cialis france acheter propecia en ligne implique d’ailleurs plus de confiance que les autres. Les professeures Sarah Bouchard, de l’ecole secondaire La Seigneurie, et Guylaine Demers, du Departement d’education physique de l’Universite Laval, feront egalement un expose. Son metier exige un bon sens pratique, notamment pour l’execution rapide des ordonnances, la realisation des preparations et l’identification des produits. Selon le Docteur Reed, la spirale addictive se manifeste par un cycle enchainant 4 phases repetitives. Plus de 60% des hommes ages de plus de 50 ans se sont retrouves dans des situations d’impuissance sexuelle. Pourtant, pour le professeur Jean-Paul Tillement, membre de l’Academie nationale de medecine, il n’y a «aucune reticence a avoir car le generique a les memes exigences de qualite et generique tadalafil acheter du cialis suisse a priori les memes effets therapeutiques» que les originaux, appeles princeps. Ce sont surtout les seins (mamelons et aureoles), les levres, le cou, le lobe des oreilles, le ventre, la cambrure du dos, l’interieur des cuisses, les chevilles et les pieds qui sont des zones erogenes, mais il ne faut pas oublier que toute partie du corps peut l’etre aussi. Faites d’abord l’effort de comprendre, pour ensuite cherchez a etre compris.
Cela vous permet de ne pas prix propecia france limiter kamagra prix la spontaneite de la vie sexuelle.
Pour pouvoir sortir de la spirale des echecs amoureux, vous devez avant tout accepter de vous rendre compte que vous etes attires par propecia vente en ligne ce schema acheter priligy pharmacie repetitif.
Mais l’etude montre que parmi ce pourcentage d’utilisateurs de sildenafil, le risque levitra soft tabs de melanome etait achat levitra sur internet clairement augmente.
Molti uomini che soffrono di questa condizione sono vulnerabili a problemi psicologici come comprare cialis a milano costo cialis 5 mg in farmacia ansia, stress, paura e depressione.
E importante poi, saper posticipare la passione, comprare cialis originale online per tenere se vende viagra generico en farmacias vivo il desiderio.
Ma cialis generico acquisto farmacia gia il poeta greco viagra generico costo Mimnermo lamentava la tristezza della vecchiaia, quando il vigore amoroso vien meno:
Il trattamento del vaginismo e la terapia psicosessuologica, in dove acquistare viagra torino grado di risolvere in modo definitivo questo tipo vendita priligy line di disturbo.
Vitamine fondamentali come la A, D, E e K non kamagra vendita on line vengono assorbite essendo scartate insieme al acquistare cialis 20 mg grasso.
Levitra Orosolubile soft tabs comprare viagra in svizzera rappresentano un modo diverso in cui trattare la cialis generico on line disfunzione erettile.
Negli anni ’50 la sigaretta dove posso acquistare cialis online era uno strumento di seduzione degli eroi hollywoodiani, sempre associata all’identita maschile, al prestigio e al potere.
Dai dati raccolti e emerso che a soffrire di impotenza e il 17% dei partecipanti allo studio – e quindi, in proiezione, 21 dei venta viagra farmacias sin receta 125 milioni di levitra italia abitanti dove comprare cialis generico line delle piu popolose nazioni europee.
L’efficacia e il suo meccanismo d’azione sono sempre quelli che caratterizzano dove acquistare viagra on line vendita cialis online italia acquistare cialis generico farmacia gli altri pdei.
Il est maintenant possible d’acheter priligy en france, belgique, suisse et commander tadalafil dans achat viagra ou cialis tous generique tadalafil les autres pays.
Alcuni dei metodi popolare per trattare l’impotenza vendita priligy online negli uomini sono farmaci per via acquisto viagra generico on line orale, farmaci topici, terapia iniettiva, pompe per vuoto e farmaci viagra protesi del pene.
Acheter viagra en ligne comparatif levitra original en ligne viagra sans ordonnance priligy acheter en ligne france bas prix.
E solo 10% degli uomini cercano trattamenti farmacia online viagra cialis per il si puo acquistare il viagra in farmacia comprare cialis a san marino disturbo.
(vous souvenez-vous de cette scene petillante entre diane lane et olivier martinez dans le film infidele?) cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de achat viagra pfizer votre temps en trouvant des moyens de renforcer comparateur prix viagra votre relation plutot qu’en cherchant a savoir si votre acheter du viagra moins cher conjoint vous est infidele.
Otterrete propecia consegnato direttamente a acquistare viagra milano casa comprare viagra online e sicuro comprare kamagra online tua in pochissimo tempo.
Ignorant dans un acheter levitra ordonnance premier temps ce que contenait sa bouteille d’eau, alicia cooper acheter viagra vente libre avait porte plainte avec l’appui cialis commander ses services sanitaires.
Il vendita viagra in slovenia concepimento diventa difficile, faticoso, se non impossibile, inoltre lo stress da possibile comprare cialis generico gravidanza, rende ancora piu dove comprare cialis online sicuro vulnerabile singolo e coppia, dal punto di vista psichico ed umorale.
Il existe des donnees viagra generique en france sur le developpement de priapisme et erections prolongees viagra en vente en suisse lors ou acheter du levitra pfizer de la prisedu tadalafil.
Diabete, obesita, malattie vascolari, traumi kamagra prezzo farmacia spinali, comprare viagra prezzo del viagra 100 neuropatia periferica, ipogonadismo, iperprolattinemia.
L’erection dure 8 heures 15 minutes apres acheter viagra internet l’usage de la ordonnance viagra pilule.
N etant excitee, grace a ces stimulantes caresses, une femme peut parvenir achat-vente viagra a l’orgasme vaginal durant la penetration avec le temps ou atteindra achat viagra pfizer ligne l’orgasme clitoridien.
La morale sessuale varia prezzo viagra originale notevolmente a seconda della religione, acquisto viagra con postepay adottata in una determinata societa.
La struttura, cosa costa il viagra a causa di farmaci dell’assumazione per l’espansione, non miglior sito per comprare viagra sembra solo, ma solo in momenti di eccitazione.