17.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego

Krakow, dnia 17 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 13. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 14. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 15. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 18. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 19. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 26. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 27. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 31. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 34. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 41. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zydowsko-sedziowski rasizm i szowinizm w Polsce – na przykladzie bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, obecnej Rzecznik prof. Ireny Lipowicz, Posla-Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska oraz niektorych funkcjonariuszy publicznych z Krakowa.

 2. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany z oskarzenia publicznego na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.:

  1. z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla, mimo ze sam prof. A. Zoll podaje w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa, ze:

   1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  2. z art. 212 § 2 K.k. za znieslawienie malzonki prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawy Zoll, mimo ze:

   1. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. sciganie tego czynu odbywa sie w trybie prywatnoskargowym,

   2. karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  3. z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06.

 3. Zawiadomienie o odmowie:

  1. przez Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzie Barbare Baran wyplacenia mi przez Sad ustawowych odsetek za okres od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. od kwoty 7.700,00 zl zagrabionej mi przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z powodu nieznajomosci prawa przez sedziny: SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge, SSO Malgorzate Ferek, SSR del. /obecnie SSO/ Izabele Strozik,

  2. przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj wyplacenia mi przez Sad ustawowych odsetek za okres od listopada 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2012 r. od koty 7.280,70 zl zagrabionej mi przez Sad Rejonowy w Debicy z powodu wydania przez sedziego tego Sadu Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r. prawomocnego, skazujacego mnie wyroku, z razacym i majacym wplyw na tresc wyroku naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego.

 4. Wniosek o zwrocenie sie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami do:

  1. Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o sporzadzenie i doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, jakie po zapoznaniu sie z trescia pisma do niego z dnia 22.06.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda podjal dzialania na rzecz zapewnienia mi moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 2 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci.

  2. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie do niej z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan,

 5. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ protestu glodowego w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury:

  1. skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan,

  2. wreczenia mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii wniosku, jak w pkt. V.1.

 1. Zawiadomienie, ze pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby zlozylem – Zalacznik 8: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jakie przestepstwo zostalo popelnione za posrednictwem laptopa pozyczonego mi przez Wiceprzewodniczacego Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana Michala Dembowskiego.”

 2. Przypomnienie, ze Adresat niniejszego pisma, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej interweniowal w 2012 r. u najwyzszych wladz Ukrainy z powodu protestu glodowego prowadzonego przez skazana prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu za dzialania na szkode wlasnego panstwa Julii Tymoszenko.

 3. Zawiadomienie, ze w przypadku umieszczenia mnie w zwiazku ze sprawami zgloszonymi w niniejszym pismie w areszcie lub szpitalu psychiatrycznym:

  1. natychmiast rozpoczne protest glodowy, nie bede jadl ani pil,

  2. nie poddam sie badaniom,

  3. nie popelnie samobojstwa.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci, w tym przyczyny scigania mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany

do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego.

(…) Z powazaniem Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 roku Starszego Specjalisty Magdaleny Kycia

 

Szanowny Panie,

 

Jak Pana wielokrotnie informowalem, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S jestem scigany od dnia 4 listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. – Zalacznik 1.1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1.1

 

Zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran.

Czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2010 r. do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ sprawa o rozwod.

W pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk prezentuje dokumenty/dowody sporzadzone przez:

 1. autorke aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawe Ridan – postanowienie z dnia 2.11.2005 r. o postawieniu mi zarzutow; akt oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /Zalacznik 1.1/; zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12.06.2006 r. przez prokurator R. Ridan /Zalacznik 1.4/,

 2. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06 /Zalacznik 1.5/,

 3. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. – pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy /Zalacznik 1.6/,

 4. operatora internetowego Interia.PL S.A. – pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy /Zalacznik 1.7/,

 5. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn PG IV KSK 699/11, od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /Zalacznik 1.9/,

 6. Sad Najwyzszy – wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 w sprawie uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /Zalacznik 1.2/,

 7. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, referenta w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 1.8/,

poswiadczajace, ze:

 1. prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., tj. nie wykonala podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu przeze mnie przypisanych mi przez nia czynow oraz nie podjela zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, jaka osoba popelnila przypisane mi przez nia czyny,

 2. sedzia Tomasz Kuczma przed wydaniem skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby byly sprawcami czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Podkreslic nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – nie tylko za czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby.

Sedzia B. Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w:

 1. artykule 226 § 3 K.k.,

 2. artykule 212 § 4 K.k.,

 3. artykule 101 § 2 K.k. i 102 K.k.

 4. artykule 226 § 1 K.k.,

 

Ad. 1 Naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k

Gdyby mnie los nie zetknal z prof. Andrzejem Zollem, gdy byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich nigdy nie uwierzylbym, ze czlowiek moze byc az takim – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”skurwysynem1.

Od stycznia 2002 r. informowalem Rzecznika Praw Obywatelskich, ze sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – poczatkowo SSO Ewa Handerek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, a potem takze SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun – rozpoznajacy w.w. sprawe o rozwod pozbawiali mojego wtedy maloletniego chorego na grozne choroby okresu dojrzewania, skolioze i lordoze syna, moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych /ustawa Konwencja o Ochronie Praw Dziecka/ praw do ochrony zdrowia. Sedziny E. Handerek i A. Wasilewska-Kawalek nie rozpoznawaly przez prawie rok – mimo siedmiu w tym czasie zorganizowanych posiedzen jawnych i niejawnych – mojego wniosku z pisma z lutego 2001 r. o wyrazenie zgody, zebym mogl zabierac syna na nakazane dziecku przez lekarza sprawujacego nad nim z mojej inicjatywy opieke, jeden raz w tygodniu 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie. Sedzia A. Wasilewska-Kawalek podczas posiedzenia w grudniu 2001 r. wydala postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku, a gdy zlozylem zazalenie na nie, sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek i Anna Kowacz-Braun postanowieniem z dnia 4 marca 2002 r. oddalili je, podajac w uzasadnieniu ze: „Kwestia uregulowania kontaktow z dziecmi w okresie trwania postepowania o rozwod nie jest celem tegoz postepowania i dopiero jego zakonczenie pozwoli na pelna normalizacje stosunkow w tym zakresie z czego strony powinny sobie zdawac sprawe.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2002 r., sygn. akt I Acz 231/02

 

Chore dziecko musialo zatem zaczekac z zajeciami rehabilitacyjnym az sie … stosunki znormalizuja, czyli przez 4 lata do dnia 10 kwietnia 2006 r., gdy zakonczyla sie sprawa o rozwod. Moj syn byl juz wtedy pelnoletni. Tak orzeklo troje sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktorych ustawowym, okreslonym w Konwencji o Prawach Dziecka obowiazkiem bylo:

 

We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.”

Artykul 3.1 ustawy Konwencja o Prawach Dziecka [Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526]

 

Zawiadomiony przeze mnie o sprawie naruszania praw mojego syna pismem z dnia 21.01.2002 r. i kolejnymi w tej sprawie, proszony przeze mnie o zapewnienie choremu dziecku moznosci korzystania z jego praw obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll upowaznil pracownice Biura RPO, Dyrektora Zespolu Prawa Rodzinnego Grazyne Rdzanek-Piwowar do, pismem z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Zalacznik 2:

 1. poinformowania mnie, ze za zlozenie wniosku o wylacznie sedziego w zlej wierze sad moze nalozyc na mnie kare grzywny, podobnie za ublizenie powadze sadu,

 2. rekomendowania mi utrzymywania z dziecmi – w tym synem, ktorego w.w. sedziowie nie zezwolili mi zabierac na zajecia rehabilitacyjne – kontaktow posrednich, czyli telefonicznych,

 3. poinformowania mnie – Zalacznik 2: „Uprzejmie informuje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi.

Z powazaniem Dyrektor Zespolu Grazyna Rdzanek-Piwowar”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespolu, Grazyny Rdzanek-Piwowar z 20.08.2002r. – Zalacznik 2

 

A wszystko to po tym, gdy:

 1. dostarczylem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wyniki przeswietlen kregoslupa syna oraz zaswiadczen lekarskich poswiadczajacych jego skolioze i lordoze,

 2. poinformowalem Rzecznika o konsekwencjach nierehabilitowanej skoliozy, tj. – znieksztalcenie klatki piersiowej, uposledzenie funkcji oddychania i krazenia, znieksztalcenie kregoslupa i miednicy, garb zebrowy, uposledzenie dzialania narzadow wewnetrznych.

 

Prof. Andrzej Zoll konsekwentnie wytrwal w zaprezentowanym wyzej stanowisku do konca przedluzonej o kilka miesiecy kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. do lutego 2006 r. W ksiazce o sobie samym tak pisze prof. A. Zoll:

 

Wiesia po wielkich klopotach w czasie ciazy, urodzila syna, ktory dla nas obojga byl wielka radoscia i nadzieja Jesli czegos zaluje, to tego, ze nie poswiecilem wystarczajaco duzo czasu mojej rodzinie, szczegolnie Fryderykowi.”
Andrzej Zoll, w: „Zollowie – opowiesc rodzinna” ; Wydawnictwo Literackie, 2011 r., s. 207

 

W moim, tez ojca, przypadku, po tym, gdy przez 4 lata nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie w styczniu 2002 r., a potem wielokrotnie ponawianej kolejnymi pismami sprawy naruszenia przez sedziow praw mojego syna do ochrony zdrowia, skorzystal z okazji, jaka bylo zlozone przez sedziego W. Barana zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw i uwazajac sie za pokrzywdzonego przeze mnie zlozyl w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan obciazajace mnie zeznania, czyniac mnie we wspolpracy z zyczliwymi mu prokuratorem i sedzia przestepca.

Gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan poinformowal ja, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzony i ze nie chce by z jego udzialem byly prowadzone czynnosci przeciwko mnie, prokurator musialaby z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. umorzyc wszczete przez nia postepowanie. Prof. A. Zoll jednak pragnal uczynic mnie przestepca.

W 2007 roku prof. Andrzej Zoll mowil:

Wolnosc slowa wymaga tez odpowiedzialnosci za slowo”

Prof. Andrzej Zoll, „Dziennik”, 2 listopada 2007 r.

Jego samego ta zasada nie dotyczy.

Jemu wolno lgac – w dniu 17 lipca 2007 r. zeznal przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy: „Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.”.

Nie bylo nigdy takiej sytuacji. Nigdy nie rozprowadzalem przed Biurem RPO ulotek. To nie jedyne klamstwo tego oszusta.

Poza tym daje sobie prof. A. Zoll prawo do informowania prokuratorow i sedziow, ze ja jestem niezrownowazony, ze powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym.

Uwielbia takze prof. Andrzej Zoll zalic sie na mnie nie tylko zawsze zyczliwym mu prokuratorom i sedziom, ale takze nawet mediom. W rozmowie na moj temat z red. Dorota Stec-Fus z „Dziennika Polskiego” powiedzial:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Ja jemu zatruwam zycie …

Nie tylko w uzalaniu sie nad soba i nie przede wszystkim w jojczeniu jest jednak najbardziej groteskowy prof. Andrzej Zoll.

Komiczna okazal sie postacia, wyjatkowym ignorantem, bo jako byly przez prawie 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich, dwukrotnie – w postepowaniu przygotowawczym i podczas rozprawy glownej – obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej z art. 226 § 3 K.k. – Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.” – scigany jestem za czyn, ktory prokurator R. Ridan opisala jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.

Tymczasem on sam, Rzecznik Praw Obywatelskich w okresie od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r., przedstawia w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, co – oczywiscie – wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3 K.k.,

 2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, co – oczywiscie – takze wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3 K.k..

 

Wiecej na ten temat na stronach 9 do 11 mojego pisma z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow wskazac zatem nalezy, ze prof. Andrzej Zoll jest nie tylko sadysta, zwyrodnialcem, klamca, oszustem, tchorzem, tumanem msciwym, ale … summa summarum, rzadkim okazem – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyna.

 

Ad. 2, 3 Naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., art. 101 § 2 K.k. i art. 102 K.k.

Gdyby mnie los nie zetknal z malzonka prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawa Zoll, nigdy nie uwierzylbym, ze czlowiek moze byc az takim bydlem„bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

Bedac pelnomocnikiem mojej zony w w.w. sprawie o rozwod jako taktyke przyjela dyskredytowanie mnie jako czlowieka i jako ojca. Nie tylko, jak jej malzonek prof. A. Zoll lgala, klamala, ale nawet … „tworzyla” prawo. Przykladowo, w pismie procesowym z dnia 28.01.1999 r. podala – Zalacznik 3: „Powod faktycznie oplaca szkole dzieciom, ale cala kwote ma prawo odliczac sobie od podatku.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R, pismo

procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28.01.1999 r. – Zalacznik 3

 

Chodzilo o czesne, ktore placilem za nauke synow w prywatnej szkole.

Adw. W. Zoll podala nieprawde. Skarb Panstwa nigdy nie sponsorowal nauki dzieci w prywatnych szkolach. Zlozylem zatem wniosek, by adw. Wieslawa Zoll sprostowala te, nieprawdziwa informacje. Potem kolejne … Wszystkie bez skutku.

Adw. W. Zoll bezwstydnie i bezczelnie korzystala z parasola ochronnego rozlozonego nad nia przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Gdy w koncu zlozylem skarge na nia do Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie z powodu odmowy sprostowania podanego wyzej klamstwa, Wicedziekan ORA adw. dr J. Gladyszowski, takiego udzielil mi wyjasnienia: Podobnie nie jest klamstwem stwierdzenie, ze oplacajac szkole dzieciom ma Pan prawo „cala kwote odliczac sobie od podatku”. Rzeczywiscie temu sformulowaniu brak precyzji. Byc moze nalezalo rozroznic odliczenie od podatku czy tez od podstawy opodatkowania, ale powstaje pytanie, czy podajac konsekwencje prawne pewnych dzialan /tu wplywu oplat za szkole na wysokosc podatku/ i czyniac to nieprecyzyjnie czy wrecz nieprawidlowo dziala z checia wprowadzenia w blad sadu. Zastanawiajac sie nad zagadnieniem ogolnej natury nalezy rozwazyc, czy adwokat prezentujacy odosobniony poglad prawny, tj. poglad, ktory w nauce prawa i orzecznictwie sadow nie jest przyjety, popelnia delikt dyscyplinarny. Na takie pytanie nalezy z pewnoscia odpowiedziec przeczaco. (…) Reasumujac nie widze podstaw do wszczecia postepowania przeciwko adwokat Wieslawie Zollowej.”

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka, sygn. akt 135/2001, pismo Wicedziekana ORA, dr J. Gladyszowskiego z dnia 13 maja 2002r.

 

Oczywiste klamstwo adw. Wieslawy Zoll, „stworzenie” przez nia nieistniejacego prawa, to bylo dla zyczliwego jej Wicedziekana ORA w Krakowie adw. J. Gladyszowskiego … prezentowanie przez nia odosobnionego pogladu prawnego.

Nie wspominal bym o tym,. gdy nie to, ze mnie potem – tj. nigdy nie sprostowawszy jej klamstw i nie usunawszy ich z akt sprawy – adw. Wieslawa Zoll uczynila przestepca.

Zanim to sie jednak stalo, po tym, gdy po raz pierwszy zlozylem skarge na adw. W. Zoll do Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, na krotko przed Swietami Bozego Narodzenia w grudniu 2001 r. wycofalem ja. Wyjasnilem, ze czynie tak, nie chcac psuc adw. Wieslawie Zoll radosnego nastroju zblizajacych sie swiat.

A. adw. Wieslawa Zoll … dalej klamala i lgala. Gdy zadalem, by sprostowala klamstwa i usunela nieprawdziwe informacje z akt sprawy, uzalala sie – calkiem jak prof. Andrzej Zoll – nad soba, skarzyla sie na mnie sedziom, ze ja zniewazam, znieslawiam i szkaluje, zadala, by Sad udzielal mi pouczen. Az w maju 2003 r. … uciekla z postepowania.

Nie zapomniala jednak o mnie i rok pozniej zlozyla przed prokurator R. Ridan obciazajace mnie zeznania, co skutkowalo sporzadzeniem przez nia w dniu 12.06.2006 r. aktu oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie z art. 212 § 2 K.k. o znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Gdyby wezwana przez prokurator R. Ridan poinformowala ja, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzona i ze nie chce by z jej udzialem byly prowadzone czynnosci przeciwko mnie, prokurator musialaby z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. umorzyc wszczete przez nia postepowanie. Adw. Wieslawa Zoll pragnela jednak – podobnie jak jej malzonek prof. A. Zoll – uczynic mnie przestepca. Jak to ona, korzystajac ze wsparcia zyczliwych jej funkcjonariuszy publicznych i – jak to ona i zyczliwi jej funkcjonariusze publiczni – z razacym naruszeniem prawa.

Wiecej na ten temat na str. 7 do 9 mojego pisma z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze o ile ja w grudniu 2001 r. wycofalem z Okregowej Rady Adwokackiej pierwsza skarge zlozona na adw. Wieslawe Zoll nie chcac jej psuc nia nastroju zblizajacych sie Swiat, to to klamliwe bydle ponad rok po ucieczce z postepowania, wiedzac, ze mam dzieci – na ktorych przez kilka lat zerowala – obciazyla mnie zeznaniami celem uczynienia mnie przestepca i ja w dacie zlozenia niniejszego pisma nie dosc, ze jestem scigany z oskarzenia publicznego za jej scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie, to nie tylko sciga mnie za nie sedzia Beata Stoj, mimo ze karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., ale kieruje mnie na badania psychiatryczne, angazujac Policje w doprowadzenie mnie na nie.

 

Ad. 4 Naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

Gdyby mnie los nie zetknal z 15 wymienionymi na stronie 3 niniejszego pisma sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ani Adresaci kopii niniejszego pisma nigdy nie dowiedzieliby sie, jak msciwe potrafia byc niedouczone, w tym zwyrodniale tumany w sluzbie publicznej.

Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. z art. 226 § 1 K.k. o zniewazenie wyzej wymienionych sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

W dacie zlozenia niniejszego pisma wciaz jestem scigany za ten czyn, mimo ze sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne od … ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Sedziowie skladali obciazajace mnie zeznania przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do 27 wrzesnia 2007 r.

 

Powyzej opisalem, w jaki sposob zanim mnie uczynili przestepca sedziowie SSO Ewa Handerek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Bruan i SSA Maria Kus-Trybek naruszali konstytucyjne i ustawowe prawa mojego syna do ochrony zdrowia.

Obecnie zaprezentuje, w jaki sposob inne cztery sedziny uwazajace sie za pokrzywdzone i uznane za takowe przez prokurator R. Ridan, zanim mnie uczynily przestepca, okradly mnie z kwoty 7.700,00 zl.

Otoz w dniu 21 maja 2003 r. sedzia Izabela Strozik wydala pierwszy wyrok, konczacy sprawe sygn. 1 IC 1115/97/R w I instancji. Uznawszy go za dotkniety niewaznoscia zlozylem od niego apelacje. Sad wezwal mnie do uiszczenia oplaty od niej w kwocie 7.700,00 zl. Oplate uiscilem w dniu 6 pazdziernika 2003 r. W dniu 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok /sygn. I ACa 1186/03/, ktorym uchylil wyrok sedzi I. Strozik jako dotkniety niewaznoscia.

W uzasadnieniu Sad Apelacyjny wyjasnil, ze trzy sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, tj. Przewodniczaca Wydzialu SSO Agnieszka Oklejak oraz SSO Teresa Dyrga i SSO Malgorzata Ferek wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 22 kwietnia 2003 r. o wylaczenie sedzi Izabeli Strozik. Z tego powodu sedzi Izabeli Strozik nie wolno bylo prowadzic rozprawy w dniu 21 maja 2003 r., a ze ja prowadzila i wydala wyrok konczacy sprawe w I instancji, to wyrok ten jest dotkniety niewaznoscia Zalacznik 4:
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC

1115/97/R/ wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zalacznik 4

 

Bylo zatem obowiazkiem Sadu Okregowego w Krakowie zwrocic mi kwote 7.700,00 zl, ktora uiscilem jako oplate od apelacji.

Niestety, sedzia Teresa Dyrga, ktora wydajac – razem z SSO Agnieszka Oklejak i SSO Malgorzata Ferek – nieistniejace w sensie prawonoprocesowym postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. i ktora rozpoznawala sprawe sygn. XI CR 603/04 po jej przywroceniu przez Sad Apelacyjny w Krakowie Sadowi Okregowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, niedopelnila ustawowego obowiazku okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. i nie orzekla wyrokiem, ktory wydala w dniu 22 listopada 2004 r. konczacym sprawe w I instancji o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl.

Po wielu z mojej strony staraniach przez kilka kolejnych lat, Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi kwote 7.700,00 zl w dniu 1 grudnia 2009 r. Po zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 23 listopada 2009 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomienia o popelnieniu przez Prezesa Sadu sedzie Barbare Baran przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. Sad zwrocil mi kwote 7.700,00 zl bez odsetek. Na pocztowym Dowodzie Nadania podano: „Zwrot do sygn. XI CR 603/04”Zalacznik 5:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, Dowod Nadania, odcinek dla adresata, Dowod Nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. w UPT Krakow 1 kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 5

Sad Okregowy przetrzymywal zatem zagrabiona mi z powodu nieznajomosci prawa przez sedziny SSO Agnieszke Oklejak, Terese Dyrge, Malgorzate Ferek i Izabele Strozik kwote 7.700,00 zl od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. i zwrocil mi ja bez odsetek.Skoro Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi w dniu 1 grudnia 2009 r. kwote 7.700,00 zl to znaczy, ze jej zwrocenie mi bylo, niedopelnianym przez kilka lat obowiazkiem Sadu.

Niezwrocenie mi odsetek od tej kwoty to – po prostu – grabiez.

 

xxx

 

Pragne poinformowac, ze opisana wyzej, spowodowana nieznajomoscia prawa przez w.w. sedziny grabiez przez Sad Okregowy w Krakowie na moja szkode kwoty 7.700,00 zl, jej przetrzymywanie przez Sad przez ponad 6 lat i wreszcie zwrocenie mi jej bez ustawowych odsetek, nie jest jedyna grabieza dokonana na moja szkode przez funkcjonariuszy publicznych instytucji wymiaru sprawiedliwosci.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok, sygn. II K 451/06, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Zalacznik 1.1.

Skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe w kwocie 2.122,00 zl. Z kwoty lacznej 17.122,00 zl Sad Rejonowy wyegzekwowal ode mnie przez zajecie przez komornika we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. mojego wynagrodzenia kwote 7.280.00 zl.

Nastepnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylily:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 1.3

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. – Zalacznik 1.2:

 

Po przekazaniu przez w.w. Sady odwolawcze sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj.

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy zwrocil mi wyegzekwowana ode mnie kwote 7.280,00 zl. Na pocztowym Dowodzie Nadania podano: „Zwrot w spr. II K 451/06” Zalacznik 6:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Dowod Nadania w UPT Debica 1, w dniu 10 kwietnia 2012 r. kwoty 7.280,70 zl – Zalacznik 6

 

Po ponad 3 latach przetrzymywania przez Sad Rejonowy w Debicy wyegzekwowanej ode mnie z tytulu wyroku razaco naruszajacego prawo materialne i prawo procesowe kwoty 7.280,70 Sad zwrocil mi ja … bez odsetek. W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. skierowanym do sedzi referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj zlozylem: „Wniosek o wyplacenie mi przez Sad Rejonowy w Debicy – bez zbednej zwloki – kwoty 3.239,20 /slownie: trzy tysiace dwiescie trzydziesci dziewiec 20/100/ zl.” Kwota 3239,20 zl to odsetki ustawowe od wyegzekwowanej ode mnie kwoty 7.280,70 zl za okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi otrzymalem pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 19 grudnia 2012 r. o tresci – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ A-411-46/10 Debica, dnia 19 grudnia 2012 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2012 roku uprzejmie informuje, iz aktualnie nie ma podstaw do wyplaty kwoty 3239,20 zl, ktora wskazal Pan jako odsetki ustawowe od zwroconej Panu w kwietniu 2012 roku kwoty 7280,70 zl. Kwota ta zostala wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy i niezwlocznie zwrocona, gdy wyrok ten ostatecznie stracil moc po wznowieniu postepowania w czesci przez Sad Okregowy w Rzeszowie i ostatecznie uchyleniu wyroku w pozostalym zakresie przez Sad Najwyzszy. Prezes Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19

grudnia 2012 r. – Zalacznik 7

 

Sedzia Beata Stoj odmowila mi i odmawia w dalszym ciagu, po kolejnych wnioskach skierowanych przeze mnie do niej jako Prezesa Sadu – z dniem 15 czerwca 2012 r. Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Snigorski powolal ja na Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy – wyplacenia mi odsetek od kwoty wyegzekwowanej ode mnie z tytulu wyroku, ktory Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uznaly za wydany przez sedziego Tomasza Kuczme z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego. W uzasadnieniu dla odmowy wyplacenia mi odsetek podaje, ze … „Kwota ta zostala wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy

A przeciez ten wyrok … nigdy nie powinien byc wydany. Zostal uznany za nieistniejacy i wyeliminowany z obrotu prawnego z powodu jego wad prawnych wskazanych przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy.

Sedzia Tomasz Kuczma zniszczyl mi nim zycie. Z jego powodu stracilem prace.

I tylko ja ponosze konsekwencje hucpy sedziego T. Kuczmy.

xxx

 

Pragne poinformowac, ze o ile sedzia Tomasz Kuczma prowadzil rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. w okresie od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r., gdy wydal wyrok, to po tegoz wyroku uchyleniu z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa procesowego i prawa materialnego, sedzia Beata Stoj prowadzi rozprawe glowna w tej samej sprawie juz … trzeci rok, tj. od dnia 18 marca 2011 r.

Mimo ze Sady odwolawcze uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu naruszenia prawa przez niego, sedzia Beata Stoj uznala w marcu 2011 r., ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i kieruje mnie na badania psychiatryczne – w tym grozac mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu – wydajac wybranym przez nia bieglym sadowym polecenie udzielania na podstawie wynikow moich badan przeprowadzonych w … pazdzierniku 2013 r. odpowiedzi, czy ja bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i czy jestem poczytalny obecnie.

Wszystkie okolicznosci scigania mnie przez sedzie Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod – za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prezentuje w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1. Obecnie pragne tylko podkreslic, ze nie tylko sedzia Beata Stoj wie, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga.

Wiedza o tym takze Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet wiedze o tym poswiadczyl w zlozonej po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kluczmy z dnia 18.12.2007 r. w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacji od tego wyroku.

Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone o tym, ze w aktach sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore jestem scigany lacznie osmy rok, zawiadomil pismem z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Ja znam tresc tego pisma. Przedstawil mi je jego autor prokurator Robert Hernand podczas jego ze mna spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej. Okazanie mi tego pisma przez prokuratora R. Hernanda poswiadczyl prokurator Prokuratury Generalnej Piotr Wesolowski w pismie z dnia 15 lipca 2013 r. do interweniujacego w mojej sprawie Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy, podajac: „(…) Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane. Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

W pismie z dnia 22.06.2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ skierowanym przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, autor pisma jeszcze dosadniej niz Prokurator Generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. zaprezentowal uzasadnienie dla stanowiska, ze w sprawie przeciwko mnie prokurator Radoslawa Ridan, a potem Sad Rejonowy w Debicy nie zebrali dowodow poswiadczajacych, ze ja popelnilem czyny, za ktore jestem scigany.

Prosze w zwiazku z powyzszym, by Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierowal wniosek do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o sporzadzenie i doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, jakie po zapoznaniu sie z trescia pisma do niego z dnia 22.06.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda podjal dzialania na rzecz zapewnienia mi moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 2 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci.

W uzasadnieniu dla wniosku jak wyzej pragne poinformowac, ze z przyczyn podanych w niniejszym pismie, wielokrotnie kierowalem wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, by korzystajac z jej ustawowych uprawnien

 1. skierowala wnioski do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane kwalifikacji prawnej czynow, za ktore jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 2. odstapila od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan,

 3. wystapila z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Prokurator Krystyna Kowalczyk informowala mnie w odpowiedzi na moje wnioski, ze – jak w pismie z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.17: „Wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego.

Ostatnio, pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie natomiast, ze – Zalacznik 1.19: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

 

Prokuratorzy najwyrazniej dobrze sie czuja scigajac mnie w opisanych w niniejszym pismie okolicznosciach.

 

Szanowny Panie,

 

Pragne poinformowac, ze pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby zlozylem – Zalacznik 8: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jakie przestepstwo zostalo popelnione za posrednictwem laptopa pozyczonego mi przez Wiceprzewodniczacego Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana Michala Dembowskiego.

 2. Zawiadomienie o mojej gotowosci stawiania sie na wezwania organow scigania w zwiazku z przestepstwem, jak w pkt. 1.”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby – Zalacznik 8

 

Wspominam o tym poniewaz w dniu 3 grudnia 2013 r. na monitorze laptopa pozyczonego mi w pazdzierniku 2013 r. przez Wiceprzewodniczacego Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana Michala Dembowskiego, pojawil sie komunikat, ze za posrednictwem tego laptopa popelniono cyberprzestepstwo oraz ze wszystkie na nim operacje zostaly zarejestrowane.

Zawiadomilem o tym Prokuratora Generalnego pismem z dnia 9 grudnia 2013 r.

Do dnia zlozenia niniejszego pisma w sprawie jak wyzej nie kontaktowali sie ze mna funkcjonariusze organow scigania.

 

Pragne takze poinformowac, ze pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Wobec okolicznosci przedstawionych w niniejszym pismie zapowiedziany przeze mnie protest glodowy jest w pelni uzasadniony.

Pragne zatem przypomniec, ze wtedy, gdy w maju 2012 r. protest glodowy prowadzila w zakladzie karnym skazana prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu za popelnienie przestepstwa na szkode wlasnego panstwa byla premier Ukrainy Julia Tymoszenko, Pan interweniowal u przedstawicieli najwyzszych wladz Ukrainy.

Prowadzony przeze mnie ewentualnie protest glodowy bedzie z nie mniejszym dla mojego zdrowia zagrozeniem, jak dla Julii Tymoszenko byl protest, ktory ona prowadzila.

W zwiazku z powyzszym uprzejmie prosze o Pana interwencje w niniejszym zgloszonej sprawie.

Prosze, by Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierowal wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie do niej z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.

xxx

 

Pragne poinformowac, ze uwazam opisane w niniejszym pismie dzialania funkcjonariuszy publicznych, ktorych stalem sie ofiara, za dowody coraz wiekszego w Polsce rasizmu i szowinizmu zydowskiego, rosnacej ze strony niektorych Zydow pogardy dla nie-Zydow i naszych praw.

Eskalacji tego rodzaju zachowan sprzyja poblazliwosc dla nich ze strony przedstawicieli wladz Polski, w tym najwyzszych.

Zyd Andrzej Zoll przez kilka lat jako Rzecznik Praw Obywatelskich pozbawial mojego syna moznosci korzystania z jego konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, a potem, takze jako Rzecznik Praw Obywatelskich uczynil mnie przestepca za slowa. To niewatpliwie czyni Polske wyjatkiem wsrod panstw cywilizowanego swiata. Tym wiekszym, ze Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll nie dosc, ze uczynil mnie przestepca za slowa prawdy o nim to obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie w sprzecznosci pogladami doktryny prawnej, ktore sam prof. A. Zoll prezentuje jako sluszne.

Okrutny, zdemoralizowany ignorant prof. Andrzej Zoll znajduje sprzymierzencow i obroncow w Zydowce, Rzeczniku Praw Obywatelskich Irenie Lipowicz oraz w Zydzie Donaldzie Tusku.

D. Tusk informowany przeze mnie od maja 2009 r. jako posel, o tym, w jakich okolicznosciach prof. A. Zoll uczynil mnie przestepca i proszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy mieszczacej sie w ramach jego poselskich uprawnien, kierowal moje oraz mojej matki i moich synow pisma do niego, do siebie samego jako Prezesa Rady Ministrow i jego podwladni z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski i Naczelnik Michal Holeksa informowali nas, ze … Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania zglaszanej przez nas sprawy.

To rzadkie okrucienstwo.

Przede wszystkim wszak blazenada – „blazenada”: «blazenskie zachowanie sie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 57. Blazen to: «czlowiek niepowazny, osmieszajacy sie, stajacy sie posmiewiskiem wskutek swego zachowania» – zrodlo: j.w.

Potem D. Tusk w roli Prezesa Rady Ministrow powolal ignoranta prof. A. Zolla na Przewodniczacego Komisji … Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Trudno sie dziwic, ze przy takim dlan poparciu prof. Andrzej Zoll eskalowal jego wobec mnie patologie.

Uslugi swiadczone przez sedziow i prokuratorow malzonce prof. A. Zolla, adw. Wieslawie Zoll trudno z kolei nazwac inaczej niz hanba wymiaru sprawiedliwosci. Nie dosc, ze od ponad osmiu lat jestem scigany z oskarzenia publicznego za jej, scigane z oskarzenia prywatnego, znieslawienie, to Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie za ten czyn przy udziale od lat zyczliwej adw. Wieslawie Zoll – oraz prof. Andrzejowi Zollowi – Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk po ustaniu karalnosci tego czynu.

 

Zydowka, sedzia Teresa Dyrga ograbila mnie z kwoty lacznie ponad 20.000,00 zl i … uczynila przestepca. Jak to ona i jej sprzymierzency, z razacym naruszeniem prawa.

W zwiazku z grabieza dokonana na moja szkode doszlo przed dwoma tygodniami do zabawnej sytuacji w Sadzie Okregowym w Krakowie.

W dniu 6 grudnia 2013 r. miala sie tam odbyc rozprawa apelacyjna w sprawie wyroku sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Ewy Krakowiak, ktorym ta – miedzy innymi – odrzucila moj pozew przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o wyplacenie mi odsetek ustawowych od zagrabionej mi przez sedzie Terese Dyrge i przetrzymywanej przez kilka lat przez Sad Okregowy w Krakowie kwoty 7.700,00 zl – patrz: str. 6 niniejszego pisma.

Doswiadczywszy wielu krzywd ze strony funkcjonariuszy publicznych pochodzenia zydowskiego, w tym sedzi Teresy Dyrgi, poinformowany, ze jest niepisana regula, ze do rozpoznawanie spraw dotyczacych funkcjonariuszy publicznych pochodzenia zydowskiego, wyznaczani sa sedziowie tegoz pochodzenia, zlozylem wniosek, by czlonkinie skladu sedziowskiego poinformowaly mnie, czy sa osobami pochodzenia zydowskiego.

Przedstawilem uzasadnienie.

Gdy moj wniosek spotkal sie z odmowa ze strony przewodniczacej skladu SSO Anny Kozlinskiej zlozylem wniosek o wylaczenie Sadu.

Sedzia A. Kozlinska zarzadzila przerwe na narade, a po jej zakonczeniu poinformowala mnie, ze odracza rozprawe, z powodu … nieobecnosci przewodniczacej Wydzialu.

Okazuje sie zatem, ze sedziowska niezawislosc miesci sie w gabinecie przewodniczacej Wydzialu.

Jak natomiast slusznie zauwazyl potem jeden z uczestnikow rozprawy, pochodzenie powinno byc powodem do dumy i czlonkinie skladu sedziowskiego nie powinny go ukrywac przede mna i przed publicznoscia.

 

Szanowny Panie,

 

W niniejszym pismie oraz w zalaczonym do niego pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1/ prezentuje okolicznosci, w jakich ponad 8 lat jestem scigany z licznymi przypadkami naruszania prawa materialnego i prawa procesowego.

W dodatku sedzia Beata Stoj kieruje mnie na badania psychiatryczne oraz wydaje Policji kolejne nakazy poszukiwania mnie celem doprowadzenia mnie na badania.

A ja przeciez nie ukrywam sie.

Na badania jednak sie nie stawie, bo nie z tej przyczyny Sady odwolawcze uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy, ze uznaly mnie za niepoczytalnego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ale dlatego, ze sedzia razaco i w sposob majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo materialne i procesowe.

Jest oczywistym zamiarem funkcjonariuszy publicznych celem unikniecia przyznania sie do kompromitacji, a potem wyplacenia mi odszkodowania za wyrzadzone mi straty i krzywdy, umiescic mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie.

Informuje, ze jesli tak sie stanie ja:

 1. natychmiast rozpoczne protest glodowy, nie bede jadl ani pil,

 2. nie poddam sie badaniom.

 

Informuje takze, ze umieszczony ewentualnie w szpitalu lub areszcie nie popelnie samobojstwa.

Wspominam o tym, bo w ostatnich latach przydarzylo sie kilka budzacych watpliwosci samobojstw.

Nie trzeba mnie umieszczac w jakimkolwiek miejscu odosobnienia.

Zwracam na to uwage poniewaz jeszcze bardziej niz ja doswiadczone ofiary patologii zdemoralizowanych posiadana wladza funkcjonariuszy publicznych przestrzegaja mnie, ze funkcjonariusze pochodzenia zydowskiego pasjami lubia umieszczac swoje ofiary nie-Zydow w aresztach i szpitalach psychiatrycznych w okresach swiatecznych.

To ma byc sprawiajacy im szczegolna satysfakcje sposob upokorzania ich ofiar.

Mam nadzieje, ze po tym, czego od lat doswiadczam ze strony okrutnego msciwego Zyda ortodoksa radykalnego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, jego klamliwej i nie mniej od niego zdemoralizowanej malzonki adw. Wieslawy Zoll oraz trzodki podporzadkowanych im sedziow i prokuratorow, gorszego nic mnie juz mnie nie spotka.

Jakkolwiek … nie uciekam, nie ukrywam sie, nieustajaco jestem do dyspozycji przedstawicieli wladz demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej, w tym takze, niestety … sadystow, zwyrodnialcow, tumanow, zlodziei i tchorzy w aureolach autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach.

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn, we wtorek, 7 stycznia 2014 r. moge rozpoczac w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protest glodowy.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespolu, Grazyny Rdzanek-Piwowar z 20.08.2002r.

 3. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R, pismo procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28.01.1999 r.

 4. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r.

 5. Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, Dowod Nadania, odcinek dla adresata, Dowod Nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. w UPT Krakow 1 kwoty 7.700,00 zl

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Dowod Nadania w UPT Debica 1, w dniu 10 kwietnia 2012 r. kwoty 7.280,70 zl

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19 grudnia 2012 r.

 8. Pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby

1 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

 

Au plan clinique, les scores moyens des echelles BPRS ( p < 0,001) et acheter cialis 20mg CGI ( p = 0,008) etaient significativement plus faibles chez les patients ayant recu le princeps par rapport a la clozapine generique sem blant acheter du viagra ligne indiquer une amelioration clinique chez ces patients.
Certains vont avoir beaucoup de plaisir en pratiquant une position vente lasix cialis levitra telle que la levrette (derriere leur partenaire) alors que pour d’autres elle sera quasi-impossible propecia finasteride a moins de se contorsionner.
D’aucuns pensent encore que prix du cialis soft france notre corps achat cialis cheque a la possibilite de s’adapter a tous ces toxiques et molecules de synthese sans en souffrir.

Pour les achat cialis aider a identifier les carences de leur identite personnelle et les sources d’anxiete qui generent un tel comportement, c’est un travail cialis plus a moyen et long terme.
VIAGRA n’est pas indique chez la femme ni chez les sujets le prix du viagra en france viagra femme prix cialis en pharmacie viagra femme de moins de 18 ans. Cet effet benefique a ete mesure chez une population de 10.000 personnes en Angleterre. Si, en plus, vos vacances ont ete rares, decevantes, ou largement arrosees par les orages de juillet, le retour au bercail peut ressembler a une expedition punitive. Ce sont le plus souvent des maladies chroniques dont l’issue est rapidement fatale sans traitement. L’amour suffit-il a perenniser une relation a distance ? Parfois meme, certaines femmes ont meme du mal a accepter des compliments. Dans la plupart des cas les echantillons sont obtenus grace a la stimulation libre. par exemple la blessure au penis, la chirurgie de la prostate Troubles sanguins ou troubles des vaisseaux sanguins ex.
Il ne faut pas hesiter a reprendre le medicament au acheter cialis soft lilly france moins 7 a 8 achat viagra cialis france fois.
Pour l’apprecier, certains hommes ont acheter cialis bordeaux besoin d’y generique priligy etre d’abord habitues.
Selon la tolerance et l’efficacite du traitement de Viagra, le dosage en Sildenafil pourra etre progressivement levitra generique france augmente, apres validation levitra acheter d’un specialiste medical.
Non vi resta che scoprire questo nuovo mondo che avrete a vostra disposizione semplicemente ordinando il farmaco via Internet comprare cialis spagna o consultando il cialis senza ricetta milano vostro medico e facendovi fare la ricetta.
Il trattamento va iniziato assumendo la dose minima, solo se l’uomo costo levitra da 20 mg non e completamente soddisfatto dei risultati raggiunti puo passare alla dose da 60 mg.
Purtroppo il 40% di chi ne soffre non ottiene acquistare viagra allestero una diagnosi perche la costo del cialis da 10 mg sindrome e poco conosciuta, visto che non presenta lesioni clinicamente visibili.
I sintomi priligy in farmacia di andropausa non sono molto precisi, possono essere confusi con vendita viagra su internet i sintomi di altre malattie.
Con il vendita propecia passare degli anni – sia anagrafici, sia per quanto riguarda cialis soft tabs la durata della coppia – si fa sempre meno l’amore.
La FDA, cioe l’agenzia governativa che regolamenta i farmaci e acquistare viagra e cialis i dispositivi medici negli Stati Uniti, non ha mai approvato alcun farmaco ne alcun dispositivo per l’aumento delle dimensioni dapoxetina prezzo del pene.
Secondo me, il sesso da sempre il piacere immenso, se i sentimenti dei partner sono reciproci, dove comprare cialis a milano percio amate e siate amati!
Questa determina infatti una acquistare priligy farmacia ipertrofia che lo rende simile ad un piccolo fallo che in certi casi permette di acquisto kamagra on line raggiungere la lunghezza farmacias online priligy di 5-7 centimetri durante l’erezione.
Prendere kamagra per via orale con acquisto cialis con postepay o senza priligy acquisto farmacie online italiane cibo.
Notre siege viagra ou cialis pas cher interet en angleterre, cialis achat securise mais vous pouvez acheter legalement chez nous meme oui cialis 10mg prix vous etes en france.
Con il giusto trattamento non c’e bisogno viagra prezzo online di lamentarsi di scarsa vita sessuale acquisto priligy senza ricetta per vendita viagra in francia motivi di salute.
Les traits viagra pas cher marseille de surdose de cialis 20mg cialis en pharmacie sont des douleurs thoraciques, des nausees, des vente en ligne propecia battements cardiaques irreguliers, encore evanouissement.
Parlando di casi prezzo cialis da 10 mg farmaci priligy piu seri, anche alcuni traumi non superati come la perdita di una persona cara, un incidente o comunque un esperienza negativa passata possono portare a comprar cialis en farmacia soffrire di disfunzione erettile giovanile.
Changez de sac, de tenue, de coiffure et achat de viagra en pharmacie debarrassez-vous des objets priligy sans ordonnance qui vous suivent habituellement partout) et a trouver des solutions pour eviter dapoxetine acheter le maximum de corvees :
Per acquistare viagra farmacia molte kamagra farmacia online donne cialis generico en farmacia moderne questa eta rimane riproduttiva.
L’etude, parue dans le journal of marriage and family, laisse ainsi supposer que plus les priligy generique belgique relations intimes sont acheter vrai viagra internet achat cialis tardives et plus la vie de couple est epanouie.
Il rovescio della medaglia dove comprare il viagra comprar cialis en farmacia di una ipermediatizzazione di un problema per anni mal compreso come acquistare cialis con postepay e mal curato sarebbe allora di creare una nuova norma in questo spazio intimo.
Le kamagra pas cher belgique levitra generique france composant est le viagra ou acheter meme seul la nomination differe.
Un altro metodo molto efficace per aiutare il bambino a superare la propria timidezza e quello di fargli come comprare viagra senza ricetta medica praticare priligy senza ricetta medica fin da piccolo uno sport di squadra come il calcio, il comprare levitra online basket o la pallavolo.
Le dosage de ce conseil pour acheter du viagra traitement depend de viagra achat l’etat de sante de la personne et de ses antecedents.
Un differenza degli stati uniti e non vi e stato non enorme stivale, poi basse, poi di nuovo una forte ripresa en francia, viennent dans altri paesi europei, la domanda e stata forte nageoire dall’inizio, viagra pas cher a lyon naturalmente, ma ha continuato annonce aumentare viagra achat securise regolarmente.
Uno di questi messaggeri chimici viagra on line con postepay e chiamata gmp cuanto cuesta viagra en una farmacia ciclico.
Non bisogna quindi confonderla costo viagra in svizzera con la durata viagra generico tempo fazer efeito dell’erezione stessa.