18.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Krakow, dnia 18 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Komenda Miejska Policji w Krakowie

ul. Siemiradzkiego 24

31-137 Krakow

 

L. dz. MWD-560/193/13

Sygn. 4 Ds. 256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 9. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 23. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 36. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie nieobecnosci w dniu 19 grudnia 2013 r.

 2. Wniosek o nie wzywanie mnie w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 – z przyczyn podanych w niniejszym pismie – przed dniem 10 stycznia 2013 r.

 3. Zawiadomienie, ze za poszukiwanie mnie przez Policje w niedziele 6 stycznia 2013 r. /swieto Trzech Kroli/ w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w mieszkaniu mojej matki /adres: j.w./ celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj obwinia Policje w Krakowie.

 

Szanowni Panstwo,

 

W dniu 20 listopada 2013 r. Komenda Miejska Policji w Krakowie skierowala Wezwanie dla mnie o tresci – Zalacznik 6: „Komenda Miejska Policji w Krakowie L. dz. MWD-560/193/13 Data 20.11.2013 r. sygn. 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 19.12.2013 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 pokoj nr 123 jako swiadka w sprawie uporczywego nekania, tj. o czyn z art. 190a§1 kk i inne. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc”
Dowod
: Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 20 listopada 2013 r. –

Zalacznik 6

 

Sprawa, jak wyzej dotyczy zlozonego przeze mnie zawiadomienia o nekaniu mnie w zwiazku z rozpoznawana od dnia 4 listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy – obecnie sedzie Beate Stoj – sprawa do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przeciwko mnie, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, ktorym ta oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. 18 przestepstw za posrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Uprzejmie informuje, ze z powodu pilnego wyjazdu z Krakowa w dniu 18 grudnia 2013 r. nie stawie sie na Wezwanie jak wyzej.

Uprzejmie prosze o nienakladanie na mnie kary pienieznej w zwiazku z moim niestawiennictwem.

Pragne poinformowac, ze z powodu sporzadzenia przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia przeciwko mnie jak wyzej, a potem wydania na jego podstawie w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme skazujacego mnie wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ dwukrotnie stracilem prace. Nie pracuje od dnia 6 lutego 2009 r.

Wyrok sedziego T. Kuczmy uchylily wprawdzie potem Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /w zakresie 16 przypisanych mi czynow/ i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /w zakresie pozostalych 2 czynow/ z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego, ale oskarzonego, potem przez kilka lat skazanego, dwukrotnie wyrzuconego z pracy, od kilku lat ponownie oskarzonego o te same czyny, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca. Koszty utrzymania pokrywam z zaciaganych dlugow.

Uprzejmie prosze o wyznaczenie nastepnego terminu mojego stawiennictwa po dniu 10 stycznia 2014 r.

Pragne poinformowac, ze z powodu scigania mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma przez

Sad Rejonowy w Debicy lacznie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan za popelnienie:

 1. 18 czynow, co do ktorych prokurator nie zebrala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem ich sprawca, a Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze popelnily je inne niz ja osoby, z tego:

  1. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

  2. z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, tj. za czyn:

   1. ktory z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k jest scigany z oskarzenia prywatnego,

   2. ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  3. z art. 226 § 3 K.k. za czyn, ktory wedlug opisu prokurator R. Ridan – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla – nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w art. 226 § 3 K.k. jako przestepstwo, poniewaz sam prof. A. Zoll, byly, w okresie od dnia 30.06.2000 r. do dnia 15.02.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, prezentuje w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

   1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Przedstawilem uzasadnienie dla zadania, jak wyzej.

W zwiazku z pismem, jak wyzej skierowalem:

 1. pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby zawierajace – Zalacznik 2: „Dotyczy:

I. Wniosek o zwrocenie sie przez Adresata niniejszego pisma z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod o doreczenie do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.

II. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ protestu glodowego w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury:

  1. skierowania do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan,

  2. wreczenia mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii wniosku, jak w pkt. II.1.”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 17 grudnia 2013 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby – Zalacznik 2

 1. pismo z dnia 18 grudnia 2013 r. do posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska zawierajace miedzy innymi – Zalacznik 3: „Dotyczy: I. Wniosek o zwrocenie sie przez Adresata niniejszego pisma z wnioskiem do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o doreczenie do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.”

Dowod: Pismo z dnia 18 grudnia 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Zalacznik 3

 1. pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego zawierajace miedzy innymi – Zalacznik 4: „(…) IV. Wniosek o zwrocenie sie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami do:

  1. Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o sporzadzenie i doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, jakie po zapoznaniu sie z trescia pisma do niego z dnia 22.06.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda podjal dzialania na rzecz zapewnienia mi moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 2 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci.

  2. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o doreczenie Prezydentowi do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie do niej z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.”

Dowod: Pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 4

 1. pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny zawierajace – Zalacznik 5: „Dotyczy:

I. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

II. Zawiadomienie, ze jesli Sad Rejonowy w Debicy nie wyda Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne w zwiazku ze sprawa rozpoznawana do sygn. akt II K 407/13:

  1. wydane dotychczas przez sedzie referenta w sprawie sygn. II K 407/13 dwukrotnie Policji nakazy poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia na badania psychiatryczne, potraktuje jako dowod nekania mnie przez sedzie Beate Stoj,

  2. zloze zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa nekania mnie.

III. Zawiadomienie, ze o moim stawiennictwie w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach zawiadomilem pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 17

grudnia 2013 r. – Zalacznik 5

 

W uzasadnieniu do zawiadomienia w sprawie uporczywego nekania mnie /art. 190a§ 1 kk/ podalem, ze rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sedzia Beata Stoj nie tylko kieruje mnie od marca 2011 r. na badania psychiatryczne – w.w. Sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie dlatego uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.., ze uznaly, iz ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., lecz z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme – ale wydaje Policji kolejne nakazy poszukiwania mnie, zatrzymania i doprowadzenia na badania.

Co wrecz groteskowe, to odpowiedzialnoscia za bezpodstawne – wobec podanych wyzej okolicznosci – nekanie mnie wydawanymi Policji nakazami, sedzia Beata Stoj obarcza … Policje.

Sporzadzonym przez nia – od 15 czerwca 2012 r. Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy – pismem z dnia 2 pazdziernika 2013 r. poinformowala mnie – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 02/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny informuje, ze to Sad, a nie biegle sadowe, zwrocil sie do Policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, ktorego termin wyznaczono na dzien 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 10.00. Funkcjonariusze Policji maja prawo dokonac zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i to od nich zalezy, kiedy nakaz zostanie zrealizowany, zas doprowadzenie winno byc dokonane na termin ustalony przez Sad. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, pismo sedzi B. Stoj z dnia 2 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 7

Sedzia Beata Stoj sporzadzila zacytowane wyzej wyjasnienie z wlasnej woli, a dotyczy ono zdarzenia z niedzieli 6 stycznia 2013 r., gdy z jej polecenia Policja poszukiwala mnie dwukrotnie, tj. ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00 w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babinskiego w Krakowie1.

Sedzia B. Stoj jakby nie rozumie, ze nie o to chodzi, kiedy Policja mnie poszukiwala, ale ze … w ogole mnie poszukiwala, tj., ze wydanie przez nia Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne wobec podanych wyzej oraz w moim pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod okolicznosci jest dowodem nekania mnie przez nia.

A nie przez Policje, jak to usiluje przedstawic w zacytowanym wyzej pismie do mnie z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

Wskazac nalezy, ze po opisanym wyzej zdarzeniu z dnia 6 stycznia 2013 r. sedzia B. Stoj nie wydawala Policji kolejnego nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badana psychiatryczne przez kolejnych … 11 miesiecy. Uczynila to dopiero w grudniu 2013 r. i Policja poszukiwala mnie w mieszkaniu mojej matki w dniu 6 grudnia 2013 r. ok. godz. 09:00, tj. trzy godziny przed majaca sie rozpoczac o godz. 12:00 w Sadzie Okregowym w Krakowie rozprawa apelacyjna /sygn. akt II Ca 1354/13/13/ od wyroku sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewy Krakowiak w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zwrot kwot zagrabionych mi przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie SSO Terese Dyrge, w tym o wyplate odsetek od kwoty 7.700,00 zl zagrabionej mi w 2003 roku i przetrzymywanej bezprawnie przez Sad przez … 6 lat, tj. do dnia 1 grudnia 2009 r. – wiecej na temat tej grabiezy w moim pismie z dnia 17 grudnia do prezydenta B. Komorowskiego – Zalacznik 3.

 

Szanowni Panstwo,

 

Z powodu wyjazdu z Krakowa nie stawie sie w dniu 19 grudnia 2013 r. Pismem z dnia 17 grudnia 2013 r. zawiadomilem jednak Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny o moim stawiennictwie w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Sprawa rozpoznawana przez Komende Miejska Policji w Krakowie do sygn. 4 Ds. 256/13 jest sprawa z mojego zawiadomienia o nekanie mnie przez sedzie Beate Stoj.

Gdyby najkrotszego dokonac podsumowania traktowania mnie przez nia trzeba napisac, ze sedzia Beata Stoj dlatego kieruje mnie na badania psychiatryczne, ze … prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow i oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby, ze mnie za te czyny naruszajac prawo skazal sedzia Tomasz Kuczma oraz ze niesluszny wyrok sedziego T. Kluczmy uchylily Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy.

Skoro w takich okolicznosciach sedzia Beata Stoj chce mnie poddac badaniom psychiatrycznym … bede do jej dyspozycji w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Jesli Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny uprzedzony przeze mnie z 3-tygodniowym wyprzedzeniem, pismem z dnia 17.12.2013 r. /Zalacznik 5/ o mojej obecnosci w dniu 7.01.2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod nie wyda Policji nakazu zatrzymania mnie wtedy i doprowadzenia na badania psychiatryczne, poswiadczy slusznosc mojego stanowiska, ze sedzia Beata Stoj neka mnie wydajac od dnia 18 marca 2011 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma trzy postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, grozac mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom i wydajac Policji nakazy poszukiwania mnie, zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania.

W zwiazku z powyzszym informuje i wnosze jak na wstepie, tj. o nienakladanie na mnie kary pienieznej za moje niestawiennictwo w dniu 19 grudnia 2013 r. i wyznaczenie nastepnego terminu mojego stawiennictwa w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 po dniu 10 stycznia 2014 r., tj. po tym, gdy Sad Rejonowy w Debicy poswiadczy w dniu 7.01.2014 r. slusznosc mojego zarzutu o nekaniu mnie przez sedzie Beate Stoj lub mu zaprzeczy.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Pismo Z. Kekusia z dnia 17 grudnia 2013 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby

 3. Pismo z dnia 18 grudnia 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska

 4. Pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 17 grudnia 2013 r.

 6. Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 20 listopada 2013 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

11.Pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13,Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej,

2. Pismo do mnie z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

Le lit est l’endroit acheter kamagra suisse le plus souvent choisi tadalafil sans ordonance pour les ebats sexuels.
Tel propecia generique en france est acheter levitra ligne france le constat fait par Michel Bozon, Wilfried Rault de l’Institut national des etudes demographiques (INED).
Il est vain de vous raccrocher a acheter cialis l’idee qu’il ou prix propecia en france qu’elle commet une erreur pour vous persuader du contraire.

En general, bien que la masturbation pratiquee sur une base reguliere par un ou les deux partenaires n’ait probablement pas d’effet negatif sur la frequence ou la qualite de l’activite meilleur site pour achat viagra sexuelle au cialis soft achat online sein d’une relation, il y a des exceptions.
Avec l’age, les seins ont tendance a perdre de leur achat de cialis en ligne generique priligy fermete. Ce comportement devient d’autant plus anormal lorsque les relations sexuelles entre les conjoints sont frequents. Sans attribuer la cause de cette maladie a un taux anormal d’hormones sexuelles, elle estime que ces hormones sont tout de meme concernees dans un type particulier de schizophrenie. Je peux comprendre, mais je reste frustre et dans l’incomprehension. Vous avez bien lu « a tous les jours acheter du viagra sur internet viagra pour homme » et non pas « de temps en temps ». L’homme doit faire preuve de douceur pour ne pas faire mal a sa partenaire. Inspires par le principe des alcooliques anonymes, ces groupes sont constitues de personnes dependantes sexuelles, qui partagent leurs experiences pour regler leurs problemes respectifs. Ameliorez votre virilite et ayez plus de confiance en vous.
Elle a huit pilule de cialis pas cher ans et surtout l’habitude que sa mere passe cialis prix maroc derriere elle tout nettoyer.
Ce mode necessite une certaine priligy belgique coordination corporelle, une capacite de lacher-prise emotionnel priligy vente en france et une bonne connaissance de son corps.
Secondo vari studi la persistenza dell’impianto dipenderebbe anche da alterazioni immunologiche cialis dove comprare online in via acquisto cialis san marino di definizione.
Dura 4 ore e puo essere presa fino comprar propecia en farmacia a tre volte farmacie online priligy al giorno.
Il prodotto e stato commercializzato come il viagra per i prezzo del cialis da 10 mg professionisti , presentato come un trattamento piu discreto di viagra o compresse di sildenafil generico.
Ve lo meritate, prezzo cialis originale farmacia su questo non c’e viagra generico costo dubbio.Siete degni di questo.
Dal suo lancio sul mercato nel 1998, la compressa blu a forma di diamante e divenuta cialis costo la cura acquisto cialis generico online contro l’impotenza piu diffusa al mondo:
Gli uomini che avevano come comprare viagra line la pillola placebo, cialis generico acquisto italia la penetrazione e successo e si e verificato nel 41,1% dei casi, rispetto al 44,9% precedente.
Prenda una compressa di comprare cialis online in italia Viagra puo al massimo una vendita on line di cialis volta al giorno.
Eppure sulle terapie una possibilita di risparmio ingente viagra online per le famiglie esiste ed e rappresentata dalla scelta del farmaco equivalente kamagra farmacia online ormai disponibile praticamente farmacie online italiane per la cura di tutte le malattie, acute e croniche.
Kama sutra che elenca in dettaglio dove comprare viagra su internet le posizioni durante cialis on line pharmacies il sesso, e stato precio cialis 10 mg farmacia scritto da una entita spirituale.
Collectionneuse reconnue en kamagra soft europe, larisa leonidovna vente kamagra pharmacie drozdova, kamagra generique esquisse des reponses :
Tadalafil, tadalafil citrate, adcirca, tadacip, apcalis, tadalis comprare viagra in europa sx come acquistare il cialis on line e tadanafil.
Le resultat est acheter du viagra sans risque des plus vente viagra pfizer discrets et n’affecte kamagra acheter pharmacie pas du tout les sensations du penis.
Tadafil, meglio conosciuto sotto il viagra on line vendita nome di cialis, e un potenziatore sessuale, che ha lo scopo di vendita viagra su internet viagra generico farmacia online trattare la disfunzione erettile.
Publie en 1992 et vendu a des acheter cialis belgique millions d’exemplaires, sex, un livre qui a generique viagra avis fait scandale a l’epoque, la montrait dans des poses osees et d’un gout pour le acheter viagra lyon moins douteux.
Disfunzione erettile e piu costo kamagra in farmacia frequente tra gli uomini di acquisto viagra generico on line eta compresa tra 40 acquistare kamagra generico italia o piu.
Que vous comptez prendre du cialis pas cher france viagra ou du viagra generique, soyez bien informe sur son fonctionnement et ses composants et son interaction avec les elements de acheter viagra en ligne quebec vente viagra france votre corps avant de l’acheter.
Gli uomini che le assumono si puo comprare viagra in farmacia contro l’impotenza hanno la sensazione di non assumere acquistare cialis 20 mg un vero e proprio farmaco, come comprare cialis online facendoli sentire piu a loro agio con la partner.
Ces mesures ou commander du viagra permettront viagra vente ordonnance de kamagra 100 mg oral jelly proteger l’environnement.
Un utilizzo continuato come acquistare viagra o cialis e consigliato per ottenere cialis farmacia venta un propecia on line effetto ottimale.
Cherie tu m’a acheter viagra original vente de viagra sans ordonnance comble tel est le compliment que tout homme aimerais entendre venant de sa femme.
Les scientifiques vont devoir « identifier les chemins et les mecanismes dans les testicules viagra moins cher cherche a acheter du viagra qu’utilisent ces recepteurs gustatifs ».
Generalmente, l’eziologia di questo tipo di disturbo e siti sicuri per acquistare cialis generico legata a cialis prezzo svizzera fattori di natura psicogena, ma non e da escludere anche l’origine organica, specialmente nei casi in cui sono rilevabili malattie, ferite, interventi chirurgici e utilizzo di farmaci che possono influenzare il processo eiaculatorio (simonelli, rossi, 1997).
Percio l’effetto di kamagra generico compresse morbide (kamagra soft) e proprio viagra e cialis senza ricetta stesso degli altri farmaci con cialis vendita in contrassegno lo stesso principio attivo.