18.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska

Krakow, dnia 18 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Donald Tusk

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Szeroka 121/122

80-835 Gdansk

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 11. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 12. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 13. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 14. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 20. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Panie: lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 27. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 33. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zwrocenie sie przez Adresata niniejszego pisma z wnioskiem do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o doreczenie do dnia 6 stycznia 2014 r. wyjasnienia, czy zgodne ze stanem faktycznym sa zarzuty przedstawione przeze mnie w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ protestu glodowego w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury:

  1. skierowania do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan,

  2. wreczenia mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopii wniosku, jak w pkt. II.1.

 

Swiadek Andrzej Zoll zeznaje:Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorychp. Kekus mnie atakowal.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Andrzeja Zolla

 

Swiadek /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/ byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym.Tam byla zazarta walka o dziecko. (…) Dyrektor mojego Biura /Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – ZKE/ odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo,

zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej

i to nie jest komfortowa sytuacja.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania prof. Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

xxx

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Prezentuje w nim dowody poswiadczajace, ze w dacie zlozenia w.w. pisma, tj. 18.12.2013 r. Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje lacznie osmy rok sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S, przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie nieslusznie o popelnienie 18 przestepstw za posrednictwem Internetu.

Jestem scigany z oskarzenia publicznego, za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. 18 czynow, co do ktorych prokurator R. Ridan nie zebrala podczas prowadzonego w okresie od 2.072004 r. do 12.06.2006 r. postepowania przygotowawczego dowodow, poswiadczajacych, kto byl ich sprawca, a Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby byly ich sprawcami oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, z tego:

  1. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  2. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, tj. za czyn z art. 212 § 2 K.k.:

   1. ktory z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k jest scigany z oskarzenia prywatnego,

   2. ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

  3. z art. 226 § 3 K.k. za dzialanie, ktore wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan wyklucza mozliwosc scigania z tego artykulu.

 

Raz juz skazal mnie za te czyny sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi wydanymi przez:

 1. Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ w zakresie 16 czynow, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego,

 2. Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ w zakresie pozostalych 2 czynow, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego.

 

Podkreslic nalezy, ze o ile sedzia T. Kuczma prowadzil rozprawe glowna w w.w. sprawie przez 9 miesiecy /27.03.2007 r. do 18.12.2007 r./ i nie skierowal mnie na badania psychiatryczne przed wydaniem skazujacego mnie wyroku, to sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje te sama sprawe – tj. na podstawie tego samego aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – po uchyleniu nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy, prowadzi rozprawe glowna juz … 21 miesiecy, tj. od dnia 18 marca 2011 r. i w tym czasie miedzy innymi:

 1. wydala trzy postanowienia – w dniach 18.03.2011 r., 29.06.2012 r., 19.09.2013 r. – w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. dwukrotnie grozila mi – zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i 20 maja 2013 r. – umieszczeniem mnie w areszcie w celu poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

 3. dwukrotnie wydala Policji nakaz poszukiwania mnie – w dniach 6 stycznia 2013 r. i 6 grudnia 2013 r. – celem doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne.

Sedzia B. Stoj, poswiadczywszy w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11.12.2012 r., ze wie, iz w aktach rozpoznawanej przez nia sprawy nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga, zada od wybranych przez nia bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie, lekarzy psychiatrow zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie – lek. med. Krystyna Burzynska-Rzucidlo, lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska – zeby na podstawie wynikow moich badan przeprowadzonych w grudniu 2013 r. wydaly opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie … od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 

O okolicznosciach, w jakich Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, jego malzonka adw. Wieslawa Zoll i 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie razem z zyczliwymi im prokurator Radoslawa Ridan i sedzia Tomaszem Kuczma uczynili mnie przestepca poinformowalem Pana, jako posla, po raz pierwszy pismem z dnia 25 maja 2009 r. Prosilem Pana o udzielenie mi pomocy mieszczacej sie w ramach Pana poselskich uprawnien. Pan to pismo przeslal … sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski poinformowal mnie pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. /sygn. DSWRU-571-1415-(06)/09/JI/, ze potwierdza wplyw mojego pisma z dnia 25.05.2009 r. skierowanego do … Prezesa Rady Ministrow oraz ze Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy. W taki sam sposob postepowal Pan z kolejnymi pismami, ktore kierowalem do Pana jako posla. W taki sam sposob potraktowal Pan pismo do Pana – jako posla – z dnia 7 wrzesnia 2009 r. mojej matki i moich synow. W odpowiedzi na nie z dnia 24.09.2009 r. Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji KPRM Michal Holeksa poinformowal moja matke i synow pismem z dnia 24.09.2009 r., Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH,: informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).”

Klika miesiecy pozniej, w listopadzie 2009 r. powolal Pan prof. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Sposob wypelniania przez Pana wobec mnie, mojej matki i moich dzieci mandatu posla, jest nie tylko kolejnym dowodem Pana powszechnie znanego okrucienstwa. To przede wszystkim rzadki przyklad blazenady – „blazenada”: «blazenskie zachowanie sie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 57. Blazen to: «czlowiek niepowazny, osmieszajacy sie, stajacy sie posmiewiskiem wskutek swego zachowania» – zrodlo: j.w.

W pismie z dnia 17.12.2013 r. do prezydenta Bronislawa Komorowskiego podalem miedzy innymi – Zalacznik 2: „Gdyby mnie los nie zetknal z prof. Andrzejem Zollem, gdy byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich nigdy nie uwierzylbym, ze czlowiek moze byc az takim – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”skurwysynem1.

Gdybym z kolei nie zwrocil sie do Pana o udzielenie mi pomocy w zwiazku z uczynieniem mnie przez RPO A. Zolla przestepca, nie uwierzylbym, ze maz stanu, posel, premier, kandydat na szefa Komisji Europejskiej sam z siebie moze zrobic – a raczej … robic, bo przez kilka lat – az takiego blazna. I to dla kogo …

Skladajac w dniu 17 lipca 2007 r. obciazajace mnie zeznania przed sedzia Tomaszem Kuczma, prof. A. Zoll rozpoczal od zlozenia bardzo waznego wyjasnienia: „Ja wiem czego dotyczy sprawa.”

A potem skladal zeznania w sprawie, w ktorej jestem scigany z art. 226 § 3 K.k. za czyn, ktory prokurator R. Ridan opisala jako: zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.”

Tymczasem sam prof. Andrzej Zoll prezentuje przeciez w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

 

Wiecej na ten temat w pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

Zrobil Pan z siebie blazna nie tylko dla – tj. w ochronie interesu -zwyrodnialca, klamcy, tchorza, ale przede wszystkim tumana msciwego, nabzdyczonego Zyda ortodoksa radykalnego, dla ktorego ja i moja rodzina najwyrazniej jestesmy bydlem.

Osobowoscia i kwalifikacjami fachowymi ani troche nie odbiegaja od prof. A. Zolla jego malzonka, adw. Wieslawa Zoll i sedziowie, ktorzy mnie razem z nimi uczynili przestepca i za ktorych zniewazenie i/lub znieslawienie jestem, z razacym naruszeniem wszystkich chyba praw, ktore maja zastosowanie w sprawie przeciwko mnie, osmy rok scigany.

Co wiecej, sedzia Beata Stoj rozpoznajac sprawe w sposob, jak opisalem w pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1/ mnie kieruje na badania psychiatryczne.

Gdzie w takim razie skierowac „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”skurwysyna prof. Andrzeja Zolla, ktory przez cztery lata, jako Rzecznik Praw Obywatelskich odmawial mojemu synowi moznosci korzystania z jego praw do ochrony zdrowia, potem – takze jako Rzecznik Praw Obywatelskich – uczynil mnie przestepca, w dodatku wbrew teorii prawa, ktora sam od lat podaje w publikacjach z zakresu prawa karnego wydawanych pod jego redakcja, i uzala sie nad soba obrazajac mnie – jemu wszystko przeciez wolno, bo on z sekty autorytetow moralnych – „Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej i to nie jest komfortowa sytuacja.”

 

Jak mnie ostrzegaja osoby majace za soba jeszcze wieksze/gorsze niz ja doswiadczenia z sedziami, w tym Zydami polonofobami, w wymiarze sprawiedliwosci, ci pasjami uwielbiaja umieszczac swoje ofiary na okresy swiat w szpitalach psychiatrycznych lub aresztach. Zeby je – po innych wyrzadzonych im krzywdach – dodatkowo upokorzyc.

W pismie z dnia 17.12.2013 r. do prezydenta B. Komorowskiego opisalem, w jaki sposob RPO A. Zoll i sedziowie znecali sie przez kilka lat nad moim synem, jak mi sie zrewanzowala adw. Wieslawa Zoll – czyniac mnie przestepca z wykorzystaniem oddanych jej prokurator R. Ridan i sedziego T. Kluczmy – za to, ze przed laty, przed Swietami Bozego Narodzenia wycofalem z ORA w Krakowie pierwsza zlozona na nia skarge, jak mnie sedzia Zydowka z Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie Teresa Dyrga ograbila na lata z kwoty 7.700,00 zl, czyniac mnie potem – jak to SSO Teresa Dyrga – z razacym naruszeniem prawa, przestepca winnym jej zniewazenia i znieslawienia.

Prezes tego Sadu, Zydowka oszustka Barbara Baran nie tylko nie chce mi zwrocic odsetek od tej kwoty, ale dodatkowo chciala mnie w 2012 r. ograbic z mieszkania, ktore uratowalem przed grabieza prowadzac na przelomie lipca i sierpnia 2012 r. przez 16 dob protest glodowy przed Sadem.

Sedzia Beata Stoj tez nie chce mi zwrocic odsetek od kwoty 7.280,00 zl, z ktorej ograbil mnie na ponad trzy lata jej kolega z pracy, sedzia T. Kuczma nieslusznym, wydanym z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Tlumaczy mi, ze wyrok sedziego T. Kuczmy byl … prawomocny i wykonalny.

Poniewaz juz dwukrotnie grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie w celu poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu i dwukrotnie wydala Policji nakaz poszukiwania mnie celem doprowadzenia mnie na badania, nie mozna wykluczyc, ze scigajac mnie, jak opisalem w pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1/ zorganizuje mi Swieta Bozego Narodzenia lub Nowy Rok – a moze caly ten okres, niezawislej, niezaleznej, nieusuwalnej sedzi B. Stoj wolno przeciez zrobic ze mna, co sie jej rzewnie podoba – w szpitalu psychiatrycznym.

Informuje, ze w takim przypadku:

 1. natychmiast rozpoczne protest glodowy, nie bede jadl ani pil,

 2. podam mediom imiona i nazwiska lekarzy, ktorzy beda nade mna sprawowali opieke oraz, w jaki sposob jestem „leczony”, tj. jakie lekarstwa, z jaka czestotliwoscia i w jaki sposob beda mi wmuszane,

 3. z cala pewnoscia nie popelnie samobojstwa.

Ta ostatnia uwaga … tak na wszelki wypadek. Bylo przeciez kilka budzacych spore watpliwosci samobojstw.

 

xxx

 

Za kilka dni bedzie nam Pan skladal zyczenia. Swiateczne. Potem noworoczne.

Z niecierpliwoscia oczekuje, co od Pana – jesli mi sedzia Beata Stoj nie zorganizuje Swiat wedlug jej agendy – uslysze. Co uslysza od Pana moja matka i moje dzieci, ktorych w ochronie interesu Zyda ortodoksa radykalnego, okrutnego tchorza – tylko pozbawiony ambicji, honoru tchorz mogl mnie uczynic przestepca w opisanych wyzej okolicznosciach – i tumana msciwego, prof. Andrzeja Zolla, potraktowal Pan w opisany wyzej sposob.

Pan nie powinien skladac zyczen wszystkim Polakom. Przeciez wiekszosc z nas ma Pan, Zyd polonofob, najwyrazniej w – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – dupie /patrz: www.monitor-polski.pl http://www.kekusz.pl, prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”. – „miec w dupie”«nie liczyc sie z kims, czyms, lekcewazyc kogos, cos»; Slownik Jezyka Polskiego PWN.

Nie moze sie Pan zatem dziwic, ze kiepsko Pana, mimo Pana krasomowczych popisow, w tym o skokach cywilizacyjnych, falach nowoczesnosci – poki co w moim Krakowie, jak grzybow po deszczu przybywa sklepow z tania odzieza i wydluzaja sie kolejki do nich, a co sie panoszy kazdy widzi i wie jak temu daleko do cywilizacji – oceniamy:

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl25 maja 2013 r.

 

Dla Pana liczy sie … Pan. Potem czlonkowie Pana grupy docelowej. Czyli … tez Pan, bo to wielce wplywowe przeciez srodowisko – patrz: prezentacja „Sprawa dla ABW (…)”.

Sposob uprawiania przez Pana polityki – rasizm, szowinizm, blazenada – nazywam tuskizmem.

Bedzie fair, jesli skladajac za kilka dnia zyczenia sprecyzuje Pan, tj. reszcie Polakow wyjasni, kogo czyni Pan ich adresatem.

Niech Pan tylko nie zyczy nadziei. Przeciez Pan sam, osobiscie, jej pozbawia.

 

Jest Pan drugim obok Jaroslawa Gowina sposrod poslow na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ktorego prosilem o udzielenie mi pomocy mieszczacej sie w ramach poselskich uprawnien i ktory nie dosc, ze mi tej pomocy – w przeciwienstwie do Poslow: sp. Zbigniewa Wassermanna, Bronislawa Komorowskiego, Anny Grodzkiej, Andrzeja Dudy – jak J. Gowin nie udzielil, to dodatkowo pozwolil sobie na opisana wyzej blazenade. Niech Pan zatem da sobie szanse na dowiedzenie sie, czy sluszny bedzie moj protest glodowy prowadzony ewentualnie od dnia 7 stycznia 2014 r. – jesli dozyje i w zdrowiu; z niektorymi sedziami i prokuratorami roznie bywa, czego dowodem sp. Claudiu Crulic, a sedzia Beata Stoj nie dosc, ze rzadki tuman, bo mnie sciga za czyny, co do ktorych wie, ze jej mnie nie wolno scigac /patrz: Zalacznik 1/, to najwyrazniej bardzo mnie nie lubi … – w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet zna doskonale moja sprawe, stad sporzadzenie odpowiedzi na Pana Posla – po moich z Panem opisanych wyzej, przez kilka doswiadczeniach na zakonczenie przypominam, w ktorej z Pana rol w sluzbie publicznej czynie Pana Adresatem niniejszego pisma – ewentualne wystapienie, nie zajmie mu wiecej niz 5 minut.

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

1 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

 

Une infographie realisee par EuroClinix achat cialis quel site prix viagra 100mg pharmacie permet d’expliquer mieux ce phenomene.
Il souligne d’emblee que « acheter viagra pfizer france des dizaines d’etudes etayees sur les dernieres decennies ont montre l’impact que peuvent avoir des liens sociaux inadequats priligy pharmacie sur la sante de nombreuses personnes, notamment dans le domaine cardio-vasculaire, le systeme immunitaire, la recuperation post-operatoire et l’esperance de vie ».
On le juge achat de cialis au quebec trop cru cialis super active achat avis ou trop medical, degradant ou ridicule.

Resultat, a force de s’inquieter, les mamans nous viagra vente libre pharmacie le prix du viagra font stresser.
Les professionnels de sante, enfin, parce qu’ils prescrivent et delivrent les medicaments. Une acheter cialis lyon pilule cialis pas cher a pproche coordonnee du controle de la qualite de ces produits a ete mise en ?uvre en 1999 avec la DEQM charg ee de coordonner l’echantillonnage et les essais par les differents laboratoires des etats membres. De quoi vous rappeler le fameux « jeu du vente vardenafil viagra super docteur » de votre enfance. La sexualite devient une performance qui peut generer un certain stress. Apres quelques jours et quelques semaines, si vous etes en mesure de repondre oui a chacune de ces questions, vous pourrez vraiment dire que votre vie est extraordinaire… La quantite de testosterone fluctue aussi en fonction de l’environnement. Premiere surprise, les utilisateurs «recreatifs», meme quand ils ne prennent pas de medicament, ont un profil erectile similaire aux autres. Lequel des medicaments efficaces peuvent etre prises pour ameliorer la vie sexuelle.Vous n avez qu a acheter du Cialis en ligne et vous verrez le resultat.
Il est vous conseille de prendre une pilule du achat viagra ligne france acheter viagra soft Viagra 15 a 30 minutes avant le rapport sexuel.
Les etudes ont montre que Cialis generique a atteint acheter priligy france ligne la cote improbable a 2009 et continue a ameliorer les resultats priligy 30 mg pour le moment.
Specialmente i cambiamenti pigmentati sono acquistare cialis generico in italia noti nella parte del viso e cialis generico on line del collo.
E stato osservato che gli viagra en la farmacia sin receta uomini possono soffrire cialis vendita on line di libido bassa, almeno temporaneamente a causa della depressione, stress, poco sonno, rabbia, conflitti in una relazione e infedelta.
L’efficacia del dove comprare il cialis a milano Cialis e stata dove comprare viagra a milano ampiamente dimostrata da diversi studi.
L’impotenza e la sterilita viagra acquisto senza ricetta infatti possono essere causati da carenze di viagra generico uk testosterone ed estradiolo nel sangue.
Il sesso virtuale non e una cosa illecita, se consumato tra maggiorenni consenzienti, ma lo diventa se si coinvolgono viagra generico miglior prezzo dove e come acquistare il viagra minorenni!
Cosi possono essere armati d’informazioni per sentirsi un po ‘piu a suo prezzo viagra originale agio nel parlare con il loro dove posso acquistare priligy medico.
In sostanza, quando non esistono cause organiche cialis senza ricetta milano o psicologiche, ma un’eccessiva risposta comprare viagra o cialis d’ansia, di stress.
Un propecia vendita on line cialis senza ricetta altro il prezzo del cialis in farmacia aspetto dell’endometriosi e l’infertilita:
La kamagra online disamina competente ed approfondita della coppia, comprare propecia online ci consentira di comprendere da viagra on line vendita quali dinamiche inconsce e regolamentata e soprattutto ci indichera quale possibile percorso psico-sessuologico potra intraprendere per far resuscitare il desiderio sessuale.
Un homme avec un cas modere d’ed peut eprouver une kamagra generique en ligne construction reussie quatre a six achat vrai kamagra fois hors de chaque acheter kamagra ligne 10 tentatives.
L’alterazione della qualita di vita, le conseguenze dove comprare viagra generico sicuro psicoaffettive all’interno della coppia farmacia on line viagra e la sofferenza degli uomini vittime della disfunzione erettile devono aiutarli a rompere il tabu e kamagra prezzo farmacia a cercare un aiuto qualificato.
Celle-ci aurait une portee significative selon les auteurs, puisqu’il serait question de « l’etude la plus importante cialis en ligne en suisse menee dans l’hexagone et probablement dans le monde si viagra pas cher ligne on considere qu’on a la un echantillon qui se rapproche de la population generale ».
Da come si acquista viagra in farmacia studi in vitro e stato notato che l’affinita del sildenafil verso le fosfodiesterasi di altro tipo e acquistare cialis generico in italia comprare kamagra on line generalmente bassa, e varia in base al tipo di fosfodiesterasi considerata.
Les instructions sur cialis generique seront dont prix cialis montpellier les memes viagra pharmacie france priligy en belgique que celle de l’original.
Tecnicamente l’esame levitra compra consisteva nel collocare due levitra 20 mg anellini di gomma sul pene acquistare viagra originale a riposo.
Quand l’enzyme vente cialis pdysfonction erectile5 propecia ou acheter detruit la gmpc, les vaisseaux sanguins retrouvent leur taille normale et donc l’erection cesse acheter levitra en ligne d’elle-meme.
Milioni di uomini al mondo potranno acquistare levitra generico italia ora cialis si acquista in farmacia risolvere questo problema comprare cialis on line grazie a priligy.
Les trois inhibiteurs fonctionnent de la meme maniere, il faut acheter propecia pas cher un stimulus sexuel prix vente viagra france acheter cialis lyon pour qu’ils prennent effet.
Uno dei maggiori picchi di propecia senza ricetta testosterone lo si ha proprio nelle prime ora del mattino, dalle sei in poi, proprio quando e piu probabile levitra senza ricetta dove comprare cialis su internet che ci sia la nostra sveglia dal sonno con la conseguente erezione mattutina.
Probleme la peut acheter viagra belgique approx tres mal tolere par beaucoup d’hommes, un vivre ici en ontario tendance des problemes d’erection comme humiliante maladie juin, mais pour un jeune homme achat rapide viagra dysfonction erectile devient juin catastrophe.
La suppression de ces erections, apres l’intervention chirurgicale, entraine un manque d’oxygenation des corps caverneux, et viagras en ligne plus ou moins rapidement le developpement d’une fibrose (c’est a dire une modification des tissus erectiles), empechant le sang d’affluer viagra en ligne livraison rapide dans les corps caverneux, donc empechant d’obtenir une erection normale.
Ogni trattamento e stato sottoposto comprare cialis generico a studi clinici per dimostrarne l’efficacia.
Per molte coppie colpite dall’eiaculazione precoce, comprare cialis via internet acquisto cialis generico sicuro andare insieme dallo psicologo puo rappresentare la soluzione del problema.