6.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 6 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 23. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 36. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zadanie sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w srode 11 grudnia o godz. 12:00 w Prokuratorze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 11 grudnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli podczas mojego stawiennictwa, jak w pkt. III nie otrzymam:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz informacje o jego skutkach zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

UZASADNIENE

 

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod akt oskarzenia, ktorym jego autorka, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 10

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 10

 

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. wylacznie na podstawie:

 1. zeznan osob uwazajacych sie za pokrzywdzone,

 2. publikacji ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia w.w. Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich czynow, jak w akcie oskarzenia.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 40713/, wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Wyrok sedziego Tomasza Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06 /Dz. U. z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 1

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.
  Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 2

 

Zanim sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r.:

 1. wydal postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia aktu oskarzenia Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu – Zalacznik 3: „usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism, (…).W uzasadnieniu do postanowienia, jak wyzej sedzia T. Kuczma podal miedzy innymi – Zalacznik x: „Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie,nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe. (…)

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 1. Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. sygn. akt II Kz.675/06, postanowienia z dnia 30 listopada 2006 r. skierowal zadania do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

 

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 4: „Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 4

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 5

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 

Podkreslic takze nalezy, ze w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. prokurator generalny Andrzej Seremet podal – Zalacznik 6: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 6

 

Sad Najwyzszy zgodzil sie z tym stanowiskiem Prokuratora Generalnego:

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV K 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 2

 

Po zwroceniu sprawy sygn. II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznajaca ja od listopada 2010 r. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 12 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podala miedzy innymi – Zalacznik 7: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Zalacznik 7

 

Co do strony www.zgsopo.webpark.pl, sedzia Beata Stoj wyjasnila: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie,”

A propos sedzi B. Stoj:

 1. tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. – wskazac nalezy, ze prawo stanowi:

Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego

 1. niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/” – wskazac nalezy, ze Interia.PL podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 5: „Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,”, co oznacza, jak wspomnialem, ze jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, zawiadomila takze Sad, ze nie posiadala danych za … caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.
  A nawet nie tyle „od stycznia 2003 r.”, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. i za co raz juz skazal mnie sedzia Tomasz Kuczma, a po uchyleniu jego wyroku sciga mnie sedzia Beata Stoj, co od dnia … 26 pazdziernika 2004 r., bo przeciez Interia.PL S.A. podala – Zalacznik 5: „Data zalozenia: 2004-10-26

 

Nie wiedziec czemu, potwierdziwszy w osobiscie przez nia sporzadzonym w dniu 12 grudnia 2012 r. postanowieniu, jak wyzej – oraz mimo ze Prokurator Generalny Andrzej Seremet podal w kasacji z dnia 22.08.2011 r.: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.” – sedzia Beata Stoj wciaz sciga mnie jednak – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – za czyny wedlug aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

W zwiazku z powyzszym zadam, jak na wstepie, tj.:

 1. sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 2. skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 

Ad. I

Moje zadanie sporzadzenia przeprosin dla mnie jest w pelni uzasadnione.. Dowodem poswiadczajacym, ze na osobie/instytucji, ktora wyrzadzila krzywde innej osobie spoczywa obowiazek jej przeproszenia, jest zadanie prokuratora oskarzyciela przedstawione podczas rozprawy prowadzonej przez sedziego Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2006 r., zanim ten wydal skazujacy mnie wyrok. Prokurator zazadal – Zalacznik 8: Oskarzyciel wnosi o uznanie oskarzonego za winnego zarzucanych mu czynow i wymierzenie kary grzywny (…)zobowiazanie oskarzonego do przeproszenia pokrzywdzonychoraz zasadzenie kosztow postepowania.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ protokol rozprawy glownej w

dniu 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 8

 

Prokurator Radoslawa Ridan postawila mi zarzuty postanowieniem z dnia 2 listopada 2005 r., a akt oskarzenia sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. Lacznie scigany jest zatem … 9-y rok – z mnostwem tego dramatycznych dla mnie i mojej rodziny nastepstw – za czyny, co do ktorych prokurator R. Ridan nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow, ktore mi przypisala, co poswiadczyl sedzia Tomasz Kuczma w w.w. postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 3/, a on sam zebral potem, tj. przed wydaniem … skazujacego mnie wyroku, wylacznie dowody mojej niewinnosci, co poswiadczyli:

 1. Wirtualna Polska S.A. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 4,

 2. Interia.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 5,

 3. Prokurator Generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 – Zalacznik 6,

 4. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Zalacznik 2,

 5. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 7.

 

Z cala pewnoscia naleza mi sie zatem przeprosiny za krzywde, ktora wyrzadzila mi prokurator Radoslawa Ridan niedopelniwszy przed sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k.

 

Ad. II

Przed dwoma miesiacami, w wydaniu z dnia 2 grudnia 2013 r. „Dziennik Polski” informowal o wystapieniu przez Prokuratura Okregowego w Krakowie z wnioskiem o uniewinnienie oskarzonych w sprawie gorlickiego Glimaru. W artykule red. Zbigniewa Bartusia podano – Zalacznik 9: „Byly zatrzymania prezesow i innych menedzerow przez ABW, byl zarzut wyrzadzenia wielomilionowej szkody w majatku Gilmaru, byly sensacyjne doniesienia o „gorlickim watku sledztwa przeciwko mafii paliwowej. (…) Jest: wniosek samego prokuratora o uniewinnienie wszystkich oskarzonych. Powod: brak dowodow winy! (…) Wczoraj prokurator zawnioskowal o uniewinnienie oskarzonych.
Zrodlo: Zbigniew Bartus, „Afera Glimaru: niewinni po siedmiu latach oskarzen” ; „Dziennik Polski”, 2

pazdziernika 2013 r., s. 1 – Zalacznik 9

 

W sprawie przeciwko mnie nie tyle brak dowodow mojej winy, co … Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie w Krakowie – jak podala prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia – popelniono czyny, za ktorych popelnienie jestem scigany 9-rok oraz ze nie ja je popelnilem lecz inne, mieszkajace w Warszawie osoby.

 

Pragne poinformowac, ze o posiadaniu przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod prawa do wystapienia do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem o uniewinnienie mnie od czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. powiadomila mnie osobiscie Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol podczas spotkania ze mna na dyzurze, ktory pelnila w dniu 4 wrzesnia 2013 r. Odmowila mi wprawdzie – gdy ja o to poprosilem – poswiadczenia tego prawa w formie zapiska urzedowego z naszego spotkania, ale fakty podane przez red. Zbigniewa Bartusia w zacytowanym wyzej artykule „Afera Glimaru: niewinni po siedmiu latach oskarzen” „Jest: wniosek samego prokuratora o uniewinnienie wszystkich oskarzonych. Powod: brak dowodow winy! (…) Wczoraj prokurator zawnioskowal o uniewinnienie oskarzonych. – /Zalacznik 9/, potwierdzaja posiadanie przez prokuratora prawa do wystapienia z wnioskiem do sadu o uniewinnienie oskarzonego.

 

Poniewaz sedzia Beata Stoj poswiadczywszy w osobiscie przez nia sporzadzonym w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowieniu – Zalacznik 7: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci., wciaz sciga mnie za czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., wnosze oraz informuje, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r.

 2. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T, Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 6. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 8. Sad Rejonowy w Debicy, akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ protokol rozprawy glownej w dniu 18 grudnia 2007 r.

 9. Zbigniew Bartus, „Afera Glimaru: niewinni po siedmiu latach oskarzen” ; „Dziennik Polski”, 2 pazdziernika 2013 r., s. 1

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Mais pour generique priligy certains, l’adenome (ou viagra pfizer hypertrophie benigne de la prostate) est sans consequence pathologique.
Il ne se rapproche pas, sa acheter cialis france ligne phobie l’incite a fuir toujours plus loin.
Si les gens sont capables de changer de ville, de pays, d’aspect ou de achats viagra pas cher silhouette par amour, pourquoi ne pourraient-ils pas changer leurs habitudes alimentaires, une sexualite heureuse priligy prix est un facteur d’equilibre psycho-corporel ».

Les causes de l’impuissance peuvent aussi etre liees a la prise de certains medicaments. Autrement dit, s’ils decident d’avaler un petit comprime, ca n’a rien a voir avec des raisons tangibles. Il s’agit notamment de medicaments indiques dans le traitement de l’asthme ou de la broncho- pneumopathie obstructive des voies aeriennes (BPCO). Environ 50% des hommes diabetiques sont touches par des troubles erectiles ou des problemes d’ejaculation. Il releve dans ce cas des perversions sexuelles, s’apparentant a une autre maladie, elle meme distante des deviances telles que l’exhibitionnisme, le fetichisme ou le voyeurisme. Evidemment cette contrainte est nouvelle (avec Julie la question ne se posait pas) et il n’a jamais imagine qu’une mesure de prevention qui est presentee partout comme allant de soi, allait poser autant de problemes. Dans ce cas, l’evaluation de la demande d’AMM est realisee par l’Etat membre acheter du viagra sans risque cialis generique montreal dans lequel le medicament a initialement ete autorise, en lien avec les Etats dans lesquels une demande d’AMM est deposee. Mais, face a ce fleau, une fois le constat fait qu’il existe des « facteurs de risque », ne faut-il pas voir acheter du viagra pas cher en france cialis original en ligne ce qu’il en est du cote des « facteurs de protection ».
Le plus souvent les cheveux acheter cialis pharmacie ligne tombent du milieu de prix boite viagra 100 la chevelure.
Les muscles peniens, acheter cialis marseille en reponse d’une stimulation, se relaxent permettant viagra et cialis le passage du sang vers les corps caverneux, qui sont sous forme de deux cylindres qui se situent tout au long du penis.
Sono questi i problemi della sfera sessuale con cui hanno cialis lo trovo in farmacia a che fare milioni di come comprare cialis online italiani.
Alla fine della lista comprare viagra line italia sono l’olio d’oliva come fonte di comprare viagra pfizer grassi monoinsaturi e carne magra e salmone ad alto contenuto di proteine.
La potenza va alimentata acquisto sicuro viagra generico Usate con l’alimentazione le vitamine “riproduttive” E e A, le vitamine del gruppo B che rendono piu forti impulsi passanti dai nervi.
Solo il 9% degli uomini con come comprare cialis in farmacia Eiaculazione Precoce (EP) si rivolge vendita viagra in italia al medico.
Tuttavia, talvolta, anche semplicemente cialis costo svizzera parlare dei disturbi della come comprare cialis in farmacia sfera sessuale puo rappresentare un problema sia per il paziente sia per il medico.
Per cialis acquistare online le cinquantamillesimali (lm) il procedimento non cambia comprare cialis a roma ma il rapporto levitra 10 mg costo sara 1:50000.
Ragazzi con eczema, la condizione della pelle allergica che kamagra generico acquisto on line coinvolge eruzioni cutanee squamose e pruriginose, sono sotto il rischio elevato costo cialis in europa del 60% di avere de rispetto agli altri uomini, dice uno studio di quasi 4.000 uomini comprare kamagra pubblicato sulla rivista di medicina sessuale.
On considere qu’un homme est impuissant a partir kamagra france de 3 acheter kamagra france kamagra france acheter mois de problemes recurrents.
Priligy dapoxetina e acquistare priligy generico il primo farmaco approvato prezzo del cialis generico per il trattamento viagra prezzo farmacia dell’eiaculazione precoce negli uomini.
Cette vente kamagra europe situation peut etre viagra pour homme passagere achat kamagra ou persistante.
Quindi e difficile per cialis e levitra rompere la fedelta levitra costi che gli uomini comprar viagra internet farmacia hanno sviluppato per kamagra on line il viagra.
Cialis doit propecia acheter etre prescrit apres un examen medical et cialis acheter en ligne une recherche priligy pharmacie des causes possibles du trouble de l’erection.
Alcuni degli uomini acquistare propecia on line coinvolti nella ricerca segnala un effetto collaterale farmacia on line kamagra non e inaspettato e cialis farmacia online indesiderato:
Acheter viagra vente de viagra en europe generique achat cialis ligne france viagra achat en ligne france dans les deux concentrations de 50 et 100mg.
In sostanza si tratta di come acquistare viagra pfizer una strada alternativa a quella dei farmaci attualmente in uso viagra compra che intervengono su un altro acquistare cialis online sicuro meccanismo basato sull`ossido nitrico.
Cialis – est acheter du cialis ligne cialis en france un nouveau remede utilise pour traiter l’impuissance chez meilleur site vente viagra les hommes.
I cialis farmacia prezzi di viagra sono dove comprare viagra cialis varie, viagra quanto costa in farmacia seconda della farmacia.
Quand un enfant a la coqueluche, le lamisilate en ligne medecin peut prescrire des antibiotiques, qui, s’ils sont pris assez tot, pourront attenuer la severite de la vente lamisilate maladie.
L’ejaculation etant un reflexe, la seule methode pour surmonter ce trouble, c’est un programme de reeducation sexuelle base sur des exercices naturels aussi bien physiques que mentaux, afin de kamagra generique en france acheter kamagra readapter le corps a de nouveaux reflexes ejaculatoires.
I problemi sessuali riguardano anche gli viagra generico farmacia online atleti che, invece, viagra generico prezzo usano coscientemente sostanze dopanti.
Con levitra, gli effetti durano per generico de viagra en farmacias circa 5 acquistare viagra online e sicuro ore.