9.12.2013 – Pismo Z. Kękusia do Sędzi Beaty Stój

Krakow, dnia 9 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia

Beata Stoj

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 9. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 19. Panie: lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 26. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 27. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Nakaz wydany Policji przez Sad Rejonowy w Debicy poszukiwania mnie w dniu 6 wrzesnia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne.

 2. Wniosek o zaprzestanie nekania mnie i mojej matki przez grozenie mi poddaniem mnie badaniom psychiatrycznym oraz wydawanie Policji nakazow poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 14:00.

 4. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie zawiadomien o popelnieniu przez Adresatke niniejszego pisma przestepstw przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./ przez sciganie mnie w pazdzierniku 2013 r. i pozniej za:

  1. czyn z art. 212 § 2 K.k., ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  2. 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie mnie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez Adresatke niniejszego pisma przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego – art. 231 § 1 K.k. – przez wydanie w dniu 16 kwietnia 2012 r. zarzadzenia w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka, z oczywistym i razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie: http://www.kekusz.pl,

 

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.Zalacznik 1.7

 

 

Wielce Szanowna Sedzio Stoj,

 

W dniu 6 grudnia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki stawilo sie dwoje poszukujacych mnie Policjantow, umundurowana kobieta i mezczyzna w cywilu. Jak poinformowali moja matke, przyczyna ich wizyty bylo poszukiwanie mnie celem doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne.

To Pani kieruje mnie od marca 2011 r. na badania psychiatryczne.

Po uchyleniu wyrokiem wznowieniom z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sadu Okregowego w Rzeszowie /sygn. II Ko 283/1// w zakresie 16 czynow, skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/, od listopada 2010 r. rozpoznaje Pani sprawe karna przeciwko mnie, jako oskarzonemu aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, 18 czynow wymienionych w moim pismie z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/ – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie pozostalych 2 czynow.

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z powodu razacego naruszenia przez niego prawa materialnego, a Sad Najwyzszy z powodu razacego przez niego naruszenia prawa procesowego.

Mimo ze w.w. Sady odwolawcze uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z powodu razacego naruszenia przez niego prawa materialnego i prawa procesowego, Pani miedzy innymi:

 1. Wydala w dniu 18 marca 2011 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Odmowila mi Pani sporzadzenia uzasadnienia dla tego postanowienia.

 2. Wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu z powodu Pani watpliwosci co do mojej poczytalnosci. Odmowila mi Pani sporzadzenia uzasadnienia dla tego zarzadzenia.

 3. Wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Nie sporzadzila Pani uzasadnienia dla tego postanowienia.

 4. Skierowala Pani kilka Wezwan dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

 5. Wydala w styczniu 2013 r. Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie. Celem wykonania Pani nakazu Policja poszukiwala mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. /swieto Trzech Kroli/ dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki.

 6. Skierowala do mnie zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i 20 maja 2013 r. o wyznaczonych przez Pania terminach posiedzen – odpowiednio w dniach 18 kwietnia 2013 r. i 14 czerwca 2013 r. – w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jak mnie zawiadomila pismem z dnia 24 maja 2013 r. prokurator Prokuratury Generalnej Janina Szmuda-Wieckowska, zamierza mnie Pani umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu. Prokurator J. Szmuda-Wieckowska podala: „(…) Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej”
  Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo

prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 1. Wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. niesluszne postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow z powodu ustania ich karalnosci – Zalacznik 2. W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie, sygn. II Kz 246/13 /Zalacznik 3/, ktorym uchylil Pani postanowienie z dnia 14.06.2013 r. jako razaco naruszajace prawo procesowe.

 2. Wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Odmowila mi Pani sporzadzenia uzasadnienia dla tego postanowienia.

 3. Doreczyla mi Wezwanie do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 10.

 4. Wydala Policji kolejny nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne. W zwiazku z Pani nakazem w dniu 6 grudnia 2013 r., ok. godz. 09:00 w mieszkaniu mojej matki stawilo sie dwoje poszukujacych mnie policjantow.

 

W trzech wydanych postanowieniach w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – w dniach 18.03.2011 r., 29.06.2012 r. i 19.09.2013 r. – podala Pani, jak w postanowieniu z dnia 19.09.2013 r. – Zalacznik 4:„Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Pani uwaza, ze lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska sporzadza na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych u schylku 2013 r. wiarygodna opinie w sprawie stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Wybrane przez Pania biegle kierowanego przez SSO Barbare Baran Sadu Okregowego w Krakowie, Adresatki kopii niniejszego pisma, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska lekcewaza moje kilkukrotnie kierowane do nich wnioski o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy wiarygodna bedzie opinia o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., sporzadzona na podstawie wynikow moich badan, ktore Pani zlecila im przeprowadzic po dniu 18 marca 2011 r., w tym ostatnio, po dniu 6 grudnia 2013 r.

Poza tym wskazac nalezy, ze:

 1. sedzia Tomasz Kuczma, ktory jako pierwszy rozpoznawal – w okresie od dnia 4 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. – sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., nie kierowal mnie na badania psychiatryczne i wydal skazujacy mnie wyrok,

 2. sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie ze wzgledu na ich watpliwosci co do stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie, gdy popelniano przypisane mi czyny, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., uchylily prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., lecz z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego,

 3. Pani wie, ze prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca przypisanych mi przez nia czynow, a sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zebral, dostarczone mu przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem ich sprawca i ze nie w Krakowie zostaly popelnione, lecz w Warszawie, przez osoby tam zamieszkale. Pani wiedze o faktach, jak wyzej, poswiadczyla Pani w postanowieniu, ktore sporzadzila Pani w dniu 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 1.7.

 

Co sie tyczy skierowanego przez Pania zadania do bieglych, by udzielily odpowiedzi na pytanie „2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”, wskazac nalezy, ze, ja juz nie musze stawac przed Sadem Rejonowym w Debicy w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/. Sedzia Tomasz Kuczma wydal prawomocny skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. bez uprzedniego przesluchania mnie chocby raz oraz pod moja nieobecnosc. Wydany przez niego wyrok uznali potem za zgodny z prawem:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Kz 124/08,

 2. Prokuratorzy Generalni, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet,

 3. Rzecznicy Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz. RPO Janusz Kochanowski w odpowiedzi z dnia 7.01.2010 r. na moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku SSR T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., w ktorym zarzucilem sedziemu T. Kuczmie, ze wydal w sprawie przeciwko mnie wyrok zaoczny, poinformowal mnie – Zalacznik 5:Wydany wyrok nie byl wyrokiem zaocznym, sad w trybie art. 377 § 3 kpk postanowil prowadzic rozprawe bez Pana udzialu albowiem zostal Pan osobiscie zawiadomiony o terminie rozprawy (k. 2701 t. XVIII), nie stawil sie Pan na termin rozprawy i nie usprawiedliwil w sposob nalezyty niestawiennictwa. Nie stawial sie pan rowniez na terminy kolejnych rozpraw, zawiadomiony prawidlowo, nie usprawiedliwial Pan swojej nieobecnosci, a zatem wyrok wydany w dniu 28 grudnia 2007 r./wyrok zostal wydaly w dniu 18 grudnia 2007 r. – ZKE/ nie byl wyrokiem zaocznym.”
  Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-422333-II/02.K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia

2010 r. – Zalacznik 5

 1. Wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec, ktora wyjasnila mi pismem z dnia 15 marca 2012 r., ze sedzia Tomasz Kuczma mial prawo nie tylko wydac skazujacy mnie wyrok bez uprzedniego przesluchania mnie i pod moja nieobecnosc, ale nawet nie doreczyc mi tego wyroku – Zalacznik 6: „Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Debica, dnia 15 marca 2012 roku, A-411-46/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 marca 2012 r. informuje, iz postepowanie w sprawie sygn. II K 451/06 bylo prowadzone bez Pana udzialu na podstawie art. 377 § 3 kpk (pierwsza rozprawa) i na podstawie art. 376 § 2 kpk (kolejne rozprawy).

Sad nie ma obowiazku doreczenia z urzedu wyroku wydanego w sprawie prowadzonej pod nieobecnosc oskarzonego na podstawie w/w przepisow (art. 377 § 6 kpk). Wiceprezes Sadu Rejonowego Anna Ziec”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo z dnia 15 marca 2012 roku Wiceprezesa Sadu sedzi Anny Ziec – Zalacznik 6

 

Tymczasem po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15.09.2010 r. i Pani powierzono rozpoznawanie sprawy, ja stawilem sie na rozprawe glowna prowadzona przez Pania w dniu 18 marca 2011 r. Prokurator Bernard Bruch odczytal mi akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., ja przedstawilem tegoz aktu wady prawne, a Pani wydala … pierwsze z trzech wyzej wymienionych postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wyjasniajac mi, ze nie sporzadzi Pani dla niego uzasadnienia, bo Pani nie musi.

Wskazac nalezy, ze Pani nie dosc, ze odmawia mi od marca 2011 r. sporzadzenia uzasadnien dla kolejno wydawanych przez Pania postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – w tym nawet grozac mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom – to wydala Pani w dniu 16 kwietnia 2012 r. z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k. Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu adw. Roberta Bryka, uznajac mnie za niepoczytalnego – Zalacznik 7: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 7

 

Podany przez Pania artykul 81 § 1 K.p.k. stanowi:Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru,prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.

Pani nie byla w dniu 16 kwietnia 2012 r. Prezesem Sadu Rejonowego w Debicy. Byl nim wtedy jeszcze sedzia Dariusz Rozanski, czego dowodem jego – Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy – pismo do mnie z dnia 21 maja 2012 r. – Zalacznik 8:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A: 411-46/10, pismo Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Dariusza Rozanskiego z dnia 21 maja 2012 r. – Zalacznik 8

 

Na Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy powolal Pania minister sprawiedliwosci Jaroslaw Gowin pozniej, tj. po dniu 21 maja 2012 r. – a zatem takze po dniu 16 kwietnia 2012 r. -gdy wydala Pani Zarzadzenie w przedmiocie wyznacza mi obroncy z urzedu.

Podkreslic nalezy, ze w Zarzadzeniu z dnia 16.04.2012 r. w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, Pani podala, ze wyznacza mi go Pani, a nie Prezes Sadu sedzia D. Rozanski. Nie podala Pani takze w Zarzadzeniu z dnia 16.04.2012 r., ze Prezes D. Rozanski sporzadzil upowaznienie dla Pani – jesli byl nieobecny, Zarzadzenie, jak wyzej powinien wydac Wiceprezes Sadu – do wydania zarzadzenia w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu – Zalacznik 7:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 7

 

Nawiasem mowiac, wtedy, gdy sedzia T. Kuczma rozpoznawal po raz pierwszy sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., nie uznal – jak Pani kilka lat pozniej – ze posiada uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci, gdy w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. popelniano czyny, przypisane mi przez prokurator R. Ridan. Owczesna Prezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Agnieszka Kaminska nie wyznaczyla mi obroncy z urzedu.

Pani popelnila przestepstwo z art. 231 § 1 K.k. Przekroczyla Pani uprawnienia i dzialala Pani na szkode interesu publicznego. Nie bedac Prezesem Sadu Rejonowego w Debicy wydala Pani w dniu 16.04.2012 r. z mocy prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.k. – Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru,prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.– Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka.

Skarb Panstwa bedzie musial pokryc koszty jego, wyznaczonego mi przez Pania z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.k., uczestnictwa w sprawie.

Nawiasem mowiac, marnego mi Pani wybrala obronce, bo nie zaskarzyl sprzecznego z prawem postanowienia, ktore Pani wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. Sam je zaskarzylem i mimo ze Pani oddalila moje Zazalenie, ostatecznie Sad Okregowy w Rzeszowie mnie przyznal racje, wydajac w dniu 27.08.2013 r. postanowienie w przedmiocie uchylenia Pani postanowienia z powodu naruszenia prawa procesowego – Zalacznik 3.

 

Wielce Szanowna Sedzio Stoj,

 

W dniu 6 grudnia 2013 r. zlozylem w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod skierowane do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk pismo zawierajace – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zadanie sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w srode 11 grudnia o godz. 12:00 w Prokuratorze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 11 grudnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jesli podczas mojego stawiennictwa, jak w pkt. III nie otrzymam:

  1. kopii wniosku, jak w pkt. I,

  2. przeprosin, jak w pkt II.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Przedstawilem w nim dowody, w tym sporzadzone przez Pania postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 1.7/, poswiadczajace, ze Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie od dnia 4 listopada 2006 r. – z tego Pani od listopada 2010 r. – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod za czyny, co do ktorych prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala, a sedzia Tomasz Kuczma zebral, dostarczone mu przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A., poswiadczajace, ze ich sprawcami sa inne niz ja osoby, oraz ze nie w Krakowie zostaly popelnione lecz w Warszawie.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 4: „Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 1.4

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Pani poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 1.7 – ze jest tego swiadoma, a jednak nie tylko sciga mnie Pani za czyny popelnione za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl, ale nawet w zwiazku z tym kieruje na badania psychiatryczne, angazujac Policje w doprowadzenie mnie na nie.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 1.5

 

Podkreslic nalezy, ze Pani, rozumujac prawidlowo – art. 7 K.p.k.: Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowaniaoraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.” – sluszne, prawidlowe wyciagnela wnioski z zalegajacych w aktach sprawy Sadu Rejonowego w Debicy:

 1. od sierpnia 2007 r. pisma Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r.

 2. od pazdziernika 2007 r. pisma Interim.PL S.A.

 

W odpowiedzi na moj wniosek z pisma z dnia 28.11.2012 r. o przeniesienie sprawy sygn. II K 854/10 /obecnie II K 407/13/ do rozpoznania przez wlasciwy miejscu popelniania pomylkowo przypisanych mi zarzutow sad w Warszawie, Pani wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podala Pani w zgodzie ze stanem faktycznym – Zalacznik 1.7: „Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Zalacznik 1.7

 

A potem – tj. juz po tym, gdy w osobiscie sporzadzonym przez Pania postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. poswiadczyla Pani, ze posiada Pani wiedze o tym, ze w aktach rozpoznawanej przez Pania sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie Pani sciga … 4 rok, i za ktore jestem scigany lacznie … 9 rok, bo od dnia 2 listopada 2005 r., gdy prokurator R. Ridan sporzadzila postanowienie w przedmiocie postawienia mi zarzutow – celem spowodowania przewloki w postepowaniu lub w nadziei, ze wybrane przez Pania biegle sadowe uznaja mnie na podstawie wynikow badan przeprowadzonych w 2013 r., za niepoczytalnego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.:

 1. wydala Pani w styczniu 2013 r. Policji nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne,

 2. grozila mi Pani dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

 3. wydala Pani w dniu 19 wrzesnia 2013 r. kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 4. skierowala Pani Wezwanie dla mnie na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r.

 5. po raz kolejny nakazala Pani Policji doprowadzenie mnie na badania, co skutkowalo poszukiwaniem mnie przez Policje w dniu 6 grudnia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

 

W tym miejscu wskazac zatem nalezy, ze trwajac nieprzerwanie od dnia 18 marca 2011 r. – gdy wydala Pani pierwsze z trzech postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – w stanowisku, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r., Pani sciga mnie nie tylko za czyny, co do ktorych w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. poswiadczyla Pani, ze Sad Rejonowy w Debicy nie posiada – i nigdy, w tym juz wtedy, gdy sedzia T. Kuczma wydawal w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok – dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktorych popelnienie przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

Sciga mnie Pani w dacie zlozenia niniejszego pisma za czyny, co do ktorych Pani wie, ze nie ja bylem ich sprawca, ale takze:

 1. za te wsrod nich, co do ktorych w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. poswiadczyla Pani, ze sciganie mnie za nie jest niedopuszczalne:

  1. od dnia 1 pazdziernika 2013 r. – czyn z art. 212 § 2 K.k.,

  2. niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia … 19 pazdziernika 2006 r. – 15 czynow z art. 226 § 1 K.k.,

 2. za czyn, co do ktorego byly, przez niespelna 6 lat, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego prezentuje okolicznosci wykluczajace sciganie za niego – art. 226 § 3 K.k.

 

Ad. I.1

W dniu 14 czerwca 2013 r. wydala Pani postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, art. 212 § 2 K.k. – z powolaniem sie na ustanie jego karalnosci. Podala Pani w uzasadnieniu – Zalacznik 2: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Podkreslic nalezy, ze w orzecznictwie i doktrynie zachodzi rozbieznosc pogladow, co do tego, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia – patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62. – zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 865/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ – Zalacznik 3:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 3

 

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, ktory z pogladow doktryny uznac za sluszny, tj. czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie:

 1. jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie,

 2. czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia,

karalnosc przypisanego mi, sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ ustala – z mocy prawa okreslonego w podanych wyzej, w tym potwierdzonych przez Pania w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10 przepisach ustawy Kodeks karny – z dniem 1 pazdziernika 2013 r. Nawet bowiem jesli przyjac, ze przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym, popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, ramy czasowe dostepnosci wpisow dotyczacych adw. Wieslawy Zoll prokurator R. Ridan opisala jako – Zalacznik 1: w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

 

Mimo ustania z dniem 1 pazdziernika 2013 r. karalnosci czynu przypisanego mi w pkt II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., Pani nie tylko sciga mnie za popelnienie w.w. czynu, ale … mnie kieruje na badania psychiatryczne.

Wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. w.w. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, w ktorym podala Pani – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Zamiast wydac postanowienie w przedmiocie umorzenia z dniem 1 pazdziernika 2013 r. postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu z art. 212 § 2 K.k. z powodu ustania jego karalnosci, Pani wydala postanowienie w przedmiocie … poddania mnie badaniom psychiatrycznym i wezwala mnie do stawiennictwa na nie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. – patrz: tekst ponizej – tj. 25 dni po ustaniu karalnosci czynu, z powodu ktorego postanowila mnie Pani poddac badaniom psychiatrycznym.

 

Ad. I.2

Wyzej wymienionym postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. umorzyla Pani takze postepowanie przeciwko mnie w zakresie 15 przypisanych mi czynow z art. 226 § 1 K.k. W uzasadnieniu podala Pani miedzy innymi – Zalacznik 2: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Po tym, gdy zaskarzylem Pani postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienie, ktorym je uchylil z powodu naruszenia przez Pania prawa procesowego, zgadzaja sie wszak z Pani stanowiskiem w sprawie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. Sad Okregowy w Rzeszowie podal w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 27.08.2013 r. – Zalacznik 3: Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782). Przepis w nowym brzmieniu jest niewatpliwie przepisem wzgledniejszym dla sprawcy.

Zmiana stanu prawnego skutkowala wznowieniem postepowania o czyny z pkt. I, III – XVII, uchyleniem wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 w tej czesci i przekazaniem sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania (wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. akt II Ko 283/10, ktory zapadl na skutek wniosku o wznowienie postepowania zlozonego przez obronce Zbigniewa Kekusia.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 3

 

Nie tyle zmiana stanu prawnego skutkowala – jak podal Sad Okregowy – wznowieniem postepowania przeciwko mnie o czyny z pkt. I, III – XVII, lecz fakt, ze juz wtedy, gdy sedzia Tomasz Kuczma wydawal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia 15 przestepstw z art. 226 § 1 K.k. opisanych jako zniewazenia sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /a nie podczas i w zwiazku/, sciganie za ten czyn bylo niedopuszczalne od … 14 miesiecy, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., gdy wszedl w zycie wspomniany przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

 

Poswiadczywszy – razem z Sadem Okregowym w Rzeszowie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. jest niedopuszczalne sciganie mnie za czyny z art. 226 § 1 K.k. /pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia/, opisane przez prokurator R. Ridan jako zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w uzupelnieniu do w.w. postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydala Pani w dniu 23 wrzesnia 2013 r. postanowienie, ktorym poswiadczyla Pani, ze mnie Pani jednak w dalszym ciagu sciga z art. … 226 § 1 K.k – Zalacznik 9: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 9

 

W nastepstwie wydania postanowien z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym /Zalacznik 4/ oraz z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie uzupelnienia skladu bieglych, ktore maja mnie badac /Zalacznik 9/ sporzadzila Pani w dniu 23 wrzesnia 2013 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 25 pazdziernika 2013 r. na badania psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie – Zalacznik 10: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/ POUCZENIE

 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 10

 

Poswiadczywszy:

 1. w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r., ze sciga mnie Pani za czyn z art. 212 § 2 K.k., z tytulu ktorego w sprawie przeciwko mnie sciganie jest niedopuszczalne – czego Pani dowiodla postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. /Zalacznik 2/ – od dnia 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. w postanowieniu z dnia 23 wrzesnia 2013 r., ze sciga mnie Pani za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., w zakresie ktorego sciganie mnie jest niedopuszczalne – czego Pani dowiodla postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. /Zalacznik 2/, a Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27.08.2013 r. /Zalacznik 3/ – od … ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

wezwala mnie Pani do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 25 pazdziernika 2013 r., a nastepnie wydala Pani Policji nakaz doprowadzenia mnie na nie, co skutkowalo poszukiwaniem mnie przez Policje w dniu 6 grudnia 20131 r. w mieszkaniu mojej matki.

 

Podkreslic nalezy, ze Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r., ktorym uchylil Pani naruszajace prawo procesowe postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. wydal Pani polecenie – Zalacznik 3: „Zadaniem Sadu Rejonowego bedzie ponowne zbadanie kwestii przedawnienia karalnosci zarzucanych czynow zgodnie z art. 101§2 kk i art. 102 kk, po uprzednim ustaleniu na podstawie zgromadzonego w aktach materialu dowodowego czasu popelnienia czynow i czasu, kiedy pokrzywdzeni dowiedzieli sie o domniemanej osobie sprawcy i w razie stwierdzenia ustania karalnosci – wskazanie, kiedy w odniesieniu do poszczegolnych czynow to nastapilo.”
Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 3

 

A Pani zamiast wykonac dzialania wskazane przez Sad Okregowy … natychmiast po zwroceniu Pani akt sprawy, w dniu 19 wrzesnia 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

 

Ad. II

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., pkt II postanowila Pani – Zalacznik 2: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

 

Pomijajac, ze sciga mnie Pani wedlug podanego wyzej opisu czynu, mimo ze:

 1. sama, w osobiscie przez Pania sporzadzonym 6 miesiecy wczesniej postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala Pani – Zalacznik 1.7: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 2. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy juz … 6 lat temu, tj. pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze strona pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona nie w styczniu 2003 r., lecz … 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r. – Zalacznik 1.5: „Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23”,

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie opisanego wyzej czynu z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme naruszenia prawa materialnego, wskazac nalezy, ze:

byly, przez prawie 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

 

Stanowisko prof. A. Zolla, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znaja nawet asesorowie. Oto tresc orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

A sam prof. A. Zoll, ktory mnie obciazyl zeznaniami o tym nie wie.

Stanowisko bylego RPO prof. dr hab. Andrzeja Zolla, ze:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego,

 2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.

 

Z podanych wyzej powodow zlozylem:

 1. pismem z dnia 22 pazdziernika 2013 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przez Pania przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez sciganie mnie w pazdzierniku 2013 r. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, zawiadomienie z dnia 22 pazdziernika

2013 r.

 1. pismem z dnia 12 listopada 2013 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony: „Zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. – przez sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia za czyn przypisany mi w pkt. II aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.”

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie z dnia 12 listopada 2013 r.

 

Jesli nawet natychmiast po zlozeniu przeze mnie wyzej wymienionych zawiadomien Pani wydala postanowienie/postanowienia w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynow, to mnie ich jeszcze nie doreczono, a zatem w dacie niniejszego pisma Pani sciga mnie za nie, bo ewentualnie wydane przez Pania postanowienie/postanowienia jeszcze sie nie uprawomocnily.

 

Wielce Szanowna Sedzio Stoj,

 

W podsumowaniu niniejszego pisma wskazac nalezy, ze w dacie jego zlozenia, tj. w dniu 10 grudnia 2013 r. sciga mnie Pani 4-y rok – tj. od listopada 2010 r. – na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze:

 1. raz juz skazal mnie za te czyny sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma – po postepowaniu prowadzonym przez 13 miesiecy – wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., a jego wyrok uchylil:

  1. w zakresie 16 czynow wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10 Sad Okregowy w Rzeszowie /Zalacznik 1.1/, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego

  2. w zakresie pozostalych 2 czynow wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 Sad Najwyzszy /Zalacznik 1.2/, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego,

 2. w osobiscie przez Pania sporzadzonym przed rokiem, tj. w dniu 11 grudnia 2012 r. podala Pani – Zalacznik 1.7: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 

Wsrod 18 czynow, za ktore mnie Pani sciga czwarty rok poswiadczywszy przed rokiem Pani wiedze o tym, ze w aktach sprawy przeciwko mnie znajduja sie wylacznie dowody mojej niewinnosci, w dacie zlozenia niniejszego pisma, tj. w dniu 10 grudnia 2013 r. sciga mnie Pani:

 1. z art. 212 § 2 K.k. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, mimo ze w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 2/ przedstawila Pani prawo – a postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. potwierdzil je Sad Okregowy w Rzeszowie /Zalacznik 3/ – z mocy ktorego karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, co do ktorego w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 2/ poswiadczyla Pani – a identyczne stanowisko zaprezentowal Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniowym z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 1.1/ oraz w postanowieniu z dnia 27.08.2013 r. /Zalacznik 3/ wydanych na podstawie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. – ze sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 3. z art. 226 § 3 K.k. za czyn, co do ktorego nawet uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie, prof. dr hab. Andrzej Zoll poswiadcza – podobnie, jak liczne grono ekspertow w dziedzinie prawa karnego oraz praktykow karnistow – w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w tym artykule.

 

Natychmiast po przekazaniu przez w.w. Sady odwolawcze sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania i po powierzeniu jej Pani do rozpoznania, w marcu 2011 r. uznala mnie Pani za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. Uwaza mnie Pani za niepoczytalnego w dacie zlozenia niniejszego pisma.

Z tej przyczyny wydala Pani dwukrotnie nakaz Policji poszukiwania mnie przed kilkoma dniami, w tym w dniu 6 grudnia 2013 r., w mieszkaniu mojej matki.

Pani grozenie mi od dnia 18 marca 2011 r. badaniami psychiatrycznymi, umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom, nasylaniem na mieszkanie mojej matki poszukujacych mnie policjantow, jest nekaniem przez Pania mnie i czlonkow mojej rodziny. Uwazam, ze powinna Pani to nekanie nas zakonczyc i zrealizowac dzialania wobec mnie, ktore uzna Pani za zgodne z prawem.

Jesli zatem po zapoznaniu sie z trescia niniejszego pisma – w tym kopiami zalaczonych do niego dokumentow, w tym sporzadzonych przez Pania – i dokonanym w nim przeze mnie podsumowaniu Pani dzialan w okresie od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 6 grudnia 2013 r., w dalszym ciagu uwazac Pani bedzie, ze to ja jestem niepoczytalny i ze to ja powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym, jestem do Pani dyspozycji.

Niech Pani zaprzestanie nekanie mnie i czlonkow mojej rodziny i wyda Policji nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne.

Uprzejmie informuje, ze w dniu 11 grudnia 2013 r. /sroda/, o godz. 14:00, stawie sie w celu zaprezentowanym w moim pismie z dnia 6 grudnia 2013 r. /Zalacznik 1/ do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk na jej cotygodniowym dyzurze.

Jesli Pani nie skorzysta z okazji, o ktorej Pania informuje, a nastepnie doreczy mi Pani kolejne wezwanie na badania psychiatryczne lub wyda Pani Policji kolejny nakaz poszukiwania mnie – w tym w mieszkaniu mojej matki – celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne zloze w prokuraturze zawiadomienie o popelnieniu przez Pania przestepstwa nekania mnie i czlonkow mojej rodziny.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-422333-II/02.K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia 2010 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo z dnia 15 marca 2012 roku Wiceprezesa Sadu sedzi Anny Ziec

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A: 411-46/10, pismo Prezesa Sadu Dariusza Rozanskiego z dnia 21.05. 2012 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

C’est au demandeur de l’AMM de demander vente priligy france a beneficier kamagra super active de ces dispositions derogatoires.
Il faut y mettre du sien acheter cialis pas cher paris ou acheter du viagra pas cher et arreter de croire qu’il reviendra par lui-meme.
Il n’existe pas de recettes miracles pour eloigner ou acheter du viagra pfizer acheter kamagra en france la routine sexuelle dans le couple.

Ils s’estompent generalement au fur et a mesure des prises. Mis a part le stress, la fatigue, la prise de medicaments et la depression, il y a aussi la consommation excessive d’alcool qui peut nuire au desir sexuel. L’hyperactivite vesicale peut etre idiopathique, d’origine neurologique, etre secondaire a une pathologie vesicale ou a une OSV telle que l’HBP. Apres l’avoir noue, replacez-le dans sa pochette et jetez-le a la poubelle. Mais a quel age, nos grands enfants sont-ils « prets » a entendre « ca ». Un, quand on utilise des medicaments facilitateurs de l’erection sans souffrir de dysfonction erectile cela diminue la confiance en sa propre capacite a obtenir et a maintenir une erection sans medicament. Forcer les viagra super active achat pilule viagra relations sexuelles pourrait declencher un blocage du desir. Sous l’angle sociologique, un manque de generosite est percu comme un levitra pas cher kamagra pharmacie indice de faible integration sociale.
Est-ce acheter viagra paypal que cette echelle signifie que nous sommes tous generique dapoxetine bisexuels?
Si la taille du vente cialis cialis levitra penis est incompatible avec la ou acheter du cialis paris profondeur de du vagin (penis trop petit, vagin trop large…), cela peut engendrer une absence de plaisir.
Il Viagra e superato solo dal suo parente meno noto, kamagra farmacia il Cialis, kamagra in italia ma molto piu venduto tra i banchi dei farmacisti italiani.
Sildenafil rafforza l’effetto antiaggregante acquisto cialis generico online vendita viagra italia line del nitroprussiato di sodio.
I medici consigliano una interrompere immediatamente di usare Viagra e di acquistare cialis 5 mg rivolgersi al medico se reazioni allergiche come gonfiore della lingua, delle labbra, della gola e il viso si verificano siti sicuri dove acquistare viagra all’improvviso.
Ma qualche mese vendita cialis in svizzera fa, la studiosa Zhana Vrangalova, della stessa universita, aveva scritto dove comprare il cialis on line che fare sesso con piu persone, senza avere una relazione d’amore, potrebbe avere effetti negativi e farci sentire depressi.
Per la molestia sulla strada ed in certi ambienti pubblici prevale la kamagra costo convinzione maschilista che giustifica il complimento comprare kamagra pesante alle passanti, la proposta insistente fino al contatto fisico impudente in una sala cinematografica e all’atto esibizionista.
Secondo uno studio pubblicato sulla viagra generico en farmacia rivista spine e condotto dai ricercatori del kaiser permanente center for health research viagra prezzo farmacia negli dove comprare cialis in italia stati uniti, ci sarebbe una chiara relazione tra il consumo di analgesici mancanza di erezione negli uomini.
Gonfiore dove comprare il viagra in svizzera prezzo viagra pfizer delle palpebre, costo cialis 5 mg farmacia indolenzimento agli occhi e occhi rossi.
Le viagra en france est un medicament autorise acheter levitra ligne belgique et acheter priligy france ligne reconnu par les achat levitra 20mg autorites.
Studi sul lungo termine hanno mostrato che levitra generico 20 mg il 50% degli uomini ha continuato ad utilizzare le iniezioni, ma il 22% di essi erano formati i bit noioso alla base del farmacie online italiane dove comprare viagra a milano pene a causa della continua penetrazione dell’ago (questi sono piccoli noduli solidi tessuto cicatrizzatosi raramente noioso).
Nous allons examiner une vente viagra europe pathologie organique la plus commune, qui mene propecia pharmacie a la dysfonction cialis et viagra en ligne erectile.
Se un uomo non e capace comprare viagra in svizzera di correre una dove acquistare viagra line maratona, acquistare viagra online per voi e malato?…
Notre pharmacie vente cialis internet cialis france pharmacie en ligne propose viagra cialis acheter le meilleur prix de propecia en france.
Se soffrite di disfunzione prezzo viagra 10 mg erettile e molto importante escludere la come comprare viagra on line possibilita di diabete dal vostro quadro clinico prima di comprare i trattamenti orali contro l’impotenza, perche a corto termine il viagra puo risolvere il vostro problema ma alla lunga se siete diabetici c’e rischio di danneggiare definitivamente i nervi comprare viagra online italia del pene.
Etant donne que le composant actif citrate de sildenafil est absorbe par vente de cialis generique la muqueuse buccale, il peut agir acheter viagra doctissimo plus viagra vente ordonnance rapidement que quand il est absorbe par l’estomac.
L’azione di costo cialis in farmacia viagra si basa solo sul’aumento locale acquisto cialis farmacia italiana del flusso di sangue nel corpo cavernoso del pene, e non kamagra italia provoca il desiderio sessuale.
Mais au-dela achat viagra ligne canada d’une erection de acheter viagra pfizer pas cher meilleure qualite, ce medicament aurait permis d’augmenter nettement aussi le nombre de rapports reussis chez 75 % des propecia en ligne pas cher sujets.
Solo cialis farmacia vaticana cosi compra cialis i muscoli perineali si manterranno in forma, con anche un migliore trofismo degli organi che circondano; quindi acquisto sicuro viagra generico vanno fatti anche se non si hanno piu rapporti sessuali/eiaculazioni».
A travers les statistiques, environ 90 % des hommes jeunes et plus ages site securise pour acheter du lasilix vente lasilix sans ordonnance france se masturbent.
Mais cette prevention est levitra delicate, en fait le discours preventif habituel qui tourne autour de ou commander du levitra :
L’eiaculazione precoce e un problema acquistare viagra a san marino molto diffuso, le stime variano a seconda degli studi, dove acquistare viagra torino ma circa un uomo su tre puo essere affetto da questo problema almeno una volta nella vita.
Potrebbe essere leggermente efficace per coloro che sono in grado di ottenere una erezione anche minimi, ma non in grado di mantenere il drenaggio venoso del dove acquistare viagra line si puo comprare viagra in farmacia sangue dall’interno verso l’esterno.