02.01.2014 – Pismo Z. Kekusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 2 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 4. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Zbigniew Ziobro, Posel do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczacy „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro”, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 16/6, 31-140 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 16. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 17. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 18. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 21. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 37. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 38. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 42. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie podporzadkowania sie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wytycznym prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta podejmowania czynnosci zgodnie z zasada obiektywizmu, zarowno na korzysc, jak i niekorzysc oskarzonego, i wystapienia z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii wniosku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 3. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod:

  1. powolal sie w przypadku wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. na ustalenia Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ oraz Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, ze material dowodowy zebrany przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ nie pozwala na ustalenie, czy ja jestem sprawca lub wspolsprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

  2. w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. XVII aktu oskarzenia powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich i bylego prezesa Trybunalu Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa ze:

   1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku odmowy wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I i prowadzenia protestu do dnia jego wydania mi.

 5. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan z powodu niedopelnienia w 2006 roku przez:

  1. prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k.

  2. Adresatke niniejszego pisma obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan okreslonych w art. 326 § 1, § 2, § 3 K.p.k.

 6. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia przez Adresatke niniejszego pisma, dlaczego jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nadzorujaca w 2006 r. postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S, nie zapoznala sie przed

  1. sporzadzeniem odpowiedzi dla mnie z dnia 7 lutego 2006 r. /Zalacznik 1/ na zlozone przeze mnie pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./ z:

   1. postanowieniem prokurator R. Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow i przedstawionymi w nim dowodami zebranymi przez prokurator Radoslawe Ridan,

  2. wniesieniem w dniu 13 czerwca 2006 r. przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia przeciwko mnie do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia z:

   1. postanowieniem prokurator R. Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow,

   2. aktem oskarzenia

i przedstawionymi w nich dowodami zebranymi przez prokurator Radoslawe Ridan.

 1. Zawiadomienie, ze po zapoznaniu sie z okazanymi mu przeze mnie w czerwcu 2013 r. dowodami, na podstawie ktorych jestem scigany w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13, Posel Prawo i Sprawiedliwosc, byly wiceminister sprawiedliwosci Pan Andrzej Duda skierowal pismo z dnia 10 czerwca 2013 r., sygn. BP.AD/35/m6/13 do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ktorym zlozyl miedzy innymi wnioski o:

  1. rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia”,

  2. rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.”

 2. Zawiadomienie, ze o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego od dnia 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach zawiadomilem pismem z dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawicieli wladz Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowa oraz mediow – Zalacznik 7.

 3. Zawiadomienie, ze materialy – w tym dokumenty wymienione w niniejszym pismie – zostaly umieszczone w Intrenecie, w tym na stronie: http://www.kekusz.pl.

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,

ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll:To nieprzyzwoite

Zrodlo: Zbigniew Bartus,„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013 r., s. 1 – Zalacznik 6

 

Boguslawa Marcinkowska, rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okregowej podkresla, ze prokurator ma zachowac pelny obiektywizm. Tak wynika z wytycznych prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta (…) – Prokurator ma podejmowac zgodnie z zasada obiektywizmu konieczne czynnosci, zarowno na korzysc , jak i na niekorzysc oskarzonego – wyjasnia Boguslawa Marcinkowska rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okregowej.”
Zrodlo
: Zbigniew Bartus,„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013r. s. 1, 5A – Zalacznik 6

 

Czesc I. Przepisy prawa:

 

 1. Artykul 297 Kodeksu postepowania karnego:
  § 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 2. Artykul 326 Kodeksu postepowania karnego:

§ 1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. zlozylem: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zadanie sporzadzenia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. pisemnych przeprosin dla mnie za bezpodstawne sciganie mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w pkt. I.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 6.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Sad Rejonowy w Debicy prowadzi od listopada 2006 r. postepowanie karne przeciwko mnie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie, jak wyzej raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok, wydany przez sedziego Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06. Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06 /Dz. U. z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r.

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.
  Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego i przekazaniu przez nie sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy od listopada 2010 r. sprawe przeciwko mnie rozpoznaje sedzia Beata Stoj.

 

W odpowiedzi na moje zadania z w.w. pisma z dnia 6 grudnia 2013 r. otrzymalem pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol o tresci: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty

Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku

 

Wskazac nalezy, ze ja jestem lacznie 9-y rok scigany – prokurator R. Ridan wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow w dniu 2 listopada 2005 r. – z powodu niedopelnienia:

 1. przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze okreslonych w zacytowanym na str. 3 niniejszego pisma artykule 297 § 1 K.p.k.

 2. przez nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan, Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk obowiazkow okreslonych w zacytowanym na str. 3 niniejszego pisma artykule 326 § 1, § 2, § 3 Kodeksu postepowania karnego.

 

Dowodem niepodwazalnie poswiadczajacym slusznosc mojego stanowiska, ze Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk jest osobiscie sporzadzone przez Adresatke niniejszego pisma, pismo z dnia 7 lutego 2006 r., w ktorym autorka uznawszy za skarge zlozone przeze mnie pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa z art. 231 § 1 K.K. – niedopelnienie obowiazkow i dzialanie na szkode mojego interesu prywatnego1 – podala – Zalacznik 1: „Krakow, dnia 7 lutego 2006 r. RS-051/3/06 W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S/nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki/Radoslawa Ridan – ZKE/uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.
Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tuy. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo
postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 K.k. i inne. Aktualnie postepowanie to zostalo zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku.
W toku tegoz postepowania prokurator referent wielokrotnie wzywal Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynnosci procesowych z Pana udzialem. Wezwania te kierowane byly na podawany przez Pan adres zamieszkania, tj.
/adres – ZKE/. Na powyzsze wezwania nie stawial sie Pan tut Prokuraturze, skladajac kolejne pisma, w ktorych domagal sie Pan wylaczenia Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jak rowniez prokuratora referenta od prowadzenia przedmiotowego postepowania.
O braku podstaw do przychylenia sie do takiego wniosku byl Pan kazdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego
/Piotr Kosmaty – ZKE/ w pismie z dnia 23 stycznia 2006 roku nalezy uznac za nadal obowiazujace.
Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.
(…) Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 1

 

Obywatel, jak ja, ofiara niekompetencji prokuratora ma prawo oczekiwac od tegoz prokuratora sluzbowego zwierzchnika nie tyle uprzejmosci, co profesjonalizmu, tj. dzialania zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa. Albo profesjonalizmu i uprzejmosci.

Tymczasem Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod uprzejmie poinformowala mnie, ze … niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 326 K.p.k. Poswiadczyla pismem z dnia 7.02.2006 r., ze przed jego sporzadzeniem: „Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tuy. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 K.k. i inne.”

Prokurator Radoslawa Ridan wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow w dniu 2 listopada 2005 r.

Ja o tym postanowieniu dowiedzialem sie niedlugo potem i wiedzialem, ze prokurator Radoslawa Ridan … niedopelnila obowiazkow i przedstawila zarzuty mnie, ktory nie bylem sprawca czynow, ktore mi przypisala.

Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk przekonalaby sie, ze prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow przed wydaniem postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, gdyby … zapoznala sie z tym postanowieniem przed sporzadzeniem w.w. pisma z dnia 7 lutego 2006 r.

Prokurator Radoslawa Ridan podala w nim bowiem dowody, ktore zebrala – Zalacznik 2: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 2

 

Zacytowany w calosci na str. 3 niniejszego pisma artykul 326 Kodeksu postepowania karnego w taki sposob okresla obowiazki i prawa prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym:

(…) § 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci: (…) 2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,”

 

Sprawujaca nadzor nad postepowaniem przeciwko mnie prowadzonym przez prokurator R. Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Adresatka niniejszego pisma niedopelnila przed sporzadzeniem zacytowanego wyzej pisma do mnie z dnia 7 lutego 2006 r., obowiazku czuwania nad prawidlowym przebiegiem nadzorowanego postepowania, tj. nawet nie przeczytala postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow.

Gdyby go przeczytalaby wiedzialaby, jaki „material dowodowy” zgromadzila prokurator R. Ridan przed jego wydaniem, wiedzialaby, ze … prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 2 listopada 2005 r. obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – § 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: (…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, (…) 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Co wiecej Adresatka niniejszego pisma niedopelnila obowiazku okreslonego w art. 326 K.p.k. nawet przed sporzadzeniem przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. Nie przeczytala aktu oskarzenia.

Gdyby go przeczytala, wiedzialaby, ze prokurator Radoslawa Ridan w taki sposob przedstawila w nim zgromadzony przez nia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. material dowodowy – Zalacznik 3: :Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow /imiona i nazwiska – ZKE/, dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 3

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze nie tylko ja stawiam prokurator Radoslawie Ridan sluszny zarzut niedopelnienia obowiazkow ustawowych okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., ale przede wszystkim przedstawili go jej:

 1. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy2 Tomasz Kuczma w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

 2. prokurator generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ od prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.,

 3. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanym na podstawie w.w. kasacji prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r.,

 4. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, nastepnie II K 407/13/.

Ad. 1

Pierwszym postanowieniem, ktore po doreczeniu w dniu 4 listopada 2006 r. akt sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy wydal sedzia referent Tomasz Kuczma bylo postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06 w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan. Sedzia T. Kuczma przedstawil w nim, ktorych z okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k obowiazkow niedopelnila prokurator R. Ridan, tj. jakich nie wykonala czynnosci przed jego sporzadzeniem: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism (…). Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1 kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. (…)

Prokurator/Radoslawa Ridan – ZKE/w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa. Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

(…) Wszystkie wskazane braki postepowania uzasadniaja zwrot sprawy Prokuratorowi do postepowania przygotowawczego celem jego uzupelnienia, w kierunku wskazanym przez Sad w sentencji i w uzasadnieniu postepowania. Pieczec okragla Sad Rejonowy w Debicy, Za zgodnosc Sekretarz, /podpis nieczytelny – ZKE/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 

Ad. 2

Prokurator Radoslawa Ridan zazaleniem z dnia 8 grudnia 2006 r. zaskarzyla postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ uchylil je Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny wniosl w.w. kasacje /sygn. PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Zarzucil w niej sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., podajac w uzasadnieniu miedzy innymi, ze: W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.3
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku

Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

Ad. 3

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, sygn. IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII4.

Wskazac nalezy, ze prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl w.w. kasacje z dnia 22.08.2011 r., a Sad Najwyzszy uznal ja za zasadna wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., na podstawie dowodow dostarczonych Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

 1. Wirtualna Polke S.A., ktora pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomila Sad: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj5(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

 1. Interie.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
  Dane zwiazane z kontem:
  zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 

Ad. 4

Po przekazaniu sprawy przeciwko mnie przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj. Z przyczyn podanych Wirtualna Polske S.A. w pismie z dnia 6.08.2007 r., Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1.10.2007 r., prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji z dnia 22.08.2011 r. i Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r., pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 35 § 1 Kodeksu postepowania karnego – o przekazanie sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ do rozpoznania sadowi wlasciwemu miejscowo.”

W odpowiedzi na moj wniosek sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie o oddaleniu mojego wniosku, w uzasadnieniu do ktorego podala: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sad. /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne wniosku oskarzonego o stwierdzenie niewlasciwosci i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi na podstawie art. 35 k.p.k. postanawia nie uwzglednic wniosku.

UZASADNIENIE Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.. (…)”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/131 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

A jednak sciga mnie sedzia Beata Stoj w dalszym ciagu – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – za czyny, ktore aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

Co do samej prokurator Radoslawy Ridan, wskazac nalezy, ze ona sama potwierdzila, ze niedopelnila przed sporzadzeniem:

 1. postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawienia mi zarzutow,

 2. aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. i wskazanych przez sedziego T. Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

W zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na to postanowienie przyznala z tak zwana „rozbrajajaca szczeroscia” oraz … podpowiedziala … Sadowi, co powinien zrobic, gdyby sie okazalo, ze ona niedopelnila obowiazkow:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”(…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.” (…) Prokurator Radoslawa Ridan”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, zazalenie prokurator R. Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

W ten sposob, dokumentem/dowodem sporzadzonym osobiscie w dniu 8.12.2006 r., tj. 6 miesiecy po sporzadzeniu przez nia aktu oskarzenia /12.06.2006 r./ i ponad rok po sporzadzeniu postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow /2.11.2005 r./, prokurator Radoslawa Ridan poswiadczyla, ze:

 1. ona sama nie tylko niedopelnila obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., ale … nie zamierzala ich dopelnic, bo: „Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”,

 2. prokurator sprawujacy nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem przygotowawczym, Adresatka niniejszego pisma, w 2006 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod niedopelnila okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora, ktory sprawowal nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

xxx

 

W pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przypisala mi czyn, ktory opisala jako: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Prokurator Radoslawa Ridan podala … „wobec piastujacego go Andrzeja Zolla”.

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: Kto publicznie zniewaza lub ponizakonstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Scigajaca mnie za ten czyn – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowienie, ktorym postanowila: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1.w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Sedzia B. Stoj poswiadczyla, ze prokurator R. Ridan podala … „wobec piastujacego go Andrzeja Zolla”.

Tymczasem sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie – zlozyl dwukrotnie, tj. w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan i podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego T. Kuczme, obciazajace mnie zeznania – prof. dr hab. Andrzej Zoll – podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla – ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.

 

Celem rozwiania jakichkolwiek watpliwosci wskazac nalezy na calkowita zbieznosc opisu czynu z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z zeznaniami prof. dr hab. Andrzeja Zolla zlozonymi przed sedzia T. Kuczma w dniu 17 lipca 2007 r. – Zalacznik 4: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, zepan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 4

 

Prof. A. Zoll nie zeznal, ze ja zniewazylem urzad rzecznika praw obywatelskich, lecz poswiadczyl, ze uwaza, iz ja atakowalem, zniewazalem jego, pracownika urzedu Biura RPO.

 

Nawiasem mowiac, prof. Andrzej Zoll to klamca. Ulotki o ktorych poinformowal sedziego T. Kuczme – nie bylo w nich tresci zniewazajacych prof. Andrzeja Zolla lub urzad Rzecznika Praw Obywatelskich – rozprowadzal Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Pan Krzysztof Lapaj.

 

Stanowisko prof. A. Zolla, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znaja nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie i korzystaja z niego przy orzekaniu.Oto tresc opartego na nim orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

Podkreslic nalezy, ze byly, przez niespelna 6 lat – w okresie od 30 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll poswiadczyl zlozonymi zeznaniami, ze uwaza, iz ja zniewazylem, atakowalem jego, a nie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich. To fakt, ja pisalem – prawde – o prof. Andrzeju Zollu, w tym, ze on jego zachowaniem kompromituje urzad Rzecznika Praw Obywatelskich. Poswiadczyla to nawet prokurator R. Ridan podajac w akcie oskarzenia: „Natomiast Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich (…) to Rzecznik kompromitujacy urzad jaki sprawuje” (…) uporczywie trzymajac sie stanowiska RPO kompromituje, hanbi jeden z najwazniejszych urzedow RP”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarzenia

prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., karty 2426, 2427

Nie dosc zatem, ze prof. A. Zoll jako sluszne prezentuje w publikacjach naukowych z zakresu teorii prawa karnego wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to takze on sam – oraz prokurator Radoslawa Ridan – poswiadczyl, ze uwaza, iz ja zniewazalem, „atakowalem” jego, a nie organ, urzad Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z podanych przez bylego RPO Andrzeja Zolla oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego powodow, czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan nie wyczerpuje znamion czynu zdefiniowanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli prof. Andrzej Zoll uwaza sie za zniewazonego przeze mnie i/lub znieslawionego, powinien wystapic przeciwko mnie z prywatnym aktem oskarzenia.

W zwiazku z powyzszym, pismami z dnia 5 i 11 lipca 2013 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem wnioski o skorzystanie z posiadanych przezen uprawnien i zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zarzutu z art. 226 § 3 K.k.

W uzasadnieniu podalem zacytowane wyzej wskazania doktryny prawnej prezentowane w kolejnych wydawanych od wielu lat edycjach Komentarza do kodeksu karnego pod redakcja prof. Andrzeja Zolla.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyte Fraczek – Padol, ktorym ta poinformowala mnie – Zalacznik 5: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2913 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze (…) Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 5

 

Oczywiscie sluszny wniosek z zacytowanego wyzej wyjasnienia, ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod uznaje za zasadne sciganie mnie – w dacie zlozenia niniejszego pisma … osmy rok po sporzadzeniu aktu oskarzenia – za czyn z art. 226 § 3, ktory wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan w konfrontacji ze wskazaniami doktryny prezentowanymi jako sluszne nawet przez bylego – przez 6 lat – rzecznika praw obywatelskich, nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo.

Co do wyjasnienia prokurator E. Fraczek-Padol, ze: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”, wskazac nalezy, ze:

 1. o ile wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje jako sluszny prof. Andrzej Zoll oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego, to wskazanie doktryny, ze: Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio.” prezentuja jako sluszne wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.

 2. prokurator Radoslawa Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zadnych wskazan doktryny prawnej, dotyczacych trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. Nie przedstawiwszy ich, nie wyjasnila dlaczego nie podziela wskazan doktryny prawnej uznawanych za sluszne nie tylko przez uznanego przez nia za pokrzywdzonego prof. Andrzeja Zolla – a nie urzad rzecznika praw obywatelskich – ale takze przez:

  1. wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w przypadku wskazania, ze rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow.

 1. ja raz juz bylem skazany za czyn opisany w pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w.w. wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Wyrok ten uchylil nastepnie w zakresie tego czynu Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. wyrokiem z dnia 15.09.2010 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa materialnego. Sad drugiej instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie raz juz zatem dokonal zatem negatywnej weryfikacji interpretacji art. 226 § 3 K.k., ktorej sedzia Sadu Rejonowego w Debicy T. Kuczma dokonal skazujacym mnie za ten czyn wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., a po przywroceniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, przy udziale ktorego drugi raz sciga mnie za ten sam czyn Sad Rejonowy w Debicy, wyjasnia mi, ze … „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”.
  Ergo … Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod dopuszcza, ze sedzia Beata Stoj moze mnie … drugi raz skazac za ten czyn.

 

xxx

 

Powyzej opisalem dwie tylko – poswiadczone przez Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego i Sad Najwyzszy – z mnostwa, wady prawne aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Z przyczyn podanych w pismie z dnia 16.12.2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod oraz w niniejszym pismie zadam, by Prokurator Rejonowy:

 1. skierowal wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy, jak w pkt.I, str. 1 niniejszego pisma,

 2. sporzadzil uzasadnienie do wniosku jak wyzej, jak w pkt. III, str. 2 niniejszego pisma,

 3. wreczyl mi w dniu 7 stycznia 2014 r. kopie wniosku jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

 

Moje zadanie, by Prokurator Rejonowy w uzasadnieniu do wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy powolal sie w przypadku czynu opisanego w pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. A. Zolla, ze:

 1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

tym uzasadniam, ze:

 1. jestem lacznie osmy rok scigany – bylem skazany w.w. wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., uchylonym jako razaco naruszajacym prawo materialne przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – za czyn, ktory wedlug opisu prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. i wskazan doktryny prawnej prezentowanych jako sluszne nawet przez bylego rzecznika praw obywatelskich prof. A. Zolla nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.,

 2. jestem scigany za czyn jak wyzej z winy prof. Andrzeja Zolla, tj. powodu zeznan zlozonych przez niego w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan; gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan prof. A. Zoll poinformowal ja, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator R. Ridan musialaby umorzyc – na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – sledztwo. Prof. A. Zoll pragnal mnie jednak uczynic przestepca,

 3. uczyniwszy mnie przestepca w okolicznosciach, jak wyzej – w tym w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej prezentowanymi przez niego jako sluszne – prof. Andrzej Zoll przy kazdej po temu okazji prezentuje mnie jako osobe, ktora go atakuje, chora psychicznie, niezrownowazona, potrzebujaca pomocy. Oto dowody:

 

Swiadek /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/ byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym.Tam byla zazarta walka o dziecko. (…) Dyrektor mojego Biura /Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – ZKE/ odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo,

zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej

i to nie jest komfortowa sytuacja.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania prof. Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten /ja – ZKE/ czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Co do zarzutu prof. A. Zolla, ze: „-Ten /ja – ZKE/ czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.”, jest kolejnym, z jakze wielu, dowodem poswiadczajacym, ze prof. Andrzej Zoll, mimo ze byl przez prawie 6 lat rzecznikiem praw obywatelskich, nie odroznia – nie odroznial do listopada 2012 r., potem go pouczylem o tresci jego publikacji, zatem moze teraz juz odroznia – urzedu rzecznika od tegoz urzedu pracownika – patrz: str. 9 niniejszego pisma.

Wskazac takze nalezy, ze ja nie „pisalem” skarg na adw. Wieslawe Zoll, lecz informowalem rzecznika praw obywatelskich, ze adw. Wieslawa Zoll naruszala – jako uczestniczka postepowania przed Sadem Okregowym w Krakowie sygn. XI CR 603/04 – prawo okreslone przepisami ustawy Kodeks postepowania cywilnego i, klamca i oszustka, pozbawiala mnie moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 51.4 Konstytucji – „Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.”

Co do stanowiska prof. A. Zolla, ze: Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los iz pewnoscia potrzebuje pomocy.”, zauwazyc nalezy, ze z pomocy on sam korzysta od czerwca 2006 r., bo, rzadki tuman, postanowil mnie uczynic przestepca wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore sam wskazuje jako sluszne i po tym, gdy prokurator Radoslawa Ridan spelnila jego pragnienia i sporzadzila akt oskarzenia, jestem scigany do dnia zlozenia niniejszego pisma. Nawet po uchyleniu skazujacego mnie wyroku kolejna z wielu pomocnikow prof. A. Zolla, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol informuje mnie, ze – Zalacznik 5: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”.

Prokurator Edyta Fraczek-Padol broni – kompromitujac Prokurature i siebie – interesu prof. Andrzeja Zolla.

Wskazac nalezy, ze zaprezentowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w uzasadnieniu do wniosku o uniewinnienie mnie od czynu z art. 226 § 3 K.k. z powodu wskazan doktryny prawnej prezentowanych jako sluszne przez prof. Andrzeja Zolla bedzie sluszne z jego samego stanowiskiem zaprezentowanym przed kilkoma dniami, na lamach „Dziennika Polskiego”,:

Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll:To nieprzyzwoite

Zrodlo: Zbigniew Bartus,„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013 r., s. 1 – Zalacznik 6

 

Sprawa dotyczy powszechnego w ostatnim okresie wystepowania przez prokuratorow z wnioskami o umorzenie prowadzonych przez nich postepowan lub uniewinnienie oskarzonych. Wiecej o przyczynach takiego zachowania prokuratorow w artykule Zbigniewa Bartusia„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013 r., s. 1 – Zalacznik 6

Prof. Andrzej Zoll po tym, gdy w opisanych wyzej okolicznosciach skorzystal z wyswiadczonej mu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod uslugi uczynienia mnie przestepca i gdy to zakonczylo sie jego – i Prokuratora Rejonowego – kleska, od ponad trzech lat korzysta z uslugi chronienia go przed kompromitacja, ze mnie skazano z powodu zeznan, ktore zlozyl w postepowaniu przygotowawczym, sprzecznych ze wskazaniami doktryny prawnej prezentowanymi przez niego od wielu lat jako sluszne. Z tego powodu, zgadzajac sie w pelni z prof. A. Zollem, ze prokurator w roli obroncy tumana msciwego, to nieprzyzwoite, uwazam, ze pora zakonczyc nieprzyzwoity proceder swiadczenia mu uslugi obrony przez prokuratora. Ten Zyd ortodoks radykalny, sadysta, tuman msciwy, tchorz i rzadki „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.6skurwysyn7 wystarczajaco dlugo korzysta z obrony Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przed kompromitacja.

Prosze o przyzwoite, nawet wedlug standardow prof. A. Zolla zachowanie prokuratora i zaprzestanie jego obrony przed skutkami dla niego zlozenia zeznan w sprzecznosci z prawem, ktore sam prezentuje.

 

xxx

 

W dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 stawie sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w celu odebrania wniosku, jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma, uzasadnionego w zgodzie ze stanem faktycznym, tj. jak w pkt. III str. II niniejszego pisma.

Jesli go nie otrzymam, rozpoczne prowadzony calodobowo w Prokuraturze protest glodowy.

W Prokuraturze, a nie przed nia ze wzgledu na niskie temperatury na dworze.

Jesli ktorys z czlonkow kierownictwa Prokuratury wezwie Policje, nakazujac jej wyprowadzenie mnie z Prokuratury, zazadam podania mi imienia i nazwiska tej osoby oraz imion i nazwisk policjantow, ktorzy mnie wyprowadza.

Bede prowadzil protest na dworze, a w Internecie ukaze sie prosba o doreczenie mi srodkow, ktore zapewnia mi jego prowadzenie bez zagrozena dla zdrowia.

Jak wiadomo Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, przy ktorego udziale Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje lacznie osmy rok sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu razacego przez niego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego oraz po przekazaniu z tego powodu sprawy Sadowi w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow, rozpoznajaca sprawe sedzia Beata Stoj uznala, ze ja jestem niepoczytalny i to od poczatku wskazanego przez prokurator R. Ridan okresu popelniania przypisanych mi czynow, tj. od stycznia 2003 r.

Z tego powodu wydaje od dnia 15 marca 2011 r. kolejne postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, dorecza mi kolejne wezwania na badania psychiatryczne i wydaje Policji kolejne nakazy doprowadzenia mnie na badania do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego.

Sedzia Beata Stoj zdaje sie nie rozumiec, ze gdyby w okresie od dnia 2 lipca 2004 r., gdy zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, do dnia 18 czerwca 2006 r., gdy sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawa Ridan dopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., a sprawujaca nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem przygotowawczym Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Adresatka niniejszego pisma obowiazkow okreslonych w art. 326 § 1, § 2, § 3 K.p.k., to … nigdy nie zostalby sporzadzony akt oskarzenia przeciwko mnie, na podstawie ktorego ona prowadzi postepowanie.

Innymi slowy … sedzia Beata Stoj dlatego kieruje mnie od marca 2011 r. na badania psychiatryczne, ze prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila ustawowych obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, a Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad tym postepowaniem.

Gdyby ich dopelnily, prokurator R. Ridan wykryla by rzeczywistych sprawcow czynow, za ktore mnie scigala, ustalila by, ze czyny zostaly popelnione w Warszawie i … nie sporzadzilaby aktu oskarzenia przeciwko mnie.

 

Moje doswiadczenia z ostatnich lat upowazniaja mnie do domniemania, ze po ewentualnym rozpoczeciu przeze mnie protestu glodowego w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze, jakis „zatroskany” o mnie funkcjonariusz publiczny wyda nakaz Policji – o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 7.01.2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomilem pismem z dnia 17 grudnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy – zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala, byc moze szpitala psychiatrycznego.

Jesli tak sie stanie, tam tez bede prowadzil protest glodowy. W takim jednak przypadku nie bede nie tylko jadl, ale takze pil.

Jesli zostane doprowadzony do szpitala psychiatrycznego, podam mediom nazwe szpitala, w ktorym zostane umieszczony, imiona i nazwiska lekarzy, ktorzy beda nade mna sprawowac nade mna opieke oraz nazwy lekarstw ewentualnie mi wmuszanych.

Nie poddam sie badaniom, ani zadnej formie „leczenia”.

Innymi slowy …

Jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nie skieruje do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma, trzeba mnie bedzie zamordowac, albo pozbawic zdrowia.

 

Wskazac nalezy, ze w podobnej do mojej sprawie nieslusznie sciganego sp. Claudiu Crulica, 33-letniego obywatela Rumunii, sedziom i prokuratorom, ktorzy niedopelnili obowiazkow i nie tylko umiescili go, niewinnego przedstawionych mu zarzutow w dniu 10 wrzesnia 2007 r. w areszcie, a po tym, gdy on tam rozpoczal protest glodowy, trzymali przez ponad 4 miesiace, az skonal z glodu w dniu 18 stycznia 2008 r. wazac 27 kilogramow, udalo sie go bezkarnie zamordowac bo:

 1. odcieli go od swiata i jak sie po jego smierci okazalo nawet listy, ktore napisal, nie zostaly wyslane,

 2. premier Donald Tusk zatuszowal sprawe mordu.

 

O ile sprawe mordu ze szczegolnym okrucienstwem popelnionego na mlodym Rumunie mogl zatuszowac D. Tusk, bo C. Crulica mordowano w miejscu odosobnienia, to ja o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego od dnia 7.01.2014 r. Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomilem pismem z dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawicieli wladz Unii Europejskiej /przewodniczacy Komisji Europejskiej J. M. Barroso, wiceprzewodniczaca Viviane Reding, przewodniczacy Rady Europy H. van Rompuy, przewodniczacy Parlamentu Europejskiego M. Schultz/, Polski, Krakowa oraz mediow.

Podalem w nim takze wszystkie wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., z powodu ktorego jestem scigany osmy rok, a takze kto mnie uczynil przestepca i z jakich przyczyn.

 

Po zamordowaniu C. Crulica, mimo ze mordu dokonano z powodu razacego niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow – Rumuna w ogole nie bylo w Polsce, gdy popelniono przypisane mu czyny – a mordowano go przez ponad 4 miesiace, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska poinformowala media:

 

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.

(…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego czynow,

ktore sa mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.”

Boguslawa Marcinkowska;Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie

 

Rzecznik Marcinkowskiej zawsze „wszystko sie zgadza”. Nawet oczywiscie niesluszne i ostatecznie – po zaskarzeniu go przeze mnie – uchylone przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. wydane w sprawie przeciwko mnie przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przedstawila mediom jako … sluszne zgodne z prawem i orzecznictwem.

Poniewaz uczynilem ja Adresatka kopii niniejszego pisma, proponuje, by razem z Adresatka pisma, przygotowaly odpowiedz na ewentualnie kierowane do niej – jesli w dniu 7 stycznia 2014 r. rozpoczne protest glodowy lub zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym – przez media pytanie, dlaczego Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod nie wystapila jeszcze z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, skoro Panstwa prokurator generalny Andrzej Seremet podal w – uznanej za zasadna przez Sad Najwyzszy – kasacji z dnia 22.08.2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wydanego na podstawie w.w. aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., ze: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

Podkreslic nalezy, ze niespelna dwa lata pozniej, po zapoznaniu sie w czerwcu 2013 r. z dowodami, na podstawie ktorych prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie i na podstawie ktorych wciaz jestem scigany, Posel Prawo i Sprawiedliwosc, byly wiceminister sprawiedliwosci Pan Andrzej Duda skierowal pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ktorym zlozyl wnioski: „(…) Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

To nie ja – uznany przez sedzie B. Stoj za niepoczytalnego od stycznia 2003 r., a przez rzecznika praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla prezentowany jako za niezrownowazony i chory psychicznie – zlozylem wniosek, jak wyzej do prokuratora generalnego.

Gdyby Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod miala jeszcze jakiekolwiek watpliwosci co do slusznosci mojego wniosku z pkt. I str. 1 raz jeszcze przypomne, ze nawet sedzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stoj poswiadczyla w postanowieniu sprzed roku, tj. z dnia 11 grudnia 2012 r.: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.. (…)”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/131 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Przypomniawszy ocene dowodow zebranych w sprawie przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan i przez Sad Rejonowy w Debicy, dokonana przez:

 1. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji z dnia 22.08.2011 r.,

 2. Posla, bylego wiceministra sprawiedliwosci Andrzeja Dude w pismie z dnia 10.06.2013 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,

 3. sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.,

pragne podkreslic, ze zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. czynic bedzie zadosc wytycznym prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta dla prokuratorow, ktore w taki sposob zaprezentowala przed kilkoma dniami „Dziennikowi Polskiemu” rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska:

 

Boguslawa Marcinkowska, rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okregowej podkresla, ze prokurator ma zachowac pelny obiektywizm. Tak wynika z wytycznych prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta (…) – Prokurator ma podejmowac zgodnie z zasada obiektywizmu konieczne czynnosci, zarowno na korzysc , jak i na niekorzysc oskarzonego – wyjasnia Boguslawa Marcinkowska rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okregowej.”
Zrodlo
: Zbigniew Bartus,„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013r. s. 1, 5A – Zalacznik 6

 

Jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod po raz kolejny odmowi mi zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., to zachowa sie nie tylko w niezgodzie z zacytowanymi wyzej ustaleniami prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przedstawionymi w kasacji z dnia 22.08.2011 r. i uznanymi za sluszne przez Sad Najwyzszy, ale takze z jego wytyczna dla prokuratorow: „- Prokurator ma podejmowac zgodnie z zasada obiektywizmu konieczne czynnosci, zarowno na korzysc , jak i na niekorzysc oskarzonego.”

 

Najblizsze dni pokaza, czy jedynym sposobem na zatuszowanie faktu niedopelnienia w 2006 roku obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan i Adresatke niniejszego pisma oraz nieznajomosci przez prof. Andrzeja Zolla tresci publikacji z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja, pokaza jest pozbawienie mnie zdrowia lub zycia, zeby potem, po trwajacym kilka lat sledztwie oglosic, ze pelnym zaniedban postepowaniu przeciwko mnie …

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.” i ze to ja bylem niepoczytalny, niezrownowazony i chory psychicznie.

Co stanie sie ze mna w dniu 7 stycznia 2014 r. lub pozniej, pokaze, czy Polska pod rzadami amoralnego, okrutnego blazna Donalda Tuska – „ryba psuje sie od glowy” – ostatecznie i calkowicie zeszla z drogi do spelnienia warunku okreslonego w art. 2 Konstytucji:„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym, urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej” i bezkarnie rzadzic sie bedzie tutaj tepe, msciwe, ortodoksyjne, niedouczone zydostwo, polonofoby i ignoranci, czy tez mimo wszystko uczciwi Polacy moga miec odrobine nadziei na poszanowanie ich praw i sprawiedliwosc.

Nie jestem antysemita. Niech mi jednak nikt nie wmawia, czego wciaz doswiadczam, ze najwieksze nawet bydle8, zwyrodnialec, sadysta, klamca, msciwy tuman, pozbawiony ambicji i honoru tchorz, gdy – jak prof. dr hab. Andrzej Zoll – Zyd, to … dozgonnie autorytet moralny i wybitny prawnik.

Swiadczenie mu w sprawie przeciwko mnie wbrew jego stanowisku – „Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll:To nieprzyzwoite – i moim kosztem, przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod osmy rok uslugi obrony, to nie tylko nieprzyzwoitosc, ale dzialanie sprzeczne z wytyczna prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta:

Prokurator ma podejmowac zgodnie z zasada obiektywizmu konieczne czynnosci, zarowno na korzysc , jak i na niekorzysc oskarzonego.”.

Tak samo w przypadku pozostalych zarzutow przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan pod nadzorem Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

W zwiazku z powyzszym wnosze i informuje, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 6. Zbigniew Bartus,„Prokurator w roli obroncy. Prof. Zoll: to nieprzyzwoite”;„Dziennik Polski”, 27.12.2013 r., s. 1, 5A

 7. Pismo z dnia 31 grudnia 2013 r. do przedstawicieli wladz Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowa oraz mediow

1 Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

2Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r., sygn. akt: IV KO 44/06 Sad Najwyzszy- Izba Karna w skladzie SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci /art. 37 K.p.k./ – Sadowi Rejonowemu w Debicy.

3 Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to przedstawione przez niego zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

4 j.w.

5 Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj, ktory juz ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobre informowal pismem z dnia 15 marca 2007 r. – zlozonym w kopii do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, /karty 2660-2664/, ze: „(…)Swiadom konsekwencji prawnych niniejszym zlozonego oswiadczenia oswiadczam, ze Zbigniew Kekus nie byl sprawca wymienionych wyzej czynow. Zbigniew Kekus nie zamieszczal wskazanych w w.w. akcie oskarzenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Zbigniew Kekus nie zalozyl strony www.zkekus.w.interia.pl., nie ma i nigdy nie mial do niej dostepu.Zbigniew Kekus nigdy nie mial i nie ma takze dostepu do internetowej strony Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl.

Informacje z prowadzonego przez Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny i Sad Apelacyjny w Krakowie postepowania z powodztwa Z. Kekus o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczace naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczacych w rozny sposob w tym postepowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw maloletnich synow Z. Kekus, w tym maloletniego chorego dziecka, zamieszczane byly na wskazanych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod stronach internetowych wylacznie przez osoby, administrujace tymi stronami z upowaznienia Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Umieszczano je tam w ramach realizacji celow statutowych Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim: „zabiegania o stosowanie rownych praw ojca i matki dla najwyzej pojetego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjetej obecnie interpretacji prawa i orzecznictwa sadowego nie dajacych ojcu rzeczywistego rownouprawnienia prawa do wspolwychowywania dzieci”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 20 marca 2007 r. /sygn. ZGSOPO-

07/03/MS.1/ / Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Krzysztofa Lapaja do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, karty 2660-2664

 

6 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

7

8 „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

Les exercices « jelping » sont vus comme des exercices faciles etales sur votre penis et cialis pa internet ne manifestent aucun effet indesirable sur votre vie vente viagra en france sexuelle.
Si vous vesitez vente cialis italie notre levitra belgique site c est si simple , pour la recommandation d’amis et ou des problemes intimes.
L’ejaculation precoce egalement priligy original connu comme l’ejaculation rapide, point culminant rapide, point culminant prematuree ou ejaculation acheter du viagra pfizer precoce.

Le sildenafil est un inhibiteur puissant et selectif de la phosphodiesterase du type 5 (PDE5), specifique de la GMPc, dans les cialis generique montreal corps caverneux ; c’est a cet endroit que la PDE5 est responsable de prix cialis boite 4 la degradation de la GMPc.
Auteur de l’article Julie Pollet, 6 articles (Sexologue) Julie Pollet Sexologue note moyenne des lecteurs 3 3 3 3 3 nombre d’articles 6 nombre de commentaires 0 nombre de votes 0 Sexe. Au plus, cette decision est libre au plus la confiance viagra pas cher suisse acheter cialis pharmacie ligne est une base solide pour creer, maintenir et reparer cette unite. achat viagra ou cialis vente viagra lyon Dans l’industrie pharmaceutique, le pharmacien suit le medicament tout au long de son elaboration. la penicilline permet de venir a bout de la syphilis. Ce medicament n’est pas destine pour l’utilisation sur une base reguliere, vous n’avez pas besoin de prendre une extra dose si vous avez manque une dose. Sans hesiter acheter viagra generique France en ligne. Nous nous en sommes parle, ce qui ne fut pas facile. Le mauvais stress correspond a des agressions physiques et psychiques trop vives et/ou durables.
Ces hommes avaient fourni de nombreux renseignements sur les acheter viagra pas cher france caracteristiques prix viagra pas cher de leur alimentation.
L’augmentation de l’activite achat kamagra sur internet dans ces propecia finasteride regions suggerait que les sociopathes sont receptifs a l’idee de douleurs.
Pour donner une vision generale de l‘ejaculation precoce, acheter du cialis pas cher je vous conseille de commencer par la definition qu’en donne la Societe Internationale de Medecine Sexuelle qui a fixe des indicateurs chiffres permettant de diagnostiquer le cialis plus trouble de l’ejaculation precoce.
I farmaci con effetti sul sistema serotoninergico puo comportare una negativa queste tre fasi, anche se hanno cialis generico in farmacia italiana descritto le possibili differenze tra cialis generico farmacia italia uomini e donne.
La formula e quella delle sito per acquistare viagra domande e delle acquisto cialis con postepay risposte, a cura di psicoterapeuti, psichiatri, andrologi, ginecologi, sessuologi e urologi.
Prima di 2003, in acquistare viagra originale alcuni Stati dell’ USA, il sesso orale anche e stato vietato, ma, di norma, la legge applicata solo per aumentare dove comprare cialis generico line le misure per provare la colpevolezza dell’accusato di reati piu gravi di natura sessuale.
Questo ingrediente agisce piu’ rapido che un ingrediente attivo di Viagra- Sildenafil Citrato ed comprare cialis originale senza ricetta ha viagra naturale farmacia minimi effetti secondari.
La a quando viagra generico in italia medicina aiuta al acquisto viagra milano flusso del sangue di attivare la funzionalita del pene ottenendo cosi l’erezione quando e necessaria.
Livelli e tossicita di Cialis vengono aumentati per erytromycino, costo cialis 5 mg farmacia ketoconazolo (Nizoral), itraconazolo (Sporanox), vendita viagra e cialis indinavir (Crixivan) e ritonavir (Norvir).
Il Sildenafil (o Viagra) e disponibile in due versioni: E una sensazione spiacevole che interessa il 70% delle donne, almeno dove comprare viagra generico una volta nella vita. In rari casi , la chirurgia dei vasi sanguigni siti sicuri dove acquistare viagra puo essere necessaria. Come devo prendere il Sildenafil (Viagra generico)? ViagraSildenafil.it acquistare viagra on line italia offre la possibilita di comprare Viagra online affinche tutti gli uomini, anche i piu riservati, possano avvalersi di una valida cura comprar viagra internet farmacia contro l’impotenza ma senza correre il benche minimo rischio. Dopo i nostri connazionali, compaiono gli spagnoli e i acquisto viagra milano tedeschi. Non vi resta che decidere se continuare con le vostre difficolta o invece dare un cambio drastico alla vostra vita con l’assunzione di una semplice pastiglia “magica”. Cialis e un farmaco da prescrizione medica prodotto dalla casa farmaceutica Lilly Icos usato per il trattamento della disfunzione erettile (impotenza).
Quindi, acquisto cialis farmacia italiana cari farmacia online viagra cialis uomini, non fatevi prendere dal panico.
Il pene e acquistare cialis 10 mg eretto grazie all’afflusso cialis generico acquisto farmacia di acquistare cialis milano sangue.
Tadalafil e il principale ingrediente di cialis, cialis soft, apcalis orale costo levitra da 20 mg jelly, tadacip comprare cialis online acquisto viagra on line e erectalis.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit que prix propecia pas cher le plus commander du propecia grand organe acheter propecia france sexuel se trouve dans notre tete.
Per questo, e viagra acquistare online necessario che levitra 20 mg sia un medico propecia vendita on line a prescrivere i farmaci.
Levitra est un achat levitra en ligne remede special pour milleur cialis en ligne ne plus souffrir acheter cialis france de dysfonction dite erectile.
Le comprare cialis online italia 24 compresse vendita viagra italia contengono ormone attivo, mentre le altre 4 placebo (ovvero nessun farmaco), ma serve viagra vendita ricetta medica a mantenere la continuita ed evitare dimenticanze.
Depuis 2004, de generique viagra france nombreux patients font confiance peut acheter viagra internet a la reputation d’une euroclinix serieux, fiable et achat cialis doctissimo rapide.
O che esistono donne gelose del viagra, tanto che per venire incontro al bisogno di discrezione maschile e stata messa a punto la dove comprare cialis torino cialis costo «mentina dell’amore», da sciogliere comprare kamagra on line all’istante sulla lingua.
Cependant, des prix viagra canada effets secondaires acheter cialis belgique qui ont ete mentionnes ci-dessus dans le achat de cialis en suisse discours peuvent se manifester chez certains hommes.
Dal raggiungimento del aquisto propecia peso ottimale (talvolta questo puo essere superiore all’obiettivo fissato in precedenza, ma rappresenta comunque un successo realistico); dal fatto che l’esercizio fisico abbia determinato un aumento della massa magra (a parita di viagra prezzo pfizer volume il cialis acquisto on line muscolo pesa piu del grasso, quindi guadagnando massa magra si puo pesare di piu ma nei fatti si sta meglio).
Dans kamagra achat ce dernier cas il faut commander du kamagra acheter cialis bordeaux consulter un specialiste.
Inoltre, farmaci levitra l’idea disfunzionale dell’esperienza sessuale vista riduttivamente come penetrazione, puo inibire all’uomo e alla donna un piacere integrato da condividere kamagra acquistare online costo viagra generico liberamente insieme.
En revanche, cela ne commander vardenafil depend pas que levitra medicament de l’age :
Dans ce contexte, on vardenafil pas cher parle prix du levitra 25 mg souvent du corps d’un homme.
Il cialis generico e’ un cialis costo vero cialis comprare on line rimedio per la cura dell’impotenza.
Prodotto dalla bayer / glaxosmithkline, e stato messo in commercio nel cuanto cuesta cialis en la farmacia cialis generico acquisto farmacia 2003.