10.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 10 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Prokurator Adam Zbieranek, Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 7. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 8. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 9. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 10. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 18. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 19. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 22. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 32. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 14 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo, jak na str. 10 do 12 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. ustalenia Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ oraz Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, ze material dowodowy zebrany przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ nie pozwala na ustalenie, czy ja jestem sprawca lub wspolsprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

   2. stanowisko sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj przedstawione w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r., w ktorym podano, ze strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004r.,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, z mocy ktorego sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k.., z mocy ktorych karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa ze:

   1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 15 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 15 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 6. Wniosek, by sprawy zgloszonej niniejszym pismem nie rozpoznawala pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania oraz wzbraniajaca sie w sposob kompromitujacy Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod przed przyznaniem sie do niedopelnienia obowiazkow spowodowanych brakiem zdolnosci jak wyzej, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol.

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

(…) Traktujac zatem tresc Pana wniosku umieszczonego w Panskim pismie z dnia 9.12.2005 r. w pozycji „1” jako wniosku o wylaczenie prokuratora referenta sprawy 1 Ds. 112/04/S /Radoslawa Ridan – ZKE/ od prowadzenia tego postepowania przygotowawczego informuje, ze nie znajduje podstaw do jego uwzglednienia. (…) analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie /Radoslawa Ridan – ZKE/

Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/

pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.Zalacznik 1

 

Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.Zalacznik 2

 

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci”prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu /Radoslawa Ridan – ZKE/ nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego

Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.Zalacznik 3

W zwiazku z Pana kolejnymi wnioskami z dnia 10.02.2006 roku nadeslanymi do tut. Prokuratury i za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie w dniu 16.02.2006 roku /sygn. I Dsn. 243/04/Sr-W/ dot. wylaczenia od prowadzenia postepowania o sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ referenta sprawy Pani prokurator Radoslawy Ridan informuje, iz powyzsze pismo pozostawiam bez biegu, gdyz stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego /Piotr Kosmaty– ZKE/z dnia 23 stycznia 2006 roku i Zastepcy Prokuratora Rejonowego /Krystyna Kowalczyk – ZKE/ z dnia 7 lutego 2006 roku nalezy uznac za nadal obowiazujace.P.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r.Zalacznik 4

 

W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy. (…)p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Prokuratora Rejonowego

Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.Zalacznik 7

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,

ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 162 Kodeksu karnego:
  „§ 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 297 Kodeksu postepowania karnego:
  § 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 3. Artykul 326 Kodeksu postepowania karnego:

§ 1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Jak wiadomo Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod oraz jak informowalem wielokrotnie Adresatow kopii niniejszego pisma, Sad Rejonowy w Debicy prowadzi od listopada 2006 r. postepowanie karne przeciwko mnie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie, jak wyzej raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok, wydany przez sedziego Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06 /Dz. U. z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r.

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.
  Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego i przekazaniu przez nie sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, od listopada 2010 r. rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj.

Jestem lacznie 9-y rok scigany – prokurator R. Ridan wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow w dniu 2 listopada 2005 r. – z powodu niedopelnienia:

 1. przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze okreslonych w zacytowanym na str. 3 niniejszego pisma artykule 297 § 1 K.p.k.

 2. przez przelozonych prokurator R. Ridan, nadzorujacych prowadzone przez nia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze, tj.:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidie Jaryczkowskaobecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmategoobecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – Adresatka niniejszego pisma,

  4. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Kusnierzobecnie prokurator Prokuratury Okregowej Wojskowej w Warszawie.

obowiazkow okreslonych w zacytowanym na str. 3 niniejszego pisma art. 326 § 1, § 2, § 3 Kodeksu postepowania karnego.

Prokurator R. Ridan wydala postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow w dniu 2 listopada 2005 r. Natychmiast po jego wydaniu, wiedzac, ze prokurator R. Ridan przedstawila mi zarzuty popelnienia w Krakowie czynow, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby w Warszawie, zlozylem wniosek o jej wylaczenie. Gdy go oddalila Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska, zlozylem kolejny. W okresie od listopada 2005 r. do maja 2006 r. zlozylem 6 wnioskow o wylaczenie prokurator R. Ridan. Oddalili je obok prokurator L. Jaryczkoskiej, takze p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty i p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz. Z podanej wyzej przyczyny zlozylem takze zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. Adresatka niniejszego pisma, wtedy Zastepca Prokuratora Rejonowego, potraktowala go jako skarge i oddalila wyjasniajac mi pismem z dnia 7.02.2006 r., sygn. akt RS-051/6/06, ze: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci”prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu /Radoslawa Ridan – ZKE/ nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.”

A to nie byly rzekome, ale rzeczywiste stronniczosc i nieudolnosc.

Dowiodla ich prokurator R. Ridan prezentacja w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow zgromadzonego przez nia materialu dowodowego. Przypomne, ze przedstawiwszy mi postanowieniem z dnia 2.11.2005 r. 18 zarzutow popelnienia czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, zgromadzony przez nia material dowodowy w taki sposob zaprezentowala mnie oraz … prokuratorom sprawujacym nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem przygotowawczym – Zalacznik 6: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosciw pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. (…) Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 6

 

A potem gdy skladalem kolejne wnioski o wylacznie prokurator R. Ridan i skargi na nia oraz zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego, w okresie od dnia 12 grudnia 2005 r. do dnia 10 maja 2006 r., czworo prokuratorow sprawujacych nadzor nad postepowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan, tj. Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kusnierz sporzadzilo lacznie … 9 pism, ktorymi informowaliscie mnie Panstwo:

 1. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska pismem z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt 1 Ds. 112/04/S,

 2. p.f. Prokuratora Rejonowego Wschod Piotr Kosmaty pismami z dnia: 23 stycznia 2006 r. /sygn. 1 Ds. 112/04/S/, 10 lutego 2006 r. /sygn. 1 Ds. 112/04/S/, 16 marca 2006 r. /sygn. akt RS-051/3/06/, 17 marca 2006 r. /sygn. RS-051/3/06/, 17 marca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, 10 maja 2006 r., /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

 3. Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk pismem z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. sygn. akt RS-051/6/06,

 4. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz pismami z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. RS-051/3/06 i z dnia 24 marca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

ze bezstronnosc prokurator R. Ridan nie budzi Panstwa watpliwosci oraz ze … stanowisko prezentowane wczesniej nalezy uznac za nadal obowiazujace.

 

Jeszcze w dniu 10 maja 2006 r. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty informowal mnie w odpowiedzi na moje kolejne dwa wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan – Zalacznik 7:

 

W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy. (…)p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego

Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 7

 

Ja naprawde robilem, co bylo w mojej mocy, zeby nie dopuscic do wydania nieslusznego aktu oskarzenia.

Przyznam, ze dziwie sie Panstwu.

Przeciez Panstwa – podobnie zreszta jak prokurator R. Ridan – praca polega glownie na mysleniu. Co wiecej, ustawodawca nalozyl nawet na Panstwa obowiazek prawidlowego rozumowania.

Panstwo zatem przez okolo 8 godzin dziennie prawidlowo rozumujecie. Tak dzien po dniu, tydzien po tygodniu, miesiac po miesiacu, rok po roku. Przez lata cale.

Na przelomie 2005 r. i 2006 r., gdy rozpoznawaliscie Panstwo wielokrotnie zglaszana przeze mnie sprawe niedopelnienia przez prokurator R. Ridan obowiazkow oraz jej stronniczosci, nie byliscie Panstwo nowicjuszami w zawodzie prokuratora. Byliscie juz wtedy prokuratorami funkcyjnymi. Tysiace byly za Panstwem godzin prawidlowego rozumowania, ogromna posiadaliscie wiedze i nie mniejsze doswiadczenie zyciowe.

Co wiecej, jestescie Panstwo tuzami prokuratury krakowskiej. Wszyscy awansowaliscie, robicie kariery zawodowe.

A zadnemu z Panstwa nie przyszlo do glowy przez lacznie 6 miesiecy, ze jesli prokurator R. Ridan jako material dowodowy zgromadzony przez nia przedstawila w postanowieniu z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow wylaczniezeznania osob uwazajacych sie za pokrzywdzone, wydruki ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl i dokumenty ze sprawy rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Krakowie, a ja juz po wydaniu przez prokurator R. Ridan tego postanowienia zarzucalem jej niedopelnienie obowiazkow, to moze rzeczywiscie zachodzila – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – potrzeba …. dopelnienia przez Panstwa podanych na stronie 3 niniejszego pisma i okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie prowadzone przez prokurator R. Ridan.

Jak mi wyjasnila Prokurator Lidia Jaryczkowska w pismie z dnia 12 grudnia 2005 r., ze – Zalacznik 1: „watpliwosc co do bezstronnosci musi byc uzasadniona, tak wiec winna istniec obiektywnie i byc powazna a nie stanowic jedynie subiektywnego przeswiadczenia strony.”, tak trwali w tym stanowisku prokuratorzy Piotr Kosmaty, Edyta Kusnierz i Adresatka niniejszego pisma, innych tylko dobierajac slow na obrone prokurator Radoslawy Ridan i zaakcentowanie jej profesjonalizmu.

A potem … ona sama, osobiscie skompromitowala siebie i Panstwa, jej zagorzalych obroncow.

Otoz rozpoznajacy sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator R. Ridan pod Panstwa nadzorem sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma przyznal mnie – a nie Panstwu – racje i pierwsze postanowienie, ktore wydal w sprawie, tj. z dnia 30.11.2006 r. /sygn. II K 451/06/ bylo w przedmiocie zwrotu sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu: „usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism.”

Kto byl zatem niepowazny … ja, czy prokurator Lidia Jaryczkowska, i pozostali Panstwo prokuratorzy, rozpoznajacy po niej moje wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan?

Sedzia T. Kuczma podal w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 30.11.2006 r.: „Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. (…)

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 

Sedzia T. Kuczma wskazal, jakich czynnosci nie wykonala prokurator R. Ridan w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r.: „Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 

W odpowiedzi na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. prokurator R. Ridan zamiast z pokora – i przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – wykonac czynnosci wskazane przez Sad, sporzadzila zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r., ktorym w taki sposob bronila sie przed dopelnieniem ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., tj. wykonaniem czynnosci wskazanych przez sedziego T. Kuczme:

 

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc,zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

To, ze ja, przesluchiwany na jej polecenie przez Policje w dniu 8 maja 2006 r. – tj. miesiac przed sporzadzeniem przez nia aktu oskarzenia – staralem sie jej pomoc i zgodnie ze stanem faktycznym nie przyznalem sie do popelnienia czynow, ktore mi przypisala postanowieniem z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, uznala bezstronna prokurator Radoslawa Ridan za … nie majace nic do rzeczy Zalacznik 5:

 

Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

Co wszak najwazniejsze, broniac sie przed slusznymi zarzutami postawionymi jej przez sedziego T. Kuczme, prokurator Radoslawa Ridan pograzyla ostatecznie nie tylko sama siebie, ale takze Panstwa, ktorzy w opisany wyzej sposob – tj. konsekwentnie informujac mnie w okresie od 12 grudnia 2005 r. do 12 czerwca 2006 r., gdy prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ze prokurator R. Ridan dopelnia obowiazkow, co poswiadczaly przeprowadzane przez Was podobno analizy akt sprawy – sprawowaliscie nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem. Podala – Zalacznik 5:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,

ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

Adresatow kopii niniejszego pisma goraco zachecam do skonfrontowania tresci zacytowanego wyzej zazalenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 8 grudnia 2006 r. z trescia poprzedzajacych je pism do mnie jej przelozonych, sprawujacych nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan do dnia 12 czerwca 2006 r., tj.

 1. pisma Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – str. 2, Zalacznik 1

 2. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r. – str. 2, Zalacznik 2

 3. pisma Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – str. 2, Zalacznik 3

 4. pisma p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r. – str. 3, Zalacznik 4

 5. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – str. 3, Zalacznik 7

 

Pokazuja cala prawde o prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu przygotowawczym – tj. przyzwolenie na niewiarygodna wrecz hucpe – oraz o kwalifikacjach prowadzacej go prokurator Radoslawy Ridan i nadzorujacych, prokuratorow: Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kusnierz.

To dzisiaj najwieksze tuzy krakowskiej – poza prokurator Edyta Kusnierz, ktora kontynuuje kariere w Okregowej Prokuraturze Wojskowej w Warszawie – prokuratury.

Czy ja mam jakiekolwiek szanse na sukces w konfrontacji ze skutkami dla mnie ich zbiorowej hucpy przed laty …?

Sp. C. Crulica zamordowano bo pomylil sie jeden prokurator …

 

Co sie tyczy prokurator R. Ridan wskazac nalezy na razaca niespojnosc miedzy jej – opartym na prawidlowym (?) rozumowaniu – wnioskowaniem „oczywistym” i … wskazaniami, ktorych udzielila Sadowi: „ nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.”, ale „Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

Ja nie musze, jak Panstwo, prokuratorzy, codziennie przez 8 godzin rozumowac prawidlowo, ale uwazam, ze albo cos jest oczywiste, albo watpliwe.

Z tresci zazalenia prokurator R. Ridan wysnuwam oczywisty wniosek, ze dla niej, autorki aktu oskarzenia, bylo watpliwe, czy ja bylem sprawca czynow, ktore mi przypisala.

Prokurator Radoslawa Ridan przyznala sie, ze w prowadzonym przez nia postepowaniu przygotowawczym, zakonczonym sporzadzeniem w dniu 12.06.2006 r. aktu oskarzenia stosowala od dnia 2 lipca 2004 r. metode „prob i bledow”, czy tez „na chybil trafil”. Czyli … „uda sie, albo sie nie uda”.

Poswiadczyla, ze pod Panstwa nadzorem sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 czynow za posrednictwem srodka masowego komunikowania, Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, na podstawie … li tylko publikacji z tych stron.

Wprawdzie duma zdaje sie rozpierac prokurator R. Ridan z tego powodu, ze ona … osobiscie ujawnila i przejrzala te publikacje ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, ale przeciez byly to … li tylko publikacje.

Zazalenie prokurator R. Ridan z dnia 8.12.2006 r. to sporzadzony osobiscie przez nia dowod poswiadczajacy niezbicie slusznosc mojego – oraz sedziego T. Kuczmy – zarzutu, ze ona sama niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k, a Panstwo, ktorzy sprawowaliscie nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem – przypomne: Lidia Jatryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk, Edyta Kusnierz – niedopelniliscie przed sporzadzeniem przez nia postanowienia z dnia 2.11.2005 r. w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow oraz aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego, jak ten, na przyklad:

 

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

(…) 2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,”

Artykul 326 Kodeksu postepowania karnego

 

Na chwile – tj. na kilka lat – sie Panstwu udalo …

Sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dali sie przekonac prokurator R. Ridan, ze … prokurator prowadzacy postepowanie przygotowawcze oraz prokuratorzy sprawujacy nad nim nadzor nie musza dopelniac ustawowych obowiazkow i postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. uchylili postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

We wskazaniach pouczyli sedziego T. Kuczme, ze na przyszlosc ma … prawidlowo rozumowac, wyjasniajac natychmiast, ze w sprawie przeciwko mnie ono wcale nie polega na ustaleniu numerow IP komputerow: „Pamietac nalezy, iz przy orzekaniu Sad kazdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodow, ktora zobowiazuje go m.in. do uwzglednienia zasad prawidlowego rozumowania, a wiec wyciagania wlasciwych wnioskow z ujawnionego materialu dowodowego. (…) I wcale nie wydaje sie, aby poza dokonaniem oceny dowodow stosownie do art. 7 kpk, na chwile obecna istniala potrzeba ustalania numerow IP komputerow, w ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych, czy tez osob zwiazanych ze strona internetowa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, celem ustalenia, kto faktycznie dokonywal umieszczania na stronach internetowych przesylanych tam dokumentow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2007 r. / sygn. akt II Kz.675/06/

 

Tak skarcony i pouczony, sedzia T. Kuczma zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator R. Ridan, a gdy Wirtualna Polska S.A. pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. oraz Interia.PL S.A. pismem z dnia 1 pazdziernika 2006 r. dostarczyli mu dowody poswiadczajace, ze z cala pewnoscia nie ja bylem sprawca przypisanych mi czynow, ktore zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie i w innym czasie niz podala prokurator R. Ridan, wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. – najpewniej nie chcac miec znowu do czynienia z sedziami Sadu Okregowego w Rzeszowie i ich pouczeniami co do prawidlowego rozumowania – skazujacy mnie wyrok, sygn. II K 451/06/

Zeby sobie nie robic klopotu z apelacja, ktora moglbym zlozyc od jego wyroku, sedzia T. Kuczma nie wezwal mnie na rozprawe w dniu 18.12.2007 r.., ani o nie zawiadomil.

O tym, ze w dniu 18.12.2007 r. odbywala sie rozprawa oraz ze sedzia T. Kuczma wydal podczas niej wyrok konczacy sprawe w I instancji, dowiedzialem sie po uprawomocnieniu sie wyroku, w odpowiedzi na moj wniosek o wylaczenie sedziego T. Kuczmy.

Otoz w protokole z rozprawy w dniu 27 wrzesnia 2007 r. sedzia T. Kuczma polecil zaprotokolowac, ze Przewodniczacy/SSR T. Kuczma – ZKE/ zarzadzil postepowanie dowodowe oraz pouczyl oskarzonego o przyslugujacym mu prawie zadawania pytan osobom przesluchiwanym oraz skladania wyjasnien co do kazdego dowodu (art. 386 § 2 kpk)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/, protokol rozprawy w dniu 27 wrzesnia 2007 r.

 

Poniewaz ja nie uczestniczylem w rozprawie w dniu 27.09.2007 r., przebywajac w odleglym od Debicy o ponad 500 km Swarzedzu, po tym, gdy mi Sad doreczyl w.w. protokol zlozylem wniosek o wylaczenie sedziego T. Kuczmy. W odpowiedzi otrzymalem pismo o tresci: „Debica dnia 15.01.2008r. Sygn. akt II K 451/06 Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny zawiadamia, ze zarzadzeniem z dnia 15.01.2008r. Przewodniczacego Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy, Pana wniosek z dnia 14.01.2008r. (data wplywu do Sadu) o wylaczenie SSR – Tomasza Kuczmy od rozpoznania sprawy pozostawiono w aktach sprawy bez dalszego biegu – jako bezprzedmiotowy. Postepowanie w sprawie zostalo bowiem zakonczone wyrokiem z dnia 18.12.2007r. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Na zarzadzenie Sedziego Sekretarz Jedynak”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/, pismo z dnia 15.01.2008 r.

 

Zlozylem potem wniosek o przywrocenie mi terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 18.12.2007 r., podajac w uzasadnieniu opisane wyzej zdarzenia, ale mi sedzia T. Kuczma odmowil postanowieniem z dnia 19 lutego 2008 r. wyjasniajac, ze we wniosku nie wskazalem na zadne okolicznosci w swietle ktorych przywrocenie terminu byloby zasadne.

Zlozylem zazalenie na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 19.02.2008 r., ale oddalil je Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. wydanym w skladzie: SSO Tomasz Wojciechowski /obecny prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie – ZKE/, SSO Zdzislaw Kulpa, SSR del. do SO Marcin Swierk.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2008 r. /sygn. II Kz 124/08/

 

Jak wspomnialem, skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy uchylily nastepnie w zakresie wszystkich przypisanych mi czynow Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego.

xxx

 

Z powodu licznych wad prawnych – w tym wskazanych przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy oraz przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – od wielu miesiecy kieruje wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., za ktore sciga mnie sedzia B. Stoj.

Z jednym wyjatkiem, gdy moj wniosek rozpoznala i oddalila Adresatka niniejszego pisma, rozpoznaje je i oddala Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol.

Zanim zatem przedstawie uzasadnienie dla mojego wniosku o zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, zaprezentuje uzasadnienie dla prosby, by wniosku jak wyzej nie rozpoznawala prokurator Edyta Fraczek-Padol.

Otoz prokurator Edyta Fraczek-Padol jest pozbawionym zdolnosci do prawidlowego rozumowania cwanym tumanem.

Poniewaz uczynilem prokurator Edyte Fraczek-Padol Adresatka kopii niniejszego pisma, by nie czula sie pokrzywdzona przedstawie definicje pojec „tuman” i „cwany” oraz przedstawie uzasadnienie dla mojego stanowiska, oparte na dokumentach sporzadzonych przez nia.

Tuman” zatem to: «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Cwaniak” z kolei to: «kanciarz» ;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 105.

A teraz uzasadnienie, dla mojego stanowiska, ze prokurator Edyta Fraczek-Padol to cwany tuman.

Otoz w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 sposrod 18 czynow, za ktore mnie sciga.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Jego wydanie poswiadczyla rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska e-mail’em skierowanym w dniu 17 czerwca 2013 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”, podajac:„Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktoreprowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarzpostepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nieulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebnepostepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013 Rzecznika Prasowego Prokuratury

Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej:„Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” rzecznik B. Marcinkowska odpowiedziala:Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowieniesadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013 Rzecznika Prasowego Prokuratury

Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Alez wstyd!

Ba, hanba!

Jakie orzecznictwo, jakie prawo …?

Ja – w przeciwienstwie do prokuratorow zwolniony przeciez z obowiazku prawidlowego rozumowania – po pobieznym zapoznaniu sie z trescia postanowienia sedzi B. Stoj wiedzialem, ze jest sprzeczne z prawem oraz ze zostalo wydane z razacym naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania.

Otoz sedzia B. Stoj podala w uzasadnieniu, ze – Zalacznik 12: „(…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.)..”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

 

Przypomne, ze:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie, w skladzie, SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. Sad Najwyzszy w skladzie, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski wydal wyrok wznowieniowy w dniu 26 stycznia 2012 r.,

 3. Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy z dnia 26.01.2012 r. na podstawie kasacji wniesionej przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w dniu 23 sierpnia 2011 r. Autorem kasacji byl zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand, a bronil jej przed Sadem Najwyzszym prokurator Mieczyslaw Tabor.

 

Oczywiste wnioski z uzasadnienia sporzadzonego przez prawidlowo rozumujaca sedzie Beate Stoj, przy udziale prawidlowo rozumujacego prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sa takie, ze:

 1. wyzej wymienionych 9 funkcjonariuszy publicznych wzruszylo skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie lacznie 16 czynow juz po tym, gdy karalnosc tych czynow ustala i nakazali po dniu 15 wrzesnia 2010 r., scigac mnie za czyny, ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010r., bo przeciez sedzia B. Stoj ustalila, ze … „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…).”
  Cos takiego mogla wymyslic tylko osoba pozbawiona calkowicie zdolnosci do prawidlowego rozumowania …

 2. sedzia Beata Stoj scigala mnie od listopada 2010 r. do dnia 14 czerwca 2006 r., gdy wydala w.w. postanowienie za czyny, ktorych karalnosc ustala – w tym kierujac mnie od marca 2011 r. na badania psychiatryczne – i dopiero po prawie 3 latach scigania mnie – w tym czasie caly czas prawidlowo rozumujac – zorientowala sie, ze karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga ustala … kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

 

Dziewiecioro wyzej wymienionych funkcjonariuszy publicznych nie moglo byc przeciez idiotami, jakimi mi ich – a przy okazji takze sama siebie – zaprezentowala sedzia Beata Stoj przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Zdumialem sie zatem informacjami przekazanymi przez rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawe Marcinkowska redaktor Krystynie Gorzynskiej.

Nie mniej zdziwila mnie Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, ktora takze uznala postanowienie sedzi B. Stoj za sluszne informujac mnie pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. – Zalacznik 8:Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod/adres – ZKE/ Krakow 26 czerwca 2013 roku 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do pisma z dnia 24 czerwca 2013 roku informuje, iz Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny w sprawie sygn. akt II K 854/10 na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku umorzyl prowadzone przeciwko Panu postepowanie karne odnosnie czynow wskazanych w punkcie I.1-16 postanowienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii mozliwosci przypisania Panu sprawstwa czynow kwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 26 czerwca 2013 r. – Zalacznik 8

 

Ja, z podanych wyzej przyczyn zupelnie innego bylem zdania i zlozylem zazalenie na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie rozpoznal je w dniu 27 sierpnia 2013 r. i … mnie przyznal racje, podajac w postanowieniu – Zalacznik 13: „Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny (…) po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 13

 

Wlasnie taki byl cel mojego zazalenia. Ta koniecznosc uchylenia zaskarzonego postanowienia …

 

Po doreczeniu mi postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08.2013 r., pismem z dnia 25 wrzesnia 2013 r. skierowanym do Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wyjasnienia, z jakich przyczyn uznala Pani za sluszne postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10.”

W odpowiedzi poinformowala mnie pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. prokurator Edyta Fraczek-Padol –Zalacznik 9: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06 Krakow 7.10.13r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Ponadto odnosnie pisma z dnia 25.09.13 informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora

Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 9

 

Pismem z dnia 30 pazdziernika 2013 r. skierowanym do prokurator Edyty Fraczek-Padol zlozylem zatem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wykazow:

 1. orzeczen /wnosze o podanie ich tresci i sygnatur/,

 2. pogladow doktryny,

z ktorymi wedlug Pani zgodne jest postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.”

W odpowiedzi otrzymalem pismo prokurator Edyty Fraczek-Padol o tresci – Zalacznik 10: „W odpowiedzi na pismo z dnia 30 pazdziernika 2013 roku informuje, iz podtrzymuje stanowisko wyrazone w kierowanych do Pana pismach. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze organy prokuratury nie maja obowiazku udzielania informacji na temat interpretacji przepisow, a orzecznictwo i poglady doktryny sa powszechnie dostepne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 11 listopada 2013 r. – Zalacznik 10

 

Zenada.

To jest … Zastepca Prokuratora Rejonowego.

Moja wczesniejsza charakterystyke prokurator Edyty Fraczek-Padol, ze z niej cwany tuman trzeba zatem uzupelnic o przymiotnik bezczelny.

Prokurator Edyta Fraczek-Padol jest bezczelnym cwanym, bezmyslnym tumanem.

Gdy jej razem z trojgiem sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie udowodnilismy, ze jest pozbawiona – tak samo, jak sedzia Beata Stoj i prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, przy ktorego udziale sedzia B. Stoj wydala postanowienie z dnia 14.06.2013 r. – zdolnosci do prawidlowego rozumowania, polecila mi szukac samemu orzecznictwa i pogladow doktryny, z ktorymi jej zdaniem jest zgodne, uznane przez Sad Okregowy w Rzeszowie za niesluszne, sprzeczne z prawem i dlatego uchylone postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Gdy zapoznac sie z zacytowanym wyzej stanowiskiem prokurator Edyty Fraczek-Padol, nasuwa sie mysl, jak bardzo mieli racje:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, gdy mowil:

Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na smierc i na bezczelnosc”
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

John Emerich Acton, gdy prezentowal stanowisko:

Wladza demoralizuje, a wladza absolutna demoralizuje absolutnie.”

John Emerich Acton

oraz Johann Wolfgang Goethe, gdy przestrzegal:

 

Glupi i madrzy ludzie sa nieszkodliwi, tylko polglowki sa niebezpieczne”

Johann Wolfgang Goethe

 

Im wieksza polglowek ma wladze, tym bardziej zdemoralizowany i bezczelny.

I nie ma na to lekarstwa.

Problem ofiar patologii zdemoralizowanych posiadana przez nich wladza absolutna polglowkow na tym polega, ze racje mial takze Jonathan Swift w jego ocenie przyczyn zbiorowych patologii:

 

Glupcy bywaja dla siebie nawzajem poblazliwi,

lecz gdy zjawi sie ktos o rzeczywistym talencie i rozumie natychmiast powstaja przeciwko niemu.”
Jonathan Swift

 

Zdemoralizowane posiadana wladza polglowki rzucaja sie na swoje ofiary stadnie.

Niech Pani nie przeczy …

Iluz to juz prokuratorow i sedziow – a nawet rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz – bronilo, i wciaz broni, przez minionych 7 lat aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.?

A przeciez on nadawal sie do kosza na smieci jeszcze przed zlozeniem go przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego w dniu 13 czerwca 2006 r. w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia1.

Co poswiadczyli prokurator generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. i Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r. oraz sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.

 

xxx

 

Gdy juz wyjasnilem dlaczego nie zycze sobie, by niniejszym pismem zgloszona sprawe rozpoznal bezczelny, cwany tuman, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, przedstawie uzasadnienie dla moich wnioskow, jak pkt. I, str. 1 i II, str. 2 niniejszego pisma.

Wnoszac o zlozenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prosze, by w uzasadnieniu do wniosku Prokurator podal:

 1. w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow jako popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, ze:

  1. Wirtualna Polska S.A., pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

  1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
   Dane zwiazane z kontem:
   zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

  1. Prokurator generalny Andrzej Seremet podal w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r.: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

  1. Sad Najwyzszy uznal wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. kasacje prokuratora generalnego za zasadna, wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

  1. sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 10

 1. w zakresie wszystkich 18 czynow opisanych przez prokurator Radoslawe Ridan jako popelniane za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r., ze:

  1. prokurator Radoslawa Ridan podala zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r., sygn. II K 451/06 – Zalacznik 5: „(…) Kazdy wydrukowany bowiem dokument ze stron internetowych posiada na gornej stopce date jego umieszczenia na stronie internetowej. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

  1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.:INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje: Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW:http://zkekus.w.interia.pl/, Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183

  1. Prokurator generalny Andrzej Seremet podal w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. : „Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy,Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.(…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 1. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI opisanych jako zniewazenia 16 sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, ze z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06/ /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – a nie w zwiazku i podczas pelnienia obowiazkow – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., co poswiadczyli:

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniom z dnia 15.09.2010 r., sygn. II Ko 283/10

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10

  1. sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 13:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 13

 1. w zakresie czynu II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ze z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k.2 i w art. 102 K.k.3, podanych przez:

  1. sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 13:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 13

karalnosc tego czynu – opisanego jako popelniany w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 1. w zakresie czynu XVII opisanego: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”, ze byly rzecznik praw obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll – podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla – ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.;

co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia rzecznika praw obywatelskich z art. 226 § 3, a czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 

Ci sie tyczy uzasadnienia przedstawionego w pkt. V wskazac nalezy, ze e-mail’em z dnia 17 sierpnia 2013 r. rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska poinformowala red. Krystyne Gorzynska z portalu „Nowy Ekran” – pelna tresc, patrz: str. 8: „Sa czyny, ktore nieulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebnepostepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013 Rzecznika Prasowego Prokuratury

Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Wtedy, gdy karalnosc 16 czynow, tj. I – XVI – nie ulegla przedawnieniu, a sedzia B. Stoj umorzyla postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. – wydanym w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postepowanie przeciwko mnie w ich zakresie rzecznik B. Marcinkowska informowala red. K. Gorzynska, ze: W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Wasze, Prokuratury, stanowisko nie bylo sluszne, co zgadzajac sie ze mna poswiadczyl Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 13.

Teraz z kolei, gdy karalnosc czynu z pkt. II – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ – ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., ja jestem za ten czyn scigany w dacie zlozenia niniejszego pisma, z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k., Panstwo uznajecie to – uznajcie skoro mnie scigacie – za … sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem.

Czegoz to nie zrobia prokuratorzy i sedziowie dla adw. Wieslawy Zoll …

Jak by tego bylo malo, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego o jej znieslawienie i sedzia Tomasz Kuczma skazal, mimo ze czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k z oskarzenia prywatnego4, to po uchyleniu skazujacego mnie wyroku wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, sedzia Beata Stoj sciga mnie za ten czyn dalej z oskarzenia publicznego, przy udziale Adresatki niniejszego pisma Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod … czwarty miesiac po ustaniu jego karalnosci.

 

xxx

 

Informuje, ze po odbior kopii wniosku, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma, zawierajacego uzasadnienie, jak wyzej stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w srode 15 stycznia 2014 r.

Jesli spotkam sie po raz kolejny z odmowa, natychmiast rozpoczne w Prokuraturze protest glodowy polegajacy na tym, ze nie bede jadl, ani pil.

Prowadzenie protestu glodowego w tej formie bedzie z oczywistym zagrozeniem dla mojego zdrowia i zycia.

Jest zatem obowiazkiem Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zrealizowac dzialania na rzecz zapobiezenia zagrozeniu jak wyzej.

Przypomne, ze art. 162 Kodeksu karnego stanowi: „§ 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Protest glodowy polegajacy na niejedzeniu i niepiciu z cala pewnoscia bedzie zagrazal mojemu zdrowiu i zyciu.

Bedzie obowiazkiem poinformowanego o nim niniejszym pismem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zawiadomic o nim Policje i Pogotowie Ratunkowe, a osob poinformowanych o nim odwiezienie mnie do szpitala.

Tam takze bede prowadzil protest. Odmowie poddania sie jakimkolwiek badaniom, pobierania jakichkolwiek lekow. Nie udziele dla nikogo upowaznienia do reprezentowania mnie w przypadku pogorszenia sie stanu mojego zdrowia. Celem uzyskania odpowiedzi na ewentualnie kierowane do mnie pytania, osoby ktore mi je beda zadawaly bede odsylal do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Z cala pewnoscia nie popelnie samobojstwa. Takiej frajdy bydlu nie sprawie.

Trzeba mnie bedzie „leczyc” od razu. A po „wyleczeniu” … umorzyc postepowanie przeciwko mnie. To standard. Tak bylo – na przyklad – przypadku sp. Claudiu Crulica. Nie pozwolono mu dozyc uniewinnienia od nieslusznie przypisanego mu zarzutu, a ze nie dozyl to … nalezalo umorzyc postepowanie. Co uczyniono.

Podkreslic nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma ciesze sie bardzo dobrym zdrowiem, a ewentualna potrzeba mojej hospitalizacji bedzie spowodowana wylaczenie ewentualnym oddaleniem przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod mojego z cala pewnoscia slusznego wniosku o zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan nieslusznym aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

xxx

 

Prokurator Radoslawa Ridan okazala sie ignorantka – udowodnili to sedzia T. Kuczma, prokurator generalny A. Seremet, Sad Najwyzszy i sedzia B. Stoj – a jej wszyscy protegowani tumanami msciwymi, bo mnie obciazali zeznaniami w sprawach, w ktorych w przypadku kazdego z „pokrzywdzonych” scigano mnie, skazano, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu jestem scigany z razacym naruszeniem podanego wyzej prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. lub w art. 226 § 3 K.k. lub w art. 212 § 2 K.k.

Razem – w tym razem z zyczliwymi im prokuratorami, sedziami i calkowicie im podporzadkowanym rzecznikiem praw obywatelskich Irena Lipowicz – zaprezentowali mi sie jako doskonale, byc moze najlepiej w Polsce, zorganizowana grupa przestepcza, ktorej czlonkowie, jako funkcjonariusze publiczni instytucji wymiaru sprawiedliwosci moga calkowicie bezkarnie naruszac prawo, niedopelniac obowiazkow i przekraczac uprawnienia, a tego, kto sie im oprze uczynic przestepca, okrzyknac chorym psychicznie, niezrownowazonym, niepoczytalnym.

Po ponad 7 latach scigania mnie w opisanych wyzej okolicznosciach – a takze po 9 latach doswiadczen z sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktorzy rozpoznawali sprawe o rozwod, zakonczona dla mnie uczynieniem mnie przestepca, z tego powodu utrata pracy, „przetransformowaniem” mnie z menedzera w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych w dziada i zebraka z doskonale zrujnowana opinia na runku pracy i bez szans na zatrudnienie, w dodatku wciaz, czwarty rok po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, oskarzonego – nic juz mnie nie jest w stanie zdziwic.

Jesli w dniu 15 stycznia 2014 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nie wreczy mi kopii wniosku, o ktorego skierowanie do Sadu Rejonowego w Debicy slusznie wnosze, a zamiast tego wezwie do mnie, protestujacego w opisany wyzej sposob, Policje, nie dla mnie jednego bedzie to kolejny dowod poswiadczajacy, ze zwyrodniali, ortodoksyjni Zydzi, jak poniemiecki Zyd ortodoks radykalny, tuman msciwy i okrutny prof. Andrzej Zoll, moga obecnie calkowicie bezkarnie robic z Polakami, z wykorzystaniem zmajoryzowanych przez Zydow instytucji wymiaru sprawiedliwosci, to samo, co … takze z wykorzystaniem instytucji wymiaru sprawiedliwosci ich dziadowie i ojcowie robili, jako zydokomuna, po wojnie z polska inteligencja. Jak wiadomo bardzo skutecznie ograniczajac jej populacje.

Nie chcialbym, zeby ktokolwiek wyciagnal wniosek z mojej uwagi, jak wyzej, ze jestem antysemita. Uczciwych, prawych Zydow szanuje tak samo, jak wszystkich innych ludzi.

Jako ofiara takowego pietnuje wylacznie patologiczne zachowania ortodoksyjnego, wrogiego czlowiekowi, okazuje sie okrutnego nawet dla dziecka, gdy ono nie-Zydem, pozbawionego ambicji i honoru, jojczacego, uzalajacego sie nad soba bydla5, Zydow polonofobow, stanowiacych ogromne zagrozenie dla demokratycznego panstwa prawnego – choc tak wiele maja o nim do powiedzenia – dla jego wszystkich, bez wzgledu na pochodzenie, rase, wyznanie, itp. prawych i uczciwych obywateli.

 

Sedzia Beata Stoj, sama zachowujac sie w opisany wyzej sposob, uznala w marcu 2011 r., tj. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie skazujacego mnie wyroku jej kolegi z pracy sedziego T. Kuczmy, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i z tego powodu kieruje mnie na badania psychiatryczne, w tym wydajac Policji kolejne polecenia doprowadzenia mnie na nie.

Ciekaw bede zdania Adresatow kopii niniejszego pisma na temat stanu zdrowia psychicznego jego Adresatki, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, gdy ta zamiast skierowac do Sadu Rejonowego wniosek, o ktorego zlozenie slusznie wnosze, wysluzy sie Policja celem doprowadzenia mnie do szpitala i tam … „ratowania” na koszt panstwa mojego zycia, a w rzeczywistosci … wizerunku prokurator Radoslawy Ridan i kilku tuzinow sprzymierzencow i obroncow jej ignorancji i stronniczosci.

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 26 czerwca 2013 r.

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 11 listopada 2013 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/

 

1 Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., sygn. akt: IV KO 44/06 sprawe przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy

2Artykul 101 § 2 Kodeksu karnego: „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

3 Artykul 102 Kodeksu karnego: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

4 Artykul 212 § 4 ustawy Kodeks Karny: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 

5 „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

Ils avouent a 76% se viagra pas cher ligne laisser tenter par de nouvelles experiences en vacances, et meme a 5% se lancer dans un concours de rapports sexuels.
Pour le medicament acheter generique propecia france soit totalement efficace, il faudrait au acheter cialis pour femme prealable que l’homme soit stimuler sexuellement.
Les auteurs expliquent ce resultat tres kamagra achat surprenant par l’analyse de regression non lineaire qui suggere que les versions generiques de la vancomycine contiennent des « principes inhibiteurs et achat kamagra en belgique stimulateurs » qui provoqueraient des actions antagoniste – ag onistes expliquant les differences d’activite observees in vivo.

More restrictive criteria have been achat de cialis sur le net proposed for narrow therapeutic index prix du viagra en france drugs, but there is currently no international consensus on the subject.
En novembre 2008, ce sont quelques 400 000 cialis achat securise viagra vente libre europe cachets de Viagra® et de Cialis® contrefaits qui sont deniches par les douaniers du viagra achat sans ordonnance generique kamagra Havre. ll existe un risque de transmission du virus du Sida, majore pendant les regles. Vous mettrez-vous dans une situation ou vous risquez de vous faire mettre a la porte de votre foyer ou de vous faire couper les vivres? A la suite de l’activite sexuelle, l’erection s’en va et le penis reprend son etat normal. Ne laissez pas les autres etre le reflet de votre propre sexualite, car vous serez continuellement insatisfaite. faites appel a votre imaginaire, laissez votre phantasmatique s’exprimer ! Parfois cela devient un veritable harcelement qui fait souffrir l’autre. ce terme est l’abreviation des termes anglais (Cyclic Guanosine Monophosphate).
A la question avez-vous confiance dans les medicaments?, 88% des personnes interrogees viagra achat en pharmacie repondent oui pour levitra pharmacie les medicaments en vente libre, dont 70% oui, plutot et 18% oui tout a fait.
Sur une serie de rebiopsies, Choo a montre que pour les scores inferieurs a 7, la reevaluation objectivait une progression de 30 achat securise de cialis soft % vers le score de 7 et 7 % vers viagra pas cher livraison rapide le score de 8 [26].
Osez refuser avec tact achat priligy ligne ces obligations et accordez vous propecia achat en ligne le droit de dire non !
Incontinenza urinaria L’incontinenza urinaria (IU) e un problema commune che puo affligere uomini e donne in qualsiasi fasca cialis originale senza ricetta d’eta, ma con come acquistare il cialis in farmacia incidenza elevata tra le donne oltre i 40 anni.
Proprio come le altre forme di farmaci, Viagra e vendita viagra senza ricetta noto anche per dare effetti collaterali degni di cialis on line pharmacies nota.
Il flusso di sangue prezzo del cialis generico normale e importante prezzo viagra pfizer per ottenere un’erezione.
Il sesso non passa nemmeno nella vostra mente nemmeno quando una bionda se comprar viagra farmacias sin receta mozza fiato sale sulla metro e si farmacia on line priligy siede accanto a voi accavallando le gambe.
La menopausa comprare cialis palermo chirurgica, il climaterio dovuto all’eta, e l’uso di alcuni farmaci ormonali sono la causa di questo prezzo viagra originale problema.
In attesa di un acquistare levitra originale ridimensionamento, comprar cialis farmacia espana l’intervento e coperto da numerose polizze assicurative, e vi e la possibilita di ratealizzare i costi sino a 48 mesi.
Poi i suoi ricordi iniziano a riorganizzarsi dal momento in cui lo zio materno, psichiatra, viene a prenderlo in SPDC (Servizio Psichiatrico per la Diagnosi e Cura), assumendosi la responsabilita della costo del cialis da 10 mg dimissione. In realta dove posso acquistare cialis online il tempo giusto dovrebbe deciderlo la coppia in base al tempo necessario a entrambi i partner per essere dove comprare cialis generico line soddisfatti. Circa il 25% delle disfunzioni erettili sono causate da una terapia farmacologica. Anche da un punto di vista fisiologico non si segnalano variazioni importanti: Uno dei piu popolari fitoterapia nel mercato e Tongkat Ali o Eurycoma Longfolia. cialis farmacia senza ricetta A livello pratico le tecniche di massaggio consistono in diverse modalita di cialis generico farmacia italia manipolazione, accarezzamento e pressione esercitate dalle mani sul cuoio capelluto. E’ stato un fatto provato che una persona vive una vita lunga e sana, se e sessualmente molto attivo e soddisfatto. Potrai quindi avere una maggior spontaneita senza pianificazioni.
Il principio attivo sito sicuro dove comprare cialis del Viagra, il sildenafil, e incluso nella lista dei farmaci fine A, ma come detto Luisa Mantarelli, dirigente che ha fatto la revisione della farmaceutica manuale, il Viagra sara rimborsabile per certe acquistare cialis 20 mg persone con malattie specifiche.
I acquistare propecia generico pazienti di eta viagra pfizer vendita superiore dove acquistare il cialis generico a 65 dovrebbe utilizzare il farmaco con cautela e potenzialmente hanno la loro dose giornaliera raccomandata regolato per loro.
Facendo diminuire l’infiammazione, cialis senza la ricetta l’apno attutisce anche acquisto cialis senza ricetta il dolore provato dalla acquisto sicuro viagra generico madre.
L’anneau circulaire est propecia generique en ligne bien pense mais il propecia sans ordonance est impossible acheter propecia pas cher a retirer une fois en erection …
Il vostro cialis costo pene non rimarra un inutile orpello flaccido posizionato fra le cosce, ma ritornera ad essere un cialis costo 5 mg prodigio della meccanica come comprare cialis line umana grazie all’eliminazione delle condizioni patologiche scatenanti l’impotenza.
La facon dont on est capable d’utiliser son corps vente levitra ordonnance dans la sexualite influence directement l’esprit, le acheter priligy france ligne vecu de vente levitra original la sexualite et vice-versa.
Gli effetti collaterali riscontrati sono cefalee viagra in farmacia prezzo (14.5% dei pazienti), mal farmacie online priligy di testa, dolori addominali (12.3%); piu raramente vertigini (2.3%), vampate acquistare cialis generico farmacia di calore, dolori muscolari (4-5%).
Meme les cialis france acheter hommes qui, jusqu’a vrai viagra pas cher present, hesitaient a discuter du probleme de l’impuissance avec leur medecin ont achat cialis en ligne france commence a parler du viagra grace aux bons resultats obtenus.
Nella popolazione adulta maschile non diabetica, la kamagra acquistare online frequenza della disfunzione erettile e dell’ordine del 13% con compra kamagra viagra naturale vendita online variazioni dal 2-5% a 40 anni al 25-20% a 65 anni.
Et dans cette nouvelle vie, prix kamagra turquie l’amour prend toute sa vente viagra pfizer place.
In comprare viagra generico online realta nessuno meglio di te puo dirti se sei davvero pronta per vivere questa esperienza perche vivere la sessualita imposta e dove e come acquistare il viagra non profondamente desiderata puo rivelarsi dannoso e negativo per vendita cialis online il futuro.
L’homme serait ainsi prix viagra 100mg pfizer debarrasse de toute achat viagra europe vente cialis en france gene :
Infatti lai laser-idroelettroforesi assicura la certezza che la miscela viagra italia dei farmaci vendita kamagra italia utilizzati arrivi alla zona da trattare aumentando quindi nettamente la biodisponibilita,con una minore vendita viagra in farmacia quantita totale di farmaci impiegati,in un minor tempo ,in una concentrazione locale superiore ,e con una maggiore durata dell’azione farmacologia,senza praticmente effetti collaterali sistemici.
En achetant viagra generique en ligne vous ne perdrez rien viagra 100mg en qualite car l’efficacite reste la prix d’une boite de viagra meme qu’avec l’original.
En consultation, vente de viagra le role faut il une ordonnance pour acheter du viagra en pharmacie du therapeute est de vous assister.
I pricipi attivi si limitano ad aiutare la fluidificazione comprare viagra o cialis del sangue nella zona genitale solo quando vengono assunti, ma per ottenere siti sicuri per acquistare cialis e mantenere l’erezione del pene occorre in ogni caso la spinta psicologica dell’eccitazione sessuale.
Cio dove comprare il cialis a milano significa che i vasi sanguigni si mantengono dilatati piu a lungo, migliorando il viagra generico acquisto sicuro flusso di sangue al pene necessario per mantenere l’erezione.