13.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów Policji w Krakowie

Krakow, dnia 13 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Panowie

 1. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Adam Zbieranek, Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 8. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 9. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 19. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 20. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 21. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk, ze jesli podczas dyzuru Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury w srode 15 stycznia 2014 r., nie zostanie mi wreczona kopia wniosku skierowanego przez Prokurature do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, rozpoczne w Prokuraturze protest glodowy, tj. nie bede jadl ani pil do dnia wreczenia mi wniosku jak wyzej.

 2. Zawiadomienie o obowiazku Policji podjecia dzialan na rzecz wyeliminowania zagrozenia dla mojego zdrowia i zycia w zwiazku z protestem, jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.pl i www.monitor-polski.pl.

 4. Zawiadomienie, ze w przypadku rozpoczecia przeze mnie protestu jak w pkt. I. zawiadomie o nim telefonicznie Policje.

Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Nieskazitelny”«taki, ktoremu nie mozna nic zarzucic; nieposzlakowany; szlachetny, prawy, uczciwy»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 533

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 162 Kodeksu karnego:
  „§ 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 10 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego – Zalacznik 1:„Dotyczy:

I. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 14 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

II. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo, jak na str. 10 do 12 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. ustalenia Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ oraz Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, ze material dowodowy zebrany przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ nie pozwala na ustalenie, czy ja jestem sprawca lub wspolsprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

   2. stanowisko sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj przedstawione w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r., w ktorym podano, ze strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004r.,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, z mocy ktorego sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k.., z mocy ktorych karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa ze:

   1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 15 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 15 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 3. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 4. Wniosek, by sprawy zgloszonej niniejszym pismem nie rozpoznawala pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania oraz wzbraniajaca sie w sposob kompromitujacy Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod przed przyznaniem sie do niedopelnienia obowiazkow spowodowanych brakiem zdolnosci jak wyzej, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 10 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

Z podanych w uzasadnieniu do wyzej wymienionego pisma powodow, od wielu miesiecy kieruje kolejne wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich zarzutow przypisanych mi przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.

W odpowiedzi otrzymalem miedzy innymi pisma:

 1. z dnia 11 czerwca 2013 r. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 2: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10/obecnie II K 407/13 – ZKE/prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 roku – Zalacznik 2

 1. z dnia 11 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 3: „W nawiazaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okregowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 roku – Zalacznik 3

 1. z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 4: „(…) Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia/prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad/sedzia Beata Stoj – ZKE/ Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 roku – Zalacznik 4

 1. z dnia 19 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 5: „W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 19 lipca 2013 roku – Zalacznik 5

 1. z dnia 30 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 6: „W zwiazku z pismem z dnia 23.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 30 lipca 2013 roku – Zalacznik 6

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 7: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 roku – Zalacznik 7

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 8: „W odpowiedzi na Pana pismoa z dnia 11.09.2013 i 25.09.2013 r. informuje, co nastepuje: Odnosnie pisma z dnia 11.09.2013 r. informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie interpretacji art. 226 § 3 k.k. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 roku – Zalacznik 8

 

 1. z dnia 11 grudnia 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 9: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku – Zalacznik 9

 1. z dnia 7 stycznia 2014 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 10: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06/S Krakow, dnia 7 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 2 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 stycznia 2014 r. – Zalacznik 10

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk i jej Zastepca Edyta Fraczek-Padol uprzejmie informuja mnie, ze za zasadne uznaja, ze ja jestem w dacie zlozenia niniejszego pisma scigany:

 1. za 18 czynow, za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i wyrok ten zostal uchylony z powodu razacego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego i procesowego,

 2. w okolicznosciach przedstawionych w pismie z dnia 10 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

 

To stanowisko tozsame z tym z przelomu 2005 r. i 2006 r., gdy ja informowalem przelozonych prokurator Radoslawy Ridan podczas prowadzenia przez nia postepowania przygotowawczego, ze ona niedopelnia obowiazkow, ze mnie sciga za czyny, ktorych nie bylem sprawca, i z tego powodu skladalem kolejne wnioski o jej wylaczenie, a oni – Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska /obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie/, p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty /obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/, Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk /obecnie Prokurator Rejonowy/ i p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz /obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie/, informowali mnie, ze – patrz: Zalacznik 1 – wyniki przeprowadzanych przez nich analiz akt sprawy nie nasuwaly zastrzezen co do obiektywizmu prokurator Radoslawy Ridan i potwierdzaly, ze ona prowadzi postepowanie przygotowanie dopelniajac obowiazkow oraz – jak dzisiaj informuje mnie prokurator Edyta Fraczek-Padol – ze … „nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach.”. Pod ich nadzorem – czyli ochrona – prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia. Potem w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal na jego podstawie skazujacy mnie wyrok, a nastepnie, po jego uchyleniu w zakresie wszystkich czynow, sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe po wznowieniu i sciga mnie znowu za popelnienie 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, przyznala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., ze – Zalacznik 1.13: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,”

 

Sedzia Beata Stoj to postac patologiczna.

Juz po tym, gdy w osobiscie sporzadzonym przez nia postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. przyznala, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore jestem scigany lacznie osmy rok po sporzadzeniu aktu oskarzenia, nie tylko wydala na poczatku stycznia 2013 r. Policji nakaz zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania psychiatryczne – nie bylem u matki w dniu poszukiwan – celem ustalenia, czy bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ale dwukrotnie, w marcu i maju 2013 r., grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie w celu – jak mnie poinformowala prokurator Biura Prokuratora Generalnego Janina Szmuda-Wieckowska – poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

W dniu 6 grudnia 2013 r. po raz kolejny poszukiwala mnie Policja.

Niewykluczone, ze sedzia Beata Stoj bedzie chciala zrealizowac jej zamiar sprzed kilku miesiecy i umiescic mnie w areszcie.

A Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk wciaz nie uznaje za zasadne zlozyc wniosku o uniewinnienie mnie od czynow, za ktore jestem scigany – w tym nawet i tych, ktorych karalnosc ustala przed kilkoma miesiacami, lub z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r. – czyli uznaje za zasadne kontynuacje scigania mnie.

W podsumowaniu zaangazowania nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyny Kowalczyk w okresie od lutego 2006 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma w sprawe Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sygn. 1 Ds. 39/06/S wskazac nalezy trzy okresy:

 1. przed sporzadzeniem przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia w dniu 12 czerwca 2006 r.,

 2. po wydaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme skazujacego mnie wyroku /sygn. II K 451/06/ na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 3. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy w.w. yroku sedziego T. Kuczmy w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego prawa materialnego i procesowego.

Ad. 1

Natychmiast po tym, gdy dowiedzialem sie jakie czyny przypisala mi prokurator R. Ridan wydanym przez nia w dniu 2 listopada 2005 r. postanowieniem w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow zlozylem pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.

Prokuratura Okregowa przekazala je Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod,a tam rozpoznala je jako … skarge sluzbowa przelozona prokurator R. Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk i poinformowala mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 1.3: „Krakow, dnia 7 lutego 2006 r. RS-051/3/06 W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki/Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tuy. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 K.k. i inne.
(…)
Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.
(…) Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 1.3

 

To nie byly rzekome stronniczosc i nieudolnosc prokurator R. Ridan, a prokurator Krystyna Kowalczyk niedopelnila w 2006 r. obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan. Co jej potem udowodnili – patrz: Zalacznik 1 – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, prokurator generalny Andrzej Seremet, Sad Najwyzszy i sedzia Beata Stoj.

Ostatecznie, pod nadzorem prokurator Krystyny Kowalczyk – oraz prokuratorow Lidii Jaryczkoskiej, Piotra Kosmatego i Edyty Kusnierz – w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie tych samych czynow, ktore przypisala mi postanowieniem z dnia 2 listopada 2006 r. o przedstawieniu mi zarzutow.

 

Ad. 2

Po tym, gdy sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. skazujacy mnie wyrok na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. kierowalem przez kilka lat pisma do Prokuratora Okregowego w Krakowie, do kolejnych ministrow sprawiedliwosci-prokuratorow generalnych oraz do ich konstytucyjne sluzbowego zwierzchnika Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, a takze do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, informujace adresatow, ze sedzia T. Kuczma wydal w mojej sprawie niesluszny wyrok na podstawie nieslusznego aktu oskarzenia.

Na wiekszosc z tych pism odpowiedzi sporzadzala prokurator Krystyna Kowalczyk, informujac mnie jak pismem z dnia 30 pazdziernika 2008 r. – Zalacznik 11: „Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod 1 Ko 640/08 Krakow, dnia 30 pazdziernik 2008 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma datowanego na 8 lipca 2008 r. skierowanego do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a przekazanego do Tut. Prokuratury za posrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwosci Biura Ministra Wydzialu Skarg i Wnioskow oraz Prokuratury Okregowej w Krakowie (data wplywu do Tut. Prokuratury – 22 pazdziernika 2008 r.) uprzejmie informuje, iz podtrzymuje w calosci stanowisko zawarte w pismie z dnia 29 lipca 2008 r. w zakresie zarzutow odnoszacych sie do sposobu prowadzenia postepowan przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

Okolicznosci podnoszone przez Pana w kolejnych pismach byly juz przedmiotem rozpoznania oraz odpowiedzi przez Tut. Jednostke i dlatego tez nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji tej sprawie zas ewentualne kolejne pisma zostana pozostawione bez biegu. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ko 640/08 pismo z dnia 30 pazdziernika

2008 r. Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 11

 

Nieskazitelnego charakteru prokuratorzy maja niewiele wymagajaca prace …

Niedopelniaja obowiazkow, a potem juz tylko informuja ofiary ich ignorancji, ze w calosci podtrzymuja wczesniej prezentowane stanowisko i nie oczekuja od nich dalszej korespondencji.

Prokurator K. Kowalczyk nie miala nic do zarzucenia sobie, jako prokuratorowi, ktory nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez jej podwladna, prokurator Radoslawe Ridan.

Prokuratorzy moga sobie na to pozwolic bo – jak pokazuje zacytowane wyzej pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 30.10.2008 r. – „uklad” jest tak zorganizowany, ze sa sedziami we wlasnych sprawach.

Wprawdzie wszyscy uchodza za osoby nieskazitelnego charakteru, ale … trzeba by naprawde nieskazitelnego charakteru, zeby miec odwage przyznac sie do niedopelnienia obowiazkow.

Prokurator Krystynie Kowalczyk najwyrazniej jej brak.

 

Ad. 3

Gdy po kilku latach Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uchylily skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy zarzucajac mu – a zarazem autorce aktu oskarzenia, na podstawie ktorego go wydal, tj. prokurator Radoslawie Ridan – razace naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego, a ja kieruje kolejne sluszne wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Krystyna Kowalczyk … dostosowala sie do sytuacji.

Wykazuje sie elastycznoscia …

Juz mnie nie informuje – no bo jak, po wyrokach wznowieniowych – ze moje zarzuty o stronniczosci i nieudolnosci prokurator R. Ridan – a zarazem jej samej jako prokuratora, ktory w 2006 r. nadzorowal postepowanie przygotowawcze, prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan i dopuscil do sporzadzenia nieslusznego aktu oskarzenia – sa chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Wobec faktow poswiadczonych przez Sad Okregowy w Rzeszowie, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i Sad Najwyzszy, a nawet sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/03 Beate Stoj informuje mnie, ze – Zalacznik 2: „wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego.”, a Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol wtoruje jej, informujac mnie, jak w grudniu 2013 r. ze – Zalacznik 9: „stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych oraz w styczniu 2014 r. informacja – Zalacznik 10: „w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach.”

Ustawowym obowiazkiem kazdego prokuratora jest prawidlowo rozumowac:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Prokurator Krystyna Kowalczyk wreszcie udowadnia ostatnio, ze jednak potrafi … gdy w gre zaczal wchodzic jej prywatny interes. Prokurator K. Kowalczyk wie, jakie prokurator Radoslawa Ridan, a potem Sad Rejonowy w Debicy zebrali dowody w sprawie przeciwko mnie.

Wie, ze zlozenie slusznego wniosku o uniewinnienie mnie moze skutkowac dla niej – oraz dla jej kolezanek i kolegow prokuratorow – konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Jesli nawet ich uniknie, bo prokurator generalny Andrzej Seremet wielce – ba, ogromnie!!! – laskaw dla nieudacznikow w prokuraturze, to i tak skonczy sie kompromitacja.

Uznala zatem, ze lepiej bedzie – to sie nazywa: „przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci” – az ja sobie poczekam do … „mow koncowych”.

Udzielajac mi odpowiedzi jak zacytowane wyzej, schowana za Zastepce Prokuratora Rejonowego prokurator Edyte Fraczek-Padol, Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk –sprawia wrazenie, jakby byla nieswiadoma, ze przeciez … w ogole nie byloby postepowania sadowego – drugiego w moim przypadku na podstawie tego samego aktu oskarzenia, bo pierwszy wyrok, sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., jako razaco naruszajacy prawo materialne i procesowe zostal uznany za nieistniejacy i wyeliminowany z obrotu prawnego – i jego mow koncowych, gdyby nie niesluszny akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, sporzadzony pod nadzorem miedzy innymi prokurator K. Kowalczyk.

Nie tylko procesu by nie bylo i jego mow koncowych.

Nie byloby takze miedzy innymi:

 1. poszukiwan mnie przez Policje na zadanie prokurator R. Ridan w okresie ferii bozonarodzeniowo-noworocznych, w dniu 29 grudnia 2005 r. – niemal dwa miesiace po wydaniu w dniu 2 listopada 2005 r. nieslusznego postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow – w mieszkaniu zamieszkiwanym przez moje dzieci z moja zona i wreczenia jednemu z moich synow podpisanego przez prokurator R. Ridan wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze, w dniu 10 stycznia 2006 r.,

 2. przesluchania przez Policje mojej zony w obecnosci moich dzieci w dniu 3 lutego 2006 r. na zadanie prokurator Radoslawy Ridan /mimo ze prokurator R. Ridan wiedziala, ze ja nie mieszkam z zona i dziecmi, a po zdarzeniu z dnia 29.12.2005 r. prosilem ja zeby dala spokoj moim dzieciom, ktore dosc za soba mialy przykrosci z powodu rozwodu ich rodzicow, a byly przed nimi egzaminy konczace szkole srednia i gimnazjum/,

 3. kilkukrotnego poszukiwania mnie przez Policje na zadanie prokurator Radoslawy Ridan w siedzibie mojego w 2006 r. pracodawcy, Banku Zachodnim WBK S.A.,

 4. poinformowania przez prokurator R. Ridan ogolnie dostepnym faksem, kierownictwa i pracownikow Banku Zachodniego WBK S.A. o poszukiwaniu mnie przez prokurature. W dniu 17 lutego 2006 r. prokurator R. Ridan wyslala do Banku faks o tresci: „W zwiazku z prowadzonym postepowaniem przygotowawczym sygn. akt 1 Ds. 112/04/S zwracam sie o ustalenie, czy Zbigniew Kekus s. /(…) – ZKE/, ur. /(…) – ZKE/, w /(…) – ZKE/, jest pracownikiem Waszego /(…) – ZKE/, a jezeli tak to w ktorym Oddziale jest zatrudniony (prosze o podanie adresu) i czy posiada adres zamieszkania na terenie /(…) – ZKE/.

Sprawe prosze potraktowac jako pilna z uwagi na terminy procesowe. Prokurator R. Ridan”.

Po kilku godzinach po wplywie informacji jak wyzej na ogolnie dostepnego faks’a caly Bank” wiedzial, ze jestem – zarzadzajacy zespolem 200 pracownikow Dyrektor Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami – poszukiwany przez prokurature.

 1. wyrzucenia mnie z powodu aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., przez Zarzad ING Banku Slaskiego S.A. w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w centrali Banku na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug, w tym utraty przeze mnie wynagrodzenia w kwocie 35.000,00 zl miesiecznie, 40 proc. premii, i innych warunkow zatrudnienia majacych wymiar finansowy,

 2. wydania w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme skazujacego mnie wyroku,

 3. ciazacego na mnie od dnia 18 grudnia 2007 r. do dnia 26 stycznia 2012 r. statusu przestepcy,

 4. wyrzucenia mnie z powodu informacji w Internecie na temat okolicznosci uczynienia mnie przestepca przez Zarzad Spolki Skarbu Panstwa PLL LOT S.A. – na zadanie ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, za wiedza i przyzwoleniem Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska – w dniu 6 lutego 209 r. z pracy w centrali Spolki na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury, w tym utraty przeze mnie wynagrodzenia w kwocie 25.000,00 zl miesiecznie, premii i innych warunkow zatrudnienia majacych wymiar finansowy,

 5. mojego bezrobocia od dnia 6 lutego 2009 r., ze zrujnowana na rynku pracy opinia przestepcy dwukrotnie wyrzuconego z pracy,

 6. poszukiwania mnie przez Policje w mieszkaniu mojej matki, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy, celem doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie,

 7. grozenia mi dwukrotnie przez sedzie Beate Stoj umieszczeniem mnie w areszcie,

 8. przerazenia mojej matki, ze kazdy dzwonek, czy pukanie do drzwi jej mieszkania, to moga byc znowu poszukujacy mnie z nakazu sedzi Beaty Stoj policjanci,

 9. mojego zadluzenia obecnie w kwocie ponad 200 tys, zl,

 10. zawiadomienia dla ZUS z grudnia 2013 r., ze bede otrzymywal emeryture w kwocie 794,54 zl.

 

To tylko niektore, najwazniejsze dla mnie skutki niedopelnienia obowiazkow przez prokurator R. Ridan oraz prokuratorow nadzorujacych prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie.
Ich by nie bylo.

A co by bylo …?

Dzisiaj, miedzy innymi:

 1. mialbym szczesliwa rodzine, zamiast przestraszonych o mnie matki i dzieci, kiedy sedzia Beata Stoj zrealizuje – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk jej, dwukrotnie kierowana juz do mnie – marzec i maj 2013 r. – grozbe umieszczenia mnie w areszcie,

 2. mialbym kilka milionow zlotych oszczednosci,

 3. pracowalbym na stanowisku kierowniczym zarabiajac kilkadziesiat tysiecy zlotych miesiecznie,

 4. mialbym zapewniona emeryture adekwatna do wynagrodzenia.

 

xxx

 

Z wielu przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan zarzutow, w szczegolach opisanych przeze mnie w pismie z dnia 10 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1/ w niniejszym pismie pozwole sobie, zatrzymac sie nad jednym …

W kontekscie zdarzen, o ktorych w ostatnich dniach mowi „cala Polska”.

Jak wielokrotnie wczesniej, znane postaci i media pytaja znowu, co robic z pedofilami oraz kierowcami pijakami.

Nie oczekuje od Panow odpowiedzi na pytanie, ktore zadam. Chce jedynie zwrocic uwage na oblude niektorych tzw. „niekwestionowanych autorytetow moralnych”.

Zastanawiam sie, co powinny zrobic wladze demokratycznego panstwa pranego z funkcjonariuszem publicznym najwyzszej rangi „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.1skurwysynem2 prof. Andrzejem Zollem, , ktory:

 1. w okresie od dnia 21 stycznia 2002 r. do konca, w lutym 2006 r., sprawowania urzedu Rzecznika Praw Obywatelskich:

  1. odmawial mi realizacji jego konstytucyjnego i ustawowego obowiazku rozpoznania zgloszonej przeze mnie rzecznikowi praw obywatelskich po raz pierwszy pismem z dnia 21.01.2002 r., a potem wielokrotnie kolejnymi pismami ponawianej sprawy naruszenia przez sedziny Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Ewe Handerek i SSR del. do SO Agate Wasilewska-Kawalek, a potem takze wspolpracujacych z nimi sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremera, Marie Kus-Trybek i Anne Kowacz-Braun, konstytucyjnych i ustawowych praw mojego wtedy maloletniego, chorego na skolioze – z podejrzeniem garbu zebrowego – i lordoze syna do ochrony zdrowia,

  2. pozbawial – razem z w.w. sedziami – mojego maloletniego syna konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia,

 2. uniemozliwil Rzecznikowi Praw Dziecka rozpoznanie zgloszonej mu przeze mnie w kwietniu 2004 r. sprawy naruszenia przez SSO Ewe Handerek, SSR del. do SO Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek i RPO Andrzeja Zolla konstytucyjnych i ustawowych prawa mojego maloletniego syna do ochrony zdrowia, przez odmowe wydania Rzecznikowi Praw Dziecka akt sprawy, ktorych wydania ten zazadal od Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. RPO/422-33/02/AP,

 3. wykorzystujac sprawowany przez siebie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich w celach prywatnych obciazyl mnie zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan i podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego T. Kuczme3 i uczynil – jako Rzecznik Praw Obywatelskich – przestepca winnym popelnienia czynu z art. 226 § 3 K.k. opisanego przez prokurator jako „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla”.

 4. obciazyl mnie dwukrotnie zeznaniami i uczynil przestepca w w.w. sprawie – gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan poinformowal ja, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzony i nie chce, zeby z jego udzialem byly prowadzone czynnosci przeciwko mnie, prokurator musialaby, z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k.4, umorzyc sledztwo – w ktorej bylem scigany z art. 226 § 3 K.k. za czyn opisany przez prokurator R. Ridan jak wyzej, mimo ze w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, jako sluszne prezentuje wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow,

co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia rzecznika praw obywatelskich z art. 226 § 3, a czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 

Jak wspomnialem, nie oczekuje Panow odpowiedzi na pytanie, co zrobic z tym Zydem ortodoksem radykalnym tumanem msciwym i okrutnym.

Poinformuje natomiast Panow oraz Adresatow kopii niniejszego pisma, co zrobil z nim Donald Tusk …

Poinformowany przeze mnie pismami z dnia 25 maja 2009 r. i z dnia 23 pazdziernika 2009 r. o faktach jak wyzej i proszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy mieszczacej sie w ramach jego poselskich uprawnien, posel Donald Tusk przeslal te pisma … Prezesowi Rady Ministrow Donaldowi Tuskowi, ktorego podwladni poinformowali mnie, ze … Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawyktora ja zglosilem przeciez poslowi Donaldowi Tuskowia w dniu 13 listopada 2009 r. powolal tego amoralnego, okrutnego tumana msciwego z dniem na 4-letnia kadencje Przewodniczacego Komisji … Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

A ja w dacie zlozenia niniejszego pisma wciaz jestem, tzn. znowu jestem – po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy w zakresie w.w. czynu z artykulu 226 § 3 K.k. z powodu razacego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego – scigany z … art. 226 § 3 K.k. za … zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Mysle, ze prof. Andrzej Zoll obiecal Donaldowi Tuskowi, ze mnie razem z jego ferajna podporzadkowanych mu – oraz jego malzonce oszustce adw. Wieslawie Zoll – slugusow prokuratorow i sedziow umiesci w szpitalu psychiatrycznym.

Ten nie robilby przeciez z siebie az takiego blazna, by nie rzecz idioty, a Andrzej Zoll kreuje mi juz przeciez od 2002 roku wizerunek osoby chorej psychicznie, niezrownowazonej.

Bedac profesorem li tylko prawa – a nie nauk medycznych, w tym psychiatrii – a i to bardzo kiepskim merytorycznie.

Nawiasem mowiac nie tylko groteskowe, ale zenujace jest, gdy uznawany przez przedstawicieli jego srodowisk za najwybitniejszego prawnika w Polsce, ich kandydat na prezydenta Polski prof. Andrzej Zoll uzala sie na mnie przed prokuratorami i sedziami:„To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowac.”– patrz: przypis 3, str. 7.
Prof. Andrzej Zoll chyba nie jest swiadom, jak jest smieszny i jak kompromituje nie tylko siebie samego ale takze swoich sympatykow i promotorow jego jojczeniem, ze go … Kekus atakuje. Taki wielki czlowiek – w tym odznaczony odznaczony Wielkim Krzyzem Zaslugi z Gwiazda RFN – a zali sie, ze go Kekus atakuje.

Jedna z licznego grona zasluzonych dla prof. Andrzeja Zolla, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol tlumaczy mi w pismie z dnia 12 lipca 2013 r., ze – Zalacznik 4: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia /prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

A przeciez nie dosc, ze prokurator R. Ridan nie zaprezentowala zadnych wskazan doktryny i nie wyjasnila, dlaczego nie podziela tych, ktore jako sluszne wskazuje nawet sam byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, to … niezawisly Sad w Debicy raz juz skazal mnie za ten czyn, a ze sedzia T. Kuczma skazujac mnie za niego naruszyl prawo materialne, to z tej przyczyny Sad II instancji, czyli Sad Okregowy w Rzeszowie negatywnie zweryfikowal jego wyrok, czyli go uchylil.

 

Szanowni Panowie,

 

Scigany w okolicznosciach opisanych w pismie z dnia 10 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /Zalacznik 1/, doswiadczajac od ponad 7 lat skutkow niedopelnienia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. obowiazkow przez prokurator R. Ridan i prokuratorow nadzorujacych prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze,nie mogac od wielu miesiecy sie doprosic sie, by Prokurator Rejonowy usunal dramatyczne dla mnie i mojej rodziny skutki ignorancji pieciorga lacznie prokuratorow w 2006 r., raz za razem poszukiwany na polecenie sedzi B. Stoj przez Policje i zagrozony z jej strony umieszczeniem mnie w areszcie, skierowalem pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zadanie i zawiadomienie, jak na str. 2 niniejszego pisma oraz w Zalaczniku 1.

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek:

 1. sam bardzo niespojny w postepowaniu, gdy skonfrontowane z prezentowanymi przez niego od wielu lat jako sluszne wskazaniami doktryny prawnej, prof. Andrzej Zoll juz od 2002 r., jako proszony przeze mnie o udzielenie pomocy mojemu krzywdzonemu przez sedziow synowi Rzecznik Praw Obywatelskich zaczal rozpowszechniac wiadomosci o mnie, ze powinienem sie poddac badaniom psychiatrycznym, a w styczniu 2011 r. poinformowal prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod, ze ja jestem osoba niezrownowazona5 i ze go … atakuje – profesorowi Andrzejowi Zollowi wszystko wolno …

 2. sedzia Beata Stoj uznala mnie w dniu 15 marca 2011 r. – tj. natychmiast po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylil wyrok w sprawie przeciwko mnie z dnia 18 grudnia 2007 r. jej kolegi z pracy sedziego T. Kuczmy zarzucajac sedziemu w zakresie 16 z 18 czynow, ktore mi przypisal razace naruszenie prawa materialnego – za niepoczytalnego i to w okresie od … stycznia 2003 r.,

to jednak ja wykazuje sie ogromna cierpliwoscia.

Od wielu miesiecy kieruje do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk sluszne wnioski o zlozenie przez nia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow i/lub o uniewinnienie mnie od wszystkich przypisanych mi czynow.

Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk sciga mnie jednak z takim zapamietaniem, ze nawet sie nie zorientowala, ze karalnosc czynu przypisanego mi w pkt. II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., tj. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll ustala z dniem … 1 pazdziernika 2013 r.

W dacie zlozenia niniejszego pisma wciaz jestem scigany za ten czyn.

 

Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk przy udziale ktorej sedzia Beata Stoj rozpoznaje sprawe przeciwko mnie, od wielu miesiecy odmawia mi zlozenia wniosku, jak wyzej, a sedzia Beata Stoj raz za razem grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie oraz wydaje Policji nakazy poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki. Ostatnio Policja poszukiwala mnie przed miesiacem, w dniu 6 grudnia 2013 r.

Moze sie zdarzyc, ze policjanci zastana mnie w mieszkaniu matki i doprowadza do aresztu.

Jesli zatem Prokurator Rejonowy nie spelni do dnia 15 stycznia 2014 r., mojego z cala pewnoscia slusznego zadania, jesli otrzymam kolejne pismo informujace mnie o … mowach koncowych lub o tym, ze „w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach.”, rozpoczne prowadzony w Prokuraturze protest glodowy.

Nie bede jadl, ani pil.

Ze wzgledu na kilka przypadkow w ostatnich latach zagadkowych, budzacych ogromne watpliwosci samobojstw, uzasadnianych potem przez sledczych problemami samobojcow oraz ich chorobami psychicznymi, depresjami itp. informuje, ze ja nie popelnie samobojstwa.

Dlaczego mialbym je popelnic?
Dlatego, ze Zyd ortodoks radykalny tuman okrutny i msciwy prof. Andrzej Zoll z malzonka oszustka adw. Wieslawa Zoll po znacznym podreperowaniu dzieki mnie budzetu domowego – honorarium adw. Wieslawy Zoll wyplacone jej przez moja niepracujaca w okresie rozwodu zone w kwocie lacznie kilku tysiecy zlotych z otrzymywanych ode mnie alimentow przeznaczonych na pokrywanie kosztow utrzymania naszych dzieci – postanowili razem z ich osobowosciowymi klonami, sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie uczynic mnie przestepca?

Po tym, gdy znaleziono niezyjacego Andrzeja Leppera sledczy ustalili, ze przyczyna jego smierci bylo zalamanie psychiczne.

W wydaniu z dnia 20 grudnia 2012 r. „Fakt” podal: „Gigantyczne dlugi, upadek polityczny, procesy sadowe i depresja – to wszystko razem, zdaniem sledczych pchnelo Andrzeja Leppera do samobojstwa. Prokuratura ma juz gotowy raport. Do raportu dotarla „Gazeta Wyborcza”. – O desperacji Leppera swiadczy m.in. fakt, ze gromadzil wrozby, obliczal sprzyjajace fazy ksiezyca. Takie notatki prokuratura znalazla wsrod jego dokumentow – opisuje gazeta. Powodem samobojczej smierci polityka bylo zalamanie psychiczne.”
Zrodlo: „Powodem smierci Leppera bylo zalamanie psychiczne” ; „Fakt”, 20 grudnia 2012 r., s. 6

 

Ja tez jestem zadluzony. Moje dlugi przekraczaja kwote 200.000,00 zlDaleko mi jednak do zalamania psychicznego, depresji, itp. Ciesze sie doskonalym zdrowiem i jeszcze lepszym humorem.

Nie gromadze wrozb, lecz kolejne dowody poswiadczajace naruszenie od lat przez sedziow i RPO Andrzeja Zolla oraz jego malzonke adw. Wieslawe Zoll, a potem takze przez prokuratorow i RPO Irene Lipowicz moich praw – wczesniej takze mojego syna, przez RPO A. Zolla i sedziow – oraz pozbawienie mnie moznosci korzystania z nich.

A propos humoru … czy nie bedzie groteskowa sytuacja, ze ja bede glodowal – byc moze umieszczony na koszt panstwa w szpitalu – tylko dlatego, ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nieskazitelnego charakteru Krystyna Kowalczyk zamierza czekac ze zlozeniem slusznego wniosku w sprawie przeciwko mnie do … mow koncowych?
A moze ona czeka razem z sedzia Beata Stoj, ze zakonczy sie mowa … pogrzebowa i po niej one umorza postepowanie przeciwko mnie …? To przeciez tez jedna z taktyk stosownych przez nieskazitelne charaktery w prokuratorskich i sedziowskich togach, skutecznie zastosowana wobec sp. Claudiu Crulica –
szczegolowe informacje na temat mordu dokonanego na C. Crulicu podala Malgorzata Rejmer w opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” i umieszczonym w Internecie artykule pt. „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04.

 

Podkreslic nalezy, ze forma protestu, ktory zamierzam prowadzic, tj. niejedzenie i niepicie, bedzie stanowic ogromne zagrozenie dla mojego zdrowia i zycia.

O tym, czy go bede prowadzil poinformuje prokuratora, z ktorym spotkam sie w dniu 15 stycznia 2014 r. podczas cotygodniowego dyzuru pelnionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.Bedzie zatem obowiazkiem tego prokuratora zawiadomic o mojej decyzji rozpoczecia protestu Policje, a tej odwiezienie mnie do szpitala.

Wobec opisanych wyzej okolicznosci, w tym grozb stosowanych wobec mnie przez sedzie B. Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – oraz kilkukrotnego poszukiwania mnie przez Policje na jej polecenie, to dla mnie alternatywa i tak bardziej atrakcyjna niz ewentualne umieszczenie mnie przez sedzie Beate Stoj – przy udziale czekajacego na … „mowy koncowe” Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – w areszcie.

Odwieziony ewentualnie do szpitala bede prowadzil protest glodowy – tj. nie bede jadl ani pil, odmowie poddania mnie badaniom i przyjmowania jakichkolwiek lekow – ale czekajac cierpliwie na sluszna decyzje Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod bede pod opieka lekarzy, a co najwazniejsze, nie zostane pozbawiony – mam nadzieje – mozliwosci kontaktowania sie z osobami udzielajacymi mi pomocy, jak w ostatnich miesiacach, miedzy innymi, Poslowie Anna Grodzka i Andrzej Duda.

 

Szanowni Panowie,

 

Gdy w okresie od dnia 26 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r. prowadzilem calodobowo sluszny protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie celem zapobiezenia grabiezy mojego mieszkania, ktorej chcialy dokonac na moja – a raczej mieszkajacych w nim moich dzieci z moja byla zona – szkode przez wymuszenie sadownicze, tj. celem wyegzekwowania ode mnie z tytulu przedawnionego roszczenia w kwocie 8.750,00 /slownie: osiem tysiecy siedemset piecdziesiat/ zl, sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Teresa Dyrga i Prezes Sadu Barbara Baran, pracownicy firmy swiadczacej Sadowi usluge ochrony straszyli mnie – jak mnie informowali na polecenie wladz Sadu – interwencja Policji i usunieciem mnie przez nia pod przymusem jesli nie zaprzestane protestu. Ostatecznie wezwali na moja prosbe Policje, a Panow interweniujacy podwladni poinformowali mnie, ze moge protestowac, bo teren Sadu jest miejscem publicznym, udzielili mi pouczenia, zebym protestem nie zaklocal pracy Sadu oraz poprosili, zebym zawiadomil Policje jesli zle sie poczuje.

Mialem wtedy racje i ostatecznie musiala mi ja po 16 dobach przyznac prezes Sadu Barbara Baran wycofujac sie z grabiezy mieszkania.

W obecnie zgloszonej sprawie prawda i prawo takze sa po mojej stronie.

Tym razem jednak jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nie spelni mojego z cala pewnoscia slusznego zadania z pisma do niej z dnia 10 stycznia 2014 r. ja sam poinformuje Policje telefonicznie o rozpoczeciu przeze mnie z tego powodu w Prokuraturze protestu glodowego polegajacego na tym, ze nie bede jadl, ani pil, a Policja bedzie musiala odwiezc mnie do szpitala.

Bede tam czekal – nie jedzac i nie pijac, ewentualnie wbrew mojej woli „leczony” – na doreczenie mi kopii wniosku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi nieslusznym aktem oskarzenia prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 10 stycznia 2014 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 roku

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 roku

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 roku

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 19 lipca 2013 roku

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 30 lipca 2013 roku

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 roku

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 roku

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 7 stycznia 2014 r.

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ko 640/08 pismo z dnia 30 pazdziernika 2008 r. Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

1 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem. Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

2 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

3 Przesluchiwany przez sedziego T. Kuczme w dniu 17 czerwca 2007 r., prof. Andrzej Zoll zeznal: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa.Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

Prof. Andrzej Zoll sklamal. W sytuacji, o ktorej poinformowal Sad, ulotki rozdawal Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Pan Krzysztof Lapaj. Nie bylo w nich tresci zniewazajacych prof. Andrzeja Zolla ani urzedu RPO. Opisano w nich w zgodzie ze stanem faktycznym, w jaki sposob prof. Andrzej Zoll wypelnial – czyli nie wypelnial – obowiazki Rzecznika Praw Obywatelskich.

4 Artykul 322 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.”

5 Sygn. Ko 1551/10 PROTOKOL PRZESLUCHANIA SWIADKA, Krakow, dnia 11 stycznia 2011 r. godz. 9:30 Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod protokolujac osobiscie, (…) Swiadek podal nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko:Andrzej Zoll (…) Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych zeznan i pouczony o tresci art. 183 § 1 k.p.k. zeznaje, co nastepuje: (…) Jak zostalem Rzecznikiem zaczalem otrzymywac listy wyrazajace skargi na dzialania sedziow i mojej zony. Ja przekazywalem listy do Rady Adwokackiej w Krakowie. Dyrektor mojego Biura odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo, zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej i to nie jest komfortowa sytuacja.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10, Protokol przesluchania Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

Certaines questions vous semblent un peu… genantes ?
« – J’ai besoin d’amour acheter vrai cialis en ligne ou bien je suis une personne totalement insignifiante.
Quand achat cialis securise une acheter du levitra ligne derivation externe des urines est prevue, le choix du site d’implantation de la stomie sur l’abdomen est primordial pour le confort de vie ulterieur.

Selon les regions, il se consomme en soupe, en sauce, vente de levitra paris en salade prix cialis 25 etc.
Il y acheter du cialis en suisse prix du viagra sur internet a beaucoup de gens qui ont les symptomes de la cornichonnerie d’amour, surtout lorsqu’ils sont jeunes, et c’est rarement acheter viagra bon marche acheter viagra sans ordonnance un comportement qui continue le reste de la vie. Parce qu’on peut savourer les plaisirs en solo tout en restant ecolo, les fabricants de sextoys ont saisi au vol la tendance green. Sachez qu’une mycose n’est que desagreable, elle ne degenere jamais et ne se complique pas. Et puisque le Viagra, le Cialis et le Levitra agissent de la meme maniere, il est tres probable que si vous n’etiez pas satisfait des resultats de l’un, vous seriez probablement insatisfait avec les autres. Dans ce dernier cas, les formulations peuvent etre bioequivalentes mais des facteurs externes (tels que l’etat de sante des malades) n’ont pas permis d’etablir la bioequivalence. L’avantage du cialis generique c’est la longue duree de son efficacite. Une simple liposuccion sous anesthesie locale peut lui redonner sa jeunesse (1 000 a 1 500 €). le point G et l’orgasme vaginal notamment, ont fait et font encore tres mal a l’education sexuelle des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes.
Ces levitra en ligne france couples qui font l’amour Oui, la viagra sur internet sexualite est importante dans un couple.
La dependance acheter cialis fr psychique est acheter levitra ligne liee a la sensation de plaisir procuree par l’ingestion du medicament.
Les crampes menstruelles peut etre attenue administre par voie vaginale par le citrate de sildenafil Les femmes avec moderee a severes crampes menstruelles peuvent trouver un soulagement dans une classe de vente cialis doctissimo la dysfonction erectile medicaments, selon une equipe de chercheurs prix cialis 10 mg maroc dirigee par Penn State College of Medicines Richard Legro.
Quindi applicare i ratti per 7 giorni, circa 10 volte il massimo approvato di dosaggio (per persone) al viagra e scoperto che non c’e che un acquisto cialis postepay numero significativo di adipociti bianchi sono dove comprare cialis generico line state trasformate in cellule di grasso gialle.
I problemi di erezione sono comuni soprattutto negli comprare viagra generico online acquistare viagra o cialis uomini piu anziani, ma non dovete vivere con questi problemi.
Una donna che si sente poco desiderata e amata, e anche una donna che perdera presto la voglia di fare l’amore con il suo compagno», spiega Donatella Marazziti (puoi chiederle un consulto), professore associato di psichiatria costo cialis in farmacia all’Universita prezzo del cialis da 10 mg di Pisa.
Quando vi acquistare viagra generico italia sara chiarito qual’e il trattamento piu adatto a vendita priligy voi, potrete accedere alla nostra area protetta sui trattamenti, dalla quale potrete acquistare il Propecia.
Slimex aiuta a risolvere questo costo del viagra in italia problema, non avrete piu voglia di fare snack ogni mezz’ora!
Un utilizzo nel lungo periodo del Valium puo acquistare viagra generico italia portare a tolleranza, dipendenza e alla fine acquisto cialis generico online sindrome da astinenza.
Negli studi con dosi fisse, la percentuale dei pazienti che ha riportato un miglioramento e stata del 62% (25 mg), 74% (50 mg) e 82% (100 mg), rispetto al 25% riportato con il placebo. I farmaci aiutano, ma risolvere il problema dell’eiaculazione precoce e anche un fatto psicologico. I problemi di erezione possono derivare da uno qualsiasi di questi fattori e stress, mancanza di autostima, ansia e nervosismo certamente contribuiscono a causare o peggiorare la situazione. E’ noto a tutti che i generici sono sostituti a basso costo della costosa pillola blu che e stata creata da Pfizer. Di questi ragazzi alle prese con le prime compra priligy esperienze si parla molto. Per priligy in farmacia esempio, se una pastiglia di famosa Viagra contiene massimo 100mg priligy on line originale di priligy acquisto on line principio attivo dove posso acquistare priligy – citrato di Sildenafil, e Cialis Massimo- 20mg di Tadalafil, prodotto falsificato contiene di solito molto di piu. La liberalizzazione della societa a partire dalla seconda meta del XX secolo. Gli effetti collaterali si possono rafforzare in caso di scorretta assunzione del dosaggio.
Questa azione di PDE-5 e la trasmissione del ossido nitrico e la funzione primaria di tutti i trattamenti cialis in vendita popolari vendita cialis san marino per la disfunzione erettile presenti sul mercato oggi, e solo questi trattamenti affrontano il problema di ossido nitrico.
In mancanza di reciprocita o quando viagra generico vendita on line le esigenze non vengono rispettate, e importante farmaci cialis stabilire dei limiti e far presente quali sono le nostre aspettative, sia a noi stessi che al partner.
E preferibile evitare l’assunzione di cialis da parte di individui che presentano allergie ai componenti del farmaco e chi fa utilizzo di nitrati o alfa-bloccanti, ovvero dove comprare viagra in farmacia acquisto viagra generico on line vendita viagra su internet medicinali utilizzati per la cura dell’iperplasia prostatica e l’alta pressione sanguigna.
Voila pourquoi plusieurs achat priligy france pharmacie personnes optent aujourd’hui pour ou acheter priligy en france l’achat priligy vente en france du viagra en ligne.
Anche in questo caso gli studi condotti finora non acquistare cialis on line mettono in luce particolari pericoli, in termini di cialis a poco prezzo comportamenti e deficit sessuali o relazioni di dove comprare viagra a roma coppia.
Avec un seul comprime de 20mg cialis original que vous avez viagra internet ete sur d’avoir des erections fermes et ce acheter du viagra pas cher pour une cialis soft generique periode de rendement jusqu’a 36 heures.
Fortunatamente dove comprare il viagra come acquistare il cialis in farmacia non esiste solo un tipo di farmaco per cui laddove uno non dovesse funzionare si possono sempre testare gli altri 2 questi farmaci hanno importanti effetti collaterali per cui non possono essere assunti autonomamente:
Apres avoir passe trop de temps sur prix viagra en belgique facebook, ce tadalafil sans ordonance systeme propecia generique en france envoie une decharge electrique.
Nella costo cialis 5 mg farmacia nostra se vende viagra en la farmacia formacia online potete acquistare levitra a prezzo basso acquisto cialis postepay e senza ricetta!
On recommande de meilleur cialis generique prendre cialis 20-25 minutes acheter vrai viagra ligne avant le vente de levitra pas cher rapport sexuel.
Ed comprare priligy giunge in dove comprare levitra online un certo periodo di acquisto cialis postepay tempo in eta avanzata.
On constate que achat cialis site serieux plus l’homme prend kamagra generique en france de l’age, moins ses erections sont fermes achat viagra uk et plus la periode de repos necessaire entre les erections est longue.
Serve pero dosare la passione e frenare i come comprare cialis senza ricetta propri istinti e le pulsioni naturali a viagra costo acquistare cialis milano consumare velocemente il rapporto sessuale per sperare in un relazione duratura?
Si le traitement s’avere inefficace, achat kamagra france pharmacie vous pourrez acheter kamagra en ligne essayer le dosage le plus fort, soit 60 mg.
Consultez votre medecin si tadalafil en ligne vous site de confiance achat cialis soft remarquez un symptome qui vous inquiete pendant que vous employez ce medicament.
Generico senza prescrizione grazie alla lunga generico per il miglioramento dei prodotti e si propone la quantita di popolare.questo cialis generico in farmacia in italia farmaco che la per comprare il cialis ci vuole la ricetta forma generica del prodotto originale.
Puoi sito sicuro dove comprare cialis risparmiare, cialis comprare on line e veloce e inoltre e completamente anonimo!