16.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do członków najwyższego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.

Krakow, dnia 16 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 3. Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 16. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 17. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 18. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 21 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 22 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 162 Kodeksu karnego:
  „§ 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 297 Kodeksu postepowania karnego:
  § 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 3. Artykul 326 Kodeksu postepowania karnego:

§ 1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. poinformowala mnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego1 Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Poinformowany ja wyzej, skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. zlozylem – Zalacznik 3:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 14 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo, jak na str. 10 do 12 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. ustalenia Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ oraz Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, ze material dowodowy zebrany przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ nie pozwala na ustalenie, czy ja jestem sprawca lub wspolsprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

   2. stanowisko sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj przedstawione w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r., w ktorym podano, ze strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, z mocy ktorego sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k.., z mocy ktorych karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa ze:

   1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 15 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 15 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.Wniosek, by sprawy zgloszonej niniejszym pismem nie rozpoznawala pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania oraz wzbraniajaca sie w sposob kompromitujacy Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod przed przyznaniem sie do niedopelnienia obowiazkow spowodowanych brakiem zdolnosci jak wyzej, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 10 stycznia 2014 r. – Zalacznik 3

 

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – a Sad Rejonowy w Debicy sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za wszystkie czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan – o to, ze – Zalacznik 1: w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1

 

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., sygn. akt: IV KO 44/06, Sad Najwyzszy przekazal sprawe do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy.

 

W sprawie, jak wyzej raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok, wydany przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06 /Dz. U. z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 4

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.
  Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 5

 

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich przypisanych mi czynow, sprawe – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan – rozpoznaje sedzia Beata Stoj.

 

Pouczony przez Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk jak w zacytowanym wyzej pismie z dnia 3 lipca 2013 r. /Zalacznik 2/, w srode 15 stycznia 2014 r., zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 10 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/ stawilem sie w Prokuraturze. Bylem pierwszy wsrod oczekujacych na spotkanie.

Poinformowano mnie, ze spotka sie ze mna Zastepca Prokuratora Rejonowego Pan Tomasz Waszczuk oraz ze bede musial chwile zaczekac.

Czekalem do godz. 14:45, a nastepnie opuscilem Prokurature.

Nie mam pretensji do Pana Prokuratora Tomasza Waszczuka za dosc dlugie na niego oczekiwanie. Czekajac doszedlem wszak do wniosku, ze poniewaz podczas spotkania ze mna mialby udzielic mi odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 10.01.2014 r. w sprawie, w ktora nie byl wczesniej zaangazowany – Panie Krystyna Kowalczyk i Edyta Fraczek-Padol doskonale znaja sprawe sygn. 1 Ds. 39/06/S – nadto krotki mogl byc okres od 13.01 do 14.01.2014 r. /10 stycznia 2014 r. to byl piatek/ na dokladne zapoznanie sie z nia. Uznalem, ze jest w moim dobrze pojetym interesie, zeby Pan Prokurator mogl sie dobrze zapoznac z aktami sprawy i podjac decyzje, co do ktorych nie bedzie mial najmniejszych watpliwosci.

Uznalem takze, ze pomocne w ich podjeciu – w tym ewentualnie w skonfrontowaniu stanowiska z opiniami Pan Krystyny Kowalczyk i Edyty Fraczek-Padol – a zatem z ostateczna korzyscia dla mnie, bedzie jesli raz jeszcze przedstawie argumenty uzasadniajace moje wnioski oraz dowody poswiadczajace slusznosc moich zadan.

Przedstawie je w kolejnosci, jak w pkt. II str. 1 niniejszego pisma.

 

Ad. pkt. II.1 str. 1

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w.w. czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Po doreczeniu akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 4 listopada 2006 r., w dniu 30 listopada 2006 r. sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /wtedy Piotr Kosmaty/ w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 6: „Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. (…)

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

(…) Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 6

 

Prokurator Radoslawa Ridan zaskarzyla to postanowienie zazaleniem z dnia 8 grudnia 2006 r., poswiadczajac w uzasadnieniu, ze niedopelnila obowiazkow, prezentujac stanowisko, ze ich nie musi dopelnic oraz udzielajac Sadowi pouczenia, ze jesli stwierdzi, ze ona sie pomylila, to bedzie mogl wydac wyrok uniewinniajacy mnie – Zalacznik 7: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc,zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

 

Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dal sie przekonac prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2007 r. / sygn. akt II Kz.675/06/

 

Po uchyleniu postanowienia z dnia 30.11.2006 r. sedzia T. Kuczma zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan.

Wirtualna Polska S.A., pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy – Zalacznik 8: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski

S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099 – Zalacznik 8

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 9: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 9

 

Zebrawszy dowody jak wyzej, sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. wyrok, sygn. II K 451/06, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow, przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. podajac w uzasadnieniu – i powolujac sie na w.w. pisma operatorow internetowych – miedzy innymi – Zalacznik 10: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 10

 

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok – patrz: str. 4 oraz Zalacznik 4 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 5

 

W dniu 11 grudnia 2012 r. sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym poswiadczyla rzeczywisty stan faktyczny – Zalacznik 13: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11

grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 13

 

Ad. pkt II.2, str. 2

Prokurator Radoslawa Ridan podala w opisie kazdego z 18 czynow, przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, ze je popelnilem w okresie – Zalacznik 1: „od stycznia 2003 r.,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1

 

Tymczasem:

 1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 9:INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje: Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW:http://zkekus.w.interia.pl/, Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183 – Zalacznik 9

 1. prokurator Radoslawa Ridan podala w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r., sygn. II K 451/06 – Zalacznik 7: „(…) Kazdy wydrukowany bowiem dokument ze stron internetowych posiada na gornej stopce date jego umieszczenia na stronie internetowej. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

 1. prokurator generalny Andrzej Seremet podal w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 10: „Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy,Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.(…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 10

 

Nikt nie mogl zamieszczac od stycznia 2003 r. materialow, skoro strona ta zostala utworzona 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

 

Ad. pkt II.3, str. 2

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia czyny z art. 226 § 1 K.k. i opisala je jako zniewazenie 15 wymienionych na str. 4 niniejszego pisma sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /tzn. za posrednictwem Internetu/.

Sciganie z art. 226 § 1 K.k. w tym zakresie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Trybunal Konstytucyjny orzekl wyrokiem z dnia 11.10.2006 r.: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi:Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi,a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie zpelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Niedopuszczalnosc scigania od dnia 19.10.2006 r. z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – a nie podczas i w zwiazku – poswiadczyli w sprawie przeciwko mnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniom z dnia 15.09.2010 r., sygn. II Ko 283/10 – Zalacznik 4:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 4

 1. sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie

sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 12:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 12

 

Po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. i po zwroceniu przez sedziego T. Kuczme w.w. postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. /patrz: str. 5 oraz Zalacznik 6/ sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego, bylo obowiazkiem prokurator R. Ridan wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow. Prokurator R. Ridan nie uczynila tego jednak. Bylo zatem jej obowiazkiem zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak takze nie uczynila.

Poniewaz sedzia Tomasz Kuczma rozpoznajac sprawe przeciwko mnie juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego takze nie wyeliminowal przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow I, III – XVII, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 4:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 4

 

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. zmienila kwalifikacje prawna czynow I, III – XVI przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. w art. 226 § 2 K.k. tworzac na jej uzytek „nowy” przepis prawa, tj. laczac przepis art. 216 § 2 K.k. z opisem z art. 226 § 1 K.k. Opisala kazdy z czynow I, III – XVI jako … „zniewazenie sedziego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. czyn z art. 216 § 2 K.k.”Zalacznik 11:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11

 

Pomijajac fakt, ze taki przepis prawa nie istnieje w ustawie Kodeks karny, to dzialanie sedzi Beaty Stoj nie rozwiazuje jej i Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod ze sciganiem mnie z art. 226 § 1 K.k.

Postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. zostalo bowiem uchylone przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. i w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany w przypadku czynow I, III-XVI wedlug opisow prokurator R. Ridan, tj. za … zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 K.k. A to jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Natomiast jesli by nawet przyjac „wariant” sedzi B. Stoj, Panstwo – tj. sedzia Beata Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – scigacie mnie w dacie za 15 czynow, ktorych karalnosc ustala w … dniu 31 maja 2013 r. lub w dniu 31 wrzesnia 2013 r.

Czyn z art. 216 § 2 K.k. jest bowiem scigany z oskarzenia prywatnego, a jak wyjasnila sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. – Zalacznik 11: „W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.).

(…) Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11

 

W sporzadzonych przez nia w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. opisach, prokurator Radoslawa Ridan podala, ze przypisane mi przez nia czyny popelniac mialem:

 1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. czyny: III, IV, V, VII, IX, X – w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r.

 

Wedlug prawa podanego przez sedzie Beate Stoj, tj. art. 101 § 2 K.k.2 i w art. 102 K.k.3 ich karalnosc ustala zatem 8 lat po zakonczeniu okresu ich popelniania, tj. – jak wspomnialem, z dniem 31 maja 2013 r. /czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI/ i z dniem 31 wrzesnia 2013 r. /czyny: III, IV, V, VII, IX, X/.

Ktorej z „opcji”, by zatem nie wziac pod uwage, tj. czy tej z aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, czy tej sedzi B. Stoj z uchylonego potem postanowienia z dnia 14.06.2013 r., w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany z razacym naruszeniem prawa:

 1. materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., poniewaz jestem scigany z tego artykulu w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., lub

 2. procesowego, okreslonego w art. 17 § 1 K.p.k., ktory stanowi: „Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: 6) nastapilo przedawnienie karalnosci,”

 

Ad. pkt II.4, str. 2

W pkt. II aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyn opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k. Z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest to czyn scigany z oskarzenia prywatnego4. Sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik 11: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11

 

Skoro zatem Adw. Wieslawa Zoll pragnela mnie uczynic przestepca, to powinna zlozyc prywatny akt oskarzenia, a nie korzystac z laskawosci dla niej prokurator Radoslawy Ridan, potem sedziego Tomasza Kuczmy, a obecnie – po uchyleniu skazujacego mnie za ten czyn wyroku sedziego T. Kuczmy – sedzi Beaty Stoj.

Nie dosc jednak, ze jestem scigany osmy rok z oskarzenia publicznego za czyn scigany z oskarzenia prywatnego, to w dodatku … czwarty miesiac po ustaniu karalnosci tego czynu. Prokurator R. Ridan podala w opisie czynu II aktu oskarzenia, ze byl popelniany w okresie: od styczniado wrzesnia 2005 r.

A zatem z mocy podanego wyzej – w tym przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k. i 102 K.k., w przypadku czynu opisanego w pkt. II aktu oskarzenia jestem w dacie zlozenia niniejszego pisma scigany za czyn, ktorego karalnosc ustala z dniem 31 wrzesnia 2013 r.

Wskazac nalezy, ze poniewaz czyny I, III-XVI prokurator R. Ridan przypisala mi jako popelnione w zbiegu art. 226 § 1 K.k. z art. 212 § 2 K.k., to z tytulu art. 212 § 2 K.k. ich karalnosc takze ustala, z dniem 31 maja 2013 r. /czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI/ i z dniem 31 wrzesnia 2013 r. /czyny: III, IV, V, VII, IX, X/.

 

Ad. pkt II.5, str. 2

W pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyn, ktory opisala jako – Zalacznik 1: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1

 

Tymczasem wskazac nalezy, ze nawet byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll – podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
  Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla – ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.;

co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia rzecznika praw obywatelskich z art. 226 § 3, a czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 

Wskazac nalezy, ze poniewaz czyny XVII prokurator R. Ridan przypisala mi jako popelniony w zbiegu art. 226 § 3 K.k. z art. 212 § 2 K.k. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. to z tytulu art. 212 § 2 K.k. jego karalnosc ustala, z dniem 31 maja 2013 r.

 

W zwiazku z powyzszym wnosze oraz informuje jak na wstepie.

 

xxx

 

Na zakonczenie pragne nadmienic, ze wystapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod z wnioskiem jak w pkt I, str. 1 do Sadu Rejonowego w Debicy, jest dla mnie szczegolnie wazne, albowiem przede mna kolejna sprawa, w ktorej scigany jestem za … nekanie.

W dniu 14 stycznia 2014 r. doreczono mi Wezwanie o tresci – Zalacznik 14: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanegow sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny Anna Karteczka

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo (art. 75 § 1 kpk).

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 14

 

Art. 190a § 1 K.k. stanowi: „Kto przez uporczywe nekanie innej osoby lub jej najblizszej wzbudza u niej uzasadnione okolicznosciami poczucie zagrozenia lub istotnie narusza jej prywatnosc, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Nie stawilem sie w wyznaczony mi terminie 13 stycznia 2014 r. poniewaz przesylke listowa polecona zawierajaca Wezwanie doreczono mi w dniu 14 stycznia 2014 r.

Nie wiem kto tym razem czuje sie przeze mnie krzywdzony – mam nadzieje, ze nie znowu prof. Andrzej Zoll, ktory uczyniwszy mnie przestepca w opisanych wyzej okolicznosciach, wczesniej, w okresie od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r. naruszal jako Rzecznik Praw Obywatelskich konstytucyjne i ustawowe prawa mojego wtedy maloletniego chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia, a obecnie jojczy i skarzy sie na mnie mediom, ze to ja jemu zatruwam zycie5 – ale sie dowiem i poinformuje Adresatow kopii niniejszego pisma.

Pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem wniosek – Zalacznik 15: „Wniosek o wydanie mi w dniu 22 stycznia 2014 r. postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow w sprawie sygn. 4 Ds./256/13 wraz z uzasadnieniem.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego – Zalacznik 15

 

W dniu 22 stycznia 2014 r. odbiore zatem w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S wniosek, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma – lub rozpoczne protest glodowy – a w zlokalizowanej w tym samym budynku Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod postanowienie w sprawie sygn. 4 Ds./256/13 o przedstawieniu mi zarzutow.

Wnosze, jak na wstepie.

 

W zalaczeniu przesylam ulotke, ktora bede dystrybuowal podczas protestu – Zalacznik 16.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 10 stycznia 2014 r.

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 9. Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 13. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego

 15. Ulotka informujaca o protescie

1Gdybym ja mial sie podpisac pod zacytowanym wyzej pismem, to bym slowo „interesantow” napisal rozpoczynajac od duzego „I”, a slowo „jego” od malego „j”. W kulturach bowiem organizacji, w ktorych ja pracowalem – zanim mi prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan zakonczyla kariere zawodowa sporzadzajac akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – najwazniejszy byl Klient tych organizacji, a nie ich kadra menedzerska. Nawet jesli pracownik organizacji, w ktorych pracowalem mial zawyzona samoocene, lub odczuwal potrzebe dowartosciowywania sie, to ze swoja megalomania lub kompleksami nie wolno mu bylo obnosic sie przed klientami firmy.

Nie pisalbym o tym, gdyby nie fakt, ze w przypadku sprawy, przeciwko mnie, w ktorej Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod sciga mnie lacznie 9 rok – postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r. – zasady, wedlug ktorych Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk sporzadzila pismo z dnia 3 lipca 2013 r. sa skutkiem kultury organizacyjnej Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Organizacje, w ktorych pracowalem funkcjonowaly wedlug zasady: „Po pierwsze Klient”. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie schod funkcjonuje juz od czasow, gdy Prokuratorem Rejonowym byla prokurator Lidia Jaryczkowska, a potem prokurator Piotr Kosmaty, wedlug zasady: „Po pierwsze Prokurator”.

2Artykul 101 § 2 Kodeksu karnego: „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

3 Artykul 102 Kodeksu karnego: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

4 Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 

5 „O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla. Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat: -Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi. Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy. Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll, gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.” – Zrodlo: Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Pour y prendre du plaisir, il faut y croire acheter cialis pour femme et viagra france pharmacie donc se programmer mentalement.
Je crois que generique priligy vous comprenez le acheter viagra france sens de la metaphore.
Il achat propecia generique france est tres important de garder une bonne communication tout au long de la grossesse, car meme si, pour la femme, pratiquement rien n’a change cote libido (meme que bien souvent, le desir est quintuple en deuxieme trimestre!), propecia generique en france l’homme peut se questionner.

En Islande, votre voisine peut etre une cousine cialis viagra en ligne eloignee.
«Il y a souvent un fond de verite derriere les sarcasmes et les blagues mesquines», confirme Naomi*, expliquant pourquoi elle et son mari evitent les remarques humiliantes, meme sous forme de plaisanterie. Plusieurs d’entre eux vous diront qu’il est pratiquement plus sexy de voir une femme en petite tenue que de la voir entierement nue. Utilisez vos corps, vos vulnerabilites et votre volonte de prendre des risques, etape par etape, sur le chemin de la guerison. Il faut se donner le droit d’avoir une opinion, des pensees, des actions ; et se les approprier sans jamais les denigrer ou les nier (donc au quotidien, on se force a donner son avis dans une conversation avec autrui). En conclusion, un traitement de 6 mois vous permettra d’agrandir la longueur de votre penis de viagra cialis acheter cialis pour homme prix 7,5 cm supplementaires et le diametre de 50%. Pour etre sur de donner du plaisir a l’autre quand on le caresse, il faut etre tres attentif a ses reactions. Le mode par defaut est par contre perturbe chez les personnes souffrant de depression, de la maladie d’Alzheimer ou de schizophrenie. Le plaisir comme vous acheter cialis pour femme kamagra france ne l’avez jamais connu jusqu’a present.
Il se peut que ce acheter un viagra soit acheter viagra detail une douleur de type vasculaire ou la tete semble vouloir exploser pendant le plaisir sexuel.
Encore une particularite est ce que meme apres l’ejaculation vous aurez l’erection pendant quelque temps ce qui vous permettra de faire plaisir non seulement a achat priligy en france vous-meme mais kamagra oral jelly generique aussi a votre partenaire.
Dose oubliee Si vous avez kamagras en ligne manque de prendre une dose de medicament des que vous vous en ou acheter du kamagra sur paris souvenez.
L’ansia di prestazione puo impedire erezione, dice uno studio pubblicato kamagra prezzo farmacia sulla rivista Ricerca e Terapia di Comportamento.
E questo che qualifica e che viagra generico farmacia online fa essere dove acquistare viagra line tenuto in considerazione dagli altri, specialmente dagli amici.
Incontinenza dove comprare viagra su internet da rigurgito- vendita cialis roma e un tipo di incontinenza raro.
Eliminando le sigarette, non eccedendo con le sostanze alcooliche (un bicchiere di vino rosso non comprar viagra sin receta en farmacias puo far male, anzi) e praticando attivita fisica in modo corretto ed equilibrato, si potra godere di una vita sessuale molto piu soddisfacente per se e per la propria partner, oltre ad un miglioramento kamagra in italia generalizzato del benessere del proprio organismo.
Ad esempio, comprare viagra online e sicuro un uomo molto piu vecchio comprare cialis a palermo della donna.
Molto spesso non si pensa che anche queste pratiche sessuali, possano essere fonte di malattie; purtroppo il sesso come acquistare il cialis on line orale non e esente da complicazioni quali:
Problemi con la potenza – una prova molto difficile per qualsiasi uomo, anche per quello piu potente. I problemi viagra prezzo in farmacia sessuali, qualunque essi comprare viagra in svizzera siano, sono spesso determinati da svariati fattori, che a piu livelli, interagiscono tra di loro, contribuendo a creare una disfunzione e soprattutto il suo mantenimento immodificato nel tempo. La disfunzione erettile (impotenza) – l’impossibilita dell’uomo di ottenere e mentenere un erezione adeguata per un atto sessuale. Di questo affermano i miti, in cui esiste l’omosessualita e bisessualita, per esempio, i giovani dipendenti agli dei (Apollo, Zeus, ecc.) Bere 2 bicchieri d’acqua ogni 2 ore di giorno vi aiutera a perdere peso. Nello specifico i giovani sono risultati essere i piu distratti. Se il sildenafil viene assunto con il succo di pompelmo, cio puo causare un modesto aumento del vendita viagra in farmacia livello ematico del sildenafil e puo aumentare la probabilita di effetti collaterali. Se si stanno assumendo puedo comprar viagra en la farmacia farmaci prescritti da uno specialista e non si vede la droga effetto comprare viagra online sicuro positivo, o di malessere, e necessario contattare immediatamente un medico.
Talvolta, il acquisto kamagra on line semplice fatto di parlarne al medico puo restituire comprare kamagra generico fiducia all’uomo.
E in terzo luogo, come acquistare il cialis in farmacia se si vuole fare il sesso vaginale dopo quello anale, non e necessario correre a capofitto in bagno, acquistare cialis inquanto basta per togliere comprare cialis a milano il preservativo.
Possiamo stilare un piccolo come acquistare viagra o cialis elenco tra i piu significativi e facili gesti da riconoscere, prestando la giusta attenzione sia nel caso che dall’altra parte ci sia disponibilita sia in caso che non propecia italia prezzo cialis da 10 mg ci sia interesse.
La levitra original pas cher malnutrition peut aussi prix du levitra 20mg conduire a surpoids.
Spesso viagra en una farmacia le persone soffrono d’obesita non perche sono predisposte all’obesita, ma perche mangiano troppo, acquistare viagra allestero cioe piu di quanto neccessita l’organismo e priligy dapoxetina generico non tutti sono capaci di controllare questo processo.
Apres une telle acheter du viagra online injection, l’erection peut commander levitra apparaitre dans les 15 le viagra pas cher minutes qui suivent.
L’istituto del cervello priligy acquistare online di levitra vendita line queensland hanno analizzato il sesso come un’esercitazione propecia in farmacia fisica.
Vous pouvez commander facilement sur acheter cialis pas cher paris l’internet commander vardenafil ; aucune achat viagra generique prescription n’est necessaire.
Non dubitate- fate il vostro ordine online levitra costo e vendita priligy line migliorate la costo cialis 5 mg in farmacia vostra vita sessuale.
Le generique viagra pas cher troisieme fantasme le achat de viagra en pharmacie plus frequent site serieux vente cialis consiste a faire l’amour avec une auto-stoppeuse.
Se la disfunzione erettile e dove acquistare il viagra viagra farmacia trattato sin dall’inizio, i sintomi levitra 20 mg costo risiederano presto.
Puissance moyenne en augmentant la kamagra acheter en belgique puissance sont aussi une bonne occasion d’aller a contre kamagra vente libre france erektile cialis en ligne fiable dysfunktion.
Fra gli altri, bisogna prestare molta attenzione a scongiurare mancanze in acidi grassi essenziali (definiti brevemente in efa), vitamina b12, ferro e zinco, e spesso e necessario cialis generico costo mexico assumere integratori alimentari perche quest’ultimi sono difficili da trovare all’interno degli alimenti di largo consumo, cialis generico acquisto farmacia e non e raro cuanto vale levitra farmacia che si verifichino delle vere e proprie carenze alimentari.
La acheter propecia libido etait fortement diminuee chez les gestantes, soit une frequence de 81,6 propecia prix %.
Les endorphines soulagent le stress, remontent le moral jusqu’a commander propecia l’euphorie, soulagent la douleur (y compris les maux de tete), meilleur site pour achat propecia et reduisent l’appetit.
Quando acquistare viagra online sicuro si utilizzano prodotti per il sesso disfunzione erettile e stressante per viagra vendita europa il cuore.
La tecnica del teatro povero di jerzy grotowski non sara probabilmente mai essere invocato per la prezzo del viagra 100 comprare viagra generico online realizzazione di un cialis commerciale.