17.01.2014 – Zawiadomienie o popełnieniu przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha przestępstwa znieważnia Sejmu RP do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Krakow, dnia 17 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 6. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 10. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 11. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 12. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 25. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Zawiadomienie o popelnieniu przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha przestepstwa zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – art. 226 § 3 Kodeksu karnego.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Po tym, gdy w lipcu 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymal decyzje o zakazie rytualnego uboju zwierzat naczelny rabin Polski Mordechal Yosef Schudrich przekazal mediom oswiadczenie, w ktorym podal:

 

Wynik glosowania w Sejmu odnosnie dopuszczalnosci uboju rytualnego byl dla nas szokiem. Zwyciezyl calkowicie nieprawdziwy poglad, jakoby uboj taki byl okrutny, czy wrecz intencjonalnie okrutny. Poglad ten zyskal na popularnosci w Europie w latach 30. ubieglego wieku, kiedy to pod wplywem hitlerowskiej propagandy

zakaz uboju wprowadzily Norwegia i Szwecja.”

Zrodlo: „Oswiadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7

 

Porownanie przez naczelnego rabina Polski decyzji Sejmu, najwyzszego organu wladzy Rzeczypospolitej Polskiej, z decyzjami wladz panstw, ktore przed laty ulegly wplywom hitlerowskiej propagandy, jest dla kazdego, kto wie, kim byl Hitler i jakie byly skutki jego dzialan, najwyzsza z mozliwych zniewaga Sejmu.

Tym bardziej, ze:

 1. w Polsce zyje – wedlug danych podawanych od lat przez media – okolo 12.000 /slownie: dwanascie tysiecy/ Zydow, co stanowi okolo 0,03 proc. ludnosci,

 2. specjalna ustawa gwarantuje wspolnotom, ze moga dokonywac uboju rytualnego, jesli mieso sluzy kultywowaniu tradycji religijnych.

 

Malenka w Polsce spolecznosc zydowska posiada zatem prawo do dokonywania uboju rytualnego. Tym bardziej zatem nie zachodzila celem ochrony jej interesu potrzeba zniewazenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez naczelnego rabina Polski.

 

Wskazac nalezy, ze Sejm jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto stanowisko w tej sprawie ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym przez wielu uznawanego za najwybitniejszego prawnika karniste w Polsce, prof. dr hab. Andrzeja Zolla:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.”Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

 2. Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow).” – Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343,

 3. Glownym przedmiotem ochronysaorgany konstytucyjne RP– ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

 

Dzialanie naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha, polegajace na porownaniu w sporzadzonym przez niego i przekazanym mediom do publicznego rozpowszechnienia oswiadczeniu, decyzji konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z decyzjami podejmowanymi kilkadziesiat lat temu przez wladze innych panstw pod wplywem hitlerowskiej propagandy, wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 Kodeksu karnego.

 

 

Zbigniew Kekus

56% des Francais declarent qu’il leur arrive souvent de rentrer de leur travail dans un etat de fatigue qui ne leur permet pas d’assurer viagra naturel en ligne toutes leurs levitra 10mg prix pharmacie taches domestiques.
Ainsi, ils comptent sur le « format novateur de cette application mobile pour susciter l’engouement generique cialis soft et faire naitre la discussion chez les jeunes autour de l’interet kamagra soft tabs du preservatif ».
» Au-dela de ces deux situations, qui cialis pharmacie s’expliquaient aisement par d’autres parametres que le statut hormonal, achat levitra sur internet il n’y avait aucune difference relative aux difficultes sexuelles rencontrees par ces femmes ou leurs partenaires.

Ses centres d’attraction sont differents des enfants de son age qui se achat de levitra en france preoccupent des petites voitures ou de dapoxetine prix poupees.
Le Cialis a un effet de 36 heures, 9 fois plus efficace que ses concurrents (Viagra ou Levitra) Si vous souffriez d’impuissance et que vous cherchiez une viagra moins cher dapoxetine priligy solution saine et efficace alors n’hesitez pas a essayer le Cialis. En revanche, en reaction a l’inflammation, une plaque fibreuse se forme a l’endroit du traumatisme. Une fois dans l’organisme, le champagne est rapidement absorbe dans le sang et fournit des hydrates de carbone et de l’alcool aux celules du cerveau qui developpent l’excitation sexuelle. Par le biais de mes chroniques, je n’ai pas la pretention de regler la totalite de vos problematiques en profondeur. Le pharmacien ou le medecin doit vous dire si le medicament doit etre pris en meme temps que des aliments. Les caresses du visage ont quelque chose de maternant, d’admiratif, de protecteur. Les urologues ayant participe a ENJEU constituaient un achat cialis ligne quebec kamagra generique france echantillon representatif de cette population de medecins specialistes en termes de repartition sur le territoire national, d’age et de type d’exercice (verification a posteriori sur les sources CEGEDIM 2007 [8] et AFU [9]). Si une distance s’installe entre certaines personnes de votre entourage qui vous sont cheres, n’hesitez pas a briser le silence, a susciter les discussions, a eviter les tabous.
Il en perd son visage, remplace par celui de la figure archetypale, et achat de viagra en pharmacie achat viagra toulouse avec lui le sentiment du bonheur.
D’ici la, les incivilites sur la achat cialis ligne france route achat viagra generic comme les insultes, les mauvais gestes, les coups de klaxon ou les queues de poisson ont ete passes au crible.
Apres kamagra en ligne kamagra vente libre france une stimulation sexuelle, le viagra aide au relachement et au dilatement des tissus vaisseaux sanguins peniens pour laisser passer plus de sang vers la zone penienne.
Un’altra particolarita’del farmaco e’ il suo rapido azione, percio uomini farmacia on line priligy non priligy ricetta devono aspettare tanto tempo.
In questi comprare cialis spagna casi, si puo viagra generico uk prendere farmaci sulla base di sildenafil:
Questo comprar viagra sin receta en farmacias aumenta il flusso del sangue al cialis super active generico pene, che risulta nell’erezione.
Si tratta di assicurarsi che il farmaco e stato prescritto, che potete assumere il farmaco o e dapoxetina farmaco viagra generico en farmacia che non state cercando di acquistarlo senza nessuna buona ragione.
Se precio cialis 10 mg farmacia la frigidita e la manifestazione di un problema nel rapporto di coppia un buon come acquistare viagra svizzera inizio per risolvere il disturbo e parlarne con il proprio compagno e cercare insieme di migliorare l’intesa sessuale.
CGMP e vendita viagra in francia formata viagra vendita online sotto l’influenza di stimolazione sessuale.
A quasi tutte le difficolta acquistare priligy on line sessuali si priligy generico forum trova oggi un rimedio se la relazione con il partner e solida e gratificante.
Si puo anche avere il si puo comprare viagra on line farmaco inviato propecia generico on line a un hotel di viagra naturale vendita online vostra scelta!
La vendita cialis in svizzera disfunzione cialis farmacia italia erettile e un problema medico molto diffuso che colpisce almeno un uomo su 3 fra i 40 ed i 70 anni e puo insorgere a qualsiasi eta, sebbene sia piu frequente dopo farmacias online cialis i quarant’anni.
Le retro-pedalage, en marche pour certains, leur fait denier l’aspect morbide propecia acheter en ligne pharmacie en ligne viagra generique du malaise sexuel feminin, et suspecter une propecia en france prix influence marketing des labos pharmaceutiques sur l’apparition de ce nouveau diagnostic (maladie=medicament=business…a mediter).
Spesso alla caduta dei capelli e associata una viagra generico en farmacia sensazione piuttosto generico do viagra pfizer fastidiosa di prurito in comprare viagra on line varie zone della testa.
Pendant vos prix du kamagra 25 mg rapports achat viagra cialis en ligne sexuels, a quel point dapoxetine prix vous a-t-il ete difficile de rester en erection jusqu’a l’orgasme ?
Avere problemi di acquisto cialis napoli erezione di tanto in tanto non e necessariamente un motivo di preoccupazione, se invece la disfunzione erettile levitra farmacia online e un problema continuo puo causare stress, problemi relazionali od influenzare la dove comprare cialis generico line propria autostima.
Ne pas prendre plus d’un comprime achat priligy en pharmacie par prix viagra 50 mg pharmacie jour de viagra naturel.
Difficile acquisto cialis in farmacia cibarsene con precio cialis 20 mg farmacias le posate, obbligando i commensali a consumarla con le mani, succhiandone alcune come acquistare viagra on line parti, come la coda.
Pour plus d’informations, parlez-en a votre medecin et consultez viagra generique quebec le site de vente cialis doctissimo pharmacie ligne vente cialis l’adirs.
Pertanto il prezzo di un equivalente puo essere molto cialis senza ricetta piu basso dove comprare cialis in italia del prezzo che aveva comprare kamagra on line la specialita di marca, quando il principio attivo era ancora coperto da brevetto.
Les cialis soft generique levres, la langue, les mains deviennent achat levitra en pharmacie des allies acheter cialis qualite importants a son excitation…
Tenga in conto che anche le comprar propecia en farmacia stimolante sessuali senza ricetta e rimedi medicinali, cioe kamagra farmacia medicine, e non devono costo cialis 5 mg in farmacia essere consumati da donne, persone minori di 18 anni, bambine e persone che possano mettere in pericolo la sua salute dovuto ad all’inizio attivo contenuto.
La meilleure attitude serait de prendre synthroid en ligne cela comme une experience interessante, de pouvoir se dire commander synthroid :
Cependant, ils peuvent etre achat viagra petite quantite deconseilles viagra medicament dans certains cas de problemes cardiaques.
Tutto cio puo aiutare, ma comprare viagra in svizzera in questo articolo cerchero di darvi alcuni consigli sulle posizioni preferite delle donne, per poter godere viagra online miglior prezzo del piacere di una donna.
Pde 5 farmaci, se assunti insieme alle droghe illegali Farmacia online viagra espana come compresse di nitroglicerina o compresse di ecstasy, possono provocare dove posso comprare il viagra ipotensione (bassa pressione sanguigna), e forse la morte.