20.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusławy Marcinkowskiej

Krakow, dnia 20 stycznia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Prokurator Boguslawa Marcinkowska

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13

 

Do wiadomosci:

 1. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 3. Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Prokurator Adam Zbieranek, Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 8. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 9. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 17. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 18. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 21. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwym rozpoczeciu przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 2. Prezentacja okolicznosci, w jakich na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan jestem scigany za popelnienie przestepstw na szkode:

  1. konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 K.k. i 212 § 2 K.k.,

  2. adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

 3. Wniosek o zapoznanie sie przez Rzecznika Prokuratury Okregowej Krakowie z zalacznikami do mojego pisma z dnia 16 stycznia 2014 do czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /Zalacznik 1/, w tym w szczegolnosci z:

  1. aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1.1,

  2. postanowieniem sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.11,

  3. postanowieniem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 1.12,

  4. trescia artykulow:

   1. 226 § 3 K.k.,

   2. 212 § 2 K.k.,

   3. 212 § 4 K.k.,

   4. 101 § 2 K.k.,

   5. 102 K.k.

 4. Przypomnienie, ze Adresatka niniejszego pisma oszukala opinie publiczna w sprawie mordu popelnionego przez prokuratorow i sedziow z Krakowa na sp. Claudiu Crulicu.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Zollizacja prawa” – «konczone penalizacja przeciwnikow familii Zoll oraz kierowaniem ich na badania psychiatryczne, „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich1 gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

 

Swiadek /Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym. (…) Zona w drugiej instancji zrezygnowala z pelnomocnictwa. (…) Jak zostalem Rzecznikiem zaczalem otrzymywac listy wyrazajace skargi na dzialania sedziow i mojej zony. Ja przekazywalem listy do Rady Adwokackiej w Krakowie. Dyrektor mojego Biura odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo, zaczal sie atak na mnie. (…).”

Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej i to nie jest komfortowa sytuacja.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10, Protokol przesluchania

Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16 listopada 2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

xxx

 

Informuje, ze zlozonym w trzech egzemplarzach pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. skierowanym do czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, tj. Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk oraz jej zastepcow, Edyty Fraczek-Padol i Tomasza Waszczuka zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 21 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 22 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Sprawa przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S jest rozpoznawana od dnia 4 listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/05, II K 854/10/, na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r.

Prokurator R. Ridan przypisala mi popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub wrzesnia 2005 r., w Krakowie, 18 przestepstw za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok w w.w. sprawie /sygn. II K 451/06/ wydal sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma.

Wyrok sedziego T. Kuczmy uchylily nastepnie w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow Sad Okregowy w Rzeszowie /wyrok z dnia 15.09.2010 r./ i Sad Najwyzszy /wyrok z dnia 26.0.2012 r./, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, od listopada 2010 r., tj. czwarty rok, rozpoznaje ja sedzia w.w. Sadu Beata Stoj.

 

W w.w. pismie z dnia 16.01.2014 r. przedstawilem szczegolowe uzasadnienie do zadania, jak w jego pkt. I i wniosku, jak w pkt. II.

Poniewaz uznany przez prokurator R. Ridan z razacym naruszeniem prawa za pokrzywdzonego przeze mnie byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll:

 1. informuje przy kazdej po temu okazji prokuratorow i sedziow, ze ja powinienem sie poddac badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony, ze go atakuje,

 2. skarzy sie na mnie mediom, uzala i jojczy, ze ja mu zatruwam od lat zycie,

 3. informuje media, ze ja potrzebuje pomocy,

pomny stanowiska dotychczas prezentowanego przez niektorych prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie konfliktu prof. Andrzeja Zolla ze mna, obawiajac sie, ze moga kolejny raz zrealizowac dzialania majace na celu ochrone jego i jego malzonki interesu, w niniejszym, kierowanym do Rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie pismie przedstawie okolicznosci, w jakich jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan za popelnienie przestepstw na szkode Andrzeja Zolla jako Rzecznika Praw Obywatelskich i adw. Wieslawy Zoll.

Przede wszystkim wskazac nalezy, ze prof. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll zlozyli obciazajace mnie zeznania w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

Gdyby kazde z nich, gdy wezwane przez prokurator R. Ridan oswiadczylo, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana/y prowadzeniem postepowania odnosnie jej/jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzona/y moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jej/jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator R. Ridan musialaby umorzyc – na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. – wszczete przez nia sledztwo.

Wieslawa i Andrzej Zoll pragneli mnie jednak uczynic przestepca i przed prokurator Radoslawa Ridan, a nastepnie przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma zlozyli obciazajace mnie zeznania.

Czyny, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod rozpoznawana w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio I 1C 1115/97/R/.

Prof. A. Zoll i adw. W. Zoll skorzystali z okazji do uczynienia mnie przestepca, ktora bylo zawiadomienie zlozone w dniu 2 czerwca 2004 r. przez owczesnego prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie, sedziego Wlodzimierza Barana.
Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o popelnienie w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. przestepstwa zniewazenia /art. 226 § 3 K.k. i znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 2. w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r. przestepstwa znieslawienia adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

 

Ad. 1.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi w pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn, ktory opisala nastepujaco – Zalacznik 1.1: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1.1

 

Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w okresie „od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.” czynu z art. 226 § 3 K.k. w zbiegu z art. 212 § 2 K.k.

 

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Wskazac nalezy, ze byly, w okresie od czerwca 2000 r., do lutego 2006 r., Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll, przez dwie kadencje przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellonskim w Krakowie podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k., ze:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek2, Marek Mozgawa3.

Stanowisko prof. A. Zolla, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znaja nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.Oto tresc orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek4, M. Krolikowski i R. Zablocki5
  Tymczasem prokurator R. Ridan nie przypisala mi zniewazenia urzedu Rzecznika Praw Obywatelskich. Opisala czyn przypisany mi w pkt. XVII aktu oskarzenia jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich … w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.
  Sam prof. Andrzej Zoll, gdy przesluchiwany przez sedziego T. Kuczme takze osobiscie poswiadczyl w zaprotokolowanych zeznaniach, ze on uwaza, iz ja zniewazylem jago, Andrzeja Zolla, osobe, a nie urzad. Zeznal – Zalacznik 2:Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal.Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly trescizniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 2

Pomijajac, ze Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll realizujac zamiar uczynienia mnie przestepca oklamal sedziego, bo ja nie rozprowadzalem ulotek przed Biurem RPO, a w opisanej przez A. Zolla sytuacji rozprowadzal je Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj – a ulotki nie zawieraly tresci zniewazajacych Rzecznika Praw Obywatelskich – podkreslic nalezy, ze nawet najwazniejszy w sprawie swiadek, jeden z najwybitniejszych w Polsce ekspertow w dziedzinie prawa karnego, prof. A. Zoll, uprzedziwszy Sad: „Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia.”, poinformowal go, ze ja zniewazalem … osobe, pracownika urzedu, tj. jego, prof. Andrzeja Zolla, a nie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z powodu naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme w skazujacym mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie w.w. czynu opisanego w pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan prawa materialnego, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy zarzucajac mu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Jestem od tego czasu za ten czyn scigany po raz drugi.

 

Co sie tyczy przypisanego mi przez prokurator R. Ridan w w.w. pkt. XVII aktu oskarzenia w zbiegu z art. 226 § 3 K.k., tj. czynu z art. 212 § 2 K.k., wskazac nalezy, ze … karalnosc tego czynu ustala przed … prawie 8 miesiacami.

Prokurator R. Ridan jako okres popelniania przypisanego mi przez nia w pkt. XVII czynu podala w akcie oskarzenia: „od stycznia 2003 r. do maja 2005 r..

W postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj oraz w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie powolali sie w uzasadnieniu do ich decyzji na prawo okreslone w art. 101 § 2 K.k. i w art. 102 K.k.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Wskazac zatem nalezy, ze suma 3 lat z art. 101 § 2 K.k. oraz 5 lat z art. 102 K.k. to … 8 lat.

Poniewaz ustalony przez prokurator R. Ridan okres popelniania czynu przypisanego mi w pkt. XVII aktu oskarzenia – czyli czas trwania na w.w. stronach internetowych publikacji, ktore prokurator R. Ridan uznala jako zniewazajace konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla – skonczyl sie w maju 2005 r., to karalnosc tego czynu ustala najpozniej po uplywie 8 lat od konca maja 2005 r., to znaczy … z dniem 1 czerwca 2013 r.

 

Podsumowujac przedstawione wyzej:

 1. opis czynu z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., w tym przypisana mu kwalifikacje prawna jako zniewazenie /art. 226 § 3 K.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

 2. zeznania prof. Andrzeja Zolla zlozone przez niego w dniu 17 lipca 2007 r. przed Sadem Rejonowym w Debicy w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

 3. wskazania doktryny prawnej w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. prezentowane jako sluszne przez prof. Andrzeja Zolla i innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego w Komentarzach do kodeksu karnego,

 4. prawo materialne okreslone w:

  1. 226 § 3 K.k.,

  2. 212 § 2 K.k.,

  3. 101 § 2 K.k.

  4. 102 K.k.,

wskazac nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem drugi raz – tym razem, tj. po uchyleniu wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. … czwarty rok – scigany przez Sad Rejonowy w Debicy przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod za czyn z art. 226 § 3 K.k. w zbiegu z art. 212 § 2 K.k.:

 1. ktory w zakresie zarzutu zakwalifikowanego z art. 226 § 3 K.k. nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.,

 2. ktorego karalnosc w zakresie zarzutu zakwalifikowanego art. 212 § 2 K.k. ustala z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k. i 102 K.k. z dniem 1 czerwca 2013 r., tj. przed ponad 7 miesiacami.

 

Ad. 2

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi w pkt. II aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn, ktory opisala nastepujaco – Zalacznik 1.1: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja wrzesniar. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych– za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plWieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk..”,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1.1

 

Prokurator Radoslawa Ridan stworzyla „nowe” prawo, nieistniejacy przepis, w ktorym polaczyla opis artykulu 216 § 2 K.k. z kwalifikacja prawna czynu opisanego jako przestepstwo w art. 212 § 2 K.k.

Zarzucila mi okreslone w art. 216 § 2 K.k. zniewazenie adw. W. Zoll, przypisujac mu kwalifikacje z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienie.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 216 § 2 K.k. stanowi: Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 2. Artykul 212 K.k. stanowi: 㤠1. Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.
  § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 

Poniewaz sedzia T. Kuczma przypisal mi w.w. wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. wydanym przy udziale prokuratora w przypadku czynu z pkt. II aktu oskarzenia kwalifikacje z art. 212 § 2 K.k., a prokurator R. Ridan opisala ten czyn jako „(…) i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata.” , domniemywac nalezy, ze prokurator R. Ridan rzeczywiscie miala na mysli czyn z art. 212 § 2 K.k.

Opisana powyzej pomylke prokurator R. Ridan prezentuje wylacznie jako kolejny dowod jej rzadko spotykanej nierzetelnosci.

Jakkolwiek dowodzi braku kwalifikacji fachowych prokurator R. Ridan, nie ma znaczenia dla meritum niniejszej zgloszonej sprawy.

Co bowiem najwazniejsze to, ze czyny tak z art. 212 § 2 K.k., jak i z art. 216 § 2 K.k. – gdyby prokurator R. Ridan usprawiedliwiala sie, ze te wlasnie kwalifikacje prawna miala na mysli – sa scigane z oskarzenia prywatnego.

Wskazac bowiem nalezy, ze:

 1. Artykul 212 § 4 K.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 216 § 5 K.k. stanowi: „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w sprawie trybu scigania z art. 212 § 2 K.k.: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Zarzucila mi w akcie oskarzenia, ze ja pomowilem adw. Wieslawe Zoll – Zalacznik 1.1: „o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk..”,

 

Interes spoleczny nie wymaga, zeby pani Wieslawa Zoll wykonywala zawod adwokata.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Znieslawienie adw. Wieslawy Zoll nie narusza dobra ogolnego.

Wskazac takze nalezy, ze adw. Wieslawa Zolll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie, ktorym poswiadczyla, ze od prawie 40 lat wykonywala wtedy zawod adwokata:

 

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiada zatem adw. W. Zoll rozlegla wiedze i doswiadczenie zyciowe pozwalajace jej na samodzielnie – w zgodzie z prawem okreslonym w art. 212 § 4 K.k. – wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora i sedziego finansowanych z budzetu panstwa i … naruszajacych dla niej prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k.

 

Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – lacznie osmy rok z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Co wiecej, w przypadku tego czynu takze – tj. tak samo jak w przypadku opisanego wyzej zarzutu z art. 212 § 2 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia dotyczacym prof. Andrzeja Zolla – sciga mnie za czyn, ktorego karalnosc ustala.

Prokurator R. Ridan jako okres popelniania przypisanego mi przez nia czynu podala w akcie oskarzenia: „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r..

W wymienionych wyzej postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. /Zalacznik 1.11/ sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj oraz postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. /Zalacznik 1.12/ Sad Okregowy w Rzeszowie, powolali sie w uzasadnieniu do ich decyzji na prawo okreslone w art. 101 § 2 K.k. i w art. 102 K.k.

Takze w tym przypadku suma 3 lat z art. 101 § 2 K.k. oraz 5 lat z art. 102 K.k. to 8 lat.

Poniewaz ustalony przez prokurator R. Ridan okres popelniania czynu przypisanego mi w pkt. II aktu oskarzenia – czyli czas trwania na w.w. stronach internetowych publikacji, ktore prokurator R. Ridan uznala jako zniewazajace adw. Wieslawe Zoll – skonczyl sie we wrzesniu 2005 r., to karalnosc tego czynu ustala najpozniej po uplywie 8 lat od konca maja 2005 r., to znaczy … z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Podsumowujac przedstawione wyzej:

 1. opis czynu z pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., w tym jego kwalifikacje prawna z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

 2. wskazania doktryny prawnej w zakresie trybu scigania z art. 212 § 2 K.k., w tym prezentowane przez Trybunal Konstytucyjny oraz w Komentarzu do kodeksu karnego pod redakcja naukowa prof. Andrzeja Zolla,

 3. prawo materialne okreslone w:

  1. 212 § 4 K.k.,

  2. 101 § 2 K.k.

  3. 102 K.k.,

wskazac nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem drugi raz – tym razem, tj. po uchyleniu wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. … dwa lata – scigany przez Sad Rejonowy w Debicy przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z oskarzenia publicznego za czyn z art. 212 § 2 K.k.:

 1. ktory z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego,

 2. ktorego karalnosc ustala z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k. i 102 K.k. z dniem 1 pazdziernika 2013 r., tj. przed ponad 3 miesiacami.

xxx

Co sie tyczy moich zarzutow, ze Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod za czyn z pkt.XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. oraz za czyn z pkt. II, ktorego karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., podkreslic nalezy, ze Pani potwierdzila, ze posiada Pani wiedze o tym, ze sciganie za czyn, ktorego karalnosc ustala jest niedopuszczalne.

Po tym, gdy sedzia Beata Stoj wydala w.w. postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 1.11/ Pani podala w e-mail’u skierowanym w dniu 17 czerwca 2013 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Niedopuszczalne jest sciganie za czyny, ktorych karalnosc ulegla przedawnieniu.

Rzeczywiscie, art. 17 § 1 K.p.k., stanowi: „Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: 6) nastapilo przedawnienie karalnosci,”

 

Nawiasem mowiac, w dniu 17 czerwca 2013 r., gdy Pani sporzadzila zacytowana wyzej odpowiedz dla red. Krystyny Gorzynskiej, od 17 dni niedopuszczalne bylo sciganie mnie z tytulu przypisanego w pkt. XVII aktu oskarzenia znieslawienia prof. Andrzeja Zolla /jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich/.

A jednak scigano mnie za ten czyn w dniu 17.06.2013 r. – sedzia B. Stoj umorzyla postanowieniem z dnia 14.06.2013 r., uchylonym nastepnie przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27.08.2013 r., postepowanie przeciwko mnie w zakresie 16 czynow, tj. czynow I – XVI – gdy Pani udzielila zacytowanej wyzej odpowiedzi red. Krystynie Gorzynskiej.

Co wiecej, jestem z jego tytulu scigany w dacie zlozenia niniejszego pisma.

xxx

 

Po tym, gdy prokuratorzy i sedziowie z Krakowa zamordowali w 2008 r. przez zaglodzenie w areszcie w Krakowie niewinnego przedstawionych mu zarzutow 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica – prowadzil protest glodowy w okresie od dnia 10 wrzesnia 2007 r. do dnia 18 stycznia 2008 r., gdy skonal z glodu wazac … 27 kilogramow – /fotografia – Zalacznik 3/ Pani oszukala opinie publiczna informujac media, ze:

 

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.

(…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego /sp. Claudiu Crulica – ZKE/ czynow, ktore sa mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.”

Boguslawa Marcinkowska; Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie

 

Dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun udowodnila po smierci Claudiu Crulica6, ze sprawa przeciwko niemu to bylo … jedno wielkie zaniedbanie, zakonczone meczenska smiercia niewinnej osoby.

Ustalila, ze C. Crulica nie bylo w nawet w Polsce w dniu popelnienia przypisanego mu czynu, tj. kradziezy w dniu 11 lipca 2007 r. portfela znanemu sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie, a potem kwoty 22,5 tys. z wykorzystaniem znajdujacych sie w nim kart bankomatowych.

Byl we Wloszech, w Mediolanie.

Wiarygodna Pani, jak malo kto …

Za to Pani placa – ze srodkow budzetu panstwa – zeby Pani lgala?

 

Pomny doswiadczen sp. Claudiu Crulica z niektorymi funkcjonariuszami publicznymi Krakowa oraz doswiadczen opinii publicznej z Pania w roli rzecznika prezentujacego mediom ustalenia sledczych, w pismie z dnia 16.01.2014 r. do trojga czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przedstawilem okolicznosci, ktore spowodowaly moja decyzje o ewentualnym rozpoczeciu przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

W niniejszym pismie w szczegolach przedstawilem okolicznosci scigania mnie za czyny opisane w pkt. II i XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci zaprezentuje prawo, ktore czyni slusznym moje zadanie wystapienia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Przede wszystkim wskazac nalezy, ze art. 7 Kodeksu postepowania karnego stanowi:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Moje osobiste doswiadczenia, majace potwierdzenie w dokumentach zalaczonych do pisma z dnia 16 stycznia 2014 r. do trojga czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod wskazuja, ze niektorzy funkcjonariusze publiczni instytucji wymiaru sprawiedliwosci – jak np. prokurator Radoslawa Ridan – sa calkowicie pozbawieni zdolnosci do prawidlowego rozumowania oraz nie posiadaja podstawowej nawet wiedzy z zakresu prawa karnego /prof. Andrzej Zoll, byly prezes TK i byly RPO nie zna nawet tresci publikacji w dziedzinie prawa karnego wydawanych pod jego redakcja … naukowa/.

Ich przekonanie opieraja wylacznie na … doswiadczeniu zyciowym, ktore utwierdza ich w przekonaniu o ich calkowitej bezkarnosci.

Pani „Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.” w sprawie aktu barbarzynstwa, mordu popelnionego ze szczegolnym okrucienstwem na 33-letnim C. Crulicu, niepodwazalnym dowodem slusznosci mojego stanowiska.

Czas juz chyba najwyzszy, zeby czlonkowie najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod rozpoznali sprawe zgloszona im przeze mnie pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. /Zalacznik 1/ w zgodzie z prawem procesowym okreslonym w art. 7 K.p.k.

 

Wskazac takze nalezy, ze artykul 2 Kodeksu postepowania karnego stanowi:

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:

1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,

2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego,

3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.

§ 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

 

Tymczasem ja jestem scigany lacznie osmy rok – w tym czwarty po uchyleniu raz juz wydanego skazujacego mnie wyroku – za czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby, w innym miejscu oraz w innym czasie niz ustalila prokurator Radoslawa Ridan, ktore wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator nie wypelniaja znamion czynow okreslonych jako przestepstwa, a nawet ktorych karalnosc ustala przed ponad 7 oraz przed ponad 3 miesiacami.

Kazdy kolejny dzien scigania mnie – w sprzecznosci z prawdziwymi, poswiadczonymi nawet przez Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego, Sad Najwyzszy i sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beate Stoj ustaleniami faktycznymi /patrz: Zalacznik 1/ umacnia zatem nie prawo, lecz … bezprawie.

 

Co sie tyczy scigania mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za czyn opisany w pkt. XVII aktu oskarzenia – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla /art. 226 § 1 K.k./ oraz jego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ – tj. za czyn, ktory z tytulu zarzutu z art. 226 § 3 K.k. nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo, a z tytulu zarzutu z art. 212 § 2 K.k. jego karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r., wskazac nalezy, ze artykul 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 

1.Wszyscy sa wobec prawa rowni. Wszyscy maja prawo do rownego traktowania przez wladze publiczne. 2. Nikt nie moze byc dyskryminowany w zyciu politycznym, spolecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Artykul 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

O ile prof. Andrzej Zoll informuje prokuratora: „Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej /mnie – ZKE/ i to nie jest komfortowa sytuacja.”, to ja z cala pewnoscia jestem od dnia 12 czerwca 2006 r. obiektem dyskryminacji.

Uwazam, ze jest to dyskryminacja na tle rasowym.

Prof. Andrzej Zoll, Zyd ortodoks radykalny korzysta w sprawie przeciwko mnie z uslug swiadczonych mu przez funkcjonariuszy zmajoryzowanych przez Zydow i/lub uleglych Zydom instytucji wymiaru sprawiedliwosci oraz podporzadkowanej mu i chroniacej jego – a takze adw. Wieslawy Zoll – interesu, Zydowki na urzedzie Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Podkreslic nalezy, ze nie dosc, ze jestem scigany osmy rok za opisany wyzej czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan na podstawie zeznan prof. Andrzeja Zolla, to nawet po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego prawa materialnego, sedzia Beata Stoj nie tylko sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – drugi raz, czwarty rok, za ten czyn, ale wydaje kolejne postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydaje Policji nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne oraz grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie w celu poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

A byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll … zali sie na mnie mediom, jojczy i labiedzi:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16 listopada 2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Prof. Andrzej Zoll informuje media, ze ja potrzebuje pomocy, sam nie tylko z niej korzystajac ze strony podporzadkowanych mu – i jego malzonce oszustce adw. Wieslawie Zoll – sedziow, prokuratorow i RPO Ireny Lipowicz, ale dostarczajac dowodow, jak ogromnym jest ignorantem megalomanem.

Ja nie „pisalem” skarg na adw. Wieslawe Zoll do jej malzonka, ale kierowalem je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

A prof. Andrzej Zoll kierowal je do … „adwokatow” adw. Wieslawy Zoll, tj. do samorzadowcow z Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Sprawowany przez siebie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich wykorzystal natomiast w celu prywatnym, tj. w celu uczynienie mnie przestepca.

Oto moja – tj. sporzadzona przeze mnie, oparta na moich doswiadczeniach od ponad 10 lat z adw. Wieslawa Zoll i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Andrzejem Zollem – definicja „zollizacji” prawa:

 

Zollizacja prawa” – «konczone penalizacja przeciwnikow familii Zoll oraz kierowaniem ich na badania psychiatryczne, „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich7 gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

 

Mam juz za soba nieskuteczne dla Wieslawy i Andrzeja Zolla uczynienie mnie przestepca.

Scigany po raz drugi w ich interesie, jestem kierowany przez sedzie Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – na badania psychiatryczne, a sam prof. Andrzej Zoll rozpowszechnia juz od 2002 r. wiadomosci o mnie, ze powinienem poddac sie badaniom psychiatrycznym, ze go atakuje, ze jestem niezrownowazony.

W dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod okaze sie, czy Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk jest gotowa narazic moje zdrowie i/lub zycie w ochronie interesu Zyda ortodoksa radykalnego, tumana msciwego i okrutnego prof. Andrzeja Zolla, jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll oraz 158 nie mniej od nich tumanow msciwych i cwanych w sedziowskich togach z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

Powinienem byc spokojny, bo przeciez:

 

Prokuratorem moze byc powolany ten (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Ale tez mam za soba ponad 7 lat doswiadczen z prokuratorami Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w tym Radoslawa Ridan, ktora sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia przeciwko mnie, oraz: Lidia Jarczowska, Piotrem Kosmatym, Edyta Kusnierz i … Krystyna Kowalczyk, ktorzy nadzorowali postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie w okresie od dnia 2.07.2004 r. do dnia 12.06.2006 r., a informowani przeze mnie po sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, ze ona niedopelnia obowiazkow, informowali mnie, jak wtedy Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk, ze:

 

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu /Radoslawa Ridan – ZKE/ nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego

Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 4

 

To nie byly rzekome „stronniczosc” i „nieudolnosc”. To byly autentyczne, rzadko spotykane stronniczosc i nieudolnosc, a jej beneficjentami sa do dnia zlozenia niniejszego pisma miedzy innymi byly Rzecznik Praw Obywatelskich, Zyd ortodoks radykalny Andrzej Zoll i jego malzonka oszustka, adw. Wieslawa Zoll.

W zwiazku z powyzszym informuje, jak na wstepie.

 

Jesli w dniu 22 stycznia 2014 r. rozpoczne protest glodowy w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, pytany ewentualnie o jego przyczyny, z cala pewnoscia nie bedzie mogl Rzecznik Prokuratury Okregowej wyglosic – jak w przypadku mordu ze szczegolnym okrucienstwem popelnionego na sp. Claudiu Crulicu – Pani „sakramentalnego”: „Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.”

Sprawa przeciwko mnie to od dnia sporzadzenia w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia … jedno wielkie zaniedbanie, niedopelnienie obowiazkow.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 3. sp. Claudiu Crulic

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006 r.

1 Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz

2 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

3 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

4 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

5 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

6 Szczegolowe informacje na temat mordu dokonanego na niewinnym C. Crulicu podala Malgorzata Rejmer w opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” i umieszczonym w Internecie artykule pt. „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04.

 

7 Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz

8 SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/.

 

Ils ont tendance a ou acheter du cialis focaliser davantage sur la penetration que tout ce qui acheter du viagra sans risque l’entoure.
Le mouvement est permanent et inherent a prix viagra tunisie vente de viagra sans ordonnance en france l’existence.
Cette approche globale, naturelle et rationnelle vous aidera a redevenir meilleur site pour achat viagra vous-meme acheter propecia generique sans modifier votre personnalite.

La premiere dans une population tout venant, la seconde pour des propecia generique france diabetiques, et la cialis tadalafil troisieme apres prostatectomie.
Doliprane 500mg comprime® ; Doliprane suppositoi re®…), codables lors de la saisie des cas d’effets indesirables par les centres regionaux de pharmacovigilance. La facon la plus directe et la plus efficace d’en faire une est d’aborder une femme, explique Alexandre Roth. En quelques secondes, elle agit et stimule les battements du c?ur, la respiration et la circulation sanguine. L’effet pervers de ces nouveaux criteres de virginite fait en sorte que le sida fait des ravages sur des enfants de plus en plus jeunes. Chaque fois, je me suis exercee a rencontrer un etranger et a surmonter les premiers instants toujours quelque peu embrassements pour finir par embarquer dans le processus fascinant d’apprendre a connaitre une nouvelle personne. C’etait, une fois de plus, faire abstraction des facteurs achat de pilule cialis viagra jelly comme le nationalisme ou la religion chez des peuples qui, sans doute heureux en majorite d’etre debarrasses de leurs dictateurs, ne s’identifiaient pas achat cialis sur le net acheter viagra pfizer france pour autant a leurs liberateurs-occupants et etaient divises par toutes sortes de rivalites internes. D’autre part, l’utilisation de la mention « non s ubstituable » devrait etre integree aux programmes de controle des medecins conseils de l’assurance maladie. horaires tardifs et adaptes, personnel para-medical specialise, locaux amenages ou environnement apaise.
Elle est obligatoire pour les medicaments issus de certains procedes de biotechnologie, les medicaments de therapie innovante, les medicaments contenant une nouvelle substance active visant a traiter le acheter kamagra france SIDA, les pathologies cancereuses, une maladie neurodegenerative ou le diabete, et kamagra acheter sur internet les medicaments orphelins.
Maintenant achat de cialis kamagra les autorites chinoises craignent qu’il y ait encore plus de medicaments illegaux cialis pour homme dans le pays du sourire pendant les jeux Olympiques.
Insomma, l’essere senza sigarette non getta piu nello sconforto cialis senza la ricetta il soggetto, che non deve piu appoggiarsi all’oggetto ed al gesto vendita cialis roma per rafforzare la propria posizione all’interno delle dinamiche sociali.
Negli uomini che hanno piu di 50 anni d’eta, che praticano l’anonismo soffrono del levitra 20 mg precio generico vendita viagra e cialis cancro alla prostata molto di meno.
Per esempio, dove acquistare viagra torino in Indonesia, anche cialis on line pharmacies se il sesso orale e vietato, ma tali violazioni sono rari.
Si basa sul concetto di Fentermina – forse la piu forte pillola cialis generico farmacia italia prescrivibile per propecia in farmacia la dieta mai esistita.
Infatti, la dapoxetina negli anni non dimostro alcuna proprieta benefica a causa della sua brevissima durata di azione e pertanto acquisto kamagra in farmacia venne abbandonata l’idea che dove comprare cialis in italia potesse servire realmente come antidepressivo.
Provate ad se vende viagra en la farmacia immaginare una vita senza sesso dovuta ad un problema come la comprare viagra generico farmacia disfunzione erettile e capirete l’importanza del sesso stesso.
Protesi del pene sono prezzo cialis in italia un tipo semplice di chirurgia, ma e piuttosto difficile da come comprare cialis senza ricetta nascondere in qualche tipo di abbigliamento.
Si raccomanda acquisto cialis on line di aumentare l’assunzione di verdure compra kamagra comprare priligy on line e frutta.
Dans certains cas, la graisse abdominale viagra 25 mg achat enterre le penis», ou acheter du viagra pas cher explique ronald tamler, co-directeur du programme de la sante des hommes a l’hopital mount sinai le prix du viagra a new york.
Bisogna distinguere priligy compra la masturbazione, priligy acquistare online dalla stimolazione che si riceve, invece, da un kamagra compra partner, anche se si avvale delle stesse modalita.
Quelques perles en viagra en pharmacie en france parcourant le livre, certains viagra achat securise passages pretent parfois site securise vente cialis a sourire.
Levitra a sua cialis 5 mg generico prezzo volte viagra vendita online puo essere levitra acquisto on line suddiviso in varie sottocategorie.
Cela aidera votre partenaire a viagra achat montreal s’habituer a cialis 10mg prix de nouvelles sensations et a se meilleur site vente viagra detendre.
Questi rimedi per impotenza cialis senza ricetta online cialis farmacia senza ricetta pero erano invasivi, come nel caso della chirurgia, o si costituivano come dei meri palliativi, in quanto non specificatamente indicati per il acquistare il viagra online trattamento della disfunzione erettile.
Elle kamagra prix en france necessite un apprentissage cialis prix pfizer parfois laborieux.
Sildenafil priligy vendita online funziona nel sistema circolatorio, non nel sistema nervoso e riproduttivo, come spesso kamagra generico acquisto si pensa.
Dans prix du cialis 20 le meilleur des mondes, certains mentionnent vouloir avoir un partenaire stable qui le laissera combler ses besoins avec l’autre viagra super active vente cialis en ligne france sexe a l’occasion.
Evento fisiologico, determina alcune modificazioni a carico della tonicita della pelle, dove acquistare viagra on line della distribuzione del pannicolo adiposo sul corpo, viagra acquisto senza ricetta della lubrificazione vaginale e, soprattutto, del trofismo della mucosa vaginale, una tendenza viagra generico farmacia milano all’osteoporosi, oltre sintomi generali, come le vampate di calore e la sudorazione abbondante.
Comment vais-je faire pour achat de cialis viagra retrouver ma virilite ?
Plusieurs hommes ont les prix viagra 100mg pharmacie problemes avec l’erection a cause du medicament generique viagra mode de vie incorrect, de l’alimentation, de l’irregularite du regime meme a un jeune age.
Grazie il cialis generico si trova in farmacia all’efficacia a costo cialis in europa lunga durata il cialis da piu spontaneita al rapporto.
Potete contattarci in qualsiasi momento della giornata sito sicuro per comprare cialis in regime di live chat per porci le domande precio cialis 20 mg farmacias che piu vi interessano.