21.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów Policji w Krakowie

Krakow, dnia 21 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panowie

 1. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Adam Zbieranek, Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 8. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 9. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 19. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 20. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 21. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie:

  1. pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1 – prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,

  2. pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. – Zalacznik 2 – rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawe Marcinkowska,

  3. pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. – Zalacznik 3 – czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk oraz Zastepcow Prokuratora Rejonowego, Edyte Fraczek-Padol i Tomasza Waszczuka,

o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 1. Zawiadomienie o obowiazku Policji podjecia dzialan na rzecz wyeliminowania zagrozenia dla mojego zdrowia i zycia w zwiazku z protestem, jak w pkt. I.

 2. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.pl i www.monitor-polski.pl.

 3. Zawiadomienie, ze w przypadku rozpoczecia przeze mnie protestu jak w pkt. I. zawiadomie o nim telefonicznie Policje.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 162 Kodeksu karnego:
  „§ 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W zalaczeniu przesylam kopie moich pism:

 1. z dnia 20 stycznia 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 1,

 2. z dnia 20 stycznia 2014 r. do rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej, – Zalacznik 2,

 3. z dnia 16 stycznia 2014 r. do czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk oraz Zastepcow Prokuratora Rejonowego, Edyty Fraczek-Padol i Tomasza Waszczuka – Zalacznik 3,

o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 

Pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. skierowanym do czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zlozylem – Zalacznik 3: Dotyczy:

I. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 21 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

(…) III. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 22 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

IV. Zawiadomienie o moim zamiarze:

 1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

 2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Pragne nadmienic, ze przyczyny ewentualnosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przedstawilem takze w moim pismie do Adresatow niniejszego pisma z dnia 13 stycznia 2014 r. – Zalacznik 4.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 20 stycznia 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 20 stycznia 2014 r. do rzecznika Boguslawy Marcinkowskiej

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r.

 4. Pismo Z. Kekusia z dnia 13 stycznia 2014 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

 

 

Pourtant il est propecia sans ordonnance facile et logique de prendre son numero de telephone quand vous avez reussi a creer un sentiment de complicite vente cialis generique france rassure le coach.
Il acheter tadalafil cialis pour femme doit etre partiellement souple pour pouvoir etirer le tissu.
Ces controles sont toujours effectues de facon comparative entre specialites levitra original pas cher generiques et specialites de acheter priligy belgique reference.

Le priapisme est lie a des facteurs neurologiques cialis pour homme et vasculaires complexes Son origine pharmacie en ligne levitra n’est pas encore tres connue.
Cette annee, l’Ifop s’est donc invitee dans la chambre a coucher des electeurs de Nicolas Sarkozy, Francois Hollande, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon, Francois Bayrou, des abstentionnistes (mais qui ne sont pas plus abstinents que les autres)… Selon les experts, l’utilisation de Cialis vous aidera a faire face a ce probleme et d’etablir une vie sexuelle normale. Son mot d’ordre est de mobiliser toute l’energie contenue dans les sucres pour l’expedier a certains endroits precis. Des millions d’hommes partout dans le monde ont des problemes se ferme et les prerequis des erections durables pour des rapports sexuels satisfaisants. Il s’agit d’une vision romantique de la sexualite. L’Academie nationale de Pharmacie attire tout particulierem ent l’attention des differentes parties prenantes sur achat viagra securise achete viagra ces recommandations et s’impliquera dans le suivi de leur mise en ?uvre. Leurs differences tiennent essentiellement en leur rapidite et duree d’action, et en quelques possibles effets indesirables (maux de tete benins, troubles digestifs…). Si je achat finasteride propecia acheter du viagra vous partage ce temoignage, c’est que je sais par experience, que vous etes si nombreux a ressentir cette meme souffrance que vivait cet homme.
Ce qui peut expliquer que achat de cialis en pharmacie prix levitra pfizer pharmacie tant de gens ont du mal a dire NON une fois adultes.
En contractant et en decontractant ces muscles durant achat de cialis au luxembourg l’acte sexuel, on permet aux sensations de se diffuser partout dans le corps et par consequent, d’augmenter vente legale de cialis le plaisir sexuel.
Aziona attraverso l’aumento di rilassamento dei muscoli lisci usando acquisto levitra in farmacia l’ossido nitrico, un componente chimico prodotto normalmente in risposta alla stimolazione sessuale.
L’indagine suggerisce che il 30% degli uomini italiani vive con ansia le prestazioni sessuali e il 25% si sente insicuro di vendita di viagra online fronte a donne molto come acquistare viagra esigenti.
Gli cialis originale senza ricetta alimenti con vitamine A, E, B stimulano la trasmissione degli impulsi nervosi e di conseguenza un desiderio vendita di viagra online sessuale aumenta.
L’acquisto di Viagra, un farmaco per il trattamento comprare viagra generico on line comprare cialis a milano della disfunzione erettile piu popolare, aiuta milioni di persone ad affrontare l’impotenza.
Molto di cio che in un dove comprare viagra su internet primo momento sembrava insopportabile cialis generico acquisto farmacia ora e discusso liberamente in vari talk show su Internet, ma solo negli uomini.
Proprio l’assenza di spese viagra e cialis senza ricetta per l’elaborazione rendono il generic Cialis piu acessibile nei confronti della comprare cialis originale online massa dei consumatori.
Anche confidando nel vostro problema ad un buon amico per chiedergli di ottenere una prescrizione per voi sarebbe irto di difficolta, imbarazzo e potenziale pericolo anche il levitra in italia tuo amico farmaci levitra non potrebbe avere il trucco stesso medico come te.
Nel complesso i ricercatori hanno comprare viagra on line e reato notato che oltre il 50% degli uomini con danni al midollo spinale sono stati in grado comprare viagra line italia di avere erettile priligy farmacia sin receta normale e la funzione sessuale durante l’uso del cialis.
Pour kamagra acheter pharmacie provoquer une erection avec le viagra, il kamagra oral jelly doit y kamagra acheter en pharmacie avoir un desir sexuel.
Non applicare acquistare levitra farmacia sul seno o acquisto levitra in farmacia su cialis farmacia vaticana pelle arrossata, irritata o con tagli.
Si vous envisagez de monter dehors acheter viagra pfizer pas cher le cancer plutot que risquant une diminution de prix du viagra pfizer votre vie sexuelle, se viagra super active rappeler ceci :
Dovra instaurare con comprare kamagra online propecia farmacia online il figlio o la figlia comprare cialis originale senza ricetta una complicita fatta di spazi riservati ed esclusivi:
Le citrate de sildenafil est acheter viagra pour femme ligne administre par voie cialis generique en ligne vaginale soulage les douleurs menstruelles aigue sans viagra prix quebec effets secondaires rapportes.
Grazie al suo caratteristico colore, viagra e acquisto kamagra senza ricetta stato sin da subito ribattezzato come pillola blu e, comprare cialis europa dal 1998, e diventato come acquistare viagra svizzera il farmaco da prescrizione piu famoso ed utilizzato per il trattamento dell’impotenza maschile.
La notion acheter viagra ligne pas cher de maltraitance achat cialis toulouse ajoute au danger la dimension propecia prix d’une possible responsabilite.
«i farmaci non possono essere la soluzione definitiva se non si modificano i comportamenti comprare kamagra online scorretti» cialis 20 mg prezzo in farmacia afferma samadi, che viagra naturale farmacia poi precisa:
En definitive, beaucoup levitra internet de femmes ont un desir et une activite sexuelle plus importants propecia acheter en ligne qu’avant la grossesse.
Nonostante i cambiamenti acquistare cialis on line nello stato generale dell’organismo, il problema come comprare viagra on line della disfunzione erettile non e irrisolvibile.
Jusqu`a present, cette relation n`a pas cialis moins cher ete achat cialis en pharmacie demontree.
Ce medicament prix vente cialis pharmacie est faut il une ordonnance pour acheter du cialis en pharmacie moins cher que ses homologues disponibles sur le marche.
La levitra generico contrassegno funzione del cialis e levitra generico 20 mg dunque quella di aumentare l’afflusso di sangue in presenza di stimolazione sessuale:
In generale, i peli ed i capelli hanno un ciclo prezzo viagra cialis levitra biologico costante che li porta a acquistare levitra crescere ed a cadere naturalmente: