27.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Generalnego A. Seremeta

Krakow, dnia 27 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 3. Prokurator Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 4. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 8. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 9. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 10. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 18. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 19. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 22. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 32. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod

 

Szanowny Panie,

 

W zalaczeniu przesylam kopie:

 1. skierowanego przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Krystyne Kowalczyk:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.

 2. mojego pisma z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego m.in.: „Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 

Informuje moimi pismami ich adresatki o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protestu glodowego oraz o jego przyczynach.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Okregowa w Krakowie, zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2014 r. o popelnieniu przestepstw

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Toujours d’apres lui, l’augmentation viagra achat sans ordonnance des revenus des hommes a eu viagra pour homme un effet positif sur l’orgasme feminin.
L’exposition « vente cialis Sex cialis acheter en ligne in the city », du 19 novembre au 4 decembre place de la Bastille.
Le generaliste repercute et prescrit souvent a la va-vite des traitements prix viagra en france plus utiles pour la sante financiere de l’industrie site francais vente cialis que pour celle de son patient.

Devoilant achat kamagra en belgique une ou des photos achat cialis a paris explicites de sa partenaire a d’autres personnes; regardant sa partenaire faire l’amour avec un ou d’autres hommes.
Si vous avez eu recemment un accident vasculaire cerebral ou une crise cardiaque ou si votre pression sanguine est basse.?si vous souffrez de certaines maladies rares hereditaires des yeux (comme la retinite pigmentaire). 10 – La diphallia La diphallia est une malformation genitale rare qui consiste a avoir deux penis. Les marges des pharmaciens sont plus importantes quand ils vendent du generique, les remises commerciales de la part de l’industrie peuvent aller jusqu’a 17 %, au lieu de 2,5 % pour les princeps, insiste Olivier Toma. Si tous se prennent par voie orale, ils se presentent cependant parfois sous des formes ou acheter du viagra acheter propecia en ligne differentes. elles ont alors pour mission de lui donner du plaisir (pour preserver prix du cialis 20 en pharmacie vardenafil son erection) tout en calmant quelque peu ses ardeurs ! La prescription libellee en denomination commune est obligatoire pour les specialites figurant dans un groupe generique mentionne au 5° de l’article L. La figure suscite et ceci indique que la curiosite pour les produits de ce genre est enorme parce que la sexualite est tres appreciee de nos jours. Plusieurs annees apres l’intervention, une repousse du tissu prostatique peut provoquer une recidive des symptomes.
Certains individus se stimuleront de maniere plus mecanique d’ou provient le viagra en ligne comparatif nom prix cialis pharmacie maroc du prochain M.E.S.
Elle est une forte source generique levitra de revenus trouver levitra pas cher paris pour l’officine.
Effetto della componente di Levitra provoca la capacita di migliorare la risposta alla stimolazione kamagra costo kamagra generico online sessuale.
Il viagra vendita ricetta medica punto di forza di comprar viagra sin receta en farmacias questo nuovo farmaco e la praticita d’assunzione:
Comprare Viagra Originale e diventato facile e comprare viagra conveniente, grazie alla nostra dove comprare cialis a milano farmacia, che garantisce in un breve periodo di tempo e in modo anonimo, consegnare i prodotti a casa vostra.
“I problemi di una delle due componenti della coppia provocano la pillola cialis inevitabilmente effetti collaterali sull’altro – ha proseguito Mirone – E dove comprare levitra online proprio perche i problemi sono bilaterali, per essere adeguatamente risolti, devono essere affrontati considerando entrambi i componenti della relazione.
Gli effetti collaterali normalmente acquistare kamagra on line passeranno quando kamagra vendita on line il corpo si abituera al farmaco.
Emblematico e acquistare il viagra online stato il caso recente, segnalato alle autorita competenti, del sito ‘121 doc’, dove comprare cialis su internet una specie farmacias online cialis di farmacia online considerata legale in gran bretagna».
Commercializzato levitra generico 20 mg con il levitra vardenafil prezzi nome di comprare viagra in svizzera spedra e disponibile in 3 diversi dosaggi:
Les generique viagra hommes qui fument injustement et viagra pour femme prix / ou trop consommer de l’alcool ont tendance a prix viagra 100mg pharmacie avoir plus de troubles et les problemes lies a l’ejaculation du sperme.
Si potrebbe essere avere kamagra farmacia un grave come acquistare cialis generico effetto collaterale acquisto cialis postepay di tadalafil.
Des propecia acheter en ligne recherches recentes acheter du cialis pas cher avancent une cialis en ligne pas cher hypothese immunologique.
Spesso le persone che hanno sperimentato effetti collaterali moderati acquisto cialis san marino o severi dopo l’assunzione di levitra generico online viagra vengono consigliati viagra in italia levitra.
La forme pharmaceutique de viagra (citrate de sildenafil) – ce sont les pilules dapoxetine en pharmacie en france en 50 acheter viagra pharmacie ou 100 mg (1 pilule dans la cartouche), prix vente viagra france 50 ou 100 mg (4 pilules dans la cartouche).
Il fenomeno del jet lag, indicato dove comprare il cialis a milano con diversi termini quali mal di fuso, disritmia, discronia o disincronosi circadiana, e un vendita cialis in svizzera disturbo che si manifesta quando si attraversano fusi orari differenti, come avviene nel levitra in italia caso di lunghi viaggi in aereo.
En cialis generique en ligne developpant une prix du kamagra en belgique perspective positive viagra plus cialis et performante de soi, l’attitude vis-a-vis du sexe peut etre amelioree.
La seconda origine e farmacia on line propecia invece a comprar viagra sin receta en farmacias livello fisico ed e certamente la piu difficile acquistare levitra on line da trattare.
Les fabricants de medicaments acheter cialis belgique de marque ont deja ou acheter levitra prix priligy acheter sans ordonnance subi les depenses de recherche et de protection par brevet.
In alcuni e acquisto cialis san marino ben specifici casi puo essere utile kamagra farmacia online la rivascolarizzazione peniena utilizzando protesi comprare viagra originale vascolari artificiali o naturali che riportino un corretto ed adeguato flusso di sangue al pene;
Sachez que cette therapie ne garantit pas de peux-t on acheter du viagra sans ordonnance securite acheter du viagra moins cher contre l’infection vih ou d’autres maladies sexuellement transmissibles.
« nous avons ete en mesure de determiner avec une precision de 90% viagra super active livraison rapide prix viagra en france quels avaient ete les patients decedes pendant cette periode », explique eisenberg.
Il tadalafil e in grado di bloccare questo enzima dove posso acquistare cialis online e ripristinare, dopo aver avuto una stimolazione, il corretto corso delle reazioni dove comprare cialis generico line nel corpo maschile ovvero l’erezione.
Il termine hay cialis generico en farmacias impotenza comprende una enorme varieta di alterazioni cialis lo trovo in farmacia dell’erezione, che vanno dall’eiaculazione all’orientamento e alla preferenza sessuale.