27.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

Krakow, dnia 27 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okregowy w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 3. Prokurator Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 4. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 8. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 9. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 17. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 18. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 21. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 2. Wniosek o nie wydanie przez Adresatke niniejszego pisma Policji nakazu usuniecia mnie pod przymusem z Prokuratury w przypadku prowadzenia przeze mnie protestu, jak w pkt. 1.

 3. Przypomnienie, ze funkcjonariusze Policji:

  1. st. posterunkowy Radoslaw Kozuch – nr sluzbowy 764422

  2. st. posterunkowy Tomasz Obrzut – nr sluzbowy 764421

nie wykonali w dniu 22 stycznia 2014 r. polecenia Adresatki niniejszego pisma wyprowadzenia mnie pod przymusem z Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 

 

Szanowna Pani,

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego m.in.: „Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 3

 

Informuje moim pismem jego adresatke o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protestu glodowego oraz o jego przyczynach.

Prezentuje w nim takze przebieg mojego protestu prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniach 22 – 23 stycznia 2014 r.

Przypomne, ze w zwiazku z tym protestem Pani, Prokurator Okregowy w Krakowie, jako gospodarz budynku przy ul. Mosiezniczej 2, gdzie ma swoja siedzibe Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod /a takze kierowana przez Pania Prokuratura Okregowa w Krakowie/ wydala Policji polecenie wyprowadzenia mnie pod przymusem z Prokuratury.

W okolicznosciach zaprezentowanych przeze mnie w w.w. pismie z dnia 27.01.2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, interweniujacy Policjanci, st. posterunkowy Radoslaw Kozuch /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowy Tomasz Obrzut /nr sluzbowy 764421/ nie wykonali Pani polecenia.

Spedzilem noc z 22 na 23.01.2014 r. w Prokuraturze.

Najpewniej dlatego tak sie zachowali Panowie st. posterunkowy Radoslaw Kozuch i st. posterunkowy Tomasz Obrzut ze w przeciwienstwie do niektorych prokuratorow Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, ktorzy za nic maja roty zlozonych u progu karier slubowan, pamietaja – oraz ich przelozeni, ktorzy byc moze wyrazic musieli zgode na nieposluszenstwo interweniujacych Policjantow wobec Pani – co oni slubowali:

 

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, swiadom podejmowanych obowiazkow policjanta

slubuje: sluzyc wiernie Narodowi, chronic ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porzadek prawny,

strzec bezpieczenstwa Panstwa i jego obywateli, nawet z narazeniem zycia. Wykonujac powierzone mi zadania, slubuje pilnie przestrzegac prawa, dochowac wiernosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegac dyscypliny sluzbowej oraz wykonywac rozkazy i polecenia przelozonych.

Slubuje strzec tajemnicy panstwowej i sluzbowej, a takze honoru, godnosci i dobrego imienia sluzbyoraz przestrzegac zasad etyki zawodowej.”

Rota slubowania Policjanta

 

Panowie, st. posterunkowy Radoslaw Kozuch i st. posterunkowy Tomasz Obrzut z cala pewnoscia uratowali mi zdrowie.

Gdyby wykonali Pani polecenie i wyprowadzili mnie na dwor, ja tam, przed Prokuratura, kontynuowalbym z cala pewnoscia sluszny protest. W nocy temperatura spadla ponizej -10?C i moglo by to byc ze szkoda dla mojego zdrowia.

 

Uprzejmie prosze zatem, zeby w przypadku prowadzenia przeze mnie protestu od dnia 29 stycznia 2014 r., nie wydawala Pani Policji kolejny raz polecenia usuniecia mnie pod przymusem z Prokuratury.

Zamiast tego, niech Pani, uprzejmie prosze, cos konstruktywnego …

Jesli bowiem z przyczyn podanych w pismie z dnia 27.01.2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk nosze sie z zamiarem narazania zdrowia i prowadzenia protestu glodowego, to w ogromnej mierze Pani to wina.

Przypomne, ze zanim na poczatku 2006 r. awansowano Pania na zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie, w 2005 r. nadzorowala Pani postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.

Po tym, gdy prokurator R. Ridan wydala w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow i doreczyla mi wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze, ja, wiedzac, ze przed jego wydaniem niedopelnila obowiazkow, bo nie ja bylem sprawca czynow, ktore mi przypisala, zlozylem pismem z dnia 9 grudnia 2005 r. wniosek o jej wylaczenie. Przedstawilem uzasadnienie.

Pani, wtedy Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod go rozpoznala i oddalila, informujac mnie pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 1: „(…) Traktujac zatem tresc Pana wniosku umieszczonego w Panskim pismie z dnia 9.12.2005 r. w pozycji „1” jako wniosku o wylaczenie prokuratora referenta /Radoslawy Ridan – ZKE/ sprawy 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ od prowadzenia tego postepowania przygotowawczego informuje, ze nie znajduje podstaw do jego uwzglednienia.

W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu.

Brak jest rowniez podstaw do zastosowania w powolanej wyzej sprawie regulacji przewidzianej w art. 41 par 1 kpk, statuujacej mozliwosc wylaczenia prokuratora od prowadzenia postepowania przygotowawczego o ile istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w sprawie. Ze sformulowania przywolanego przepisu kpk wynika, iz watpliwosc co do bezstronnosci musi byc uzasadniona, tak wiec winna istniec obiektywnie i byc powazna a nie stanowic jedynie subiektywnego przeswiadczenia strony.

Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie.

Tym samym upowaznia mnie to do stwierdzenia, ze Panski wniosek na uwzglednienie nie zasluguje.

Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysluguje na nia zazalenie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/

pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 1

 

Moja watpliwosc co do bezstronnosci prokurator Radoslawy Ridan byla powazna oraz w pelni uzasadniona.

Gdyby Pani rzeczywiscie dokonala – jak Pani podala w w.w. pismie do mnie z dnia 12.05.2005 r. – analizy akt postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, stwierdzila by Pani, ze prokurator przed wydaniem postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, niedopelnila obowiazku zebrania dowodow poswiadczajacych, kto byl sprawca czynow, ktore mi przypisala.

Przypomne, ze prokurator R. Ridan przedstawila mi postanowieniem z dnia 2.11.2005 r. zarzuty popelnienia 18 czynow za posrednictwem srodka masowego komunikowania, Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, a zebrany przez nia material dowodowy, w taki sposob zaprezentowala w postanowieniu – Zalacznik 2: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 2

 

Skutki niedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze, a przez Pania – a po Pani takze owczesnych, p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego, Zastepce Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk oraz p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz – obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan zna Pani z moich wczesniej kierowanych do Pani pism.

Za mna ponad 7 lat scigania mnie za czyny – w tym skazanie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. uchylonym wyrokami z dnia 15.09.2010 r. i 26.01.2012 r. – ktore popelnily inne niz ja osoby, w innym miejscu oraz w innym czasie niz ustalila prokurator Radoslawa Ridan.

Co przede mna?
Niewykluczone, ze umieszczenie mnie w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo psychiatrycznemu.

Po tym bowiem, gdy sady odwolawcze uchylily we wrzesniu 2010 r. i styczniu 2012 r. skazujacy mnie wyrok sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie licznych przepisow prawa materialnego i prawa procesowego, jego kolezanka z pracy, sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe po wznowieniu uznala, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r., tj. od poczatku ustalonego przez prokurator R. Ridan okresu popelniania przypisanych mi czynow, i z tego powodu kieruje mnie na badania psychiatryczne, wydaje Policji kolejne nakazy doprowadzenia mnie na badania i grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie.

 

Stad moja do Pani prosba …

Niech Pani, prosze, zamiast ewentualnie wydac kolejny nakaz Policji usuniecia mnie z Prokuratury pod przymusem, jesli rozpoczne w niej w dniu 29.01.2014 r. protest, i narazac w ten sposob moje zdrowie, a moze i – ze wzgledu na niskie temperatury na dworze – zycie, podejmie konstruktywne dzialania na rzecz zapobiezenia protestowi.

Niech Pani, ktora jako pierwsza, w grudniu 2005 r., dala przyzwolenie prokurator Radoslawie Ridan na hucpe w sprawie przeciwko mnie, firmujac ja autorytetem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, porozmawia, prosze, z Pani podwladna, obecna Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk na temat sprawy zgloszonej jej przeze mnie pismem z dnia 27.01.2014 r., tj. mojego zadania, zeby skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

Niech ja Pani sprobuje, prosze, przekonac, ze to jest sluszny wniosek.

Bo to jest sluszny wniosek i nie rozumiem, dlaczego nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyna Kowalczyk od wielu miesiecy wzbrania sie przed uczynieniem mu zadosc.

Ja wiem, ze prokurator jest niezalezny i prokurator Krystyna Kowalczyk moze kwestionowac nawet stanowisko Prokuratora Generalnego i Sadu Najwyzszego, ale niech Pani, uprzejmie prosze, z podanego wyzej powodu, przynajmniej podejmie probe przekonania jej, ze jej upor nie zmieni prawdziwych ustalen faktycznych w sprawie przeciwko mnie, w tym tego najwazniejszego, ze prokurator Radoslawa Ridan pomylila sie oskarzajac mnie o popelnienie czynow, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby.

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

La achat propecia pilule bouche, vente de viagra organe noble par excellence (car siege de la parole), ne pouvait pas servir a d’aussi ‘basses ?uvres’.
Une premiere consiste acheter priligy france a sectionner les ligaments qui relient le penis a l’os du pubis pour « desenfouir » la partie interne de cialis pour homme prix l’organe masculin.
Il en resulte que la part des ou commander du cialis generiques en France est beaucoup plus elevee si l’on prend levitra generique 10mg en compte l’ensemble des substances actives non protegees.

Il convient de remarquer qu’en achete viagra France, les normes d’acceptabilite de bioequivalence pour les achat cialis securise dossiers de generiques de ces principes actifs a marge t herapeutique etroite, sont de ± 10 % , ce qui limite fort ement les risques de non bioequivalence lors de la substitution.
Par exemple, si un des parents est juge avoir le diabete alors son enfant est probablement predispose au diabete. Moins une femme fait l’amour, plus elle aura du mal a atteindre l’orgasme. Si votre vie sexuelle n’est pas toujours celle que vous aviez espere, ne laissez pas la frustration faire partie de votre existence. Prenons un exemple tire de consultations medicales courantes pour eclairer ce propos. Les differences visuelles des medicaments generiques – la couleur, la forme et l’emballage acheter kamagra livraison 48h acheter priligy en belgique des comprimes. Pour avoir l’air belle et bien dans sa peau, il suffit d’un peu d’astuce pour camoufler les premiers, et mettre en valeur les deuxiemes. ont relate le acheter du cialis ligne viagra prix fr suivi a cinq ans apres ce type d’intervention [40]. Le vieux dicton « L’argent n’achete pas le bonheur » trouve ici tout son sens pour les chercheurs.
Ces levitra en ligne france couples qui font l’amour Oui, la viagra sur internet sexualite est importante dans un couple.
La prise en charge doit avant tout debuter, d’une ou acheter du levitra paris part, par une meilleure information des patients et, levitra 20mg bayer prix d’autre part, par une sensibilisation des nephrologues.
L’ansia di prestazione puo impedire erezione, dice uno studio pubblicato kamagra prezzo farmacia sulla rivista Ricerca e Terapia di Comportamento.
Per trattare possibili cause fisiologiche, un medico prendera in considerazione l’uso della psicoterapia tuttavia, ci dove acquistare viagra in italia sono una serie di alternative, in forma di cialis soft generico 20 mg farmaci, dispositivi di vuoto, o un intervento chirurgico.
Una volta effettuato il controllo medico, Viagra originale viagra in farmacia sara spedito all’indirizzo richiesto senza cialis generico in farmacia in italia perdite di tempo.
La Dipendenza vendita viagra senza ricetta comprare viagra contrassegno da Sesso (Sexual Addiction) e un comportamento sessuale messo in atto nonostante il manifestarsi di conseguenze negative per se e per gli altri National Council of Sexual Addiction – USA 1987.
Talvolta, il acquisto kamagra on line semplice fatto di parlarne al medico puo restituire comprare kamagra generico fiducia all’uomo.
Dopo aver risposto ad una serie di veloci domande il nostro dottore vendita cialis online italia decidera se prescrivervi il farmaco o farmacia on line propecia viagra prezzo meno.
Anche in questi casi si costo levitra originale dimostra come l’ ipertensione agisca in maniera dove comprare cialis in italia combinata con altri fattori vendita viagra italia line di rischio cardiovascolare nell’ aumentare la probabilita di disfunzione erettile.
Acheter cialis en ligne prix les plus generique viagra soft site fiable achat viagra quel est generique viagra bas en france.
Problematiche che altrimenti non sarebbero emerse, vuoi per una cronica reticenza, da vendita cialis in europa viagra naturale vendita online parte del maschio italiano, a parlarne con il medico di levitra vardenafil prezzi famiglia.
Le viagra prix du viagra sur internet (sildenafil) restaure la fonction erectile prix cialis 25 achat dapoxetine en augmentant le flux sanguin vers le penis.
Essere travolti acquistare priligy farmacia da un improvviso scatto di passione e non diventare blu comprare viagra line italia per la rabbia di vendita viagra in italia dover aspettare.
Et dans ce cas de figure, viagra acheter sans ordonnance ce ou acheter du cialis a paris n’est pas achat cialis france pharmacie un cachet qui reglera le probleme.
Tra l’altro, vendita viagra cialis comprare kamagra questo unguento non e prodotto dall’industria cialis senza la ricetta farmaceutica:
Sur les sites, il est possible cialis acheter en pharmacie achat cialis legal de faire un achat vente libre de viagra de differentes quantites.
L’equilibrio relazione dove comprare cialis generico line e sessuale che si crea con la pratica e dove acquistare viagra online viagra levitra prezzo difficilmente re­versibile.
Face a ce probleme, tadalafil prix on a achat viagra naturel essaye d’agir de differentes manieres :
Spesso con il pretesto dell’insicurezza, si tagliano fuori delle farmacia on line levitra comprare cialis generico con postepay vendita on line di cialis soluzioni o delle opportunita solo per la paura dell’ignoto.
De plus, cela n’apportera ni une science indispensable supplementaire ni une recompense plus grande, ni meme un changement dans le comportement sexuel viagra prix en pharmacie entre conjoints, si ce n’est, au contraire, quel est le prix du viagra en pharmacie une perte de temps et d’efforts, voire une frustration, dans le recherche de ce fameux point g, dont l’existence n’est meme pas prouvee.
Plus nous en apprivoisons, plus viagra ou cialis pas cher nous pouvons nous adapter a ordonnance pour acheter viagra notre situation, explorer diverses sensations et grandir dans notre sexualite.
In altre parole, super p force non avra l’effetto desiderato a meno che un uomo sta vivendo il acquisto cialis napoli desiderio sessuale.
Con tutto il succo di pompelmo e una comprare viagra o cialis acquistare cialis contrassegno rovina per tutti ditta farmaceutica.