27.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 27 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 2. Prokurator Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 8. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 9. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 10. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 18. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 19. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 22. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 32. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo slusznego protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt. IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I,

  3. prowadzenia protestu, jak w pkt. IV.1 na dworze, w przypadku ewentualnego wyprowadzenia mnie tam pod przymusem przez Policje.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 6. Wniosek o zasiegniecie przez Adresatke niniejszego pisma do dnia 29 stycznia 2014 r. opinii ekspertow w sprawie skutkow dla czlowieka niejedzenia i niepicia.

 7. Prosba o osobiste przez Adresatke niniejszego pisma spotkanie ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

 8. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/ skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. Adresatke niniejszego pisma:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.

 

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc,zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3.3

 

xxx

 

Pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. skierowanym do czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, tj. Adresatki niniejszego pisma oraz Zastepcow Prokuratora Rejonowego, Edyty Fraczek-Padol i Tomasza Waszczuka zlozylem – Zalacznik 1: Dotyczy:

I. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do dnia 21 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

II. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

III. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 22 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

IV. Zawiadomienie o moim zamiarze:

1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I. lub odmowy wydania mi jego kopii,

2. prowadzenia protestu jak w pkt IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

V. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 16.01.2014 r., w dniu 22.01.2014 r. stawilem sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod. Pelnil go zastepca Prokuratora Rejonowego Tomasz Waszczuk.

Przedstawilem prokuratorowi T. Waszczukowi moj wniosek, zaprezentowalem uzasadnienie oraz okazalem dokumenty poswiadczajace jego zasadnosc.
Prokurator Tomasz Waszczuk wyjasnil mi, ze na tym polega mechanizm funkcjonowania demokratycznego panstwa prawnego, ze Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. uchylily niesluszny, wydany na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. skazujacy mnie wyrok sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. Wyjasnienie z mej strony – z powolaniem sie na okazane przeze mnie dowody i dokumenty – ze przeciez nie tylko ten wyrok nie powinien byc wydany, ale przede wszystkim prokurator Radoslawa Ridan nie powinna byla sporzadzic aktu oskarzenia przeciwko mnie skomentowal wyjasnieniem … zebym nie oczekiwal, ze on zmieni stanowisko, ktore w zgloszonej przeze mnie sprawie wielokrotnie prezentowala zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol.

Poinformowalem zatem prokuratora T. Waszczuka, ze natychmiast po zakonczeniu naszej rozmowy, zgodnie z zawiadomieniem z pisma z dnia 16.01.2014 r. rozpoczne w Prokuraturze protest glodowy.

Na moj wniosek prokurator T. Waszczuk sporzadzil Notatke urzedowa o tresci – Zalacznik 2: „Krakow, 2014-01-22 Notatka urzedowa Z przyjecia stron w ramach dyzuru skargowego

W dniu datowania na dyzur skargowy Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Srodmiesciu Wschod zglosil sie pan Zbigniew Kekus legitymujacy sie dowodem osobistym serii /numer dowodu osobistego – ZKE/ wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Stawajacy po raz kolejny zlozyl wnioski jak w pismie z dnia 16.01.2014 roku, skierowany do Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Srodmiesciu Wschod, w szczegolnosci wniosek o zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie od wszystkich zarzuconych mu w sprawie II K 407/13 przed Sadem Rejonowym w Debicy czynow. W uzasadnieniu Zbigniew Kekus okazal dowody tj. pismo Interia pl SA z dnia 1.10.2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy oraz z dnia 6.08.2007 roku Wirtualnej Polski SA do Sadu Rejonowego w Debicy. Powolal sie takze na kasacje Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesiona do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 roku, w ktorej Prokurator Generalny podal, ze w aktach sprawy przeciwko Zb. Kekusiowi nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze on jest sprawca czynow przypisanych mu aktem oskarzenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 roku. Powolal sie takze na wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 roku, w ktorym Sad Najwyzszy uznal wyzej wymieniona kasacje za zasadna i uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 roku Sadu Rejonowego w Debicy wydany na podstawie wyzej wymienionego aktu oskarzenia. Powolal sie takze na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 11.12.2012 roku sygn. II K 407/13, w ktorym sedzia Beata Stoj podala: „istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.” Zbigniew Kekus poinformowal, ze w zwiazku z odmowa przez Prokurature zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie go od 18 czynow przypisanych mu nieslusznym aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 roku opartym wylacznie na wydrukach z wyzej wymienionych stron internetowych, rozpoczyna w dniu 22.01.2014 roku protest glodowy w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod. Jesli zostanie z niej wyprowadzony pod przymusem, bedzie go prowadzil calodobowo przed Prokuratura. Notatke sporzadzil: Zastepca Prokuratora Rejonowego Tomasz Waszczuk Z notatka zapoznano stawajacego Zbigniewa Kekusia. Za zgodnosc z oryginalem /podpis nieczytelny – ZKE/ 2014-01-22”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona w dniu 22

stycznia 2014 r. przez zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka – Zalacznik 2

 

Natychmiast po zakonczeniu naszej rozmowy rozpoczalem protest glodowy w Prokuraturze, informujac o nim Pracownika punktu informacyjnego i skladajac w Biurze Podawczym pismo informujace o protescie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Po zakonczeniu godzin urzedowania Prokuratury, okolo godz. 17:00 stawili sie dwaj Policjanci, st. posterunkowy Radoslaw Kozuch /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowy Tomasz Obrzut /nr sluzbowy 764421/.

Wezwali mnie do opuszczenia Prokuratury oraz pouczyli o skutkach ewentualnej odmowy wykonania ich polecenia.

Wyjasnilem, ze prowadze sluszny protest, oraz ze o mozliwosci jego prowadzenia od dnia 22.01.2014 r. i przyczynach mojej decyzji zawiadomilem pismem z dnia 21.01.2014 r. ich przelozonych, Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe.

Poinformowalem ich takze, ze uwazam, iz wobec przyczyn prowadzonego przeze mnie protestu wyprowadzenie mnie z Prokuratury pod przymusem bedzie naruszeniem mojej nietykalnosci cielesnej, a ewentualnie wyprowadzony, bede kontynuowal protest przed Prokuratura, co ze wzgledu na niska temperature bedzie z zagrozeniem dla mojego zdrowia i zycia.

Policjanci oddalili sie, a powrociwszy po chwili spytali mnie, czy jestem zdrowy i czy przebywanie przeze mnie w Prokuraturze nie bedzie stanowilo zagrozenia dla mojego zdrowia.

Wyjasnilem, ze jestem zdrowy.

Noc z 22 na 23 stycznia 2014 r. spedzilem w pomieszczeniu przed Biurem Podawczym i Punktem Informacyjnym Prokuratury.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w godzinach poludniowych poszedlem do domu po cieplejsza odziez, a po powrocie wreczono mi sporzadzone przez zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte-Fraczek Padol o tresci – Zalacznik 3.16: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy

Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r. – Zalacznik 3.16

 

To „stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach” to:

 1. stanowisko Adresatki niniejszego pisma przedstawione w pismie do mnie z dnia 11 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 3.14: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 3.14

 1. zmieniajace stanowisko jak w w.w. pismie z dnia 11.06.2013 r. Prokuratora Rejonowego, stanowisko zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z pisma do mnie z dnia 11 grudnia 2013 r. o tresci – Zalacznik 3.15: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku – Zalacznik 3.15

 

xxx

 

W zwiazku z pismem do mnie z dnia 23 stycznia 2014 r. zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol i informacja w nim, ze „(…) nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach.”, uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje moje kierowane do wielu miesiecy zadanie wystapienia przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma, zawierajacym uzasadnienie, jak w pkt. II, str. 1 niniejszego pisma.

To wobec dowodow i prawdziwych ustalen faktycznych w sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sygn. 1 Ds. 39/06/S w pelni sluszne zadanie.

Informuje, ze stawie sie w zwiazku z powyzszym w dniu 29 stycznia 2014 r. /sroda/ na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak wyzej.

Jesli jej nie otrzymam, natychmiast po spotkaniu z prokuratorem, ktory bedzie pelnil dyzur rozpoczne w Prokuraturze protest glodowy. Nie bede jadl, ani pil. Wyprowadzony ewentualnie na polecenie gospodarza budynku, Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej, pod przymusem przez Policje przed Prokurature, bede przed nia prowadzil protest.

 

Uprzejmie prosze o Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod osobiste spotkanie ze mna w dniu 29.01.2014 r.

Prosze o to z tej miedzy innymi przyczyny, ze autorka od lipca 2013 r. okolo tuzina pism do mnie, informujacych mnie w odpowiedzi na moje wnioski do Prokuratora Rejonowego o wystapienie z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/05, II K 854/10/, ze „(…) nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach.”, zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol to sztywny w mysleniu tuman oraz ignorantka.

Oto uzasadnienie dla mojego stanowiska.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajaca sprawe sygn. II K 407/13 wydala – w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow z powodu ustania ich karalnosci. W uzasadnieniu podala: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonoy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Wniosek z tego uzasadnienia, ze lacznie 9 funkcjonariuszy publicznych – 3 sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, 3 prokuratorow Prokuratury Generalnej, w tym Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, oraz 3 sedziow Sadu Najwyzszego – wzruszylo skazujacy mnie wyrok, po tym gdy ustala karalnosc czynow, za ktore skazal mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i nakazali po dniu 15 wrzesnia 2010 r. /data wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie/ scigac mnie za czyny – jestem za nie scigany w dacie zlozenia niniejszego pisma – ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod uznala to postanowienie za sluszne i go nie zaskarzyla, o czym poinformowala mnie prokurator Edyta Fraczek-Padol pismem z dnia 26 czerwca 2013 r.: „Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Ja uznalem postanowienie z dnia 14.06.2013 r. za niesluszne, zaskarzylem je i w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie, ktorym … mnie przyznal racje, tj. uchylil postanowienie sedzi B. Stoj, podajac w uzasadnieniu: „Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 

Pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – tj. juz po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. postanowienia z dnia 27.08.2013 r. zawiadomila mnie prokurator E. Fraczek-Padol:

Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06 Krakow 7.10.13r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Ponadto odnosnie pisma z dnia 25.09.13 informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 

Po otrzymaniu w.w. pisma z dnia 7.10.2013 r. skierowalem pismo do prokurator E. Fraczek-Padol zawierajace: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wykazow:orzeczen /wnosze o podanie ich tresci i sygnatur/, pogladow doktryny,z ktorymi wedlug Pani zgodne jest postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia

30.10.2013 r. do Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol

 

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone przez prokurator Edyte Fraczek-Padol pismo z dnia 11 listopada 2013 roku o tresci:„W odpowiedzi na pismo z dnia 30 pazdziernika 2013 roku informuje, iz podtrzymuje stanowisko wyrazone w kierowanych do Pana pismach. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze organy prokuratury nie maja obowiazku udzielania informacji na temat interpretacji przepisow,a orzecznictwo i poglady doktryny sa powszechnie dostepne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 11 listopada 2013 r.

 

Nawet po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil oczywiscie niesluszne postanowienie sedzi B. Stoj, ktore prokurator Edyta Fraczek-Padol uznala wczesniej za sluszne … „kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny.” , prokurator E. Fraczek-Padol … trzyma sie sztywno swojego stanowiska i mnie kaze poszukiwac … nieistniejacych przeciez – skoro postanowienie zostalo uchylone – orzecznictwa i doktryny.

Trudno o lepszy przyklad sztywnosci myslenia tumana.

 

Jest tez prokurator Edyta Fraczek-Padol ignorantka.

Podczas spotkania ze mna w czasie pelnionego przez nia w dniu 4 wrzesnia 2013 r. dyzuru skargowego poinformowala mnie, ze Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod gdyby chciala, to by mogla wystapic nawet o uniewinnienie mnie. Powtorzyla to kilka razy.

Poprosilem ja, by sporzadzila protokol lub zapisek urzedowy z jej spotkania ze mna. Prokurator Edyta Fraczek – Padol odmowila mi. Poinformowala mnie, ze nie sporzadzi zadnego z nich. Gdy spytalem dlaczego, wyjasnila, ze nie, bo … nie.

O zdarzeniu poinformowalem Adresatke niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod pismem z dnia 5 wrzesnia 2013 r., skladajac wniosek: „Wniosek o sporzadzenie i dostarczenie mi wyjasnienia w postaci podania podstawy prawnej odmowy przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek – Padol sporzadzenia protokolu lub zapiska urzedowego z jej spotkania ze mna w dniu 4 wrzesnia 2013 r.”.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Z. Kekusia z dnia 5

wrzesnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Do dnia zlozenia niniejszego pisma nie otrzymalem odpowiedzi na wniosek jak wyzej.

Tymczasem drugi z zastepcow Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Tomasz Waszczuk, poproszony przeze mnie podczas spotkania ze mna w czasie takiego samego dyzuru pelnionego w dniu 22 stycznia 2014 r. o sporzadzenie protokolu lub zapiska urzedowego ze spotkania, sporzadzil „Notatke urzedowa”Zalacznik 2:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona w dniu 22

stycznia 2014 r. przez zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka – Zalacznik 2

 

Szanowna Pani,

 

Z podanych wyzej przyczyn prosze o Pani spotkanie ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol, ktora spotkala sie ze mna, o – jak sama udowodnila – sztywny w mysleniu tuman, uparcie trwajaca w swoim, uznawanym przez nia za sluszne stanowisku, nawet po tym, gdy je za niesluszne uznalo troje sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie.

Jest tez ignorantka. Jako jedyna sposrod wielu prokuratorow, z ktorymi spotykalem sie w ostatnich latach – w tym dwukrotnie z Zastepca Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem, innymi prokuratorami Prokuratury Generalnej, prokuratorami Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w tym pelniacym rownorzedna jej funkcje prokuratorem Tomaszem Waszczukiem – odmowila mi sporzadzenia dokumentu poswiadczajacego jej ze mna spotkanie, w tym zaprezentowane przez nia kilkukrotnie stanowisko, ze Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod gdyby chciala, to by mogla wystapic nawet o uniewinnienie mnie.

Drugi z zastepcow Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Tomasz Waszczuk poinformowal mnie z kolei podczas spotkania ze mna w dniu 22 stycznia 2014 r., ze on nie zmieni stanowiska prezentowanego mi od wielu miesiecy przez prokurator Edyte Fraczek-Padol.

 

Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk nie zmieni stanowiska prezentowanego przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol, bo Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol prezentuje stanowisko … Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.
Pani stanowisko.

To Pani musi zmienic stanowisko.

 

Nie tylko dlatego i nie przede wszystkim z podanych wyzej przyczyn uwazam, ze powinna sie Pani osobiscie spotkac ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

Otoz to przeciez z Pani winy, z powodu niedopelnienia przez Pania, jako w 2006 roku Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze, prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i z tego powodu sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. niesluszny akt oskarzenia przeciwko mnie.

To Pani, zawiadomiona przekazanym Pani przez Prokurature Okregowa w Krakowie, moim pismem z dnia 10 stycznia 2006 r., ze prokurator R. Ridan prowadzi postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie z razacym naruszeniem prawa, ze jest stronnicza, poinformowala mnie, ze – Zalacznik 3.17: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 3.17

 

Dowody, dokumenty zalaczone przeze mnie do zlozonego w dniu 27 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Okregowej w Krakowie zawiadomienia o popelnieniu przez Pania przestepstw z art. 231 § 1 K.k. i art. 207 § 1 K.k. /Zalacznik 3/ dowodza niezbicie, ze Pani nie tylko przed sporzadzeniem w.w. pisma do mnie z dnia 7 lutego 2006 r., ale takze potem, przed sporzadzeniem przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r., niedopelnila obowiazkow prokuratora, ktory sprawowal nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan.

Jesli sie Pani przestanie ukrywac przede mna za zastepcami Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol i Tomaszem Waszczukiem, i spotka sie ze mna podczas dyzuru w dniu 29.01.2014 r., bedzie Pani miala okazje osobiscie przeprosic mnie za skutki dla mnie przez wiele lat niedopelnienia przez Pania obowiazkow oraz wreczyc mi kopie wniosku, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Jesli nie zostanie mi wreczona, natychmiast po spotkaniu z prokuratorem, ktory bedzie pelnil dyzur, rozpoczne prowadzony calodobowo w Prokuraturze protest glodowy. Nie bede jadl, ani pil, czekajac na wreczenie mi kopii wniosku, o skierowanie ktorego do Sadu Rejonowego w Debicy prosze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od wielu miesiecy.

Nie przerwe protestu i nie opuszcze Prokuratury jesli zostanie mi wreczone kolejne pismo informujace mnie – jak to prokurator E. Fraczek-Padol z dnia 23.01.2014 r. – Zalacznik 3.16: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

 

Jesli Pani liczy na to, ze na Pani, lub gospodarza budynku, w ktorym miesci sie Prokuratura Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, tj. Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zadanie, zostane wyprowadzony z Prokuratury pod przymusem przez Policje, opisane wyzej zdarzenie z dnia 22.01.2014 r., gdy Policja nie usunela mnie i spedzilem w Prokuraturze cala noc, dowodzi, ze moze sie Pani mylic.

Nie sadze, by znalazl sie funkcjonariusz publiczny, gotow poniesc konsekwencje w postaci utraty przeze mnie zdrowia lub zycia – ewentualnie usuniety z Prokuratury przez Policje bede prowadzil protest calodobowo na dworze – tylko dlatego, ze prokurator Radoslawa Ridan i Pani niedopelnilyscie w 2006 r. obowiazkow, a teraz, tj. po tym, gdy nawet Prokurator Generalny Andrzej Seremet w kasacji z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 3.6/, Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2011 r. /Zalacznik 3.7/, a takze sedzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. /Zalacznik 3.10/ poswiadczyli te niedopelnienia, Pani nie chce sie do nich przyznac.

Po latach moich doswiadczen z sedziami i prokuratorami, nie zdziwie sie wcale, jesli okaze sie, ze uzna Pani, iz zamiast uczynic zadosc mojemu slusznemu wnioskowi, nalezy – przez tzw. „wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci”, czyli dobro prokuratorow i sedziow, ktorzy w sprawie przeciwko mnie razaco naruszyli prawo – narazic moje zdrowie lub zycie.

Pragne wszak zauwazyc, ze o ile z powodu Pani dzialan zlozylem pismem z dnia 27.01.2014 r. zawiadomienie o popelnieniu przez Pania przestepstwa z art. 207 § 1 K.k., ktory stanowi: „Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba najblizsza lub nad inna osoba pozostajaca w stalym lub przemijajacym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”, to w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, o ktory prosze i z tego powodu prowadzenia przeze mnie protestu glodowego – bez wzgledu na miejsce jego prowadzenia przeze mnie – zostana Pani postawione zarzuty z art. 207 K.k. „§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 polaczony jest ze stosowaniem szczegolnego okrucienstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 lub 2 jest targniecie sie pokrzywdzonego na wlasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.”

 

Celem przekonania Pani do slusznosci mojego wniosku, raz jeszcze pragne przypomniec, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany na podstawie sporzadzonego pod Pani nadzorem aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za 18 czynow popelnionych w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, z ktorych:

 1. ja nie popelnilem zadnego, a wszystkie zostaly popelnione w Warszawie,

 2. w przypadku 15, tj. zniewazenia funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 3 K.k./ sciganie jest niedopuszczalne od … ponad 7 lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 3. czyn opisany przez prokurator R. Ridan jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie prof. Andrzeja Zolla nie wypelnia znamion przestepstwa w przyjetej przez prokurator R. Ridan kwalifikacji prawnej, tj. w art. 226 § 3 K.k.,

 4. karalnosc czynu opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k. – ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., a poza tym jest to z czyn scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. oskarzenia prywatnego,

 5. karalnosc 16 czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z innymi artykulami – art. 226 § 1 K.k. i art. 226 § 3 K.k. – ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.,

 6. nikt nie mogl popelniac ich za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r. – jak podala w opisach wszystkich 18 czynow prokurator R. Ridan – poniewaz ta strona zostala zalozona w dniu … 26 pazdziernika 2004 r.

xxx

Doprawdy nie rozumiem przyczyn Pani uporu.

Przeciez nawet autorka aktu oskarzenia przeciwko mnie, prokurator Radoslawa Ridan takiej udzielila wskazowki w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – Zalacznik 3.3:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,

to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3.3

A sedzia referent w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 3.10:

 

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11

grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 3.10

 

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 stycznia 2014 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona w dniu 22 stycznia 2014 r. przez zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka

 3. Prokuratura Okregowa w Krakowie, zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2014 r. o popelnieniu przestepstw

Il ne comprend d’ailleurs pas une phrase vente kamagra europe d’Erich Fromm a vente viagra au canada propos de l’amour accompli.
Le risque est plus important si vous avez eu vente levitra prix une ablation de kamagra vente en ligne l’uterus.
Toute source de variabilite exterieure (autre que la formulation) est a achat kamagra oral jelly eviter.

L’excision peut entrainer des achat cialis sans ordonnance nombreuses complications medicales, ainsi que comparatif vente viagra des douleurs chroniques.
Il faut apprendre a reperer les sensations qui annoncent la venue de acheter viagra pfizer propecia achat en ligne l’orgasme dans le but de prevoir le moment de l’ejaculation et savoir faire baisser l’excitation. Nul ne sait pour l’heure si cette fatalite se traduira dans les faits, mais dans le doute les Francais opteraient de preference pour le sexe avant que les lumieres ne s’eteignant a jamais. Petit a petit, ces objectifs se sont elargis a des publics diversifies, notamment a des dirigeants de moins haut niveau, et a des contenus plus psychologiques. Inevitable, elle est provoquee par l’etirement et l’ischemie des fibres vegetatives des nerfs caverneux lors de l’intervention. Le Viagra permet de sortir du cercle vicieux ou acheter du viagra france ou puis je acheter du viagra de la peur de la panne et de l’echec.Une fois libere de cet engrenage, le patient retrouve une vie sexuelle normale, ce qui lui permet d’arreter le Viagra. Les organes sexuels feminins sont plus complexes que les organes sexuels masculins. Cette dispersion des operateurs rend plus difficile leur suivi et leur controle tant par les donneurs d’ordre au travers d’audits que par les autorites competentes par les inspections. Que des enfants, des adolescents et adultes sentimentalement fragiles pensent apprendre la vie au travers de ce type d’emissions.
Que son apprehension de l’echec se transforme acheter priligy france ligne en anticipation achat cialis ligne suisse de plaisir.
Est-ce pour autant que l’on peut nous coller l’etiquette manipulateur sur acheter du levitra en france le front, avec toute la connotation achat de pilule levitra pejorative du terme ?
Il Cialis (Tadalafil) e una kamagra vendita line medicina usata per acquisto kamagra senza ricetta il trattamento dell’impotenza ed e sviluppato da Eli Lilly.
La maggior parte di uomini hanno venta de viagra femenino la pillola cialis avuto esperienza positiva, usando Levitra ed e poco probabile di scambiare Levitra per qualche altro prodotto per il potenziamento.
E ‘meglio priligy generico forum discutere con il personale sanitario che puo davvero dire se dove acquistare levitra senza ricetta questo prodotto e buono per voi.
Da puedo comprar viagra en farmacias questa prospettiva, l’uomo sospettato di forza comprare viagra molto maschile.
In tutte le farmacie pubbliche kamagra vendita line italiane kamagra generico Questo prodotto e venduto solo su prescrizione medica.
Ogni donna chiaramente ha il suo metodo per masturbarsi e provare cuanto vale levitra farmacia piacere comprar propecia en farmacia se comprar viagra generica farmacias ma principalmente le tecniche dell’autoerotismo sono due:
L’obesita in europa (obesita – un bmi di dove comprare viagra o cialis 30 o comprare cialis acquisto viagra in farmacia piu), in conformita con la nuova relazione:
Tout ce qu’ils ont besoin de consulter viagra soft tabs votre medecin avis acheter viagra ligne ou votre gynecologue de prescrire que leurs acheter viagra vente libre tests de depistage:
Per questo, e viagra acquistare online necessario che levitra 20 mg sia un medico propecia vendita on line a prescrivere i farmaci.
Les problemes de prostate acheter viagra qualite viagra acheter online (operation), l’hypertension, un cholesterol ou acheter viagra generique en ligne eleve sont les principales causes des problemes d’impuissance.
Le comprare cialis online italia 24 compresse vendita viagra italia contengono ormone attivo, mentre le altre 4 placebo (ovvero nessun farmaco), ma serve viagra vendita ricetta medica a mantenere la continuita ed evitare dimenticanze.
Depuis 2004, de generique viagra france nombreux patients font confiance peut acheter viagra internet a la reputation d’une euroclinix serieux, fiable et achat cialis doctissimo rapide.
L’efficienza di cialis e stata dove comprare viagra generico sicuro dimostrata da numerosi studi – cialis acquisto on line in acquistare cialis 10 mg media, 9 su 10 uomini hanno avuto erezione dopo l’uso del farmaco (erezione accade solo durante la stimolazione sessuale e dipende solo dai partner!).
Votre sang commander du propecia peut etre teste pour site fiable achat viagra propecia pharmacie le sucre de sang (a verifier pour le diabete), le cholesterol et les niveaux de certaines hormones.
A differenza dell’uomo, in cui la presenza dell’ansia determina una facilitazione dell’orgasmo, viagra cialis levitra prezzo la comprare levitra online donna vive questa condizione nei termini di un’inibizione e di una perdita di concentrazione sulle comprare viagra on line proprie sensazioni corporee, che si traduce in una difficolta a raggiungere l’orgasmo (dettore, 2004).
Les hommes plus ages se plaignent souvent sur l’absence ou la mauvaise qualite de leur erection pendant les rapports sexuels avec leur femme, alors cialis plus qu’il n’y a pas de problemes d’erection avec achat viagra sur internet leurs acheter viagra en ligne maitresses.
Questi problemi sessuali sono affetti principalmente dall’alta acquistare viagra farmacia pressione sanguigna, l’ipertensione, l’invecchiamento, acquisto cialis online sicuro il diabete e propecia farmacia molte altre malattie.
Ce qui ne faut ne pas faire c’est viagra et cialis pas cher viagra en france prix de resigner lorsqu’elle se manifeste.
Par le fait meme, celle-ci est moins viagra piller disposee site officiel vente viagra aux relations sexuelles pour une certaine periode.
Cosi, gli uomini all’eta di comprare cialis originale italia come comprare cialis su internet 40 anni dovrebbe prestare attenzione alla loro dieta, i prodotti devono contenere un sacco di calcio.
Una volta autorizzata, la ricetta viene inviata in farmacia cialis generico pagamento paypal per cialis farmacia en madrid la dispensa e l’ordine viene spedito.