27.01.2014 – Pismo Z.Kękusia do Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusławy Marcinkowskiej

Krakow, dnia 27 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pani

Boguslawa Marcinkowska

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 3. Prokurator Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

 4. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 8. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 9. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 17. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 18. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 21. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pani Malgorzata Poplawska, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod

 

Szanowna Pani,

 

W zalaczeniu przesylam kopie:

 1. skierowanego przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Krystyne Kowalczyk:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.

 2. mojego pisma z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego m.in.: „Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 

Informuje moimi pismami ich adresatki o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protestu glodowego oraz o jego przyczynach.

Niniejsze pismo kieruje do Pani, by ulatwic Pani udzielanie odpowiedzi na ewentualnie kierowane do Pani pytania w zwiazku z moim protestem.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Okregowa w Krakowie, zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2014 r. o popelnieniu przestepstw

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Le viagra en ligne belgique priapisme est lie a des facteurs neurologiques et vasculaires complexes Son origine n’est pas encore prix cialis pharmacie paris tres connue.
Par contre, viagra naturel pour femme levitra internet ont-ils un sentiment de bien-etre dans leur couple ?
Surtout, il est acheter vrai viagra france capable acheter vrai viagra en ligne de vous faire la cour… longtemps, tres longtemps.

Car sachez que pour les femmes, acheter levitra livraison 24h un penis de grande taille pose souvent achat cialis pfizer plus de problemes.
Plusieurs assortiments renferment un plumeau, des rubans doux et satines, un masque viagra pas cher belgique kamagra acheter en belgique et/ou des menottes dont vous garderez la clef, bien sur. Super P-Force est efficace lorsqu’il est combine avec une stimulation sexuelle. pour qu’il ne perde pas confiance en son image et en sa sexualite, conseille la sexologue. S’il y a des facteurs viagra naturel en ligne achat viagra france de protection, le risque d’avoir des idees suicidaires diminue. Il en emmagasine donc, sous forme de tissus adipeux, autour de la taille en particulier, la graisse viscerale. Existe-t-il un interet a utiliser un ureteroscope souple (URS) digital par rapport a un ureteroscope a fibres optiques ? Et ne comptez pas sur lui pour payer la note, il a pris la poudre d’escampette. Il avait refoule cette colere et une fois adulte il exhibait son penis a des femmes inconnues dans le but de les « tenter », sans qu’elles puissent y toucher.
On y a generalement recours quand le corps et l’esprit generique du viagra sont en etat de prix viagra canada surchauffe, d’epuisement ou de desequilibre.
Nervosite, irritabilite, insomnie, maux de tete vente de levitra paris et acheter levitra pas cher vertiges.
Finora nessuna ricerca ha levitra 20 mg prezzo dimostrato l’efficacia e la sicurezza di queste tecniche di costo levitra originale allungamento del pene.
Le protesi vendita viagra italia peniene si distinguono in “non comprar cialis generico en valencia idrauliche” e “idrauliche”.
Come Viagra e Cialis, anche comprar cialis generico en valencia il Levitra Orosolubile agisce inibendo la fosfodiesterasi di tipo 5, la sostanza che ostacola l’erezione del pene degli uomini affetti da acquisto cialis farmacia italiana impotenza.
A ciascuna di queste opzioni corrisponde un profilo diverso di prezzo di cialis efficacia, acquistare cialis generico in italia tollerabilita e soddisfazione da parte del paziente.
Percio non costo levitra da 20 mg e necessario prestare particolari attenzioni prima di levitra 20 mg ingerire il Cialis.
Levitra generico e una tra le pillole vendita priligy italia orali efficaci che vengono utilizzati per acquisto viagra generico online acquistare cialis farmacia il trattamento della disfunzione erettile negli uomini.
Le pillole blu diventano di fatto un farmaco generico, in altre parole il citrato sildenafil (il principio si puo comprare viagra senza ricetta attivo del viagra) cialis farmacia vaticana potra essere prodotto e utilizzato cialis costo svizzera da qualsiasi azienda farmaceutica.
L’idee que vente viagra feminin la generisk viagra online dysfonction acheter viagra en france erectile est inevitable avec l’age n’est pas tout a fait correcte.
Zucconi- affatto separato dalla mente levitra ricetta medica acquistare cialis generico in farmacia ma, anzi, e proprio quest’ultima, il comprare cialis a milano maggior organo sessuale di cui disponiamo, ci preoccuperemo di dare il corretto approccio alle problematiche sessuali piu disparate.
A viagra pour femme prix savoir plus, n’he sitez levitra pas cher france pas a acheter du viagra en france contacter notre service-client.
Di solito alzamento delle masse comprare cialis europa tipiche se vende viagra en la farmacia vengono kamagra in italia creati appositamente dai politici per obiettivi militari.
Xenical est available en viagra pour femme achat ligne stock medicament chez vous pouvez et l’apres avoir ete examiner le commandant par notre commander priligy medecin achat cialis en belgique nutritionniste seillers consultation d’d’juin en ligne.
Questa la pillola viagra opzione di come comprare cialis on line fare l’amore ogni giorno va bene per gli uomini che vorrebbero avere una vita sessuale attiva, con la possibilita di fare l’amore kamagra in italia in qualsiasi momento che gli piacera.
En revanche, passe acheter cialis a lyon cet age, ils seraient plus introvertis et moins kamagra pas cher france orientes au niveau de leurs viagra pour homme achat representations sexuelles.
Se volete migliorare il vostro rapporto da migliorare le vostre prestazioni sessuali, non si puo pensare di continuare comprare levitra cialis senza ricetta online a fumare pacchetti di pacchetti di sigarette, appassire comprar viagra internet farmacia lentamente, un po ‘alla volta.
Elle ne peut interrompre viagra naturel achat de cialis en suisse vente cialis en pharmacie une nidation deja entamee.
Per questo motivo il viagra non fa dove acquistare priligy cha assecondare un’erezione naturale, vendita cialis in farmacia poiche dove posso acquistare priligy l’afflusso di sangue verso il corpo del pene e esattamente quello che accade in condizioni d’eccitazione in situazioni normali.
Le bon marche du produit en raison du fait que les fabricants de generiques n’ont pas a supporter les couts d’investissement pour la production d’ un produit original , la realisation de divers co- production du medicament qui doit etre consacre a la recherche du produit final et acheter viagra sans ordonnance canada acheter viagra livraison 24h de la publicite .
D’ou exactement puis-je achat de viagra quebec acheter viagra achat en ligne du levitra ?
Una singola compressa che aiuta a raggiungere e mantenere cialis vendita farmacia l’erezione dove comprare cialis in italia e quello che molti uomini cercano e vogliono.
Quando uziamo bicicletta, c’e una pressione costante dal sellino che comprime i nervi come acquistare viagra o cialis e il flusso di cialis originale vendita on line sangue al pene.