27.01.2014 – Zawiadomienie Z. Kękusia do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej o popełnieu przestępstw przez prokuratorów

Krakow, dnia 27 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okregowy w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pani Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pani Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krako

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krako

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 26. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Krystyne Kowalczyk:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.

 2. Dowody popelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan i prokurator Krystyne Kowalczyk przestepstw jak w pkt. I. sporzadzone przez:

  1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ – Zalacznik 2,

  2. prokurator Radoslawe Ridan – zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy, jak w pkt. II.1 – Zalacznik 3,

  3. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. – pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 4,

  4. operatora internetowego Interie.PL S.A. – pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 5,

  5. Prokurature Generalna, w postaci:

   1. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ – Zalacznik 6,

   2. pisma sluzbowego Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 23 czerwca 2011 r., /sygn. PG IV KSK 699/11/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

  6. Sad Najwyzszy – wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 7,

  7. Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol – pismo z dnia 23 stycznia 2014 r. – Zalacznik 16.

 1. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo wraz z wszystkimi don zalacznikami zostanie umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 207 § 1 Kodeksu karnego: „Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba najblizsza lub nad inna osoba pozostajaca w stalym lub przemijajacym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Prokurator Krystyna Kowalczyk jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nadzorowala w 2006 r. postepowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie przeciwko mnie do sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds.112/04/S/ od dnia 2 lipca 2004 r. przez prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawe Ridan.

Prokurator Radoslawa Ridan wydala w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow, ktorym zarzucila mi popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie 18 wymienionych nizej czynow za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan dokonala prezentacji dowodow, ktore zgromadzila i na podstawie ktorych sporzadzila postanowienie: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

Wiedzac, ze nie jestem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan, doswiadczajac razem z moja rodzina licznych negatywnych skutkow jej niekompetencji, pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Prokuratura Okregowa w Krakowie przekazala moje zawiadomienie Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i tam rozpoznala je jako … skarge bezposrednia przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk informujac mniepismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 17: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 rokupozostawalo zarejestrowane w tut. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postepowanie to zostalo zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku. W toku tegoz postepowania prokurator referent wielokrotnie /tzn. dwukrotnie, tj. wezwaniami z dnia 2.11 i 25.11.2005 r. – ZKE/ wzywal Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynnosci procesowych z Pana udzialem. Wezwania te kierowane byly na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/. Na powyzsze wezwania nie stawial sie Pan w tut. Prokuraturze, skladajac kolejne pisma, w ktorych domagal sie Pan wylaczenia Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, jak rowniez prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postepowania. O braku podstaw do przychylenia sie do takiego wniosku byl Pan kazdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego w pismie z dnia 23 stycznia 2006 roku /pismo z dnia 23.01.2006r., p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego – ZKE/ nalezy uznac za nadal obowiazujace.

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Dzialania prokuratora referenta podjete w toku tegoz postepowania zmierzaly bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i byly zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postepowania Karnego wobec osoby podejrzanej.

Rowniez chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczacy „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta i wydania kserokopii zawiadomienia o przestepstwie. W tym zakresie prokurator wydal w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarzadzenie uznajac, iz na owczesnym etapie postepowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania sie z materialami postepowania w pozniejszym terminie.

Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 17

 

Wskazac nalezy, ze „nieudolny” to: «nie mogacy czemus podolac, sprostac; nieporadny niezdarny»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 536,

 

Kilka miesiecy pozniej, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, przypisujac mi nim te same zarzuty, ktore przedstawila mi w w.w. postanowieniu z dnia 2 listopada 2006 r. o przedstawieniu mi zarzutow.

Oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj. – Zalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

W akcie oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan zaprezentowala po raz kolejny zebrany przez nia przez okres 2 lat – 2.07.2004 r. do 12.06.2006 r. – material dowodowy. Podala – Zalacznik 1: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow Anny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 1

 

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przekazal akt oskarzenia prokurator R. Ridan Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia, a kierownictwo tego Sadu skierowalo wniosek do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., sygn. akt: IV KO 44/06, Sad Najwyzszy przekazal sprawe do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Akta sprawy doreczono Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 4 listopada 2006 r., a w dniu 30 listopada 2006 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal postanowienie o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan. Sedzia T. Kuczma podal w uzasadnieniu – Zalacznik 2: „Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. (…)

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

(…) Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 2

 

Wskazane przez sedziego T. Kuczme jako naruszone przez prokurator R. Ridan prawo procesowe okreslone w artykule 297 § 1 K.p.k. stanowi: Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 

Prokurator R. Ridan zgromadzila duza ilosc … nieprzydatnego materialu dowodowego – tzn. … makulatury – poniewaz jego zbieranie ograniczyla do wylacznie drukowania materialow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Poswiadczyla to nie tylko w w.w. sporzadzonych przez nia:

 1. postanowieniu z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow,

 2. akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

ale przede wszystkim w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na w.w. postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. Przyznala w nim – Zalacznik 3: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 

Prokurator Radoslawa Ridan w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie przyznala, ze przed sporzadzeniem postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow i aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. … li tylko przegladala – osobiscie – i drukowala publikacje ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator R. Ridan wyjasnila takze Sadowi Rejonowemu w Debicy, ze:

 1. ona wysnula … oczywisty wniosek, ze tylko ja moge byc sprawca czynow, ktore mi przypisala,

 2. fakt, ze ja, gdy przesluchiwany przez podczas prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, nie przyznalem sie do popelnienia przypisanych mi przez nia czynow … nie ma nic do rzeczy,

 3. dopelnienie przez nia obowiazkow okreslonych w podanym przez sedziego T. Kuczme art. 297 § 1 K.k. bedzie generowaniem … niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci,

 4. jesli Sad uzna, ze ona sie pomylila, to … ma mozliwosc wydania uniewinniajacego mnie wyroku.

 

Podala – Zalacznik 3: „Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania. Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 

Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dal sie przekonac prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2007 r. / sygn. akt II Kz.675/06/

 

Sad Okregowy w Rzeszowie zgodziwszy sie z zaprezentowana wyzej argumentacja prokurator Radoslawy Ridan pouczyl sedziego Tomasza Kuczme, ze jego ustawowym obowiazkiem jest prawidlowo rozumowac.

 

Pouczony przez w.w. sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie sedzia Tomasz Kuczma zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan.

Wirtualna Polska S.A., pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy – Zalacznik 4: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski

S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099 – Zalacznik 4

 

Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – z Warszawy, to nie Zbigniew Kekus z Krakowa.

Prezes ZG SOPO Krzysztof Lapaj juz pismem z dnia 15 marca 2007 r. skierowanym do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz przekazanym do wiadomosci Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /data wplywu 19 marca 2007 r.Zalacznik 9/ poinformowal ministra i Sad, ze nie ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wyjasnil, kto byl sprawca przypisanych mi czynow oraz motywy – uwazam szlachetne – ich popelnienia /patrz: tekst ponizej/.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 5

 

W zwiazku z dowodami zlozonymi przez Interie.PL S.A. prokurator R. Ridan okreslila jako okres popelnienia wszystkich 18 przypisanych mi czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 1: „od stycznia 2003 r. do wrzesnia /lub maja – ZKE/ 2005 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Wskazac zatem nalezy, ze poniewaz Interia.PL S.A. podala, ze:

 1. obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.” – co znaczy, ze strona www.zkekus.w.interia.pl nie wykazywala aktywnosci w ciagu ostatnich dwoch tygodni okresu objetego aktem oskarzenia … „(…) do wrzesnia 2005 r.

 2. Logami z okresu wczesniejszego /tj. sprzed dnia 13 wrzesnia 2005 r. – ZKE/nie dysponujemy,” – co znaczy, ze Interia.PL S.A. nie dysponowala juz w pazdzierniku 2007 r., gdy sporzadzala odpowiedz na zadanie sedziego T. Kuczmy, logami za okres od dnia zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl do dnia 13 wrzesnia 2005 r.,

to znaczy, ze odpowiedzia z dnia 1 pazdziernika 2007 r. nie dostarczyla Sadowi Rejonowemu w Debicy dowodow, ze ja bylem sprawca czynow, o ktorych popelnienie oskarzyla mnie prokurator Radoslawa Ridan.

 

Podkreslic takze nalezy, ze numery IP podane przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

 

Zebrawszy dowody jak wyzej, sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. wyrok, sygn. II K 451/06, ktorym … uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow, przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny, Adresat niniejszego pisma wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. podajac w uzasadnieniu – w tym powolujac sie na w.w. pisma operatorow internetowych – Zalacznik 6: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam:

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, (…).

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 6

 

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi przez sedziego T. Kuczme – i prokurator Radoslawe Ridan pod nadzorem prokurator Krystyny Kowalczyk – poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych 16 czynow I, III – XVII.

Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego /w tym sedziego/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, ogloszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/ – Zalacznik 8:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego

w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ – Zalacznik 8

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII – Zalacznik 7:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 7

 

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie czynow I, III–XVII – a nastepnie w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII – przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., oraz po przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja – na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – sedzia Beata Stoj.

Z powodu dowodow dostarczonych Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych oraz przez Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja, tj. poniewaz:

 1. Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad pismem z dnia 6.08.2007 r. /Zalacznik 4/, ze: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa

 2. Interia.PL S.A. nie doreczyla Sadowi zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan oraz podala numery IP nalezace do komputerow zlokalizowanych w Warszawie /Zalacznik 5/,

 3. Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj skierowal pismem z dnia 19 marca 2007 r. – w kopii zlozonym do akt sprawy sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ wniosek do ministra sprawiedliwosci – Zalacznik 9: „Dotyczy: Wniosek o spowodowanie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro prowadzonego przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny postepowania karnego /sygn. akt II K 451/06/ przeciwko Zbigniewowi Kekus, omylkowo oskarzonemu przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod o popelnienie przedstawionych w niniejszym pismie przestepstw.

Uzasadnienie (…) W zwiazku z powyzszym, oraz w zwiazku z rozprawa glowna w sprawie dr Zbigniewa Kekus, wyznaczona przez Sad Rejonowy w Debicy na dzien 27 marca 2007r. mimo stanowiska tego Sadu, zajetego w wyzej wymienionym postanowieniu z dnia 30 listopada 2006r., niniejszym informuje, ze:

1.dr Zbigniew Kekus nie byl sprawca wskazanych w wydanym przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod w dniu 13 czerwca 2006r. akcie oskarzenia czynow.

2.dr Zbigniew Kekus nie zamieszczal wskazanych w wydanym przeciwko niemu akcie oskarzenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

3.dr Zbigniew Kekus nie zalozyl i nie administrowal strona internetowa www.zkekus.w.interia.pl , nigdy nie mial i nie ma do niej dostepu, by ja redagowac.

4.dr Zbigniew Kekus nigdy nie mial i nie ma dostepu do administrowania strona internetowa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl .

Informacje z prowadzonego przez Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny i Sad Apelacyjny w Krakowie postepowania z powodztwa dr Zbigniewa Kekus o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczace naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczacych w rozny sposob w tym postepowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw maloletnich synow dr Zbigniewa Kekus, w tym jego maloletniego chorego dziecka, zamieszczane byly na wskazanych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod stronach internetowych wylacznie przez osoby, administrujace tymi stronami – nigdy nie bylo wsrod nich Pana dr Zbigniewa Kekus – z upowaznienia Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 15 marca 2007 r. do ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Ziobro /do wiadomosci Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/, data wplywu 19 marca 2007 r. – Zalacznik 9

pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy skierowalem wniosek o stwierdzenie niewlasciwosci miejscowej Sadu i przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo Sadowi Rejonowemu w Warszawie.

W odpowiedzi sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym poswiadczyla – Zalacznik 10:

Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 10

xxx

 

Przedstawione wyzej dokumenty sporzadzone przez:

 1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ – Zalacznik 2,

 2. prokurator Radoslawe Ridan – zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy, jak w pkt. II.1 – Zalacznik 3,

 3. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. – pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 4,

 4. operatora internetowego Interie.PL S.A. – pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 5,

 5. Prokurature Generalna, w postaci kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ – Zalacznik 6,

 6. Sad Najwyzszy – wyrok z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. II K 272/11 – Zalacznik 7,

 7. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, nastepnie II K 407/13/ – Zalacznik 10.

sa dowodami, ktore w sposob niepodwazalny poswiadczaja, ze prokurator Krystyna Kowalczyk jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod niedopelnila ustawowych obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Podkreslic nalezy, ze istnieje jeszcze jeden dokument poswiadczajacy niedopelnienie obowiazkow przez prokurator Krystyne Kowalczyk jako prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan. Jest to pismo sluzbowe sporzadzone w dniu 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – na podstawie postepowania wyjasniajacego przeprowadzonego przeze niego w sprawie przeciwko mnie – i doreczone Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie, Arturowi Wronie.

Wskazac nalezy, ze:

 1. o tym, ze pismo to zostanie sporzadzone zawiadomil mnie pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala – Zalacznik 11:

Ponadto informuje Pana, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjal decyzje o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma sluzbowego, wskazujacego na ujawnione nieprawidlowosci, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postepowania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod.

Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 11

 1. pismo to zostalo sporzadzone i okazane mi przez prokuratora Roberta Hernanda zawiadomil prokurator Prokuratury Generalnej Piotr Wesolowski Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dude, ktory pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. /Zalacznik 12, patrz: przypis 1/ interweniowal w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. u Prokuratora Generalnego1Zalacznik 13: „(…) Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane. Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
  Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 13

 

W okazanym mi w dniu 2 lipca 2013 roku przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda pismie z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, jego autor podal – jak w kasacji z dnia 22.08.2011 r., ktorej byl autorem poswiadczyl – ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzac postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, nie zgromadzila przed sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, o ktorych popelnienie mnie oskarzyla.

 

Wskazac nalezy, ze art. 326 K.p.k. taki sposob okresla obowiazki prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym: 㤠1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Gdyby Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk sprawujac nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez jej wtedy podwladna prokurator Radoslawe Ridan dopelnila obowiazkow okreslonych w art. 326 K.p.k. juz po tym, gdy prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow, to:

 1. prokurator Radoslawa Ridan dopelnila by obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k.,

 2. prokurator Radoslawa Ridan dopelniwszy obowiazkow jak wyzej nie sporzadzilaby – z powodu braku dowodow mojej winy – aktu oskarzenia przeciwko mnie,

 3. ja nie bylbym w dacie zlozenia niniejszego pisma … lacznie osmy rok scigany za czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby.

xxx

 

Podkreslic nalezy, ze przypisanie mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. sprawstwo 18 czynow w nastepstwie poswiadczonego:

 1. dowodami dostarczonymi Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A.,

 2. dokumentami sporzadzonym przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme, prokurator Radoslawe Ridan, Prokuratora Generalnego – Adresata niniejszego pisma, Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, Sad Najwyzszy, sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj,

niedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – oraz przez prokurator Krystyne Kowalczyk sprawujaca nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan obowiazkow okreslonych w art. 326 K.p.k. – w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, skutkujace sciganiem mnie od dnia 12 czerwca 2006 r. za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby, nie jest jedyna wada prawna aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Innymi sa:

 1. sciganie mnie z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k. – Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”– za czyn opisany przez prokurator Radoslawe Ridan w punkcie aktu XVII aktu oskarzenia jako: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla /i na podstawie zeznan zlozonych przez niego w postepowaniu przygotowawczym oraz podczas rozprawy glownej/, mimo ze sam byly, przez prawie 6 lat – czerwiec 2000 r. do luty 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll podaje, w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej:
   „Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
   Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla – ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.;

co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia rzecznika praw obywatelskich z art. 226 § 3, a czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 1. sciganie mnie z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k.z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll, art. 212 § 2 K.k. – czyn II aktu oskarzenia. Z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.” – jest to czyn scigany z oskarzenia prywatnego.

 2. sciganie mnie z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., tj. za zniewazenie 15 sedziow wymienionych na str. 3 niniejszego pisma, w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z art. 226 § 1 K.k. w tym zakresie jest niedopuszczalne od ponad 7 … lat, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy w.w. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

 

Wskazac takze nalezy, ze prokurator Radoslawa Ridan:

 1. zakwalifikowala czyn opisany w pkt. XVII aktu oskarzenia jako popelniony z art. 226 § 3 K.k. w zbiegu z art. 212 § 2 K.k.,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 1. zakwalifikowala 15 czynow opisanych w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia jako popelnione z art. 226 § 1 K.k. w zbiegu z art. 212 § 2 K.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 1. opisala czyn II aktu oskarzenia jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

 

Prokurator R. Ridan ustalila jako okresy popelniania w.w. czynow:

 1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII – „od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X – „od stycznia do wrzesnia 2005 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Czyn z art. 212 § 2 K.k. jest – jak wspomnialem – z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

 

Suma 3 lat z art. 101 § 2 K.k. oraz 5 lat z art. 102 K.p.k. daje lacznie 8 lat.

Z mocy zatem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., art. 101 § 2 K.k. i art. 102 K.k. karalnosc czynow

 1. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII w czesci zakwalifikowanej z art. 212 § 2 K.k. ustala przed 7 miesiacami, tj. z dniem 1 czerwca 2013 r.,

 2. II, III, IV, V, VII, IX, X w czesci zakwalifikowanej z art. 212 § 2 K.k. ustala przed 3 miesiacami, tj. z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

A jednak ja w dacie zlozenia niniejszego pisma wciaz jestem scigany przez sedzie Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk za popelnienie wyzej wymienionych czynow.

xxx

 

Prezentujac skutki niedopelnienia obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan oraz przez sprawujaca nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem przygotowawczym Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk wskazac takze nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – wbrew okreslonej w art. 7 Kodeksu postepowania karnego zasadzie prawidlowego rozumowania:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Otoz prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi popelnienie wszystkich czynow popelnionych za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, w okresie – Zalacznik 1: Od stycznia 2003 r..

Tymczasem:

 1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 5:INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje: Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW:http://zkekus.w.interia.pl/, Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo

Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183 – Zalacznik 5

 1. sama prokurator Radoslawa Ridan podala w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r., sygn. II K 451/06 – Zalacznik 3: „(…) Kazdy wydrukowany bowiem dokument ze stron internetowych posiada na gornej stopce date jego umieszczenia na stronie internetowej. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 1. Prokurator Generalny, Adresat niniejszego pisma, podal w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 6: Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.(…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 6

 

Nikt nie mogl zamieszczac od stycznia 2003 r. – do dnia 25 pazdziernika 2004 r. – materialow na stronie www.zkekus.w.interia.pl, skoro strona ta zostala utworzona 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

A jednak w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za popelnienie w okresie … „od stycznia 2003 r.” wszystkich czynow popelnionych za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl.

 

xxx

 

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 30 listopada 2006 r. postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan /patrz: str. 4 oraz Zalacznik 2/, prokurator zaskarzywszy je zazaleniem z dnia 8 grudnia 2006 r. takiego udzielila Sadowi pouczenia – Zalacznik 3:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 

Po tym zatem, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 8/ i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /Zalacznik 7/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 6/, uchylily wyrok sedziego Tomasza Kuczmy wydany w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. i przekazaly sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, a sedzia Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – drugi raz za te same czyny … czwarty rok po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, ja:

 1. z przyczyn podanych w:w.w. wyrokach wznowieniowych oraz w kasacji Prokuratora Generalnego,

 2. z pozostalych podanych powyzej – patrz: str. 9-10 – pismie przyczyn,

od wielu miesiecy kieruje wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o to, by skorzystala z ustawowych uprawnien i skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., i/lub o wyeliminowanie z przyjetej kwalifikacji zarzutow z art. 226 § 1 K.k. i 226 § 3 K.k., i/lub o umorzenie postepowania przeciwko mnie w zakresie czynow, ktorych karalnosc ustala przed wieloma miesiacami.

W odpowiedzi na jeden z moich wnioskow, Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk poinformowala mnie pismem z dnia 11 czerwca 2013 r., ze – Zalacznik 14: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 roku – Zalacznik 14

 

W odpowiedziach na kolejne moje wnioski w sprawie, jak wyzej Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek Padol informowala mnie pismami z dnia 11 lipca 2013 r., 12 lipca 2013 r., 19 lipca 2013 r., 30 lipca 2013 r., 31 lipca 2013 r., 11 listopada 2013 r., ze aktualne pozostaje stanowisko zaprezentowane w poprzednich pismach.

W odpowiedzi na moj wniosek z pisma z dnia 6 grudnia 2013 r. prokurator Edyta Fraczek-Padol zawiadomila mnie, ze musze czekac do … mow koncowych – Zalacznik 15: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora

Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku – Zalacznik 15

 

Stanowisko to podtrzymala pismem do mnie z dnia 7 stycznia 2014 r., a nastepnie pismem z dnia 23 stycznia 2014 r., w ktorym podala – Zalacznik 16: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy

Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r. – Zalacznik 16

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk zneca sie nade mna psychicznie nie chcac zlozyc slusznego wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od czynow przypisanych mi nieslusznym aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. pod jej nadzorem, przez jej wtedy – jako Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – podwladna, prokurator Radoslawe Ridan.

Prokurator Krystyna Kowalczyk wykorzystuje zajmowane stanowisko Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celach prywatnych, tj. w celu unikniecia odpowiedzialnosci za niedopelnienie obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, zakonczone wydaniem nieslusznego aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. i poprzedzone pismem do mnie Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktorym ta poinformowala mnie, ze – Zalacznik 17: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

(…) Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

(…) Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 17

 

xxx

 

Dzialania prokurator Radoslawy Ridan, tj. niedopelnienie przez nia w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze okreslonych w art. 297 § 1 K.k., a przez to sporzadzenie nieslusznego przeciwko mnie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 K.k.

 

Dzialania Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, tj. niedopelnienie przez nia w 2006 r. w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze okreslonych w art. 326 K.p.k., a przez to dopuszczenie do sporzadzenia nieslusznego przeciwko mnie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 K.k.

 

Dzialania Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, tj. odmowa przez nia skierowania do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sporzadzonego przez pod nadzorem prokurator Krystyny Kowalczyk jako Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 207 § 1 K.k.

Wskazac nalezy, ze jak podaje literatura z zakresu teorii prawa karnego: Stosunek zaleznosci to m.in. jednostronna zaleznosc formalna lub faktyczna, sluzbowa jednej osoby od drugiej, ktorej samowolnie bez szkody lub uszczerbku dla siebie osoba zalezna zmienic nie moze i znosi ja z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunkow zyciowych. Chodzi o sytuacje, gdzie z zalozenia mamy do czynienia z przewaga jednej osoby i kims slabszym lub zaleznym, w tym miedzy innym o stosunki pomiedzy urzednikiem a petentem.

Stosunek zaleznosci pomiedzy mna i Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk jest stosunkiem pomiedzy urzednikiem, funkcjonariuszem publicznym, a petentem. Jedynym

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 15 marca 2007 r. do ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Ziobro /do wiadomosci Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/, data wplywu 19 marca 2007 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 11. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 12. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 13. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 r.

 16. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r.

 17. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

1 Pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma, Posel Andrzej Duda zlozyl miedzy innymi wnioski – Zalacznik 12: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny (…) Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

 

On peut acheter viagra paris acheter du viagra pas cher devrait enfin davantage tenir compte de la transformation des sentiments au fil des annees, de l’evolution du desir dans le couple.
Trouver une maison vide et silencieuse au retour de propecia commander son achat securise de cialis soft travail.
Par la suite votre vie levitra soft tabs sexuelle viagra 100mg prix ne devrait pas etre modifiee.

Parce que lorsqu’il s’adonne a ce plaisir solitaire, il apprend a mieux prix cialis generique connaitre son corps, ses reactions, il decouvre comment controler son acheter du veritable viagra souffle, faire durer le plaisir ou se retenir…
Apres cette date, elles devront etre accompagnees d’une « confirmation ecrite » de la part des autorites competentes du pays d’exportation confirmant notamment le respect des BPF, sauf viagra prix 25mg viagra generique pas cher si elles proviennent d’un pays dont le systeme est reconnu par l’Union europeenne. Seconde difference, son prix nettement plus faible que les autres: De meme l’acetyl-L-carnitine a ete teste sans effet [19]. Le Priligy generique (dapoxetine) est un medicament oral utilise pour le traitement de l’ejaculation precoce. ces emissions ne achat viagra en ligne acheter levitra en suisse vont-elles pas trop loin, et ne sont-elles pas toxiques ? Cette obligation avait entraine d’importants retards dans la creation de nouveaux groupes generiques. On pense meme assister a une veritable liberation. Nous ne le connaissons peut-etre pas, a la limite nous ne savons meme pas son nom, et nous nous en fichons.
Mais acheter propecia en ligne attention, il ne s’agit pas de se montrer lourd dans vos kamagra acheter propos, la finesse et la subtilite doivent etre vos maitres-mots.
Certaines pratiques sexuelles peuvent etre levitra 10mg vardenafil prix refusees.
Effettuiamo un rigido controllo dei acquisto levitra senza ricetta preparati che 10 mg levitra online giungono al nostro magazzino e tuteliamo i nostri clienti dall’acquisto di preparati contraffatti o di qualita scadente.
Conosciuta anche acquisto sicuro viagra generico col nome induratio penis plastica, la cialis farmacia senza ricetta malattia di Peyronie colpisce l’apparato genitale maschile formando placche fibrose, calcificate, che bloccano l’espansione dei corpi cavernosi penieni.
La prima di queste (fase appetitiva), riguarda il desiderio e viene purtroppo, molto spesso, trascurata viagra farmacia valencia soprattutto quando si fa l’amore contro voglia o per far piacere acquistare viagra o cialis a qualcuno (sesso per dovere).
Inoltre, la acquistare kamagra generico italia percentuale dei pazienti che ha riportato un significativo miglioramento dell’attivita acquistare levitra on line sessuale ha superato l’80%.
Anche il periodo di tempo che passa dopo levitra 10 mg costo l’assunzione della levitra generico 20 mg prima pillola di una erezione completa, e possibile usufruire di Viagra – perche a quel tempo, i partner possono praticare il loro giuramenti, il gioco – il preludio – l’elemento importante della vita sessuale, che hanno usato poco la prima.
Recenti studi hanno dimostrato che l’aglio, in certe forme, puo stimolare acquistare viagra milano viagra generico la produzione di nos, particolarmente negli individui che hanno un basso livello priligy senza ricetta medica di questo enzima.
Tuttavia in certe scuole italiane si riscontra che la prevenzione fatta in gruppo, a livello pubblico, incontra purtroppo varie comprare viagra senza ricetta italia resistenze quando si tratta di prevenire problematiche personali ed interpersonali di cialis generico farmacia italia rilevanza sanitaria e sociale attraverso programmi farmacia on line kamagra di educazione sessuali.
Effets sur la vision des cas d’anomalies visuelles ont viagra en ligne comparatif ete rapportes spontan ement suite a achat viagra uk la prise achat de viagra canada de sildenafil et d’autres inhibiteurs de la pde5 (voir rubr ique 4.8).
A volte viene riscontrata una significativa riduzione dell’appetito sessuale come effetto di comprare viagra senza ricetta italia determinate psicopatologie, come ad esempio cialis soft generico nel caso delle depressioni dell’umore, ma anche come effetti collaterali ed indesiderati dovuti alla farmacias online cialis assunzione di determinati farmaci, anticoncezionali compresi.
Avec le achat viagra sans ordonnance temps, achat priligy surtout apres la acheter cialis pharmacie ligne construction des religions monotheistes, le sexe en groupe est devenu tabou.
Proprio come cialis e levitra, viagra ha dimostrato la sua farmacias online priligy efficacia in oltre l’80% degli uomini, comprare viagra online sin dalla sua approvazione nel propecia farmacia 1998, brevettato della casa farmaceutica pfizer.
Il y a cependant beaucoup de nuances en rapport avec la discrimination des acheter viagra pas cher femmes, prix levitra en pharmacie y propecia vente compris, la discrimination sexuelle.
Dimostra un buon livello di efficacia cialis farmacia venta se comprar viagra generica farmacias agli negli uomini con problemi di pressione levitra italia sanguigna sotto controllo medico.
Si apres cela votre qi n’est viagra generique en suisse pas tadalafil sans ordonance monte a cialis generique pas cher 150, c’est incurable.
Sotto la patina della politica kamagra vendita on line e delle cialis farmacia vaticana relazioni estere, butler sapeva dalla sua esperienza sordida che la condotta di comprare kamagra washington era, in sostanza, essere il braccio militare del capitalismo statunitense.
Les autres, prix du viagra pfizer habituellement achat viagra pharmacie prix du viagra en france les plus emotionnels, capricieux parlent avec leurs amis.
Le donne e i come acquistare viagra pfizer bambini non devono kamagra acquisto on line assumere levitra online viagra.
Vous ne devez en aucun cas prendre du sildenafil (viagra)en cas de viagra soft tabs maladie cardiaque (par exemple, viagra pharmacie france angine de poitrine, «douleur thoracique») et de prise de medicaments contenant des derives nitres ou des substances liberant de l’oxyde nitrique comme la molsidomine, la nitroglycerine ou des substances similaires, cela pourrait renforcer dangereusement leur effet et provoquer une chute de tension ou un collapsus circulatoire.
Peu viagra bas prix viagra pas cher france importe la teneur de ces pensees intimes qui nous emoustillent et nous excitent, nous n’avons pas a en rougir.
La pillola blu va assunta un’ora prima del rapporto, possibilmente a stomaco vuoto, o almeno dopo dove posso comprare il cialis generico 3 ore da un pasto, l’effetto acquistare cialis milano inizia circa 40 minuti dopo e puo durare anche fino a 9 ore dopo.
Piu sensibile alle emozioni, comprare cialis a roma alla ricerca della stabilita emotiva, capace di confrontarsi con le proprie paure acquisto cialis postepay e, soprattutto, supportato dall`autostima.