28.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów Policji w Krakowie, Posłów Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej, Przedstawicieli włądzi mediów

Krakow, dnia 28 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 10. Pan Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 13. Pan prof. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Polsce, Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

 14. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 36. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pani Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek do Adresatow niniejszego pisma, Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby o wydanie zakazu funkcjonariuszom Policji wykonania wydanego ewentualnie Policji przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska nakazu wyprowadzenia mnie – prowadzacego ewentualnie od dnia 29.01.2014 r. sluszny protest w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – pod przymusem z Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ w dniu 29 stycznia 2014 r. lub w dniach nastepnych.

 2. Zawiadomienie o niewykonaniu przez Policje – st. posterunkowy Radoslaw Kozuch /nr sluzbowy 764422/, st. posterunkowy Tomasz Obrzut /nr sluzbowy 764421/ – wydanego przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska nakazu wyprowadzenia mnie pod przymusem z Prokuratury w dniu 22 stycznia 2014 r.

 3. Prosba do Adresatow niniejszego pisma, Poslow na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej o interwencje u przedstawicieli najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku poinformowania Panstwa o prowadzeniu przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod lub przed nia.

 4. Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk:

  1. zadania zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,

  2. zawiadomienia, ze po odbior kopii wniosku, jak w pkt. I.1 stawie sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w srode 29 stycznia 2014 r.,

  3. zawiadomienia, ze w przypadku odmowy zlozenia wniosku, jak w pkt I.1 i wreczenia mi jego kopii, rozpoczne w dniu 29 stycznia 2014 r. protest glodowy – nie bede jadl ani pil – w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 5. Zawiadomienie o posiadaniu przez:

  1. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta,

  2. Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda,

  3. prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

  4. sedziow Sadu Najwyzszego: Jerzego Grubbe, Barbare Skoczkowska, Henryka Komisarskiego,

  5. Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone,

  6. sedziego referenta w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beate Stoj,

  7. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk,

wiedzy oraz poswiadczajacych ja dowodow, ze ja nie jestem sprawca czynow, za ktore jestem scigany – w tym bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., uchylonym nastepnie jako razaco naruszajacym prawo materialne i procesowe – na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.

 1. Zawiadomienie, ze za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S, jestem scigany z powodu niedopelnienia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. przez prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod:

  1. Radoslawe Ridan /obecnie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie/ obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze, okreslonych w art. 297 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego,

  2. Lidie Jaryczkowska /obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie/, Piotra Kosmatego /obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/, Krystyne Kowalczyk /obecnie Prokurator Rejonoy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod/, Edyte Kusnierz /obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie/, obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze, okreslonych w art. 326 § 1, § 2, § 3 ustawy Kodeks postepowania karnego.

 2. Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. prosby do Ambasadora Ukrainy w Polsce, prof. Markijana Malskyja o interwencje u przedstawicieli najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku poinformowania go o prowadzeniu przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod lub przed nia.

 3. Zawiadomienie, ze o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 29 stycznia 2014 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomilem pismami z dnia 27 stycznia 2014 r.:

  1. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 9,

  2. Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska – Zalacznik 11,

  3. rzecznika Prokuratora Okregowego w Krakowie Boguslawe Marcinkowska – Zalacznik 10.

 4. Zawiadomienie o:

  1. prowadzonym przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika postepowaniu /sygn. akt: 4 Ds/256/13/ o nekanie przeze mnie – art. 190a § 1 K.k. – nieznanych mi osob,

  2. poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o komunikacie wyswietlonym na monitorze laptopa uzyczonego mi przez wiceprezesa Stowarzyszenia Demokracja USA Pana Stefana, ze jego posrednictwem laptopa popelniono cyberprzestepstwo.

 5. Zawiadomienie, ze skany wszystkich dokumentow wymienionych w niniejszym pismie zostaly umieszczone na stronie: http://www.kekusz.pl.

xxx

 

W lipcu 1980 r. stolica ZSRR tonela czerwonych flagach. Na ulicach bylo jednak pusto, bo z miasta wywieziono (…) wykladowcow wyzszych uczelni i podejrzanych o antykomunizm, ktorych wladza uznala za chorych psychicznie. – W samej Moskwie mieszkaja ponad cztery tysiace osob chorych psychicznie o sklonnosciach do agresji – zanotowal szef KGB. Ogolnie liczbe „wariatow” mogacych zagrozic igrzyskom Jurij Andropow ocenil na 280 tysiecy.

Nakazal ich „prewencyjne izolowanie”.

Zrodlo: Andrzej Krajewski, „Bojkot igrzysk”, „Fakt – Historia”, 25-26 stycznia 2014 r., str. VIII

 

Swiadek /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym. Tam byla zazarta walka o dziecko. (…) Dyrektor mojego Biura/Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – ZKE/odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo, zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej i to nie jest komfortowa sytuacja.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania prof. Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…)

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 

Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie /w dniu 6 stycznia 2013 r. – ZKE/ realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy

Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania

p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 

(…) Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 

Lata minely, nawyki zostaly”

Zbigniew Kekus

 

Szanowni Panstwo,

 

Pragne poinformowac, ze celem unikniecia konsekwencji niedopelnienia w grudniu 2005 r. obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze, ktore od dnia 2 lipca 2004 r. prowadzila przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan, Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska, narazajac moje zdrowie – a ze wzgledu na niska temperature byc moze zycie – wydala w dniu 22 stycznia 2014 r. Policji nakaz wyprowadzenia mnie pod przymusem z Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, gdzie tego dnia, po spotkaniu z Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomaszem Waszczukiem, podczas pelnionego przez niego dyzuru skargowego rozpoczalem sluszny protest glodowy.

Przybyli na wydane z polecenia Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej – gospodarz budynku, w ktorym miesci sie Prokuratura /ul. Mosieznicza 2/ – wezwanie Policjanci, nie wykonali wydanego im polecenia.

St. posterunkowy Radoslaw Kozuch /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowy Tomasz Obrzut /nr sluzbowy 764421/ wezwali mnie do opuszczenia Prokuratury oraz pouczyli o skutkach ewentualnej odmowy wykonania ich polecenia.

Wyjasnilem, ze prowadze protest, oraz ze o mozliwosci jego prowadzenia od dnia 22.01.2014 r. w Prokuraturze, a takze o jego przyczynach zawiadomilem:

 1. pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, tj. Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk oraz zastepcow, Edyte Fraczek-Padol i Tomasza Waszczuka,

 2. pismem z dnia 21.01.2014 r. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe,

 

Poinformowalem Panow Radoslawa Kozucha i Tomasza Obrzuta, ze prowadze protest w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod poniewaz jestem osmy rok scigany przez Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora tej Prokuratury Radoslawe Ridan, ktorym prokurator oskarzyla mnie o popelnienie czynow, ktore popelnily inne niz ja osoby.

Wyjasnilem takze, ze nie opuszcze Prokuratury, a wobec przyczyn prowadzonego przeze mnie protestu, wyprowadzenie mnie pod przymusem bedzie naruszeniem mojej nietykalnosci cielesnej. Poprosilem takze, by mieli na uwadze, ze wyprowadzony przez nich ewentualnie przed Prokurature bede tam, tj. na dworze, kontynuowal prowadzony calodobowo protest, co ze wzgledu na niska – szczegolnie w nocy – temperature, bedzie z cala pewnoscia ze szkoda dla mojego zdrowia, a moze stanowic takze zagrozenie dla zycia.

Policjanci oddalili sie, a powrociwszy po chwili spytali mnie, czy jestem zdrowy i czy przebywanie przeze mnie w Prokuraturze nie bedzie stanowilo zagrozenia dla mojego zdrowia. Wyjasnilem, ze jestem zdrowy.

Noc z 22 na 23 stycznia 2014 r. spedzilem w pomieszczeniu przed Biurem Podawczym i Punktem Informacyjnym Prokuratury.

W dniu 23 stycznia 2014 r. wreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol o tresci – Zalacznik 1: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy

Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

W uprzednio kierowanych pismach, tj. odpowiedziach na moje kierowane od wielu miesiecy do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk wnioski o zmiane kwalifikacji prawnej i opisu przypisanych mi czynow oraz o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore w.w. aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol informowala mnie, jak w pismie z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 2: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Jednoczesnie ponownie Pana informuje ze zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienia do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 roku – Zalacznik 2

 

W dniu 4 wrzesnia 2013 r. spotkalem sie z zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol podczas pelnionego przez nia dyzuru skargowego.

Prokurator wyjasnila mi, ze prokuratura gdyby chciala, to mogla by nawet wystapic do Sadu o uniewinnienie mnie. Powtorzyla to kilka razy.

Wprawdzie odmowila mi sporzadzenia zapiska /notatki, protokolu/ z naszego spotkania – pelniacy taka sama, jak ona funkcje zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk sporzadzil „Notatke urzedowa” ze spotkania ze mna w dniu 22 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/, ale to fakt … Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod moze wystapic z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Nie tylko moze, z przyczyn podanych w niniejszym pismie juz dawno powinien.

Pomijajac, ze akt oskarzenia przeciwko mnie nie powinien zostac sporzadzony.

Podczas rozmowy ze mna w dniu 4.09.2013 r. prokurator E. Fraczek wyjasnila mi, ze Prokuratura mogla by wystapic z takim wnioskiem, gdyby chciala, a w zacytowanym wyzej pismie z dnia 31 lipca 2013 r. wyjasnila mi, ze prokurator moze wystepowac z wnioskami w toku postepowania sadowego, o ile … uzna to za zasadne.

Wskazac zatem nalezy, ze nie skladajac wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2012 r. przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Krystyna Kowalczyk potwierdza, ze uznaje za zasadne … sciganie mnie osmy rok za czyny, co do ktorych prokurator Radoslawa Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia nie zebrala zadnych dowodow, ze ja jestem ich sprawca, a Sad Rejonowy w Debicy, ktory rozpoznaje od dnia 4 listopada 2006 r. sprawe przeciwko mnie na podstawie tego aktu oskarzenia zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca przypisanych mi czynow.

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

W sporzadzonym osobiscie kilka miesiecy po wniesieniu w dniu 13.06.2006 r. do Sadu aktu oskarzenia -tj. w zazaleniu z dnia 8 grudnia2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan – autorka aktu oskarzenia, prokurator Radoslawa Ridan przyznala sie, ze:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia

8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Rozbrajajaca szczerosc …

Szkoda tylko, ze ja z powodu tej hucpy zakonczylem kariere zawodowa.

Wydruki ze stron internetowych, to nie sa dowody w sprawie o popelnienie przestepstw za posrednictwem Internetu.

Rozpoznajacy sprawe przeciwko mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan.

Wirtualna Polska S.A., pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Wirtualnej Polski

S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 

Poniewaz Interia.PL S.A. podala, ze:

 1. obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.” – co znaczy, ze strona www.zkekus.w.interia.pl nie wykazywala aktywnosci w ciagu ostatnich dwoch tygodni okresu objetego aktem oskarzenia … „(…) do wrzesnia 2005 r.

 2. Logami z okresu wczesniejszego /tj. sprzed dnia 13 wrzesnia 2005 r. – ZKE/nie dysponujemy,” – co znaczy, ze Interia.PL S.A. nie dysponowala juz w pazdzierniku 2007 r., gdy sporzadzala odpowiedz na zadanie sedziego T. Kuczmy, logami za okres od dnia zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl do dnia 13 wrzesnia 2005 r.,

to znaczy, ze odpowiedzia z dnia 1 pazdziernika 2007 r. nie dostarczyla Sadowi Rejonowemu w Debicy dowodow, ze ja bylem sprawca czynow, o ktorych popelnienie oskarzyla mnie prokurator Radoslawa Ridan.

Nie posiadala juz wtedy zadnych dowodow poswiadczajacych, kto byl sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridam aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., sporzadzonym na podstawie … li tylko publikacji na stroniewww.zkekus.w.interia.pl.

Podkreslic takze nalezy, ze numery IP podane przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

 

Sedzia T. Kuczma wydal wprawdzie w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok na podstawie w.w. dowodow dostarczonych mu przez operatorow internetowych, ale wyrok ten zostal nastepnie uchylony.

Fakt, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, a za ktore jestem wciaz – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – scigany poswiadczyl Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

W uzasadnieniu do kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. od skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet podal miedzy innymi: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII1 jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

Wiedze – od kilku lat – o tym, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore prokurator R. Ridan przypisala mi aktem oskarzenia posiadaja oprocz Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory wniosl w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego w.w. kasacje z dnia 22.08.2011 r., takze:

 1. autor kasacji, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand,

 2. prokurator Prokuratury Generalnej Mieczyslaw Tabor, ktory bronil kasacji Prokuratora Generalnego przed Sadem Najwyzszym podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26 stycznia 2012 r.

 3. troje sedziow Sadu Najwyzszego, Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Henryk Komisarski, ktorzy podczas w.w. rozprawy kasacyjnej w dniu 26.01.2012 r. uznali kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna i na jej podstawie wydali wyrok, ktorym uchylili wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazali sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

 

Wskazac i podkreslic nalezy, ze wiedze o tym, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan posiadaja nie tylko w.w. prokuratorzy Prokuratury Generalnej, ale takze, od czerwca 2011 r., Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona.

Otoz Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand sporzadzil nie tylko kasacje z dnia 22 sierpnia 2011 r., ale takze skierowane przez niego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11/, w ktorym wskazal ujawnione przez niego nieprawidlowosci w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

Wprawdzie Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona odmowili mi – naruszajac prawo okreslone w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych. Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.” – wydania jego kopii, ale ja znam tresc tego pisma. Okazal mi je Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand podczas jego ze mna spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej.

Poswiadczyl to w pismie z dnia 15 lipca 2013 r. do interweniujacego na moja prosbe u Prokuratora Generalnego w mojej sprawie Posla Prawo i Sprawiedliwosc, Adresata niniejszego pisma Pana Andrzeja Dudy, prokurator Prokuratury Generalnej Piotr Wesolowski: „(…) Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego /Robert Hernand – ZKE/ podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04/tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane.Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

W w.w. pismie z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand jeszcze dosadniej niz w kasacji z dnia 22.08.2011 r. wskazal, ze prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila przed sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., w tym, ze nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala, oraz ze Sad Rejonowy w Debicy zebral dowody, ktore poswiadczaja, ze nie ja jestem ich sprawca i ze ich sprawcy nie w Krakowie je popelnili lecz w Warszawie.

 

Podkreslic nalezy, ze w najbardziej dosadny sposob fakt, iz w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore jestem scigany, oraz ze Sad jest w posiadaniu wylacznie dowodow poswiadczajacych, ze popelnily je inne niz ja osoby i w Warszawie, a nie w Krakowie, zaprezentowala w osobiscie przez nia sporzadzonym orzeczeniu sedzia referent w sprawie przeciwko mnie, Beata Stoj.

Poniewaz operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy wylacznie dowody – w tym dane personalne – ktore poswiadczaja, ze czyny, ktore wedlug aktu oskarzenia prokurator R. Ridan mialem popelnic ja, w Krakowie, w rzeczywistosci popelnil kto inny w Warszawie, pismem z dnia 28.11.2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi Rejonowemu w Warszawie. Sedzia Beata Stoj wydala w zwiazku z moim wnioskiem orzeczenie, tj. postanowienie, w ktorym przyznala, ze:

 

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie prezesa Sadu Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Podkreslic nalezy, ze postanowienie jak wyzej sedzia Beata Stoj wydala w – lacznie – … szostym roku scigania mnie za czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Co wiecej, od wydania postanowienia z dnia 11.12.2012 r. minal ponad rok i … sedzia Beata Stoj w dalszym ciagu sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za czyny popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

 

W zwiazku ze sciganiem mnie za nie, pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk raz jeszcze skierowalem wnioski, jak wielokrotnie wczesniej – Zalacznik 7:„Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo slusznego protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt. IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I,

  3. prowadzenia protestu, jak w pkt. IV.1 na dworze, w przypadku ewentualnego wyprowadzenia mnie tam pod przymusem przez Policje.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 6. Wniosek o zasiegniecie przez Adresatke niniejszego pisma do dnia 29 stycznia 2014 r. opinii ekspertow w sprawie skutkow dla czlowieka niejedzenia i niepicia.

 7. Prosba o osobiste przez Adresatke niniejszego pisma spotkanie ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

 8. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/ skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. Adresatke niniejszego pisma:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 7

 

Pomny moich dotychczasowych doswiadczen z wladzami Rzeczypospolitej Polskiej, w zwiazku ze zgloszona przeze mnie Prokuratorowi Rejonowemu Krystynie Kowalczyk mozliwoscia prowadzenia w Prokuraturze protestu glodowego, z prosba o udzielenie mi – jesli zajdzie po temu potrzeba – pomocy zwrocilem sie pismem z dnia 27.01.2014 r. do Ambasadora Ukrainy w Polsce, Adresata niniejszego pisma, Pana prof. Markijana Malskyja – Zalacznik 8.

Zainspirowala mnie do skierowania prosby do Pana Ambasadora rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.01.2014 r. w sprawie wydarzen na Ukrainie:

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraza solidarnosc z demokratycznym spoleczenstwem Ukrainy, szczegolnie ze wszystkimi osobami represjonowanymi, poszkodowanymi w wyniku starc. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potepia tlumienie przy uzyciu sily wolnosci i praw obywatelskich, zwlaszcza do (…) swobody wypowiedzi.

(…) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraza nadzieje, ze Ukraina pozostanie w rodzinie demokratycznych panstw w sposob suwerenny ksztaltujacych swoje miedzynarodowe relacjezgodnie ze standardami Rady Europy”.

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wydarzen na Ukrainie, 24 stycznia 2014 r.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chce „naprawiac swiat” …

Potepia wladze Ukrainy za tlumienie przy uzyciu sily wolnosci i praw obywatelskich, zwlaszcza do swobody wypowiedzi.

Tymczasem ja, obywatel demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji/ jestem scigany osmy rok – od kilku lat za wiedza Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Seremeta, Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, ze w aktach sprawy przeciwko mnie znajduja sie wylacznie dowody, ktore poswiadczaja, ze inne niz ja osoby, w innym niz prokurator Radoslawa Ridan „ustalila” miescie, popelnily przypisane mi czyny – z tego powodu, ze inne niz ja osoby korzystaly w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. z prawa do swobody wypowiedzi.

Dlatego, ze umieszczaly w Internecie materialy poswiadczajace naruszanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla i sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Sadu Apelacyjnego w Krakowie praw maloletniego chorego dziecka – mojego syna – stanowionych prawem polskim i europejskim oraz pozbawialy go moznosci korzystania z praw do ochrony zdrowia.

Na marginesie wskazac nalezy, ze groteskowo prezentuje sie apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do suwerennych przeciez wladz Ukrainy o to, by w sposob suwerenny ksztaltowala miedzynarodowe relacje, powziety w formie uchwaly w dniu 24.01.2014 r., czyli dwa tygodnie po tym, gdy ten sam Sejm uchwalil ustawe, z mocy ktorej … formacje zbrojne panstw trzecich moga brac udzial w pacyfikowaniu rozruchow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czyli udzielajacy wladzom Ukrainy pouczenia z zakresu suwerennosci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalil ustawe … ograniczajaca suwerennosc Polski.

Czyz nie mam racji, ze to groteskowe, ze ci sami poslowie Platformy Obywatelskiej, ktorzy pod wodza Donalda Tuska uchwalili ustawe, w jej ewentualnych skutkach ograniczajaca suwerennosc Polski, zaraz potem, wzieli sie za pouczanie wladz Ukrainy, na czym polega suwerennosc? To troszke prawdy o „formacji”, ktora nami obecnie rzadzi.To cala prawda o Donaldzie Tusku, jego potencjale intelektualnym i moralnym i patriotyzmie.

Panstwo, Adresaci niniejszego pisma, przedstawiciele mediow, powinni spytac Donalda Tuska – glosami glownie Platformy Obywatelskiej /198 poslow/ uchwalono ustawe – po co mu to.

Ja odnosze wrazenie, ze on coraz bardziej swiadom zblizajacego sie kresu jego kariery politycznej w Polsce …

Obysmy pod jego rzadami nie musieli z zazdroscia spozierac na suwerenne decyzje suwerennych wladz Ukrainy i z nostalgia wspominac stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego, gdy nas jednak funkcjonariusze polskich formacji zbrojnych tlukli.

Tamci nas tlukli zgodnie z zasadami „sprawiedliwosci socjalistycznej”, zbrojne hufce panstw trzecich beda nas praly per analogiam … w imie obrony „unijnych wartosci”, „europejskich wartosci” i „standardow Rady Europy”

Dla tluczonych zadna, generalnie, roznica.

Dla Donalda Tuska widac tak …

xxx

 

Jak wspomnialem, jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk po raz kolejny nie uczyni w dniu 29.01.2014 r. zadosc mojemu slusznemu zadaniu wystapienia z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., rozpoczne w Prokuraturze protest glodowy.

Nie wiem, czym sie on dla mnie skonczy i jakie potem informacje przekaza mediom rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska i rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty.

W zwiazku z powyzszym postanowilem, ze poinformuje Panstwa o wszystkich moich relacjach z prokuratura.

Otoz jestem jeszcze w dwoch.

Pierwsza na tym polega, ze niedlugo po tym, gdy ja zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa nekania mnie, w tym grozenia mi umieszczeniem mnie w areszcie i wydawania Policji kolejnych nakazow doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne, w w.w. sprawie, w ktorej na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan jestem osmy rok scigany za czyny, ktorych nie popelnilem, otrzymalem wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod w charakterze … podejrzanego o popelnienie przestepstwa nekania – Zalacznik 4: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanegow sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny /imie i nazwisko – ZKE/

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Wezwanie odebralem w dniu 14.01.2014 r., tj. po wyznaczonej nim dacie stawiennictwa. Ciekaw jestem, kto czuje sie przeze mnie nekany i na czym to moje pokrzywdzonego nekanie polega.

Sprawe rozpoznaje prokurator Dariusz Furdzik.

 

Druga z moich w.w. relacji z prokuratura na tym polega, ze ja sam zglosilem Prokuratorowi Andrzejowi Seremetowi pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. zawiadomienie o mozliwosci popelnienia cyberprzestepstwa.

Otoz wyrzucony z pracy w listopadzie 2006 r. z powodu aktu oskarzenia sporzadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, a potem w lutym 2009 r. z powodu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i informacji o nim w Internecie, ze zrujnowana na rynku pracy opinia nie pracuje od pieciu lat.

Zmuszony okolicznosciami, korzystam z roznych form pomocy. W pazdzierniku 2013 r. uzyczyl mi laptopa Wiceprezes Zarzadu Stowarzyszenia Demokracja USA Pan Stefan M. Dembowski.

W dniu 3 grudnia 2013 r., gdy korzystajac z laptopa ogladano strony pornograficzne – normalne, tj. heteroseksualne, patologia pod nazwa gender jest nam obca – na monitorze laptopa pojawila sie informacja, ze z jego wykorzystaniem dokonano cyberprzestepstwa oraz ze wszystkie na nim dzialania zostaly zarejestrowane.

Wedlug mej wiedzy mogl to byc wirus.

Moze jednak rzeczywiscie za jego posrednictwem popelniono jakies przestepstwo.

Jak wspomnialem, o zdarzeniu oraz o zrealizowanych przeze mnie w zwiazku z nim dzialaniach niezwlocznie zawiadomilem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

 

W podsumowaniu w.w. watkow pragne poinformowac, ze troszke sie niepokoje. Otoz zawiadomienie mnie, ze jestem podejrzewany o popelnienie przestepstwa nekania kogos, w sytuacji, gdy to ja, osmy rok scigany za czyny, ktore popelnily inne osoby – i z tego powodu kierowany na badania psychiatryczne, poszukiwany przez Policje celem doprowadzenia mnie na badania, zagrozony umieszczenie mnie w areszcie – zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa nekania mnie, przypomina zdarzenia sprzed kilku lat z udzialem sp. Claudiu Crulica, 33-letniego obywatela Rumunii.

W jego przypadku prokuratorzy i sedziowie takze sie pomylili …

C. Crulic zostal skazany za drobna kradziez. Twierdzil, ze jej nie popelnil i w dniu 10 wrzesnia 2007 r. przyjechal do Polski specjalnie na zorganizowana w tym dniu rozprawe apelacyjna od skazujacego go wyroku.

Nie odbyla sie. Krotko przed nia aresztowano C. Crulica go pod zarzutem popelnienia kolejnej kradziezy i natychmiast umieszczono go w areszcie. Rumun twierdzil, ze tej kradziezy takze nie popelnil i natychmiast w dniu 10.09.2007 r. rozpoczal w areszcie protest glodowy. Skonal z glodu w dniu 18 stycznia 2008 r.

Niedlugo potem … dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun ustalila, ze C. Crulic rzeczywiscie nie mogl popelnic tego drugiego przestepstwa, z powodu ktorego umieszczono go w areszcie, bo go w dniu jego popelnienia nie bylo w Polsce.

Po smierci C. Crulica … umorzono obydwie sprawy przeciwko niemu.

 

Umorzenie sprawy przeciwko mnie prowadzonej osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., w tym czwarty rok po kompromitujacym prokuratorow, sedziow i Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. byloby … spelnieniem marzen moich przesladowcow, zawodowych nieudacznikow i moralnych karlow.

 

Szanowni Panstwo,

 

Winien jestem Panstwu wyjasnienie, dlaczego Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk nie chce skorzystac z posiadanego przez nia prawa do zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przez pomylke – czyli z powodu niedopelnienia obowiazkow – przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan, a Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska predzej skaze mnie na smierc przez zamarzniecie – poki co Policja mnie przed nia w dniu 22.01.2014 r. uchronila, nie wykonujac polecenia prokurator Lidii Jarczowskiej usuniecia mnie pod przymusem z Prokuratury – niz porozmawia ze swoja podwladna i przekona ja, by zachowala sie, jak przystoi osobie nieskazitelnego charakteru.

Otoz ustawowych obowiazkow w sprawie przeciwko mnie nie tylko prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila.

Prokurator Lidia Jaryczkowska i prokurator Krystyna Kowalczyk tez.

O ile prokurator Radoslawa Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – co do tego, ze niedopelnia nawet Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand nie maja watpliwosci, a prokurator Robert Hernand poinformowal o tym Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone – to prokurator Lidia Jaryczkowska i prokurator Krystyna Kowalczyk niedopelnily okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratorow nadzorujacych prowadzone przez prokurator R. Ridan postepowanie przygotowawcze.

Po tym, gdy prokurator R. Ridan wydala w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow wiedzialem, ze jest stronnicza, bo chcac zrobic przyjemnosc prof. A. Zollowi, adw. Wieslawie Zoll i sedziom, ktorzy postanowili dokonac zemsty na mnie za to, ze w Internecie pokazaly sie informacje o naruszaniu przez nich prawa, scigala mnie za czyny, ktorych ja nie popelnilem.

Chcac ja, stronnicza, wyeliminowac z postepowania, skladalem kolejne wnioski o jej wylaczenie, a nawet zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Rozpoznawali je sprawujacy nadzor nad postepowaniem przelozeni prokurator R. Ridan, w tym prokurator Lidia Jaryczkowska i prokurator Krystyna Kowalczyk.

I tak juz po tym, gdy prokurator Radoslawa Ridan wydala postanowienie z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, w ktorym zaprezentowala zgromadzony przez nia „material dowodowy”, czyli … li tylko publikacje:

 1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska poinformowala mnie pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 5: „(…) Traktujac zatem tresc Pana wniosku umieszczonego w Panskim pismie z dnia 9.12.2005 r. w pozycji „1” jako wniosku o wylaczenie prokuratora referenta /Radoslawy Ridan – ZKE/ sprawy 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ od prowadzenia tego postepowania przygotowawczego informuje, ze nie znajduje podstaw do jego uwzglednienia.

W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu. (…) Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie. (…) Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds.

39/06/S/ pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 5

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk poinformowala mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 6: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu /prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/ nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 6

 

Stad moja prosba do Panow, Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby o wydanie zakazu funkcjonariuszom Policji wykonania wydanego ewentualnie Policji przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska nakazu wyprowadzenia mnie – prowadzacego ewentualnie od dnia 29.01.2014 r. sluszny protest w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – pod przymusem z Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/ w dniu 29 stycznia 2014 r. lub w dniach nastepnych.

Sprawa, ktora Panom zglaszam jest sprawa wylacznie miedzy prokuratorami – oni ja ich hucpa przed laty zainspirowali – a mna.

Przyczyna ewentualnie prowadzonego przeze mnie slusznego protestu lezy wylacznie po stronie prokuratorow. Posiadajaca uprawnienia do uczynienia zadosc mojemu zadaniu Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk moze ja wyeliminowac.

Jesli prokuratorzy dobrze sie czuja z moim, z ich winy, statusem oskarzonego, niech mnie zaglodza w Prokuraturze, a nie za przyczyna wezwanej przez Prokuratora Okregowego w Krakowie, gospodarza budynku przy ul. Msiezniczej 2, Lidie Jaryczkowska Policji … „zamroza” przed Prokuratura.

Zakladam oczywiscie i to, ze ktoras z nich – albo Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona, ktory z pisma do niego z dnia 22.06.2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda wie, ze wszystkie jego w.w. podwladne w sprawie przeciwko mnie niedopelnialy obowiazkow – wyda polecenie odwiezienia mnie do szpitala psychiatrycznego.

Sedzia Beata Stoj grozi mi – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – ze mnie umiesci w areszcie, zeby mnie tam poddac badaniu sadowo psychiatrycznemu, dlaczego by zatem nie szpital psychiatryczny.

Coraz wiecej przeciez dowodow na to, ze historia zatoczyla kolo, w tym w zawrotnym tempie wracaja metody represjonowania przez sedziow i prokuratorow, jak za glebokiej „komuny”.

Wezme zatem ze soba w dniu 29.01.2014 r. na spotkanie z prokuratorem, ktory bedzie pelnil dyzur pidzame – mialem ja przy sobie takze w dniu 22.01.2014 r. – a ewentualnie odwieziony do szpitala, bede tam kontynuowal, z cala pewnoscia sluszny, protest.

W takim przypadku skontaktuje sie telefonicznie z Panstwem Poslami, Andrzejem Duda i Anna Grodzka. Poprosze o interwencje w mojej sprawie u przedstawicieli najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej.

Panstwo doskonale znacie moja sprawe, oboje udzieliliscie mi – po zapoznaniu sie z okazanymi Panstwu przeze mnie dowodami, dokumentami – w zwiazku z nia pomocy.

Zmuszony ewentualnym uporem najwyrazniej usatysfakcjonowanej sciganiem mnie z jej w ogromnej mierze winy osmy rok za czyny, ktorych nie popelnilem, prokurator Krystyny Kowalczyk, ktora w 2006 roku jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod niedopelnila obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, a teraz, od wielu miesiecy nie chce sie do tego przyznac, poprosze Panstwa o nia raz jeszcze.

 

Szczerze mowiac nie rozumiem, dlaczego prokurator Krystyna Kowalczyk nie chce uczynic zadosc mojemu jakze slusznemu wnioskowi.

Jest przeciez nieskazitelnego charakteru:

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Nieskazitelny” to: «taki, ktoremu nie mozna nic zarzucic; nieposzlakowany; szlachetny, prawy, uczciwy»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 533

 

Autorka aktu oskarzenia, prokurator Radoslawa Ridan w zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, takie zaprezentowala stanowisko:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,

to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Prokurator Generalny w kasacji wniesionej od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., a nastepnie Sad Najwyzszy wyrokiem wznowieniowym z dnia 26.01.2012 r. dobitnie wskazali, ze sa uzasadnione watpliwosci, co do mojej winy i sprawstwa.

Nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyna Kowalczyk powinna dopomoc sedzi Beacie Stoj w podjeciu slusznej decyzji, jesli ona z kasacji Prokuratora Generalnego od wyroku jej kolegi z pracy sedziego Tomasza Kuczmy i wyrokow wznowieniowych Sadu Okregowego z dnia 15.09.2010 r. w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego dnia 26.01.2012 r. wysnula wniosek, ze … ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

Tym bardziej, ze przeciez sedzia B. Stoj, w postanowieniu sporzadzonym w dniu 11 grudnia 2012 r. sama przyznala, ze:

 

 

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,

na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 

Pragne poinformowac, ze o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego od dnia 29.01.2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zawiadomilem pismami z dnia 27.01.2014 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seemeta /Zalacznik 9/, rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawe Marcinkowska /Zalacznik 10/ i Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska /Zalacznik 11/, a pismem z dnia 27.01.2014 r. skierowanym do Prokuratura Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator Radoslawe Ridan przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. oraz przez prokurator Krystyne Kowalczyk przestepstw z art. 231 § 1 K.k. i art. 207 § 1 K.k. /Zalacznik 12/.

 

Jesli w dniu 29 stycznia 2014 r. rozpoczne w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod protest glodowy, rozpoczne go zdrowy. Ciekaw jestem, gdzie i w jakim stanie go zakoncze.

Innymi slowy, ciekawi mnie, czy Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk i gospodyni budynku, w ktorym miesci sie Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod Lidia Jaryczkowska pozbawia mnie – za wiedza Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – zdrowia lub zycia celem unikniecia przyznania sie do niedopelnienia obowiazkow i spowodowania przeslanki umorzenia postepowania przeciwko mnie.

Uwazam, ze Policja nie powinna dac sie zaangazowac, jako strona w tych pan – a takze bylego RPO Andrzeja Zolla, jego malzonki Wieslawy i sedziow – walke ze mna.

Wnosze, jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 31 lipca 2013 roku

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona w dniu 22 stycznia 2014 r. przez zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 8. Pismo Z. Kekusia z dnia 27.01.2014 r. do Ambasadora Ukrainy w Polsce prof. Markijana Malskyja

 9. Pismo Z. Kekusia z dnia 27.01.2014 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 10. Pismo Z. Kekusia z dnia 27.01.2014 r. do rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej

 11. Pismo Z. Kekusia z dnia 27.01.2014 r. do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

 12. Prokuratura Okregowa w Krakowie, zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2014 r. o popelnieniu przestepstw

 

1 Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi przez sedziego T. Kuczme – i prokurator Radoslawe Ridan pod nadzorem prokurator Krystyny Kowalczyk – poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych 16 czynow I, III – XVII.

 

Levitra Generique ameliore la circulation du sang dans dapoxetine 60 mg le membre sexuel ce qui amene a l’erection.
Quand l’excitation sexuelle acheter le levitra se fait grace a une stimulation naturelle, cela relance le degagement local de l’oxyde d’azote, et le processus d’inhibition de ce ferment specifique PDE – 5, et ceci mene a l’augmentation du niveau de GMP cyclique (guanosine monophosphate cyclique) dans acheter viagra sans ordonnance le corps caverneux de la verge masculine.
La demande d’AMM est deposee dans l’Etat membre europeen dans lequel le produit sera commercialise et achat kamagra paris l’autorite kamagra 100 competente, en France l’ANSM, evalue la demande.

Dire que leur echec a imposer leur volonte a tel ou tel pays signifiait qu’ils etaient moins puissants equivalait a dire qu’un marteau-piqueur etait moins puissant qu’une roulette de dentiste parce qu’il ne pouvait servir a soigner une dent. Encore faut-il que les molecules soient les bonnes… Attention aux faux medicaments vendus sur Internet sous le meme nom commercial. Des microtraumatismes seraient l’evenement declenchant d’un processus immunologique complexe impliquant une surproduction ou une degradation defaillante d’un certain nombre de composants cellulaires impliques dans les mecanismes inflammatoires et cicatriciels. David Allison, un biostatisticien de l’Universite d’Alabama a Birmingham, et son equipe ont decide de mener des etudes sur ces fameuses idees recues concernant les regimes et l’obesite. Une etude de Buendia (O-056) a etudie l’impact de l’apport hydrique sur les urolithiases en termes de cout de sante publique. Vin rouge vous fournit suffisamment resveratrol phytochimique antioxydant, la substance, ce qui est bon pour le sexe, car elle ameliore l’etat de vos arteres et permet la production d’oxyde d’azote. Chez tous ces patients, l’efficacite du sildenafil dans la genese et le maintien de l’erection a ete prouvee de maniere significative versus placebo. Le sexe oral est de plus en plus pratique par acheter du cialis suisse acheter cialis pour femme les amoureux pour favoriser les rapports achat cialis cheque avis acheter viagra ligne sexuels, a savoir les relations buccogenitales ou cunnilingus, les caresses buccales, la fellation, etc.
Les muscles peniens, levitra prix en reponse d’une stimulation, se relaxent permettant le passage du sang vers les corps caverneux, qui sont sous forme de deux cylindres qui se situent tout ou acheter du levitra pas cher au long du penis.
L’humeur, acheter priligy pas cher quant a elle, est « une disposition affective de base qui nous fait osciller de la dapoxetine 100mg joie la plus extreme a la tristesse la plus douloureuse.
Perche il diabete favorisce propecia generico online la comparsa della propecia prezzo disfunzione erettile, e quali sono i trattamenti oggi disponibili?
L’orgasmo puo ben considerarsi uno dei piaceri acquistare viagra on line italia della prezzo viagra originale vita.
I kamagra prezzo farmacia suoni priligy prezzo rilassano, emozionano, stimolano i sensi ed eccitano.
Assumendo il preparato Kamarga, ogni uomo potra sbarazzarsi kamagra in italia della priligy compra propria insicurezza e condurre una sana ed intensa vita sessuale.
Al posto di 50mg si propecia vendita on line puo anche prendere propecia senza ricetta la meta della pastiglia di Viagra 100mg.
Comunque, sia con il viagra che con il cialis, acquistare cialis online sicuro acquistare cialis 20 mg e necessaria una stimolazione sessuale priligy on line per arrivare all’erezione.
Pensate a quanto i vostri pensieri e le paure viagra in farmacia possono interrompere la vostra vita quotidiana, come comprare cialis su internet vendita cialis san marino affetare le prestazioni sul lavoro, interesse per hobby, e la capacita di essere un buon amico e partner.
Ce n’est pas une bonne decision, cialis ou viagra prix car en trahissant ses propres valeurs prix cialis cialis morales, on ne fait qu’aggraver la situation.
Gli approcci chirurgici tradizionali oggi vengono confrontati con cialis senza la ricetta comprare cialis online le viagra in farmacia serve ricetta tecniche laparoscopiche o robotiche.
La ou les vente cialis internet achat kamagra pas cher medicaments essayes meilleur viagra en ligne pendant le temps prouvent inefficace, la chirurgie peut etre recommandee.
Il propecia italia viagra e stato messo sul mercato nel 1998 ed e stato il vendita viagra a san marino aquisto kamagra primo farmaco utilizzato per il trattamento dell’impotenza sessuale.
Le sildenafil ne produit prix viagra en france pas d`effet detandant direct kamagra pas cher france sur les corps caverneux isoles des hommes, mais augmente l’efficacite de l’oxyde nitrique no, en deprimant phosphodiesterase de type 5 qui est ou commander du viagra responsable de la degradation de la gmpc dans les corps caverneux.
All’inizio infatti cerca di ignorare il problema, poi si chiude in se stesso e inizia a cercare sul web cialis originale senza ricetta piu informazioni possibili per risolvere il problema da priligy generico forum solo.
Ceci survient le plus souvent dans les acheter du kamagra 4 heures suivant prix du cialis au canada acheter du viagra sur le net la prise de sildenafil (voir rubri ques 4.2 et 4.4).
Il cibo e un elemento chiave per la dove acquistare cialis in farmacia salute, insieme ad uno stile di vita sano; esiste uno stretto rapporto tra disfunzioni sessuali, problemi cardiovascolari e obesita, perche la molecola che innesca l’erezione viene prodotta dalle cellule che rivestono le arterie dei corpi viagra generico farmacia cavernosi del pene, acquistare cialis in svizzera chiamate cellule endoteliali.
Ils sont tous les produits qui ont fait leurs preuves au acheter cialis en ligne quebec fil des annees a travailler et utile pour le viagra achat sans ordonnance generique viagra developpement du penis d’une personne.
Gli inibitori della pde5 inibiscono la degradazione del kamagra vendita line cgmp da parte comprare cialis online in italia della fosfodiesterasi dove acquistare viagra torino di tipo 5 (pde5), aumentando il flusso di sangue al pene durante lo stimolo sessuale.
Des etudes ont viagra par internet egalement montre que site serieux pour achat viagra le tadalafil peut commencer a agir deja des la 16-ieme minute apres la prise de ce produit pour la puissance.
Elle est egalement plus ferme et dure dans quel pays le viagra est il en vente libre plus site securise vente viagra longtemps.
Molte persone non sanno viagra cialis senza ricetta come dove comprare cialis online sicuro risolvere le loro problematiche ma sanno che c’e sicuramente un metodo per poterlo fare.
• le cialis generico on line spese di spedizione sono dove acquistare cialis online sicuro gratuite e l’invio tarda tra 7 e 13 giorni.