31.12.2013 – Pismo Z. Kekusia do przedstawicieli Uni Europejskiej, Władz Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej i mediów

 

Krakow, dnia 31 grudnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Poland

Panstwo:

 1. Prokurator Dominik Mis, Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-017 Rzeszow, sygn. akt 3 Ds. 279/13

 2. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 6. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Zbigniew Ziobro, Posel do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczacy „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro”, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 16/6, 31-140 Krakow

 9. Pan Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 10. Pan Alexander Alekseev, Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa

 11. Pan prof. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Polsce, Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

 12. Pani Angela Merkel, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec – za posrednictwem: Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 13. Pan Gheorghe Predescu, Ambasador Rumunii w Polsce, ul. Chopina 10, 00-559 Warszawa

 14. Mr. Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, 1049 Brussels, Belgium

 15. Ms Viviane Reding, European Commission Vice-President in Charge of Justice, Fundamental Rights and Citizenship, BE-1049 Brussels, Belgium

 16. Mr. Herman van Rompuy, President of the European Council, Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels, Belgium

 17. Mr. Martin Schulz, President of the European Parliament, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, BE-1047 Brussels, Belgium

 18. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan ml. insp.Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 29. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 30. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 33. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 34. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 35. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 4. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 7. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia protestu glodowego w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w kierowanej przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – adres: ul. Mosieznicza 2, Krakow.

 2. Prosba o zwrocenie sie przez Adresatow niniejszego pisma – w przypadku umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym w zwiazku z protestem, jak w pkt. I – z prosba do:

  1. Posla Prawo i Sprawiedliwosc, bylego Wiceministra Sprawiedliwosci Pana Andrzeja Dudy /adres: jak wyzej, email: biuro@andrzej.duda.pl/ o wyjasnienie, z jakich przyczyn pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. /Zalacznik 29/ skierowanym do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Seremeta zlozyl wnioski o rozwazenie:

   1. mozliwosci podjecia dzialan nadzorczych nad postepowaniem przeciwko mnie prowadzonym na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan,

   2. zasadnosci wycofania przez prokurature aktu oskarzenia, jak w pkt. I.1.,

   3. doreczenia mu kopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego ujawnione przez autora pisma nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

  2. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta /adres: jak wyzej/ o wyjasnienie, z jakich przyczyn wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. PG IV KSK 699/11 – Zalacznik 5/ od skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06,

  3. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk z prosba o wyjasnienie, jakie dowody zebrala prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan przed sporzadzeniem w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. 18 czynow za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

 1. Zawiadomienie, ze z powodu aktu oskarzenia sporzadzonego przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan:

  1. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma skazal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 za popelnienie w Krakowie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow, z ktorych ja nie popelnilem zadnego, w tym:

   1. z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll

   2. z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r.,

   3. z art. 226 § 3 K.k. za czyn, ktory dlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.,

  2. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie, po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy, po raz drugi za czyny, jak w pkt. III, w tym miedzy innymi:

   1. podawszy w postanowieniu, ktore sporzadzila w dniu 11 grudnia 2012 r., ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga,

   2. zaprezentowawszy w postanowieniu, ktore sporzadzila w dniu 14 czerwca 2013 r. prawo, na podstawie ktorego karalnosc 16 sposrod 18 czynow, za ktore mnie sciga ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 2. Prezentacja przyczyn:

  1. uczynienia mnie przestepca i kontynuacji scigania mnie po uchyleniu skazujacego mnie wyroku,

  2. mojego zamiaru prowadzenia protestu glodowego od dnia 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 3. Donald Tusk jako kandydat kanclerz Niemiec Angeli Merkel na Przewodniczacego Komisji Europejskiej.

 4. Zawiadomienie, ze celem:

  1. wzruszenia nieslusznego skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. prowadzic musialem w 2011 r. przez 12 dob – skuteczny – protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie,

  2. zapobiezeniu grabiezy na moja szkode przez dwie nie znajace prawa sedziny Zydowki, SSO Terese Dyrge i Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbare Baran, prowadzic musialem w 2012 r. przez 16 dob – skuteczny – protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie.

 5. Dowody poswiadczajace, ze:

  1. niektorzy przedstawiciele wladz Rzeczypospolitej Polskiej:

   1. czynia ofiary swej fachowej i moralnej niekompetencji przestepcami,

   2. kieruja na badania psychiatryczne ofiary swej fachowej i moralnej niekompetencji,

   3. morduja ofiary swej fachowej i moralnej niekompetencji,

   4. okradaja obywateli, ktorych sprawy rozpoznaja zatrudniajace ich instytucje wymiaru sprawiedliwosci.

  2. prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej ulaskawiaja gangsterow i mordercow, a niewinna ofiara pomylki prokuratora i sedziego jest pozbawiana moznosci skorzystania z prawa laski.

 6. Przestrzeganie wartosci Unii Europejskiej – na przykladzie stanowiska przedstawicieli najwyzszych wladz Unii Europejskiej, Jose Barroso, Viviane Reding, Hermana van Rompuya, Martina Schulza w sprawach:

  1. wyroku niezawislego sadu nie bedacej czlonkiem Unii Europejskiej Ukrainy,

  2. naruszania przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej praw i wolnosci obywatelskich, w tym okreslonych w:

   1. Konwencji o Ochronie Praw Dziecka,

   2. Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci,

   3. Miedzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

 7. Prezentacja moich dzialan po ewentualnym umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym w zwiazku z protestem, jak w pkt. I.

 8. Zawiadomienie, ze materialy na temat okolicznosci scigania mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk sa zamieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Krakowski sad wydal wyrok na 11 oskarzonych o zakatowanie Tomasza C. (…) Sedzia Aleksandra Almert (…) Podkreslala, ze dla sadu nie liczy sie domniemanie czy nastroje spoleczne, ale dowody.”
Zrodlo: Katarzyna Janiszewska, „Chcial juz jechac do wiezienia” ; „Dziennik Polski”, 24-26 grudnia 2013 r., s. A4

 

Donald Tusk (56 l.) jest „zdecydowanym faworytem” na stanowisko nowego szefa Komisji Europejskiej

pisze ekspert Centre for European Reform, Hugo Brady.”
Zrodlo: „Tusk porzadzi w Brukseli?”; „Fakt”, 5 kwietnia 2013 r., s. 6

 

Kiedy dzisiaj w Europie mowi sie, jak o czyms zupelnie naturalnym, ze Polak powinien byc szefem Komisji Europejskiej, to jest to jeden z czytelnych znakow, jak bardzo Polska zyskala na znaczeniu

i jaka droge przeszlismy.”

Zrodlo: „Jestem troche socjaldemokrata”, wywiad z Donaldem Tuskiem, „POLITYKA” nr 23, 2.06-11.06.2013, s. 14-18

 

To straszne. (…) On /obywatel Rumunii Claudiu Crulic – ZKE/ umarl z glodu zupelnie tak jak

– przepraszam, za to co powiem – w Auschwitz.

Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, maj 2008 r.

 

tuskizm”«sposob uprawiania polityki przez Donalda Tuska, na ktory skladaja sie:

rasizm, szowinizm, polonofobia, ignorancja, barbarzynstwo, nepotyzm, blazenada»

Zbigniew Kekus

 

I w ogole bardzo bym sie cieszyl, gdyby u nas bylo jak w swiecie cywilizowanym, a nie w jakims bantustanie.

Czy daloby sie cos w tej sprawie zrobic?”

Zrodlo: Wojciech Maziarski, Newsweek, 42/2010, 17.10.2010, s. 2

 

Szanowni Panstwo,

 

Jak wczesniej informowalem niektorych sposrod Panstwa, Adresatow niniejszego pisma, oraz wielokrotnie Adresata jego kopii, Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, od listopada 2006 r. kolejni sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy /Tomasz Kuczma, Beata Stoj/ scigaja mnie – bylem oskarzony, potem skazany, od ponad trzech lat, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu jestem oskarzony – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, ktora oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj.:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Przypisane mi przez prokurator R. Ridan czyny mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04, w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r.

Zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie wyzej wymienionych czynow zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 2 czerwca 2004 r. owczesny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran. Po wydaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. przez prokuratora w.w. Prokuratury Piotra Gradzkiego postanowienia w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzenia /sygn. akt 1 Ds. 102/04/, w dniu 1 lipca 2004 r. prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk wydala polecenie /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ – nie podajac podstawy prawnej – Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wszczecia dochodzenia przeciwko mnie.

Nastepnego dnia, 2 lipca 2004 r. zarejestrowano postepowanie karne przeciwko mnie.

Mnie zawiadomiono o nim w listopadzie 2005 r. Do dnia sporzadzenia przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia informowalem ja i jej przelozonych, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga.

Jej wtedy przelozeni – prokuratorzy Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk, Edyta Kusnierz – informowali mnie w kierowanych do mnie pismach, ze prowadzi je zgodnie z prawem.

W dniu 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia i w dniu 13.06.2006 r. zlozyla go w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia. Sporzadzila go wylacznie na podstawie wydrukow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oraz zeznan w.w. osob uwazajacych sie za pokrzywdzone przeze mnie.

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia, w dniu 27 pazdziernika 2006 r. Sad Najwyzszy w skladzie, Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski wydal postanowienie /sygn. akt: IV KO 44/06/ w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania – ze wzgledu na dobro wymiaru sprawiedliwosci /art. 37 K.p.k./ – Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal postanowienie /sygn. akt II K 451/06/ w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan. Sedzia podal w uzasadnieniu, ze prowadzac postepowanie przygotowawcze prokurator R. Ridan naruszyla prawo okreslone w art. 297 § 1 K.k.1, tj.:

 1. nie wykonala podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu przeze mnie przypisanych mi czynow,

 2. nie podjela zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, jaka osoba zamiescila na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl materialy, ktorych umieszczenie mnie przypisala.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 

W odpowiedzi na w.w. postanowienie prokurator R. Ridan zlozyla zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r., w ktorym z tak zwana rozbrajajaca szczeroscia przyznala racje sedziemu T. Kuczmie, ze niedopelnila obowiazkow. Podala – Zalacznik 7: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa /prokurator Radoslawy Ridan – ZKE/ sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

 

Prokurator R. Ridan przyznala, przez prawie dwa lata, tj. w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. prowadzenia postepowania przygotowawczego przeciwko mnie, wylacznie – „li tylko” – przegladala i drukowala publikacje ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

 

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r., sygn. akt II Kz.675/06, Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek, przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy 2006 r., udzielajac mu pouczenia: „Pamietac nalezy, iz przy orzekaniu Sad kazdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodow, ktora zobowiazuje go m.in. do uwzglednienia zasad prawidlowego rozumowania, a wiec wyciagania wlasciwych wnioskow z ujawnionego materialu dowodowego.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/

 

Po uchyleniu jego postanowienia z dnia 30.11.2006 r., od dnia 27 marca 2007 r., sedzia T. Kuczma rozpoczal prowadzenie rozprawy glownej. Zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniami podania mu do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator R. Ridan.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 1: „Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 1

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 2: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 2

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 

Podkreslic nalezy, ze wskazany przez Wirtualna Polske S.A. w pismie z dnia 6.08.20107 r. Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj, przed rozpoczeciem rozprawy glownej prowadzonej przeciwko mnie przez sedziego Tomasza Kuczme skierowal pismem z dnia 15 marca 2007 r. /ZGSOPO-07/03/MS.1/ do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro: Wniosek o spowodowanie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro prowadzonego przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny postepowania karnego /sygn. akt II K 451/06/ przeciwko Panu Zbigniewowi Kekus, omylkowo oskarzonemu przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod o popelnienie przedstawionych w niniejszym pismie przestepstw.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarzutami przedstawionymi w akcie oskarzenia, wydanym w dniu 13 czerwca 2006r. przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, Zbigniew Kekus mial dopuscic sie popelnienia przestepstw, o ktorych popelnienie zostal oskarzony w ten sposob, ze za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl oraz na stronie internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienione osoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zoll, znieslawil adwokata Wieslawe Zoll oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci, przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w sprawie o sygn. akt XI CR 603/04 o rozwod.

Swiadom konsekwencji prawnych niniejszym zlozonego oswiadczenia oswiadczam, ze Zbigniew Kekus nie byl sprawca wymienionych wyzej czynow.

Zbigniew Kekus nie zamieszczal wskazanych w w.w. akcie oskarzenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Zbigniew Kekus nie zalozyl strony www.zkekus.w.interia.pl., nie ma i nigdy nie mial do niej dostepu.

Zbigniew Kekus nigdy nie mial i nie ma takze dostepu do internetowej strony Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl.

Informacje z prowadzonego przez Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny i Sad Apelacyjny w Krakowie postepowania z powodztwa Z. Kekus o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczace naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczacych w rozny sposob w tym postepowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw maloletnich synow Z. Kekus, w tym maloletniego chorego dziecka, zamieszczane byly na wskazanych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod stronach internetowych wylacznie przez osoby, administrujace tymi stronami z upowaznienia Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Umieszczano je tam w ramach realizacji celow statutowych Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim: „zabiegania o stosowanie rownych praw ojca i matki dla najwyzej pojetego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjetej obecnie interpretacji prawa i orzecznictwa sadowego nie dajacych ojcu rzeczywistego rownouprawnienia prawa do wspolwychowywania dzieci”
Dowod: Zarzad Glowny Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, pismo z dnia 20 marca 2007 r. /sygn. ZGSOPO-

07/03/MS.1/ / Prezesa Zarzadu Krzysztofa Lapaja do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

 

Kopie w.w. pisma Prezes Krzysztof Lapaj skierowal do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 407/13/, co potem poswiadczyl Prokurator Generalny Andrzej Seremet podajac w kasacji z dnia 22.08.2011 r. od skazujacego mnie wyroku, ktory sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. – Zalacznik 5: „Sad Rejonowy w Debicy w toku dalszego postepowania, na podstawie art. 394 § 2 kpk ujawnil dowody wskazane w akcie oskarzenia oraz pisma oskarzonego i pisma Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w Warszawie, w tym pismo z dnia 15 marca 2007 r. znajdujace sie w aktach (k.2660-2664), podpisane przez Krzysztofa Lapaja, w ktorym jak wspomniano powyzej, byla zawarta informacja, ze Zbigniew Kekus nie posiadal dostepu do stron internetowych www.zgsospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl, nie on je zakladal, ani tez nigdy nie administrowal.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – Zalacznik 5

 

Niestety, Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zlekcewazyl informacje przekazana mu przez Prezesa ZG SOPO Pana K. Lapaja – oraz kierowane przeze mnie do niego w zwiazku z nia wnioski o objecie nadzorem sprawy przeciwko mnie.

Podobnie jego nastepca Zbigniew Cwiakalski.

A sedzia Tomasz Kuczma otrzymawszy od operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. /pismo z dnia 6.08.2007 r. – Zalacznik 1/ i Interii.PL S.A. /pismo z dnia 1.10.2007 r. – Zalacznik 2/ dowody braku mojej winy, wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym … skazal mnie za wszystkie czyny, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Nastepnie wydany przez sedziego T. Kuczme wyrok z dnia 18.12.2007 r. uchylily:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – wydanym na wniosek mojego obroncy, adw. Malgorzaty Wassermann w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. Sad Okregowy przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. 16 czynow – Zalacznik 3
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ – Zalacznik 3

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, w zakresie pozostalych 2 czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k.2 i w art. 366 § 1 K.p.k.3 Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. 2 czynow – Zalacznik 4:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 4

 

Sad Najwyzszy wydal wyrok z dnia 26.01.2012 r. na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/.

W uzasadnieniu do kasacji Prokurator Generalny podal miedzy innymi – Zalacznik 5: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Prokurator Generalny A. Seremet zarzucil takze sedziemu T. Kuczmie, ze dokonal oceny zebranych przez niego dowodow z razacym naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./, bo przypisal mi popelnianie wszystkich czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, zgodnie z opisami z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan „od stycznia 2003 r., podczas gdy Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1.10.2007 r., ze strona ta zostala zalozona … 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r. – Zalacznik 2: „Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23”.

Prokurator Generalny podal z tego powodu w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – Zalacznik 5: „Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

Jakkolwiek to rzeczywiscie bylo niemozliwe, to … w dacie zlozenia niniejszego pisma Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod i sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj scigaja mnie za popelnienie kazdego z 18 przypisanych mi czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie … od stycznia 2003 r.

Nie ma rzeczy niemozliwych dla funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego.

Nawiasem mowiac zdumiewa, ze prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. podala, ze kazdy z przypisanych mi przez nia 18 czynow popelnialem za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie „od stycznia 2003 r.”, podczas gdy w sporzadzonym kilka miesiecy pozniej, tj. w dniu 8 grudnia 2006 r. zazaleniu na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podala, ze:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Uznane wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. przez Sad Najwyzszy za sluszne zarzuty Prokuratora Generalnego, dotycza wszystkich 18 czynow /czyny I – XVIII/, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. i za ktore skazal mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedzia Tomasz Kuczma. Wszystkie zostaly bowiem popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma z powodu prawa okreslonego w art. 519 K.p.k., ktory stanowi: „Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”.

Tymczasem przed wniesieniem przez Prokuratora Generalnego kasacji z dnia 22.08.2011 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie pozostalych 16 czynow, tj. czynow I, III – XVII.

 

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. oraz przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. skazujacego mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i po przekazaniu przez nie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja od listopada 2010 r. sedzia Beata Stoj.

Poniewaz operatorzy internetowi Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca czynow, o ktorych popelnienie mnie oskarzyla prokurator R. Ridan oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, pismem z dnia 28 listopada 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem wniosek o przekazanie sprawy wlasciwemu miejscowo sadowi w Warszawie. Sedzia B. Stoj wydala wtedy postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym poswiadczyla jej wiedze o braku dowodow mojej i winy. Podala – Zalacznik 6: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.– Zalacznik 6

 

W osobiscie sporzadzonym przez nia postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla zatem, ze Sad Rejonowy nie posiada i nigdy nie posiadal zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, o ktorych popelnienie oskarzyla prokurator R. Ridan.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze przed kilkoma dniami Sad w Krakowie wydal wyrok w sprawie o zamordowanie kibica Cracovii. Jak podal „Dziennik Polski” w wydaniu z dnia 24-26 grudnia br.:

 

Krakowski sad wydal wyrok na 11 oskarzonych o zakatowanie Tomasza C. (…) Sedzia Aleksandra Almert (…) Podkreslala, ze dla sadu nie liczy sie domniemanie czy nastroje spoleczne, ale dowody.”
Zrodlo: Katarzyna Janiszewska, „Chcial juz jechac do wiezienia” ; „Dziennik Polski”, 24-26 grudnia 2013 r., s. A4

 

W przypadku sprawy przeciwko mnie:

 1. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia w oparciu o domniemanie mojej winy,

 2. sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy zebrawszy uprzednio dowody braku mojej winy,

 3. sedzia Beata Stoj sciga mnie bedac w posiadaniu dowodow braku mojej winy.

 

Ad. I

Sama to poswiadczyla prokurator R. Ridan.

I to nie raz, ale trzy razy, tj. w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o postawieniu mi zarzutow, w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. i w w.w. Zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przez nia przygotowawczego prowadzonego polegajacych na, miedzy innymi, „braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism” .

W Zazaleniu z dnia 8.12.206 r. podala – Zalacznik 7: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.” (…) Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w tym postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa/prokurator Radoslawy Ridan – ZKE/ sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Zazalenie prokurator R. Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

 

Czyz to nie przerazajace?

Szesc miesiecy po sporzadzeniu i wniesieniu aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan poinformowala Sad: „Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

To sporzadzony osobiscie przez prokurator R. Ridan dowod zastosowania przez nia – pod nadzorem prokuratorow nadzorujacych prowadzone przez nia postepowanie – metody „na chybil trafil”.

 

Ad. II

Sedzia T. Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. zebrawszy uprzednio dostarczone mu przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. /patrz: str. 4 oraz Zalacznik 1/ i Interie.PL S.A. /patrz: str. 4 oraz Zalacznik 2/ dowody braku mojej winy.

 

Ad. III

Sedzia B. Stoj. Sciga mnie od listopada 2010 r. za czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan i popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze:

 1. Sad Rejonowy w Debicy jest od 2007 roku w posiadaniu dowodow, jak w pkt. Ad. II,

 2. Prokurator Generalny podal w kasacji z dnia 22.08.2011 r. od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ze – Zalacznik 5: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

 3. Sad Najwyzszy uznal wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna i uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – Zalacznik 4,

 4. ona sama podala w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”.

 

Dzialan realizowanych przez sedzie Beate Stoj nie mozna nawet nazwac sciganiem w oparciu o domniemanie winy.

Ona sciga mnie ponad trzy lata na podstawie dowodow … braku mojej winy.

 

Sedzia B. Stoj rozpoczela rozpoznawanie sprawy przeciwko mnie po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 3.

Poniewaz pierwszy termin rozprawy glownej po przekazaniu jej sprawy do rozpoznania sedzia Beata Stoj wyznaczyla na dzien 15 marca 2011 r., zanim sie ona odbyla, pismem z dnia 28 lutego 2011 r. skierowanym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. art. 5 § 2, 414 § 1 Kodeksu postepowania karnego – o uniewinnienie mnie, przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, od przedstawionych mi w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. wydanym przez prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ zarzutow popelnienia czynow, ktorych ja nie bylem sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byli czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

(…) Uzasadnienie (…) Zaden z materialow dowodowych dostarczonych sedziemu Tomaszowi Kuczma przez WIRTUALNA POLSKE oraz INTERIA.PL S.A. nie potwierdza, ze ja zalozylem portal lub strone, jak wyzej, ze nimi administrowalem lub, ze zamieszczalem na nich jakiekolwiek informacje we wskazanym przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia oraz przez sedziego T. Kuczme w wyroku z dnia 18.12.2007r. okresie popelniania przestepstw, za popelnienie ktorych zostalem skazany, tj. od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Z. Kekusia z dnia 28 lutego 2011 r.

 

Do pisma z dnia 28.02.2011 r. zalaczylem kopie – znajdujacych sie w aktach sprawy przeciwko mnie od 2007 roku – pism Wirtualnej Polski z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik 1/ i Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 2/.

Podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedzie Beate Stoj w dniu 15 marca 2011 r., po odczytaniu mi przez prokuratora oskarzyciela Bernarda Brucha z Prokuratury Rejonowej w Debicy aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., przedstawilem sedzi B. Stoj w obecnosci prokuratora B. Brucha, Pana Mateusza Bochacika, zastepujacego mojego obronce, adw. Malgorzate Wassermann i protokolanta, najwazniejsze wady prawne aktu oskarzenia. Nastepnie zlozylem wniosek o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan. W uzasadnieniu powolalem sie na dowody dostarczone Sadowi Rejonowemu w Debicy, tj. pisma Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6.08.2007 r. i Interim.PL S.A. z dnia 1.10.2007 r.

O ile te wlasnie dowody byly potem przyczyna wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji z dnia 22.08.2011 r. i wydania przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r., sedzia Beata Stoj natychmiast po zakonczeniu przeze mnie prezentacji wad prawnych aktu oskarzenia prokurator R. Ridan i dowodow braku mojej winy poinformowala mnie, ze wydaje postanowienie w przedmiocie … poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Wiedzac – co potem poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 6/ – ze w aktach sprawy przeciwko mnie brak dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga oraz ze znajduja sie w nich wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby sa ich sprawcami, wydala wybranym przez siebie bieglym sadowym Sadu Okregowego w Krakowie polecenia: „(…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r.

 

Podkreslic takze nalezy, ze o ile Prokurator Generalny wniosl – na podstawie pism Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. i Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. i Sad Najwyzszy uznawszy te kasacje za zasadna wydal w dniu 26 stycznia 2012 r. wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy zakresie tych czynow, to bedac w posiadaniu tych samych dowodow, sedzia Beata Stoj – celem zatuszowania, ze jestem z oskarzenia publicznego scigany za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.p.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /wiecej na ten temat, patrz: str. 14/ – wystapila wczesniej, tj. pismem z dnia 7 lutego 2011 r., z urzedu, do Przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anny Ziec o … wydanie wyroku lacznego w zakresie czynow II i XVIII prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy. Podala sedzia B. Stoj w w.w. pismie z dnia 7.02.2011 r. – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych /adres – ZKE/ Data 07/02/2011 Sygn. akt: II K 451/06 Nr karty dl. 1/2008/KS Pani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec

Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r. – Zalacznik 7

 

Sedzia Beata Stoj nie sporzadzila zadnego uzasadnienia dla jej zlozonego z urzedu – bezprawnego – wniosku.

W odpowiedzi na wniosek sedzi B. Stoj Przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec wydala w dniu 11 lutego 2011 r. zarzadzenie – Zalacznik 8: „ZARZADZENIE

– zarejestrowac sprawe w repetytorium K pod kolejnym numerem i zalozyc akta sprawy

– przydzielic sprawe do rozpoznania (wdl. kolejnosci wplywu) do referatu SSR A. Wilk-Krol

Przedawnienie karalnosci czynu ……….

Akta sprawy doreczono sedziemu referentowi w dniu 11.02.2011 r. /Podpis nieczytelny– ZKE/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec – Zalacznik 8

 

Sedzia A. Ziec nie sporzadzila uzasadnienia dla jej – bezprawnego – Zarzadzenia z dnia 11 lutego 2011 r.

Nazwalem wniosek sedzi B. Stoj z dnia 7.02.2011 r. i Zarzadzenie Przewodniczacej A. Ziec z dnia 11.02.2011 r. bezprawnymi poniewaz art. 569 § 1 Kodeksu Postepowania Karnego stanowi: „Jezeli zachodza warunki do orzeczenia kary lacznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami roznych sadow, wlasciwy do wydania wyroku lacznego jest sad, ktory wydal ostatni wyrok skazujacy w pierwszej instancji.”

A ja w opisanym wyzej przypadku zostalem skazany za da czyny wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. tego samego Sadu.

Po odebraniu Zarzadzenia sedzi A. Ziec z dnia 11.02.2011 r. zlozylem skierowanym do niej pismem z dnia 29.03.2011 r. wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia dlan./ Sedzia A. Ziec odmowila mi jego sporzadzenia.

Przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec z urzedu i bez uzasadnienia uchylila Zarzadzeniem z dnia 11 lutego 2011 r. wyrok sedziego tego … samego Sadu Tomasza Kuczmy po ponad trzech latach, ktore uplynely od jego wydania w dniu 18.12.2007 r. i nakazala powtornie scigac mnie za dwa czyny, tj. czyn z pkt. II i z pkt. XVIII.

Cos takiego z cala pewnoscia nie zdarzylo sie nigdy wczesniej i … juz nigdy nie zdarzy.

Czegoz to nie zrobia niektorzy sedziowie dla adw. Wieslawy Zoll.

Wyznaczona przez sedzie A. Ziec do rozpoznania w.w. zainspirowanej przez sedzie B. Stoj „sprawy” sedzia Agnieszka Wilk-Krol wydala kuratorowi sadowemu Magdalenie Mogielnickiej polecenie przeprowadzenia wywiadu z moja matka i ta naszla mieszkanie mojej matki w sobote 19 marca 2011 r. i nie okazujac zadnego dokumentu oraz wyjasniwszy mojej matce, ze ona musi z nia przeprowadzic wywiad na moj temat, przepytywala ja – w obecnosci jednego z moich synow – czy ja jestem alkoholikiem, narkomanem, itp. itd.

Sad Rejonowy w Debicy doreczyl mi Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r.: „Zawiadomienie Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana o terminie rozprawy o wydanie wyroku lacznego, ktora odbedzie sie dnia 31 marca 2011 r., o godz. 12:00 sala 24 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 87/11, Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r.

 

Nie udalo sie sedzinom Beacie Stoj i Annie Ziec zrealizowac ich planu uchronienia przed kompromitacja adw. Wieslawy Zoll oraz swiadczacych jej nieodplatnie, czyli z urzedu, usluge uczynienia mnie przestepca prokurator R. Ridan i sedziego T. Kuczmy bo rozprawa w dniu 31.03.2011 r. nie odbyla sie, a potem Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow … II i XVIII prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i w dniu 26.01.2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy, ktorym orzekl, ze sedzia T. Kuczma skazal mnie za czyny II i XVIII z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

 

Nawet po opisanym wyzej doswiadczeniu sedzia Beata Stoj nie daje za wygrana …

Wskazac nalezy, ze Kodeks postepowania karnego prawem okreslonym w art. 442 w taki sposob okresla prawa i obowiazki sadu, ktoremu sad odwolawczy zwrocil sprawe do ponownego rozpoznania:

§ 1. Sad, ktoremu przekazano sprawe do ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastapilo przekazanie. Uchylenie wyroku tylko w zakresie rozstrzygniecia o karze albo innym srodku nie stoi na przeszkodzie uniewinnieniu oskarzonego lub umorzeniu postepowania.

§ 2. W wypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sad orzekajacy w pierwszej instancji, przeprowadzajac postepowanie w zakresie dowodow, ktore nie mialy wplywu na uchylenie wyroku, moze poprzestac na ich ujawnieniu.

§ 3. Zapatrywania prawne i wskazania sadu odwolawczego co do dalszego postepowania sa wiazace dla sadu, ktoremu sprawe przekazano do ponownego rozpoznania.

 

Sad Najwyzszy zarzuciwszy wyrokiem wznowieniom z dnia 26.01.2012 r. sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku z dnia 18.12.2007 r. naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., wskazal Sadowi Rejonowemu w Debicy – Zalacznik 4: „(…) Uchybienia jakich dopuscil sie Sad Rejonowy mogly albo tez wrecz mialy wplyw na tresc wyroku. Nie mozna przeciez wykluczyc, ze zeznania Krzysztofa Lapaja doprowadzilyby do zgola odmiennego rozstrzygniecia sprawy. Z kolei, bledna ocena pisma portalu Interia PL wprost decyduje o tym, ze przyjety w opisie obu czynow (pkt II i XVIII wyroku) okres przestepczej dzialalnosci jest nieprawidlowy.
Majac powyzsze na uwadze Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedne starania, aby przesluchac w charakterze swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia PL.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. sygn. akt IV KK 272/11 – Zalacznik 4

 

Tymczasem sedzia Beata Stoj natychmiast po zwroceniu jej przez Sad Najwyzszy akt sprawy przeciwko mnie uznala, ze ma uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci i z tego powodu wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu.

Zlozylem wniosek, by sedzia B. Stoj sporzadzila i doreczyla mi uzasadnienie dla Zarzadzenia z dnia 16.04.2012 r., tj. wyjasnienia mi, na czym polega jej uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci, ale mi sedzia B. Stoj doreczyla wyjasnienie, ze nie ma takiego obowiazku.

Poniewaz w dniu 16 kwietnia 2012 r. sedzia B. Stoj nie byla Prezesem Sadu Rejonowego w Debicy, wydala Zarzadzenie jak wyzej z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 K.k. – wiecej na ten temat: patrz: str. 18.

 

Tymczasem uczestniczacy w rozprawie kasacyjnej przed Sadem Najwyzszym w dniu 26.01.2012 r., wskazany we wskazaniach Sadu w wyroku wydanym tego dnia – Zalacznik 4: „Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedne starania, aby przesluchac w charakterze swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia PL.” – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj z dnia 7 maja 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozyl wniosek i zawiadomienie – Zalacznik 8: „Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Zarzad Glowny /adres – ZKE/ Warszawa, 2012.05.07 Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II K 854/10 Dotyczy:

 1. Wniosek o nieangazowanie mnie w zaden sposob w sprawe sygn. II K 854/10 ze wzgledu na bardzo zly stan mojego zdrowia.

 2. Zawiadomienie, ze nie pamietam, kto byl sprawca czynow popelnianych 9, 8 i 7 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, przypisanych Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06.

 3. Wniosek o niekierowanie zadnej korespondencji do mnie na adres /adres – ZKE/ , gdzie nie mieszkam od kilkunastu lat.

Wysoki Sadzie,

W dniu 26 stycznia 2012 r. uczestniczylem w rozprawie kasacyjnej prowadzonej przez Sad Najwyzszy /sygnatura akt IV KK 272/11/ w sprawie kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na korzysc Pana dr Zbigniewa Kekusia od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygnatura akt II K 451/06/, ktorym Sad skazal Pana dr Z. Kekusia za kilkanascie czynow polegajacych na umieszczaniu materialow w Internecie wiele lat temu, tj. – jak przypomnial Sad Najwyzszy – w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uchylil wyzej wymieniony wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., wznowil sprawe przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi i przekazal ja Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu do wyroku Sad Najwyzszy podal, ze Sad Rejonowy w Debicy powinien przesluchac mnie w charakterze swiadka oraz ze powinien wyslac wezwanie dla mnie na adres /adres – ZKE/ w Warszawie. W zwiazku z powyzszym informuje, ze jestem bardzo ciezko chory – m.in. zaawansowana cukrzyca. W ostatnim czasie przeszedlem dwukrotnie operacje amputacji nogi. Byc moze z powodu choroby nie pamietam, kto umieszczal 9, 8 i 7 lat temu na portalu www.zgsopo.webpark.pl i na stronie internetowej www.zkekus.w.interia.pl materialy, za ktorych umieszczanie Sad Rejonowy w Debicy skazal kilka lat temu Pana dr Z. Kekusia. Gdyby pytal mnie o to prokurator prowadzacy przed laty postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi zakonczone wydaniem przeciwko niemu aktu oskarzenia, byc moze bym pamietal. Obecnie juz nie pamietam. Nie posiadam juz takze dokumentacji ZG SOPO z tak bardzo odleglego okresu.

Pragne przypomniec, ze o mojej chorobie informowalem Sad Rejonowy w Debicy pismami skierowanymi do Sadu i usprawiedliwiajacymi moje niestawiennictwo na kierowane do mnie wezwania w czasie prowadzenia w 2007 roku rozprawy glownej w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi. W zwiazku z tym dziwia mnie sprzeczne ze stanem faktycznym poswiadczonym dokumentami znajdujacymi sie w aktach sprawy przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi ustalenia Sadu Najwyzszego, ze Sad Rejonowy w Debicy nie przesluchal mnie w 2007 roku dlatego, ze zle adresowal kierowane do mnie przesylki listowe.

Adres byl wlasciwy. Dowodem na to udzielenie przeze mnie odpowiedzi na wezwania dla mnie, w tym – majacych uzasadnienie w chorobie – usprawiedliwien mojego niestawiennictwa. Obecnie stan mojego zdrowia znacznie sie pogorszyl. W zwiazku z powyzszym prosze, by Sad uszanowal moj wniosek i nie wzywal mnie w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi po jej wznowieniu. Tym bardziej, ze jak wspomnialem, nie pamietam kto umieszczal materialy na www.zgsopo.webpark.pl i na stronie www.zkekus.w.interia.pl 7, 8 i 9 lat temu. W sprawie przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wznowionej po kilku latach od wydania skazujacego go wyroku nie mam zupelnie nic do powiedzenia, a nalozony na mnie ewentualnie przez Sad obowiazek stawiennictwa w Sadzie moze byc wylacznie ze szkoda dla mojego zdrowia. Prosze mi zatem tego oszczedzic. Ewentualna korespondencje do mnie prosze kierowac na adres P. dr Kekus Zbigniewa /adres – ZKE/ Z powazaniem, Lapaj Krzysztof Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Prezesa Zarzadu

Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. – Zalacznik 8

 

Zacytowane wyzej pismo K. Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. zostalo doreczone Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 8 maja 2012 r. – Zalacznik 9:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki

listowej poleconej numer (00)659007734199510011 – Zalacznik 9

 

Po otrzymaniu w.w. pisma Prezesa ZG SOPO Pana K. Lapaja, sedzia Beata Stoj:

 1. wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. drugie – po wyzej wymienionym z dnia 15.03.2011 r. – postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. doreczyla mi trzy Wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie w dniach: 20 lipca 2012 r., 13 listopada 2012 r., 11 grudnia 2012 r.,

 3. sporzadzila w dniu 11 grudnia 2012 r. w.w. postanowienie, w ktorym poswiadczyla – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.

 4. wydala nakaz Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia w dniu 8 stycznia 2013 r. na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie,

 5. skierowala do mnie dwukrotnie zawiadomienia – z dnia 25 marca 2013 r. i 20 maja 2013 r. – o zorganizowaniu posiedzen /odpowiednio w dniach 18 kwietnia 2013 r. i 14 czerwca 2013 r./ w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. Jak mnie poinformowala pismem z dnia 24 maja 2013 r. prokurator Biura Prokuratora Generalnego Janina Szmuda-Wieckowska, zamierzala mnie umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

 6. zawiadomieniem z dnia 30 maja 2013 r. zawiadomila mnie o zmianie planow, tj. ze zamiast wydac w dniu 14.06.2013 r. postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, wyda postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania,

 7. w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala dwa postanowienia:

  1. w przedmiocie umorzenia postepowania w zakresie 16 czynow /czyny I – XVI/ z powodu ustania ich karalnosci,

  2. w przedmiocie wylaczenia do odrebnego rozpoznania sprawe o czyny XVII i XVIII.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10:

 

W uzasadnieniu do postanowienia w przedmiocie o umorzeniu postepowania w zakresie czynow I – XVI sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 10: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala.Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

 

Przypomne, ze Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 3.

Uwazajaca mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. sedzia B. Stoj wymyslila zatem, ze sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy wzruszyly skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow, ktorych karalnosc ustala … przed wydaniem przez Sad Okregowy w Rzeszowie, tj. ze przekazujac sprawe Sadowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, nakazaly Sadowi scigac mnie za czyny, ktorych karalnosc ustala.

Co wiecej, z postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. oraz z uzasadnienia, ktore don sporzadzila oczywisty wniosek, ze ona od dnia 15 marca 2011 r., gdy prowadzila pierwszy raz rozprawe glowna – i wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – do dnia 14.06.2013 r., gdy wydala w.w. postanowienie, tj. przez prawie dwa lata scigala mnie za 16 czynow, ktorych karalnosc ustala … kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Napisalem „kiedys”, bo sedzia B. Stoj nie podala dat, lecz ze: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

O ile po sedzi Beacie Stoj rzeczywiscie wszystkiego mozna sie spodziewac, to sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet, jego Zastepca, autor kasacji Robert Hernand, a takze prokurator Prokuratury Generalnej Janusz Tabor, ktory bronil kasacji przed Sadem Najwyzszym podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26.01.2012 r. z cala pewnoscia wiedza, co robia.

Z podanej wyzej przyczyny zlozylem zazalenie na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. Mimo ze z podanych wyzej powodow bylo w jej samej interesie uchylenie tego postanowienia, sedzia Beata Stoj wydala 4 lipca 2013 r. postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego zazalenia, z powodu – jak mi Sekretarz Sadowy Sadu Rejonowego w Debicy pismem z dnia 4 lipca 2013 r. – „albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia”.

Zabawne …

Nie miala oczywiscie racji sedzia B. Stoj i po tym, gdy przeslala moje Zazalenie wraz z aktami sprawy Sadowi Okregowemu w Rzeszowie ten wydal w dniu 27 sierpnia 2013 r. Postanowienie w przedmiocie uchylenia jej postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. podajac miedzy innymi – Zalacznik 11: Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE (…) Oskarzony wniosl o przekazanie sprawy sygn. akt II K 854/10 Sadowi Rejonowemu Debicy w zakresie czynow I-XVI do ponownego rozpoznania.

Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje: Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 11

 

W tym wlasnie celu – „o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia (…)” – zlozylem zazalenie.

xxx

 

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sedzia sciga mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., za czyny podane przez nia w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 10/, z razacym naruszeniem:

 1. prawa procesowego okreslonego w:

  1. artykulach 7 i 366 § 1 K.p.k.,

  2. artykule 442 § 3 K.k.,

 2. prawa materialnego okreslonego w:

  1. artykule 226 § 1 K.k.,

  2. artykule 212 § 4 K.k.,

  3. artykulach 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k.,

  4. artykule 226 § 3 K.k.,

 

Ad. I.1

Prokurator Generalny w kasacji z dnia 22.08.2013 r., sygn. PG IV KSK 699/11 /Zalacznik 5/ oraz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r., sygn. IV KK 272/11 /Zalacznik 4/ podali, ze sedzia T. Kuczma wydajac w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., razaco oraz w sposob majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo okreslone w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Sedzia B. Stoj sciga mnie na podstawie tego samego aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., czyli z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

 

Ad. I.2

Artykul 442 § 3 K.p.k. stanowi: „Zapatrywania prawne i wskazania sadu odwolawczego co do dalszego postepowania sa wiazace dla sadu, ktoremu sprawe przekazano do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy podal we wskazaniach w wyroku z dnia 26.01.2012 r. – Zalacznik 4:„Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy (…) winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia PL.”
Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. sygn. akt IV KK 272/11 – Zalacznik 4

 

Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1.10.2007 r. ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. – Zalacznik 1: „Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23”

Prokurator Generalny podal z tego powodu w kasacji uznanej za zasadna przez Sad Najwyzszy, ze – Zalacznik 5: „Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

A sedzia Beata Stoj …?

Nieustajaco – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – sciga mnie za popelnienie kazdego z 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., w okresie … „od stycznia 2003 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

 

To tzw. „upor maniaka”, czy tez „osli upor”.

 

Ad. II.1

Prokurator R. Ridan przypisala mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia czyny zakwalifikowane przez nia z art. 226 § 1 K.k. i opisane jako zniewazenie 15 wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Tymczasem w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego – w tym sedziego – w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, czyli … w zakresie przypisanym mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Z tego powodu Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann wniosl pismem z dnia 3 wrzesnia 2009 r. interpelacje do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 12: „Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505 – Zalacznik 12

 

W odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny Andrzej Czuma poinformowal

jej Adresata, tj. marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego, a takze Posla Zbigniewa Wassermanna i mnie: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.
Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.
Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 

W pismie do mnie z dnia 7 stycznia 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski podal: „(…) Otoz Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. w sprawie o sygn. akt P 3/06, orzekl, ze art. 226 § 1 Kodeksu karnego (w brzmieniu sprzed dnia 25 lipca 2008 r.) jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wyroku tym wskazano jednoznacznie, ze „rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.” Zgodnie zas z dyspozycja art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne, a w sytuacji, gdy nie zostal przez Trybunal Konstytucyjny okreslony inny termin utraty mocy obowiazujacej omawianego aktu normatywnego, orzeczenie weszlo w zycie z dniem ogloszenia (dnia 19 pazdziernika 2006 r.). Nastapilo to zatem jeszcze przed wydaniem wyroku przed Sadem I instancji. Z tym tez dniem brak bylo podstaw prawnych do scigania w oparciu o art. 226 § 1 k.k. czynow innych, niz stanowiacych zniewage funkcjonariusza publicznego popelniona podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.
Z opisu przypisanych Panu czynow jednoznacznie wynika, ze zarzucono Panu zniewazenie funkcjonariuszy publicznych jedynie w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.Tak wiec, w swietle omowionego judykatu Trybunalu Konstytucyjnego, nie mozna przyjac, ze zachowanie, w dniu orzekania w sprawie zawieralo znamiona czynu zabronionego z art. 226 § 1 k.k. (choc wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla dopiero w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2008r., Nr 122, poz. 782). (…).”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

W uzasadnieniu do wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. adw. Malgorzata Wassermann podala: Wobec powyzszego nalezy uznac, iz sciganie Zbigniewa Kekusia z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 kk bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…) Zatem Sad Rejonowy w Debicy rozpoznajac sprawe Zbigniewa Kekusia juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 kk z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow. Nie czyniac tego niewatpliwie razaco naruszyl prawo materialne.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo adw. Malgorzaty

Wassermann do Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2010 r..

 

Sad Okregowy w Rzeszowie podal w uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 3: Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia /adw. Malgorzata Wassermann – ZKE/ o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Pieczec Okragla Sadu Okregowego w Rzeszowie. UZASADNIENIEWznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 3

 

Sedzia Beata Stoj w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla jej wiedze o tym, ze od dnia 19.10.2006 r. jest niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. w przypisanym mi zakresie – Zalacznik 10: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

 

Poswiadczywszy jej wiedze, jak wyzej, sedzia B. Stoj na potrzebe umorzenia postepowania, zamiast wyeliminowac – co bylo z podanych wyzej przyczyn jej obowiazkiem dokonac natychmiast po przekazaniu jej sprawy przeciwko mnie – z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan … stworzyla w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. „nowy” przepis prawa, tj. polaczyla kwalifikacje prawna przepisu sciganego z oskarzenia prywatnego art. 216 § 1 K.k. z opisem przepisu z art. 226 § 1 K.k. w jego brzmieniu sprzed nowelizacji i w opisie czynow w pkt. I, III – XVI podala, ze – Zalacznik 10: „SSR Beata Stoj (…) postanawia (…) umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi oskarzonemu o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. /lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/ (…) za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo zniewazyl sedziego /imie i nazwisko sedziego – ZKE/ w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych (…) tj. o przestepstwo z art. 216 § 2 K.k. (…).”

Fakt, ze sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie sprzed nowelizacji tego przepisu, tj. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od ponad 7 lat, tj. od dnia 19.10.2006 r. poswiadczyl takze Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27.08.2013 r., ktorym uchylil kuriozalne postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. Sad Okregowy podal … przyznajac racje scigajacej mnie wciaz, tj. w dacie zlozenia niniejszego pisma z art. 226 § 1 K.k. sedzi Beacie Stoj, ze niedopuszczalne jest sciganie mnie z tego artykulu od 19.10.2006 r. – Zalacznik 11: „Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 11

 

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. i ta wciaz – z tzw. uporem maniaka, czy tez oslim uporem – sciga mnie za 15 czynow z artykulu 226 § 1 K.k., w zakresie, z ktorego nie tylko sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r., ale ktory przed wieloma laty zostal wyeliminowany z tresci tego artykulu ustawa z dnia 9.05.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782).

 

Ad. II.2, II.3

W pkt. 2 aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

Sciganie z art. 212 § 2 K.k. odbywa sie z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego4. Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.– Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.
Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: „W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”
Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.
Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll. Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne. Adw. Wieslawa Zoll nie jest dobrem ogolnym. Jest wykonujaca wolny zawod adwokata klamca, oszustka wykorzystujaca poblazliwosc dla niej oraz uleglosc i zyczliwosc sedziow i prokuratorow. Nawiasem mowiac, majac w zwyczaju uzalanie sie na mnie adw. W. Zoll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

 

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Jesli w 2003 r. adw. Wieslawa Zoll miala za soba 37 lat pracy w zawodzie adwokata, to gdy w 2004 r. zlozono zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie sciganego w trybie prywatnoskargowym przestepstwa jej znieslawienia, posiadala rozlegla wiedze prawnicza i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Bylo zatem obowiazkiem prokurator R. Ridan wydac postanowienie o odmowie wszczecia z urzedu dochodzenia w sprawie o znieslawienie przeze mnie adw. Wieslawy Zoll za posrednictwem Internetu.

 

Ad. II.3

Karalnosc czynu II aktu oskarzenia, tj. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.
W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala w.w. postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, art. 212 § 2 K.k. – z powolaniem sie na ustanie jego karalnosci. Podala w uzasadnieniu – Zalacznik 10: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

 

Suma 3 lat i 5 lat daje lacznie 8 lat.
Prokurator R. Ridan jako okres popelniania przeze mnie czynu opisanego przez nia w pkt. II aktu oskarzenia jako znieslawienie adw. W. Zoll podala „od stycznia do wrzesnia 2005 r.”
W orzecznictwie i doktrynie zachodzi rozbieznosc pogladow, co do tego, czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia – patrz: postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 75; glosy do postanowienia aprobujace i krytyczne: D. Charko Pip 2011/4/132-136, C.Kakol LEX/el. 2011, M. Kornak LEX/el. 2010, J. Kulesza Prok. I Pr.2011/6/164-173, glosy doktryny: I. Zgolinski w: Znieslawienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki. LEX; M. Sowa w: Odpowiedzialnosc karna sprawcow przestepstw internetowych, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 62. – zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 865/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ – Zalacznik 11:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 11

 

Majac na uwadze ramy czasowe opisane w pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, ktory z pogladow doktryny uznac za sluszny, tj. czy przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, czy tez chwila popelnienia przestepstwa polegajacego na umieszczeniu w sieci Internetu tresci o charakterze znieslawiajacym, zniewazajacym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniecia, karalnosc przypisanego mi, sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego, czynu polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. Nawet bowiem jesli przyjac, ze przestepstwo polegajace na pomowieniu czy zniewazeniu dokonanym w Internecie jest przestepstwem trwalym, popelnionym w czasie dostepnosci wpisu w Internecie, ramy czasowe dostepnosci wpisow dotyczacych adw. Wieslawy Zoll prokurator R. Ridan opisala jako – w okresie od stycznia 2003 r.do wrzesnia 2005 r.”

 

Ad. II.4

W pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przypisala mi czyn, ktory opisala jako: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: Kto publicznie zniewaza lub ponizakonstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie – zlozyl dwukrotnie, tj. w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan i podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego T. Kuczme, obciazajace mnie zeznania – prof. dr hab. Andrzej Zoll – podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla – ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej5 – prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego.

 

Celem rozwiania jakichkolwiek watpliwosci wskazac nalezy na calkowita zbieznosc opisu czynu z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z zeznaniami prof. dr hab. Andrzeja Zolla zlozonymi przed sedzia T. Kuczma w dniu 17 lipca 2007 r. – Zalacznik 13: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, zepan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 13

 

Byly, przez niespelna 6 lat – w okresie od 30 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2006 r.- Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll poswiadczyl zlozonymi zeznaniami, ze uwaza, iz ja zniewazylem, atakowalem jego, a nie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich. To fakt, ja pisalem – prawde – o prof. Andrzeju Zollu, w tym, ze on jego zachowaniem kompromituje urzad Rzecznika Praw Obywatelskich. Poswiadczyla to nawet prokurator R. Ridan podajac w akcie oskarzenia: „Natomiast Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich (…) to Rzecznik kompromitujacy urzad jaki sprawuje” (…) uporczywie trzymajac sie stanowiska RPO kompromituje, hanbi jeden z najwazniejszych urzedow RP”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarzenia

prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., karty 2426, 2427

 

Nie dosc zatem, ze prof. A. Zoll jako sluszne prezentuje w publikacjach naukowych z zakresu teorii prawa karnego wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to takze on sam – oraz prokurator Radoslawa Ridan – poswiadczyl, ze uwaza, iz ja zniewazalem, „atakowalem” jego, a nie organ, urzad Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z podanych przez bylego RPO Andrzeja Zolla oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego powodow, czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan nie wyczerpuje znamion czynu zdefiniowanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli prof. Andrzej Zoll uwaza sie za zniewazonego przeze mnie i/lub znieslawionego, powinien wystapic przeciwko mnie z prywatnym aktem oskarzenia.

xxx

 

Mimo ze sedzia Beata Stoj:

 1. w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala, ze – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 2. w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. podala przepisy prawa, z mocy ktorych – Zalacznik 10:

  1. karalnosc czynu z pkt. II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

  2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie sedziow wskazanych w akcie oskarzenia prokurator R. Ridan w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow publicznych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

to jednak wciaz – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – sciga mnie za popelnienie tych czynow.

Mimo ze Interia.PL S.A. poinformowala Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 1/, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., co bylo jedna z przeslanej kasacji z dnia 22.08.2011 r. Prokuratora Generalnego /Zalacznik 5/ od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i wyroku wznowieniowego Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 4/, to sedzia B. Stoj uparcie sciga mnie za popelnienie kazdego z 18 czynow popelnionych za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl„od stycznia 2003 r.”

Postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. postanowila – Zalacznik 10: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

1.w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. 1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plrozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial XI Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

 

xxx

 

Sedzia Beata Stoj nie tylko sciga mnie w opisanych wyzej okolicznosciach, ale uwaza, ze to ja jestem niepoczytalny i to okresie od stycznia 2003 r.

Po tym juz gdy postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. poswiadczyla znajomosc prawa karnego – czyli art. 101 § 2 K.K. i art. 102 K.k. – z mocy ktorego z dniem 1 pazdziernika 2013 r. /w przypadku 10 czynow, tj. z pkt. I, VIII, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI, XVII popelnianych w okresie do maja 2005 r., z dniem 1 … czerwca 2013 r./ ustala karalnosc czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k., zamiast wydac postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania w zakresie tych czynow, kontynuuje sciganie mnie za czyny z art. … 212 § 2 K.k. i wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 14: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy/imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 14

 

Poswiadczywszy w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. jej wiedze o tym, ze sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator R. Ridan jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., sedzia B. Stoj kontynuuje takze sciganie mnie za czyny z art. … 226 § 1 K.k. i wydala w dniu 23 wrzesnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie uzupelnienia skladu bieglych, ktore maja mnie badac – Zalacznik 15: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 15

 

W slad za postanowieniem z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala polecenie sporzadzenia w dniu 23 wrzesnia 2013 r. i doreczenia mi Wezwania do stawiennictwa na badania w dniu 25 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 16: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/ POUCZENIE 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna. 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 16

 

Poniewaz nie stawilem sie na badanie w dniu 25.10.2013 r. sedzia B. Stoj wydala Policji kolejny – po tym ze stycznia 2013 r.; patrz: str. 19 – nakaz poszukiwania mnie celem doprowadzenia mnie na badanie i Policja poszukiwala mnie w dniu 6 grudnia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

Podkreslic nalezy, ze sedzia B. Stoj nakazala wybranym przez nia bieglym sadowym – Zalacznik 14: przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
„1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 14

 

I nie o to tylko chodzi, ze przeciez sedzia B. Stoj sama, w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., scigajac mnie za czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl podala – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

Rzecz tym takze, ze czyny, za ktore mnie sciga sedzia B. Stoj byly popelniane w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Zachowujaca sie w opisany wyzej sposob sedzia B. Stoj chciala zatem, zeby biegle sadowe wydaly na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych u schylku 2013 r. o stanie mojego – nie bedacego sprawca czynow, za ktore mnie sciga – zdrowia psychicznego przed … 11, 10 i 9 laty.

Zaniepokojony o stan zdrowia psychicznego sedzi Beaty Stoj zlozylem pismem z dnia 18 pazdziernika 2013 r. wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Myslalem, ze sedzia B. Stoj wyjasni mi, dlaczego uwaza mnie za niepoczytalnego w okresie od stycznia 2003 r.

W odpowiedzi otrzymalem pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 28 pazdziernika 2013 r. o tresci – Zalacznik 17: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 28/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2013 r. informuje, ze postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii bieglych sadowych nie wymaga uzasadnienia (art. 98 § 3 k.p.k.). Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo sedzi Beaty Stoj

z dnia 28 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 17

 

Wobec podanych wyzej faktow ani troche mnie nie dziwi tresc pisma sedzi Beaty Stoj z dnia 28 pazdziernika 2013 r. i … oczekuje kolejnych z jej strony nakazow dla Policji doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne.

 

xxx

 

Z podanych wyzej powodow zlozylem w pazdzierniku i listopadzie br. zlozylem:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.6, przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez sciganie mnie z art. 212 § 2 K.k. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll po tym, gdy z dniem 1 pazdziernika 2013 r. z mocy prawa podanego przez sedzie B. Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. /Zalacznik 10/ ustala karalnosc tego czynu,

 2. Zawiadomienie o popelnieniu przez sedzie Beate Stoj przestepstwa z art. 231 § 1 K.k., przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., co sedzia B. Stoj poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 14.06.2013 r.

 

Sciganie mnie przez sedzie B. Stoj za lacznie 16 czynow z naruszeniem prawa, ktore sama podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. jest z cala pewnoscia ze szkoda dla mojego interesu prywatnego.

Zawiadomienia jak wyzej zostaly przekazane z naruszeniem wlasciwosci miejscowej Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie i rozpoznaje je prokurator Dominik Mis. W dniu 4 grudnia 2013 r. prokurator Dominik Mis wydal postanowienie, ktorym postanowil – Zalacznik 18: „Prokuratura Rejonowa /adres – ZKE/ Rzeszow, dn. 04.12.2013 r. Postanowienie o polaczeniu spraw Dominik Mis – prokurator Prokuratury Rejonowej Rzeszowie po zapoznaniu sie z materialami sprawy 3 Ds. 279/13 w sprawie niedopelnienia obowiazkow przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy na szkode tj. o czyn z art. 231 § 1 kk a takze 3 Ds. 169/13 w sprawie niedopelnienia obowiazkow przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy na szkode Zbigniewa Kekus (…) postanowil: 1. sprawe 3 Ds. 279/13 dolaczyc do sprawy 3 Ds. 269/13 (…) prokurator Prokuratury Rejonowej Dominik Mis”
Dowod: Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, sygn. akt 3 Ds. 279/13, postanowienie prokuratora Dominika Misia z

dnia 4 grudnia 2013 r. – Zalacznik 18

 

Poinformuje Panstwa, w jaki sposob prokurator Dominik Mis uchroni sedzie Beate Stoj przed statusem przestepcy. Z cala pewnoscia ja uchroni. Oni – prokuratorzy, sedziowie – sa wobec siebie tak doskonale solidarni, ze nie sadze, zeby mnie rozczarowal prokurator Dominik Mis.

 

Jak wspomnialem na str. 9 niniejszego pisma, sedzia B. Stoj uznawszy, ze posiada uzasadniona – ale ukrywana przede mna – watpliwosc co do mojej poczytalnosci, wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu adw. Roberta Bryka. – Zalacznik 19: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 19

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 79 § 1 K.p.k. stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

 2. artykul 81 § 1 K.p.k. stanowi: Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru,prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.

 

Sedzia B. Stoj nie byla w dniu 16 kwietnia 2012 r. Prezesem Sadu Rejonowego w Debicy.

Powolal ja do pelnienia tej funkcji … dwa miesiace pozniej Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Snigorski decyzja z dnia 14.06.2012 r. – Zalacznik 20: Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Rzeszow, dnia 14 czerwca 2012 roku KD-1115-7/12 Pani Beata Stoj Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy, Na podstawie art. 25 § 1 i art. 26 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) powoluje Pania z dniem 15 czerwca 2012 r. do pelnienia funkcji prezesa Sadu Rejonowego w Debicy na okres czterech lat. Zbigniew Snigorski”
Dowod: Sad Apelacyjny w Rzeszowie, sygn. KD-1115-7/12, decyzja prezesa Sadu Zbigniewa Snigorskiego z dnia

14 czerwca 2012 roku – Zalacznik 20

 

Sedzia B. Stoj nie posiadala w dniu 16.04.2012 r. uprawnien do wydania z mocy prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.k. Zarzadzenia w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu.

Poniewaz je wydala z naruszeniem prawa, wyznaczony mi przez nia obronca, adw. R. Bryk uczestniczy w postepowaniu prowadzonym przez sedzie B. Stoj bezprawnie. Skarb Panstwa bedzie mu musial jednak wyplacic honorarium.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 12 grudnia 2013 r. skierowanym do Prezesa Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Snigorskiego zlozylem: „Wniosek o dopelnienie przez Adresata niniejszego pisma ustawowego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o popelnieniu przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego /art. 231 § 1 K.k./ przez wyznaczenie mi obronce z urzedu, adw. Roberta Bryka, z oczywistym i razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k.”

Poinformuje Panstwa, co mi odpowie Prezes Zbigniew Snigorski. Oni – sedziowie – sa wobec siebie tak doskonale solidarni, ze nie sadze, zeby mnie rozczarowal Prezes Zbigniew Snigorski …

 

xxx

 

Na zakonczenie watku osobliwych, w tym z razacym naruszeniem licznych przepisow prawa zachowan uwazajacej mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. sedzi B. Stoj, opisze jej jeszcze jedno dzialanie z kategorii: „osobliwosci”.

Jak wspomnialem, niespelna miesiac po wydaniu postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym poswiadczyla, ze mnie sciga na podstawie braku dowodow mojej winy: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”, sedzia Beata Stoj wydala Policji na poczatku stycznia nakaz zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie. W zwiazku z nakazem sedzi B. Stoj Policja poszukiwala mnie w mieszkaniu mojej matki w niedziele 6 stycznia 2013 r.

Gdy informacja o tym zostala umieszczona w Internecie i sedzia Beata Stoj zebrala od internautow mnostwo negatywnych, krytycznych „recenzji” jej zachowania, ta obarczyla wina za zdarzenie … Policje. Sporzadzila i doreczyla mi pismo z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o tresci – Zalacznik 21: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 02/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny informuje, ze to Sad, a nie biegle sadowe, zwrocil sie do Policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, ktorego termin wyznaczono na dzien 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 10.00. Funkcjonariusze Policji maja prawo dokonac zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i to od nich zalezy, kiedy nakaz zostanie zrealizowany, zas doprowadzenie winno byc dokonane na termin ustalony przez Sad. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, pismo sedzi B. Stoj z dnia 2 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik

21

 

Sedzia Beata Stoj sporzadzila zacytowane wyzej wyjasnienie z wlasnej woli.

Sedzia B. Stoj potwierdzila, ze nie rozumie, ze nie o to chodzi, kiedy Policja mnie poszukiwala, ale ze … w ogole mnie poszukiwala.
Z jej nakazu.

 

Jakkolwiek to mnie sedzia Beata Stoj kieruje od 15 marca 2011 r. na badania psychiatryczne, to fakty przedstawione w niniejszym pismie, majace potwierdzenie w dokumentach sporzadzonych przez sedzie Beate Stoj wskazuja, ze Adresat kopii niniejszego pisma, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Snigorski, ktory powolal ja z dniem 15.06.2013 r. na Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy teraz powinien ja skierowac na badania psychiatryczne, wydajac lekarzom psychiatrom polecenie przebadania sedzi Beaty Stoj i wydanie na podstawie akt sprawy sygn. II K 407/13 i wynikow badan opinii w jej sprawie, w szczegolnosci o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:
„1. Czy stan zdrowia sedzi Beaty Stoj budzi watpliwosci, a jesli tak, to czy sedzia B. Stoj ma zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta jest w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2. Czy sedzia Beata Stoj moze brac udzial w postepowaniu sygn. II K 407/13?”

 

Szanowni Panstwo,

 

Powyzej przedstawilem okolicznosci – tj. z naruszeniem wszystkich chyba praw mozliwych do naruszenia w sprawie przeciwko mnie – w jakich jestem za czyny podane na stronie 3 niniejszego pisma.

Wymienieni na niej sedziowie oraz byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll i jego malzonka adw. Wieslawa Zoll uwazaja sie za pokrzywdzonych przeze mnie. Gdyby sie nie uwazali za takowych, to by poinformowali prokurator R. Ridan w prowadzonym przez nia postepowaniu przygotowawczym, ze nie czuja sie przeze mnie pokrzywdzeni i ze nie chca, by z ich udzialem byly prowadzone przeciwko mnie jakiekolwiek czynnosci procesowe. Wtedy prokurator R. Ridan musialaby wydac na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. postanowienie o umorzeniu prowadzonego przez nia przeciwko mnie sledztwa.

Ale sedziowie oraz Wieslawa i Andrzej Zoll bardzo chcieli mnie uczynic przestepca.

Wyjasnie dlaczego chcieli.

Otoz zanim zrobili uzytek ze zlozonego przez Prezesa Wlodzimierza Barana zawiadomienia o popelnieniu przeze mnie przestepstw na ich szkode, przez kilka lat, w rozny sposob zaangazowani w rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od dnia 16.06.1997 r. do dnia 10.04.2006 r. sprawe z mojego powodztwa o rozwod /sygn. XI CR 603/04/ naruszali moich maloletnich dzieci i moje konstytucyjne ustawowe prawa obywatelskie.

Z mnostwa takowych zdarzen, celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma zaprezentuje dwa, polegajace na:

 1. grabiezy przez sedziow, SSO Agnieszke Oklejak, SSO Malgorzate Ferek, SSO Terese Dyrge, SSR del. do SO Izabele Strozik,

 2. pozbawienia przez sedziow, SSO Ewe Handerek, SSR del. do SO Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek i Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, mojego maloletniego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia.

 

Ad. 1

W dniu 21 maja 2003 r. sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Izabela Strozik wydala wyrok konczacy w.w. sprawe o rozwod sygn. 1 IC 1115/97/R /nastepnie XI CR 603/04/ w I instancji.

Zlozylem apelacje od tego wyroku, a Sad wezwal mnie do uiszczenia oplaty od niej w kwocie 7.700,00 zl, ktora to oplate uiscilem w dniu 6 pazdziernika 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedzi I. Strozik uznajac go za dotkniety niewaznoscia. Sad Apelacyjny uznal wyrok sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r. za dotkniety niewaznoscia poniewaz uznal za nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. sedzin, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z pisma z dnia 19.04.2003 r. o wylaczenie sedzi I. Strozik – Zalacznik 22: „Jakkolwiek w „postanowieniu” z dnia 25 kwietnia 2003 r. nie zostala graficznie oddzielona sentencja od uzasadnienia, to nie budzi watpliwosci, ze jego czesc zaczynajaca sie od slowa „albowiem” stanowi uzasadnienie, a zatem podpisane zostalo jedynie uzasadnienie. W konsekwencji uznac ja nalezy za postanowienie nie istniejace.

Skoro wniosek o wylaczenie sedziego nie zostal rozpoznany, stosownie do art. 50 § 3 k.p.c. sedzia ten /SSR del do SO Izabela Strozik – ZKE/ mogl spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki, a zatem nie mogla przewodniczyc rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. i wydac wowczas wyroku. (…) W konsekwencji przyjac nalezy, iz postepowanie przed Sadem I instancji, w zakresie objetym ostatnia rozprawa, dotkniete jest niewaznoscia (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. nalezalo orzec jak w sentencji.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/ – Zalacznik 22

 

Z podanej wyzej przyczyny Sad Apelacyjny orzekl – Zalacznik 22: „Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/ – Zalacznik 22

 

Bylo zatem – z mocy prawa okreslonego w art. 108 § 1 K.p.c. – ustawowym obowiazkiem sedzi, ktora rozpoznawala sprawe po jej przekazaniu Sadowi Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny do ponownego rozpoznania, orzec o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl. Sedzia Teresa Dyrga – jedna z sedzin, ktore wydaly nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie z dnia 25.04.2003 r. – ktora rozpoznawala sprawe, nie orzekla jednak wyrokiem, ktory wydala w dniu 22 listopada 2004 r. o jej zwroceniu mi.

Po licznych z mej strony przez kilka kolejnych … lat staraniach, Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi ja wreszcie w dniu 1 grudnia 2009 r., po tym, gdy pismem z dnia 23 listopada 2009 r. zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez prezesa Sadu sedzie Barbare Baran przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

W dniu 1 grudnia 2009 r. Oddzial Finansowy Sadu Okregowego w Krakowie wyekspediowal do mnie kwote 7.700,00 zl. W pozycji „Miejsce na korespondencje” Dowodu nadania napisano: „Zwrot do sygn. XI CR 603/04”Zalacznik 23:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 23

 

Sad przetrzymywal zagrabiona mi – to wobec podanych wyzej okolicznosci najbardziej trafne okreslenie – przez w.w. sedziny z powodu nieznajomosci przez nie prawa kwote 7.700,00 zl przez ponad 6 lat i zwrocil mi ja … bez odsetek.

A niedouczone sedziny, Izabela Strozik, ktora wydala w dniu 21.05.2003 r. dotkniety niewaznoscia wyrok, z powodu, ktorego uiscic musialem kwote 7.700,00 zl oraz SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga i SSO Malgorzata Ferek, ktore wydaly nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie, z powodu ktorego sedzia I. Strozik wydala dotkniety niewaznoscia wyrok … obciazyly mnie zeznaniami i uczynily przestepca winnym ich zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./.

Sedzia I. Strozik poskarzyla sie nawet na mnie sedziemu T. Kuczmie na mnie skladajac zeznania w dniu 27 wrzesnia 2007 r. – tj. dwa lata przed tym zanim Sad zwrocil mi zagrabiona mi przez nia kwote – uzalila nad soba, ze: „(…) Szwagierka tez mnie zawiadomila, ze wchodza strony internetowe oskarzonego Kekusia w ktorych mnie opisuje. Ja przeczytalam to, co jest na tej stronie, okresla mnie tam jako klamce, moralne dno, zdemoralizowana, stanowiaca zagrozenie spoleczne i krzywdzaca dzieci. Ja czuje sie pokrzywdzona. Jesli osoby, ktorych sprawy prowadze, przeczytaja takie informacje w Internecie traca do mnie zaufanie. To wszystko co sobie przypominam.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, protokol rozprawy w dniu 27 wrzesnia 2007r.

 

O tym, ze wydany przez nia wyrok zostal uchylony jako z jej winy dotkniety niewaznoscia, zapomniala „pokrzywdzona” sedzia Izabela Strozik.

Co charakterystyczne dla sedzin, ktore mnie uczynily przestepca, to ze wszystkie skladaly obciazajace mnie zeznania, zalily sie na mnie i skarzyly sedziemu T. Kuczmie w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r. A przeciez juz od dnia 19 pazdziernika 2006 r. jest niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – patrz: str. 12 i dalsze.

Jak to one … nie wiedzialy.

Na zakonczenie tego watku pragne poinformowac, ze Sad Okregowy w Krakowie do dnia zlozenia niniejszego pisma nie wyplacil mi odsetek od zagrabionej mi przez SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge, SSO Malgorzate Ferek i SSR del. Izabele Strozik i przetrzymywanej bezprawnie przez ponad 6 lat kwoty 7.700,00 zl – skoro mi ja wreszcie zwrocil Sad w grudniu 2009 r., to znaczy, ze przetrzymywal ja bezprawnie – a ja wciaz jestem scigany na podstawie zlozonych przez nie zeznan za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, czyli z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. /patrz: str. 12/ oraz za znieslawienie, czyli z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. oraz w art. 101 § 2 K.k. i art. 102 K.k. /patrz: str. 14-15/.

 

Ad. 2

Jeden z moich synow od najmlodszych lat chorowal na skolioze. Wykonane w dniu 31 stycznia 2001 r. przeswietlenie wykazalo takze lordoze. Lekarz sprawujacy z mojej inicjatywy opieke nad dzieckiem, specjalista rehabilitacji-pediatra, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, polecila mi natychmiastowe zorganizowanie synowi jak najczestszych zajec rehabilitacyjnych na basenie.

Zorganizowalem takowe, a poniewaz zona nie zezwolila mi na zabieranie syna na nie, pismem z dnia 21 lutego 2001 r. zlozylem wniosek, by Sad wydal postanowienie zezwalajace mi na zabieranie syna – wtedy 13 lat – na jeden raz tygodniu 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie.

Poniewaz sedzia Ewa Handerek, ktora wtedy rozpoznawala sprawe nie rozpoznala mojego wniosku podczas pierwszego po zlozeniu przeze mnie w.w. wniosku posiedzenia, a chodzilo o zdrowie dojrzewajacego fizycznie dziecka, skladalem kolejne wnioski, do ktorych zalaczalem kopie zaswiadczen lekarskich i wynikow przeswietlen rtg kregoslupa syna, poswiadczajacych wystepowanie u niego skoliozy, lordozy i garbu zebrowego:

 1. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie, w ktorej podano miedzy innymi: „18.03.97 Skolioza piers. Prawoskretna z prawdopodob. garbu zebr.”

Dowod: „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci

w Krakowie, ul. Sudolska 1 – Zalacznik 24

 1. Karta Badania Radiologicznego z dnia 31 stycznia 2001 r., w ktorej podano: „Nazwisko i imie /imie dziecka – ZKE/ Kekus lat 13 Wynik Badania Zdjecie boczne kregoslupa ledzwiowego wykazuje poglebienie fizjologicznej lordozy oraz prawie poziome ustawienie kosci krzyzowej.”
  Dowod: Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Krakow, Rynek Glowny

32, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r. – Zalacznik 25

 

Wskazac nalezy, ze na sedzinach Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie spoczywaja tak prawem konstytucyjnym i ustawowym okreslone obowiazki:

 

Wladze publiczne sa obowiazane do zapewnienia szczegolnej opieki zdrowotnej dzieciom (…)”

Artykul 68.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone praw dziecka. Kazdy ma prawo zadac od organow wladzy publicznej ochrony dziecka przed przemoca, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacja.”
Artykul 72.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przezpubliczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.”

Artykul 3.1 ustawy Konwencja o Prawach Dziecka, Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526

 

Ja nie chcialem, zeby Rzeczpospolita Polska zapewniala opieke zdrowotna mojemu synowi.

Prosilem, zeby jej funkcjonariuszki publiczne z Wydzialu XI Sadu Okregowego w Krakowie wyrazily zgode, zebym mu te opieke mogl zapewnic.

Informowalem Sad o w.w. przepisach oraz o konsekwencjach skoliozy gdy nierehabilitowana – Skolioza„boczne, patologiczne wygiecie kregoslupa, wystepujace zawsze z torsja (skreceniem) wzdluz jego osi dlugiej. Dewiacje te pociagaja za soba znieksztalcenie klatki piersiowej, z uposledzeniem funkcji oddychania i krazenia, a czesto rowniez znieksztalcenie miednicy”. Wystepuje miedzy 5 i 8 oraz 11 a 14 rokiem zycia dziecka, prowadzi do powaznych znieksztalcen kregoslupa i miednicy; moze powodowac garb zebrowy. Jest odwracalna przez zastosowanie postepowania korygujacego”

Sedzia E. Handerek oraz jej nastepczyni w postepowaniu A. Wasilewska-Kawalek nie rozpoznaly mojego wniosku podczas zadnego z 7 kolejno prowadzonych przez w okresie 10 miesiecy posiedzen. Sedzia A. Wasilewska-Kawalek nalozyla natomiast na mnie postanowieniem z dnia 18 lipca 2001 r. kare grzywny w kwocie 1.000,00 zl „za ublizenie powadze Sadu przez uzycie w pismie z dnia 06.07’2001 sformulowania “jestescie Panie Sedziowie okrutnymi Sedziami”, a podczas posiedzenia w dniu 17 grudnia 2001 r. zazadala ode mnie zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym, nie podajac uzasadnienia dla jej zadania oraz jego podstawy prawnej.

Wreszcie w dniu 19 grudnia 2001 r. sedzia A. Wasilewska-Kawalek wydala postanowienie, ktorym … oddalila moj wniosek, w uzasadnieniu podajac, ze dla chorego dziecka bedzie znacznie korzystniej jesli bedzie uczestniczylo jeden raz w tygodniu w … 90-minutowych zajeciach rehabilitacyjnych – co w sprzecznosci ze stanowiskiem lekarza zaproponowala moja zona7 – a nie, jak nakazal lekarz kilka razy w tygodniu w 45-minutowych.

Sedzia A. Wasilewska-Kawalek nie domyslila sie, ze skutecznosc rehabilitacji, leczenia nie jest pochodna intensywnosci jednorazowego cwiczenia, lecz powtarzalnosci cwiczen.

Zaproponowalem wtedy SSR del. – dzisiaj juz pelne … SSO – A. Wasilewskiej-Kawalek, zeby sama poplywala przez 90 minut, co uznala za „znacznie korzystniejsze” dla mojego syna.

Chyba sie pogniewala, bo mnie uczynila przestepca.

Nie tylko ona …

Zlozylem zazalenie na naruszajace prawo konstytucyjne i ustawowe oraz grozne dla zdrowia dziecka postanowienie sedzi A. Wasilewskiej-Kawalek z dnia 19.12.2001 r. Przekazanie zazalenia i jego rozpoznanie trwalo kolejne 3 miesiace, a w dniu 4 marca 2002 r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Jan Kremer /przewodniczacy skladu/, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek oddalil moje zazalenie. W 2002 roku 47-letni Jan Kremer, 42-letnia Anna Kowacz-Braun i 52-letnia Maria Kus-Trybek, sedziowie (!) wyjasnili mi, ze: „Kwestia uregulowania kontaktow z dziecmi w okresie trwania postepowania o rozwod nie jest celem tegoz postepowania i dopiero jego zakonczenie pozwoli na pelna normalizacje stosunkow w tym zakresie z czego strony powinny sobie zdawac sprawe.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2002r.

 

Moj, w marcu 2002 r. 14-letni, syn musial zatem czekac z zajeciami rehabilitacyjnymi do dnia … 10 kwietnia 2006 r. Wtedy – gdy on byl juz pelnoletni i dawno uksztaltowal mu sie uklad kostny – zakonczyla sie bowiem sprawa o rozwod jego rodzicow i nastapila … pelna normalizacja stosunkow.

Nikt nie moze miec watpliwosci, ze sedziny, SSO Ewa Handerek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, a nastepnie takze sedziowie, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun i SSA Maria Kus-Trybek okazali mojemu synowi, dziecku uzaleznionemu wobec konfliktu jego rodzicow od ich kwalifikacji moralnych i fachowych, okrucienstwo.

A przeciez prawo konstytucyjne stanowi:

 

Nikt nie moze byc poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu i karaniu.”

Artykul 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

W zwiazku z powyzszym, pismami z dnia 21.01.2002r., 20.04.2002 r. i kolejnymi skierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla skladalem wnioski o interwencje Rzecznika i zapewnienie mojemu synowi moznosci korzystania z jego praw do ochrony zdrowia.

Konstytucja w taki sposob okresla obowiazki Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”
Artykul 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nie prof. Andrzej Zoll …

On jako Rzecznik Praw Obywatelskich bronil interesu sedziow, ktorzy naruszali prawa mojego syna i pozbawiali go moznosci korzystania z praw dziecka. Upowaznil swoja podwladna, Dyrektora Zespolu Prawa Rodzinnego Biura RPO Grazyne Rdzanek-Piwowar do sporzadzenia pisma, ktorym ta nie rozpoznala sprawy zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi , a zamiast jej rozpoznania, miedzy innymi – Zalacznik 26:

 1. rekomendowala mi utrzymywanie z dziecmi kontaktow posrednich, czyli telefonicznych: „Uprzejmie informuje, ze niezaleznie od zabezpieczonych kontaktow bezposrednich z synami konieczne jest utrzymywanie kontaktow posrednich, tj. telefonicznych.”

 2. pouczyla mnie, ze grozi mi kara za ublizenie sadowi: „Zgodnie z art. 43 § 1 prawa o ustroju sadow powszechnych sad moze ukarac winnego „ciezkiego naruszenia powagi, spokoju lub porzadku czynnosci sadowych, albo ublizenia sadowi, innemu organowi panstwowemu lub osobom bioracym udzial w sprawie”, podobnie – za ublizenie sadowi w pismie lub uzycie wyrazow obrazliwych.”

 3. pouczyla mnie, ze grozi mi kara za zlozenie wniosku o wylaczenie sedziego: „Uprzejmie informuje, ze wnioski o wylaczenie sedziego rowniez moga skutkowac ukaraniem grzywna. Zgodnie bowiem z art. 53 Kpc sad ukarze zglaszajacego w zlej wierze wniosek o wylacznie sedziego grzywna w wysokosci 500 zl.”

 4. rekomendowala mi poddanie sie badaniom psychiatrycznym: „W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemozliwil przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.”

 5. udzielila mi sprzecznego z prawem okreslonym w art. 3 K.p.c.8, art. 126 K.p.c.9 i 129 K.p.c.10 pouczenia, ze malzonka prof. A. Zolla, adw. Wieslawa Zoll nie musiala okazywac sadowi ani mnie dowodow, na ktore powolywala sie w skladanych przez nia pismach procesowych: „W zwiazku z zadaniem zawartym w pismie z dn. 18.07.2002r. wyjasniam, ze nie strona lub jej pelnomocnik, ale Sad dorecza stronie przeciwnej lub jej pelnomocnikowi odpisy zlozonych pisma procesowych i zalacznikow. Przepisy nie mowia nic o obowiazku doreczenia przez strone drugiej stronie odpisow pism, zwlaszcza pism, ktorych nie przedstawila Sadowi, a jedynie na tresc ktorych w pismie sie powoluje, (…).”

 6. poinformowala mnie, ze: „Uprzejmie informuje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi.”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespolu, Grazyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Zalacznik 26

 

Mimo kolejnych kierowanych przeze mnie pism do Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll konsekwentnie trwal w stanowisku jak w pismie z dnia 20.08.2002 r. przez kilka nastepnych … lat, tj. do dnia 15 lutego 2006 r., gdy zakonczyl kadencje RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich nigdy nie rozpoznal sprawy zgloszonej mu przeze mnie, gdy Rzecznikiem byl prof. Andrzej Zoll.

Potem prof. Andrzej Zoll, razem z malzonka Wieslawa i sedziami, SSO Ewa Handerek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, SSA Janem Kremerem, SSA Anna Kowacz-Braun i SSA Maria Kus-Trybek uczynili mnie przestepca, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, w dacie zlozenia niniejszego pisma ponownie jestem scigany – z razacym, w tym poswiadczonym przez Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego i Sad Najwyzszy, naruszeniem prawa materialnego i procesowego podanego na stronach 12 do 16 – za ich zniewazenie i/lub znieslawienie.

Prof. Andrzej Zoll, ktory do perfekcji opanowal sztuke jojczenia zali sie przy tym na mnie i uskarza przy kazdej po temu okazji.

Przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Dariuszem Furdzikiem zeznal:

 

Swiadek /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym. Tam byla zazarta walka o dziecko. (…) Dyrektor mojego Biura /Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – ZKE/ odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo,

zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej

i to nie jest komfortowa sytuacja.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania prof. Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

A ja nie informowalem przeciez Rzecznika Praw Obywatelskich, ze nie moge sie porozumiec z zona w sprawie kontaktow z synem i ze z nia o te kontakty walcze, lecz ze wyzej wymienieni sedziowie pozbawili chore na grozne choroby okresu dojrzewania, skolioze, lordoze i garb zebrowy dziecko moznosci korzystania z jego praw do ochrony zdrowia.

 

W rozmowie na moj temat z red. Dorota Stec-Fus z „Dziennika Polskiego” prof. A. Zoll powiedzial:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten /ja – ZKE/ czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Co do pomocy, ktorej zdaniem prof. A. Zolla ja potrzebuje, to poki co on korzysta z niej od ponad 7 lat ze strony lacznie kilku tuzinow funkcjonariuszy publicznych, bo mnie degenerat i tuman msciwy postanowil uczynic przestepca i obciazyl zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany z razacym naruszeniem prawa, ktore on sa, rozpowszechnia publicznie w publikacjach naukowych z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa.

Co do jojczenia profesora, ze „pisalem” skargi na adw. Wieslawe Zoll …

Skargi na klamce, oszustke naruszajaca przez kilka lat prawo ustawowe okreslone przepisami Kodeksu postepowania cywilnego i pozbawiajaca mnie moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 51.4 Konstytucji – „Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.” – adw. Wieslawe Zoll, pragne wyjasnic, ze nie „pisalem” do jej malzonka Andrzeja Zolla, lecz korzystajac z moich praw obywatelskich kierowalem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ten tuman rzeczywiscie nie odroznia – dlatego uczynil mnie przestepca i wciaz jestem z jego winy, bo mnie obciazyl zeznaniami, scigany za czyn, ktory nie jest przestepstwem – organu, czyli urzedu od tegoz urzedu pracownika.

Co robil z moimi pismami Rzecznik …?
Jak zeznal przed sedzia T. Kuczma – Zalacznik 13: „Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzedni II K 451/06, II K 854/10/ protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 13

 

A tam, tj. w Okregowej Radzie Adwokackiej w Krakowie sami … adwokaci oszustki adw. Wieslawy Zoll czyli jej obroncy – owczesni Dziekan ORA adw. Lech Lawrowski, Wicedziekan adw. Janusz Gladyszowski i sekretarz, obecnie Dziekan, adw. Jan Kuklewicz.

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll wiedzial komu wysylac moje skargi na naruszajaca prawo adw. Wieslawe Zoll.

Gdy chcial uczynic przestepce z jego – jako Rzecznika Praw Obywatelskich – zdaniem naruszajacego prawo red. Leszka Bubla, potrafil zlozyc zawiadomienie w prokuraturze, a nie w … Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

Po tym, jak mnie uczynil przestepca z naruszeniem prawa, ktore sam rozpowszechnia, a ja jestem wciaz na podstawie zlozonych przez niego zeznan scigany, jojczy Andrzej Zoll, ze ja mu zatruwam zycie.

Wyjatkowy okaz zalosnego, zenujacego „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.11skurwysyna12 z prof. Andrzeja Zolla. Ortodoksyjny, radykalny, okrutny Zyd.

Wiosna 2007 r. mowil:

Odnosze wrazenie, ze zbliza sie godzina powrotu na scene polskiej inteligencji.”

Andrzej Zoll, w: Panstwo prawa zagrozone”,Gazeta Wyborcza,10 kwietnia 2007r., s. 25

 

Inteligencja” to: «zdolnosc rozumienia sytuacji i znajdowania na nie wlasciwych, celowych reakcji; zdolnosc rozumienia w ogole; bystrosc, pojetnosc»;Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r., s. 281.lkl

Na ile bystry jest i pojetny prof. Andrzej Zoll dowiodl osobiscie zaczynajac skladanie zeznan w dniu 17 lipca 2007 r. przed sedzia T. Kuczma od wyjasnienia – Zalacznik 13: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla – Zalacznik 13

 

A potem zlozyl zeznania w sprawie, w ktorej z art. 226 § 3 K.k. scigany jestem za dzialanie, ktore wedlug prawa podawanego przez niego samego w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Msciwy tuman.

Co do jego polskosci …

Nadto dlugich „korzeni” nie ma prof. A. Zoll.

Biograf jego dziadka podaje: „Prof. Fryderyk Zoll („mlodszy” dla odroznienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodzil sie 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wowczas Podgorzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.” – Zrodlo: Krzysztof Pol, Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948). W 140. rocznice urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII

 

Jaka tam polonizacja … Dziadek, czlonek do ostatnich dni przed wybuchem II wojny swiatowej, utworzonej przez „wodza prawa Rzeszy” Hansa Franka hitlerowskiej Akademii Prawa Niemieckiego i protegowany gestapo – jako jedyny z ujetych podczas akcji Sonderaktion Krakau, prof. Fryderyk Zoll zostal przeproszony i uwolniony juz nastepnego dnia, innych odwieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen – a sam prof. Andrzej Zoll za zaslugi dla Niemcow odznaczony zostal Wielkim Krzyzem Zaslugi z Gwiazda RFN.

I tylko polskie dziecko nie doczekalo sie od wielce zasluzonego dla Niemcow prof. Andrzeja Zolla, przez 4 lata, gdy ten byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rozpoznania sprawy pozbawienia go moznosci korzystania z jego prawa i ryzykowania jego kalectwem, przez sedziow, w tym obroncow interesu oszustki adw. Wieslawy Zoll.

A gdy ja przestalem byc uzyteczny dla adw. Wieslawy Zoll, tj. gdy moja niepracujaca zona przestala jej placic honorarium z otrzymywanych ode mnie alimentow, po tym gdy adw. W. Zoll tchorzliwie – tchorzostwo to znak rozpoznawczy Andrzeja i Wieslawy Zoll – uciekla w 2003 r. z postepowania nie dostarczywszy Sadowi dowodow, na ktore sie powolywala w jej pismach procesowych ani nie usunawszy i nie sprostowawszy jej klamstw z akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04, to mnie oboje uczynili przestepca.

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku wciaz jestem scigany za wyrzadzone im „krzywdy”.

 

Dziadek Andrzeja Zolla, prof. Fryderyk Zoll (ml.) pouczal:

 

Umiejetnosc prawa jest nie tylko nauka, badaniem, roztrzasaniem, poznawaniem,

ale i sztuka w tym, co dobre i sluszne, ars boni et aequii dlatego jednostronny jest prawnik, ktory kieruje sie w swych pogladach prawnych i stosowaniu prawa tylko umyslem, a kaze milczec sercu”

Fryderyk Zoll (ml.) 1865–1948„Zobowiazania”

 

Jego wnuk, Andrzej Zoll to tuman msciwy, ktorego umysl nie ogarnia nawet tresci publikacji wydawanych pod jego redakcja naukowa, a serce okazuje polonofob Zydom i Niemcom.

Polacy dla tego poniemieckiego Zyda ortodoksa radykalnego bydlo. Jak w Talmudzie:

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami

Talmud, Yebamoth 98a

Nie moze przeczyc prof. Andrzej Zoll, ze to jego zasady.

Zgodnie z nimi to zydowskie ortodoksyjne bydle – „Bydle”«przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75/ – od lat traktuje mnie i moje dzieci.

Prof. Andrzej Zoll bezwstydnie korzysta takze z uslug swiadczonych mu przez sedziowska ferajne wedlug regul:

 

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Goje sa poza ochrona prawa i Bog „wystawil ich pieniadze Izraelowi”

Talmud, Baba Kamma 37b

 

Jak sie okazuje, niektore sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie, ktore zanim mnie uczynily przestepca ograbily mnie z kwoty 7.700,00 zl i naruszaly przez kilka lat prawa moich dzieci, sa nie tylko „psiarami” – jak je nazywaja rodzice krzywdzonych przez nie dzieci z powodu ich troski o pieski po wielokroc wiekszej niz o dzieci – ale takze, jak podaja liczne zrodla internetowe, bylymi Tajnymi Wspolpracowniczkami Sluzby Bezpieczenstwa.

Jak je – wskazywane przez zrodla internetowe jako TW SB – poznalem, wcale mnie to nie dziwi.

Byc moze ich kiedys wspolpraca z SB jest przyczyna ich sympatii i poblazliwosci dla adw. Wieslawy Zoll oraz ochrony ich interesow przez Andrzeja Zolla, gdy ten byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jak bowiem opisuje Aleksander Szumanski Wydzial Prawa UJ z okresu poczatku kariery naukowej Andrzeja Zolla: „Wydzial Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego z czasow PRL-u ma swoja niechlubna tradycje.Po wielkim luminarzu nauk prawniczych prof. Wladyslawie Wolterze kierownictwo katedry objal Kazimierz Buchala wysoko oceniany w archiwach Sluzby Bezpieczenstwa – Tajny Wspolpracownik /TW/ o pseudonimie “Magister”, promujacy swoich ulubiencow Andrzeja Zolla i Zbigniewa Cwiakalskiego (…).” Zrodlo: A. Szumanski, „Gestapowcy, masoni, autorytety z Uljanem w tle”, w: „Tajemnice Swiata Dziwny Jest Ten Swiat”, 2008, nr 1.

Zbigniew Cwiakalski odrzucil – jako Minister Sprawiedliwosci-Prokurator Generalny – w grudniu 2007 r. moj wniosek o objecie nadzorem sprawy prowadzonej przeciwko mnie na podstawie pelnego wad prawnych aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., a sedziego T. Kuczme, ktory wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. – jak sie okazalo niesluszny – skazujacy mnie wyrok, zaraz potem awansowal, tj. powolal z dniem 15 marca 2008 r. na Prezesa Sadu Rejonowego w Lezajsku.

 

Szanowni Panstwo,

 

Powyzej opisalem, kto mnie uczynil przestepca, w jaki sposob i dlaczego. Przedstawilem takze, w jakich okolicznosciach jestem lacznie 9-y rok – od dnia 2 listopada 2005 r., gdy prokurator R. Ridan wydala postanowienie w przedmiocie postawienia mi zarzutow – scigany za przypisane mi czyny.

Obecnie przedstawie sprzymierzencow moich przeciwnikow, moralne dna i zawodowych ignorantow, w tym najwiekszego z nich …

Jak wspomnialem, w dniu 22 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego – na podstawie art. 521 K.p.k. i 523 § 1 K.p.k. – kasacje od skazujacego mnie wyroku, ktory sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 521 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

 

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal – Zalacznik 3: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 3

 

Poniewaz sedzia T. Kuczma skazal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. z artykulu 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – patrz: str. 12-13 – juz od dnia … wydania przez niego wyroku zachodzila przeslanka do wniesienia od niego kasacji.

Podobnie, jak ze wskazanego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji powodu naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i 366 § 1 K.p.k. Z tego powodu w zakresie wszystkich 18 czynow, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma.

Tymczasem w okresie od wydania przez sedziego T. Kuczme wyroku z dnia 18.12.2007 r., do dnia 22 sierpnia 2011 r., gdy Prokurator Generalny A. Seremet wniosl kasacje, Prokurator Generalny Andrzej Czuma /dwukrotnie/, Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski, Prokurator Generalny Andrzej Seremet /trzykrotnie/ oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz informowali mnie, ze – Prokurator Andrzej Czuma dodatkowo takze Posla Zbigniewa Wassermanna, ktory zlozyl interpelacje poselska w sprawie skazujacego mnie wyroku /Zalacznik 12/ oraz adresata odpowiedzi na interpelacje, marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego, a Prokurator Krzysztof Kwiatkowski marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego, ktory skierowal do niego zapytanie poselskie w sprawie skazujacego mnie wyroku – dokonywali badan akt sprawy sygn. akt II K 451/06 i te nie wykazywaly zachodzenia okreslonej w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji.

Wyzej wymienieni Prokuratorzy Generalni, a nawet Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz bardzo dobrze sie czuli ze mna w roli skazanego – jak sie ostatecznie okazalo – nieslusznym jednak wyrokiem.

Podkreslic nalezy, ze zanim Prokurator Generalny A. Seremet zlecil przeprowadzenie kolejnego – tj. w jego przypadku … czwartego – postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku, ja musialem prowadzic przez 9 dob – 30 maja 2011 r. do 7 czerwca 2011 r. – protest glodowy przed Prokuratura Generalna, a potem do dnia 15 czerwca 2011 r. oczekiwac, w tym do dnia 10 czerwca kontynuujac glodowke, na decyzje Prokuratora Generalnego.

 

Pomyslowoscia przebil jednak wyzej wymienionych Prokuratorow Generalnych i Rzecznik Irene Lipowicz Donald Tusk. Oni tylko – po prostu – klamali, chroniac interesu ferajny. Donald Tusk wymyslil fortel …

Wiedzac, jakie posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienia, skierowanym do niego jako posla, pismem z dnia 25 maja 2009 r. zlozylem – Zalacznik 27: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk Dotyczy:

I. Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej – Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

 1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

 2. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek, sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla. (…)”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. do posla Donalda Tuska – Zalacznik 27

 

W uzasadnieniu do wnioskow z pisma z dnia 25.05.2009 r. przedstawilem poslowi Donaldowi Tuskowi z jakich przyczyn oraz z naruszeniem jakich praw Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll, jego malzonka adw. Wieslawa Zoll i sedziowie uczynili mnie razem z zyczliwymi im prokurator R. Ridan i sedzia T. Kuczma przestepca.

Pismo z dnia 25.05.2009 r. do posla Donalda Tuska wyslalem poczta na jego adres do Klubu Parlamentarnego PO /co potwierdza Dowod Nadania – patrz: Zalacznik 27/ oraz zlozylem osobiscie w dniu 8 czerwca 2009 r. w jego Biurze Poselskim w Gdansku /co potwierdza pieczec zlozona na pismie – Zalacznik 27/.

Co mogl zrobic Donald Tusk z moim pismem gdyby byl uczciwym czlowiekiem … ?

Odpowiedzi na tak postawione udzielili potem ich dzialaniami Poslowie: Zbigniew Wassermann, Bronislaw Komorowski i Andrzej Duda.

Poproszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann w takich samych okolicznosciach skierowal interpelacje poselska do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – patrz: str. 12 oraz Zalacznik 12.

Poproszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Posel Platformy Obywatelskiej, marszalek Sejmu Bronislaw Komorowski skierowal pismem z dnia 23.02.2010 r. wniosek do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego o tresci – Zalacznik 28: „Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski MARSZALEK SEJMU Biuro Poselskie, ul. Krakowskie Przedmiescie 6, 00-325 Warszawa, Warszawa, dnia 23 lutego 2010r. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI Minister Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ Szanowny Panie Ministrze do mojego biura poselskiego wplynelo pismo Pana Zbigniewa Kekusia z Krakowa (pismo w zalaczeniu). Wyzej wymieniony, skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma utrzymuje, ze zostal skazany za sprawstwo czynow ktorych nie popelnil i domaga sie wzruszenia skazujacego go wyroku. Prosze Pana Ministra o zajecie stanowiska w tej sprawie. Z wyrazami szacunku. Bronislaw Komorowski W zalaczeniu 1. pismo Zbigniewa Kekus z dnia 4 lutego 2010r. Do wiadomosci: Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/.
Dowod:Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r.

do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego – Zalacznik 28

 

Krzysztof Kwiatkowski oszukal potem marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego, a tego nie przekonaly dostarczone mu przeze mnie dowody oszustwa, ale nie mozna odmowic B. Komorowskiemu, ze zrealizowal dzialania mieszczace sie w ramach jego poselskich uprawnien.

Poproszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Posel Prawo i Sprawiedliwosc Andrzej Duda skierowal pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. pismo do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 29: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 29

 

A posel Donald Tusk wymyslil bardzo „inteligentny” wybieg …

Ku mojemu zdumieniu odpowiedzi na pismo, ktore ja skierowalem do przedstawiciela wladzy ustawodawczej, posla Donalda Tuska udzielil mi przedstawiciel wladzy wykonawczej urzednik … Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski, ktory poinformowal mnie pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. – Zalacznik 30: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje. Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

(…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 30

 

W taki sposob procedowal Donald Tusk z moimi kolejnymi do niego jako posla pismami. Ja kierowalem je do posla Donalda Tuska, skladajac osobiscie w jego Biurze Poselskim w Warszawie, obsluga Biura przesylala je do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, a Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski informowal mnie, ze potwierdza wplyw mojego pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrow i ze ten nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy zgloszonej przeze mnie premierowi.

Ja w pismie zlozonym w Biurze Poselskim posla Donalda Tuska w Warszawie prosilem o wyznaczenie przez posla Donalda Tuska terminu spotkania ze mna, a w odpowiedzi Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski informowal mnie, ze … Prezes Rady Ministrow nie spotyka sie z obywatelami.

Poniewaz z powodu aktu oskarzenia wydanego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a z powodu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy i informacji o nim w Internecie wyrzucono mnie w lutym 2009 r. z pracy w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury, i od tego czasu nie pracowalem, a jako skazanego nie chcial mnie zatrudnic zaden pracodawca, o udzielenie mi pomocy do posla Donalda Tuska zwrocila sie takze moja matka i moi synowie. Pismem do niego z dnia 7 wrzesnia 2009 r. skierowali prosbe – Zalacznik 31: „My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r. /data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus”

Dowod: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 wrzesnia 2009r. – Zalacznik 31

 

Takze to pismo posel Donald Tusk przeslal premierowi Donaldowi Tuskowi.

W odpowiedzi na nie moja matka i synowie otrzymali odpowiedz z dnia 24 wrzesnia 2009 r. Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Michala Holeksy, ktory ich poinformowal – Zalacznik 32: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).

(…) Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 32

 

O ile Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski to uzyteczny dla Donalda Tuska oszust, to Naczelnik Michal Holeksa uczciwie poswiadczyl, ze Donald Tusk … prowadzil korespondencje z samym soba, to znaczy, ze posel Donald Tusk korespondowal z Prezesem Rady Ministrow Donaldem Tuskiem: „(…) informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia.”

A wszystko po to, zeby nie rozpoznac sprawy, ktora ja, a potem takze moja matka i moi synowie zglaszalismy mu jako poslowi.

Okrucienstwo Donalda Tuska jest juz powszechnie znane. Zbigniew Holdys tak go ocenia w opublikowanym w „Newsweeku” felietonie, ktoremu nadal tytul bardzo trafny tytul „Rozczarowanie”:

Rozczarowanie”:

Donald Tusk nie ma dzis latwego zycia. Po szesciu latach rzadow zaczynamy go rozgryzac. (…) W ciagu ostatnich kilku lat w miejsce chlopaka z podworka opinia publiczna miala ujrzec w pelnej krasie czlowieka, ktory potrafi pomiatac wlasnymi wspolpracownikami, grozi ministrom palcem, bawi sie na oczach mediow, zapowiadajac, kiedy i jak ich upokorzy. Powoluje amatorow na wazne stanowiska. Bezszelestnie staje sie partyjnym dyktatorem.

Nie dotrzymuje slowa i bywa msciwy. Mysle, ze dzis szef PO nie gra, niestety. Jest soba.”
Zrodlo: Zbigniew Holdys, „Rozczarowanie”; „Newsweek”, 4-10.03.2013, s. 61

 

Pisma sporzadzane przez urzednikow Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Jerzego Izdebskiego i Michala Holekse w odpowiedzi na pisma, ktore ja oraz moja matka i moje dzieci kierowalismy do posla Donalda Tuska sa niepodwazalnymi, sporzadzonymi przez urzednikow KPRM dowodami, ze Donald Tusk jest takze pasozytem spolecznym.

Pobiera bowiem pieniadze z budzetu panstwa na utrzymanie dwoch biur poselskich, a celem unikniecia rozpoznania spraw zglaszanych mu jako poslowi, przekazuje je do rozpoznania sobie samemu jako premierowi, zeby ich nie rozpoznac.

Pomijajac oczywiscie nieetyczny aspekt takiego postepowania wskazac nalezy, ze to przeciez w najczystszej postaci blazenada – „blazenada”: «blazenskie zachowanie sie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 57. Blazen to: «czlowiek niepowazny, osmieszajacy sie, stajacy sie posmiewiskiem wskutek swego zachowania» – zrodlo: j.w.

Donald Tusk jest – sam mi sie takowym zaprezentowal – okrutnym blaznem.

I promotorem tumanow msciwych …

Wzbraniajac sie jako posel od maja 2005 r. w opisany wyzej, blazenski sposob przed rozpoznaniem zglaszanej mu przeze mnie sprawy uczynienia mnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. A. Zolla przestepca, w dniu 13 listopada 2009 r. jako Prezes Rady Ministrow powolal prof. A. Zolla na Przewodniczacego … Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci– Zalacznik 33:Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tuskotrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja

Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 33

 

Czyz nie ma racji Zbigniew Holdys, gdy rozczarowany D. Tuskiem pisze:

 

Donald Tusk (…) Powoluje amatorow na wazne stanowiska.”
Zrodlo: Zbigniew Holdys, „Rozczarowanie”; „Newsweek”, 4-10.03.2013, s. 61

 

Nie tylko amatorow …

Takze tumanow msciwych, jak prof. Andrzej Zoll.

I taki to tuman msciwy, poniemiecki okrutny Zyd rasista, radykalny ortodoks, tworzy z nadania amoralnego blazna Donalda Tuska prawo dla Polakow.

Wspominam o tym, bo Donald Tusk to przeciez nie tylko maz stanu, Prezes Rady Ministrow, posel, lider rzadzacej w Polsce partii. ale takze kandydat Adresatki niniejszego pisma kanclerz Niemiec Angeli Merkel na przewodniczacego Komisji Europejskiej.

Do Pani kanclerz chyba nie docieraja informacje z Polski, jak ta, jak my oceniamy blazna Donalda Tuska po 6 latach jego rzadow:

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl25 maja 2013 r.

 

To wiecej niz mierna ocena po 6 latach …

A kanclerz Angela Merkel wciaz zauroczona tym msciwym, okrutnym dyktatorem, amoralnym blaznem.

O tyle to dziwne, ze przeciez Pani kanclerz prezentuje sie swiatu, jako jedna z najwiekszych bojowniczek o prawa czlowieka, a:

 1. z oskarzenia wniesionego przez prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotra Kosmatego oczywisty wniosek, ze Donald Tusk jest wspolodpowiedzialny za najbardziej z cala pewnoscia okrutny mord popelniony w Europie po II wojnie swiatowej,

 2. Donald Tusk zatuszowal mord, jak w pkt. 1 chroniac interes jego sprawcow.

W dniu 18 stycznia 2007 r. skonal z glodu w areszcie w Krakowie umieszczony w nim z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow, 33-letni obywatel Rumunii Claudiu Crulic. Wazyl w chwili smierci … 27 kilogramow – patrz: Zalacznik 34.

Prowadzacy sledztwo w sprawie smierci C. Crulica prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotr Kosmaty oskarzyl o nieumyslne spowodowanie smierci Rumuna lekarzy ze szpitala w areszcie:

 1. Kierowniczke ambulatorium Krystyne M. o to, ze w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. niedopelnila obowiazkow i nie wystapila do sadu o wydanie zgody na przymusowe leczenie C. Crulica,

 2. Dyrektora szpitala Katarzyne L. i ordynatora oddzialu wewnetrznego Piotra S. o to, ze od 3 do 11 stycznia 2008 r. nieumyslnie doprowadzili do smierci C. Crulica poniewaz nie podjeli w pore decyzji o ratowaniu go w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia.

 

Przyjrzyjcie sie Panstwo, prosze, dobrze fotografii sp. C. Crulica. Tak wygladala zywa jeszcze ofiara nieumyslnych – zdaniem najbardziej utalentowanego, jesli brac pod uwage szybkosc awansowania sledczego Kosmatego, prokuratora w Krakowie – dzialan.

 

C. Crulic prowadzil – sluszny, jak sie po jego glodowej smierci okazalo; w dniu popelnienia przypisanych mu czynow nie bylo go w … Polsce – protest glodowy w areszcie od dnia 10 wrzesnia 2007 r. Trudno zatem jego smierc uznac za spowodowana nieumyslnym dzialaniem13. Nie umarl przeciez na zawal serca. Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska poinformowala po jego smierci:

 

Powodem smierci aresztanta /obywatela Rumunii Claudiu Crulica – ZKE/ bylo zapalenie pluc i miesnia sercowego u osoby skrajnie wyczerpanej dlugotrwala glodowka

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

 

Do wagi 27 kilogramow 33-letni mezczyzna tez nie doszedl z dnia na dzien14. Zapewne z tej przyczyny odmienne niz sledczy P. Kosmaty stanowisko w sprawie winnych mordu dokonanego na C. Crulicu prezentowal wybitny prawnik, kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda:

 

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.

Oczywiscie, swoja czesc winy ponosza prokuratura i Sluzba Wiezienna, ktore najwyrazniej sie pogubily i nie potrafily zareagowac adekwatnie i na czas.

Ale, powtorzmy, glownym odpowiedzialnym za smierc jest sad.

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

 

Sledczy P. Kosmaty inne mial zdanie na ten temat.

Z podanych wyzej, postawionych przez niego zarzutow jeden jednak oczywisty wniosek …

Taki, ze Donald Tusk jako Prezes Rady Ministrow jest wspolodpowiedzialny za smierc Rumuna. Lekarze szpitala aresztu w Krakowie to funkcjonariusze Sluzby Wieziennej, tj. sluzbowi podwladni Ministra Sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego i … jego konstytucyjne sluzbowego zwierzchnika /art. 148 pkt 7 Konstytucji RP/ Prezesa Rady Ministrow.

Najpewniej z tej przyczyny Prezes Rady Ministrow Donald Tusk tchorzliwie – tj. w obawie o swoja przyszla kariere polityczna – zatuszowal sprawe. Nie zdymisjonowal nawet Zbigniewa Cwiajkalskiego i ten, rzadki narcyz, wspolodpowiedzialny za glodowa smierc niewinnego czlowieka, pial nad soba przez caly 2008 rok z zachwytu, rozglaszajac: „jestem fachowcem”.15

Sympatycy D. Tuska mogliby powiedziec, ze premier slusznie uczynil nie dymisjonujac Z. Cwiakalskiego, bo glodowa smierc w areszcie C. Crulica nie byla wystarczajaca po temu przeslanka. W koncu Rumun sam chcial umrzec, „popelnil samobojstwo”, zaglodziwszy sie na smierc.

Ten ewentualnie uzyty na obrone D. Tuska argument on sam wyeliminowal. Dokladnie bowiem rok po mordzie dokonanym na C. Crulicu, w styczniu 2009 r. popelnil samobojstwo w zakladzie karnym jeden z zabojcow K. Olewnika. Poniewaz o tej sprawie informowaly media i miala negatywny wplyw na wizerunek premiera, ten natychmiast odwolal … cale kierownictwo resortu sprawiedliwosci. Media informowaly:

 

Nie bede tolerowal niechlujstwa – mowil we wtorek Tusk, uzasadniajac odwolanie calego kierownictwa resortu /sprawiedliwosci, kierowanego przez Z. Cwiakalskiego – ZKE/

Zrodlo: Anna Gielewska, Grzegorz Osiecki, „Dymisja nie tylko za sprawe Olewnika”,Dziennik Polska Europa Swiat, 22.01.2009r.

 

Akt niebywalego barbarzynstwa, slusznie porownywany przez Rzecznika Praw Obywatelskcih Janusza Kochanowskiego z kaznia ofiar Auschwitz, tj. zamordowanie – a raczej cierpliwe calymi tygodniami mordowanie – przez zaglodzenie ofiary niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow, to nie bylo dla Donalda Tuska niechlujstwo, po nim nie zdymisjonowal Zbigniewa Cwiakalskiego z urzedu Ministra Sprawiedliwosci.

xxx

 

Donald Tusk zaskoczyl w ostatnich dniach niektorych Polakow – mnie ten amoralny blazen nie jest juz w stanie niczym zaskoczyc – opinia o nas, ze jestesmy, Polacy, pieniaczami. „Fakt” podal w wydaniu z dnia 19 grudnia 2013 r.:

 

Tusk oskarza Polakow: Jestescie pieniaczami.

Latami czekamy na sprawiedliwosc w sadach! Zdaniem premiera, sami sobie jestesmy winni, bo sady zalewane sa niepotrzebnymi pozwami.”

Zrodlo: Bartlomiej Leczek, „Tusk oskarza Polakow: Jestescie pieniaczami.”; „Fakt”, 19.12.2013 r. – Zalacznik 47

„Pieniacz” to – «ten, kto sie lubi procesowac z byle powodu, kto zaciekle sie procesuje»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 660.

Donald Tusk „lasi sie” do sedziow, przymila sie im, bo …sam korzysta z ich uslug.

Chronia go przed prawnymi skutkami razacego naruszania przez niego prawa.

Jak w przypadku naruszenia przez niego ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) i spowodowanie przez to upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie16.

Donald Tusk przymila sie wszystkim w Polsce i na swiecie, ktorzy moga byc dla niego uzyteczni. Co nie znaczy, ze bedac uzytecznymi dla niego, musza byc uzytecznymi dla Polakow – na przyklad, patrz: umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

Co sie tyczy postawionego Polakom przez D. Tuska zarzutu pieniactwa …

Powyzej opisalem, w jakich okolicznosciach jestem przez kolejnych sedziow Sadu Rejonowego w Debicy, Tomasza Kuczme i Beate Stoj scigany – sedzia T. Kuczma juz mnie nawet skazal nieslusznym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – przez ponad 7 lat, tj. od listopada 2006 r., na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Nie dlatego Sad w Debicy rozpoznaje sprawe przeciwko mnie, ze ja lubie sie procesowac, ale z tego powodu, ze prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia przeciwko mnie niedopelnila jej ustawowych obowiazkow i pomylila sie w ustaleniu sprawcy przypisanych mi czynow, a … sprawiedliwy i bezstronny sedzia T. Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok bedac w posiadaniu dowodow braku mojej winy.

Nie dlatego Sad rozpoznaje ja lacznie ponad 7 lat ze ja sie zaciekle procesuje, ale dlatego, ze przez ponad 4 lata lacznie dziesiatki sedziow i prokuratorow – w tym Prokuratorzy Generalni, Zbigniew Cwiakalski, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet – oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaciekle bronili interesu prokurator Radoslawy Ridan.

Na tyle zaciekle go bronili, ze dopiero w nastepstwie prowadzonego przeze mnie przed Prokuratura Generalna w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. protestu, w tym do dnia 10 czerwca 2011 r. glodowego Prokurator Generalny wniosl kasacje od oczywiscie nieslusznego wyroku.

Nawet po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, od ponad 3 lat zaciekle bronia interesu prokurator Radoslawy Ridan sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk.

 

Nawiasem mowiac, gdyby posel Donald Tusk nie zachowywal sie, jak blazen w sprawie, ktora zglaszalem mu od maja 2009 r. i gdyby zamiast korespondowac z samym soba jako premierem zrobil wtedy uzytek z jego poselskich uprawnien, to juz sprawa przeciwko mnie mogla zostac … cztery lata temu zakonczona.

 

Jeszcze dluzej, bo … 9 lat – od 17 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. – Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny rozpoznawal sprawe z mojego powodztwa rozwod.

Wskazac nalezy, ze biegle Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie taka – na zadanie Sadu i na podstawie badan moich dzieci – sporzadzily o mnie jako ojcu opinie i takie przedstawily rekomendacje:

 

Wnioski: (…) Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy zebranego materialu stwierdza sie, ze (…)

Maloletni Michal i Tomasz wymagaja szerokich, nieskrepowanych kontaktow z ojcem odbywajacych sie zarowno w domu jak i poza miejscem zamieszkania.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Opinia Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego z 14.06.1999r. – Psycholog Osrodka, Spec. II stopnia mgr Zofia Achalej, Pedagog Osrodka mgr Danuta Kurdziel, Kierownik RODK w Krakowie mgr Zofia Nowacka-Spiewla

Dzieci powinny miec jak najszerszy kontakt z ojcem co jest zawarte w opinii (…). Troska o dzieci zostala zweryfikowana przez badania psychologiczne i dzieci ujawnily, ze ojciec jest troskliwy i opiekunczy i zaangazowany w sprawy dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, psychologa, mgr Z. Achalej w 1999r. karty 257, 258

 

Nie widzialysmy przeciwwskazan do ograniczania kontaktow ojca dziecmi a wrecz przeciwnie uwazalysmy ze kontakty powinny byc nieskrepowane i nieograniczone. Skoro nie ma przeciwwskazan to jest to korzystne dla prawidlowego rozwoju dzieci.

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, pedagoga, mgr D. Kurdziel karta.319

 

Sad mogl zatem juz wtedy, w 1999 roku lub zaraz potem przesluchac moja zone i mnie oraz wydac wyrok konczacy sprawe w I instancji.

Tymczasem jedna z przyczyn uchylenia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja … 2003 roku – patrz: str. 20 – bylo, ze mnie Sad nie przesluchal przed jego wydaniem. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie podal: Przepis art. 432 k.p.c. nakazuje przeprowadzenie dowodu z przesluchania stron w kazdej sprawie o rozwod. (…) Ta szczegolna rola dowodu z przesluchania stron moze w niektorych sytuacjach prowadzic do uznania, iz pozbawienie jednego z malzonkow moznosci zlozenia zeznan w sprawie o rozwod stanowi pozbawienie go moznosci obrony praw. Taka sytuacja, w przekonaniu Sadu Apelacyjnego miala miejsce w niniejszym postepowaniu. (…) Dostrzec przy tym nalezy, iz wielokrotne wczesniejsze przesluchiwanie stron, o ktorym wspomina Sad I instancji w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, dotyczylo jedynie faktow stanowiacych podstawe postanowien wydawanych w oparciu o art. 443 § 1 k.p.c. i zadne z tych przesluchan nie wyszlo poza bardzo waski zakres dla wydania tych postanowien niezbedny.

W konsekwencji przyjac nalezy, iz postepowanie przed Sadem I instancji, w zakresie objetym ostatnia rozprawa dotkniete jest niewaznoscia (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.), a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. nalezalo orzec jak w sentencji.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt I ACa 1186/03, s. 5, 6

 

Sad Apelacyjny w Krakowie poswiadczyl zatem, ze Sad Okregowy w Krakowie nie przesluchal mnie przez 6 … lat.

W tym czasie zmieniane przez przewodniczaca Wydzialu Agnieszke Oklejak sedziny zajmowaly sie przede wszystkim sprawa alimentow dla mojej zony. W okresie niewiele ponad roku podwyzszyly je – przy inflacji mniej niz 10 proc. i zblizonym do jej wskaznika wzroscie moich wynagrodzen – o … 150 proc.

Poza tym – tj. takze poza wydaniem dotknietego niewaznoscia wyroku z przyczyn podanych na str. 20 – znecaly sie nad moim synem, naruszaly jego prawa do ochrony zdrowa i pozbawialy go moznosci korzystania z jego praw, na mnie nakladaly kary.

A potem tumany msciwe, w tym psiary /patrz: str. 25/ i byle Tajne Wspolpracowniczki SB, uczynily mnie – razem z razem z nimi naruszajacymi prawa mojego syna sedziami Sadu Apelacyjnego Krakowie, doskonale wspolpracujacym z nimi Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. A. Zollem i jego malzonka oszustka adw. Wieslawa Zoll – przestepca, robiac mnie dziadem, zebrakiem i „zlodziejem”.

Dziadem, bo z powodu sporzadzonego przeciwko mnie aktu oskarzenia, a potem skazujacego mnie wyroku dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy. Zebrakiem, bo dwukrotnie wyrzuconego z pracy, nie pracujacego od prawie 5 lat, ze zrujnowana opinia nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca i zebrac musze u rodziny i przyjaciol o kolejne pozyczki kwot potrzebny na pokrywanie kosztow utrzymania.

„Zlodziejem”, bo gdy po raz pierwszy zaciagalem dlugi bylem przekonany, ze je zwroce, po tym, gdy po uchyleniu w 2010 r. skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy, sprawiedliwy i bezstronny Sad uniewinni mnie od czynow nie tylko pomylkowo przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, ale nawet nie wyczerpujacych znamion przestepstw okreslonych w przypisanych mi przez prokurator R. Ridan kwalifikacjach prawnych.

Wtedy jednak, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedziego T. Kuczmy, jego kolezanka z pracy, sedzia Beata Stoj wymyslila, ze ja jestem niepoczytalny od … 2003 roku.

 

To nie wszystko …

Po tym, gdy z podanych wyzej przyczyn stracilem prace, dwie Zydowki zlodziejki, sedziny Teresa Dyrga i Prezes Sadu Okregowego w Krakowie Barbara Baran postanowily, ze mnie dodatkowo ograbia z mieszkania.

Sedzia Teresa Dyrga, jedna z tych, ktore ograbily mnie w 2003 r. z kwoty 7.700,00 zl /patrz: str. 20/ i ktora nie orzekla o jej zwroceniu mi wyrokiem z dnia 22.11.2004 r., wydala w listopadzie 2009 r. Zarzadzenie w przedmiocie sciagniecie ode mnie zasadzonej przez nia w.w. wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. kwoty 8.750,00 zl. Poniewaz roszczenie to uleglo przedawnieniu w kwietniu 2009 r. – a sedzia T. Dyrga byla wylaczona z mocy ustawy, gdy wydawala wyrok z dnia 22.11.2004 r. – poinformowalem Prezes Barbare Baran, ze nie uiszcze oplaty jak wyzej.

Wtedy Zydowka zlodziejka, protegowana ministra Zbigniewa Cwiakalskiego, Barbara Baran nakazala komornikowi wyegzekwowanie tej kwoty ode mnie przez sprzedaz … mieszkania, w ktorym mieszkaja moje dzieci.

Podawalem jej zatem w kolejnych kierowanych do niej pismach przepisy prawa, z mocy ktorych roszczenie Sadu jak wyzej uleglo przedawnieniu z dniem 11 kwietnia 2006 r. i na podstawie ktorych powinna wystapic z wnioskiem do komornika o umorzenie postepowania.

Przykladowo pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. skierowanym do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Barbary Baran zlozylem zatem wniosek – Zalacznik 35: „Krakow, dnia 11 kwietnia 2012 r. Sedzia Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie (…) Dotyczy: Wniosek o zazadanie przez wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie –na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych umorzenia postepowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/ prowadzonego przez komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj na podstawie tytulu wykonawczego, wyroku Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. Z. Kekusia do

Prezesa Sadu sedzi Barbary Baran – Zalacznik 35

 

Sedzia zlodziej nie ustepowala. W odpowiedzi klamliwe zydowskie bydle poinformowala mnie pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 36: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L-050-76/11 Krakow 27 kwietnia 2012 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, iz pisma Pana z dnia 11 i 12 kwietnia 2012 r. zostaly przekazane do sprawy egzekucyjnej o sygn. III Kms 98/10 jako pismo procesowe w sprawie.
Jednoczesnie informuje, ze Prezes Sadu Okregowego nie jest uprawniony do rozpoznania wnioskow o umorzenie egzekucji. Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbara Baran
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sadu Barbary Baran do Z. Kekusia z

dnia 27 kwietnia 2012 r.Zalacznik 36

 

W zwiazku z powyzszym, po tym, gdy w czerwcu 2012 r. komornik Rafal Nowicki de Poraj wyznaczyl rzeczoznawce majatkowego do wyceny mieszkania, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie. Poinformowalem Prezesa zlodziejke, ze bede go kontynuowal do dnia skierowania przez nia wniosku do komornika o umorzenie postepowania.

Bydlo trzymalo mnie glodujacego – w dzien temperatura siegala 35?C i raz zle sie poczuwszy wezwalem Pogotowie Ratunkowe – przed Sadem przez 16 dob. Wreszcie w dniu 10 sierpnia 2012 r., gdy o moim protescie informowaly juz nie tylko media internetowe i lokalne dzienniki, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”, ale nawet ogolnopolskie, tj. Panorama TVP w glownym wydaniu 11.08.2012 r. o godz. 18:30, Wiceprezes Sadu sedzia Michal Niedzwiedz wreczyl mi pismo, ktorym poinformowal mnie, ze … wystapil do komornika o umorzenie postepowania.

Jak mi potem pismem z dnia 7 wrzesnia 2012 r. wyjasnila Wiceprezes Sadu sedzia Liliana Kaltenbek-Skarbek, sedzia M. Niedzwiedz wystapil z wnioskiem jak wyzej na podstawie prawa, o ktorym ja informowalem Prezes Barbare Baran od dnia 11 sierpnia 2011 r., w tym takze w.w. pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r.

A przeciez, gdy ja minister sprawiedliwosci Zbigniew Cwiakalski zglosil jako jego kandydatke na Prezesa Sadu obiecywala:

 

SSO Barbara Baran bedzie nowym prezesem Sadu Okregowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydature, przedstawiona przez ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego, pozytywnie ocenilo zgromadzenie sedziow Sadu Okregowego w Krakowie. (…) Jak powiedziala „Gazecie”, po objeciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyc sprawnosc postepowan oraz doprowadzic do tego, by strony byly jeszcze bardziej profesjonalnie obslugiwane.”
Zrodlo: „Nowa prezes sadu okregowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

 

Niezle mnie chcialo bydle w sedziowskiej todze obsluzyc …

Jeszcze bardziej projesjonalnie …

Grozeniem mi przez dwa lata bezprawna sprzedaza mieszkania, potem trzymanie mnie przez 16 dob prowadzacego sluszny protest glodowy.

Gdybym nie glodowal Zydowka klamca ograbila by mnie z mieszkania.

A na koniec … oszustwo. Pracownica Biura Prasowego Sadu Okregowego w Krakowie Aneta Rebisz poinformowala redakcje „Gazety Krakowskiej”, ktora na biezaco informowala jej czytelnikow o moim – oraz innych pokrzywdzonych przez sedziow sadow krakowskich osob – protescie:

Dzis 20. dzien protestow przed siedziba Sadu Okregowego w Krakowie.

Zbigniew Kekus, ktory akcje prowadzil przez 16 dni, odniosl sukces: sad umorzyl prowadzone wobec niego postepowanie komornicze. (…) Przedstawiciele sadu twierdza, ze protest byl niepotrzebny. Gdyby pan Kekus wczesniej zlozyl odpowiednie pismo, sprawa mogla byc zalatwiona juz dawnomowi Aneta Rebisz z Sadu Okregowego w Krakowie.

Zrodlo: Marcin Karkosza, „Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe”, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4

 

To bezczelne oszustwo. Jak skladalem od 2011 roku „odpowiednie” pisma. Podawalem w nich … odpowiednie prawo, a troje czlonkow najwyzszego kierownictwa Sadu Okregowego w Krakowie, Prezes Barbara Baran i Wiceprezesi Liliana Kaltenbek-Skarbek i Michal Niedzwiedz informowali mnie, jak Prezes B. Baran w zacytowanym wyzej pismie z dnia 27.04.2012 r., a Wiceprezes L. Kaltenbek-Skarbek w pismie z dnia 19 sierpnia 2011 r., sygn. L-050-76/11: „(…) natomiast rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego lezaly w gestii niezawislych sadow i zarzuty co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wiceprezesa Sadu

Liliany Kaltenbek-Skarbek

 

Od ponad roku prosze Zydowke oszustke Prezes Barbare Baran, zeby sprostowala te, oczywiscie nieprawdziwa informacje. Na poczatku, tj. we wrzesniu 2012 r. Wiceprezes, Zydowka Liliana Kaltenbek-Skarbek informowala mnie, ze jej nie sprostuje, a potem sama Prezes B. Baran, ze moje wnioski nie beda rozpoznane ze wzgledu na ich … zniewazajaca tresc. Zydowskiemu bydlu wszystko wolno zrobic z nie-Zydem.

 

Szanowni Panstwo,

 

Dla Adresatow kopii niniejszego pisma najpewniej pocieszajaca bedzie wiadomosc, ze ni tylko u nich z etyka „na bakier”.

W podobny do nich sposob zachowuja sie … najwieksze autorytety moralne Unii Europejskiej i jej najwieksi – a przynajmniej najglosniejsi – obroncy praw czlowieka.

Poniewaz skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy zostal uchylony z powodu naruszenia przez niego prawa materialnego i prawa procesowego, a po jego uchyleniu, uznaniu za nieistniejacy i wyeliminowaniu z obrotu prawnego Sad Rejonowy w Debicy zwrocil mi w dniu 10 kwietnia 2012 r. wyegzekwowana ode mnie z tytulu tego wyroku – sedzia T. Kuczma skazal mnie na kare grzywny i zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa kwote 2.120,00 zl tytulem zwrotu kosztow postepowania – przez zajecie we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. mojego wynagrodzenia kwote 7.280,00 zl, bez odsetek, nie pracujac od lutego 2009 r., przed Swietami Bozego Narodzenia w 2012 r., pismem z dnia 12.12.2012 r. skierowalem wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy: „Wniosek o wyplacenie mi przez Sad Rejonowy w Debicy – bez zbednej zwloki – kwoty 3.239,20 /slownie: trzy tysiace dwiescie trzydziesci dziewiec 20/100/ zl.”

Kwota 3239,20 zl to odsetki ustawowe od wyegzekwowanej ode mnie kwoty 7.280,70 zl za okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi otrzymalem pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 19 grudnia 2012 r. o tresci – Zalacznik 37: „Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ A-411-46/10 Debica, dnia 19 grudnia 2012 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2012 roku uprzejmie informuje, iz aktualnie nie ma podstaw do wyplaty kwoty 3239,20 zl, ktora wskazal Pan jako odsetki ustawowe od zwroconej Panu w kwietniu 2012 roku kwoty 7280,70 zl. Kwota ta zostala wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy i niezwlocznie zwrocona, gdy wyrok ten ostatecznie stracil moc po wznowieniu postepowania w czesci przez Sad Okregowy w Rzeszowie i ostatecznie uchyleniu wyroku w pozostalym zakresie przez Sad Najwyzszy. Prezes Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19

grudnia 2012 r. – Zalacznik 37

 

Przeciez to grabiez.

Sedzia T. Kuczma jego nieslusznym wyrokiem zniszczyl mi zycie, poszukujacy mnie z powodu jego wyroku komornik niszczyl mi opinie u pracodawcy, z powodu tego wyroku stracilem prace, ostatecznie wyegzekwowano ode mnie kwote 7.280,70 zl, a gdy okazalo sie, ze sedzia T. Kuczma naruszyl prawo, ze mnie nieslusznie skazal, to mi Sad zwrocil przetrzymywana przez ponad 3 lata kwote, i nie wyplaci mi odsetek ustawowych od niej bo – jak mi wyjasnila scigajaca mnie w opisany wyzej sposob za te same czyny, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma, sedzia B. Stoj – „Kwota ta zostala wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy(…)”.

Fakt, ze byl to niesluszny, wydany z razacym naruszeniem prawa wyrok nie ma znaczenia dla sedzi. B. Stoj. W

azne, ze byl prawomocny i wykonalny.

Nic sie nie stalo …

Pismem z dnia 16 maja 2013 r. skierowalem zatem wniosek o interwencje w w.w. sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Majac za soba jak najgorsze doswiadczenia z ta Zydowka, sponsorowanym przez podatnika kwota okolo 180.000,00 zl rocznie pasozytem spolecznym, rzecznikiem interesu prokuratorow i sedziow naruszajacych prawo – pismem z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. RPO-422333-II/03/K.Ku, poinformowala mnie, to znaczy oszukala, ze nie zachodzily okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia przez Rzecznika kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – podalem przepisy ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich uprawniajace ja do podjecia interwencji w w.w. sprawie i poinformowalem, ze jesli i tym razem nie podejmie zadnych dzialan, pozbawiony pracy i srodkow do zycia, w dniu 20 maja 2013 r. rozpoczne protest glodowy przed Biurem RPO w Warszawie.

Protest rozpoczalem, co poswiadczyl sporzadzona w dniu 20 maja 2013 r. „Notatka z przyjecia interesanta” Naczelnik Wydzialu Przyjec Interesantow Biura RPO Cezary Walendziak, podajac w niej miedzy innymi – Zalacznik 38: „(…) Pan Zbigniew Kekus zwraca sie rowniez o pomoc w kwestii dotyczacej zaplaty odsetek od kwoty 7.280,70 zl, ktora zostala wyegzekwowana przez komornika sadowego na poczet orzeczonej kary grzywny, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., ktory obecnie zostal wyeliminowany z obrotu prawnego. Kwota ta zostala zwrocona na wniosek Pana Zbigniewa Kekusia, jednakze Sad odmowil zaplaty odsetek.”
Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Notatka z przyjecia interesanta” sporzadzona w dniu 20 maja 2013

r. przez Naczelnika Wydzialu Przyjec Interesantow Biura RPO Cezarego Walendziaka – Zalacznik 38

 

Pomny opisanych wyzej doswiadczen z RPO Irena Lipowicz, o zamiarze prowadzenia przeze mnie protestu glodowego przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz o jego przyczynach poinformowalem pismem z dnia 14 maja 2013 r.:

 1. Przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso,

 2. Wiceprzewodniczaca Komisji Europejskiej, Komisarza ds. Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

 3. Przewodniczacego Rady Europy Hermana van Rompuya

 4. Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza

 

W pismie do nich podalem:

 1. Notification about my intention to conduct from 20 May 2013 hunger strike in front of the Republic of Poland Ombudsman Office in Warsaw, Al. Solidarnosci 77.

 2. Request for Addressees of this letter to ask the Ombudsman of the Republic of Poland Irena Lipowicz to respond as quickly as possible to my requests for her from the letter presenting reasons of my hunger protest.”

 

Prosilem, by w zwiazku z moim zamiarem prowadzenia protestu glodowego przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Ireny Lipowicz, w.w. Adresaci zwrocili sie z prosba do niej o jak najszybsze rozpoznanie sprawy zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi.

W odpowiedzi otrzymalem pisma:

 1. Sally Sally Saastamoinen z Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 39: „European Commission, Directorate-General Justice, Directorate C: Fundamental rights and Union citizenship Unit C.1: Fundamental rights and rights of the child. 26 Juin 2013 JUST/C-1/BVL/vh/2388785s Mr Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dear Mr Kekus Thankyou very much for your letter addressed to the President Barroso and to Vice-President Reding. Your letter has been received in the Commission on 22 May 2013. In your letter you notify the Commisssion as well as other European institutions that you will start a Hunger strike as of 20 May 2013 because you would like to achieve that Ombudsman Irena Lipowicz recognizes as quickly as possible that you have not committed the acts for which you seem to be accused since 2006 and which has already resulted in various legal proceedings, including a judgment by the Supreme Court.
  Under the Treats on which the European Union is based
  17, the European Commission has no general powers to intervene with the Member States in the area of fundamental rights. It can only do so if an issues of the European law is involved.

On the basis of the information provided in your letter, i.e. that you are being accused of having insulted or defamed via internet different judges and other personalities and that you have been involved in legal proceedings since 2006, it does not appear that there is a link with EU la. In the absence of a link with EU la. It is not possible for the Commission to take action. Yours sincerely, Salla Saastamoinen”
Dowod: European Commission, Directorate-General Justice, sygn. akt JUST/C-1/BVL/vh/238875s, pismo

Sally Saastamoinen z dnia 26 czerwca 2013 r. – Zalacznik 39

 1. Pismo anonimowego autora z Rady Europy z dnia 14 czerwca 2013 r., o tresci – Zalacznik 40: “Brussels, 14 June 2013 Council of the European Union General Secretariat Mr. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Our ref. 399 Dear Mr. Kekus On behalf of Mr. Van Rompuy, we wish to thank you for your letter postmarked 15 May 2013, and to sincerely apologise for the delay in sending you our reply.
  We are sorry to hear about your situation in Poland, but regret to inform you that Mr Van Rompuy, in his role as President of the European Council, is not competent to help you with your case.
  As the national authorities are responsible for the courts of the Member States, neither the European Council nor Council of the EU can intervene in the judificial functions or judgments of these courts.
  We are sorry that we cannot be of further assistance. Your sincerely
  /podpis nieczytelny – ZKE/
  Dowod: Council of the European Union, sygn. akt 399, pismo z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 40

 2. Pismo anonimowego autora z Parlamnetu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 41: “Parlament Europejski, Citizens’Enquiry Service A (20130 4796 SM/MD/rf 106851 06.06.2013 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dear Mr Kekus The President of the European Parliamnet (EP), Mr Martin Schulz, has received your message in which you notify him of your intention of conducting a hunger strike and ask him to intercede with the Ombudsman of the Republic of Poland.
  The Citizens’ Enquiry Service of the EP has been asked to reply.
  We inform you that the European Parliament and its President respect the independence of justice in the Member States of the UE. We therefore regret to inform you that the EP and its President are unable to intervene in this matter which is not of their competence and advice you to refer anew, if convenient, to the competent authority of the Republic of Poland. Your sincerely, Citizens’ Enquiry Service European Parliament
  /brak podpisu – ZKE/”
  Dowod: Parlament Europejski, sygn. akt A (2013) 4796 SM/MD/rf, pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. –

Zalacznik 41

 

Nie ma potrzeby tlumaczyc wiernie tresci zacytowanych wyzej pism.

Sa wrecz identyczne.

Ich autorzy:

 1. potwierdzaja wplyw mojego pisma do Adresatow jak wyzej,

 2. potwierdzaja, ze zapoznali sie z zawarta w moim pismie informacja o zamiarze prowadzenia przeze mnie protestu glodowego /hunger strike/ przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. informuja mnie, ze nie moga podjac zadnych dzialan w zgloszonej im przeze mnie sprawie poniewaz:

  1. nie pozwala im na to prawo Unii Europejskiej, w tym „Treaty on European Union and Treaty on the functioning of the European Union”,

  2. szanuja niezaleznosc instytucji wymiaru sprawiedliwosci panstw czlonkowskich UE.

 

Przypomne, ze prosilem Adresatow jak wyzej jedynie o zwrocenie sie z prosba do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Ireny Lipowicz o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie zgloszonej jej przeze mnie sprawy, w zwiazku z zamiarem prowadzenia przeze mnie od 20.05.2013 r. protestu glodowego przed Biurem RPO.

Nie moga …

Wprawdzie sedzia Beata Stoj uwaza mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. a prof. Andrzej Zoll za chorego psychicznie i niezrownowazonego, ale pamiec u mnie nie szwankuje, a i najprostsze fakty jednak potrafie kojarzyc …

Pamietacie zapewne wszyscy Panstwo, Adresaci niniejszego pisma oraz Adresaci jego kopii, ze na krotko przed rozpoczeciem Mistrzostwami Europy w pilce noznej w 2012 r., w maju 2012 r. skazana prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennej, nie bedacej czlonkiem Unii Europejskiej Ukrainy na kare pobytu w zakladzie karnym, byla premier tego kraju Julia Tymoszenko rozpoczela protest glodowy. Ja przypomne, w jaki sposob media relacjonowaly w maju 2012 r. reakcje na jej protest wyzej wymienionych Adresatow mojego pisma z dnia 14 maja 2013 r.:

 1. Wiadomo juz, ze na mecze Euro 2012, ktore odbeda sie na Ukrainie, nie przyjada przedstawiciele rzadow Austrii i Belgii. Z kolei rzad holenderski zapowiedzial, ze je zbojkotuje, o ile sytuacja uwiezionej Julii Tymoszenko nie ulegnie znacznej poprawie. Swoje podroze do naszego wschodniego sasiada odwolali takze przewodniczacy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i przewodniczacy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.” – zrodlo: http://euro2012.onet.pl/turniejfinalowy/final/euro-2012-na-bojkocie-ukrainy-straca-miliony,1,5121829,artykul.html

 2. Szef Komisji Europejskiej Jose Barroso w tym momencie nie zamierza uczestniczyc w wydarzeniach zwiazanych z Euro 2012 na Ukrainie – powiedziala jego rzeczniczka. Kolejny raz powtorzyla, ze KE jest bardzo zaniepokojona sytuacja na Ukrainie. -To jasne, ze w obecnym stanie rzeczy przewodniczacy nie ma w tym momencie zamiaru udac sie na Ukraine ani uczestniczyc w tych wydarzeniach na Ukrainie – powiedziala w poniedzialek jego rzeczniczka Pia Ahrenkilde Hansen, pytana, czy Barroso i inni komisarze wybieraja sie na mecze organizowane w ramach pilkarskich mistrzostw na Ukrainie. Dodala, ze KE bedzie sledzic rozwoj sytuacji. – Mamy nadzieje, ze zobaczymy poprawe sytuacji, ktora nas bardzo, bardzo teraz niepokoi – oswiadczyla. Odeslala do oswiadczenia wiceprzewodniczacej KE oraz szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton, w ktorym krytykowano m.in. selektywnie stosowany system sprawiedliwosci na Ukrainie, zwlaszcza w stosunku do bylej premier Julii Tymoszenko.– zrodlo: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11645143,Barroso_bojkotuje_Euro_na_Ukrainie.html

 3. Komisarz UE nie przyjedzie na otwarcie Euro 2012
  W piatek wyszedl na jaw list komisarz UE ds. sprawiedliwosci Viviane Reding do prezesa UEFA, w ktorym poinformowala ona, ze “ze wzgledow instytucjonalnych” nie pojedzie na mecz otwierajacy Euro 2012 8 czerwca w
  Warszawie. W tym samym liscie wyrazila zaniepokojenie stanem przestrzegania praw czlowieka na Ukrainie, a zwlaszcza “dramatyczna sytuacja” przetrzymywanej w wiezieniu Tymoszenko. – Jestem pewna, ze podziela Pan te same wartosci europejskie co ja w odniesieniu do prawa do sprawiedliwego procesu. Selektywna i stronnicza sprawiedliwosc nie moze byc zaakceptowana – napisala Reding do prezesa UEFA Michela Platiniego. Apeluja o bojkot turnieju”zrodlo:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11645143,Barroso_bojkotuje_Euro_na_Ukrainie.html

 1. Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedzial wloskiemu dziennikowi “Il Messaggero”, ze jesli sprawa uwiezionej bylej premier Ukrainy Julii Tymoszenko nie zostanie rozwiazana do rozpoczecia Euro 2012, nie pojedzie na mecze w tym kraju. “Najpierw jednak zrobie wszystko w mojej mocy, by rozwiazac ten problem” – zapewnil szef PE w opublikowanym w czwartek wywiadzie.” – zrodlo: Rzeczpospolita 3.05.2012 http://www.rp.pl/artykul/869403.html

 2. UE: Van Rompuy krytykuje sposob traktowania Tymoszenko.

Spo­sob, w jaki wla­dze Ukra­iny trak­tu­ja byla pre­mier Ukra­iny Julie Ty­mo­szen­ko, jest “nie do przy­je­cia” – uznal w srode prze­wod­ni­cza­cy Rady Eu­ro­pej­skiej Her­man Van Rom­puy w wy­wia­dzie dla Eu­ro­news. Unia Eu­ro­pej­ska nie pod­pi­sa­la umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Ukra­ina, “gdyz mo­wi­my, ze mo­ze­my ja pod­pi­sac je­dy­nie, gdy wy (Ukra­in­cy) do­sto­su­je­cie sie do na­szych war­to­sci” – pod­kre­slil.

– Premier Ukrainy oglosil, ze przyjedzie do Brukseli, a my powiedzielismy mu, aby “pozostal w domu”. To jasny sygnal z naszej strony, ze Ukraina potrzebuje zmian. Ukraina byla modelem demokratycznym w 2004 roku i powinna do tego wrocic – podkreslil Van Rompuy. Skazanie na siedem lat wiezienia bylej ukrainskiej premier, rywalki prezydenta Wiktora Janukowycza, zdaniem Unii Europejskiej umotywowane politycznie, pogorszylo stosunki na linii UE-Ukraina i stalo sie powodem bojkotu Euro 2012 w tym kraju przez politykow UE.

UE uzaleznia dalsze rokowania ws. planowanego ukladu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unia, od jej podejscia do skazanej bylej szefowej rzadu Julii Tymoszenko.

Rowniez Polska wzmaga presje na Kijow.

Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy podkreslil z naciskiem w wywiadzie telewizyjnym w Brukseli, ze UE “celowo zwleka z ratyfikacja projektu Ukladu oczekujac, ze Ukraina najpierw dostosuje sie ,do unijnych wartosci“.

Van Rompuy powiedzial, ze postepowanie wladz ukrainskich z opozycjonistka jest nie do przyjecia.” – zrodlo: http://www.dw.de/unia-europejska-dystansuje-si%C4%99-od-ukrainy/a-15940017

 

W zacytowanych wyzej odpowiedziach na moja prosbe skierowana do J. Barroso, V. Reding, H. van Rompuya i M. Schulza ich autorzy poinformowali mnie, ze Adresaci mojego pisma nie moga mi udzielic pomocy o jaka ich prosilem w zwiazku z zamiarem prowadzenia protestu glodowego bo nie pozwala im na to prawo europejskie, w tym okreslone w „Treaty on European Union” i „Treaty on the functioning of the European Union” oraz dlatego, ze szanuja niezaleznosc instytucji wymiaru sprawiedliwosci panstw czlonkowskich UE.

Oczywisty zatem wniosek z dzialan w maju 2012 r. – oraz ich obecnie kontynuacji w innej formie – Adresatow niniejszego pisma, J. M. Barroso, V. Reding, H. van Rompuya i M. Schulza, ze Panstwa roszczeniami wobec wladz Ukrainy, w tym stosowanymi wobec nich grozbami i szantazem:

 1. razaco naruszyliscie Panstwo prawo Unii Europejskiej; powinniscie zatem poniesc tego konsekwencje,

 2. okazaliscie Panstwo pogarde, brak szacunku dla instytucji wymiaru sprawiedliwosci Ukrainy.

 

Chyba, ze prawo Unii Europejskiej zezwala Panstwu na ingerencje w decyzje wladz panstw nie bedacych czlonkami UE, kategorycznie zabraniajac takowej w przypadku panstw czlonkowskich. To bylby wszak absurd.

Co sie tyczy sprawy J. Tymoszenko, w ktora zaangazowaliscie sie Panstwo naruszajac prawo Unii Europejskiej oraz sprawy zgloszonej Panstwu przeze mnie, podkreslic nalezy jedna jakze istotna roznice …

Otoz byla premier Ukrainy zostala skazana prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu za dzialalnosc na szkode wlasnego panstwa. Ja natomiast zglosilem Panstwu sprawe grabiezy dokonanej na moja szkode przez funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego /art. 2 Konstytucji RP/, nalezacego do Unii Europejskiej.

W sprawie J. Tymoszenko nieustajaco, tj. takze w dacie zlozenia niniejszego pisma stosujecie Panstwo szantaz, grozicie wladzom Ukrainy, bo uznaliscie skazujacy ja wyrok za … polityczny. Mnie odmowiliscie Panstwo udzielenia pomocy w najprostszej z mozliwych form.

Odmawiajac udzielenia mi pomocy w najprostszej z mozliwych form, powolujecie sie na prawo Unii Europejskiej, grozac, szantazujac wladze Ukrainy – z naruszeniem prawa Unii Europejskiej – powolujecie sie na jakies wartosci europejskie.

Z Panstwa dzialan jeszcze jeden oczywisty wniosek … Panstwo, przedstawiciele najwyzszych wladz Unii Europejskiej wprowadziliscie podzial ludzi na dwie grupy, tj. tych, ktorym udzielacie poparcia, pomocy naruszajac prawo Unii Europejskiej oraz tych, ktorym tej pomocy odmawiacie, powolujac sie na prawo Unii Europejskiej.

Media podawaly w maju 2012 r.: „Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy podkreslil z naciskiem w wywiadzie telewizyjnym w Brukseli, ze UE “celowo zwleka z ratyfikacja projektu Ukladu oczekujac, ze Ukraina najpierw dostosuje sie ,do unijnych wartosci“.

Te Panstwa „unijne wartosci”, to – sami tego dowodzicie – obluda, falsz, zaklamanie, sprzeczna z prawem unijnym ingerencja w decyzje niezawislych wladz suwerennego panstwa.

Mysle, ze mniej byscie sie – oraz wartosci Unii Europejskiej – Panstwo skompromitowali, gdybyscie mi odpowiedzieli na prosbe, ktora do Was skierowalem w maju 2013 r., po prostu … „Nie zawracaj pan glowy panie Kekus pana protestem glodowym. Mamy na glowach Ukraine”.

Premier Donald Tusk, propagator w Polsce „polityki milosci” – poki co sam Donald Tusk stosuje ja wobec przedstawicieli jednej tylko rasy, tj. Zydow – wymyslil, ze nas, Polakow, bedzie penalizowal – tj. wsadzal na dwa lata do wiezienia – za wymyslona przez niego tzw. „mowe nienawisci”.

Na razie penalizuja u nas za slowa prawdy, a okrutny blazen Donald Tusk chroni w opisany wyzej sposob amoralna dzicz o rozbuchanych ego. I po co ludzie narazali zycie i zdrowie w walce z komuna?

Gdyby ta Donalda Tuska „mowa nienawisci” tez miala byc zgodna z prawem Unii Europejskiej, z jej wartosciami, na w razie czego, dosc majac problemow z prokuratorami i sedziami w Polsce – szczegolnie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wielce im oddana – uprzejmie informuje, ze ja Panstwa, J. M. Barroso, V. Reding, H. van Rompuya i M. Schulza, po tym, jak mnie potraktowaliscie jakze odmiennie niz Julie Tymoszenko, nie nienawidze. Ja Panstwa, tak samo, jak Panstwo mnie – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pierdole, znaczy lekcewaze18.

Mam tez dla Panstwa taka oto propozycje … Skoro nawet prawa Unii Europejskiej nie szanujecie i protest glodowy przestepcy skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu skutkuje stosowaniem przez Panstwa grozb i szantazu obronie skazanej, a lekcewazycieprotest glodowy ofiary grabiezy niezawislego sadu bo Wam prawo Unii Europejskiej nie pozwala, to nie – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pierdolcie19 o wartosciach.

Panie van Rompuy, skoro prawo Unii Europejskiej pozwala Panu stosowac szantaz wobec wladz suwerennego panstwa, celem wyciagniecia z wiezienia obywatelki skazanej wyrokiem niezawislego sadu tego panstwa i powolywac sie przy tym na „unijne wartosci”, a mnie Pan informuje: „As the national authorities are responsible for the courts of the Member States, neither the European Council nor Council of the EU can intervene in the judificial functions or judgments of these courts. We are sorry that we cannot be of further assistance.”, niech Pan juz nigdy nie – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”pierdoli, tj. nie plecie bzdur o Pana, jako urzednika Unii, wartosciach.

Bo robi Pan z siebie takiego samego blazna, jak tez bajdurzacy o wartosciach i zasadach, jakie wpoila mu matka, a gdy trzeba pokazac, na czym polegaja, to … korespondujacy z samym soba okrutny blazen, a niedlugo Pana kolega w najwyzszych wladzach Unii, Donald Tusk.

Od obludnikow w Polsce rozni Pana, Panie van Rompuy, tylko – i wylacznie! – kwota wynagrodzenia pobieranego za prace w … sluzbie publicznej. Panu za Pana bla, bla, bla w Brukseli o wartosciach wiecej placa niz krasomowcom z Warszawy.

Bajdurzenie o wartosciach, to zachowanie typowe dla niektorych Zydow w Polsce, z ktorymi zetknal mnie los i ktorzy – cwaniaki – kazda, najwieksza nawet popelniana przez nich niegodziwosc uzasadniaja/usprawiedliwiaja jakims celem nadrzednym, dobrem ogolnym a nawet dobrem krzywdzonej przez nich osoby – Zyd ortodoks radykalny prof. Andrzej Zoll, ktory jako Rzecznik Praw Obywatelskich pozbawial przez kilka lat mojego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, a mnie uczynil przestepca, przy kazdej po temu okazji informuje prokuratorow i sedziow, ze jego, jako RPO podwladna, Grazyna Rdzanek-Piwowar rekomendowala mi w 2002 r., zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym /patrz: str. 22/ dla … mojego dobra.

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci pragne wyjasnic, ze nie mam Panstwu za zle, ze udzielacie pomocy Julii Tymoszenko i ze powolujecie sie przy tym na prawa czlowieka. Byc moze rzeczywiscie ja skrzywdzono.

Ciut mi tylko przykro, ze we mnie nie dostrzegliscie, europejczycy, czlowieka. Tylko ciut, bo … juz mnie Rzecznicy Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Zyd prof. Andrzej Zoll i Zydowka Irena Lipowicz i reszta ferajny w Polsce do tego przyzwyczaili, ze ludzie dziela sie na tych, ktorzy moga korzystac z praw czlowieka i reszte, czyli bydlo.

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn dorecze je Ambasadorowi Ukrainy w Polsce Ekscelencji prof. Markijanowi Malskyj’emu. Przy Panstwa zachowaniu, Panstwa „szacunku” dla prawa Unii Europejskiej i dla praw czlowieka, wladze Ukrainy nie maja z cala pewnoscia powodow do kompleksow. Jakbyscie Panstwo czesto i glosno nie mowili o „Waszych wartosciach”, wartosciach Unii Europejskiej, w moim przypadku, poinformowani przeze mnie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego, dowiedliscie, ze w rzeczywistosci macie je Panstwo – J. M. Barroso, V. Reding, H. van Rompuy i M. Schulz – tak samo, jak Donald Tusk w Polsce, w – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – dupie; „miec w dupie”: «lekcewazyc kogos»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005, s. 165.

Ja juz wiem – dzieki Panstwu – na czym polega zastosowanie w praktyce „wartosci Unii Europejskiej”. Wiem tez, ze akces do Panstwa grona wcale nie oznacza wejscia na salony. Byc moze na … salon.

Nie wiem jak w „Europie” – zanim mnie ferajna dopadla bywalem, ale wsrod ludzi, ktorzy zamiast mowic o wartosciach, postepuja w zgodzie z nimi – ale w Polsce to wyjatkowo kiepskie towarzystwo.

 

xxx

 

W maju 2012 r. media informowaly: „UE uzaleznia dalsze rokowania ws. planowanego ukladu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unia, od jej podejscia do skazanej bylej szefowej rzadu Julii Tymoszenko. Rowniez Polska wzmaga presje na Kijow.”

zrodlo: http://www.dw.de/unia-europejska-dystansuje-si%C4%99-od-ukrainy/a-15940017

Rzeczywiscie, w sprawe zaangazowal sie nawet sam prezydent Bronislaw Komorowski, apelujac do wladz Ukrainy o zmiane … anachronicznego prawa. To go deputowany W. Olijnyk pouczyl:

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji. Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne. (…)

Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.”

Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

 

To hanba. Obywatel Ukrainy lepiej zna polskie prawo niz … obnoszacy sie z jego nieznajomoscia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wie, ze art. 231 § 1 ustawy Kodeks karny stanowi: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 

Co charakterystyczne dla prezydenta B. Komorowskiego to, ze gdy go Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj poinformowal pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. o prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed Prokuratura Generalna – slusznym jak sie okazalo – protescie glodowym i prosil go o interwencje, informujac, ze od kilku dni gloduje, a noce spedzam w spiworze, prezydent nie wykazal najmniejszego zainteresowania sprawa.

W taki sam sposob zachowal sie wtedy owczesny Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego – a zatem „Europejczyk pelna geba” – Jerzy Buzek. Poinformowany przeze mnie z wyprzedzeniem o moim zamiarze prowadzenia w.w. protestu, polecil swoim podwladnym z Parlamentu Europejskiego poinformowac mnie, ze to nie jego sprawa.

Gdy natomiast 23 protest glodowy prowadzil Kubanczyk Guillermo Farinas, ten sam Przewodniczacy Buzek skierowal w Dzien Praw Czlowieka list do prezydenta Kuby Raula Castro informujac go, ze G. Farinas „daje swiadectwo odwagi w obronie praw czlowieka i wolnosci slowa.”

Skoro moj, skazanego nieslusznym wyrokiem za slowa, protest glodowy okazal sie sluszny, to tez dalem swiadectwo odwagi i … znajomosci prawa.

Poradzilem sobie bez pomocy obludnego Zyda, „europejczyka” Buzka.

 

Wracajac wszak do prezydenta „wszystkich (?) Polakow” …

Skory do zmieniania „anachronicznego prawa” – czyli takiego samego, jak obowiazuje w Polsce – na Ukrainie, w celu ochrony interesu obywatelki Ukrainy, J. Tymoszenko, mnie odmowil prezydent B. Komorowski, gdy go w 2010 r. prosilem by mnie ulaskawil od wyroku sedziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.

Dwa lata pozniej, w sierpniu 2012 r. w takiej samej sprawie, tj. o znieslawienie, zastosowal prawo laski wobec znanego dziennikarza Jerzego Jachowicza skazanego za znieslawienie oficera SB.

A przeciez szef tzw. komitetu honorowego B. Komorowskiego W. Bartoszewski tak nam go w 2010 r. rekomendowal na prezydenta:

 

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.”
Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

 

Przekazane przeze mnie prezydentowi B. Komorowskiemu informacje, ze mam troje dzieci na utrzymaniu, ze mnie skazano za czyny, ktorych nie popelnilem i ktore … nawet nie sa przestepstwami, oraz ze jako skazanego nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca, nie przekonaly ojca pieciorga dzieci.

Okazuje sie, ze w Polsce z laski prezydenta predzej moze skorzystac gangster i morderca niz skazana za slowa ofiara pomylki prokuratora i sedziego. Przypomne, ze:

 1. prezydent Lech Walesa ulaskawil dwoch gangsterow o pseudonimach „Slowik” i „Ali”,

 2. prezydent Aleksander Kwasniewski w trybie nadzwyczajnym ulaskawil sprawce brutalnego morderstwa – zakatowal tepym narzedziem staruszke i podpalil cialo – Piotra Filipczynskiego.

 

Prezydent B. Komorowski mnie nie ulaskawil.

Ulaskawil za to red. J. Jachowicza /nie mam tego oczywiscie za zle red. J. Jachowiczowi, wspominam o tym by pokazac, co soba prezentuje Bronislaw Komorowski jako „prezydent wszystkich Polakow”/.

Bo mu to poprawilo wizerunek i przysporzylo sympatykow, w tym w mediach.

Pokazal sie jako obronca praw czlowieka i wolnosci slowa.

Gdyby ulaskawil mnie, narobilby sobie wrogow.

Bez niego tez sobie poradze z funkcjonariuszami publicznymi demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej.

Nawiasem mowiac premier i prezydent doskonale sie dobrali … Bronislaw Komorowski bezustannie powtarza, ze jest fajnie, a Donald Tusk, ze bedzie jeszcze lepiej.

D. Tuskowi z pewnoscia. Niedlugo doszlusuje do autorytetow Unii Europejskiej.

 

Szanowni Panstwo,

 

Powyzej opisalem kto, z jakich przyczyn i w jaki sposob uczynil mnie przestepca, na ile obywatel skazany nieslusznym wyrokiem liczyc moze na pomoc wladz Rzeczypospolitej Polskiej – tzn. nie moze, bo Donald Tusk robi z siebie blazna, prezydent, ojciec pieciorga dzieci, chroni interesu degeneratow naruszajacych prawa chorego dziecka, a potem niszczacych jego ojca, a Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, jakby na liscie plac u sedziow degeneratow i takiego samego jak oni Andrzeja Zolla – jak niespojni w ich dzialaniach sa przedstawiciele najwyzszych wladz Unii Europejskiej oraz w jaki sposob sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie czwarty rok za czyny, za ktore raz juz bylem skazany, a skazujacy mnie wyrok jej kolegi z pracy zostal uchylony z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego, ktory go wydal.

Z powodu prowadzenia postepowania przez sedzie Beate Stoj ogromna szansa dla mnie byloby uczciwe zachowanie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk i skierowanie przez nia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przypisala mi jej w 2006 r. jako Zastepcy Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury podwladna prokurator Radoslawa Ridan.

Poniewaz jednak prokurator Krystyna Kowalczyk nadzorowala w 2006 r. postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan, nie chce sie przyznac – mimo ze jest nieskazitelnego charakteru bo w Polsce prokuratorem moze zostac tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru20 – do niedopelnienia wtedy okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora pelniacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym.

Co wiecej, usztywnia stanowisko.

O ile jeszcze sporzadzonym osobiscie w dniu 11 czerwca 2013 r. pismem poinformowala mnie, ze: „(…) wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego.”, to potem radykalnie usztywnila stanowisko i jej Zastepca, prokurator Edyta Fraczek-Padol wyjasnila mi pismem z dnia 11 grudnia 2013 r., ze – Zalacznik 42: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, zestanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty

Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 r. – Zalacznik 42

 

Adresat kopii niniejszego pisma, Prokurator Generalny Andrzej Seremet powinien sie zastanowic, czy ktos sie kiedys nie pomylil i czlonkinie najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod prokurator Krystyna Kowalczyk i prokurator Edyta Fraczek-Padol rzeczywiscie sa nieskazitelnego charakteru.

Nie chca przeciez nie chca sie przyznac do tego, co nie tylko Prokurator Generalny poswiadczyl juz ponad 2 lata temu, tj. w kasacji z dnia 22.11.2011 r. /Zalacznik 5/, ale nawet sedzia B. Stoj w postanowieniu sprzed roku, tj. z dnia 11.12.2012 r., tj. ze – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 

W osmym po wydaniu przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. roku scigania mnie za przypisane mi przez nia czyny, przy opisanej wyzej postawie sedzi Beacie Stoj, nie pozostaje mi zatem nic innego, jak po raz kolejny zaprotestowac przeciwko sciganiu mnie na podstawie dowodow … braku mojej winy.

Pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. poinformowalem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk, ze w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 stawie sie w kierowanej przez nia Prokuraturze po odbior kopii wniosku Prokuratora Rejonowego do Sadu Rejonowego w Krakowie do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., a jesli takowej nie otrzymam rozpoczne prowadzony w Prokuraturze protest glodowy.

W Prokuraturze, a nie na dworze, bo jest zimno i nie chce, tj. nie moge narazac zdrowia z powodu w 2006 r. niedopelnienia przez prokurator R. Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze i przez prokuratorow Lidie Jaryczkowska, Piotra Kosmatego, Krystyne Kowalczyk i Edyte Kusnierz obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym, a obecnie uporu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk i niecheci przyznania sie do pomylki w 2006 r.

 

Jak wiedza Adresaci niniejszego pisma i jego kopii Polacy, a byc moze zdziwia sie obywatele innych panstw, w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej taki panuje – kontynuacja z okresu „komuny” – zwyczaj, ze gdy zatrudnionemu w nim funkcjonariuszowi publicznemu udowodnic fachowa i/lub etyczna niekompetencje, to on obywatela, ktory mu jej/ich dowiedzie, kieruje na badania psychiatryczne lub na obserwacje do szpitala psychiatrycznego.

Pragne zatem poinformowac Adresatke kopii niniejszego pisma, prokurator Krystyne Kowalczyk, jej przelozonych oraz przedstawicieli innych wladz Rzeczypospolitej Polskiej, ze nie straszne mi ewentualne, w zwiazku z moim protestem umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Raz juz wnim bylem, zupelnie niedawno, bo w listopadzie 2011 r., a kilkudniowy pobyt zorganizowala mi Zydowka oszustka, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzata Kolakowska.

Zaczelo sie od tego, ze mnie w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucil z pracy w ING Banku Slaskim S.A. Prezes Zarzadu, Zyd Brunon Bartkiewicz. W Banku bylem zatrudniony od dnia … 2 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

Jako przyczyne wyrzucenia mnie z pracy podano sporzadzony przeciwko mnie w dniu 12.06.2006 r. przez prokurator R. Ridan akt oskarzenia.

Wyjasniono mi, ze zasady rekrutacji ING Banku Slaskiego S.A. i jego polityka Compliance nie zezwalaja na zatrudnienie osoby, ktora chocby w najmniejszym stopniu naruszyla normy prawne.

A przeciez akt oskarzenia nie jest dowodem naruszenia przez oskarzonego prawa. Zydzi z sekty autorytetow roznej masci dzialaja jednak w Polsce stadnie i jak juz sobie znajda ofiare nie-Zyda, to go stadnie niszcza.

Co w moim przypadku wrecz groteskowe, to z pracy wyrzucil mnie Brunon Bartkiewicz, ktory czy to swiadomie, tj. z powodu moralnej niekompetencji, czy tez z powodu fachowej ignorancji, byl autorem najwiekszego skandalu w historii bankowosci w Polsce. Jego ofiara padlo … 800.000 drobnych akcjonariuszy Banku Slaskiego. Krocie zarobily jego wladze – w tym byc moze sam sprawca skandalu, skutkujacego m.in. powolaniem sejmowej komisji sledczej – i Brunon Bartkiewicz zostal Prezesem Zarzadu Banku21.

Wyrzucenie mnie z pracy przez B. Bartkiewicza bylo dranstwem. Kilka tygodni przed rozpoczeciem przeze mnie pracy Zarzad Banku wiedzial o w.w. akcie oskarzenia. Kilka dni przed rozpoczeciem przeze mnie pracy, prowadzaca moja rekrutacje Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. poinformowala mnie, ze akt oskarzenia przeciwko mnie nie bedzie mial zadnego wplywu na ocene wynikow mojej pracy.

Zarzad Banku mogl mnie wtedy poinformowac o zasadach rekrutacji i polityce Compliance. Zachowalbym szanse powrotu do Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie od listopada 2002 r. pracowalem na stanowisku dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami, w tym miedzy innymi bylem liderem jednego z najwiekszych projektow realizowanych z sukcesem przez Bank, tj. oszczednosci kosztow operacyjnych.

Brunon Bartkiewicz wiedzial, ze mam dzieci, ze wyrzucajac mnie z pracy w atmosferze skandalu – zwolniono mnie ze swiadczenia pracy, nakazano natychmiast opuscic Bank – nie tylko niszczy mi kariere zawodowa, ale i rujnuje opinie na rynku pracy. Kilka lat pozniej prezyl sie, w sposob typowy dla jego srodowiska, przed czytelnikami gazety guru sekty autorytetow „roznej masci”:

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie:

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

Ja i moja rodzina doswiadczamy od 2006 r. „porzadnosci” Brunona Bartkiewicza i jego wrogosci wobec ludzi, ktorych nie lubi.

 

Poniewaz B. Bartkiewicz zniszczyl mi kariere zawodowa, a z nia zycie, a zastepy prokuratorow i sedziow chronia od lat interesu tego „porzadnego czlowieka” i ING Banku Slaskiego S.A., pismem z dnia 22 listopada 2011 r. skierowanym do jego nastepczyni na stanowisku Prezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej zlozylem: „I. Wniosek o spotkanie ze mna Prezesa ING Banku Slaskiego S.A. lub upowaznionej przez Pania Prezes osoby w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 15:00 celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze z powodu bezprawnego i bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2011 r., tj. w trzecim dniu roboczym po jej rozpoczeciu przeze mnie w dniu 2 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.”

Zanim stawilem sie w dniu 24.11.2011 r. w siedzibie Biura Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, kopie w.w. pisma z dnia 22.11.2011 r. doreczylem przedstawicielom najwyzszych wladz Polski i mediow.

W Banku czekala mnie niespodzianka …

Zydowka oszustka Malgorzata Kolakowska oszukala Policje i Pogotowie Ratunkowe informujac je, ze ja ja poinformowalem, ze zamierzam dokonac w dniu 24.11.2011 r. w siedzibie Biura Zarzadu kierowanego przez nia Banku samobojstwa przez samopodpalenie i gdy stawilem sie zgodnie z zapowiedzia, czekala tam juz na mnie Policja, zaraz potem przyjechalo Pogotowie Ratunkowe i mimo ze poinformowalem policjantow i zaloge pogotowia, ze nie zamierzam sobie wyrzadzic krzywdy – przeszukujacy mnie policjant nie znalazl przy mnie zadnych narzedzi, ktorymi moglbym ja sobie wyrzadzic – pogotowie, w eskorcie Policji odwiozlo mnie do Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Policjanci poinformowali lekarza z Izby Przyjec, ze zawiadomiono ich o tym, ze ja poinformowalem Prezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ze zamierzam dokonac Banku samopodpalenia – Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie prowadzila potem z tego powodu postepowanie – a lekarz prowadzacy ze mna wywiad pouczyla mnie, ze jesli nie zgodze sie poddac obserwacji w Szpitalu bede w nim trzymany minimum 10 dni, a jesli sie zgodze, kilka dni. Wyrazilem zatem zgode i przebywalem na obserwacji do dnia 29 listopada 2011 r. Poddalem sie badaniom psychiatrycznym, ktorych wyniki prezentuje Zalacznik 43:

Dowod: Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nr Ks.Gl. 4283/11/09, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Z. Kekusia z dnia 25.11.2011 r. – Zalacznik 43

 

Psycholog kliniczny Szpitala, Patrycja Ostaszewska, ktora prezentowala mi w.w. wyniki poinformowala mnie, ze sa doskonale. W formularzu „Profil Skal Podstawowych – MMPI-2” podano – Zalacznik 43:

L – 46

F – 41

K – 68

1 Hp – 58

2 D – 43

3 HG – 57

4 Pd – 56

5 Mg – 37

6 Pa – 67

7 Pt – 56

8 Sc – 51

9 Ma – 50

0 Si – 40

Dowod: Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nr Ks.Gl. 4283/11/09, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Z. Kekusia z dnia 25.11.2011 r. – Zalacznik 43

Co charakterystyczne, wynikow badan nie wydano mi, gdy mnie w dniu 29.11.2011 r. wypisano ze Szpitala, a potem takze odmowiono mi ich doreczenia. Zebym je wreszcie otrzymal, w marcu 2012 r. potrzebna byla interwencja – na moj wniosek – Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego Adama Struzika u Dyrektora Szpitala Andrzeja Mazura i musialem osobiscie udac sie po nie, ponoszac tego dodatkowe koszty, z Krakowa, do Szpitala.

 

Przedstawiam wyniki moich badan psychiatrycznych z listopada 2011 r. oraz zalaczam kopie prezentujacego je formularza „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” /Zalacznik 43/na wypadek, gdyby prokurator Krystyna Kowalczyk postanowila umiescic mnie z powodu zapowiedzianego przeze mnie protestu w szpitalu psychiatrycznym celem poddania mnie tam obserwacji.

Uwazam, ze nie ma takiej potrzeby. Jak wspomnialem, z podanych wyzej przyczyn w okresie od dnia 24.11 do 29.11.2011 r. bylem poddany obserwacji w Samodzielnym Wojewodzkim Zespole Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, a po jej zakonczeniu lekarz sprawujaca nade mna opieke podala w sporzadzonej przez nia na podstawie obserwacji epikryzie: „Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie /adres – ZKE/ Nr Ks.Gl. 4283/11/09 Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego Imie i nazwisko: Zbigniew Kekus (…) Data przyjecia: 24.11.2011 r. Data wypisu: 29:11.2011 r. Epikryza: 53-letni pacjent dotychczas nieleczony psychiatrycznie. W dniu przyjecia bez zaburzen swiadomosci, prawidlowo zorientowany, tok myslenia spojny, nastroj wyrownany, ewidentnych tresci urojeniowych nie wypowiadal, relacjonowal poczucie krzywdy. W oddziale spokojny, dostosowany w zachowaniu, nie obserwowano objawow psychotycznych, (…) Z oddzialu wypisany w stanie ogolnym dobrym, w wyrownanym nastroju i napedzie, bez mysli i tendencji „S”.

Agnieszka Mioduchowska lekarz specjalista psychiatra (1454450) dr nauk med. Lekarz specjalista psychiatra Szymon Niemcewicz

Dowod: Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nr Ks.Gl. 4283/11/09 Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego, epikryza sporzadzona w dniu 29 listopada 2011 r. przez lekarza specjaliste psychiatre Agnieszke Mioduchowska

 

W taki sam sposob, jak przed dwoma laty – spokojny, dostosowany w zachowaniu – bede sie zachowywal umieszczony ewentualnie szpitalu psychiatrycznym przez prokurator Krystyne Kowalczyk.

Z podanych wyzej powodow, prowadzil bede tylko protest glodowy, tj. nie bede tylko jadl, ani pil.

Z powodu zagadkowych, w budzacych watpliwosci okolicznosciach samobojstw w ostatnim okresie, informuje, ze ja takowego z cala pewnoscia nie popelnie.

Jak wspomnialem mam troje dzieci.

 

Pragne zauwazyc, ze ja juz niczego i nikomu nie musze udowadniac.

Mam 55 lat.

W 1982 r. ukonczylem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie /obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/ – Zalacznik 44:

Dowod: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom Z. Kekusia ukonczenia studiow, z dnia 8 wrzesnia 1982 r. – Zalacznik 44

 

Wladze Uczelni zaproponowaly mi podjecie pracy na stanowisku asystenta.

Pracowalem na Akademii do 1992 r. W tym czasie prowadzilem zajecia dydaktyczne ze studentami, bylem uczestnikiem zespolow prowadzacych prace badawcze i rozwojowe, otrzymalem kilka indywidualnych nagrod Rektora AE za osiagniecia w dziedzinie naukowej, obronilem z wyroznieniem praca doktorska i uzyskalem tytul doktora nauk ekonomicznych. – Zalacznik 45:

Dowod: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, sygn. 5/92, Dyplom uzyskania tytulu doktora nauk ekonomicznych, z

dnia 8 stycznia 1993 r. – Zalacznik 45

 

W 1992 r. zrezygnowalem – z przyczyn finansowych, niepracujaca zona, dwoje dzieci – z pracy na Akademii Ekonomicznej i od tego czasu pracowalem na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych oraz w centrali PLL LOT w Warszawie na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury22.

Zarzadzalem zespolami liczacymi setki pracownikow i budzetami o wartosci miliardow zlotych.

Nie musze sie wstydzic moich z tego okresu osiagniec zawodowych, ani relacji, jakie mialem z podwladnymi i przelozonymi. W 2006 roku rynek pracy wycenial moja „wartosc” na 35.000,00 zl wynagrodzenia miesiecznego bruttoZalacznik 46:

Dowod: ING Bank Slaski S.A., Zaswiadczenie platnika skladek z dnia 12 lutego 2007 r. – Zalacznik 46

 

Tego – miedzy innymi, bo takze wielu innych korzysci majacych wymiar finansowy – pozbawila mnie i moja rodzine „profesjonalistka” prokurator Radoslawa Ridan, ktora sama przyznala, ze: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Ona potem awansowala na prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie.

xxx

 

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci pragne wyjasnic, ze nie jestem rasista, w tym antysemita – chociaz po moich osobistych doswiadczeniach z Zydami, jak, miedzy innymi, polonofob Donald Tusk i jego pupil Andrzej Zoll, sedziami zlodziejkami SSO Teresa Dyrga i SSO Barbara Baran, lajdakiem kreujacym sie w „Gazecie Wyborczej” na porzadnego czlowieka Brunonem Bartkiewiczem i oszustka Malgorzata Kolakowska – coraz lepiej rozumiem takowych – ani ksenofobem.

Niektorzy Zydzi w Polsce taki maja zwyczaj, ze nie-Zyda Polaka, ktory dowiedzie im, ze nie sa az tak doskonali, jak im podpowiada ich rozsadzajace ich ego nazywaja antysemita, a tego, ktory krytykuje Zydow obcokrajowcow ksenofobem. Gdy juz w taki sposob spozycjonuja swojego przeciwnika jest im latwiej prowadzic dyskusje o – na przyklad – tolerancji.

Nie jestem ksenofobem. W latach 1992 – 2008 pracowalem na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w firmach: Coca-Cola Polska Sp. z o.o., Nestle Polska Sp. z o.o., Ahold – Alkauff Polska Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A /nalezal wtedy do Allied Irish Bank/, DTZ Polska Sp. z o.o.

Wspolpracowalem z lacznie dziesiatkami Holendrow, Niemcow, Irlandczykow oraz obywateli innych panstw.

Nie jestem tez antysemita.

Jednym z moich bezposrednich przelozonych byl przez 4 lata Zyd. W sporzadzanych na koniec roku ocenach wynikow pisal o mnie, ze jestem jego osoba zaufania – rzetelnie wykonywalem zadania, ktore mi zlecal. Gdy zmienialem pracodawce, chcial mnie pozbawic kwoty 100.000,00 zl. Ostatecznie pozbawil mnie tylko 40.000,00 zl, zgodzilem sie, bo mi wpojono, ze zawsze trzeba sie rozstawac w zgodzie. Gdy go – zarabiajacego kilka milionow zlotych rocznie – potem, gdy juz od kilku lat nie pracowalem prosilem, zeby mi pozyczyl 2.000,00 zl, powiedzial mi „czesc Zbyszek” i nie odbieral ode mnie telefonow.

Nie jestem i nigdy nie bede rasista, w tym antysemita.

Twierdze wszak, ze niektorzy ortodoksyjni Zydzi polonofobi za nic maja obowiazujace w Polsce prawo, a Polakow za bydlo i wykorzystuja sprawowane przez nich urzedy w celach prywatnych, tj. w celach realizacji i ochrony interesow ich srodowiska. Gdy im wejsc w droge, niszcza przeciwnika bez skrupulow, wykorzystujac zmajoryzowane przez nich instytucje wymiaru sprawiedliwosci.

 

Wyniki moich badan psychiatrycznych z listopada 2011 r. – patrz: str. 39 oraz Zalacznik 43 – poswiadczaja, ze wbrew stanowisku wielce osobliwie zachowujacej sie sedzi B. Stoj, nie jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. ani niezrownowazony, jak mnie z kolei prezentuje raz za razem ujawniajacy ogromna – najdelikatniej rzecz ujmujac – niespojnosc pomiedzy publicznie rozpowszechniana przez niego teoria prawa karnego oraz jego dzialaniami w celu uczynienia mnie przestepca, bozyszcze prokuratorow i sedziow, pupil Donalda Tuska i beneficjent jego „polityki milosci” prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Jestem tylko asertywny. „Asertywnosc” to – wedlug jednej z jej definicji – «lagodna pewnosc siebie».

Znam prawo – Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokurator Generalny A. Seremet i Sad Najwyzszy dowiedli, ze lepiej niz kilku Prokuratorow Generalnych, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz i liczny funkcjonariuszowsk plankton, ktory tylko po to jest, zeby chronic interesy swoich – i cierpliwie czekam na … uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, za ktore jestem scigany z powodu pomylki prokurator R. Ridan w 2006 roku.

 

Byc moze purysci jezykowi maja mi za zle, ze posluguje sie wulgaryzmami. Nauczylem sie ich w dziecinstwie. Ja tez wychowywalem sie na podworku. „Tez”, bo jak Bronislaw Komorowski, ktory w taki sposob wzywal J. Kaczynskiego do „pojedynku” w 2010 r.”

Jeden na jeden, honorowo! Taka debate proponuje marszalek Sejmu Jaroslawowi Kaczynskiemu (61 l.)

U mnie na podworku to sie nazywalo solowka – tlumaczy Bronislaw Komorowski (58 l.) w wywiadzie dla Faktu.”

Zrodlo: Bronislaw Komorowski w wywiadzie dla Faktu: „Wzywam prezesa PiS na solowke”; „Fakt”, 11 czerwca 2010r., s. 1

 

Co Bronislaw Komorowski wie o honorze … ?

Mnie innych niz jemu zasady wpoilo moje podworko w robotniczej dzielnicy Krakowa Podgorze.

Chlopaki, dziewczyny, biedni, bogaci, dzieci „ortodoksyjnych” katolikow i czlonkow Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bylismy, jak „jeden maz”, razem bawilismy sie, potem razem palilismy papierosy, bywalo pili piwo i przeklinali. Ale najsilniejsi zawsze bronili slabszych gdy ich krzywdzono, bez wzgledu na to, z jakich pochodzili rodzin. Taki byl kodeks honorowy mojego podworka.

A co ze swojego wyniosl Bronislaw Komorowski …?
To przede wszystkim, ze jako prezydent 38 milionow Polakow, zachowuje sie jak szef gminy wyznaniowej zydowskiej i tylko czlonkow tego srodowiska – jego jednej, uwazam groznej dla Polski i Polakow, frakcji, „sekty” Aarona Szechtera – broni interesu.

 

Co do wulgaryzmow …

Przez ponad 50 lat uwazalem, ze poslugiwanie sie nimi to chamstwo i … nie zeby ogole, ale wielce wstrzemiezliwie z nich korzystalem, szczegolnie w sytuacjach publicznych.

Az tu nagle, w 52 roku zycia dowiedzialem sie, ze wulgaryzmy nie tylko sa – co jest faktem – doskonalym instrumentem opisu swiata, ale ze poslugiwanie sie nimi oznacza przynaleznosc do prawdziwej inteligencji, bo … „Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – patrz: str. 24, przypis 11.

Od tego czasu, chcac do tej prawdziwej, tej „kurwa inteligencji” zaczalem troche smielej.

I tylko wtedy, gdy pragne doskonale opisac swiat.

Chamstwa zatem tez nikt mi nie moze zarzucic, a jesli nawet, to przy tym, w jaki sposob zachowuja sie – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyny, ktorych traktowanie od lat moich dzieci i mnie opisuje ostatnio poslugujac sie wulgaryzmami, ewentualny zarzut chamstwa to … „pikus”.

Wszystkim nabzdyczonym – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynom, w sluzbie publicznej przypomne nauczanie prof. Andrzeja Zolla: „Gdy sprawca znieslawienia wypelni standard starannosci i rzetelnosci przy zbieraniu informacji oraz ustalaniu ich prawdziwosci, nie ponosi odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 212 k.k. Nawet wtedy, gdy podnoszone lub rozglaszane zarzuty okaza sie nieprawdziwe. Jesli natomiast blad sprawcy znieslawienia byl nieusprawiedliwiony, to – zgodnie z art. 29 in fine k.k. – sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary.”

Przedstawiony poglad prawny zasluguje na aprobate.

W ocenie Trybunalu /Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […] jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…) Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie przyjecie szerokich granic krytyki.

Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Niestety i w tym przypadku ten – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyn, w tym zwyrodnialec, tuman msciwy, zalosny, bezwstydny, pozbawiony ambicji i honoru tchorz, beneficjent uslug swiadczonych mu – i jego malzonce oszustce adw. Wieslawie Zoll – z naruszeniem prawa przez prokuratorow i sedziow, pupil i protegowany Donalda Tuska, nie wzial zadnej lekcji z gloszonej przez siebie samego teorii prawa karnego.

I zniszczywszy zycie mnie i mojej rodzinie jojczy, labiedzi, uzala sie nad soba. Cierpi.

Jakby o przodkach tego poniemieckiego Zyda nie pisal biograf jego dziadka, K. Pol, ze: „Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.”, taka postawa nie ma nic wspolnego z wlasciwymi Polakom szlachetnoscia, mestwem i odwaga, a takze z inteligencja, o ktorej tak lubi mowic prof. dr hab. Andrzej Zoll.

 

Szanowni Panstwo,

 

Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma zalacze do niego kopie kilku tylko dokumentow, na ktore sie w nim powolalem. Zeskanowane wersje wszystkich zostaly umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

Przepraszam za bardzo obszerne pismo. Opisalem w nim wszak kilkanascie lat zycia organizowanego mi przez nizszej rangi funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, za wiedza, przyzwoleniem i pod ochrona tegoz panstwa funkcjonariuszy najwyzszej rangi, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Zabawne w historii ostatnich ponad 7 lat mojego zycia jest to, ze w czerwcu 2006 r. pomylila sie prokurator Radoslawa Ridan wnoszac oskarzenie przeciwko mnie i od tego czasu jej interesu chronilo lacznie … kilkadziesiecioro sedziow, prokuratorow, radcow, specjalistow, glownych specjalistow, a nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

Groteskowe z kolei jest to, ze z tego powodu, iz w 2006 roku pomylila sie prokurator Radoslawa Ridan i oskarzyla mnie o czyny, ktore w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. popelnily inne niz ja osoby, dzisiaj – tj. w dacie zlozenia niniejszego pisma – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj nie tylko sciga mnie po raz drugi za te czyny, ale kieruje mnie na badania psychiatryczne, wydajac Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia na nie.

Gdyby nie pomylila sie zyczliwa ferajnie z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz najpewniej najbardziej zdemoralizowanemu prawniczemu malzenstwu w Polsce, Wieslawie i Andrzejowi Zollom prokurator Radoslawa Ridan, dzisiaj mialbym kilka milionow zlotych oszczednosci, jakze inne byloby zycie moich dzieci, matki.

A tak … od jednej wizyty policjantow poszukujacych mnie na polecenie sedzi Beaty Stoj do nastepnej, a kazdy dzwonek do drzwi to moze byc wlasnie ta nastepna.

Realia rezyserowane przez sponsorowane z budzetu panstwa funkcjonariuszki publiczne demokratycznego panstwa prawnego, prokurator Radoslawe Ridan i sedzie Beate Stoj przerosly fikcje literacka Franza Kafki.

 

xxx

 

Ostatnio ZUS doreczyl mi informacje, ze moja hipotetyczna emerytura wynosic bedzie … 794,54 zl. Od pieciu lat przeciez – z podanych wyzej przyczyn – nie pracuje.

Warto bylo uczyc sie, a potem uczciwie pracowac …

A prokurator Radoslawa Ridan juz, od dawna, prokuratorem Prokuratury Okregowej w Krakowie.

Dawno po awansie takze kazdy z prokuratorow, ktorzy przed laty jako czlonkowie kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod nadzorowali prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie. Przypomne: Lidia Jaryczkowska /teraz Prokurator Okregowy w Krakowie/, Piotr Kosmaty /teraz rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/, Edyta Kusnierz /teraz prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie/, Krystyna Kowalczyk /teraz Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod/.

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod to „kuznia talentow”, „wylegarnia” takowych …

 

Zanim mi zyczliwa Wieslawie i Andrzejowi Zoll oraz wspolpracujacym z nimi w naruszaniu moich dzieci i moich praw sedzinami Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny i sedziami Sadu Apelacyjnego w Krakowie prokurator Radoslawa – „li tylko” – Ridan z lacznie kilkoma tuzinami jej sympatykow, sprzymierzencow i obroncow jej ignorancji zorganizowala zycie, bylem przez dekade pracownikiem naukowo-dydaktycznym, potem przez kilkanascie lat kierownikiem i dyrektorem w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych.

Teraz jestem dziadem, zebrakiem i „zlodziejem”, ktory zapozyczony „po uszy” i oskarzony, potem skazany, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu oskarzony, dwukrotnie wyrzucony z pracy, nie ma szans zatrudnienie i zwrot dlugow.

Nie bylem jeszcze tylko … dozgonnym pacjentem szpitala psychiatrycznego.

W tej roli moze mnie obsadzic w dniu 7 stycznia 2014 r. lub pozniej Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, jedna z nadzorujacych w 2006 r. postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator Radoslawe – „li tylko” – Ridan, prokurator Krystyna Kowalczyk. Poki co najwyrazniej doskonale czuje sie z tym, ze ja z powodu niedopelnienia przez nia w 2006 r. obowiazku nadzoru nad postepowaniem prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan przebylem w okresie od listopada 2006 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma droge od cenionego za kwalifikacje zawodowe i postawe moralna dyrektora pionu w jednym z najwiekszych bankow w Polsce do dziada i informuje mnie, ze kierowana przez nia Prokuratura zaprezentuje stanowisko w sprawie w … mowie koncowej.

Jesli tak sie stanie, skierujcie, prosze, Panstwo, ktorym drogie sa uniwersalne wartosci oraz prawa oparte na poszanowaniu sprawiedliwosci, wnioski, jak w pkt. II str. 2 niniejszego pisma.

 

Jesli zamiast zlozyc wniosek o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi w 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk umiesci mnie w szpitalu psychiatrycznym, nie bede – jak wspomnialem – jadl ani pil, nie poddam sie zadnym badaniom, nie pozwole sie „leczyc”, podam Panstwu imiona i nazwiska lekarzy, ktorzy beda sprawowac nade mna opieke oraz co u mnie „zdiagnozuja”.

Jesli jednak ja mialbym zostac umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie powinien umiescic Minister Sprawiedliwosci Marek Biernacki sedzie Beate Stoj, ktora od listopada 2010 r. sciga mnie – w tym od marca 2011 r. kieruje na badania psychiatryczne, w tym wydajac Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia na nie – za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze nawet w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala w zgodzie z dowodami dostarczonymi Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych juz w sierpniu i pazdzierniku 2007 r. oraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/, ze – Zalacznik 6: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/.”

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 5. Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki listowej poleconej numer (00)659007734199510011

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 11. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 12. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 17. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 28 pazdziernika 2013 r.

 18. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, sygn. akt 3 Ds. 279/13, postanowienie prokuratora Dominika Misia z dnia 4 grudnia 2013 r.

 19. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 20. Sad Apelacyjny w Rzeszowie, sygn. KD-1115-7/12, decyzja prezesa Sadu Zbigniewa Snigorskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku

 21. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, pismo sedzi B. Stoj z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 22. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/

 23. Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zl

 24. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie, ul. Sudolska 1

 25. Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Krakow, Rynek Glowny 32, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r.

 26. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespolu, Grazyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002 r.

 27. Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. do posla Donalda Tuska

 28. Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego

 29. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 30. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r.

 31. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 wrzesnia 2009r.

 32. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 33. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 34. sp. Claudiu Crulic

 35. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. Z. Kekusia do Prezesa Sadu sedzi Barbary Baran

 36. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sadu Barbary Baran do Z. Kekusia z dnia 27 kwietnia 2012 r.

 37. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19 grudnia 2012 r

 38. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Notatka z przyjecia interesanta” sporzadzona w dniu 20 maja 2013 r. przez Naczelnika Wydzialu Przyjec Interesantow Biura RPO Cezarego Walendziaka

 39. European Commission, Directorate-General Justice, sygn. akt JUST/C-1/BVL/vh/238875s, pismo Sally Saastamoinen z dnia 26 czerwca 2013 r.

 40. Council of the European Union, sygn. akt 399, pismo z dnia 14 czerwca 2013 r.

 41. Parlament Europejski, sygn. akt A (2013) 4796 SM/MD/rf, pismo z dnia 6 czerwca 2013 r.

 42. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 r.

 43. Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nr Ks.Gl. 4283/11/09, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Z. Kekusia z dnia 25.11.2011 r.

 44. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom Z. Kekusia ukonczenia studiow, z dnia 8 wrzesnia 1982 r.

 45. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, sygn. 5/92, Dyplom uzyskania tytulu doktora nauk ekonomicznych, z dnia 8 stycznia 1993 r.

 46. ING Bank Slaski S.A., Zaswiadczenie platnika skladek z dnia 12 lutego 2007 r.

 47. Bartlomiej Leczek, „Tusk oskarza Polakow: Jestescie pieniaczami.”; „Fakt”, 19.12.2013 r.

1 Artykul 297 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

2 Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

3 Artykul 366 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Przewodniczacy kieruje rozprawa i czuwa nad jej prawidlowym przebiegiem, baczac, aby zostaly wyjasnione wszystkie istotne okolicznosci sprawy, a w miare moznosci takze okolicznosci sprzyjajace popelnieniu przestepstwa.”

4 Artykul 212 § 4 K.k.: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 

5 Stanowisko prof. A. Zolla, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znaja nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.Oto tresc orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Ubolewac nalezy, ze byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll o tym nie wie …

6 Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

7 Moi synowie uczeszczali wtedy do prywatnej szkoly podstawowej, czego ja pokrywalem koszty. Szkola organizowala dzieciom raz w tygodniu 45-minutowe zajecia na basenie. Celem uniemozliwienia mi zabierania syna na drugie w tygodniu 45-minutowe zajecia, moja zona wymyslila i poinformowala o tym Sad, ze ona zalatwi, ze natychmiast po zajeciach organizowanych przez szkole, syn bedzie pozostawal w basenie przez nastepnych 45 minut. Sedzia A. Wasilewska-Kawalek uznala to rozwiazanie za korzystniejsze dla dziecka.

8Artykul 3. Kodeksu postepowania cywilnego: „[Zasada prawdy] § 1. Strony i uczestnicy postepowania obowiazani sa dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek i przedstawiac dowody”.

9 Artykul 126 Kodeksu postepowania cywilnego: „Kazde pismo procesowe powinno zawierac (…) p. 3 (…) dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci”.

10 Artykul 126 Kodeksu postepowania cywilnego: [Oryginal Dokumentu] „Strona powolujaca sie w pismie na dokument obowiazana jest na zadanie przeciwnika zlozyc oryginal dokumentu w sadzie jeszcze przed rozprawa”.

 

11 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

12 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

 

13 Prokurator Piotr Kosmaty to jeden z najbardziej uzytecznych dla nieposiadajacych kwalifikacji moralnych i fachowych funkcjonariuszy publicznych sledczy. Dzisiaj juz rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, jeszcze jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan i informowany przeze mnie wielokrotnie w 2006 r., przed sporzadzeniem przez aktu oskarzenia, ze prokurator narusza prawo, zapewnial mnie w kierowanych do mnie pismach, ze on sam nadzoruje prace prokurator R. Ridan, ze ona prowadzi postepowanie zgodnie z prawem. Do myslenia nie dalo sledczemu P. Kosmatemu nawet postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu mu – Prokuratorowi Rejonowemu – sprawy przeciwko mnie celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan.

14 Szczegolowe informacje na temat mordu dokonanego na C. Crulicu podala Malgorzata Rejmer w opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” i umieszczonym w Internecie artykule pt. „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04.

15 Jestem po prostu fachowcem wynajetym do przeprowadzenia konkretnych dzialan porzadkujacych i reformujacych wymiar sprawiedliwosci” – Zrodlo: „Nie chce byc kolejnym szeryfem” , wywiad ze Zbigniewem Cwiakalskim, ministrem sprawiedliwosci, prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, „Fakt”, 27.03.2008r. s. 2-3

Jestem fachowcem, nie politykiem.” – Zrodlo: „Nie jestem politykiem” , rozmowa ze Zbigniewem Cwiakalskim, ministrem sprawiedliwosci, prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej „Wprost”, nr 27, 6 lipca 2008r., s. 26

16 W wydaniu z dnia 8 sierpnia 2009 r. opublikowano artykul red. W. Smoczynskiego, w ktorym ten podal: „Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi, ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu. Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty. W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”– Zrodlo: Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34.

Przetarg na sprzedaz stoczni odbywal sie wedlug przepisow ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), ktorej przepisy stanowia miedzy innymi:

1. Artykul 2.1: Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A.,realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji, zwanego dalej „zarzadca kompensacji”.

2. Artykul 7:Organami wlasciwymi w sprawach kompensacji sa: minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”.

Donald Tusk nie majac prawa uczestniczyc w przetargu, nie tylko uczestniczyl w nim, ale najpewniej wybral jego zwyciezce.

Ze znanymi skutkami dla stoczni, stoczniowcow i przemyslu stoczniowego w Polsce.

 

17 Treaty on European Union and Treaty on the functioning of the European Union

18 „Pierdolic”«lekcewazyc; plesc bzdury»; Slownik Jezyka Polskiego

19 j.w.

20 Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r. – „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru;”

21 W 1990r. zostal /Brunon Bartkiewicz – ZKE/ dyrektorem w Banku Slaskim. Mial zbudowac biuro maklerskie i razem z prezesem Marianem Rajczykiem przygotowac bank do wejscia na warszawska gielde. Szybko awansowal do zarzadu, o czym – zdaniem jego owczesnych wspolpracownikow – zdecydowala glownie znajomosc angielskiego.

Wszystko szlo dobrze az do debiutu. Potem rozpetala sie nawalnica – chetni na akcje banku drobni inwestorzy ustawiali sie w kolejkach, zeby za 50 zl kupic akcje. I mieli nosa – juz pierwszego dnia notowan kurs wzrosl 13,5-krotnie w stosunku do ceny emisyjnej. Problem w tym, ze nie mogli swoich papierow sprzedac – okazalo sie, ze swiadectwa depozytowe 800 tys. drobnych akcjonariuszy potwierdzajace, ze wplacili pieniadze na zakup akcji, nie zostaly zarejestrowane w biurze maklerskim. Za to najmniejszych problemow ze sprzedaza papierow nie mieli pracownicy biura ani szefostwo banku – zadbali, zeby ich akcje zostaly na czas zarejestrowane na rachunkach.
Drobni akcjonariusze wpadli we wscieklosc – chcieli, zeby Rajczyk i Bartkiewicz staneli przed sadem i z wlasnej kieszeni zaplacili za ich straty. Prywatyzacje badala sejmowa komisja, a oskarzenia siegaly najwazniejszych osob w panstwie. Kariery Rajczaka i wiceprezesa Bartkiewicza zawisly na wlosku. Rajczak rzeczywiscie odszedl.Ale dla Brunona to byl punkt zwrotny – rada nadzorcza powierzyla mu kierowanie bankiem najpierw jako p.o. prezesa, a po kilkunastu miesiacach byl juz pelnoprawnym szefem banku.”
– Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23.

 

22 Wyrzucono mnie z dniem 6 lutego 2009 r., w trybie natychmiastowym pozbawiajac moznosci skorzystania z wszystkich warunkow zawartej ze mna Umowy Menedzerskiej, po tym, gdy pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska poinformowalem go, ze mnie Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. szantazuje, z polecenia – jak mnie kilkukrotnie informowal – ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, wyrzuceniem z pracy jesli nie zaprzestane korzystania z prawa do wolnosci slowa i nie zdejme strony www.zkekus.pl /obecnie http://www.kekusz.pl/, oraz ze minister Aleksander Grad przygotowal w grudniu 2009 r. projekt ustawy reprywatyzacyjnej – promowany Polakom przez D. Tuska, jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawa” – ktorego wprowadzenie zycie zamieniloby Polske „murowana” w „drewniana”, tj. skutkowalo potrzeba ogromnego zadluzania kraju i podnoszenia podatkow – patrz: www.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

C’est pour cela prix boite viagra 100 qu’il faut le diagnostiquer acheter viagra en france tres tot.
Il est souhaitable que le patient urine assis, a chaque miction, dapoxetine pas cher pendant les six heures vente de viagra sur le net qui suivent l’instillation.
Le temps acheter kamagra en ligne achat viagra super active 25mg operatoire est un facteur favorisant le sepsis et l’hemorragie.

C’est le premier reproche que les femmes font a leurs partenaires. Avant chaque intervention chirurgicale, une consultation d’anesthesie pre-operatoire est necessaire. Winnicott, 1949, L’esprit et ses rapports avec le psyche-soma in De la pediatrie a la psychanalyse. Le fantasme numero un viagra achat france acheter priligy france ligne demeure, sans contredit, d’assister a une relation sexuelle entre deux femmes. Part-on pour s’amuser, pour decouvrir d’autres contrees, ou pour passer du temps ensemble et se rapprocher ? La distinction des causes organiques et des causes psychologiques est quelque peu artificielle dans la mesure ou elles sont presque toujours intriquees et ou les facteurs psychologiques se surajoutent aux problemes organiques. Il faut savoir que ces medicaments ne fonctionnent que dans un contexte ou l’homme est sexuellement viagra vente libre montreal comparatif vente viagra excite. Parce qu’ils boostent la sexualite et aident a mettre en scene l’un ou l’autre fantasme, de plus en plus de couples essayent les deguisements..
Cela vous permet de ne pas prix propecia france limiter kamagra prix la spontaneite de la vie sexuelle.
Il est egalement conseille d’arreter de fumer et acheter cialis soft lilly france de acheter vrai cialis internet reduire la consommation d’alcool.
Incontinenza urinaria L’incontinenza urinaria (IU) e un problema commune che puo affligere uomini e donne in qualsiasi fasca cialis originale senza ricetta d’eta, ma con come acquistare il cialis in farmacia incidenza elevata tra le donne oltre i 40 anni.
A tale scopo si e tenuto un viagra generico dove acquistare incontro dove acquistare cialis in farmacia dal titolo ”Coppia e sessualita’:
La dose consigliata dai medici e 50 mg e va assunto circa 30 minuti prima viagra prezzo in farmacia di dove acquistare cialis in farmacia iniziare la stimolazione.
Pertanto nel caso che i farmaci per la cura della acquisto viagra con mastercard disfunzione erettile venissero commercializzati via internet, si potrebbe innescare un circuito molto pericoloso per l’utente che in certi casi si troverebbe incoraggiato ad acquistarli senza dove comprare cialis generico line il controllo medico.
Il principio attivo sito sicuro dove comprare cialis del Viagra, il sildenafil, e incluso nella lista dei farmaci fine A, ma come detto Luisa Mantarelli, dirigente che ha fatto la revisione della farmaceutica manuale, il Viagra sara rimborsabile per certe acquistare cialis 20 mg persone con malattie specifiche.
Questa determina infatti una acquistare priligy farmacia ipertrofia che lo rende simile ad un piccolo fallo che in certi casi permette di acquisto kamagra on line raggiungere la lunghezza farmacias online priligy di 5-7 centimetri durante l’erezione.
Prendere kamagra per via orale con acquisto cialis con postepay o senza priligy acquisto farmacie online italiane cibo.
D’autres etudes montrent ou peut on acheter du cialis que ca peut aussi cialis en ligne en suisse etre acheter cialis ligne belgique vrai apres 60 ans.
In un piccolo posto prezzo priligy 30 mg la temperatura aumenta, la tensione cresce, vetri diventno compra propecia appanati, e propecia compra molto sexy.
Decouvrez propecia en propecia en ligne kamagra vente france sur notre prix du cialis pharmacie site!
Queste condizioni vengono descritte come disfunzione erettile (de) prezzo del viagra 100 si puo comprare viagra on line vendita viagra in francia definita come:
L’effet est presque identique, mais il se produit beaucoup acheter cialis bordeaux plus rapidement parce que kamagra acheter propecia oral jelly est pris par voie cialis prix orale.
Evitare comprar propecia italia priligy generico situazioni stressanti comprare cialis originale senza ricetta e vantaggioso nella lotta contro i problemi di erezione.
Si vous aimez tous les deux vente viagra europe les stimulations orales, profitez-en pour viagra generique atteindre l’orgasme ordonnance pour acheter viagra ensemble.
Alcuni dove comprare il cialis on line puedo comprar viagra en farmacias sono decisamente favorevoli, soprattutto se l’esperienza porta a liberarsi da eventuali inibizioni, paure o tabu ancestrali, altri invece sono preoccupati per tali condotte comprare cialis online italia extra coniugali, particolarmente se uno dei partner non e pienamente consenziente.
Le developpement de la drogue etait destine a propecia vente lutter contre les maladies coronariennes et la stimulation acheter cialis ligne belgique de l’activite sexuelle a ete consideree comme un effet vente propecia secondaire.
A venta cialis costa rica volte ci si mette in situazioni difficili da cui poi districarsi ed e quindi sempre meglio sapere bene cosa ci piace davvero e cosa propecia italia siamo in grado dove e come acquistare il viagra di sopportare.
Ils deviennent de plus en plus accessibles pour les patients car ils peuvent trouver legerement des copies generiques des medicaments chers ou acheter du vrai kamagra ans les pharmacies achat boite kamagra sur internet.
Cette pratique a vite entraine des cas de acheter cialis marseille cialis moins cher surdoses chez les veterans.
Si potra infatti assumere il farmaco il venerdi pomeriggio comprare viagra con pagamento alla consegna e prezzo scatola viagra continuare ad avere rapporti sessuali completi e qualitativi per tutto il weekend.
Mentre vari studi hanno dimostrato che il meccanismo dell’no/cgmp gioca il ruolo principale nel rilasciamento della muscolatura liscia del corpo cavernoso e nell’erezione del pene, l’esatto meccanismo del rilasciamento della muscolatura liscia del pene, provocato dalla formazione di cgmp indotta dall’no, deve ancora essere spiegato, come anche il ruolo di farmacia online viagra cialis altri neuropeptidi, quali il peptide acquisto viagra paypal intestinale vasoattivo.