03.02.2014 – Podziękowanie Z. Kękusia dla Funkcjonariuszy Policji

Krakow, dnia 3 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panowie

 1. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 2. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Prokurator Tomasz Waszczuk, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 8. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Pani Lucyna Czechowicz, Prokuratur Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, sygn. akt: 4 Ds/256/13

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 19. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 20. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 21. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Podziekowanie za wzorowe, w tym humanitarne, wypelnianie obowiazkow przez Policje podczas slusznych protestow prowadzonych przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz w dniu 29 stycznia 2014 r. przed Prokuratura, w tym:

  1. w dniu 22 stycznia 2014 r. przez Panow: st. posterunkowego Radoslawa Kozucha /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowego Tomasza Obrzuta /nr sluzbowy 764421/,

  2. w dniu 29 stycznia 2014 r. m.in. przez Panow: Dzielnicowego Komisariatu II Policji w Krakowie /„Bialy Domek”/ st. posterunkowego Zdzislawa Szklarza oraz st. sierzanta Kamila Janika /numer sluzbowy 763163/ i posterunkowego Grzegorza Szatana /numer sluzbowy 764716/.

oraz przez sluzbowych zwierzchnikow wyzej wymienionych Funkcjonariuszy Policji.

 1. Zawiadomienie o wykorzystywaniu przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol Funkcjonariuszy Policji w celach prywatnych, tj. w celu uchronienia sie przed dopelnieniem obowiazku czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod pelniacego dyzur skargowy na podstawie prawa okreslonego w art. 253 ustawy Kodeks postepowanie administracyjnego.

 2. Wniosek o zwrocenie sie przez Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka z wnioskiem do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o udzielenie prokuratorom z obszaru jego apelacji pouczenia w przedmiocie warunkow uprawniajacych ich do korzystania z wsparcia Policji, w tym o wydanie im zakazu poslugiwania sie podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych Policjantami w celach prywatnym, w tym w celu zastraszania osob zadajacych dopelnienia przez nich obowiazkow.

 

Szanowni Panowie,

 

Pismami z dnia 21 stycznia 2014 r. poinformowalem Panow o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 22 stycznia 2014 r. Pismem z dnia 28 stycznia 2014 r. poinformowalem Panow o mozliwosci rozpoczecia takiego protestu w dniu 29 stycznia 2014 r.

W pismach jak wyzej przestawilem w szczegolach przyczyny moich decyzji o prowadzeniu protestu.

Najwazniejsza jest niechec Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nieskazitelnego charakteru Krystyne Kowalczyk1 do przyznania sie do niedopelnienia w 2006 r. – razem z owczesnymi: Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska /obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie/, p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotrem Kosmatym /obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/ oraz p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Kusnierz /obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie/ – gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez jej wtedy sluzbowa podwladna, prokurator Radoslawe Ridan /obecnie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie/.

Skutkiem niedopelnienia przez prokuratorow Lidie Jaryczkowska, Piotra Kosmatego, Krystyne Kowalczyk i Edyte Kusnierz obowiazkow prokuratora sprawujacego nadzor nad prowadzonym przeciwko mnie od dnia 2 lipca 2004 r. postepowaniem przygotowawczym, nadzorowana przez nich prokurator Radoslawa Ridan takze niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. i sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. niesluszny akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. 17 przestepstw zniewazenia i/lub znieslawienia na szkode Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla, jego malzonki, adwokat Wieslawy Zoll i 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie /SSO Maja Rymar (byla prezes Sadu Okregowego w Krakowie) SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran (byly prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie), SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski (obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie)/,

 2. rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy o rozwod prowadzonej w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. przez sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, SSO Liliane Siodlarz-Kapere, Ewe Handerek, Agate Wasilewska-Kawalek, Izabele Strozik i Terese Dyrge, przy udziale sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie

Ja nie popelnilem zadnego z czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan. Kilka miesiecy po sporzadzeniu aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan sama zreszta przyznala w aroganckim zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy – Sad Najwyzszy przekazal na wniosek kierownictwa wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi w Debicy – o zwroceniu Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod sprawy przeciwko mnie celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego, ze:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Rozbrajajaca szczerosc ignorantki, decydujacej o losach ludzi.

Panowie – oraz Adresaci kopii niniejszego pisma – potrafia ocenic wlasciwie takie wyznanie prokuratora, ktory przypisal oskarzonemu czyny popelnione za posrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl

Ani ja czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan nie popelnilem, ani w Krakowie zostaly popelnione, lecz w Warszawie, strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. /a nie w styczniu 2003 r., jak „ustalila” sledcza Ridan/, sciganie za 15 sposrod czynow przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r., karalnosc 17 czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k. ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r., a jeden czyn – przypisane mi z art. 226 § 3 K.k. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k. poniewaz:

 1. wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym dla czlonkow jego srodowisk najwybitniejszy prawnik karnista w Polsce byly, przez prawie 6 lat, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll jako sluszne uznaja wskazanie doktryny, wedlug ktorego § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, czy tez grupy pracownikow.

 2. wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym prof. Andrzej Zoll, jako sluszne uznaja wskazanie doktryny, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa

 

A jednak wciaz – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie za wszystkie czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia sprzed ponad 7 lat.

Co wiecej, sciga mnie za nie – obecnie sedzia Beata Stoj – mimo ze raz juz skazal mnie za nie sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma, a jego wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ uchylily w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ i Sad Najwyzszy wyrokiem – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22.08.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – z dnia 26.01.2012 r. /sygn. IV KK 272/11/.

Co zabawne, to ze natychmiast po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. sedzia Beata Stoj uznala, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Identycznie zachowala sie po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Najwyzszy.

Jak Panowie wiecie – informowalismy Panow o tym, Posel Anna Grodzka i ja – sedzia Beata Stoj wydala juz nawet Policji krakowskiej dwa razy nakazy zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

Sedzia Beata Stoj to postac patologiczna. Sciga mnie czwarty rok – od listopada 2010 r. – za czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala powolujac sie na dowody dostarczone Sadowi w Debicy, ze:

 

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 

Przy patologicznej postawie sedzi Beaty Stoj – juz, scigajac mnie w opisanych wyzej, a w szczegolach w moich pismach do Panow z dnia 21.01.2014 r. i 28.01.2014 r., zostala awansowana w czerwcu 2012 r. na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, byc moze obiecano jej cos wiecej … – ogromna dla wymiaru sprawiedliwosci szansa na zgodne z prawem zakonczenie sprawy przeciwko mnie byloby skorzystanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z posiadanego przez nia prawa do zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Nie chce jednak skorzystac z tej okazji, mimo ze podczas spotkania ze mna w czasie pelnionego przez nia w dniu 4 wrzesnia 2013 r. dyzuru skargowego, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie – powtarzajac to kilka razy – ze Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod gdyby chciala, to by mogla wystapic nawet o uniewinnienie mnie.

Zlozenie wniosku o uniewinnienie mnie byloby – wobec prawdziwych ustalen faktycznych – w zgodzie z cennymi wskazowkami, ktorych prokurator oskarzyciel, Radoslawa Ridan udzielila Sadowi kilka miesiecy … po sporzadzeniu aktu oskarzenia w w.w. zazaleniu z dnia 8.12.2006 r.:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia2 (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek /, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.(…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Prokurator Generalny, Sad Najwyzszy, a nawet sedzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stoj poswiadczyli, ze oni nie tylko powzieli uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i mojej winy, ale wrecz poswiadczyli – na podstawie dowodow dostarczonych Sadowi w Debicy przez operatorow internetowych Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. – ze Sad zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala prokurator R. Ridan.

Kieruje zatem – wobec w.w., patologicznej postawy sedzi Beaty Stoj – kolejne wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o zlozenie przez nia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, za ktore jestem bezpodstawnie scigany osmy rok.

Nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyna Kowalczyk nie chce sie jednak przyznac do niedopelnienia obowiazkow w 2006 roku i zatroskana o swoj wizerunek – oraz kariere – krnabrna jest i uparta. Nie chce zlozyc slusznego przeciez wniosku.

Pismem zlozonym w dniu 16.01.2014 r. zazadalem zatem kolejny raz zlozenia przez nia wniosku, jak wyzej do Sadu w Debicy oraz poinformowalem ja o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 22 stycznia 2014 r. na dyzurze pelnionym przez czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii wniosku. Doswiadczajac skutkow jej uporu, poinformowalem ja takze, ze jesli nie otrzymam kopii wniosku, ktorego zlozenia zadam, rozpoczne natychmiast po spotkaniu z prokuratorem pelniacym dyzur protest glodowy w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Pelniacy w dniu 22.01.2014 r. dyzur Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk poinformowal mnie, ze on nie zmieni stanowiska prezentowanego w zglaszanej przeze mnie sprawie od dawna przez Zastepce Prokuratora Rejonowego Eyte Fraczek-Padol, ktora prezentuje od dawna stanowisko, ze ona nie zmieni stanowiska prezentowanego od dawna przez Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk, ze ona nie wniesie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy w mojej sprawie.

Natychmiast po zakonczeniu rozmowy z prokuratorem Tomaszem Waszczukiem rozpoczalem zatem protest glodowy w Prokuraturze, informujac o nim Pracownika punktu informacyjnego i skladajac w Biurze Podawczym pismo informujace o protescie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Po zakonczeniu godzin urzedowania Prokuratury, okolo godz. 17:00 stawili sie dwaj Policjanci, st. posterunkowy Radoslaw Kozuch /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowy Tomasz Obrzut /nr sluzbowy 764421/. Wezwali mnie do opuszczenia Prokuratury oraz pouczyli o skutkach ewentualnej odmowy wykonania ich polecenia.

Wyjasnilem, ze prowadze sluszny protest.

Poinformowalem ich takze, ze ewentualnie wyprowadzony przez nich z Prokuratury, bede kontynuowal protest przed nia, co ze wzgledu na niska temperature bedzie zagrozeniem dla mojego zdrowia i zycia.

Policjanci oddalili sie, a powrociwszy po chwili spytali mnie, czy jestem zdrowy i czy przebywanie przeze mnie w Prokuraturze nie bedzie stanowilo zagrozenia dla mojego zdrowia. Wyjasnilem, ze jestem zdrowy.

Panowie st. posterunkowy Radoslaw Kozuch i st. posterunkowy Tomasz Obrzut oddalili sie. Nie wykonali polecenia gospodarza budynku przy ul. Mosiezniczej 2, Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej. Noc z 22 na 23 stycznia 2014 r. spedzilem w pomieszczeniu przed Biurem Podawczym i Punktem Informacyjnym Prokuratury.

W ten sposob Panowie st. posterunkowy Radoslaw Kozuch i st. posterunkowy Tomasz Obrzut uratowali mi – ze wzgledu na niska temperature na dworze i moje, ufnemu w nieskazitelnosc charakteru Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk nieprzygotowanie do prowadzenia protestu na dworze – zdrowie.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w godzinach poludniowych poszedlem do domu po cieplejsza odziez, a po tym, gdy wrocilem, wreczono mi sporzadzone przez zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte-Fraczek Padol o tresci: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczace Pana zadania wystapienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Krakow-Srodmiescie Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynow przypisanych aktem oskarzenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuje, ze w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastepcy

Prokuratora Edyty Fraczek-Padol z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Ta Pani jest ogromnie sztywna w mysleniu, a co za tym idzie, takze w dzialaniu.

Po odebraniu pisma jak wyzej zakonczylem protest, a pismem z dnia 27.01.2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk skierowalem kolejne zadanie zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy w w.w. sprawie. Zapowiedzialem moje stawiennictwo na dyzurze w dniu 29.01.2014 r. oraz poinformowalem ja, ze jesli nie spelni mojego zadania rozpoczne po spotkaniu z prokuratorem pelniacym dyzur protest glodowy w Prokuraturze.

Pismem z dnia 28.01.2014 r. skierowanym do gospodarza budynku przy ul. Mosiezniczej 2, Prokuratora Okregowego nieskazitelnego charakteru Lidii Jaryczkowskiej zlozylem wniosek, by przeprowadzila rozmowe z Prokuratorem Rejonowym Krystyna Kowalczyk na temat przyczyn mojego protestu i nie wydawala – z powodu niskiej temperatury na dworze – nakazu Policji wyprowadzenia mnie z Prokuratury w przypadku rozpoczecia przeze mnie slusznego protestu.

Skoro spedzilem w Prokuraturze noc z 22 na 23.01.2014 r., moglem takze – w przypadku uporu Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – spedzic kolejne.

Prokurator Lidia Jaryczkowska w 2005 roku, jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod niedopelnila obowiazkow prokuratora nadzorujacego w.w. postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie i po tym, gdy prokurator R. Ridan wydala w dniu 2 listopada 2005 r. na podstawie … wydrukow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, a ja zlozylem wniosek o jej wylaczenie, poinformowala mnie pismem z dnia, ze ona zapoznala sie z aktami sprawy przeciwko mnie i nie znajduje podstaw do wylaczenia prokurator R. Ridan: „(…) Traktujac zatem tresc Pana wniosku umieszczonego w Panskim pismie z dnia 9.12.2005 r. w pozycji „1” jako wniosku o wylaczenie prokuratora referenta /Radoslawy Ridan – ZKE/ sprawy 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ od prowadzenia tego postepowania przygotowawczego informuje, ze nie znajduje podstaw do jego uwzglednienia.

W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu.

Brak jest rowniez podstaw do zastosowania w powolanej wyzej sprawie regulacji przewidzianej w art. 41 par 1 kpk, statuujacej mozliwosc wylaczenia prokuratora od prowadzenia postepowania przygotowawczego o ile istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w sprawie. Ze sformulowania przywolanego przepisu kpk wynika, iz watpliwosc co do bezstronnosci musi byc uzasadniona, tak wiec winna istniec obiektywnie i byc powazna a nie stanowic jedynie subiektywnego przeswiadczenia strony.

Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie.

Tym samym upowaznia mnie to do stwierdzenia, ze Panski wniosek na uwzglednienie nie zasluguje.

Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysluguje na nia zazalenie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/

pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 

Dyzur w dniu 29.01.2014 r. pelnila Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol.

Poinformowala mnie, ze ona nie zmienia stanowiska.

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk rozpoczalem w Prokuraturze protest glodowy.

Zlozylem pismo w tej sprawie do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk i Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej.

Po zakonczeniu godzin urzedowania Prokuratury Policjanci wydali mi – na polecenie gospodarza obiektu, Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej – polecenie opuszczenia Prokuratury.

Nalozylem na siebie ciepla odziez – przewidywalem, ze nieskazitelnego charakteru Prokuratorowi Okregowemu Lidii Jaryczkowskiej moze sie nie udac przekonac nieskazitelnego charakteru Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk do uczynienia zadosc mojemu wnioskowi, zakladalem, ze moze nawet nie podjac proby w tym celu – i podporzadkowalem sie wydanemu mi poleceniu.

Kontynuowalem protest przed Prokuratura.

Chwile po jej opuszczeniu przeze mnie przyjechal do mnie Dzielnicowy Komisariatu II Policji w Krakowie st. post. Zdzislaw Szklarz. Poinformowal mnie, ze jego przelozeni zawiadomili go o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu i wydali polecenie otoczenia mnie opieka.

Chwile po tym, gdy odjechal przyjechalo kolejnych dwoch Policjantow, ktorych danych personalnych nie spisalem.

Po nastepnych okolo 40 minutach przyjechali st. sierzant Kamil Janik /numer sluzbowy 763163/ i posterunkowy Grzegorz Szatan /numer sluzbowy 764716/. Spytali mnie, jak sie czuje. Wyjasnili mi – w obecnosci towarzyszacej mi osoby – ze otrzymali polecenie od przelozonych stawiania sie u mnie co pol godziny i zapewnienia, zeby protest, ktory prowadze nie zagrazal mojemu zdrowiu.

Podziekowalem i wyjasnilem, ze nie ma potrzeby, by stawiali sie u mnie, co pol godziny, bo jestem dobrze przygotowany do protestu, mam napoje, ciepla odziez i spiwor.

Panowie Kamil Janik i Grzegorz Szatan przyjezdzali jednak do mnie co pol godziny.

Uznawszy, ze nie ma sensu, zeby:

 1. z powodu sedziow, RPO A. Zolla i jego malzonki adw. Wieslawy Zoll, ktorzy po latach naruszania moich dzieci i moich praw obywatelskich i pozbawiania nas moznosci korzystania z naszych praw postanowili uczynic mnie przestepca,

 2. z winy prokurator Radoslawy Ridan, ktora niedopelnila obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, zakonczone sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 3. z winy prokuratorow, ktorzy nadzorowali postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, tj. Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kusnierz,

 4. z winy nieskazitelnego charakteru prokurator Edyty Fraczek-Padol, ktora mnie informuje od lipca 2013 r., ze „stanowisko Prokuratury pozostaje wciaz aktualne” i Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk , ktora ukrywa sie za nia przede mna,

Funkcjonariusze Policji nie mogli wypelniac ich podstawowych obowiazkow odwiedzajac mnie co pol godziny, a Skarb Panstwa mial ponosic koszty w okresie od 2.07.2004 r. do 12.06.2006 r. niedopelnienia obowiazkow, a teraz tchorzostwa nieskazitelnego charakteru prokuratorow , troche tez juz zmarzniety, okolo godz. 21:30 poprosilem Panow st. sierz. Kamila Janika i post. Grzegorza Szatana o odwiezienie mnie do domu.

Po krotkiej konsultacji z ich przelozonymi, Panowie st. sierz. Kamil Janik i post. Grzegorz Szatan spelnili moja prosbe.

Najpewniej uratowali mi – ze wzgledu na niska, tj. ok. -10?C, temperature na dworze – zdrowie.

Mogli juz pozniej wykonywac swoje glowne obowiazki. Skarb Panstwa nie musial poniesc kosztow ich kolejnych kilkunastu – do otwarcia Prokuratury rankiem nastepnego dnia, gdybym kontynuowal protest – u mnie interwencji.

 

xxx

 

Powyzej opisalem, w jaki, wzorowy, w tym humanitarny, sposob Panow podwladni wykonywali w dniach 22 i 29 stycznia 2014 r. obowiazki sluzbowe wobec mnie, ofiary niedopelnienia w 2006 r. obowiazkow sluzbowych przez prokuratorow: Radoslawe Ridan, Lidie Jaryczkowska, Piotra Kosmatego, Krystyne Kowalczyk i Edyte Kusnierz, a obecnie, tj. od wielu miesiecy uporu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk, ktora nie chce przyznac sie do w.w. niedopelnienia obowiazkow, poswiadczonego przeciez nawet kasacja Prokuratora Generalnego i wyrokiem Sadu Najwyzszego.

 

Czuje sie takze w obowiazku zawiadomic Panow, w jakich okolicznosciach posluguje sie – to najbardziej adekwatne do opisanej nizej sytuacji – Funkcjonariuszami Policji, funkcjonariusza publiczna, nieskazitelnego charakteru Edyta Fraczek-Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk.

Jak wspomnialem, w dniu 29 stycznia 2014 r. stawilem sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Dyzur pelnila nieskazitelnego charakteru prokurator Edyta Fraczek-Padol. Oto przebieg naszego spotkania.

ZKE /Zbigniew Kekus/: „Dzien dobry”

EFR /Edyta Fraczek-Padol/: „Dzien dobry. Wiem po co pan przyszedl. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuje, ze rozpoczne, jak napisalem, protest glodowy w prokuraturze.”

EFR: „Prosze bardzo.”

ZKE: „Prosze w takim razie o sporzadzenie notatki urzedowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobie.”
ZKE: „Ale przeciez prokurator …”
EFR przerywajac: „Wiem, ze prokurator Tomasz Waszczuk sporzadzil notatke, ale ja nie. Zapisuje w zeszycie Prokuratury, ze pan byl.”

ZKE: „To ja nie wyjde z pani gabinetu, dopoki pani nie sporzadzi notatki.”

EFR do policjantow, ktorzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastepcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.

Do pokoju weszlo dwoch, przebywajacych w pomieszczeniu przylegajacym do niego, wezwanych przez prokurator Edyte Fraczek-Padol Policjantow.

Nie trzeba mnie bylo wyprowadzac, wyszedlem dobrowolnie. Mocno rozbawiony. No bo, jak sie nie smiac – w duchu, zeby mi Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol nie przedstawila zarzutu jej zniewazenia podczas pelnienia przez nia (?) obowiazkow sluzbowych – z prokuratora, ktory celem unikniecia sporzadzenia notatki ze spotkania, ktore trwalo nie wiecej niz 3 minuty, korzystac musi ze wsparcia dwoch Funkcjonariuszy Policji?

 

Wskazac nalezy, ze Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol jest jedynym – sposrod 12 prokuratorow, z ktorymi w zwiazku z opisana wyzej sprawa karna przeciwko mnie spotkalem sie od dnia 31 marca 2010 r., gdy obowiazki Prokuratora Generalnego zaczal pelnic Andrzej Seremet – ktory notorycznie odmawia mi sporzadzenia pisemnej notatki /protokolu, zapiska/ z jej spotkan ze mna. Odmowila mi jej sporzadzenia takze po spotkaniu ze mna podczas dyzuru pelnionego w dniu 4 wrzesnia 2014 r.

Protokoly ze spotkan ze mna sporzadzil nawet dwukrotnie Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, w tym podczas spotkania ze mna w dniu 2 lipca 2013 r. – Zalacznik 1.

Sporzadzali je inni prokuratorzy Prokuratury Generalnej oraz wszyscy, z ktorymi spotykalem sie prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w tym pelniacy te sama, co ona funkcje Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk. I tylko prokurator Edyta Fraczek-Padol nie.

Prokurator Edyta Fraczek-Padol niedopelnia obowiazkow, a celem zapewnienia sobie sprzyjajacych warunkow do ich niedopelniania wykorzystuje, w celach prywatnych, Policje, dokonujac przede mna demonstracji swej – i Prokuratury – „sily”, poslugujac sie Funkcjonariuszami Policji w opisany wyzej sposob.

Podkreslic nalezy, ze Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol odmowila mi sporzadzenia notatki ze spotkania ze mna na dyzurze pelnionym przez nia zgodnie z informacja przekazana mi przez jej przelozona, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk pismem z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego3 Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk

Szanowni Panowie,

 

W zwiazku z opisanymi wyzej zdarzeniami wnosze o zwrocenie sie przez Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka z wnioskiem do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o udzielenie prokuratorom z obszaru jego apelacji pouczenia w przedmiocie warunkow uprawniajacych ich do korzystania z wsparcia Policji.

Prosze o to, bo zamierzam co tydzien – dopoki Prokurator Rejonowy nie uczyni zadosc mojemu slusznemu zadaniu lub do czasu, gdy zyczliwy nad wyraz prokuratorom zawodowym nieudacznikom, ignorantom i moralnym karzelkom Prokurator Generalny Andrzej Seremet z pomoca Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zwolni kierownikow jednostek Prokuratury z obowiazku odbywania dyzurow, a dla nieskazitelnego charakteru prokurator Edyty Fraczek-Padol dodatkowo z wielce klopotliwego dla niej sporzadzania z nich notatek – stawiac sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod i prokurator Edyta Fraczek-Padol moze co tydzien pragnac korzystac z pomocy Policji, zeby nie sporzadzic pisemnej notatki ze spotkania ze mna.

Byc moze spotka sie ze mna sama – poki co ukrywajaca sie przede mna za Zastepcami Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol i Tomaszem Waszczukiem – Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, nieskazitelnego charakteru Krystyna Kowalczyk. Nie wiem, jakie ona moze miec wobec mnie zamiary.

Przede wszystkim wszak skladam na Panow rece serdeczne podziekowania dla wszystkich wyzej wymienionych Funkcjonariuszy Policji – oraz dla ich sluzbowych zwierzchnikow, ktorzy w dniu 22 stycznia 2014 r. wyrazili zgode, by Panowie st. posterunkowy Radoslaw Kozuch i st. posterunkowy Tomasz Obrzut nie wykonali polecenia Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej wyprowadzenia mnie z Prokuratury, a w dniu 29 stycznia 2014 r., by Panowie st. sierz. Kamil Janik i post. Grzegorz Szatan odwiezli mnie sluzbowym samochodem Policji do domu – za wzorowe, w tym humanitarne, wobec mnie pelnienie obowiazkow sluzbowych.

Wyzej wymienieni Funkcjonariusze Policji dowiedli, ze w przeciwienstwie do ortodoksyjnego Zyda, zwyrodnialca, tumana i tchorza profesora Andrzeja Zolla i innych podobnych mu, w tym sluzacych mu „mezczyzn” zaangazowanych w pozbawianie mnie, jak przed laty moich dzieci, moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw obywatelskich, posiadaja zdolnosc do prawidlowego rozumowania oraz maja, jak to normalni mezczyzni, serca i – przepraszam za kolokwializm, ale … po pierwsze to przeciez miedzy nami mezczyznami, a po wtore on najwierniej oddaje sedno sprawy – „jaja”.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z Z. Kekusiem

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

1 „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”; artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

2 Nie wiem, jakie informacje miala na mysli prokurator R. Ridan. Ja, przesluchiwany w prowadzonym przez nia postepowaniu przygotowawczym, nie przyznalem sie – w zgodzie ze stanem faktycznym – do popelnienia przypisanych mi czynow.

 

3Gdybym ja mial sie podpisac pod zacytowanym wyzej pismem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, to bym slowo „interesantow” napisal rozpoczynajac od duzego „I”, a slowo „jego” od malego „j”. W kulturach bowiem organizacji, w ktorych ja pracowalem – zanim mi prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan zakonczyla kariere zawodowa sporzadzajac akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – najwazniejszy byl Klient tych organizacji, Interesant, a nie ich najwyzsza kadra kierownicza. Nawet jesli czlonek kadry kierowniczej organizacji, w ktorych pracowalem mial mocno zawyzona samoocene, lub – zakompleksiony z jakichs wzgledow – odczuwal potrzebe dowartosciowywania sie, to ze swoja megalomania lub kompleksami nie wolno mu bylo obnosic sie przed Klientami firmy. Organizacje, w ktorych pracowalem, to nie byly gabinety terapeutyczne dla osobnikow o skrzywionych osobowosciach. Funkcjonowaly wedlug zasady: „Po pierwsze Klient”. Kierowana obecnie przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod funkcjonuje juz od 2005 r., gdy Prokuratorem Rejonowym byla prokurator Lidia Jaryczkowska, a potem prokurator Piotr Kosmaty, wedlug zasady: „Po pierwsze Prokurator”.

W organizacjach, w ktorych pracowalem nie bylo tez miejsca dla aroganckich, sztywnych w mysleniu prokuratorow, jak prokurator Edyta Fraczek-Padol. Tam sie pracuje. To nie jest sponsoring amoralnych bezmyslnych aroganckich ignorantow.

Nie pisalbym o tym, gdyby nie fakt, ze w przypadku sprawy, przeciwko mnie, w ktorej Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod sciga mnie lacznie 9 rok – postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r. – zasady, wedlug ktorych Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk sporzadzila pismo z dnia 3 lipca 2013 r. sa skutkiem kultury organizacyjnej Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Sur un mode anecdotique, et principalement dans la presse grand public et financiere ( Wall Street Journal ), des prix viagra 50 mg pharmacie articles mettant en cause l’efficacite des generiques dans le domaine cardiovasculaire ont ete publies acheter levitra en ligne ( 45, 46 et 47 ).
En effet, a la difference de vente viagra suisse nombreux acheter vrai viagra ligne pays, l’hexagone interdit l’accompagnement erotique aux handicapes moteurs et mentaux.
Votre probleme vous semble peut-etre insurmontable achat de viagra france actuellement, mais c’est parce que vous ne regardez qu’un propecia en ligne cote de la medaille.

En ce qui concerne les douleurs pelviperineales, les points gachettes retrouvees au niveau regional ne seraient donc que le temoin de l’hypersensibilisation centrale associee a la chronicite meilleur site de vente de viagra des douleurs, au prix propecia meme titre que l’hypersensibilisation vesicale ou digestive.
Pour Klotz, le caractere agressif d’une tumeur peut etre determine sur les deux premieres annees de la SA avec 8 a 9 dosages du PSA (tous les trois mois) couple a deux series de biopsies iteratives [10]. Le bas – cote , c’est quand vous devez faire l’experience secondaires avantages pratiques de ces durera plus longue aussi. Dans ce cas, un homme obtient non seulement une meilleure erection ; Il peut egalement viagra achat en suisse achat viagra en ligne en france obtenir un penis plus epais et plus grand. On trouve beaucoup d’hypersexuels chez les gens de pouvoir qui utilisent leur position sociale ou professionnelle pour avoir des relations sexuelles a outrance et parfois tarifees explique notre psychiatre. D’autre part, la clinique du sujet est au centre de nos preoccupations et non pas l’acte. On assiste presentement a une veritable pandemie de desaffection amoureuse qui s’explique par le fait que les couples ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Cette reflexion originale vous invite a reflechir a la mise en oeuvre de cette valeur profondement bouddhiste, mais aussi commune a bien des religions et philosophies, dans prix viagra espagne cialis prix maroc toutes ses variantes. Le micropenis n’est pas un probleme hereditaire, cela n’a rien a voir.
Elles ont conduit l’organisme de prix du kamagra belgique certification europeen 5 acheter cialis pour femme a retirer de nombreux agrements de conformite aux fabricants c oncernes.
Le prix moyen ou commander du cialis d’une unite standard de generiques en France est commander vardenafil de 0,45€, soit 4% moins eleve que la moyenne europeenne de 0,47€.
Pour eviter la page blanche, et a cialis pas cher france en croire Allen Braun et Siyuan Liu, cialis pas cher pharmacie il serait grand temps de prendre une douche !
Innanzi tutto e cialis senza ricetta importante, prima di comprare il viagra, mettere come acquistare cialis senza ricetta a conoscenza il proprio medico di tutte le eventuali patologie da cui siete affetti, o anche di cui avete sofferto nel passato.
La acquisto cialis san marino produzione della forma generica alla fine costa di meno, che lo rendo il medicinale piu profittevole comprare viagra per il cliente.
Il viagra prezzo farmacia italia corriere consegnera il pacchetto al posto cialis acquisto giusto in un momento conveniente per il cliente.
Nonostante il suo successo negli cialis 5 mg generico prezzo studi clinici, Priligy comprare cialis milano non e ancora stato approvato dalla FDA.
Sildenafil 100 mg e la dose propecia farmacia online viagra en la farmacia sin receta massima ammissibile per un maschio adulto.
Nella levitra 20 mg costo maggior parte vendita levitra italia degli uomini, funziona nel giro di un’ora.
Nella produzione di queste sostanze utilizzano metodi di sintesi modificati che sono pericolosi per la salute! Alla fine cio che avrete provato e realizzato vi fara sentire sensuali e quando vi troverete davanti al vostro partner avrete addosso una nuova carica sensuale. Si prepara una crema (crema base o anche un unguento) tramite una apposita macchina che permette di miscelare omogeneamente la polvere nella crema; la 5 fluorouracile crema viene poi chiusa in tubetti per proteggerla dalla luce (si evitano anche il contatto con l’aria e la contaminazione del medicinale con le dita). Una volta provata l’esperienza del dolore, i partner tendono ad evitare acquistare viagra e cialis i rapporti completi per l’ansia legata all’idea di poter riprovare vendita viagra cialis quella sensazione insopportabile. I ricercatori hanno osservato la vita sessuale di un gruppo di 371 studenti che faceva sesso senza avere una relazione fissa. La Societa Italiana di Urologia (SIU) e l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) hanno infatti inaugurato l’apertura dei Dipartimenti dove comprare cialis in italia per vendita cialis online italia il Benessere di Coppia negli ospedali come comprare cialis in farmacia pubblici del Paese. Sono molte le donne che non usano metodi contraccettivi orali per paura di un eccesso di ormoni: Queste erezioni lunghe sono molto pericolose perche possono causare danno irreversibile al pene.
Applicate poco prima del prezzo cialis in svizzera rapporto, cialis farmacia senza ricetta vanno tolte appena si sente che il pene ha perso abbastanza sensibilita da poter ritardare l’eiaculazione.
Viagra e una preparazione medica, pertanto, prima dell’uso molto attentamente dovrebbe leggere levitra serve ricetta le controindicazioni cialis generico on line per l’uso, l’interazione con altri comprare kamagra farmaci e gli effetti collaterali.
Si parla allora levitra italia viagra italia di farmaco generico o comprare cialis generico equivalente.
Sildenafil la reelle n’a aucun ordonnance pour acheter viagra produit sur le facturent circulation viagra pfizer achat en ligne cardiaque et arteres coronaires dans les stenosees achat viagra pas cher sang.
Sildenafil kamagra online citrato levitra originale deve essere consumato un’ora prima di cominciare l’atto d’amore.
En effet, certains patients diront levitra en ligne « qu’ils ont acheter vrai viagra en ligne acheter vrai viagra internet une baisse de forme en ce moment… » «que ca ne va pas avec leur partenaire..
La disfunzione erettile piu comune e quella come avere cialis senza ricetta siti sicuri dove acquistare viagra secondaria viagra on line senza ricetta mentre quella primaria puo essere espressione di patologie piu importanti e complesse.
Vous n’avez pas viagra vente ordonnance a site serieux pour achat cialis imiter cialis jelly les actrices de films pornographiques !
Vardenafil in levitra farmacia precio generale quasi non ha effetti collaterali, per questo generico do viagra pfizer e molto viagra on line popolare sul mercato farmaceutico.
Levitra contre-indications sont en prix vente cialis grande partie ceux du viagra et cialis, qui appartiennent aussi a des levitra sans ordonance inhibiteurs de vente de levitra paris la pde-5.
Vi state chiedendo aquisto viagra come comprare cialis online prezzo del cialis generico curare l’impotenza?
En 2012 seulement, 319 victimes se sont ajoutees a la viagra acheter ligne liste viagra 25 mg achat des site officiel vente cialis victimes de cette maladie incurable.
Prepara una relazione (generalmente comprar kamagra en farmacia come acquistare cialis con postepay scritta) in cui riporta i risultati dove acquistare viagra in italia delle attivita svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice.
Ils ont ete ensuite soumis a un test de stress dont une prise de parole en public, des calculs mentaux a lioresal pas cher haute lioresal voix.
L’annulation du divorce si l’homme n’avait pas precise a sa future epouse qu’il etait impuissant, et le divorce pour faute pour absence de vie sexuelle dans lioresal en ligne le couple.
Senz’altro il sesso e una esperienza molto importante e la soddisfazione che se ne trae rientra acquisto cialis pagamento alla consegna tra i cialis farmacia senza ricetta pochi piaceri della vita:
Oltre all’uso di acquistare cialis generico contrassegno compresse la dove comprare viagra o cialis disfunzione erettile puo essere affrontata anche facendo ricorso a: