10.02.2014 – Pismo Z.Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

Krakow, dnia 10 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygnatura akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan nadkom. Artur Kasicki, Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie, ul. Lubicz 21, 31-503 Krakow

 4. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 5. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Robert Hernand, Zastepca Prokuratora Generalnego, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 8. Pani Lucyna Czechowicz, Prokuratur Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, sygn. akt: 4 Ds/256/13

 9. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 10. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 11. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 21. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 22. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 32. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 43. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 47. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – o wydanie mi w dniu 17 lutego 2014 r. kopii pisma, z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron, sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ pod nadzorem:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidii Jaryczkowskiej – obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

  4. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Kusnierz – obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie wydania mi kopii pisma, jak w pkt. I rozpoczne w dniu 17 lutego 2014 r. 24-godzinny protest w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.

 3. Zawiadomienie, ze o zamiarze prowadzenia przeze mnie protestu, jak w pkt. II i jego przyczynach poinformuje:

  1. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, insp. Mariusza Dabka

  2. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, ml. insp. Wadima Dybe

  3. Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie, nadkom. Artura Kasickiego

  4. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika.

 4. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod prowadzi dwa postepowania ze mna w charakterze podejrzanego o popelnienie przestepstw:

  1. nekania – art. 190 a § 1 K.k.,

  2. znieslawienia – art. 212 K.k.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Andrzej SeremetNiesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie./powolany w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046 – Zalacznik 21

 

Ryba psuje sie od glowy”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok, sygn. II K 451/06, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/. Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. – Zalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod rozpoznawana w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie do sygn. XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/.

Poniewaz wiem, ze nie jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, a za nia sedzia Tomasz Kuczma, w pierwszym dniu sprawowania urzedu Prokuratora Generalnego przez Andrzeja Seremeta, tj. 31 marca 2010 r. zlozylem wniosek o zbadanie akt sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06 i wniesienie – na podstawie art. 521 § 1 K.p.k.1 i art. 523 § 1 K.p.k.2 – kasacji na moja korzysc od prawomocnego wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Pana przyjaciel, Prokurator Generalny Andrzej Seremet osobiscie zapoznal sie z moim pismem, poswiadczajac to zlozonym na nim w dniu 6 kwietnia 2010 r. podpisem. W odpowiedzi otrzymalem pismo z Prokuratury Generalnej, w ktorym podano – Zalacznik 2: „Odpowiadajac na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajetego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r. i 24 marca 2010r. w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy zapadlego w sprawie sygn. II K 451/06.

Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska. (…) W zwiazku z trescia pisma wyjasnic dodatkowo nalezy, ze postepowanie kasacyjne odbywa sie wylacznie na podstawie materialow znajdujacych sie w aktach postepowania karnego, co powoduje, ze wszelkie okolicznosci, ktore nie wynikaja z akt sprawy II K 451/06 nie moga zostac wykorzystane w postepowaniu kasacyjnym i stanowic zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06. (…) p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokurator Prokuratury Generalnej Danuta Bator

Dowod: Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kekusia z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 2

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 2 sierpnia 2010 r. ponowilem moj wniosek do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, otrzymujac w odpowiedzi pismo z dnia 21 wrzesnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 3: „Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 2 i 18 sierpnia 2010r. informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska odmawiajacego wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. sygn. II K 451/06, (…) Ponownie informuje, ze w mysl art. 523 § 1 k.p.k. kasacje mozna wniesc tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bezwzgledne przyczyny odwolawcze – lub z powodu innego naruszenia prawa, jesli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia. Majac na uwadze, iz w analizowanej wczesniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju bledow,Pana kolejne prosby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzysc nie mogly zostac uwzglednione. Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu. p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. prokurator Prokuratury Generalnej p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator – Zalacznik 3

 

Pouczony, ze „Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.”, do nastepnego pisma do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, z dnia 4 listopada 2010 r. zalaczylem dowody braku mojej iny, zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przed wydaniem przez sedziego T. Kuczme skazujacego mnie wyroku przez operatorow internetowych, tj.:

 1. pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski S.A. – Zalacznik 5:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6

sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 5

 1. pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. Interii.PL S.A. – Zalacznik 6:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 4:„Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji Warszawa, dnia 2 .12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba.”
Dowod: Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. PR V 861-1995/08,

pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej, prokuratora Danuty Bator do Z. Kekusia z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 4

 

Prokurator Danuta Bator … zwrocila mi przy w.w. pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. w.w. dowody dostarczone Sadowi w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A.

Zwrocila mi je celem – po raz kolejny – nierozpoznania mojego wniosku do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. On pozostawal caly czas prawomocny w zakresie czynow przypisanych mi w pkt. II i XVIII. Prokurator D. Bator podala natomiast – w zgodzie ze stanem faktycznym – ze: „Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie. Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania,”

W zakresie czynow II i XVIII prawomocnego wyroku z dnia 18.12.2007 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet mogl zatem wniesc kasacje.

Artykul 519 K.p.k. stanowi wszak: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”

W Prokuraturze Generalnej zdecydowano jednak, ze – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – mnie lepiej bedzie, po raz kolejny, oszukac.

Oszukiwany przez rok przez Prokurature Generalna, pismem z dnia 24 maja 2011 r. zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze jesli nie wniesie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r., w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczne protest glodowy przed Prokuratura Generalna. Pismem z dnia 26 maja 2010 r. poinformowala mnie prokurator Janina Serowik z Prokuratury Generalnej „Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 

W dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem zatem protest glodowy. Pilem wode i soki. Noce spedzalem w spiworze. O moim protescie informowaly portale internetowe – red. Marka Podleskiego www.monitor-polski.pl „Afery Prawa”, „Afery i Bezprawie”, Rafal Gawronski, „Nowy Ekran” – oraz tygodnik „Tylko Polska”, zamieszczajac w wydaniu z dnia 16 czerwca 2011 r. fotoreportaz pt. „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”Zalacznik 7:

Dowod: „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”; „Tylko Polska”, 16.06-22.06.2011 r. s. 1 i 14 – Zalacznik 7

 

„Uosobienie cnot” Andrzej Seremet potrzebowal na podjecie decyzji … 9 dni3 i w dniu 7 czerwca 2011 r. w godzinach poludniowych oddelegowal prokuratora Krzysztofa Krzysztofa Domagale do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/.

Prokurator K. Domagala wrocil do pracy w dniu 10 czerwca 2011 r. i ja zakonczylem protest glodowy. Kontynuowalem prowadzona calodobowo pikiete.

Uosobienie cnot Andrzej Seremet potrzebowal jeszcze tylko kolejnych … 5 dni4 i w dniu 15 czerwca 2011 r. prokurator K. Domagala wreczyl mi pismo o tresci – Zalacznik 10: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc, w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r.

Kasacja zostanie wniesiona do Sadu Najwyzszego po udostepnieniu akt sprawy przez Sad Rejonowy w Debicy, a jezeli to nie bedzie mozliwe ze wzgledu na toczacy sie proces sadowy, to akta te zostana skopiowane, co z uwagi na ich obszernosc (23 tomy) bedzie wymagalo pewnego czasu.

Nadmieniam jednoczesnie, ze obecnie w/w Sad Rejonowy pod sygnatura II K 87/11 prowadzi postepowanie w przedmiocie orzeczenia kary lacznej w zakresie czynow z pkt II i XVIII, wskazanych powyzej.

Ponadto informuje Pana, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjal decyzje o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma sluzbowego, wskazujacego na ujawnione nieprawidlowosci, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postepowania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod.

Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 10

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje na „moja korzysc” w zakresie dwoch czynow II i XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. W uzasadnieniu do niej podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawieart. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, (…).

Analiza wyroku Sadu Rejonowego w Debicy oraz akt sprawy w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII wskazuje, ze zostal on wydany przez sad I instancji na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wyjasnienia wszystkich istotnych okolicznosci sprawy, do czego sad byl zobligowany przez przepis art. 366 § 1 kpk.

Ponadto sad orzekajacy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymogom okreslonym w art. 7 kpk, nie stosujac sie do regul procesowych okreslajacych zasade swobodnej oceny dowodow, przeprowadzajac w istocie dowolna ocene materialu dowodowego, nie majaca rzeczywistego odniesienia do ujawnionych i przeprowadzonych w toku rozprawy dowodow.

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

(…) W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja Prokuratora

Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

 

Kasacja Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22.08.2011 r. jest przede wszystkim sporzadzonym przez Prokuratora Generalnego niepodwazalnym dowodem, ze mnie Prokurator Generalny … oszukiwal w okresie od dnia 12 maja 2010 r. gdy mnie po raz pierwszy poinformowal, ze – Zalacznik 2: Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.”, do dnia 15 czerwca 2011 r., gdy mi podczas prowadzonego przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. protestu, w tym do dnia 10 czerwca 2011 r. glodowego, wreczono pismo, w ktorym podano: „Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc (…)”.

Ostatecznie w kasacji z dnia 22.08.2011 r. Prokurator Generalny podal – Zalacznik 9:Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawieart. 523 § 1 kpk, (…) zaskarzam (…).”

Gdy ja skladalem od dnia 31 marca 2010 r. wnioski, zeby Prokurator Generalny wniosl na podstawie art. 521 K.p.k. i art. 523 § 1 K.p.k. /patrz: przypisy 1 i 2 na str. 2/, to mnie pismami z dnia 12 maja 2010 r. /Zalacznik 2/, 21 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 3/ i 2 grudnia 2010 r. /Zalacznik 4/ informowano – jak podalem wyzej – ze brak jest podstaw.

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy, wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow II i XVIII.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 26.01.2012 r. Sad Najwyzszy podal miedzy innymi – Zalacznik 9: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z

dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 9

 

Podkreslic nalezy, ze jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje – a Sad Najwyzszy wydal na jej podstawie wyrok wznowieniowy z dnia 26.01.2012 r. – w zakresie dwoch tylko czynow, tj. II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. to przedstawione przez niego zarzuty dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII – Zalacznik 11:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny z dnia 15 wrzesnia 2010r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 11

 

Z prawdziwych ustalen faktycznych, tj. z tresci:

 1. pism do mnie Prokuratora Generalnego z dnia 12.05.2010 r. /Zalacznik 2/,

 2. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 9/,

 3. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 10/,

takze i taki – sluszny! – wniosek, ze gdyby mnie Prokurator Generalny nie oszukal pismem z dnia 12.05.2010 r. to … wnioslby juz w maju 2010 r. kasacje – z przyczyn podanych w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – na moja korzysc w zakresie wszystkich 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., a nie tylko dwoch czynow, tj. II i XVIII.

W zakresie pozostalych 16 czynow – I, III-XVII – prawo okreslone w art. 519 K.p.k. czynilo ja niemozliwa do wniesienia przez Prokuratora Generalnego dopiero po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie w dniu 15.09.2010 r. /Zalacznik 11/.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Po tym, jak mnie Pana „uosobienie cnot” przyjaciel, nieskazitelnego charakteru Andrzej Seremet, Prokurator Generalny oszukiwal w okresie od 12.05.2010 r. do 15.06.2010 r. zaprzestawszy tego niecnego procederu dopiero w nastepstwie prowadzonego przeze mnie protestu, w glodowego … zastawil na mnie „pulapke”. W uzasadnieniu do kasacji podal: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku

Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

„Ustalenie” Prokuratora Generalnego: (…) czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.” nie polega na prawdzie, nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy przeciwko mnie. Dowodem slusznosci mojego stanowiska prawdziwe ustalenie faktyczne prokurator Radoslawy Ridan, ktora w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /Piotrowi Kosmatemu/ podala– Zalacznik 12:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 12

 

Otoz ja w pismach, ktore kierowalem do przedstawicieli wladz i mediow, a ktore nastepnie na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl umieszczali z komputerow zlokalizowanych w Warszawie czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca podawalem, ze zostana umieszczone w Internecie. Zobowiazana przez ustawodawce do prawidlowego rozumowania:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

prokurator Radoslawa Ridan wysnula z tych informacji niesluszny wniosek, ze: „tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.” A przeciez, jak slusznie podal sedzia Tomasz Kuczma w w.w. postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. zaskarzonym przez prokurator R. Ridan – Zalacznik 13:

 

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 13

 

Gdy wiec na nic zdalo sie oszukiwanie mnie – po wydaniu przez sedziego T. Kuczme skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., kierowanymi do mnie wyjasnieniami, ze w sprawie sygn. II K 451/06 nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji oszukiwal mnie nie tylko Prokurator Generalny Andrzej Seremet, ale takze inne tuzy wymiaru sprawiedliwosci, Prokuratorzy Generalni Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski, a nawet … Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz – przez kilka lat, Pana przyjaciel, nieskazitelnego charakteru Andrzej Seremet kasacje wniosl, ale wymyslil moja … nieswiadomosc: „(…) czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

I te moja rzekoma, w okresie, gdy inne niz ja osoby popelnialy przypisane mi czyny, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. zdiagnozowana w 2011 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta „nieswiadomosc”, wykorzystuje przeciwko mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe przeciwko mnie po jej wznowieniu w.w. wyrokami wznowienioymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego.

Natychmiast po zwroceniu przez Sad Najwyzszy po wydaniu wyroku z dnia 26.01.2012 r. akt sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia Beata Stoj uznala, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 

Wskazac nalezy, ze art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Skierowalem wniosek do sedzi B. Stoj o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, na czym polega jej uzasadniona watpliwosc co do mojej niepoczytalnosci, ale mi sedzia Beata Stoj doreczyla wyjasnienie, ze ona nie ma obowiazku sporzadzenia takowego.

Idac „tropem” mojej rzekomej nieswiadomosci, w dniu 29 czerwca 2012 r. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym:„Sygn. akt II K 854/10 WYCIAG Z PROTOKOLU rozprawy glownej z dnia 29 czewrca 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy w skladzie Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: /imie i nazwisko – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.w zw. z art. 12 k.k. i inne (…) Na rozprawe stawila sie prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie Srodmiescie Wschod Ewa Sacha (…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/, stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 854/10, II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 

Takie samo postanowienie sedzia B. Stoj wydala takze w dniu 15 marca 2011 r., tj. podczas pierwszej rozprawy glownej prowadzonej przez nia po wydaniu w dniu 15.09.2010 r. wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie /Zalacznik 12/, ktorym Sad zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa materialnego.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet kasacja z dnia 22.08.2011 r. przyjal jej linie „rozumowania”.

Sedzia Beata Stoj nie sporzadzila uzasadnienia do postanowienia z dnia 29.06.2012 r. – podobnie jak do postanowienia z dnia 15.03.2011 r., gdy mi w odpowiedzi na moj wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi takowego wyjasnila, ze … Sad nie musi.

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. jest wciaz aktualne. Sedzia Beata Stoj „odnowila” je, wydanym … z urzedu w dniu 19 wrzesnia 2013 r. postanowieniem w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Takze w tym przypadku odmowila mi sporzadzenia i doreczenia uzasadnienia.

Sedzia Beata Stoj grozila mi juz dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu. Wydaje Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia mnie na badania do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Ostatnio poszukiwali mnie u matki funkcjonariusze Policji w dniu 6 grudnia 2013 r.

Sedzia Beata Stoj zada, by wyznaczone przez nia biegle sadowe Sadu Okregowego w Krakowie wydaly na podstawie moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w grudniu 2013 r. lub pozniej opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”, w ktorym popelniano czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Krystyny Kowalczyk i sedzi Beaty Stoj cel jest oczywisty. Jest nim umorzenie postepowania przeciwko mnie z powodu:

 1. uznania mnie przez wyznaczone przez sedzie Beate Stoj biegle sadowe za niepoczytalnego, lub

 2. ustania karalnosci czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Zaden z sadow odwolawczych nie wydal wyroku wznowieniowego od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu stwierdzenia przez sedziow skladow orzekajacych Sad Okregowy w Rzeszowie w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 12/, Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. /Zalacznik 9/ – mojej niepoczytalnosci w okresie popelniania czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. „od stycznia 2003 r do wrzesnia 2005 r.”

Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu Tomaszowi Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., a Sad Najwyzszy prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Podkreslic nalezy, ze takze sedzia Tomasz Kuczma, gdy prowadzil w okresie od dnia 14 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. postepowanie przeciwko mnie, nie mial watpliwosci co do mojej poczytalnosci i nie kierowal mnie na badania psychiatryczne.

Jest oczywiste, ze zaden lekarz psychiatra nie byl w stanie na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych po dniu 15 marca 2011 r. wydac wiarygodnej opinii o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Tym bardziej nie bedzie w stanie wydac takowej na podstawie wynikow badan przeprowadzonych w lutym 2014 r. lub pozniej.

Sedzia Beata Stoj jest tego swiadoma i poza tym, ze mnie straszy badaniami, wysyla mi wezwania, to nie zrealizowala zadnych kategorycznych dzialan na potrzebe doprowadzenia mnie na badania.

Sedzia B. Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – realizuje dzialania pro forma.

Nie wydaje wyroku konczacego sprawe.

Wymyslila sobie usprawiedliwienie w postaci niestawienia sie przeze mnie na badania psychiatryczne.

Sedzia Beata Stoj czeka …

Bedzie – a raczej beda, bo razem z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk – czekac do dnia 1 pazdziernika 2015 r., gdy ustanie karalnosc wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

Wtedy – na podstawie art. Art. 17 § 1. Kodeksu postepowania karnego: „Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy:(…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci” – umorza postepowanie przeciwko mnie z powodu ustania karalnosci wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan.

Moge oczywiscie stawic sie na badania psychiatryczne.

A wtedy … wyznaczone przez sedzie Beate Stoj biegle uznaja, ze … jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

Skad o tym wiem?

Stad, ze badania, na ktore kieruje mnie sedzia Beata Stoj sa wobec przedstawionych wyzej faktow calkowicie nieuzasadnione oraz z moich osobistych doswiadczen z bieglymi sadowymi, ktorzy zawsze robia tak, zeby ich zleceniodawcy, sedziowie byli z nich zadowoleni. Ostatecznie to sedziowie daja im zarobic, a nie strony postepowan, do ktorych sedziowie sa wrogo usposobieni.

Oto dowod, sporzadzony na podstawie w.w. sprawy o rozwod rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny ze skutkiem dla mnie w postaci uczynienia mnie przestepca przez sedziow, pelnomocnika mojej zony adw. Wieslawe Zoll i Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla.

Sedzia Liliana Siodlarz-Kapera dopuscila dowod w postaci opinii bieglych Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie.

Poniewaz biegle, Zofia Achalej i Danuta Kurdziel:

 1. podaly w opinii „fakty” calkowicie rozbiezne z podanym im przeze mnie stanem faktycznym – a poswiadczajaca informacje przekazane im przez moja zone – w tym, na przyklad, ze jeden z moich synow nie urodzil sie w Krakowie, mimo ze urodzil sie w Szpitalu um. G. Narutowicza w Krakowie,

 2. nie daly mi do przeczytania ani do podpisania protokolow z wywiadow, ktore ze mna prowadzily,

 3. odmowily mi wgladu w dokumenty, ktore sporzadzily w zwiazku ze sprawa prowadzona przez nie na zlecenie Sadu z moim udzialem:

zazadalem dopuszczenia przez Sad dowodu z ich zeznan.

 

Przesluchiwana przez Sad, biegla sadowa pedagog Danuta Kurdziel zeznala ze informacje, ktore biegle uzyskaly ode mnie podczas prowadzonych ze mna wywiadow uznaly za … nieprawdziwe, przekazane im przeze mnie celem dyskredytacji mej zony.
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, karta 319, zeznania bieglej RODK w Krakowie, Danuty

Kurdziel

 

Druga z bieglych, Zofia Achalej, na pytanie Sadu:„Pytanie – dlaczego uzylyscie sprawa dyskredytacja, chociaz nie wiedzialysmy, czy to jest prawda?

odpowiedziala:wiedzialysmy prawde na swoj uzytek
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, karta 257, zeznania bieglej RODK w Krakowie, Zofii

Achalej.

 

Biegla Sadu Okregowego w Krakowie Zofia Achalej zdobyla sie nawet na taka szczerosc:„Troska o dzieci zostala zweryfikowana poprzez badania psychologiczne i dzieci ujawnily, ze ojciec jest troskliwy i opiekunczy i zaangazowany w sprawy dzieci. Napisalysmy w opinii, ze ojciec jest postrzegany przez dzieci jako opiekunczy i zaangazowany w ich sprawy. Poniewaz ocena matki jest tak negatywna w wypowiedziach ojcato jego troska o dzieci gasnie w tle.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, karta 257, zeznania bieglej RODK w Krakowie, Zofii

Achalej.

 

Ergo, moja zona mogla klamac, a jej pelnomocnik adw. Wieslawa Zoll oszukiwac Sad, w tym w jej pismach procesowych tworzyc na potrzebe jej oszustw „fakty” i „prawo”, bo biegle – a takze sedziny – wiedzialy prawde „na swoj uzytek”.

Nie mowiac, ze moja troska o dzieci „gasla w tle” …

Bieglym sadowym, tak samo, jak prokuratorom i sedziom … wszystko wolno.

W tym prawde uznac za nieprawde.

No bo, jak zapobiec ich patologii, jesli jest swiadczona na potrzebe stronniczych sedziow i przez nich z tego powodu chroniona.

Wybrane zatem przez sedzie B. Stoj biegle sadowe uznaja w 2014 r., ze ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i sedzia B. Stoj … uniewinni mnie – za czyny, za ktore raz juz bylem skazany – na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu karnego: „Nie popelnia przestepstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, uposledzenia umyslowego lub innego zaklocenia czynnosci psychicznych, nie mogl w czasie czynu rozpoznac jego znaczenia lub pokierowac swoim postepowaniem.”

Stad – to znaczy po to – pomysl sedzi Beaty Stoj o kierowaniu mnie na badania psychiatryczne … 11, 10 i 9 lat po tym, gdy w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. popelniono czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Musze jeszcze wyjasnic dlaczego, czyli po co, w taki sposob zachowuje sie sedzia Beata Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

Otoz, jak je informowalem, z powodu wydanego przez prokurator Radoslawe Ridan – pod nadzorem m.in. prokurator Krystyny Kowalczyk – aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. wyrzucono mnie w dniu 2 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug w ING Banku Slaskim S.A. Moje wynagrodzenie miesieczne brutto wynosilo tam 35.000,00 /slownie: trzydziesci piec tysiecy/ zl, otrzymywalem 40 proc. premii i korzystac moglem z innych warunkow umowy majacych wymiar finansowy.

Rozumujace jak opisano wyzej – tj. z punktu widzenia ich interesu prawidlowo, czyli … przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – funkcjonariuszki publiczne, Beata Stoj i Krystyna Kowalczyk uznaly, ze najlepiej bedzie, gdy sprawa przeciwko mnie – po tym, gdy juz raz mnie skazano – zostanie … z mojej winy umorzona, albo ja zostane uznany za niepoczytalnego, od stycznia 2003 r.

Przepraszam za troche dlugi wywod na temat bieglych, ale Adresaci kopii niniejszego pisma nie wiedza zapewne – tak dobrze, jak ja – na czym polega zycie w symbiozie bieglych sadowych z ich laskawcami, tj. funkcjonariuszami publicznymi dajacymi im zarobic.

xxx

 

Wydaje sie, ze ktos doszedl do wniosku, ze to jednak kompromitujace dla sedzi Beaty Stoj – tym bardziej, ze to od czerwca 2012 r. Prezes Sadu Rejonowego w Debicy – i Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, kierowac mnie na badania psychiatryczne w 2014 r. w sprawie czynow popelnionych za posrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i w ostatnich dniach Dzielnicowa z Komisariatu Policji IV w Krakowie chciala mi wreczyc dwukrotnie wezwania do stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie-Zachod w charakterze podejrzanego w dwoch prowadzonych przeciwko mnie postepowaniach o popelnienie nastepnych przestepstw, tj. z artykulow:

 1. 190a § 1 K.k. – nekanie,

 2. 212 K.k. – znieslawienie.

 

Nie wiem jeszcze kogo nekam i kogo znieslawilem, ale nie mam najmniejszych watpliwosci, ze prokuratorzy, ktorzy prowadza postepowania w w.w. sprawach wydadza postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Informuje Pana jako sluzbowego przelozonego Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Srodmiescia Zachod, ze pomny doswiadczen z prokurator Radoslawa Ridan przyznam sie do popelnienia czynow, o ktorych popelnienie jestem podejrzewany.

W przypadku Pana podwladnych zgodne ze stanem faktycznym nieprzyznanie sie nie ma sensu. Pana prokuratorzy wiedza lepiej …

Wtedy, gdy postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie prowadzila prokurator Radoslawa Ridan nie przyznalem sie – zgodnie ze stanem faktycznym – co poswiadczyli potem:

 1. sedzia Tomasz Kuczma podajac w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – Zalacznik 13: „Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 13

 1. Prokurator Generalny Andrzej Seremet podajac w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – Zalacznik 8: „W toku postepowania przygotowawczego wymieniony nigdy nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania jakichkolwiek wyjasnien,”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, Prokuratura Generalnego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

 1. Sad Najwyzszy podajac w wyroku z dnia 26.01.2012 r. – Zalacznik 9: „Na wstepie podkreslic nalezy, ze Zbigniew Kekus nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu czynow i odmowil skladania wyjasnien.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 9

 

A jakie bylo stanowisko w tej sprawie prokuratora oskarzyciela Radoslawy Ridan … ?
Zanim je przedstawie, przypomne, ze w dniu 30.11.2006 r. sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotrowi Kosmatemu podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 13: „Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 13

 

Pana obecnie – jako prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie – podwladna, prokurator Radoslawa Ridan w zazaleniu na to postanowienie klarownie zaprezentowala jej stanowisko wobec nieprzyznania sie przeze mnie do czynow, ktorych nieopelnilem – Zalacznik 12:

 

Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony. Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 12

 

Z Pana „nieomylnymi”, nieskazitelnego charakteru podwladnymi trzeba – po prostu – sie zgadzac!

Jak nie, jak im udowodnic niekompetencje, to potem ofiare ich niekompetencji kreuja na chora psychicznie.

Prokurator Radoslawa Ridan kierowala sie wylacznie … doswiadczeniem zyciowym. A ono jej juz w 2006 roku podpowiadalo, ze czego by nie zrobila, bedzie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – chroniona.

Nie zawiodly jej przeczucia. Jest luty 2014 r. i ja wciaz jestem scigany z tego powodu, ze ona przez dwa lata, tj. w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. … li tylko:

 1. ujawniala,

 2. przegladala,

 3. drukowala.

 

Zamiast zrobic, co jej wskazal sedzia T. Kuczma w w.w. postanowieniu z dnia 30.11.2004 r. – Zalacznik 13: „Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 13

 

Prokurator R. Ridan w taki sposob wyrazila w zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. jej stanowisko wobec slusznych pod jej – i Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego – zadan sedziego T. Kuczmy – Zalacznik 12:Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego. Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania. Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 12

 

Czyli … metoda „prob i bledow”, „na chybil trafil”, ale konsekwentnie … dowodow nie zbieramy, bo koszty …

A przeciez nie Skarb Panstwa, ale skazany pokrywa koszty prowadzonej przeciwko niemu sprawy. Wiem, bo … pokrywalem. Koszty ignorancji prokurator Radoslawy Ridan i – ostatecznie – zyczliwosci dla niej sedziego T. Kuczmy.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Jak wspomnialem, we wreczonym mi w 16-ej dobie prowadzonego przeze mnie przed Prokuratura Generalna protestu glodowego pismie z dnia 15 czerwca 2011 r. podano – Zalacznik 10: „(…) Ponadto informuje Pana, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjal decyzje o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma sluzbowego, wskazujacego na ujawnione nieprawidlowosci, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postepowania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod. Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 10

 

Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand sporzadzil pismo, jak wyzej w dniu 22 czerwca 2011 r., do sygn. PG IV KSK 699/11.

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy zapoznal sie z aktami sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Posel Prawo i Sprawiedliwosc, byly wiceminister sprawiedliwosci Andrzej Duda skierowal pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o tresci – Zalacznik 14: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury.Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 14

 

W odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posel Andrzej Duda otrzymal – oraz doreczyl mi na moj wniosek zlozony na podstawie art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – kopie:

 1. pisma z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Haliny Niemiec o tresci – Zalacznik 15: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle, (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.
  Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze wniosek Pana Posla o udostepnienie pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. adresowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zostal przekazany zgodnie z wlasciwoscia do Biura Prokuratora Generalnego w celu rozpoznania zgodnie z ustawa z dnia 06 wrzesnia 2001 r./ o dostepie do informacji publicznej.
  Dodatkowo informuje, ze pismo to udostepnione Panu Zbigniewowi
  Kekusiowi w czasie spotkania z Zastepca Prokuratora Generalnego Panem Robertem Hernandem, w dniu 02 lipca 2013 r. Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 15

 1. pismo z dnia 15 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego o tresci – Zalacznik 16: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII G 070/21/13 Warszawa, dnia 15.07.2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle W odpowiedzi na pismo Pana Posla z dnia 10 czerwca 2013 roku, sygn. BP.AD/35/m6/13, przekazane w dniu 3 lipca 2013 roku z Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej do Biura Prokuratora Generalnego – celem rozpoznania w zakresie ujawnienia tresci pisma – wskazujacego na nieprawidlowosci w prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod w Krakowie postepowaniu przygotowawczym, sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj.1 Ds. 112/04, nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi – skierowanego w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, uprzejmie informuje, co nastepuje. (…) Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane.Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
  Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 16

 

Okazanie mi w dniu 2 lipca 2013 r. przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda jego pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 do Pana, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie poswiadczyl prokurator Robert Hernand w protokole z naszego spotkania w Prokuraturze Generalnej, podajac – Zalacznik 17: Zastepca Prokuratora Generalnego poinformowal zainteresowanego, ze 22 czerwca 2011 skierowal do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ pismo odnoszace sie do postepowania 1 Ds. 112/04/nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/a sygn. II K 451/06/obecnie II K 854/10 – ZKE/ Sadu Rejonowego w Debicy odnoszace sie do tego postepowania,dotyczace krytycznych uwag co do tego postepowania. Pismo zostalo wyslane.W tym miejscu Zastepca Prokuratora Generalnego okazal Panu Zbigniewowi Kekusiowi w/w pismo. (…) Zbigniew Kekus prosi, aby w odpowiedzi udzielonej Panu Poslowi Andrzejowi Dudzie zaznaczono stanowisko Zastepcy Prokuratora Generalnego z dnia 22 czerwca 2011 r. (…)”

Dowod: Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kekusiem – Zalacznik 17

 

Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand okazal mi jego pismo z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Zapoznalem sie w jego obecnosci z jego trescia. Prokurator Robert Hernand podal w nim, jakich czynnosci nie wykonala prokurator Radoslawa Ridan w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, tj. jakich obowiazkow niedopelnila oraz podal, ze na dzien 22 czerwca 2011 r. w aktach sprawy przeciwko mnie nie bylo zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Po tym, gdy Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod pismem z dnia 2 lipca 2004 r. zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie wymienionych na stronie 2 przestepstw za posrednictwem Internetu, prokurator Piotr Gradzki wydal postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia, podajac w uzasadnieniu: Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie. Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/

 

Prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk postanowieniem wydanym w dniu 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ wydala jednak Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod polecenie wszczecia dochodzenia przeciwko mnie.

Od tego czasu trwa nieprzerwana seria kompromitacji kolejnych prokuratorow i sedziow zaangazowanych w sprawe przeciwko mnie. Gdy sukces w postaci uczynienia mnie przestepca okazal sie chwilowy, zaczely sie usilne starania na rzecz zaprezentowania mnie jako osoby chorej psychicznie.

Sedziowie, prokuratorzy prezentuja sie jako ignoranci, tumany5, czy tez – po prostu – swinie; „swinia”«o czlowieku postepujacym nieetycznie, nieprzyzwoicie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1013.

Najbardziej skompromitowala sie oczywiscie autorka aktu oskarzenia, prokurator Radoslawa Ridan,

Nie mniej od niej skompromitowali sie i osmieszyli prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, ktorzy nadzorowali postepowanie przygotowawcze prowadzone przez nia przeciwko mnie. Po tym, gdy prokurator R. Ridan wydala w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, w ktorym podala, na podstawie, jakich dowodow go sporzadzila – „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci” – kierowalem do Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod kolejne wnioski o jej wylaczenie. Rozpoznawali je jej przelozeni. Oddalali podajac w uzasadnieniach:

 1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska: „W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu. (…) Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie. Tym samym upowaznia mnie to do stwierdzenia, ze Panski wniosek na uwzglednienie nie zasluguje. Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysluguje na nia zazalenie. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 1. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty: „Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia.Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 1. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz: „W zwiazku z Pana kolejnymi wnioskami z dnia 10.02.2006 roku nadeslanymi do tut. Prokuratury i za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie w dniu 16.02.2006 roku /sygn. I Dsn. 243/04/Sr-W/ dot.wylaczenia od prowadzenia postepowania o sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/referenta sprawy Pani prokurator Radoslawy Ridan informuje, iz powyzsze pismo pozostawiam bez biegu, gdyz stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego /prokurator Piotr Kosmaty – ZKE/ z dnia 23 stycznia 2006 roku i Zastepcy Prokuratora Rejonowego /prokurator Krystyna Kowalczyk – ZKE/z dnia 7 lutego 2006 roku nalezy uznac za nadal obowiazujace.Jednoczesnie informuje, iz kolejne pisma dot. wylaczenia Pani prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia powyzszego postepowania nie zawierajace nowych okolicznosci, beda pozostawiane bez biegu na podstawie § 324 Regulaminu wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. P.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f.

Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r. – Zalacznik 5

 1. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Komsaty: „(…) Dlatego tez informuje Pana, iz po zapoznaniu sie z trescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen. Majac powyzsze na uwadze – Panska skarge uznaje za niezasadna. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 

Tumany?
Oczywiscie, ze tumany – „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Analizowali akta i nie zauwazyli, ze prokurator R. Ridan wydala postanowienie z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow na podstawie li tylko publikacji.
P. Kosmaty z tym jego w pismie z dnia 17 marca 2006 r. … „(…) nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen., to wzorzec tepoty.

W 5 sporzadzonych do mnie w okresie od 23.01.2006 r. do 10.05.2006 r. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty informowal mnie wylacznie: „nie widze”, „nie dopatruje sie”, „nie znajduje”, „nie mam watpliwosci” .

Wszystko sie zgadzalo prokuratorowi Kosmatemu.

Nawet, jak mu sedzia Tomasz Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 13:

A teraz maja problem bo to przeciez najwieksze tuzy krakowskiej prokuratury:

 1. w 2005 roku Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska to obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

 2. w 2006 r. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty to obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

 3. w 2006 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk to obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

 4. w 2006 r. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Kusnierz to obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie

 

Jak sie jednak dziwic obecnym, opisanym nizej zachowaniom prokuratorow nizszej rangi, jesli najgorszy z mozliwych przykladow daje wszystkim Panstwu Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Jesli nawet zalozyc, ze nie byl swiadom, ze go – tak samo, jak mnie – oszukiwala w 2010 roku w sposob opisany na stronie 3 Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuta Bator, to dla jego potem zachowanie nie ma zadnego usprawiedliwienia.

Szczegolnie w kontekscie jego innych zachowan.

Jak wspomnialem, po roku oszukiwania mnie przez jego podwladna, trzymal mnie przez 9 dob – od 30 maja do 7 czerwca 2011 r. – prowadzacego sluszny protest glodowy przed Prokuratura Generalna, zanim jego podwladny udal sie do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy przeciwko mnie.

Potem, tj. po powrocie w dniu 10.06.2011 r. wyslanego do Rzeszowa prokuratora, trzymal mnie, kontynuujacego protest, Prokurator Generalny do dnia 15 czerwca 2011 r., zeby mi wreszcie potwierdzic na pismie, ze jednak wniesie kasacje od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

W pismie podano, ze Prokurator Generalny wniesie kasacje /Zalacznik 10/ na moja korzysc, a wniosl ja na korzysc malzonki Zyda ortodoksa radykalnego prof. Andrzeja Zolla, oszustki adwokat Wieslawy Zoll.

Zlozyl kasacja z dnia 22.08.2011 r. wniosek do Sadu Najwyzszego o ponowne sciganie mnie z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., tj. za znieslawienie – z art. 212 § 2 K.k. – adw. Wieslawy Zoll.

Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym.Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

Adwokat Wieslawa Zoll – czyn II aktu oskarzenia – ktora w dniu 21 maja 2003 r. zlozyla do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie, ze od … 37 lat wykonywala wtedy zawod adwokata:

 

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol z rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4, oswiadczenie adw. W.Zoll

 

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Adwokat Wieslawa Zoll posiada rozlegla wiedze i doswiadczenie zyciowe pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowego z budzetu panstwa.

 

Pana przyjaciel i promotor Andrzej Seremet:

 1. jest bardzo kiepskim, lekcewazonym przez podwladnych kierownikiem, ktory przez rok w zglaszanej mu przeze mnie sprawie dal sie oszukiwac swojej podwladnej,

 2. jako prokurator jest ignorantem na uslugach osob naruszajacych prawo, bo – jako Prokurator Generalny! – zlozyl kasacja z dnia 22.08.2011 r. wniosek do Sadu Najwyzszego o sciganie mnie z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., tj. za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata, malzonki Zyda prof. Andrzeja Zolla, oszustki adw. Wieslawy Zoll,

 3. jako czlowiek jest – po prostu – swinia; „swinia”«o czlowieku postepujacym nieetycznie, nieprzyzwoicie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1013.

 

Gdyby Pan, lub ktokolwiek inny mial watpliwosci co do slusznosci mojej oceny Andrzeja Seremeta jako czlowieka proponuje skonfrontowanie podanych przeze mnie faktow, poswiadczajacych, w jaki sposob traktuje mnie od dnia 31 marca 2010 r. gdy rozpoczal sprawowanie urzedu prokuratora generalnego z tym, w jaki sposob traktuje ludzi wladzy i sprawy Zydow. W tym celu prosze zapoznac sie z trescia przypisu 3 na str. 4 oraz trescia zamieszczonego w wydaniu „Gazety Wyborczej” z dnia 8-9 lutego 2014 r. artykulu Wojciecha Czuchniowskiego pt. … „Seremet ma dosc poblazania” – „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3, Zalacznik 18.

Seremet ma dosc poblazania …

Trudno o bardziej poblazliwego dla swoich podwladnych zawodowych nieudacznikow prokuratora niz Andrzej Seremet.

Nawiasem mowiac, po moich opisanych wyzej doswiadczeniach z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem nie dziwie sie, ze Prezes Rady Ministrow Donald Tusk nie przyjal jego sprawozdania z dzialalnosci prokuratury w 2012 r. Ogromnie sie dziwie natomiast, ze Andrzej Seremet po tej kompromitacji nie zrzekl sie stanowiska Prokuratora Generalnego. Chocby pro forma.

Mam powody miec jak najgorsze zdanie o bylym ministrze sprawiedliwosci – prokuratorze generalnym Zbigniewie Cwiakalskim, ale ten w okolicznosciach mocno poddajacych w watpliwosc jego profesjonalizm zlozyl dymisje.

Potem, tj. po przyjeciu jego dymisji przez premiera D. Tuska jakby zalowal swej decyzji zachwycajac sie – jak to on – samym soba:

Albo chce sie miec profesjonaliste, albo showmana (…),

mowi nam byly minister. /Z. Cwiakalski – ZKE/
Zrodlo: Anna Gielewska, Grzegorz Osiecki, „Dymisja nie tylko za sprawe Olewnika”, Dziennik Polska Europa Swiat, 22.01.2009r., s. 1.

 

ale jednak dymisje zlozyl.

 

A Andrzej Seremet nie uzyskawszy „absolutorium” nie.

I kto – i za co – ma go szanowac?

Moze minister Radoslaw Sikorski, ktoremu nadskakuje. No i oczywiscie – z podanych wyzej wzgledow – adw. Wieslawa Zoll z malzonkiem, prof. Andrzejem Zollem oraz sedziami, ich osobowosciowymi klonami.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Prosze zatem, zeby Pan teraz prawidlowo razem ze mna porozumowal …

Niech sie Pan nie czuje obrazony moja prosba, bo przeciez Pan, jako Prokurator Okregowy w Krakowie tez mnie informowal, ze z aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan jest wszystko w porzadku.

A zatem … Jesli Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand okazal mi w dniu 2 lipca 2013 r. skierowane do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, wskazujace na ujawnione przez niego nieprawidlowosci, w zakresie postepowania prowadzonego przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S i zezwolil mi na zapoznanie sie z jego trescia, to w ten sposob zapewnil mi moznosc skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych”.

To oczywiste, ze mam – konstytucyjne – prawo dostepu do tego pisma.

Jesli natomiast Pan odmawia mi wydania kopii tego pisma, to z tej tylko przyczyny, ze Pan nie chce by jego tresc poznaly inne osoby. Ja przeciez juz ja znam, co poswiadczylo troje prokuratorow Prokuratury Generalnej – patrz: str. 11, 12 niniejszego pisma.

Jestesmy wszak obaj obywatelami demokratycznego panstwa prawnego i na mnie – tak samo, jak na prokuratorach, czego zdaja sie byc nieswiadomi niektorzy Pana podwladni – spoczywa obowiazek przestrzegania prawa.

Jesli zatem Pan, Prokurator Apelacyjny w Krakowie wyda mi kopie pisma Zastepcy Prokuratora Generalnego z dnia 22.06.2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego Krakowie, a ja podam jego tresc – oswiadczam, ze podam! – do publicznej wiadomosci, to Pan bedzie mial prawo zlozyc zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie jakiegos przestepstwa.

Swiadom grozacych mi konsekwencji – za sprawa prokurator Radoslawy Ridan bylem juz 18-krotnym przestepca zatem ten status nie jest mi obcy – nalegam zatem, by mi Pan wydal kopie tego pisma, gdy sie po nie stawie na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w dniu 17 lutego 2014 r.

Jesli znowu mi Pan odmowi, natychmiast po spotkaniu z prokuratorem pelniacym dyzur w dniu 17 lutego 2014 r. rozpoczne w Prokuraturze Apelacyjnej 24-godzinny protest. Jesli Pan – czy tez portier, zeby Pan nie musial nadwerezac swojego wizerunku Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – wyda polecenie Policji wyprowadzenia mnie z Prokuratury i zostane wyprowadzony, bede prowadzil protest na dworze, przed Prokuratura.

Zwroce sie z prosba o zapewnienie mi ochrony przez Policje.

24 godziny jakos przezyje, a nastepnie o przebiegu prowadzonego przeze mnie protestu poinformuje Adresatow kopii niniejszego pisma. Sporzadze raport z przebiegu naszego spotkania, z liczby wizyt, ktore mi zloza policjanci.

Jak wiadomo Adresatom niniejszego pisma, wszyscy prokuratorzy sa nieskazitelnego charakteru, bo art. 14.1 ustawy o prokuraturze stanowi, ze: „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Najwyzsze kierownictwo Prokuratury Generalnej stanowi nieskazitelnego charakteru Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz czterech zastepcow Prokuratora Generalnego.

Nastepnymi w hierarchii sa prokuratorzy apelacyjni. Jest ich 11.

Nalezy Pan zatem do elitarnego grona 16 najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratorow w Polsce.

Ja rozumiem, ze Pan moze miec zobowiazania wobec przyjaciela prof. Andrzeja Zolla – ktory razem z malzonka Wieslawa i sedziami uczynil mnie przestepca – Zbigniewa Cwiakalskiego6, ktory jako minister sprawiedliwosci powolal Pana na Prokuratora Okregowego w Krakowie, nadajac dynamiki Pana karierze zawodowej i ewentualna do niego sympatia moze powstrzymywac Pana przed wydaniem mi kopii pisma, o ktora prosze, ale uwazam, ze powinien Pan dbac o wizerunek nieskazitelnego charakteru prokuratora.

Nie mam z kolei najmniejszych watpliwosci, ze jesli po tym, gdy autor pisma sluzbowego z dnia 22.06.2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand udostepnil mi je i pozwolil mi zapoznac sie z jego trescia, Pan, adresat tego pisma odmowi mi wydania jego kopii, zmuszajac mnie w ten sposob do prowadzenia slusznego 24-godzinnego protestu, w tym byc moze nawet na dworze, przed Prokuratura Apelacyjna, dla wielu bedzie Pan po prostu – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.7skurwysynem, a nie nieskazitelnym charakterem. Wyjasniam, ze: „skurwysyn” to «czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego.

Poniewaz moje spotkanie z Panem w dniu 17.02.1014 r. moze skonczyc sie interwencja Policji, wezwanej celem usuniecia mnie z Prokuratury – stwierdzam, ze niektorzy Pana niedouczone tumany podwladni, prokuratorzy, pasjami lubia wyslugiwac sie Policja – kopie niniejszego pisma dorecze funkcjonariuszom Policji, Adresatom wymienionym na stronie 1 niniejszego pisma.

Poniewaz sedzia Beata Stoj, scigajac mnie w opisanych wyzej okolicznosciach, kieruje mnie na badania psychiatryczne, ktore wykonac maja biegle sadowe, lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska i lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, podwladne Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, Pana Stanislawa Kracika, jemu takze dostarcze kopie niniejszego pisma. Zeby mogl sobie wyrobic opinie o Panu – i porozmawiac na ten temat z lekarzami wyznaczonymi do przeprowadzenia moich badan – na wypadek, gdyby celem pozbawienia mnie moznosci skorzystania z konstytucyjnego prawa dostepu do dotyczacego mnie dokumentu, Pan nakazal wezwac przeciwko mnie Policje i wyprowadzic mnie przed Prokurature, zebym na dworze prowadzil moj sluszny protest.

Chcialbym, zeby razem z lekarzami psychiatrami zastanowili sie, czy zdrowy psychicznie jest prokurator, ktory celem pozbawienia obywatela moznosci skorzystania z jego konstytucyjnego prawa dostepu do dotyczacego go dokumentu, wykorzysta przeciwko niemu Policje i zmusi go do prowadzenia slusznego protestu na dworze.

Jesli tak sie stanie, dorecze potem Panu Dyrektorowi raport z Pana ze mna spotkania i mojego protestu.

 

Co mnie troche niepokoi, to ze Pan – tak samo jak Pana przyjaciel, „uosobienie cnot”, „nieskazitelnego charakteru” Prokurator Generalney Andrzej Seremet – wielce zaangazowany w ochrone interesu Pana podwladnych.

Przypomne, ze pismem z dnia 8 lipca 2013 r. skierowanym do prokuratora Piotra Kosmatego oraz do rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 61.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzialalnosci organow wladzy publicznej oraz osob pelniacych funkcje publiczne.” – o sporzadzenie i doreczenie mi przez Pana Prokuratora Piotra Kosmatego informacji publicznej w postaci informacji o:

1. kwocie miesiecznego wynagrodzenia brutto pobranego za miesiac czerwiec 2013 r.,

2. calkowitym dochodzie brutto – wynagrodzenia plus premie – uzyskanego w 2012 r. z tytulu pracy na stanowisku Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.”

Wyjasnilem, z jakich przyczyn prosze o informacje jak we wniosku, tj. ze chce wiedziec, ile zarabia jeden z najwiekszych tumanow – byc moze najwiekszy – w historii prokuratury krakowskiej.

Na moje w.w. pismo odpowiedzi nie udzielili jego adresaci, lecz ich przelozeni, Pan i Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska.

Pan mi wyjasnil pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 19: „W rozpoznaniu Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej (pkt II Panskiego pisma z 8 lipca br.) uprzejmie zauwazam, iz z analogicznym zapytaniem wystapil Pan do tut. Prokuratury Apelacyjnej w ubieglym roku, pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku. W odpowiedzi na rzeczone pismo, w dniu 18 czerwca ubr. Poinformowano Pan /tj. Prokurator Apelacyjny Artur Wrona mnie poinformowal – ZKE/ iz indywidualne wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej, (…) Artur Wrona”
Zrodlo: Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5

sierpnia 2013 r. – Zalacznik 19

 

Nie wiem, czy mi Pan uwierzy, ale jest Pan … jedynym z ponad tuzina funkcjonariuszy publicznych, ktorzy sporzadzali – w tym Rzecznik Praw Obywatelskich – odpowiedzi na moje wnioski o podanie mi informacji o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych i ktory poinformowal mnie, ze informacja o wynagrodzeniu funkcjonariusza publicznego nie stanowi informacji publicznej.

A oto odpowiedz Prokuratora Okregowego Krakowie Lidii Jaryczkowskiej, na … dokladnie to samo pismo, lecz zlozone w Prokuraturze Okregowej w Krakowie – Zalacznik 20: „Prokurator Okregowy w Krakowie, Krakow dnia 22 lipca 2013 r. I IP 16/13 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., ktory potraktowany zostal jako zlozony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.), uprzejmie informuje, ze Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszacej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez caly ten czas 15% dodatku za dlugoletnia prace oraz dodatek funkcyjny wg mnoznika 0,3 w/w kwoty bazowej. Wymienione dane wynikaja z Rozporzadzenia Rady Ministrow z 2 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 339), ustawowy o prokuraturze z dnia 30 czerwca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, pz. 1599) oraz z ustawy budzetowej. Lidia Jaryczkowska w/z Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Wieslaw Wolnik”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 20

 

No coz …

Po takim z Panem doswiadczeniu, o tyle moge miec nadzieje, ze Pan jednak uczyni zadosc mojemu wnioskowi z niniejszego pisma, ze przeciez Pan potrafi wykazac sie niezlomnoscia charakteru. Przypomne, ze jest Pan ostatnim w Polsce prokuratorem, ktory zazadal wyroku smierci dla oskarzonego i wyrok ten wykonano.

Mam nadzieje, ze niezlomny w innych okolicznosciach, nie pozwoli mi Pan zamarznac na dworze, tylko dlatego, ze nie lezy w interesie niektorych Pana podwladnych wydanie mi kopii pisma, ktorego tresci nie ukrywal przede mna jego autor.

Mogli robic, co do nich nalezy, tj. co im nakazal ustawodawca przepisami ustawy Kodeks postepowania karnego.

W zwiazku z powyzszym, w tym z tej miedzy innymi przyczyny, ze juz kilkoro Pana obecnie podwladnych, Radoslawa Ridan, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty i Krystyna Kowalczyk zaprezentowalo sie swoim obecnym i potencjalnym klientom, tj. spolecznosci Krakowa, jako rzadkie, bezmyslne, stronnicze tumany, nieskore do przyznania sie do niedopelnienia obowiazkow w sprawie przeciwko mnie, a Prokurator Generalny Andrzej Seremet jako, miedzy innymi, nadskakujacy Zydom, poblazliwy dla razacego przez nich i czlonkow ich rodzin naruszania prawa polonofob, informuje i – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – wnosze jak na wstepie.

 

xxx

 

Sedziowie, prokuratorzy chca, w celach prewencyjnych, pokazac, ze z Wami nikt nie wygra, bo nawet niewinnego czlowieka – jak ja w sprawie, w ktorej jestem scigany osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. – zrobicie wspolnym wysilkiem przestepca, a jak Wam Wasza ofiara udowodni ignorancje, to jej wykreujecie wizerunek osoby chorej psychicznie.

W celach prewencyjnych, bo zeby sie Wam – patologii niektorych z Was, demoralizacji, zwyrodnieniu, okrucienstwu, tchorzostwu, cwaniactwu, ignorancji, bucie, pysze, arogancji – nikt nie opieral, swiadom, ze z gory skazany na kleske.

Zanim wmowicie osobom zainteresowanym moja sprawa, ze ja jestem – jak mnie od marca 2011 r. prezentuje sedzia Beata Stoj – niepoczytalny od stycznia 2003 r., czy tez – jak o mnie mowi byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll – niezrownowazony, ja wykaze, udowodnie, co soba Panstwo prezentujecie. Innymi slowy, udowodnie, ze wsrod samych rzekomo nieskazitelnych charakterow i autorytetow moralnych nie brak – po prostu – bydla8.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kekusia z dnia 12 maja 2010r.

 3. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. prokurator Prokuratury Generalnej p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator

 4. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. PR V 861-1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej, prokuratora Danuty Bator do Z. Kekusia z dnia 2 grudnia 2010 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 7. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”; „Tylko Polska”, 16.06-22.06.2011 r. s. 1 i 14

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 10. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny z dnia 15 wrzesnia 2010r., sygn. akt II Ko 283/10

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r.

 14. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 15. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 16. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 17. Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z Z. Kekusiem

 18. Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania” , „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3

 19. Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 20. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 21. Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

1Artykul 521 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

2 Artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

 

3Bywaja sprawy, ktore Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozpoznaje w trybie ekspresowym. Oto przyklad. Jak podala „Gazeta Wyborcza” w wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r.: Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski. – Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

Reakcja Prokuratora Generalnego byla natychmiastowa. Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:„Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie. (…) Przytoczylismy dwa ostatnie przyklady. Jednym z nich bylo umorzenie przez rzeszowska prokuraturesprawy wobec dwoch kibicow Resovii. W maju podczas meczu na trybunach pojawil sie transparent z napisem„Smierc garbatym nosom”. I. drugi – z karykatura Zyda w jarmulce.Wiceszef tamtejszej prokuratury tlumaczyl „Gazecie”, ze gdyby bylo haslo „Jude won” sprawa bylaby bardziej jednoznaczna. A to, ze podejrzani stali pod transparentem, nie dowodzi, ze solidaryzowali sie z jego trescia. (…) W czwartek /30 grudnia 2010 r. – ZKE/ prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu.I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.” Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

Minister R. Sikorski „huknal” na Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie domniemanych antysemitow i na tyle postawil go „do pionu” w sprawie napisow dotyczacych Zydow, ze ten nie tylko podjal dzialania w dniu zgloszenia sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym ekspresowy, 10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow …

Nie zebym zalowal, ze nie jestem Zydem, ale to troszke przykre byc az tak dyskryminowanym. Ten sam Prokurator Generalny mnie przez rok oszukiwal, a potem 9 dni mojego protestu glodowego potrzebowal, zeby podjac jakiekolwiek dzialania, zeby wyeliminowac dramatyczne dla mnie i mojej rodziny skutki oszukiwania mnie. Uosobienie cnot, wysmienite kwalifikacje, w tym moralne …

4 j.w.

5„tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

6 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takzemoj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.” – Zrodlo: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

7 Zawsze myslalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

8 „Bydle”«przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

Lors des 15 premieres minutes suivant l’instillation, il est conseille achat de cialis en suisse que le viagra achat montreal patient reste allonge.
L’indice de masse corporelle (BMI) prix cialis montreal moyen a ete determine a 26,5 levitra achat (24-33).
Une experience homosexuelle au cours de la periode commander levitra d’eveil a la sexualite, un viagra en vente en suisse pere absent, une mere trop presente, etc.

Si cela doit modifier la cialis en ligne fiable prise en charge, acheter tadalafil existe-t-il un adenocarcinome de la prostate ?
L’effet des IPDE5 s’accroit avec le temps apres PT et une absence d’efficacite au debut de la prise en charge n’est pas synonyme d’echec. Alors avec le cialis, vos troubles cialis pour homme acheter propecia en ligne de l’erection ne seront que souvenirs du passe, et avec l’achat en ligne du cialis, aucune contrainte n’est envisageable ; votre commande sera livree discretement. Il s’agit d’une pratique sexuelle qui consiste a faire l’amour avec son partenaire, sur un lit ou dans une piece, en presence d’autres couples qui se livrent au prix du viagra 100mg acheter cialis 10 milligrams meme exercice. Mais ne depassez pas la dose si le medecin ne vous l’a prescrit. Ne vous en privez pas, car votre souffrance pourrait durer encore des annees et si vous ne reglez pas votre probleme d’ejaculation precoce, les consequences pourraient etre catastrophiques. N’hesitez pas a caresser votre homme, car cette petite attention l’excite enormement. Les arguments peuvent etre nombreux et tout aussi valables les uns que les autres. Lorsqu’il acquiert la certitude qu’il pourra atteindre sa victime, voire l’aneantir, alors plus rien ne lui manque et plus rien ne le retient.
En effet, generisk viagra online il n’y pas de phase d’absorption et donc toute la quantite de medicament administre est biodisponible puisque toute la dose est acheter viagra internet avis directement presente dans la circulation sanguine.
Cela s’explique soit dapoxetine pas cher par une histoire ou acheter du cialis a paris personnelle traumatisante soit par un degout de soi.
La penetration anale suggere propecia generique 50mg un total abandon et une confiance absolue envers propecia en france prix l’autre.
Sono questi i problemi della sfera sessuale con cui hanno cialis lo trovo in farmacia a che fare milioni di come comprare cialis online italiani.
Sildenafil aumenta il flusso di sangue nel vostro pene, dando la possibilita di ottenere vendita priligy massima erezione come avere cialis senza ricetta senza alcun problema!
Ogni donna chiaramente ha il suo metodo per masturbarsi e comprar viagra internet farmacia provare piacere ma principalmente le tecniche sito per acquistare viagra dell’autoerotismo sono due:
Se un tempo le principali paure erano quelle dell’abbandono, del maltrattamento e del viagra generico miglior prezzo tradimento, vendita kamagra italia ora i timori riguardano il rapporto in se e le responsabilita che esso comporta.
Questa sostanza aumenta acquisto sicuro viagra generico il flusso di sangue all’organo sessuale maschile, cialis farmacia online fornendo erezioni naturali.
Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci e decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso puo essere esercitato e cioe dove comprare cialis online sicuro dalla data riportata acquisto levitra in farmacia sullo scontrino di acquisto del farmaco.
E’ stato deciso che i pazienti con la disfunzione erettile levitra vendita line possono prendere una pillola ogni giorno per avere il coito con successo. La sollecitazione a cui e sottoposto il corpo, non dormire canoniche 8-9 ore per notte, provoca anche gravi problemi nel sangue, con un restringimento dei vasi sanguigni (arterie capillari), e le possibili conseguenze negative capacita di raggiungere l’erezione completa e duratura. Tuttavia i swinger hanno battuto tutti i livelli dello stupore anche nelle persone affrancate sul tema del sesso. Si raccomanda di non superare la dose di una pillola al giorno. I ruoli non si sono ancora invertiti, ma la vendita levitra italia donna ha acquistato sempre piu potere. Levitra originale e il suo generico sono forniti con dei prezzi migliori nella nostra farmacia online.Ci sono tanti uomini che preferiscono ordinare prodotti originali per il potenziamento sessuale e la loro forma generica senza la ricetta e ad un prezzo migliore in Italia. Molte ragazze, soprattutto giovani, temono che se non rivelano di aver avuto una vita alla Sex acquisto levitra on line and the city, rischiano di essere giudicate imbranate o indesiderabili. Un altro motivo per cui viene sconsigliato l’acquisto levitra farmacia online del sildenafil tramite internete che in circolazione esistono molti farmaci dove comprare levitra online contraffatti, sui quali non e stato eseguito alcun controllo dalle autorita competenti.
Tuttavia, talvolta, anche semplicemente cialis costo svizzera parlare dei disturbi della come comprare cialis in farmacia sfera sessuale puo rappresentare un problema sia per il paziente sia per il medico.
Il prezzo della 5 fluorouracile crema non cialis soft generico 20 mg e fisso, in quanto dipende dalla concentrazione della sostanza, vendita viagra a san marino dalla quantita preparata, dal costo della materia prima; viene calcolato dal farmacista aquisto kamagra sulla base della tariffa nazionale dei medicamenti.
Si suggeriscono grassi mono insaturi, contenuti viagra vendita online italia ad esempio viagra generico vendita on line nel pesce azzurro e nella frutta cialis italia secca (es.
Disponible depuis seulement quelques annees, propecia acheter pharmacie le « tenga flip acheter propecia en ligne hole » apportera un plus propecia generique pas cher aux jeux solitaires de monsieur.
Se prezzo viagra pfizer volete comunque provare, scegliete la fantasia da raccontare tra priligy vendita online quelle piu vendita viagra senza ricetta semplici e meno imbarazzanti.
Y a t-il une meilleure possibilite de commenter l`adultere priligy vente en france affaire achat de cialis en ligne acheter levitra en ligne que celle qui s`offre dans le bureau, ou il y a beaucoup d’hommes et de femmes attirants?
L’effetto del farmaco comprare cialis originale italia nuovo viagra compra dura 36 costo viagra generico ore.
L’impuissance est le priligy acheter pharmacie probleme sexuel le plus irritant prix propecia france et le plus redoutable de tous les propecia achat hommes parce qu’il leur fait perdre la preuve de leur virilite.
Evitare comprar propecia italia priligy generico situazioni stressanti comprare cialis originale senza ricetta e vantaggioso nella lotta contro i problemi di erezione.
Si vous aimez tous les deux vente viagra europe les stimulations orales, profitez-en pour viagra generique atteindre l’orgasme ordonnance pour acheter viagra ensemble.
Alcuni dove comprare il cialis on line puedo comprar viagra en farmacias sono decisamente favorevoli, soprattutto se l’esperienza porta a liberarsi da eventuali inibizioni, paure o tabu ancestrali, altri invece sono preoccupati per tali condotte comprare cialis online italia extra coniugali, particolarmente se uno dei partner non e pienamente consenziente.
Le developpement de la drogue etait destine a propecia vente lutter contre les maladies coronariennes et la stimulation acheter cialis ligne belgique de l’activite sexuelle a ete consideree comme un effet vente propecia secondaire.
A venta cialis costa rica volte ci si mette in situazioni difficili da cui poi districarsi ed e quindi sempre meglio sapere bene cosa ci piace davvero e cosa propecia italia siamo in grado dove e come acquistare il viagra di sopportare.
Un accident vasculaire central, un traumatisme de la moelle epiniere, une atteinte des nerfs erecteurs apres une intervention chirurgicale sur la viagra generique livraison rapide prostate.
En ce qui concerne sa largeur, dans le premier cas elle est de deux a trois centimetres environ, tandis que dans le second cas acheter viagra pour homme acheter du viagra moins cher – de cinq centimetres.
Con prezzo viagra cialis levitra l’assunzione di cialis generico alcune persone lamentano anche di avere il naso tappato o un arrossamento della pelle.
Il farmaco dove comprare cialis generico line deve essere somministrato circa 10 minuti prima del rapporto Hay cialis generica sessuale.